Information till korttidsvikarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till korttidsvikarier"

Transkript

1 Information till korttidsvikarier

2 Rekryteringsenheten Mail: Bemanningsplanerare - Sjukanmälan Tel: Enhetschef Rekryteringsenheten Tel: Användarstöd Support programmet Time Care Pool Tel: Besöksadress / Rekryteringsenheten Repslagargatan Luleå Postadress / Rekryteringsenheten Box Luleå Följ oss på Facebook, Rekryteringsenheten hos oss finns jobben

3 Time Care Pool (TCP) Rekryteringsenheten löser vikariat upp till 14 dagar. Som korttidsvikarie ska du kunna arbeta på flera olika arbetsställen och åka ut på arbete med kort varsel. Du lägger själv in de tider du är tillgänglig för arbete via webbsidan Vi rekommenderar att du lägger dig tillgänglig 06:30-23:00 de dagar du vill arbeta för att öka dina chanser till arbete. Du blir förfrågad och bokad på arbetspass via SMS. Har du som vikarie lagt dig tillgänglig förutsätter vi att du kan arbeta. Om du upprepande tackar nej till förfrågningar angående jobb (inte har aktuell tillgänglighet) eller inte legat tillgänglig alls under en längre tid förbehåller vi oss rätten att avsluta dig i våra system. Uppföljning För att uppnå god kvalitet på vård och omsorg sker en uppföljning av samtliga nyrekryterade korttidsvikarier efter 100 arbetsdagar. Frånvaro När du lagt dig tillgänglig och åtagit dig ett arbetspass har du knutit ett avtal med arbetsgivaren. Du kan inte ångra dig. Blir du sjuk och är bokad på arbetspass är det viktigt att du snarast ringer in till Rekryteringsenheten och anmäler detta. OBS! Under Rekryteringsenhetens öppettider ska de ALLTID kontaktas för sjukanmälan. Efter Rekryteringsenhetens stängning kontaktar du respektive arbetsplats för sjukanmälan med undantag för dig som arbetar som personlig assistent, du kontaktar Trygghetslarmet Tel Är du sjuk men ej bokad på arbetspass tar du bort din tillgänglighet i TCP. Trygghetslarmet Vid oförutsedda händelser före eller efter kontorstid kan Trygghetslarmet kontaktas Trygghetslarmet kan nås dygnet runt. Vårdhygien Ur smittöverföringssynpunkt är både personalens och vårdtagarens personliga hygien viktig. En god personlig hygien och därmed en god vårdhygien innebär: God handhygien Långt hår ska vara uppsatt, korta naglar utan lack och inga smycken på händer och underarmar Handdesinfektion ska användas mellan varje kund. Handskar och plastförkläden ska finnas hos varje kund.

4 Delegerade sjukvårdsuppgifter Du får inte ge läkemedel till kunderna utan delegation. Ansvarig sjuksköterska är den som kan ge dig delegation på läkemedelshantering. När du kommer ny till en arbetsplats är det bra att tala om för personalen att du saknar delegation för att undvika missförstånd. Sekretess Du som arbetar i våra verksamheter är bunden av sekretess oavsett om du skrivit under en blankett eller inte. Sekretess innebär att du inte får prata om de kunder du arbetar mot med någon utanför arbetet. Sekretessen är till för att skydda enskilda personers integritet, den är livslång och börjar gälla från första arbetsdagen. Avvikelserapportering Du som är anställd inom socialförvaltningen är skyldig att anmäla missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Uppmärksammar du eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för missförhållande som rör en eller flera kunder, ska detta genast rapporteras till ansvarig enhetschef. Viktigt att tänka på När du kommer ny till en arbetsplats är det viktigt att du läser i kundpärmen / vikariepärmen som ska finnas hos alla kunder/boenden. Här kan du läsa dig till information som är viktig. När du är ute och arbetar i våra verksamheter är det viktigt att du tänker på ditt bemötande. Tänk på att inte prata om dina egna privata problem. Det du säger och gör under en arbetsdag kan i stor utsträckning påverka de du är till för att hjälpa. Din mobiltelefon skall vara avstängd/ljudlös under arbetstid. Rekryteringsenheten når dig på arbetsplatsens telefonnummer om de måste få tag på dig. Hör med ordinarie personal vilka rutiner som gäller på den aktuella arbetsplatsen, om det är så att du väntar ett viktigt samtal. Allt onödigt användande av mobiltelefon är otillåtet. IT-riktlinjer IT är ett verktyg i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att gällande regler för IT-säkerhet följs. I detta ansvar ingår även att noga ta del av och följa de säkerhetsinstruktioner som finns för de datasystem du som användaren nyttjar. Missbruk mot riktlinjer, förhållningssätt, lagar och förordningar eller oetiskt beteende medför att användaren riskerar att tillfälligt eller permanent bli avstängd från att nyttja dator och/eller datornät, i avvaktan på vidare åtgärd.

5 fortsättning IT riktlinjer Tänk på att: Lösenord är hemliga Inte låna ut lösenord Byta lösenord vid uppmaning från driftansvarig. Inte använda välkända förebilder för lösenord. Inte lämna PC:n utan tillsyn Rapportera virus Du själv ansvarar för säkerhetskopiering Konfigurationen för utrustningen ska hållas till verksamhetens standard. Felaktigheter & incidenter i IT systemen rapporteras enligt felanmälan. Inte lämna information om verksametens system till obehöriga personer. Läs mer om IT-riktlinjer på intranätet. Vikariat intermittent Din anställningsform som korttidsvikarie är en intermittent timanställning. Detta innebär att du är anställd endast de dagar du tjänstgör, d v s vid de tillfällen du blir bokad på ett specifikt arbetsställe. Kvalificering av sjuklön vid intermittent anställning För att ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare måste du först och främst ha varit anställd under en sammanhängande tid av 14 kalenderdagar. När du har en intermittent anställning måste du ha blivit bokad och även tillträtt den specifika anställningen för att ha rätt till sjuklön. Eftersom varje arbetsställe räknas som en ny anställning, måste du alltså ha påbörjat ditt arbetspass eller blivit återanställd på samma arbetsställe för att ha rätt till sjuklön. Gåvor & mutor Som anställd i Luleå kommun är det viktigt att alltid uppträda på ett förtroendeskapande sätt. Man får inte försätta sig i beroendeställning genom att ta emot gåvor eller förmåner av annat slag. Om man är osäker, kontakta chef. Rekryteringsenheten Har du fler frågor gällande anställningsvillkor eller lagar och avtal som styr våra verksamheter är du välkommen att kontakta oss på Rekryteringsenheten. Gäller det en händelse på en specifik arbetsplats vänd dig till enhetschefen på den arbetsplatsen. Lycka till!

6 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Ledning och stab MAS Grundläggande vårdhygien Personlig hygien Ur smittöverföringssynpunkt är både personalens och vårdtagarens personliga hygien viktig. En god personlig hygien och därmed en god vårdhygien innebär: Daglig rengöring av kroppen och regelbunden tvätt av hår och skägg Rena kläder kortärmat som tvättats i 60 grader, byts dagligen och naturligtvis då de blivit nersmutsade. Långt hår ska vara uppsatt Korta naglar utan nagellack. Inga konstgjorda naglar Inga smycken på händer och underarmar Vårdhygieniska grundprinciper Barriärvård innebär Konsekvent handhygien = handdesinfektion, vid behov också handskar, Engångsförkläde, i vissa speciella fall skyddsrock och vid vissa tillfällen munskydd Punktdesinfektion Omhändertagande av använt material Handhygien Med handhygien menas främst handdesinfektion med desinfektionsmedel, och vid synlig smuts, hand och underarmstvätt med tvål och vatten. Ska förhindra smittspridning till andra samt förhindra att man själv blir smittad. En god handhygien är vår enklaste, billigaste och mest effektiva infektionsförebyggande åtgärd, förutsatt att den utförs på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

7 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Ledning och stab Vårdtagarens egen handhygien är också viktig! Handhygien ska alltid utföras före varje vårdkontakt och omedelbart före ett rent arbete, dvs. före hantering av rent material eller textilier, före hantering av mat, läkemedel och vid användning av desinfekterat eller sterilt material. Handhygien ska alltid utföras både före och efter aseptiska arbetsuppgifter, som sårvård, katetrisering, injektioner, liksom före och efter undersökningar, sängbäddning och handsanvändning. Handhygien med desinfektionsmedel = handdesinfektion: Händer och underarmar ska vara torra. Ta tillräcklig mängd minst 2 ml. Och gnid in tills handdesinfektionsmedlet avdunstat. Se till att handdesinfektionsmedlet kommer överallt på händerna, särskilt på fingertopparna, mellan fingrarna och i tumgreppet. Handdesinfektionsmedel är bra när man inte är synligt smutsig. Den är snabb och återfettande vilket gör att händerna vårdas samtidigt som handdesinfektion sker. Tvål och vatten används när man har synligt smutsiga händer. Tvåltvätt ska inte göras i onödan eftersom tvål och vatten lätt ger upphov till torrhet och narighet, vilket kan leda till hudproblem. Handtvätt vid synligt smutsiga händer Fukta händer och underarmar under rinnande vatten. Ta flytande tvål från en behållare och massera in tvål glöm inte mellan fingrarna, fingertopparna och i tumgreppet. Skölj av tvålen noggrant Torka händer och armar skonsamt torra med engångshandduk. Desinfektera händerna med desinfektionsmedel. Handtvätt med tvål och vatten ska alltid göras vid misstanke att man varit i kontakt med smittsam sjukdom t.ex. vinterkräksjuka.

8 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (5) Ledning och stab Handskar Handskar ska användas: Vid risk för grov nedsmutsning av händerna t.ex. vid blöjbyten och såromläggning I situationer med direktkontakt med blod, kroppsvätskor, sekret eller material som förorenats av dessa. Handskar ersätter inte handhygien. Handhygien ska alltid utföras både före och efter handskanvändning. Handskar ska användas med förnuft och vårdpersonal ska tänka på att inte ta i rent och orent om vartannat, även när de använder handskar! Engångsförkläde Engångsförkläde ska användas: Vid bäddning När det finns risk för nedsmutsning med kroppsvätskor, t.ex. blod, urin, avföring, kräkningar eller annat sekret. Skyddsrock används vi skabb genombrott Munskydd Används vid vissa speciella tillfällen t.ex. vid vinterkräksjuke utbrott.

9 LULEÅ KOMMUN Dnr 4 (5) Ledning och stab Punktdesinfektion och städning Punktstädning innebär att: Spill, t.ex. saft, kaffe, torkas upp med rengöringsmedel och vatten. Punktdesinfektion innebär att: Spill som är misstänkt smittsamt torkas upp med ett torkpapper eller motsvarande som genast läggs i en soppåse. Därefter tas ett nytt torkpapper indränkt med ytdesinfektionsmedel och den nedsmutsade ytan rengörs. Olika städmetoder: Fuktiga städmetoder, liksom torra metoder är effektiva metoder för att binda damm och ger relativt liten dammuppvirvling. De s.k. torra metoderna bör kombineras med fuktmoppning så att också fläckar och ingrodd smuts avlägsnas. Våta metoder, dvs. svabbning bör användas i begränsad utsträckning, eftersom kvarvarande fukt kan förstöra golvmaterial och även gynna bakterietillväxt. Vid dammsugning bör moderna dammsugare med effektiva filter användas Omhändertagande av använt material. Använt material ska tas om hand på rätt sätt och så snart som möjligt eftersom materialet kan innehålla mikroorganismer och därmed orsaka smittspridning. Tvätt Tid, temperatur och tvättmedel är viktiga för att garantera att smittämnen avdödas och att textilier blir rena. Tvätta i minst 60 grader med normallångt tvättprogram. Om vårdtagare har kläder som inte tål 60 grader bör dessa tvättas separat och inte blandas med annan vårdtagares!

10 LULEÅ KOMMUN Dnr 5 (5) Ledning och stab Smutstvätt såväl kläder som sängkläder Lägg smutstvätt direkt i tvättkorgen eller direkt i tvättmaskin. Låt inte smutstvätten mellanlanda på andra ställen. Tänk på att smutstvätt ska beröras så lite som möjligt. Skaka inte sängkläder inomhus. Avfall För avfall gäller samma princip som för smutstvätt. Lägg avfallet så snart som möjligt i avsedd behållare och berör så lite som möjligt. Avfallshantering Allt använt engångsmaterial från vårdtagaren ska läggas direkt i en plastpåse som knyts ihop och därefter läggs i soporna. Urinuppsamlingspåsar och stomipåsar töms i toalett eller i spoldesinfektör innan de kastas. Skärande och stickande avfall som kanyler o.dyl. ska alltid hanteras som riskavfall och läggas i behållare som är avsedda för detta. Dessa behållare ska märkas, lagras och transporteras på speciellt sätt. Ta alltid reda på vad som gäller på respektive arbetsplats.

11 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (3) Ledning och stab MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 7, 7 kap. 6 SoL, 24 b g, 23 e LSS. Syfte: Syftet med lex Sarah är att komma tillrätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Vad innebär lex Sarah för en anställd: En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för missförhållande som rör en eller flera kunder. Rapporten lämnas till ansvarig för verksamheten. Vem omfattas av rapporteringsskyldighet: Anställda Uppdragstagare Praktikanter under utbildning Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program God man/förvaltare: En god man eller förvaltare fullgör inte uppgifter inom socialtjänsten. Uppdragen god man och förvaltare regleras bl.a. i föräldrabalken. Vad ska rapporteras: Missförhållande eller risk för missförhållande. Med missförhållande avses såväl utförda som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som medfört eller kunde ha medfört konsekvenser för kund. Kan ett missförhållande eller risk för missförhållande vara något som händer mellan kunder: Ja, det avgörande är om en eller flera kunder utsatts för ett missförhållande i verksamheten Kan alltså vara ett ärende mellan två kunder

12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (3) Ledning och stab Vem ska rapporten lämnas till: Rapporten ska efter att den skrivits under lämnas till utredningsansvarig, i detta fall MAS. Kan den som rapporterar vara anonym: Den som rapporterar anonymt har inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt bestämmelser om lex Sarah Vad gör mottagaren av rapporten: Risken för missförhållande eller missförhållandet ska undanröjas eller avhjälpas utan dröjsmål. Utredning ska göras och dokumenteras så även vidtagna åtgärder. Måste man utreda alla rapporter: Ja, alla rapporter måste utredas. Hur långt utredningsskyldigheten sträcker sig beror på vad som hänt. Vad händer när utredningen är klar: Utredningen avslutas med bland annat ett beslut eller ett ställningstagande. Om utredningen avslutas med ett konstaterande att det rör sig om ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande ska en anmälan göra till Socialstyrelsen snarast. Kan en anhörig eller den enskilde själv göra en lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen: Nej, en anmälan kan endast göras av de som omfattas av skyldighet att göra en anmälan till Socialstyrelsen. Kan en anställd själv göra en lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen: Nej, en anmälan som görs på eget initiativ av en anställd tas emot som övriga anmälningar till Socialstyrelsen, varvid Socialstyrelsen tar ställning till om det ska öppnas ett tillsynsärende. Finns det en speciell blankett för anmälan till Socialstyrelsen: Ja, blanketten ingår som bilaga i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) Kan en anmälan till Socialstyrelsen göras innan utredningen i verksamheten är klar: Ja, om detta sker ska utredningen färdigställas inom två månader efter att anmälan gjorts.

13 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (3) Ledning och stab Får man skicka en lex Sarah anmälan med e post eller fax: Nej. De flesta lex Sarah anmälningar omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

14 LULEÅ KOMMUN SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit för att skydda enskilda personers integritet och regleras i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Sekretesslagen omfattar bland annat all verksamhet inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Sekretess gäller således alla uppgifter om enskilds personliga förhållanden och som Du som anställd inom socialförvaltningen får ta del av. En uppgift kan endast lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, se nedan. Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? Alla anställda inom socialförvaltningen är skyldiga att iakttaga sekretesslagens bestämmelser. Den som obehörigen yppar något kan ställas till ansvar inför domstol och dömas. Sekretesslagen gäller inte enbart dem som är anställda utan också den som varit anställd eller är uppdragstagare. Bland uppdragstagare kan nämnas: ledamöter i socialnämnden kontrakterade familjehem (däremot i princip inte vanliga familjehem) tolkare och översättare som anlitas av socialtjänsten kontaktpersoner/kontaktfamiljer praktikanter och elever som deltar i verksamheten Personalenheten

15 LULEÅ KOMMUN 2 Vilka uppgifter får inte röjas? Med uppgift menas i sekretesslagen såväl skriftliga som muntliga uppgifter. Personliga förhållanden Vad som menas med personliga förhållanden bestäms med ledning av vanligt språkbruk. Hit hör till exempel det som gäller människors karaktär, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga. Uppgifter som kan medföra men Medför men: Huvudregeln är att sekretess gäller och att uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden endast i undantagsfall kan lämnas ut. Om uppgiften är till fördel för den enskilde kan den i allmänhet lämnas ut. Då frågan om att lämna ut en personlig uppgift är aktuell, måste man först ta reda på vad uppgiften skall användas till och därefter bedöma om det kan medföra men om uppgiften lämnas ut. Är man tveksam får uppgiften inte röjas. Om den enskilde samtycker till det, kan uppgiften som regel lämnas ut. Det bör observeras, att ett samtycke från den som uppgiften gäller inte alltid får till omedelbar konsekvens att uppgiften skall lämnas ut - utlämnande kan medföra att någon närstående lider men. Närstående: Förutom nära släktingar make, barn, mor, far och syskon, anses till exempel sammanboende och barn i familjehem som närstående. Ordet men har i detta sammanhang en mycket vid betydelse. Utgångspunkten vid skadeprövningen måste vara den enskildes egen upplevelse av att utsättas för obehag eller missaktning om uppgiften lämnas ut. I allmänhet har den enskilde själv rätt att ta del av alla handlingar som gäller denne själv. Sekretesskydd kan emellertid ges anmälare om det kan antas att vederbörande kan bli utsatt för våld eller annat allvarligt men, såsom trakasserier typ telefonterror osv. Sekretess mellan myndigheter Sekretessen gäller också mellan myndigheter, men den så kallade generalklausulen att myndighet får lämna ut en sekretessbelagd uppgift till annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda gäller inte inom socialtjänsten. Uppgift kan dock lämnas ut om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Det gäller till exempel utredningar angående ifrågasatt ingripande enligt LVU och LVM, yttranden till domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden angående Personalenheten

16 LULEÅ KOMMUN 3 vårdnad och umgänge, påföljdsfrågor i brottmål, där sakkunnigutlåtanden behövs till exempel från läkare eller psykolog eller att avge remisser. Begränsningar finns också för att andra myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter eller där intresset är ömsesidigt (10 kap Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Rätten/skyldigheten att lämna ut uppgifter följer av olika lagar eller förordningar till exempel vid talan i mål om fastställande av faderskap och underhållsbidrag, när åtgärd behöver vidtas om vårdnad eller förmynderskap, om god man/förvaltare behöver förordnas/entledigas, i yttranden till domstol i familjerättsliga frågor och vårdnad eller umgänge, i yttranden till åklagare/domstol om unga lagöverträdare, vid personundersökning, när domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller folkbokföringsmyndighet begär uppgift om någon vistas i hem för vård eller boende (däremot inte om hemadress om det inte behövs för delgivning enligt delgivningslagen), när smittskyddsläkare begär uppgift om HIV-smitta, i yttranden enligt körkortslagen, när annan myndighet begär uppgift om utbetald ekonomisk hjälp om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar och till taxeringsmyndighet för att undvika felaktig taxering, till försäkringskassa m fl enligt lagarna på socialförsäkringsområdet, till statliga myndigheter för forskningsändamål och till statistiska centralbyrån. Uppgifter får lämnas i disciplinärenden och vid tillsyn eller revision samt till myndighet som ska ompröva beslut eller åtgärd hos myndigheten. Socialnämnden (inte enskild tjänsteman) skall på begäran av invandrarverket eller polisen lämna uppgift om utlännings personliga förhållanden om uppgifterna behövs i ett ärende om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap eller för verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Sekretessen hindrar inte att uppgifter lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd i följande fall: när det rör barn eller ungdom under 18 år när det angår den som fortfarande missbrukar alkohol, narkotika, flyktiga lösningsmedel, samt när det gäller gravid kvinna om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntande barnet. Vad gäller anmälan om brott till polis/åklagare får det ske av socialnämnden (eller enligt delegation) vid misstanke om brott mot den som inte fyllt 18 år, bland annat misshandelsbrott, olaga frihetsberövande och olaga tvång samt sedlighetsbrott. Vidare får anmälan ske vid misstanke om brott med ett minimistraff på två års fängelse. Det innebär att personal inom socialtjänsten får göra anmälan till polisen vid misstanke om vissa allvarliga brott såsom mord, dråp, våldtäkt, grovt rån, mordbrand och grovt narkotikabrott. Anmälan kan gälla såväl personer som är misstänkta för brott som beträffande de som utsatts för brott. Personalenheten

17 LULEÅ KOMMUN 4 I övrigt får inte anställd inom socialförvaltningen göra polisanmälan om begångna brott. Enda undantaget är om en nödsituation uppstår. En socialsekreterare kan för att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom vara tvungen att lämna ut uppgifter om en klient. Alla anställda inom socialförvaltningen har skyldighet att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om handling som fordrar socialnämndens ingripande till underårigs skydd, SoL 14 kap 1. Samma skyldighet har också alla anställda inom andra myndigheter vars verksamhet rör barn och ungdom (skola, fritidsgård, sjukvårdsinrättning osv.) samt läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte är anställda vid sådan myndighet. Även de som är verksamma inom kommunal familjerådgivning måste anmäla till socialnämnden om de får veta att barn misshandlas i hemmet. Anmälningsskyldigheten och skyldigheten att berätta vad man vet bryter all sekretess. Meddelarfrihet innebär att den som lämnar uppgifter för publicering i tryckt skrift eller i radio eller TV är fri från ansvar även om uppgiften i sig är sekretesskyddad. Meddelarfriheten gäller emellertid i princip inte inom socialtjänsten. Är Du osäker om sekretesslagens tillämpning i ett konkret ärende skall Du vända Dig till närmaste överordnad. Personalenheten

18 LULEÅ KOMMUN 5 Försäkran om sekretess Datum: För anställda, förtroendemän, uppdragstagare, elever, praktikanter m fl hos Luleå kommuns socialförvaltning Jag har tagit del av sekretesslagens bestämmelser och försäkrar härmed, att jag inte obehörigen skall yppa, under eller efter min tid hos socialförvaltningen, vad jag erfarit rörande klienters personliga förhållanden. Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikten och obehörigt utlämnande av handlingar kan medföra åtal och straff.. Namn. Personnummer. Anställd/förtroendeman/uppdragstagare/praktikant m fl fr o m.. Inlämnas till enhetschef. Enhetschef skickar original till personalakt och behåller en kopia. Personalenheten

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Hur ser regelverket ut? Lagar Patientdatalagen (SFS 2008:355;

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården 2011 01 01 Tystnadsplikt och sekretess i vården Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller inom offentliga verksamheter. Sjukvårdssekretessen är en del av denna

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Smitta i vård och omsorg Bakterier Snälla bakterier Normalflora Elaka bakterier Snäll kan bli elak Resistenta

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

6 Sekretess HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 6.1

6 Sekretess HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 6.1 HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Dnr xx/2009 Gäller från och med 2009-xx-xx Godkänd av, datum Socialchef, 2009-xx-xx Rutinansvarig Socialchef 6 Sekretess 6.1 Översikt av sekretessregler för

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg 1 (6) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2014-10-31 Diarienummer: Utgåva/version: Uppföljning: 2016 Vårdhygieniska rutiner för

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun RIKTLINJER 1 Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Inledning Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser för Lex Sarah i socialtjänstlagen,sol

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

INTRESSEANMÄLAN SOMMARVIKARIAT 2017

INTRESSEANMÄLAN SOMMARVIKARIAT 2017 INTRESSEANMÄLAN SOMMARVIKARIAT 2017 Efternamn: Tilltalsnamn: Personnummer: Adress: Postnummer: Postadress: E-post adress: AT-UND: (för asylsökande, bifoga kopia. Uppvisande av kort krävs.) JA NEJ Körkort:

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Hygienregler för Landstinget Dalarna Hygienregler för Landstinget Dalarna Dessa hygienregler gäller alla anställda vid Landstinget Dalarna. Reglerna fastställdes av Landstingsdirektören Ulf Hållmarker Ledningens ansvar Ansvaret för att dessa

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval.

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval. Övergripande lagstiftning Frivilliga målinriktade ramlagar - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL -, SoL Förvaltningsrättslig översikt Hälso- och sjukvård Socialt arbete Offentlighet och sekretess Annika Staaf

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

Läs mer