För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!"

Transkript

1 Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började med konferensen We Go Cross Border in the South Baltic som innehöll många intressanta talare. Roland Gustbée från Regionförbundet Södra Småland välkomnade alla till Växjö och pratade om betydelsen av entreprenörskap, särskilt bland kvinnor, ungdomar och invandrare. Jämställdhetsanalys Efter hans välkomnande ord, presenterade Anita Zdrojewska-Lichosik från universitetet i Szczecin rapporten Gender Analysis. Det är en kartläggning av situationen gällande arbetsmarknaden, entreprenörskap och gränsöverskridande utbyte inom handel och samarbete mellan företag i Tyskland, Litauen och Sverige. Nätverk för 100 städer Linda Gustafsson från Union of the Baltic Cities and the Commission on Gender Equality tog till orda och talade om vikten av organisationens arbete. Det är ett frivilligt nätverk som mobiliserar cirka 100 städer för demokratisk, eko- nomisk, social, kulturell och miljömässigt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Partnerskap för jämställdhet Britt-Marie Torstensson från Winnet Sverige är projektkoordinator för Östersjöregionens plattform för jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Hon presenterade projektet som syftar bland annat till att utveckla partnerskap för jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Östersjöregionen med strategi och handlingsplan Spännande samarbeten Efter lunch presenterade våra projektpartners sina entreprenörer och några av deras Forts sid Diskussion i grupp på konferensen. 2. Våra litauiska deltagare gör ett studiebesök hos Brigitta Estberg, BiEst Firma. 3. Ca 40 personer var med på konferensen We Go Cross Border in the South Baltic. Going Abroad Connecting Business Potential Across Borders Sen 2012 deltar mer än 80 företagarkvinnor från Sverige, Litauen och Tyskland i projektet och samarbetar i Success Teams. Projektet pågår till slutet av 2013 och satsar på att stödja kvinnorna i deras mål att expandera sina verksamheter på en internationell marknad och att bygga upp ett internationellt nätverk. Projektet är finansierat av EUs Södra Östersjöprogram och Europeiska Unionen och drivs i samarbete med partners och associerade organisationer från Sverige, Tyskland, Litauen och Polen. Cross Border möte i Växjö 1-2 Konferens i Szczecin, Polen 2 RRC nu Winnet Skåne 3 10 år med Nätverksnytt 3 Hur jämställt är företagandet? 4 Invandrarkvinnor och arbetslivet 5 Makt att påverka 5 Om invandrarkvinnor i politiken 6 Mångfald för ökad konkurrenskraft 7 Årsmöte och Årets Qlara! 7 Rivstart i Selma! 7 United Sisters nätverk för unga tjejer 8

2 2 Aktuellt från Lokala ResursCentra 1. Projektpartner Christiane Bannuscher berättar om Success Team metoden. 2. Success Team Baltic Women på kick-off för nya Success Teams. Givande konferens i Polen Den 17 april bjöd vår projektpartner, universitetet i Szczecin, Polen, till en spännande och givande konferens inom Going Abroad. Forts från sid 1. resultat. Marietta Stein, Monika Kaiser och Gerda Lichtenau arbetade till exempel tillsammans i teamet Southern Sweden under det senaste året. Några av resultaten är att Gerdas champinjoner serveras i Monikas restaurang, medan Monikas hotellgäster bokar resor med Mariettas busservice. Snieguole Benikienes deltagare sa att de hade lärt sig de nya IT-teknikerna, och att de hade lärt sig att man kan hitta lösningar på mycket knepiga problem i samarbete med de andra Success Team medlemmar. Viktigt med marknadsföring Daiva Agutiene, massör och en av deltagarna, sa att hon nu förstått betydelsen av bra reklam. Förra året använde hon nya former av marknadsföring och som resultat kunde hon flytta till en större och bättre lokal, köpa en ny massagebrits och har fått många nya kunder. Efter en Tänkfas och Handlingsfas som Rasa och Laima från Kretinga kallade det, kommer en Utvärderingsfas i arbetet i deras Success Teams. På frågan vad deltagarna hade lärt sig var svaren att lyssna på andra, att vara modigare, att inte vara rädd för att säga vad man tycker och att bli mer positiv. Svenska seder och kultur Michael Engström avslutade konferensen med en intressant presentation om Fika The Swedish Art of Doing Business, där han visade konferensdeltagarna på kulturella skillnader mellan Sverige och andra länder. Hans slutsats var att när man gör affärer i Sverige bör man kom ihåg att: Vara i tid Säga tack Hålla sina löften och om man inte kan, tala om det i innan Inte ge upp Dagen avslutades med en middag som Bo Frank, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, bjöd på. Cross Border möte På lördag morgon började Cross Border mötet. Efter att de etablerade Success Teams hade presenterat sig själva och sina resultat, hölls en Kick-off för nya Success Teams. Fem nya Success Teams inledde sitt arbete med att lära känna varandra och sina företag Maren Buchmüller höll även en presentation om Social Media and Networking in Going Abroad, en presentation som betonade vikten av ett aktivt nätverkande mellan deltagarna. Moheda Sylt Dagen avslutades med ett studiebesök på Moheda Sylt, ett företag som ligger ca 2 mil norr om Växjö. På söndagen var det dags för hemfärd. De litauiska deltagarna hann med några stopp på vägen hem, bl.a. till Birgitta Estberg och hennes BiEst firma. Med detta är en mycket lyckad helg avslutad och arbetet för våra nya Success Teams kan börja! Maren Buchmüller, Deltagare från Tyskland, Litauen, Sverige och Polen fick chansen att utbyta information och inspiration om projektets framgångar, metoder och erfarenheter av arbetet med Success Teams kunskap som ska spridas till andra länder. Dessutom pratade konferensens organisatör Marta Hozer-Kocmiel om betydel- Deltagare på Going Abroads konferens i april i Szczecin, Polen. sen av ett nätverk för resurscentra för länderna runt södra delen av Östersjön. Frågan om kvinnors val av företagsbransch diskuterades och två presentationer informerade om vikten av online marknadsföring. Maren Buchmüller

3 3 Winnet Skåne Vi står inför ett spännande verksamhetsår! Nu arbetar Winnet Skåne som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Arbetet i Winnet Skåne omfattar också föreningens medlemsarbete, arbetet inom uppdraget till resurscentra och delar av det operativa arbetet i projektet Going Abroad.. Region Skåne har från 2013 överlämnat huvudmannaskapet för RRC till Winnet Skåne. I Skåne finns därmed en resurscentraverksamhet på regional nivå som är en medlemsorganisation för lokala resurscentra för kvinnor och nätverk i Skåne och fungerar som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Dessutom har Winnet Skåne ansökt om medel inom uppdraget till resurscentra via Tillväxtverket för att fortsätta arbetet som drevs av RRC. Winnet Skåne driver sitt arbete inom fyra målområden. God utveckling God utveckling av lokala resurscentra/ nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum innebär ökad kompetens, tillgång till relevant information för verksamheten och mötesplatser för samverkan mellan LRC/nätverk, även kallat horisontell samverkan. Kontakter Kontakter och samarbeten mellan resurscentra i Skåne, i Sverige och internationellt innebär att utbyta information med resurscentra i Sverige och att delta i aktiviteter och projekt nationellt och internationellt samt att lotsa in LRC/nätverk i dessa aktiviteter och projekt. Delaktighet Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling innebär att utbyta information med resurscentra i Sverige och att delta i aktiviteter och projekt nationellt och internationellt samt att lotsa in LRC/ nätverk i dessa aktiviteter och projekt. Kvinnors företagande Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande ska leda till start av nya företag och utveckling av befintliga företag och bidra till att kvinnor som vill starta eller driver företag erbjuds en kunnig och kvalificerad rådgivning. Nationella uppdraget Det övergripande syftet med uppdraget Resurscentra för kvinnor i Skåne är att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i Skåne genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. I mitten av maj väntar vi på beslut om uppdraget. Lokaler och personal I väntan på beslut från Tillväxtverket har vi inte kunnat skriva något hyresavtal. Men så snart vi har de ekonomiska förutsättningarna klara blir det dags. Anställda idag är Bodil Nilsson, verksamhetsledare, Susanne Kvant, verksamhetsekreterare, samt Maren Buchmüller, kommunikatör inom projektet Going Abroad, skane.se. Christina Arvesen, ordförande Winnet Skånes styrelse 2013 Ordförande Christina Arvesen, Höjdarna Ledamöter Bodil Nilsson, verksamhetsledare Helen Bramklev, Viqtoria, kassör Pia Michélsen, Aurora, medlemsansv Sassa Helgstrand, Tankens Trädgård Carol Nordborg, Höjdarna Kerstin Bergenäs, Selma Revisorer Ann-Katrin Lettevall Kristina Bengtsson Revisorsersättare Anette Fridh Kristina Rang Valberedningen Margareta Hjelmqvist, Winnet Kristianstad, sammankallande Solveig Cappelen, Winnet Kristianstad Elizabeth Kaleebi, NAW Malmö Alla ledamöter har e-post Övriga kontaktuppgifter: se 10 år med Nätverksnytt Att formge en tidning med ett viktigt budskap, och att därtill få förmånen att samarbeta med fantastiska människor, ja det är min verklighet sedan Det har varit en spännande resa, den var nära att läggas ner en period, men man insåg att den fyllde ett behov. Nätverksnytt som nu bytt namn till Nyhetsbrev är rolig att göra, ett viktigt ämne som berör känns bra att lyfta fram. Jag tackar för förmånen att ha fått förtroendet att formge tidningen i 10 år och hoppas att jag får förtroendet att göra den i många år till! Lena Holst, Vision Ett jämställt Skåne Syfte Kvinnor och män i Skåne ska fatta jämställdhet! Mål: Attityd Ökat intresse och engagemang för jämställdhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer Kunskap Ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer Struktur Ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling Arbetet bedrivs inom fyra målområden/arbetsområden God utveckling av lokala resurscentra/nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum Kontakter och samarbeten mellan resurscentra i Skåne, i Sverige & internationellt Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande

4 4 Uppföljning 2013 Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner? Den frågan ställdes i Skånes 33 kommuner under förra året i vårt arbete inom Verksamhetsbidraget i Regionalt ResursCentrum för kvinnor. Resultatet presenterades i en rapport av Linn Ottosson Malmros och Tina Sjöström, Ottosson Consulting. Företagsklimatet i de olika kommunerna varierade mycket och vi började med att titta på om man hade något Näringslivsråd eller motsvarande verksamhet och hur representationen av män och kvinnor var. Representationen i Näringslivsråden i Skånes kommuner Näringslivsråd är samverkansråd mellan kommunen och det lokala näringslivet. Till näringslivsråden nedan inräknas även styrelser i näringslivsbolag i kommunen. Representationen räknas som jämställd om lägst representerat kön har minst 40 %. Jämställd representation finns i Svedala, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Störst ökning av kvinnor i näringslivsrådet har Ystad från 23 till 50 %, följt av Hörby från 25 till 36 % och Hässleholm från 0 till 9 %. Hösten 2011 Uppföljning januari 2013 Kommun Män Kvinnor % Män Kvinnor % Bjuv Bromölla Burlöv Båstad?? 50 Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Kristianstad Kävlinge Malmö Osby Simrishamn Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge I följande kommuner finns inga näringslivsråd: Eslöv, Höör, Klippan, Landskrona, Lomma, Lund, Perstorp, Sjöbo, Skurup. I kommuner utan näringslivsråd kan motsvarande arbete bedrivas på annat sätt. Några större förändringar har skett En uppföljning har nyligen gjorts och då främst utifrån uppgifter på kommunernas hemsidor. Burlövs kommun har sedan 2012 bildat ett Näringslivsråd sammansatt av 7 män och 3 kvinnor, 30 % är kvinnor. Kävlinge kommun har också bildat ett Näringslivsråd under 2012 med 5 män och 3 kvinnor. Där är det nästan jämställt med 37 % kvinnor. I Hässleholm hade Näringslivsrådet enbart män tidigare men numera finns en kvinna med. I Ystad är det helt jämställt i Näringslivsrådet med 7 kvinnor och 7 män. Förra året hade man 23 % kvinnor så det är ju en stor ökning. Hörby har ökat andelen kvinnor i rådet till 36 % mot 25 % tidigare. I de övriga kommunerna ser det ungefär likadant ut som tidigare när det gäller sammansättningen av män och kvinnor i Näringslivsråden. Näringslivsrådens roll Sammanfattningsvis kan man säga att det nu är jämställt eller nästan jämställt i 8 kommuner av de 24 som har Näringslivsråd. Därmed inte sagt att näringslivsklimatet blir bättre för företagande kvinnor i kommunen. Det är snarare så att representationen i näringslivsråden är en del av de kulturer och strukturer som formar förutsättningarna för företagande i kommunerna. Här finns flera frågeställningar som är viktiga att diskutera: Vad finns det för kulturer gällande företagande i vår kommun? Hur påverkar dessa kulturer kvinnors företagande inom kommunen och kvinnors möjligheter till företagande? Vad har näringslivsråden för roll i vår kommun? Rapporten finns på resurscentrum. Susanne Kvant, Näringslivsråd är samverkansråd mellan kommunen och det lokala näringslivet. Till näringslivsråden inräknas även styrelser i näringslivsbolag i kommunen. Representationen räknas som jämställd om lägst representerat kön har minst 40 %.

5 5 Invandrarkvinnor och arbetslivet Jelica Ugricic, IKFs ordförande, var inbjuden som föreläsare vid Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) årliga Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar i mars 2013 i Uppsala. Temat var Det första jobbet, det viktiga jobbet och hon föreläste under rubriken Integration i arbetslivet. Jelica Ugricic var också inbjuden som talare vid en nationell konferens i Stockholm den mars 2013 arrangerad av företaget Conductive. Jelica höll en föreläsning om invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden. Hon berättade också om IKFs verksamhet, vårt verksamhetsbidrag från Tillväxtverket och mentorskap som metod. Offentliga aktörer som kommuner, arbetsförmedlingar och Försäkringskassan deltog. Sämre stöd till kvinnorna Stockholmskonferensen tog sin utgångspunkt i AKKA-utredningen SOU 2012:69 Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Elin Landell, särskild utredare, och departementsråd vid Arbetsmarknadsdepartementet berättade om slutsatserna från utredningen. Utredningen visar att kvinnors och mäns förutsättningar för etablering i Sverige skiljer sig relativt lite i början. Men skillnaderna ökar över tid i Sverige genom att kvinnorna systematiskt tar del av senare och sämre stöd jämfört med männen. Bland nyanlända med en etableringsplan deltar exempelvis männen i arbetsmarknadsutbildning tre gånger så ofta som kvinnorna. Förvärvsarbete värderas högt En vanlig förklaring till nyanlända kvinnors lägre sysselsättning är att de inte vill arbeta eller att de på grund av stort omsorgs- Elin Landell, särskild utredare och Maria Pålsson, IKF. ansvar och låg utbildning inte kan arbeta. Så ser dock inte verkligheten ut. Förvärvsarbete värderas generellt högt av både kvinnor och män. De flesta kvinnor som 2005 invandrade på grund av humanitära skäl eller anknytning hade 1-2 barn efter fem år i Sverige, och endast cirka fem procent hade fler än fyra barn. Maria Pålsson, Makt att påverka en uppskattad utbildning Efter alla intressanta och lärorika projekt som genomförts i Skåne i syfte att skapa jämställd tillväxt, är det många som är ivriga att fortsätta påverka de offentliga aktörerna. Fråga när bara hur når man fram, och vad är ett intresseväckande budskap? Till utbildningen Makt att påverka, kom 17 deltagare från nätverken runt om i Skåne. Kursen genomfördes av Amanda Mogensen, Ideal Kommunikation. Amanda har lång erfarenhet av att kommunicera både politiskt och i näringslivet och här är lite av hennes bästa tips: Sju misstag att undvika när vi vill påverka: Vi vill förändra världen, men berättar inte hur Vi har ett tydligt budskap, men upprepar inte detta Vi har goda argument, men använder samma argument till alla Vi är bra på att höras, men glömmer att lyssna Vi vill påverka allmänheten, men glömmer bort dem som verkligen har makt. Vi skickar ut ett pressmeddelande eller en broschyr, men gör inte så mycket mer Vi syns tillsammans med våra vänner, men missar de oväntade allianserna Valtid idealtid för påverkan Strax innan och strax efter val till de politiska strukturerna är det jättebra att ta kontakt med våra politiker. De är ivriga att komma ut och prata, och därför är det också bra att vara påläst om vilka hjärtefrågor som kan paras ihop med politikernas hjärtefrågor. Sedan är det också viktigt att följa upp vallöften och erbjuda information och samverkan för att uppfylla dessa. Gör en beslutskarta. Genom att kartlägga hur och var beslut tas i en kommun blir det lättare att hitta rätt kanal och tidpunkt för uppvaktning av tjänstemän och politiker. Är allt politik? Hur påverka utan att vara politisk? Genom Amanda Mogensen, Ideal Kommunikation höll utbildningen Makt att påverka. att agera som en lobbyorganisation för några hjärtefrågor, t ex jämställdhet och kvinnors företagande, kan vi skapa allmängiltiga budskap, som man kan presentera för olika politiker (som driver dessa frågor). Som lobbyorganisation är det viktigt att vara tydlig med att man är opolitisk för att nå ut till bredare skaror. Lisbeth Böhm, Grid

6 6 Aktuellt från Lokala ResursCentra Elizabeth Kaleebi, ordförande i NAW- LRC pratade på ett seminarium i Malmö om invandrarkvinnors låga deltagande i politiken. Nordic African Women Lokalt ResursCentrum Om invandrarkvinnor i politiken i Malmö Den 31 mars 2013 avslutade NAW-LRC (Nordic African Women Lokalt ResursCentrum) en undersökning om invandrarkvinnors deltagande i de politiska partierna i Malmö. Undersökningen var finansierad av Tillväxtverket. Undersökningen visade att invandrarkvinnors deltagande i det politiska arbetet i Malmö var lågt, samtidigt som det var de intervjuade kvinnornas övertygelse att deras medverkan skulle göra skillnad. Två dialogseminarier med invandrarkvinnor, kommunpolitiker och jämställdhetsansvariga i Malmö stad har hållits under verksamhetens gång. Det avslutande seminariet hölls i slutet av mars i Stadshuset. Elizabeth Kaleebi, ordförande i NAW, Nordic African Women Lokalt ResursCentrum, redovisade resultaten av föreningens undersökning, som bekräftade att invandrarkvinnors deltagande i det politiska arbetet i Malmö är lågt. - Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik slår fast att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, sa Elizabeth Kaleebi. - Det första och andra delmålet förtydligar genom att konstatera att en jämn fördelning av makt och inflytande ska finnas och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till en ekonomisk jämställdhet, fortsatte hon. Många utlandsfödda kvinnor är arbetslösa - Men utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden i Malmö är svag var sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor 46 % i kommunen. - Att jämföras med sysselsättningsgraden bland alla kvinnor i hela Sverige som låg på 80 %. Valdeltagandet generellt i invandrartäta stadsdelar i Malmö är också lågt låg det kring 60 %. Att jämföra med valdeltagandet totalt i Malmö som låg på 79,5 %. - Sammantaget ger dessa siffror en bild av invandrarkvinnors deltagande i samhällslivet som är djupt oroande, avslutade Elizabeth Kaleebi. Goda förebilder Men goda förebilder saknas inte helt. På seminariet berättade också Nada Johansson, politiskt verksam i Malmö i 30 år, om sin väg in i politiken. Detsamma gjorde Sadiye Altundal, stadsdelspolitiker i Rosengård som hade ett brinnande politiskt intresse med sig från sin uppväxt. En naturlig väg in i politiken, även för kvinnor. Invandrarkvinnors villkor kommer att synliggöras i NAW-LRCs fortsatta verksamhet både genom generella insatser för att förändra regler och normer och riktade insatser till grupper av invandrarkvinnor för att stärka deras ställning i samhället. Viveka Eriksson Hanna Thomé inledde mötet På plats i Stadshuset var Malmös kommunalråd för jämställdhetsfrågor, Hanna Thomé, som inledde mötet med bakgrundsinformation om jämställdheten i Malmö. Andreas Konstantinides, ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige och Cecilia Bengtsson, ansvarig för jämställdhetsintegrationsarbetet i Malmö stad redovisade hur arbetet med jämställdhetsintegrering fortskrider i kommunen. Makt och inflytande Hanna Thomé, jämställdhetskommunalråd i Malmö, inledde mötet med bakgrundsinformation om jämställdheten i Malmö. Sadiye Altundal, vice ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige, och även nybliven mamma.

7 Aktuellt från Lokala ResursCentra IKF Malmö Mångfald för ökad konkurrenskraft 7 Fem skånska verksamheter med ca 380 medarbetare arbetar under 2013 fokuserat med strategiskt mångfaldsarbete. De vill öka kundnöjdheten, men har olika sätt att nå dit. Det gäller Försäkringskassan LFC Malmö, Individ- och Familjeomsorgen på Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö stad, Merit utbildning AB, Näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborg stad och Stena Fastigheter i Malmö AB. De är alla med i projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft som ägs av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) och finansieras av Europeiska Socialfonden. Förändringsarbete Strategiskt mångfaldsarbete behöver liksom andra förändringsprocesser både vara förankrat hos ledningen och verksamhetsnära för att bli framgångsrikt. För att driva processen framåt samlas ledare och förändringsledare i alla deltagande verksamheter på nätverksträffar för att lära, utvecklas och dela erfarenheter med varandra. Är vi en del av mångfalden? Det som skiljer strategiskt mångfaldsarbete från andra förändringsprocesser är att det är så knutet till de värderingar som styr oss som individer. Normer styr vårt beteende vare sig vi är medvetna om det eller ej. Om vi granskar de normer som styr kan vi förändra dem och anpassa dem till verksamhetens behov. På så sätt är ett normkritiskt perspektiv en utgångspunkt för att synliggöra och förändra ojämlikhet. Maria Pålsson, Qlara nätverket för företagsamma kvinnor på Österlen Årsmöte och Årets Qlara! Årets Qlara är en utmärkelse till en medlem som uppfyllt något av kriterierna: ha bidragit till flera affärer för Qlaror eller drivit projekt som resulterat i positiv utveckling för Qlaror eller arbetat för en positiv utveckling av natur och kultur på Österlen. Årets pristagare blev journalisten, författaren och antikvariatsbokhandlaren Inga Lill Högberg, Södra Mellby. I motiveringen till priset framhålls särskilt att hon under 2012 överlät sitt skötebarn, kulturtidskriften På Österlen, till en annan medlem i Qlara, Frida Jönsson, som driver Fridas Grafiska i Brantevik. Till ordförande i Qlara omvaldes Katarina Bruning, Gladsax. I styrelsen ingår också Susann Arvidsson, Ylva Stockelberg, Anette Åberg, Karin Sverenius Holm, Karin Aleby och Monica Landin. Årets Qlara blev journalisten, författaren och antikvariatsbokhandlaren Inga Lill Högberg, Södra Mellby. Foto: Anette Åberg. Rivstart i Selma! Föreningen Selma i Landskrona startade året med stor kick-off i januari och i mars var det dags för årsmöte. Första tisdagen i varje månad är det frukostträff på Hotel Chaplin med mingel, presentationsrunda av deltagarna samt ett intressant föredrag. I år har det varit föredrag av Karina M Nielsen, som i många år arbetat med vilda djur i zoologiska parker. Vi har också fått veta mer om Malvan och deras arbete i Landskrona. I samband med det arrangerades ett lotteri där intäkterna skänktes till Malvan. Jämställdhetsprojekt Föreningen genomför just nu ett jämställdhetsprojekt med ekonomiskt stöd Kick-off möte i januari i Föreningen Selma. från Leader Skåne nordväst Södra. Om det berättade Ylva och Ann-Sofie om på senaste frukostträffen. Selma har arrangerat loppis där medlemmarna kunde boka bord och sälja olika prylar och kläder till hugade kunder. Ett intressant och givande dialogmöte med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg ägde rum på Stadshuset i februari. Ett möte med mycket engagerade medlemmar! Besök på Huvudstorp No 4 Årets första företagsbesök var på Huvudstorp No 4. Där bakades det surdegsbröd i gårdens gamla vedeldade ugn och avnjöts en god frukost i underbar miljö. Under våren erbjuds fotokurs i produktfotografering, fler företagsbesök och frukostträffar och sedan en trevlig våravslutning. Program och bilder från våra träffar finns på Ina Zachhau, Föreningen Selma

8 B SVERIGE Porto betalt Port payé Aktuellt från RRC United Sisters/Fryshuset Nätverk för unga tjejer United Sisters vision är att varje tjej ska kunna vara den hon själv vill vara och göra det just hon vill. Två tjejer i Unites Sisters tjejgrupp, Malmö. Vårt mål är att vara ett stöd för tjejer på deras väg till stärkt självkänsla och självförtroende så att de får mod och kompetens till att fatta egna beslut som de mår bra av samt till att göra de saker de vill i livet och vara de personer de mår bra av att vara. Vi vänder oss till alla tjejer i åldrarna 12 till 20 och utgör en mötesplats för gemenskap med andra tjejer oavsett kulturell och socioekonomisk bakgrund, vilket medverkar till en naturlig integration tjejerna emellan. Individuell coaching Grunden i vår verksamhet är individuell coaching, strukturerade grupper och öppna prova-på-aktiviteter. Genom våra verksamheter erbjuder vi tjejerna gemenskap, kontakt med trygga vuxna, utrymme att lära känna sig själv och en möjlighet att växa som person. Med små resurser stärker United Sisters tjejer till att hitta sin väg i livet och att våga identifiera och följa sina drömmar. Hos United Sisters får tjejer ett tryggt rum att prata fritt i och att utmana sig själva. Tjejerna tillåts vid behov att släppa den roll de tagit sig eller blivit tilldelad i sin närmiljö och kan istället inta en självvald roll som de mår bra av. Alla aktiviteter är kostnadsfria för tjejerna och leds till stor del av volontärer som ofta blir förebilder för tjejerna. Våra anställda kvalitetssäkrar genom en noggrann urvalsprocess av volontärer, utbildning, handledning och regelbunden uppföljning av tjejerna. Vi kommer i kontakt med cirka 300 tjejer och vi har cirka 70 aktiva volontärer varje år. Målgruppens behov Inom United Sisters verksamheter möter vi tjejer med en otrolig drivkraft men också tjejer som kämpar mot svåra förutsättningar. Gemensamt för många av tjejerna är att de hos oss vill få redskap för att se sig själva på ett mer positivt sätt, att skapa sunda relationer som de mår bra av och att lära sig sätta gränser. En del av Fryshuset United Sisters är en del av Fryshuset som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Vi finns till för att ge plats åt unga människors uttryck, tankar, idéer, drömmar och hopp. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Helena Jenisch, United Sisters Malmö, Coach- och gruppledarutbildning i United Sisters! Just nu rekryterar vi volontärer till höstens coach- och gruppledarutbildning. Datum för utbildningarna är 31 augusti och 1 september (samt 15 september för coachutbildningen). Intresserad? Anmäl dig till eller sprid informationen vidare! Nätverksnytt ges ut av: Winnet Skåne, med stöd av Region Skåne Redaktör: Bodil Nilsson Winnet Skåne, c/o Christina Arvesen Järnvägsgatan 51, Landskrona Telefon: E-post: Tjejer i United Sisters.United Sisters är en del av Fryshuset och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Form: Collage grafisk form, Tryck: GL-Tryck AB,

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Kvinnors nätverk i Skåne

Kvinnors nätverk i Skåne Kvinnors nätverk i Skåne Samarbete och samverkan i nätverk och föreningar för företagande, kompetensutveckling och jämställdhet ResursCentrum för kvinnor i Skåne augusti 2005 I N N E H Å L L S F Ö R T

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Rapport nr 2010:10 En jämställdhetsfokuserad uppföljning av programmet Främja kvinnors företagande på Gotland 2007-2009 kvinnorna på ön

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer