Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 Mars Nya bostäder i centrum NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 Mars 2008 Nya bostäder i centrum NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE...2 HANDIKAPPRÅDETS TÄVLING...3 MEJERITOMTEN BYGGS...4 TÄVLA MED FLYGET...5 JÄRNVÄGSGATAN ETAPP RING TILL KOMMUNEN...7 TRAFIKTIPS...7 TULK TURISMPROJEKT...8 TURISTGUIDEN...8 BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT...9 ARKEOLOGISK UTGRÄVNING...10 ENGERIDEKLARATION...11 SÄKERHETSSAMORDNARE...11 RENT I TORSBYBADET...12 IDROTTSGALAN...12 FÖRENINGSBIDRAG ATT SÖKA...13 BOKTIPS FRÅN BIBLIOTEKET...14 SYSSLEBÄCKS RENINGSVERK...16 BYGGA OM I SOMMAR?...16 LEADER EU...17 DJURSKYDDET...18 BISTÅNDSENHETEN...20 VAD ÄR EN MAS?...21 SVAR PÅ BRUKARENKÄTEN...22 BESPARINGAR I SKOLAN...23 KONSUMENTVÄGLEDNING...24 BEGRAVNINGSOMBUD...24 BORGERLIG VIGSEL...25 SÖKA JOBB I KOMMUNEN...26 VÅRA RESTAURANGER...27 ENKÄT OM VÅRDNADSBIDRAG...27 VAD GÖRA FÖR PRISPENGAR...27 EN FÖRENING PRESENTERAR SIG BROTTSOFFERJOUREN...28 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Illustration omslag: Stefan Almersson, Almerssons Hus AB, Köping Utgivning: Fyra nummer 2008 Upplaga: 8200 ex. 2 TORSBY NU NR Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Utveckling för en attraktivare kommun Torsby har idag en relativt stor efterfrågan på bostäder, många söker lägenhet i Torsby centrum men i dagsläget finns inte så många att erbjuda. Behov finns av fler bostäder till äldre och ungdomar. Det är mycket glädjande att Torsby Bostäder nu kommit så pass långt i sin planering för nya bostäder i centrum. Samtidigt fortsätter några nya villor på Sjöplatån att uppföras. Den här utvecklingen är alldeles nödvändig för at vi skall kunna erbjuda en attraktiv bostadsmarknad för nya och befintliga kommunmedborgare i vår kommun. Vi jobbar fortsatt hårt med infrastrukturfrågor, ytterligare steg har tagits med arbetat att förverkliga en omlastningscentral för hantering av gods mellan väg och järnväg. Finansieringen är klar lokalt och vi avvaktar nu svar på inlämnad EU-ansökan. Markförhandlingar och detaljplanearbete pågår medan vi väntar på att pengarna faller på plats. Samma sak gäller den nya södra anslutningsvägen till toppområdet i Branäs. Tack vare 2007 och tidigare års positiva resultat kan vi nu göra försiktiga investeringar. Bland dem kan Frykenskolans ombyggnad och renovering nämnas. Där startar nu på försommaren en rejäl ansiktslyftning parat med energiåtgärder. Huvudbyggnaden byggs om och anpassas till egna avdelningar för varje årskull, detta med särskild tanke på att våra 6-klassare och övriga skall få en lugnare atmosfär. Vi går nu in i 2009 års budgetarbete med nya utmaningar. Glad Påsk önskar HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Regering och riksdag har bestämt i en nationell handlingsplan för handikappolitiken att samhället ska vara tillgängligt för alla Samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. I handlingsplanen står bl.a. att arbetet särskilt inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Vem är bra på att förbättra tillgängligheten? Jürgen Vingren och Curth Åslund tar sig lätt in och ut ur Konsum. Kommunala handikapprådet utlyser en tävling i tillgänglighetsförbättringar i Torsby kommun. Handikapprådet vill uppmärksamma företag, köpmän, offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar som har byggt bort/avhjälpt hinder för personer med någon typ av handikapp. Det kan vara för allmänheten eller på arbetsplatser, stor som liten förbättring. I årets tävling kan hinder som byggts bort/avhjälpts 2006 eller 2007 delta. Vem tycker du har gjort något bra för att förbättra eller förenkla livet för personer med någon typ av handikapp? Har ditt företag/organisation gjort något bra? Eller vet du någon som gjort något bra? Kom med förslag! Hjälp oss uppmärksamma goda insatser! Lämna ditt förslag senast 30 april. Antingen via e-post till eller via vanlig post till Torsby kommun, 1. KHR, Torsby Du kan också ringa in ditt förslag till ordföranden Per- Erik Marcusson mobil eller sekreteraren Anna-Stina Eklund tfn Anna-Stina Eklund förvaltningssekreterare NR TORSBY NU 3

4 Planering för nya bostäder i centrum Planeringen för ett 40-tal nya bostäder på två platser i centrum av Torsby pågår för fullt. Men som alltid är det en process innan husen är inflyttningsklara. Vi räknar med byggstart i början av 2009 och inflyttning 2010 om allt löper på efter ordning. Det är två bostadsområden som är aktuella, dels den norra delen av Mejeritomten som vi planerar för ca. 30 lägenheter och dels 10-talet nya lägenheter nedanför Östmarksvägen i höjd med hotell Örnen. Mejeritomten I dagsläget pågår upprättandet av en ny detaljplan för Mejeritomten. Vi har skissat på husen som troligen kommer att innehålla 2:or och 3:or. Den exakta utformningen kommer vi att kommunicera dels med blivande hyresgäster och med omsorgen. Huset kommer att bli ett boende för de över 55 år i första hand. Vi ser också framför oss att hyresgästerna i dessa hus kommer att bo kvar länge och därmed bli riktigt gamla. Därför är det viktigt att bostäderna och omgivningen planeras utifrån dessa förutsättningar. Herrgårdsdammen (Östmarksvägen) Vi kommer att uppföra bostäder med ett fantastiskt fint läge vid Röjdälven. Troligen blir det 2:or och 3:or. Det finns byggbar mark i området men viss justering av detaljplanen kan bli nödvändig. Kooperativ Hyresrätt Båda byggnationerna kommer att få upplåtelseformen Kooperativ Hyresrätt. I korthet innebär det att de boende lägger en insats (som vid bostadsrätt) och en månadsavgift. Insatsen får man tillbaka när man flyttar. Insatsen garanteras men kan å andra sidan inte växa (eller minska). Boendet är med andra ord helt fritt från spekulation. Passivhus Vi håller också på att studera så kallade passivhus, vilket innebär att man bygger så välisolerat och tätt att energiåtgången för uppvärmning minimeras. På kan du se ett bildspel med fler bilder och animeringar från Mejeritomten. Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB Idé och illustration Stefan Almersson, Almerssons Hus AB 4 TORSBY NU NR

5 Uppskattad flygkampanj Redan 1958 togs det första spadtaget för det som i dag är Torsby Flygplats. Med sin 50-åriga historia kan vi konstatera att mycket har skett - och när vi blickar framåt är det mer i görningen. Nu under vintern och våren 2008 har NextJet, som är det flygbolag som trafikerar sträckan Torsby- Stockholm tur och retur, gått ut med olika kampanjer som lockat fler nordvärmlänningar att resa till vår vackra huvudstad. NextJet har också, tillsammans med lokala entreprenörer, paketerat weekendresor till Stockholm och skidresor hit till kommunen. Thomas Stjerndorff, VD för Torsby Flygplats säger: Vi marknadsför oss mer aktivt här på hemmaplan nu och 447- kronors kampanjen som pågick under vecka 4 lockade hela 79 personer att boka resor till Stockholm. Med hjälp av en nyligen framtagen enkät som lämnas till samtliga passagerare som stiger på flyget i Torsby och Hagfors får vi reda på grundläggande fakta om resenärernas önskemål och flygvanor, bland annat varför de använder flyget som transportmedel och i vilket ärende. Enkätsvaren kommer att ligga till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Med återkommande och jämförbara undersökningar kommer vi även att kunna rikta marknadsföringen på ett än mer träffsäkert sätt. Tävla och vinn flygbiljetter Passa på att delta i tävlingen Finn Fem Flygfakta där två personer vinner vardera två flygbiljetter genom att svara på fem frågor. Frågorna och mer information om tävlingen hittar du på Torsby Flygplats webbplats under rubriken Aktuellt/Tävling. Svaren finns här i artikeln samt någonstans på vår webbplats. Lycka till! Torsbyflyget - flyger sträckan Torsby-Hagfors- Stockholm tur och retur, två gånger varje vardag. - anländer till och avgår från terminal 3 på Arlanda. - tar dig till och från Stockholm på drygt en timme enkel resa. - ser till att omvärlden alltid har nära till Torsby. Kontaktperson Torsby Flygplats AB: VD Thomas Stjerndorff, Ulrika Andersson informatör Foto: Henrik Johansson NR TORSBY NU 5

6 Nu fortsätter ombyggnaden av Järnvägsgatan Nu går vi vidare med nästa del av ombyggnaden av Järnvägsgatan. Nu är det sträckan mellan Norra Torggatan Kyrkogatan (utanför biografen Stjärnan) som görs om. Även östra änden av Norra Torggatan påverkas. Det blir en fortsättning i samma stil som den tidigare ombyggnaden av Järnvägsgatan mellan Norra Torggatan och Tingshusgatan. Norrgående cykeltrafik får trampa på i samma körfält som biltrafiken och den södergående cykeltrafiken får ett eget körfält i anslutning till den västra trottoaren. Den östra änden av Norra Torggatan (den delen av gatan som är utanför pizzerian) blir enkelriktad, så trafiken kommer att gå från Järnvägsgatan och västerut. Men för den som kommer från Östmarksvägen och vill köra in på torget och parkera där kommer detta fortfarande att vara tillåtet. Vi passar på att påminna om att gatstensbelagda ytor längs Järnvägsgatan inte skall användas som parkeringsytor, utan de, tillsammans med skyltning, markerar var det är infarter och lastzoner. Asfaltbelagda ytor på Järnvägsgatan och den delen av Norra Torggatan som nu byggs om, kommer att ligga i samma nivå som de plattbelagda gångytorna. Däremot kommer korsningen Järnvägsgatan Kyrkogatan att utföras upphöjd för att få ned farten på Kyrkogatan. Arbetet med denna etapp beräknas bli påbörjat i juni. Mikael Löfvenholm områdeschef GVA TORSBY NU NR

7 Använd gärna våra direktnummer Alla Torsby kommuns telefonnummer kan nås via direktnummer. Dessa finns på vår webbplats på Internet (längst upp på varje sida, klicka på kontakta oss ) och i telefonkatalogen, kommunsidorna. Alla telefonnummer som är anslutna till växeln (nummer som börjar på 16..) har röstbrevlåda där man får meddelande om när personen återkommer om han eller hon inte är på plats. Du kan också lämna meddelande i röstbrevlådan. Du kan också nå kommunen via vår stora växel, Växeln är öppen måndag-torsdag kl. 8-12, 13-16, fredag 8-12, Från februari i år har kommunväxeln fått en filial på lokalkontoret i Syss- lebäck. Det betyder att fler personer kan hjälpas åt att svara i växeln när ordinarie telefonist har andra uppgifter att sköta om. Tips till trafikanterna Sväng vänster vid Björnidet Vanans makt är ganska stark. Det har vi och fler med oss märkt sedan Järnvägsgatan byggdes om och blev enkelriktad och fått parkeringsplatser på båda sidorna. Vi är ganska många som trots att vi ska norr om Tingshusgatan och egentligen inte behöver åka på Järnvägsgatan ändå åker där, av gammal vana. Och då blir det ganska trångt, och det blir t.o.m. köer vilket vi i Torsby faktiskt vanligen är förskonade från. Tanken med trafikomläggningen i Torsby tätort var att skapa en bättre trafikmiljö och ett större friutymme för de oskyddade trafikanterna samt att avlasta Järnvägsgatan, för miljöns skull. Men för att det skall bli så behöver biltrafikanterna finna nya vägar, nya vanor, och åka längs andra gator än tidigare. En ny vana kan vara att svänga vänster redan vid Björnidet. men bara om man kommer västerifrån och skall norrut förstås. Finn din nya vana redan i morgon och berätta gärna om den för andra. NR TORSBY NU 7

8 TULK:en är igång! TULK står för Turismutveckling Längs Klarälven och är ett 3-årigt EU-projekt inom Mål 2. Här deltar de sex Värmlandskommunerna utefter Klarälven; Hammarö, Karlstad, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Torsby. Projektet omfattar totalt 22 miljoner kr under 3 år och syftar till att öka områdets attraktivitet inom besöksnäringen. TULK har utformats i nära samarbete med företagen i Klarälvsregionen och de åtgärder och aktiviteter som kommer att omfattas av projektet är utformade i samråd med näringen för att, på bästa möjliga sätt, bidra till ökad konkurrenskraft och sysselsättning. Exempel på arbetsområden inom projektet: - Infrastrukturutveckling med investeringar i förbättrad tillgänglighet - Utveckling av befintliga leder, Klarälvsbanan, Pigrims - leden, vandrings/cykelleder. - Kvalitetssäkring av företagen i projektet - Marknadsföring inom besöksnäringen - Paketering och produktutveckling av nya turismprodukter - Fiske - ökad tillgänglighet och produktutveckling - Klassificering av väg 62 som officiell, brunskyltad turistväg. Projektet riktar sig inte enbart till utpräglade turismföretag, utan välkomnar också andra näringsidkare, utefter Klarälven, som ser ett värde i att utveckla det egna företaget och bidra till hela områdets attraktivitet för gästande besökare. Vill du veta mer, kontakta oss gärna! Mats Olsson, turistchef Torsby kommun, Lena Kansbod, Projektledare TULK, Torsby Turistguide 2008 Nu är den klar! Det kompletta uppslagsverket för gästande besökare och kommuninvånare. Här finns information om aktiviteter, sevärdheter, boende, shopping, service, fiske och mycket annat. Hämta ditt exemplar på turistbyrån i Torsby eller Sysslebäck. Du kan också ringa eller e-posta så skickar vi den till dig! Torsby Turistbyrå Torsby InfoCenter Sysslebäcks Fritid & Turism Badhusvägen TORSBY NU NR

9 Projekt för bättre företagsklimat Nu skall kommunala politiker och tjänstemän få lära sig mer om företagares villkor. Det är det första steget i ett samarbetsprojekt som Torsby driver tillsammans med Arvika, Eda, Storfors, Sunne, Säffle och Årjäng. Projektet heter Den företagsamma utvecklingen och är finansierat av EU:s Mål 2, kommunerna själva och Region Värmland. Projektet kommer att pågå under tre år med start från januari Projektets mål är att skapa långsiktig tillväxt som bygger på ett bra entreprenörs- och företagsklimat, utveckla befintligt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Att arbeta aktivt med företagsklimatet har visat sig ha betydelse för hur en kommun och dess företag lyckas utvecklas i en positiv riktning. Som ett första steg kommer representanter från de kommunala nämnderna och förvaltningarna att få gå en utbildning med ändamålet att få en mer företagssam förvaltning. En förutsättning för ett bra företagsklimat är att näringsliv och kommun arbetar tillsammans. För att nå målet så kommer projektet tillsammans med kursdeltagarna från kommunerna att arbeta för att ta fram handlingsplaner. Detta kommer att underlätta näringslivets, potentiella företagares och entreprenörers kontakter med kommuntjänstemän och politiker. Införande av tjänstegarantier kan vara ett exempel på vad dessa handlingsplaner skall utmynna i. Att främja nyföretagande och stärka befintliga företag är också en del i projektarbetet. Anna Öhgren Bodén information & projekt Torsby Utveckling AB NR TORSBY NU 9

10 9000 år gammal boplats vid Västanvik i Torsby Den stenåldersboplats som undersöktes i somras i utkanten av Torsby visade sig vara mellan 8500 och 9000 år gammal. Boplatsen har sannolikt använts bara ett par gånger och sedan övergavs den. Resultaten ger nya inblickar i hur vår äldsta historia och hur människorna levde och rörde sig i ett landskap som på många sätt skiljde sig åt från dagens. Bilden visar platsen där människorna för nästan 9000 år sedan rostade hasselnötter och bearbetade sina verktyg av flinta, kvarts och sandsten. På bilden syns arkeologerna, i förgrunden markerar Katherine Bless Karlsen in fynd på en ritning och i bakgrunden sållar Ellinor Forsell. I juni 2007 undersökte arkeologer från Värmlands Museum en stenåldersboplats i Västanvik i utkanten av Torsby. Undersökningen blev av på grund av kommunens vägbygge ner till Moelven/Notnäs. Mitt i den planerade vägen hittades nämligen lämningarna efter en stenåldersboplats hösten På en ungefär 30x25 meter stor yta har människor under stenåldern nyttjat platsen till att rosta hasselnötter och till att bearbeta sina redskap av flinta, kvarts och sandsten. Bland fynden märks en trindyxa, skrapor av flinta och så kallade mikrospån. Spånen har ingått som en del i de pilar man använde vid jakt. Platsen, som på stenåldern varit en sandbacke nära en långsmal vik av Vänern, ligger idag en bra bit upp på land. På den tiden var inte bara vattnet och temperaturen högre än idag, utan växtligheten och djurlivet såg också annorlunda ut. Växtligheten bestod bland annat av mycket hassel, björk och asp och det fanns mycket gott om villebråd i skogarna och mycket fisk i sjöarna. Människorna, som var jägare och samlare, levde sannolikt i små grupper och rörde sig mycket i det landskap de levde i. Man hade olika platser som var bra till olika saker. Vissa platser var det bra fiske på och andra kanske medförde bra jaktmöjligheter. Vid Västanvik verkar man ha haft gott om hasselnötter, som varit en viktig del av kosten. Bland alla fynd hittades rätt stora mängder brända hasselnötsskal. Här vattensållas jorden för att få fram även de allra minsta fynden. Genom fynden och dateringar av hasselnötsskal har vi kommit fram till att boplatsen endast utnyttjats ett par gånger. Sedan övergavs den men, under bronsåldern har någon återigen kommit till platsen. Även vid detta tillfälle verkar besöket ha varit kortvarigt. Sedan övergavs platsen helt för att nästan 3000 år senare, för att sedan upptäckas först Hans Olsson antikvarie TORSBY NU NR

11 Energideklaration nu är det dags! Foto: Gunilla Åberg En energideklaration ger en beskrivning av energianvändningen för ditt hus. Den visar bl.a. hur ditt hus mår, upplyser om ventilation och radon, ger förslag på förbättringsåtgärder mm. Varje byggnadsägare har ansvaret att se till att en energideklaration finns, när den skall vara klar är olika beroende på vilken byggnad du äger. För villaägare skall det från 1 januari 2009 finnas en energideklaration om huset skall säljas. För hyres- och bostadsrättshus (både små och stora) samt specialbyggnader och lokaler över 1000 m² som hyrs ut, skall den vara klar till årsskiftet 2008/2009. (Med specialbyggnader menas bad- och idrottsanläggningar, skolor, vårdbyggnader, biografer, allmänna byggnader m.fl.) Energideklarationen skall göras av en oberoende och certifierad energiexpert. Ring gärna för ytterligare information om du undrar vad som gäller för just dig och din byggnad! Du kan även besöka Torsby kommuns webbplats och klicka dig vidare till energirådgivningen under rubriken Bo och bygga. Malin Jonsson energi- och klimatrådgivare Jag heter Bodil Esping och arbetar som säkerhetssamordnare på räddningstjänsten. Det är en ny tjänst och jag ska arbeta bland annat med risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och planering. Jag är geograf och lärare. Tidigare har jag arbetat som lärare i Torsby och Sunne och jag har vidareutbildat mig i riskhantering och samhällssäkerhet på Karlstads universitet det senaste året. Naturolyckor är ett område som intresserar mig mycket. Jag är född och uppvuxen i Bohuslän men har bott i Värmland sedan Jag är gift med Jan och vi bor i Gräsmark sedan 20 år. Det ska bli väldigt roligt och intressant att arbeta med riskhantering i Torsby. Bodil Esping säkerhetssamordnare Nya medarbetare NR TORSBY NU 11

12 Tommy Nordin (t v) och Peter Rådström är Torsby- Badets vattenreningspersonal. Välkommen till Idrottsgalan 2008 Rent vatten för nöjda badgäster Det finns många hörnstenar som ska på plats för att få nöjda och ständigt återkommande badgäster. Ett bra utbud, kundservice och vänligt bemötande är en självklarhet, men det finns även ett oerhört viktigt arbete som pågår lite mera i skymundan. TorsbyBadet har sedan starten år 2000 ständigt arbetat för att bli bättre och för att du som badgäst ska lämna anläggningen med ett leende på läpparna. Nu kan du dessutom vara säker på att du besöker en ur alla aspekter hälsosam miljö. TorsbyBadet har nämligen gjort en miljoninvestering i förbättrad vattenrening, vilket får direkta återverkningar i positiv riktning för dig om badgäst. Vi har mätningar som visar på mycket bra vattenkvalitet och det handlar om mätningar som utförs regelbundet. Vi tar ju vattenprover varje dag. Det säger Tommy Nordin, som sedan i somras arbetar i TorsbyBadets källarmiljö, där all teknik för vattenrening finns. Extra anslag Inte mindre än 1,1 miljoner kronor har satsats på förbättrad vattenkvalitet genom ett extra anslag från kommunstyrelsen. Kvaliteten har i och för sig varit bra tidigare, men genom att investera i en maskin för klortillverkning och bakteriedödande UV-ljus försvinner behovet av saltsyra och klortillförseln kan minskas. Saltsyran är ersatt med kolsyra av samma slag som i vanliga läskedrycker. Som badgäst kan du märka att TorsbyBadet helt enkelt luktar mindre av klor än tidigare. Arbetsmiljön blir bättre för personalen och driftskostnaderna sänks. Vi är väldigt glada över att få göra den här investeringen. När det gäller bubbelpoolen var det helt nödvändigt, säger Peter Jonsson, platsansvarig på TorsbyBadet. Peter Rådström och Tommy Nordin är personalen som arbetar lite i skymundan för att besökarna ska trivas i vattnet, och det ju ändå det ett badhus ytterst handlar om. Vi ska heller inte glömma simlärarna som varje vecka tillbringar många timmar i vattnet. Vad har Sven-Göran Eriksson, Stig-Olov Walfridson, Ulrica Persson och Marcus Berg gemensamt? De har alla tilldelats utmärkelser på Idrottsgalan i Torsby. Nu anordnas denna för femte året i rad och syftet är att premiera duktiga idrottare och deras ledare. Kommittén för årets idrottsgala har nu enats om vilka idrottare och ledare som nomineras till den stora festkväll som infaller på Långfredagen i Stjernehallen i Torsby. Idrottsgalan är ett samarrangemang mellan Torsby IF Handboll, Lekvattnets BK och Torsby kommuns fritidsförvaltning. Idrottsgalan har fått sin idé från den årliga TV-sända galan med skillnaden att det handlar om lokala förmågor. Kommittén förvånas varje år över att så många duktiga idrottare och ledare har anknytning till Torsby kommun och dess föreningar. Nomineringarna har skett till följande klasser: Årets idrottsprestation, Årets idrottsarrangemang, Årets tändhatt och Årets rookie. Dessutom premieras år 2007 Svenska mästare och de är påfallande många. Räkna med att Stjernehallen i Torsby kommer att bli välbesökt, såväl på Idrottsgalan som på den efterföljande dansen till Torgny Melins. Givetvis blir det stor galamiddag för gästerna, men det finns även vanliga entrébiljetter. Galan startar på långfredagen den 21 mars kl och pågår till en bit in på småtimmarna. Bra vattenkvalitet har högsta prioritet på TorsbyBadet! Morgan Bäckvall badvärd Morgan Bäckvall badvärd TORSBY NU NR

13 Här kan föreningar söka bidrag! Många olika slags föreningar, inte bara idrottsföreningar kan söka bidrag. Du känner väl till att det finns en del olika bidrag som din förening kan söka hos fritidskontoret? En del söker man löpande under året, medan en del har bestämda tider då ansökan måste vara inne. Aktivitetsbidrag Utbetalas för statsberättigad sammankomst (minst 5 personer) med deltagare i åldern 7-20 år. Aktivitetsbidraget söks två gånger per år senast 15 februari och 15 augusti. Lokal- och Anläggningsbidrag Bidrag kan utbetalas för såväl hyrd lokal som för lokal eller anläggning som ägs av organisationen/ föreningen. Lokal- och Anläggningsbidrag söks en gång per år. Sista ansökningsdag är 30 september. (OBS nytt datum) Ledarutbildningsbidrag Utbetalas för kurs anordnad av riks-, distrikts-, eller lokal organisation och som avser allmän grundutbild- ning för ungdomsledare samt utbildningar inom begreppet föreningsutveckling. Ledarutbildningsbidrag kan man söka under hela året. Startbidrag Bidraget avser att stödja nystartad förening. Föreningen skall ha minst 15 medlemmar, vald styrelse och stadgar. Startbidrag kan man söka under hela året. Bidrag till samlingslokaler Förening med säte i Torsby kommun, som äger sin samlingslokal, som är belägen i kommunen och som arrangerar eller upplåter sin lokal för aktiviteter främst riktade till kommuninvånare, kan få kommunalt bidrag på dessa aktiviteter. Sista ansökningsdag är 15 februari. Läs mer om bidragen på Kicki Velander fritidschef NR TORSBY NU 13

14 Bok- och filmtips när bibliotekspersonalen själv får välja Min granne Totoro - DVD-film Vansinnigt charmig tecknad familjefilm från Studio Ghibli, som ofta kallas Japans motsvarighet till Disney. Satsuki och Mei flyttar med sin pappa till ett hus på landet. I väntan på att mamman ska komma hem från sjukhus går de på upptäcktsfärder i de nya omgivningarna, där de hittar ett magiskt äventyr - och Totoro förstås! Abarat av Clive Barker 16-åriga Candy känner sig med sin livliga fantasi inte riktigt hemma i tråkiga Kycklingmåla. Av misstag (?) sveps hon iväg till det bisarra landet Abarat, där varje ö är en Timme och ingen varelse den andra lik. Men hennes intrång ses inte med blida ögon av herren av Midnatt, som från första stund är efter henne. Färgglad skräcksagefantasy med drag av Alice i Underlandet. Maria Andersson Den andra himlen noveller av Oline Stig Ibland känns det lagom att läsa en novell i stället för att börja på en ny roman. Oline Stig skriver om hur oförutsägbar tillvaron är för oss människor, vad som helst kan hända och ibland händer det också. Annastina Kapla Denise Minas böcker För den deckarfrälsta kan jag rekommendera alla titlar av skotskfödda Denise Mina. Blodsarv är den första boken i serien om Paddy Meehan, kriminalreporter. Del 3, Sista andetaget, kom ut 2007 och det är tänkt att det ska bli fyra delar. Överlevaren av journalisten Staffan Sjöberg. I boken beskrivs Benny Rosenqvist s uppväxt där både fysisk och psykisk misshandel förekom. Trots hans jobbiga barndom och uppväxt har det gått mycket bra för honom. Efter avslutad frisörutbildning på gymnasiet fick han snart jobb och avancerade snabbt. I samband med en olycka i barndomen väcktes hans mediala förmåga. Benny arbetar idag som medium men är även verksam som frisör med egen salong. Siw Olsson Ian Rankins böcker 14 TORSBY NU NR En annan skotsk författare är Ian Rankin vars hjälte John Rebus bekämpar brottsligheten i ett nutida Edinburgh. En av mina favoriter. Agneta Strandberg

15 Främlingars möte av Rosie Thomas En man och en kvinna begravs i rasmassorna vid ett bombdåd i London. De är främlingar för varandra men kampen för att överleva skapar ett band mellan dem. Livet efter räddningen blir aldrig mer det samma. Häftig och begeistrad - dokumentärfilm om en manskör från fiskesamhället Berlevåg i Nordnorge. En film om havet, livet, kärleken och mycket mer. Birgitta Isaksson Lena Renhult Smugglarkungens son av Bengt Pohjanen En flicka som kallas Alice av Kristin Hannah Roman om ett så kallat vargbarn, en liten flicka som dyker upp ur skogen undernärd och skräckslagen. En psykiater kalllas in för att försöka kommunicera med henne. När allt verkar gå åt rätt håll dyker en man upp och säger sig vara flickans far en man som avtjänat straff för mord på sin hustru och dotter. Birgitta Sundberg Bengt Pohjanen, norrländsk författare, beskriver i denna bok sin uppväxt i gränslandet mellan Finland o Sverige. Fadern är smugglarkung som smugglar mat, människor, hästar och kaffe över gränsen mot Finland. Gränsen är också en gräns mot kriget, hela norra Finland brinner. En mycket dramatisk barndom insiktsfullt skildrad. Tiden är 1940 och framåt. Norrlands akvavit av Torgny Lindgren Berättelsen om den sista väckelsen i Västerbottens inland. Den handlar om väckelsepredikanten Olof Helmersson som efter att ha frälst ett stort antal själar, några flera gånger om, försvinner och inte återvänder förrän efter 40 år för att ställa allt tillrätta. Han finner ett helt förändrat land, avfolkat och tomt. Å andra sidan var han den som införde tandborstningen. Då man predikar kan inte man inte ha löständer som klapprar En bok med stort allvar och fin humor. Ingemar Nordström Alla dessa böcker, och många många fler finns hos oss på biblioteket. Kom in till oss i Torsby, Stöllet eller Sysslebäck, eller besök oss på Skaffar du dig pin-kod så kan du både låna och låna om böcker på Internet. Men det också bra att låna direkt över disk. Välkommen! NR TORSBY NU 15

16 Ombyggnad av Sysslebäcks reningsverk Det pågår renovering av Sysslebäcks reningsverk. Kommunen byter ut maskinell utrustning, gör ombyggnad av el samt installerar ett nytt övervakningssystem. Reningsverket kommer att ha mekanisk, biologisk och kemisk rening efter ombyggnaden. Det installeras en jordvärmeanläggning, uppvärmning har tidigare skett med el och olja. Det nya reningsverket är dimensionerat för 900 pe. (Pe betyder persnekvivalenter, det betyder motsvarande den avloppsmängd en person lämnar ifrån sig under ett dygn.) Renoveringen är klar under mars månad till en kostnad av ca 9 miljoner kronor. Tomas Olsson VA-ingenjör Planerar du att bygga till sommaren? Kom gärna in till oss på miljö- och byggkontoret för att diskutera dina planer, detta ger oss möjlighet att handlägga ditt bygglovsärende i god tid innan sommaren. Välkommen! Du kan även sända e-post till oss genom Gunnar Lundkvist tel: eller besöka vår webbplats för mer Per-Anders Fastén tel: Malin Jonsson tel: information och blanketter, vi finns under rubriken bo och bygga. 16 TORSBY NU NR

17 Leader-området Växtlust Värmland klart för start i vår Alla invånare i västra och norra Värmland som vill medverka till landsbygdens utveckling är välkomna att lägga fram idéer i projektform och ansöka om medel från Växtlust Värmland. I västra och norra Värmland (Säffle, Arvika, Eda, Sunne, Torsby och Hagfors) bildas nu ett område för gemensam landsbygdsutveckling genom den sk Leader-metoden. Denna metod bygger på samverkan mellan offentliga (kommuner), privata (företag) och ideella (föreningar) aktörer. Leader används inom Landsbygdsprogrammet, som delfinansieras av EU-medel från Jordbruksfonden. Varje projektbudget ska innehålla minst 30% egen finansiering som kan bestå av ideella timmar. Fem temaområden är valda: landsbygdens företag och aktörer, natur och kultur, landsbygdsservice, ung på landet samt brobyggande. Först efter ett slutligt godkännande av Leaderområdet ges intresserade möjlighet att ansöka om att få genomföra goda idéer som ska gynna landsbygden. Troligen kan ansökningar tas emot fr.o.m. april/maj I dagsläget har en interimsstyrelse valts och den har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få arbeta inom Leader-området med egna medel. Under februari förväntas de få ett första godkännande. Därefter ska en förening bildas och personal anställas innan ett avtal med Jordbruksverket (SJV) är klart att undertecknas. Tillståndet grundas då på den plan för området (utvecklingsstrategi), som de tre aktörerna gemensamt arbetat fram under ansökningsprocessen. Vill du veta mer kan du läsa om Leader metoden eller hämta ansökningshandlingar för projektstöd inom Leader på Du är också välkommen att höra av dig till Ewa Ryhr Andersson, leadersamordnare tel eller till Torsbys ledamot i interimsstyrelsen Sven Täppers tel NR TORSBY NU 17

18 Djurskyddstillsyn i Torsby kommun Under vintern har några djurskyddsärenden vållat debatt i massmedia och bland allmänheten i Torsby kommun. Vi vill möta detta stora intresse genom att redogöra för hur kommunens djurskyddsfunktion är organiserad och hur arbetet bedrivs. Den dagliga verksamheten Torsby och Sunne kommuner har sedan hösten 2002 samarbetat kring djurskyddstillsynen genom en delad inspektörstjänst. En inom området särskilt utbildad medarbetare är anställd som har möjlighet att specialisera sig på djurskyddstillsyn. De större mjölk- och köttdjursbesättningarna, slaktsvinsproducenter, ridverksamheter m.m. besöks regelbundet. Hos djurägare med enstaka hästar och andra sällskapsdjur finns det ingen möjlighet att genomföra regelbundna besök. Här måste vi förlita oss till att allmänheten anmäler till oss om djur som far illa. Vi reagerar omgående på anmälningsärenden. Vid behov anlitas veterinär för veterinärmedicinska bedömningar och rådgivning. Djurägarna får råd, anvisningar, information och hjälp med att tolka lagar och föreskrifter. I normalfallet rättas oftast omgående de eventuellt förekommande bristerna till i överenskommelse med djurägaren. Akuta ärenden kräver snabba beslut Då allvarliga brister i skötseln förekommer och djuren är sjuka fattas alla nödvändiga beslut snabbt. Nödvändiga beslut kan fattas på samma dag som missförhållandena blir kända och nödvändiga åtgärder som omhändertagande eller avlivning verkställs genom polisens försorg utan någon fördröjning. Långvariga ärenden Vissa djurägare kan vara föremål för återkommande inspektioner under många år. Påpekade brister rättas till och djurhållningen blir bättre men försämras periodvis återigen. 18 TORSBY NU NR

19 Bristerna är dock i de flesta fall inte så allvarliga att omhändertagande och djurförbud är juridiskt möjliga åtgärder. Nämnden kan i dessa fall i ett särskilt beslut förelägga djurägaren att vidta åtgärder. Ett vite kopplas ofta till sådana beslut. Plötsligt eller gradvis försämras förhållandena t.ex. pga. djurägarens ekonomi, sjukdom, ålderdom. Om det inte bedöms troligt att förhållandena kommer att förbättras så är det möjligt att pröva åtgärder som omhändertagande och/eller djurförbud. Även dessa beslut fattas så snabbt som möjligt med hänsyn till rättsäkerheten. Det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten att ifrågasätta en enskild person rätt att hålla djur. Därför är det naturligt att berörda myndigheter måste iakttar stor noggrannhet vid handläggningen av djurskyddsärenden. Bristerna i djurens skötsel måste dokumenteras oklanderligt för att ärendet skall kunna prövas av länsstyrelsen. Omhändertagande och djurförbud Det är länsstyrelsen som, med bl.a. miljö- och byggnämndens bedömningar som grund, fattar beslut om djurförbud och det slutliga beslutet vid ett omhändertagande. Omhändertagande kan bli aktuellt t.ex. om djuret utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse, om djurägaren lämnar djuren helt utan tillsyn eller om djurägaren bryter mot nämndens föreläggande. Djurförbud kan bli aktuellt t.ex. om djurägaren har dömts för djurplågeri, om djurägaren bedöms allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur eller bryter mot nämndens föreläggande. Ett djurförbud skall enligt lagstiftningen inte meddelas om det är uppenbart att förseelsen inte kommer att upprepas. Ärendegången vid omhändertagande eller djurförbud Om ett beslut miljö- och byggnämndens föreläggande - inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt kan nämnden begära att länsstyrelsen prövar frågan om djurförbud. Av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt kan t.ex. innebära att djuren lämnas helt utan tillsyn, att sjuka djur ej tas om hand eller om djur underutfodras under längre tid. Observera att bristande djurskötsel som handlar om t.ex. ryktning, rastning/utegång, foderkvalitet m.m. normalt inte leder till omhändertagande eller djurförbud. När miljö- och byggnämnden anser att ett förbud bör övervägas lämnas ärendet över till länsstyrelsen. Det framtida djurskyddet Fr.o.m kommer all djurskyddskontroll i hela landet enligt ett regeringsförslag att övertas av länsstyrelserna. Målet är en förbättrad djurskyddstillsyn med större enhetlighet och med jämnare resursfördelning över landet. Detaljerna kring hur den nya organisationen kommer att se ut är inte utredda. Vi återkommer med mer information om detta i ett senare nummer av Torsby Nu. Kontakta oss Fram till årsskiftet 2008/2009 kan du vända dig till miljö- och byggkontoret om du vet om att någon inte tar hand om sina djur på rätt sätt. Du får vara anonym om du vill. Ring vår djurskyddsinspektör tel eller sänd e-post till torsby.se Torbjörn Almroth miljö- och byggchef NR TORSBY NU 19

20 När du behöver bistånd När kan det vara aktuellt att ta kontakt med biståndsenheten? Det kan vara när du på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar inte klarar din dagliga livsföring på egen hand, då kan du att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Text: Eva-Lotta Nordahl Foto: Karin Sandqvist Biståndshandläggarna har kontor på Valbergsgården. Här på bild från vänster Ingrid Olsson, Barbro Åberg och Kristina Eriksson. Då ansöker du hos kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om insatser. Vill du ansöka om insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kontaktar du också biståndsenheten. Vad kan man få stöd och hjälp med? När en ansökan kommer in till biståndshandläggaren görs alltid en individuell prövning i samråd med den enskilde. Biståndet utgår ifrån att man som individ inte kan tillgodose sina behov själv och att de heller inte kan tillgodoses på annat sätt. Det är viktigt att biståndet utformas på sådant sätt att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, därför kan insatserna se olika ut mellan individer. Omvårdnadsinsatser du behöver stöd med t.ex. påklädning, personlig hygien, frukosttillredning, dusch. Serviceinsatser städning, matdistribution, trygghetslarm, tvätt eller inköp I Torsby kommun tillämpar vi förenklat bistånd av serviceinsatser, vilket innebär att om du är ensamboende och 75 år eller äldre kan du få hjälp med serviceinsatser utan särskild prövning. Då kontaktar du vår assistent på telefonnummer eller någon av oss tre biståndshandläggare som sänder en ansökningsblankett till dig. Om du anser att ditt behov inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser kan du ansöka om korttidsplats eller särskilt boende. Korttidsplats kan även fungera som avlastning för anhöriga som vårdar någon närstående i hemmet. Välkommen att kontakta biståndsenheten! Ingrid Olsson tel Torsby Södra, Demenshemtjänsten Fryksdalen, Vitsand/Fensbol, Bograngen Barbro Åberg tel Stöllet, Ambjörby, Likenäs, Sysslebäck, Höljes Kristina Eriksson tel Område: Torsby Norra, Valbergsgården, Oleby, Östmark/Lekvattnet 20 TORSBY NU NR

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2007-11-08 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer