Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte"

Transkript

1 Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen som en kurs inom ett utbildningsprogram. Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Antal sökande inom program första hand Antal sökande inom program totalt Blekinge tekniska högskola BTH Affärsengelska Blekinge tekniska högskola BTH Affärsengelska, distans Blekinge tekniska högskola BTH Affärsutveckla ditt företag Blekinge tekniska högskola BTH Affärsystem - en grundläggande orientering Blekinge tekniska högskola BTH Algebra Blekinge tekniska högskola BTH Analys A Blekinge tekniska högskola BTH Analytiska metoder i matematiska modeller Blekinge tekniska högskola BTH Antennteori Blekinge tekniska högskola BTH Användbarhet ur ett industriellt perspektiv Blekinge tekniska högskola BTH Arbetssociologi Blekinge tekniska högskola BTH Att marknadsföras och synas på nätet Blekinge tekniska högskola BTH Att skapa förändring Blekinge tekniska högskola BTH Avancerad filterdesign Blekinge tekniska högskola BTH Beskattningsrätt Blekinge tekniska högskola BTH Bloody Murder Blekinge tekniska högskola BTH Business Intelligence Blekinge tekniska högskola BTH Business-to-Business Blekinge tekniska högskola BTH Business-to-Consumer Blekinge tekniska högskola BTH Chefskommunikation och IT Blekinge tekniska högskola BTH Databasteknik och webbapplikationer, intro Blekinge tekniska högskola BTH Databasteknik och Windowsapplikationer Blekinge tekniska högskola BTH Datorstöd inom Konstruktion Blekinge tekniska högskola BTH Datorstöd inom Konstruktion Blekinge tekniska högskola BTH Decision Making I Blekinge tekniska högskola BTH Decision Making II Blekinge tekniska högskola BTH Differentialekvationer Blekinge tekniska högskola BTH Digital multimediapoesi Blekinge tekniska högskola BTH Digitalt berättande och lärande Blekinge tekniska högskola BTH Diskret matematik Blekinge tekniska högskola BTH Diskret matematik och analys Blekinge tekniska högskola BTH Ekonomiska analyser och programmering Blekinge tekniska högskola BTH Elektroniska affärer Blekinge tekniska högskola BTH Engelska: Introduktion till litteraturstudier för internationella studenter Blekinge tekniska högskola BTH Engelska: Tillämpad engelska I Blekinge tekniska högskola BTH Engelska: Tillämpad engelska I Blekinge tekniska högskola BTH Engelska: Tillämpad engelska II Blekinge tekniska högskola BTH Engelska: Tillämpad engelska II Blekinge tekniska högskola BTH Engelska: Tillämpad engelska III Blekinge tekniska högskola BTH Engelska: Tillämpad engelska IV Blekinge tekniska högskola BTH Entreprenörskap i IT-samhället Blekinge tekniska högskola BTH Epidemiologi Blekinge tekniska högskola BTH E-samhället Blekinge tekniska högskola BTH Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap Blekinge tekniska högskola BTH Finansiering och investering Blekinge tekniska högskola BTH Finansiering och investering

2 Blekinge tekniska högskola BTH Fysik Blekinge tekniska högskola BTH Företagsekonomi, fortsättningskurs Blekinge tekniska högskola BTH Företagsekonomi, fortsättningskurs Blekinge tekniska högskola BTH Företagsekonomi, grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Företagsekonomi, grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Företagsekonomi, grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Företagsfinansiering: Finansiering och Finansiella Marknader Blekinge tekniska högskola BTH Företagsfinansiering: Investeringsteori och Kognitiv Finansiell Teori Blekinge tekniska högskola BTH Genus, Vetenskap och Digitala Medier Blekinge tekniska högskola BTH Grafisk design för webben Blekinge tekniska högskola BTH Grunder i digital ljudteknik Blekinge tekniska högskola BTH Grundkurs IT Blekinge tekniska högskola BTH Grundläggande företagsekonomi Blekinge tekniska högskola BTH Grundläggande företagsekonomi Blekinge tekniska högskola BTH Grundläggande företagsekonomi Blekinge tekniska högskola BTH Gruppsykologi med inriktning arbetsmiljö Blekinge tekniska högskola BTH Gruppsykologi med inriktning arbetsmiljö Blekinge tekniska högskola BTH Hot och svek - säkerhet hos människor och datorer Blekinge tekniska högskola BTH Hälsa och samhälle Blekinge tekniska högskola BTH Immaterialrätt och affärsstrategier Blekinge tekniska högskola BTH Informationssäkerhet Blekinge tekniska högskola BTH Informationssökning och Vetenskaplig teori och metod Blekinge tekniska högskola BTH Inledande programmering i Java Blekinge tekniska högskola BTH Innovationsekonomi Blekinge tekniska högskola BTH Innovativ och hållbar Produktutveckling Blekinge tekniska högskola BTH Introduktion till högskolestudier Blekinge tekniska högskola BTH Introduktion till marknadsföring Blekinge tekniska högskola BTH Introduktion till marknadsföring Blekinge tekniska högskola BTH Introduktion till marknadsföring Blekinge tekniska högskola BTH Introduktion till Teknik och Vetenskapsstudier Blekinge tekniska högskola BTH Juridisk Översiktskurs Blekinge tekniska högskola BTH Juridisk Översiktskurs Blekinge tekniska högskola BTH Kandidatarbete i datavetenskap Blekinge tekniska högskola BTH Kandidatarbete i företagsekonomi Blekinge tekniska högskola BTH Kandidatarbete i företagsekonomi Blekinge tekniska högskola BTH Kommersiell IT-juridik Blekinge tekniska högskola BTH Kommunikation på distans Blekinge tekniska högskola BTH Komplex analys och transformer Blekinge tekniska högskola BTH Kultur och Mediestudier I Blekinge tekniska högskola BTH Kultur och Mediestudier II Blekinge tekniska högskola BTH Kvalitetsutveckling Blekinge tekniska högskola BTH Landskaps- och bebyggelsehistoria Blekinge tekniska högskola BTH Ledarskap och grupp Blekinge tekniska högskola BTH Ledarskap och organisation Blekinge tekniska högskola BTH Linjär algebra Blekinge tekniska högskola BTH Linjär algebra, fortsättningskurs Blekinge tekniska högskola BTH Linjär optimeringslära Blekinge tekniska högskola BTH Logistik och effektiva flödeskedjor Blekinge tekniska högskola BTH Magisterfördjupning, E-business Blekinge tekniska högskola BTH Makroekonomi I Blekinge tekniska högskola BTH Marknadsföring av high-tech produkter, tjänster och upplevelser Blekinge tekniska högskola BTH Matematik Blekinge tekniska högskola BTH Matematik Blekinge tekniska högskola BTH Matematik, fortsättningskurs Blekinge tekniska högskola BTH Matematisk analys, fortsättningskurs

3 Blekinge tekniska högskola BTH Matematisk statistik Blekinge tekniska högskola BTH Matematiska verktyg i undervisningen Blekinge tekniska högskola BTH Mediaform och design: En introduktion till visuell kommunikation Blekinge tekniska högskola BTH Medicinsk signalbehandling Blekinge tekniska högskola BTH Metoder för evidens - systematisk litteraturgranskning Blekinge tekniska högskola BTH Mikroekonomi I Blekinge tekniska högskola BTH Miljögrunder Blekinge tekniska högskola BTH Mobil kommunikation Blekinge tekniska högskola BTH Modeller och system för ekonomisk styrning Blekinge tekniska högskola BTH Multimedia över nätverk, grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Nationalekonomi, grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Objektorienterad programmering i Java Blekinge tekniska högskola BTH Organisation and Management: Human Resource Management Blekinge tekniska högskola BTH Organisation och organisering Blekinge tekniska högskola BTH Organisation och organisering Blekinge tekniska högskola BTH Partiella differentialekvationer Blekinge tekniska högskola BTH Pedagogik med inriktning mot lärande i IT-samhället- fortsättningskurs Blekinge tekniska högskola BTH Pedagogik med inriktning mot lärande i IT-samhället- grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Planering arbetsplatser Blekinge tekniska högskola BTH Planering II, Detaljplaneprocessen Blekinge tekniska högskola BTH Planering projekt i stor stad Blekinge tekniska högskola BTH Planering översiktlig nivå Blekinge tekniska högskola BTH Planering: Europeiska Unionen ur ett territoriellt perspektiv Blekinge tekniska högskola BTH Planering; Hållbar utveckling Blekinge tekniska högskola BTH Planeringsekonomi och plangenomförande Blekinge tekniska högskola BTH Professionell Teknisk Kommunikation Blekinge tekniska högskola BTH Projekt som arbetsform Blekinge tekniska högskola BTH Projektledningens grunder Blekinge tekniska högskola BTH Psykologi i arbetslivet Blekinge tekniska högskola BTH Psykologi i arbetslivet Blekinge tekniska högskola BTH Psykologi, grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Psykologi, grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Psykologiska perspektiv på individen med betoning arbetsmiljö Blekinge tekniska högskola BTH Psykologiska perspektiv på individen med betoning arbetsmiljö Blekinge tekniska högskola BTH Retorik och nya medier Blekinge tekniska högskola BTH Signalbehandling I Blekinge tekniska högskola BTH Signalbehandling II Blekinge tekniska högskola BTH Signalprocessorteknik Blekinge tekniska högskola BTH Skaffa kapital och investera Blekinge tekniska högskola BTH Skissteknik för medieteknik Blekinge tekniska högskola BTH Skriftlig kommunikation II Blekinge tekniska högskola BTH Smärta och smärtbehandling Blekinge tekniska högskola BTH Socialrätt Blekinge tekniska högskola BTH Sociologi grundkurs Blekinge tekniska högskola BTH Sociologi, fortsättningskurs Blekinge tekniska högskola BTH Sociologins grunder Blekinge tekniska högskola BTH Språk och Kommunikation I Blekinge tekniska högskola BTH Språklig kommunikation Blekinge tekniska högskola BTH Staden, från litterär föreställning till arkitektonisk utformning Blekinge tekniska högskola BTH Stokastiska processer Blekinge tekniska högskola BTH Strategi, affärer och informationssystem Blekinge tekniska högskola BTH Strategiutveckling och IT Blekinge tekniska högskola BTH Stöd till närstående Blekinge tekniska högskola BTH Svenska språket I Blekinge tekniska högskola BTH Svenska för internationella studenter

4 Blekinge tekniska högskola BTH Svenska för internationella studenter Blekinge tekniska högskola BTH Svenska språket III, 31-45hp Blekinge tekniska högskola BTH Tillämpad kryptering Blekinge tekniska högskola BTH Transformationsgrupper och Liealgebror Blekinge tekniska högskola BTH Tyst kunskap - yrkeskunnandets praktik Blekinge tekniska högskola BTH Webbutveckling I - Introduktion Blekinge tekniska högskola BTH Vetenskaplig kommunikation och digitala bibliotek Blekinge tekniska högskola BTH Vetenskapligt skrivande på engelska I Blekinge tekniska högskola BTH Vetenskapligt skrivande på engelska I Blekinge tekniska högskola BTH Vetenskapsfilosofi Blekinge tekniska högskola BTH Vågfysik Blekinge tekniska högskola BTH Vårdvetenskap/omvårdnad Blekinge tekniska högskola BTH Vårdvetenskapens teori Chalmers tekniska högskola CTH D-modellering Chalmers tekniska högskola CTH Active noise control Chalmers tekniska högskola CTH Advanced analysis for water and sediment assessment Chalmers tekniska högskola CTH Advanced chemical reaction engineering Chalmers tekniska högskola CTH Advanced classical physics Chalmers tekniska högskola CTH Advanced computer aided design Chalmers tekniska högskola CTH Advanced material mechanics Chalmers tekniska högskola CTH Advanced organic chemistry Chalmers tekniska högskola CTH Advanced Photonics Chalmers tekniska högskola CTH Advanced production systems Chalmers tekniska högskola CTH Advanced quantum mechanics Chalmers tekniska högskola CTH Advanced sketching Chalmers tekniska högskola CTH Advanced topics in networks and distributed systems Chalmers tekniska högskola CTH Aesthetics of interaction Chalmers tekniska högskola CTH Affärsdriven produktutveckling Chalmers tekniska högskola CTH Affärsplanering för tillväxtföretag - Venture Cup Chalmers tekniska högskola CTH Agile development processes Chalmers tekniska högskola CTH Air-Conditioning, Refrigeration and Heat Pump Technology Chalmers tekniska högskola CTH Algebra Chalmers tekniska högskola CTH Algebra Chalmers tekniska högskola CTH Algorithms Chalmers tekniska högskola CTH Algorithms, advanced course Chalmers tekniska högskola CTH Allmän lastteknik Chalmers tekniska högskola CTH Allmän och oorganisk kemi Chalmers tekniska högskola CTH Analog integrated circuit design Chalmers tekniska högskola CTH Analytisk kemi Chalmers tekniska högskola CTH Anläggningsteknik, grund Chalmers tekniska högskola CTH Applied computational electromagnetics Chalmers tekniska högskola CTH Applied computing in chemistry Chalmers tekniska högskola CTH Applied manufacturing technology Chalmers tekniska högskola CTH Applied optical spectroscopy Chalmers tekniska högskola CTH Applied organic molecular spectroscopy Chalmers tekniska högskola CTH Applied signal processing Chalmers tekniska högskola CTH Applied structural dynamics Chalmers tekniska högskola CTH Arkitektur - aktuella frågor Chalmers tekniska högskola CTH Arkitektur och optimerade strukturer Chalmers tekniska högskola CTH Arkitekturexkursioner Chalmers tekniska högskola CTH Artificial Intelligence Chalmers tekniska högskola CTH Artificial intelligence Chalmers tekniska högskola CTH Artificial neural networks Chalmers tekniska högskola CTH Astrophysical dynamics Chalmers tekniska högskola CTH Astrophysics and earth science

5 Chalmers tekniska högskola CTH Atkinidernas kemi Chalmers tekniska högskola CTH Atomic, molecular and cluster physics Chalmers tekniska högskola CTH Automatiseringsteknik Chalmers tekniska högskola CTH Automotive engineering project Chalmers tekniska högskola CTH Basic and applied pharmacology Chalmers tekniska högskola CTH Basic design Chalmers tekniska högskola CTH Basic stochastic processes Chalmers tekniska högskola CTH Berlin-exkursion Chalmers tekniska högskola CTH Beteendevetenskap Chalmers tekniska högskola CTH Betongbyggnad Chalmers tekniska högskola CTH Betongens uttrycksmedel Chalmers tekniska högskola CTH Biochemical toxicology A Chalmers tekniska högskola CTH Biochemical toxicology B Chalmers tekniska högskola CTH Biochemistry and molecular biology Chalmers tekniska högskola CTH Biokemi Chalmers tekniska högskola CTH Biomaterials Chalmers tekniska högskola CTH Biomedical instrumentation Chalmers tekniska högskola CTH Biophysical chemistry Chalmers tekniska högskola CTH Bioreaktionsteknik Chalmers tekniska högskola CTH Bostadens rum Chalmers tekniska högskola CTH Brobyggnad Chalmers tekniska högskola CTH Brukarcentrerad produktdesign Chalmers tekniska högskola CTH Bryggtjänst Chalmers tekniska högskola CTH Building in society Chalmers tekniska högskola CTH Building technology and building services engineering - design Chalmers tekniska högskola CTH Business communication Chalmers tekniska högskola CTH Business law Chalmers tekniska högskola CTH Byggande i samhället Chalmers tekniska högskola CTH Byggnad Chalmers tekniska högskola CTH Byggnad Chalmers tekniska högskola CTH Byggnad och struktur Chalmers tekniska högskola CTH Byggnaden som klimatsystem Chalmers tekniska högskola CTH Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation Chalmers tekniska högskola CTH Byggnadskonstruktion Chalmers tekniska högskola CTH Byggnadskonstruktion Chalmers tekniska högskola CTH Byggnadskonstruktion och byggnadsvård Chalmers tekniska högskola CTH Byggnadsteknikens historia Chalmers tekniska högskola CTH Byggnadsvård, ombyggnad och hållbar utveckling Chalmers tekniska högskola CTH Byggteknik Chalmers tekniska högskola CTH Bärande konstruktioner Chalmers tekniska högskola CTH CAD Chalmers tekniska högskola CTH CAD och programmeringsteknik Chalmers tekniska högskola CTH Cell biology, bioinformatics and systems biology, basic course Chalmers tekniska högskola CTH Cellulose technology Chalmers tekniska högskola CTH Chalmers ecomarathon Chalmers tekniska högskola CTH Chalmers formula student Chalmers tekniska högskola CTH Chartering and ship operation Chalmers tekniska högskola CTH Classification and regulations Chalmers tekniska högskola CTH Cognitive Ergonomics Chalmers tekniska högskola CTH Combustion Engineering Chalmers tekniska högskola CTH Complex systems seminar Chalmers tekniska högskola CTH Computational biology Chalmers tekniska högskola CTH Computational fluid dynamics Chalmers tekniska högskola CTH Computational hydrodynamics and optimisation Chalmers tekniska högskola CTH Computational nonlinear mechanics

6 Chalmers tekniska högskola CTH Computational physics Chalmers tekniska högskola CTH Computations in mechanics Chalmers tekniska högskola CTH Computer aided industrial design (CAID) Chalmers tekniska högskola CTH Computer aided modelling, advanced course Chalmers tekniska högskola CTH Computer architecture Chalmers tekniska högskola CTH Computer graphics Chalmers tekniska högskola CTH Computer intensive statistical methods Chalmers tekniska högskola CTH Computer introduction Chalmers tekniska högskola CTH Computer security Chalmers tekniska högskola CTH Concrete structures Chalmers tekniska högskola CTH Condensed matter physics Chalmers tekniska högskola CTH Construction contract relationships Chalmers tekniska högskola CTH Construction purchasing and logistics Chalmers tekniska högskola CTH Cryptography Chalmers tekniska högskola CTH Data acquisition and handling in systems biology Chalmers tekniska högskola CTH Databaser Chalmers tekniska högskola CTH Datakommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Datastrukturer Chalmers tekniska högskola CTH Datorintroduktion Chalmers tekniska högskola CTH Datorintroduktion D Chalmers tekniska högskola CTH Datorintroduktion E Chalmers tekniska högskola CTH Datorstödd maskinkonstruktion Chalmers tekniska högskola CTH Datorstödd produktmodellering, Catia V Chalmers tekniska högskola CTH Datorstödd reglerdesign Chalmers tekniska högskola CTH Design för extrema miljöer Chalmers tekniska högskola CTH Design och framtida utmaningar Chalmers tekniska högskola CTH Design och kommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Design och kommunikation, fk Chalmers tekniska högskola CTH Design of microwave monolithic integrated circuits (MMIC) Chalmers tekniska högskola CTH Design of silent products Chalmers tekniska högskola CTH Design project Chalmers tekniska högskola CTH Designintroduktion Chalmers tekniska högskola CTH Designtänkande i forskningen - teori och metoder Chalmers tekniska högskola CTH Digital communications Chalmers tekniska högskola CTH Digital control Chalmers tekniska högskola CTH Digital gestaltning Chalmers tekniska högskola CTH Digital integrated circuit design Chalmers tekniska högskola CTH Digital movie making I Chalmers tekniska högskola CTH Digital och datorteknik Chalmers tekniska högskola CTH Digital- och datorteknik Chalmers tekniska högskola CTH Digital- och datorteknik D Chalmers tekniska högskola CTH Digital- och datorteknik IT Chalmers tekniska högskola CTH Discrete event control and optimization Chalmers tekniska högskola CTH Distributed systems Chalmers tekniska högskola CTH Drinking water engineering Chalmers tekniska högskola CTH Drug development Chalmers tekniska högskola CTH Dynamiska system med reglerteknik Chalmers tekniska högskola CTH Ecology for engineers Chalmers tekniska högskola CTH Ekonomi och byggande Chalmers tekniska högskola CTH Ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola CTH Electric drives I Chalmers tekniska högskola CTH Electroacoustics and ultrasonics Chalmers tekniska högskola CTH Electromagnetic waves and spectroscopy Chalmers tekniska högskola CTH Electronic Circuit Simulation Chalmers tekniska högskola CTH Elektrisk mätteknik och vågfysik

7 Chalmers tekniska högskola CTH Elektriska kretsar Chalmers tekniska högskola CTH Elektriska system Chalmers tekniska högskola CTH Elteknik Chalmers tekniska högskola CTH Elteknik, konstruktion Chalmers tekniska högskola CTH Energiomvandling Chalmers tekniska högskola CTH Engelska Chalmers tekniska högskola CTH Engelska för sjöfart och logistik Chalmers tekniska högskola CTH Engineering ceramics Chalmers tekniska högskola CTH Engineering geology Chalmers tekniska högskola CTH Engineering metals Chalmers tekniska högskola CTH Entrepreneurship and project management Chalmers tekniska högskola CTH Environmental analysis of water Chalmers tekniska högskola CTH Environmental impact assessment Chalmers tekniska högskola CTH Ergonomi Chalmers tekniska högskola CTH Ergonomi TD Chalmers tekniska högskola CTH Examensarbete förberedelsekurs Chalmers tekniska högskola CTH Experimental design Chalmers tekniska högskola CTH Experimental physics: spectroscopic methods Chalmers tekniska högskola CTH Fackspråk och kommunikation engelska, del Chalmers tekniska högskola CTH Fackspråk och kommunikation, Engelska och Svenska, Chalmers tekniska högskola CTH Farligt gods Chalmers tekniska högskola CTH Fartygsbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola CTH Fartygsförlagd utbildning, period Chalmers tekniska högskola CTH Fastighets- och entreprenadjuridik Chalmers tekniska högskola CTH Fault-tolerant computer systems Chalmers tekniska högskola CTH Fiber Optical Communication Chalmers tekniska högskola CTH Financial management Chalmers tekniska högskola CTH Finansiella derivat och stokastisk analys Chalmers tekniska högskola CTH Finite element method - basics Chalmers tekniska högskola CTH Finite element simulation in design Chalmers tekniska högskola CTH Flervariabelanalys E Chalmers tekniska högskola CTH Flervariabelanalys V Chalmers tekniska högskola CTH Flervariabelmatematik Z Chalmers tekniska högskola CTH FoCAL project Chalmers tekniska högskola CTH Food chemistry Chalmers tekniska högskola CTH Food technology Chalmers tekniska högskola CTH Forma i sten Chalmers tekniska högskola CTH Foundations for Microwave Engineering Chalmers tekniska högskola CTH Foundations for Photonics Engineering Chalmers tekniska högskola CTH Foundations of probability theory Chalmers tekniska högskola CTH Fourieranalys Chalmers tekniska högskola CTH Frontiers of programming language technology Chalmers tekniska högskola CTH Från idé till färdig byggnad Chalmers tekniska högskola CTH Från idé till färdig möbel Chalmers tekniska högskola CTH Fuel cells - function and materials Chalmers tekniska högskola CTH Functional programming Chalmers tekniska högskola CTH Fundamentals of micro- and nanotechnology Chalmers tekniska högskola CTH Funktionalanalys Chalmers tekniska högskola CTH Fysik Chalmers tekniska högskola CTH Fysik TB Chalmers tekniska högskola CTH Fysiken omkring oss Chalmers tekniska högskola CTH Förberedande sjöingenjörsutbildning Chalmers tekniska högskola CTH Förbränningsmotorteknik Chalmers tekniska högskola CTH Förbränningsmotorteknik och gasväxling Chalmers tekniska högskola CTH Fördjupningsprojekt a

8 Chalmers tekniska högskola CTH Fördjupningsprojekt b Chalmers tekniska högskola CTH Fördjupningsprojekt c Chalmers tekniska högskola CTH Företagsekonomi-kalkylering Chalmers tekniska högskola CTH Försöksplanering Chalmers tekniska högskola CTH Galaxies and observational cosmology Chalmers tekniska högskola CTH Gas turbine technology Chalmers tekniska högskola CTH Genetically engineered foods Chalmers tekniska högskola CTH Geometri Chalmers tekniska högskola CTH Geoteknik Chalmers tekniska högskola CTH Geoteknik med grundläggning Chalmers tekniska högskola CTH GIS - Geografisk modellering i 2 o 3 dimensioner Chalmers tekniska högskola CTH Global chemical sustainability Chalmers tekniska högskola CTH Grafisk design och presentaion Chalmers tekniska högskola CTH Graphical interfaces Chalmers tekniska högskola CTH Gravitation and cosmology Chalmers tekniska högskola CTH Grundläggande software engineering Chalmers tekniska högskola CTH Heat and moisture engineering Chalmers tekniska högskola CTH Heating, ventilation and air conditioning systems engg Chalmers tekniska högskola CTH High voltage engineering Chalmers tekniska högskola CTH Human factors Chalmers tekniska högskola CTH Human factors in production Chalmers tekniska högskola CTH Humanoid robotics Chalmers tekniska högskola CTH Hållbar utveckling i Norden 1A Chalmers tekniska högskola CTH Hållbar utveckling i Norden 1B Chalmers tekniska högskola CTH Hållbar utveckling och designprofessionerna Chalmers tekniska högskola CTH Hållfasthetslära Chalmers tekniska högskola CTH Hållfasthetslära Chalmers tekniska högskola CTH Hållfasthetslära V och AT Chalmers tekniska högskola CTH ICT economics and policy Chalmers tekniska högskola CTH Image analysis Chalmers tekniska högskola CTH Image processing Chalmers tekniska högskola CTH Individual preparation course Chalmers tekniska högskola CTH Individual project in bioinformatics and systems biology Chalmers tekniska högskola CTH Individual project in biotechnology, advanced level Chalmers tekniska högskola CTH Industrial design engineering - theory and methodology Chalmers tekniska högskola CTH Industrial energy systems Chalmers tekniska högskola CTH Industrial engineering Chalmers tekniska högskola CTH Industriautomation Chalmers tekniska högskola CTH Industriell datakommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Industriell ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola CTH Industriell ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola CTH Ingenjörsmetodik M Chalmers tekniska högskola CTH Inledande matematik E Chalmers tekniska högskola CTH Inledande matematik TD Chalmers tekniska högskola CTH Inledande matematik V och AT Chalmers tekniska högskola CTH Inledande matematik Z Chalmers tekniska högskola CTH Inledande matematisk analys F Chalmers tekniska högskola CTH Innovation and entrepreneurship Chalmers tekniska högskola CTH Integrationsteori Chalmers tekniska högskola CTH Internal combustion engines Chalmers tekniska högskola CTH Internet technology Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to automotive engineering Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to automotive industrial design engineering Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to communication engineering Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to discrete event systems

9 Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to electronic system design Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to engineering mathematics Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to Microsystems Packaging Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to Microwave and Photonics Engineering Chalmers tekniska högskola CTH Introduction to programming, bioinformatics and systems biology Chalmers tekniska högskola CTH Introduktion Chalmers tekniska högskola CTH Introduktion bygg och anläggning Chalmers tekniska högskola CTH Introduktion till automation och mekatronik Chalmers tekniska högskola CTH Introduktion till funktionell programmering Chalmers tekniska högskola CTH Introduktion till mekatronik Chalmers tekniska högskola CTH Kemi TB Chalmers tekniska högskola CTH Kemisk miljövetenskap Chalmers tekniska högskola CTH Kemisk miljövetenskap Chalmers tekniska högskola CTH Kommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Kommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Komplex matematisk analys Chalmers tekniska högskola CTH Konstruktion, fortsättningskurs Chalmers tekniska högskola CTH Konstruktionsteknik Chalmers tekniska högskola CTH Kretsanalys Chalmers tekniska högskola CTH Kurs Maskinbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola CTH Kvalitet och driftsäkerhet Chalmers tekniska högskola CTH Kvalitets- och miljöledning Chalmers tekniska högskola CTH Kvalitetsteknik med statistik Chalmers tekniska högskola CTH Leadership and teamwork Chalmers tekniska högskola CTH Ledarskap Chalmers tekniska högskola CTH Ledarskap och management Chalmers tekniska högskola CTH Linear statistical models Chalmers tekniska högskola CTH Linjär algebra D Chalmers tekniska högskola CTH Linjär algebra och geometri F Chalmers tekniska högskola CTH Linjära system Chalmers tekniska högskola CTH Liquid crystals, physics and applications Chalmers tekniska högskola CTH Ljus och mörker i stadsrummet Chalmers tekniska högskola CTH Logic in computer science Chalmers tekniska högskola CTH Logistik Chalmers tekniska högskola CTH Managing operations processes Chalmers tekniska högskola CTH Managing organisations in the construction industry Chalmers tekniska högskola CTH Manufacturing of yachts Chalmers tekniska högskola CTH Manufacturing strategy Chalmers tekniska högskola CTH Marine machinery systems Chalmers tekniska högskola CTH Maritime logistics Chalmers tekniska högskola CTH Marketing Chalmers tekniska högskola CTH Maskinelement Chalmers tekniska högskola CTH Maskinkonstruktion Chalmers tekniska högskola CTH Matematik Chalmers tekniska högskola CTH Matematik KI Chalmers tekniska högskola CTH Matematik TB Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk analys Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk analys i en variabel Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk analys i en variabel E Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk analys i en variabel V och AT Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk analys i flera variabler Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk analys IT Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk analys, fortsättning Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk fysik Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk orientering

10 Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk programvara Chalmers tekniska högskola CTH Matematisk statistik Chalmers tekniska högskola CTH Materia, rum, struktur 1A Chalmers tekniska högskola CTH Materia, rum, struktur 3A Chalmers tekniska högskola CTH Material för lätta konstruktioner Chalmers tekniska högskola CTH Material mechanics Chalmers tekniska högskola CTH Material- och rumslaborationer Chalmers tekniska högskola CTH Material performance Chalmers tekniska högskola CTH Material science, structure and properties Chalmers tekniska högskola CTH Materials characterisation and failure analysis Chalmers tekniska högskola CTH Materials in medicine Chalmers tekniska högskola CTH Materials selection and design Chalmers tekniska högskola CTH Materialteknik Chalmers tekniska högskola CTH Materialteknik Chalmers tekniska högskola CTH Materialteknik M, del A Chalmers tekniska högskola CTH Materialteknik M, del B Chalmers tekniska högskola CTH Materie- och vågteori Chalmers tekniska högskola CTH Mathematical modelling and computational tools Chalmers tekniska högskola CTH Measurement techniques for automotive applications Chalmers tekniska högskola CTH Mechanics of solids and fluids Chalmers tekniska högskola CTH Medicine for the engineer Chalmers tekniska högskola CTH Mekanik Chalmers tekniska högskola CTH Mekanik, fortsättningskurs Chalmers tekniska högskola CTH Methods for electronic system design and verification Chalmers tekniska högskola CTH Microsystems technology Chalmers tekniska högskola CTH Mikrodatorsystem Chalmers tekniska högskola CTH Mikroelektronik Chalmers tekniska högskola CTH Miljö- och energiteknik Chalmers tekniska högskola CTH Miljösystemanalys - Environmental systems analysis Chalmers tekniska högskola CTH Miljöteknik Chalmers tekniska högskola CTH Miljöteknik- hållbar utveckling Chalmers tekniska högskola CTH Miljöteknik och elenergi Z Chalmers tekniska högskola CTH Modeling and design of organizations Chalmers tekniska högskola CTH Modeling and fabrication of micro/nanodevices Chalmers tekniska högskola CTH Modellering och praktisk reglerteknik Chalmers tekniska högskola CTH Modellering, visualisering och kommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Modelling and simulation Chalmers tekniska högskola CTH Modellteckning Chalmers tekniska högskola CTH Models of computation Chalmers tekniska högskola CTH Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques Chalmers tekniska högskola CTH Modern manufacturing processes Chalmers tekniska högskola CTH Molecular biology Chalmers tekniska högskola CTH Molecular biology Chalmers tekniska högskola CTH Molecular modelling Chalmers tekniska högskola CTH Molekylär bioteknik Chalmers tekniska högskola CTH Multiphase flow Chalmers tekniska högskola CTH Människa - dator interaktion Chalmers tekniska högskola CTH Människa - Teknik Chalmers tekniska högskola CTH Nanomaterials chemistry Chalmers tekniska högskola CTH Nanoscience Chalmers tekniska högskola CTH Nanostructured drug delivery systems Chalmers tekniska högskola CTH Navigation Chalmers tekniska högskola CTH Network security Chalmers tekniska högskola CTH Nordisk arkitektur Chalmers tekniska högskola CTH Nuclear engineering I

11 Chalmers tekniska högskola CTH Nuclear engineering II Chalmers tekniska högskola CTH Nuclear engineering III Chalmers tekniska högskola CTH Nuclear engineering IV Chalmers tekniska högskola CTH Numerisk linjär algebra Chalmers tekniska högskola CTH Nutida arkitektur, teori och historia Chalmers tekniska högskola CTH Nutrition and health Chalmers tekniska högskola CTH Objektorienterad programmering Chalmers tekniska högskola CTH Objektorienterad programmering Chalmers tekniska högskola CTH Objektorienterad programvaruutveckling IT Chalmers tekniska högskola CTH Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts.kurs Chalmers tekniska högskola CTH Optimeringslära, grundkurs Chalmers tekniska högskola CTH Paper technology Chalmers tekniska högskola CTH Parallel and distributed real-time systems Chalmers tekniska högskola CTH Parallell programmering Chalmers tekniska högskola CTH Partiella differentialekvationer, projektkurs Chalmers tekniska högskola CTH Passive safety Chalmers tekniska högskola CTH Physical computing Chalmers tekniska högskola CTH Physical Ergonomics Chalmers tekniska högskola CTH Plasma physics with applications Chalmers tekniska högskola CTH Polymer chemistry and physics Chalmers tekniska högskola CTH Port management Chalmers tekniska högskola CTH Power electronic converters Chalmers tekniska högskola CTH Power electronic solutions for power systems Chalmers tekniska högskola CTH Power market management Chalmers tekniska högskola CTH Power system analysis Chalmers tekniska högskola CTH Powertrain mechanics Chalmers tekniska högskola CTH Preliminary plant design Chalmers tekniska högskola CTH Probability and random processes, advanced level Chalmers tekniska högskola CTH Product Lifecycle Management (PLM) Chalmers tekniska högskola CTH Product planning and market analysis Chalmers tekniska högskola CTH Produktutveckling - behov och krav Chalmers tekniska högskola CTH Programmering i Matlab Chalmers tekniska högskola CTH Programmeringsteknik F Chalmers tekniska högskola CTH Programming for science Chalmers tekniska högskola CTH Programming paradigms Chalmers tekniska högskola CTH Programutveckling A Chalmers tekniska högskola CTH Project in applied information technology Chalmers tekniska högskola CTH Project management Chalmers tekniska högskola CTH Project work in microtechnology Chalmers tekniska högskola CTH Projekt - metoder för byggnadsundersökning Chalmers tekniska högskola CTH Projektarbete industribyggnad Chalmers tekniska högskola CTH Projektarbete, Samhällsplanering med Virtual Reality Chalmers tekniska högskola CTH Projektkurs i optimering Chalmers tekniska högskola CTH Quantum mechanics Chalmers tekniska högskola CTH Radar systems and applications Chalmers tekniska högskola CTH Radio and microwave engineering Chalmers tekniska högskola CTH Random processes with applications Chalmers tekniska högskola CTH Real estate finance and economics Chalmers tekniska högskola CTH Realtidssystem, gk Chalmers tekniska högskola CTH Reglerteknik M Chalmers tekniska högskola CTH Rigid body dynamics Chalmers tekniska högskola CTH Rita och modellera med dator Chalmers tekniska högskola CTH Ritteknik - arkitekt CAD Chalmers tekniska högskola CTH Road engineering Chalmers tekniska högskola CTH Road vehicle aerodynamics advanced

12 Chalmers tekniska högskola CTH Rom-exkursion Chalmers tekniska högskola CTH Router och switchteknik Chalmers tekniska högskola CTH Rum för hälsa, boende och arbete 1B. Rum för äldre Chalmers tekniska högskola CTH Rum för hälsa, boende och arbete 3B. Vård Chalmers tekniska högskola CTH Rum och människa Chalmers tekniska högskola CTH Samhällsplanering Chalmers tekniska högskola CTH Samhällsplanering Chalmers tekniska högskola CTH Sanitetsinstallationer Chalmers tekniska högskola CTH Satellite communications Chalmers tekniska högskola CTH Satellite positioning Chalmers tekniska högskola CTH Science and research methodology Chalmers tekniska högskola CTH Science of environmental change Chalmers tekniska högskola CTH Semiconductor circuits and devices Chalmers tekniska högskola CTH Separationsteknik Chalmers tekniska högskola CTH Sequence bioinformatics Chalmers tekniska högskola CTH Ship survey Chalmers tekniska högskola CTH Simulation engines Chalmers tekniska högskola CTH Simulation of complex systems Chalmers tekniska högskola CTH Simulation of production systems Chalmers tekniska högskola CTH Sjö- och transporträtt Chalmers tekniska högskola CTH Sjöfartens miljöpåverkan Chalmers tekniska högskola CTH Sjöfartens miljöpåverkan - oceanografi Chalmers tekniska högskola CTH Sjöfartsekonomi Chalmers tekniska högskola CTH Sjömanskap A Chalmers tekniska högskola CTH Sjötransport av bulklaster Chalmers tekniska högskola CTH Skiss- och modellteknik Chalmers tekniska högskola CTH Skissteknik Chalmers tekniska högskola CTH Soft matter physics Chalmers tekniska högskola CTH Software engineering using formal methods Chalmers tekniska högskola CTH Solid state chemistry Chalmers tekniska högskola CTH Space science and techniques Chalmers tekniska högskola CTH Specialkurs teknisk matematik Chalmers tekniska högskola CTH Speciell relativitetsteori Chalmers tekniska högskola CTH Språk och kommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Stabilitet och fartygskonstruktion Chalmers tekniska högskola CTH Stad 2 - stadslandskapet Chalmers tekniska högskola CTH Stad: gestaltning och utveckling 1C Chalmers tekniska högskola CTH Stad: gestaltning och utveckling 3C Chalmers tekniska högskola CTH Statistics in genetics Chalmers tekniska högskola CTH Statistisk databehandling Chalmers tekniska högskola CTH Statistisk tillförlitlighetsteori Chalmers tekniska högskola CTH Steel structures Chalmers tekniska högskola CTH Stokastisk analys - del I Chalmers tekniska högskola CTH Stokastisk analys - del II Chalmers tekniska högskola CTH Stokastiska processer F Chalmers tekniska högskola CTH Strategic environmental assessment Chalmers tekniska högskola CTH Strategisk logistik Chalmers tekniska högskola CTH Structural biochemistry Chalmers tekniska högskola CTH Structural systems - design and assessment Chalmers tekniska högskola CTH Strukturmekanik AT Chalmers tekniska högskola CTH Strömningsmekanik Chalmers tekniska högskola CTH Styrteknik Chalmers tekniska högskola CTH Supply and demand in shipping Chalmers tekniska högskola CTH Surface chemistry Chalmers tekniska högskola CTH Sustainable development

13 Chalmers tekniska högskola CTH Sustainable energy futures Chalmers tekniska högskola CTH Sustainable power production and transportation Chalmers tekniska högskola CTH Technical acoustics Chalmers tekniska högskola CTH Technical change and the environment Chalmers tekniska högskola CTH Teknik för ett hållbart globalt samhälle Chalmers tekniska högskola CTH Teknik och samhälle Chalmers tekniska högskola CTH Teknisk kommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Teknisk kommunikation Chalmers tekniska högskola CTH Teknisk samhällsplanering Chalmers tekniska högskola CTH Tekniskt ledarskap och entreprenörskap Chalmers tekniska högskola CTH Teknologi Chalmers tekniska högskola CTH Teknologimanagement (uppdragsutbildning) Chalmers tekniska högskola CTH Teoretisk kemi Chalmers tekniska högskola CTH Termodynamik Chalmers tekniska högskola CTH Termodynamik M Chalmers tekniska högskola CTH Termodynamik och statistisk fysik Chalmers tekniska högskola CTH Terrester navigation Chalmers tekniska högskola CTH Testing, debugging and verification Chalmers tekniska högskola CTH The synthesis, properties and structures of solid state materials Chalmers tekniska högskola CTH Theoretical and historical perspectives on science Chalmers tekniska högskola CTH Tillverkningsteknik Chalmers tekniska högskola CTH Tillämpad kärnkemi Chalmers tekniska högskola CTH Tillämpad logistik Chalmers tekniska högskola CTH Tillämpad matematik K Chalmers tekniska högskola CTH Tillämpad matematisk statistik Chalmers tekniska högskola CTH Turbulent flow Chalmers tekniska högskola CTH Types for programs and proofs Chalmers tekniska högskola CTH Ubiquitous computing Chalmers tekniska högskola CTH Usability - metoder och verktyg Chalmers tekniska högskola CTH Waste management Chalmers tekniska högskola CTH Wastewater engineering Chalmers tekniska högskola CTH Waveletanalys Chalmers tekniska högskola CTH Vehicle dynamics Chalmers tekniska högskola CTH Vehicle ergonomics Chalmers tekniska högskola CTH Vehicle visualization Chalmers tekniska högskola CTH Vetenskaplig visualisering Chalmers tekniska högskola CTH Vibration control Chalmers tekniska högskola CTH Wireless and Photonics System Engineering Chalmers tekniska högskola CTH Virtual construction Chalmers tekniska högskola CTH Visual brand identity and market analysis Chalmers tekniska högskola CTH Väg-och trafikteknik Chalmers tekniska högskola CTH Värme och ventilationsinstallationer Chalmers tekniska högskola CTH Ytmodellering och solidmodellering Försvarshögskolan Stockholm FHS-S2003 Asymmetriska hot och terrorism, 7.5p Försvarshögskolan Stockholm FHS-L2001 Civil-militärt ledarskap - Vetenskapsteori och metod, 7.5p Försvarshögskolan Stockholm FHS-L2002 Civil-militärt ledarskap för framtida utmaningar, 7.5p Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2002 Den militära revolutionen - myt eller verklighet? Krig och samhälle , 8.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2003 Den militära revolutionen - myt eller verklighet? Krig och samhälle , 8.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2004 Ett västerländskt krigssätt? Krig och samhälle från antiken till 2000-talet, 8.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2005 Ett västerländskt krigssätt? Krig och samhälle från antiken till 2000-talet, 8.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2001 Historia med militärhistorisk inriktning - grundkurs, 30.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-S2004 Introduktion till säkerhetspolitik, 5.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2007 Militärteknik - grunder. 15.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2008 Militärteknik - självständigt arbete, 15.0p Försvarshögskolan Stockholm FHS-S2001 Statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan-grundkurs

14 Försvarshögskolan Stockholm FHS-S2002 Statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan-påbyggnadskurs Försvarshögskolan Stockholm FHS-S2005 Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik-grundkurs Försvarshögskolan Stockholm FHS-M2006 Tele- och datateknik, 10.0p Göteborgs universitet GU Administrativ teknik Göteborgs universitet GU Administrativ teknik Göteborgs universitet GU Administrativ teknik Göteborgs universitet GU Administrativ teknik Göteborgs universitet GU Administrativ teknik Göteborgs universitet GU Advanced Atomic and Molecular Physics Göteborgs universitet GU Advanced Free Software Tools Göteborgs universitet GU Affärsplanering för tillväxtföretag Göteborgs universitet GU Affärssystem med tillämpning Göteborgs universitet GU Agile Development Processes Göteborgs universitet GU Aktionsforskning och skolutveckling Göteborgs universitet GU Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin II Göteborgs universitet GU Algorithms Göteborgs universitet GU Algorithms, Advanced Course Göteborgs universitet GU Alkohol- och narkotikamissbruk-teoretiska perspektiv och sociala interventioner Göteborgs universitet GU Allmän biologisk orienteringskurs Göteborgs universitet GU Allmän onkologi Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Grundkurs Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Grundkurs Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Grundkurs A Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Introduktion till psykolingvistik och sociolingvistik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Neurolingvistik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Neurolingvistik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Pragmatik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Pragmatik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Pragmatik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Semantik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Semantik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språket, individen och samhället Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språket, individen och samhället Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språket, individen och samhället Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktion Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktion Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktion Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktion Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkteori - syntax och semantik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkteori semantik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkteori syntax Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Språkteori syntax/semantik Göteborgs universitet GU Allmän språkvetenskap, Tvärkulturell kommunikation Göteborgs universitet GU Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv Göteborgs universitet GU Allmänt utbildningsområde 2: Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhålln Göteborgs universitet GU Allmänt utbildningsområde 3, Att möta konflikter Göteborgs universitet GU Allmänt utbildningsområde 3, Examensarbete Göteborgs universitet GU Allmänt utbildningsområde 3, Lärandets villkor och process: Ur ett samspelsperspektiv Göteborgs universitet GU Analytisk geometri med tillämpningar Göteborgs universitet GU Analytiska funktioner Göteborgs universitet GU Antiken som ideal och verklighet. Aspekter på den europeiska antikforskningens historia Göteborgs universitet GU Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs

15 Göteborgs universitet GU Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Göteborgs universitet GU Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Göteborgs universitet GU Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Göteborgs universitet GU Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Göteborgs universitet GU Antikvetenskapligt självständigt examensarbete Göteborgs universitet GU Antropologiska perspektiv och tänkare Göteborgs universitet GU Arabiska, fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Arabiska, Grundkurs I Göteborgs universitet GU Arbets- och organisationspsykologi Göteborgs universitet GU Arbets- och organisationspsykologi Göteborgs universitet GU Arbets- och organisationspsykologins praktiska tillämpningar Göteborgs universitet GU Arbetsliv, organisation och ledarskap Göteborgs universitet GU Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Göteborgs universitet GU Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv Göteborgs universitet GU Arbetsorganisation, ledarskap och samhälle Göteborgs universitet GU Arkeologi: Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Arkeologi: Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Arkeologi: Fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Arkeologi: Fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Arkeologi: Grundkurs Göteborgs universitet GU Arkeologi: Grundkurs Göteborgs universitet GU Arkeologisk fältkurs - Kungälv Göteborgs universitet GU Arkeologiskt självständigt examensarbete Göteborgs universitet GU Arkitekturdesign Göteborgs universitet GU Artkunskap och mångfald, botanik Göteborgs universitet GU Aspekter på familjen i antiken Göteborgs universitet GU Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken Göteborgs universitet GU Atmosfärskemi Göteborgs universitet GU Atmosfärsvetenskap Göteborgs universitet GU Atom och molekylfysik Göteborgs universitet GU Att förstå vetenskapliga kontroverser Göteborgs universitet GU Att handleda logopedstudenter: Pedagogiska och psykologiska perspektiv på handledning Göteborgs universitet GU Att leva i en globaliserad omvärld Göteborgs universitet GU Att läsa naturen Göteborgs universitet GU Att skriva i yrket för utländsk vårdpersonal Göteborgs universitet GU Att utbilda och informera Göteborgs universitet GU Avancerad klassisk fysik Göteborgs universitet GU Avancerad kunskap om perspektiv och analys Göteborgs universitet GU Avancerad Kvantmekanik Göteborgs universitet GU Avancerad Organisk kemi Göteborgs universitet GU Avancerad Organisk kemi Göteborgs universitet GU Balkan: Folken och kulturerna Göteborgs universitet GU Balkan: Politisk historia och religionshistoria Göteborgs universitet GU Balkan: Språklig mångfald Göteborgs universitet GU Barn och familj - livsvillkor och sociala sammanhang Göteborgs universitet GU Barn och ungdom i mediesamhället Göteborgs universitet GU Barn och ungdom i mediesamhället Göteborgs universitet GU Barn- och ungdomskultur, grundkurs Göteborgs universitet GU Barn- och ungdomskultur, grundkurs Göteborgs universitet GU Barn- och ungdomspsykologi Göteborgs universitet GU Barn- och ungdomspsykologi Göteborgs universitet GU Barn, ungdom och arkeologi Göteborgs universitet GU Barn, ungdom, idrott (med fokus på barn 6-12 år)

16 Göteborgs universitet GU Barns grundläggande matematiklärande Göteborgs universitet GU Barns och ungas erfarenhetsvärldar Göteborgs universitet GU Basic Stochastic Processes Göteborgs universitet GU Basic Stochastic Processes F Göteborgs universitet GU Bastermin i Globala utvecklingsstudier Göteborgs universitet GU Bastermin i Internationella relationer Göteborgs universitet GU Bastermin i socialantropologi Göteborgs universitet GU Bedömning av kunskaper och färdigheter Göteborgs universitet GU Befolkning och ekonomisk utveckling i förindustriella samhällen Göteborgs universitet GU Beslutsfattandets psykologi Göteborgs universitet GU Beteendeekologi Göteborgs universitet GU Bibelhebreiska, grundkurs Göteborgs universitet GU Bibelvetenskap, fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Bilddidaktik I Göteborgs universitet GU Bioanalys Göteborgs universitet GU Bioimaging Göteborgs universitet GU Biokemi Göteborgs universitet GU Biologi för filosofer Göteborgs universitet GU Biologi för lärare Göteborgs universitet GU Biologi för lärare Göteborgs universitet GU Biologi, baskurs Göteborgs universitet GU Biologiska naturresurser och hållbar utveckling Göteborgs universitet GU Biomedicinskt entreprenörskap i teori och praktik Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Historia A Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Kultur A Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Litteratur A Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Språkfärdighet A Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Språkfärdighet B Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Språkfärdighet B Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Översättning A Göteborgs universitet GU Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Översättning B Göteborgs universitet GU Botanisk ekofysiologi Göteborgs universitet GU Botanisk systematik och evolution, examenskurs Göteborgs universitet GU Buddhismens utmaningar: makt, moral och motstånd i globalt perspektiv Göteborgs universitet GU Bulgariska: Historia A Göteborgs universitet GU Bulgariska: Litteratur A Göteborgs universitet GU Bulgariska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs Göteborgs universitet GU Business in a Global Context during the American Century Göteborgs universitet GU Båtar, fartyg och skepp - en maritimhistorisk orienteringskurs Göteborgs universitet GU Cell- och molekylärbiologi Göteborgs universitet GU Cellbiologi, examenskurs Göteborgs universitet GU Cellfysiologi Göteborgs universitet GU Central- och Östeuropa: Från kommunism till EU-medlemskap Göteborgs universitet GU Civilrätt II Göteborgs universitet GU Computational Biology A Göteborgs universitet GU Computational Physics Göteborgs universitet GU Computer Architecture Göteborgs universitet GU Computer Communication Göteborgs universitet GU Computer Graphics Göteborgs universitet GU Computer Intensive Statistical Methods Göteborgs universitet GU Computer Mediated Installations Göteborgs universitet GU Computer Security Göteborgs universitet GU Concurrent Programming Göteborgs universitet GU Condensed Matter Physics

17 Göteborgs universitet GU Consciousness Studies and Psychical Research Göteborgs universitet GU Corporate Law and Finance, kandidatkurs Göteborgs universitet GU C-programmering I Göteborgs universitet GU C-programmering II Göteborgs universitet GU Cryptography Göteborgs universitet GU Dansetnologi Göteborgs universitet GU Danska, grundkurs Göteborgs universitet GU Danska, grundkurs Göteborgs universitet GU Danska-baskurs, grundkurs Göteborgs universitet GU Databases Göteborgs universitet GU Datagenerering och -behandling för systembiologi Göteborgs universitet GU De samhällsorienterande ämnenas didaktik I Göteborgs universitet GU De vetenskapliga metodernas förutsättningar - filosofiska, sociala och historiska Göteborgs universitet GU Deltagande metoder för forskning och problemlösning i landsbygdsmiljö Göteborgs universitet GU Demokrati i teori och praktik Göteborgs universitet GU Demokrati och ledarskap i ett flernivåsystem Göteborgs universitet GU Demokrati- och rättviseteorier Göteborgs universitet GU Demokrati och välfärd Göteborgs universitet GU Den astronomisk världsbildens utveckling Göteborgs universitet GU Den globala staden Göteborgs universitet GU Den nya biologin: Laborationskurs Göteborgs universitet GU Den nya biologin:gener, Genom och Genteknik Göteborgs universitet GU Dermatokemi och kontaktallergi Göteborgs universitet GU Design av komplexa system Göteborgs universitet GU Det flytande kulturarvets bevarande - maritimhistorisk orienteringskurs Göteborgs universitet GU Det moderna Mellanöstern Göteborgs universitet GU Det svenska folkhemmets ekonomiska och politiska historia Göteborgs universitet GU Detektorer och mätteknik för strålning Göteborgs universitet GU Didaktik - att förena barns och ungas världar och samhällsuppdraget Göteborgs universitet GU Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling Göteborgs universitet GU Didaktik med inriktning mot tal-, läs- och skrivutveckling Göteborgs universitet GU Didaktisk fördjupning i ett specialpedagogiskt perspektiv Göteborgs universitet GU Digital- och datorteknik Göteborgs universitet GU Digital- och datorteknik Göteborgs universitet GU Distansutbildningspedagogik Göteborgs universitet GU Distributed Systems Göteborgs universitet GU Djurskydd och livsmedelshantering Göteborgs universitet GU Djurvärldens mångfald och systematik Göteborgs universitet GU Dokumentation i pedagogiska verksamheter Göteborgs universitet GU Dokumentation i pedagogiska verksamheter Göteborgs universitet GU Dominans, hegemoni och den globala ordningen Göteborgs universitet GU Drama - en alternativ metod för inlärning och utveckling Göteborgs universitet GU Drama - en alternativ metod för inlärning och utveckling Göteborgs universitet GU Drama som didaktiskt arbetssätt Göteborgs universitet GU Dramatik för lärare Göteborgs universitet GU Dramatik för lärare Göteborgs universitet GU Dramatik, fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Dramatik:Grundkurs Göteborgs universitet GU Early Communication Development: Assessment and Intervention for Infants with Hearing Impairment Göteborgs universitet GU Ekologi och evolution, baskurs Göteborgs universitet GU Ekologisk zoologi, examenskurs Göteborgs universitet GU Ekonomisk geografi Göteborgs universitet GU Ekonomisk geografi Göteborgs universitet GU Ekonomisk geografi Göteborgs universitet GU Ekonomisk historia före

18 Göteborgs universitet GU Ekonomisk historia, fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Ekonomisk historia, fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Ekonomisk historia, magisterkurs Göteborgs universitet GU Ekonomisk historia: Grundkurs Göteborgs universitet GU Ekonomisk historia: Grundkurs Göteborgs universitet GU Ekonomisk politik Göteborgs universitet GU Ekonomisk politik i öppna eknomier Göteborgs universitet GU Ekonomistyrning Göteborgs universitet GU Ekonomistyrning i offentliga organisationer Göteborgs universitet GU Ekonomistyrning och verksamhetsanalys i hälso- och sjukvården Göteborgs universitet GU Ekoturism och marknadsföring för naturvård Göteborgs universitet GU Elektronik I och halvledarteknik Göteborgs universitet GU Elektronik I och halvledarteknik Göteborgs universitet GU Elevers grundläggande matematiklärande Göteborgs universitet GU Elevers grundläggande matematiklärande Göteborgs universitet GU Engelska Avancerad litteraturkurs 1, litterär inriktning Göteborgs universitet GU Engelska Magister (läskurser), språkvetenskaplig inriktning Göteborgs universitet GU Engelska Magisteruppsats, språkvetenskaplig inriktning Göteborgs universitet GU Engelska : Litteratur, litteraturkritik och teori Göteborgs universitet GU Engelska : Litterär specialkurs: Nutida amerikansk litteratur: En kulturell ansats Göteborgs universitet GU Engelska: Avancerad litteraturkurs 2, litterär inriktning Göteborgs universitet GU Engelska: Avancerad översiktskurs, språklig inriktning Göteborgs universitet GU Engelska: Baskurs i engelska för lärare Göteborgs universitet GU Engelska: Baskurs i engelska för lärare Göteborgs universitet GU Engelska: Engelsk facktext och språkfärdighet Göteborgs universitet GU Engelska: Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Engelska: Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Engelska: Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs (litterär uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs (litterär uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs (litterär uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs (språklig uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs (språklig uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs (språklig uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs i engelska, allmän studiekurs Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs i engelska, allmän studiekurs Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs i engelska, allmän studiekurs Göteborgs universitet GU Engelska: Fördjupningskurs i engelska, allmän studiekurs Göteborgs universitet GU Engelska: Grundkurs Göteborgs universitet GU Engelska: Grundkurs Göteborgs universitet GU Engelska: Kritisk diskursanalys Göteborgs universitet GU Engelska: Magisteruppsats, Litterär inriktning Göteborgs universitet GU Engelska: Sakprosa, uttal & skrivande Göteborgs universitet GU Engelska: Sakprosa, uttal & skrivande Göteborgs universitet GU Engelska: Språklig specialkurs. Populärkultur och det engelska språket Göteborgs universitet GU Engelska: Överbryggande kurs, grundkurs II Göteborgs universitet GU Engelska:Muntlig och skriftlig språkfärdighet och uttal, grundkurs Göteborgs universitet GU Engelska:Muntlig och skriftlig språkfärdighet och uttal, grundkurs Göteborgs universitet GU Engelska:Sakprosa med uppsats, grundkurs Göteborgs universitet GU Enskilt projektarbete Göteborgs universitet GU Entreprenörskap, magisterkurs Göteborgs universitet GU Environmental Effects and Conflicts in Long-run Economic Development Göteborgs universitet GU Erytrocytmorfologi vid sjukdom - diagnostisk laboratoriemetodik Göteborgs universitet GU Estetikens idéhistoria, grundkurs Göteborgs universitet GU Estetiska och kreativa lärprocesser

19 Göteborgs universitet GU Etnologins grunder I - vardagsliv i Sverige Göteborgs universitet GU Etnologins grunder II - Vardagslivets dimensioner Göteborgs universitet GU Etnologisk fördjupning - etnologi som kulturvetenskap Göteborgs universitet GU Etnologisk kandidatuppsats Göteborgs universitet GU Etnologiska forskningskontexter Göteborgs universitet GU Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder Göteborgs universitet GU Etruskerna. Gåtfulla eller ej? Göteborgs universitet GU Europa efter andra världskriget Göteborgs universitet GU Europa i ett jämförande perspektiv Göteborgs universitet GU Europa i ett jämförande perspektiv Göteborgs universitet GU Europas koloniala arv Göteborgs universitet GU Europeisk integration i teori och praktik Göteborgs universitet GU Evenemang - att arbeta med evenemang i projektform Göteborgs universitet GU Evolutionsbiologi Göteborgs universitet GU Examensarbete Göteborgs universitet GU Examensarbete för kandidat i sociologi Göteborgs universitet GU Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap Göteborgs universitet GU Examensarbete i freds- och utvecklingsstudier Göteborgs universitet GU Examensarbete i IT-stödd distansutbildning Göteborgs universitet GU Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap I Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap I Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot botanik Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot cell och molekylärbiologi Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot cell- och molekylärbiologi Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot fysik Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot geovetenskaper Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot geovetenskaper Göteborgs universitet GU Examensarbete i miljövetenskap med tilllämpad inriktning Göteborgs universitet GU Examensarbete i offentlig förvaltning Göteborgs universitet GU Examensarbete i offentlig förvaltning med inriktning mot förvaltningsekonomi Göteborgs universitet GU Examensarbete i offentlig förvaltning med inriktning mot politik Göteborgs universitet GU Examensarbete i samhällskunskap Göteborgs universitet GU Examensarbete i samhällskunskap Göteborgs universitet GU Examensarbete i statsvetenskap Göteborgs universitet GU Examensarbete inom Globala studier Göteborgs universitet GU Examensarbete med utvecklingsinriktning Göteborgs universitet GU Examenskurs i Atmosfärsvetenskap med inriktning mot Geovetenskaper Göteborgs universitet GU Examenskurs i botanik Göteborgs universitet GU Examenskurs i cellbiologi Göteborgs universitet GU Examenskurs i cellbiologi Göteborgs universitet GU Examenskurs i Farmaci Göteborgs universitet GU Examenskurs i Farmaci Göteborgs universitet GU Examenskurs i Farmaci Göteborgs universitet GU Examenskurs i marinekologi Göteborgs universitet GU Examenskurs i marinekologi Göteborgs universitet GU Examenskurs i zoologi Göteborgs universitet GU Examenskurs i zoologi Göteborgs universitet GU Experimentdesign och statistik Göteborgs universitet GU Experimentell fysik: spektroskopiska metoder Göteborgs universitet GU Experimentell marin mikrobiologi Göteborgs universitet GU Extern redovisning, avancerad nivå Göteborgs universitet GU Extern redovisning, magisterkurs Göteborgs universitet GU Externredovisning

20 Göteborgs universitet GU Externredovisning Göteborgs universitet GU Externredovisning och finansiell bedömning Göteborgs universitet GU Familj och föräldraskap Göteborgs universitet GU Fasta tillståndets fysik Göteborgs universitet GU Fattigdom, resurser och fördelning Göteborgs universitet GU Fault-tolerant Computer Systems Göteborgs universitet GU Feodalism och det medeltida samhället Göteborgs universitet GU Filmvetenskap Fallstudium Göteborgs universitet GU Filmvetenskap Magisteruppsats Göteborgs universitet GU Filmvetenskap: Fördjupningskurs Göteborgs universitet GU Filmvetenskap: Grundkurs Göteborgs universitet GU Filmvetenskapliga metoder Göteborgs universitet GU Finansiella derivat och stokastisk analys Göteborgs universitet GU Fiskekologi Göteborgs universitet GU Fiskekologi och fiskevård Göteborgs universitet GU Fiskfysiologi Göteborgs universitet GU Fokus på demokrati Göteborgs universitet GU Fonetik, fonologi, grafonomi Göteborgs universitet GU Fonetik, fonologi, grafonomi Göteborgs universitet GU Fonetik, grundkurs Göteborgs universitet GU Fonetik, Språk- och ljudstruktur Göteborgs universitet GU Fonetik, Talets produktion, akustik och perception A Göteborgs universitet GU Fornnordisk myt och ritual i arkeologiskt perspektiv Göteborgs universitet GU Forsknings- och samverkanspraktik II Göteborgs universitet GU Forsknings- och samverkanspraktiker I Göteborgs universitet GU Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Göteborgs universitet GU Fortsättningskurs i engelska för blivande lärare Göteborgs universitet GU Fortsättningskurs, arbets- och organisationspsykologi Göteborgs universitet GU Foundations of Probability Theory Göteborgs universitet GU Fourier- och waveletanalys Göteborgs universitet GU Fourieranalys Göteborgs universitet GU Franska: Fortsättningskurs Göteborgs universitet GU Franska: Fortsättningskurs på distans Göteborgs universitet GU Franska: Fortsättningskurs på distans Göteborgs universitet GU Franska: Förberedande kurs I Göteborgs universitet GU Franska: Förberedande kurs II Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs utan självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs utan självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs utan självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Fördjupningskurs utan självständigt arbete Göteborgs universitet GU Franska: Grundkurs Göteborgs universitet GU Franska: Grundkurs IA Göteborgs universitet GU Franska: Grundkurs II Göteborgs universitet GU Franska: Grundkurs II Göteborgs universitet GU Franska: Grundkurs IIA Göteborgs universitet GU Franska: Skönlitteratur och litteraturvetenskaplig teori Göteborgs universitet GU Franska: Teori, metod & vetenskaplig framställning, språkvetenskaplig inriktning Göteborgs universitet GU Franska: Textkurs Göteborgs universitet GU Fred i teori och praktik Göteborgs universitet GU Frilansjournalistik Göteborgs universitet GU Frontier of Programming Languages

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Högskolan i gävle kurser våren 2015

Högskolan i gävle kurser våren 2015 Högskolan i Gävle KURSER våren 2015 Viktiga datum Hösten 2014 15 september Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. www.antagning.se 14 oktober Högskolan

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86014 Crossmedia

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Ett urval av vårens program och kursutbud 2010 Det finns mer än 3000 högskolekurser och program på

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents Svenska / Swedish - Innehållsförteckning Westinghouse Electric Company 3 Miljö, Hälsa och Säkerhet 4 Nuclear Automation 5 Nuclear Fuel 6 Produktion Verksamhetsutveckling 7 Produktion Planering och Logistik

Läs mer

ELEKTRONIK I FORDON 2014

ELEKTRONIK I FORDON 2014 ELEKTRONIK I FORDON 2014 8-9 APRIL 2014 GÖTEBORG FÖR 9:E ÅRET I RAD NU STÖRRE ÄN NÅGONSIN! Simon Fürst BMW Astrid Lundgren Volvo Cars Fredrik Sidahl FKG Carl-Gustav Löf BAE Systems Hägglunds Pär Degerman

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Ex på vidareutbildningar:

Ex på vidareutbildningar: Ex på vidareutbildningar: Design och produktutveckling (Lunds Universitetet, Linköpings Universitet) Design och produktframtagning (KTH Ingvar Kamprads Designcenter Lund (IKDC) Civilingenjörsutbildning

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet SICS Swedish ICT Swedsoft i samarbete med svensk industri

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management, Education Alternatives in the Nordic Countries

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer