Information till korttidsvikarier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till korttidsvikarier"

Transkript

1 Information till korttidsvikarier

2 Rekryteringsenheten Mail: Bemanningsplanerare - Sjukanmälan Tel: Enhetschef Rekryteringsenheten Tel: Användarstöd Support programmet Time Care Pool Tel: Besöksadress / Rekryteringsenheten Repslagargatan Luleå Postadress / Rekryteringsenheten Box Luleå Följ oss på Facebook, Rekryteringsenheten hos oss finns jobben

3 Time Care Pool (TCP) Rekryteringsenheten löser vikariat upp till 14 dagar. Som korttidsvikarie ska du kunna arbeta på flera olika arbetsställen och åka ut på arbete med kort varsel. Du lägger själv in de tider du är tillgänglig för arbete via webbsidan Vi rekommenderar att du lägger dig tillgänglig 06:30-23:00 de dagar du vill arbeta för att öka dina chanser till arbete. Du blir förfrågad och bokad på arbetspass via SMS. Har du som vikarie lagt dig tillgänglig förutsätter vi att du kan arbeta. Om du upprepande tackar nej till förfrågningar angående jobb (inte har aktuell tillgänglighet) eller inte legat tillgänglig alls under en längre tid förbehåller vi oss rätten att avsluta dig i våra system. Uppföljning För att uppnå god kvalitet på vård och omsorg sker en uppföljning av samtliga nyrekryterade korttidsvikarier efter 100 arbetsdagar. Frånvaro När du lagt dig tillgänglig och åtagit dig ett arbetspass har du knutit ett avtal med arbetsgivaren. Du kan inte ångra dig. Blir du sjuk och är bokad på arbetspass är det viktigt att du snarast ringer in till Rekryteringsenheten och anmäler detta. OBS! Under Rekryteringsenhetens öppettider ska de ALLTID kontaktas för sjukanmälan. Efter Rekryteringsenhetens stängning kontaktar du respektive arbetsplats för sjukanmälan med undantag för dig som arbetar som personlig assistent, du kontaktar Trygghetslarmet Tel Är du sjuk men ej bokad på arbetspass tar du bort din tillgänglighet i TCP. Trygghetslarmet Vid oförutsedda händelser före eller efter kontorstid kan Trygghetslarmet kontaktas Trygghetslarmet kan nås dygnet runt. Vårdhygien Ur smittöverföringssynpunkt är både personalens och vårdtagarens personliga hygien viktig. En god personlig hygien och därmed en god vårdhygien innebär: God handhygien Långt hår ska vara uppsatt, korta naglar utan lack och inga smycken på händer och underarmar Handdesinfektion ska användas mellan varje kund. Handskar och plastförkläden ska finnas hos varje kund.

4 Delegerade sjukvårdsuppgifter Du får inte ge läkemedel till kunderna utan delegation. Ansvarig sjuksköterska är den som kan ge dig delegation på läkemedelshantering. När du kommer ny till en arbetsplats är det bra att tala om för personalen att du saknar delegation för att undvika missförstånd. Sekretess Du som arbetar i våra verksamheter är bunden av sekretess oavsett om du skrivit under en blankett eller inte. Sekretess innebär att du inte får prata om de kunder du arbetar mot med någon utanför arbetet. Sekretessen är till för att skydda enskilda personers integritet, den är livslång och börjar gälla från första arbetsdagen. Avvikelserapportering Du som är anställd inom socialförvaltningen är skyldig att anmäla missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Uppmärksammar du eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för missförhållande som rör en eller flera kunder, ska detta genast rapporteras till ansvarig enhetschef. Viktigt att tänka på När du kommer ny till en arbetsplats är det viktigt att du läser i kundpärmen / vikariepärmen som ska finnas hos alla kunder/boenden. Här kan du läsa dig till information som är viktig. När du är ute och arbetar i våra verksamheter är det viktigt att du tänker på ditt bemötande. Tänk på att inte prata om dina egna privata problem. Det du säger och gör under en arbetsdag kan i stor utsträckning påverka de du är till för att hjälpa. Din mobiltelefon skall vara avstängd/ljudlös under arbetstid. Rekryteringsenheten når dig på arbetsplatsens telefonnummer om de måste få tag på dig. Hör med ordinarie personal vilka rutiner som gäller på den aktuella arbetsplatsen, om det är så att du väntar ett viktigt samtal. Allt onödigt användande av mobiltelefon är otillåtet. IT-riktlinjer IT är ett verktyg i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att gällande regler för IT-säkerhet följs. I detta ansvar ingår även att noga ta del av och följa de säkerhetsinstruktioner som finns för de datasystem du som användaren nyttjar. Missbruk mot riktlinjer, förhållningssätt, lagar och förordningar eller oetiskt beteende medför att användaren riskerar att tillfälligt eller permanent bli avstängd från att nyttja dator och/eller datornät, i avvaktan på vidare åtgärd.

5 fortsättning IT riktlinjer Tänk på att: Lösenord är hemliga Inte låna ut lösenord Byta lösenord vid uppmaning från driftansvarig. Inte använda välkända förebilder för lösenord. Inte lämna PC:n utan tillsyn Rapportera virus Du själv ansvarar för säkerhetskopiering Konfigurationen för utrustningen ska hållas till verksamhetens standard. Felaktigheter & incidenter i IT systemen rapporteras enligt felanmälan. Inte lämna information om verksametens system till obehöriga personer. Läs mer om IT-riktlinjer på intranätet. Vikariat intermittent Din anställningsform som korttidsvikarie är en intermittent timanställning. Detta innebär att du är anställd endast de dagar du tjänstgör, d v s vid de tillfällen du blir bokad på ett specifikt arbetsställe. Kvalificering av sjuklön vid intermittent anställning För att ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare måste du först och främst ha varit anställd under en sammanhängande tid av 14 kalenderdagar. När du har en intermittent anställning måste du ha blivit bokad och även tillträtt den specifika anställningen för att ha rätt till sjuklön. Eftersom varje arbetsställe räknas som en ny anställning, måste du alltså ha påbörjat ditt arbetspass eller blivit återanställd på samma arbetsställe för att ha rätt till sjuklön. Gåvor & mutor Som anställd i Luleå kommun är det viktigt att alltid uppträda på ett förtroendeskapande sätt. Man får inte försätta sig i beroendeställning genom att ta emot gåvor eller förmåner av annat slag. Om man är osäker, kontakta chef. Rekryteringsenheten Har du fler frågor gällande anställningsvillkor eller lagar och avtal som styr våra verksamheter är du välkommen att kontakta oss på Rekryteringsenheten. Gäller det en händelse på en specifik arbetsplats vänd dig till enhetschefen på den arbetsplatsen. Lycka till!

6 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Ledning och stab MAS Grundläggande vårdhygien Personlig hygien Ur smittöverföringssynpunkt är både personalens och vårdtagarens personliga hygien viktig. En god personlig hygien och därmed en god vårdhygien innebär: Daglig rengöring av kroppen och regelbunden tvätt av hår och skägg Rena kläder kortärmat som tvättats i 60 grader, byts dagligen och naturligtvis då de blivit nersmutsade. Långt hår ska vara uppsatt Korta naglar utan nagellack. Inga konstgjorda naglar Inga smycken på händer och underarmar Vårdhygieniska grundprinciper Barriärvård innebär Konsekvent handhygien = handdesinfektion, vid behov också handskar, Engångsförkläde, i vissa speciella fall skyddsrock och vid vissa tillfällen munskydd Punktdesinfektion Omhändertagande av använt material Handhygien Med handhygien menas främst handdesinfektion med desinfektionsmedel, och vid synlig smuts, hand och underarmstvätt med tvål och vatten. Ska förhindra smittspridning till andra samt förhindra att man själv blir smittad. En god handhygien är vår enklaste, billigaste och mest effektiva infektionsförebyggande åtgärd, förutsatt att den utförs på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

7 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Ledning och stab Vårdtagarens egen handhygien är också viktig! Handhygien ska alltid utföras före varje vårdkontakt och omedelbart före ett rent arbete, dvs. före hantering av rent material eller textilier, före hantering av mat, läkemedel och vid användning av desinfekterat eller sterilt material. Handhygien ska alltid utföras både före och efter aseptiska arbetsuppgifter, som sårvård, katetrisering, injektioner, liksom före och efter undersökningar, sängbäddning och handsanvändning. Handhygien med desinfektionsmedel = handdesinfektion: Händer och underarmar ska vara torra. Ta tillräcklig mängd minst 2 ml. Och gnid in tills handdesinfektionsmedlet avdunstat. Se till att handdesinfektionsmedlet kommer överallt på händerna, särskilt på fingertopparna, mellan fingrarna och i tumgreppet. Handdesinfektionsmedel är bra när man inte är synligt smutsig. Den är snabb och återfettande vilket gör att händerna vårdas samtidigt som handdesinfektion sker. Tvål och vatten används när man har synligt smutsiga händer. Tvåltvätt ska inte göras i onödan eftersom tvål och vatten lätt ger upphov till torrhet och narighet, vilket kan leda till hudproblem. Handtvätt vid synligt smutsiga händer Fukta händer och underarmar under rinnande vatten. Ta flytande tvål från en behållare och massera in tvål glöm inte mellan fingrarna, fingertopparna och i tumgreppet. Skölj av tvålen noggrant Torka händer och armar skonsamt torra med engångshandduk. Desinfektera händerna med desinfektionsmedel. Handtvätt med tvål och vatten ska alltid göras vid misstanke att man varit i kontakt med smittsam sjukdom t.ex. vinterkräksjuka.

8 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (5) Ledning och stab Handskar Handskar ska användas: Vid risk för grov nedsmutsning av händerna t.ex. vid blöjbyten och såromläggning I situationer med direktkontakt med blod, kroppsvätskor, sekret eller material som förorenats av dessa. Handskar ersätter inte handhygien. Handhygien ska alltid utföras både före och efter handskanvändning. Handskar ska användas med förnuft och vårdpersonal ska tänka på att inte ta i rent och orent om vartannat, även när de använder handskar! Engångsförkläde Engångsförkläde ska användas: Vid bäddning När det finns risk för nedsmutsning med kroppsvätskor, t.ex. blod, urin, avföring, kräkningar eller annat sekret. Skyddsrock används vi skabb genombrott Munskydd Används vid vissa speciella tillfällen t.ex. vid vinterkräksjuke utbrott.

9 LULEÅ KOMMUN Dnr 4 (5) Ledning och stab Punktdesinfektion och städning Punktstädning innebär att: Spill, t.ex. saft, kaffe, torkas upp med rengöringsmedel och vatten. Punktdesinfektion innebär att: Spill som är misstänkt smittsamt torkas upp med ett torkpapper eller motsvarande som genast läggs i en soppåse. Därefter tas ett nytt torkpapper indränkt med ytdesinfektionsmedel och den nedsmutsade ytan rengörs. Olika städmetoder: Fuktiga städmetoder, liksom torra metoder är effektiva metoder för att binda damm och ger relativt liten dammuppvirvling. De s.k. torra metoderna bör kombineras med fuktmoppning så att också fläckar och ingrodd smuts avlägsnas. Våta metoder, dvs. svabbning bör användas i begränsad utsträckning, eftersom kvarvarande fukt kan förstöra golvmaterial och även gynna bakterietillväxt. Vid dammsugning bör moderna dammsugare med effektiva filter användas Omhändertagande av använt material. Använt material ska tas om hand på rätt sätt och så snart som möjligt eftersom materialet kan innehålla mikroorganismer och därmed orsaka smittspridning. Tvätt Tid, temperatur och tvättmedel är viktiga för att garantera att smittämnen avdödas och att textilier blir rena. Tvätta i minst 60 grader med normallångt tvättprogram. Om vårdtagare har kläder som inte tål 60 grader bör dessa tvättas separat och inte blandas med annan vårdtagares!

10 LULEÅ KOMMUN Dnr 5 (5) Ledning och stab Smutstvätt såväl kläder som sängkläder Lägg smutstvätt direkt i tvättkorgen eller direkt i tvättmaskin. Låt inte smutstvätten mellanlanda på andra ställen. Tänk på att smutstvätt ska beröras så lite som möjligt. Skaka inte sängkläder inomhus. Avfall För avfall gäller samma princip som för smutstvätt. Lägg avfallet så snart som möjligt i avsedd behållare och berör så lite som möjligt. Avfallshantering Allt använt engångsmaterial från vårdtagaren ska läggas direkt i en plastpåse som knyts ihop och därefter läggs i soporna. Urinuppsamlingspåsar och stomipåsar töms i toalett eller i spoldesinfektör innan de kastas. Skärande och stickande avfall som kanyler o.dyl. ska alltid hanteras som riskavfall och läggas i behållare som är avsedda för detta. Dessa behållare ska märkas, lagras och transporteras på speciellt sätt. Ta alltid reda på vad som gäller på respektive arbetsplats.

11 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (3) Ledning och stab MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 7, 7 kap. 6 SoL, 24 b g, 23 e LSS. Syfte: Syftet med lex Sarah är att komma tillrätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Vad innebär lex Sarah för en anställd: En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller risk för missförhållande som rör en eller flera kunder. Rapporten lämnas till ansvarig för verksamheten. Vem omfattas av rapporteringsskyldighet: Anställda Uppdragstagare Praktikanter under utbildning Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program God man/förvaltare: En god man eller förvaltare fullgör inte uppgifter inom socialtjänsten. Uppdragen god man och förvaltare regleras bl.a. i föräldrabalken. Vad ska rapporteras: Missförhållande eller risk för missförhållande. Med missförhållande avses såväl utförda som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som medfört eller kunde ha medfört konsekvenser för kund. Kan ett missförhållande eller risk för missförhållande vara något som händer mellan kunder: Ja, det avgörande är om en eller flera kunder utsatts för ett missförhållande i verksamheten Kan alltså vara ett ärende mellan två kunder

12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (3) Ledning och stab Vem ska rapporten lämnas till: Rapporten ska efter att den skrivits under lämnas till utredningsansvarig, i detta fall MAS. Kan den som rapporterar vara anonym: Den som rapporterar anonymt har inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt bestämmelser om lex Sarah Vad gör mottagaren av rapporten: Risken för missförhållande eller missförhållandet ska undanröjas eller avhjälpas utan dröjsmål. Utredning ska göras och dokumenteras så även vidtagna åtgärder. Måste man utreda alla rapporter: Ja, alla rapporter måste utredas. Hur långt utredningsskyldigheten sträcker sig beror på vad som hänt. Vad händer när utredningen är klar: Utredningen avslutas med bland annat ett beslut eller ett ställningstagande. Om utredningen avslutas med ett konstaterande att det rör sig om ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande ska en anmälan göra till Socialstyrelsen snarast. Kan en anhörig eller den enskilde själv göra en lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen: Nej, en anmälan kan endast göras av de som omfattas av skyldighet att göra en anmälan till Socialstyrelsen. Kan en anställd själv göra en lex Sarah anmälan till Socialstyrelsen: Nej, en anmälan som görs på eget initiativ av en anställd tas emot som övriga anmälningar till Socialstyrelsen, varvid Socialstyrelsen tar ställning till om det ska öppnas ett tillsynsärende. Finns det en speciell blankett för anmälan till Socialstyrelsen: Ja, blanketten ingår som bilaga i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) Kan en anmälan till Socialstyrelsen göras innan utredningen i verksamheten är klar: Ja, om detta sker ska utredningen färdigställas inom två månader efter att anmälan gjorts.

13 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (3) Ledning och stab Får man skicka en lex Sarah anmälan med e post eller fax: Nej. De flesta lex Sarah anmälningar omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

14 LULEÅ KOMMUN SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit för att skydda enskilda personers integritet och regleras i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Sekretesslagen omfattar bland annat all verksamhet inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Sekretess gäller således alla uppgifter om enskilds personliga förhållanden och som Du som anställd inom socialförvaltningen får ta del av. En uppgift kan endast lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, se nedan. Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? Alla anställda inom socialförvaltningen är skyldiga att iakttaga sekretesslagens bestämmelser. Den som obehörigen yppar något kan ställas till ansvar inför domstol och dömas. Sekretesslagen gäller inte enbart dem som är anställda utan också den som varit anställd eller är uppdragstagare. Bland uppdragstagare kan nämnas: ledamöter i socialnämnden kontrakterade familjehem (däremot i princip inte vanliga familjehem) tolkare och översättare som anlitas av socialtjänsten kontaktpersoner/kontaktfamiljer praktikanter och elever som deltar i verksamheten Personalenheten

15 LULEÅ KOMMUN 2 Vilka uppgifter får inte röjas? Med uppgift menas i sekretesslagen såväl skriftliga som muntliga uppgifter. Personliga förhållanden Vad som menas med personliga förhållanden bestäms med ledning av vanligt språkbruk. Hit hör till exempel det som gäller människors karaktär, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga. Uppgifter som kan medföra men Medför men: Huvudregeln är att sekretess gäller och att uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden endast i undantagsfall kan lämnas ut. Om uppgiften är till fördel för den enskilde kan den i allmänhet lämnas ut. Då frågan om att lämna ut en personlig uppgift är aktuell, måste man först ta reda på vad uppgiften skall användas till och därefter bedöma om det kan medföra men om uppgiften lämnas ut. Är man tveksam får uppgiften inte röjas. Om den enskilde samtycker till det, kan uppgiften som regel lämnas ut. Det bör observeras, att ett samtycke från den som uppgiften gäller inte alltid får till omedelbar konsekvens att uppgiften skall lämnas ut - utlämnande kan medföra att någon närstående lider men. Närstående: Förutom nära släktingar make, barn, mor, far och syskon, anses till exempel sammanboende och barn i familjehem som närstående. Ordet men har i detta sammanhang en mycket vid betydelse. Utgångspunkten vid skadeprövningen måste vara den enskildes egen upplevelse av att utsättas för obehag eller missaktning om uppgiften lämnas ut. I allmänhet har den enskilde själv rätt att ta del av alla handlingar som gäller denne själv. Sekretesskydd kan emellertid ges anmälare om det kan antas att vederbörande kan bli utsatt för våld eller annat allvarligt men, såsom trakasserier typ telefonterror osv. Sekretess mellan myndigheter Sekretessen gäller också mellan myndigheter, men den så kallade generalklausulen att myndighet får lämna ut en sekretessbelagd uppgift till annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda gäller inte inom socialtjänsten. Uppgift kan dock lämnas ut om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Det gäller till exempel utredningar angående ifrågasatt ingripande enligt LVU och LVM, yttranden till domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden angående Personalenheten

16 LULEÅ KOMMUN 3 vårdnad och umgänge, påföljdsfrågor i brottmål, där sakkunnigutlåtanden behövs till exempel från läkare eller psykolog eller att avge remisser. Begränsningar finns också för att andra myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter eller där intresset är ömsesidigt (10 kap Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Rätten/skyldigheten att lämna ut uppgifter följer av olika lagar eller förordningar till exempel vid talan i mål om fastställande av faderskap och underhållsbidrag, när åtgärd behöver vidtas om vårdnad eller förmynderskap, om god man/förvaltare behöver förordnas/entledigas, i yttranden till domstol i familjerättsliga frågor och vårdnad eller umgänge, i yttranden till åklagare/domstol om unga lagöverträdare, vid personundersökning, när domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller folkbokföringsmyndighet begär uppgift om någon vistas i hem för vård eller boende (däremot inte om hemadress om det inte behövs för delgivning enligt delgivningslagen), när smittskyddsläkare begär uppgift om HIV-smitta, i yttranden enligt körkortslagen, när annan myndighet begär uppgift om utbetald ekonomisk hjälp om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar och till taxeringsmyndighet för att undvika felaktig taxering, till försäkringskassa m fl enligt lagarna på socialförsäkringsområdet, till statliga myndigheter för forskningsändamål och till statistiska centralbyrån. Uppgifter får lämnas i disciplinärenden och vid tillsyn eller revision samt till myndighet som ska ompröva beslut eller åtgärd hos myndigheten. Socialnämnden (inte enskild tjänsteman) skall på begäran av invandrarverket eller polisen lämna uppgift om utlännings personliga förhållanden om uppgifterna behövs i ett ärende om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap eller för verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Sekretessen hindrar inte att uppgifter lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd i följande fall: när det rör barn eller ungdom under 18 år när det angår den som fortfarande missbrukar alkohol, narkotika, flyktiga lösningsmedel, samt när det gäller gravid kvinna om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntande barnet. Vad gäller anmälan om brott till polis/åklagare får det ske av socialnämnden (eller enligt delegation) vid misstanke om brott mot den som inte fyllt 18 år, bland annat misshandelsbrott, olaga frihetsberövande och olaga tvång samt sedlighetsbrott. Vidare får anmälan ske vid misstanke om brott med ett minimistraff på två års fängelse. Det innebär att personal inom socialtjänsten får göra anmälan till polisen vid misstanke om vissa allvarliga brott såsom mord, dråp, våldtäkt, grovt rån, mordbrand och grovt narkotikabrott. Anmälan kan gälla såväl personer som är misstänkta för brott som beträffande de som utsatts för brott. Personalenheten

17 LULEÅ KOMMUN 4 I övrigt får inte anställd inom socialförvaltningen göra polisanmälan om begångna brott. Enda undantaget är om en nödsituation uppstår. En socialsekreterare kan för att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom vara tvungen att lämna ut uppgifter om en klient. Alla anställda inom socialförvaltningen har skyldighet att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om handling som fordrar socialnämndens ingripande till underårigs skydd, SoL 14 kap 1. Samma skyldighet har också alla anställda inom andra myndigheter vars verksamhet rör barn och ungdom (skola, fritidsgård, sjukvårdsinrättning osv.) samt läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte är anställda vid sådan myndighet. Även de som är verksamma inom kommunal familjerådgivning måste anmäla till socialnämnden om de får veta att barn misshandlas i hemmet. Anmälningsskyldigheten och skyldigheten att berätta vad man vet bryter all sekretess. Meddelarfrihet innebär att den som lämnar uppgifter för publicering i tryckt skrift eller i radio eller TV är fri från ansvar även om uppgiften i sig är sekretesskyddad. Meddelarfriheten gäller emellertid i princip inte inom socialtjänsten. Är Du osäker om sekretesslagens tillämpning i ett konkret ärende skall Du vända Dig till närmaste överordnad. Personalenheten

18 LULEÅ KOMMUN 5 Försäkran om sekretess Datum: För anställda, förtroendemän, uppdragstagare, elever, praktikanter m fl hos Luleå kommuns socialförvaltning Jag har tagit del av sekretesslagens bestämmelser och försäkrar härmed, att jag inte obehörigen skall yppa, under eller efter min tid hos socialförvaltningen, vad jag erfarit rörande klienters personliga förhållanden. Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikten och obehörigt utlämnande av handlingar kan medföra åtal och straff.. Namn. Personnummer. Anställd/förtroendeman/uppdragstagare/praktikant m fl fr o m.. Inlämnas till enhetschef. Enhetschef skickar original till personalakt och behåller en kopia. Personalenheten

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Beslutade i kommunfullmäktige i Stockholm 2009-11-30 Reviderade 2010-10-27 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 1(62) BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Antagna av socialnämnden 2009-08-26, 78, Dnr 2009/132 1 2(62) INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. BARNETS

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Här hittar du viktig information kring ditt arbete. Äldre- och handikappomsorgen ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Övergripande mål, behandlas med respekt och värdighet genom

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Landstingsstyrelsens förvaltning FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Foto: Elisabet Almqvist 2010. Redaktion: Hygiensjuksköterskor Elisabet Almqvist och Anita Johansson. Detta dokument finns att

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål SOCIALTJÄNSTLAGEN 1 kap. Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Myndighetssamverkansplan

Myndighetssamverkansplan Nationell Myndighetssamverkansplan för stöd till personer utsatta för människohandel 2007 Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Skåne Migrationsverket Polismyndigheten

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer