Förändra världen. ett beteende i taget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändra världen. ett beteende i taget 2012-11-22"

Transkript

1 Förändra världen ett beteende i taget

2 Vetenskap vs verklighet 1 upptäcker man att citrusjuice botar skörbjugg år senare börjar brittiska flottan använda citrus regelbundet erligare 70 år går innan skörbjuggen är utrotad r lång tid tar det från upptäckt till utbrett användande idag? för?

3 Vi kan rädda världen genom att äta småkryp och dricka urin

4 Tänk på en person person du arbetar med eller har arbetat med tidigare. att den personen ska komma och jobba i ett projekt m här. d kan du berätta om den personen som du tror kan vara essant för oss andra när vi ska jobba ihop med den person kriv ner, kortfattat.

5 Skilj på är och gör Exempel ÄR GÖR Aktivitet Beteende Beteende Lojal x Följer beslut Bråkar x Säger emot Ler x

6 Beteende ger bra instruktionsvärde Några minnesregler En död person kan inte bete sig tt beteende kan fångas på film

7 Beteenden - resultat

8 För att få förändring behöver beteenden förändras n jag ändra attityd, tillägna mig kunskap, men ändå inte dra mitt beteende? nskaper, värderingar, attityder, personlighet är sådant vi tar om men det är beteendet vi vill åt! eteendet är facit på om vi lyckas med förändring. du med på det - att det är beteenden som är det viktiga

9 Hur försöker vi påverka beteende?

10 Vanligast - kommunikation A Säger Skriver Visar B Gör (Beteende) Fungerar det? När det inte fungerar?

11 Galenskap...är att göra om samma beteende igen, men förvänta sig ett annat resultat den här gången. (tillskrivs både Benjamin Franklin och Albert Einstein)

12 Beteende styrs av dess konsekvenser A Säger Skriver Visar B Gör (Beteende) C Konsekvens

13 beteendeanalys Antecedent - Behavior - Consequence A - B - C --- Ockham s Razor

14 beteendeanalys tecedent - Behavior - Consequence åverkar sannolikheten att beteendet antingen ökar eller minskar sekvensens inverkan på beteendet är mycket kraftfullare än antecedenten = motivation!

15 Konsekvenser Försvagare minskar sannolikheten Leder till något negativt Förstärkare ökar sannolikheten Leder till något positivt Förlorar något positivt Undviker något negativt Vilken är långsiktigt mest effektiv? Vilken styr dig oftast i din vardag?

16 Konsekvenser nsekvensens funktion (förstärkning eller försvagning) avgör n som utför beteendet - inte av den som tillför nsekvensen nt förnuft = OTYDLIGT - individuellt Facit är huruvida beteendet ökar eller minskar (mätning rekommenderas!)

17 Konsekvenser ktiva förstärkare/försvagare är: opplade till ett visst beteende nära i tiden (timing!) efter beteendet nskvärda för den som utför beteendet lltid (konsekventa/förutsägbara) åverkas mycket starkare av kortsiktiga förstärkare än långsiktiga tillföra något positivt är den effektivaste förstärkaren!

18 4F Färdriktning - vet målgruppen vad de behöver göra och varför? Färdighet - har målgruppen tillräckliga färdigheter och kunskaper för att utföra det som väntas av dem? Förutsättningar - finns resurser? T.ex. tid/material/lokal/ utrustning? Vilka hinder kan uppstå, som står i vägen för at målgruppen ska kunna utföra önskat beteende? Förstärkare - kommer målgruppen att utföra önskat beteende för att de måste eller för att de vill? (Är potentie

19 Antecedenter ta instruktioner i olika former dlighet i kommunikation onkret & Objektivt örväntningar & Målsättningar idsramar (+ Uppföljning & Utvärdering)

20 fundera Lyfta luren när det ringer ett beteendevilka är konsekvens Försvagare minskar sannolikheten Får Leder prata till med otrevlig något negativt person Tvingas Förlorar avbryta något samvaro positivt med kollega Förstärkare ökar sannolikheten Får Leder prata till med trevlig något positivt person Undviker Ringsignalen något upphör negativt

21 övning teenden i vardagen - vad gör du och varför? Vad är stärkningen? Tillförs önskvärda upplevelser, eller undviker du ehag? kriv ner två exempel var av vardera förstärkningstyp ( tillför nskvärt och tar bort obehag )

22 uppmärksamhet Man vill bli älskad, brist därpå beundrad, brist därpå fruktad, brist därpå avskydd och föraktad. an vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser för omrummet och vill ha kontakt till vilket pris som helst.

23 Exempel llsortera ndla miljömärkt mat a vegetariskt a kollektivt vs egen bil rtsätta som tidigare?

24 rist på motivation p.g.a. avsaknad av konsekvenser/förstärkare med br iming Hinder till förändring allella hinder till både miljövänliga beteenden och beteenden för hög erhet örnekar att det finns några problem åliga vanor tydligt ansvar ror inte att individuell förändring kan göra någon skillnad

25 Vision & motivation ion/värderingar = långsiktiga förstärkare lassiskt exempel - frågar två murare som arbetar på sam lats vad de håller på med. Jag murar sten, sa den förste.

26 Vision & motivation ft fram kopplingen mellan nuet och långsiktiga mål och deringar. Hjälper till att låta långsiktiga mål och värderingar funge som förstärkare - nu. Exempel - hur kan detta göras? (Relational Frame Theory)

27 ampanjer i massmedia forskning tecedenta metoder gande liga målsättningar ljödesign - underlätta miljöbeteenden mpting - verbala eller skriftliga uppmaningar rmation orkshops

28 ämförande återkoppling forskning nsekvensfokuserade metoder öningar rkoppling ontinuerlig återkoppling aglig återkoppling eckovis och månadsvis återkoppling

29 Rekommendationer utifrån forskning nerellt är information ensamt inte särskilt effektivt iljödesign mpting lsättningar (i kombination med återkoppling) öningar är effektiva, men det finns indikationer på att effekten avtar tsen avslutas rkoppling (hög frekvens) har visat sig vara en framgångsrik insats fö ska energikonsumtion ba mot högkonsumenter - större förändringspotential

30 Miljöbeteenden gångsbeteenden öpa miljöbil, isolera huset, byta uppvärmning prepade beteenden tervinning, källsortering, handla miljömärkt mat/kläder/et aga istf köpa nytt

31 Återkoppling energi

32 Ecoteam program Teams är små grupper (t.ex. grannar, vänner, familj) som träffas en gång naden för att utbyta och diskutera information om energibesparande rder. möten erhåller de återkoppling om sina resultat på individuell nivå, ppnivå och även jämfört med andra EcoTeams. n arbetar med sex teman utifrån en arbetsbok, under ca 8 månader. varje träff iskuterar man sina erfarenheter av att försöka minska avfall genom ånadens tema

33 Ecoteam program elar etaljerad information om tillvägagångssätt terkoppling om egen (och andras) prestation tödjande social miljö (förstärker önskvärda beteenden - timing?) 00 beteenden varav 38 som studerats 9 beteenden fortfarande förändrade 2 år efter programmets avslut vande program - skev rekrytering xperimentell studie behövs - vad gör störst skillnad?

34 Svenskt exempel an några år har restaurangen på Bjurhovdaskolan i Västerås, (400 elever 1 år) arbetat aktivt för att minska mängden matsvinn i skolmatsalen. När tningen började hamnade ca 11 kg mat i soptunna varje dag, sammantag tan kg per år. att göra det tydligt satte man ett genomskinligt rör i matsalen. För varje mindre än 11 kg mat kastades, lades en lika stor mängd kulor i röret. ultaten presenteras också på en whiteboard i restaurangen och rapport skolans internradio varje fredag. Efter fyra veckor var röret fullt och elev en överraskning: hembakade kanelbullar till alla. Matavfallet hade då ucerats till 5,6 kg, eller 49 procent. Det blir 961 kg mindre matavfall varj

35 Miljöbeteenden ilka engångsbeteenden kan vi hitta som gör skillnad? tervinning och avfallshantering vs förändra konsumtione

36 Säkerhet och miljö erlappning mellan faktorer som påverkar sed on the responses of small construction business own re is a significant overlap among factors which affect bot vironmental sustainability and workplace safety and healt ivities. een-certified contractors reported both greater vironmental sustainability activities and also greater safety

37 konkurrerande förstärkare har många olika mål och värderingar - som värderas olika mycket bekvämlighet yone has multiple goals and values (e.g., Schwartz,1992; Lindenberg & Steg, 2007), and go involve more production of greenhouse gases can trump goals that support using less. Fo ple, many parents drive their children to school to protect them, when walking is an opt y people want to relax and rest and do so after flying to an attractive vacation spot. The mon goal of getting ahead often means engaging in actions that run counter to the goa cing oneʼs climate change impacts: buying a very large house or flying frequently by choic rhet vs produktion

38 agnano, Stern, and Dietz (1995) concluded from eviden recycling that contextual constraints can push behavior ongly in either pro- or antienvironmental directions and t rsonal factors such as values, beliefs, and norms have the atest explanatory power when external constraints are ak in either direction.

39 organisationskultur Vad är det? Kultur är beteendemönster som förstärks eller försvagas med avsikt eller oavsiktligen av människor och system över tid

40 Nästan slut för idag itteraturtips Behavior and Social Issues OBM - Ledarskapets psykologi, Leif E. Andersson Changing Cultural Practices, Anthony Biglan Bringing Out the Best in People, Aubrey C. Daniels ör barn och barnbarns skull, läs Fem gånger mer kärlek, Martin Forster

41 Positiv förstärkning ttp://youtu.be/ja96fba-whk era forskning:

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Thesis 129 Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Emma Andersson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikteknik Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5096)1-53/2005

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Det är lite ge och ta

Det är lite ge och ta Sofia Bergkvist Det är lite ge och ta En kvalitativ studie om Work-Life Balance och utförandet av privata angelägenheter på arbetstid It's a little give and take A Study on Work-Life Balance and the conduct

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Strategier att möta elever med AD/HD i klassrummet.

Strategier att möta elever med AD/HD i klassrummet. Strategier att möta elever med AD/HD i klassrummet. I. AD/HD i skolan. 1. Vanliga problem: Elever med AD/HD kan ha svårigheter med: att hålla kvar uppmärksamheten på uppgifter, att vara organiserad, att

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Institutionen för naturvetenskap Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Stina Alriksson Marianne Henningsson Metodrapport baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam?

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Sammanfattning Detta arbete handlar om teambuilding. På alla arbetsplatser världen över finns det olika grupperingar av människor som arbetar tillsammans. Att

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Förslagsverksamhet och dess utformning

Förslagsverksamhet och dess utformning 2004:151 CIV EXAMENSARBETE Förslagsverksamhet och dess utformning SARA LIDSTRÖM CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation

Läs mer