Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 Mars Nya bostäder i centrum NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 Mars 2008 Nya bostäder i centrum NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE...2 HANDIKAPPRÅDETS TÄVLING...3 MEJERITOMTEN BYGGS...4 TÄVLA MED FLYGET...5 JÄRNVÄGSGATAN ETAPP RING TILL KOMMUNEN...7 TRAFIKTIPS...7 TULK TURISMPROJEKT...8 TURISTGUIDEN...8 BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT...9 ARKEOLOGISK UTGRÄVNING...10 ENGERIDEKLARATION...11 SÄKERHETSSAMORDNARE...11 RENT I TORSBYBADET...12 IDROTTSGALAN...12 FÖRENINGSBIDRAG ATT SÖKA...13 BOKTIPS FRÅN BIBLIOTEKET...14 SYSSLEBÄCKS RENINGSVERK...16 BYGGA OM I SOMMAR?...16 LEADER EU...17 DJURSKYDDET...18 BISTÅNDSENHETEN...20 VAD ÄR EN MAS?...21 SVAR PÅ BRUKARENKÄTEN...22 BESPARINGAR I SKOLAN...23 KONSUMENTVÄGLEDNING...24 BEGRAVNINGSOMBUD...24 BORGERLIG VIGSEL...25 SÖKA JOBB I KOMMUNEN...26 VÅRA RESTAURANGER...27 ENKÄT OM VÅRDNADSBIDRAG...27 VAD GÖRA FÖR PRISPENGAR...27 EN FÖRENING PRESENTERAR SIG BROTTSOFFERJOUREN...28 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Illustration omslag: Stefan Almersson, Almerssons Hus AB, Köping Utgivning: Fyra nummer 2008 Upplaga: 8200 ex. 2 TORSBY NU NR Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Utveckling för en attraktivare kommun Torsby har idag en relativt stor efterfrågan på bostäder, många söker lägenhet i Torsby centrum men i dagsläget finns inte så många att erbjuda. Behov finns av fler bostäder till äldre och ungdomar. Det är mycket glädjande att Torsby Bostäder nu kommit så pass långt i sin planering för nya bostäder i centrum. Samtidigt fortsätter några nya villor på Sjöplatån att uppföras. Den här utvecklingen är alldeles nödvändig för at vi skall kunna erbjuda en attraktiv bostadsmarknad för nya och befintliga kommunmedborgare i vår kommun. Vi jobbar fortsatt hårt med infrastrukturfrågor, ytterligare steg har tagits med arbetat att förverkliga en omlastningscentral för hantering av gods mellan väg och järnväg. Finansieringen är klar lokalt och vi avvaktar nu svar på inlämnad EU-ansökan. Markförhandlingar och detaljplanearbete pågår medan vi väntar på att pengarna faller på plats. Samma sak gäller den nya södra anslutningsvägen till toppområdet i Branäs. Tack vare 2007 och tidigare års positiva resultat kan vi nu göra försiktiga investeringar. Bland dem kan Frykenskolans ombyggnad och renovering nämnas. Där startar nu på försommaren en rejäl ansiktslyftning parat med energiåtgärder. Huvudbyggnaden byggs om och anpassas till egna avdelningar för varje årskull, detta med särskild tanke på att våra 6-klassare och övriga skall få en lugnare atmosfär. Vi går nu in i 2009 års budgetarbete med nya utmaningar. Glad Påsk önskar HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Regering och riksdag har bestämt i en nationell handlingsplan för handikappolitiken att samhället ska vara tillgängligt för alla Samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. I handlingsplanen står bl.a. att arbetet särskilt inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Vem är bra på att förbättra tillgängligheten? Jürgen Vingren och Curth Åslund tar sig lätt in och ut ur Konsum. Kommunala handikapprådet utlyser en tävling i tillgänglighetsförbättringar i Torsby kommun. Handikapprådet vill uppmärksamma företag, köpmän, offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar som har byggt bort/avhjälpt hinder för personer med någon typ av handikapp. Det kan vara för allmänheten eller på arbetsplatser, stor som liten förbättring. I årets tävling kan hinder som byggts bort/avhjälpts 2006 eller 2007 delta. Vem tycker du har gjort något bra för att förbättra eller förenkla livet för personer med någon typ av handikapp? Har ditt företag/organisation gjort något bra? Eller vet du någon som gjort något bra? Kom med förslag! Hjälp oss uppmärksamma goda insatser! Lämna ditt förslag senast 30 april. Antingen via e-post till eller via vanlig post till Torsby kommun, 1. KHR, Torsby Du kan också ringa in ditt förslag till ordföranden Per- Erik Marcusson mobil eller sekreteraren Anna-Stina Eklund tfn Anna-Stina Eklund förvaltningssekreterare NR TORSBY NU 3

4 Planering för nya bostäder i centrum Planeringen för ett 40-tal nya bostäder på två platser i centrum av Torsby pågår för fullt. Men som alltid är det en process innan husen är inflyttningsklara. Vi räknar med byggstart i början av 2009 och inflyttning 2010 om allt löper på efter ordning. Det är två bostadsområden som är aktuella, dels den norra delen av Mejeritomten som vi planerar för ca. 30 lägenheter och dels 10-talet nya lägenheter nedanför Östmarksvägen i höjd med hotell Örnen. Mejeritomten I dagsläget pågår upprättandet av en ny detaljplan för Mejeritomten. Vi har skissat på husen som troligen kommer att innehålla 2:or och 3:or. Den exakta utformningen kommer vi att kommunicera dels med blivande hyresgäster och med omsorgen. Huset kommer att bli ett boende för de över 55 år i första hand. Vi ser också framför oss att hyresgästerna i dessa hus kommer att bo kvar länge och därmed bli riktigt gamla. Därför är det viktigt att bostäderna och omgivningen planeras utifrån dessa förutsättningar. Herrgårdsdammen (Östmarksvägen) Vi kommer att uppföra bostäder med ett fantastiskt fint läge vid Röjdälven. Troligen blir det 2:or och 3:or. Det finns byggbar mark i området men viss justering av detaljplanen kan bli nödvändig. Kooperativ Hyresrätt Båda byggnationerna kommer att få upplåtelseformen Kooperativ Hyresrätt. I korthet innebär det att de boende lägger en insats (som vid bostadsrätt) och en månadsavgift. Insatsen får man tillbaka när man flyttar. Insatsen garanteras men kan å andra sidan inte växa (eller minska). Boendet är med andra ord helt fritt från spekulation. Passivhus Vi håller också på att studera så kallade passivhus, vilket innebär att man bygger så välisolerat och tätt att energiåtgången för uppvärmning minimeras. På kan du se ett bildspel med fler bilder och animeringar från Mejeritomten. Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB Idé och illustration Stefan Almersson, Almerssons Hus AB 4 TORSBY NU NR

5 Uppskattad flygkampanj Redan 1958 togs det första spadtaget för det som i dag är Torsby Flygplats. Med sin 50-åriga historia kan vi konstatera att mycket har skett - och när vi blickar framåt är det mer i görningen. Nu under vintern och våren 2008 har NextJet, som är det flygbolag som trafikerar sträckan Torsby- Stockholm tur och retur, gått ut med olika kampanjer som lockat fler nordvärmlänningar att resa till vår vackra huvudstad. NextJet har också, tillsammans med lokala entreprenörer, paketerat weekendresor till Stockholm och skidresor hit till kommunen. Thomas Stjerndorff, VD för Torsby Flygplats säger: Vi marknadsför oss mer aktivt här på hemmaplan nu och 447- kronors kampanjen som pågick under vecka 4 lockade hela 79 personer att boka resor till Stockholm. Med hjälp av en nyligen framtagen enkät som lämnas till samtliga passagerare som stiger på flyget i Torsby och Hagfors får vi reda på grundläggande fakta om resenärernas önskemål och flygvanor, bland annat varför de använder flyget som transportmedel och i vilket ärende. Enkätsvaren kommer att ligga till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Med återkommande och jämförbara undersökningar kommer vi även att kunna rikta marknadsföringen på ett än mer träffsäkert sätt. Tävla och vinn flygbiljetter Passa på att delta i tävlingen Finn Fem Flygfakta där två personer vinner vardera två flygbiljetter genom att svara på fem frågor. Frågorna och mer information om tävlingen hittar du på Torsby Flygplats webbplats under rubriken Aktuellt/Tävling. Svaren finns här i artikeln samt någonstans på vår webbplats. Lycka till! Torsbyflyget - flyger sträckan Torsby-Hagfors- Stockholm tur och retur, två gånger varje vardag. - anländer till och avgår från terminal 3 på Arlanda. - tar dig till och från Stockholm på drygt en timme enkel resa. - ser till att omvärlden alltid har nära till Torsby. Kontaktperson Torsby Flygplats AB: VD Thomas Stjerndorff, Ulrika Andersson informatör Foto: Henrik Johansson NR TORSBY NU 5

6 Nu fortsätter ombyggnaden av Järnvägsgatan Nu går vi vidare med nästa del av ombyggnaden av Järnvägsgatan. Nu är det sträckan mellan Norra Torggatan Kyrkogatan (utanför biografen Stjärnan) som görs om. Även östra änden av Norra Torggatan påverkas. Det blir en fortsättning i samma stil som den tidigare ombyggnaden av Järnvägsgatan mellan Norra Torggatan och Tingshusgatan. Norrgående cykeltrafik får trampa på i samma körfält som biltrafiken och den södergående cykeltrafiken får ett eget körfält i anslutning till den västra trottoaren. Den östra änden av Norra Torggatan (den delen av gatan som är utanför pizzerian) blir enkelriktad, så trafiken kommer att gå från Järnvägsgatan och västerut. Men för den som kommer från Östmarksvägen och vill köra in på torget och parkera där kommer detta fortfarande att vara tillåtet. Vi passar på att påminna om att gatstensbelagda ytor längs Järnvägsgatan inte skall användas som parkeringsytor, utan de, tillsammans med skyltning, markerar var det är infarter och lastzoner. Asfaltbelagda ytor på Järnvägsgatan och den delen av Norra Torggatan som nu byggs om, kommer att ligga i samma nivå som de plattbelagda gångytorna. Däremot kommer korsningen Järnvägsgatan Kyrkogatan att utföras upphöjd för att få ned farten på Kyrkogatan. Arbetet med denna etapp beräknas bli påbörjat i juni. Mikael Löfvenholm områdeschef GVA TORSBY NU NR

7 Använd gärna våra direktnummer Alla Torsby kommuns telefonnummer kan nås via direktnummer. Dessa finns på vår webbplats på Internet (längst upp på varje sida, klicka på kontakta oss ) och i telefonkatalogen, kommunsidorna. Alla telefonnummer som är anslutna till växeln (nummer som börjar på 16..) har röstbrevlåda där man får meddelande om när personen återkommer om han eller hon inte är på plats. Du kan också lämna meddelande i röstbrevlådan. Du kan också nå kommunen via vår stora växel, Växeln är öppen måndag-torsdag kl. 8-12, 13-16, fredag 8-12, Från februari i år har kommunväxeln fått en filial på lokalkontoret i Syss- lebäck. Det betyder att fler personer kan hjälpas åt att svara i växeln när ordinarie telefonist har andra uppgifter att sköta om. Tips till trafikanterna Sväng vänster vid Björnidet Vanans makt är ganska stark. Det har vi och fler med oss märkt sedan Järnvägsgatan byggdes om och blev enkelriktad och fått parkeringsplatser på båda sidorna. Vi är ganska många som trots att vi ska norr om Tingshusgatan och egentligen inte behöver åka på Järnvägsgatan ändå åker där, av gammal vana. Och då blir det ganska trångt, och det blir t.o.m. köer vilket vi i Torsby faktiskt vanligen är förskonade från. Tanken med trafikomläggningen i Torsby tätort var att skapa en bättre trafikmiljö och ett större friutymme för de oskyddade trafikanterna samt att avlasta Järnvägsgatan, för miljöns skull. Men för att det skall bli så behöver biltrafikanterna finna nya vägar, nya vanor, och åka längs andra gator än tidigare. En ny vana kan vara att svänga vänster redan vid Björnidet. men bara om man kommer västerifrån och skall norrut förstås. Finn din nya vana redan i morgon och berätta gärna om den för andra. NR TORSBY NU 7

8 TULK:en är igång! TULK står för Turismutveckling Längs Klarälven och är ett 3-årigt EU-projekt inom Mål 2. Här deltar de sex Värmlandskommunerna utefter Klarälven; Hammarö, Karlstad, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Torsby. Projektet omfattar totalt 22 miljoner kr under 3 år och syftar till att öka områdets attraktivitet inom besöksnäringen. TULK har utformats i nära samarbete med företagen i Klarälvsregionen och de åtgärder och aktiviteter som kommer att omfattas av projektet är utformade i samråd med näringen för att, på bästa möjliga sätt, bidra till ökad konkurrenskraft och sysselsättning. Exempel på arbetsområden inom projektet: - Infrastrukturutveckling med investeringar i förbättrad tillgänglighet - Utveckling av befintliga leder, Klarälvsbanan, Pigrims - leden, vandrings/cykelleder. - Kvalitetssäkring av företagen i projektet - Marknadsföring inom besöksnäringen - Paketering och produktutveckling av nya turismprodukter - Fiske - ökad tillgänglighet och produktutveckling - Klassificering av väg 62 som officiell, brunskyltad turistväg. Projektet riktar sig inte enbart till utpräglade turismföretag, utan välkomnar också andra näringsidkare, utefter Klarälven, som ser ett värde i att utveckla det egna företaget och bidra till hela områdets attraktivitet för gästande besökare. Vill du veta mer, kontakta oss gärna! Mats Olsson, turistchef Torsby kommun, Lena Kansbod, Projektledare TULK, Torsby Turistguide 2008 Nu är den klar! Det kompletta uppslagsverket för gästande besökare och kommuninvånare. Här finns information om aktiviteter, sevärdheter, boende, shopping, service, fiske och mycket annat. Hämta ditt exemplar på turistbyrån i Torsby eller Sysslebäck. Du kan också ringa eller e-posta så skickar vi den till dig! Torsby Turistbyrå Torsby InfoCenter Sysslebäcks Fritid & Turism Badhusvägen TORSBY NU NR

9 Projekt för bättre företagsklimat Nu skall kommunala politiker och tjänstemän få lära sig mer om företagares villkor. Det är det första steget i ett samarbetsprojekt som Torsby driver tillsammans med Arvika, Eda, Storfors, Sunne, Säffle och Årjäng. Projektet heter Den företagsamma utvecklingen och är finansierat av EU:s Mål 2, kommunerna själva och Region Värmland. Projektet kommer att pågå under tre år med start från januari Projektets mål är att skapa långsiktig tillväxt som bygger på ett bra entreprenörs- och företagsklimat, utveckla befintligt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Att arbeta aktivt med företagsklimatet har visat sig ha betydelse för hur en kommun och dess företag lyckas utvecklas i en positiv riktning. Som ett första steg kommer representanter från de kommunala nämnderna och förvaltningarna att få gå en utbildning med ändamålet att få en mer företagssam förvaltning. En förutsättning för ett bra företagsklimat är att näringsliv och kommun arbetar tillsammans. För att nå målet så kommer projektet tillsammans med kursdeltagarna från kommunerna att arbeta för att ta fram handlingsplaner. Detta kommer att underlätta näringslivets, potentiella företagares och entreprenörers kontakter med kommuntjänstemän och politiker. Införande av tjänstegarantier kan vara ett exempel på vad dessa handlingsplaner skall utmynna i. Att främja nyföretagande och stärka befintliga företag är också en del i projektarbetet. Anna Öhgren Bodén information & projekt Torsby Utveckling AB NR TORSBY NU 9

10 9000 år gammal boplats vid Västanvik i Torsby Den stenåldersboplats som undersöktes i somras i utkanten av Torsby visade sig vara mellan 8500 och 9000 år gammal. Boplatsen har sannolikt använts bara ett par gånger och sedan övergavs den. Resultaten ger nya inblickar i hur vår äldsta historia och hur människorna levde och rörde sig i ett landskap som på många sätt skiljde sig åt från dagens. Bilden visar platsen där människorna för nästan 9000 år sedan rostade hasselnötter och bearbetade sina verktyg av flinta, kvarts och sandsten. På bilden syns arkeologerna, i förgrunden markerar Katherine Bless Karlsen in fynd på en ritning och i bakgrunden sållar Ellinor Forsell. I juni 2007 undersökte arkeologer från Värmlands Museum en stenåldersboplats i Västanvik i utkanten av Torsby. Undersökningen blev av på grund av kommunens vägbygge ner till Moelven/Notnäs. Mitt i den planerade vägen hittades nämligen lämningarna efter en stenåldersboplats hösten På en ungefär 30x25 meter stor yta har människor under stenåldern nyttjat platsen till att rosta hasselnötter och till att bearbeta sina redskap av flinta, kvarts och sandsten. Bland fynden märks en trindyxa, skrapor av flinta och så kallade mikrospån. Spånen har ingått som en del i de pilar man använde vid jakt. Platsen, som på stenåldern varit en sandbacke nära en långsmal vik av Vänern, ligger idag en bra bit upp på land. På den tiden var inte bara vattnet och temperaturen högre än idag, utan växtligheten och djurlivet såg också annorlunda ut. Växtligheten bestod bland annat av mycket hassel, björk och asp och det fanns mycket gott om villebråd i skogarna och mycket fisk i sjöarna. Människorna, som var jägare och samlare, levde sannolikt i små grupper och rörde sig mycket i det landskap de levde i. Man hade olika platser som var bra till olika saker. Vissa platser var det bra fiske på och andra kanske medförde bra jaktmöjligheter. Vid Västanvik verkar man ha haft gott om hasselnötter, som varit en viktig del av kosten. Bland alla fynd hittades rätt stora mängder brända hasselnötsskal. Här vattensållas jorden för att få fram även de allra minsta fynden. Genom fynden och dateringar av hasselnötsskal har vi kommit fram till att boplatsen endast utnyttjats ett par gånger. Sedan övergavs den men, under bronsåldern har någon återigen kommit till platsen. Även vid detta tillfälle verkar besöket ha varit kortvarigt. Sedan övergavs platsen helt för att nästan 3000 år senare, för att sedan upptäckas först Hans Olsson antikvarie TORSBY NU NR

11 Energideklaration nu är det dags! Foto: Gunilla Åberg En energideklaration ger en beskrivning av energianvändningen för ditt hus. Den visar bl.a. hur ditt hus mår, upplyser om ventilation och radon, ger förslag på förbättringsåtgärder mm. Varje byggnadsägare har ansvaret att se till att en energideklaration finns, när den skall vara klar är olika beroende på vilken byggnad du äger. För villaägare skall det från 1 januari 2009 finnas en energideklaration om huset skall säljas. För hyres- och bostadsrättshus (både små och stora) samt specialbyggnader och lokaler över 1000 m² som hyrs ut, skall den vara klar till årsskiftet 2008/2009. (Med specialbyggnader menas bad- och idrottsanläggningar, skolor, vårdbyggnader, biografer, allmänna byggnader m.fl.) Energideklarationen skall göras av en oberoende och certifierad energiexpert. Ring gärna för ytterligare information om du undrar vad som gäller för just dig och din byggnad! Du kan även besöka Torsby kommuns webbplats och klicka dig vidare till energirådgivningen under rubriken Bo och bygga. Malin Jonsson energi- och klimatrådgivare Jag heter Bodil Esping och arbetar som säkerhetssamordnare på räddningstjänsten. Det är en ny tjänst och jag ska arbeta bland annat med risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och planering. Jag är geograf och lärare. Tidigare har jag arbetat som lärare i Torsby och Sunne och jag har vidareutbildat mig i riskhantering och samhällssäkerhet på Karlstads universitet det senaste året. Naturolyckor är ett område som intresserar mig mycket. Jag är född och uppvuxen i Bohuslän men har bott i Värmland sedan Jag är gift med Jan och vi bor i Gräsmark sedan 20 år. Det ska bli väldigt roligt och intressant att arbeta med riskhantering i Torsby. Bodil Esping säkerhetssamordnare Nya medarbetare NR TORSBY NU 11

12 Tommy Nordin (t v) och Peter Rådström är Torsby- Badets vattenreningspersonal. Välkommen till Idrottsgalan 2008 Rent vatten för nöjda badgäster Det finns många hörnstenar som ska på plats för att få nöjda och ständigt återkommande badgäster. Ett bra utbud, kundservice och vänligt bemötande är en självklarhet, men det finns även ett oerhört viktigt arbete som pågår lite mera i skymundan. TorsbyBadet har sedan starten år 2000 ständigt arbetat för att bli bättre och för att du som badgäst ska lämna anläggningen med ett leende på läpparna. Nu kan du dessutom vara säker på att du besöker en ur alla aspekter hälsosam miljö. TorsbyBadet har nämligen gjort en miljoninvestering i förbättrad vattenrening, vilket får direkta återverkningar i positiv riktning för dig om badgäst. Vi har mätningar som visar på mycket bra vattenkvalitet och det handlar om mätningar som utförs regelbundet. Vi tar ju vattenprover varje dag. Det säger Tommy Nordin, som sedan i somras arbetar i TorsbyBadets källarmiljö, där all teknik för vattenrening finns. Extra anslag Inte mindre än 1,1 miljoner kronor har satsats på förbättrad vattenkvalitet genom ett extra anslag från kommunstyrelsen. Kvaliteten har i och för sig varit bra tidigare, men genom att investera i en maskin för klortillverkning och bakteriedödande UV-ljus försvinner behovet av saltsyra och klortillförseln kan minskas. Saltsyran är ersatt med kolsyra av samma slag som i vanliga läskedrycker. Som badgäst kan du märka att TorsbyBadet helt enkelt luktar mindre av klor än tidigare. Arbetsmiljön blir bättre för personalen och driftskostnaderna sänks. Vi är väldigt glada över att få göra den här investeringen. När det gäller bubbelpoolen var det helt nödvändigt, säger Peter Jonsson, platsansvarig på TorsbyBadet. Peter Rådström och Tommy Nordin är personalen som arbetar lite i skymundan för att besökarna ska trivas i vattnet, och det ju ändå det ett badhus ytterst handlar om. Vi ska heller inte glömma simlärarna som varje vecka tillbringar många timmar i vattnet. Vad har Sven-Göran Eriksson, Stig-Olov Walfridson, Ulrica Persson och Marcus Berg gemensamt? De har alla tilldelats utmärkelser på Idrottsgalan i Torsby. Nu anordnas denna för femte året i rad och syftet är att premiera duktiga idrottare och deras ledare. Kommittén för årets idrottsgala har nu enats om vilka idrottare och ledare som nomineras till den stora festkväll som infaller på Långfredagen i Stjernehallen i Torsby. Idrottsgalan är ett samarrangemang mellan Torsby IF Handboll, Lekvattnets BK och Torsby kommuns fritidsförvaltning. Idrottsgalan har fått sin idé från den årliga TV-sända galan med skillnaden att det handlar om lokala förmågor. Kommittén förvånas varje år över att så många duktiga idrottare och ledare har anknytning till Torsby kommun och dess föreningar. Nomineringarna har skett till följande klasser: Årets idrottsprestation, Årets idrottsarrangemang, Årets tändhatt och Årets rookie. Dessutom premieras år 2007 Svenska mästare och de är påfallande många. Räkna med att Stjernehallen i Torsby kommer att bli välbesökt, såväl på Idrottsgalan som på den efterföljande dansen till Torgny Melins. Givetvis blir det stor galamiddag för gästerna, men det finns även vanliga entrébiljetter. Galan startar på långfredagen den 21 mars kl och pågår till en bit in på småtimmarna. Bra vattenkvalitet har högsta prioritet på TorsbyBadet! Morgan Bäckvall badvärd Morgan Bäckvall badvärd TORSBY NU NR

13 Här kan föreningar söka bidrag! Många olika slags föreningar, inte bara idrottsföreningar kan söka bidrag. Du känner väl till att det finns en del olika bidrag som din förening kan söka hos fritidskontoret? En del söker man löpande under året, medan en del har bestämda tider då ansökan måste vara inne. Aktivitetsbidrag Utbetalas för statsberättigad sammankomst (minst 5 personer) med deltagare i åldern 7-20 år. Aktivitetsbidraget söks två gånger per år senast 15 februari och 15 augusti. Lokal- och Anläggningsbidrag Bidrag kan utbetalas för såväl hyrd lokal som för lokal eller anläggning som ägs av organisationen/ föreningen. Lokal- och Anläggningsbidrag söks en gång per år. Sista ansökningsdag är 30 september. (OBS nytt datum) Ledarutbildningsbidrag Utbetalas för kurs anordnad av riks-, distrikts-, eller lokal organisation och som avser allmän grundutbild- ning för ungdomsledare samt utbildningar inom begreppet föreningsutveckling. Ledarutbildningsbidrag kan man söka under hela året. Startbidrag Bidraget avser att stödja nystartad förening. Föreningen skall ha minst 15 medlemmar, vald styrelse och stadgar. Startbidrag kan man söka under hela året. Bidrag till samlingslokaler Förening med säte i Torsby kommun, som äger sin samlingslokal, som är belägen i kommunen och som arrangerar eller upplåter sin lokal för aktiviteter främst riktade till kommuninvånare, kan få kommunalt bidrag på dessa aktiviteter. Sista ansökningsdag är 15 februari. Läs mer om bidragen på Kicki Velander fritidschef NR TORSBY NU 13

14 Bok- och filmtips när bibliotekspersonalen själv får välja Min granne Totoro - DVD-film Vansinnigt charmig tecknad familjefilm från Studio Ghibli, som ofta kallas Japans motsvarighet till Disney. Satsuki och Mei flyttar med sin pappa till ett hus på landet. I väntan på att mamman ska komma hem från sjukhus går de på upptäcktsfärder i de nya omgivningarna, där de hittar ett magiskt äventyr - och Totoro förstås! Abarat av Clive Barker 16-åriga Candy känner sig med sin livliga fantasi inte riktigt hemma i tråkiga Kycklingmåla. Av misstag (?) sveps hon iväg till det bisarra landet Abarat, där varje ö är en Timme och ingen varelse den andra lik. Men hennes intrång ses inte med blida ögon av herren av Midnatt, som från första stund är efter henne. Färgglad skräcksagefantasy med drag av Alice i Underlandet. Maria Andersson Den andra himlen noveller av Oline Stig Ibland känns det lagom att läsa en novell i stället för att börja på en ny roman. Oline Stig skriver om hur oförutsägbar tillvaron är för oss människor, vad som helst kan hända och ibland händer det också. Annastina Kapla Denise Minas böcker För den deckarfrälsta kan jag rekommendera alla titlar av skotskfödda Denise Mina. Blodsarv är den första boken i serien om Paddy Meehan, kriminalreporter. Del 3, Sista andetaget, kom ut 2007 och det är tänkt att det ska bli fyra delar. Överlevaren av journalisten Staffan Sjöberg. I boken beskrivs Benny Rosenqvist s uppväxt där både fysisk och psykisk misshandel förekom. Trots hans jobbiga barndom och uppväxt har det gått mycket bra för honom. Efter avslutad frisörutbildning på gymnasiet fick han snart jobb och avancerade snabbt. I samband med en olycka i barndomen väcktes hans mediala förmåga. Benny arbetar idag som medium men är även verksam som frisör med egen salong. Siw Olsson Ian Rankins böcker 14 TORSBY NU NR En annan skotsk författare är Ian Rankin vars hjälte John Rebus bekämpar brottsligheten i ett nutida Edinburgh. En av mina favoriter. Agneta Strandberg

15 Främlingars möte av Rosie Thomas En man och en kvinna begravs i rasmassorna vid ett bombdåd i London. De är främlingar för varandra men kampen för att överleva skapar ett band mellan dem. Livet efter räddningen blir aldrig mer det samma. Häftig och begeistrad - dokumentärfilm om en manskör från fiskesamhället Berlevåg i Nordnorge. En film om havet, livet, kärleken och mycket mer. Birgitta Isaksson Lena Renhult Smugglarkungens son av Bengt Pohjanen En flicka som kallas Alice av Kristin Hannah Roman om ett så kallat vargbarn, en liten flicka som dyker upp ur skogen undernärd och skräckslagen. En psykiater kalllas in för att försöka kommunicera med henne. När allt verkar gå åt rätt håll dyker en man upp och säger sig vara flickans far en man som avtjänat straff för mord på sin hustru och dotter. Birgitta Sundberg Bengt Pohjanen, norrländsk författare, beskriver i denna bok sin uppväxt i gränslandet mellan Finland o Sverige. Fadern är smugglarkung som smugglar mat, människor, hästar och kaffe över gränsen mot Finland. Gränsen är också en gräns mot kriget, hela norra Finland brinner. En mycket dramatisk barndom insiktsfullt skildrad. Tiden är 1940 och framåt. Norrlands akvavit av Torgny Lindgren Berättelsen om den sista väckelsen i Västerbottens inland. Den handlar om väckelsepredikanten Olof Helmersson som efter att ha frälst ett stort antal själar, några flera gånger om, försvinner och inte återvänder förrän efter 40 år för att ställa allt tillrätta. Han finner ett helt förändrat land, avfolkat och tomt. Å andra sidan var han den som införde tandborstningen. Då man predikar kan inte man inte ha löständer som klapprar En bok med stort allvar och fin humor. Ingemar Nordström Alla dessa böcker, och många många fler finns hos oss på biblioteket. Kom in till oss i Torsby, Stöllet eller Sysslebäck, eller besök oss på Skaffar du dig pin-kod så kan du både låna och låna om böcker på Internet. Men det också bra att låna direkt över disk. Välkommen! NR TORSBY NU 15

16 Ombyggnad av Sysslebäcks reningsverk Det pågår renovering av Sysslebäcks reningsverk. Kommunen byter ut maskinell utrustning, gör ombyggnad av el samt installerar ett nytt övervakningssystem. Reningsverket kommer att ha mekanisk, biologisk och kemisk rening efter ombyggnaden. Det installeras en jordvärmeanläggning, uppvärmning har tidigare skett med el och olja. Det nya reningsverket är dimensionerat för 900 pe. (Pe betyder persnekvivalenter, det betyder motsvarande den avloppsmängd en person lämnar ifrån sig under ett dygn.) Renoveringen är klar under mars månad till en kostnad av ca 9 miljoner kronor. Tomas Olsson VA-ingenjör Planerar du att bygga till sommaren? Kom gärna in till oss på miljö- och byggkontoret för att diskutera dina planer, detta ger oss möjlighet att handlägga ditt bygglovsärende i god tid innan sommaren. Välkommen! Du kan även sända e-post till oss genom Gunnar Lundkvist tel: eller besöka vår webbplats för mer Per-Anders Fastén tel: Malin Jonsson tel: information och blanketter, vi finns under rubriken bo och bygga. 16 TORSBY NU NR

17 Leader-området Växtlust Värmland klart för start i vår Alla invånare i västra och norra Värmland som vill medverka till landsbygdens utveckling är välkomna att lägga fram idéer i projektform och ansöka om medel från Växtlust Värmland. I västra och norra Värmland (Säffle, Arvika, Eda, Sunne, Torsby och Hagfors) bildas nu ett område för gemensam landsbygdsutveckling genom den sk Leader-metoden. Denna metod bygger på samverkan mellan offentliga (kommuner), privata (företag) och ideella (föreningar) aktörer. Leader används inom Landsbygdsprogrammet, som delfinansieras av EU-medel från Jordbruksfonden. Varje projektbudget ska innehålla minst 30% egen finansiering som kan bestå av ideella timmar. Fem temaområden är valda: landsbygdens företag och aktörer, natur och kultur, landsbygdsservice, ung på landet samt brobyggande. Först efter ett slutligt godkännande av Leaderområdet ges intresserade möjlighet att ansöka om att få genomföra goda idéer som ska gynna landsbygden. Troligen kan ansökningar tas emot fr.o.m. april/maj I dagsläget har en interimsstyrelse valts och den har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få arbeta inom Leader-området med egna medel. Under februari förväntas de få ett första godkännande. Därefter ska en förening bildas och personal anställas innan ett avtal med Jordbruksverket (SJV) är klart att undertecknas. Tillståndet grundas då på den plan för området (utvecklingsstrategi), som de tre aktörerna gemensamt arbetat fram under ansökningsprocessen. Vill du veta mer kan du läsa om Leader metoden eller hämta ansökningshandlingar för projektstöd inom Leader på Du är också välkommen att höra av dig till Ewa Ryhr Andersson, leadersamordnare tel eller till Torsbys ledamot i interimsstyrelsen Sven Täppers tel NR TORSBY NU 17

18 Djurskyddstillsyn i Torsby kommun Under vintern har några djurskyddsärenden vållat debatt i massmedia och bland allmänheten i Torsby kommun. Vi vill möta detta stora intresse genom att redogöra för hur kommunens djurskyddsfunktion är organiserad och hur arbetet bedrivs. Den dagliga verksamheten Torsby och Sunne kommuner har sedan hösten 2002 samarbetat kring djurskyddstillsynen genom en delad inspektörstjänst. En inom området särskilt utbildad medarbetare är anställd som har möjlighet att specialisera sig på djurskyddstillsyn. De större mjölk- och köttdjursbesättningarna, slaktsvinsproducenter, ridverksamheter m.m. besöks regelbundet. Hos djurägare med enstaka hästar och andra sällskapsdjur finns det ingen möjlighet att genomföra regelbundna besök. Här måste vi förlita oss till att allmänheten anmäler till oss om djur som far illa. Vi reagerar omgående på anmälningsärenden. Vid behov anlitas veterinär för veterinärmedicinska bedömningar och rådgivning. Djurägarna får råd, anvisningar, information och hjälp med att tolka lagar och föreskrifter. I normalfallet rättas oftast omgående de eventuellt förekommande bristerna till i överenskommelse med djurägaren. Akuta ärenden kräver snabba beslut Då allvarliga brister i skötseln förekommer och djuren är sjuka fattas alla nödvändiga beslut snabbt. Nödvändiga beslut kan fattas på samma dag som missförhållandena blir kända och nödvändiga åtgärder som omhändertagande eller avlivning verkställs genom polisens försorg utan någon fördröjning. Långvariga ärenden Vissa djurägare kan vara föremål för återkommande inspektioner under många år. Påpekade brister rättas till och djurhållningen blir bättre men försämras periodvis återigen. 18 TORSBY NU NR

19 Bristerna är dock i de flesta fall inte så allvarliga att omhändertagande och djurförbud är juridiskt möjliga åtgärder. Nämnden kan i dessa fall i ett särskilt beslut förelägga djurägaren att vidta åtgärder. Ett vite kopplas ofta till sådana beslut. Plötsligt eller gradvis försämras förhållandena t.ex. pga. djurägarens ekonomi, sjukdom, ålderdom. Om det inte bedöms troligt att förhållandena kommer att förbättras så är det möjligt att pröva åtgärder som omhändertagande och/eller djurförbud. Även dessa beslut fattas så snabbt som möjligt med hänsyn till rättsäkerheten. Det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten att ifrågasätta en enskild person rätt att hålla djur. Därför är det naturligt att berörda myndigheter måste iakttar stor noggrannhet vid handläggningen av djurskyddsärenden. Bristerna i djurens skötsel måste dokumenteras oklanderligt för att ärendet skall kunna prövas av länsstyrelsen. Omhändertagande och djurförbud Det är länsstyrelsen som, med bl.a. miljö- och byggnämndens bedömningar som grund, fattar beslut om djurförbud och det slutliga beslutet vid ett omhändertagande. Omhändertagande kan bli aktuellt t.ex. om djuret utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse, om djurägaren lämnar djuren helt utan tillsyn eller om djurägaren bryter mot nämndens föreläggande. Djurförbud kan bli aktuellt t.ex. om djurägaren har dömts för djurplågeri, om djurägaren bedöms allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur eller bryter mot nämndens föreläggande. Ett djurförbud skall enligt lagstiftningen inte meddelas om det är uppenbart att förseelsen inte kommer att upprepas. Ärendegången vid omhändertagande eller djurförbud Om ett beslut miljö- och byggnämndens föreläggande - inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt kan nämnden begära att länsstyrelsen prövar frågan om djurförbud. Av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt kan t.ex. innebära att djuren lämnas helt utan tillsyn, att sjuka djur ej tas om hand eller om djur underutfodras under längre tid. Observera att bristande djurskötsel som handlar om t.ex. ryktning, rastning/utegång, foderkvalitet m.m. normalt inte leder till omhändertagande eller djurförbud. När miljö- och byggnämnden anser att ett förbud bör övervägas lämnas ärendet över till länsstyrelsen. Det framtida djurskyddet Fr.o.m kommer all djurskyddskontroll i hela landet enligt ett regeringsförslag att övertas av länsstyrelserna. Målet är en förbättrad djurskyddstillsyn med större enhetlighet och med jämnare resursfördelning över landet. Detaljerna kring hur den nya organisationen kommer att se ut är inte utredda. Vi återkommer med mer information om detta i ett senare nummer av Torsby Nu. Kontakta oss Fram till årsskiftet 2008/2009 kan du vända dig till miljö- och byggkontoret om du vet om att någon inte tar hand om sina djur på rätt sätt. Du får vara anonym om du vill. Ring vår djurskyddsinspektör tel eller sänd e-post till torsby.se Torbjörn Almroth miljö- och byggchef NR TORSBY NU 19

20 När du behöver bistånd När kan det vara aktuellt att ta kontakt med biståndsenheten? Det kan vara när du på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar inte klarar din dagliga livsföring på egen hand, då kan du att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Text: Eva-Lotta Nordahl Foto: Karin Sandqvist Biståndshandläggarna har kontor på Valbergsgården. Här på bild från vänster Ingrid Olsson, Barbro Åberg och Kristina Eriksson. Då ansöker du hos kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om insatser. Vill du ansöka om insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kontaktar du också biståndsenheten. Vad kan man få stöd och hjälp med? När en ansökan kommer in till biståndshandläggaren görs alltid en individuell prövning i samråd med den enskilde. Biståndet utgår ifrån att man som individ inte kan tillgodose sina behov själv och att de heller inte kan tillgodoses på annat sätt. Det är viktigt att biståndet utformas på sådant sätt att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, därför kan insatserna se olika ut mellan individer. Omvårdnadsinsatser du behöver stöd med t.ex. påklädning, personlig hygien, frukosttillredning, dusch. Serviceinsatser städning, matdistribution, trygghetslarm, tvätt eller inköp I Torsby kommun tillämpar vi förenklat bistånd av serviceinsatser, vilket innebär att om du är ensamboende och 75 år eller äldre kan du få hjälp med serviceinsatser utan särskild prövning. Då kontaktar du vår assistent på telefonnummer eller någon av oss tre biståndshandläggare som sänder en ansökningsblankett till dig. Om du anser att ditt behov inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser kan du ansöka om korttidsplats eller särskilt boende. Korttidsplats kan även fungera som avlastning för anhöriga som vårdar någon närstående i hemmet. Välkommen att kontakta biståndsenheten! Ingrid Olsson tel Torsby Södra, Demenshemtjänsten Fryksdalen, Vitsand/Fensbol, Bograngen Barbro Åberg tel Stöllet, Ambjörby, Likenäs, Sysslebäck, Höljes Kristina Eriksson tel Område: Torsby Norra, Valbergsgården, Oleby, Östmark/Lekvattnet 20 TORSBY NU NR

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun.

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun. Nr 1 mars 2014 Information från Torsby kommun Glädjespridaren på plats Grönt för trygghetsboende i Stöllet Flyget blir kvar Gamla Torsby digitaliseras NR 1-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 GLÄDJESPRIDAREN

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE...

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s.

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. 9 Våra kultur- och fritidsvanor kartlagda s. 17 Diplom för miljöarbete

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Premiär för hunddagis

Premiär för hunddagis mars 2002 Premiär för hunddagis Mor och dotter samtidigt på samma dagis? Det kan väl inte vara möjligt!? Jo då, det går alldeles utmärkt, iallafall på det nystartade hunddagiset i Kil. Där samsas nämligen

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR 2-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer