hårdsatsar på smarta dörrar SPAX Aktiv ett offensivt urval Nya börslistor påverkar inte skatten EBIT Rätt mått för kassastinna Jeeves ger järnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hårdsatsar på smarta dörrar SPAX Aktiv ett offensivt urval Nya börslistor påverkar inte skatten EBIT Rätt mått för kassastinna Jeeves ger järnet"

Transkript

1 Nr 7 november 06 Nya börslistor påverkar inte skatten EBIT Rätt mått för kassastinna SPAX Aktiv ett offensivt urval Jeeves ger järnet Assa Abloy hårdsatsar på smarta dörrar

2 Globaliseringen ändrar spelreglerna Vi har nu fått större delen av resultaten från årets tredje kvartal presenterade för oss. Och på de allra flesta håll har det varit en angenäm läsning. God efterfrågan och idogt arbete med att försvara marginalerna har gjort att företagen har visat fortsatt goda vinster. Att rapporterna varit bra framgår också av marknadens mottagande. I genomsnitt har företagen premierats med en kursuppgång på 1,0 procent i samband med rapport. Variationerna mellan bolagen har dock varit stor, framför allt har marknaden straffat svaga rapporter förhållandevis hårt. Men de har varit ganska få till antal. I förra numret av Aktiellt tog vi udden av flera myter om aktiemarknaden. Samtidigt så flaggade vi lite för det gamla talesättet: Det som inte händer i september händer inte i år. Och än så länge verkar det stämma även Flera företag rapporterar om en bättre efterfrågan än väntat och att utsikterna för den närmaste tiden ser fortsatt ljusa ut. Vi har också fått indikatorer från bland annat Europa att industrikonjunkturen håller fortsatt stången. Den amerikanska ekonomin dämpas dessvärre alltmer, starkt påverkat av en kraftig dämpning inom egnahem. Men det är också väntat, och sektorn utgör ännu en ganska begränsad del av New York-börsen. Vänder vi blickarna tillbaka till Stockholm kan vi konstatera att börsen fortsätter stiga. Hittills i år har börsen klättrat 16 procent och därmed mer än väl återtagit hela börsfallet tidigare i år. Lägger vi till utdelningarna så klättrar avkastningen upp mot 20 procent. Därmed är vi på god väg att även bryta myten om att börsen aldrig går upp mer än tre år på rad. Eller? Finns det något som skiljer dagens aktiemarknad från gårdagens som skulle motivera att gamla mönster bryts? En stor skillnad som inte berör marknaden i sig utan dess omvärld är världshandelns expansion eller globaliseringen, som har blivit ett samlingsbegrepp för denna. I dag tvistar de lärda lite förenklat om huruvida Kina och Indiens framfart innebär en utbudschock av varor eller av arbetskraft. Det första skulle innebära stora välfärdsvinster för oss alla medan det senare riskerar att pressa reallönerna i den gamla världen. Utan att behöva besvara vem som har rätt (jag tror att båda lägren kan bidra med att hjälpa oss att förstå vår samtid och framtid) finns det en gemensam vinnare i detta. Det är ägarna av produktivt realkapital, det vill säga väl fungerande företag. Med en allt större mängd varor att producera och allt fler människor att sätta i arbete är detta den knappa resursen idag. Därför kan också priset och avkastningen på denna resurs förväntas bli hög(re) under hela denna förändringsperiod. Och den kan ta många år. Viktigt att notera i detta sammanhang är att en riskmarknad, som aktiemarknaden ju är, måste förväntas ha en högre andel produktivt realkapital än ekonomin i genomsnitt, annars skulle den inte kunna attrahera kapital (eftersom investerare vill ha betalt för sin risk). Därför är det kanske heller inte så förvånande att företagen rider så gott som de gör på världens expansionsvåg. Och tror vi att globaliseringen kommer att leva med oss under lång tid framöver, måste vi nog också räkna med att aktiemarknaden bör kunna överträffa historiken om sin relativa styrka som placeringstillgång. Sträcker vi därmed ut placeringshorisonten till att omfatta mer än nästa månad, kvartal eller år talar förändringen som pågår i världen mycket för att vi ska ha mycket aktier i portföljen. Vinnarna bör vi också kunna hitta bland företag som bryter ny mark med nya teknologier. Det riktigt stora lyften hittar vi nog också bland produkter med en låg marginalkostnad. Det vill säga där kostnaden att producera ytterligare en enhet är låg. Då skjuter nämligen vinsterna i höjden när försäljningen stiger. Därmed blir det också intressant med företag vars produkter riktar sig till en massmarknad. Arvid Böhm, aktiestrateg Breda sektortrender* 105 Räntekänsligt Cykliskt Tillväxt Stockholmsbörsen 500 SAX-index 400 Utveckling P/E-tal* 50 P/E-tal Stockholmsbörsen juli oktober 2006 Den senaste tiden har marknaden börjat premiera cykliska aktier på bekostnad av räntekänsliga. 100 januari oktober 2006 Och börsen har fortsätter att stiga... *12 månaders rullande oktober vilket på senare tid lyft värderingen. Idag handlas Stockholm till P/E 14,8.

3 Ericsson Ericsson 20 Slutkurs 27 oktober 27,20 kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 2007 * 2008 * 1,5 1,5 1,8 1,9 Ericsson fortsätter växa Ericssons försäljning och vinst under tredje kvartalet var något sämre än väntat. Men det uppvägs mer än väl av företagets positiva tillväxtprognos för 2007 och de mycket självsäkra uttalandena om fjärde kvartalet i år från företagets ledning. Prognosen om 5-9 procents marknadstillväxt på systemsidan för 2007 var särskilt välkommen eftersom många investerare varit oroliga för att mobilsystemmarknaden skulle tappa fart rejält redan nästa år. Framför allt utsikterna för 2007 gör att vi upprepar vår köprekommendation. Positivt var också att integrationen av Marconi redan nu är avklarad och verkar ha gått bra. Kostnaden för detta var 2,2 miljarder kronor i tredje kvartalet, men redan under fjärde kvartalet ska besparingar leda till 550 miljoner kronor i minskade kostnader. Vi har dock svårt att ännu så länge se någon försäljningsökning från Marconi i Ericssons siffror. Men flera order, bland annat en från australiska Telstra på 230 miljoner US dollar, har annonserats under hösten. Kursfall ger köpläge i Lindex Lindex Lindex 80 Slutkurs 27 oktober 95,80 kronor Justerad vinst per aktie (sek) * 2007 * 2008 * 7,3 7,1 7,8 9,1 Sandvik skär guld Marknadens dom över Lindex efter senaste rapporten var väl hård enligt vår bedömning. Visst var resultatet sämre än väntat och den tyska verksamheten fortsätter att vara ett sorgebarn, men flera faktorer talar för att det efter kursnedgången infunnit sig ett köpläge i aktien. Lindex har en tydlig värderingsrabatt jämfört med sektorn i övrigt. En gynnsam valutaexponering och förbättringsmöjligheter på kostnadssidan ger förutsättningar för bättre marginaler. Klädkedjan bör även gynnas av en fortsatt stark svensk privatkonsumtion. Dessutom är direktavkastningen hög, cirka 5 procent. Före bolagsstämman, som hålls den 19 december, ska beslut fattas om vad Lindex ska göra med den förlusttyngda tyska verksamheten. Vår bedömning är att bolaget att, efter år av förluster och åtgärdsprogram, gör full reträtt. Kostnaden för en nedläggning väntas inte alls hamna Sandvik lämnade en urstark och bättre rapport än väntat för tredje kvartalet. Efterfrågan har varit hög och utsikterna är fortsatt positiva både produkt- och marknadsmässigt. Sandvik ser en successiv förbättring i Europa och fortsatt god efterfrågan i Nordamerika. I Asien utvecklas Kina och Indien väl. Rörelseresultatet på miljoner kronor var 7 procent bättre än väntat och orderingången för koncernen förbättrades med hela 14 procent. Framför allt divisionen Materials Technology, med kunder inom olje- och gasindustrin, sticker ut. För denna verksamhet ökade orderingången med 41 procent och rörelseresultatet med 62 procent till 473 miljoner kronor. Vår bedömning är att detta är början på en skördeperiod för Materials Technology, som under lång tid arbetat för att öka andelen nischprodukter med höga marginaler. Sandvikaktien var attraktivt värderad före rapporten och är det ännu mer nu. Fortsatt god efterfrågan kommer att höja resultatet, direktavkastningen är 4 procent och PE-talet är med Sandvikmått låga 13. Det innebär att denna kvalitetsaktie handlas med rabatt i förhål- på lika höga nivåer som förekommit i press-en, utan snarare kring 100 miljoner kronor, enligt vår uppskattning. Sandvik Sandvik 60 Slutkurs 27 oktober 89 kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 2007 * 2008 * 5,1 6,5 6,8 7,4 lande till sina konkurrenter. Vi rekommenderar köp.

4 Allt bättre fart i Assa Abloy Assa Abloy är högre värderat än genomsnittet för svenska verkstäder och det anser vi är motiverat. Bolaget är på god väg i sitt omstruktureringsarbete, tillväxten är hög och marginalerna förbättras. Rapporten för tredje kvartalet kommer den 8 november och vi väntar oss en stark rapport där tillväxten i kombination med högre priser och en något starkare dollar är tongivande komponenter. Byggmarknaden i USA, exklusive husbyggande, visar på bra tillväxt. Det märks i rapporterna från Assa Abloys konkurrenter Stanley Works och Ingersoll-Rand. Men till skillnad från Assa Abloy har båda konkurrenterna svårt att hålla i marginalerna. Vi bedömer att Assa Abloy klarar detta och dessutom tar marknadsandelar i USA samtidigt som tillväxten är god på den viktiga Europamarknaden. Viktiga värdedrivare på kort sikt är kapitalmarknadsdagen i slutet av november, och på medellång och lång sikt marknadens låga förväntningar på bolagets marginaler. Sammanfattningsvis anser vi att bolaget har goda möjligheter att utvecklas bättre än marknaden förväntar sig och rekommenderar köp. Hemtex syr ihop säcken Under hösten har Hemtex förvärvat ytterligare 24 franchisebutiker. Andelen direktinköp i Asien kommer framöver att öka i snabb takt från 45 procent till minst 80 procent inom en tvåårsperiod. Under kommande kvartal väntar vi oss också att Hemtex, precis som klädbolagen, kommer att få draghjälp av den tidigare dollarnedgången. Det gör att vi anser att företaget har goda möjligheter att ytterliggare förbättra marginalerna från dagens redan höga nivå på dryga 15 procent till drygt 17 procent. Vi räknar med att årets tillväxt blir 32 procent, 6 av Assa Abloy Assa Abloy 90 Slutkurs 27 oktober 140 kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 007 * 008 * 6,8 7,6 9,2 10,1 dessa kommer från utökad försäljning i befintliga butiker, medan resten härrör från en kombination av förvärv och snabb utbyggnad av butiksnätet. Även om aktien gått upp kraftigt den senaste tiden anser vi att den fortfarande är köpvärd eftersom vi förväntar oss en bra resultatutveckling under kommande kvartal. Hemtex 125,0 Hemtex Metros sidor värda mer Även om Metros rapport för tredje kvarta- let kom in sämre än väntat upprepar vi vår köprekommendation. Orsaken är främst försäljningen av finska Metro till mediakoncernen Sanoma i september i år. Reavinsten var 12,3 miljoner dollar och priset 1,7 gånger omsättningen. I slutet på september slöt Metro International också ett samarbetsavtal med Stampen, där lönsamma Metro Göteborg värderas till fyra gånger omsättningen.försäljningen och avtalet indikerar att etablerade mediaaktörer ser synergier och är beredda att betala mer än vad aktiemarknaden värderar Metro till. För att aktiemarknaden ska värdera upp Metro är det därför även viktigt att företaget lyckas med en strukturlösning i Polen. Det väntas ske under fjärde kvartalet. Med 15 miljoner dagliga läsare i 17 länder är Metro världens tredje största tidning mätt i antalet läsare. Läsekretsen är ung och varumärket starkt. Det gör Metro som helhet, eller delar av företaget intressant för andra mediabolag och vår bedömning är att strukturaffärer är rätt väg att gå för Metro. Aktien är köpvärd. Metro International 15 Metro ,5 9 90,0 Slutkurs 27 oktober kronor Justerad vinst per aktie (SEK) * 007 * 008 * 4,7 6,7 8,0 9,1 6 Slutkurs 27 oktober 8,60 kronor Justerad vinst per aktie (USD) * 007 * 008 * 0,0 0,0 0,0 0,1 AKTIELLT november 2006

5 Jeeves Jeeves Slutkurs 27 oktober 73,30 kronor Justerad vinst per aktie (sek) * 2007 * 2008 * 3,1 3,4 5,1 6,3 Jeeves betjänten som levererar Vi upprepar vår köprekommendation i Jeeves. Rapporten för tredje kvartalet visade på fortsatt stark tillväxt och bra marginaler. Tillväxten på årsbasis var hela 30 procent, en god bit över det egna målet på 25 procent. EBIT-marginalen på 11,5 procent var något bättre än vi väntat. De kostnadsproblem för utveckling av en HR-produkt och ett traineeprogram som vi tidigare oroat oss för verkar till stor del vara lösta. Med 30 miljoner kronor i nettokassa har Jeeves goda möjligheter att göra förvärv och det skulle i så fall kunna ge ytterligare skjuts åt tillväxten. Vi ser ljust på fjärde kvartalet, som brukar vara det starkaste, och även på de närmaste åren då vi väntar oss att satsningarna i Frankrike, Tyskland och Storbritannien ska börja ge frukt i form av ökade intäkter. Bättre utsikter för NCC NCC NCC 145 Slutkurs 27 oktober 166 kronor Justerad vinst per aktie (sek) * 2007 * 2008 * 11,7 14,7 14,0 14,3 Nokia var god dröj Vi upprepar säljrekommendationen i Sälj Nokia efter rapporten för tredje kvartalet. Nokia sålde 88,5 miljoner mobiltelefoner och ökade sin marknadsandel från 34 till 36 procent under tredje kvartalet. Men priset för det blev högt. Det genomsnittliga försäljningspriset per telefon var 93 euro jämfört med 102 euro under andra kvartalet. Det är en mycket stor skillnad. Historiskt har prisnedgången per telefon varit 4 procent per år. Vi räknar med att prispressen kommer att fortsätta även under innevarande kvartal samtidigt som marknadstillväxten avtar. Trots att Nokia sannolikt kommer att sälja över Jämfört med sina konkurrenter och börsen som helhet har NCC haft det tufft de senaste tre månaderna. Medan konkurrenterna stigit mellan 22 och 47 procent har NCC-kursen bara ökat med 10 procent, det är hälften så bra som börssnittet. Osäkerhet om framtidsutsikter, nedskrivningar i Danmark och vd-avhopp har hållit tillbaka utvecklingen. Vi menar dock att en förväntad bra tillväxt i försäljning och rörelseresultat, både för kvartal tre och under 2007, kommer att öka intresset för aktien och upprepar vår köprekommendation inför rapporten som kommer den 7 november. Dessutom är problemen i Danmark, som fått mycket uppmärksamhet, enligt vår uppfattning överdrivna. NCC har gjort nedskrivningar i Danmark och mer kan komma, men det danska dotterbolaget står bara för 14 procent av NCCkoncernens omsättning och problemen är relaterade till externa bostadsprojekt, som i sin tur bara står för procent av den danska verksamheten. Att vd för den danska rörelsen fick gå den 26 oktober och ersattes av vice vd, Torben Biilman, tyder också på att NCC går till botten med problemen. Det gör att vi anser att oron är överdriven. NCC har en stark balansräkning, begränsat investeringsbehov och generös utdelningspolicy. Direktavkastningen är hela 6,4 procent, vilket också bör öka intresset för aktien framöver. Nokia Nokia Slutkurs 27 oktober 144 kronor Justerad vinst per aktie (EUR) * 2007 * 2008 * 0,8 1,0 1,0 1,1 100 miljoner telefoner under fjärde kvartalet är denna volymtillväxt således föga meningsfull ur lönsamhetssynpunkt. Nokia är starkt på lågpris och dyra telefoner, men saknar till stor del konkurrenskraftiga modeller i mellansegmentet, vilket öppnar för konkurrenterna SonyEricsson, Samsung och Motorola i julhandeln. Den låga värderingen av vinsterna och de stabila kassaflödena talar för Nokia som en defensiv placering, men vi har svårt att se någon anledning till att aktien ska gå upp. Under kommande år kommer marknadstillväxten för telefoner att sjunka samtidigt som prispressen kan väntas fortsätta. Med begränsade möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar blir det därmed svårt för Nokia att öka vinsterna framöver. Avstämningsdag för analysmaterialet: 27 oktober Det är Swedbank Markets policy att bankens analytiker inte får äga aktier i de bolag som analytikern själv har under bevakning. I detta nummer har följande analytiker medverkat: Anders Bruzelius, Mikael Holm, Niclas Höglund, Jan Ihrfelt, Patrik Nygård, Mats Liss, Stefan Stjernholm och Håkan Wranne.

6 6 Assa Abloy intelligent dörröppnare Nycklar som bara fungerar vissa tider och kor som har ID-kapslar med radiosändare i magen. Det låter som science fiction, men finns redan och är smakprov på effekter av den mycket snabba utvecklingen inom lås-/passageområdet. Global låsexpert n Bildades 1994 genom att Securitas och Wärtsilä fusionerade sina låsverksamheter. Därefter har över 100 strategiska förvärv gjorts och Assa Abloy har nu världens största installerade bas av lås och låssystem. n Assa Abloy är ett globalt företag som verkar inom mekaniska och elektromekaniska lås, dörrautomatik, säkerhet för Mekaniska stiftlås av samma typ som vi använder idag har funnits i 4000 år. Cylinderlåset, som bygger på samma princip och som sitter i nästan alla svenska dörrar, patenterades av Linus Yale på 1860-talet. Sedan dess har det egentligen inte hänt så mycket på låsfronten. Men nu tror jag att vi är i början på en ny epok, säger Johan Molin, som är vd på världens största låsföretag, Assa Abloy. Elektromekanik och Internet gör låsen intelligenta och uppkopplade. Dörrar med elektromekaniska funktioner finns sedan tidigare men de har varit dyra. I en traditionell konstruktion krävs mellan 30 och 50 kablar medan en Internetuppkopplad dörr bara behöver en enda 36 volts nätverkskabel, alternativt batteridrift och en liten radiosändare. Det förändrar kostnadsbilden radikalt samtidigt som dörren blir en del av Internet och därmed också en aktiv del av hela säkerhetssystemet. Visionen är att Assa Abloy ska bli världsledande inte bara på lås utan på dörröppningslösningar i vid bemärkelse. Assa Abloys lösning heter Hi-O (Highly Intelligent Operation) och är en plattform för intelligent kommunikation mellan dörrmiljöns olika delar. Alla delar kan tala med varandra i en öppen standard som hämtats från bilindustrin. ID-kort med radiosändare talar om vem som har rätt att passera olika dörrar och vilka som är i byggnaden. Alla uppgifter loggas och andra funktioner som larm, kameror eller biometrisk passagekontroll är enkla att koppla till. hotell, identifikation och passagekontroll samt säkerhetsdörrar. Första halvåret 2006 (2005) Omsättning miljoner kronor (13 253) Rörelseresultat miljoner kronor (1912) Soliditet 39,5 (37,9) procent Medelantal anställda (29 189) Dörren blir en del av Internet. Intelligenta dörrar Eftersom alla lås vi gör är bakåtkompatibla, det vill säga all ny teknik passar i gamla låscylindrar av samma märke, går det fort och lätt att uppgradera befintliga lås från analog teknik till elektromekanik och koppla upp dem. Det gör att Johan Molin ser framför sig betydligt fler nätverksintelligenta dörrar också inne i byggnader där det finns behov av accesskontroll. Exempelvis till data,- personal- och finansavdelningar. Och passer-/id-kortet fungerar som nyckel, men går också att använda för att till exempel starta sin dator, printern, eller att betala i personalmatsalen. Förutom väsentligt utökad funktionalitet får de nya dörrsystemen viktiga konsekvenser för Assa Abloy. För det första ökar värdet på den totala låslösningen väsentligt när dörren blir elektromekanisk. För det andra kommer fler dörrar att konverteras till elektromekanik, från dagens cirka 3 procent till kanske så mycket som 20 till 30 procent av alla dörrar. För det tredje väntar vi oss att uppgraderingsfrekvensen kommer att öka väsentligt. Idag är intresset för att byta dörrar och lås begränsat. Men den ökade nyttan av ny teknik, som successivt tillförs låsnätverket, gör att vi tror att det blir intressant för användarna att uppgradera oftare i framtiden. För privatpersoner händer det också mycket. Assa Abloy har utvecklat Cliq, ett elektromekaniskt lås där intelligensen sitter i nycklarna och mikroelektronik som placeras i låscylinderns kärna. Genom att ersätta den mekaniska låscylinder med en elektromekanisk blir en vanlig analog säkerhetsdörr intelligent utan att den behöver kopplas till Internet. Den lilla mängd elektricitet som krävs finns i ett batteri som sitter i nyckeln, och det gör den varierbara accessrätten också.

7 Dörren blir en allt mer aktiv del av hela säkerhetssystemet, säger Johan Molin, vd Assa Abloy. En husägare kan programmera sin egen nyckel så att den ger obegränsad access, medan till exempel en hantverkare kan få en nyckel som bara fungerar ett visst datum mellan klockan och Om någon tappar bort, eller inte lämnar igen en nyckel spelar följaktligen ingen roll. Eftersom det bara är att programmera bort den, så att den inte längre fungerar i låset. Man behöver alltså aldrig byta cylinder för att en nyckel kommer bort. Och det är självklart en stor besparing för till exempel villaägare med flera lås på ytter- och balkongdörrar. Men den stora besparingspotentialen finns i kommersiella sammanhang där till exempel försäkringsbolag har så kallade huvudnyckelsystem, ett hierarkiskt nyckelsystem där vissa nycklar öppnar alla lås i till exempel en byggnad. Det här är vanligt i bland annat Tyskland där det finns huvudnyckelsystem som innehåller upp till lås. Om huvudnyckeln eller någon undernyckel högt upp i hierarkin går förlorad innebär det att ett flertal låscylindrar måste bytas ut. Det behövs alltså inte med den nya tekniken. Kort som nyckel Vän av ordning inser förstås att försvunna nycklar är en väldigt god affär för Assa Abloy och andra låstillverkare och att den nya tekniken innebär färre cylinderbyten. - Låsmarknaden har traditionellt vuxit som byggindustrin, det innebär ungefär BNP plus befolkningstillväxten. Men med nya produkter och tätare byten av lås kan vi växa snabbare. Det är i ljuset av ovanstående utveckling som inriktningen på ett par av Assa Abloys senaste förvärv ska ses: amerikanska Fargo Electronics är ett världsledande företag som gör system för säkert utfärdande av IDkort och österrikiska Vision Cards är en ledande europeisk tillverkare av beröringsfria kort, som används till liftkort, kollektivtrafik och passagerarkontroll. Kortet är nyckeln till hela låsmiljön. Fargo är största experten på säker utgivning av ID-kort och Assa Abloy är störst på accesskontroll. Nu kan vi gifta samman dessa båda teknologier och skapa ett attraktivt helhetssystem som gör att vi blir starkare där marknaden växer snabbast och förstås även sälja mer vanliga låskomponenter och säkerhetsdörrar. Revolutionerande utveckling För satsningarna på innovationer innebär inte att den gamla låstillverkningen försvinner. Assa Abloy har världens största installerade bas av lås och låssystem och det ger en betydande och konjunkturokänslig eftermarknad samtidigt som behovet av mekaniska säkerhetsprodukter växer, om än inte i lika hög takt. Däremot kan både utvecklingsarbete, försäljning och tillverkning bedrivas effektivare och det är ett arbete som pågår för fullt. Cliq är den första teknikplattform som både utformats och sedan används gemensamt i koncernen. Utvecklingsarbetet skedde inom den nya enheten Shared Technologies som skapats för att standardisera elektronik inom koncernen, få lägre utvecklingskostnader och en förkortad utvecklingstid för nya produkter. Tidigare skedde all utveckling lokalt och mycket gjordes parallellt. Det gjorde att vi hade låg fart i utvecklingsarbetet. Nu koncentreras s

8 8 SPAX Aktiv när eliten tävlar Genom att konsekvent välja aktier med låg värdering och hög tillväxt går det att få bra avkastning till låg risk. Det är bakgrunden till att Swedbank lanserar SPAX Aktiv. SPAX Aktiv n Löptid cirka fyra år. n Teckningsperiod 23 oktober till 10 november. n Lägsta teckningsbelopp kronor. n Finns även i alternativet MAX. n Godkänd placering i individuellt pensionsspar. Mer information finns på Avkastningen från SPAX Aktiv beror på utvecklingen för ett index som bygger på ett noggrant urval av europeiska aktier jämfört med hur ett brett europeiskt aktieindex utvecklas. Om marknaden går upp eller ned spelar ingen roll. Så länge som SPAX Aktiv-indexet utvecklas bättre än jämförande index, så ger placeringen avkastning. Det finns bra förutsättningar för god avkastning. Aktieurvalet ändras nämligen kontinuerligt så att de aktier som väntas ha bäst utveckling ingår. Denna typ av index brukar kallas aktiva, till skillnad från vanliga passiva index där de ingående aktierna sällan eller aldrig byts ut. I SPAX Aktiv ändras sammansättningen varje kvartal genom att lågt värderade aktier med hög tillväxtpotential konsekvent väljs ut bland omkring 600 europeiska aktier som får ingå i indexet. Urvalskriterierna är prövade under tio år och har under denna tid i genomsnitt gett drygt 7 procent högre avkastning per år än det passiva jämförelseindexet, säger Patrik Zedendahl, ansvarig för strukturerade produkter på Swedbank Markets. Det gör att vi anser att SPAX Aktiv är en trygg placering som passar de flesta. s utvecklingen av vissa delar till kompetensgrupper, till exempel motorlås i Finland och dörrstängare i Kina. Det är en ganska stor revolution för oss som gör att vi nu är på väg att få full utväxling av våra 750 ingenjörer runt om i världen. Hundratals förvärv Assa Abloy har vuxit genom förvärv och genom åren har det blivit över 100 stycken. Det gör att det finns en uppsjö av varumärken och ett mycket stort antal tillverkningsenheter. Försäljningsstyrkorna är numera samlade under koncernnamnet Assa Abloy och antalet varumärken begränsas. Inom tillverkning har två mycket omfattande besparingsprogram avlöst varandra. Det tidigare avslutades förra året och innebar kortfattat att tillverkning flyttades till lågkostnadsländer. Det nu pågående programmet startade i början av 2006 och innebär att tillverkningen rationaliseras och centraliseras. Cylindertillverkningen flyttas till exempel till Tjeckien. Tidigare var denna tillverkning spridd på 21 fabriker, som nu huvudsakligen får sköta montering. Situationen är likartad inom flera tillverkningsområden och kostnaderna för programmet beräknas till miljoner kronor och väntas leda till 600 miljoner kronor i årliga besparingar från Assa Abloy har som mål att växa organiskt med 5 procent. Efter en tid med lägre tillväxt är bolaget nu uppe i 9 procent organisk tillväxt. Till detta räknar Johan Molin med att kunna lägga omkring 5 procent i förvärvad tillväxt. Rörelsemarginalmålet är procent, för närvarande ligger den på 15 procent. Nu återstår främst avkastningen på sysselsatt kapital, som var kring 17 procent vid halvårsskiftet. Målet är minst 20 procent. De flesta av våra bolag når även det målet och skulle vi sluta förvärva så vore koncernen snart där. Men viktiga förvärv som Fargo måste få kosta och det är klart att det kortsiktigt påverkar avkastningen på det sysselsatta kapitalet negativt. Kor med antenn Och korna då? Jo, i västvärlden är det obligatoriskt att märka djur så att det till exempel går att spåra ursprung och sjukdomar. Ett enkelt sätt att göra det på är att låta kor svälja en kapsel som innehåller en tålig RFID-antenn. Antennen kan ta emot och sända med mycket hög säkerhetsnivå. Kapseln lägger sig snällt i mage två på kon och stannar där hela dess liv. Identifieringen är enkel och kan göras på avstånd. Vi hoppas att hela RFID-området, som är en världsstandard och för närvarande används på pass i nio länder och de tyska nationella ID-korten kommer att växa mycket snabbt, säger Johan Molin. Carl Johan Liljegren

9 Lättare jämförelse med EBIT Fem frågor om aktievärdering till Swedbank Markets analyschef Anders Bruzelius. Om man slår i Bonniers Ekonomi ordbok från år 2000 finns EBIT inte ens med. Idag ser man förkortningen överallt där aktier och aktievärdering diskuteras. Vad är EBIT egentligen? EBIT står för Earnings Before Interest and Tax, det vill säga vinst före räntor och skatt, vilket oftast är detsamma som rörelseresultatet. Det är ett mått på hur lönsam ett företags rörelse är som bortser från olikheter i kapitalstruktur och skattesats. Ibland är det mer rättvisande än till exempel P/E-talet. Innebär det att P/E-talet spelat ut sin roll? Inte alls. Swedbank Markets använder fortfarande P/E som huvudmått för att bedöma om en aktie eller börsen som helhet är högt eller lågt värderad. P/E står för Price/ Earnings, alltså aktiekursen/vinst per aktie. De förändrade börslistorna har föranlett en del huvudbry. De första dagarna var det ovant att överhuvudtaget hitta rätt i den nya strukturen. Snabbt dök frågor också upp hur det går med den numera försvunna O-listans förmögenhetsskattebefriade aktier. Svaret på den frågan är enkelt. Att börslistorna ändrats föranledde ingen förändring i skattemässigt hänseende, säger Lars Björnklint, aktiemäklare på Swedbank Markets i Stockholm. Många tidningar var också snabba med att Det är ett av de äldsta och mest använda måtten, och dessutom lätt att förstå och jämföra med över tiden. Hur kommer det sig att användningen av EBIT ökat? Efter de senaste årens goda vinster har många företag väldigt stora kassor. För några år sedan var situationen den motsatta. Det gör att jämförelser över tiden med hjälp av P/E kan halta. Det är stor skillnad mellan att ha P/E 14 med två miljarder kronor i skulder och att ha samma P/E med två miljarder i kassan. För att komma runt detta använder Swedbank Markets en EBIT-kvot, nämligen EV/EBIT, där EV står för Enterprise Value, som försöker fånga in värdet på ett bolags rörelse snarare än hela bolaget. EV/EBIT ger därmed ett bra jämförelsemått på vad rörelsen genererar oavsett hur den är finansierad. Nya listor samma skatt värda förmögenhetsskattebefriade aktier Aarhus- Karlshamn Broström Diös Elanders Expanda Hemtex Home- Properties Kinnevik KMT Ljungberggruppen Munters Nea Nefab Nobia Observer Peab Profilgruppen SAAB sätta en asterisk (*) efter bolagsnamnet i börslistorna för att markera vilka aktier som är förmögenhetsskattebefriade och därmed underlätta för sina läsare. Men sen är det inte så enkelt att man ska välja aktier bara för Lars Björnklint. att de är förmögenhetsskattebefriade. Det är bara en faktor bland många att ta hänsyn till. Samma bedömning måste ligga till grund här som vid alla andra aktieaffärer. Är aktien köpvärd? Är risknivån rätt för mig och inte minst, passar aktien i den egna portföljen? Men faktum är att det är många som efterfrågar information om vilka aktier som är förmögenhetsskattebefriade och samtidigt köpvärda, konstaterar Lars Björnklint. Det har föranlett Swedbank Markets att sammanställa förteckningen här bredvid. Kontrollera dock alltid med din mäklare att rekommendationen fortfarande gäller vid köptillfället. Aktieråd är färskvara. Finns det inga nackdelar med EV/EBIT? Jo, det begränsar möjligheten att jämföra företag från olika sektorer eftersom kapitalbehovet skiljer sig åt mellan dem. Finns det aktier där det är särskilt tydligt att värderingsmåtten slår olika? Ja, just nu är Sandvik ett sådant exempel. Drygt 13 i P/E-tal är inte utmanande men EV/EBIT på under 10 är riktigt lågt. Situationen är densamma för flera andra verkstadsbolag med urstarka balansräkningar, till exempel SKF och Atlas Copco, som vi också anser är köpvärda. Att tänka på inför årsskiftet Kvitta vinster och förluster inom familjen. Eftersom arvs- och gåvoskatterna är borttagna går det att kvitta vinster och förluster genom att ge bort aktier och andra värdepapper. Fribelopp för förmögenhetsskatt Brytpunkten för förmögenhetsskatt för gifta och sammanboende med gemensamma barn är tre miljoner kronor. Tänk på att sambeskattning sker inom familjen när det gäller förmögenhetsskatten. För ensamstående är fribeloppet kronor. Den som betalar förmögenhetsskatt och räknar med att få betala kvarskatt kan betala in den före årsskiftet och på så sätt minska underlaget för förmögenhetsskatt. Avdragsgillt pensionssparande För alla som tjänar upp till kronor under 2006 är gränsen för avdragsgillt pensionssparande ett halvt prisbasbelopp, kronor. För inkomstnivåer mellan och är 5 procent av lönesumman avdragsgill. Totalt kan avdraget bli högst kronor för löntagare.

10 10 Jeeves rätt i tiden Affärssystemutvecklaren Jeeves har gjort tvärtom sedan starten. Företagets system anpassas efter kundernas behov och inte efter hur tillverkaren utformar det. Det har gjort att Jeeves Enterprise är Sveriges mest använda affärsssytem och nu tar allt större kliv ut i världen. Ien värld där förutsättningarna för företagande hela tiden förändras kan det tyckas vara en självklarhet att också affärssystem ska vara flexibla, lätta att förändra och uppdatera efter varierande behov. Så är det märkligt nog oftast inte. Men det finns undantag, Jeeves Information Systems med affärssystemet Jeeves Enterprise är ett sådant. Systemet är Sveriges mest använda och företaget Jeeves växer med 25 procent per år. Ända från första versionen som lanserades för drygt tio år sedan har Jeeves Enterprise haft en arkitektur som gör att det är enkelt att anpassa systemet efter kundernas behov. Det kan till fast pris uppgraderas till en ny version på några timmar och alla lokala anpassningar, inklusive Detta gör ett affärsystem Affärssystem är ett dataprogrampaket som används av företag för att underlätta styrning och administration. Affärssystem innehåller till exempel funktioner för ekonomisk redovisning, kundorderbehandling, fakturahantering, produktionsplanering, personaladministration, elektronisk handel och logistik. användarnas datorinställningar, följer med. Inget arbete behöver göras om, säger Jeeves vd Nicolas Ehrling. Så är de allra flesta andra system inte alls konstruerade och i början var det många som var skeptiska till grundaren Assar Bolins idéer om hur ett optimalt affärssystem borde utformas. De första 5-7 åren hade kritikerna i viss mån rätt. Nackdelen med ett så flexibelt system var nämligen att det krävde mycket datorkapacitet och därmed blev långsamt. Men som Assar Bolin förutspådde har Moores lag, som förenklat säger att datorkapaciteten fördubblas var 18 månad, gjort att hårdvaran numera inte är ett hinder. Mest nöjda kunderna i branschen Och när hastigheten inte längre är ett problem återstår bara fördelarna. Viktigast är anpassningsbarheten. Medan andra affärssystem kräver att företags organisation och arbetssätt anpassas efter systemet kan Jeeves Enterprise enkelt anpassas efter de processer och arbetssätt som varje enskilt företag vill ha. Och det gäller på alla nivåer. Vi tror på våra kunder och om de har unika processer så ska vi kunna stödja dem. Det innebär att det inte alls är lika svårt att skaffa, eller byta till Jeeves. Det gör att kunderna är de mest nöjda i branschen. Statistiken är övertygande. Väldigt få kunder som valt Jeeves system byter till något annat. Det rör sig i genomsnitt om 1,6 procent om året och då oftast på grund av organisatoriska förändringar, till exempel uppköp. Kunderna vill inte byta, men kan det inte heller utan att byta arbetssätt och väldigt få vill gå igenom det arbete som det innebär. Däremot händer det att kunder byter till Jeeves Enterprise från något annat affärs-

11 Vi ska bli en signifikant spelare i Europa. Nicolas Ehrling vd för Jeeves. system för att det är billigare och enklare att byta än att uppgradera ett gammalt konkurrerande system. Affärsmodellen, som är byggd för snabb expansion med låg risk, är en annan mycket viktig faktor som skiljer Jeeves från konkurrenterna. Unik affärsmodell De tre I:na, IBS, IFS och Intentia (numera Lawson) arbetar med egna konsulter. SAP började med egna konsulter, men har nu både och, vilket Microsoft också har. Jeeves gör två saker: systemutveckling och säljstöd. Försäljning, anpassning, installation och support utförs av 60 partnerföretag med omkring 600 konsulter i 16 länder. Konsulting kräver olika affärslogik och annan ledning än systemutveckling och därför är en uppdelning bättre för båda parter, säger Nicolas Ehrling. En effekt av att ha vad Nicolas Ehrling kallar en processbaserad verktygslåda är att det krävs produktifiering. Det har inneburit att de partner som Jeeves arbetar med själva utvecklat Enterprise i olika riktningar. Flexibelt stöd n Verksamheten startade n Börsnoterades n Utvecklar affärssystemet Jeeves Enterprise för medelstora företag i Sverige och utomlands, och Garp, ett standardsystem för mindre, växande företag i Sverige. n Sammantaget är systemen installerade på fler än företag. Jeeves Enterprise har installerade system och användare i 39 länder. JANUARI SEPTEMBER 2006 (2005) Intäkter 85,9 (65,5) miljoner kronor Rörelseresultat 8,9 (8,8) miljoner kronor Soliditet 43 (44) procent Medeltal anställda 102 (74) Våra partner har plöjt ned miljonbelopp i systemet och det gör att de stannar. En annan väsentlig fördel för Jeeves med partnermodellen är att kostnaderna för att expandera kan begränsas. Företaget har en stabil intäktsgrund från löpande intäkter för underhåll och uppgraderingar, medan partnerföretagen är mer beroende av nyförsäljning och därmed också mer konjunkturberoende. Jeeves har klarat att finansiera sin snabba expansion och produktutveckling med löpande intäkter och lyckas ändå uppfylla vinstmarginalmålet på 10 procent. Ett konststycke konkurrenterna inte mäktar med. Helt kostnadsfri är tillväxten emellertid inte. I uppstartskedet måste vi ofta stötta partner på nya marknader bland annat genom att låta licensintäkterna gå till dem. Det gör att vi inte ser några nämnvärda intäkter på nya marknader de första åren trots att vi måste satsa en hel del resurser på till exempel stöd och utbildning, säger Nicolas Ehrling och konstaterar att 25 procent i tillväxt och en vinstmarginal på 10 procent är en svår balansgång. Jeeves har visat vinst i 18 kvartal, men vi är ett tillväxtbolag, inte en kassako. Okonventionell tillväxt Affärssystembranschen befinner sig i konsolidering. Bara i Europa finns omkring bolag. Jeeves har förvärvat flera bolag, bland annat Microcraft som utvecklar Garp, ett standardsystem för mindre, växande företag. Det sker många förvärv i branschen, men nästan uteslutande för att komma åt kunder. Det gör att väldigt lite källkod försvinner. Det kan Jeeves ändra på. Verktygslådan Jeeves Enterprise kan nämligen användas för att kopiera ett annat användargränssnitt. Det ger en okonventionell, men intressant möjlighet till tillväxt. Ett sådant exempel är Tjeckiens största affärssystem, Prometeus med över 600 kunder. Det byggdes ursprungligen av tjeckiska Softip som när det behövde moderniseras valde att skrota sitt system och byta ut det mot Jeeves Enterprise. Användargränssnittet anpassades så att det såg ut som Prometeus och det hela såldes som en uppgradering till den befintliga kundbasen. Alternativet att utveckla det ursprungliga Prometeus till ett modernt system hade blivit för dyrt. Det finns massor med andra aktörer som inte har råd att kriga, men som har starka varumärken på sina marknader, där vi kan göra likadant. Jeeves gynnas överhuvudtaget av en stark trend mot integration av olika system, vilket passar Jeeves Enterprise, men är omständligt för många andra affärssystem. Oberoende av plattform Jeeves satsar också hårt på att dra maximal nytta av sin särställning genom att utveckla lösningar för nya plattformar. Idag finns Jeeves Enterprise tillgänglig på Microsofts plattform SQL. Men vi räknar med att testa en Linux-variant i år och ha fått fram en version för IBM:s System i under nästa år. Båda plattformarna innebär ökade möjligheter till försäljning av Enterprise. Linux är stort utomlands och det finns få moderna affärssystem som är utvecklade för denna plattform. För IBM-plattformen finns det enormt många föråldrade affärssystem som behöver bytas ut, men där användarna absolut vill behålla den robusta IBM-hårdvaran. Nästa år kommer också en utökad webbfunktionalitet, som gör att det ska gå att använda affärsdatasystemet direkt på webben genom personliga portaler. Tillsammans med en anpassning av Garp till Jeeves Enterprise ger det fem produkter på en källkod, säger Nicolas Ehrling inte utan stolthet. Något av tjusningen med Jeeves ligger i att ett företag med för närvarande 112 anställda kan vara med och konkurrera, och också vinna mot jättar som Microsft och SAP. Men finns det då inga risker? Microsoft väntas komma med ett nytt affärssystem tidigast 2009 och Oracle-Peoplesoft-JD Edwards tänker skapa ett nytt system som kanske kan vara klart Att få alla partnerföretagen att hänga med i Jeeves 25-procentiga tillväxt är en svårighet. Men jag oroar mig inte. Jeeves mål är att bli en signifikant spelare i Europa. Konkret innebär det att ha en procent av den europeiska marknaden år Det kanske låter lite, men det är bara SAP och Microsoft som har större marknadsandel än så, säger Nicolas Ehrling. Carl Johan Liljegren

12 Bankernas tillväxt på topp Bankerna gynnas av den starka ekonomin, men vinstttillväxten väntas mattas av och Swedbank har bara en köprekommendation i sektorn. Jämfört med börsen som helhet värderas banksektorn med tydlig rabatt. Börssnittet ligger på drygt P/E 14,5 medan bankerna bara värderas till P/E räknat på vinstprognoserna för Tillsammans med bra direktavkastning talar relativvärderingen för bankerna. De gynnas också överlag av den goda tillväxten i Sverige och i Norden. Kraftigt ökade utlåningsvolymer har gynnat räntenettona i bankerna och Riksbankens höjning av styrräntan har gjort att marginalpressen minskat trots att konkurrensen, i synnerhet om bolånen, fortfarande är hård. Provisionsintäkterna är också höga, drivet av den starka tillväxten i ekonomin, hög sparoch börsaktivitet. En annan faktor som gynnar bankerna är de nya kapitaltäckningsreglerna, Basel 2, som frigör kapital och möjliggör högre utdelningar på sikt. Men bilden är inte så enkel. Bankerna är inte lika köpvärda idag som de var tidigare i höstas. Det beror på att vi räknar med att vinsttillväxten, som varit mycket god under lång tid, går ned kommande år. Utlåningen ökar till exempel med procent på årsbasis och kreditförlusterna är obefintliga. Det är inte långsiktigt hållbara nivåer, säger Christian Hall, bankanalytiker på Swedbank Markets. Nordea köpvärd Av de banker som Swedbank Markets följer är det således bara Nordea som har rekommendationen köp. SEB sänktes nyligen från köp till neutral och Handelsbanken har samma rekommendation. För den egna banken lämnas ingen rekommendation. Det som talar för Nordea är att banken handlas med en rabatt gentemot sektorn och Nordea är den av bankerna som de senaste tre åren riktat in sig mest på att skära kostnader och också lyckats med det. Det anser vi är en fördel eftersom fokus på kostnaderna sannolikt kommer att öka när vinsttillväxten avtar. Anledningen att SEB fått en neutral rekommendation är främst att aktien värderas med en klar premie jämfört med övriga banker Samtidigt bedömer Hall att det blir svårt för SEB att nå målet om oförändrade kostnader i år. Hittills i år har kostnaderna stigit med 9 procent och för att vända den utvecklingen till noll måste SEB spara i storleksordningen 150 miljoner kronor under sista kvartalet. Det är en rejäl uppförsbacke om än inte omöjligt konstaterar Christian Hall. Å andra sidan bedöms SEB och framför allt Swedbank ha störst möjlighet att hålla vinsttillväxten uppe och anledningen är respektive banks engagemang i de baltiska länderna, där vinstillväxten på årbasis låg över 40 procent under tredje kvartalet. Dyra marknadsandelar Handelsbanken är nu den bank som har störst rabatt jämfört med sektorn. Aktien tog stryk efter tredje kvartalsrapporten och anledningen till att Handelsbanken handlas med rabatt är sannolikt att det finns få tillväxtinslag i verksamheten och den stora exponeringen mot den konkurrensutsatta svenska hypoteksmarknaden. Att Handelsbankens räntemarginal utvecklats negativ är ytterligare ett skäl som han lyfter fram. Trots att utlåningen ökat i volym med 11 procent så var räntenettot ner med 2 procent. Handelsbanken har uppenbart varit aggressiva på bolånemarknaden och fått betala ett högt pris för vunna marknadsandelar. Samtidigt menar Christian Hall att Handelsbanken kanske haft lite otur också. Banken redovisar en stor och svårdefinierbar kostnadspost om 690 miljoner kronor i tredje kvartalet. De komplicerade redovisningsreglerna för banker kan påverka resultatet kraftigt i olika riktning från kvartal till kvartal och det är inte alltid säkert att det är långsiktigt rättvisande, säger Christian Hall. Christian Hall bankanalytiker på Swedbank Markets. Tidningen Aktiellt utges av: Swedbank/Swedbank Markets i samarbete med Sparbankerna. För adressändringar och andra prenumerationsärenden hänvisas till bankkontoren eller telefonbanken ( ). Ansvarig utgivare: Ronny Jacobsson, tel: Kontaktvägar: Swedbank (publ), Swedbank Markets, E676, Stockholm, tel: , Produktion: Intellecta Publicisterna, tel: Upplaga: Tryck: Åtta.45. Vinjettbilder: Björn Leijon. Omslagsbild: Björn Leijon. Aktiellt har sammanställts av Swedbank Markets i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Vi påtar oss inget ansvar för fullständighet. Mottagaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av detta dokument. Det kan förekomma att Swedbank Markets vid olika tillfällen har positioner i värdepapper som innefattas i dokumentet. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. Swedbank/Swedbank Markets 2005.

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Mitt sätt att bli informerad Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Vilka informationskällor finns Det finns två olika källor: Interna källor

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Bolagsnyheter i fokus. Lysande hantering av cykeln. Rabatt relativt sektorn

Bolagsnyheter i fokus. Lysande hantering av cykeln. Rabatt relativt sektorn Aktienytt Aktieanalys 20 november 2009 Bolagsnyheter i fokus En lite avslagen börsvecka i spåren av att rapportsäsongen tagit slut. Kapitalmarknadsdagar och bolagsspecifik information har det funnits en

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer