HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum Så hanterar du komplex utveckling Fujimoto: Kompetensutveckla under lågkonjunkturen VÄRLDENS FRÄMSTE TOYOTAKÄNNARE Takahiro Fujimoto, professor vid Tokyo Universitet. GRUNDEN TILL FRAMGÅNG Jeffrey K. Liker: Initiativet ska komma från ledningen. Vi hjälper företag att vidareutveckla sin operativa verksamhet för ökad konkurrenskraft. Vårt arbetssätt vilar på de värderingar och principer som är stommen i Lean Production. Produktivitet och flexibilitet är ledord. Vår övertygelse är att grunden till en effektiv verksamhet ligger i att arbeta med detaljerna för att påverka helheten. Vi har mångårig erfarenhet av produktionsutveckling från såväl näringsliv som forskning. Välkommen in på

2 2 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM UTMANINGAR Det är svåra tider för många organisationer i dagsläget. Dock går det att använda konjunkturläget till sin egen fördel. Genom att satsa på Lean kan din organisation komma stärkt ur krisen. VI REKOMMENDERAR Takahiro Fujimoto Professor vid Tokyo Universitet. Lean är rätt väg till förändring i kristider SIDA 22 Toyota sparkar inte sina anställda trots att det går dåligt, de satsar allt på kapacitet- och kompetensutveckling. Den finansiella krisen har utan tvekan påverkat de flesta verksamheter och bidragit till att kasta in oss i en snabb och svår lågkonjunktur. Många skulle till och med använda termen kris för att beskriva dagens situation. Det är i kristider som verksamheten och dess bärkraftighet sätts på prov på riktigt och den nuvarande ekonomiska krisen är inget undantag. Det är förmågan att driva ett effektivt och kontinuerligt förbättringsarbete under omständigheter som dessa som kommer att skilja de riktiga vinnarna från förlorarna. I höstas hade jag förmånen att träffa Seizo Okamoto, som är en av Toyotas seniora chefer. Han har byggt upp flera av Toyotas fabriker i USA, och jag frågade honom om hans syn på den nuvarande ekonomiska krisen. Hans svarade att det handlar om att förvalta krisen väl och komma ut starkare. Lean i kristider Lean har visat sig vara effektivt i kristider då grunderna i Lean baseras på ett tydligt överlevnadsperspektiv. En kris skapar möjligheter till att fokusera på det väsentliga i verksamheten, vilket utgör grunden i Leanfilosofin. Det handlar helt enkelt om att enbart göra sådant som skapar värde för kunderna, och se vad som är bäst för dem. Vidare måste man våga se på verksamheten utifrån en ny synvinkel och ifrågasätta befintliga strukturer. Ja, det handlar om att ifråga sätta allt man tidigare tagit för givet. Människan i fokus I grunden handlar Lean om en filosofi och om att skapa en viss typ av företagskultur snarare än att arbeta med en viss uppsättning metoder eller verktyg. För många är Toyota och Lean nära förknippade, och detta med all rätt då de under en lång tid varit ett ledande exempel på hur man effektivt bedriver en verksamhet. Toyota har lyckats bygga en varaktig företagskultur där inget tas för givet, där man hushåller med alla resurser och där man kämpar för att eliminera alla former av slöserier. Vidare har man ett annorlunda förhållningssätt till medarbetaren. Ett exempel på detta är att ledningen mycket restriktiv till att säga upp personal, eftersom att detta på längre sikt medför att viktig kompetens försvinner. Toyota säger själva att Gert Frick Ordförande Lean Forum. MINA BÄSTA TIPS Kunden i fokus Sätt kunden i fokus och gör 1 enbart sådant som tillför värde för slutkunden. Låt detta bli ett mantra som hela organisationen strävar efter. Stöd från ledningen Se till Leaninitiativet har 2 stöd från högsta ledningen och satsa på långsiktighet. Skapa engagemang Skapa en kultur som stödjer 3 kontinuerliga förbättringar och skapa ett engagemang hos medarbetarna till själva förbättra verksamheten. FOTO: ANDERS FRICK P i TPS står för People och inte som vi ofta tolkar det; Production. Alla typer av verksamheter Det bästa är att Lean går att tillämpa i all typ av verksamhet då det handlar om ett förhållningssätt och ett sätt att tänka. Detta medför att det finns minst lika goda möjligheter till att lyckas med Lean inom administrativ och offentlig verksamhet, som det gör att lyckas inom sjukvård och tillverkande industri. Möjligheten att lyckas med Lean är inte knutna till typen av verksamhet utan det bottnar enbart i engagemanget från organisationen. Ledningen Om tillämpningen går bra eller inte beror dock främst på ledningen. För att lyckas måste ledningen förstå hur verksamheter systematiskt byggs upp genom lärande. Lean baseras på lagarbete med tydlig ledning av kunniga ledare. Jag vill sticka ut hakan och påstå att vi i Sverige faktiskt är världsbäst på lagarbete - bara viljan finns! Nu är det rätt läge att sätta in denna vilja. För att få störst effekt måste initiativet komma från ledningen, men alla kan bidra var och en efter sin förmåga. Det är bara att sätta igång! Rätt tidpunkt sida 4 1. Nu fi nns tid för att verkligen arbeta med Lean. Lean Accounting sida 7 2. Mät och belöna rätt prestationer för att lyckas med ditt Leanarbete. Vi får våra läsare att lyckas! LEAN NR 3 MARS 2009 Försäljningschef: Gustaf Ryding Produktionsansvarig: Nadine Kissmann Formgivare: Annelie Lagerkvist och Martin Björinge Projektledare: Richard Ohlsson Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, mars 2009 Tryckeri: V-Tab Repro: Ordbild Mediaplanet Tel: E-post: Vid förfrågningar, kontakta: Olof Norlander Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Pionjärer inom Lean Administration och Service Valcon Management Consultants har genomfört fler än 250 nordiska Lean-projekt inom administration och service, tillverkning och produktutveckling. Bland kunderna finns ett brett urval av verksamheter, både från den offentliga och den privata sektorn. Hur införs Lean inom administration och service? Läs Valcons bok Att leda med lean sålda exemplar. Valcon AB. Management Consultants. Vasagatan Stockholm. Tel. +46 (0) Fax. +46 (0)

3 Betala med First Card. Spara flera hundra kronor varje gång. Administration är inte bara tidsödande. Den kostar pengar också. Det företag som vågar analysera sina kostnader upptäcker antagligen att varje faktura som kommer in och ska betalas kostar minst 500 kronor, bara i internadministration. I värsta fall, och det är inte ovanligt, är kostnaden till och med det dubbla. Kostnaden kan sänkas genom att betala med kort och på så sätt samla inköpen på färre fakturor. Det går att åstadkomma med vilket företagskort som helst, inte bara First Card. Därför vill vi nu berätta om den stora skillnaden mellan vårt kort och andra. first card är inte bara ett kort, det är ett helt betalsystem Hos First Card är själva kortet bara en liten del av helheten. Med vårt betalsystem kan företaget samla och förenkla betalningen av mängder med inköp inte bara de som betalats med kort på något av de drygt 25 miljoner inköpsställen där First Card fungerar, utan även till allt som kan betalas via First Cards resekonto, exempelvis bil jetter, hotell och transferresor. Alla inköp kan redan från början styras till att hamna på rätt kostnadsställe eller projektnummer och First Card kan anpassas på många olika sätt för att fungera sömlöst ihop med ert ekonomisystem. så här mycket kan ni spara från och med nu Ta reda på hur många fakturor ditt företag administrerar varje år. Multiplicera sedan antalet med 500 kronor, så ser du en lågt beräknad administrationskostnad. Sedan är det bara att skaffa First Card och börja spara. En tumregel vi brukar använda är att den som använder vårt betalsystem fullt ut kan sänka administrationskostnaderna med mellan 35 och 70 procent. (Observera att siffran gäller även om ni idag har andra former av företagskort.) mer än hälften av sveriges största företag har förstått Om du vill veta mer om betalsystemets alla fördelar kan du ringa oss, eller prata med någon av våra kunder. Både små och stora företag tjänar på vårt betalsystem. Till exempel använder mer än hälften av Sveriges största företag First Card. Vi ger dig gärna en referenslista. Välkommen till First Card. Betalsystemet som sparar pengar. Tel firstcard.se First Card ges ut av Nordea Bank AB (publ)

4 4 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM NYHETER ANVÄND ER FRIGJORDA TID TILL LEAN 1TIPS DRA NYTTA AV KRISEN Fråga: Hur kan du ta stärka organisationen under en lågkonjunktur? Svar: Använd den frigjorda tiden till ditt Leanarbete, ta marknadsandelar och kom stärkt ur lågkonjunkturen. Med sänkt orderingång och frigjord tid finns stora möjligheter för både företag och offentliga institutioner att driva ett bestående förändringsarbete och implementera Lean fullt ut i organisationen. En lågkonjunktur är en bra tid för Lean. Organisationer kan antingen skjuta sitt Leanarbete på framtiden och tillämpa traditionell kostnadsreducering, eller så kan dessa accelerera och fördubbla sin Leansatsning och på så sätt lägga grunden för en kommande välfärd. Av dessa två alternativ är det senare definitivt att föredra, samt har störst chans att lyckas fullt ut, säger Daniel T. Jones, grundare av Lean Enterprise Institute. Unika möjligheter Att identifiera och eliminera alla former av slöseri och arbeta med kontinuerliga förbättringar innebär unika möjligheter för organisationer under en lågkonjunktur att stärka sin position på marknaden och skaffa sig ett övertag när marknaden vänder. Det gäller dock att redan nu våga satsa på Lean trots det kritiska konjunkturläget. Det finns ingen tid att förlora och egentligen inga ursäkter till att inte arbeta med Lean. Nu finns möjligheten att ta marknadsandelar från konkurrenter och skaffa sig ett försprång, vilket kommer att göra just din organisation till den stora vinnaren när marknaden vänder, kommenterar Daniel T. Jones. Daniel T Jones Medförfattare till The Machine That Changed The World och grundare av Lean Enterprise Institute. FOTO: LEI Även kortsiktiga vinster Framgångarna med att arbeta med Lean behöver dock inte enbart synas på lång sikt utan det finns även kortsiktiga vinster som kan lindra effekten av lågkonjunkturen. En implementering av Lean i organisationen ger inte bara unika möjligheter att rusta organisationen inför en kommande högkonjunktur utan även att man snabbt kan eliminera icke-värdeskapande kostnader och frigöra bundet kapital, betonar Lars Sörqvist, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan och VD för Sandholm Associates. Många studier har visat att en verksamhets slöserier och kvalitetsbristkostnader ofta uppgår till minst procent av verksamhetens totala omsättning. En satsning på Lean kan därigenom ge mycket stora positiva effekter på en organisations ekonomiska resultat och vara ett viktigt led i att systematiskt arbeta sig ur krisen. Eftersom Lean fokuserar på kunder och värdeskapande aktiviteter kan stora effektiviseringar och besparingar uppnås utan att kunden kommer i kläm till skillnad mot vad som vanligen sker vid traditionella rationaliseringar och nedskärningar påpekar Lars Sörqvist och fortsätter: En väl genomförd satsning på Lean leder ofta till vinster för både ägare, kunder och medarbetare. Ta eller förlora En annan viktig effekt av dagens kris är att en stor latent efterfrågan successivt byggs upp. Företag och organisationer tömmer sina förråd för att minska sina utgifter. Investeringar skjuts på framtiden. Det medför att när väl konjunkturläget vänder kommer behovet av att kunna leverera vara enormt. Genom att ställa om verksamheten mot ett effektivare produktionssystem utifrån Lean skapas förutsättningar för att klara detta. Det kommer att bli den avgörande skillnaden mellan att ta eller förlora marknadsandelar för många verksamheter, avslutar Lars Sörqvist. RICHARD OHLSSON FRÅN STRATEGI TILL MÄTBARA RESULTAT I VERKSAMHETEN Minerva Sverige AB Finlandsgatan 18, Kista Trefasgatan 3, Västerås

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM MARS Eliminera icke värdeskapande aktiviteter 5 LEANPRINCIPER FOTO: ISTOCKPHOTO STORA MÖJLIGHETER Med frigjord tid finns stora möjligheter för både företag och offentliga institutioner att driva ett bestående förändringsarbete och implementera Lean fullt ut i organisationen. FOTO: MARK EVANS/ISTOCKPHOTO Filosofin och principerna bakom Lean grundar sig i att allt slöseri i organisationen ska elimineras och att all verksamhet som inte skapar värde ska tas bort. Grunden till Lean lades i USA, men det var den japanska biltillverkaren Toyota som konkretiserade och förfinade filosofin. Lean kan beskrivas som en filosofi vilken betonar strävan efter att eliminera allt i verksamheten som inte tillför värde för slutkunden. Ett grundläggande koncept i Lean är att inget är statiskt och att alla processer, hur effektiva de än är, kan förbättras ytterligare. Lean går därför ut på att identifiera alla former av slöseri som inte är värdeskapande såsom överproduktion, onödig förflyttning av varor eller anställda, samt outnyttjad kreativitet hos medarbetarna. Samtliga processer i exempelvis produktionen eller administrationen kategoriseras utifrån om de tillför värde för kunden eller inte och de processer som inte anses göra detta elimineras eller ändras. Förbättra kontinuerligt Målet är att genom kontinuerliga förbättringar söka perfektion. Samtidigt säger filosofin att ingen process någonsin kan bli perfekt utan att det alltid finns utrymme för förbättringar. Det var i boken The Machine that Changed the World av James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos, som kom ut i början av 1990-talet, som Leanbegreppet myntades. Boken baseras på en jättestudie från det amerikanska teknikuniversitetet MIT och beskriver hur konceptet växte fram hos den japanska biltillverkaren Toyota. Fokusera på flödet Det var Henry Ford och hans produktionssystem för T-forden som inspirerade den japanska entreprenören Sakichi Toyoda att på 1920-talet starta bilföretaget Toyota. Toyoda fokuserade i likhet med Ford på hela flödet i produktionen och han såg alla processer som en integrerad helhet. Toyoda arbetade med korta ledtider och eliminerade icke värdeskapande processer. Han lanserade också begreppet Just in Time (JIT), som står för en strävan att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. Identifiera fel tidigt En viktig del i Toyotas filosofi är att identifiera fel så tidigt som möjligt och att de anställda löser problemen där de uppkommer. Produktionsprocessen och metodiken har format kärnan till det som i dag benämns Lean. I dag har idéerna och filosofin bakom Lean spritt sig till vitt skiljda sektorer och branscher och kan nu hittas inom bland annat statliga myndigheter, offentlig förvaltning, sjukvård och tjänsteproduktion. THERESE SLETTENGREN Specificera 1 Specificera värde utifrån slutkonsumentens syn på produkten eller tjänsten. Identifiera 2 Identifiera samtliga steg i värdeflödet för varje produktfamilj. Eliminera varje steg i värdeflödet, varje handling och varje förfarande som inte tillför värde för kunden. Slimma och integrera 3 Se till att de återstående värdeadderande stegen uppkommer i en slimmad och integrerad sekvens så att produkten får ett smidigt flöde mot kunden. Låt kunden dra värde 4 När flödet är introducerat, låt kunderna dra värde från nästa aktivitet uppströms i värdeflödet. Eftersträva perfektion 5 Då dessa steg leder till ökad transparens och möjliggör för ledare att eliminera ytterligare slöserier, eftersträva perfektion genom kontinuerliga förbättringar. REDO ATT VÄLJA NY VÄG? Axcentix har verktyg och metoder för att utveckla både affären och verksamheten Välkommen att kontakta oss Lean Johan Processorientering Helena Erfarenhet & Engagemang Det blir resultat med dem! Fyra senior konsulter i samverkan

6 6 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM NYHETER 2TIPS Så bygger ni en gemensam värdegrund SKAPA RÄTT KULTUR FRÅGOR & SVAR Ulf Pettersson Managementkonsult, Idhammar. FOTO: 3MIL.ORG Fråga: Hur gör du organisationen mottaglig för Lean? Svar: Börja med att lägga grunden till en företagskultur som stödjer kontinuerliga förbättringar. Ortopedin på Södersjukhuset AB fattade med stöd från styrelsen under 2007 ett beslut att utveckla verksamheten med Lean. Det föranleddes av en utmaning som riktades mot sjukhuset där privat verksamhet ville ta över all ortopedi på sjukhuset. Södersjukhuset ville dock behålla verksamheten och ansåg att de kunde utveckla ortopedin minst lika bra själva. Förändringsarbetet drog sedan igång kring årsskiftet 2007/2008. Göran Modin, verksamhetschef på vo Ortopedi på Södersjukhuset AB, betonar tydligt vikten av att lyckas skapa en gemensam värdegrund för att lyckas med Leanarbetet. Nyckeln till att lyckas med förändringsarbetet är att skapa en företagskultur som stödjer det vi vill uppnå med förändringsarbetet. Grunden till detta läggs genom att ta fram en tydlig värdegrund. Tydliga mål Ett första steg som Göran Modin tog var att formulera tillräckligt höga mål för effektiviseringsarbetet för att det helt enkelt inte skulle vara möjligt att fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare. Först av allt formulerade vi övergripande effektmål där målnivåerna var så högt ställda att vi helt enkelt var tvungna att byta angreppssätt och att arbeta smartare. För att strukturera sina flöden TYDLIG MÅLSÄTTNING. Nyckeln till att lyckas med förändringsarbetet är att skapa en företagskultur som stödjer det vi vill uppnå, säger Göran Modin, verksamhetschef på vo Ortopedi på Södersjukhuset AB. FOTO: FOTOGRUPPEN SÖS standardiserade man flödena för en utvald patientgrupp och eliminerade de aktiviteter som inte tillförde värde för patienterna. Vi inledde redan för något år sedan med att titta på våra flöden för våra höft- och knäpatienter. Det vi sedan gjorde var att definiera de stora patientflödena och skapa en TIPS Evidensbaserad värdegrund 1 Försök att sätta upp en värdegrund som bygger på beprövade principer. Titta på ledande exempel från olika marknader och ta lärdom från dessa. Konkretisera värdegrunden 2 Det är otroligt viktigt att värdegrunden formuleras på ett så konkret sätt som möjligt så att alla medarbetare kan ta till sig denna och känna att denna rör dem och deras verksamhet. gemensam standard för hur våra normala flöden ska se ut, säger Göran Modin och fortsätter: Vidare skapade vi en tydlig målsättning med vad vi ska göra under de olika vårdtillfällena och hur vi kan korta vårdtiderna utan att göra avkall på patientkvaliteten. Kontinuerligt arbete 3 Bara för att värdegrunden är formulerad betyder detta inte att eftersträvad kultur kommer automatiskt. Arbetet med kulturen är ett kontinuerligt arbete. Resultaten från förändringsarbetet är tydliga och Ortopedin på Södersjukhuset har nu fortsatt sitt Lean-arbete med att titta på fler patientgrupper och fler flöden. Vi har för vissa patientgrupper sett en 40-procentig reduktion av vårdtiden och har betydlig fler nöjda patienter. Vi arbetar nu med fler patientgrupper och försöker standardisera flera typer av flöden, berättar Göran Modin. Kulturen i fokus För att få bestående resultat med Lean-arbetet är det av yttersta vikt att bygga en kultur som stödjer förändringsarbete och som ökar medarbetarengagemanget. På Södersjukhuset har vi tagit fram en tydlig värdegrund och denna är utgångspunkten för vårt förändringsarbete. Lean används som ett angreppssätt och som verktyg för att realisera denna. Dock är det viktigt att betona att det just är värdegrunden som ska hjälpa oss att bygga en kultur som stödjer kontinuerliga förbättringar, säger Göran Modin. Den gemensamma värdegrunden och den förändrade kulturen har nu gjort att medarbetarna i stor utsträckning själva kommer med förbättringsförslag och är delaktiga i förändringsarbetet. På bara ett år har vi sett en markant förändring på hur medarbetarnas engagemang ökat och hur dessa aktivt arbetar för att förbättra verksamheten. Medarbetarna vill nu ta ett större eget ansvar, avslutar Göran Modin. RICHARD OHLSSON Hur skapar man en gemensam värdegrund? Den viktigaste beståndsdelen är ledningen och det! första som den måste företa sig är att ta avstamp i varför företaget existerar. Detta kommer att ge insikt i betydelsen av långsiktighet och kommer också att ge möjlighet forma den gemensamma värdegrund som är nödvändig inom organisationen. Allt som sedan görs i det dagliga arbetet skall kunna härledas till de långsiktiga mål och den värdegrund företaget har. Hur bör ledningen arbeta med detta?! Ledare måste lära sig att se med egna ögon för att förstå den problematik som föreligger, en skrivbordsprodukt ger inte samma insikt. Det är en fråga om att bli mer synlig och att göra sig mer tillgänglig som ledare. Det räcker inte med att ha en open door policy. Ett proaktivt ledarskap är nödvändigt där ledare är coacher och lärare i strävan att bli en lärande organisation. Vidare måste ledningen se till att kommunicera och skapa förståelse för att det handlar om ett nytt arbetssätt, inte ett nytt initiativ. Och slutligen är det viktigt att skapa delaktighet för att få med hela organisationen, där det faktiskt innebär att det inte är valbart att delta det är nödvändigt att alla deltar! Lean, Operational Excellence, Effektivisering Hälften av alla förändringsprojekt misslyckas. Våra uppdrag hör till den andra hälften. Välkommen till vårt frukostseminarium 50% högre produktivitet på två år - är det möjligt? Anmäl dig på

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM NYHETER 5 MINA BÄSTA TIPS Stefan Lundström Senior Manager inom Finance and Performance Management, Advisory Services Ernst & Young. FOTO: ERNST & YOUNG 3TIPS MÄT RÄTT PRESTATIONER MARS 7 Utgångspunkten för Lean Accounting och Performance Management är att organisationens eller avdelningens mål och strategi är fastställd och förankrad. Utifrån strategin utvärderas ett antal KPI:er (Key Performance Indicators) som verksamheten ska styras, mätas och följas upp på för att säkerställa att företaget gör rätt saker. Fastslå strategin 1 Fundera på vad ni vill uppnå i framtiden och fastställ strategin. Driv önskat beteende 2 Härled KPI:er från strategin och de övergripande målen för att driva önskat beteende i organisationen. Håll nere antalet 3 KPI:erna ska vara mätbara, transparenta och konkreta samt bör inte vara för många till antalet. Ha bra stödsystem 4 Säkerställ kopplingen mellan stödsystem och de fastställda KPI:erna. Det är viktigt att bra stödsystem finns för uppföljning av KPI:erna. Bryt ner på nivå 5 Rätt KPI:er är en grundförutsättning för att fatta rätt beslut i verksamheten. Man kan ha övergripande KPI:er som sedan bryts ner på divisons- eller avdelningsnivå. Vad innebär Lean Accounting? Jag anser att Lean Accounting främst handlar om ekonomistyrning och hur man hittar, mäter och belönar rätt prestationer och eftersträvat beteende i organisationen. Varför ska man arbeta med Lean Accounting? Jag ser Lean Accounting som en förutsättning för att organisationer fullt ut ska kunna lyckas med sitt Leanarbete. Många organisationer drar igång stora Leanprojekt där man vill förändra ett beteende i organisationen utan att förändra de grundläggande belönings- och utvärderingssystemen. Detta medför naturligtvis att bestående resultat uteblir. Det som mäts är i slutändan också det som utförs. Hur kommer man då igång med Lean Accounting? Börja med att ställa dig själv tre frågor: Varför ska du förändra organisationens beteende? 1 Vad vill du förändra detta 2 3 LYCKAS FULLT UT John Darlington ser Lean Accounting som en förutsättning för att organisationer ska lyckas med sitt Leanarbete. FOTO: PALI RAO/ISTOCKPHOTO Mät och belöna rätt prestationer FRÅGOR & SVAR John Darlington Specialiserad på kostnads- och kapacitetsplanering på Cardiff University Lean Enterprise Research Centre. Han är revisor i grunden och har tidigare arbetat som fabrikschef inom bilindustrin. Han har även infört Leanprinciper i fl era ledande multinationella företag samt vunnit The Toyota Prize for Best New Idea. till? Hur skall du uppnå denna förändring? Börja med att titta på den första frågan och jämför dina traditionella prestationsmått med hur organisationen beter sig i dagsläget. Studera sedan den andra frågan och justera de prestationsmått som är kopplade till det förhållningssätt du vill förändra så att dessa i stället stödjer det eftersträvade beteendet. När du har rett ut vilka nya prestationsmått din organisation ska eftersträva är det dags att ta tag i den tredje frågan gällande hur du faktiskt implementerar Lean i organisationen. RICHARD OHLSSON MISSA INTE VM-KVALET! Unik modell av företagsanpassade Utvecklingsprogram inom Lean Sportal hårdbevakar självklart onsdagens alla matcher. Gå in på och få de senaste uppdateringarna.

8 8 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM NYHETER 4TIPS Implementera Lean och öka din produktivitet Fråga: Hur kan du implementera Lean trots en hög produktvarians? Svar: Identifi era likheter i produkterna för att kunna tillämpa taktad produktion och standardisera arbetssätt och fl öden. SHOWCASE Bombardier Transportation Propulsion and Controls är världens ledande tillverkare av elektriska driv- och datorsystem för tåg. Företaget befinner sig under kraftig tillväxt och har en hög efterfrågan på sina produkter från marknaden. Tack vare att vi effektiviserat vår produktion och jobbat smartare har vi kunnat möta den ökande efterfrågan från marknaden. Lean har varit en förutsättning för att vi ska ha kunnat ha den tillväxt vi haft och fortfarande kan tillgodose marknadens krav på leveranstider och kvalitet, berättar Eva Domert, produktionschef på Bombardier Transportation Propulsion and Controls i Västerås. Flexibel produktion Att implementera Lean för en produkt som drivsystem är dock en utmaning då produkterna tillverkas i små serier och med en hög varians. Detta gör att man behöver vara flexibel i produktionen trots att man eftersträvar ett standardiserat arbetssätt. Vi löste det genom att identifiera likheter mellan produkterna TILLVERKAR TRANSPORTLÖSNINGAR Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Transportation, med huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har levererat mer än järnvägsfordon världen över. Vi har märkt av 20 till 25 procents produktivitetsförbättring. Eva Domert Produktionschef, Bombardier Transportation Propulsion and Controls, Västerås. FOTO: HELLE ZETTERBERG och sedan dela upp och kategorisera produkterna i produktfamiljer. Då dessa är uppdelade i produktfamiljer kan man titta på de större flödena i monteringen. På det sättet har vi kunnat anamma principer som taktade flöden, säger Eva Domert och fortsätter: Visserligen kan takterna vara så stora som ett par timmar, i stället för på minutnivå som annars är vanligt. Det absolut viktigaste för oss var dock att få struktur i våra processer och hitta standardiserade arbetssätt. Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2000 personer. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamhe- ten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden. Läs mer! på webben: STANDARDISERA FLÖDEN ELIMINERAR SLÖSERIER Med taktad produktion har Bombardier nu tydligare flöden och en visuell daglig uppföljning vilket gör att de tidigt kan identifiera potentiella störningar. FOTO: HELLE ZETTERBERG Produktivitetsförbättringar Att arbeta med Lean och gå över till taktade flöden, trots de dynamiska produkterna, har inneburit betydande produktivitetsförbättringar samtidigt som det medfört en bättre kontroll på produktionen. Nu kan potentiella produktionsstörningar identifieras på ett tidigare stadium än tidigare vilket underlättat planeringen. Vi har märkt av 20 till 25 procents produktivitetsförbättring på de delar i produktionen där vi gått från rent cellmontage till taktade flöden. Vidare har vi tydligare flöden nu och visuell daglig uppföljning vilket gör att vi tidigt kan identifiera potentiella störningar och slöserier och effektivt eliminera dessa, säger Eva Domert. Lean viktigt för framtiden Bombardier Transportation Propulsion and Controls ser en fortsatt hög efterfrågan på sina drivsystem och ser Lean som en nyckel till att företaget ska kunna hålla en fortsatt hög konkurrenskraft och tillgodose marknadens efterfrågan. Vi ser ett fortsatt ökat behov från marknaden gällande våra drivsystem trots det illavarslande konjunkturläget. Detta innebär att vi måste fortsätta att kontinuerligt förbättra våra processer och bli allt mer effektiva. Vi lever i en dynamisk värld där det alltid finns utrymme för förbättringar och vi kommer att fortsätta vårt Leanarbete för att kunna tillgodose våra kunders behov, avslutar Eva Domert. RICHARD OHLSSON FRÅGOR & SVAR Fungerar Lean som strategi för alla typer av företag?! Lean är i grunden en produktionsstrategi utvecklad inom bilindustrin. Ju mer likartade grundförutsättningarna är bilindustrins inom områden som kundkrav, volym och produktmix desto mer resultat ger strategin. Valda delar av principer och metoder kan dock tillämpas framgångsrikt på alla typer av företag genom att de anpassas till specifika förutsättningar på ett smart sätt. Företag som kan införa Lean utan förbehåll har ofta kunder som prioriterar kvalitet och pris väsentligt högre än leverans- och utbudsflexibilitet, vilket skapar goda förutsättningar för utjämnad och standardiserad produktion. Företag som har andra typer av kundkrav att leva upp till bör göra en egen tolkning för hur Lean skall utformas och användas inom verksamheten. Hur anpassar man Lean till företag med höga krav på flexibilitet i leverans och marknadserbjudande?! Genom smart utformning av lager- och tidsbuffertar, flexibilitetstekniker och variantbildningspunkter kan stora delar av grundprinciperna inom Lean implementeras, samtidigt som processerna hanterar en hög grad av variation. Vilken är den vanligaste fallgropen när företag implementerar Lean?! Pär Larsson Seniorkonsult, Minerva Sverige AB. Att ledningen inte förstår hur ett införande av Lean som strategi påverkar hela företaget samt behovet av att ledningen är engagerad och förändrar sitt beteende i takt med införandet av Lean. FOTO: MINERVA SVERIGE FOTO: ARNO MASSEE/ISTOCKPHOTO

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Linda Bernlind Koncernredovisningschef Cecilia Sjögren Transformationsansvarig Finance

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Lean för en kostnadseffektiv. offentlig sektor

Lean för en kostnadseffektiv. offentlig sektor Lean för en kostnadseffektiv offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 augusti 2009 TALARE Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell Kommunernes Landsforening (KL) Peter Lager Århus

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 maj 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Norrbottens Läns Landsting Primärvården Västra Götalandsregionen Karin Andersson Vad krävs för att lyckas med Lean? ering Nöjdare

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 PRAKTIKFALL Nordea Cards Linda Bengts Salus Ansvar Eva Roth GoExcellent Maria Andersson Ann-Kristin Sjöström Martin Schneider Lean som stöd för:

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

LEAN PÅ EKONOMIAVDELNINGEN

LEAN PÅ EKONOMIAVDELNINGEN inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 februari 2013 PRAKTIKFALL FRÅN Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Nordea Kjell Åkerblom Lean Master Expert Få lean att fungera i praktiken! Statens

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Lean på svenska ska det vara nödvändigt?

Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Presentation av Per Gullander, Swerea IVF Monteringsforums konferens 2009-03-11. Delresultat från MERA-projektet SwePS Swedish Production System. För mer information

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Den skickliga leanledaren

Den skickliga leanledaren Christian Balmer Hansen, Jens Stochholm Normand & Mikkel Simonsen Den skickliga leanledaren Översättning Eva Trägårdh Vårdförlaget Management I samma serie: Johan Henschen och Per-Arne Spiik: Vi som blev

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden.

Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 1 2 Six Sigma- och Lean-program kompletterar varandra går på djupet resp. på bredden. 3 4 5 6 Standardisera arbetet: Det finns ett bästa sätt att arbeta sök efter det genom att mäta och följa upp, utveckla

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer