Information till korttidsvikarier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till korttidsvikarier"

Transkript

1 Information till korttidsvikarier

2 Rekryteringsenheten Mail: Bemanningsplanerare - Sjukanmälan Tel: Enhetschef Rekryteringsenheten Tel: Användarstöd Support programmet Time Care Pool Tel: Besöksadress / Rekryteringsenheten Repslagargatan Luleå Postadress / Rekryteringsenheten Box Luleå Följ oss på Facebook, Rekryteringsenheten hos oss finns jobben

3 Time Care Pool (TCP) Rekryteringsenheten löser vikariat upp till 14 dagar. Som korttidsvikarie ska du kunna arbeta på flera olika arbetsställen och åka ut på arbete med kort varsel. Du lägger själv in de tider du är tillgänglig för arbete via webbsidan Vi rekommenderar att du lägger dig tillgänglig 06:30-23:00 de dagar du vill arbeta för att öka dina chanser till arbete. Du blir förfrågad och bokad på arbetspass via SMS. Har du som vikarie lagt dig tillgänglig förutsätter vi att du kan arbeta. Om du upprepande tackar nej till förfrågningar angående jobb (inte har aktuell tillgänglighet) eller inte legat tillgänglig alls under en längre tid förbehåller vi oss rätten att avsluta dig i våra system. Uppföljning För att uppnå god kvalitet på vård och omsorg sker en uppföljning av samtliga nyrekryterade korttidsvikarier efter 100 arbetsdagar. Frånvaro När du lagt dig tillgänglig och åtagit dig ett arbetspass har du knutit ett avtal med arbetsgivaren. Du kan inte ångra dig. Blir du sjuk och är bokad på arbetspass är det viktigt att du snarast ringer in till Rekryteringsenheten och anmäler detta. OBS! Under Rekryteringsenhetens öppettider ska de ALLTID kontaktas för sjukanmälan. Efter Rekryteringsenhetens stängning kontaktar du respektive arbetsplats för sjukanmälan med undantag för dig som arbetar som personlig assistent, du kontaktar Trygghetslarmet Tel Är du sjuk men ej bokad på arbetspass tar du bort din tillgänglighet i TCP. Trygghetslarmet Vid oförutsedda händelser före eller efter kontorstid kan Trygghetslarmet kontaktas Trygghetslarmet kan nås dygnet runt. Vårdhygien Ur smittöverföringssynpunkt är både personalens och vårdtagarens personliga hygien viktig. En god personlig hygien och därmed en god vårdhygien innebär: God handhygien Långt hår ska vara uppsatt, korta naglar utan lack och inga smycken på händer och underarmar Handdesinfektion ska användas mellan varje kund. Handskar och plastförkläden ska finnas hos varje kund.

4 Delegerade sjukvårdsuppgifter Du får inte ge läkemedel till kunderna utan delegation. Ansvarig sjuksköterska är den som kan ge dig delegation på läkemedelshantering. När du kommer ny till en arbetsplats är det bra att tala om för personalen att du saknar delegation för att undvika missförstånd. Sekretess Du som arbetar i våra verksamheter är bunden av sekretess oavsett om du skrivit under en blankett eller inte. Sekretess innebär att du inte får prata om de kunder du arbetar mot med någon utanför arbetet. Sekretessen är till för att skydda enskilda personers integritet, den är livslång och börjar gälla från första arbetsdagen. Avvikelserapportering Du som är anställd inom socialförvaltningen är skyldig att anmäla missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Uppmärksammar du eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för missförhållande som rör en eller flera kunder, ska detta genast rapporteras till ansvarig enhetschef. Viktigt att tänka på När du kommer ny till en arbetsplats är det viktigt att du läser i kundpärmen / vikariepärmen som ska finnas hos alla kunder/boenden. Här kan du läsa dig till information som är viktig. När du är ute och arbetar i våra verksamheter är det viktigt att du tänker på ditt bemötande. Tänk på att inte prata om dina egna privata problem. Det du säger och gör under en arbetsdag kan i stor utsträckning påverka de du är till för att hjälpa. Din mobiltelefon skall vara avstängd/ljudlös under arbetstid. Rekryteringsenheten når dig på arbetsplatsens telefonnummer om de måste få tag på dig. Hör med ordinarie personal vilka rutiner som gäller på den aktuella arbetsplatsen, om det är så att du väntar ett viktigt samtal. Allt onödigt användande av mobiltelefon är otillåtet. IT-riktlinjer IT är ett verktyg i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att gällande regler för IT-säkerhet följs. I detta ansvar ingår även att noga ta del av och följa de säkerhetsinstruktioner som finns för de datasystem du som användaren nyttjar. Missbruk mot riktlinjer, förhållningssätt, lagar och förordningar eller oetiskt beteende medför att användaren riskerar att tillfälligt eller permanent bli avstängd från att nyttja dator och/eller datornät, i avvaktan på vidare åtgärd.

5 fortsättning IT riktlinjer Tänk på att: Lösenord är hemliga Inte låna ut lösenord Byta lösenord vid uppmaning från driftansvarig. Inte använda välkända förebilder för lösenord. Inte lämna PC:n utan tillsyn Rapportera virus Du själv ansvarar för säkerhetskopiering Konfigurationen för utrustningen ska hållas till verksamhetens standard. Felaktigheter & incidenter i IT systemen rapporteras enligt felanmälan. Inte lämna information om verksametens system till obehöriga personer. Läs mer om IT-riktlinjer på intranätet. Vikariat intermittent Din anställningsform som korttidsvikarie är en intermittent timanställning. Detta innebär att du är anställd endast de dagar du tjänstgör, d v s vid de tillfällen du blir bokad på ett specifikt arbetsställe. Kvalificering av sjuklön vid intermittent anställning För att ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare måste du först och främst ha varit anställd under en sammanhängande tid av 14 kalenderdagar. När du har en intermittent anställning måste du ha blivit bokad och även tillträtt den specifika anställningen för att ha rätt till sjuklön. Eftersom varje arbetsställe räknas som en ny anställning, måste du alltså ha påbörjat ditt arbetspass eller blivit återanställd på samma arbetsställe för att ha rätt till sjuklön. Gåvor & mutor Som anställd i Luleå kommun är det viktigt att alltid uppträda på ett förtroendeskapande sätt. Man får inte försätta sig i beroendeställning genom att ta emot gåvor eller förmåner av annat slag. Om man är osäker, kontakta chef. Rekryteringsenheten Har du fler frågor gällande anställningsvillkor eller lagar och avtal som styr våra verksamheter är du välkommen att kontakta oss på Rekryteringsenheten. Gäller det en händelse på en specifik arbetsplats vänd dig till enhetschefen på den arbetsplatsen. Lycka till!

6 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Ledning och stab MAS Grundläggande vårdhygien Personlig hygien Ur smittöverföringssynpunkt är både personalens och vårdtagarens personliga hygien viktig. En god personlig hygien och därmed en god vårdhygien innebär: Daglig rengöring av kroppen och regelbunden tvätt av hår och skägg Rena kläder kortärmat som tvättats i 60 grader, byts dagligen och naturligtvis då de blivit nersmutsade. Långt hår ska vara uppsatt Korta naglar utan nagellack. Inga konstgjorda naglar Inga smycken på händer och underarmar Vårdhygieniska grundprinciper Barriärvård innebär Konsekvent handhygien = handdesinfektion, vid behov också handskar, Engångsförkläde, i vissa speciella fall skyddsrock och vid vissa tillfällen munskydd Punktdesinfektion Omhändertagande av använt material Handhygien Med handhygien menas främst handdesinfektion med desinfektionsmedel, och vid synlig smuts, hand och underarmstvätt med tvål och vatten. Ska förhindra smittspridning till andra samt förhindra att man själv blir smittad. En god handhygien är vår enklaste, billigaste och mest effektiva infektionsförebyggande åtgärd, förutsatt att den utförs på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

7 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Ledning och stab Vårdtagarens egen handhygien är också viktig! Handhygien ska alltid utföras före varje vårdkontakt och omedelbart före ett rent arbete, dvs. före hantering av rent material eller textilier, före hantering av mat, läkemedel och vid användning av desinfekterat eller sterilt material. Handhygien ska alltid utföras både före och efter aseptiska arbetsuppgifter, som sårvård, katetrisering, injektioner, liksom före och efter undersökningar, sängbäddning och handsanvändning. Handhygien med desinfektionsmedel = handdesinfektion: Händer och underarmar ska vara torra. Ta tillräcklig mängd minst 2 ml. Och gnid in tills handdesinfektionsmedlet avdunstat. Se till att handdesinfektionsmedlet kommer överallt på händerna, särskilt på fingertopparna, mellan fingrarna och i tumgreppet. Handdesinfektionsmedel är bra när man inte är synligt smutsig. Den är snabb och återfettande vilket gör att händerna vårdas samtidigt som handdesinfektion sker. Tvål och vatten används när man har synligt smutsiga händer. Tvåltvätt ska inte göras i onödan eftersom tvål och vatten lätt ger upphov till torrhet och narighet, vilket kan leda till hudproblem. Handtvätt vid synligt smutsiga händer Fukta händer och underarmar under rinnande vatten. Ta flytande tvål från en behållare och massera in tvål glöm inte mellan fingrarna, fingertopparna och i tumgreppet. Skölj av tvålen noggrant Torka händer och armar skonsamt torra med engångshandduk. Desinfektera händerna med desinfektionsmedel. Handtvätt med tvål och vatten ska alltid göras vid misstanke att man varit i kontakt med smittsam sjukdom t.ex. vinterkräksjuka.

8 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (5) Ledning och stab Handskar Handskar ska användas: Vid risk för grov nedsmutsning av händerna t.ex. vid blöjbyten och såromläggning I situationer med direktkontakt med blod, kroppsvätskor, sekret eller material som förorenats av dessa. Handskar ersätter inte handhygien. Handhygien ska alltid utföras både före och efter handskanvändning. Handskar ska användas med förnuft och vårdpersonal ska tänka på att inte ta i rent och orent om vartannat, även när de använder handskar! Engångsförkläde Engångsförkläde ska användas: Vid bäddning När det finns risk för nedsmutsning med kroppsvätskor, t.ex. blod, urin, avföring, kräkningar eller annat sekret. Skyddsrock används vi skabb genombrott Munskydd Används vid vissa speciella tillfällen t.ex. vid vinterkräksjuke utbrott.

9 LULEÅ KOMMUN Dnr 4 (5) Ledning och stab Punktdesinfektion och städning Punktstädning innebär att: Spill, t.ex. saft, kaffe, torkas upp med rengöringsmedel och vatten. Punktdesinfektion innebär att: Spill som är misstänkt smittsamt torkas upp med ett torkpapper eller motsvarande som genast läggs i en soppåse. Därefter tas ett nytt torkpapper indränkt med ytdesinfektionsmedel och den nedsmutsade ytan rengörs. Olika städmetoder: Fuktiga städmetoder, liksom torra metoder är effektiva metoder för att binda damm och ger relativt liten dammuppvirvling. De s.k. torra metoderna bör kombineras med fuktmoppning så att också fläckar och ingrodd smuts avlägsnas. Våta metoder, dvs. svabbning bör användas i begränsad utsträckning, eftersom kvarvarande fukt kan förstöra golvmaterial och även gynna bakterietillväxt. Vid dammsugning bör moderna dammsugare med effektiva filter användas Omhändertagande av använt material. Använt material ska tas om hand på rätt sätt och så snart som möjligt eftersom materialet kan innehålla mikroorganismer och därmed orsaka smittspridning. Tvätt Tid, temperatur och tvättmedel är viktiga för att garantera att smittämnen avdödas och att textilier blir rena. Tvätta i minst 60 grader med normallångt tvättprogram. Om vårdtagare har kläder som inte tål 60 grader bör dessa tvättas separat och inte blandas med annan vårdtagares!

10 LULEÅ KOMMUN Dnr 5 (5) Ledning och stab Smutstvätt såväl kläder som sängkläder Lägg smutstvätt direkt i tvättkorgen eller direkt i tvättmaskin. Låt inte smutstvätten mellanlanda på andra ställen. Tänk på att smutstvätt ska beröras så lite som möjligt. Skaka inte sängkläder inomhus. Avfall För avfall gäller samma princip som för smutstvätt. Lägg avfallet så snart som möjligt i avsedd behållare och berör så lite som möjligt. Avfallshantering Allt använt engångsmaterial från vårdtagaren ska läggas direkt i en plastpåse som knyts ihop och därefter läggs i soporna. Urinuppsamlingspåsar och stomipåsar töms i toalett eller i spoldesinfektör innan de kastas. Skärande och stickande avfall som kanyler o.dyl. ska alltid hanteras som riskavfall och läggas i behållare som är avsedda för detta. Dessa behållare ska märkas, lagras och transporteras på speciellt sätt. Ta alltid reda på vad som gäller på respektive arbetsplats.

11 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (3) Ledning och stab MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 7, 7 kap. 6 SoL, 24 b g, 23 e LSS. Syfte: Syftet med lex Sarah är att komma tillrätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Vad innebär lex Sarah för en anställd: En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för missförhållande som rör en eller flera kunder. Rapporten lämnas till ansvarig för verksamheten. Vem omfattas av rapporteringsskyldighet: Anställda Uppdragstagare Praktikanter under utbildning Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program God man/förvaltare: En god man eller förvaltare fullgör inte uppgifter inom socialtjänsten. Uppdragen god man och förvaltare regleras bl.a. i föräldrabalken. Vad ska rapporteras: Missförhållande eller risk för missförhållande. Med missförhållande avses såväl utförda som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som medfört eller kunde ha medfört konsekvenser för kund. Kan ett missförhållande eller risk för missförhållande vara något som händer mellan kunder: Ja, det avgörande är om en eller flera kunder utsatts för ett missförhållande i verksamheten Kan alltså vara ett ärende mellan två kunder

12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (3) Ledning och stab Vem ska rapporten lämnas till: Rapporten ska efter att den skrivits under lämnas till utredningsansvarig, i detta fall MAS. Kan den som rapporterar vara anonym: Den som rapporterar anonymt har inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt bestämmelser om lex Sarah Vad gör mottagaren av rapporten: Risken för missförhållande eller missförhållandet ska undanröjas eller avhjälpas utan dröjsmål. Utredning ska göras och dokumenteras så även vidtagna åtgärder. Måste man utreda alla rapporter: Ja, alla rapporter måste utredas. Hur långt utredningsskyldigheten sträcker sig beror på vad som hänt. Vad händer när utredningen är klar: Utredningen avslutas med bland annat ett beslut eller ett ställningstagande. Om utredningen avslutas med ett konstaterande att det rör sig om ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande ska en anmälan göra till Socialstyrelsen snarast. Kan en anhörig eller den enskilde själv göra en lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen: Nej, en anmälan kan endast göras av de som omfattas av skyldighet att göra en anmälan till Socialstyrelsen. Kan en anställd själv göra en lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen: Nej, en anmälan som görs på eget initiativ av en anställd tas emot som övriga anmälningar till Socialstyrelsen, varvid Socialstyrelsen tar ställning till om det ska öppnas ett tillsynsärende. Finns det en speciell blankett för anmälan till Socialstyrelsen: Ja, blanketten ingår som bilaga i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) Kan en anmälan till Socialstyrelsen göras innan utredningen i verksamheten är klar: Ja, om detta sker ska utredningen färdigställas inom två månader efter att anmälan gjorts.

13 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (3) Ledning och stab Får man skicka en lex Sarah anmälan med e post eller fax: Nej. De flesta lex Sarah anmälningar omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

14 LULEÅ KOMMUN SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit för att skydda enskilda personers integritet och regleras i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Sekretesslagen omfattar bland annat all verksamhet inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Sekretess gäller således alla uppgifter om enskilds personliga förhållanden och som Du som anställd inom socialförvaltningen får ta del av. En uppgift kan endast lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, se nedan. Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? Alla anställda inom socialförvaltningen är skyldiga att iakttaga sekretesslagens bestämmelser. Den som obehörigen yppar något kan ställas till ansvar inför domstol och dömas. Sekretesslagen gäller inte enbart dem som är anställda utan också den som varit anställd eller är uppdragstagare. Bland uppdragstagare kan nämnas: ledamöter i socialnämnden kontrakterade familjehem (däremot i princip inte vanliga familjehem) tolkare och översättare som anlitas av socialtjänsten kontaktpersoner/kontaktfamiljer praktikanter och elever som deltar i verksamheten Personalenheten

15 LULEÅ KOMMUN 2 Vilka uppgifter får inte röjas? Med uppgift menas i sekretesslagen såväl skriftliga som muntliga uppgifter. Personliga förhållanden Vad som menas med personliga förhållanden bestäms med ledning av vanligt språkbruk. Hit hör till exempel det som gäller människors karaktär, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga. Uppgifter som kan medföra men Medför men: Huvudregeln är att sekretess gäller och att uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden endast i undantagsfall kan lämnas ut. Om uppgiften är till fördel för den enskilde kan den i allmänhet lämnas ut. Då frågan om att lämna ut en personlig uppgift är aktuell, måste man först ta reda på vad uppgiften skall användas till och därefter bedöma om det kan medföra men om uppgiften lämnas ut. Är man tveksam får uppgiften inte röjas. Om den enskilde samtycker till det, kan uppgiften som regel lämnas ut. Det bör observeras, att ett samtycke från den som uppgiften gäller inte alltid får till omedelbar konsekvens att uppgiften skall lämnas ut - utlämnande kan medföra att någon närstående lider men. Närstående: Förutom nära släktingar make, barn, mor, far och syskon, anses till exempel sammanboende och barn i familjehem som närstående. Ordet men har i detta sammanhang en mycket vid betydelse. Utgångspunkten vid skadeprövningen måste vara den enskildes egen upplevelse av att utsättas för obehag eller missaktning om uppgiften lämnas ut. I allmänhet har den enskilde själv rätt att ta del av alla handlingar som gäller denne själv. Sekretesskydd kan emellertid ges anmälare om det kan antas att vederbörande kan bli utsatt för våld eller annat allvarligt men, såsom trakasserier typ telefonterror osv. Sekretess mellan myndigheter Sekretessen gäller också mellan myndigheter, men den så kallade generalklausulen att myndighet får lämna ut en sekretessbelagd uppgift till annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda gäller inte inom socialtjänsten. Uppgift kan dock lämnas ut om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Det gäller till exempel utredningar angående ifrågasatt ingripande enligt LVU och LVM, yttranden till domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden angående Personalenheten

16 LULEÅ KOMMUN 3 vårdnad och umgänge, påföljdsfrågor i brottmål, där sakkunnigutlåtanden behövs till exempel från läkare eller psykolog eller att avge remisser. Begränsningar finns också för att andra myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter eller där intresset är ömsesidigt (10 kap Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Rätten/skyldigheten att lämna ut uppgifter följer av olika lagar eller förordningar till exempel vid talan i mål om fastställande av faderskap och underhållsbidrag, när åtgärd behöver vidtas om vårdnad eller förmynderskap, om god man/förvaltare behöver förordnas/entledigas, i yttranden till domstol i familjerättsliga frågor och vårdnad eller umgänge, i yttranden till åklagare/domstol om unga lagöverträdare, vid personundersökning, när domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller folkbokföringsmyndighet begär uppgift om någon vistas i hem för vård eller boende (däremot inte om hemadress om det inte behövs för delgivning enligt delgivningslagen), när smittskyddsläkare begär uppgift om HIV-smitta, i yttranden enligt körkortslagen, när annan myndighet begär uppgift om utbetald ekonomisk hjälp om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar och till taxeringsmyndighet för att undvika felaktig taxering, till försäkringskassa m fl enligt lagarna på socialförsäkringsområdet, till statliga myndigheter för forskningsändamål och till statistiska centralbyrån. Uppgifter får lämnas i disciplinärenden och vid tillsyn eller revision samt till myndighet som ska ompröva beslut eller åtgärd hos myndigheten. Socialnämnden (inte enskild tjänsteman) skall på begäran av invandrarverket eller polisen lämna uppgift om utlännings personliga förhållanden om uppgifterna behövs i ett ärende om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap eller för verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Sekretessen hindrar inte att uppgifter lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd i följande fall: när det rör barn eller ungdom under 18 år när det angår den som fortfarande missbrukar alkohol, narkotika, flyktiga lösningsmedel, samt när det gäller gravid kvinna om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntande barnet. Vad gäller anmälan om brott till polis/åklagare får det ske av socialnämnden (eller enligt delegation) vid misstanke om brott mot den som inte fyllt 18 år, bland annat misshandelsbrott, olaga frihetsberövande och olaga tvång samt sedlighetsbrott. Vidare får anmälan ske vid misstanke om brott med ett minimistraff på två års fängelse. Det innebär att personal inom socialtjänsten får göra anmälan till polisen vid misstanke om vissa allvarliga brott såsom mord, dråp, våldtäkt, grovt rån, mordbrand och grovt narkotikabrott. Anmälan kan gälla såväl personer som är misstänkta för brott som beträffande de som utsatts för brott. Personalenheten

17 LULEÅ KOMMUN 4 I övrigt får inte anställd inom socialförvaltningen göra polisanmälan om begångna brott. Enda undantaget är om en nödsituation uppstår. En socialsekreterare kan för att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom vara tvungen att lämna ut uppgifter om en klient. Alla anställda inom socialförvaltningen har skyldighet att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om handling som fordrar socialnämndens ingripande till underårigs skydd, SoL 14 kap 1. Samma skyldighet har också alla anställda inom andra myndigheter vars verksamhet rör barn och ungdom (skola, fritidsgård, sjukvårdsinrättning osv.) samt läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte är anställda vid sådan myndighet. Även de som är verksamma inom kommunal familjerådgivning måste anmäla till socialnämnden om de får veta att barn misshandlas i hemmet. Anmälningsskyldigheten och skyldigheten att berätta vad man vet bryter all sekretess. Meddelarfrihet innebär att den som lämnar uppgifter för publicering i tryckt skrift eller i radio eller TV är fri från ansvar även om uppgiften i sig är sekretesskyddad. Meddelarfriheten gäller emellertid i princip inte inom socialtjänsten. Är Du osäker om sekretesslagens tillämpning i ett konkret ärende skall Du vända Dig till närmaste överordnad. Personalenheten

18 LULEÅ KOMMUN 5 Försäkran om sekretess Datum: För anställda, förtroendemän, uppdragstagare, elever, praktikanter m fl hos Luleå kommuns socialförvaltning Jag har tagit del av sekretesslagens bestämmelser och försäkrar härmed, att jag inte obehörigen skall yppa, under eller efter min tid hos socialförvaltningen, vad jag erfarit rörande klienters personliga förhållanden. Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikten och obehörigt utlämnande av handlingar kan medföra åtal och straff.. Namn. Personnummer. Anställd/förtroendeman/uppdragstagare/praktikant m fl fr o m.. Inlämnas till enhetschef. Enhetschef skickar original till personalakt och behåller en kopia. Personalenheten

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg 1 (6) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2014-10-31 Diarienummer: Utgåva/version: Uppföljning: 2016 Vårdhygieniska rutiner för

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (M och S) Föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten Sekretess inför studiebesök T1 Obligatorisk läsning Åtta sidor om sekretess inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna! Basala hygienrutiner Välkommna! Basala hygienrutiner Varför gör vi inte som man ska och vilka konsekvenser har det fått? Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och chefer våren 2015. 2015-04-14 Smittskydd/Vårdhygien

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN INTRODUKTIONSPLAN 2013-05-13 Innan du börjar När Du börjar Administratör i vakansen ger Dig en första introduktion om anställningen. Bredvidgång planeras i någon av socialförvaltningens verksamheter om

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING I VÅRDARBETET ISBN 978-91-633-8059-4 2(10) 1 INLEDNING Den vanligaste

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

Hygienråd för förskolan

Hygienråd för förskolan Hygienråd för förskolan Förslag till råd och rutiner som bör finnas skriftligt på varje förskola för att minska risken för smittspridning INNEHÅLL Allmänna hygienråd i förskolan... 2 Vid infektionsutbrott

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Här hittar du viktig information kring ditt arbete. Äldre- och handikappomsorgen ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Övergripande mål, behandlas med respekt och värdighet genom

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter

ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter ANSTÄLLNINGSAVTAL Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m A. Parter Arbetsgivare (företag/förening) Tfn (även riktnr) Adress Postnr Organisationsnummer Den anställdes

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer