Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv Samhällsbyggnad 2015"

Transkript

1 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Vilka möjligheter innebär de nya förändringarna i PBL när det gäller effektiviseringen av samhällsbyggnadsprocessen vilka krav ställer det på organisationen? Hur du använder översiktsplanen som ett strategiskt och levande verktyg och kopplar den till andra styrdokument Så går du från samhällsbyggnadsvision till handling minimera risken för överklaganden och förseningar Hur du arbetar med en aktivt markpolitik och prognostisering för en effektiv process Så arbetar du processorienterat, implementerar Lean samt mäter och styr för en effektiv samhällsbyggnad Hur du använder dig av digital teknik som stöttar samhällsbyggnaden visualisering och tillgänglighet Så arbetar du över kommungränser och tar fram en gemensam översiktsplan Hur ser framtidens samhällsbyggnad ut trender, utveckling och internationell utblick Moderator Stefan Karlsson Senior Manager PwC Speciellt inbjuden Caterina Carreman Advokat Foyen Advokatfirma Speciellt inbjuden Mikael Wallin Avdelningschef Stadsutveckling WSP TALARE OCH Carolina Fintling Rue Översiktsplanerare Tyresö kommun Fanny Wahlqvist T.f. Översiktsplanechef Linköpings kommun Malin Rizell Chef för översiktsplaneavdelningen Helsingborgs stad Magnus Andersson Botkyrka kommun Håkan Jacobsson Härryda kommun Per Lagheim Stadsbyggnadsarkitekt Johanna Dillén Verksamhetsutvecklare Fredrik Drotte Stadsutvecklingschef Upplands Väsby Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun Steve Johnson Plan- och Markchef Borlänge kommun Anna Perols Planchef Falun kommun Göran Langer Stadsbyggnads- och Exploateringschef Sundbybergs stad 4 Lyssna till experter! 4 Inspireras av 10 praktikfall! 4 Nätverka med kollegor! Arrangeras av: BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

2 Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Tisdagen den 27 januari 09:00 Registrering med morgonkaffe och smörgås 09:30 Moderatorn inleder konferensen Moderator: Stefan Karlsson Senior Manager PwC Stefan Karlsson arbetar som rådgivare till kommuner, företrädesvis inom sitt specialområde samhällsbyggnad och teknik. Stefan har en mångårig kommunal bakgrund som bl.a. samhällsbyggnadschef och kommundirektör. Han har även varit affärsutvecklare inom koncernstab i ett internationellt företag med inriktning på offentlig sektor. Han har alltså tre olika perspektiv på effektiv samhällsbyggnad som kommunalt ansvarig chef, som extern leverantör av kommunala tjänster inom teknikområdet och som rådgivare till kommunledningar. Expertanförande 09:40 Vad innebär de kommande förändringarna i PBL för samhällsbyggnadsprocessen? För att möjliggöra en effektivare samhällsprocess kommer förändringar i PBL att genomföras i januari Förändringarna kommer att innebära utmaningar men också stora möjligheter för Sveriges kommuner och regioner. Under anförandet kommer du att få praktiska tips och råd på hur du förhåller dig till de nya förändringarna samt vilka möjligheter det innebär för er kommun. Ur innehållet Så ser de nya förändringarna i PBL ut - en översikt Hur påverkar det nya ändringarna kommunens sätt att arbeta på? Vilka nya utmaningar och möjligheter innebär nyheterna? Praktiska exempel, tips och råd om hur du förhåller dig till förändringarna i PBL Caterina Carreman Advokat Foyen Advokatbyrå Caterina har lång erfarenhet av PBL och miljörätt. Hon arbetar bland annat med tillståndsprocesser för energianläggningar och infrastrukturprojekt. Vidare arbetar hon med frågor som rör bygglov, miljöskador samt ändring av detaljplan. Passet bryts för förmiddagskaffe 12:00 Lunch 13:00 Så skapar du en organisationsstruktur och arbetssätt som möjliggör en effektiv samhällsbyggnad med fokus på översiktsplanering Hur vår organisationsstruktur möjliggör ökad effektivitet Så arbetar du fram en gemensam samhällsbyggnadsvision och mål över förvaltningsgränser och skapar en bättre organisation Hur du ser till att ta tillvara på den samlade kompetensen inom kommunen för en hållbar samhällsbyggnad Så engagerar vi tjänstemän och politiker och arbetar mot samma mål Framgångsexempel, tips och råd Carolina Fintling Rue Översiktsplanerare Tyresö kommun Under anförandet kommer Carolina att berätta mer om hur Tyresö kommun arbetar för att få en effektiv och hållbar samhällsbyggnad där organisationsstruktur och samarbete är nyckeln till framgång. Hon kommer att ha fokus på hur kommunen arbetar med översiktsplanen. 13:50 Så arbetar du strategiskt med översiktsplanering som styrverktyg för hela verksamheten Hur du tar fram en process för en gemensam målbild att gå från att bevaka till att bidra Så blir översiktsplanen ett strategiskt styrdokument från vision till genomförandeplan och uppföljning Hur en översiktsplan kan ge en smidigare samhällsbyggnadsprocess Fanny Wahlqvist T.f. Översiktsplanechef Linköpings kommun Under anförandet kommer Fanny att berätta mer om hur Linköping arbetar med sin översiktsplanering där utveckling av innerstaden och stora infrastrukturprojekt som Ostlänken inkluderas. 14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande 15:10 Hur du arbetar med en rullande översiktsplan och aktiv översiktsplanering Så lägger du grunden och etablerar rätt struktur för att kunna arbeta effektivt med en översiktsplan som uppdateras kontinuerligt Hur du arbetar fram t.ex. trafik- och grönstrukturprogram och lyfter in dem i översiktsplanen för att hålla planen levande och aktuell Så kopplar du ihop översiktsplanen med andra strategiska styrdokument Hur du ser till att använda översiktplanen som en process och ett strategisk verktyg Malin Rizell Chef för översiktsplaneavdelningen Helsingborgs stad Under anförandet kommer Malin att berätta om hur Helsingborg arbetar med sin översiktsplan samt hur man använder den som ett strategiskt verktyg. Hon kommer även att belysa hur man håller översiktsplanen uppdaterad och aktuell. ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

3 Effektiv Samhällsbyggnad :00 Så går du från vision till verklighet i samhällsbyggandet allmänna lärdomar utifrån specifika exempel Så arbetar du fram en långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsvision Hur du förankrar visionen hos medborgare och politiker, samt internt inom organisationen Så går du till förverkligande med kommunala och privata aktörer Magnus Andersson Botkyrka kommun Under sitt anförande kommer Magnus att berätta mer om hur Botkyrka arbetar med sin samhällsbyggnadsvision och implementerar den i verkligheten, utifrån specifika exempel. 16:50 Konferensens första dag sammanfattas moderatorn 17:00 Första dagen avslutas samhällsbyggandet. 09:30 Hur du minskar ledtider och förbättrar kvaliteten genom att arbeta processorienterat och identifiera de mest kritiska flaskhalsarna Vad är effektivitet och hur identifierar och kartlägger du de mest kritiska flödena? Så koordinerar du arbetet över förvaltningsgränser och styr samhällsbyggnadsprocessen Hur skapar du rätt forum och grund för en bra struktur, effektivitet och förtroende? Så utvecklar vi kontinuerligt vår process Fredrik Drotte Stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun Under anförandet kommer Fredrik att berätta om hur Upplands Väsby arbetar processorienterat och hur de styr och utvecklar samhällsbyggandet i kommunen kontinuerligt. 10:20 Förmiddagskaffe och nätverkande Onsdagen den 28 januari 08:00 Morgonkaffe och smörgås 08:30 Moderatorn inleder konferensen andra dag 08:40 Så arbetar Täby stadsbyggnadskontor med Lean för effektivisering av stadsbyggnadsprocessen Hur medverkan i stadsbyggnadsbenchen inspirerat oss att effektivisera planprocessen Så har vi arbetat inom kontoret för att implementera effektivare arbetsmetoder; - processbeskrivningar - kontinuerlig mätning av resultat - förbättring av organisation, arbetsmetoder och rutiner - uppföljning Hur vi lyckats hittills med att effektivisera vår samhällsbyggnadsprocess Så ser vår tankar ut kring framtiden och arbetet med Lean Per Lagheim Stadsarkitekt Mingel passa på att nätverka under avslappnade former Johanna Dillén Verksamhetsutvecklare Under sitt anförande kommer Per och Johanna att beskriva processen kring implementeringen, samt hur de förbättrat effektiviteten genom nya metoder och rutiner. De kommer även att belysa hur de följer upp sitt arbete kontinuerligt för att ständigt förbättra arbetet med 10:50 Effektiv samhällsbyggnadsprocess kopplad till de långsiktiga stadsbyggnadsbehoven så arbetar Härryda med prognoser och aktiv markpolitik Hur du utvecklar en aktiv markpolitik så fungerar den i praktiken Så arbetar du fram en prognosmodell som stöttar samhällsbyggande Hur en aktiv marknadspolitik och befolkningsprognos möjliggör uppfyllandet av de framtida byggbehoven Så använder du ett planmonopol och bestämmer hur den framtida samhällsbyggnaden skall se ut Hur du använder dig av markanvisningstävlingar för att säkerställa hållbarhet och kvalitet Håkan Jacobsson Härryda kommun Under sitt anförande kommer Håkan att berätta mer om hur Härryda arbetar med en aktiv och långsiktig markpolitik samt prognostisering för att kunna få en hållbar och effektiv samhällsbyggnadsprocess där personella och finansiella resurser används på bästa möjliga sätt. 11:40 Lunch 12:40 Hur digital teknik kan stötta effektiviteten i samhällsbyggnaden från översiktsplan till bygglov Hur vi startade upp den digitala satsningen och sjösatte den Så möjliggör digitalteknik bättre överskådlighet och transparens av detaljplanerna Hur ny teknik kan ge en högre servicegrad för medarbetare och medborgare Så kan du genom digital teknik förbättra samverkan mellan GIS och detaljplaner ANMÄL DIG IDAG! ANMÄL Telefon DIG IDAG! 91 00, fax eller I Telefon Besök I oss gärna på

4 Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun Under sitt anförande kommer Claes att berätta mer om hur den digitala tekniken har ökat effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Han kommer även att belysa hur tekniken kan bidra till att förbättra den juridiska korrektheten samt vilka möjligheter och utmaningar den nya tekniken innebär. 13:30 Så arbetar du över kommungränser och skapar en bra dialog och konsensus kring det gemensamma samhällsbyggnadsarbetet Så arbetar du fram en gemensam översiktsplan ett samarbete över kommungränser och politiska block Hur du skapar en bra dialog med andra förvaltningar, politiker och andra kommuner i regionen Så skapar du en bättre förståelse för samhällsbyggnadsprocessen mellan olika förvaltningar och kommuner Steve Johnson Plan- och Markchef Borlänge kommun Anna Perols Planchef Falun kommun Under sitt anförande kommer Steve och Anna att berätta mer om hur man tillsammans har arbetat fram en gemensam översiktsplan. De kommer att belysa möjligheterna som finns med att ha en kommunöverskridande översiktsplan samt hur man skapat enighet och konsensus kring den. 14:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande 14:50 Så minskar du risken för överklaganden och förseningar involvering av externa parter Årets tillväxtkommun Hur du kommunicerar effektivt med externa parter genom hela samhällsbyggnadsarbetet Så skapar du ökat engagemang och delaktighet genom tillgänglighet och en långsiktig bra dialog med byggherrar, potentiella företagsetablerare, företagare och medborgare Hur du tar tillvara på befintlig kompetens och kunnande internt och externt för en hållbar och effektiv samhällsbyggnad Så för du en effektiv och kontinuerlig dialog som ger en smidigare process med färre avbrott EXPERTANFÖRANDE 15:40 Så ser framtidens samhällsbyggnad ut en internationell utblick Vilka är de senaste trenderna inom samhällsbyggnad och hur påverkar det processer och effektivitet Framgångsrika exempel på effektiv samhällsbyggnad Vilka utmaningar kommer vi att stöta på? Så ser framtidens möjligheter ut visionär samhällsbyggnad Hur du finansierar en hållbar samhällsbyggnad Mikael Wallin Avdelningschef Stadsutveckling WSP Under sitt anförande kommer Mikael att ge en bild av hur en framtida samhällsbyggnad kan komma att se ut. Han kommer att inkludera exempel på hur olika städer arbetar med samhällsbyggnad och vilka trender man kan se runt om i världen. 16:30 Konferensen sammanfattas av moderatorn 16:40 Konferensen avslutas KONFERENSKALENDARIUM Trafikbuller januari Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar januari Framtidens skol- och förskolemiljö 2-3 februari Utomhusbelysning mars Läs mer om våra övriga evenemang på Göran Langer Stadsbyggnads- och Exploateringschef Sundbybergs stad Sundbyberg tilldelades priset Årets tillväxtkommun Under anförandet kommer Göran att berätta mer om hur man arbetar med att föra en effektiv dialog och involvera externa parter för att på så sätt minimera risken för överklaganden och förseningar. ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

5 Om Ability Partner Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon Intresserad av en affärsutställning? Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer! Stefan Broman I Tel: I Mobil: E-post: Janne Huttunen Tel: Mobil: E-post: Läs mer om våra övriga evenemang på Goda skäl att delta på konferensen: Få insikt i hur man kan ta ett helhetsgrepp på hela samhällsbyggnadsprocessen och korta ledtiderna. Lär dig mer om hur du kan arbeta med aktiv markpolitik och prognoser för att kunna effektivisera processer. Möjlighet att uppdatera dig om hur du använder översiktsplanen som ett strategiskt verktyg för att möjliggöra ett optimalt och smidigt arbete från ax till limpa. Inspiration till hur du kan minimera risken för överklaganden och stora förseningar. Du får ökade kunskaper om hur man genom att införa ett digital teknik som kan stötta samhällsbyggnadsprocessen. Ta del av hur kommuner har infört Lean för att öka kvaliteten och korta ledtiderna i processen. Lär dig mer om hur du kan undvika stuprörstänk mellan avdelningar och förvaltningar och får en smidigare process. Få insikt om hur du kan gå från samhällsbyggnadsvision till handling. Lära dig mer om hur du kan arbeta över kommungränser och arbeta fram en gemensam översiktsplan. Få inspiration om framtidens samhällsbyggnad internationell utblick, trender och utveckling. Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet! ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

6 Anmälan till: Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Tid & plats Konferens januari 2015 Scandic Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm Tel: % av våra kunder rekommenderar oss testa du också! Boende i Stockholm Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden Ability Partner när du bokar dig så erhåller du rabatt. Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: Uppge koden D vid bokning på Scandic Hasselbacken. Allmänna villkor Priser och betalningsvillkor Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om kr. På vissa av våra konferenser kan deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så kallad No-show avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften kr. Pris Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt. Mängdrabatt vid minst 3 bokningar Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast kr. PERIOD PRIS ORDINARIE RABATT Boka senast 14 november Konferens - 2 hela dagar kr kr kr Boka senast 19 december Konferens - 2 hela dagar kr kr 800 kr Boka efter 19 december Konferens - 2 hela dagar kr - I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig idag! Webb: E-post: Telefon: Fax: Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, Stockholm Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, Stockholm eller via e-post: Fotografering och filmning Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt. Övrigt Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet. Ability Partner samarbetar med PAR PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt. Kontakta så så berättar han han mer. mer. ability partner.indd Förnamn efternamn e-post adress Befattning Avdelning Telefon Fax Företag / organisation adress Post nr Ort Tel växel Bransch Antal anställda Konferenskod: OFF1301 Ability Partner 2014

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara idrotts- och fritidsmiljöer anpassade för moderna former

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Konferens 26-27 NOVEMBER 2014

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia Ny konferens endast en dag! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens intranät 4 Digital arbetsplats 4 Socialt och mobilt 4 Kunskapsdelning och kollaboration 4 Beteendeförändring Konferens

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Intranätdagarna 2015 KONFERENS 25-26 MARS 2015 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Intranätdagarna 2015 KONFERENS 25-26 MARS 2015 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Intranätdagarna 2015 KONFERENS 25-26 MARS 2015 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Intranät som skapar effekt och produktivitet Hur får du medarbetare

Läs mer