hårdsatsar på smarta dörrar SPAX Aktiv ett offensivt urval Nya börslistor påverkar inte skatten EBIT Rätt mått för kassastinna Jeeves ger järnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hårdsatsar på smarta dörrar SPAX Aktiv ett offensivt urval Nya börslistor påverkar inte skatten EBIT Rätt mått för kassastinna Jeeves ger järnet"

Transkript

1 Nr 7 november 06 Nya börslistor påverkar inte skatten EBIT Rätt mått för kassastinna SPAX Aktiv ett offensivt urval Jeeves ger järnet Assa Abloy hårdsatsar på smarta dörrar

2 Globaliseringen ändrar spelreglerna Vi har nu fått större delen av resultaten från årets tredje kvartal presenterade för oss. Och på de allra flesta håll har det varit en angenäm läsning. God efterfrågan och idogt arbete med att försvara marginalerna har gjort att företagen har visat fortsatt goda vinster. Att rapporterna varit bra framgår också av marknadens mottagande. I genomsnitt har företagen premierats med en kursuppgång på 1,0 procent i samband med rapport. Variationerna mellan bolagen har dock varit stor, framför allt har marknaden straffat svaga rapporter förhållandevis hårt. Men de har varit ganska få till antal. I förra numret av Aktiellt tog vi udden av flera myter om aktiemarknaden. Samtidigt så flaggade vi lite för det gamla talesättet: Det som inte händer i september händer inte i år. Och än så länge verkar det stämma även Flera företag rapporterar om en bättre efterfrågan än väntat och att utsikterna för den närmaste tiden ser fortsatt ljusa ut. Vi har också fått indikatorer från bland annat Europa att industrikonjunkturen håller fortsatt stången. Den amerikanska ekonomin dämpas dessvärre alltmer, starkt påverkat av en kraftig dämpning inom egnahem. Men det är också väntat, och sektorn utgör ännu en ganska begränsad del av New York-börsen. Vänder vi blickarna tillbaka till Stockholm kan vi konstatera att börsen fortsätter stiga. Hittills i år har börsen klättrat 16 procent och därmed mer än väl återtagit hela börsfallet tidigare i år. Lägger vi till utdelningarna så klättrar avkastningen upp mot 20 procent. Därmed är vi på god väg att även bryta myten om att börsen aldrig går upp mer än tre år på rad. Eller? Finns det något som skiljer dagens aktiemarknad från gårdagens som skulle motivera att gamla mönster bryts? En stor skillnad som inte berör marknaden i sig utan dess omvärld är världshandelns expansion eller globaliseringen, som har blivit ett samlingsbegrepp för denna. I dag tvistar de lärda lite förenklat om huruvida Kina och Indiens framfart innebär en utbudschock av varor eller av arbetskraft. Det första skulle innebära stora välfärdsvinster för oss alla medan det senare riskerar att pressa reallönerna i den gamla världen. Utan att behöva besvara vem som har rätt (jag tror att båda lägren kan bidra med att hjälpa oss att förstå vår samtid och framtid) finns det en gemensam vinnare i detta. Det är ägarna av produktivt realkapital, det vill säga väl fungerande företag. Med en allt större mängd varor att producera och allt fler människor att sätta i arbete är detta den knappa resursen idag. Därför kan också priset och avkastningen på denna resurs förväntas bli hög(re) under hela denna förändringsperiod. Och den kan ta många år. Viktigt att notera i detta sammanhang är att en riskmarknad, som aktiemarknaden ju är, måste förväntas ha en högre andel produktivt realkapital än ekonomin i genomsnitt, annars skulle den inte kunna attrahera kapital (eftersom investerare vill ha betalt för sin risk). Därför är det kanske heller inte så förvånande att företagen rider så gott som de gör på världens expansionsvåg. Och tror vi att globaliseringen kommer att leva med oss under lång tid framöver, måste vi nog också räkna med att aktiemarknaden bör kunna överträffa historiken om sin relativa styrka som placeringstillgång. Sträcker vi därmed ut placeringshorisonten till att omfatta mer än nästa månad, kvartal eller år talar förändringen som pågår i världen mycket för att vi ska ha mycket aktier i portföljen. Vinnarna bör vi också kunna hitta bland företag som bryter ny mark med nya teknologier. Det riktigt stora lyften hittar vi nog också bland produkter med en låg marginalkostnad. Det vill säga där kostnaden att producera ytterligare en enhet är låg. Då skjuter nämligen vinsterna i höjden när försäljningen stiger. Därmed blir det också intressant med företag vars produkter riktar sig till en massmarknad. Arvid Böhm, aktiestrateg Breda sektortrender* 105 Räntekänsligt Cykliskt Tillväxt Stockholmsbörsen 500 SAX-index 400 Utveckling P/E-tal* 50 P/E-tal Stockholmsbörsen juli oktober 2006 Den senaste tiden har marknaden börjat premiera cykliska aktier på bekostnad av räntekänsliga. 100 januari oktober 2006 Och börsen har fortsätter att stiga... *12 månaders rullande oktober vilket på senare tid lyft värderingen. Idag handlas Stockholm till P/E 14,8.

3 Ericsson Ericsson 20 Slutkurs 27 oktober 27,20 kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 2007 * 2008 * 1,5 1,5 1,8 1,9 Ericsson fortsätter växa Ericssons försäljning och vinst under tredje kvartalet var något sämre än väntat. Men det uppvägs mer än väl av företagets positiva tillväxtprognos för 2007 och de mycket självsäkra uttalandena om fjärde kvartalet i år från företagets ledning. Prognosen om 5-9 procents marknadstillväxt på systemsidan för 2007 var särskilt välkommen eftersom många investerare varit oroliga för att mobilsystemmarknaden skulle tappa fart rejält redan nästa år. Framför allt utsikterna för 2007 gör att vi upprepar vår köprekommendation. Positivt var också att integrationen av Marconi redan nu är avklarad och verkar ha gått bra. Kostnaden för detta var 2,2 miljarder kronor i tredje kvartalet, men redan under fjärde kvartalet ska besparingar leda till 550 miljoner kronor i minskade kostnader. Vi har dock svårt att ännu så länge se någon försäljningsökning från Marconi i Ericssons siffror. Men flera order, bland annat en från australiska Telstra på 230 miljoner US dollar, har annonserats under hösten. Kursfall ger köpläge i Lindex Lindex Lindex 80 Slutkurs 27 oktober 95,80 kronor Justerad vinst per aktie (sek) * 2007 * 2008 * 7,3 7,1 7,8 9,1 Sandvik skär guld Marknadens dom över Lindex efter senaste rapporten var väl hård enligt vår bedömning. Visst var resultatet sämre än väntat och den tyska verksamheten fortsätter att vara ett sorgebarn, men flera faktorer talar för att det efter kursnedgången infunnit sig ett köpläge i aktien. Lindex har en tydlig värderingsrabatt jämfört med sektorn i övrigt. En gynnsam valutaexponering och förbättringsmöjligheter på kostnadssidan ger förutsättningar för bättre marginaler. Klädkedjan bör även gynnas av en fortsatt stark svensk privatkonsumtion. Dessutom är direktavkastningen hög, cirka 5 procent. Före bolagsstämman, som hålls den 19 december, ska beslut fattas om vad Lindex ska göra med den förlusttyngda tyska verksamheten. Vår bedömning är att bolaget att, efter år av förluster och åtgärdsprogram, gör full reträtt. Kostnaden för en nedläggning väntas inte alls hamna Sandvik lämnade en urstark och bättre rapport än väntat för tredje kvartalet. Efterfrågan har varit hög och utsikterna är fortsatt positiva både produkt- och marknadsmässigt. Sandvik ser en successiv förbättring i Europa och fortsatt god efterfrågan i Nordamerika. I Asien utvecklas Kina och Indien väl. Rörelseresultatet på miljoner kronor var 7 procent bättre än väntat och orderingången för koncernen förbättrades med hela 14 procent. Framför allt divisionen Materials Technology, med kunder inom olje- och gasindustrin, sticker ut. För denna verksamhet ökade orderingången med 41 procent och rörelseresultatet med 62 procent till 473 miljoner kronor. Vår bedömning är att detta är början på en skördeperiod för Materials Technology, som under lång tid arbetat för att öka andelen nischprodukter med höga marginaler. Sandvikaktien var attraktivt värderad före rapporten och är det ännu mer nu. Fortsatt god efterfrågan kommer att höja resultatet, direktavkastningen är 4 procent och PE-talet är med Sandvikmått låga 13. Det innebär att denna kvalitetsaktie handlas med rabatt i förhål- på lika höga nivåer som förekommit i press-en, utan snarare kring 100 miljoner kronor, enligt vår uppskattning. Sandvik Sandvik 60 Slutkurs 27 oktober 89 kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 2007 * 2008 * 5,1 6,5 6,8 7,4 lande till sina konkurrenter. Vi rekommenderar köp.

4 Allt bättre fart i Assa Abloy Assa Abloy är högre värderat än genomsnittet för svenska verkstäder och det anser vi är motiverat. Bolaget är på god väg i sitt omstruktureringsarbete, tillväxten är hög och marginalerna förbättras. Rapporten för tredje kvartalet kommer den 8 november och vi väntar oss en stark rapport där tillväxten i kombination med högre priser och en något starkare dollar är tongivande komponenter. Byggmarknaden i USA, exklusive husbyggande, visar på bra tillväxt. Det märks i rapporterna från Assa Abloys konkurrenter Stanley Works och Ingersoll-Rand. Men till skillnad från Assa Abloy har båda konkurrenterna svårt att hålla i marginalerna. Vi bedömer att Assa Abloy klarar detta och dessutom tar marknadsandelar i USA samtidigt som tillväxten är god på den viktiga Europamarknaden. Viktiga värdedrivare på kort sikt är kapitalmarknadsdagen i slutet av november, och på medellång och lång sikt marknadens låga förväntningar på bolagets marginaler. Sammanfattningsvis anser vi att bolaget har goda möjligheter att utvecklas bättre än marknaden förväntar sig och rekommenderar köp. Hemtex syr ihop säcken Under hösten har Hemtex förvärvat ytterligare 24 franchisebutiker. Andelen direktinköp i Asien kommer framöver att öka i snabb takt från 45 procent till minst 80 procent inom en tvåårsperiod. Under kommande kvartal väntar vi oss också att Hemtex, precis som klädbolagen, kommer att få draghjälp av den tidigare dollarnedgången. Det gör att vi anser att företaget har goda möjligheter att ytterliggare förbättra marginalerna från dagens redan höga nivå på dryga 15 procent till drygt 17 procent. Vi räknar med att årets tillväxt blir 32 procent, 6 av Assa Abloy Assa Abloy 90 Slutkurs 27 oktober 140 kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 007 * 008 * 6,8 7,6 9,2 10,1 dessa kommer från utökad försäljning i befintliga butiker, medan resten härrör från en kombination av förvärv och snabb utbyggnad av butiksnätet. Även om aktien gått upp kraftigt den senaste tiden anser vi att den fortfarande är köpvärd eftersom vi förväntar oss en bra resultatutveckling under kommande kvartal. Hemtex 125,0 Hemtex Metros sidor värda mer Även om Metros rapport för tredje kvarta- let kom in sämre än väntat upprepar vi vår köprekommendation. Orsaken är främst försäljningen av finska Metro till mediakoncernen Sanoma i september i år. Reavinsten var 12,3 miljoner dollar och priset 1,7 gånger omsättningen. I slutet på september slöt Metro International också ett samarbetsavtal med Stampen, där lönsamma Metro Göteborg värderas till fyra gånger omsättningen.försäljningen och avtalet indikerar att etablerade mediaaktörer ser synergier och är beredda att betala mer än vad aktiemarknaden värderar Metro till. För att aktiemarknaden ska värdera upp Metro är det därför även viktigt att företaget lyckas med en strukturlösning i Polen. Det väntas ske under fjärde kvartalet. Med 15 miljoner dagliga läsare i 17 länder är Metro världens tredje största tidning mätt i antalet läsare. Läsekretsen är ung och varumärket starkt. Det gör Metro som helhet, eller delar av företaget intressant för andra mediabolag och vår bedömning är att strukturaffärer är rätt väg att gå för Metro. Aktien är köpvärd. Metro International 15 Metro ,5 9 90,0 Slutkurs 27 oktober kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 007 * 008 * 4,7 6,7 8,0 9,1 6 Slutkurs 27 oktober 8,60 kronor Justerad vinst per aktie (USD) * 007 * 008 * 0,0 0,0 0,0 0,1 AKTIELLT november 2006

5 Jeeves Jeeves Slutkurs 27 oktober 73,30 kronor Justerad vinst per aktie (sek) * 2007 * 2008 * 3,1 3,4 5,1 6,3 Jeeves betjänten som levererar Vi upprepar vår köprekommendation i Jeeves. Rapporten för tredje kvartalet visade på fortsatt stark tillväxt och bra marginaler. Tillväxten på årsbasis var hela 30 procent, en god bit över det egna målet på 25 procent. EBIT-marginalen på 11,5 procent var något bättre än vi väntat. De kostnadsproblem för utveckling av en HR-produkt och ett traineeprogram som vi tidigare oroat oss för verkar till stor del vara lösta. Med 30 miljoner kronor i nettokassa har Jeeves goda möjligheter att göra förvärv och det skulle i så fall kunna ge ytterligare skjuts åt tillväxten. Vi ser ljust på fjärde kvartalet, som brukar vara det starkaste, och även på de närmaste åren då vi väntar oss att satsningarna i Frankrike, Tyskland och Storbritannien ska börja ge frukt i form av ökade intäkter. Bättre utsikter för NCC NCC NCC 145 Slutkurs 27 oktober 166 kronor Justerad vinst per aktie (sek) * 2007 * 2008 * 11,7 14,7 14,0 14,3 Nokia var god dröj Vi upprepar säljrekommendationen i Sälj Nokia efter rapporten för tredje kvartalet. Nokia sålde 88,5 miljoner mobiltelefoner och ökade sin marknadsandel från 34 till 36 procent under tredje kvartalet. Men priset för det blev högt. Det genomsnittliga försäljningspriset per telefon var 93 euro jämfört med 102 euro under andra kvartalet. Det är en mycket stor skillnad. Historiskt har prisnedgången per telefon varit 4 procent per år. Vi räknar med att prispressen kommer att fortsätta även under innevarande kvartal samtidigt som marknadstillväxten avtar. Trots att Nokia sannolikt kommer att sälja över Jämfört med sina konkurrenter och börsen som helhet har NCC haft det tufft de senaste tre månaderna. Medan konkurrenterna stigit mellan 22 och 47 procent har NCC-kursen bara ökat med 10 procent, det är hälften så bra som börssnittet. Osäkerhet om framtidsutsikter, nedskrivningar i Danmark och vd-avhopp har hållit tillbaka utvecklingen. Vi menar dock att en förväntad bra tillväxt i försäljning och rörelseresultat, både för kvartal tre och under 2007, kommer att öka intresset för aktien och upprepar vår köprekommendation inför rapporten som kommer den 7 november. Dessutom är problemen i Danmark, som fått mycket uppmärksamhet, enligt vår uppfattning överdrivna. NCC har gjort nedskrivningar i Danmark och mer kan komma, men det danska dotterbolaget står bara för 14 procent av NCCkoncernens omsättning och problemen är relaterade till externa bostadsprojekt, som i sin tur bara står för procent av den danska verksamheten. Att vd för den danska rörelsen fick gå den 26 oktober och ersattes av vice vd, Torben Biilman, tyder också på att NCC går till botten med problemen. Det gör att vi anser att oron är överdriven. NCC har en stark balansräkning, begränsat investeringsbehov och generös utdelningspolicy. Direktavkastningen är hela 6,4 procent, vilket också bör öka intresset för aktien framöver. Nokia Nokia Slutkurs 27 oktober 144 kronor Justerad vinst per aktie (EUR) * 2007 * 2008 * 0,8 1,0 1,0 1,1 100 miljoner telefoner under fjärde kvartalet är denna volymtillväxt således föga meningsfull ur lönsamhetssynpunkt. Nokia är starkt på lågpris och dyra telefoner, men saknar till stor del konkurrenskraftiga modeller i mellansegmentet, vilket öppnar för konkurrenterna SonyEricsson, Samsung och Motorola i julhandeln. Den låga värderingen av vinsterna och de stabila kassaflödena talar för Nokia som en defensiv placering, men vi har svårt att se någon anledning till att aktien ska gå upp. Under kommande år kommer marknadstillväxten för telefoner att sjunka samtidigt som prispressen kan väntas fortsätta. Med begränsade möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar blir det därmed svårt för Nokia att öka vinsterna framöver. Avstämningsdag för analysmaterialet: 27 oktober Det är Swedbank Markets policy att bankens analytiker inte får äga aktier i de bolag som analytikern själv har under bevakning. I detta nummer har följande analytiker medverkat: Anders Bruzelius, Mikael Holm, Niclas Höglund, Jan Ihrfelt, Patrik Nygård, Mats Liss, Stefan Stjernholm och Håkan Wranne.

6 6 Assa Abloy intelligent dörröppnare Nycklar som bara fungerar vissa tider och kor som har ID-kapslar med radiosändare i magen. Det låter som science fiction, men finns redan och är smakprov på effekter av den mycket snabba utvecklingen inom lås-/passageområdet. Global låsexpert n Bildades 1994 genom att Securitas och Wärtsilä fusionerade sina låsverksamheter. Därefter har över 100 strategiska förvärv gjorts och Assa Abloy har nu världens största installerade bas av lås och låssystem. n Assa Abloy är ett globalt företag som verkar inom mekaniska och elektromekaniska lås, dörrautomatik, säkerhet för Mekaniska stiftlås av samma typ som vi använder idag har funnits i 4000 år. Cylinderlåset, som bygger på samma princip och som sitter i nästan alla svenska dörrar, patenterades av Linus Yale på 1860-talet. Sedan dess har det egentligen inte hänt så mycket på låsfronten. Men nu tror jag att vi är i början på en ny epok, säger Johan Molin, som är vd på världens största låsföretag, Assa Abloy. Elektromekanik och Internet gör låsen intelligenta och uppkopplade. Dörrar med elektromekaniska funktioner finns sedan tidigare men de har varit dyra. I en traditionell konstruktion krävs mellan 30 och 50 kablar medan en Internetuppkopplad dörr bara behöver en enda 36 volts nätverkskabel, alternativt batteridrift och en liten radiosändare. Det förändrar kostnadsbilden radikalt samtidigt som dörren blir en del av Internet och därmed också en aktiv del av hela säkerhetssystemet. Visionen är att Assa Abloy ska bli världsledande inte bara på lås utan på dörröppningslösningar i vid bemärkelse. Assa Abloys lösning heter Hi-O (Highly Intelligent Operation) och är en plattform för intelligent kommunikation mellan dörrmiljöns olika delar. Alla delar kan tala med varandra i en öppen standard som hämtats från bilindustrin. ID-kort med radiosändare talar om vem som har rätt att passera olika dörrar och vilka som är i byggnaden. Alla uppgifter loggas och andra funktioner som larm, kameror eller biometrisk passagekontroll är enkla att koppla till. hotell, identifikation och passagekontroll samt säkerhetsdörrar. Första halvåret 2006 (2005) Omsättning miljoner kronor (13 253) Rörelseresultat miljoner kronor (1912) Soliditet 39,5 (37,9) procent Medelantal anställda (29 189) Dörren blir en del av Internet. Intelligenta dörrar Eftersom alla lås vi gör är bakåtkompatibla, det vill säga all ny teknik passar i gamla låscylindrar av samma märke, går det fort och lätt att uppgradera befintliga lås från analog teknik till elektromekanik och koppla upp dem. Det gör att Johan Molin ser framför sig betydligt fler nätverksintelligenta dörrar också inne i byggnader där det finns behov av accesskontroll. Exempelvis till data,- personal- och finansavdelningar. Och passer-/id-kortet fungerar som nyckel, men går också att använda för att till exempel starta sin dator, printern, eller att betala i personalmatsalen. Förutom väsentligt utökad funktionalitet får de nya dörrsystemen viktiga konsekvenser för Assa Abloy. För det första ökar värdet på den totala låslösningen väsentligt när dörren blir elektromekanisk. För det andra kommer fler dörrar att konverteras till elektromekanik, från dagens cirka 3 procent till kanske så mycket som 20 till 30 procent av alla dörrar. För det tredje väntar vi oss att uppgraderingsfrekvensen kommer att öka väsentligt. Idag är intresset för att byta dörrar och lås begränsat. Men den ökade nyttan av ny teknik, som successivt tillförs låsnätverket, gör att vi tror att det blir intressant för användarna att uppgradera oftare i framtiden. För privatpersoner händer det också mycket. Assa Abloy har utvecklat Cliq, ett elektromekaniskt lås där intelligensen sitter i nycklarna och mikroelektronik som placeras i låscylinderns kärna. Genom att ersätta den mekaniska låscylinder med en elektromekanisk blir en vanlig analog säkerhetsdörr intelligent utan att den behöver kopplas till Internet. Den lilla mängd elektricitet som krävs finns i ett batteri som sitter i nyckeln, och det gör den varierbara accessrätten också.

7 Dörren blir en allt mer aktiv del av hela säkerhetssystemet, säger Johan Molin, vd Assa Abloy. En husägare kan programmera sin egen nyckel så att den ger obegränsad access, medan till exempel en hantverkare kan få en nyckel som bara fungerar ett visst datum mellan klockan och Om någon tappar bort, eller inte lämnar igen en nyckel spelar följaktligen ingen roll. Eftersom det bara är att programmera bort den, så att den inte längre fungerar i låset. Man behöver alltså aldrig byta cylinder för att en nyckel kommer bort. Och det är självklart en stor besparing för till exempel villaägare med flera lås på ytter- och balkongdörrar. Men den stora besparingspotentialen finns i kommersiella sammanhang där till exempel försäkringsbolag har så kallade huvudnyckelsystem, ett hierarkiskt nyckelsystem där vissa nycklar öppnar alla lås i till exempel en byggnad. Det här är vanligt i bland annat Tyskland där det finns huvudnyckelsystem som innehåller upp till lås. Om huvudnyckeln eller någon undernyckel högt upp i hierarkin går förlorad innebär det att ett flertal låscylindrar måste bytas ut. Det behövs alltså inte med den nya tekniken. Kort som nyckel Vän av ordning inser förstås att försvunna nycklar är en väldigt god affär för Assa Abloy och andra låstillverkare och att den nya tekniken innebär färre cylinderbyten. - Låsmarknaden har traditionellt vuxit som byggindustrin, det innebär ungefär BNP plus befolkningstillväxten. Men med nya produkter och tätare byten av lås kan vi växa snabbare. Det är i ljuset av ovanstående utveckling som inriktningen på ett par av Assa Abloys senaste förvärv ska ses: amerikanska Fargo Electronics är ett världsledande företag som gör system för säkert utfärdande av IDkort och österrikiska Vision Cards är en ledande europeisk tillverkare av beröringsfria kort, som används till liftkort, kollektivtrafik och passagerarkontroll. Kortet är nyckeln till hela låsmiljön. Fargo är största experten på säker utgivning av ID-kort och Assa Abloy är störst på accesskontroll. Nu kan vi gifta samman dessa båda teknologier och skapa ett attraktivt helhetssystem som gör att vi blir starkare där marknaden växer snabbast och förstås även sälja mer vanliga låskomponenter och säkerhetsdörrar. Revolutionerande utveckling För satsningarna på innovationer innebär inte att den gamla låstillverkningen försvinner. Assa Abloy har världens största installerade bas av lås och låssystem och det ger en betydande och konjunkturokänslig eftermarknad samtidigt som behovet av mekaniska säkerhetsprodukter växer, om än inte i lika hög takt. Däremot kan både utvecklingsarbete, försäljning och tillverkning bedrivas effektivare och det är ett arbete som pågår för fullt. Cliq är den första teknikplattform som både utformats och sedan används gemensamt i koncernen. Utvecklingsarbetet skedde inom den nya enheten Shared Technologies som skapats för att standardisera elektronik inom koncernen, få lägre utvecklingskostnader och en förkortad utvecklingstid för nya produkter. Tidigare skedde all utveckling lokalt och mycket gjordes parallellt. Det gjorde att vi hade låg fart i utvecklingsarbetet. Nu koncentreras s

8 8 SPAX Aktiv när eliten tävlar Genom att konsekvent välja aktier med låg värdering och hög tillväxt går det att få bra avkastning till låg risk. Det är bakgrunden till att Swedbank lanserar SPAX Aktiv. SPAX Aktiv n Löptid cirka fyra år. n Teckningsperiod 23 oktober till 10 november. n Lägsta teckningsbelopp kronor. n Finns även i alternativet MAX. n Godkänd placering i individuellt pensionsspar. Mer information finns på Avkastningen från SPAX Aktiv beror på utvecklingen för ett index som bygger på ett noggrant urval av europeiska aktier jämfört med hur ett brett europeiskt aktieindex utvecklas. Om marknaden går upp eller ned spelar ingen roll. Så länge som SPAX Aktiv-indexet utvecklas bättre än jämförande index, så ger placeringen avkastning. Det finns bra förutsättningar för god avkastning. Aktieurvalet ändras nämligen kontinuerligt så att de aktier som väntas ha bäst utveckling ingår. Denna typ av index brukar kallas aktiva, till skillnad från vanliga passiva index där de ingående aktierna sällan eller aldrig byts ut. I SPAX Aktiv ändras sammansättningen varje kvartal genom att lågt värderade aktier med hög tillväxtpotential konsekvent väljs ut bland omkring 600 europeiska aktier som får ingå i indexet. Urvalskriterierna är prövade under tio år och har under denna tid i genomsnitt gett drygt 7 procent högre avkastning per år än det passiva jämförelseindexet, säger Patrik Zedendahl, ansvarig för strukturerade produkter på Swedbank Markets. Det gör att vi anser att SPAX Aktiv är en trygg placering som passar de flesta. s utvecklingen av vissa delar till kompetensgrupper, till exempel motorlås i Finland och dörrstängare i Kina. Det är en ganska stor revolution för oss som gör att vi nu är på väg att få full utväxling av våra 750 ingenjörer runt om i världen. Hundratals förvärv Assa Abloy har vuxit genom förvärv och genom åren har det blivit över 100 stycken. Det gör att det finns en uppsjö av varumärken och ett mycket stort antal tillverkningsenheter. Försäljningsstyrkorna är numera samlade under koncernnamnet Assa Abloy och antalet varumärken begränsas. Inom tillverkning har två mycket omfattande besparingsprogram avlöst varandra. Det tidigare avslutades förra året och innebar kortfattat att tillverkning flyttades till lågkostnadsländer. Det nu pågående programmet startade i början av 2006 och innebär att tillverkningen rationaliseras och centraliseras. Cylindertillverkningen flyttas till exempel till Tjeckien. Tidigare var denna tillverkning spridd på 21 fabriker, som nu huvudsakligen får sköta montering. Situationen är likartad inom flera tillverkningsområden och kostnaderna för programmet beräknas till miljoner kronor och väntas leda till 600 miljoner kronor i årliga besparingar från Assa Abloy har som mål att växa organiskt med 5 procent. Efter en tid med lägre tillväxt är bolaget nu uppe i 9 procent organisk tillväxt. Till detta räknar Johan Molin med att kunna lägga omkring 5 procent i förvärvad tillväxt. Rörelsemarginalmålet är procent, för närvarande ligger den på 15 procent. Nu återstår främst avkastningen på sysselsatt kapital, som var kring 17 procent vid halvårsskiftet. Målet är minst 20 procent. De flesta av våra bolag når även det målet och skulle vi sluta förvärva så vore koncernen snart där. Men viktiga förvärv som Fargo måste få kosta och det är klart att det kortsiktigt påverkar avkastningen på det sysselsatta kapitalet negativt. Kor med antenn Och korna då? Jo, i västvärlden är det obligatoriskt att märka djur så att det till exempel går att spåra ursprung och sjukdomar. Ett enkelt sätt att göra det på är att låta kor svälja en kapsel som innehåller en tålig RFID-antenn. Antennen kan ta emot och sända med mycket hög säkerhetsnivå. Kapseln lägger sig snällt i mage två på kon och stannar där hela dess liv. Identifieringen är enkel och kan göras på avstånd. Vi hoppas att hela RFID-området, som är en världsstandard och för närvarande används på pass i nio länder och de tyska nationella ID-korten kommer att växa mycket snabbt, säger Johan Molin. Carl Johan Liljegren

9 Lättare jämförelse med EBIT Fem frågor om aktievärdering till Swedbank Markets analyschef Anders Bruzelius. Om man slår i Bonniers Ekonomi ordbok från år 2000 finns EBIT inte ens med. Idag ser man förkortningen överallt där aktier och aktievärdering diskuteras. Vad är EBIT egentligen? EBIT står för Earnings Before Interest and Tax, det vill säga vinst före räntor och skatt, vilket oftast är detsamma som rörelseresultatet. Det är ett mått på hur lönsam ett företags rörelse är som bortser från olikheter i kapitalstruktur och skattesats. Ibland är det mer rättvisande än till exempel P/E-talet. Innebär det att P/E-talet spelat ut sin roll? Inte alls. Swedbank Markets använder fortfarande P/E som huvudmått för att bedöma om en aktie eller börsen som helhet är högt eller lågt värderad. P/E står för Price/ Earnings, alltså aktiekursen/vinst per aktie. De förändrade börslistorna har föranlett en del huvudbry. De första dagarna var det ovant att överhuvudtaget hitta rätt i den nya strukturen. Snabbt dök frågor också upp hur det går med den numera försvunna O-listans förmögenhetsskattebefriade aktier. Svaret på den frågan är enkelt. Att börslistorna ändrats föranledde ingen förändring i skattemässigt hänseende, säger Lars Björnklint, aktiemäklare på Swedbank Markets i Stockholm. Många tidningar var också snabba med att Det är ett av de äldsta och mest använda måtten, och dessutom lätt att förstå och jämföra med över tiden. Hur kommer det sig att användningen av EBIT ökat? Efter de senaste årens goda vinster har många företag väldigt stora kassor. För några år sedan var situationen den motsatta. Det gör att jämförelser över tiden med hjälp av P/E kan halta. Det är stor skillnad mellan att ha P/E 14 med två miljarder kronor i skulder och att ha samma P/E med två miljarder i kassan. För att komma runt detta använder Swedbank Markets en EBIT-kvot, nämligen EV/EBIT, där EV står för Enterprise Value, som försöker fånga in värdet på ett bolags rörelse snarare än hela bolaget. EV/EBIT ger därmed ett bra jämförelsemått på vad rörelsen genererar oavsett hur den är finansierad. Nya listor samma skatt värda förmögenhetsskattebefriade aktier Aarhus- Karlshamn Broström Diös Elanders Expanda Hemtex Home- Properties Kinnevik KMT Ljungberggruppen Munters Nea Nefab Nobia Observer Peab Profilgruppen SAAB sätta en asterisk (*) efter bolagsnamnet i börslistorna för att markera vilka aktier som är förmögenhetsskattebefriade och därmed underlätta för sina läsare. Men sen är det inte så enkelt att man ska välja aktier bara för Lars Björnklint. att de är förmögenhetsskattebefriade. Det är bara en faktor bland många att ta hänsyn till. Samma bedömning måste ligga till grund här som vid alla andra aktieaffärer. Är aktien köpvärd? Är risknivån rätt för mig och inte minst, passar aktien i den egna portföljen? Men faktum är att det är många som efterfrågar information om vilka aktier som är förmögenhetsskattebefriade och samtidigt köpvärda, konstaterar Lars Björnklint. Det har föranlett Swedbank Markets att sammanställa förteckningen här bredvid. Kontrollera dock alltid med din mäklare att rekommendationen fortfarande gäller vid köptillfället. Aktieråd är färskvara. Finns det inga nackdelar med EV/EBIT? Jo, det begränsar möjligheten att jämföra företag från olika sektorer eftersom kapitalbehovet skiljer sig åt mellan dem. Finns det aktier där det är särskilt tydligt att värderingsmåtten slår olika? Ja, just nu är Sandvik ett sådant exempel. Drygt 13 i P/E-tal är inte utmanande men EV/EBIT på under 10 är riktigt lågt. Situationen är densamma för flera andra verkstadsbolag med urstarka balansräkningar, till exempel SKF och Atlas Copco, som vi också anser är köpvärda. Att tänka på inför årsskiftet Kvitta vinster och förluster inom familjen. Eftersom arvs- och gåvoskatterna är borttagna går det att kvitta vinster och förluster genom att ge bort aktier och andra värdepapper. Fribelopp för förmögenhetsskatt Brytpunkten för förmögenhetsskatt för gifta och sammanboende med gemensamma barn är tre miljoner kronor. Tänk på att sambeskattning sker inom familjen när det gäller förmögenhetsskatten. För ensamstående är fribeloppet kronor. Den som betalar förmögenhetsskatt och räknar med att få betala kvarskatt kan betala in den före årsskiftet och på så sätt minska underlaget för förmögenhetsskatt. Avdragsgillt pensionssparande För alla som tjänar upp till kronor under 2006 är gränsen för avdragsgillt pensionssparande ett halvt prisbasbelopp, kronor. För inkomstnivåer mellan och är 5 procent av lönesumman avdragsgill. Totalt kan avdraget bli högst kronor för löntagare.

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Var tid har sin IT-konsult

Var tid har sin IT-konsult ÅRSREDOVISNING 2001 Var tid har sin IT-konsult 1 2 3 4 5 Ökad försäljning och positiv marginal Växer inom telekom, finans och försäkring Erfarna konsulter med i snitt tolv års erfarenhet Stabilitet god

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Bästa valet. Stormigt. Kursvinnare lämnar. Svald förtret. Fortsatt uppgång. Extra nummer: TMT-special. Utblick 2006 Dyrt i IT men fynd finns

Bästa valet. Stormigt. Kursvinnare lämnar. Svald förtret. Fortsatt uppgång. Extra nummer: TMT-special. Utblick 2006 Dyrt i IT men fynd finns Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES +1,6% 0,4% 0,3% Extra nummer December 20 Extra nummer: TMT-special. Utblick 2006 Dyrt i IT men fynd finns Efter en genomgång av de nordiska teknologibolagen kan man

Läs mer

Sisu Nokia! Mersmak. Säljkandidater. Nya tag efter rekyl

Sisu Nokia! Mersmak. Säljkandidater. Nya tag efter rekyl Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES -2,4% -1,5% -2,6% Nummer 15 April 20 Sisu Nokia! Många med oss hade dömt ut Nokia som en fat cat vars framtid skulle handla om starka kassaflöden, men knappast om tillväxt

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Fingerprint har rusat klart

Fingerprint har rusat klart Vi tror på Doro BV-portföljen tappade en pinne jämfört med index under veckan som gick. Mycket på grund av nyförvärvet Doro som backade tvåsiffrigt. Men vi tror på revansch. sdan 15 4% Charlatanernas marknad

Läs mer

Kappahl kan få revansch

Kappahl kan få revansch Rekordnivåer Enligt vissa index var Stockholmsbörsen uppe över rekordnivåerna från mars 2000 i veckan. Vi tar hem vinsten i NCC och satsar återigen på ett av våra utdelnings-case. sdan 14 10% Värden kopplas

Läs mer

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen Årsredovisning 2005 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen 2005 i korthet OMSÄTTNINGEN ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent. RÖRELSERESULTATET (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Private banking mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt.

Läs mer

Mäklare med guldbyxor

Mäklare med guldbyxor Veckan som gått SAX NASDAQ DOW JONES +1,5% +0,2% +0,4% Nummer 40 November 20 Mäklare med guldbyxor Hade man för några år sedan sagt att internetmäklarna kommer att ha rörelsemarginaler på 50%, så skulle

Läs mer

Maktspelet om Scania. Anders Haskel: Börsfesten snart slut. Peter Malmqvist: Starka vinster men Japan oroar

Maktspelet om Scania. Anders Haskel: Börsfesten snart slut. Peter Malmqvist: Starka vinster men Japan oroar Nummer 5/6, maj/juni 2011 Senaste nytt på www.aktiespararna.se Anders Haskel: Börsfesten snart slut Peter Malmqvist: Starka vinster men Japan oroar Ulf Petersson: Bästa fonderna går skilda vägar Maktspelet

Läs mer

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz 32013 Allt är bättre än på min förra bank Det säger författaren Rose Lagercrantz Entreprenören Filip Grufman: Balans i livet viktigare än pengar Gör en hälsokontroll på din portfölj Marknadsutsikter Entreprenörskap

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -2,7% -0,3% -1,2% Nummer 6 februari 2010 Köpvärt Vi har gjort en djupdykning i rapportfloden och hittat en rad intressanta köpvärda aktier. Tretti fortsätter att

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer