NOFA 3, DEN TREDJE NORDISKA ÄMNESDIDAKTIKKONFERENSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOFA 3, DEN TREDJE NORDISKA ÄMNESDIDAKTIKKONFERENSEN"

Transkript

1 NOFA 3, DEN TREDJE NORDISKA ÄMNESDIDAKTIKKONFERENSEN ABSTRACT Författare och titel Lärosäte och land Epost-adress(er) Titel på abstract Tony Burden, M.A., fil.dr. Universitetspedagogisk utvecklare Stockholms universitet, Sverige Räkneövningar och assistenter eller workshops and tutors? X Naturvetenskap och teknik Humaniora Kryssa i ämnesområde för abstract Samhällskunskap Matematik Språk Annat: En räkneövning inom en högskoleutbildning i fysik kan vara ett praktexempel på en lärare som levererar en monolog och studenter som noga skriver ned allting från tavlan med avsikten att läsa det senare. Runtom i Norden och övriga världen förekommer dock ett omfång alternativa undervisningsformer: handledning; olika former av tutorials och seminarier; workshops ; och även webbaserade uppgifter med automatiserad handledning. Dessa olika former kommer att diskuteras dels utifrån en översikt över forskning om lärande och undervisning inom fysik på högskolenivå och dels utifrån författarens erfarenhet som lärare inom i stort sett samtliga undervisningsformer. I motsats till en konventionell räkneövning får läraren oftast en roll som handledare inom de andra formerna och konsekvenserna av detta för assistenternas pedagogiska utbildning diskuteras. Forskning om lärande inom fysik på högskolenivå indikerar att de flesta studenter har störst möjlighet att vidareutveckla sin förförståelse och komma över trösklar i sitt Vänligen bifoga ifyllt formulär till

2 NOFA 3, DEN TREDJE NORDISKA ÄMNESDIDAKTIKKONFERENSEN kunnande om de får artikulera sina tankar och elaborera dem tillsammans med andra studenter. Att lösa uppgifter i små grupper är centralt inom t.ex. Washington Tutorials men forskning visar också att långtifrån alla studenter utvecklar en tillfredsställande förståelse under diskussion och problemlösning inom små grupper. Många forskare menar att det behövs en ambulerande handledare i ett workshop för att studenterna ska kunna utveckla en expertliknande förståelse. De fysiklärare i Nordamerika som förespråkar Washington Tutorials och liknande workshops är ofta noga med den pedagogiska utbildning som ska förbereda assistenterna för sin roll som handledare. Dessa utbildningar kommer att jämföras med de utbildningar som erbjuds doktorander inom fysik i Sverige. Det föreslås att sådana pedagogiska kurser bör ha en ämnesdidaktisk snarare än mer allmän högskolepedagogisk karaktär. Vänligen bifoga ifyllt formulär till

3 Räkneövningar och assistenter eller Workshops and tutors? Tony Burden Fysiklärare och pedagogisk utvecklare En kurs i fysik Föreläsningar Laborationer Räkneövningar Inlämningsuppgifter Skriftlig tentamen Exempel på mål för räkneövningar Studenten ska kunna, t.ex., utföra termodynamiska beräkningar på vätskor och ideala gaser. välja lämplig matematisk modell och med denna uppskatta storleken på strömningsmekaniska storheter. ställa upp matematiska modeller för olika typer av partikelrörelse och göra beräkningar avseende denna rörelse. Undervisningsformer Handledning (t.ex. i Cambridge) Tutorials (U.K.), Recitals (U.S.A.) Räkneövningar Seminarier Automatiserad handledning på webben Workshops (t.ex. Washington Tutorials) The knowledge base for workshops Koenig, Endorf & Braun (2007) Newcomers negotiation of meaning in legitimate peripheral p participation p (Wenger, 1998) Active learning, Articulation, Elaboration (Pettersen, 2008; Enghag, 2006) The tutor is important (Berge, 2010) Correct post-test 1a 1b 2a 2b Räkneövning (N=75) 16% 20% 35% 19% Working alone (N=76) 12% 11% 26% 16% Working in groups (58) 12% 21% 12% 12% Groups with tutors (63) 35% 43% 64% 38% U. Washington, % 50% 30% 45% 1

4 Generellt sett erbjuder workshops ett effektivare stöd för lärande än t.ex. räkneövningar eller grupparbete utan handledning. 2. Vilken pedagogisk utbildning är lämpligast för att förbereda en nybliven doktorand för rollen som handledare i ett workshop? Vad behöver assistenten kunna? Ämnesspecifik kunskap om förförståelse, troublesome knowledge, ev. scaffolding, Handledning av pågående problemlösning och lärande. Baskunskaper om lärande och lärarens roll. Ämnesexpertis. Tony Burden, Universitetspedagogiskt centrum The preparation of T.A.s at Dept of Physics, U. Washington What students appreciate Good oral skills Clear answers and clarifying explanations Highly experienced T.A.s T.A.s with enthusiasm and interest Koenig, Endorf & Braun (2007) goals A deep understanding of the subject matter Knowledge of the intellectual state of students Skill in asking appropriate questions activities Weekly required seminars Same sequence of activities as for the students Experienced T.A.s engage the participants in the same type of instruction Discussions of student difficulties arise naturally Pedagogisk utbildning i Sverige Universitetspedagogik 1, vid lärosäten med flera fakulteter Gundläggande Kommunikation och Undervisning vid tekniska högskolor Ämnesanknutna inslag: o Gästföreläsare o Intervjuer med erfarna lärare o Auskultationer Vi har valt att inte genomföra ämnesspecifika kurser då vi under många år fått starka signaler från kursdeltagarna om värdet av att möta andra kollegor och att få möjlighet att se "utanför boxen". (UPC föreståndare) Doktorander jag har talat med efterlyser utbildning som är mer relevant för deras behov. (studierektor, fysik) 2

5 Litteratur och webben Litteraturlista On solving science problems in a discursive space of learning, M. Berge, Licentiate thesis, Chalmers tekniska högskola, Two dimensions of student ownership of learning during small-group work with miniprojects and context-rich problems in physics M. Enghag, Ph.D. thesis, Mälardalens högskola, Investigating and accounting for physics graduate students tutorial classroom practice, R.M. Goertzen, Ph.D. thesis, University of Maryland, Physics group work in a phenomenographic perspective on learning dynamics as the experience of variation and relevance Å. Ingerman, M. Berge, & S. Booth, European Journal of Engineering Education 34(4), , The education of physics graduate assistents, E.L. Jossem, Am. J. Phys. 68 (6), , Effectiveness of different tutorial recitation teaching methods and its implications for TA training, K.M. Koenig, R.J. Endorf & G.A. Braun, Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res. 3, , A physics department s role in preparing physics teachers: The Colorado learning assistant model, V. Otero, S. Pollock & N. Finkelstein, Am. J. Phys. 78 (11), , The use of representations by physics graduate teaching assistants, S.L. Pellathy, Ph.D. thesis, University of Pittsburgh, Kvalitetslärande i högre utbildning, R.C. Pettersen, Studentlitteratur, Communities of practice: Learning, meaning and identity, E. Wenger, Cambridge University Press, Webbsajter Physics Education Research Central. The Physics TA Library. The Preparation of Teaching Assistants, Physics Dept., University of Washington (state).

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet Johan Lundin Work in progress Comanwo email: johan.lundin@ituniv.se http://www.competencecenter.se/ 1 Kompetens i praktiken Denna korta text

Läs mer

Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse

Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse Per Högström har en Grundskollärarexamen i Ma NO 4-9 och sex års erfarenhet som lärare i grundskolans senare år. I september 2003 blev han antagen till Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och

Läs mer

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Jenny Magnusson Malmö högskola- Bibliotek och IT Jenny.magnusson@mah.se 2014 Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Enligt högskolelagen så ska all

Läs mer

Om varför begreppet undervisning behöver återerövras

Om varför begreppet undervisning behöver återerövras Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 3, 95 107 Tema: Nya professorer Om varför begreppet undervisning behöver återerövras Silwa Claesson Reclaim Teaching. Today there are challenges associated with

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Studenters informationskompetens. universitetslärares syn i ny studie. av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman

Studenters informationskompetens. universitetslärares syn i ny studie. av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman Studenters informationskompetens universitetslärares syn i ny studie av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman Ann-Katrin Perselli (t.v.) är kontaktbibliotekarie och samordnare av undervisning i informationssökning

Läs mer

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm er professor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder, Norge og Högskolan Kristianstad, Sverige,

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP Jag gör detta utöver mina 100% som lärare. 25% studier tar tyvärr mycket tid från min familj! SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP EN ENKÄTUNDERSÖKNING VARJE SKOLA BORDE KNYTAS TILL EN HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET.

Läs mer

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 Innehållsförteckning Pedagogisk grundsyn... 3 Vad karaktäriserar en bra lärare?... 3 Studenten... 4 Undervisningen... 4

Läs mer

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Vol. 2, nr. 2, 2012 www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Innehållsförteckning ledare En tidskrift med bredd Anders Sonesson, Ann-Sofie Henriksson 65-66

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Examination - en exempelsamling

Examination - en exempelsamling 2010-01-15 Examination - en exempelsamling Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat Materialet är utarbetat inom projektet webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här Utbildningar hösten 2015 Din upptäcktsvärld börjar här 2 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016 Välkommen till Katedralskolan! Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfarenheter. På

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Rapport. Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination

Rapport. Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination Rapport 5 5 Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination Abstract... 2 Inledning... 2 Uppdraget... 2 Teoretisk bakgrund... 3 Reformering av den högre utbildningen... 3 Lärande och examination...

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Många lärare är vana att använda e-post i sin undervisning. Övergången till diskussionsforum är inte heller alltför problematisk eftersom principen är

Läs mer

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Higher Education Research Group I T University, Chalmers & GU Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Ramon Garrote Jurado Tomas Pettersson Michael F Christie Pedagogical

Läs mer

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Birgitta Nordén International Institute for Industrial Environmental Economics

Läs mer

Vis av erfarenhet olika strategier för undervisning i historia

Vis av erfarenhet olika strategier för undervisning i historia Rikskonferensen i ämnesdidaktik Kristianstad 4 5 maj 2006 Thomas Nygren thomas.nygren@gavle.se Gymnasielärare Gävle kommun Forskarstuderande Umeå Universitet Forum för ämnesdidaktik Högskolan i Gävle Abstract

Läs mer

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer

Introduktionsinformation Mästarlärare

Introduktionsinformation Mästarlärare Introduktionsinformation Mästarlärare Det här är lite introduktionsinformation till dig som ny mästarlärare på Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap. Förhoppningsvis kan det ge en bättre

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR?

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval Birgitta Davidsson Marianne Dovemark Solveig

Läs mer

Projektledning som verktyg för ökade generiska färdigheter hos blivande medieproducenter

Projektledning som verktyg för ökade generiska färdigheter hos blivande medieproducenter Projektledning som verktyg för ökade generiska färdigheter hos blivande medieproducenter Stefan Berglund och Sara Mejtoft Vid Högskoleprogrammet till medieproducent utbildas blivande produktionsledare.

Läs mer

Universitetspedagogisk konferens

Universitetspedagogisk konferens Utsikter Insikter Avsikter Universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 28 februari 2007 Konferensrapport Konferensrapporten har utgivits av Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet. Redaktionell

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer