VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET ALLMÄN INFORMATION ELEVER

2 Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar Dig Välkommen. Vår förhoppning är att Du skall trivas hos oss. Innehåll Sida Lysekils kommun...3 Fyrbodals Gymnasieskola...4 Gymnasienämnden Administration...6 Reception...10 Bibliotek...11 Elevcentrum...11 Elevhälsa (skolhälsovård)...12 Socialpedagog...13 Vaktmästeri Läsårstider med periodindelning...15 Studiehjälp...16 Resebidrag, inackorderingstillägg...17 Ordningsregler...18 Rutiner på Gullmarsgymnasiet Trygghetsgruppen...22 Skyddsombud...23 Elevföreningar...23 Arbetslag Kartor och planer över Skolans område...27 G-byggnaden...28 A-byggnaden, aulan och musiksalen (F18)...29 D-byggnaden...29 Modulerna...30 J-byggnaden...30 Såsiteten...31 OBS! För ytterligare information om vår gymnasieskola, gå in på vår webbsida Där kan Du hitta information, blanketter, scheman m.m. 2

3 LYSEKILS KOMMUN Den kommunala organisationen består av förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser samt anställd personal. Det som styr verksamheten är de behov av kommunal service som invånarna har. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ och fastställer de politiska målen samt budgeten. Ledamöterna i styrelser och nämnder utses av kommunfullmäktige. Kommunens revisorer, som fortlöpande granskar och kontrollerar förvaltningarnas verksamhet utses också av fullmäktige. Alla frågor som tas upp i fullmäktige har först bearbetats i kommunstyrelsen. Nämnder och styrelser beslutar inom sina respektive verksamhetsområden. Förvaltningarna verkställer nämndernas och styrelsernas beslut. Varje förvaltning har en förvaltningschef med verksamhetsansvar. Hamnförvaltningen lyder under kommunstyrelsen och ansvarar för kommunens hamntrafik. I hamntrafiken ingår handelshamn, färjetrafik och småbåtshamn. Kommunledningskontoret består av kommunens kansli, ekonomikontor och personalkontor med en administrativ chef. Politiskt beslutande är kommunstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret lyder under miljö- och byggnadsnämnden och ansvarar för kommunens allmänna miljövård, livsmedelskontroll, vatten- och avloppshygien samt djurskydd och arbetar med mätningsverksamhet, fysisk planering, fastighetsbildningar, byggnadsinspektion samt ansökningar om byggnadslov. Räddningstjänsten lyder under kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. Man ansvarar för räddningstjänst vid brand och olyckor, förebyggande brandförsvar som innebär brandsyn, besiktning och granskning av byggnadsärenden. Bildningsförvaltningen lyder under bildningsnämnden och ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskolan, musikskolan och Gullmarsskolans centralkök. Förvaltningen svarar också för kommunens bibliotek, fritidsverksamhet, kulturarrangemang och konstinköp. Gymnasienämnden ansvarar för gymnasieskolan i Lysekils och Sotenäs kommun (Gullmarsgymnasiet) med en gemensam gymnasienämnd. Vuxenutbildningen lyder under vuxenutbildningsnämnden och har gemensam förvaltningschef med Gullmarsgymnasiet. Socialförvaltningen lyder under socialnämnden och ansvarar för den sociala servicen i kommunen med äldreomsorg, särskild omsorg, individ- och familjeomsorg. Fastighetsförvaltningen sköter städning och underhåll av kommunens fastigheter. 3

4 GULLMARSGYMNASIET Fyrbodals Gymnasieskola (FG) Sedan ingår de 13 kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Lysekil, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg i en samverkan som innebär att kommunernas gymnasieskolor gemensamt kallas Fyrbodals Gymnasieskola. FG arbetar f.n. med följande frågor: upprätta interkommunal prislista Internetbaserat intagningssystem för eleverna när dessa skall söka program ökad samverkan inom gymnasiesärskolan om utbud och kostnader skapa ett gemensamt intagningskansli för Fyrbodal skapa regler för intagning av elever över kommungränser samverkan med kommuner utanför Fyrbodal så att elever som bor nära en regiongräns inte begränsas i sitt val av denna gräns Gymnasienämnden bildades en gemensam nämnd mellan Lysekils och Sotenäs kommuner. Nuvarande ledamöter i denna nämnd listas nedan. Gymnasienämnden hanterar skolverksamheten för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Lysekils och Sotenäs kommuner. Nämndens kansli är förlagt till Lysekil. Ordförande Tfn: E-post: Adress: Ragnhild Selstam (m) (hem), (mobil) Myranevägen 4, Hunnebostrand Vice ordförande Tfn: E-post: Adress: Katharina Laurén (m) , (mobil) Kyrkeby, Lyse Nedre 500, Lysekil Ledamöter Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Wictoria Insulan (fp) (hem), (mobil) Lasarettsgatan 4, Lysekil Thommy Collén (s) (hem), (arb.) Torpgatan 43, Lysekil 4

5 Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Kristina Holmdahl (fp) (hem), (arb.), (mobil) Bergsprängaregatan 14, Hunnebostrand Petra Sundblad (s) (hem), (mobil) Sjömärkegatan 5, Kungshamn Ersättare Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Tfn: E-post: Adress: Jan Norén (fp) (hem), (mobil) Lassavägen 15, Lysekil Anders Dahlberg (c) (hem), (mobil) Rörvall 116, Brastad Bodil Kronvall (s) (hem), (mobil), (mobil) Vintveten 220, Brastad Göran Fahlgren (m) (hem), (mobil) Bäckeviksgatan 34, Kungshamn Anders Wallin (kd) (hem), (mobil) Taggsvampsvägen 6, Hunnebostrand Philip Nordqvist (s) (mobil) Fyrbåksgatan 29B, Kungshamn 5

6 ADMINISTRATIONEN På vår expedition vid södra entrén (Skolgatan 13 B) finns skolans rektorer, studie- och yrkesvägledare, schemaläggare och assistenter. Förvaltningschefen har sin arbetsplats på Lysekils Högskolecentrum, Verkstadsgatan 6. Dessutom har vi en assistent som är placerad i Sotenäs samt en ekonom på kommunhuset i Lysekil. Tillsammans är vi tretton personer. Vi hjälps åt med det mesta men har olika arbetsområden som är bra att känna till. All personal på skolan lyder under sekretesslagen. Här följer en presentation: Förvaltningschef Roland Mattson, RM Har sin arbetsplats på Lysekils Högskolecentrum. Arbetstid: mån tor , fre Tfn: , (mobil) E-post: Fax: Arbetsområden: Förvaltningsadministration, ekonomi, utveckling och personalfrågor Ekonom Ulla-Britt Nissbrandt, UBN Har sin arbetsplats på Kommunhuset. Arbetstid: Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Ekonomi, gymnasienämnden 6

7 Rektorer Sven-Olof Lundkvist, SOL Arbetstid: Tfn: , (mobil) E-post: Fax: Arbetsområden: EC, IP, TE, Resursenheten, IV-Lysekil och IV-Sotenäs Åse Andrén Gustafsson, ÅAG Arbetstid: Tfn: , E-post: (mobil) Fax: Arbetsområden: ES, SP, BF, OP, HR, Elevcentrum Ulf Anderberg, UAG Arbetstid: Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: MB, NV samt adm. 7

8 Administrativ samordnare Charlotte Bengtsson, CB Träffas säkrast: Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Administrativ samordning samt schemaläggning. Studie- och yrkesvägledare Linda Hermansson, LH Arbetstid: Mottagningstid: Efter överenskommelse Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Studie- och yrkesvägledaren (syv) vägleder elever i deras studieplanering under gymnasietiden. Syv ger också information och vägledning om fortsatta studier och yrkesliv. Om du vill byta program eller inriktning, avbryta studier eller reducera skall du kontakta studie- och yrkesvägledaren. Elisabeth Hansson, EH Arbetar på utbildningsförvaltningen i Kungshamn Sotenäs kommun Arbetstid: mån fre Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Handläggning av resebidrag (busskort/kontant ers.) och inackorderingstillägg, interkommunala ersättningar, budget: uppföljning och fakturor. 8

9 Assistenter Monica Orrvad Ohlson, MOO Arbetstid: mån tis ons tor fre Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Löner, personalärenden, vikarieanskaffning, fakturor och receptionen. Gunilla Jakobsson, GJ Arbetstid: mån tor Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Elev- och betygsregistrering, läromedelsbeställning och receptionen. Monica Lundh, MLH Arbetstid: mån - tis , ons - fre Tfn: E-post: Fax: Arbetsområden: Elev- och betygsregistrering, studiestöd/csn. 9

10 RECEPTION Sara Herrmann, SH Receptionens öppettider: måndag - torsdag fredag Tfn: E-post: Receptionen är en allmän service- och informationscentral som skall kunna informera om det mesta som rör skolan. Receptionen finns vid G-byggnadens norra entré (mot skolgården). Receptionen bemannas även av: Gunilla Jakobsson och Monica Orrvad Ohlson. Här kan du få all slags information - det vi inte vet tar vi reda på lämna in/få tillbaka borttappade/upphittade persedlar, lämna in/hämta blanketter m.m. Hit skall eleverna lämna sjukanmälan när receptionen är stängd tar en telefonsvarare emot anmälan. Sjukanmälan kan även anmälas via sms på alt. genom e-post till För att vi i receptionen skall kunna lämna bra information måste vi också få information. Om du meddelar receptionen allt som är av intresse och vikt för andra (om din klass är på studieresa, har besök, byter lektionssal etc.) så kan vi också svara på de frågor vi får. Skicka gärna ett mail till E-posten läses under receptionens öppettider. 10

11 BIBLIOTEKET I biblioteket kan du arbeta med skolarbeten eller komma in och sitta och läsa i lugn och ro. Här kan du söka information i böcker, tidskrifter, databaser och på Internet. Här finns även datorer som du kan boka och använda för skolarbeten. Om vi inte har de böcker eller de artiklar som du behöver kan vi beställa dem från något annat bibliotek. Förutom material till skolarbeten hittar du böcker och tidskrifter som du kan läsa för nöjes skull. Vi hjälper dig med: Sökningar och handledningar inför tema- och projektarbeten. Boktips Fjärrlån från andra bibliotek samt beställningar av artikelkopior Skolbibliotekarie Annika Frank, AF Öppettid: alla skoldagar Tfn: E-post: ELEVCENTRUM Gullmarsgymnasiets Elevcentrum, som finns vid södra entrén, har som huvuduppgift att ge stöd åt elever på de nationella programmen. Här kan man få stöd och hjälp i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Det kan handla om att läsa upp ett IG, eller att få stöd under en pågående kurs. Till Elevcentrum är också skolans dyslexistöd kopplat. Kontaktuppgifter till oss som jobbar på elevcentrum finner du på sidan

12 ELEVHÄLSAN Elevhälsan består av kurator, skolsköterska och specialpedagog. På skolan finns också socialpedagog samt en studie- och yrkesvägledare (se administrationen). Skolhälsovården. Alla som arbetar inom skolhälsovård och elevhälsa har sekretess Gymnasiet har en skolsköterska som finns på skolan samt en skolläkare som besöker skolan med jämna mellanrum. Expedition: Elevhälsan. Genom skolhälsovården erbjuds hälsoundersökningar riktade till klasser, enligt särskilda bestämmelser och undersökningar/kontroller i samband med personliga konsultationer. Skolhälsovården är av förebyggande natur och omfattar därför inte vård av sjuka elever. Vid konsultationer lämnas dock råd och hänvisningar för behandling. Besök hos skolläkaren förhandsanmäles hos skolsköterskan. Skolläkare Monica Hassel Wall Mottagning: Efter tidsbeställning Skolsköterska Ann Gunnarsson, AG Expedition: Elevhälsan Arbetstid: mån fre Mottagningstid: mån fre Tider noteras på mottagningens dörr E-post: Tfn: Vid brådskande ärende, kontakta receptionen eller expeditionen (MOO) Skolkurator Kamilla Fredh, KFD Expedition: Elevhälsan Arbetstid: mån fre Mottagningstid: Efter överenskommelse Tfn: E-post: Arbetsområde: Kurator arbetar med frågor som rör elevvård, främst psykosociala frågor. Kurator ger råd och hjälp i samband med personliga problem och förmedlar kontakten med myndigheter samt bedriver viss uppsökande verksamhet. 12

13 Specialpedagog Torgny Ellbrant, TE Expedition: M216 Mottagningstid: Efter överenskommelse Tfn: , (mobil) E-post: Arbetsområden: Specialpedagogik, gymnasiesärskolan Socialpedagog Maria Lundbom, MLM Expedition: Elevhälsan Mottagningstid: Efter överenskommelse. Tfn: , (mobil) E-post: Arbetsområden: Elevärenden, kontakt och stöd för ungdomar, samordningsansvar för ANT. Hjälp med frågor gällande fritidsaktiviteter och förmedling av bostäder. Fritidsaktiviteter Skol IF anordnar fritidsaktiviteter som är kostnadsfria för skolans elever. Se vidare om Skol IFs verksamhet under rubriken elevföreningar. Skolans fritidslägenhet på Badhusberget 1B är öppen: Onsdagar kl Har du frågor ang. fritidsaktiviteter, kontakta Maria Lundbom på tfn el (mobil). 13

14 VAKTMÄSTERI Vaktmästarexpeditionen är belägen vid södra entrén innanför kopieringsrummet. Skolvaktmästare Berne Olausson, BON Arbetstid: Expeditionstid: Tfn: (till exp. vid kopieringsrummet) Tfn: E-post: Arbetsområden: Allmänna vaktmästaruppgifter, nycklar, passerkort samt larm, brand och annan säkerhet inom skolan. Gasföreståndare Ro3. Institutionstekniker Peter Toth, PT Arbetsplats: A-huset, plan 3. Arbetstid: Tfn: (i A-huset) E-post: Arbetsområden: Data, audiovideo, institutionstekniker och direktsupport. IT-avdelningen Kommunens IT-avdelning i kommunhuset är numera också gymnasiets. Vi hjälper till med MB-maskiner att åtgärda fel på datorer, skrivare och program. Vi kan nås för support per telefon och e-post (helpdesk). Tfn: E-post: Helpdesken är bemannad: måndag fredag Lunch

15 Fastighetsförvaltningen Fastighetsunderhåll, ventilation, centrallåsning, teknisk jour. Larmcentral: Tfn (vid akuta skador på icke arbetstid, vattenavbrott, elavbrott, m.m.) Fastighetsingenjör (arbetsledning) Susanne Kristensson Arbetsplats: Stadshuset Tfn: Fastighetstekniker Sven Sahlin Arbetspalts: Exp. vid huvudentrén Ro2 Tfn: Gruppledare G-skolan (lokalvård) Britt-Marie Hermansson Tfn: LÄSÅRSTIDER Läsåret 2009 / 2010 (19/ /6-10) Period 1 On 19 augusti Fr 15 januari (v 34 v 2) 93 dgr On 14 okt studiedag Må 26 okt On 28 okt studiedagar (v 44) To 29 okt Fr 30 okt lovdagar (v 44) Må 21 dec Ti 5 jan jul- & nyårslov (v 52 - v 1) On 6 jan Lovdag To 7 jan Fr 8 jan studiedagar Period 2 Må 18 januari Fr 11 juni (v 3 v 23) 105 dgr Må 22 feb Fr 26 feb sportlov (v 8) Ti 16 mar studiedag Fr 2 apr lovdag Må 5 apr lovdag Ti 6 apr Fr 9 apr påsklov (v14) To 13 maj helgdag Fr 14 maj lovdag 15

16 STUDIEHJÄLP Som elev i gymnasieskolan har Du rätt till studiehjälp fr.o.m. månaden efter det kvartal under vilket Du fyller 16 år. Det ersätter det allmänna barnbidraget, som då upphör. Man måste studera på heltid. Studiehjälpen utbetalas t.o.m. vårterminen det år Du fyller 20 år. Bidraget utbetalas med 1050 kr/månad. Därefter har Du rätt till studiemedel (bidragsdel + frivillig lånedel). Studiemedel måste Du ansöka om på särskild blankett, man behöver inte ansöka om studiebidrag. Ex. Du som fyller 16 år under juli - september får studiebidrag fr.o.m. oktober Du som fyller 16 år under oktober - december får studiebidrag fr.o.m. januari Du som fyller 16 år under januari - mars får studiebidrag fr.o.m. april. För ett normalt läsår beviljas studiebidrag för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Du som har rätt till extra tillägg (inkomstprövat tillägg som inte skall betalas åter) får detta vid samma tillfällen som studiebidragen betalas ut. Om Du är utländsk medborgare och tidigare ej haft studiehjälp måste Du för att få studiehjälp sända in en blankett till CSN. Blanketter för studiehjälp/studiemedel kan hämtas hos elevregistrator, kurator eller studievägledare. Vid sjukdom Grundregeln är att Du som elev har rätt att behålla Din studiehjälp vid sjukdom. Om Du blir sjuk, skall Du anmäla detta till skolan första sjukdagen, tfn Är Du sjuk mer än 14 kalenderdagar eller har upprepad sjukfrånvaro, skall studieoförmågan styrkas med ett läkarintyg. Vid annan frånvaro och tillåten frånvaro Vid frånvaro av annat slag t.ex. lov under längre tid än 14 kalenderdagar eller upprepad frånvaro, betalas mindre studiebidrag ut beroende på frånvarons längd. Skolan har en skyldighet att rapportera till CSN. Utbetalning av studiehjälp Studiehjälpen betalas ut den sista bankdagen i månaden, normalt i efterskott och sätts alltid in på ett konto. CSN har träffat avtal med Swedbank om utbetalning av studiehjälpen. Pengarna kommer in på ett konto på sparbanken om ej annat begärs. Om Du tillhör dem som får flera former av studiehjälp, kan Du på så vis få en samordnad utbetalning. Det kan inträffa, att olika delar utbetalas vid olika tillfällen. Studiehjälpen betalas ut till din vårdnadshavare om Du är omyndig. Då Du tas in på gymnasieskolan får Du ett informationsbrev från CSN, där de bl.a. informerar om överföringsmöjligheterna till andra konton. Utbetalningen sker automatiskt till den vårdnadshavare som tidigare fått barnbidraget. Då Du blir myndig, utbetalas studiehjälpen direkt till ditt konto fr.o.m. månaden efter det att Du fyllt 18 år. 16

17 Utbetalningsdagar läsåret 2009/2010 Höstterminen 2009 Vårterminen 2010 Onsdag 30 sep Fredag 29 jan Fredag 30 okt Fredag 26 feb Måndag 30 nov Onsdag 31 mar Torsdag 30 dec Fredag 30 apr Fredag 31 maj Onsdag 30 jun OBS! Ingen utbetalning i augusti. Utbetalningen i juni sker endast om avbrott ej förekommit tidigare under läsåret. Tänk på att det kan ta något längre tid om Du begärt att få pengarna överförda till annan bank. Ansökningsblanketter och information om olika former av studiehjälp kan Du få av: Assistent Monica Lundh/Gunilla Jakobsson, tfn / Skolkurator Kamilla Fredh, tfn Studie- och yrkesvägledare Linda Hermansson, tfn Om det blir något fel med utbetalningarna, kontakta Monika Lundh/Gunilla Jakobsson! Resebidrag Bidrag till dagliga resor. Har eleven mer än 6 km mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola, kan man ansöka om resebidrag, d.v.s. busskort alternativt kontant ersättning. Rätt till resebidrag har eleven t.o.m. vårterminen det år man fyller 20 år. Inackorderingstillägg utgår inte till Lysekils- eller Sotenäselever vid studier på Gullmarsgymnasiet, om det inte finns särskilda skäl. Elever, som kommer från annan kommun, skall söka inackorderingstillägg hos sin hemkommun. Gäller främst marinbiologer. Frågor ang. busskort eller inackorderingstillägg besvaras av Elisabeth Hansson, tfn

18 Ordningsregler för Gullmarsgymnasiet I vår skolplan står det: Grundläggande demokratiska, etiska och moraliska värden och värderingar skall prägla den dagliga verksamheten och visar sig genom ömsesidig respekt och ett ansvarstagande för vår miljö. Detta innebär en skola fri från främlingsfientlighet, mobbning och andra trakasserier. Det är viktigt att vi tillsammans utifrån dessa grundläggande värderingar skapar en god arbetsmiljö som bygger på ömsesidig respekt och hänsyn. Gullmarsgymnasiet är en arbetsplats för elever, lärare och övrig personal. På vår arbetsplats har vi följande ordningsregler: 1. Mat och dryck skall intas i skolmatsal, personalrum och cafeteria. Ej på lektioner eller i biblioteket. 2. Det är var och ens ansvar att komma i tid till lektionerna och vara väl förberedd. 3. Alla skall ta personligt ansvar för frånvarorapportering, läroböcker, nycklar, kläder o.s.v. 4. Var aktsam om våra lokaler. Plocka bort efter dig, låt inget skräp ligga kvar. 5. I skolans undervisningslokaler får inga obehöriga vistas utan lärares tillåtelse. 6. Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. 7. Rökning är förbjuden på skolans område. Ovanstående regler är fastställda av skolledningen efter samråd med elever och personal Lysekil Skolledningen för Gullmarsgymnasiet 18

19 Rutiner du bör känna till på Gullmarsgymnasiet Om Du är förhindrad att delta i skolarbetet under en dag skall frånvaron anmälas vid skoldagens början till klassföreståndare eller receptionen via antingen e-post eller tfn alternativt sms Vid frånvaro/sjukdom: Giltig frånvaro gäller från den tid eleven anmäls frånvarande. Frånvaro skall anmälas varje dag om inte annat sagts vid anmälan t.ex. resten av veckan / i morgon också etc. Det finns endast följande frånvaroalternativ: giltig frånvaro, ogiltig frånvaro, annan aktivitet. Anmälan görs av Din förälder/vårdnadshavare eller av Dig själv. Noteringar om Din frånvaro görs av receptionen och förs in i Dexter (administrativa datasystemets plattform på Internet). Noteringar föres också av varje undervisande lärare och förs in i Dexter. På detta sätt kommer all frånvaro till klassföreståndarens kännedom. Vid program- och klasskonferenser diskuteras Din frånvaro i förhållande till Dina studieresultat. Tänk på att all Din frånvaro inverkar på skolarbetet. Vid problem med Din frånvaro kommer Du att meddelas detta av Din klassföreståndare. Påverkas Dina studier mycket, förs diskussioner med Dina föräldrar/vårdnadshavare, Dig och skolans elevvårdsteam och en åtgärdsplan upprättas. Tänk på att det kan påverka Din studiehjälp om Du är borta mycket! Om Du som elev tillfälligt ej kan delta i vissa moment i idrotten skall Du med idrottsläraren diskutera möjligheter till andra typer av idrottsövningar. Läs noga kurskraven så att Du ej missar något moment som kan äventyra Ditt betyg i idrott och hälsa. Om Du vill ha lov enstaka dagar, upp till tre dagar per termin, diskuterar Du detta med Din klassföreståndare. Begäran om frånvaro från enstaka lektioner gör Du hos den lärare Du skulle ha haft då. Du måste också lämna in en ledighetsansökan, den finns att hämta på it s learning och hos reception. Observera att Du själv måste ta ansvar för vad som skett under Din frånvaro. Hör med undervisande lärare eller dina klasskamrater. Be någon klasskamrat föra anteckningar åt Dig! Lov längre än 14 kalenderdagar eller upprepad ogiltig frånvaro medför alltid avdrag på studiehjälpen. Begär lov i god tid! Det är lättare för Dig att planera Dina studier på det viset. Om Du behöver lämna skolan under dagen på grund av läkarbesök eller sjukdom, meddela receptionen eller Din klassföreståndare samt lämna in en ledighetsansökan! Hur och vad gör jag som elev? Följande information är avsedd att ge Dig möjlighet att snabbt sätta Dig in i hur skolan fungerar och på så sätt lätt kunna smälta in i gemenskapen och känna Dig hemmastadd. Här nedan följer en del tips som kan vara bra att känna till. Adressändring Ändring av adress (alla former) skall liksom ändring (tillkomst) av telefonnummer anmälas till assistent Monica Lundh/Gunilla Jakobsson och klassföreståndare. Om vi har mobilnummer registrerat har vi möjlighet att nå dig med brådskande besked t.ex. lärares sjukdom/inställd lektion eller liknande. Blanketter För att underlätta vissa ansökningar för Dig t.ex. beträffande ledighet, studieavbrott, särskild prövning m.m. finns det för ändamålet färdigställda blanketter. Dessa kan Du hämta på It s learning eller få i receptionen. Blankett för studieavbrott finns endast hos kurator och studie- och yrkesvägledaren. 19

20 Uppehållsrum och korridorer Varje elev har ett låsbart skåp i vilket väska, böcker och ytterkläder skall förvaras. Förvara inte värdesaker i skåpen, då vår skola inte kan ansvara för dessa! Måste Du ha värdeföremål eller mycket pengar med Dig, gå till receptionen och be dem förvara dessa i vårt kassaskåp! Elevskåpen har inte lås utan Du förser själv ditt skåp med lås och ansvarar därmed själv för nycklar till skåpet. Vår målsättning är att Gullmarsgymnasiet skall vara en fräsch och trivsam skola. Förutsättningarna för det är att Du som elev tar Ditt ansvar och anpassar Dig efter detta. Det finns gott om papperskorgar i uppehållsrum, klassrum och korridorer. Vår skola är indelad i ett antal städområden. För varje sådant städområde finns en eller två lokalvårdare som svarar för den dagliga städningen. Den sker under dagen och är baserad på en normal nedsmutsning. Att plocka upp papper eller annat skräp efter Dig för att Du kastat det på golvet istället för i papperskorgen ingår ej i deras städrutin. Skolrestaurangen Vi serverar följande alternativ varje dag: Dagens lunch (se matsedel finns på Gullmarsgymnasiets webbsida) Vegetariskt alternativ Måltid utan fläskkött Soppa Salladsbuffé Mjölk, vatten, knäckebröd, smörgåsmargarin Alla är välkomna att äta i restaurangen, elever äter gratis medan lärare kan äta en pedagogisk lunch. Övriga gäster kan äta för 36 kr. Våra öppettider är: kl Har man behov av någon specialkost kontaktar ni Ann Gunnarsson (skolsköterskan). Hon ombesörjer sedan kontakten med vår dietkokerska Irene Willhed tfn Vid avhämtning av någon specialkost går ni ut i köket och frågar efter Irene. Vi önskar att lunchen skall bli en trevlig stund på dagen, detta uppnår vi genom ett trevligt bemötande mot varandra. Om Ni har några synpunkter eller idéer för att utveckla vår verksamhet är vi tacksamma om Ni hör av er till kostrådet eller direkt till kostchefen Gunilla Martinsson, tfn Gunilla med personal önskar alla välkomna! Kiosken Öppettiderna kan variera, men för det mesta är det öppet under skoldagen. I kiosken erbjuds Du att köpa skrivmateriel till förmånliga priser liksom vanliga kioskvaror som frukt och choklad. Kiosken serverar även te och kaffe och säljer smörgåsar. Lektionstider På vår skola har vi inga ringsignaler. Det är därför bra att vara försedd med en fungerande klocka då vi vill att lektionstiderna respekteras. Då vår skola är långsträckt kan det ibland innebära att hela rasten mellan lektionerna går åt till förflyttning. Skulle inte Din lärare komma till en planerad lektion inom fem minuter, kontakta receptionen! Endast receptionen kan ge Dig ett svar på om lektionen är inställd, flyttad eller av annat skäl inte blir av. Rökning 1994 införde riksdagen en ny tobakslag. Den innebär att all rökning inom skolans område är förbjuden. Denna lag gäller alla människor inom skolans område. Vi ber Dig respektera denna lag. Vad som ingår i skolans område framgår av planen på sidan 35. Alkohol och andra droger Liksom med rökning är all alkoholförtäring och förtäring av andra droger inom skolans område förbjuden. Om Du påträffas berusad eller medför alkohol eller andra droger till skolan kommer dina föräldrar (alternativt polis) att kontaktas och Du avvisas från skolan. 20

21 Skadegörelse Vi försöker alla vara rädda om vår skolmiljö och hoppas att även Du skall falla in i det mönstret. Skulle det ske en skada på skolans egendom, anmäl detta till receptionen. Har skadan uppstått genom uppenbar vårdslöshet eller illvilja, skall skadan ersättas av den skyldige. Parkering Som elev får Du parkera motorfordon på parkeringsplatsen vid Ålevik samt mopeder vid norra delen av slöjdsalarna. Cyklar placeras i skolans cykelställ. På skolan gäller inkörsförbud på skolgården under skoltid. Undantag är taxi och annan nyttotrafik. Läromedel Som elev får Du låna läroböcker i respektive ämne under Din studietid på Gullmarsgymnasiet. Varje bok skall Du kvittera ut på en lista. Om Du tappar bort eller förstör en bok blir Du ersättningsskyldig. Ta reda på hos Din lärare vad boken kostar. Vill Du köpa Din bok betalar Du hela kostnaden om boken var ny när Du lånade den. Var boken begagnad då Du lånade den betalar Du halva kostnaden. Kostnaden för boken erläggs, då den normalt skulle ha återlämnats. Skolförsäkring Alla skolans elever är genom kommunens försorg försäkrade för olycksfall i skolan och på fritiden i AIG Europe. Försäkringens omfattning och hur Du skall göra då ett olycksfall inträffat framgår av särskilt informationsblad, som Du fått i samband med att Du börjar här. Tänk på att spara alla kvitton i original. Du kan vända Dig till Receptionen om Du har ytterligare frågor. It s learning och internteve It s learning är skolans läroplattform och främsta informationskälla. Här finner man aktuell information, blanketter och skoldokument för personal och elever. Det är en skyldighet att hålla sig informerad om det som meddelas i It s learning. Akut information som inte har kunnat meddelas via It s learning, kan läggas ut på internteven som finns vid receptionen. Bidrag till It s learning och internteven e-postas till Receptionen förbehåller sig rätten att avgöra vad som skall publiceras. Dexter Dexter är ingången på Internet till skolans administrativa system. Länk till Dexter finns på Gullmarsgymnasiets sajt Här kan man se scheman, klasslistor, personallistor, registrera frånvaro och betyg. Vad man får tillgång till är beroende av vem som loggat in. 21

22 Våld och mobbning Skolan har en elevvårdsplan som Du finner på Gullmarsgymnasiets sajt på Internet Där beskrivs skolans trygghetsgrupp och vårt förebyggande elevvårdsarbete. Trygghetsgruppen består av följande personer: Kurator Kamilla Fredh, KFD Lärare Thomas Sernemo, TS Lärare Peter Svensson, PSN Tfn: Lärare Mona D Schiller, MDS Tfn: Lärare Solveig Berlin, SB Tfn: E-post: Specialpedagog Torgny Ellbrant, TE Tfn: Lärare Inger Bergström, IBE Tfn: Vaktmästare Berne Olausson, BON Tfn: , Tfn: Tfn:

23 SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är valda av sina fackliga organisationer Lärarnas Riskförbund, LR Lärarförbundet, LF Kommunalarbetarförbundet, SKAF Skolan är indelad i ett antal områden, där följande personer är skyddsombud: Jan Holm, huvudskyddsombud/gym Område: A-huset vån 2-3, Aulan, F-byggnaden (datasal Ro3, Rinkenäs, moduler, bibliotek och musiksal) Berne Olausson, skyddsombud på Ro3 Område: Ekonomiutrymmen, vaktmästeri och städutrymmen Mats Pethrus, skyddsombud på Ro3. Område: Yrkeslinjernas lokaler, G-korridorernas salar, Kronan och Såsiteten. ELEVFÖRENINGAR Elevrådet Elevrådet arbetar för att få ett bättre elevinflytande i skolan och verkar efter elevernas intressen för att få en bättre och mer trivsam skolgång. Elevdemokratin är viktig att upprätthålla och elevrådet kan användas som ett verktyg för skolans elever att påverka skolan i elevmajoritetens riktning. I Elevrådet ingår, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Ordförande för läsåret 09/10 heter Linnea Lagrell. Vill man komma i kontakt med elevrådet kan man e-posta till adressen De har också ett eget rum där de samlas för möten och diskussioner samt förvarar material för sitt arbete. Varje år välj nya elever till posterna. Alla elever som går på Gullmarsgymnasiet har möjligheten att engagera sig inom elevrådet eller annan förenings verksamhet. Gullmarsgymnasiets IF Föreningen bildades 2008 och är öppen för alla elever och personal på Gullmarsgymnasiet. För medlemskap kontakta föreningens ordförande, Linn Norman, MB07b Idrottsaktiviteter i Kronbergshallen: Onsdagar Valfri sport kl Fredagar Innebandy, tjejer och killar kl

24 ARBETSLAG Barn- och fritidsprogrammet, BF Sign Namn Arbetsrum Undervisar i UA Andersson, Ulla G172 Karaktärsämnen IBE Bergström, Inger G172 Karaktärsämnen AE Emausson, Anette G172 Karaktärsämnen, Sv CT Thunborg, Claes G172 Idrott, hälsa, karaktärsämnen Elprogrammet, EC Sign Namn Arbetsrum Undervisar i LA Ahl, Leif J1 Sv, Sh, Hi TC Carlzon, Tom HC Karaktärsämnen LHN Hansson, Leif HC Karaktärsämnen JHD Hedlund, Jan J2 / J3 Karaktärsämnen JOJ Johansson, Jan-Olof J1 Karaktärsämnen, Ma CM Magnusson, Camilla G195 Idh, Ma MOL Odell, Martin J2 / J3 Karaktärsämnen JRG Rungberg, Johan J2 / J3 Karaktärsämnen Estetiska programmet, ES Sign Namn Arbetsrum Undervisar i IB Björcke, Irene G150 Bild, Design AH Holgersson, Anna G150 Dans MJ Jönsson, Maria G150 Bild AL Larsson, Anders G183 Musik ML Larsson, Marie G127 Sv, Sp MPS Pethrus, Mats G183 Musik GS Spångberg, Gunnar G150 Data, Multimedia PSN Svensson, Peter G183 Hi, Sh Hotell- och restaurangprogrammet, HR Sign Namn Arbetsrum Undervisar i TA Andersson, Tore Såsiteten Karaktärsämnen EB Bergbrandt, Eva Såsiteten Karaktärsämnen CC Carolusson, Catrin Såsiteten Karaktärsämnen MGN Gustavsson, Micael Såsiteten Karaktärsämnen AJ Johansson, Anton Såsiteten Karaktärsämnen Industriprogrammet, IP Sign Namn Arbetsrum Undervisar i RH Höglund, Roland J4 Karaktärsämnen PJ Jensen, Per J5 Karaktärsämnen PAJ Jenssen, Per-Arne HC Karaktärsämnen TO Olsson, Thomas J4 / HC Karaktärsämnen 24

25 Lärarlaget för elevcentrum, Lysekil AB Backahöjd, Annika Elevcentrum Karaktärsämnen, Sv GO Olofsson, Gunilla Elevcentrum Karaktärsämnen, En ANK Nabrink, Annelie Elevcentrum Ma, Sv BOL Olsson, Barbro Elevcentrum Ma MJN Jonsson, Malin M115 Ma, Fy (Ämnesansvarig Ma) Lärarlaget för individuella programmet, Lysekil, IVL Sign Namn Arbetsrum Undervisar i ACG Granath, Ann-Christine D-huset Estetiska ämnen KGA Grundevik Andersson Karin D-huset Ma, Sv LG Gustafsson, Lars D-huset Praktiska ämnen, Ma PH Hedman, Pamela D-huset Verksamhetsledare AKL Kullberg Liljegren, Ann D-huset En, Sv BW Wendby, Börje D-huset Socialpedagog JSR Schroeder, Joanna D-huset Eng, Ty YB Berlin, Yngve D-huset Socialpedagog Lärarlaget för individuella programmet, Kungshamn, Sotenäs kommun, IVS Sign Namn Arbetsrum Undervisar i KBG Bock-Grahl, Kristina Sotenäs En, S CLN Larsson, Cecilia Sotenäs Sv, No, Verksamhetsledare Naturvetenskapsprogrammet inriktning marinbiologi, NVR102 (= MB) Sign Namn Arbetsrum Undervisar i SB Berlin, Solveig G104 En, Fr REE Eide, Ragnar Rinkenäs Marinbiologi KHV Hollertz Valentinsson, Karin Rinkenäs / A30 Marinbiologi GH Höglind, Gunnar G130 Hi, Sh (Ämnesansvarig Hi) GBJ Jansson, Gun-Britt G106 Sv BL Liliequist, Björn G104 Sv, Re, Fs, Foto ASÖ Salesjö, Anders Rinkenäs Marinbiologi RS Schräder, Rainald M115 Fy, Ma (Ämnesansvarig Fy) CS Ståhl Alsop, Carina A30 Ke, Bi, Nk, Ma PW Wegén, Pernilla M110 Fy, Ma TK Karlsson, Tommy G130 Sh, Ma JB Bjelvenmark, Jens A30 Ke, Bi Naturvetenskapsprogrammet inriktning matematik och datavetenskap/miljövetenskap/naturvetenskap, NVMD/NVMV/NVNV Sign Namn Arbetsrum Undervisar i CAL Ahl, Cecilia G195 Idh CA Ahlström, Christina G137 Sv, Re (Ämnesansvarig SV) LFH Frimodig-Hägglund, Lena G106 Sh, Hi JH Holm, Jan A23 Ke, Ma (Ämnesansvarig Ke) MK Kuylenstierna, Maria A39 Bi, Nk (Ämnesansvarig Bi, Nk) HL Lindh, Henrik M110 Fy, Ma 25

26 Omvårdnadsprogrammet, OP Sign Namn Arbetsrum Undervisar i MON Olson, Marita G178 Karaktärsämnen Samhällsvetenskapsprogrammet, SP Sign Namn Arbetsrum Undervisar i EA Almberg, Eva G104 En, Fr MDS Dahlqvist-Schiller, Mona G104 Sv, Ty VG Gotis, Vasilika G127 Ek, Ma JG Gustavsson, Jan G127 Fe, Ek, Sh JL Linnér, Jan G104 En, Sv (Ämnesansvarig En) PN Nilsson, Petter G106 Ge, Nk, Miljö SOD Orrvad, Sandra G106 Sh, Re, Hi (Ämnesansvarig Sh) TS Sernemo, Thomas G130 Hi, Re (Ämnesansvarig Re) ES Svanberg, Eva G127 En ASN Svensson, Allan G127 Sh, Ps EW Wejedal, Eva G127 Sv, Re MG Gunnäs, Mårten G106 Sh, Hi, Ge BML Lundkvist, Britt Marie G183 Drama MH Holgersson, Mikael G195 Idh, Ps Teknikprogrammet, TE Sign Namn Arbetsrum Undervisar i MA Ahlstöm, Maria G183 Eng, La SD Dehlin, Stefan G158 Data UI Isaksson, Ulf G162 Te, Ma BM Martén, Björn G158 Te GON Olofsson, Gunnar G162 Data MR Rosenberg, Malin A30 Te, Ma, Miljö MSM Sandström, Monica G162 Sv, Bild SWN Wegén, Sven G162 Fy, Ma Resursenheten för elever I behov av särskilt stöd Sign Namn Arbetsrum Undervisar i KBN Bryngelsson, Klas M207 Elevassistent TE Ellbrant, Torgny M207 Specialpedagog KOK Köhler, Knut-Olof M207 Kärnämnen ELS Svanström, Eva-Lotta M207 NO-ämnen MLG Ljung, Maria M207 Sv, Eng 26

27 PLAN ÖVER SKOLANS OMRÅDE med de olika byggnaderna (A M) angivna 27

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss. INFORMATION

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11)

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11) Sammanträdesdatum 2002-01-21 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2002-01-21, kl 15.00-19.30 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 1 (15) LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Ragnhild Selstam (m), ordf Hans Nordlund (m), v ordf Wictoria Insulan

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 Dagens ros Dagen ros till er lärare på Fordonsprogrammet För det vänliga

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 Utbildningsförvaltningen Sid 1 (2) S:t Eriks gymnasium / Scengymnasiet S:t Erik Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 2014 + BILAGOR AKTIVITETER DENNA VECKA SVG Onsdag 26 november kl 08.30-10.30. Plats: Sessionssalen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 43-44 2007. Matsedel v 43

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 43-44 2007. Matsedel v 43 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 43-44 2007 Matsedel v 43 Må: Pannbiff med lök, sås, potatis, lingonsylt Ti: Hemlagad fiskgratäng, sås, ris On: Helstekt kotlettrad, sås, potatis, ättiksgurka To: Ärtsoppa

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 7 Hur är vi mot varandra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 MATSEDEL vecka 12 Måndag Varmkorv, potatismos Tisdag Fiskgratäng, potatis Onsdag Pasta, skinksås Torsdag Chili con carne, ris Fredag Kycklingsoppa, mjukt bröd Öppet

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Läsårsplan Tegnérskolan

Läsårsplan Tegnérskolan SÄFFLE KOMMUN Läsårsplan Tegnérskolan Elever 2014/2015 Administration Tegnérskolan Rektor Marie Eriksson 68 11 80 Biträdande rektor Calle Skålén 68 11 97 Skoladministratör Ulla Wennsten 68 18 00 Skolkurator

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 43-44 2004

NÄR-VAR-HUR Vecka 43-44 2004 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 43-44 2004 Matsedel v 43 Må: Papriganogratäng Ti: Stekt fisk, kall sås, pot On: Risotto m köttfärs To: Stekt kotlettrad, sås, pot Fr: Korv m bröd Exp Kalendariet Vecka

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 INFORMATION Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vart vänder Du Dig 3-5 - skolans hemsida - skolans adress - Frånvaroanmälan/sjukdom - Ledighet - Försäkring

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsverksamheten

Grästorps kommun Bildningsverksamheten Ansökan och information om inackorderingstillägg Läsåret 2015/16 Texta (inte blyerts) Elevens personuppgifter m m Uppgifterna kontrolleras mot Samordnat person- och adressregister Studier Efternamn och

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006 Matsedel Ti: Fiskgratäng, potatis On: Spagetti, köttfärssås To: Kebabpanna, dressing Fr: Potatissoppa m korv i. Må: Kycklinggyta, pasta Ti: Stekt fisk, tzatzikisås,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 44-45 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Skolledningen

Läs mer