iseries dagarna Billingehus september NR 163 AUGUSTI 2004 ÅRGÅNG 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 163 AUGUSTI 2004 ÅRGÅNG 20"

Transkript

1 iseries dagarna Billingehus september NR 163 AUGUSTI 2004 ÅRGÅNG 20

2 Upptäck nya värden Spara upp till 50 procent av dina IT-driftskostnader Vi är specialister på kostnadseffektiva infrastrukturlösningar. I takt med att ny teknik såsom Linux, WebSphere, Windows 2003 etc. införs, ställs också nya krav på driftsmiljön. Våra lösningar ökar tillgängligheten, förenklar och automatiserar driften samt sänker kostnaderna. För mer information om vad vi gör för våra kunder, hör av dig till PS. Vi är givetvis specialister även på din traditionella iseries (AS/400). Telefon:

3 LEDAREN Sommaren går väl inte till historien som en av de finaste men jag hoppas att ni har haft en bra sommar och samlat kraft, på era egna favoritställen eller om ni har utforskat nya, för att anta höstens utmaningar. En utmaning som ligger alldeles framför oss är våra iseriesdagar på Billingehus i Skövde. Vi hoppas, och tror självklart, att det program vi håller på och fastställer skall attrahera just dig och få dig att fatta beslutet att anmäla ditt deltagande. Nytt för i år är utbildningserbjudandet från International Technical Support Organization (ITSO) i Rochester. Lärarna som kommer är de allra bästa inom sina områden och de två första dagar, måndag-tisdag, är det teori för att under onsdagen gå över i ett labb och praktik pass. Ytterligare information om våra iseriesdagar finns på annan plats i Medlemsbladet samt på vår webb. Anmäl dig nu! Innan vi tog sommarledighet var vi några Data3 medlemmar som tog oss över till Cardiff i Wales för konferens i Common Europes regi. En mycket välorganiserad konferens med omkring 300 deltagare samt deltagande av de allra bästa inom iseriesområdet med både leverantörsutställning och utbildningsspår. Inom Common Europe fanns det för en tid sedan en kommiteé som arbetade med att, tillsammans med IBM, se över vilka områden inom iseries som bör prioriteras och hur det skall gå till. Denna kommitté har nu återuppstått och hade sitt första möte under konferensen i Cardiff. Data3 s representant är Christer Wecke från IBS i Göteborg, om ni vill veta mer om arbetet så går det naturligtvis att kontakta Christer. Jag önskar Christer lycka till med hans arbete i denna kommiteé. Under iseriesdagarna kommer vi även att genomföra föreningens årsmöte. Vi från styrelsen ser det som mycket viktigt att ni kommer och säger er mening om hur vi skall driva föreningen vidare. Det är för er skull föreningen finns och med er input kan vi göra föreningens framtid ännu bättre. Ni som känner att ni vill göra en ännu större insats är också välkomna att kontakta valberedningen och anmäla ert intresse att arbeta inom föreningen mer aktivt. Vi ses på Billingehus i Skövde och våra iseriesdagar! Claes-Håkan Johansson ordförande och ansvarig utgivare INNEHÅLL Nr augusti 2004 Artiklar och föreningsnytt IBM AS/400-redaktionen 4 XBRL 5 IBM s nya portal 6 Varför iseries eller i5 8 iseries dagar 10 Ta chansen att påverka 22 Kallelse 23 Förslag till stadgar 24 Rapport från Common 26 Lyckad satsning 28 Så har det hänt igen 29 Skål! Data3 30 Actual PTF`s 31 Enkätsvar 32 Nätet 33 IBM iseries Affärspartner 35 Medlemsförmåner 35 Aktuellt och notiser 37 Viktig information 37 Föreningsfakta 38 AKTIVITETSKALENDER Från Till Ansvarig Aktivitet Data3 iseries Dagar Data3 Lab Tour, Stockholm ANNONSÖRER Certezza IBS Konsult AB IBS Sverige AB Regogruppen SOSY A/S Strålfors Svenska AB Swedish Print SysTeam Tyringekonsult AB 3

4 IBM INFORMERAR REDAKTIONEN Hoppas att sommaren varit god mot dig! Du har väl bokat iseries dagarna i Billingehus september! Mikael Törneman IBM eserver iseries och AS/400 Marknadschef Kontaktman för Data3 Tel Elektronisk post: IBM Svenska AB Stockholm Tel Fax IBM regionkontakt Syd: Olov Törnwall, Väst: Jonas Vallin, Mellan: Mikael Törneman, Norr: Allan Gustavsson, Information Internet IBM Sveriges hemsida: IBM Infrastruktur infrastructure IBM eserver iseries eserver/iseries Konsolidering allmänt serverconsolidation IBM Evenemang events Det skall bli spännande att komma till Billingehus. Ett nytt spännande ställe som antar utmaningen från succerna från Kolmården. Samtidigt med bytet av konferensort för höstkonferensen har också IBM passat på att byta skepnad och inriktning med iseries. En ny generation servrar som kombinerar de dramatiska pris/prestandafördelarna med POWER5 64-bits microproccesor med flexibiliteten i IBMs Virtualisation Engine, utmanar nu de äldre teknikerna på marknaden. Att det sedan är möjligt att köra flera operativsystem och servrar i en och samma burk förenklar både integrationen av applikationer och hanteringen av driftsmiljön, samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. Ett erbjudande det bör vara svårt att tacka nej till. Mer information finner du på: På iseries dagarna i Billingehus kan du lära dig mer om de nya möjligheterna. Vi hoppas att du tar vara på det unika tillfället att utbilda dig genom att deltaga på valda delar av det stora utbud av utbildningstillfällen som ITSO ger dig under konferensen. I IBMs monter kan du diskutera dina utmaningar med oss IBM:are och även prova många funktioner på vår eserver iseries burk. Läs mer om Nyheterna från IBM Lär dig mer om IBM Express erbjudanden och IBM Virtualization Engine IBM eserver Express Offerings. Introducing a big idea for medium-sized businesses, servers designed to help your company be more responsive, flexible and cost effective. IBM Virtualiza tion Engine. IBM offers set of comprehensive systems technologies and services that helps you aggregate pools of resources and enables access to a consolidated, logical view of them throug hout your IT environment. Mer information finner du på: Lär dig mer om de nya IBM eserver xseries (Intel) servrarna IBM s eight new products, based on Intel s new processors with 64-bit extensions represent the largest launch of volume-based servers in the IBM eserver xseries line since its inception fouryears ago. IBM unveiled a new blade server (eserver BladeCenter), one-way and two-way ser vers, workstation (IntelliStation Z Pro), an upgrade of IBM Director, and a unique package of features - the Xtended Design Architecture, which, together with IBM TotalStorage storage pro ducts, provide customers with the most comprehensive set of solutions for Intel-based computing. Mer information finner du på: Lär dig mer om de nya IBM eserver pseries (UNIX) servrarna IBM innovations spark next generation UNIX and Linux OS systems. IBM introduces a revolu tionary new UNIX and Linux OS product line, IBM eserver p5. These systems feature ultrafast POWER5 processors and breakthrough IBM Virtualization Engine options that can help ease administrative burdens and increase systems utilization and performance. Mer information finner du på: Håll dig uppdaterad om eserver nyheter från IBM på: Vi IBM:are ser fram mot att träffa dig på Billingehus! 4

5 ARTIKEL XBRL XBRL Internationellt elektroniskt format för finansiell information ger lägre hanteringskostnader och ökad säkerhet. Första steget är taget till att införa XBRL extensible Business Reporting Language i Sverige. En svensk taxonomi (katalog med elementnamn mm) för årsredovisningen i onoterade företag har arbetats fram under våren och kommer nu att kvalitetssäkras under hösten. Som framgått av tidigare information utgör XBRL ett internationellt initiativ med ursprung i USA där drygt 200 ledande organisationer inom analys, bank o finans, IT, redovisning/revision och andra ledande företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning ställt sig bakom ett konsortium. Ett 15-tal länder är idag med i utvecklings- och introduktionsarbetet däribland EU-kommisionen som anslagit medel för att stimulera introduktionen och användningen av XBRL i Europa. I Sverige har utvecklingsarbetet tagit fart genom att de tre ledande organisationerna inom revision och redovisning FAR, SRS och SRF tagit initiativet till att revolutionera företagens finansiella rapportering. Syftet är främst att underlätta analys av redovisningsdata i kombination med att stora effektivitets-vinster uppnås inom hanteringen av all slags finansiell information. Genom utveckling och införande av denna elektroniska formatstandard XBRL uppnås flera omedelbara fördelar i form av; förbättrad sökbarhet på Internet för finansiell information och därmed ökade möjligheter för Bench-marking, mer rationell överföring av finansiella data mellan olika dator- och program miljöer utan tidsödande omstansningar förbättrad säkerhet i överföringen av information via Internet med stöd av moderna och standardiserade säker hetsprotokoll XBRL innebär för redovisningsvärlden vad JPG inneburit för elektronisk bildbehandling och kommer att revolutionera finansiell rapportering inom hela samhället. Några praktiska exempel på vinnare med införandet av XBRL är bl a Bolagsverket (fd PRV) som redan nästa år skulle kunna ta emot företagens årsredovisningar i ett internationellt accepterat elektroniskt format. Detta gör det möjligt att direkt, och utan tidsödande skanning, lagra hela årsredovisningen med Förvaltningsberättelse, Balans- och Resultaträkningar, Tilläggsupplysningar med Noter samt ävenledes Revisionsberättelsen i digitalt läsbar form så att man utan förvanskning eller fördröjning kan sända bolagsinformationen vidare till olika intressenter som exempelvis UC. Detta möjliggörs genom att informationen i årsredovisningens olika delar är definierad dels som generella rubrikrader till vilka adderas företagsanpassad text, och dels att Balans- och Resultaträkningens beloppsrader utgörs av fördefinierade element till vilka kopplas aktuella belopp och värden. Inom ramen för XBRL finns även utrymme för att använda alternativa benämningar på element genom att skapa labels för exempelvis olika språkalternativ. Dessutom kan olika beräkningsnycklar, summeringsregler och annan styrinformation integreras i XBRLformatet för exempelvis nyckeltalsberäkningar, finansieringsanalyser mm. XBRL Ett annat tillämpningsområde med stora potentiella rationaliseringsvinster och förbättrad säkerhet är inom koncernredovisningen med främst överföring/sammanställning av dotterbolagsinformation samt överföringen av olika rapporter till Fi, SCB, media, finansiärer m fl. Genom en internationell standard som XBRL, helt oberoende av redovisningssystem/miljö, sparas mycket arbetstid i kombination med en starkt förbättrad säkerhet. I en global ekonomi med snabbt växande krav på transparens, tillgänglighet, jämförbarhet, säkerhet mm medför XBRL effektivare distribution till olika intressenter i kombination med att presentationerna kan anpassas till olika målgrupper utan avkall på pedagogik och säkerhet Med införandet av XBRL står vi inför flera ytterst intressanta utmaningar såväl inom det administrativa rationaliseringsarbetet som inom utvecklingen av mer begripliga och pedagogiskt presentationer med en högra grad av målgruppsanpassning. Utrymme för nya tjänster och gränsöverskridande koncept torde kunna medföra en vitalisering inom finansiell analys och rapportering. Sammanfattningsvis kan man beskriva införandet av XBRL som det största enskilda utvecklingssteget sedan datorbaserad redovisning infördes på 60-talet. Under hösten-2004 sker en finslipning av den första svenska XBRL-standarden för onoterade företags årsredovisningar i några olika tillämpningar. Parallellt påbörjas även en översättning till svenska av den internationella taxonomien för IFRSbaserad redovisning. För dig som arbetar med finansiell information finns nu även möjligheter att deltaga i utvecklingsarbetet och vara med från starten av införandet av XBRL i Sverige genom ett medlemskap i den svenska föreningen XBRL-Sweden Mer information finner du på eller eller kontakta någon av oss som arbetar med dessa frågor dagligen: Agneta Brevenhag ordf i föreningen, Maria Bengtson, kansliansvarig, Lars Berglöf, Projektledare, SW-kontakter, 5

6 ARTIKEL IBM s nya portal för support Av Staffan Lindén Staffan Lindén är VD för Fasth Communication, svensk återförsäljare för PKZIP o Manycom. Staffan har specialiserat sig på kommunikationslösningar för iseries och AS/400, specifikt FTP och datakomprimering. Ett annat stor kunskapsområde är iseries Navigator som Staffan kontinuerligt bevakar och dokumenterar via artiklar i bl a Data3:s Medlemsblad, vilket han jobbar aktivt med som ansvarig för redaktionella rådet. Det finns nu ett snabbt sätt att komma i kontakt med iseries support när det gäller både supportfrågor och felrapportering. Det som gäller är att ni har en universal användar ID (IBM ID) på IBM, där ni måste definiera upp de maskiner som ni har support på. Ni börjar med att gå in på IBM s portal för elektronisk support (eservice): För ESC+ sker avtalskontroll i samband med att IBM kontaktar er för respektive ärende. Problem Reporting När registreringen är avklarad har du nu tillgång till supportpersonalen på iseries supportcenter. För att starta klickar du på Software Service Request. Portalen leder via "Open or manage service request", till 3 olika ärendehantering siter, SSR, ESR eller ESC+ beroende på vad man vill ha support på. Portalen innehåller även länkar till "Technical documents", "Technical search", "Electronic Service Agent" som är värt att nämna. 1) SSR (Software Service Request) är en site för operativsystem och närliggande operativsystems produkter ex. OS/400, AIX, z/os, Linux, Microsoft mm, som kunder med SupportLine eller SWMA (Software Maintenance) avtal har rätt till. 2) ESR (Electronic Service Request) är en site för SWG's (Software Group) middleware produkter ex. DB2, Websphere, Domino TSM (Tivoli) mm, som kunder med PA (Passport Advantage) avtal har rätt till. 3) ESC+ (Electronic Service Call) är en site för hårdvaru support oavsett produkt. Kunder med hårdvaruavtal såsom Service Suite, Service Pack, ESA, SSA mm har rätt att felanmäla via denna site. SSR, ESR samt ESC+ kräver IBM ID registrering via https://www.ibm.com/account/profile?page=reg, se nedan. För SSR och ESR ska även IBM ID kopplas till det support avtal som kunden har, det sker via olika paneler beroende på vilken site man väljer, där bl.a. maskintyp med serienummer och/eller kundnummer anges. Det kan ta några dagar innan registreringen är klar. Kundnumret skall innehålla 7 siffror. Om du har mindre siffror än 7 fyller du på med nollor i början. Branch nummer skall vara 999 för oss i Sverige. En bra beskrivning av IBM's Software support och vad som ingår finns i Sofware Support Handbook dbook.html När du tagit dig in via "Open or manage service request" kommer nedanstående bild upp. Detta är en generisk sida för alla IBM s eservers så du måste alltså välja mellan Hardware/Software. Väljer du Hardware kommer du till sidan för ESC+ där man kan lägga en förfrågan eller titta på en tidigare förfrågan. Väljer du Software måste du definiera att det gäller OS/400 and associated products för att komma rätt. Du kommer nu till sidan för Submit a PMR eller Read or update PMR. I detta fall vill jag rapportera ett nytt PMR. Här väljer du ett kundnummer. Sedan får du möjligheten att välja vilken av softwarekomponenterna i iseries du vill lägga upp frågan/problemet för. För att få en lista så gör du View All. 6

7 När du sedan skickar iväg detta kommer du få ett kvitto på din fråga med ett så kallat PMR nummer som du sedan använder i kommunikationen med IBM. Supporten på IBM får detta omgående och PMR et läggs upp i Softvarusupportkön. Nu kommer själva ifyllandet av rapporten. Du fyller i vilken produktgrupp, i detta fall har jag valt iseries Access for Web. Tryck på Continue Fyll sedan i kontaktinformationen och problemet/frågan. När detta är gjort kan du gå in och välja bland dina upplagda PMR s. Du kan välja både att läsa och uppdatera om du kommit på något ytterligare. Dessutom kan du omgående se om IBM uppdaterat något som kan ge svar på dina problem/frågor. Välj nu att du vill Read or update PMR. I detta fall har jag fått svar vilket PTF-nummer jag skall använda för kunna använda iseries Access for Web 5.2 och jag är nöjd med det svaret och har inga ytterligare frågor. Då väljer jag att uppdatera PMR t att frågan jag ställde har besvarat min fråga och begär att problemet skall stängas och skickar iväg detta. Sedan beskriver jag problemet/frågan i detta fall rörande iseries Access for Web och att jag vill ha svaret electroniskt. Du kan senare gå in och titta att statusen är Closed. Den är sedan tillgänglig 30 dagar sedan försvinner den. Välj bara det nummer du vill se, i detta fall 09016, där du omgående kan se om du fått något svar. Optimizing Operations SOSY på Billingehus med AKTIV övervakning med Robot/CONSOLE (34A): Reaktiv genom att * övervaka MSGQ, QHST, security log, FTP... + proaktiv genom att * övervaka status för systemresurcer och evt. larma Optimera tillgängligheten med DataMirror (35C): DataMirror icluster är den totalta lösningen: Allt speglas! DataMirror Transformation Server replikerar och transformerar till/från iseries och andra plattformar! Vi berättar vad Agria uppnått med DataMirror icluster och Transformation Server

8 ARTIKEL Varför i Series eller i5? Av Christer Wecke, IBS Sverige AB Om du inte tidigare har någon erfarenhet av AS/400 eller iseries, är det stor risk att du inte riktigt förstår de överlägsna fördelarna som dagens i5 ger. Du kanske till och med delar vissa andras uppfattning, att den är gammal, stängd, eller icke-strategisk. Om du däremot tittar lite närmare kommer du att upptäcka att detta inte stämmer. De flesta som använder iseries och i5 gör det för dess robusta affärskritiska applikationer. De flesta stora kända affärssystems leverantörer har gjort sina affärssystem för iseries och i5, i Sverige bl.a. IBS och Intentia. Affärssystemleverantörerna tar iseries och i5 för vad den är, den bästa plattformen för att driva affärskritiska applikationer på, dag ut och dag in, utan oplanerade driftsavbrott. Alla är lika Alla hårdvaru leverantörer säger att deras plattformar har mycket hög tillgänglighet, att man kan växa i dom, att dom är snabba och att dom har ett mycket pålitligt säkerhetssystem. Det är ju precis detta man vill höra om man ska skaffa sig en ny server. Sanningen är dock att det som utfästs är bara ett mått, på tillgänglighet, skalbarhet, prestanda och säkerhet. Till vilken grad man uppfyller de krav du ställer varierar mellan olika leverantörer och servertyper. Och dessutom visar de bara resultaten från en konstgjord miljö. Verkligheten är aldrig likadan som testerna. 8 Pålitlig Om du väljer en Windows eller Unix lösning, måste du alltid göra någon form av system integration. Med PC servers får du räkna med att all hårdvara kommer i olika kartonger, server rack, paneler, skivminnen I/O kort, minnen och allt vad det nu är. När du monterat allt och slår på strömmen är det första gången utrustningen testas ihop och har du tur fungerar det på första försöket. Med Windows och Unix baserade lösningar kommer nu turen till installation, integration och test av operativsystem, databas, säkerhetssystem och övervaknings funktioner. (Om du väljer att anlita en konsult för detta jobb så se till att inte bli ovän med konsulten, för du lär behöva hjälp många gånger framöver). När allt detta är klart kan du sen börja ägna dig åt installation av den lösning du köpt. Om du istället väljer en iseries levereras den alltid komplett med alla komponenter på plats, och testade i 8-10 timmar tillsammans på IBM s fabrik i Rochester i USA. Dessutom är operativsystem, databas, säkerhetssystem, övervakningsfunktioner, och mycket mer redan installerat och testat, så du direkt ska kunna börja installera den lösning du investerat i. Skalbarhet Nu utökar vi scenariot lite. Du har din lösning installerad och kör i produktion. Nu behöver du utöka kapaciteten för att kunna ta hand om fler användare eller för att installera en applikation. Har du en Windows eller Unix baserad lösning får du alltid räkna med att köpa en ny server med allt vad det innebär. Har du däremot en iseries eller i5 baserad lösning räcker det ofta med lite mer skivminne och internminne. Du kan jämföra med att transportera gods med många små och stora lastbilar eller att transportera godset med tåg. I Windows fallet måste du köpa nya lastbilar varje gång det tillkommer last, i iseries och i5 fallet kopplar du bara till ytterligare en vagn för att få den kapacitet du behöver. Resursutnyttjande iseries och i5 arkitekturen använder en tidsbesparande princip för jobbhantering, nämligen delegering. Denna tidsbesparing är mycket viktig när det gäller att uppnå en balanserad prestanda med stora informationsmängder, som i dagens affärssystem. Idag fokuseras alldeles för mycket på processorernas megahertz tal, istället borde man titta mer på hur mycket last ett system klara av att hantera med bra svarstider. Windows och Unix arkitekturerna gjordes för att kunna hantera processor intensiva jobb, där man använder relativt lite information men utför en mängd olika beräkningar. iseries och i5 arkitekturen däremot gjordes för att kunna hantera stora mängder information och lite mindre beräkningsarbete. Denna typ av jobb innebär att stora mängder data ska skickas mellan skivminne och processor. För att kunna göra detta har iseries och i5 flera olika I/O processorer som huvud processorn kan delegera jobb till, medan huvudprocessorn ägnar sig åt de viktiga beräkningsjobben. På grund av detta får man mer jobb gjort med en iseries än med motsvarande Windows eller Unix server med likvärdiga megahertz tal. Drift I ett system är det många system resurser som behöver ändras från tid till en annan, T.ex. skivminnen. Hur balanseras skivminnen, och hur gör jag när jag behöver mer skivminneskapacitet. Windows och Unix miljön kräver att jag har en databas administratör som sköter om och övervakar hur belastning är på respektive skivminne, samt gör eventuella omfördelningar (om möjligt) när skivminnesbeläggningen varierar. Lägger jag till mer skivminne till systemet måste databas administratören se till att de nya skivminnena blir tillgängliga för applikationerna samt att de används på ett optimalt sätt, både prestandamässigt och beläggningsmässigt. iseries däremot sköter detta själv, iseries sprider alltid informationen jämt över samtliga skivminnen, när skivminnesbeläggningen överstiger ett valfritt gränsvärde talar iseries själv om detta och man kan då i lugn och ro komplettera med fler skivminnen under drift. Säkerhet Windows och Unix säkerhet är ofta implementerat med säkerhetslösningar från olika leverantörer, detta i kombination med olika leverantörer av operativsystem och relationsdatabaser gör att det blir mycket komplext att installera och underhålla på en för verksamheten acceptabel nivå. Med iseries och i5 levereras en säkerhetslösning, som dessutom är en av de absolut säkraste i branschen, och som fungerar ihop, inte bara med operativsystem och relationsdatabas, utan även med själva hårdvaran, vilket i praktiken innebär att det inte finns några bakvägar för att komma åt information för obehöriga. Dessutom, till skillnad från Windows och Unix systemen, är iseries och i5 ett objekt baserat system. Allt i iseries och i5 klassas som objekt, i olika objekts klasser. Beroende av vilken objekts klass ett visst objekt tillhör kan också objektet tilldelas olika behörigheter och rättigheter. På grund av detta kan ett virusprogram, maskerat till en datafil aldrig köras i en iseries eller i5, till skillnad från Windows och Unix systemen där man inte har denna klassificering. Öppenhet Samtidigt som affärsapplikationerna bli mer och komplexa och robusta, kommer det också nya typer av applikationer som inte är affärskritiska, men ofta mycket

9 lönsamma för delar av personalen inom företaget. Dessa nya applikationer finns oftast på någon av Windows, Unix eller Linux plattformarna. Av denna anledning finns det idag flera sätt att köra annat än rena iseries applikationer i iseries och i5. Under senare år har det vuxit fram en mycket robust lösning för att köra rena Windows lösningar på en Intel processor i Series och i5. Detta ger dig då de fördelarna att du kan hantera dina Windows filer under iseries behörighets system, samtidigt som du kan få avsevärt förbättrad prestanda på dina Windows databas applikationer jämfört med att de körs i en separat Windows server. Beträffande Unix applikationer finns det sedan ett antal år, funktioner för att köra rena AIX applikationer i iseries, och nu med den nya i5 servern kan man även köra ren AIX i en eller flera separata partitioner. Det mest intressanta för flertalet iseries och i5 användare i dagsläget kanske ändå är de möjligheter som öppnar sig i och med att det går att köra Linux i iseries och i5. Idag finns det företag som, förutom att de kör sina affärsapplikationer och delar av sina Windows applikationer också börjar implementera nya funktioner i iseries Linux miljö. Det mest använda Linux funktionerna är Web serving, file och print serving, samt DNS, DHCP och proxy funktionalitet. Den mest kända och mest använda web servern, Open Source Apache web server är den som används i iseries och i5 Linux miljö, ofta ihop med TomCat Web Application Server. När det gäller file och print serving, så använder man sig av Samba för att få tillgång till dessa funktioner. Samba ingår, som det mesta man behöver, i SuSE s Linuxdistribution som är mycket använd i Europa. Anledningen att just dessa funktioner blir så populära i iseries miljön tror jag är att det ofta blir betydligt billigare att använda iseries för bland annat web serving samt file o print serving, eftersom prissättningen på Linux distributionerna skiljer sig avsevärt från prissättningen på motsvarande Windows lösning. Ny Teknologi Den 4 maj 2004 lanserades för första gången IBM s nya processorer, POWER 5, och då i iseries eller i5 som systemet numera heter. De nya processorerna innebär givetvis väsentligt förbättrad prestanda men också att vi med det nya operativsystemet i5/os V5R3 får ett system som ytterligare förbättrar och förenklar integrationsmöjligheterna mellan olika system och applikationer, och ett system som ytterligare förenklar och effektiviserar it-infrastukturen. Vad som kanske inte syns direkt vid lanseringen är de möjligheter denna nya teknologi kommer att kunna erbjuda på sikt. Den 13 juli 2004 lanserade IBM efterföljaren till pseries, under namnet p5. p5 är byggd på exakt samma hårdvara som i5 och har i vissa avseenden identisk funktionalitet, så som logisk partitionering, Linux stöd mm. Detta får också till följd att IBM nu kan fokusera sina FoU resurser på en gemensam processor istället för som tidigare på två olika. Den kanske på kort sikt bästa nyheten med att i5 och p5 har gemensam hårdvara är att vi kommer att se prissänkningar på i5 hårdvara, eftersom p5 kommer att driva ned priserna på processorer och komponenter i konkurrensen med andra leverantörers Unix system. Avslutningsvis Om du fortfarande läser förstår jag att du kanske är lite intresserad av vad jag skrivit, Vill du komma i kontakt med någon som använder iseries eller i5 som den nu heter och de nya funktionerna så som WebSphere, Linux eller integrerade Windows servrar, eller om du bara är intresserad i största allmänhet, så skicka mig gärna ett så ska jag gärna hjälpa dig till någon som kan berätta om hur det fungerar i verkligheten.

10 DATA3 iseries dagarna iseries Da kommer att bli å Konferenskoncept nu med utökade möjligheter Det är med största glädje vi kan presentera en utökning av höstens iseriesarrangemang nummer 1, iseries Dagarna. De främsta iseries-experterna som brukar användas till att förkovra bland annat IBM besöker iseries Dagarna. De lämnar sitt "hem" La Hulpe för att under tre dagar bidra till att utöka iseries Dagarna med fler spår och med en renodlad lab.dag på onsdag. Ni som har varit i, eller hört talats om La Hulpe, vet vad vi menar. Vår målsättningen är som vanligt att överträffa tidigare arrangemang. Med fyra välbesökta och uppskattade AS/400- och iseries-safari har vi många goda erfarenheter som vi kryddar iseriesdagarna med, samtidigt som vi har tagit en hel del lärdom som givetvis också skall avspegla sig på iseries-dagarna. Våra arrangemang, stora som små, arrangeras vanligtvis av engagerade medlemmar och styrelsen. Arrangemangen är resultatet av en önskan från er medlemmar. Vi som arbetar med arrangemangen önskar givetvis att fler medlemmar tycker och tänker inför arrangemangen. Det är för er skull vi gör detta. Maila alla dina önskningar till så skall vi göra allt som står i vår makt för att infria dem. iseriesdagarna erbjuder unik utbildning! Data3 erbjuder en unik utbildning i samband med iseriesdagarna. Från IBM USA och International Technical Support Organization (ITSO) in Rochester, utbildningscentret för iseries, kommer de bästa lärarna och låter er både få teori och praktik, praktiken genomförs under onsdagen, inom en mäng delområden. Missa inte denna chans att på hemmaplan ta del av detta erbjudande. Väljer du utbildningsspåret har du även tillträde till hela konferensen och dess övriga sessioner. Måndagsprogrammet What's new in DB2 for iseries in V5R3 - Hernando Bedoya The Business Case for iseries and WebSphere - Aleksandr Nartovich The Art of Creating the perfect Index in DB2 UDB for iseries - Hernando Bedoya Get ready for the Web: WebSphere Application Server Aleksandr Nartovich A guide to creating statistics for DB2 UDB for iseries - Hernando Bedoya WebSphere Application Server Performance Tuning and Tools - Aleksandr Nartovich Application Modernization: DB2 UDB Style - Hernando Bedoya iseries Access Family: What's New & Hot in V5R3 - Yessong Johng Billingehus september Tisdagsprogrammet Moving Applications to Independent ASP s - V5R3 Update - Hernando Bedoya Webfacing tool... From green to E - Aleksandr Nartovich AIX Primer for OS/400 - Yessong Johng Building a total solution with WebSphere Portal Express Out of the Box - Aleksandr Nartovich Ragged Save while active: For thoose who can't afford to wait - Hernando Bedoya 10

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20 iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20 www.herlinwiderberg.com Upptäck nya värden Spara upp till 50 procent av dina IT-driftskostnader Vi är specialister på kostnadseffektiva

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI 5/31/2016 SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r e s e r v ed. Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Att uppgradera från Informix 7.31 och kanske lite annat. Johan Backlund

Att uppgradera från Informix 7.31 och kanske lite annat. Johan Backlund Att uppgradera från Informix 7.31 och kanske lite annat Johan Backlund Innehållsförteckning Introduktion Uppgradering av ett system från 7.31 till 10 High Performance Loader B-tree Scanner och andra upptäckter

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-säkerhet är ett måste En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Nya möjligheter med extern disk 2013-09-30

Nya möjligheter med extern disk 2013-09-30 Nya möjligheter med extern disk 2013-09-30 Henrik Grönberg Technical Director henrik.gronberg@loadsystem.se IBM i disk trender Historiskt Intern disk vanligast Extern disk för Highend Highend Mid Entry

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING

PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING 03 16 15:05 PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING Revision: 16 Sidan: 1/14 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.....3 1.1 Förbättringar......3 1.2 Information......3 2

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

IT-miljö för Undervisning Solna. Roland Orre Solna Gymnasium

IT-miljö för Undervisning Solna. Roland Orre Solna Gymnasium IT-miljö för Undervisning Solna Roland Orre Solna Gymnasium Några av dagens datorer Några användare Solnas IT I skolan: mer designad för detta än detta IT system kan irritera! Det är irriterande att inte

Läs mer

Jonas Gustavsson. Leverans av 10PB Isilon

Jonas Gustavsson. Leverans av 10PB Isilon Jonas Gustavsson Leverans av 10PB Isilon Erfarenheter av 10PB leverans av Isilon Första systemet installerat 2011 10 Datacenter 10PB användbar diskyta 72 Noder Vad är då våran erfarenhet? «Det är ju bara

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid.

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid. End to end Top to bottom o 16 550:- eller 500:- i manaden * o Tva kvalitetsmarken, ett kampanjpris. Komplett affarssystem i ny servermiljo. De små och medelstora företagens tillväxt är inte självklar.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk Vägen fram för ArcGIS for Server Johnny Björk Vart är ArcGIS for Server påväg? Webb GIS Johnny Björk Vart är Webb GIS påväg? Nyckelteman i plattformen Vilka visioner har vi med server Pågående projekt

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer