FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation"

Transkript

1 FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Projektkatalog: Effektiva och uppkopplade transportsystem Uppdaterad:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 1 Pågående projekt Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer Tystare transporter för effektivare distribution INNOMERGE Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner PayPer Vett5: Iris Vett 5 bantad Learning Fleet DUO2: Feasability study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part Optimerad masstransport i dynamiska miljöer Road Status Information (RSI) demonstrator FFI safe roadtrains for efficient transports In4Uptime Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA- LL) Data- driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT) EL FORT - El Flottor Optimering i Real- Tid DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet Optimerade fordon baserat på kundanvändning Optimerade fordon baserat på kundanvändning Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Automated safe and efficient transport system Avslutade projekt Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter; En trave till, steg Sigyn II (förstudie) Remote Diagnostic Tools and Services Energieffektiva fordonskombinationer Maxi- Cube, steg Distribuerad reglering av fordonståg Förstudie Transporteffektivitet Förstudie kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida SET Säkra Effektiva Transporter Green road Freight Corridors SIGYN II

3 Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Effektiva och integrerade transportprocesser Vett, steg Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BIFI 1) Depend- utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd Energieffektiv Navigation för tung trafik DUO 2 Energieffektiva fordonskombinationer ETTE tekniska möjliggörare för effektiva transporter Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system Open transport effectiveness Service platform (OTESP) Vett, steg Duo trailer Bifi 2 (Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet) IQ- fleet intelligent styrning av fordon och flottor Feasibility study of the electrificatgion of the urban goods distribution transport system Distribuerad reglering av fordonståg II Förstudie, real- time video streaming over VANETs for increased road traffi efficiency and safety Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system Elektrisk bergtäkt: Förstudie epto (elektriskt driven Power Tacke Off)

4 Förord I föreliggande projektkatalog återfinns alla projekt som finansierats inom FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem sedan år Projekten är uppdelade efter om de är pågående eller avslutade projekt. En kort statistisk beskrivning inleder katalogen. Alla uppgifter om projekten i katalogen är offentliga och kontrollerade med respektive projektledare. Katalogen är tillgänglig för intresserade. Katalogen uppdateras efter varje rådsgruppsmöte, som vanligtvis genomförs fyra gånger per år. 1

5 Pågående projekt Diarenr Projekt Part Start Slut Projekt- budget (kr) Bidrag från FFI (kr) Guidad integrerad Scania 2011 feb 2014 sep fjärr- och verkstadsdiagnos Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer (affärsmodeller) Internationella högskolan i Jönköping, Scania 2012 mars 2015 sept Tystare transporter för effektivare distribution INNOMERGE (affärsmodeller) Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Volvo AB Volvo AB Volvo Construction PayPer Volvo Technology Vett5:2 Volvo Technology 2011 sept 2012 mars 2014 dec 2014 dec jan 2015 juli nov 2013 april Iris Scania 2012 nov Vett 5 bantad Volvo Technology Learning Fleet Volvo Technology DUO2:2 Energieffektiva fordonskombinationer Feasability study of the elctrification of the urban goods distribution transport system, part Optimerad masstransport i dynamiska miljöer Road Status Information (RSI) - demonstrator FFI safe roadtrains for efficient transports Volvo Technology Volvo technology 2012 nov 2013 mars 2015 juli dec okt dec 2015 dec 2013 juli 2015 juni 2013 nov 2015 april Volvo Construction Equipment AB 2014 jan 2017 jan Klimator AB 2014 feb juni Volvo Technology In4Uptime Volvo Technology Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA- LL) 2013 dec 2017 dec IVL 2014 feb 2016 nov feb 2016 feb

6 Data- driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT) EL FORT - El Flottor Optimering i Real- Tid DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet (FIFFI) Optimerade fordon baserat på kundanvändning Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Automated safe and efficient transport system Scania CV Volvo Technology 2014 mars 2016 dec 2014 juli 2017 juni Scania 2014 okt 2017 sept Chalmers 2014 sept 2016 dec AB Volvo 2015 jan 2016 aug KTH 2015 feb 2017 aug Volvo technology Lindholmen Science Park 2015 april 2018 mars 2015 feb 2015 dec Skogsforsk 2015 feb 2018 dec Nätverket för Transport och Miljön Volvo Technology AB 2015 april 2015 jan 2017 dec feb

7 Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Dnr: Projektstart: 2011 feb Projektavslut: 2014 sep Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Scania (Mattias Nyberg), Linköpings universitet Doktorander:? To cope with the challenges of increased system complexity and increased frequency of new and changed systems, it will become necessary to have a computerized troubleshooting support system with guided diagnostics to help the mechanic. The current project will investigate how such guided diagnostics should be built for heavy- vehicle workshops. Previous studies have been based on an optimization of repair time and cost of spare parts. However, for the driver and vehicle owner, costs related to uptime are also important or even supersedes the actual workshop costs. The consequence is that the troubleshooting problem can not be isolated to the workshop. Instead we need to consider the whole chain, ranging from that a fault is detected on- board the vehicle, to that the vehicle is repaired and leaves the workshop. Thus, to maximize uptime and minimize the workshop costs, the guided diagnostics should recommend not only mechanic workshop actions, but also, via remote diagnostics, driver actions. In this way we obtain a guided integrated remote and workshop diagnostics. The project contains a research part and a prototyping part. The research part is mainly a continuation of ongoing PhD- projects for two PhD students in collaboration with Linköping University. Research will be conducted on methodologies for modeling the vehicle such that a diagnostic model suitable for guided diagnostics can be created. Also, research will be conducted on methodologies for optimal planning in the context of remote and workshop diagnostics. The prototyping part aims to apply all of the project results to a real system and build a demonstration system with the purpose of being a major input to an industrialization of the results. The main applicant is Scania CV AB and Linköping University is the only other party. 4

8 Marknadsskapande för värdebaserade affärsmodeller i lågkostnadsländer Dnr: Projektstart: 2011 mars Projektavslut: 2015 sept Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr, Projektet är delvis finansierat av FFI styrelse ( kr) och delvis av FFI Transporteffektivitet. Medel avseende 2012 och 2013 kommer från styrelsen medan medel för åren 2014 och 2015 kommer från FFI Transporteffektivitet. Deltagare: Scania, Jönköpings internationella högskola (Leif- Magnus Jensen) Doktorander: 1 (Veronika Pereseina) In Swedish industries value based business models offering customers an extended services package rather than just a product are increasingly important. For Swedish firms this represents a business opportunity. Diffusion to new customers and new markets can be difficult, however, since the customer must recognize and exploit the additional value and choose these over simpler and initially lower cost alternatives. In the vehicle industry the Swedish market has provided opportunities to develop effective and efficient vehicles and innovative business models involving extended service commitments on the side of manufacturers. We are specifically interested in one example of such business model namely the Total Operating Economy (TOE) model offered by the Swedish vehicle manufacturer Scania. Gaining acceptance for and increasing the understanding of extended service models such as the TOE will not only increase the competitiveness of the Swedish vehicle manufacturing industry but has a number of benefits for the specific customer and the market.the main benefits are related to a) efficiency, b) environment and c) safety. (a) It will increase overall transport efficiency since such models focus on uptime and efficient use of a smaller number of vehicles than more basic vehicle use. (b) more fuel efficient vehicles have a positive environmental impact, as does using fewer vehicles with more uptime compared to a larger fleet of less reliable vehicles. (c) high quality vehicles with a high standard of maintenance leads to improved traffic safety. These benefits are even more pronounced in the large emerging markets where the majority of vehicles are of a more basic type and, old without significant supporting services. Despite the benefits of the package, companies in emerging markets seem to focus on the product and its price rather than the extended service offering. China is one of the world s largest and fastest growing markets for transportation vehicles and offers huge potential for vehicle manufacturers that are able to identify and appropriately target relevant customer segments. The Chinese market is in many ways different to the Swedish market for transportation vehicles, however. In particular, vehicle buyers tend to emphasize low vehicle price rather than life- cycle value. Although there is a growing awareness of quality differences between vehicles from different manufacturers, extended business models such as the TOE concept have attracted little interest. However, other markets such as Poland are gradually adopting the high- value 5

9 business models demonstrating that the model can be transplanted to economies changing from a planned to a more market driven economy. Arguably, the key to understanding the potential of extended service business models in China lies in understanding its adoption in similar markets. In this project we focus on the market for trucks in particular, and analyze implementation of high- value business models building in the Swedish, Polish, Taiwanese and mainland Chinese markets. It is a collaborative strategic project between the Centre of Logistics and Supply Chain Management and Scania. In a three- year project, four international case studies of high- value business models implementation are planned. Results will be relevant to diffusion and sales of extended service concepts in different types of markets, and consequently to efficiency, environmental impact and traffic safety. The process of gaining acceptance for high- value business models is relevant to many industries in Sweden, in particular as many suppliers act as problem- solvers rather than providers of goods. Thereby, the results are expected to generate specific interest and will be spread in open as well as transport industry- specific seminars. The collaboration is a unique international mix of local academics and practitioners engaged in the case studies. 6

10 Tystare transporter för effektivare distribution Dnr: Projektstart: 2011 (ept Projektavslut: 2014 (ec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Tech (Krister Fredriksson), Volvo Lastvagnar, YKI kemiska institutet, Jaba group, Chalmers Doktorander: 1 (Penny Bergman) Den tunga fordonsindustrin har sedan 60- talet kontinuerligt haft fokus på NVH området (NVH: Noise, Vibration and Harschness) för att förbättra miljön både för föraren men även för att minska belastningen på samhället. Man vet även idag att ljud är en hälsorisk och att det har en inverkan på säkerheten och är därmed en del av nollvisionen. Samtidigt som fordonen har utvecklats till att ha en mycket lägre inverkan på samhället har mängden fordon idag ökat till en nivå att man för en diskussion om att ändra flödet för vissa typer av gods. En frågeställning är hur man kan effektivisera godsleveranser till tätbebyggda områden utanför vanlig arbetstid med mycket låg samhällspåverkan. Kan man göra så att godsflödet till tex livsmedelsaffärer kan skötas nattetid skulle det innebära en stor vinst för samhället och för åkerinäringen. Genom att trafikflödena är betydligt lägre nattetid spar man restid, minskar bränsleförbrukningen och avgasemissionerna, samt att man ökar trafiksäkerheten. För att kunna ställa om godsflöden till andra tider på dygnet behöver man dels en mer samlad bild av vilken kravbild som behöver ställas på ett sådant tungt fordon och dels en mer holistisk uppfattning över vilka andra förändringar i samhället som krävs för en sådan förändring. För nästa generation motorer (Emissionskrav Euro 6) förväntas skärpta bullerkrav och en ny mätmetod för fordon och det är en del i utvecklingen. Man vill även införa ett PIEK krav för i och urlastningspunkter nattetid, men för att möjliggöra nattdistribution behöver man utöver dessa två kommande krav göra en mer djupgående analys av fordonets ljudinverkan på samhället. Denna analys behöver resultera i en kartläggning av vilka krav man behöver ställa på ett fordon i olika zoner i tätbebyggda områden, definiera hur ett körkollektiv ser ut för dessa zoner och skapa en lämplig kravbild för en körcykel samt att även definiera mätmetoder för den cykeln. För att komma ner till de nya låga ljudnivåerna behövs även en analys av nya dämpmaterial, möjligheter att utnyttja mer sofistikerade funktioner för styrning av drivlinan, samt att analysera hur man kan utnyttja ny funktionalitet så som GPS information för styrning av ljudnivån. ). 7

11 INNOMERGE Dnr: Projektstart: 2011 mars Projektavslut: 2014 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr (varav kr från styrelsen). Deltagare: Volvo Technology (Daniel Zachrisson, Atul Yadav), Chalmers, Högskolan i Halmstad, Andreassons åkeri i Veddinge Doktorander:? This project addresses the challenges related to the major growth opportunities expected to be found in emerging markets of South America, Africa, India and East Asia for Swedish truck OEMs. The local transport industry in these markets is typically entrepreneurial and innovative, but also fragmented and with very high expectation on short return on investment time. Many of the premium brand solutions successfully developed for the mature markets will need a re- design both in terms of technology content but also, and perhaps more important, of the way these solutions are offered to market by new and innovative business models based on a profound understanding of the business conditions in emerging markets. The main focus of the project will be on understanding the business conditions for uptime offerings (maintenance and service concepts, business models etc) and subsequently develop and adapt them to the requirements of the local end customers. The connections to the emerging markets will be done through the Volvo- Eischer Truck joint- venture in India and by engaging local academia through the cooperation between Chalmers and Indian Institute of Technology in Dehli and correspondingly for China with Volvo- Linggong and Chalmers/Tongy university in Shanghai. The main objective of the project are: Building knowledge on how advanced technologies and business models can be transferred to an emerging market context in order to speed up the adoption of more sustainable truck solutions (environment and traffic safety) In more detail, the project will use uptime and traffic safety as the main application areas and will include the development and testing of business models and technology for on- board diagnostics Develop a Process for reverse innovation, i.e. how innovations can be transferred back to more mature markets Develop cooperation with Swedish, Indian and Chines academia Project impact and contribution We foresee a reduction in CO2 emission levels and hence decreased fuel consumption due to improved fuel efficient driving and also due to vehicles with better health status. Moreover, we believe that the methodology and tools developed in this project will contribute to a safer traffic environment and a more professional transportation industry. Furterhmore, we expect to transfer the technology concepts to Volvo product development for industrialization. Furthermore we expect transfer the business model results to Volvo and its joint ventures. On a more technical level, we expect to validate our ability to predict different types of common faults. As a result of our ability to 8

12 predict failure before they occur we expect the availability of each vehicle (Uptime) will be improved with 50 %. This is mainly due to that we are able to assist the operator to know when to service the vehicle and preventing the vehicle for secondary damages. Ultimately competing on emerging markets is the biggest challenge ahead for Western commercial vehicle manufacturers. Develop business models and methods which enable Swedish based engineers to innovate an improve performance of low spec vehicles assembled in emerging markets is critical for industry competitiveness and job security for knowledge intensive engineering jobs in Scandinavia. 9

13 Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Dnr: Projektstart: 2013 jan Projektavslut: 2015 aug Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Construction Equipment AB (Henrik Nordin), Linköpings universitet Doktorander:? Det finns många typer av arbetsplatser där anläggningsmaskiner används som en del av produktionsprocessen. På vissa typer av arbetsplatser som tex dagbrott och bergtäkter växer intresset av att optimera hela produktionskedjan inklusive dess transporter med avseende på energieffektivitet och produktivitet. I projektet fokuserar vi på anläggningsmaskiner såsom hjullastare och dumper som en del i en sådan produktionskedja. De aktiviteter som pågår inom produktionsoptimering idag följer i huvudsak två spår. Det ena använder sig av fixa värden eller starkt förenklade modeller på respektive maskins effektivitet/produktivitet som funktion av arbetsuppgift för att optimera en arbetsplats logistik. Det andra spåret fokuserar på en maskin och hur den ska användas så effektivt som möjligt. Detta projekt kommer fokusera på de delmoment som utförs tillsammans av flera arbetsmaskiner och hur de ska köras på så effektivt vis som möjligt. Detaljerade modeller som fångar maskinernas dynamik kommer att utvecklas. En viktig del är att studera hur anläggningsmaskinen används som en del av produktionskedjan och reda ut vilka begränsningar som dagens maskiner utgör. Genom denna studie kan förslag tas fram hur maskiner ska förändras för att förbättra arbetsplatsens totala produktion och transporter. Resultatet kommer att utnyttjas i första hand som stöd för produktionsstyrning av arbetsplatsens transporter och som förarstöd. I andra hand används resultaten i arbetet med att göra delmoment semi- till fullautonoma. Användning av projektresultat Projektresultaten kommer att användas för att utveckla nya tjänster som möjliggör ett förbättrat transportflöde på en arbetsplats och därmed högre produktivitet och lägre bränsleförbrukning. Som en del av detta kommer resultaten användas i utformningen av framtida operatörsstöd och hur dessa ska samverka med site management- system som används för uppföljning och styrning av arbetsplatsens produktion. De optimal trajektorierna kommer att kunna användas som referensbanor i de autonoma fordon som Volvo CE just nu utvecklar. Dessutom kommer de framtagna modellerna att kunna användas för att förbättra prediktioner av arbetsplatsens produktivitet och förbrukning. 10

14 PayPer Dnr: Projektstart: 2012 nov Projektavslut: 2014 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Julia Jonasson, Erik Allenström), Volvo Bussar, Karlstads universitet (SAMOT), Värmlandstrafik, Hallandstrafik, Nobina AB Doktorander:? I många branscher har man övergått till prestationsbaserade kontrakt och affärsmodeller (t ex IT, telekom, flyg). Denna typ av affärsmodeller har ännu ej i full skala nått kollektivtrafikbranschen. Samhällets och medborgarnas krav på mer miljövänlig, effektiv och prisvärd kollektivtrafik tvingar kollektivtrafikorganisatörer och kollektivtrafikoperatörer att titta på nya innovativa metoder. De olika aktörerna tvingas samverka i större utsträckning och hitta alternativ till de rådande hårt reglerande kontrakten som inte ger utrymme för nya och effektivare arbetssätt. Dessa krav vidarebefordras även till fordonstillverkarna som även har sina egna skäl att börja erbjuda prestationsbaserade affärsmodeller. Konkurrensen, inte minst från asiatiska lågkostnadstillverkade, förväntas öka under de kommande decennierna och ett attraktivt och effektivt eftermarknadserbjudande med starkt kvalitetfokus och låg livscykelkostnad är ett sätt att klara denna utmaning. Detta projekt syftar till att utveckla och testa affärsmodeller och stödjande teknik som tillåter kollektivtrafikorganisatörer att betala operatörerna baserat på deras prestationer, t ex antal passagerarkilometer, CO2- utsläpp, kundnöjdhet och andra kvalitetsmått så som punktlighet och bekväm körning. På samma vis skall operatörerna kunna betala fordonstillverkare beroende på tillgänglighet och faktisk användning av fordon. Huvudsökande i projektet är Volvo Technology. Andra deltagare är Volvo Bussar, Karlstad Universitet, Värmlandstrafik AB, Hallandstrafiken AB and Nobina AB. 11

15 Vett5:2 Dnr: Projektstart: 2013 april Projektavslut: 2015 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Lennart Cider, Lena Larsson), WABCO Automotive AB, Epsilon, SSAB Tunnplåt, Parator industri, VBG Group Truck Eqc. Tidigare projekt: Vett 2 ( ), Vett 3 ( ), Vett 4 ( ), Vett 5 ( ) Doktorander: 0 Behovet av energieffektiva transporter med låga CO2 utsläpp är stort. För att minska de totala CO2 utsläppen kan mängden virke som transporteras per ekipage ökas utan att ge högre vägslitage eller minskad säkerhet. Projektet utvärderar ett modulsystem med nya dragfordon och trailers som kan minska CO2 utsläppen med 25% räknat per ton x km transporterat virke. Samarbete mellan fordonstillverkare, Skogforsk, VTI, Trafikverket etc finns etablerat. 3 kompletta fordonskombinationer (3 lastbilar, 2 dolly, 3 linkar 4 semitrailers) skall hållas i drift och uppdateras med nya tekniska lösningar. Fokus är på framkomlighet och bränsleförbrukning. Denna etapp av projektet syftar också till att tjäna som underlag för en ny trafikförordning 2017 som möjliggör effektivare utnyttjade av existerande infrastruktur. Denna del: Nya trailers samt förbättring av väggrepp. 12

16 Iris Dnr: Projektstart: 2012 nov Projektavslut: 2017 okt Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Scania (Jonas Biteus), Stockholms universitet, Linköpings universitet Doktorander: 2 För uppnå hög transporteffektivitet är det av vikt att veta om ett fordon kommer klara ett uppdrag utan haveri. Man måste veta både hur fordonet mår nu och i framtiden, vi kallar detta för fordonets hälsostatus. Genom att bedöma ett fordons hälsostatus kan beslut tas både om huruvida ett fordon måste åka till verkstad för att inte få ett haveri, om ett uppdrag kan påbörjas och vilket underhåll som skall utföras nu och i framtiden för att undvika haverier. Projektet syftar till att: Undersöka hur man kan förutsäga fordonets hälsostatus; använda hälsostatus för att planera underhåll så att oplanerade stillestånd minimeras; Skapa ett system som optimerar underhållsplaner utifrån bland annat hälsostatus och kundpreferenser; Skapa ett system som ger beslutsunderlag till förare och flottplanerare; Skapa ett system som på ett intuitivt sätt förmedlar information och åtgärder till aktörerna. Projektet är ett samarbete mellan Scania, Stockholms universitet och Linköpings universitet. 13

17 Vett 5 bantad Dnr: Projektstart: 2012 nov Projektavslut: 2013 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Lennart Cider, Lena Larsson), WABOCO Automotive AB, Epsilon, SSAB Tunnplåt, Parator industri, VBG Group Truck Eqc. Tidigare projekt: Vett 2 ( ), Vett 3 ( ), Vett 4 ( ), Vett 5 ( ) Doktorander:? Behovet av energieffektiva transporter med låga CO2 utsläpp är stort. För att minska de totala CO2 utsläppen kan mängden virke som transporteras per ekipage ökas utan att ge högre vägslitage eller minskad säkerhet. Projektet utvärderar ett modulsystem med nya dragfordon och trailers som kan minska CO2 utsläppen med 25 % räknat per ton x km transporterat virke. Samarbete mellan fordonstillverkare, Skogforsk, VTI, Trafikverket etc finns etablerat. 3 kompletta fordonskombinationer (3 lastbilar, 2 dolly, 3 linkar 4 semitrailers) skall hållas i drift och uppdateras med nya tekniska lösningar. Fokus är på framkomlighet och bränsleförbrukning. Denna etapp av projektet syftar också till att tjäna som underlag för en ny trafikförordning 2017 som möjliggör effektivare utnyttjade av existerande infrastruktur. 14

18 Learning Fleet Dnr: Projektstart: 2013 mars Projektavslut: 2015 dec Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo technology (Hans Deragården) Tidigare projekt: 0 Doktorander:? Genom att effektivt använda digital kartdata i fordons system och tjänster kan ökad mobilitet, transporteffektivitet och säkerhet uppnås. Dagens lösningar erbjuder inte ett strukturerat sätt att koppla statisk kartdata med dynamisk information och händelser eller incidenter. En lösning för detta skulle ge signifikant möjlighet att förbättra flera fordonssystem och tjänster (t.ex. flott och fordons optimering, säkerhetsfunktioner, ökad fordonstillgänglighet, förare tränings system). Detta är målet med 'learning fleet' konceptet; att identifiera och validera: Ett struktuerat och effektivt sätt att koppla statisk kartdata med dynamisk information och händelser Hur information kan delas mellan olika system och fordon (fordonsflottor) Mervärdet med ett antal applikationer och dess tillhörande tjänser och affärsmodel 15

19 DUO2:2 Dnr: Projektstart: 2013 juli Projektavslut: 2015 (uni Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo technology (Lennart Cider), VBG truck, Wabco, Kallebäcks transport, SSAB tunnplåt, Schenker JOST, JLT, ÅF Doktorander: 0 Koppling till DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer med andra projekt: dnr: , Energieffektiva fordonskombinationer (dnr ) och MaxiCube, Steg 1 (dnr ) samt erfarenheter från ETT- projektet Detta projektförslag är en fortsättning det tidigare projektet DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer med Diarienummer: Totalt sett har arbetet i steg 1 varit mycket framgångsrikt dock har tillståndsgivningen från Transportstyrelsen har fördröjt arbetet. Projektet startade maj 2010 och skulle ha avslutats i december Den första kombinationen DUO- trailer var färdigbyggd juni 2011 men fick inte köras under testförhållanden förrän i februari Vi har fått en förlängning beviljad till och med juni Den andra kombinationen DUO- kärra har i mars 2013 ännu inte föreskriften klar. Vi har valt att fördröja byggnationen till dess att prövningen av föreskriften framskridit längre. Vi har förhoppning att föreskriften kommer att vara klar under våren 2013, den är ute på en första remissomgång sedan Detta projekt fungerar bland annat som bas i förarbetet för ny trafikförordning 2017 som kan komma att tillåta längre och tyngre fordon på ett utpekat vägnät i Sverige. En fortsättning är nödvändig för att kunna köra och utvärdera det nya ekipaget DUO- kärra. Det första ekipaget behöver nu uppdateras för att motsvara kommande miljölagkrav Euro 6 samt införa de erfarenheter som hittills framkommit. Tillståndsgivningen har varit fördröjt och fördyrat projektet men samtidigt har det förtydligat och förankrat de föreslagna lösningarna bättre inom berörda myndigheter samt projektpartners. Vi kommer att söka en ny föreskrift för DUO- trailer under den kommande perioden. Detta för att kunna köra även dagtid och alternativa vägar. Vi tar fram krav på typfordon för Duo- kärra och Duo- trailer som kommer användas för kommande Demoprojekt och grund för ny trafikförordning. Syftet med DUO2- projektet: Att utveckla och testa fordonskombinationerna DUO- kärra dubbelkärran (lastbil- kärra- kärra) och DUO- trailer dubbeltrailer (dragbil- semitrailer- dolly- semitrailer) samt driva fältprov med dessa fordonskombinationer på sträckan Göteborg- Helsingborg- Malmö. Projektet är även en forskningsplattform för VTIs studier som kommer att utvärdera samhällsnyttan med att i större skala tillåta fordonskombinationer av dessa slag. Projektet baseras i hög grad på resultat från projekten DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer (dnr ), Energieffektiva fordonskombinationer (dnr ) och MaxiCube, Steg 1 (dnr ) samt erfarenheter från ETT- projektet. 16

20 Feasability study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2 Dnr: Projektstart: 2013 nov Projektavslut: 2015 april Projektbudget: kr Bidrag från FFI: kr Deltagare: Volvo Technology (Sofia Löfstrand), Schenker, Göteborgs universitet, Victoria institutet Doktorander:? Koppling till andra projekt: The results from the FFI project Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system ( ) indicates that there is reason to expect a gradual transition from conventional vehicles to electrified commercial vehicles within the time period 2015 to During this period electrified trucks are predicted to become cost competitive from a TCO perspective in several urban good distribution applications. The feasibility of electric and hybrid trucks for city distribution relies on finding the right balance for the route distance of each shift and the frequency of battery charging. Added to that, it is important to maximize the usage of the truck to balance the high initial cost to a relatively low running cost. Based on the results from current FFI project, this project aims to investigate how urban goods distribution fleets can be electrified and how new logistics solutions and incentives can influence the transition in a positive way. From the project we expect: (i) a description and evaluation of four possible fleet electrification scenarios considering type of trucks, logistics set- up and future environmental regulations for the year 2025 (ii) (ii) a report on the benefits of ICT services in each of the four electrification scenarios developed in WP1, and an analysis of implementation timing of the services for an electrified fleet, (iii) (iii) a comparison case for one or more urban goods distribution companies in France and a best practise investigation on research and demonstration projects in Europe concerning the electrification of urban goods distribution, and (iv) (iv) a method description of the work in WP1 and WP2, how the different scenarios were evaluated and how the work with the stakeholders was conducted. 17

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg 2014-05- 27 De olika tematiska områdena i RM Fo Vilka är Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av ku

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd Projektstart: 2012 Projektavslut: 2017 Finansierat av: Vinnova, FFI Transporteffektivitet och Scania CV Dr Jonas Biteus Scania CV Vehicle service

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

ETT(A) modular system for Timber transport Efficient transport of CO 2 neutral raw material

ETT(A) modular system for Timber transport Efficient transport of CO 2 neutral raw material ETT(A) modular system for Timber transport Efficient transport of CO 2 neutral raw material V3P 1 2010-02-03 Advanced Engineering V3P ETT(A) modular system for Timber transport Skogforsk leads the ETT-project

Läs mer

Kommer tekniken att lösa alla våra problem?

Kommer tekniken att lösa alla våra problem? s Kommer tekniken att lösa alla våra problem? Trafiksäkerhetskonferens Riksdagen 27 Maj 2015 SAFER presentation for Japan Ingrid Skogsmo 1 Vision SAFER provides excellent multidisciplinary research and

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar med flera projektparter presenterar de resultat som nåtts avseende: 360 vy för bilar Fusion av sensordata Kollisionsfria

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av.

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av. Tillgänglighet och Resursutnyttjande Öppen konferens 2:a dec 2009 påinitiativ av. Öka medvetandet om.. Syfte potentialen att förbättra konkurrenskraften de tekniska möjligheterna genom mer fokus på Tillgänglighet

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Volvo Group Trucks Technology Advanced Technology & Research mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet)

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) Kontaktpersoner:

Läs mer

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance Framtidens järnvägsunderhåll The Swedish Transport Administration 2 2015-02-17 Gårdagens och morgondagens ingenjörer Star Trek första

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Transforming Your Challenges Into Advantages

Transforming Your Challenges Into Advantages Transforming Your Challenges Into Advantages That s Smart, Safe, Sustainable Manufacturing Johan Ydeskog Rockwell Automation At A Glance 22,000 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.35B Fiscal 2013 Sales World s

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Emma Franzén David Wallgren Tack till Business Region Göteborg Erik Behm Andreas Göthberg Chalmers tekniska högskola

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer