FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation"

Transkript

1 FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Projektkatalog: Effektiva och uppkopplade transportsystem Uppdaterad:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 1 Pågående projekt Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer Tystare transporter för effektivare distribution INNOMERGE Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner PayPer Vett5: Iris Vett 5 bantad Learning Fleet DUO2: Feasability study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part Optimerad masstransport i dynamiska miljöer Road Status Information (RSI) demonstrator FFI safe roadtrains for efficient transports In4Uptime Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA- LL) Data- driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT) EL FORT - El Flottor Optimering i Real- Tid DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet Optimerade fordon baserat på kundanvändning Optimerade fordon baserat på kundanvändning Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Automated safe and efficient transport system Avslutade projekt Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter; En trave till, steg Sigyn II (förstudie) Remote Diagnostic Tools and Services Energieffektiva fordonskombinationer Maxi- Cube, steg Distribuerad reglering av fordonståg Förstudie Transporteffektivitet Förstudie kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida SET Säkra Effektiva Transporter Green road Freight Corridors SIGYN II

3 Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Effektiva och integrerade transportprocesser Vett, steg Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BIFI 1) Depend- utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd Energieffektiv Navigation för tung trafik DUO 2 Energieffektiva fordonskombinationer ETTE tekniska möjliggörare för effektiva transporter Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system Open transport effectiveness Service platform (OTESP) Vett, steg Duo trailer Bifi 2 (Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet) IQ- fleet intelligent styrning av fordon och flottor Feasibility study of the electrificatgion of the urban goods distribution transport system Distribuerad reglering av fordonståg II Förstudie, real- time video streaming over VANETs for increased road traffi efficiency and safety Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system Elektrisk bergtäkt: Förstudie epto (elektriskt driven Power Tacke Off)

4 Förord I föreliggande projektkatalog återfinns alla projekt som finansierats inom FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem sedan år Projekten är uppdelade efter om de är pågående eller avslutade projekt. En kort statistisk beskrivning inleder katalogen. Alla uppgifter om projekten i katalogen är offentliga och kontrollerade med respektive projektledare. Katalogen är tillgänglig för intresserade. Katalogen uppdateras efter varje rådsgruppsmöte, som vanligtvis genomförs fyra gånger per år. 1

5 Pågående projekt Diarenr Projekt Part Start Slut Projekt- budget (kr) Bidrag från FFI (kr) Guidad integrerad Scania 2011 feb 2014 sep fjärr- och verkstadsdiagnos Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer (affärsmodeller) Internationella högskolan i Jönköping, Scania 2012 mars 2015 sept Tystare transporter för effektivare distribution INNOMERGE (affärsmodeller) Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Volvo AB Volvo AB Volvo Construction PayPer Volvo Technology Vett5:2 Volvo Technology 2011 sept 2012 mars 2014 dec 2014 dec jan 2015 juli nov 2013 april Iris Scania 2012 nov Vett 5 bantad Volvo Technology Learning Fleet Volvo Technology DUO2:2 Energieffektiva fordonskombinationer Feasability study of the elctrification of the urban goods distribution transport system, part Optimerad masstransport i dynamiska miljöer Road Status Information (RSI) - demonstrator FFI safe roadtrains for efficient transports Volvo Technology Volvo technology 2012 nov 2013 mars 2015 juli dec okt dec 2015 dec 2013 juli 2015 juni 2013 nov 2015 april Volvo Construction Equipment AB 2014 jan 2017 jan Klimator AB 2014 feb juni Volvo Technology In4Uptime Volvo Technology Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA- LL) 2013 dec 2017 dec IVL 2014 feb 2016 nov feb 2016 feb

6 Data- driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT) EL FORT - El Flottor Optimering i Real- Tid DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet (FIFFI) Optimerade fordon baserat på kundanvändning Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Automated safe and efficient transport system Scania CV Volvo Technology 2014 mars 2016 dec 2014 juli 2017 juni Scania 2014 okt 2017 sept Chalmers 2014 sept 2016 dec AB Volvo 2015 jan 2016 aug KTH 2015 feb 2017 aug Volvo technology Lindholmen Science Park 2015 april 2018 mars 2015 feb 2015 dec Skogsforsk 2015 feb 2018 dec Nätverket för Transport och Miljön Volvo Technology AB 2015 april 2015 jan 2017 dec feb

7 Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Dnr: Projektstart: 2011 feb Projektavslut: 2014 sep Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Scania (Mattias Nyberg), Linköpings universitet Doktorander:? To cope with the challenges of increased system complexity and increased frequency of new and changed systems, it will become necessary to have a computerized troubleshooting support system with guided diagnostics to help the mechanic. The current project will investigate how such guided diagnostics should be built for heavy- vehicle workshops. Previous studies have been based on an optimization of repair time and cost of spare parts. However, for the driver and vehicle owner, costs related to uptime are also important or even supersedes the actual workshop costs. The consequence is that the troubleshooting problem can not be isolated to the workshop. Instead we need to consider the whole chain, ranging from that a fault is detected on- board the vehicle, to that the vehicle is repaired and leaves the workshop. Thus, to maximize uptime and minimize the workshop costs, the guided diagnostics should recommend not only mechanic workshop actions, but also, via remote diagnostics, driver actions. In this way we obtain a guided integrated remote and workshop diagnostics. The project contains a research part and a prototyping part. The research part is mainly a continuation of ongoing PhD- projects for two PhD students in collaboration with Linköping University. Research will be conducted on methodologies for modeling the vehicle such that a diagnostic model suitable for guided diagnostics can be created. Also, research will be conducted on methodologies for optimal planning in the context of remote and workshop diagnostics. The prototyping part aims to apply all of the project results to a real system and build a demonstration system with the purpose of being a major input to an industrialization of the results. The main applicant is Scania CV AB and Linköping University is the only other party. 4

8 Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer Dnr: Projektstart: 2011 mars Projektavslut: 2015 sept Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr, Projektet är delvis finansierat av FFI styrelse ( kr) och delvis av FFI Transporteffektivitet. Medel avseende 2012 och 2013 kommer från styrelsen medan medel för åren 2014 och 2015 kommer från FFI Transporteffektivitet. Deltagare: Scania, Jönköpings internationella högskola (Leif- Magnus Jensen) Doktorander: 1 (Veronika Pereseina) In Swedish industries value based business models offering customers an extended services package rather than just a product are increasingly important. For Swedish firms this represents a business opportunity. Diffusion to new customers and new markets can be difficult, however, since the customer must recognize and exploit the additional value and choose these over simpler and initially lower cost alternatives. In the vehicle industry the Swedish market has provided opportunities to develop effective and efficient vehicles and innovative business models involving extended service commitments on the side of manufacturers. We are specifically interested in one example of such business model namely the Total Operating Economy (TOE) model offered by the Swedish vehicle manufacturer Scania. Gaining acceptance for and increasing the understanding of extended service models such as the TOE will not only increase the competitiveness of the Swedish vehicle manufacturing industry but has a number of benefits for the specific customer and the market.the main benefits are related to a) efficiency, b) environment and c) safety. (a) It will increase overall transport efficiency since such models focus on uptime and efficient use of a smaller number of vehicles than more basic vehicle use. (b) more fuel efficient vehicles have a positive environmental impact, as does using fewer vehicles with more uptime compared to a larger fleet of less reliable vehicles. (c) high quality vehicles with a high standard of maintenance leads to improved traffic safety. These benefits are even more pronounced in the large emerging markets where the majority of vehicles are of a more basic type and, old without significant supporting services. Despite the benefits of the package, companies in emerging markets seem to focus on the product and its price rather than the extended service offering. China is one of the world s largest and fastest growing markets for transportation vehicles and offers huge potential for vehicle manufacturers that are able to identify and appropriately target relevant customer segments. The Chinese market is in many ways different to the Swedish market for transportation vehicles, however. In particular, vehicle buyers tend to emphasize low vehicle price rather than life- cycle value. Although there is a growing awareness of quality differences between vehicles from different manufacturers, extended business models such as the TOE concept have attracted little interest. However, other markets such as Poland are gradually adopting the high- value 5

9 business models demonstrating that the model can be transplanted to economies changing from a planned to a more market driven economy. Arguably, the key to understanding the potential of extended service business models in China lies in understanding its adoption in similar markets. In this project we focus on the market for trucks in particular, and analyze implementation of high- value business models building in the Swedish, Polish, Taiwanese and mainland Chinese markets. It is a collaborative strategic project between the Centre of Logistics and Supply Chain Management and Scania. In a three- year project, four international case studies of high- value business models implementation are planned. Results will be relevant to diffusion and sales of extended service concepts in different types of markets, and consequently to efficiency, environmental impact and traffic safety. The process of gaining acceptance for high- value business models is relevant to many industries in Sweden, in particular as many suppliers act as problem- solvers rather than providers of goods. Thereby, the results are expected to generate specific interest and will be spread in open as well as transport industry- specific seminars. The collaboration is a unique international mix of local academics and practitioners engaged in the case studies. 6

10 Tystare transporter för effektivare distribution Dnr: Projektstart: 2011 (ept Projektavslut: 2014 (ec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Tech (Krister Fredriksson), Volvo Lastvagnar, YKI kemiska institutet, Jaba group, Chalmers Doktorander: 1 (Penny Bergman) Den tunga fordonsindustrin har sedan 60- talet kontinuerligt haft fokus på NVH området (NVH: Noise, Vibration and Harschness) för att förbättra miljön både för föraren men även för att minska belastningen på samhället. Man vet även idag att ljud är en hälsorisk och att det har en inverkan på säkerheten och är därmed en del av nollvisionen. Samtidigt som fordonen har utvecklats till att ha en mycket lägre inverkan på samhället har mängden fordon idag ökat till en nivå att man för en diskussion om att ändra flödet för vissa typer av gods. En frågeställning är hur man kan effektivisera godsleveranser till tätbebyggda områden utanför vanlig arbetstid med mycket låg samhällspåverkan. Kan man göra så att godsflödet till tex livsmedelsaffärer kan skötas nattetid skulle det innebära en stor vinst för samhället och för åkerinäringen. Genom att trafikflödena är betydligt lägre nattetid spar man restid, minskar bränsleförbrukningen och avgasemissionerna, samt att man ökar trafiksäkerheten. För att kunna ställa om godsflöden till andra tider på dygnet behöver man dels en mer samlad bild av vilken kravbild som behöver ställas på ett sådant tungt fordon och dels en mer holistisk uppfattning över vilka andra förändringar i samhället som krävs för en sådan förändring. För nästa generation motorer (Emissionskrav Euro 6) förväntas skärpta bullerkrav och en ny mätmetod för fordon och det är en del i utvecklingen. Man vill även införa ett PIEK krav för i och urlastningspunkter nattetid, men för att möjliggöra nattdistribution behöver man utöver dessa två kommande krav göra en mer djupgående analys av fordonets ljudinverkan på samhället. Denna analys behöver resultera i en kartläggning av vilka krav man behöver ställa på ett fordon i olika zoner i tätbebyggda områden, definiera hur ett körkollektiv ser ut för dessa zoner och skapa en lämplig kravbild för en körcykel samt att även definiera mätmetoder för den cykeln. För att komma ner till de nya låga ljudnivåerna behövs även en analys av nya dämpmaterial, möjligheter att utnyttja mer sofistikerade funktioner för styrning av drivlinan, samt att analysera hur man kan utnyttja ny funktionalitet så som GPS information för styrning av ljudnivån. ). 7

11 INNOMERGE Dnr: Projektstart: 2011 mars Projektavslut: 2014 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr (varav kr från styrelsen). Deltagare: Volvo Technology (Daniel Zachrisson, Atul Yadav), Chalmers, Högskolan i Halmstad, Andreassons åkeri i Veddinge Doktorander:? This project addresses the challenges related to the major growth opportunities expected to be found in emerging markets of South America, Africa, India and East Asia for Swedish truck OEMs. The local transport industry in these markets is typically entrepreneurial and innovative, but also fragmented and with very high expectation on short return on investment time. Many of the premium brand solutions successfully developed for the mature markets will need a re- design both in terms of technology content but also, and perhaps more important, of the way these solutions are offered to market by new and innovative business models based on a profound understanding of the business conditions in emerging markets. The main focus of the project will be on understanding the business conditions for uptime offerings (maintenance and service concepts, business models etc) and subsequently develop and adapt them to the requirements of the local end customers. The connections to the emerging markets will be done through the Volvo- Eischer Truck joint- venture in India and by engaging local academia through the cooperation between Chalmers and Indian Institute of Technology in Dehli and correspondingly for China with Volvo- Linggong and Chalmers/Tongy university in Shanghai. The main objective of the project are: Building knowledge on how advanced technologies and business models can be transferred to an emerging market context in order to speed up the adoption of more sustainable truck solutions (environment and traffic safety) In more detail, the project will use uptime and traffic safety as the main application areas and will include the development and testing of business models and technology for on- board diagnostics Develop a Process for reverse innovation, i.e. how innovations can be transferred back to more mature markets Develop cooperation with Swedish, Indian and Chines academia Project impact and contribution We foresee a reduction in CO2 emission levels and hence decreased fuel consumption due to improved fuel efficient driving and also due to vehicles with better health status. Moreover, we believe that the methodology and tools developed in this project will contribute to a safer traffic environment and a more professional transportation industry. Furterhmore, we expect to transfer the technology concepts to Volvo product development for industrialization. Furthermore we expect transfer the business model results to Volvo and its joint ventures. On a more technical level, we expect to validate our ability to predict different types of common faults. As a result of our ability to 8

12 predict failure before they occur we expect the availability of each vehicle (Uptime) will be improved with 50 %. This is mainly due to that we are able to assist the operator to know when to service the vehicle and preventing the vehicle for secondary damages. Ultimately competing on emerging markets is the biggest challenge ahead for Western commercial vehicle manufacturers. Develop business models and methods which enable Swedish based engineers to innovate an improve performance of low spec vehicles assembled in emerging markets is critical for industry competitiveness and job security for knowledge intensive engineering jobs in Scandinavia. 9

13 Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Dnr: Projektstart: 2013 jan Projektavslut: 2015 aug Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Construction Equipment AB (Henrik Nordin), Linköpings universitet Doktorander:? Det finns många typer av arbetsplatser där anläggningsmaskiner används som en del av produktionsprocessen. På vissa typer av arbetsplatser som tex dagbrott och bergtäkter växer intresset av att optimera hela produktionskedjan inklusive dess transporter med avseende på energieffektivitet och produktivitet. I projektet fokuserar vi på anläggningsmaskiner såsom hjullastare och dumper som en del i en sådan produktionskedja. De aktiviteter som pågår inom produktionsoptimering idag följer i huvudsak två spår. Det ena använder sig av fixa värden eller starkt förenklade modeller på respektive maskins effektivitet/produktivitet som funktion av arbetsuppgift för att optimera en arbetsplats logistik. Det andra spåret fokuserar på en maskin och hur den ska användas så effektivt som möjligt. Detta projekt kommer fokusera på de delmoment som utförs tillsammans av flera arbetsmaskiner och hur de ska köras på så effektivt vis som möjligt. Detaljerade modeller som fångar maskinernas dynamik kommer att utvecklas. En viktig del är att studera hur anläggningsmaskinen används som en del av produktionskedjan och reda ut vilka begränsningar som dagens maskiner utgör. Genom denna studie kan förslag tas fram hur maskiner ska förändras för att förbättra arbetsplatsens totala produktion och transporter. Resultatet kommer att utnyttjas i första hand som stöd för produktionsstyrning av arbetsplatsens transporter och som förarstöd. I andra hand används resultaten i arbetet med att göra delmoment semi- till fullautonoma. Användning av projektresultat Projektresultaten kommer att användas för att utveckla nya tjänster som möjliggör ett förbättrat transportflöde på en arbetsplats och därmed högre produktivitet och lägre bränsleförbrukning. Som en del av detta kommer resultaten användas i utformningen av framtida operatörsstöd och hur dessa ska samverka med site management- system som används för uppföljning och styrning av arbetsplatsens produktion. De optimal trajektorierna kommer att kunna användas som referensbanor i de autonoma fordon som Volvo CE just nu utvecklar. Dessutom kommer de framtagna modellerna att kunna användas för att förbättra prediktioner av arbetsplatsens produktivitet och förbrukning. 10

14 PayPer Dnr: Projektstart: 2012 nov Projektavslut: 2014 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Julia Jonasson, Erik Allenström), Volvo Bussar, Karlstads universitet (SAMOT), Värmlandstrafik, Hallandstrafik, Nobina AB Doktorander:? I många branscher har man övergått till prestationsbaserade kontrakt och affärsmodeller (t ex IT, telekom, flyg). Denna typ av affärsmodeller har ännu ej i full skala nått kollektivtrafikbranschen. Samhällets och medborgarnas krav på mer miljövänlig, effektiv och prisvärd kollektivtrafik tvingar kollektivtrafikorganisatörer och kollektivtrafikoperatörer att titta på nya innovativa metoder. De olika aktörerna tvingas samverka i större utsträckning och hitta alternativ till de rådande hårt reglerande kontrakten som inte ger utrymme för nya och effektivare arbetssätt. Dessa krav vidarebefordras även till fordonstillverkarna som även har sina egna skäl att börja erbjuda prestationsbaserade affärsmodeller. Konkurrensen, inte minst från asiatiska lågkostnadstillverkade, förväntas öka under de kommande decennierna och ett attraktivt och effektivt eftermarknadserbjudande med starkt kvalitetfokus och låg livscykelkostnad är ett sätt att klara denna utmaning. Detta projekt syftar till att utveckla och testa affärsmodeller och stödjande teknik som tillåter kollektivtrafikorganisatörer att betala operatörerna baserat på deras prestationer, t ex antal passagerarkilometer, CO2- utsläpp, kundnöjdhet och andra kvalitetsmått så som punktlighet och bekväm körning. På samma vis skall operatörerna kunna betala fordonstillverkare beroende på tillgänglighet och faktisk användning av fordon. Huvudsökande i projektet är Volvo Technology. Andra deltagare är Volvo Bussar, Karlstad Universitet, Värmlandstrafik AB, Hallandstrafiken AB and Nobina AB. 11

15 Vett5:2 Dnr: Projektstart: 2013 april Projektavslut: 2015 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Lennart Cider, Lena Larsson), WABCO Automotive AB, Epsilon, SSAB Tunnplåt, Parator industri, VBG Group Truck Eqc. Tidigare projekt: Vett 2 ( ), Vett 3 ( ), Vett 4 ( ), Vett 5 ( ) Doktorander: 0 Behovet av energieffektiva transporter med låga CO2 utsläpp är stort. För att minska de totala CO2 utsläppen kan mängden virke som transporteras per ekipage ökas utan att ge högre vägslitage eller minskad säkerhet. Projektet utvärderar ett modulsystem med nya dragfordon och trailers som kan minska CO2 utsläppen med 25% räknat per ton x km transporterat virke. Samarbete mellan fordonstillverkare, Skogforsk, VTI, Trafikverket etc finns etablerat. 3 kompletta fordonskombinationer (3 lastbilar, 2 dolly, 3 linkar 4 semitrailers) skall hållas i drift och uppdateras med nya tekniska lösningar. Fokus är på framkomlighet och bränsleförbrukning. Denna etapp av projektet syftar också till att tjäna som underlag för en ny trafikförordning 2017 som möjliggör effektivare utnyttjade av existerande infrastruktur. Denna del: Nya trailers samt förbättring av väggrepp. 12

16 Iris Dnr: Projektstart: 2012 nov Projektavslut: 2017 okt Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Scania (Jonas Biteus), Stockholms universitet, Linköpings universitet Doktorander: 2 För uppnå hög transporteffektivitet är det av vikt att veta om ett fordon kommer klara ett uppdrag utan haveri. Man måste veta både hur fordonet mår nu och i framtiden, vi kallar detta för fordonets hälsostatus. Genom att bedöma ett fordons hälsostatus kan beslut tas både om huruvida ett fordon måste åka till verkstad för att inte få ett haveri, om ett uppdrag kan påbörjas och vilket underhåll som skall utföras nu och i framtiden för att undvika haverier. Projektet syftar till att: Undersöka hur man kan förutsäga fordonets hälsostatus; använda hälsostatus för att planera underhåll så att oplanerade stillestånd minimeras; Skapa ett system som optimerar underhållsplaner utifrån bland annat hälsostatus och kundpreferenser; Skapa ett system som ger beslutsunderlag till förare och flottplanerare; Skapa ett system som på ett intuitivt sätt förmedlar information och åtgärder till aktörerna. Projektet är ett samarbete mellan Scania, Stockholms universitet och Linköpings universitet. 13

17 Vett 5 bantad Dnr: Projektstart: 2012 nov Projektavslut: 2013 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Lennart Cider, Lena Larsson), WABOCO Automotive AB, Epsilon, SSAB Tunnplåt, Parator industri, VBG Group Truck Eqc. Tidigare projekt: Vett 2 ( ), Vett 3 ( ), Vett 4 ( ), Vett 5 ( ) Doktorander:? Behovet av energieffektiva transporter med låga CO2 utsläpp är stort. För att minska de totala CO2 utsläppen kan mängden virke som transporteras per ekipage ökas utan att ge högre vägslitage eller minskad säkerhet. Projektet utvärderar ett modulsystem med nya dragfordon och trailers som kan minska CO2 utsläppen med 25 % räknat per ton x km transporterat virke. Samarbete mellan fordonstillverkare, Skogforsk, VTI, Trafikverket etc finns etablerat. 3 kompletta fordonskombinationer (3 lastbilar, 2 dolly, 3 linkar 4 semitrailers) skall hållas i drift och uppdateras med nya tekniska lösningar. Fokus är på framkomlighet och bränsleförbrukning. Denna etapp av projektet syftar också till att tjäna som underlag för en ny trafikförordning 2017 som möjliggör effektivare utnyttjade av existerande infrastruktur. 14

18 Learning Fleet Dnr: Projektstart: 2013 mars Projektavslut: 2015 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo technology (Hans Deragården) Tidigare projekt: 0 Doktorander:? Genom att effektivt använda digital kartdata i fordons system och tjänster kan ökad mobilitet, transporteffektivitet och säkerhet uppnås. Dagens lösningar erbjuder inte ett strukturerat sätt att koppla statisk kartdata med dynamisk information och händelser eller incidenter. En lösning för detta skulle ge signifikant möjlighet att förbättra flera fordonssystem och tjänster (t.ex. flott och fordons optimering, säkerhetsfunktioner, ökad fordonstillgänglighet, förare tränings system). Detta är målet med 'learning fleet' konceptet; att identifiera och validera: Ett struktuerat och effektivt sätt att koppla statisk kartdata med dynamisk information och händelser Hur information kan delas mellan olika system och fordon (fordonsflottor) Mervärdet med ett antal applikationer och dess tillhörande tjänser och affärsmodel 15

19 DUO2:2 Dnr: Projektstart: 2013 juli Projektavslut: 2015 (uni Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo technology (Lennart Cider), VBG truck, Wabco, Kallebäcks transport, SSAB tunnplåt, Schenker JOST, JLT, ÅF Doktorander: 0 Koppling till DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer med andra projekt: dnr: , Energieffektiva fordonskombinationer (dnr ) och MaxiCube, Steg 1 (dnr ) samt erfarenheter från ETT- projektet Detta projektförslag är en fortsättning det tidigare projektet DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer med Diarienummer: Totalt sett har arbetet i steg 1 varit mycket framgångsrikt dock har tillståndsgivningen från Transportstyrelsen har fördröjt arbetet. Projektet startade maj 2010 och skulle ha avslutats i december Den första kombinationen DUO- trailer var färdigbyggd juni 2011 men fick inte köras under testförhållanden förrän i februari Vi har fått en förlängning beviljad till och med juni Den andra kombinationen DUO- kärra har i mars 2013 ännu inte föreskriften klar. Vi har valt att fördröja byggnationen till dess att prövningen av föreskriften framskridit längre. Vi har förhoppning att föreskriften kommer att vara klar under våren 2013, den är ute på en första remissomgång sedan Detta projekt fungerar bland annat som bas i förarbetet för ny trafikförordning 2017 som kan komma att tillåta längre och tyngre fordon på ett utpekat vägnät i Sverige. En fortsättning är nödvändig för att kunna köra och utvärdera det nya ekipaget DUO- kärra. Det första ekipaget behöver nu uppdateras för att motsvara kommande miljölagkrav Euro 6 samt införa de erfarenheter som hittills framkommit. Tillståndsgivningen har varit fördröjt och fördyrat projektet men samtidigt har det förtydligat och förankrat de föreslagna lösningarna bättre inom berörda myndigheter samt projektpartners. Vi kommer att söka en ny föreskrift för DUO- trailer under den kommande perioden. Detta för att kunna köra även dagtid och alternativa vägar. Vi tar fram krav på typfordon för Duo- kärra och Duo- trailer som kommer användas för kommande Demoprojekt och grund för ny trafikförordning. Syftet med DUO2- projektet: Att utveckla och testa fordonskombinationerna DUO- kärra dubbelkärran (lastbil- kärra- kärra) och DUO- trailer dubbeltrailer (dragbil- semitrailer- dolly- semitrailer) samt driva fältprov med dessa fordonskombinationer på sträckan Göteborg- Helsingborg- Malmö. Projektet är även en forskningsplattform för VTIs studier som kommer att utvärdera samhällsnyttan med att i större skala tillåta fordonskombinationer av dessa slag. Projektet baseras i hög grad på resultat från projekten DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer (dnr ), Energieffektiva fordonskombinationer (dnr ) och MaxiCube, Steg 1 (dnr ) samt erfarenheter från ETT- projektet. 16

20 Feasability study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2 Dnr: Projektstart: 2013 nov Projektavslut: 2015 april Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Sofia Löfstrand), Schenker, Göteborgs universitet, Victoria institutet Doktorander:? Koppling till andra projekt: The results from the FFI project Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system ( ) indicates that there is reason to expect a gradual transition from conventional vehicles to electrified commercial vehicles within the time period 2015 to During this period electrified trucks are predicted to become cost competitive from a TCO perspective in several urban good distribution applications. The feasibility of electric and hybrid trucks for city distribution relies on finding the right balance for the route distance of each shift and the frequency of battery charging. Added to that, it is important to maximize the usage of the truck to balance the high initial cost to a relatively low running cost. Based on the results from current FFI project, this project aims to investigate how urban goods distribution fleets can be electrified and how new logistics solutions and incentives can influence the transition in a positive way. From the project we expect: (i) a description and evaluation of four possible fleet electrification scenarios considering type of trucks, logistics set- up and future environmental regulations for the year 2025 (ii) (ii) a report on the benefits of ICT services in each of the four electrification scenarios developed in WP1, and an analysis of implementation timing of the services for an electrified fleet, (iii) (iii) a comparison case for one or more urban goods distribution companies in France and a best practise investigation on research and demonstration projects in Europe concerning the electrification of urban goods distribution, and (iv) (iv) a method description of the work in WP1 and WP2, how the different scenarios were evaluated and how the work with the stakeholders was conducted. 17

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2. Projekt inom: Ett strategiskt Projekt

Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2. Projekt inom: Ett strategiskt Projekt Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2 Projekt inom: Ett strategiskt Projekt Författare: Anders Grauers, Else-Marie Malmek och Hans Arby Datum: 2014-03-31 (uppdaterad 2014-06-18 Filnamn: FFI Publik-slutrapport

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Utvärdering av MERA-programmet

Utvärdering av MERA-programmet 2008-11-16 Utvärdering av MERA-programmet Evaluation of the MERA Programme Tomas Åström Tommy Jansson Lars Niklasson Sven Faugert Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Utvärdering av pilotprojekt med Kvällsdistribution i Stockholms innerstad (Östermalm) 2005-2006

Utvärdering av pilotprojekt med Kvällsdistribution i Stockholms innerstad (Östermalm) 2005-2006 Utvärdering av pilotprojekt med Kvällsdistribution i Stockholms innerstad (Östermalm) 2005-2006 Stig Franzén Magnus Blinge Report - CEC 2007:1 Chalmers EnergiCentrum - CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg,

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden Nya marknadsmodeller för engagerade kunder Elforsk rapport 11:66 Christer Bergerland, Knut Faber, Olle Hansson Oktober 2011 Förord Syftet är här att beskriva hur elmarknadens regelverk

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Framtida möjligheter med nya drivmedel

Framtida möjligheter med nya drivmedel Framtida möjligheter med nya drivmedel. I denna rapport utvärderas samtliga 87 åtgärder inom distribution och användning av alternativa fordonsdrivmedel, som fått stöd från de lokala investeringsprogrammen

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer