VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET ALLMÄN INFORMATION ELEVER

2 Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar Dig Välkommen. Vår förhoppning är att Du skall trivas hos oss. Innehåll Sida Lysekils kommun...3 Fyrbodals Gymnasieskola...4 Gymnasienämnden Administration...6 Reception...10 Bibliotek...11 Elevcentrum...11 Elevhälsa (skolhälsovård)...12 Socialpedagog...13 Vaktmästeri Läsårstider med periodindelning...15 Studiehjälp...16 Resebidrag, inackorderingstillägg...17 Ordningsregler...18 Rutiner på Gullmarsgymnasiet Trygghetsgruppen...22 Skyddsombud...23 Elevföreningar...23 Arbetslag Kartor och planer över Skolans område...27 G-byggnaden...28 A-byggnaden, aulan och musiksalen (F18)...29 D-byggnaden...29 Modulerna...30 J-byggnaden...30 Såsiteten...31 OBS! För ytterligare information om vår gymnasieskola, gå in på vår webbsida Där kan Du hitta information, blanketter, scheman m.m. 2

3 LYSEKILS KOMMUN Den kommunala organisationen består av förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser samt anställd personal. Det som styr verksamheten är de behov av kommunal service som invånarna har. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ och fastställer de politiska målen samt budgeten. Ledamöterna i styrelser och nämnder utses av kommunfullmäktige. Kommunens revisorer, som fortlöpande granskar och kontrollerar förvaltningarnas verksamhet utses också av fullmäktige. Alla frågor som tas upp i fullmäktige har först bearbetats i kommunstyrelsen. Nämnder och styrelser beslutar inom sina respektive verksamhetsområden. Förvaltningarna verkställer nämndernas och styrelsernas beslut. Varje förvaltning har en förvaltningschef med verksamhetsansvar. Hamnförvaltningen lyder under kommunstyrelsen och ansvarar för kommunens hamntrafik. I hamntrafiken ingår handelshamn, färjetrafik och småbåtshamn. Kommunledningskontoret består av kommunens kansli, ekonomikontor och personalkontor med en administrativ chef. Politiskt beslutande är kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret lyder under miljö- och byggnadsnämnden och ansvarar för kommunens allmänna miljövård, livsmedelskontroll, vatten- och avloppshygien samt djurskydd och arbetar med mätningsverksamhet, fysisk planering, fastighetsbildningar, byggnadsinspektion samt ansökningar om byggnadslov. Räddningstjänsten lyder under kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. Man ansvarar för räddningstjänst vid brand och olyckor, förebyggande brandförsvar som innebär brandsyn, besiktning och granskning av byggnadsärenden. Bildningsförvaltningen lyder under bildningsnämnden och ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskolan, musikskolan och Gullmarsskolans centralkök. Förvaltningen svarar också för kommunens bibliotek, fritidsverksamhet, kulturarrangemang och konstinköp. Gymnasienämnden ansvarar för gymnasieskolan i Lysekils och Sotenäs kommun (Gullmarsgymnasiet) med en gemensam gymnasienämnd. Vuxenutbildningen lyder under vuxenutbildningsnämnden och har gemensam förvaltningschef med Gullmarsgymnasiet. Socialförvaltningen lyder under socialnämnden och ansvarar för den sociala servicen i kommunen med äldreomsorg, särskild omsorg, individ- och familjeomsorg. Fastighetsförvaltningen sköter städning och underhåll av kommunens fastigheter. 3

4 GULLMARSGYMNASIET Fyrbodals Gymnasieskola (FG) Sedan ingår de 13 kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Lysekil, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg i en samverkan som innebär att kommunernas gymnasieskolor gemensamt kallas Fyrbodals Gymnasieskola. FG arbetar f.n. med följande frågor: upprätta interkommunal prislista Internetbaserat intagningssystem för eleverna när dessa skall söka program ökad samverkan inom gymnasiesärskolan om utbud och kostnader skapa ett gemensamt intagningskansli för Fyrbodal skapa regler för intagning av elever över kommungränser samverkan med kommuner utanför Fyrbodal så att elever som bor nära en regiongräns inte begränsas i sitt val av denna gräns Gymnasienämnden bildades en gemensam nämnd mellan Lysekils och Sotenäs kommuner. Nuvarande ledamöter i denna nämnd listas nedan. Gymnasienämnden hanterar skolverksamheten för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Lysekils och Sotenäs kommuner. Nämndens kansli är förlagt till Lysekil. Ordförande Tfn: E-post: Adress: Ragnhild Selstam (m) (hem), (mobil) Myranevägen 4, Hunnebostrand Vice ordförande Tfn: E-post: Adress: Katharina Laurén (m) , (mobil) Kyrkeby, Lyse Nedre 500, Lysekil Ledamöter Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Wictoria Insulan (fp) (hem), (mobil) Lasarettsgatan 4, Lysekil Thommy Collén (s) (hem), (arb.) Torpgatan 43, Lysekil 4

5 Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Kristina Holmdahl (fp) (hem), (arb.), (mobil) Bergsprängaregatan 14, Hunnebostrand Petra Sundblad (s) (hem), (mobil) Sjömärkegatan 5, Kungshamn Ersättare Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Jan Norén (fp) (hem), (mobil) Lassavägen 15, Lysekil Anders Dahlberg (c) (hem), (mobil) Rörvall 116, Brastad Bodil Kronvall (s) (hem), (mobil), (mobil) Vintveten 220, Brastad Göran Fahlgren (m) (hem), (mobil) Bäckeviksgatan 34, Kungshamn Anders Wallin (kd) (hem), (mobil) Taggsvampsvägen 6, Hunnebostrand Philip Nordqvist (s) (mobil) Fyrbåksgatan 29B, Kungshamn 5

6 ADMINISTRATIONEN På vår expedition vid södra entrén (Skolgatan 13 B) finns skolans rektorer, studie- och yrkesvägledare, schemaläggare och assistenter. Förvaltningschefen har sin arbetsplats på Lysekils Högskolecentrum, Verkstadsgatan 6. Dessutom har vi en assistent som är placerad i Sotenäs samt en ekonom på kommunhuset i Lysekil. Tillsammans är vi tretton personer. Vi hjälps åt med det mesta men har olika arbetsområden som är bra att känna till. All personal på skolan lyder under sekretesslagen. Här följer en presentation: Förvaltningschef Roland Mattson, RM Har sin arbetsplats på Lysekils Högskolecentrum. Arbetstid: mån tor , fre Tfn: , (mobil) E-post: Fax: Arbetsområden: Förvaltningsadministration, ekonomi, utveckling och personalfrågor Ekonom Ulla-Britt Nissbrandt, UBN Har sin arbetsplats på Kommunhuset. Arbetstid: Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Ekonomi, gymnasienämnden 6

7 Rektorer Sven-Olof Lundkvist, SOL Arbetstid: Tfn: , (mobil) E-post: Fax: Arbetsområden: EC, IP, TE, Resursenheten, IV-Lysekil och IV-Sotenäs Åse Andrén Gustafsson, ÅAG Arbetstid: Tfn: , E-post: (mobil) Fax: Arbetsområden: ES, SP, BF, OP, HR, Elevcentrum Ulf Anderberg, UAG Arbetstid: Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: MB, NV samt adm. 7

8 Administrativ samordnare Charlotte Bengtsson, CB Träffas säkrast: Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Administrativ samordning samt schemaläggning. Studie- och yrkesvägledare Linda Hermansson, LH Arbetstid: Mottagningstid: Efter överenskommelse Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Studie- och yrkesvägledaren (syv) vägleder elever i deras studieplanering under gymnasietiden. Syv ger också information och vägledning om fortsatta studier och yrkesliv. Om du vill byta program eller inriktning, avbryta studier eller reducera skall du kontakta studie- och yrkesvägledaren. Elisabeth Hansson, EH Arbetar på utbildningsförvaltningen i Kungshamn Sotenäs kommun Arbetstid: mån fre Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Handläggning av resebidrag (busskort/kontant ers.) och inackorderingstillägg, interkommunala ersättningar, budget: uppföljning och fakturor. 8

9 Assistenter Monica Orrvad Ohlson, MOO Arbetstid: mån tis ons tor fre Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Löner, personalärenden, vikarieanskaffning, fakturor och receptionen. Gunilla Jakobsson, GJ Arbetstid: mån tor Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Elev- och betygsregistrering, läromedelsbeställning och receptionen. Monica Lundh, MLH Arbetstid: mån - tis , ons - fre Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Elev- och betygsregistrering, studiestöd/csn. 9

10 RECEPTION Sara Herrmann, SH Receptionens öppettider: måndag - torsdag fredag Tfn: E-post: Receptionen är en allmän service- och informationscentral som skall kunna informera om det mesta som rör skolan. Receptionen finns vid G-byggnadens norra entré (mot skolgården). Receptionen bemannas även av: Gunilla Jakobsson och Monica Orrvad Ohlson. Här kan du få all slags information - det vi inte vet tar vi reda på lämna in/få tillbaka borttappade/upphittade persedlar, lämna in/hämta blanketter m.m. Hit skall eleverna lämna sjukanmälan när receptionen är stängd tar en telefonsvarare emot anmälan. Sjukanmälan kan även anmälas via sms på alt. genom e-post till För att vi i receptionen skall kunna lämna bra information måste vi också få information. Om du meddelar receptionen allt som är av intresse och vikt för andra (om din klass är på studieresa, har besök, byter lektionssal etc.) så kan vi också svara på de frågor vi får. Skicka gärna ett mail till E-posten läses under receptionens öppettider. 10

11 BIBLIOTEKET I biblioteket kan du arbeta med skolarbeten eller komma in och sitta och läsa i lugn och ro. Här kan du söka information i böcker, tidskrifter, databaser och på Internet. Här finns även datorer som du kan boka och använda för skolarbeten. Om vi inte har de böcker eller de artiklar som du behöver kan vi beställa dem från något annat bibliotek. Förutom material till skolarbeten hittar du böcker och tidskrifter som du kan läsa för nöjes skull. Vi hjälper dig med: Sökningar och handledningar inför tema- och projektarbeten. Boktips Fjärrlån från andra bibliotek samt beställningar av artikelkopior Skolbibliotekarie Annika Frank, AF Öppettid: alla skoldagar Tfn: E-post: ELEVCENTRUM Gullmarsgymnasiets Elevcentrum, som finns vid södra entrén, har som huvuduppgift att ge stöd åt elever på de nationella programmen. Här kan man få stöd och hjälp i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Det kan handla om att läsa upp ett IG, eller att få stöd under en pågående kurs. Till Elevcentrum är också skolans dyslexistöd kopplat. Kontaktuppgifter till oss som jobbar på elevcentrum finner du på sidan

12 ELEVHÄLSAN Elevhälsan består av kurator, skolsköterska och specialpedagog. På skolan finns också socialpedagog samt en studie- och yrkesvägledare (se administrationen). Skolhälsovården. Alla som arbetar inom skolhälsovård och elevhälsa har sekretess Gymnasiet har en skolsköterska som finns på skolan samt en skolläkare som besöker skolan med jämna mellanrum. Expedition: Elevhälsan. Genom skolhälsovården erbjuds hälsoundersökningar riktade till klasser, enligt särskilda bestämmelser och undersökningar/kontroller i samband med personliga konsultationer. Skolhälsovården är av förebyggande natur och omfattar därför inte vård av sjuka elever. Vid konsultationer lämnas dock råd och hänvisningar för behandling. Besök hos skolläkaren förhandsanmäles hos skolsköterskan. Skolläkare Monica Hassel Wall Mottagning: Efter tidsbeställning Skolsköterska Ann Gunnarsson, AG Expedition: Elevhälsan Arbetstid: mån fre Mottagningstid: mån fre Tider noteras på mottagningens dörr E-post: Tfn: Vid brådskande ärende, kontakta receptionen eller expeditionen (MOO) Skolkurator Kamilla Fredh, KFD Expedition: Elevhälsan Arbetstid: mån fre Mottagningstid: Efter överenskommelse Tfn: E-post: Arbetsområde: Kurator arbetar med frågor som rör elevvård, främst psykosociala frågor. Kurator ger råd och hjälp i samband med personliga problem och förmedlar kontakten med myndigheter samt bedriver viss uppsökande verksamhet. 12

13 Specialpedagog Torgny Ellbrant, TE Expedition: M216 Mottagningstid: Efter överenskommelse Tfn: , (mobil) E-post: Arbetsområden: Specialpedagogik, gymnasiesärskolan Socialpedagog Maria Lundbom, MLM Expedition: Elevhälsan Mottagningstid: Efter överenskommelse. Tfn: , (mobil) E-post: Arbetsområden: Elevärenden, kontakt och stöd för ungdomar, samordningsansvar för ANT. Hjälp med frågor gällande fritidsaktiviteter och förmedling av bostäder. Fritidsaktiviteter Skol IF anordnar fritidsaktiviteter som är kostnadsfria för skolans elever. Se vidare om Skol IFs verksamhet under rubriken elevföreningar. Skolans fritidslägenhet på Badhusberget 1B är öppen: Onsdagar kl Har du frågor ang. fritidsaktiviteter, kontakta Maria Lundbom på tfn el (mobil). 13

14 VAKTMÄSTERI Vaktmästarexpeditionen är belägen vid södra entrén innanför kopieringsrummet. Skolvaktmästare Berne Olausson, BON Arbetstid: Expeditionstid: Tfn: (till exp. vid kopieringsrummet) Tfn: E-post: Arbetsområden: Allmänna vaktmästaruppgifter, nycklar, passerkort samt larm, brand och annan säkerhet inom skolan. Gasföreståndare Ro3. Institutionstekniker Peter Toth, PT Arbetsplats: A-huset, plan 3. Arbetstid: Tfn: (i A-huset) E-post: Arbetsområden: Data, audiovideo, institutionstekniker och direktsupport. IT-avdelningen Kommunens IT-avdelning i kommunhuset är numera också gymnasiets. Vi hjälper till med MB-maskiner att åtgärda fel på datorer, skrivare och program. Vi kan nås för support per telefon och e-post (helpdesk). Tfn: E-post: Helpdesken är bemannad: måndag fredag Lunch

15 Fastighetsförvaltningen Fastighetsunderhåll, ventilation, centrallåsning, teknisk jour. Larmcentral: Tfn (vid akuta skador på icke arbetstid, vattenavbrott, elavbrott, m.m.) Fastighetsingenjör (arbetsledning) Susanne Kristensson Arbetsplats: Stadshuset Tfn: Fastighetstekniker Sven Sahlin Arbetspalts: Exp. vid huvudentrén Ro2 Tfn: Gruppledare G-skolan (lokalvård) Britt-Marie Hermansson Tfn: LÄSÅRSTIDER Läsåret 2009 / 2010 (19/ /6-10) Period 1 On 19 augusti Fr 15 januari (v 34 v 2) 93 dgr On 14 okt studiedag Må 26 okt On 28 okt studiedagar (v 44) To 29 okt Fr 30 okt lovdagar (v 44) Må 21 dec Ti 5 jan jul- & nyårslov (v 52 - v 1) On 6 jan Lovdag To 7 jan Fr 8 jan studiedagar Period 2 Må 18 januari Fr 11 juni (v 3 v 23) 105 dgr Må 22 feb Fr 26 feb sportlov (v 8) Ti 16 mar studiedag Fr 2 apr lovdag Må 5 apr lovdag Ti 6 apr Fr 9 apr påsklov (v14) To 13 maj helgdag Fr 14 maj lovdag 15

16 STUDIEHJÄLP Som elev i gymnasieskolan har Du rätt till studiehjälp fr.o.m. månaden efter det kvartal under vilket Du fyller 16 år. Det ersätter det allmänna barnbidraget, som då upphör. Man måste studera på heltid. Studiehjälpen utbetalas t.o.m. vårterminen det år Du fyller 20 år. Bidraget utbetalas med 1050 kr/månad. Därefter har Du rätt till studiemedel (bidragsdel + frivillig lånedel). Studiemedel måste Du ansöka om på särskild blankett, man behöver inte ansöka om studiebidrag. Ex. Du som fyller 16 år under juli - september får studiebidrag fr.o.m. oktober Du som fyller 16 år under oktober - december får studiebidrag fr.o.m. januari Du som fyller 16 år under januari - mars får studiebidrag fr.o.m. april. För ett normalt läsår beviljas studiebidrag för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Du som har rätt till extra tillägg (inkomstprövat tillägg som inte skall betalas åter) får detta vid samma tillfällen som studiebidragen betalas ut. Om Du är utländsk medborgare och tidigare ej haft studiehjälp måste Du för att få studiehjälp sända in en blankett till CSN. Blanketter för studiehjälp/studiemedel kan hämtas hos elevregistrator, kurator eller studievägledare. Vid sjukdom Grundregeln är att Du som elev har rätt att behålla Din studiehjälp vid sjukdom. Om Du blir sjuk, skall Du anmäla detta till skolan första sjukdagen, tfn Är Du sjuk mer än 14 kalenderdagar eller har upprepad sjukfrånvaro, skall studieoförmågan styrkas med ett läkarintyg. Vid annan frånvaro och tillåten frånvaro Vid frånvaro av annat slag t.ex. lov under längre tid än 14 kalenderdagar eller upprepad frånvaro, betalas mindre studiebidrag ut beroende på frånvarons längd. Skolan har en skyldighet att rapportera till CSN. Utbetalning av studiehjälp Studiehjälpen betalas ut den sista bankdagen i månaden, normalt i efterskott och sätts alltid in på ett konto. CSN har träffat avtal med Swedbank om utbetalning av studiehjälpen. Pengarna kommer in på ett konto på sparbanken om ej annat begärs. Om Du tillhör dem som får flera former av studiehjälp, kan Du på så vis få en samordnad utbetalning. Det kan inträffa, att olika delar utbetalas vid olika tillfällen. Studiehjälpen betalas ut till din vårdnadshavare om Du är omyndig. Då Du tas in på gymnasieskolan får Du ett informationsbrev från CSN, där de bl.a. informerar om överföringsmöjligheterna till andra konton. Utbetalningen sker automatiskt till den vårdnadshavare som tidigare fått barnbidraget. Då Du blir myndig, utbetalas studiehjälpen direkt till ditt konto fr.o.m. månaden efter det att Du fyllt 18 år. 16

17 Utbetalningsdagar läsåret 2009/2010 Höstterminen 2009 Vårterminen 2010 Onsdag 30 sep Fredag 29 jan Fredag 30 okt Fredag 26 feb Måndag 30 nov Onsdag 31 mar Torsdag 30 dec Fredag 30 apr Fredag 31 maj Onsdag 30 jun OBS! Ingen utbetalning i augusti. Utbetalningen i juni sker endast om avbrott ej förekommit tidigare under läsåret. Tänk på att det kan ta något längre tid om Du begärt att få pengarna överförda till annan bank. Ansökningsblanketter och information om olika former av studiehjälp kan Du få av: Assistent Monica Lundh/Gunilla Jakobsson, tfn / Skolkurator Kamilla Fredh, tfn Studie- och yrkesvägledare Linda Hermansson, tfn Om det blir något fel med utbetalningarna, kontakta Monika Lundh/Gunilla Jakobsson! Resebidrag Bidrag till dagliga resor. Har eleven mer än 6 km mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola, kan man ansöka om resebidrag, d.v.s. busskort alternativt kontant ersättning. Rätt till resebidrag har eleven t.o.m. vårterminen det år man fyller 20 år. Inackorderingstillägg utgår inte till Lysekils- eller Sotenäselever vid studier på Gullmarsgymnasiet, om det inte finns särskilda skäl. Elever, som kommer från annan kommun, skall söka inackorderingstillägg hos sin hemkommun. Gäller främst marinbiologer. Frågor ang. busskort eller inackorderingstillägg besvaras av Elisabeth Hansson, tfn

18 Ordningsregler för Gullmarsgymnasiet I vår skolplan står det: Grundläggande demokratiska, etiska och moraliska värden och värderingar skall prägla den dagliga verksamheten och visar sig genom ömsesidig respekt och ett ansvarstagande för vår miljö. Detta innebär en skola fri från främlingsfientlighet, mobbning och andra trakasserier. Det är viktigt att vi tillsammans utifrån dessa grundläggande värderingar skapar en god arbetsmiljö som bygger på ömsesidig respekt och hänsyn. Gullmarsgymnasiet är en arbetsplats för elever, lärare och övrig personal. På vår arbetsplats har vi följande ordningsregler: 1. Mat och dryck skall intas i skolmatsal, personalrum och cafeteria. Ej på lektioner eller i biblioteket. 2. Det är var och ens ansvar att komma i tid till lektionerna och vara väl förberedd. 3. Alla skall ta personligt ansvar för frånvarorapportering, läroböcker, nycklar, kläder o.s.v. 4. Var aktsam om våra lokaler. Plocka bort efter dig, låt inget skräp ligga kvar. 5. I skolans undervisningslokaler får inga obehöriga vistas utan lärares tillåtelse. 6. Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. 7. Rökning är förbjuden på skolans område. Ovanstående regler är fastställda av skolledningen efter samråd med elever och personal Lysekil Skolledningen för Gullmarsgymnasiet 18

19 Rutiner du bör känna till på Gullmarsgymnasiet Om Du är förhindrad att delta i skolarbetet under en dag skall frånvaron anmälas vid skoldagens början till klassföreståndare eller receptionen via antingen e-post eller tfn alternativt sms Vid frånvaro/sjukdom: Giltig frånvaro gäller från den tid eleven anmäls frånvarande. Frånvaro skall anmälas varje dag om inte annat sagts vid anmälan t.ex. resten av veckan / i morgon också etc. Det finns endast följande frånvaroalternativ: giltig frånvaro, ogiltig frånvaro, annan aktivitet. Anmälan görs av Din förälder/vårdnadshavare eller av Dig själv. Noteringar om Din frånvaro görs av receptionen och förs in i Dexter (administrativa datasystemets plattform på Internet). Noteringar föres också av varje undervisande lärare och förs in i Dexter. På detta sätt kommer all frånvaro till klassföreståndarens kännedom. Vid program- och klasskonferenser diskuteras Din frånvaro i förhållande till Dina studieresultat. Tänk på att all Din frånvaro inverkar på skolarbetet. Vid problem med Din frånvaro kommer Du att meddelas detta av Din klassföreståndare. Påverkas Dina studier mycket, förs diskussioner med Dina föräldrar/vårdnadshavare, Dig och skolans elevvårdsteam och en åtgärdsplan upprättas. Tänk på att det kan påverka Din studiehjälp om Du är borta mycket! Om Du som elev tillfälligt ej kan delta i vissa moment i idrotten skall Du med idrottsläraren diskutera möjligheter till andra typer av idrottsövningar. Läs noga kurskraven så att Du ej missar något moment som kan äventyra Ditt betyg i idrott och hälsa. Om Du vill ha lov enstaka dagar, upp till tre dagar per termin, diskuterar Du detta med Din klassföreståndare. Begäran om frånvaro från enstaka lektioner gör Du hos den lärare Du skulle ha haft då. Du måste också lämna in en ledighetsansökan, den finns att hämta på it s learning och hos reception. Observera att Du själv måste ta ansvar för vad som skett under Din frånvaro. Hör med undervisande lärare eller dina klasskamrater. Be någon klasskamrat föra anteckningar åt Dig! Lov längre än 14 kalenderdagar eller upprepad ogiltig frånvaro medför alltid avdrag på studiehjälpen. Begär lov i god tid! Det är lättare för Dig att planera Dina studier på det viset. Om Du behöver lämna skolan under dagen på grund av läkarbesök eller sjukdom, meddela receptionen eller Din klassföreståndare samt lämna in en ledighetsansökan! Hur och vad gör jag som elev? Följande information är avsedd att ge Dig möjlighet att snabbt sätta Dig in i hur skolan fungerar och på så sätt lätt kunna smälta in i gemenskapen och känna Dig hemmastadd. Här nedan följer en del tips som kan vara bra att känna till. Adressändring Ändring av adress (alla former) skall liksom ändring (tillkomst) av telefonnummer anmälas till assistent Monica Lundh/Gunilla Jakobsson och klassföreståndare. Om vi har mobilnummer registrerat har vi möjlighet att nå dig med brådskande besked t.ex. lärares sjukdom/inställd lektion eller liknande. Blanketter För att underlätta vissa ansökningar för Dig t.ex. beträffande ledighet, studieavbrott, särskild prövning m.m. finns det för ändamålet färdigställda blanketter. Dessa kan Du hämta på It s learning eller få i receptionen. Blankett för studieavbrott finns endast hos kurator och studie- och yrkesvägledaren. 19

20 Uppehållsrum och korridorer Varje elev har ett låsbart skåp i vilket väska, böcker och ytterkläder skall förvaras. Förvara inte värdesaker i skåpen, då vår skola inte kan ansvara för dessa! Måste Du ha värdeföremål eller mycket pengar med Dig, gå till receptionen och be dem förvara dessa i vårt kassaskåp! Elevskåpen har inte lås utan Du förser själv ditt skåp med lås och ansvarar därmed själv för nycklar till skåpet. Vår målsättning är att Gullmarsgymnasiet skall vara en fräsch och trivsam skola. Förutsättningarna för det är att Du som elev tar Ditt ansvar och anpassar Dig efter detta. Det finns gott om papperskorgar i uppehållsrum, klassrum och korridorer. Vår skola är indelad i ett antal städområden. För varje sådant städområde finns en eller två lokalvårdare som svarar för den dagliga städningen. Den sker under dagen och är baserad på en normal nedsmutsning. Att plocka upp papper eller annat skräp efter Dig för att Du kastat det på golvet istället för i papperskorgen ingår ej i deras städrutin. Skolrestaurangen Vi serverar följande alternativ varje dag: Dagens lunch (se matsedel finns på Gullmarsgymnasiets webbsida) Vegetariskt alternativ Måltid utan fläskkött Soppa Salladsbuffé Mjölk, vatten, knäckebröd, smörgåsmargarin Alla är välkomna att äta i restaurangen, elever äter gratis medan lärare kan äta en pedagogisk lunch. Övriga gäster kan äta för 36 kr. Våra öppettider är: kl Har man behov av någon specialkost kontaktar ni Ann Gunnarsson (skolsköterskan). Hon ombesörjer sedan kontakten med vår dietkokerska Irene Willhed tfn Vid avhämtning av någon specialkost går ni ut i köket och frågar efter Irene. Vi önskar att lunchen skall bli en trevlig stund på dagen, detta uppnår vi genom ett trevligt bemötande mot varandra. Om Ni har några synpunkter eller idéer för att utveckla vår verksamhet är vi tacksamma om Ni hör av er till kostrådet eller direkt till kostchefen Gunilla Martinsson, tfn Gunilla med personal önskar alla välkomna! Kiosken Öppettiderna kan variera, men för det mesta är det öppet under skoldagen. I kiosken erbjuds Du att köpa skrivmateriel till förmånliga priser liksom vanliga kioskvaror som frukt och choklad. Kiosken serverar även te och kaffe och säljer smörgåsar. Lektionstider På vår skola har vi inga ringsignaler. Det är därför bra att vara försedd med en fungerande klocka då vi vill att lektionstiderna respekteras. Då vår skola är långsträckt kan det ibland innebära att hela rasten mellan lektionerna går åt till förflyttning. Skulle inte Din lärare komma till en planerad lektion inom fem minuter, kontakta receptionen! Endast receptionen kan ge Dig ett svar på om lektionen är inställd, flyttad eller av annat skäl inte blir av. Rökning 1994 införde riksdagen en ny tobakslag. Den innebär att all rökning inom skolans område är förbjuden. Denna lag gäller alla människor inom skolans område. Vi ber Dig respektera denna lag. Vad som ingår i skolans område framgår av planen på sidan 35. Alkohol och andra droger Liksom med rökning är all alkoholförtäring och förtäring av andra droger inom skolans område förbjuden. Om Du påträffas berusad eller medför alkohol eller andra droger till skolan kommer dina föräldrar (alternativt polis) att kontaktas och Du avvisas från skolan. 20

21 Skadegörelse Vi försöker alla vara rädda om vår skolmiljö och hoppas att även Du skall falla in i det mönstret. Skulle det ske en skada på skolans egendom, anmäl detta till receptionen. Har skadan uppstått genom uppenbar vårdslöshet eller illvilja, skall skadan ersättas av den skyldige. Parkering Som elev får Du parkera motorfordon på parkeringsplatsen vid Ålevik samt mopeder vid norra delen av slöjdsalarna. Cyklar placeras i skolans cykelställ. På skolan gäller inkörsförbud på skolgården under skoltid. Undantag är taxi och annan nyttotrafik. Läromedel Som elev får Du låna läroböcker i respektive ämne under Din studietid på Gullmarsgymnasiet. Varje bok skall Du kvittera ut på en lista. Om Du tappar bort eller förstör en bok blir Du ersättningsskyldig. Ta reda på hos Din lärare vad boken kostar. Vill Du köpa Din bok betalar Du hela kostnaden om boken var ny när Du lånade den. Var boken begagnad då Du lånade den betalar Du halva kostnaden. Kostnaden för boken erläggs, då den normalt skulle ha återlämnats. Skolförsäkring Alla skolans elever är genom kommunens försorg försäkrade för olycksfall i skolan och på fritiden i AIG Europe. Försäkringens omfattning och hur Du skall göra då ett olycksfall inträffat framgår av särskilt informationsblad, som Du fått i samband med att Du börjar här. Tänk på att spara alla kvitton i original. Du kan vända Dig till Receptionen om Du har ytterligare frågor. It s learning och internteve It s learning är skolans läroplattform och främsta informationskälla. Här finner man aktuell information, blanketter och skoldokument för personal och elever. Det är en skyldighet att hålla sig informerad om det som meddelas i It s learning. Akut information som inte har kunnat meddelas via It s learning, kan läggas ut på internteven som finns vid receptionen. Bidrag till It s learning och internteven e-postas till Receptionen förbehåller sig rätten att avgöra vad som skall publiceras. Dexter Dexter är ingången på Internet till skolans administrativa system. Länk till Dexter finns på Gullmarsgymnasiets sajt Här kan man se scheman, klasslistor, personallistor, registrera frånvaro och betyg. Vad man får tillgång till är beroende av vem som loggat in. 21

22 Våld och mobbning Skolan har en elevvårdsplan som Du finner på Gullmarsgymnasiets sajt på Internet Där beskrivs skolans trygghetsgrupp och vårt förebyggande elevvårdsarbete. Trygghetsgruppen består av följande personer: Kurator Kamilla Fredh, KFD Lärare Thomas Sernemo, TS Lärare Peter Svensson, PSN Tfn: Lärare Mona D Schiller, MDS Tfn: Lärare Solveig Berlin, SB Tfn: E-post: Specialpedagog Torgny Ellbrant, TE Tfn: Lärare Inger Bergström, IBE Tfn: Vaktmästare Berne Olausson, BON Tfn: , Tfn: Tfn:

23 SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är valda av sina fackliga organisationer Lärarnas Riskförbund, LR Lärarförbundet, LF Kommunalarbetarförbundet, SKAF Skolan är indelad i ett antal områden, där följande personer är skyddsombud: Jan Holm, huvudskyddsombud/gym Område: A-huset vån 2-3, Aulan, F-byggnaden (datasal Ro3, Rinkenäs, moduler, bibliotek och musiksal) Berne Olausson, skyddsombud på Ro3 Område: Ekonomiutrymmen, vaktmästeri och städutrymmen Mats Pethrus, skyddsombud på Ro3. Område: Yrkeslinjernas lokaler, G-korridorernas salar, Kronan och Såsiteten. ELEVFÖRENINGAR Elevrådet Elevrådet arbetar för att få ett bättre elevinflytande i skolan och verkar efter elevernas intressen för att få en bättre och mer trivsam skolgång. Elevdemokratin är viktig att upprätthålla och elevrådet kan användas som ett verktyg för skolans elever att påverka skolan i elevmajoritetens riktning. I Elevrådet ingår, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Ordförande för läsåret 09/10 heter Linnea Lagrell. Vill man komma i kontakt med elevrådet kan man e-posta till adressen De har också ett eget rum där de samlas för möten och diskussioner samt förvarar material för sitt arbete. Varje år välj nya elever till posterna. Alla elever som går på Gullmarsgymnasiet har möjligheten att engagera sig inom elevrådet eller annan förenings verksamhet. Gullmarsgymnasiets IF Föreningen bildades 2008 och är öppen för alla elever och personal på Gullmarsgymnasiet. För medlemskap kontakta föreningens ordförande, Linn Norman, MB07b Idrottsaktiviteter i Kronbergshallen: Onsdagar Valfri sport kl Fredagar Innebandy, tjejer och killar kl

24 ARBETSLAG Barn- och fritidsprogrammet, BF Sign Namn Arbetsrum Undervisar i UA Andersson, Ulla G172 Karaktärsämnen IBE Bergström, Inger G172 Karaktärsämnen AE Emausson, Anette G172 Karaktärsämnen, Sv CT Thunborg, Claes G172 Idrott, hälsa, karaktärsämnen Elprogrammet, EC Sign Namn Arbetsrum Undervisar i LA Ahl, Leif J1 Sv, Sh, Hi TC Carlzon, Tom HC Karaktärsämnen LHN Hansson, Leif HC Karaktärsämnen JHD Hedlund, Jan J2 / J3 Karaktärsämnen JOJ Johansson, Jan-Olof J1 Karaktärsämnen, Ma CM Magnusson, Camilla G195 Idh, Ma MOL Odell, Martin J2 / J3 Karaktärsämnen JRG Rungberg, Johan J2 / J3 Karaktärsämnen Estetiska programmet, ES Sign Namn Arbetsrum Undervisar i IB Björcke, Irene G150 Bild, Design AH Holgersson, Anna G150 Dans MJ Jönsson, Maria G150 Bild AL Larsson, Anders G183 Musik ML Larsson, Marie G127 Sv, Sp MPS Pethrus, Mats G183 Musik GS Spångberg, Gunnar G150 Data, Multimedia PSN Svensson, Peter G183 Hi, Sh Hotell- och restaurangprogrammet, HR Sign Namn Arbetsrum Undervisar i TA Andersson, Tore Såsiteten Karaktärsämnen EB Bergbrandt, Eva Såsiteten Karaktärsämnen CC Carolusson, Catrin Såsiteten Karaktärsämnen MGN Gustavsson, Micael Såsiteten Karaktärsämnen AJ Johansson, Anton Såsiteten Karaktärsämnen Industriprogrammet, IP Sign Namn Arbetsrum Undervisar i RH Höglund, Roland J4 Karaktärsämnen PJ Jensen, Per J5 Karaktärsämnen PAJ Jenssen, Per-Arne HC Karaktärsämnen TO Olsson, Thomas J4 / HC Karaktärsämnen 24

25 Lärarlaget för elevcentrum, Lysekil AB Backahöjd, Annika Elevcentrum Karaktärsämnen, Sv GO Olofsson, Gunilla Elevcentrum Karaktärsämnen, En ANK Nabrink, Annelie Elevcentrum Ma, Sv BOL Olsson, Barbro Elevcentrum Ma MJN Jonsson, Malin M115 Ma, Fy (Ämnesansvarig Ma) Lärarlaget för individuella programmet, Lysekil, IVL Sign Namn Arbetsrum Undervisar i ACG Granath, Ann-Christine D-huset Estetiska ämnen KGA Grundevik Andersson Karin D-huset Ma, Sv LG Gustafsson, Lars D-huset Praktiska ämnen, Ma PH Hedman, Pamela D-huset Verksamhetsledare AKL Kullberg Liljegren, Ann D-huset En, Sv BW Wendby, Börje D-huset Socialpedagog JSR Schroeder, Joanna D-huset Eng, Ty YB Berlin, Yngve D-huset Socialpedagog Lärarlaget för individuella programmet, Kungshamn, Sotenäs kommun, IVS Sign Namn Arbetsrum Undervisar i KBG Bock-Grahl, Kristina Sotenäs En, S CLN Larsson, Cecilia Sotenäs Sv, No, Verksamhetsledare Naturvetenskapsprogrammet inriktning marinbiologi, NVR102 (= MB) Sign Namn Arbetsrum Undervisar i SB Berlin, Solveig G104 En, Fr REE Eide, Ragnar Rinkenäs Marinbiologi KHV Hollertz Valentinsson, Karin Rinkenäs / A30 Marinbiologi GH Höglind, Gunnar G130 Hi, Sh (Ämnesansvarig Hi) GBJ Jansson, Gun-Britt G106 Sv BL Liliequist, Björn G104 Sv, Re, Fs, Foto ASÖ Salesjö, Anders Rinkenäs Marinbiologi RS Schräder, Rainald M115 Fy, Ma (Ämnesansvarig Fy) CS Ståhl Alsop, Carina A30 Ke, Bi, Nk, Ma PW Wegén, Pernilla M110 Fy, Ma TK Karlsson, Tommy G130 Sh, Ma JB Bjelvenmark, Jens A30 Ke, Bi Naturvetenskapsprogrammet inriktning matematik och datavetenskap/miljövetenskap/naturvetenskap, NVMD/NVMV/NVNV Sign Namn Arbetsrum Undervisar i CAL Ahl, Cecilia G195 Idh CA Ahlström, Christina G137 Sv, Re (Ämnesansvarig SV) LFH Frimodig-Hägglund, Lena G106 Sh, Hi JH Holm, Jan A23 Ke, Ma (Ämnesansvarig Ke) MK Kuylenstierna, Maria A39 Bi, Nk (Ämnesansvarig Bi, Nk) HL Lindh, Henrik M110 Fy, Ma 25

26 Omvårdnadsprogrammet, OP Sign Namn Arbetsrum Undervisar i MON Olson, Marita G178 Karaktärsämnen Samhällsvetenskapsprogrammet, SP Sign Namn Arbetsrum Undervisar i EA Almberg, Eva G104 En, Fr MDS Dahlqvist-Schiller, Mona G104 Sv, Ty VG Gotis, Vasilika G127 Ek, Ma JG Gustavsson, Jan G127 Fe, Ek, Sh JL Linnér, Jan G104 En, Sv (Ämnesansvarig En) PN Nilsson, Petter G106 Ge, Nk, Miljö SOD Orrvad, Sandra G106 Sh, Re, Hi (Ämnesansvarig Sh) TS Sernemo, Thomas G130 Hi, Re (Ämnesansvarig Re) ES Svanberg, Eva G127 En ASN Svensson, Allan G127 Sh, Ps EW Wejedal, Eva G127 Sv, Re MG Gunnäs, Mårten G106 Sh, Hi, Ge BML Lundkvist, Britt Marie G183 Drama MH Holgersson, Mikael G195 Idh, Ps Teknikprogrammet, TE Sign Namn Arbetsrum Undervisar i MA Ahlstöm, Maria G183 Eng, La SD Dehlin, Stefan G158 Data UI Isaksson, Ulf G162 Te, Ma BM Martén, Björn G158 Te GON Olofsson, Gunnar G162 Data MR Rosenberg, Malin A30 Te, Ma, Miljö MSM Sandström, Monica G162 Sv, Bild SWN Wegén, Sven G162 Fy, Ma Resursenheten för elever I behov av särskilt stöd Sign Namn Arbetsrum Undervisar i KBN Bryngelsson, Klas M207 Elevassistent TE Ellbrant, Torgny M207 Specialpedagog KOK Köhler, Knut-Olof M207 Kärnämnen ELS Svanström, Eva-Lotta M207 NO-ämnen MLG Ljung, Maria M207 Sv, Eng 26

27 PLAN ÖVER SKOLANS OMRÅDE med de olika byggnaderna (A M) angivna 27

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13 Elevhandbok för Läsåret 2012-13 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer