För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!"

Transkript

1 Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började med konferensen We Go Cross Border in the South Baltic som innehöll många intressanta talare. Roland Gustbée från Regionförbundet Södra Småland välkomnade alla till Växjö och pratade om betydelsen av entreprenörskap, särskilt bland kvinnor, ungdomar och invandrare. Jämställdhetsanalys Efter hans välkomnande ord, presenterade Anita Zdrojewska-Lichosik från universitetet i Szczecin rapporten Gender Analysis. Det är en kartläggning av situationen gällande arbetsmarknaden, entreprenörskap och gränsöverskridande utbyte inom handel och samarbete mellan företag i Tyskland, Litauen och Sverige. Nätverk för 100 städer Linda Gustafsson från Union of the Baltic Cities and the Commission on Gender Equality tog till orda och talade om vikten av organisationens arbete. Det är ett frivilligt nätverk som mobiliserar cirka 100 städer för demokratisk, eko- nomisk, social, kulturell och miljömässigt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Partnerskap för jämställdhet Britt-Marie Torstensson från Winnet Sverige är projektkoordinator för Östersjöregionens plattform för jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Hon presenterade projektet som syftar bland annat till att utveckla partnerskap för jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Östersjöregionen med strategi och handlingsplan Spännande samarbeten Efter lunch presenterade våra projektpartners sina entreprenörer och några av deras Forts sid Diskussion i grupp på konferensen. 2. Våra litauiska deltagare gör ett studiebesök hos Brigitta Estberg, BiEst Firma. 3. Ca 40 personer var med på konferensen We Go Cross Border in the South Baltic. Going Abroad Connecting Business Potential Across Borders Sen 2012 deltar mer än 80 företagarkvinnor från Sverige, Litauen och Tyskland i projektet och samarbetar i Success Teams. Projektet pågår till slutet av 2013 och satsar på att stödja kvinnorna i deras mål att expandera sina verksamheter på en internationell marknad och att bygga upp ett internationellt nätverk. Projektet är finansierat av EUs Södra Östersjöprogram och Europeiska Unionen och drivs i samarbete med partners och associerade organisationer från Sverige, Tyskland, Litauen och Polen. Cross Border möte i Växjö 1-2 Konferens i Szczecin, Polen 2 RRC nu Winnet Skåne 3 10 år med Nätverksnytt 3 Hur jämställt är företagandet? 4 Invandrarkvinnor och arbetslivet 5 Makt att påverka 5 Om invandrarkvinnor i politiken 6 Mångfald för ökad konkurrenskraft 7 Årsmöte och Årets Qlara! 7 Rivstart i Selma! 7 United Sisters nätverk för unga tjejer 8

2 2 Aktuellt från Lokala ResursCentra 1. Projektpartner Christiane Bannuscher berättar om Success Team metoden. 2. Success Team Baltic Women på kick-off för nya Success Teams. Givande konferens i Polen Den 17 april bjöd vår projektpartner, universitetet i Szczecin, Polen, till en spännande och givande konferens inom Going Abroad. Forts från sid 1. resultat. Marietta Stein, Monika Kaiser och Gerda Lichtenau arbetade till exempel tillsammans i teamet Southern Sweden under det senaste året. Några av resultaten är att Gerdas champinjoner serveras i Monikas restaurang, medan Monikas hotellgäster bokar resor med Mariettas busservice. Snieguole Benikienes deltagare sa att de hade lärt sig de nya IT-teknikerna, och att de hade lärt sig att man kan hitta lösningar på mycket knepiga problem i samarbete med de andra Success Team medlemmar. Viktigt med marknadsföring Daiva Agutiene, massör och en av deltagarna, sa att hon nu förstått betydelsen av bra reklam. Förra året använde hon nya former av marknadsföring och som resultat kunde hon flytta till en större och bättre lokal, köpa en ny massagebrits och har fått många nya kunder. Efter en Tänkfas och Handlingsfas som Rasa och Laima från Kretinga kallade det, kommer en Utvärderingsfas i arbetet i deras Success Teams. På frågan vad deltagarna hade lärt sig var svaren att lyssna på andra, att vara modigare, att inte vara rädd för att säga vad man tycker och att bli mer positiv. Svenska seder och kultur Michael Engström avslutade konferensen med en intressant presentation om Fika The Swedish Art of Doing Business, där han visade konferensdeltagarna på kulturella skillnader mellan Sverige och andra länder. Hans slutsats var att när man gör affärer i Sverige bör man kom ihåg att: Vara i tid Säga tack Hålla sina löften och om man inte kan, tala om det i innan Inte ge upp Dagen avslutades med en middag som Bo Frank, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, bjöd på. Cross Border möte På lördag morgon började Cross Border mötet. Efter att de etablerade Success Teams hade presenterat sig själva och sina resultat, hölls en Kick-off för nya Success Teams. Fem nya Success Teams inledde sitt arbete med att lära känna varandra och sina företag Maren Buchmüller höll även en presentation om Social Media and Networking in Going Abroad, en presentation som betonade vikten av ett aktivt nätverkande mellan deltagarna. Moheda Sylt Dagen avslutades med ett studiebesök på Moheda Sylt, ett företag som ligger ca 2 mil norr om Växjö. På söndagen var det dags för hemfärd. De litauiska deltagarna hann med några stopp på vägen hem, bl.a. till Birgitta Estberg och hennes BiEst firma. Med detta är en mycket lyckad helg avslutad och arbetet för våra nya Success Teams kan börja! Maren Buchmüller, Deltagare från Tyskland, Litauen, Sverige och Polen fick chansen att utbyta information och inspiration om projektets framgångar, metoder och erfarenheter av arbetet med Success Teams kunskap som ska spridas till andra länder. Dessutom pratade konferensens organisatör Marta Hozer-Kocmiel om betydel- Deltagare på Going Abroads konferens i april i Szczecin, Polen. sen av ett nätverk för resurscentra för länderna runt södra delen av Östersjön. Frågan om kvinnors val av företagsbransch diskuterades och två presentationer informerade om vikten av online marknadsföring. Maren Buchmüller

3 3 Winnet Skåne Vi står inför ett spännande verksamhetsår! Nu arbetar Winnet Skåne som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Arbetet i Winnet Skåne omfattar också föreningens medlemsarbete, arbetet inom uppdraget till resurscentra och delar av det operativa arbetet i projektet Going Abroad.. Region Skåne har från 2013 överlämnat huvudmannaskapet för RRC till Winnet Skåne. I Skåne finns därmed en resurscentraverksamhet på regional nivå som är en medlemsorganisation för lokala resurscentra för kvinnor och nätverk i Skåne och fungerar som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Dessutom har Winnet Skåne ansökt om medel inom uppdraget till resurscentra via Tillväxtverket för att fortsätta arbetet som drevs av RRC. Winnet Skåne driver sitt arbete inom fyra målområden. God utveckling God utveckling av lokala resurscentra/ nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum innebär ökad kompetens, tillgång till relevant information för verksamheten och mötesplatser för samverkan mellan LRC/nätverk, även kallat horisontell samverkan. Kontakter Kontakter och samarbeten mellan resurscentra i Skåne, i Sverige och internationellt innebär att utbyta information med resurscentra i Sverige och att delta i aktiviteter och projekt nationellt och internationellt samt att lotsa in LRC/nätverk i dessa aktiviteter och projekt. Delaktighet Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling innebär att utbyta information med resurscentra i Sverige och att delta i aktiviteter och projekt nationellt och internationellt samt att lotsa in LRC/ nätverk i dessa aktiviteter och projekt. Kvinnors företagande Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande ska leda till start av nya företag och utveckling av befintliga företag och bidra till att kvinnor som vill starta eller driver företag erbjuds en kunnig och kvalificerad rådgivning. Nationella uppdraget Det övergripande syftet med uppdraget Resurscentra för kvinnor i Skåne är att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i Skåne genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. I mitten av maj väntar vi på beslut om uppdraget. Lokaler och personal I väntan på beslut från Tillväxtverket har vi inte kunnat skriva något hyresavtal. Men så snart vi har de ekonomiska förutsättningarna klara blir det dags. Anställda idag är Bodil Nilsson, verksamhetsledare, Susanne Kvant, verksamhetsekreterare, samt Maren Buchmüller, kommunikatör inom projektet Going Abroad, skane.se. Christina Arvesen, ordförande Winnet Skånes styrelse 2013 Ordförande Christina Arvesen, Höjdarna Ledamöter Bodil Nilsson, verksamhetsledare Helen Bramklev, Viqtoria, kassör Pia Michélsen, Aurora, medlemsansv Sassa Helgstrand, Tankens Trädgård Carol Nordborg, Höjdarna Kerstin Bergenäs, Selma Revisorer Ann-Katrin Lettevall Kristina Bengtsson Revisorsersättare Anette Fridh Kristina Rang Valberedningen Margareta Hjelmqvist, Winnet Kristianstad, sammankallande Solveig Cappelen, Winnet Kristianstad Elizabeth Kaleebi, NAW Malmö Alla ledamöter har e-post Övriga kontaktuppgifter: se 10 år med Nätverksnytt Att formge en tidning med ett viktigt budskap, och att därtill få förmånen att samarbeta med fantastiska människor, ja det är min verklighet sedan Det har varit en spännande resa, den var nära att läggas ner en period, men man insåg att den fyllde ett behov. Nätverksnytt som nu bytt namn till Nyhetsbrev är rolig att göra, ett viktigt ämne som berör känns bra att lyfta fram. Jag tackar för förmånen att ha fått förtroendet att formge tidningen i 10 år och hoppas att jag får förtroendet att göra den i många år till! Lena Holst, Vision Ett jämställt Skåne Syfte Kvinnor och män i Skåne ska fatta jämställdhet! Mål: Attityd Ökat intresse och engagemang för jämställdhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer Kunskap Ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer Struktur Ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling Arbetet bedrivs inom fyra målområden/arbetsområden God utveckling av lokala resurscentra/nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum Kontakter och samarbeten mellan resurscentra i Skåne, i Sverige & internationellt Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande

4 4 Uppföljning 2013 Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner? Den frågan ställdes i Skånes 33 kommuner under förra året i vårt arbete inom Verksamhetsbidraget i Regionalt ResursCentrum för kvinnor. Resultatet presenterades i en rapport av Linn Ottosson Malmros och Tina Sjöström, Ottosson Consulting. Företagsklimatet i de olika kommunerna varierade mycket och vi började med att titta på om man hade något Näringslivsråd eller motsvarande verksamhet och hur representationen av män och kvinnor var. Representationen i Näringslivsråden i Skånes kommuner Näringslivsråd är samverkansråd mellan kommunen och det lokala näringslivet. Till näringslivsråden nedan inräknas även styrelser i näringslivsbolag i kommunen. Representationen räknas som jämställd om lägst representerat kön har minst 40 %. Jämställd representation finns i Svedala, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Störst ökning av kvinnor i näringslivsrådet har Ystad från 23 till 50 %, följt av Hörby från 25 till 36 % och Hässleholm från 0 till 9 %. Hösten 2011 Uppföljning januari 2013 Kommun Män Kvinnor % Män Kvinnor % Bjuv Bromölla Burlöv Båstad?? 50 Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Kristianstad Kävlinge Malmö Osby Simrishamn Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge I följande kommuner finns inga näringslivsråd: Eslöv, Höör, Klippan, Landskrona, Lomma, Lund, Perstorp, Sjöbo, Skurup. I kommuner utan näringslivsråd kan motsvarande arbete bedrivas på annat sätt. Några större förändringar har skett En uppföljning har nyligen gjorts och då främst utifrån uppgifter på kommunernas hemsidor. Burlövs kommun har sedan 2012 bildat ett Näringslivsråd sammansatt av 7 män och 3 kvinnor, 30 % är kvinnor. Kävlinge kommun har också bildat ett Näringslivsråd under 2012 med 5 män och 3 kvinnor. Där är det nästan jämställt med 37 % kvinnor. I Hässleholm hade Näringslivsrådet enbart män tidigare men numera finns en kvinna med. I Ystad är det helt jämställt i Näringslivsrådet med 7 kvinnor och 7 män. Förra året hade man 23 % kvinnor så det är ju en stor ökning. Hörby har ökat andelen kvinnor i rådet till 36 % mot 25 % tidigare. I de övriga kommunerna ser det ungefär likadant ut som tidigare när det gäller sammansättningen av män och kvinnor i Näringslivsråden. Näringslivsrådens roll Sammanfattningsvis kan man säga att det nu är jämställt eller nästan jämställt i 8 kommuner av de 24 som har Näringslivsråd. Därmed inte sagt att näringslivsklimatet blir bättre för företagande kvinnor i kommunen. Det är snarare så att representationen i näringslivsråden är en del av de kulturer och strukturer som formar förutsättningarna för företagande i kommunerna. Här finns flera frågeställningar som är viktiga att diskutera: Vad finns det för kulturer gällande företagande i vår kommun? Hur påverkar dessa kulturer kvinnors företagande inom kommunen och kvinnors möjligheter till företagande? Vad har näringslivsråden för roll i vår kommun? Rapporten finns på resurscentrum. Susanne Kvant, Näringslivsråd är samverkansråd mellan kommunen och det lokala näringslivet. Till näringslivsråden inräknas även styrelser i näringslivsbolag i kommunen. Representationen räknas som jämställd om lägst representerat kön har minst 40 %.

5 5 Invandrarkvinnor och arbetslivet Jelica Ugricic, IKFs ordförande, var inbjuden som föreläsare vid Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) årliga Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar i mars 2013 i Uppsala. Temat var Det första jobbet, det viktiga jobbet och hon föreläste under rubriken Integration i arbetslivet. Jelica Ugricic var också inbjuden som talare vid en nationell konferens i Stockholm den mars 2013 arrangerad av företaget Conductive. Jelica höll en föreläsning om invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden. Hon berättade också om IKFs verksamhet, vårt verksamhetsbidrag från Tillväxtverket och mentorskap som metod. Offentliga aktörer som kommuner, arbetsförmedlingar och Försäkringskassan deltog. Sämre stöd till kvinnorna Stockholmskonferensen tog sin utgångspunkt i AKKA-utredningen SOU 2012:69 Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Elin Landell, särskild utredare, och departementsråd vid Arbetsmarknadsdepartementet berättade om slutsatserna från utredningen. Utredningen visar att kvinnors och mäns förutsättningar för etablering i Sverige skiljer sig relativt lite i början. Men skillnaderna ökar över tid i Sverige genom att kvinnorna systematiskt tar del av senare och sämre stöd jämfört med männen. Bland nyanlända med en etableringsplan deltar exempelvis männen i arbetsmarknadsutbildning tre gånger så ofta som kvinnorna. Förvärvsarbete värderas högt En vanlig förklaring till nyanlända kvinnors lägre sysselsättning är att de inte vill arbeta eller att de på grund av stort omsorgs- Elin Landell, särskild utredare och Maria Pålsson, IKF. ansvar och låg utbildning inte kan arbeta. Så ser dock inte verkligheten ut. Förvärvsarbete värderas generellt högt av både kvinnor och män. De flesta kvinnor som 2005 invandrade på grund av humanitära skäl eller anknytning hade 1-2 barn efter fem år i Sverige, och endast cirka fem procent hade fler än fyra barn. Maria Pålsson, Makt att påverka en uppskattad utbildning Efter alla intressanta och lärorika projekt som genomförts i Skåne i syfte att skapa jämställd tillväxt, är det många som är ivriga att fortsätta påverka de offentliga aktörerna. Fråga när bara hur når man fram, och vad är ett intresseväckande budskap? Till utbildningen Makt att påverka, kom 17 deltagare från nätverken runt om i Skåne. Kursen genomfördes av Amanda Mogensen, Ideal Kommunikation. Amanda har lång erfarenhet av att kommunicera både politiskt och i näringslivet och här är lite av hennes bästa tips: Sju misstag att undvika när vi vill påverka: Vi vill förändra världen, men berättar inte hur Vi har ett tydligt budskap, men upprepar inte detta Vi har goda argument, men använder samma argument till alla Vi är bra på att höras, men glömmer att lyssna Vi vill påverka allmänheten, men glömmer bort dem som verkligen har makt. Vi skickar ut ett pressmeddelande eller en broschyr, men gör inte så mycket mer Vi syns tillsammans med våra vänner, men missar de oväntade allianserna Valtid idealtid för påverkan Strax innan och strax efter val till de politiska strukturerna är det jättebra att ta kontakt med våra politiker. De är ivriga att komma ut och prata, och därför är det också bra att vara påläst om vilka hjärtefrågor som kan paras ihop med politikernas hjärtefrågor. Sedan är det också viktigt att följa upp vallöften och erbjuda information och samverkan för att uppfylla dessa. Gör en beslutskarta. Genom att kartlägga hur och var beslut tas i en kommun blir det lättare att hitta rätt kanal och tidpunkt för uppvaktning av tjänstemän och politiker. Är allt politik? Hur påverka utan att vara politisk? Genom Amanda Mogensen, Ideal Kommunikation höll utbildningen Makt att påverka. att agera som en lobbyorganisation för några hjärtefrågor, t ex jämställdhet och kvinnors företagande, kan vi skapa allmängiltiga budskap, som man kan presentera för olika politiker (som driver dessa frågor). Som lobbyorganisation är det viktigt att vara tydlig med att man är opolitisk för att nå ut till bredare skaror. Lisbeth Böhm, Grid

6 6 Aktuellt från Lokala ResursCentra Elizabeth Kaleebi, ordförande i NAW- LRC pratade på ett seminarium i Malmö om invandrarkvinnors låga deltagande i politiken. Nordic African Women Lokalt ResursCentrum Om invandrarkvinnor i politiken i Malmö Den 31 mars 2013 avslutade NAW-LRC (Nordic African Women Lokalt ResursCentrum) en undersökning om invandrarkvinnors deltagande i de politiska partierna i Malmö. Undersökningen var finansierad av Tillväxtverket. Undersökningen visade att invandrarkvinnors deltagande i det politiska arbetet i Malmö var lågt, samtidigt som det var de intervjuade kvinnornas övertygelse att deras medverkan skulle göra skillnad. Två dialogseminarier med invandrarkvinnor, kommunpolitiker och jämställdhetsansvariga i Malmö stad har hållits under verksamhetens gång. Det avslutande seminariet hölls i slutet av mars i Stadshuset. Elizabeth Kaleebi, ordförande i NAW, Nordic African Women Lokalt ResursCentrum, redovisade resultaten av föreningens undersökning, som bekräftade att invandrarkvinnors deltagande i det politiska arbetet i Malmö är lågt. - Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik slår fast att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, sa Elizabeth Kaleebi. - Det första och andra delmålet förtydligar genom att konstatera att en jämn fördelning av makt och inflytande ska finnas och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till en ekonomisk jämställdhet, fortsatte hon. Många utlandsfödda kvinnor är arbetslösa - Men utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden i Malmö är svag var sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor 46 % i kommunen. - Att jämföras med sysselsättningsgraden bland alla kvinnor i hela Sverige som låg på 80 %. Valdeltagandet generellt i invandrartäta stadsdelar i Malmö är också lågt låg det kring 60 %. Att jämföra med valdeltagandet totalt i Malmö som låg på 79,5 %. - Sammantaget ger dessa siffror en bild av invandrarkvinnors deltagande i samhällslivet som är djupt oroande, avslutade Elizabeth Kaleebi. Goda förebilder Men goda förebilder saknas inte helt. På seminariet berättade också Nada Johansson, politiskt verksam i Malmö i 30 år, om sin väg in i politiken. Detsamma gjorde Sadiye Altundal, stadsdelspolitiker i Rosengård som hade ett brinnande politiskt intresse med sig från sin uppväxt. En naturlig väg in i politiken, även för kvinnor. Invandrarkvinnors villkor kommer att synliggöras i NAW-LRCs fortsatta verksamhet både genom generella insatser för att förändra regler och normer och riktade insatser till grupper av invandrarkvinnor för att stärka deras ställning i samhället. Viveka Eriksson Hanna Thomé inledde mötet På plats i Stadshuset var Malmös kommunalråd för jämställdhetsfrågor, Hanna Thomé, som inledde mötet med bakgrundsinformation om jämställdheten i Malmö. Andreas Konstantinides, ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige och Cecilia Bengtsson, ansvarig för jämställdhetsintegrationsarbetet i Malmö stad redovisade hur arbetet med jämställdhetsintegrering fortskrider i kommunen. Makt och inflytande Hanna Thomé, jämställdhetskommunalråd i Malmö, inledde mötet med bakgrundsinformation om jämställdheten i Malmö. Sadiye Altundal, vice ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige, och även nybliven mamma.

7 Aktuellt från Lokala ResursCentra IKF Malmö Mångfald för ökad konkurrenskraft 7 Fem skånska verksamheter med ca 380 medarbetare arbetar under 2013 fokuserat med strategiskt mångfaldsarbete. De vill öka kundnöjdheten, men har olika sätt att nå dit. Det gäller Försäkringskassan LFC Malmö, Individ- och Familjeomsorgen på Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö stad, Merit utbildning AB, Näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborg stad och Stena Fastigheter i Malmö AB. De är alla med i projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft som ägs av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) och finansieras av Europeiska Socialfonden. Förändringsarbete Strategiskt mångfaldsarbete behöver liksom andra förändringsprocesser både vara förankrat hos ledningen och verksamhetsnära för att bli framgångsrikt. För att driva processen framåt samlas ledare och förändringsledare i alla deltagande verksamheter på nätverksträffar för att lära, utvecklas och dela erfarenheter med varandra. Är vi en del av mångfalden? Det som skiljer strategiskt mångfaldsarbete från andra förändringsprocesser är att det är så knutet till de värderingar som styr oss som individer. Normer styr vårt beteende vare sig vi är medvetna om det eller ej. Om vi granskar de normer som styr kan vi förändra dem och anpassa dem till verksamhetens behov. På så sätt är ett normkritiskt perspektiv en utgångspunkt för att synliggöra och förändra ojämlikhet. Maria Pålsson, Qlara nätverket för företagsamma kvinnor på Österlen Årsmöte och Årets Qlara! Årets Qlara är en utmärkelse till en medlem som uppfyllt något av kriterierna: ha bidragit till flera affärer för Qlaror eller drivit projekt som resulterat i positiv utveckling för Qlaror eller arbetat för en positiv utveckling av natur och kultur på Österlen. Årets pristagare blev journalisten, författaren och antikvariatsbokhandlaren Inga Lill Högberg, Södra Mellby. I motiveringen till priset framhålls särskilt att hon under 2012 överlät sitt skötebarn, kulturtidskriften På Österlen, till en annan medlem i Qlara, Frida Jönsson, som driver Fridas Grafiska i Brantevik. Till ordförande i Qlara omvaldes Katarina Bruning, Gladsax. I styrelsen ingår också Susann Arvidsson, Ylva Stockelberg, Anette Åberg, Karin Sverenius Holm, Karin Aleby och Monica Landin. Årets Qlara blev journalisten, författaren och antikvariatsbokhandlaren Inga Lill Högberg, Södra Mellby. Foto: Anette Åberg. Rivstart i Selma! Föreningen Selma i Landskrona startade året med stor kick-off i januari och i mars var det dags för årsmöte. Första tisdagen i varje månad är det frukostträff på Hotel Chaplin med mingel, presentationsrunda av deltagarna samt ett intressant föredrag. I år har det varit föredrag av Karina M Nielsen, som i många år arbetat med vilda djur i zoologiska parker. Vi har också fått veta mer om Malvan och deras arbete i Landskrona. I samband med det arrangerades ett lotteri där intäkterna skänktes till Malvan. Jämställdhetsprojekt Föreningen genomför just nu ett jämställdhetsprojekt med ekonomiskt stöd Kick-off möte i januari i Föreningen Selma. från Leader Skåne nordväst Södra. Om det berättade Ylva och Ann-Sofie om på senaste frukostträffen. Selma har arrangerat loppis där medlemmarna kunde boka bord och sälja olika prylar och kläder till hugade kunder. Ett intressant och givande dialogmöte med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg ägde rum på Stadshuset i februari. Ett möte med mycket engagerade medlemmar! Besök på Huvudstorp No 4 Årets första företagsbesök var på Huvudstorp No 4. Där bakades det surdegsbröd i gårdens gamla vedeldade ugn och avnjöts en god frukost i underbar miljö. Under våren erbjuds fotokurs i produktfotografering, fler företagsbesök och frukostträffar och sedan en trevlig våravslutning. Program och bilder från våra träffar finns på Ina Zachhau, Föreningen Selma

8 B SVERIGE Porto betalt Port payé Aktuellt från RRC United Sisters/Fryshuset Nätverk för unga tjejer United Sisters vision är att varje tjej ska kunna vara den hon själv vill vara och göra det just hon vill. Två tjejer i Unites Sisters tjejgrupp, Malmö. Vårt mål är att vara ett stöd för tjejer på deras väg till stärkt självkänsla och självförtroende så att de får mod och kompetens till att fatta egna beslut som de mår bra av samt till att göra de saker de vill i livet och vara de personer de mår bra av att vara. Vi vänder oss till alla tjejer i åldrarna 12 till 20 och utgör en mötesplats för gemenskap med andra tjejer oavsett kulturell och socioekonomisk bakgrund, vilket medverkar till en naturlig integration tjejerna emellan. Individuell coaching Grunden i vår verksamhet är individuell coaching, strukturerade grupper och öppna prova-på-aktiviteter. Genom våra verksamheter erbjuder vi tjejerna gemenskap, kontakt med trygga vuxna, utrymme att lära känna sig själv och en möjlighet att växa som person. Med små resurser stärker United Sisters tjejer till att hitta sin väg i livet och att våga identifiera och följa sina drömmar. Hos United Sisters får tjejer ett tryggt rum att prata fritt i och att utmana sig själva. Tjejerna tillåts vid behov att släppa den roll de tagit sig eller blivit tilldelad i sin närmiljö och kan istället inta en självvald roll som de mår bra av. Alla aktiviteter är kostnadsfria för tjejerna och leds till stor del av volontärer som ofta blir förebilder för tjejerna. Våra anställda kvalitetssäkrar genom en noggrann urvalsprocess av volontärer, utbildning, handledning och regelbunden uppföljning av tjejerna. Vi kommer i kontakt med cirka 300 tjejer och vi har cirka 70 aktiva volontärer varje år. Målgruppens behov Inom United Sisters verksamheter möter vi tjejer med en otrolig drivkraft men också tjejer som kämpar mot svåra förutsättningar. Gemensamt för många av tjejerna är att de hos oss vill få redskap för att se sig själva på ett mer positivt sätt, att skapa sunda relationer som de mår bra av och att lära sig sätta gränser. En del av Fryshuset United Sisters är en del av Fryshuset som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Vi finns till för att ge plats åt unga människors uttryck, tankar, idéer, drömmar och hopp. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Helena Jenisch, United Sisters Malmö, Coach- och gruppledarutbildning i United Sisters! Just nu rekryterar vi volontärer till höstens coach- och gruppledarutbildning. Datum för utbildningarna är 31 augusti och 1 september (samt 15 september för coachutbildningen). Intresserad? Anmäl dig till eller sprid informationen vidare! Nätverksnytt ges ut av: Winnet Skåne, med stöd av Region Skåne Redaktör: Bodil Nilsson Winnet Skåne, c/o Christina Arvesen Järnvägsgatan 51, Landskrona Telefon: E-post: Tjejer i United Sisters.United Sisters är en del av Fryshuset och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Form: Collage grafisk form, Tryck: GL-Tryck AB,

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-22 Dnr 1501272 1 (11) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsberättelse Winnet

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Utveckling av kvinnors företagande i Skåne

Utveckling av kvinnors företagande i Skåne Utveckling av kvinnors företagande i Skåne Sammanfattning Inledning Så här gick insamlingen till Del A Del B Del C Del D Del E Del F Del G Del H Statistik En allmän bild av befolkningen Företagare Attitydundersökningen

Läs mer

Strukturomvandling i Skåne

Strukturomvandling i Skåne Strukturomvandling i Skåne - nedgång, omvandling och förnyelse Näringsliv Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Vi behöver en evidensbaserad utvecklingspolitik Dålig kunskap

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Det ska vi fira! Nu tar vi chansen att synliggöra barnkonventionen och hoppas med detta material inspirera till födelsedagsfirande runt om i Skåne! Nätverket

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är kvinnor (20 %). Det finns flera siffermaterial att

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ta med en kompis ut i naturen!

Ta med en kompis ut i naturen! Information från Naturskyddsföreningen i Skåne Ta med en kompis ut i naturen! Vad vet du om oss i Skåne? 350 events i år hänger du med? Har du en natursnok där hemma? En krets i varje kommun. Yes! Häng

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015 www.ikf.se MÖTESPLATSEN IKF IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och religiöst obunden ideell organisation.

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer