För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!"

Transkript

1 Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började med konferensen We Go Cross Border in the South Baltic som innehöll många intressanta talare. Roland Gustbée från Regionförbundet Södra Småland välkomnade alla till Växjö och pratade om betydelsen av entreprenörskap, särskilt bland kvinnor, ungdomar och invandrare. Jämställdhetsanalys Efter hans välkomnande ord, presenterade Anita Zdrojewska-Lichosik från universitetet i Szczecin rapporten Gender Analysis. Det är en kartläggning av situationen gällande arbetsmarknaden, entreprenörskap och gränsöverskridande utbyte inom handel och samarbete mellan företag i Tyskland, Litauen och Sverige. Nätverk för 100 städer Linda Gustafsson från Union of the Baltic Cities and the Commission on Gender Equality tog till orda och talade om vikten av organisationens arbete. Det är ett frivilligt nätverk som mobiliserar cirka 100 städer för demokratisk, eko- nomisk, social, kulturell och miljömässigt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Partnerskap för jämställdhet Britt-Marie Torstensson från Winnet Sverige är projektkoordinator för Östersjöregionens plattform för jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Hon presenterade projektet som syftar bland annat till att utveckla partnerskap för jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Östersjöregionen med strategi och handlingsplan Spännande samarbeten Efter lunch presenterade våra projektpartners sina entreprenörer och några av deras Forts sid Diskussion i grupp på konferensen. 2. Våra litauiska deltagare gör ett studiebesök hos Brigitta Estberg, BiEst Firma. 3. Ca 40 personer var med på konferensen We Go Cross Border in the South Baltic. Going Abroad Connecting Business Potential Across Borders Sen 2012 deltar mer än 80 företagarkvinnor från Sverige, Litauen och Tyskland i projektet och samarbetar i Success Teams. Projektet pågår till slutet av 2013 och satsar på att stödja kvinnorna i deras mål att expandera sina verksamheter på en internationell marknad och att bygga upp ett internationellt nätverk. Projektet är finansierat av EUs Södra Östersjöprogram och Europeiska Unionen och drivs i samarbete med partners och associerade organisationer från Sverige, Tyskland, Litauen och Polen. Cross Border möte i Växjö 1-2 Konferens i Szczecin, Polen 2 RRC nu Winnet Skåne 3 10 år med Nätverksnytt 3 Hur jämställt är företagandet? 4 Invandrarkvinnor och arbetslivet 5 Makt att påverka 5 Om invandrarkvinnor i politiken 6 Mångfald för ökad konkurrenskraft 7 Årsmöte och Årets Qlara! 7 Rivstart i Selma! 7 United Sisters nätverk för unga tjejer 8

2 2 Aktuellt från Lokala ResursCentra 1. Projektpartner Christiane Bannuscher berättar om Success Team metoden. 2. Success Team Baltic Women på kick-off för nya Success Teams. Givande konferens i Polen Den 17 april bjöd vår projektpartner, universitetet i Szczecin, Polen, till en spännande och givande konferens inom Going Abroad. Forts från sid 1. resultat. Marietta Stein, Monika Kaiser och Gerda Lichtenau arbetade till exempel tillsammans i teamet Southern Sweden under det senaste året. Några av resultaten är att Gerdas champinjoner serveras i Monikas restaurang, medan Monikas hotellgäster bokar resor med Mariettas busservice. Snieguole Benikienes deltagare sa att de hade lärt sig de nya IT-teknikerna, och att de hade lärt sig att man kan hitta lösningar på mycket knepiga problem i samarbete med de andra Success Team medlemmar. Viktigt med marknadsföring Daiva Agutiene, massör och en av deltagarna, sa att hon nu förstått betydelsen av bra reklam. Förra året använde hon nya former av marknadsföring och som resultat kunde hon flytta till en större och bättre lokal, köpa en ny massagebrits och har fått många nya kunder. Efter en Tänkfas och Handlingsfas som Rasa och Laima från Kretinga kallade det, kommer en Utvärderingsfas i arbetet i deras Success Teams. På frågan vad deltagarna hade lärt sig var svaren att lyssna på andra, att vara modigare, att inte vara rädd för att säga vad man tycker och att bli mer positiv. Svenska seder och kultur Michael Engström avslutade konferensen med en intressant presentation om Fika The Swedish Art of Doing Business, där han visade konferensdeltagarna på kulturella skillnader mellan Sverige och andra länder. Hans slutsats var att när man gör affärer i Sverige bör man kom ihåg att: Vara i tid Säga tack Hålla sina löften och om man inte kan, tala om det i innan Inte ge upp Dagen avslutades med en middag som Bo Frank, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, bjöd på. Cross Border möte På lördag morgon började Cross Border mötet. Efter att de etablerade Success Teams hade presenterat sig själva och sina resultat, hölls en Kick-off för nya Success Teams. Fem nya Success Teams inledde sitt arbete med att lära känna varandra och sina företag Maren Buchmüller höll även en presentation om Social Media and Networking in Going Abroad, en presentation som betonade vikten av ett aktivt nätverkande mellan deltagarna. Moheda Sylt Dagen avslutades med ett studiebesök på Moheda Sylt, ett företag som ligger ca 2 mil norr om Växjö. På söndagen var det dags för hemfärd. De litauiska deltagarna hann med några stopp på vägen hem, bl.a. till Birgitta Estberg och hennes BiEst firma. Med detta är en mycket lyckad helg avslutad och arbetet för våra nya Success Teams kan börja! Maren Buchmüller, Deltagare från Tyskland, Litauen, Sverige och Polen fick chansen att utbyta information och inspiration om projektets framgångar, metoder och erfarenheter av arbetet med Success Teams kunskap som ska spridas till andra länder. Dessutom pratade konferensens organisatör Marta Hozer-Kocmiel om betydel- Deltagare på Going Abroads konferens i april i Szczecin, Polen. sen av ett nätverk för resurscentra för länderna runt södra delen av Östersjön. Frågan om kvinnors val av företagsbransch diskuterades och två presentationer informerade om vikten av online marknadsföring. Maren Buchmüller

3 3 Winnet Skåne Vi står inför ett spännande verksamhetsår! Nu arbetar Winnet Skåne som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Arbetet i Winnet Skåne omfattar också föreningens medlemsarbete, arbetet inom uppdraget till resurscentra och delar av det operativa arbetet i projektet Going Abroad.. Region Skåne har från 2013 överlämnat huvudmannaskapet för RRC till Winnet Skåne. I Skåne finns därmed en resurscentraverksamhet på regional nivå som är en medlemsorganisation för lokala resurscentra för kvinnor och nätverk i Skåne och fungerar som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Dessutom har Winnet Skåne ansökt om medel inom uppdraget till resurscentra via Tillväxtverket för att fortsätta arbetet som drevs av RRC. Winnet Skåne driver sitt arbete inom fyra målområden. God utveckling God utveckling av lokala resurscentra/ nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum innebär ökad kompetens, tillgång till relevant information för verksamheten och mötesplatser för samverkan mellan LRC/nätverk, även kallat horisontell samverkan. Kontakter Kontakter och samarbeten mellan resurscentra i Skåne, i Sverige och internationellt innebär att utbyta information med resurscentra i Sverige och att delta i aktiviteter och projekt nationellt och internationellt samt att lotsa in LRC/nätverk i dessa aktiviteter och projekt. Delaktighet Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling innebär att utbyta information med resurscentra i Sverige och att delta i aktiviteter och projekt nationellt och internationellt samt att lotsa in LRC/ nätverk i dessa aktiviteter och projekt. Kvinnors företagande Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande ska leda till start av nya företag och utveckling av befintliga företag och bidra till att kvinnor som vill starta eller driver företag erbjuds en kunnig och kvalificerad rådgivning. Nationella uppdraget Det övergripande syftet med uppdraget Resurscentra för kvinnor i Skåne är att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i Skåne genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. I mitten av maj väntar vi på beslut om uppdraget. Lokaler och personal I väntan på beslut från Tillväxtverket har vi inte kunnat skriva något hyresavtal. Men så snart vi har de ekonomiska förutsättningarna klara blir det dags. Anställda idag är Bodil Nilsson, verksamhetsledare, Susanne Kvant, verksamhetsekreterare, samt Maren Buchmüller, kommunikatör inom projektet Going Abroad, skane.se. Christina Arvesen, ordförande Winnet Skånes styrelse 2013 Ordförande Christina Arvesen, Höjdarna Ledamöter Bodil Nilsson, verksamhetsledare Helen Bramklev, Viqtoria, kassör Pia Michélsen, Aurora, medlemsansv Sassa Helgstrand, Tankens Trädgård Carol Nordborg, Höjdarna Kerstin Bergenäs, Selma Revisorer Ann-Katrin Lettevall Kristina Bengtsson Revisorsersättare Anette Fridh Kristina Rang Valberedningen Margareta Hjelmqvist, Winnet Kristianstad, sammankallande Solveig Cappelen, Winnet Kristianstad Elizabeth Kaleebi, NAW Malmö Alla ledamöter har e-post Övriga kontaktuppgifter: se 10 år med Nätverksnytt Att formge en tidning med ett viktigt budskap, och att därtill få förmånen att samarbeta med fantastiska människor, ja det är min verklighet sedan Det har varit en spännande resa, den var nära att läggas ner en period, men man insåg att den fyllde ett behov. Nätverksnytt som nu bytt namn till Nyhetsbrev är rolig att göra, ett viktigt ämne som berör känns bra att lyfta fram. Jag tackar för förmånen att ha fått förtroendet att formge tidningen i 10 år och hoppas att jag får förtroendet att göra den i många år till! Lena Holst, Vision Ett jämställt Skåne Syfte Kvinnor och män i Skåne ska fatta jämställdhet! Mål: Attityd Ökat intresse och engagemang för jämställdhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer Kunskap Ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer Struktur Ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling Arbetet bedrivs inom fyra målområden/arbetsområden God utveckling av lokala resurscentra/nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum Kontakter och samarbeten mellan resurscentra i Skåne, i Sverige & internationellt Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande

4 4 Uppföljning 2013 Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner? Den frågan ställdes i Skånes 33 kommuner under förra året i vårt arbete inom Verksamhetsbidraget i Regionalt ResursCentrum för kvinnor. Resultatet presenterades i en rapport av Linn Ottosson Malmros och Tina Sjöström, Ottosson Consulting. Företagsklimatet i de olika kommunerna varierade mycket och vi började med att titta på om man hade något Näringslivsråd eller motsvarande verksamhet och hur representationen av män och kvinnor var. Representationen i Näringslivsråden i Skånes kommuner Näringslivsråd är samverkansråd mellan kommunen och det lokala näringslivet. Till näringslivsråden nedan inräknas även styrelser i näringslivsbolag i kommunen. Representationen räknas som jämställd om lägst representerat kön har minst 40 %. Jämställd representation finns i Svedala, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Störst ökning av kvinnor i näringslivsrådet har Ystad från 23 till 50 %, följt av Hörby från 25 till 36 % och Hässleholm från 0 till 9 %. Hösten 2011 Uppföljning januari 2013 Kommun Män Kvinnor % Män Kvinnor % Bjuv Bromölla Burlöv Båstad?? 50 Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Kristianstad Kävlinge Malmö Osby Simrishamn Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge I följande kommuner finns inga näringslivsråd: Eslöv, Höör, Klippan, Landskrona, Lomma, Lund, Perstorp, Sjöbo, Skurup. I kommuner utan näringslivsråd kan motsvarande arbete bedrivas på annat sätt. Några större förändringar har skett En uppföljning har nyligen gjorts och då främst utifrån uppgifter på kommunernas hemsidor. Burlövs kommun har sedan 2012 bildat ett Näringslivsråd sammansatt av 7 män och 3 kvinnor, 30 % är kvinnor. Kävlinge kommun har också bildat ett Näringslivsråd under 2012 med 5 män och 3 kvinnor. Där är det nästan jämställt med 37 % kvinnor. I Hässleholm hade Näringslivsrådet enbart män tidigare men numera finns en kvinna med. I Ystad är det helt jämställt i Näringslivsrådet med 7 kvinnor och 7 män. Förra året hade man 23 % kvinnor så det är ju en stor ökning. Hörby har ökat andelen kvinnor i rådet till 36 % mot 25 % tidigare. I de övriga kommunerna ser det ungefär likadant ut som tidigare när det gäller sammansättningen av män och kvinnor i Näringslivsråden. Näringslivsrådens roll Sammanfattningsvis kan man säga att det nu är jämställt eller nästan jämställt i 8 kommuner av de 24 som har Näringslivsråd. Därmed inte sagt att näringslivsklimatet blir bättre för företagande kvinnor i kommunen. Det är snarare så att representationen i näringslivsråden är en del av de kulturer och strukturer som formar förutsättningarna för företagande i kommunerna. Här finns flera frågeställningar som är viktiga att diskutera: Vad finns det för kulturer gällande företagande i vår kommun? Hur påverkar dessa kulturer kvinnors företagande inom kommunen och kvinnors möjligheter till företagande? Vad har näringslivsråden för roll i vår kommun? Rapporten finns på resurscentrum. Susanne Kvant, Näringslivsråd är samverkansråd mellan kommunen och det lokala näringslivet. Till näringslivsråden inräknas även styrelser i näringslivsbolag i kommunen. Representationen räknas som jämställd om lägst representerat kön har minst 40 %.

5 5 Invandrarkvinnor och arbetslivet Jelica Ugricic, IKFs ordförande, var inbjuden som föreläsare vid Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) årliga Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar i mars 2013 i Uppsala. Temat var Det första jobbet, det viktiga jobbet och hon föreläste under rubriken Integration i arbetslivet. Jelica Ugricic var också inbjuden som talare vid en nationell konferens i Stockholm den mars 2013 arrangerad av företaget Conductive. Jelica höll en föreläsning om invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden. Hon berättade också om IKFs verksamhet, vårt verksamhetsbidrag från Tillväxtverket och mentorskap som metod. Offentliga aktörer som kommuner, arbetsförmedlingar och Försäkringskassan deltog. Sämre stöd till kvinnorna Stockholmskonferensen tog sin utgångspunkt i AKKA-utredningen SOU 2012:69 Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Elin Landell, särskild utredare, och departementsråd vid Arbetsmarknadsdepartementet berättade om slutsatserna från utredningen. Utredningen visar att kvinnors och mäns förutsättningar för etablering i Sverige skiljer sig relativt lite i början. Men skillnaderna ökar över tid i Sverige genom att kvinnorna systematiskt tar del av senare och sämre stöd jämfört med männen. Bland nyanlända med en etableringsplan deltar exempelvis männen i arbetsmarknadsutbildning tre gånger så ofta som kvinnorna. Förvärvsarbete värderas högt En vanlig förklaring till nyanlända kvinnors lägre sysselsättning är att de inte vill arbeta eller att de på grund av stort omsorgs- Elin Landell, särskild utredare och Maria Pålsson, IKF. ansvar och låg utbildning inte kan arbeta. Så ser dock inte verkligheten ut. Förvärvsarbete värderas generellt högt av både kvinnor och män. De flesta kvinnor som 2005 invandrade på grund av humanitära skäl eller anknytning hade 1-2 barn efter fem år i Sverige, och endast cirka fem procent hade fler än fyra barn. Maria Pålsson, Makt att påverka en uppskattad utbildning Efter alla intressanta och lärorika projekt som genomförts i Skåne i syfte att skapa jämställd tillväxt, är det många som är ivriga att fortsätta påverka de offentliga aktörerna. Fråga när bara hur når man fram, och vad är ett intresseväckande budskap? Till utbildningen Makt att påverka, kom 17 deltagare från nätverken runt om i Skåne. Kursen genomfördes av Amanda Mogensen, Ideal Kommunikation. Amanda har lång erfarenhet av att kommunicera både politiskt och i näringslivet och här är lite av hennes bästa tips: Sju misstag att undvika när vi vill påverka: Vi vill förändra världen, men berättar inte hur Vi har ett tydligt budskap, men upprepar inte detta Vi har goda argument, men använder samma argument till alla Vi är bra på att höras, men glömmer att lyssna Vi vill påverka allmänheten, men glömmer bort dem som verkligen har makt. Vi skickar ut ett pressmeddelande eller en broschyr, men gör inte så mycket mer Vi syns tillsammans med våra vänner, men missar de oväntade allianserna Valtid idealtid för påverkan Strax innan och strax efter val till de politiska strukturerna är det jättebra att ta kontakt med våra politiker. De är ivriga att komma ut och prata, och därför är det också bra att vara påläst om vilka hjärtefrågor som kan paras ihop med politikernas hjärtefrågor. Sedan är det också viktigt att följa upp vallöften och erbjuda information och samverkan för att uppfylla dessa. Gör en beslutskarta. Genom att kartlägga hur och var beslut tas i en kommun blir det lättare att hitta rätt kanal och tidpunkt för uppvaktning av tjänstemän och politiker. Är allt politik? Hur påverka utan att vara politisk? Genom Amanda Mogensen, Ideal Kommunikation höll utbildningen Makt att påverka. att agera som en lobbyorganisation för några hjärtefrågor, t ex jämställdhet och kvinnors företagande, kan vi skapa allmängiltiga budskap, som man kan presentera för olika politiker (som driver dessa frågor). Som lobbyorganisation är det viktigt att vara tydlig med att man är opolitisk för att nå ut till bredare skaror. Lisbeth Böhm, Grid

6 6 Aktuellt från Lokala ResursCentra Elizabeth Kaleebi, ordförande i NAW- LRC pratade på ett seminarium i Malmö om invandrarkvinnors låga deltagande i politiken. Nordic African Women Lokalt ResursCentrum Om invandrarkvinnor i politiken i Malmö Den 31 mars 2013 avslutade NAW-LRC (Nordic African Women Lokalt ResursCentrum) en undersökning om invandrarkvinnors deltagande i de politiska partierna i Malmö. Undersökningen var finansierad av Tillväxtverket. Undersökningen visade att invandrarkvinnors deltagande i det politiska arbetet i Malmö var lågt, samtidigt som det var de intervjuade kvinnornas övertygelse att deras medverkan skulle göra skillnad. Två dialogseminarier med invandrarkvinnor, kommunpolitiker och jämställdhetsansvariga i Malmö stad har hållits under verksamhetens gång. Det avslutande seminariet hölls i slutet av mars i Stadshuset. Elizabeth Kaleebi, ordförande i NAW, Nordic African Women Lokalt ResursCentrum, redovisade resultaten av föreningens undersökning, som bekräftade att invandrarkvinnors deltagande i det politiska arbetet i Malmö är lågt. - Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik slår fast att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, sa Elizabeth Kaleebi. - Det första och andra delmålet förtydligar genom att konstatera att en jämn fördelning av makt och inflytande ska finnas och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till en ekonomisk jämställdhet, fortsatte hon. Många utlandsfödda kvinnor är arbetslösa - Men utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden i Malmö är svag var sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor 46 % i kommunen. - Att jämföras med sysselsättningsgraden bland alla kvinnor i hela Sverige som låg på 80 %. Valdeltagandet generellt i invandrartäta stadsdelar i Malmö är också lågt låg det kring 60 %. Att jämföra med valdeltagandet totalt i Malmö som låg på 79,5 %. - Sammantaget ger dessa siffror en bild av invandrarkvinnors deltagande i samhällslivet som är djupt oroande, avslutade Elizabeth Kaleebi. Goda förebilder Men goda förebilder saknas inte helt. På seminariet berättade också Nada Johansson, politiskt verksam i Malmö i 30 år, om sin väg in i politiken. Detsamma gjorde Sadiye Altundal, stadsdelspolitiker i Rosengård som hade ett brinnande politiskt intresse med sig från sin uppväxt. En naturlig väg in i politiken, även för kvinnor. Invandrarkvinnors villkor kommer att synliggöras i NAW-LRCs fortsatta verksamhet både genom generella insatser för att förändra regler och normer och riktade insatser till grupper av invandrarkvinnor för att stärka deras ställning i samhället. Viveka Eriksson Hanna Thomé inledde mötet På plats i Stadshuset var Malmös kommunalråd för jämställdhetsfrågor, Hanna Thomé, som inledde mötet med bakgrundsinformation om jämställdheten i Malmö. Andreas Konstantinides, ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige och Cecilia Bengtsson, ansvarig för jämställdhetsintegrationsarbetet i Malmö stad redovisade hur arbetet med jämställdhetsintegrering fortskrider i kommunen. Makt och inflytande Hanna Thomé, jämställdhetskommunalråd i Malmö, inledde mötet med bakgrundsinformation om jämställdheten i Malmö. Sadiye Altundal, vice ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige, och även nybliven mamma.

7 Aktuellt från Lokala ResursCentra IKF Malmö Mångfald för ökad konkurrenskraft 7 Fem skånska verksamheter med ca 380 medarbetare arbetar under 2013 fokuserat med strategiskt mångfaldsarbete. De vill öka kundnöjdheten, men har olika sätt att nå dit. Det gäller Försäkringskassan LFC Malmö, Individ- och Familjeomsorgen på Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö stad, Merit utbildning AB, Näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborg stad och Stena Fastigheter i Malmö AB. De är alla med i projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft som ägs av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) och finansieras av Europeiska Socialfonden. Förändringsarbete Strategiskt mångfaldsarbete behöver liksom andra förändringsprocesser både vara förankrat hos ledningen och verksamhetsnära för att bli framgångsrikt. För att driva processen framåt samlas ledare och förändringsledare i alla deltagande verksamheter på nätverksträffar för att lära, utvecklas och dela erfarenheter med varandra. Är vi en del av mångfalden? Det som skiljer strategiskt mångfaldsarbete från andra förändringsprocesser är att det är så knutet till de värderingar som styr oss som individer. Normer styr vårt beteende vare sig vi är medvetna om det eller ej. Om vi granskar de normer som styr kan vi förändra dem och anpassa dem till verksamhetens behov. På så sätt är ett normkritiskt perspektiv en utgångspunkt för att synliggöra och förändra ojämlikhet. Maria Pålsson, Qlara nätverket för företagsamma kvinnor på Österlen Årsmöte och Årets Qlara! Årets Qlara är en utmärkelse till en medlem som uppfyllt något av kriterierna: ha bidragit till flera affärer för Qlaror eller drivit projekt som resulterat i positiv utveckling för Qlaror eller arbetat för en positiv utveckling av natur och kultur på Österlen. Årets pristagare blev journalisten, författaren och antikvariatsbokhandlaren Inga Lill Högberg, Södra Mellby. I motiveringen till priset framhålls särskilt att hon under 2012 överlät sitt skötebarn, kulturtidskriften På Österlen, till en annan medlem i Qlara, Frida Jönsson, som driver Fridas Grafiska i Brantevik. Till ordförande i Qlara omvaldes Katarina Bruning, Gladsax. I styrelsen ingår också Susann Arvidsson, Ylva Stockelberg, Anette Åberg, Karin Sverenius Holm, Karin Aleby och Monica Landin. Årets Qlara blev journalisten, författaren och antikvariatsbokhandlaren Inga Lill Högberg, Södra Mellby. Foto: Anette Åberg. Rivstart i Selma! Föreningen Selma i Landskrona startade året med stor kick-off i januari och i mars var det dags för årsmöte. Första tisdagen i varje månad är det frukostträff på Hotel Chaplin med mingel, presentationsrunda av deltagarna samt ett intressant föredrag. I år har det varit föredrag av Karina M Nielsen, som i många år arbetat med vilda djur i zoologiska parker. Vi har också fått veta mer om Malvan och deras arbete i Landskrona. I samband med det arrangerades ett lotteri där intäkterna skänktes till Malvan. Jämställdhetsprojekt Föreningen genomför just nu ett jämställdhetsprojekt med ekonomiskt stöd Kick-off möte i januari i Föreningen Selma. från Leader Skåne nordväst Södra. Om det berättade Ylva och Ann-Sofie om på senaste frukostträffen. Selma har arrangerat loppis där medlemmarna kunde boka bord och sälja olika prylar och kläder till hugade kunder. Ett intressant och givande dialogmöte med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg ägde rum på Stadshuset i februari. Ett möte med mycket engagerade medlemmar! Besök på Huvudstorp No 4 Årets första företagsbesök var på Huvudstorp No 4. Där bakades det surdegsbröd i gårdens gamla vedeldade ugn och avnjöts en god frukost i underbar miljö. Under våren erbjuds fotokurs i produktfotografering, fler företagsbesök och frukostträffar och sedan en trevlig våravslutning. Program och bilder från våra träffar finns på Ina Zachhau, Föreningen Selma

8 B SVERIGE Porto betalt Port payé Aktuellt från RRC United Sisters/Fryshuset Nätverk för unga tjejer United Sisters vision är att varje tjej ska kunna vara den hon själv vill vara och göra det just hon vill. Två tjejer i Unites Sisters tjejgrupp, Malmö. Vårt mål är att vara ett stöd för tjejer på deras väg till stärkt självkänsla och självförtroende så att de får mod och kompetens till att fatta egna beslut som de mår bra av samt till att göra de saker de vill i livet och vara de personer de mår bra av att vara. Vi vänder oss till alla tjejer i åldrarna 12 till 20 och utgör en mötesplats för gemenskap med andra tjejer oavsett kulturell och socioekonomisk bakgrund, vilket medverkar till en naturlig integration tjejerna emellan. Individuell coaching Grunden i vår verksamhet är individuell coaching, strukturerade grupper och öppna prova-på-aktiviteter. Genom våra verksamheter erbjuder vi tjejerna gemenskap, kontakt med trygga vuxna, utrymme att lära känna sig själv och en möjlighet att växa som person. Med små resurser stärker United Sisters tjejer till att hitta sin väg i livet och att våga identifiera och följa sina drömmar. Hos United Sisters får tjejer ett tryggt rum att prata fritt i och att utmana sig själva. Tjejerna tillåts vid behov att släppa den roll de tagit sig eller blivit tilldelad i sin närmiljö och kan istället inta en självvald roll som de mår bra av. Alla aktiviteter är kostnadsfria för tjejerna och leds till stor del av volontärer som ofta blir förebilder för tjejerna. Våra anställda kvalitetssäkrar genom en noggrann urvalsprocess av volontärer, utbildning, handledning och regelbunden uppföljning av tjejerna. Vi kommer i kontakt med cirka 300 tjejer och vi har cirka 70 aktiva volontärer varje år. Målgruppens behov Inom United Sisters verksamheter möter vi tjejer med en otrolig drivkraft men också tjejer som kämpar mot svåra förutsättningar. Gemensamt för många av tjejerna är att de hos oss vill få redskap för att se sig själva på ett mer positivt sätt, att skapa sunda relationer som de mår bra av och att lära sig sätta gränser. En del av Fryshuset United Sisters är en del av Fryshuset som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Vi finns till för att ge plats åt unga människors uttryck, tankar, idéer, drömmar och hopp. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Helena Jenisch, United Sisters Malmö, Coach- och gruppledarutbildning i United Sisters! Just nu rekryterar vi volontärer till höstens coach- och gruppledarutbildning. Datum för utbildningarna är 31 augusti och 1 september (samt 15 september för coachutbildningen). Intresserad? Anmäl dig till eller sprid informationen vidare! Nätverksnytt ges ut av: Winnet Skåne, med stöd av Region Skåne Redaktör: Bodil Nilsson Winnet Skåne, c/o Christina Arvesen Järnvägsgatan 51, Landskrona Telefon: E-post: Tjejer i United Sisters.United Sisters är en del av Fryshuset och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Form: Collage grafisk form, Tryck: GL-Tryck AB,

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Tre år med jämställd regional utveckling i fokus

Tre år med jämställd regional utveckling i fokus Tre år med jämställd regional utveckling i fokus Winnet Skånes verksamhet inom ramen för regeringsuppdraget Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Winnet Skåne och regional utveckling Winnet Skåne är en

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-22 Dnr 1501272 1 (11) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsberättelse Winnet

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

OECD Territorial Review Skåne

OECD Territorial Review Skåne OECD Territorial Review Skåne Territorial Review Skåne Bill Tompson Soo-Jin Kim Claire Nauwelaers Emily Farchy Contribution to aggregate national growth (%) Skåne har varit en av de största bidragsgivarna

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare Gästnätter i Skåne Rapport januari-juni 2017 Fotograf: Carolina Romare Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De danska gästnätterna ökar mest... 5 4 Boendeformernas utveckling... 5

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer