Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012"

Transkript

1 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

2 Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl Lunch pensionerade pastorer, Lokal: Ängen Kl Lekmannasessionen, Lokal: Ängen Pastorernas enskilda session, Lokal: Mariasalen Kl Kaffe Kl Inledande förhandlingar, Lokal: Mariasalen Kl Festkväll, Lokal: Mariasalen Medverkande: Henrik Fransson, Ann-Marie Johansson Kl Nattvardsmässa Social creed Christian Alsted och Tomas Boström Kollekt till RMI Torsdag 17 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl Konferensbyrån öppen Kl Morgonbön Kl Förhandlingar, Lokal: Mariasalen Kl Kaffe Kl Förhandlingar, Lokal: Mariasalen Kl Lunch Kl Förhandlingar, Lokal: Mariasalen Kl Kaffe Kl Högtidssession, Lokal: Kyrksalen Offergång till Inre missionen Söndag 20 maj Kl Kl LOKAL: Stadsmissionen (fd. Metodistkyrkan) Minnesgudstjänst Solveig Högberg, Pastorskören Kollekt till pensionskassan Sida 2

3 Innehåll Sida Årskonferensprogram 2 Dagordning Plenum 6 Arbetsordning för Årskonferensens förhandlingar 10 Kabinettets rapport 11 Lekmannaledarens rapport 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse 17 Årsredovisning saknas Revisionsberättelse saknas Förslag till stadgar för för Metodistkyrkan i Sverige 21 Utfvärdering Överås 23 Utvärderingsgruppens rapport angående Framnäs framtid 29 Stiftelsen Gerda och C. J. Nelsons Barnhemsfond saknas Karl August Janssons stiftelse saknas Betaniastiftelsen 37 Kyrkostyrelsens Förslag Pensionskassans tillgångar Antagande av stadgar för Metodistkyrkan i Sverige Upplösning av Årskonferensen Avstående från Kyrkoavgift Avstående från Statsbidrag Överås framtid Framnäs Lönefonden Svenska Sändebudet Rätt Kurs Metodistkyrkans hemsida Nyårshälsningar Principer om ekonomisk fördelning av tillgångar med annan Årskonferens som mottar 43 församlingar oc 14. Årskonferensens organisation MKK's ekonomiska medel Stiftelsen Gerda och CJ Nelsons barnhemsfond Karl-August Jansson stiftelse Nyutgåva av Metodistkyrkan 100 (144) år RTU s medel Betaniastiftelsen 46 Motioner 1. MKKs kapital och besparingar (behandlas med punkt 31) 47 Kyrkostyrelsens yttranden 48 Sida 3

4 Innehåll Sida Verksamhetsrapporter Ekumenikansvarig saknas Statistikrapport saknas Rådet för Mission och Internationellt bistånd saknas Rådet för Information och Media 49 Rådet för Teologisk Utbildning 52 Rådet för Metodistkyrkans Semesterhem Framnäs 54 Metodistkyrkans pensionskommitté 56 Utskottet för Ekonomi 57 Lönefonden 58 Utskottet för Personalfrågor saknas Diakonala frågor saknas Evangelisationsutskottet 59 Kommittén för Historia och Arkiv saknas Nomineringskommittén 60 Miljögruppen saknas Metodistkyrkans Kvinnor saknas Metodistkyrkans Ungdomsförbund se equmenia equmenia separat Teologiska Högskolan i Stockholm separat Utfall 2011 samt Reviderad Budget 2012 och Budget 2013 Metodistkyrkan i Sverige Rådet för Mission och Internationellt bistånd Rådet för Metodistkyrkans Semesterhem Framnäs Metodistkyrkans pensionskommitté Rådet för Teologisk Utbildning Metodistkyrkans Kvinnor Inre Missionen Svenska Sändebudet Överås Rätt Kurs saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas Sida 4

5 Innehåll Sida Övriga rapporter Nordiska Teologiska Seminariet saknas Föreningen Överås Årsredovisning 66 Föreningen Överås Verksamhetsplan 76 Föreningen Överås Budget 78 Centralkonferensens råd 81 Biskopskommittén saknas Centralkonferenskassan saknas Biskopskassan saknas Centralkonferensens Areakassa saknas Centralkonferensens Svenska fonder saknas Europeiska Kyrkokonferensen (CEC) inte i år Stiftelsen Gerda och C J Nelsons barnhemsfond saknas Karl August Janssons stiftelse saknas Anna och Alfred Bergströms understödsfond saknas Föreningen för Vård och fostran av Barn och Ungdom (FVBU) 83 Betaniastiftelsen Verksamhetsberättelse se nedan Betaniastiftelsen Årsredovisning Stockholms Kristliga Ynglingaförenings Stipendiefond saknas Version av konferenshandlingar 2012: Första versionen Sida 5

6 Dagordning Plenumförhandlingar Nr Ärende Inledande ärenden 1 Inledning 2 Val av presidium 2.1. Förste vice ordf 2.2. Andre vice ordf 2.3 Medhjälpare till sekreteraren 3 Val av protokolljusterare 4 Mottagande av motioner aktualiserade efter den 15 mars 5 Fastställande av dagordning 6 Närvaro, hälsningar, Presentation av gäster 7 Resekostnadsfördelning 8 Val av referenter 9 Årskonferensens arbetssätt 10 Rapporter och ansvarsfrihet 10 Kabinettets rapport Lekmannaledarens rapport Metodistkyrkans i Sverige 17 verksamhetsberättelse [i] 13 Statistisk rapport saknas 14 Mottagande av rapporter som ej ska behandlas i förhandlingarna [ii] 15 Metodistkyrkans i Sverige Årsredovisning saknas Fastställande av resultat och balansräkning Förvaltningsberättelse 18.3 Revisionsberättelse saknas 16 Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen Sida Beslut Sida 6

7 Dagordning Plenumförhandlingar Nr Ärende Kyrkostyrelsens förslag och motioner 17 Kyrkostyrelsens förslag: Pensionskassans tillgångar 18 Kyrkostyrelsens förslag: Antagande av stadgar för Metodistkyrkan i Sverige 19 Kyrkostyrelsens förslag: Upplösning av Årskonferensen 20 Kyrkostyrelsens förslag: Avstående från Kyrkoavgift 21 Kyrkostyrelsens förslag: Avstående från Statsbidrag 22 Kyrkostyrelsens förslag: Överås framtid 23 Kyrkostyrelsens förslag: Framnäs 24 Kyrkostyrelsens förslag: Lönefonden 25 Kyrkostyrelsens förslag: Svenska Sändebudet 26 Kyrkostyrelsens förslag: Rätt Kurs 27 Kyrkostyrelsens förslag: Metodistkyrkans hemsida 28 Kyrkostyrelsens förslag: Nyårshälsningar 29 Kyrkostyrelsens förslag: Principer om ekonomisk fördelning av tillgångar med annan Årskonferens som mottar församlingar och medlemmar från Sverige 30 Kyrkostyrelsens förslag: Årskonferensens organisation 31 Kyrkostyrelsens förslag: MKK's ekonomiska medel 32 Kyrkostyrelsens förslag: Stiftelsen Gerda och CJ Nelsons barnhemsfond 33 Kyrkostyrelsens förslag: Karl-August Jansson stiftelse 34 Kyrkostyrelsens förslag: Nyutgåva av Metodistkyrkan 100 (144) år Sida Beslut Sida 7

8 Dagordning Plenumförhandlingar Nr Ärende 35 Kyrkostyrelsens förslag: RTU s medel 36 Kyrkostyrelsens förslag: Betaniastiftelsen 37 Motion : MKKs kapital och besparingar (behandlas med punkt 31) 38 Motion: Eventuella motioner aktualiserade efter 15 mars Andra ärenden 39 Budget och finansiering saknas 38.1 Reviderad budget för Budget Val Val av kyrkostyrelse 39.2 Övriga val 39.3 Val av nomineringskommitté 41 Uttalanden från konferensen 42 Pensionering 43 Lokalpastorer välkomnas 44 Intagning av medlemmar på prov i årskonferensen 45 Intagning av medlemmar i full förening i årskonferensen 46 Andra presentationer 47 Rapport från pastorernas enskilda session 48 Rapport från lekmannasessionen 49 Årsmöte Avslutning Sida Beslut Sida 8

9 Dagordning Plenumförhandlingar Nr Ärende Sida Beslut [i] Endast kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse föredras för årskonferensen. Verksamhetsberättelser och rapporter från råd, utskott, kommittéer, arbetsgrupper, Föreningen Överås, Framnäs och equmenia finns i konferenshandlingarna och behandlas under denna punkt på dagordningen. Dessa rapporter föredras inte men möjlighet att ställa frågor och göra kommentarer ges. [ii] Förslag till beslut: Att motta följande rapporter och lägga dessa till handlingarna (sida): Centralkonferensens råd 81 Biskopskommittén saknas Europeiska Kyrkokonferensen (CEC) inte i år FVBU 83 Betaniastiftelsen 89 Anna och Alfred Bergströms understödsfond saknas Gerda och CJ Nelsons barnhemsfond saknas Karl August Janssons stiftelse saknas Stockholms Kristliga Ynglingaförenings Stipendiefond saknas Teologiska Högskolan i Stockholm separat Sida 9

10 Arbetsordning för Årskonferensens förhandlingar Förslag till beslut: - Att förslag till konferensen inlämnas skriftligt - Att handlingar i konferensen före distribution godkännes av presidiet - Att alla rapporter och annat material som avses att utdelas under konferensen ska om möjligt göras tillgängliga via Metodistkyrkans Årskonferens interna trådlösa nätverk och endast tryckas upp efter behov för utdelning - Att lokalpastorer under högskolestudier har säte och stämma i konferensen enligt samma regler som övriga lokalpastorer - Att ungdomsobservatörer har säte men ej stämma i konferensen - Att när en person med yttranderätt begär ordet uppvisar denne sitt röstkort med angivet nummer som identifikation - Att Årskonferensens protokoll trycks och fastställs som Årskonferensens officiella protokoll samt distribueras av kyrkans expedition Sida 10

11 KABINETTETS RAPPORT TILL METODISTKYRKANS I SVERIGE ÅRSKONFERENS 2012 Inledning Den 4 juni 2011 bildades en ny gemensam kyrka i Sverige av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Arbetsnamnet för den nya kyrkan är Gemensam Framtid. Kabinettets arbete under året har till stor del präglats av det faktum att ny kyrka bildats. Pastorsdagarna 2012 hölls i början av februari på Birgittasystrarnas Gästhem i Djursholm. Temat var "Inför stora förändringar" med följande dagsteman: Osäkra? Utmanade? Utrustade?. Vi lever i en tid där det blir stora förändringar för församlingar, medlemmar och pastorer inom Metodistkyrkan i Sverige. Förändringar som vi tror är bra och nödvändiga för att bygga framtidens kyrka. När den nya kyrkan bildades antogs visionen: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi tror att det är rätt väg för kyrkan och med den visionen får vi ta oss an framtiden. I väntan på att det nya helt kommer i funktion lever bildarsamfunden kvar parallellt med den nya kyrkan. Om Generalkonferensen och Centralkonferensen bekräftar våra beslut kommer Metodistkyrkan i Sverige att upphöra i och med årsskiftet 2012/2013. Kabinettet rekommenderar därför att en heltidstjänst som df finns kvar fram till Kabinettet har under konferensåret bestått av biskop Christian Alsted, distriktsföreståndarna Bimbi Ollberg (50%), Alf Englund (50%) och Thore Hildingsson (25%). Under perioden januari mars 2012 var Bimbi Ollberg tjänstledig för studier. Kabinettet har arbetat i nära samverkan med kyrkostyrelsen. Som disposition för vår rapport detta år använder vi oss av pastorsdagarnas dagsteman. Osäkra? Utmanade? Utrustade? Osäkra Osäkerheten kan handla om vägval. På olika nivåer har vi de senaste åren ställts i en rad vägval. Ett av de vägvalen har varit frågan om vi ska bilda en ny kyrka. Inför årskonferensen 2011 uppmanades därför församlingarna att vid en extra församlingskonferens besluta om man ville bilda en ny gemensam kyrka utifrån det framlagda förslaget som bygger på avsiktsförklaringen och remissen. Vid Metodistkyrkans årskonferens var det en stor majoritet som röstade för bildandet av en ny kyrka och den 4 juni 2011 hölls alltså bildarmöte i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Efter bildarmötet uppmanades metodistförsamlingarna att före den 15 e september 2011 hålla ytterligare en extra församlingskonferens. Vid den skulle bekräftas om församlingarna vill vara en del av den nya kyrkan eller ej. Majoriteten av församlingarna bekräftade medlemskapat i Gemensam Framtid. Dock röstade Metodistförsamlingarna i Örebro, Östersund och Laxå för att inte bli en del av den nya kyrkan. I Svartå blev det oavgjort, därför gjordes en ny omröstning i Svartå i november, då med knapp majoritet för Gemensam Framtid. De i Svartå som röstat nej till Gemensam Framtid meddelade att de kommer att flytta sitt medlemskap till Laxå, de kvarvarande kommer att bilda en gemensam församling med Åtorps metodistförsamling och Nysund Rudskoga Missionsförsamling. Under våren 2012 har Metodistförsamlingen i Örebro uttryckt önskemål att få göra en ny omröstning. Kabinettets svar var att om ett enigt församlingsråd önskar en ny omröstning, att man på årsmötet med 2/3 majoritet röstar för att en ny omröstning skall genomföras och att man vid en extra församlingskonferens har 2/3 majoritet för att man vill tillhöra Gemensam Framtid kan detta godkännas. I annat fall gäller tidigare fattat beslut. Sida 11

12 För de församlingar och pastorer som inte vill tillhöra Gemensam Framtid har en Arbetsgrupp bildats. De har haft kontakt med Metodistkyrkans svenska årskonferens i Finland och Metodistkyrkan i Norge. Biskopen kommer att ta ansvar dessa. Inför årets konferens har alla pastorer fått ett brev där de ombetts svara på var de vill ha sitt medlemskap i framtiden. Utmanade Vi lever i en tid av utmaningar. Den kristna församlingen utmanas ständigt och gång på gång utmanas vi av Missionsbefallningen. Utifrån det sammanhang man befinner sig i har församlingarna tagit sig an utmaningen att vara kyrka på den plats där man är. Det har gett olika resultat. På vissa håll satsas nytt, på vissa håll går man samman med andra församlingar för att på ett, som man tror, bättre sätt kunna förmedla det glada budskapet och på vissa håll har man sett sig tvungna att sälja sin kyrka. - Nystartprojekt Inom biskopsområdet har pastor Camilla Klockars från Finland arbetat som koordinator för församlingsplantering. Team-utbildningar, kallade M4, har genomförts i Riga med deltagare från Östra Värmland / Närke. Pastor Andreas Kjernald har utnämnts till församlingsplanteringscoach i Sverige och en styrgrupp, bestående av df Thore Hildingsson, df Alf Englund, Håkan Englund (ordförande i Evangelisationsutskottet) och Hasse Wallstedt (konferensens lekmannaledare) har träffats för att utvärdera och planera de församlingsplanteringsprojekt vi initierat. I Östra Värmland/Närke vill man vidareutveckla arbetet för de ungdomar som möts till Däldenäslägret varje år till en trosgemenskap. Veronica Andersson har ett speciellt ansvar får detta. Planerna är att projektet kommer att finnas i nära relation med församlingen i Laxå. Arboga Metodistförsamling är en internationell gemenskap formad av medlemmar med bakgrund i olika länder. Församlingen bildades 2010 och Pastor Patras Salakhan är utnämnd på 50% till den nystartade församlingen. Vid årsskiftet fördes det administrativa ansvaret för församlingen över från Norsborg till Västerås. S:t Matteus, Göteborg, genomförde tillsammans med företaget Gemensamma Krafter ett socialt projekt som riktade sig till ungdomar i socialt svåra situationer. Pastor Marcus Olsson har haft utnämning på 50 % till detta projekt. Projektet avslutades vid årsskiftet 2011/2012 och söker nu efter nya former. - Samgåenden Församlingen i Loftahammar gick under förra året samman med Marieborgskyrkan i Västervik. Församlingen i Norrköping levde under år2011 i ett samboförhållande med Norrköpings Baptistförsamling och den 11 februari 2012 bildades Centrumkyrkans församling i Norrköping. Församlingen i Sandviken har beslutat att den 3 juni 2012 bilda en gemensam församling med Kanalkyrkans församling (SMK, SB). Församlingen i Borås har ett väl fungerande samboförhållande med Immanuelskyrkan (SMK) och planerar för ett samgående vid årsskiftet 2012/2013. Sida 12

13 I ytterligare några församlingar förs samtal om samgående lokalt, bland annat i Svartå, Åtorp, Norsborg och Laxå. - Försäljning av kyrkor och pastorsbostäder Under året såldes Metodistkyrkan i Valdemarsvik och församlingen hyr numera lokaler av Pingstförsamlingen i Valdemarsvik. Församlingen i Tranås sålde under året sin pastorsbostad och funderar nu på hur de vill forma framtiden. Metodistförsamlingen i Åtorp har beslutat att sälja kyrkofastigheten. - Anslag Många av våra församlingar lever under svåra ekonomiska villkor. Kabinettet har under detta konferensår beviljat församlingsanslag till pastorslöner med ca 1.5 miljoner kronor. Medutgångspunkt ifrån tidigare års rapporter från kabinettet har vi utarbetat ett förslag till prioriterade områden för tiden Samtal om hur övergången från vårt anslagssystem till det kommande systemet i Gemensam Framtid ska gå till har diskuterats i Kyrkostyrelsen och Övergångsrådet. Vi vill bevaka så att våra församlingar får en så bra ingång som möjligt i det nya sammanhanget. Vi räknar med att det finns behov av att behålla vårt anslagssystem åtminstone under kommande konferensår för att sedan successivt fasa in det i det nya sammanhanget. I enlighet med Centralkonferensens beslut att vi måste stötta de församlingar som tidigare haft anslag och som inte vill gå med i Gemensam Framtid har kabinettet beslutat avsätta medel för församlingen i Laxå under tre år. Utrustade Om vi drömmer om En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen behöver vi bli skickliggjorda för uppgiften. I samband med höststarten 2011 genomfördes School of Congregational Developent i Göteborg. Detta var ett viktigt tillfälle att få inspiration och motivation för att bygga vidare och bygga nytt. I framtiden får vi hjälpas åt att sprida kunskap inom Gemensam Framtid om behovet av den undervisning School of Congregational Developent erbjuder. Nästa gång blir hösten 2013 i Köpenhamn, då med fokus på yngre människor. I samband med pastorsdagarna 2011 lanserades idén om Forum för metodistisk teologi. Ett steg i detta är att en hemsida där metodistisk teologi kommer att läggas ut är under uppbyggnad. Vi tror att detta kommer att bli en resurs att ösa ur i framtiden. Vid pastorsdagarna 2012 presenterade Ingrid Svensson och Elisabet Öman tankar utifrån deras Final Project i Doctor of Ministry som de genomfört vid Wesley Theological Seminary, Washington DC. Utifrån Temat men med er är det annorlunda Pastorn som den tjänande ledaren i Gemensam Framtid, talade Ingrid Svensson. Elisabet Öman utgick från Hur kan man dela Kristus i en sekulariserad tid? Om att vara människa och kristen. Vid pastorsdagarna genomfördes även en oförglömlig avslutningskväll där vi såg i backspegeln men också blickade framåt. Vi fick tillfälle att be med och för varandra, bland annat för Lasse Svensson som är föreslagen att bli kyrkoledare för Gemensam Framtid. Kabinettet har i samarbete med Areakabinettet varit involverade i ett församlingsplanteringsprojekt lett av Øyvind Augland från Norge. (www.dawnnorge.no) I detta projektet ingår M4 träningen för team som vill starta nya församlingar. Sida 13

14 Vid European cabinet meeting fick vi i kabinettet information om Fresh Expression (www.freshexpressions.org.uk). Ett arbete som bland annat Metodistkyrkan i England är involverad i och som kan vara intressant för många av våra församlingar att ta del av. En av förändringarna för metodistförsamlingarna handlar om att de måste anta Stadgar och Församlingsordning som skall gälla fr.o.m. 1 januari Dessutom måste beslutas om namn för den lokala församlingen. Några församlingar har gjort detta i samband med årsmötet, övriga måste göra det i samband med höstens församlingskonferens, som troligen behöver sammankallas som ett extra årsmöte. Vi uppmanar er att förbereda detta väl. För alla medarbetare inom Gemensam Framtid kommer den tredje Vinterkonferensen i ordningen att arrangeras i januari Den kommer att hållas i Sunne. Vinterkonferensen är ett viktigt sammanhang för våra pastorer och diakoner. Därför uppmanar vi församlingarna att planera och budgetera så att era medarbetare verkligen får möjlighet att delta i Vinterkonferensen Det är extra viktigt att delta denna gång eftersom Vinterkonferensen kommer att vara en del i ett medarbetarlyft. Det är av stor vikt att pastorer och diakoner snabbt kommer in i det nya sammanhanget och vi uppmanar därför till medlemskap i det Gemensamma medarbetarförbundet och att pastorerna aktivt uppmuntras att delta i regionala pastorssamlingar. Som ett led i att lära känna det nya sammanhanget har vi från kabinettet sida på flera håll i landet aktivt deltagit i arrangemang på regional nivå. Bland annat i Småland och Östra Värmland/Närke. Gemensam Framtid kan vara vitaliserande för våra församlingar. De gemensamma resurserna förstärks, verktygen vässas och vi får större möjligheter att vara kyrka på den ort där vi verkar. För att den skall bli en sann, öppen och ny kyrka krävs att vi alla ber för och arbetar för, vill och vågar bygga nytt. Förslag till ledord för Gemensam Framtid är: Följa Möta Tjäna Lära. Det är fyra strategiska inriktningar som vill sätta fokus på de lokala församlingarnas förnyelse, utveckling och växt. Samtidigt som det är av stor vikt att Gemensam Framtid får en fungerande nationell och regional struktur. Förslag till beslut Kabinettet föreslår årskonferensen besluta Att Metodistförsamlingens i Norrköping samgående med Baptistförsamlingen godkänns och att samtliga tillgångar från Metodsistförsamlingen får föras över till den gemensamma församlingen, Centrumkyrkans församling i Norrköping. Att Metodistförsamlingens i Sandviken kommande samgående med Kanalkyrkan godkänns och att samtliga tillgångar från Metodistförsamlingen får föras över till den gemensamma församlingen, Kanalkyrkans församling. Att Metodistförsamlingarna i Borås, Åtorp, Svartå, Norsborg får godkännande att gå vidare i sina samgåendeplaner och att om samgående äger rum ges de tillåtelse att föra över sina tillgångar till de gemensamma församlingar de bildar. Sida 14

15 Avslutning När vi nu går vidare mot en okänd framtid får vi påminna varandra om att Gud har lovat att vara med oss alla dagar. De dagar vi känner osäkerhet och otrygghet, de dagar då vi blir utmanade av evangeliet eller av det omgivande samhället liksom de dagar då upplever att vi behöver utrustas eller inser att Gud utrustat oss med det goda budskapet. Inför framtiden är det därför gott att minnas John Wesleys uttryck: Det bästa av allt är att Gud är med oss". Mars 2012 Biskop Christian Alsted Bimbi Ollberg Alf Englund Thore Hildingsson Sida 15

16 Lekmannaledarens rapport till Årskonferensen har inte varit så intensivt som 2010, då församlingsbesöken har varit färre. Där emot har jag förstått att breven som jag skickar ut till lekmannaledare och lokalpredikanter varit uppskattade. Det blev tre brev även detta år med lite uppmuntrande ord på vägen och information om vad som har hänt och vad som är på gång. Inspirationsdagar på Framnäs var något nytt som jag var med och genomförde tillsammans med evangeliseringsrådet. De ämnen som vi samlades runt var Att leva ut församlingslivet utan att ha det vi är vana vid: kyrka, orgel, predikstol mm. Klassmöten som var grundläggande för Metodistkyrkan när den startade. Hur viktigt det är att ha ett diakonalt förhållningssätt för att göra evangeliet trovärdigt. Omsorgen om vår medmänniska är tro i funktion. Hur sången och musiken blir levande och kommunikativ i våra församlingar. Hur kan våra musikaliska uttryck nå utanför våra kyrkväggar? Ett 30-tal personer deltog och det var så intressant att inspirationsdagarna kommer att genomföras även 2012 (28/6-1/7). Flera personer som var med på inspirationsdagarna gav uttryck för att de ville ha mer undervisning om detta med klasser (smågrupper). Det gjorde att jag kontaktade Anna Bergmark i Malmö och vi är beredda att komma och inspirera till att komma igång med klasser/smågrupper i din församling. Jag sitter också med i styrgruppen för församlingsplantering som har träffats några gånger under året under Thore Hildingssons ledning. Där har vi varit bollplank och stöd åt de tre projekt som är i gång (Arboga, Närkekretsen och St Matteus). Jag var med på School of Congregational Development som denna gång var i St Jakob i Göteborg. Vi var många där som fick uppleva några intensiva dagar med undervisning och gemenskap. Jag hoppas att ni som var med har förverkligat något av det ni fick ta del av. Det som berörde mig mest och som jag tagit till mej är detta med gudstjänst och predikan. Frågan jag brottas med är vem vänder vi oss till med gudstjänst och predikan? Är det så att vi riktar oss till alla och det gör att vi inte når någon? Eller att jag vill ta hela världen i famn, vilket gör att jag inte kramar någon. Jag tror att vi som enskilda och som församlingar måste vara fokuserade på någon/något för att bli trovärdiga och få framgång. Till sist vill jag dela en fundering när det gäller läsning av bibeln: Att läsa Bibeln är som att äta fisk. Hugg först in på fiskköttet som är lätt att äta; kom tillbaka och skrapa benen senare om du fortfarande är hungring. Hans Wallstedt Årskonferensens lekmannaledare Sida 16

17 Kyrkostyrelsens (KS) verksamhetsberättelse för 2011 Kyrkostyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Elisabeth Englund, Biskop Christian Alsted, Df Bimbi Ollberg, Df Alf Englund, Df Thore Hildingsson, Årskonferensens lekmannaledare Hans Wallstedt, Sven Holmström, Solveig Högberg, Elisabeth Tullhage, Christer Jonsson(t o m 31/8), Anki Landenmark (fr o m 1/9) samt Ingmar Ångman. Fram till 31 augusti var Elisabeth Englund ordförande. Därefter Ingmar Ångman. Adjungerade under året: Ekumenikansvarig Anders Svensson och Ekonom Erik Wagnborg. Den 4 juni 2011 bildades den nya kyrkan som bär arbetsnamnet Gemensam Framtid. Den har bildats av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Många år av samtal och förberedelser har därmed börjat bära frukt. Det är många personer inom vår kyrka som lämnat avgörande bidrag i den process som gjort det möjligt att bilda den nya kyrkan. Inga namn nämns här men det är på sin plats att uttrycka ett ord av stor tacksamhet till dessa. Ni vet vilka ni är. Vid Årskonferensen 2011 fattades det historiska beslutet att Metodistkyrkan i Sverige ska delta i bildandet av den nya kyrkan och därmed också avvecklas. Arbetet med formandet av det nya trossamfundet och avslutande av Metodistkyrkan i Sveriges verksamhet har till stora delar präglat 2011 års arbete i Kyrkostyrelsen. Till 2012 års konferens lämnar Kyrkostyrelsen ett stort antal förslag vilka alla arbetats aktivt med under året. Dessa har krävt en stor arbetsinsats av styrelsens ledamöter. KS har under det gångna arbetsåret haft sex sammanträden. Vi har samlats i Kållered, Lidingö (gemensamt med SB, SMK och GF), Stockholm 2 tillfällen, Framnäs, Göteborg (Överås, St.Jakob) samordnat med rådsdag. Utöver detta har också ett extra telefonsammanträde hållits. Ledningsgruppen har med regelbundenhet samlats till sammanträde under året, ca en gång i månaden. Under våren mest i form av telefonmöten men från september på Överås. Ledningsgruppen har bestått av KS ordförande och ytterligare en ledamot från KS, två distriktsföreståndare, Årskonferensens lekmannaledare, samt vår ekonom och ekumenikansvarige. KS har organiserat sig genom att utse olika kontaktpersoner till våra utskott och råd samt equmenia. I utskotten finns personer valda av Årskonferensen som även sitter i KS. Det har särskilt detta år varit viktigt med tydlig information mellan kyrkans olika organ. Kabinettet finns med i KS och är en viktig del såväl av kyrkans tillsynsarbete såsom dess utvecklingsarbete. Samråd med kabinettet är en viktig del i KS och ledningsgruppens sammanträden. Ekonomi Metodistkyrkan i Sverige förbrukar för mycket av sina ekonomiska medel. Utöver avkastning har vi under 2011 varit tvungna att använda närmare fyra miljoner av vårt kapital. Till viss del Sida 17

18 beror detta på initiala kostnader för Gemensam Framtid och att vi under året arbetat med två parallella organisationer. Om Metodistkyrkan i Sverige skulle fortsatt i egen regi skulle kyrkan behöva göra drastiska åtgärder för att minska kostnaderna. Detta skulle i så fall drabbat såväl centrala tjänster, verksamhet som församlingsanslag. Vår förhoppning är att våra nuvarande församlingar och medlemmar kommer att stödja den nya kyrkan på samma trogna och lojala sätt som man ställt upp för Metodistkyrkan. Behovet av insamlingar till Gemensam Framtids arbete kan inte nog understrykas. I framtiden kommer också Kyrkoavgift att kunna lämnas till Gemensam Framtid. Bildandet av en ny kyrka Under första delen av 2011 slutfördes arbetet med de grunddokument som kommer att utgöra den nya kyrkans fundament. I detta arbete var vår kyrka starkt representerad. Under hösten har arbetet styrts av Gemensam Framtids kyrkostyrelse. Arbetet har koncentrerats kring att etablera den nya organisationen för kyrkan vad gäller ekonomi, personal, lokaler och organisation. Metodistkyrkan har varit starkt representerat i detta arbete liksom i arbetet inom de tre fokusområdena; bibel och bön, uppdraget och trovärdighet. Anders Svensson och Gunilla Ikponmwosa har båda haft centrala uppgifter i detta arbete. Nämnas kan också att Lasse Svensson ingått i den tillfälliga kyrkoledning som funnits för Gemensam Framtid under året. Han har också nominerats som kyrkoledare. Valet kommer att ske vid årets kyrkokonferens. Personalfrågorna har varit aktuella under året eftersom all personal från 1 juli 2012 fullt ut ska vara anställda av den nya kyrkan. Från 1 december 2011 övergick dispositionsrätten för personalen till Gemensam Framtid. Den framtida bemanningen inom Gemensam Framtid kommer att innehålla flera kända metodistinslag. KS har också i samråd med råden specificerat vilken verksamhet som prioriteras att övertas av Gemensam Framtid liksom vilken verksamhet som behöver finnas kvar inom Metodistkyrkan i Sverige under en avvecklingsperiod. KS har arbetat med att fylla de krav som den extra Centralkonferensen hösten 2010 ställde gentemot Årskonferensen i Sverige. Församlingarna har fattat beslut om man vill kvarstå i Gemensam Framtid eller anslutas till en annan Årskonferens i Norden. En särskild arbetsgrupp har bildats för planering för de församlingar som valde lämna Gemensam Framtid. KS har ställt ekonomiska medel till arbetsgruppens förfogande så att de kunnat besöka två olika årskonferenser och haft sammanträden. Tre av våra församlingar fattade detta beslut. I en av dessa pågår en process för att prova om man eventuellt vill ändra sitt beslut. Årskonferensen i Sverige kommer, under förutsättning att de formella besluten som återstår tas, att upplösas i samband med årsskiftet 2012/13. Under en övergångstid kommer dock Sida 18

19 vissa formella uppgifter att behöva handhas inom ramen för Metodistkyrkan i Sverige och en avvecklingsorganisation kommer att bildas. KS lämnar förslag på stadgar för denna. Kyrkofastigheter Metodistkyrkan i Sverige äger några kyrkofastigheter där församlingar upplösts och tillgångarna i enlighet med kyrkoordning överförts till centralt ägande. Juridiskt har det funnits en komplikation genom att Metodistkyrkan i Sverige inte stått som lagfaren ägaren utan Stiftelsen Metodist-Episkopalkyrkans Årskonferens. Under året har avgörande steg tagits för att överföra ägandet till Metodistkyrkan i Sverige och därigenom också möjliggöra försäljning. Fastigheten Överås har från 2011 Metodistkyrkan i Sverige som lagfaren ägare. Några beslut från församlingar om försäljning av fastigheter har godkänts av KS. På kyrkostyrelsens bord KS har under året arbetat med verkställande av beslut som fattades på årskonferensen Bland dessa har naturligtvis bildandet av den nya kyrkan haft en särställning. Utöver detta kan följande nämnas bland Årskonferensens beslut: Framtida hantering av pensionskommitténs uppgifter och verksamhet. Förslag till beslut finns på Årskonferensens bord. Förbättring av informationen till församlingarna. Metodistkyrkans hemsida har förnyats och Metodistkyrkan i Sverige återfinns numera även på Facebook. Information lämnas genom församlingsutskick, i Svenska Sändebudet och genom distriktsföreståndarnas kontakter med församlingarna. Utökning av tjänsten som Missionssekreterare till 100%. Beslutet är verkställt sedan 1 september Missionssekreteraren har sedan 1 september arbetat 50% för Gemensam Framtids fokusområde Uppdraget. Utöver detta kan följande ärenden särskilt nämnas: Framnäs och Överås är två pågående projekt där det under året beslutats om utvärderingar. Dessa utvärderingar presenteras för årets konferens. Ett avtal har upprättats mellan Metodistkyrkan i Sverige som lagfaren ägare av fastigheten Överås och Föreningen Överås som svarar för driften av verksamheten. KS har lämnat stöd till förverkligande av Centralkonferensens mål kring bildande av nya trosgemenskaper. Bland annat kan nämnas att KS har ställt ekonomiska medel till kabinettets förfogande för ett socialt projekt på Hisingen i Göteborg under ledning av Marcus Olsson, stöd till arbete med ungdomar på Ö Värmland-Närkeskretsen, ekonomiskt stöd till verksamheten på Västkustgården, församlingsanslag till den nybildade församlingen i Arboga, subventioner för deltagande i konferensen School of Congregational Development som hölls i Göteborg i månadsskiftet augusti/september samt bidrag till den gemensamma tjänst som koordinator för församlingsplantering som inrättats inom biskopsområdet. Sida 19

20 Metodistkyrkans expedition Missionssekreterare Gunilla Ikponmwosa och Ekumenikansvarig Anders Svensson har från 1 september på 50% arbetat för Gemensam Framtid i deras fokusområden. Visstidsanställningen av Eva Åkerblad som koordinator har förlängts. Hon arbetar 75% för att bl a täcka upp för delar av arbetsuppgifter som Anders och Gunilla inte hinner utföra. Från årsskiftet 2011/2012 har hon också övertagit den löpande ekonomiska skötseln från vår ekonom. Vår centralt anställda personal gör en mycket värdefull insats för vår kyrka. KS vill uttrycka sin tacksamhet till dem. Avslutning När vi som Guds medskapare organiserar, planerar, förändrar och utvecklar vår verksamhet måste vi hela tiden behålla fokus på det som är kyrkans uppdrag. Det kan uttryckas på många olika sätt. I detta sammanhang passar det att använda orden från Gemensam Framtids vision: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Ingmar Ångman, Ordförande i Kyrkostyrelsen Sida 20

21 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR METODISTKYRKAN I SVERIGE Gällande från Föreningens namn är Metodistkyrkan i Sverige, 2. Metodistkyrkan i Sverige är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar som tidigare tillhört Metodistkyrkans i Sverige Årskonferens (the United Methodist Church) tidigare Metodist-Episkopalkyrkan i Sverige samt de församlingar som har tillhört Metodistkyrkans i Sveriges Årskonferens men efter deltagit i bildandet av nya församlingar inom trossamfundet Gemensam Framtid. 3. Föreningens syfte är att avveckla Metodistkyrkan i Sverige för att bli en del av trossamfundet Gemensam Framtid. 4. Årsmötet fastställer stadgar för Metodistkyrkan i Sverige. 5. Föreningens medlemmar är de församlingar som tidigare tillhört Metodistkyrkans i Sverige Årskonferens samt de församlingar som tidigare tillhört Metodistkyrkans i Sveriges Årskonferens men efter den bildat nya församlingar inom trossamfundet Gemensam Framtid. 6. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 7. Årsmötet samlas en gång per år i samband med trossamfundet Gemensam Framtids kyrkokonferens. 8. Vid årsmötet har ombud från medlemsförsamlingar och styrelsens ledamöter rösträtt. Yttrande och förslagsrätt i årsmötet har även revisorer. 9. Varje församling har rätt att sända ett ombud till årsmötet. Fullmakt ska visas upp vilket utgör underlag för röstlängd. 10. Årsmötets förhandlingar är öppna. 11. Kallelse skall utgå två månader före årsmötet. Handlingar skall vara församlingarna tillhanda en månad innan. 12. Styrelsen kan kalla till extra årsmötet. Kallelse till sådant extra årsmöte skall utfärdas senast två månader innan årsmötet. Endast ärenden som upptas i kallelsen behandlas. 13. Årsmötet skall behandla: Ekonomisk redovisning, beviljande av ansvarsfrihet, val till styrelsen, val av revisorer och val till övriga organ. 14. Samtliga val sker för ett år i taget. 15. Styrelsen består av ordförande samt 6 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 16. Styrelsen har rätt att genomföra ekonomiska transaktioner, i nödvändig omfattning, inom ramen för uppdraget. Firmatecknare utses inom styrelsen och bland föreningens anställda eller inhyrda personal. 17. Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet. 18. Föreningen upplöses när syftet är uppnått och Metodistkyrkan i Sveriges avveckling slutförts. Kvarvarande tillgångar tillfaller trossamfundet Gemensam Framtid eller det namn som samfundet vid tillfället har antagit. Sida 21

22 Årsmötets ärenden Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Val av funktionärer för årsmötet a) ordförande och en eller två vice ordförande b) en eller flera sekreterare c) två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll d) rösträknare 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 3. Årsmötets arbetssätt 4. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår 5. Revisorernas berättelse 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår 9. Fastställande av revisionsinstruktion för närmast följande räkenskapsår 10. Val av styrelsens ordförande 11. Val av ledamöter i styrelsen 12. Val av revisorer och ersättare för dessa 13. Val av ledamöter i valberedningen 14. Ärenden som styrelsen framlägger för behandling Sida 22

23 Utvärdering Överås Kyrkostyrelsen tillsatte i augusti 2011 en grupp för att utvärdera det femåriga Överåsprojektet. I gruppen har ingått Anki Landenmark, Thore Hildingsson och Elisabeth Tullhage ifrån Kyrkostyrelsen, Finn Braestrup Karlsen ifrån den danska Landsledelsen och Anders Svensson och PG Persson ifrån styrelsen för föreningen Överås, med Ingemar Nordieng som suppleant. Överås, en plats med historia och kultur. Ett gammalt hus har inte med nödvändighet en historia eller ett kulturellt värde. Husets historia och kultur beror till största delen av i vilken utsträckning människor mötts, stimulerats och utvecklats. Detta skapar historia och en levande kultur. Överås har under hela sin tid varit en plats för möten mellan människor, möten med kreativa värden och där människor utvecklats. Från de första åren av sin historia har huset Överås betytt möten mellan människor, där kulturer från olika delar av samhället och världen möts. Detta i sin tur gav effekter på kulturlivet, som berikade och fick människor att utvecklas. När Metodistkyrkan i Norden 1924 köpte Överås för att där ha sitt pastorsseminarium, fullföljdes traditionen av att stimulera människor till möten, samtal, dialog och debatt, för att därmed också stimulera till växt, mognad och utveckling. För Metodistkyrkan har detta varit ovärderligt för sin utveckling i Norden. Pastorer har gått ut från Överås under drygt 80 år och haft med sig upplevelser som stimulerat till vidare arbete och utveckling. Metodistkyrkans pastorsutbildning flyttade under slutet av 00-talet till THS i Stockholm, enligt Årskonferensens beslut. Idag arbetar föreningen Överås med att fortsätta den tradition som odlats under lång tid i huset. Kulturarrangemang av olika karaktär äger idag rum i Överås. Möten skapas och sker varje vecka, konferenser, musikarrangemang, gudstjänster och samtal för människor nära varandra och får människor att mogna. Överås historia berättar om rika möten, goda samtal och en positiv syn på Gud och människor. Dagens verksamhet jämfört med projektplanen Beslutet som togs på årskonferensen 2007 var: Sida 23

24 "att tillsätta en arbetsgrupp för Överås att ansvara för uppbyggnad och drift av verksamhet på Överås med fullt ekonomiskt ansvar, i enlighet med intentionerna i denna rapport att tillsätta och finansiera en tjänst (50%) som daglig ledare på Överås med start 1/ att uppdra åt arbetsgruppen att förhandla med Nordiska Seminariestyrelse och/ eller förvaltningsrådet för Överås om hur ansvaret för Överås skall fördelas att uppdra åt arbetsgruppen att utreda vilka konsekvenserna blir för beskattning av fastighet och verksamhet, om verksamheten på Överås förändras att till nästa Årskonferens återkomma med en ekonomisk plan Under utvärderingen har vi gått igenom och sammanfattat projektplanen. Projektplanens övergripande idé är Överås som en ekumenisk mötesplats, och den planerade verksamheten sammanföll i fyra områden, eller typer av mötesplatser: Mötesplats för utbildning - bibelskola - samarbeten med folkhögskolor - studiecirklar - föreläsningar, egna och i samarbete med ex Bilda - Planer på samarbete med THS och Svenska Kyrkan Mötesplats för andlig fördjupning - Föreläsningar, egna och i samarbete med t ex Bilda - endagsretreater - mässor - uthyrning till Serbisk-ortodoxa församlingen - Planer på om en kommunitet på Överås Mötesplats för kultur - egna kulturarrangemang - kulturarrangemang i samarbete med olika organisationer Möteplats för människor - uthyrning av kontor - uthyrning för fest och konferens - Bed and Breakfast Projektplanens tankar har jämförts med den verksamhet som finns på Överås idag. Man kan säga att de fyra områdena, eller typer av mötesplatser, som kunde ses i projektplanen återspeglas väl också i dagens verksamhet. I nuläget ser verksamheten på Överås huvudsakligen ut som följer: Mötesplats för utbildning: - samverkan med Betaniastiftelsen, fortbildning för anställda inom äldrevården - bildningsnätverk med Bilda, St Lukas och fyra folkhögskolor - bibelskolor, har erbjudits och planerats i olika former, och planeras igen till hösten Mötesplats för andlig fördjupning - egen verksamhet som morgonmässor, adventsvesper, endagsretreater - ett flertal seminarier kring andlig fördjupning - planerat ledarskaps-seminarium i vår. - en särskild verksamhetsgrupp arbetar med planeringen av den egna verksamheten och funderar bl a på sinnesrogudstjänster. Sida 24

25 Mötesplats för kultur - egen verksamhet som: elvakaffen med föredrag, - julmarknad med kakbuffe och julkonsert, - kulturprogram i samverkan med föreningen I-ren-kultur, ex konserter och kulturarrangemang där det funnits program med te x Roland Pöntinen, och Björn Ranelid. Mötesplats för människor - mötesplats inom Gemensam framtid - uthyrning till företag och organisationer med människovårdande verksamhet, ex Minnamottagningen, som är en mottagning för ensamstående blivande mammor - kontorsuthyrning till nio företag och organisationer. Bilda har aktiv verksamhet i huset med bl a en festivaldag. - uthyrning till fest och event, där det finns en efterfrågan på Överås med sin unika miljö, som lokal för värdefulla event - en begränsad bed-and-breakfast-verksamhet idag Vissa av projektplanens tankar blev aldrig realiserade, som t ex något varaktigt samarbete med THS eller att en kommunitet med Överås som bas. Andra verksamheter som inte fanns med i den ursprungliga projektplanen, som t ex elvakaffen med föredrag, har tillkommit. Nya viktiga samarbetspartners har tillkommit, som Gemensam Framtid, och Betaniastiftelsen. Vissa av tankarna i projektplanen fungerade under en del av 5 årsperioden men har nu lagts ner, ex uthyrningen till Serbisk-ortodoxa församlingen, när de flyttade till en egen permanent kyrka, och Bed- och Breakfastverksamheten som endast finns i mycket begränsad omfattning idag. En enkät kring nöjdhet med verksamhet och lokaler gavs till dem som har sin dagliga verksamhet på Överås. 17 svarade. 82 % av de svarande var på Överås minst två ggr per vecka. 100 % av de svarande känner till att Överås ägs och drivs av Metodistkyrkan. 76 % av de svarande var helt eller delvis nöjda med verksamheten på Överås, och 64 % var helt nöjda. 100 % var helt eller delvis nöjda med lokalerna, och 47 % var helt nöjda med dessa. Resurser Överås har nu följande anställda: en koordinator 100 %, två lokalvårdare 60 % och en vaktmästare 100 %. De två senaste kategorierna är delvis finansierade med nystarts- eller lönebidrag. Metodistkyrkan i Sverige finansierar 50 % som fördelas på 15 % projektledare, 15 kaplan och 20 % arvoderad ordförande. I framtiden skulle Överås kunna utgöra en resurs i Gemensam Framtid. Överås nämns i utredningar kring utbildning, bemanning och framtida regioner. Fastigheten och ekonomin När det gäller projektets ekonomi är de två största inkomstkällorna kontorsuthyrning och uthyrning till fest och konferens. De två största utgiftsposterna kostnader för personal och fastigheten. Förvaltningen av fastigheten har haft stora renoveringsbehov och ett tufft ekonomiskt läge att ta hänsyn till. Sida 25

26 Fakta om fastigheten Fastighetsbeteckning Göteborg Bö 72:20. Fastigheten är byggd 1850-talet, klar Lagfaren ägare är Metodistkyrkan i Sverige och fastigheten är taxeringsenhet som specialenhet, skolbyggnad. Fastighetens areal: 10728,4 kvm Husets bruttoyta: Uthyrningsbar yta: 1724 kvm plus ca 400 kvm oinredd vind Ca 600 kvm kontor Ca 500 kvm samlingslokaler Ca 200 kvm källarförråd Fastighetsintäkter 2011: Hyror tkr El & värme 65 tkr Fastighetskostnader 2011: Fastighetskostnader 287 tkr Renoveringskostnader 478 tkr Större förbättringsarbeten på fastigheten Fasaden på det södra tornet har renoverats. Nytt värmesystem med pelletspanna har installerats. Den långa skorstenen som är viktig för husets ventilation är renoverad. Lägenheter och bostadsrum, har konverterats till kontor (ca 500kvm). Toaletter och duschar har byggts om. Elen har förbättrats, nät för tele & data installerats. Ytskiktsrenovering av en del av de gemensamma ytorna har genomförts. Kök & matsal i källarplan har renoverats så att de nu är anpassade för cateringverksamhet. Gård och parkeringsytor har iordningsställts. Entrépartiet har bytts ut och den invändiga entrén renoverats. Totalt har fastigheten renoverats för tkr under åren Fastighetens möjligheter och problem Den verksamhet som skall bedrivas i huset måste anpassa sig till husets förutsättningar. Huset har renoverats men ytterligare insatser behövs, bl. a. planeras installation av en hiss på baksidan av huset. Det finns ytterligare ytor att förädla i huset. I källaren pågår diskussion med Bilda om att bygga studios. Vinden är möjlig att inreda. Tornrummet inreds till sammanträdesrum. På tomten finns möjlighet att bygga fler hus, inofficiella kontakter har tagits med byggnadsnämnden som indikerar att det behövs fler bostadsrättslägenheter i området. Sida 26

27 Skattesituationen I samarbete med PWC i Örebro gjordes för några ett år sedan en utredning om skattesituationen för Överås. I korthet kom man fram till att: 1. Fastigheten BÖ 72:20 är taxerad som en specialfastighet hos Skatteverket med typkod 825, specialenhet skolbyggnad, har därmed inget taxeringsvärde och är befriad från fastighetsskatt. Om användningen väsentligt förändras bör fastighetsägaren omtaxera fastigheten. 2. Föreningen Överås är skattepliktig för näringsverkamhet. 3. Föreningen Överås är inte skattskyldig för moms eftersom verksamheten till största del handlar om uthyrning av lokaler som inte är momspliktig verksamhet. Överås en självbärande verksamhet! Föreningen Överås årsredovisningen för 2011 visar på ett nollresultat trots att Föreningen Överås under 2011 betalat kr till Metodistkyrkan i Sverige i hyra, vilket känns väldigt positivt. Dessutom har alla kostnader för reparation och underhåll under 2011 (totalt kronor) kostnadsförts i föreningen Överås räkenskaper. Med detta har Föreningen Överås bevisat att verksamheten de senaste 5 åren arbetats upp till att bli en självbärande verksamhet ett oerhört imponerande arbete! De totala kostnaderna för renovering av Överås under åren (5 975 tkr) har finansierats dels med banklån på 5 mkr och dels med egna medel från Föreningen Överås verksamhet på ca 1 mkr. Under projekttiden har Metodistkyrkan i Sverige bidragit med en projektledartjänst på 50%. Dessutom har Metodistkyrkan under projektets gång överfört ett internlån på kr till ett kapitaltillskott. Detta kapitaltillskott skall avräknas vid ev. utlösen av Metodistkirken i Danmark. Om man ämnar driva Föreningen Överås vidare i framtiden oavsett under vilken huvudman finns några saker man behöver klargöra. De reparationer och ombyggnationer som behöver göras i framtiden kommer troligtvis att bli kostsamma och kan ge högre hyreskostnad för hyresgästerna. En ev. omtaxering av fastighetsskatten kan medföra att fastighetsägaren blir skyldig att betala fastighetsskatt vilket kan medföra en högre hyreskostnad för hyresgästerna. Detta bör man ta i beaktande i ett framtida scenario då befintliga hyresgäster kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna att klara den prisjustering som detta skulle medföra. Överås organisation, avtal och framtida ägande Lagfaren ägare till Fastigheten Bö 72:20 är Metodistkyrkan i Sverige, men enligt ett separat avtal ägs fastigheten av Metodistkyrkan i Sverige till 70% och Metodistkirken i Danmark till 30%. Fastighetens ägande regleras Avtal om ägande av Fastigheten Överås (Bö 72:20). Föreningen Överås driver, förvaltar och redovisar verksamheten i fastigheten Bö 72:20 Överås, enligt avtal mellan Föreningen Överås och Metodistkyrkan i Sverige. Medlemmar i Föreningen Överås är Metodistkyrkan i Sverige (70%) och Metodistkirken i Danmark (30%). Metodistkyrkan i Sverige har tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan startat ett nytt trossamfund med arbetsnamnet Gemensam framtid. Med anledning av detta förändras förutsättningarna för Överås och vi ser följande alternativ: Metodistkirken i Danmark har begärt av Metodistkyrkan i Sverige att bli utlösta ur Fastigheten Överås innan Metodistkyrkan i Sverige avvecklas och uppgår i Gemensam Framtid. Alternativ 1. Metodistkyrkan i Sverige löser ut Metodistkyrkan i Danmark från dess ägande i Fastigheten. Därefter överlåts ägandet av Fastigheten Överås på Gemensam Framtid eller dess fastighetsbolag. Verksamheten och driften av fastigheten bedrivs vidare av Föreningen Överås Sida 27

28 på samma sätt som tidigare. Gemensam Framtid ersätter Metodistkyrkan i Sverige som medlem och tar över alla rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som finns. Väljer man detta alternativ bör man samtidigt överväga att ta in fler medlemmar i Föreningen Överås, i syfte att skapa bättre förutsättningar för verksamheten på Överås. Det kan vara organisationer i intressegemenskap med Gemensam Framtid, församlingar, regionala organisationer etc. och/eller organisationer som bedriver verksamhet i huset. Alternativ 2. Metodistkyrkan i Sverige löser ut Metodistkyrkan i Danmark från dess ägande i Fastigheten. Därefter överlåts ägandet och driften av Fastigheten på Gemensam Framtid eller dess fastighetsbolag och Föreningen Överås avvecklas. Alternativ 3. Metodistkyrkan i Sverige löser ut Metodistkyrkan i Danmark från dess ägande i Fastigheten. Därefter överlåts ägandet av Fastigheten på Föreningen Överås. Verksamheten bedrivs vidare av Föreningen Överås på samma sätt som tidigare. För att skapa förutsättningar för detta alternativ bör Föreningen Överås söka nya medlemmar som kan stötta såväl övertagandet av ägandet som framtida verksamhet. Nya medlemmar kan vara samma som i alternativ 1 ovan i kombination med ett fastighetsbolag eller annan kapitalstark ägare. Alternativ 4. Fastigheten Överås säljs externt och verksamheten i Föreningen Överås överlåts på den nya ägaren varefter Föreningen Överås avvecklas. Rekommendation Utredningsgruppen förordar alternativ 1 ovan. Slutsatser Utvärderingsgruppens slutsatser är att verksamheten idag motsvarar och överträffar projektplanens tankar och intentioner att målet att verksamhetens ekonomi skulle vara i balans är uppnått och verksamheten har bidragit med hyra till Metodistkyrkan att fastigheten Överås är en värdefull tillgång, har ett stort kulturellt värde men är samtidigt en tillgång som fortsatt fordrar stora resurser för underhåll att vi förordar alternativ 1 till framtida ägande och organisation Överås den 24 mars 2012 / Arbetsgruppen för utvärdering av Överås Sida 28

29 Utvärderingsgruppens rapport angående Framnäs framtid Avgiven till Kyrkostyrelens sammanträde Inledning Kyrkostyrelsen har beslutat göra en utredning angående Framnäs framtid enligt följande beslut: att KS tillsätter en utredningsgrupp bestående av Solveig Högberg och Anki Landenmark från KS, Ingemar Nordieng som oberoende resurs samt Lars Hellgren som representant för Framnässtyrelsen. Solveig Högberg är sammankallande att utredningen belyser projektets måluppfyllelse, verksamhetens utveckling och behov av ytterligare utveckling, ekonomiska förutsättningar inför framtiden inklusive uppskattat renoveringsbehov och förslag till beslut om framtiden för Framnäs. Utredningsgruppen har haft två fysiska sammanträden samt ett telefonsammanträde. Utredningstiden har varit mycket kort därför har inte alla konsekvenser kunnat vägas in i utredningsgruppens analys. Utredningsgruppen har skissat på fem scenarier som möjliga vägar att hantera den framtida verksamheten och fastigheten. 2. Policy och inriktning Framnäs styrelse har i sin rapport Framnäs i framtiden skissat på tre policyområden: * Andlighet * Natur * Hälsa Utifrån dessa områden vill man forma en verksamhet med en tydlig kristen profil. Andligheten vill man markera genom andakter, bibelstudier, Emmausvandringar, andlig gemenskap, veckor med samtal om livet, Pilgrimsvandringar och retreater Natur vill man markera genom att lyfta fram det naturområde som Framnäs är beläget i med fiske och bad. Önskemål finns också att anlägga en vandringsled. Hälsa vill man markera genom fotbollsplan, möjligheter till motion, vandringsled, särskilda profilveckor och rehab-veckor. Vi konstaterar att den inriktning av arbetet som styrelsen vill förverkliga är både intressant och spännande. Att markera andlighet, natur och hälsa är utifrån Framnäs förutsättningar ett mycket bra koncept. Dock konstaterar vi att föreståndarparet i en rapport har noterat att arbetet Ur vårt perspektiv har Framnäs svårigheter att framstå som ett kristet semesteralternativ om inte den andliga sidan tydligt betonas. Man skriver vidare att Framnäs är i dagsläget ingen attraktiv sommargård och bör, om vi ska framstå som hederliga, inte marknadsföras som en sådan, utan först iordningsställas till en säljbar produkt innan någon aggressiv marknadsföring kan Sida 29

30 komma på tal. Att med vackra miljöbilder försöka sälja in Framnäs hos nya kunder, tycker vi inte är etiskt och moraliskt försvarbart utan att kunna tillhandahålla en rimlig standard som motsvarar det pris vi tar ut. Utvärderingsgruppens uppfattning är att det måste till en rejäl diskussion i styrelsen kring Framnäs inriktning och mål. Vi konstaterar att styrelsen har en mer positiv syn på verksamheten än vad värdparet ger uttryck för i sina rapporter. 3. Verksamhet Redovisad verksamhet för 2011: Inspirationsdagar Midsommarfirande Gemenskapsvecka Familjevecka Ca fem veckor uthyrda till danska och tyska metodistgrupper. Då inte Framnäs hela kapacitet utnyttjas går verksamheten back med kr årligen. Under sommarveckorna arbetar ett antal ungdomar med en låg ekonomisk ersättning. Tack vare detta blir inte underskottet större än vad det är, men det är inte heller möjligt med en förlängning av säsongen med befintligt upplägg. Planerad verksamhet för 2012, som föreståndarparet har föreslagit (ej behandlat i styrelsen), omfattar ca 7 veckor svenska arrangemang 2 veckor Danmark 3 veckor Tyskland Totalt ca 12 veckors verksamhet motsvarande en säsong på ca 3 månader. Detta skulle generera en intäkt enligt Framnäs styrelse på kr. Kostnaderna för samma veckor uppgår till kr vilket gör ett minusresultat på kr. Verksamhetsplan De mål som styrelsen prioriterat är att under en treårsperiod få Framnäs helt självfinansierad vad det gäller verksamhet och fastigheter, samt att en förlängning av föreståndartjänsten kan ske och att den tjänsten ryms inom Framnäs egen budget. Det vi saknar är en verksamhetsplan, fastställd av styrelsen och som följer upp de policyområden som har fastställts. Däremot har föreståndarparet i en rapport listat en handlingsplan som ännu inte är behandlad i styrelsen och inte heller försedd med en budgetplan. Vår bedömning är att det är en ambitiös handlingsplan men också mycket kostsam. Den inleds med en totalupprustning av Framnäs till god vandrarhemsstandard Den innehåller också förslag på att skapa möjlighet till camping med iordningställande av område för husvagnar och tält, husvagns-el samt bygga hygienutrymmen för ett hundratal gäster. Föreståndarparet har i sin rapport också pekat på behovet av förnyelse av särskilt de svenska veckornas innehåll. Man vill också arbeta för en längre för- och eftersäsong. Sida 30

31 Att utöka verksamheten enligt föreståndarparets intentioner medför att personalbehoven behöver ses över. Man föreslår också att en kökschef anställs som kan arbeta hela sommaren och leda allt arbete i köket. Ambitionsnivån är lovvärd men vi ställer oss tveksamma till om personella och ekonomiska resurser finns för att förverkliga detta. Målgrupper Det saknas också en tydlig målgruppsanalys. Vilka är målgrupperna för att nå de policymål som är fastställda och hur når man dessa målgrupper. Utifrån tillgängliga dokument har vi svårt att se om styrelsens beslut i tillräcklig omfattning har fått genomslag i värdparets arbetsuppgifter. Vi har inte kunnat ta del av någon arbetsbeskrivning för värdparet mer än det som är redovisat på hemsidan. 4. Säsong/marknadsföring Framnäs har i dagsläget öppet ca 10 veckor/år och har en sängkapacitet för ca 50 gäster. Av dessa 10 veckor har fem veckor varit fullbelagda under tysk- och danskveckorna. Resterande veckor har inte full kapacitet utnyttjats. För att en vecka ska vara ekonomiskt bärbar behövs minst 35 betalande gäster, vilket inte har varit fallet under svenskveckorna. Det finns möjlighet att ha öppet under fler veckor men då måste både nya och nuvarande veckor marknadsföras betydligt mera aktivt. Under 2011 har en del marknadsåtgärder vidtagits: - ny hemsida - ny facebooksida - ny broschyr - utskick till metodistförsamlingar samt andra församlingar inom regionen - flyers angående inspirationsdagarna - särskild broschyr för att marknadsföra Framnäs som lägergård - annonser våren 2012 Vi har svårt att överblicka effekterna av den marknadsföring av sommarens verksamhet som skett. Vår uppfattning är att det behövs en betydligt mera effektiv och bred marknadsföring för att verksamheten ska kunna utvecklas och fördjupas. Hemsidan har under en längre tid varit inaktuell men från och med mars 2012 är den uppdaterad. 5. Verksamhetsutveckling Då verksamheten i dagsläget inte går runt behövs en mer aggressiv marknadsföring och ett större utbud av aktiviteter för att täcka de veckor och bäddar som i dagsläget inte är inbokade. En detaljerad verksamhets-, aktivitets- och marknadsföringsplan behöver omgående tas fram för att årets verksamhet ska täcka sina egna kostnader i enlighet med styrelsens ambition. Då detta inte åstadkommits i tillräcklig omfattning av det befintliga föreståndarparet ser vi inte att de har de förutsättningar som krävs för att göra det. Värdparet bör begränsas i sina ansvarsområden och fokusera på sina styrkor som är sång, musik och andakt samt att leda det dagliga arbetet. Sida 31

32 En alternativ lösning skulle vara att anställa en projektledare som styr upp verksamheten, drar upp riktlinjer och marknadsför verksamheten mer målinriktat. Utredningsgruppen tror att detta kan göras på i genomsnitt 25 % med omedelbar verkan för att organisera kommande säsongs aktiviteter samt dra upp riktlinjer och handlingsplan för nödvändiga renoveringar. Denna satsning bör göras snarast (per 1 april) och trappas av under säsongen för att avvecklas under sensommaren. Då den ekonomiska situationen i nuläget inte tillåter några större investeringar utifrån de intäkter som förslaget till verksamhet för säsongen drar in, bör renoveringarna initialt göras med befintliga medel och med yttersta sparsamhet. Detta behöver inte betyda något avkall på kvalité eller standard som man eftersträvar utan att man förvaltar befintliga resurser och material och använder minimala medel för dess renovering och uppfräschning. 6. Ekonomi Budget för Framnäs sommaren 2012 Kostnader Personalkostnader inkl sociala avg per vecka kr (kökspersonal, trädgård, kock/kokerska, städ & tvätt) Livsmedel per vecka (Beräknat på 50 gäster) kr El, förbrukningsmaterial, livsmedelstillsyn Resor telefon mm per vecka kr Driftkostnad per vecka kr Inkomster Betalande gäster vid fullbelagt kr (30 vux 20 barn varav 10 halvapriset 30 x 2300 kr + 10 x 1150 = kr) Normalbeläggning snitt (25 x 2300 kr + 10 halva ) kr Bokningsläget inför sommaren 2012 Bokningar kr Sida 32

33 5 veckor Dansk o Tyskar Totalt Kostnader för samma period kr 5 veckor Dansk o Tyskar + övriga bokningar Underskott kr kr kr Med bakgrund av de underlag som styrelsen för Framnäs tillhandahållit och den redogörelse för verksamheten under året som föreståndarparet lagt fram kan man konstatera att verksamheten inte bedrivs på ett sätt som gör att verksamheten kommer att vara i balans vilket var den målsättning styrelsen hade med tillsättning av föreståndarparet. Utifrån samma underlag ger Framnäs vid full beläggning intäkter på kr för hela säsongen. ( räknat på 50 % vuxna / 50 % barn) Kostnader för samma period uppgår till kr vilket skulle göra ett överskott på kr. Att tillsätta en projektledare på 25 % från april juni skulle kosta ca kr vilket motsvarar 20 vuxna betalande. Vid full beläggning skulle överskottet trots denna åtgärd generera kr. Notera att dessa uträkningar är grovt räknade och bör göras utförligare för mer exakta siffror. 7. Renoveringsbehov Tak Fasad Rum Övrigt TOTALT Solstugan 4 rum + hall Grindstugan 4 rum + duschrum Huvudbyggnad rum + samlingsrum Personalvilla Ladan Sida 33

34 Sjöstugan 5 rum + samling Saga 5 rum + samlingssal Logement Gullviva o Linnea Matsal mycket gjort efter vattenskadan Utredningsgruppens sammanfattning av verksamheten Vår uppfattning att måluppfyllelse inte har uppnåtts utifrån tillgängliga dokument, men att det finns en utvecklingspotential i verksamheten. Styrelsens ambitioner är goda men målen måste konkretiseras utifrån policyinriktningen, målgrupper fastställas, verksamhetsplan och marknadsföringsplan förankras i styrelsen med tillhörande budgetplan. Vi uppfattar att det finns en otydlighet mellan styrelsen och föreståndarparets uppfattning hur Framnäs ska drivas och utvecklas. Det behövs en betydligt starkare styrning från styrelsens sida både vad gäller verksamhetens innehåll och utveckling och av föreståndarparets arbetsbeskrivning och ansvarsområden. Om verksamheten på sikt ska kunna bära sina egna kostnader måste beläggningsgraden och utbudet av aktiviteter öka avsevärt. Med hårdare styrning från Framnäs styrelse samt rätt bemanning ser utredningsgruppen att detta är möjligt. 9. Fem framtida scenarier Vi har skissat på fem alternativa lösningar för fastighetens framtid Fastigheten säljs på öppna marknaden 9.2. Fastigheten säljs/överlåtes till Metodistkyrkan i Danmark 9.3. Fastigheten förs över till Gemensam Framtid 9.4. Förening/stiftelse bildas som övertar/köper fastigheten 9.5. Fastigheten kvarstår i Metodistkyrkan under avveckling under 1-2 år därefter donation eller försäljning 9.1. Fastigheten säljs på öppna marknaden Sida 34

35 I testamentet uttrycks klart att fastigheten ska vara en plats dit Metodistkyrkans pastorer och missionärer kan komma för rekreation och vila. Innan Metodistkyrkan i Sverige upphör som trossamfund 2012/13 bör det utredas om vi fortfarande är bundna av testamentets innehåll eller om en försäljning är möjlig. Vi har idag ingen uppfattning om detta utan menar att juridisk sakkunskap bör anlitas för att reda ut detta. Om en försäljning sker bör försäljningssumman fonderas för att användas av Gemensam Framtid i linje med testamentets innehåll. Försäljningen bör ske innan Metodistkyrkan i Sverige upphör som trossamfund Fastigheten överlåts/säljs till Metodistkyrkan i Danmark För att inte agera i stridighet mot grevinnans testamente skulle detta kanske vara en utkomlig väg om det inte skulle finnas intresse att driva verksamheten vidare. Det har uttryckt intresse från Metodistkyrkan i Danmark att eventuellt att ta över fastigheten. Om Metodistkyrkan i Danmark blir ägare innebär det att verksamheten kan fortgå i linje med testamentets innehåll och att fastigheten fortfarande är inom Metodistkyrkans ägandesfär. Vi kan tänka oss en internordisk styrelse inom ramen för Metodistkyrkans i Danmark Årskonferens bestående av eldsjälar som vill värna om Framnäs och dess verksamhet. Försäljningen borde också innefatta att det resterande aktiekapitalet förs över. Metodistkyrkan i Danmark tar även över ansvaret för verksamheten samt det ekonomiska ansvaret. Försäljningen bör ske snarast under året Fastigheten förs över till Gemensam Framtid I denna alternativa lösning förs fastigheten över till Gemensam Framtid enligt den process som gäller för andra centralt ägda fastigheter som samfunden för med sig in i Gemensam Framtid. Vi förutsätter att ett sådant överförande kan ske under hösten 2012 och att styrelsen upphör med sin verksamhet i samband med att Metodistkyrkan i Sverige upphör som trossamfund 2012/ Förening/stiftelse bildas som tar över/köper fastigheten Vi har idag ingen uppfattning om föreningsmodellen eller stiftelsemodellen är den bästa. Detta bör utredas. Oberoende ägarformen bör försäljningen ske så att det skapas ekonomiska förutsättningar för den nya organisationen att driva verksamheten vidare. Ett bildarmöte bör hållas under hösten så att försäljningen kan ske innan årsskiftet. Också i detta alternativ fordras ett antal eldsjälar som brinner för Framnäs och vill satsa i ett helhjärtat styrelseengagemang Kvarstå under avvecklings Metodistkyrkan Då Framnäs under det första året av utvärderingsperioden fick en omfattande vattenläcka som omkullkastade alla ekonomiska kalkyler känner Framnäs styrelse att man inte riktigt haft rätt förutsättningar för att kunna bevisa att det går att få verksamheten självbärande. För att hinna vända siffrorna behöver verksamheten ytterligare 1-2 år innan man kan påvisa att verksamheten går runt. Förslaget är att Framnäs i dess helhet (dvs inkl aktiestock) kvarstår i Metodistkyrkan under avveckling och att Metodistkyrkans avvecklingsstyrelse tillsätter styrelse eller motsvarande organ för de kvarvarande åren. Sida 35

36 Syftet är att bevisa att verksamheten går att få självbärande samt att bevara Framnäs som ett vilohem vilket var grevinnan Ridderstolpes önskan - därefter avgörs om Framnäs överlåts/säljs. Vi har i utredningsgruppen också fört en diskussion kring den principiella frågan om allt från respektive samfund ska föras över i Gemensam Framtid eller om det är befogat/önskvärt att vissa delar, t ex Framnäs förvaltas utanför GF-ramen. Vi vill uppmärksamma på problematiken dock utan att ta ställning i sakfrågan. 10. Utredningsgruppens förordan Av de fem alternativen ovan skulle utredningsgruppen helst se att alternativ två vore möjligt att genomföra, inte minst för att fullfölja donatorns önskningar. Trots detta ser utredningsgruppen alternativ fem som en mer realistisk lösning i nuläget, vilket innebär att Framnäs kvarstår i `avvecklings Metodistkyrkan under en övergångsperiod, för att efter 1-2 år säljas/överföras/doneras. Vi förordar därför alternativ fem. Sida 36

37 Sida 37

38 Sida 38

39 Sida 39

40 Kyrkostyrelsens förslag till Årskonferensen Pensionskassans tillgångar Pensionskommittén fick vid Årskonferensen 2011 i uppdrag att i samverkan med Kyrkostyrelsen att vid årets konferens återkomma med förslag kring hur pensionskommitténs framtida hantering av de uppgifter som kommittén haft. Det har lett fram till att det finns förslag kring bildandet av en förening för pensionerade metodistpastorer och pastorsänkor. De medel som insamlats för de pensionerade pastorernas räkning är ändamålsbestämda och kan därför inte användas till andra ändamål. Nedanstående förslag förutsätter att en förening bildats.. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att pensionskassans kvarstående medel överlåts till den nybildade föreningen Föreningen Pensionerade Metodistpastorers Gemenskap. 2. Antagande av stadgar för Metodistkyrkan i Sverige Under förutsättning att väntade beslut fattas i Generalkonferensen och Centralkonferensen upphör Metodistkyrkan i Sverige att vara en del av United Methodist Church vid årsskiftet 2012/13. Kyrkoordningen är då inte längre giltig. Behov finns därför att anta stadgar för den avvecklingsorganisation som under en övergångsperiod behöver ta ansvar för fortsatt avveckling av Metodistkyrkan och överföring till trossamfundet Gemensam Framtid. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att anta förslag till stadgar för Metodistkyrkan i Sverige att gälla från Upplösning av Årskonferensen Av praktiska skäl bland annat vad gäller den ekonomiska redovisningen är det lämpligt att den organisatoriska formen för Metodistkyrkan i Sverige förändras vid ett årsskifte. Ett särskilt beslut krävs vid Centralkonferensen i oktober för att detta ska vara möjligt, vilket innebär att Metodistkyrkan därigenom inte längre är en del av United Methodist Church. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att föreslå Northern European and Eurasia Central Conference besluta att Metodistkyrkan i Sveriges Årskonferens upplöses 31/ Avstående från Kyrkoavgift Metodistkyrkan i Sverige har rätt att uppbära kyrkoavgift. Metodistkyrkan bör avstå från denna rätt till förmån för Gemensam Framtid. I nuläget är det osäkert om Gemensam Framtid kommer att hinna beviljas rätt att uppbära Kyrkoavgift och insamla medgivande Sida 40

41 från intresserade medlemmar och andra redan till taxeringsåret Om så inte är fallet kommer Metodistkyrkan även under 2013 att uppbära kyrkoavgift. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att Metodistkyrkan under förutsättning att regeringen beviljar Trossamfundet Gemensam Framtid rätten till uppbärande av kyrkoavgift från inkomståret 2013 lämna tillstånd för dem att använda för Metodistkyrkan tidigare avgivna medgivande Att om så är fallet avstå från rätten att uppbära Kyrkoavgift från inkomståret 2013 och framåt Att Metodistkyrkan fortsätter att uppbära Kyrkoavgift i det fall det beslutas att medgivanden ej kan överföras från Metodistkyrkan till Gemensam Framtid 5. Avstående från Statsbidrag Metodistkyrkan i Sverige erhåller statliga bidrag via Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Bidraget grundas på antal medlemmar och antal betjänade utifrån lämnade statistiska rapporter från våra församlingar. Gemensam Framtid som registrerats som ett Trossamfund bör överta denna rätt så snart det är möjligt. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att Metodistkyrkan från 2013 avstår rätten att söka statsbidrag till trossamfund till förmån för trossamfundet Gemensam Framtid 6. Överås framtid I samband med att Metodistkyrkans pastorsutbildning flyttades från Överås till Teologiska Högskolan i Stockholm beslutade Årskonferensen om ett femårigt projekt för att finna en ny funktion för fastigheten Överås. Verksamheten vid Överås har drivits av Föreningen Överås där Metodistkyrkan i Sverige och Danmark varit medlemmar. En utvärdering av projekttiden har genomförts och presenteras för Årskonferensen. Denna utmynnar i fyra olika framtidsalternativ för fastigheten. Metodistkyrkan i Danmark har framfört önskemål om att bli utlöst från sitt ägande i Överås. Kyrkostyrelsen räknar med att senare kunna presentera ett förslag till överenskommelse kring detta att antas av Årskonferensen. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att Metodistkyrkan i Sverige löser ut Metodistkyrkan i Danmark från dess ägande i Fastigheten Överås. Därefter överlåts ägandet av Fastigheten Överås på Gemensam Framtid eller dess fastighetsbolag. Verksamheten och driften av fastigheten bedrivs vidare av Föreningen Överås på samma sätt som tidigare. Gemensam Framtid ersätter Metodistkyrkan i Sverige som medlem och tar över alla rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som finns. Att uppdra åt Kyrkostyrelsen att under 2012 sluta ett avtal för utlösning av Metodistkyrkan i Danmarks 30% iga ägarandel av fastigheten Överås Sida 41

42 7. Framnäs Kyrkostyrelsen beslutade 2010 om en 3-årig utvärderingsperiod för verksamheten vid semesterhemmet Framnäs. Det har bla inneburit att ekonomiska medel ställts till Framnäs styrelsen förfogande för att satsa på att utveckla verksamheten. Styrelsen har formulerat en inriktning på verksamheten och anställt ett föreståndarpar med huvudsaklig uppgift att söka bredda verksamheten på Framnäs så att beläggningen ökar. Målsättningen är att Framnäs efter 3-årsperioden ska vara självbärande ekonomiskt. Med tanke på att Metodistkyrkan i Sverige upphör och verksamheten överförs till Gemensam Framtid beslutade kyrkostyrelsen om en utvärdering av verksamheten på Framnäs att utgöra underlag för ett beslut om framtiden. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att verksamheten vid Framnäs pågår minst till säsongen 2013 Att Framnässtyrelsen får i uppdrag att marknadsföra Framnäs verksamhet inom Gemensam Framtid Att beslut om Framnäs framtid fattas vid Metodistkyrkan i Sveriges årsmöte 2013 utifrån bokningssituationen sommaren Lönefonden Lönefonden finansierar en stor del av den centrala verksamhet som finns inom Metodistkyrkan i Sverige. För att klara av att finansiera den löpande verksamheten har kyrkan under senare år behövt använda delar av det kapital som fonden innehåller. Fonden har huvudsakligen använts för att finansiera de centralt anställdas löner. I och med att personalansvaret övertas av Gemensam Framtid från behöver dessa resurser kunna användas inom ramen för den nya kyrkan. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att lönefonden tillförs det egna kapitalet 9. Svenska Sändebudet Svenska Sändebudet är idag en medlemstidning för Metodistkyrkan i Sverige. I samband med att Årskonferensen upplöses finns inte behovet av fortsatt utgivning. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att utgivningen av Svenska Sändebudet upphör vid årsskiftet 2012/ Rätt Kurs Rätt Kurs är en uppskattad tidskrift för daglig andakt. Den är internationellt förankrad inom Metodistkyrkan. Utgivningens framtid i Sverige behöver säkras, tidskriften utvecklas och spridningen inom det nya trossamfundet Gemensam Framtid öka. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Sida 42

43 Att RIM får i uppdrag att fortsätta att aktivt söka former för en fortsatt utgivning av Rätt Kurs i framtiden. Under 2012 undersöks lämplig samarbetspartner för en fortsatt utgivning i den anda som The Upper Room kräver. 11. Metodistkyrkans hemsida I samband med att Årskonferensen upplöses minskar behovet av egna informationskanaler för Metodistkyrkan i Sverige. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att avtalen med det webbhotell som nu används sägs upp , då överföring kan ske till Gemensam Framtid. Detta kräver att församlingar som länkar till metodistkyrkan.se måste ändra detta. 12. Nyårshälsningar Sista numret av Svenska Sändebudet kommer om Årskonferensen beslutar i enlighet med förslaget från kyrkostyrelsen att utges i december Införandet av Nyårshälsningar är en lång tradition och det finns inte anledning att frångå denna detta avslutande år. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att nyårshälsningar 2012 införs i Svenska Sändebudet till en kostnad av 70 kronor för enskild och 150 kronor per organisation 13. Principer om ekonomisk fördelning av tillgångar med annan Årskonferens som mottar församlingar och medlemmar från Sverige Den extra centralkonferensen 2010 beslutade att Årskonferensen i Sverige under en övergångstid skulle ta ekonomiskt ansvar för de församlingar och pastorer som beslutar sig för att kvarstå i Metodistkyrkan efter Årskonferensens upplösning. Dessa kommer att föras till en annan Årskonferens efter beslut i Centralkonferensen Principerna för detta ekonomiska ansvarstagande behöver fastställas av Årskonferensen och presenteras för höstens Centralkonferens. Kabinettet har beslutat om fortsatt församlingsanslag till Laxå som är en av de två eller tre församlingar som beslutat att lämna Gemensam Framtid. Enligt Centralkonferensens beslut ska medel avsättas för församlingsanslag under tre års tid för de församlingar som övergår till annan Årskonferens. Utöver detta ska mottagande konferens ersättas för kostnader för tillsyn av distriktsföreståndare samt erhålla del av det samlade kapital som Årskonferensen i Sverige förfogar över. Vid beräkning av andelen av det samlade kapitalets storlek behöver en avräkning ske av medel som samlats in och avsatts för olika angivna ändamål. Det gäller exempelvis RTUs fonder för pastorsutbildning, MKKs medel för missionsverksamhet och pensionskassans medel för pensionerade pastorer och pastorsänkor. Utöver detta behöver kostnader för utlösande av Metodistkyrkan i Danmarks andel av ägande i fastigheten Överås göras. Sida 43

44 Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att överförande av församlingar och medlemmar till annan Årskonferens inte ska medföra någon ekonomisk belastning för mottagande Årskonferens under de tre första åren Att utgå från en beräknad balansräkning , vid fördelning av de ekonomiska medlen då några församlingar övergår till mottagande Årskonferens Att en procentuell fördelning sker med hänsyn tagen till medlemsantalet Att en slutjustering kan ske efter bokslut Att hänsyn tas till de åtaganden som gjorts för församlingar som övergår till annan Årskonferens och ändamålsbestämda medel. 14. Årskonferensens organisation För att tydliggöra hur Årskonferensen är organiserad fram till när nya stadgar träder i kraft behöver ett beslut i frågan fattas. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att nuvarande organisation förlängs till MKKs tillgångar MKK upphör som organisation i och med att Årskonferensen upplöses. Vid MKK s årsmöte beslutades att omedelbart avsluta verksamheten. Kyrkostyrelsen har fått uppdraget att avveckla MKK. MKK s årsmöte har rekommenderat Årskonferensen en disposition av dess kvarvarande ekonomiska medel. Kyrkostyrelsen menar att detta beslut bör vara vägledande för Årskonferensen. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att de medel som insamlas inom MKK under 2012 ska gå till special destinerade konton i GF- missionsarbete (Metodistkyrkans missionsfält) Att av kvarvarande kapital ska 90 % föras till RMI att användas i de projekt som MKK stödjer Att resterande 10% lämnas till organisationen Kristen och Kvinna Att de fonder som har till ändamål att stödja MKKs verksamhet; Fäldzka fonden och Donation Lellky, tillförs kapitalet och används i enlighet med ovanstående förslag Sida 44

45 16. Stiftelsen Gerda och CJ Nelsons barnhemsfond Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att godkänna den föreslagna avvecklingen av fonden 17. Karl-August Jansson stiftelse Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att godkänna den föreslagna avvecklingen av fonden 18. Nyutgåva av Metodistkyrkan 100 (144) år Till Årskonferensen har inlämnats en motion efter motionstidens utgång med förslag om en nyutgåva av Metodistkyrkan 100 år som också innehåller uppgifter från 1968 och framåt. En förutsättning för nyutgåvan är att den inte belastar krykan ekonomiskt vilket förutsätter en stor ideell arbetsinsats. Formerna för en eventuell nyutgivning behöver också utarbetas och vägas ekonomiskt. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att uppdra år kyrkostyrelsen att undersöka möjligheten till en nyutgivning 19. RTU s medel Rådet för Teologisk Utbildning lämnar förslag till framtida förvaltning av det kapital som rådet disponerar för pastorsutbildning. Från dessa medel har Metodistkyrkans andel av ägarbidraget till Teologiska Högskolan i Stockholm finansierats. Dessa medel är ändamålsbestämda och ska användas för det de är avsedda för. Inom Gemensam Framtid pågår en bildningsutredning som ska lämna förslag till hur utbildningsfrågorna i sin helhet ska organiseras och finansieras i framtiden. Utredningen kommer inte att vara klar förrän Kyrkostyrelsen har något förändrat innehållet i de förslag som RTU lämnat. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att de ekonomiska medel som finns i den så kallade Källstadsfonden och Folkhögskolefonden överförs till THS för att stärka Wesleyansk undervisning på THS. Att ge RTU i uppdrag att innan årsskiftet i samverkan med THS utarbeta ett förslag till årsmötet 2013 kring hur RTU s medel ska placeras och förvaltas till förmån för den framtida pastorsutbildningen inom Gemensam Framtid Att om det visar sig nödvändigt kan Kyrkostyrelsen från utse nuvarande RTU till en arbetsgrupp underställd styrelsen Sida 45

46 20. Betaniastiftelsen I samband med att Årskonferensen upplöses behöver stadgarna för Betaniastiftelsen revideras. Kyrkostyrelsen föreslår Årskonferensen besluta: Att godkänna föreslagna förändringar i stadgarna för Betaniastiftelsen. Sida 46

47 Motion till Metodistkyrkans årskonferens maj 2012 i Linköping MKKs kapital och besparingar Förra året träffade jag styrelsen för metodistkvinnorna i Mocambique. MKK s motsvarighet i Mocambique organiserar omkring kvinnor, många av dem mycket fattiga. Det var berörande och rörande att få träffa några av kvinnorna och se deras iver och engagemang. För att kunna komma ihåg deras namn bad jag dem var och en att skriva ner sina namn. Det var då jag fick se att det bland kvinnorna i styrelsen fanns analfabeter. Jag blev kraftigt påverkad i min naivitet, eftersom jag blev överrumplad av det faktum att analfabetismen existerade och var så pass utredd. Plötsligt hände detta mitt framför mina ögon! Under World Federation of Methodist and Uniting Church Women s konferens i Johannesburg, Sydafrika veckan därpå samtalade världens metodistkvinnor bl.a. om FN s milleniemål och hur vi ska kunna hjälpa till så att de förverkligas och uppnås. Milleniemål nummer 3 handlar om hur jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas. Ett sätt att stärka kvinnors ställning är att avskaffa analfabetismen bland kvinnor. Den 31 december 2012 går Metodistkyrkans kvinnoförbund i graven. Kvar finns ett arv efter 104 år träget kvinnoarbete. Kapitalet och besparingarna härrör från år och åter år av träget arbete, kloka placeringar och sparsamhet. Det är hisnande att tänka på den mängd timmar och metodistisk kvinnokraft som ligger bakom det kapital och besparingar som idag förvaltas av och tillhör MKK. Eftersom det finns kapital och besparingar hos MKK är det av största vikt hur hanteringen av detta sker i samband med avvecklingen. Enligt uppgifter som undertecknad fått från Kyrkostyrelsen äger inte MKK rätt att bestämma över vad som ska ske med de efterlämnade kapitalet och besparingarna då MKK upphör. Det finns olika intressenter som är öppna för att ta över tillgångarna. För att undvika att kvarlåtenskapen går till något kontroversiellt ändamål vill undertecknad föreslå att då Metodistkyrkans kvinnoförbund i Sverige upphör kvarlåtenskapen överförs, handhas och användes enl. följande: att kapital och besparingar som finns kvar vid MKKs upphörande överföres till World Federation of Methodist and Uniting Church Women WFMUCW för att användas i enl. med FNs millenniemål nummer 3 // att jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas // för att inom den ramen användas för avskaffande av analfabetismen bland metodistiska kvinnor. att kapital och besparingar som då överförs till WFMUCW skall vara öronmärkta just för att förverkliga avskaffande av analfabetismen bland dessa kvinnor. att de kvinnor som genom projektet lär sig läsa och skriva ska skriva en kort redogörelse / berättelse efter att de har kommit i åtnjutande av pengar. Detta ska ske för att visa på den nyvunna kunskap de fått. Gråbo Alice Margareta Cooper Alice Margareta Cooper Sida 47

48 Kyrkostyrelsens svar på motionen angående MKK s kapital och besparingar Kyrkostyrelsen vill efter att ha behandlat motionen föreslå Årskonferensen besluta: Att avslå motionen till förmån för Kyrkostyrelsens eget förslag angående fördelningen av MKK s tillgångar. Sida 48

49 Rapport från Rådet för Information och Media (RIM) till Metodistkyrkans Årskonferens 2012 Rådets ansvarsområden Samfundstidning/Svenska Sändebudet Utgivning av Rätt Kurs Den tekniska hanteringen av Hemsida/www.metodistkyrkan.se Informationssamordning Mediabevakning Resurser Medarbetare (deltid), redaktör och ansvarig för Svenska Sändebudet och Administrativ tjänst (deltid) för Svenska Sändebudet och Rätt Kurs Sanctus förlagsverksamheten är vilande, men redo för kommande utgivningar Svenska Sändebudet RIM förslår att Sändebudet får oförändrad utgivning som medlemstidning under hela 2012, därefter upphör utgivningen och tidningen avregistreras Rätt Kurs Andaktsboken utkommer med 6 nummer/år Den praktiska produktionen säkerställs genomsamarbete mellan redaktör och producent Hanteringen av prenumerationer och distribution säkerställs av deltidsanställd resurs (eller på annat sätt). Ett nytt distributionssystem infördes hösten 2011, vilket innebär säkrare och snabbare hantering Rapport från RIM 2012 Sida 49

50 RIM föreslår att Rådet får i uppdrag att fortsätta att aktivt söka former för en fortsatt utgivning av Rätt Kurs i framtiden. Under 2012 undersöks lämplig samarbetspartner för en fortsatt utgivning i den anda som The Upper Room kräver Hemsidan På initiativ av KS har hemsidan fått en form som möjliggör enklare och snabbare uppdatering RIM prioriterar nu att all information på hemsidan (också under dess länkar) ska vara relevant och aktuell så länge hemsidan i dess nuvarande form kvarstår RIM föreslår att Avtalen med det webbhotell som nu används sägs upp , då överföring kan ske till Gemensam Framtid. Detta kräver att församlingar som länkar till metodistkyrkan.se måste ändra detta. Gemensam Framtid RIM samarbetar med organ inom Svenska Baptistsamfunder och Svenska Missionskyrkan för att säkerställa att relevant information når ut till medlemmarna i den nya kyrkan. Sannolikt krävs en kombination av elektronisk information och frekvent information i pappersformat. Beslut om inriktning bör ske på kyrkostyrelsenivå. Rådet för Information och Media har tre ledamöter plus redaktören för Svenska Sändebudet och Metodistkyrkans webbmaster. Rapport från RIM 2012 Sida 50

51 Rådet för Information och Media Jan-Peter Alm Ordförande Rapport från RIM 2012 Sida 51

52 Metodistkyrkans årskonferens 2012 Rapport från Rådet för teologisk utbildning. Rådet för teologisk utbildning, RTU, är Metodistkyrkans organ för relationen med Teologiska högskolan Stockholm., THS Det är RTU som har ansvar för att ur rådets fonderade medel bekosta Metodistkyrkans del av driftanslaget till THS Rådet har under det gångna året haft 3 sammanträden. Rådet har representerat Metodistkyrkan i det arbete med stadgeöversyn m.m. som är en konsekvens att THS tre huvudmän blir en i GF-kyrkan. Rådet samarbetar med Rådet för tjänsten som ordinerad. Detta råd har ständig styrelserepresentation i RTU. Rådet har beslutat att ge THS ett extra anslag år 2012 på kronor för biblioteksutveckling. RTU har även stöttat THS ekonomiskt för att säkerställa den första engelskspråkiga på THS med bland annat Metodistelever från Filipinerna och USA. Under året har två stipendiater fått medel ur folkhögskolefonden. Framtidsfrågorna har dominerat rådets arbete under det gångna konferensåret. Arbete pågår inom GF-kyrkan om hur det nya trossamfundet skall bedriva utbildningsverksamhet men i vilka banor denna planering går har vi inte fått kunskap om. I skrivande stund vet vi inte heller hur GF-kyrkan avser att finansiera verksamheten vid THS. GF har nu tillsatt en utredning som skall forma en utbildningsstrategi för GF-kyrkan. Eftersom detta arbete är i sin lionda håller vi det inte för osannolikt att RTU behöver få ett förlängt mandat eftersom rådet har en självständig ekonomi med egen beslutanderätt. Vi föreslår därför årskonferensen följande: Att Rådet för teologisk utbildning får mandat att vid behov även verka år Att om GF beslutar att finansiera verksamheten vid THS via en nyskapad fond så skall RTU:s ekonomiska medel överföras till denna fond. Att om GF beslutar att verksamheten vid THS skall bekostas via insamlingar så har RTU rätt att överföra sina medel till THS för riktade insatser enligt RTU:s beslut. Sida 52

53 Att de ekonomiska medel som finns i den så kallade Källstadsfonden och Folkhögskolefonden överförs till THS för att stärka Wesleyansk undervisning på THS. För Rådet för teologisk utbildning Göran Alm ordförande Sida 53

54 Metodistkyrkan i Sverige Semesterhemmet Framnäs GRÄNNA Tel: Rapport till Årskonferensen 2012 I vanlig ordning har många av Framnäs trogna gäster återkommit även under det gångna året till Gemenskapsvecka, Familjevecka eller någon av de tyska eller danska veckorna. Vi gläds över alla dessa som uppskattar Framnäs så mycket att man kommer tillbaka år efter år, men är samtidigt mycket medvetna om att vi behöver nå en bredare bas så att vi kan nå fler som vill ta vara på allt det som Framnäs har att erbjuda. Föreståndare/samordnare Vi har nu haft ett drygt år med vårt föreståndarpar Anna och Björn Boman Hald De delar på den halvtid som finns till förfogande, och som vi i skrivande stund vet är förlängd fram till och med juli månad detta år. Deras första år har till stor del bestått i att sätta sig in i verksamheten och försöka styra upp en del av de rutiner som tidigare inte fungerat så som vi önskat. Under årets säsong var de därmed på plats på Framnäs ganska mycket och skapade relationer både till gamla och nya gäster under tiden som de även gjorde en hel del praktiska insatser på gården. De har även jobbat med PR genom att bland annat förnya hemsidan, annonsera och skapa kontakter med Turistbyrå och andra i närområdet. Anna och Björn har även varit delaktiga i planering och genomförande av såväl inspirationsdagar som midsommarfirande då de även bidrog med sång- och musikmedverkan. Det är styrelsens bestämda uppfattning att om det ska vara möjligt att fortsätta att driva och utveckla verksamheten på Framnäs måste vi ha anställd föreståndare som kan göra nödvändiga insatser under hela året. Styrelsens förhoppning är att vårt nuvarande föreståndarpar skall kunna vara kvar även efter det att nuvarande förordnande går ut. Fastigheten Framnäs På en fastighet som Framnäs med många byggnader av olika standard dyker det ständigt upp nya behov av renoveringar och förbättringar. En del är sådant som blir slitet och därför behöver förnyas, men i en verksamhet som Framnäs dyker det även ständigt upp nya krav från myndigheter. Som en del i detta har nytt brandlarm installerats som numera är kopplat direkt till räddningstjänsten. Detta har i sin tur betytt att vi nu måste byta ut det låssystem som börjar få några år på nacken och inte fungerar helt tillfredsställande. Vi måste ha ett fungerande enhetligt system som gör att räddningstjänsten enkelt kan få tillgång till huvudnyckel så att de når samtliga rum. En särskild satsning har påbörjats på Sjöstugan där vi hoppas kunna ordna möjlighet att hyra ut för självhushåll. Det som görs handlar om att täta tak, renovera entré och samlingsrum, förbättra kök, fräscha upp rum mm. Planen är att detta skall vara klart till denna säsongs inledning. I den utsträckning ekonomin tillåter är planen att även övriga byggnader skall renoveras och vi hoppas kunna ta fram en flerårsplan för detta. Vårt föreståndarpar har lagt ner mycket arbete när det gäller inventering av de olika byggnaderna och även i planering och genomförande av det som görs. Sida 54

Metodistkyrkan - Kyrkostyrelsens förslag till Årskonferensen

Metodistkyrkan - Kyrkostyrelsens förslag till Årskonferensen Metodistkyrkan - Kyrkostyrelsens förslag till Årskonferensen Angående Pensionskassans tillgångar Pensionskommittén fick vid Årskonferensen 2011 i uppdrag att i samverkan med Kyrkostyrelsen att vid årets

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Förslag på ändring av stadgar

Förslag på ändring av stadgar Förslag på ändring av stadgar Förslaget om ändring gäller för att anpassa stadgarna till att: vi numera finns på andra orter än i Göteborg. vi samverkar med många olika aktörer vi arbetar med ett bredare

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN 1 Ändamål (*) Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Ändamål 1 Linköpings Stadsmission, nedan benämnd Stadsmissionen, är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås. 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet.

Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås. 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet. Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet. 2 Val av presidium välja följande personer till presidiet Ordförande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. 2009-02-26 Årsmöte Förslag att ändra föreningens namn till Södra Norby Villaförening antaget i första läsningen. 2009-10-21 Extra Medlemsmöte Förslag att ändra

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna

Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna Stadgar för Tyresö Kammarkör, reviderade och antagna 2013-10-17 Inledning 1 Tyresö Kammarkör är en ideell förening som har sitt säte i Tyresö. Kören är en blandad amatörkör som strävar efter att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer