I detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer: 25.2.1994"

Transkript

1 I detta nummer: Operatörsservicen slut 1 Omsen föll bort från datorpriserna 1 Mailadresserna 1 Vem får använda ÅA:s datorer? 2 Campus-avtal på DEC:s programvara 3 SAS tas ur bruk 3 Att tänka på före Du ger namn åt Ditt barn 3 Avtal om Microsofts programvara 5 Vad kostar Akademins adb-tjänster? 8 Märkning och fästning av datorer 9 Labbets debitering 10 VAX-kabinettet EDIT på en PC med Kermit 13 TPU på en PC med Kermit 14 VMS News och registrering i möten 15 Nya Gopher-kommandon på VMS-sidan 17 Hjälp! 18 Nytt under Solen There are suspended jobs! 19 PC-spalten Koppla din PC direkt till nätet 21 Konvertering av filer mellan olika teckenuppsättningar 22 Två allmäna PC:n i Gadolinias aula 23 Kostnaderna för pc:s, datanätet, labbet, superdatorerna 24 Utrustningen, årsstatistik 24

2

3 DCP45 1 Operatörsservicen slut stigo Operatörsservicen finns inte längre. Som ett led i de allmänna inbesparingssträvandena har DC:s operatörstjänst i samråd med FÄ till hälften (eftermiddagar) flyttats till telefonväxeln. Carita Söderblom, som sköter tjänsten, fungerar under förmiddagarna som Orakel på DC. Arrangemanget gäller tillsvidare. Detta innebär att DC ej mera kan bjuda på operatörstjänster. Den, som behöver montering av magnetband, kasetter o.dyl. kan istället rikta sitt önskemål till Unix- eller VMS-sektionerna, helst per mail. Vi försöker betjäna önskemålen under följande arbetsdag. Omsen föll bort från datorpriserna Mailadresserna stigo Omsättningsskatten betalas ju som bekant inte mera med den egna institutionens anslag. Priserna på adb-utrustning och programvara har följaktligen sjunkit (i förhållande till Akademins anslag) med 18%. Kolla de nya billigare priserna i rekommendationslistorna i Gopher! Du kommer väl dock ihåg att användning av fjolårets eller äldre anslag fortfarande kräver oms? Vid privata anskaffningar läggs omsen tyvärr på som förut. Mailadresser av typ är det kanske vanligaste adresseringssättet inom Internet, och mera informativt än att man använder sitt datornamn. Detta sätt kan användas på såväl Linus som på Unix-datorerna. Vi hoppas att förnamn.efternamn så småningom blir standard även vid Akademin. Detta kan noteras t.ex. vid tryckning av nya visitkort och på brevhuvuden. Namnen skrivs utan skandinaviska tecken, med a, o istället för å, ä, ö, samt med u istället för ü. Om du hör till de undantag, som behöver ett andra förnamn i adressen för att skilja dig från någon annan ÅA-användare, så separeras även förnamnen med en punkt. Eventuella bindestreck i namnen skrivs ut. ex: De gamla adresserna kommer fortsättningsvis att fungera.

4 2 DCP45 Mail via EARN/BITNET har blivit en raritet. Funet kommer möjligen att slopa den servicen helt så småningom. EARN/BITNETmailadresserna borde alltså lämnas bort från visitkorten. Man kan göra sökningar efter mailadresser i det nya formatiet i gopher under Mailadresser, telefonnummer,... ÅA telefonnummer, mailadresser mm. ÅA s MAIL-adresser (förnamn.efternamn formatet). Vem får använda ÅA:s datorer? Babo Avgiftsfritt För att man skall få använda ÅA:s datorer gratis krävs att man tillhör någon av följande grupper: Avgiftsbelagd användning - Inskriven studerande vid ÅA - Frånvaroanmäld studerande vid ÅA (tillsvidare) - Personal vid ÅA - Studerande/personal vid annan högskola Behörighetskontroll av studenter Ifall man studerar vid annan högskola måste man motivera sitt behov av ÅA:s datorer, t.ex. att man behöver något program som inte finns på den egna högskolans datorer. Nu finns det naturligtvis en hel del specialfall, varje institution kan själv avgöra vem den vill betrakta som anställd, det kan bli fråga om personer som har anknytning till institutionen fast de inte direkt är anställda av ÅA. Ifall man vill använda ÅA:s datorer trots att man inte tilhör någon av kategorierna ovan, kan man göra ett betalningsavtal med DC. Närmare information om kostnader och villkor för användningen får du från DC. Vid årsskiftet togs nya förmånligare taxor i bruk. På Linus kan du kontrollera vad din körning hade kostat ifall du var betalande användare genom att ge strax innan du bryter kontakten med datorn. I samband med uppgifter om användarnamnen på ÅA:s datorer lagrar vi numera också en kod som anger om personen är studerande eller personal, och för studenterna ytterligare personens matrikelnummer. På detta sätt är det enkelt för oss att kontrollera ur Sture huruvida personen är inskriven vid ÅA eller inte. Detta medför att institutionerna inte längre nödvändigtvis behöver sköta behörighetskontrollen av nya datoranvändare (stude-

5 DCP45 3 rande), utan DC kan sköta detta, d.v.s. institutionsföreståndarens underskrift på studenternas användarnamnsblanketter kan slopas, om institutionen så önskar. Personalen För personalens del måste vi ännu hålla kvar det gamla systemet med underskrifter, eftersom det inte är lika lätt att veta vem som är anställd. En gång per termin kommer vi att sända en lista över de personer som vi har registerat som anställda vid respektive institution. Vi hoppas att någon på varje institution tittar igenom listan och meddelar vilka som ej längre finns på institutionen. Campus-avtal på DEC:s programvara SAS tas ur bruk stigo Datadirektionen har gått in för ett täckande licensavtal med DEC som ger Akademin rätt att använda all DEC-programvara, såväl basprogram som tillämpningsprogram, på alla DEC-datorer inom Akademin. Kontakta alltså VMS-sektionen om du är intresserad av Digitals program. Avtalet ökar alltså vid behov vårt programutbud. Den primära orsaken till avtalet är dock att underhållskostnaderna minskar väsentligt (mot att DC åtar sig mera underhållsansvar). Det har gjorts i samarbete med TuY:s datacentral och Bioteknikcentret. stigo Datacentralen har för avsikt att stegvis säga upp avtalet om programpaketet SAS (på Aton). Vi har från årsskiftet slopat bl.a. grafikmodulen. Nu återstår endast Base- och Stat-modulerna. Dessa planerar vi att säga upp från Orsaken är att vi sparar licensavgifter. SAS-användarna bedes övergå till SPSS. En SAS-version för Windows finns att köpa. Att tänka på före Du ger namn åt Ditt barn Babo Som alla vet bildas användarnamnen hos oss genom att man tar första bokstaven ur förnamnet + efternamnet, och om det redan finns ett sådant namn plockar man med flera bokstäver ur förnamnet tills namnet är unikt. Pysslet med att para ihop datorernas användarnamn med namnen/matrikelnumren från Sture och dessutom bilda mailnamn av formen Fornamn.Efternamn, gav en del insikter som jag gärna vill dela med mej.

6 4 DCP45 Haemaelaeinen? Gustaf Evert Adolf Rurik Brynolf Error- name found in history list! Läs och begrunda detta innan du rusar iväg och kallar dina barn Mari,Maria, Mariella, MarieLouise och Marianne! Om du är säker på att ingen av dem börjar studera vid ÅA så behöver du eventuellt inte ta råden på allvar. Undvik alla skandinaviska bokstäver (med prickar eller små bollar ovanför) och liknande exotiska tecken. Man kan lika gärna heta Hakan som Håkan och Asa som Åsa. Ett annat tecken som kan ställa till med förtret är -, använd _ i stället.anna_maja är väl ett vackert namn, och precis lika enkelt att skriva. Helst borde hon förstås heta AnnaMaja, men absolut inte Anna Maja ifall hon inte tänker kalla sej enbart Anna. Specialtecken i efternamnet bör också elimineras. Vi beaktar dem ändå inte. Alla eventuella flügprickar tas hänsynslöst bort. Likaså får Gunnar Alén vackert finna sej i att bli tilldelad användarnamnet Galen. Skall ungen få flera än ett namn, bör man noga överväga ordningsföljden. Heter man Anders Engelbrekt Timoteus Persson, så kallar man sig kanske Timoteus och råddar därmed bort procedurer som söker efter användarnamnet APERSSON. Kom ihåg att alla förnamn tillsammans inte får ha mera än 30 bokstäver. Skaffa inte barn med någon kunglig person. Ge inte flera av dina barn namn som börjar med samma bokstav (bokstäver), i synnerhet inte om alla råkar ha samma föräldrar och därmed eventuellt samma släktnamn. När systrarna Mari* Österholm i sinom tid får sina användarnamn, så blir de på Linus: Mosterholm, Maosterholm, Marosterholm,Mariosterhol och Mariaosterho samt ifall de väljer Unix: Mosterho, Maosterh, Maroster, Marioste och Mariaost. Stackars äldsta moster och yngsta osten. Kontrollera också gärna vad medlemmarna i tjocka släkten heter, en släktdatabas kunde vara ett bra stöd vid namnval. Längre bak än två generationer behöver man kanske inte kontrollera, högst osannolikt att en eventuell namndublett i så fall finns kvar som datoranvändare. Fast man vet ju aldrig, med lite tur ärver man farfars studieprestationer och blir av Sture utnämnd till doktor som gulnäbb.

7 DCP45 5 Made in Hongkong Adel, som Anne? Om du har en kinesisk hustru/man, låt absolut inte dennes släktnamn bli barnets. Man vet aldrig åt vilket håll man skall vända kineserna, än är det Kung Fu = KFU och än Fu Kung = FKUNG. Von, van, de, af plockar du förstås bort från efternamnet ifall det finns sådana där, eller skriver ihop dem med resten av namnet. von Tratt lider inte av att skrivas Vontratt. Om du trots dessa goda råd är osäker, kontakta Datacentralen så kan vi kontrollera att namnet du valt uppfyller våra krav. Du kan också reservera ett användarnamn i förväg för barnet, en bra dopgåva! Avtal om Microsofts programvara Micke Datacentralen har tillsammans med andra högskolor gjort ett tvåårigt sk Microsoft Academic Select avtal. Detta avtal ger en möjlighet att köpa Microsofts program till ett förmånligt pris. Avtalet tillåter institutioner, personal och studeranden attköpa Microsofts program, programmen får användas i icke-kommersiellt (även privat) bruk. I avtalet ingår operativsystem (t ex MS-DOS och MS WINDOWS), applikationsprogam ( t ex MS Word och MS Excel) för DOS-, MAC- och WINDOWS-omgivningar samt programmeringsverktyg ( t ex Visual Basic) för DOS- och WINDOWS-omgivningar. Nedanstående tabell beskriver ett par program som ingår i avtalet, deras versioner, språk, till vilket operativsystem programmet är tillgängligt samt hur många disketter som krävs för en fullständig diskettuppsättning. Tabellen beskriver nuläget, vilket innebär att t ex vissa versioner endast finns på engelska (us) och att andra språk av samma version kommer senare. Vissa program (t ex programmeringsverktygen) finns tillgängliga endast på engelska och kommer knappast att bli tillgängliga på något annat språk. Den nyaste och fullständiga informationen kommer alltid att finnas i Gopher och på Tor (/PC/PUB/MSSELECT). Program Version/språk Disketter Pris Word for Dos 6.00/us 6 300,- Visual Basic for Dos 1.00/us 3 200,- Visual Basic for Dos Prof. 1.00/us 8 280,- Access for Windows 1.10/us 8 300,-

8 6 DCP45 Program Version/språk Disketter Pris Visual C++ for Windows Prof. 1.00/us ,- Excel for Windows 4.00/ fin, swe 6 350,- Excel for Windows 5.00/ us 9 300,- MS Office for Windows 4.00/ us ,- Powerpoint for Windows 3.00/ us 7 300,- Publisher for Windows 2.00/ us 6 270,- Visual Basic for Windows 3.00/ us 4 190,- Visual Basic for Windows Prof. 3.0B/ us ,- Word for Windows 6.00/ us ,- Word for Windows 2.00/ fin, swe 9 300,- Excel for Macintosh 4.00/ us 6 300,- Excel for Macintosh 4.00/ fin 6 350,- Word for Macintosh 5.10/ swe 7 300,- Word for Macintosh 5.00/ fin 6 350,- MS-DOS 6.2/us 4 300,- MS-DOS 6.2/fin,swe 4 350,- Windows 3.1/ us 8 300,- Windows 3.1/ fin,swe 8 350,- Windows for Workgroups 3.11/ us ,- Windows for Workgroups 3.11/ swe ,- Alla disketter är så kallade High Density (HD) disketter. Priset är utan omsättningsskatt. I allmänhet är US språkversionerna billigare än t ex svenska och finska versionerna, prisskillnaden är mellan 50,- och 100,- beroende på program. Priset är ett så kallat licenspris, priset innehåller inte manualer, inte heller disketter, dvs kom ihåg att ta med egna disketter då ni kommer för att kopiera programmet, om ni kopierar programmet för privat bruk. ÅA:s institutioner kan köpa disketter. Manualerna beställs från datacentralen, vi kommer inte att ha några manualer i lager. Manualerna kommer från Irland, vilket betyder att leveranstiden är ca. 1 månad. Observera att manualer som är köpta via Datacentralen inte får säljas vidare Nedanstående tabell visar ett par exempel på manualpriser. Priset är utan omsättningsskatt. Postkostnaderna adderas till priset. Program Version Språk Pris Word for Dos 6.00 us 280,- Access for Windows 1.10 us 390,- Visual C++ for Windows Prof us 680,- Excel for Windows 4.00 fin, swe 280,- Powerpoint for Windows 3.00 us 280,- Visual Basic for Windows Prof. 3.0B us 280,- Word for Windows 2.00 fin, swe 280,- Excel for Macintosh 4.00 us, fin 280,-

9 DCP45 7 Vi hoppas på att kunna börja programförmedlingen i februari. Avtalet förbinder Datacentralen att följa upp alla programkopior som förmedlas åt anställda och studeranden för privat icke-kommersiellt bruk samt åt institutioner. Programkopieringen skall ske i Datacentralens utrymmen och en förbindelse skall underskrivas. Kopieringen sköts av licenstagaren. Licenstagaren bör ha egna disketter med sig. Datacentralen har skyldighet att registrera varje användare och stämpla allt material som förmedlas. Det viktigaste med denna licens är det att även om Datacentralen säger upp avtalet förblir de köpta licenserna institutionens/anställdas/studerandes egendom och de kan uppgraderas enligt normala uppgraderingsvilkor. Anställda och studeranden bör ha egna disketter med sig då de vill ha program för privat bruk. Nya program- och språkversioner kommer med 45 dagars mellanrum, det kan leda till en fördröjning, då nya programversioner introduceras. Följande restriktioner gäller: Distribution av Microsofts program Program Version Språk Pris Word for Macintosh 5.10 swe 280,- MS-DOS 6.00 us, swe, fin 170,- Windows 3.1 us, fin, swe 170,- Windows for Workgroups 3.11 us, fin, swe 220,- - Program och manualer som är köpta från Datacentralen får man inte sälja eller överlåta vidare. - Alla disketter skall ha Datacentralens stämpel. - Programmen får ej användas för kommersiellt bruk. Om du har frågor kan du kontakta PC-Sektionen (tel. 4469, mail TOFFELS). Beställningar handhas av Anne Adel (tel. 4535, mail ANNE). Distributionen sker i första hand i Datacentralens utrymmen i ASA, senare kommer Datacentralen att ge möjlighet att köra programmen från en server,vilket innebär att ingen egentlig installation av programmet behövs, utan det räcker att man fyller i förbindelseblanketten. Mera information om detta senare. Om du vill ha Microsofts program, gör så här: 1. Reservera tillräckligt många formaterade disketter. Kan kontrolleras från ms-index.txt, DC-pappret eller gopher. 2. Gå och prata med Anne Adel (ASA huset, B -flygel, bottenvåning, rum 135). 3. Berätta åt Anne vilket program du är intresserad av.

10 8 DCP45 Installationsguide 4. Fyll i förbindelseblanketten. 5. Betala (gäller program för privat bruk) eller meddela fakturerings adress (gäller program som kommer till institutionerna) 6. Gå till Oraklet (ASA huset, B -flygel, bottenvåning, rum 150), som förklarar hur kopieringen sker. Kopieringen sköts av kunden, kom ihåg att reservera tillräckligt med tomma och formaterade disketter samt tillräckligt med tid. Microsofts DOS program installeras i allmänhet genom att sätta in den första disketten i diskettstationen och skriva: a:install eller b:install beroende på vilken diskettstation som gäller. Ett annat alternativ är att man skiver: a:setup eller b:setup beroende på vilken diskettstation som gäller. Microsofts Windows program installeras, genom att starta setup.exe programmet från den första disketten, via File Manager eller Program Manager. Mera information om installationen hittas i programmens manualer. Vad kostar Akademins adb-tjänster? stigo Datadirektionen och DC har nu fått färdigt det nya rapporteringssystemet över datoranvändningen inom Akademin med kostnaderna fördelade på olika adb-serviceformer (såsom serverdatorresurser, persondatorer, datanätresurser, reparationer och kabelarbeten, DC:s personalresurser m.m). Det är såsom tidigare fråga om statistik. Datadirektionen har uttryckligen beslutit att man ej kommer att gå in för intern debitering av adb-servicen. En avsikt med statistiken är att öka kunskapen om kostnaderna för olika typers adb-tjänster hos såväl DC som hos institutionerna. Vi strävar till att presentera kostnaderna så att de motsvarar Akademins faktiska direkta utgifter. Summorna visar att Akademin lägger ned betydande belopp på adb-funktionerna. Å andra sidan, om man delar beloppen över antalet användare, ser man att utgifterna ändå är rimliga. Datorn är ju ett viktigt personligt verktyg som rätt utnyttjad snabbt betalar sig genom ökad effektivitet och förbättrad tillgång till olika typers information.

11 DCP45 9 Vid uppskattningen av kostnaderna för den interna rapporteringen har vi beaktat driftskostnader (ur DC:s budget) såsom underhållsavtal, programlicenser, datakommunikation, materialkostnader o.dyl. Investeringskostnaderna är inberäknade för all utrustning, oberoende av om apparaten är skaffad för DC:s, andra akademiallmänna, eller för institutionens anslag. På så sätt blir olika adb-tjänsters kostnader någorlunda jämförbara. (Vem som inom Akademin äger apparaten eller programmet påverkar ju inte kostnaderna i rapporten). Vi beaktar därtill DC:s personalkostnader uppdelade på de olika adb-funktionerna, till den del det gäller underhålls- och utvecklingsarbete. DC:s rådgivningsarbete och användarstöd hoppas vi någongång kunna rapportera skilt, åtminstone såsom en grov uppskattning. Institutionens löneutgifter för ev. eget adb-arbete eller för utifrån köpta tjänster har vi ej förmått uppskatta. Vad beträffar bibliotekets Bo-dator har på motsvarande sätt ÅAB:s personalkostnader för underhålls- och utvecklingsarbetet, bl.a. katalogiseringen och utlåningen, inräknats. När man betraktar Almas kostnader i de efterföljande tabellerna skall man alltså notera att de ingalunda endast gäller själva datorsystemet, utan att en betydande del av kostnaderna är sådana som existerat redan långt före datorn. DC sänder månatligen rapporter åt institutionernas och enheternas adb-kontaktpersoner om användningen av serverdatorerna och arbetsstationerna. Skillnaden jämfört med tidigare är alltså att mk-beloppen nu är någorlunda reella.. När det gäller datanätets kostnader och användningen av persondatorer går det ej att få egentlig körstatistik. Vi försöker istället göra årliga uppskattningar och rapporter om dessa (se artikel i samband med den bifogade statistiken). Rapporteringssystemet ger oss även en grund för extern prissättning av Akademins adb-tjänster. Genom den nya lagen om avgifter till staten kommer DC bort från bundenheten till Statens datamaskincentrals prissättning.detta återkommer jag till senare, när Akademins nya kundtjänstregler är fastslagna. Statistiken för 1993 återfinns i slutet av detta DC-papper. Rapporteringssystemet är förstås under fortsatt utveckling, och förbättringsförslag och andra kommentarer mottas gärna. Märkning och fästning av datorer Leif Det finns en stor risk för stölder av datorer i Akademin. Apparaterna är ofta små och lätta att bära med sig och det är bara monitorn som är något större. Det enda som identifierar utrustningen är ofta bara två fastlimmade lappar:den ena med tillverkningsnumret och en annan med Åbo Akademis inventarienummer.

12 10 DCP45 Labbets debitering För att förebygga stölder kan vi bränna in ÅA-logon i apparaternas plasthölje på ett synligt ställe. Har en apparat stulits kan man sedan lätt se att den är från Åbo Akademi. För att identifiera en stulen apparat kan vi även stämpla apparaten med en osynlig stämpel som bara syns i ultra-violett ljus. Vi har utrustning för brännmärkning och stämpling på Datacentralen och för 150 mk kommer vi och märker alla datorer på en avdelning. Vi kan också låna ut märkningsutrustningen till institutionerna gratis. Vi kan också fästa datorer i bordet med en vajer för att minska stöldrisken. För att stjäla en utrustning som är fäst måste man ha verktyg med sig och på det sättet kan man undvika att tillfället gör tjuven. Vi kan på labbet sköta en vajerfästning för 200 mk per maskin inklusive lås och en nyckel per avdelning. Leif De debiteringsavgifter labbet tillämpar finns i Gopher under Datacentralen informerar/ Information från labbet & datanätet och publiceras även här: Labbets uppgift är i första hand att reparera de apparater som finns eller har funnits på rekommendationslistan. DC svarar för dessa reparationer och står för kostnaderna om de inte blir oproportionerligt höga. DC har rätt att utföra garantireparationer på alla Schneider- och Pinusapparater (1993-) och debiterar importören för dessa. Vi tillämpar tre debiteringsprinciper: 1. Gratis rekommenderad utrustning Apparater som finns eller har funnits på rekommendationslistan repareras gratis. Om nya delar måste inköpas för över 300 mk står institutionerna för delarnas kostnader. Det är tanken att institutionerna skall svara för byte av moduler (t.ex. tangentbord och diskettstationer), medan DC svarar för byte av komponenter. 2. Icke rekommenderad utrustning samt privat utrustning för 150mk/timme Apparater som inte finns på rekommendationslistan reparerar vi på labbet efter mån av möjlighet. Då debiterar vi för arbetstiden 150 mk/timme samt för reservdelarnas kostnader. Vi reparerar även de anställdas datorutrustning på samma villkor förutsatt att utrustningen används för akademiarbete. 3. Externa reparationsarbeten 240mk/timme

13 DCP45 11 För arbeten till utomstående debiterar vi 240 mk/timme. Till denna kategori hör t.ex. studerande och privata firmors apparater. Kom ihåg följande när du sänder in en apparat för reparation: - Medsänd ej ström- och nätkabel - När en monitor sänds in för reparation önskar vi veta till vilken dator den hör (dvs.tillverknings-nummret) för att kunna mata in rätt uppgifter i utrustningsregistret.

14 12 DCP45

15 DCP45 13 VAX-kabinettet EDIT på en PC med Kermit HeGe I och med att vi har fått en ny version av Kermit-programmet (se DC-papperet nr. 44, "Ladda ner PC-softa från stordatorerna", Programpaket på /pc/pub" och "Ny standard Kermit för ÅA") har man nu tillgång till de funktioner som finns i editorn EDIT även på en PC som kör Kermit mot Linus. Funktionerna i EDIT baserar sig ju inte på s.k. "control- och escape-sekvenser", utan på funktions- och andra tangenter, vilket gör att editorn inte nödvändigtvis fungerar som den ska på olika terminaler och PC:n. Det finns flera funktioner som man kan utnyttja genom att använda det numeriska tangentbordet, men jag tar här upp endast de funktioner som man har tillgång till genom att utnyttja tangenterna som finns mellan det alfanumeriska- och det numeriskatangentbordet: INSERT HOME PGUP FIND INSERT REMOVE DELETE END PGDN SELECT PREV SCRN NEXT SCRN PC-keypad VT220-keypad Att "blocka" text Många kallar det att man flyttar en text (t.ex. en rad eller ett stycke) att "blocka text". Nåväl, på en PC 1 börjar man "blocka" text genom att flytta kursorn till önskad plats i texten och trycka på "Home"-tangenten (SELECT). Efter detta flyttar man kursorn och "väljer" den text man vill flytta eller stryka, varefter man trycker på "Delete"-tangenten (CUT). Den valda texten lagras nu i en buffer. Ifall man hade för avsikt att stryka texten ifråga är saken klar. 1. Tangenten inom citationstecken finns på en PC-keypad, parentesen anger vilken funktion tangenten har i EDT.

16 14 DCP45 Ifall man hade för avsikt att flytta på texten får man tillbaka texten till den plats där man för närvarande har kursorn genom att trycka på "Insert"-tangenten. Andra funktioner Med "End"-tangenten kommer man åt funktionen att söka efter ett ord i texten och med "PgUp" och "PgDn" kan man flytta sig en sida upp- respektive ner i texten. Mera information om editorn EDIT finns bl.a. i Gopher, skriv (på Linus): $ vmsgopher och gå ner i hierarkin (Information från VMS-sektionen) Textbehandling Editorer EDT TPU på en PC med Kermit BUC Den nya Kermit-versionen till PC:n erbjuder förbättringar även för den som editerar med TPU-editorn. Blockandet av text och sökning sker på samma sätt som i EDT, genom att man använder sig av funktionerna Select, Remove, Find etc. Tangenterna för dessa funktioner hittar man mellan det alfanumeriska- och det numeriska tangentbordet (se närmare under Övriga tangenter ). Vilka tangenter är då relevanta för TPU-editering? Jag betecknar ett tangentbord man stöter på i samband med t.ex. Falco- eller Televideo-terminaler med VT220 och PC:ns tangentbord med AT/E. Tabellerna nedan visar hur editeringsfunktionerna finns utplacerade på både VT220 och AT/E-tangentbord.

17 DCP45 15 Funktionstangenter e.dyl. Övriga tangenter VT220 AT/E Innebörd F11 F11 Forward/Reverse (riktning: framåt/bakåt) F12 F12 Move by line (slutet/början av raden) F13 <Shift-F3> Erase word (stryka ett ord) F14 <Shift-F4> Insert/Overstrike (insättning/ överskrivning) Help <Shift-F5> Help (tangentlayout) Do eller PF4 F4 eller <Shift-F6> Do (kommandotangent) Funktionstangenterna finns på den översta raden på tangentbordet. <Shift-Fn> betyder att man håller Shift-tangenten nedtryckt och trycker på Fn. Övriga tangenter som behövs för TPU-editering befinner sig mellan det alfanumeriska- och det numeriska tangentbordet, ovanför kursortangenterna. VT220 AT/E Innebörd Find End Sökning Insert Here Insert Insättning av ett block Remove Delete Strykning av ett block Select Home Val av ett block Prev Screen Page Up Förflyttning en skärm uppåt Next Screen Page Down Förflyttning en skärm nedåt VMS News och registrering i möten BUC Programmet VMS News för newsläsning på VAX/VMS-sidan används rätt flitigt; vi har i medeltal uppstartningar per dag. Gränssnittet mot användaren ser ut att vara relativt bra, eftersom de kommentarer man får om VMS News närmast berör felsituationer med enskilda möten samt problem som uppstår ifall det är ett avbrott på Aton (där News-inläggena fysiskt finns lag-

18 16 DCP45 Att registrera sig i News-möten rade). I samband med vissa problemsituationer har det dock kommit fram att begreppet "registrera sig i ett möte" inte riktigt verkar vara klart. Det finns för tillfället ca News-möten som vi "prenumererar på". Att följa med alla möten är en omöjlighet; det är t.o.m. svårt att hinna bläddra igenom sådana möten man verkligen är intresserad av. Det finns emellertid funktioner i VMS News man kan använda för att göra News-läsandet enklare. Då man startar upp VMS News för första gången är man registrerad i fyra News-möten: abo.vms.news (innehåller nyttig info om VMS News), news.answers (svar på det mesta...), news.newusers.questions (nybörjarfrågor och -svar) och sfnet.aloittelijoille (info åt nybörjare). De registrerade mötena skiljer ur från mängden på så sätt att deras ordningsnummer syns med fetstil på skärmen. Det ser ut ungefär så här då man startar upp VMS News för första gången: ==> 1 abo.dc 2 abo.film abo.infa abo.infbeh abo.lobbybar 6 abo.pryltorg abo.test abo.unix abo.unix.news 10 abo.vms abo.vms.news... NEWS: Det är fritt fram att registrera sig i så många möten man tror att man hinner läsa. I praktiken gör man registreringen genom att förflytta sig med kursortangenterna, "Prev Screen" och "Next Screen" så att kursorn, dvs. ==>, pekar på önskat möte. Därefter trycker man på tangenten "Insert Here" eller skriver REG på VMS News kommandorad. Man kan även söka fram möten med kommandot GROUP. T.ex. GROUP *torg skulle förflytta kursorn till "abo.pryltorg" där man kan trycka på "Insert Here" för att registrera sig. Vill man registrera sig i flera möten, t.ex. alla våra lokala möten, på en gång kan man skriva REG abo.* och trycka Return

19 DCP45 17 på frågan "Select really all ABO.*? ÄYÅ". Se närmare i helpen för VMS News, dvs. HELP GROUP och HELP REG. I fortsättningen blir man tillfrågad varje gång man startar upp VMS News ifall man vill registrera sig i sådana möten som kommit till efter att man senast läst News. Dialogen vid uppstartningen ser ut på följande sätt: List of new newsgroups follows: [Enter 'Y' to register] [Enter 'N' to skip registration] [Enter 'A' to register all following] [Enter 'Q' to skip registration on all following] alt.sports.football.pro.pitt-steelers [Y N]? Det lönar sig att gå igenom de nya mötena enskilt och svara endera Y för att registrera sig eller N för att låta bli. Q är det rätta alternativet om man vill hålla sig till endast de möten man för tillfället är registrerad i. Att svara A är knappast ändamålsenligt. Observera att man måste avsluta VMS News med kommandot EXIT för att registreringen i mötena skall träda ikraft! Informationen om vilka möten man är registrerad i och vilka inlägg man läst sparas i filen NEWS.RC. Om man avslutar VMS News med kommandot QUIT sparas inte förändringarna! Användarprofil Då man registrerat sig i ett antal News-möten kan man enklare bläddra i mötena och t.ex. se vilka möten som innehåller olästa inlägg. Man kan lätt göra en definition så att man vid uppstartningen av News får fram på skärmen en lista på endast de möten man registrerat sig i. Det gör man i VMS News med kommandot SET NEWS/REGISTERED. För att enbart se möten man är registrerad i OCH där det existerar olästa inlägg skall man ge kommandot SET NEWS/UNREAD. Vill man dessutom ordna inläggena i alla möten i alfabetisk ordning kan man skriva SET GROUP/SORTED. Dessa förändringar i ens användarprofil aktiveras följande gång man startar upp VMS News, förutsatt att man avslutar VMS News med kommandot EXIT. Ens användarprofil får man fram med att trycka på Do-tangenten (F4 på en PC om man är inloggad via Kermit). Förändringarna i profilen sparas i en fil som heter NEWS.CONFIG. Nya Gopher-kommandon på VMS-sidan HeGe Med kommandot vmsgopher kommer man nu rakt in i VMS-hierarkin i Gopher $ vmsgopher Vad finns här för info egentligen?. Aktuellt/ Att jobba med Linus: hur man kommer igång,

20 18 DCP45 lösningar på problem/ Datakommunikation och Mail/ Textbehandling (Editorer, laserskrivare)/ Programvara på VAX datorerna/ Data om VMS-omgivningen (Linus & c/o) Andra informationskällor/ Miniguider och manualer (VMS och programvara)/ Glöm inte heller.../ Med kommandot katalog kommer man åt diverse kataloger, där man kan söka efter t.ex. telefonnummer och användarnamn. Även de nya mailadresserna typ Förnamn.Efternamn (kommer att) hittas här $ katalog ***** Läs detta ****** ÅA s telefonkatalog (uptodate!) <?> ÅA s FAX-nummer (anno ) <?> Lista på ÅA s FAX-nummer (anno ). ÅA s MAIL-adresser (uptodate!) <?> Användarnamnens indelning i gruppkoder. Hjälp! HeGe Ett nytt kommando, nämligen HJALP, finns nu på Linus $ hjalp Bakom detta kommando finns en meny, varifrån man kan välja vissa administrativa- och andra (automatiska) funktioner: HJALP - FIXAR TILL DIVERSE SAKER I VMS-OMGIVNINGEN 1. Städa mailfilen (purge och compress) 2. Städning av anvåndarområdet (delete alla LIS,DVI och TMP-filer) 3. FixaFalco (fixa skandinaviska tecken på en Falco-terminal) 4. Hitman (att ta livet av en process som har blivit hängande ) 5. FixaPortaCOM (att komma snabbt in i PortaCOM) 6. Diverse VMS-information i Gopher 9. Avsluta Ge ett nummer: Vi lägger till nya funktioner efter hand, på basen av vad som verkar behövas och vad vi hinner. Rubrikerna torde beskriva vad det gäller, så det är bara att testa!

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

I detta nummer:1.11.1993

I detta nummer:1.11.1993 I detta nummer:1.11.1993 Personalnytt 1 Rekommendationslistan 1 Några saker att minnas angående datasäkerhet 1 Gopher Rules! 4 Beställning av manualer 8 Användarnamn och lösenord 8 VAX-kabinettet VMS-sektionens

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20 LABBINTRODUKTION Laboranter: Kurs: - Klass: DD15 Handledare: Sonny Johansson, Sigurd Israelsson Utskriftsdatum: 2015-08-20 Mål, syfte, förutsättningar Mål Labbintroduktionen skall ge studenten en chans

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Så enkelt byter du Windows mot Zorin

Så enkelt byter du Windows mot Zorin Så enkelt byter du Windows mot Zorin 7 Linux-versionen som liknar Windows 7 7 Kör vissa vanliga Windows-program 7 Lättanvänt och helt gratis. Så installerar du Windows-utmanaren Zorin OS Att använda Linux

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Bilaga C, Nätverksprogram

Bilaga C, Nätverksprogram Bilaga C, Nätverksprogram Välkommen till D I denna bilaga beskrivs flera nätverksprogram som använder sig av TCP/IP, t ex Netscape och Eudora. World Wide Web World Wide Web (för kortas WWW) är den nyaste

Läs mer

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Med ett kommandobaserat gränssnitt menas ett helt textbaserat gränssnitt. Istället för att klicka

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Dokumentnamn: Version Sidnummer

Dokumentnamn: Version Sidnummer Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 20 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för Stella Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer