Datorspelsproduktion. Dr. Gustav Taxén. MDI-Gruppen, CSC / VIC-Sthlm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorspelsproduktion. Dr. Gustav Taxén. MDI-Gruppen, CSC / VIC-Sthlm gustavt@kth.se"

Transkript

1 Datorspelsproduktion Dr. Gustav Taxén MDI-Gruppen, CSC / VIC-Sthlm

2 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR

3 IP Intellectual Property Juridisk term som reglerar använding av creations of the mind Trademark Copyright Patent Trade secret

4 Trademark Namn och/eller symbol som visar varifrån en viss produkt härstammar Undviker att andra drar nytta av ditt namn och ditt rykte Ingen annan får använda ditt varumärke eller något som kan sammanblandas med det - OM det inte kan bevisas att de registrerat sitt före ditt!

5 Trademark-registrering registrering Ger rätt att använda den nordamerikanska -symbolen (annars TM ) Måste göras separat i många olika regioner Ofta via extern konsult / organisation ~ $375 per varumärke (och region) Vanligt när man bildar företag eller gör ny produkt/produktlinje

6 Copyright Skyddar uttrycket av en idé (inte idén själv) Texturer, bilder, ljud, källkod (som text),... Förbjuder andra att kopiera ditt uttryck utan tillåtelse Blir aktivt direkt när du fångar idén i en gripbar form Idén skyddas inte! Det är tillåtet att göra ett spel där en rund varelse äter prickar i en labyrint!

7 Copyright Ger upphovsrättsinnehavaren rätt att Kopiera och distribuera uttrycket Importera/exportera uttrycket Skapa nya uttryck som bygger på det ursprungliga Att visa/presentera uttrycket för andra Att sälja eller ifrånsäga sig rätten att använda uttrycket

8 Copyright -symbolen får användas utan registrering Tidsbundet sedan Public Domain Olika lagstiftning gäller i olika regioner! Finns undantag ( Fair use i USA, t.ex.) Copyright kan överföras mellan olika juridiska parter Från utvecklare till förläggare Från förläggare till manufacture

9 Copyright-registrering registrering Copyright kan registreras ~ $45 Kan ge juridiska fördelar vid ev rättegång

10 Patent Skyddar uppfinningar (inventions) Idén snarare än uttrycket Kan omfatta processer, teknik, distributionsmodeller, audiovisuell design, m.m. Tidsbundet sedan Public Domain Lagstiftningen är olika i olika regioner!

11 Patentregistrering Description of invention Beskrivning av själva idén Claims Definierar det juridiska ramverk som inhängnar din idé Ger möjligheten att juridiskt pröva om någon har brutit mot ditt patent

12 Patentregistrering Dina claims får inte vara för snäva eller breda Ditt patent får inte bryta någon annans Ger dig rätt att kräva ersättning av andra som vill använda din idé En bra uppsättning claims skyddar också mot andra som vill använda liknande idéer Måste göras i olika regioner

13 Trade secret Information som du väljer att hemlighålla Måste ha marknadsvärde Måste hållas hemlig Brott begås när någon tar del av din hemlighet utan tillåtelse Offentliggör du informationen på något sätt är den inte en trade secret längre Ej tidsbundet (som patent) Lagstiftningen varierar i olika regioner!

14 Trade secret Formel eller beräkning Arbetsprocess, utvecklingsprocess, tillverkningsprocess, etc. Arbetspraktik Design Verktyg Designmönster Data...

15 NDA Non disclosure agreement Del av mekanismen som skyddar trade secrets Ger den ena parten rätt att utlämna hemlig information till en annan part, som (aktivt) måste fortsätta hålla informationen hemlig Används oftast för att möjliggöra att externa personer får insyn utan att man (juridiskt) avslöjat sina trade secrets

16 Finansiering Varierar! Ofta en huvudfinansiär förläggaren Ofta ett av tre fall Utvecklaren pitchar mot ett förläggarägt IP Utvecklaren pitchar för ett eget IP Förläggare approcherar utvecklare med ett IP

17 Finansiering Förläggaren står för den ekonomiska risken: Lönekostnader & OH, devkits/verktyg, middleware, ev. spelmotorlicenser, content, outsourcing, etc. Merparten av fokustestning/qa Marknadsföring och tillverkning Utvecklaren överlåter copyright och trademark till förläggaren i utbyte mot royalties Utvecklaren behåller (oftast) egenutvecklad teknik och interna trade secrets

18 Som utvecklare och designer MÅSTE man ha koll på finansiering!

19 Som utvecklare måste du kunna göra bedömningar om huruvida ditt projekt har möjlighet att gå runt! Om du inte övertygar förläggaren om att ditt spel kan åtminstone gå runt kommer det ALDRIG att finansieras! Hur gör du det? Låt oss undersöka den vanliga retail-baserade modellen!

20 Prissättningsmodell När titeln börjar säljas som budget förlorar återförsäljaren. Man låter förläggaren ta en del av förlusten. Mediatillverkare Reklambyrå, media Marknadsföring $6 Kund $50 Återförsäljare Nedskrivning $3 Inköp $37 Förläggare Utveckling $8 Utvecklare DVD, låda $3 Tillstånd $7 Plattformsägare Schell, J. (2008) The Art of Game Design. Morgan Kaufmann.

21 Vem behåller vad? Kund $50 Mediatillverkare $3 Reklambyrå, media $6 Marknadsföring $6 Återförsäljare $16 Nedskrivning $3 Inköp $37 Förläggare $10 Utveckling $8 Utvecklare $8 DVD, låda $3 Tillstånd $7 Plattformsägare $7

22 Prissättningsmodell Varför tar plattformsägarna betalt? De kan inte göra vinst på hårdvaran! Varför får återförsäljaren så mycket? Det kostar att ha en affär! Retail har MYCKET små marginaler! Varför får förläggaren så mycket? De står för den ekonomiska risken! De måste betala även projekt som inte går runt!

23 Sold in vs. sold through Sold in När återförsäljaren köper exemplar av förläggaren Exemplar som inte säljs måste normalt köpas tillbaka av förläggaren Sold through Exemplar som köpts av kund Bara sold through genererar vinst!

24 SKU Stock keeping unit Unik inventory item Produkt/platform Lokalisering/språk Ex: Assassin s Creed 2 är minst fyra SKU:er: Windows, 360, PS3, iphone + ev översättningar Licenskostnader för middleware är ofta kopplade till SKU:er

25 Breakeven Totala kostnaden vs. intäkter Alla led i kedjan måste gå runt Räknas ofta i antal units sold through Tror du att du kan sälja enheter men förläggaren inte når breakeven förrän vid enheter är du rökt...

26 Hits Förläggare fokuserar helst på storsäljare Storsäljarna genererar vinsten! Som designer måste du analysera varför storsäljarna i din genre är framgångsrika! Till att börja med måste man ha koll på vilka de är... (Svårt att få tag i bra data, dock...)

27 Top selling games of Brain Age 2 (DS) 9. Super Mario Galaxy (Wii) 8. Assassin s Creed (Multi) 7. Pokemon Diamond/Pearl (DS) 6. Need for Speed: ProStreet (Multi) 5. Madden NFL 08 (Multi) 4. FIFA 08 (Multi) 3. Guitar Hero III: Legends of Rock (Multi) 2. Halo 3 (360) 1. Call of Duty 4: Modern Warfare (Multi)

28 Top selling games of 2009 (jun) 10. Guitar Hero: World Tour (Multi) 9. Street Fighter IV (Multi) 8. Mario & Sonic At The Olympic Games (Multi) 7. Professor Layton And The Curious Village (DS) 6. Mario Kart Wii (Wii) 5. Wii Play (Wii) 4. Resident Evil 5 (Multi) 3. Call Of Duty: World At War (Multi) 2. FIFA 09 (Multi) 1. Wii Fit (Wii)

29 Top selling games Brain Age 2 (DS) 14. Grand Theft Auto: Vice City (PS2) 13. Mario Kart DS 12. Gran Turismo 3: A Spec (PS2) 11. Mario Kart Wii 10. Pokemon Ruby/Sapphire (DS) 9. Pokemon Diamond/Pearl (DS) 8. Pokemon Gold/Silver (GB) 7. Brain Training (DS) 6. GTA: San Andreas (PS2) 5. Wii Fit 4. New Super Mario Bros (DS) 3. Nintendogs (DS) 2. Wii Play 1. Wii Sports

30 US sales by genre 2008 (console( console) 2009 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry, ESA, 2009.

31

32

33 Målgruppsanalys Ditt spel ska köpas av någon! Det är otroligt viktigt att du vet din målgrupp!

34 Lite demografi (USA) Det spelas i 68% av hushållen 60% män, 40% kvinnor Kvinnor över 18 motsvarar 34% av den totala populationen som spelar Pojkar 17 eller yngre motsvarar 18% av den totala populationen som spelar

35 Lite demografi (USA) till 49 Under 18 Spelarens medelålder är 35 år

36 Lite demografi (USA) Medelåldern på spelköpare är 39 år 52% män, 48% kvinnor Föräldrar är på plats i 92% av fallen då spel köps eller hyrs 83% av barnen ber om tillåtelse innan de köper/hyr ett spel

37 Lite demografi (USA) 62% spelar med minst en annan person i samma rum 42% av hushållen har en spelkonsoll

38 Åldersrekommendationer (US) Sales by category 2009 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry, ESA, 2009.

39 PEGI Pan-European Game Information Vägleder föräldrar i val av spel Har klassificerat c:a titlar Frivilligt att delta De allra flesta förläggare deltar Storbritannien har ett eget system, ska byta till PEGI så småningom

40 PEGI Utvecklaren/förläggaren skickar in en deklaration Automatsystem ger en preliminär klassificering En handläggare gör en slutlig bedömning Rätten att använda lämpliga PEGIlogotyper ges

41 PEGI content descriptors Sexual activity (consent/enforced/rape, genitals, urinary/excretory) Mutilation/torture/gross violence Techniques likely to be useful in the commission of offences Glamorisation of illegal drugs/tobacco/alcohol Ethnic stereotypes likely to encourage hatred Sexual expletives or blasphemy Gambling

42 PEGI violence descriptor Human-like or animal-like characters Fantasy characters Non-detailed characters (stick figures) Realistic-looking vs. non-realistic-looking Minor assault (no obvious harm) Sporting action Implied violence (not shown) Humourous/slapstick violence

43 UTVECKLINGSPROCESSEN

44 AAA-titlar Hög kvalitet Bred marknad Stor budget (>100 milj), stora försäljngssiffror Audiovisuell polish Teknisk och konstnärlig virtuositet Ha kul inom 5 minuter Väl testat, buggfri kod, usability Välbalanserat Först i försäljningsstatistiken, väl marknadsfört Hype

45 Utvecklingsprocess - AAA Concept pitch, förhandlingar Pre-production Production Marketing/distribution 1 år 2 år 3 år First playable Alpha Release candidate Gold

46 Personalroller Management, HR, economy Production Game design Art, visual design Sound, music Level design Programming, engine QA, testing IT support R&D Marketing, merchandising

47 Projekt Drivs som vilka stora utvecklingsprojekt som helst AAA-projekt ~ 100 miljoner kr I snitt personer per projekt Teamets sammansättning varierar stort över produktionen Agile development Outsourcing

48 Spelmotorns komponenter Basbibliotek Grafikmotor Ljudmotor Fysikmotor Animationsmotor AI / behaviors Användargränssnitt och inenheter Nätverkskommunikation

49 Och tools!

50 Content Design Modeller Material Texturer Miljöer Karaktärer Ljud, dialog

51 Content creation Stor andel av projektkostnaden Allt högre kvalitetskrav Effektiv content pipeline sparar pengar! Outsourcing blir allt viktigare Tools blir allt viktigare Ofta billigare att licensiera motor/komponenter än att utveckla själv

52 Agile development Iteration Kravspecifikationen utvecklas allteftersom av olika koordinerade arbetslag Disciplinerade processer Självorganiserande processer Många, korta leveranser

53 SCRUM

54 SCRUM-roller ScrumMaster Ansvarar för processen Product owner Representerar stakeholders Team ~7 personer som gör arbetet analys, design, testning, osv.

55 SCRUM-möten Daily SCRUM Varje dag, alltid samma tid, max 15 min Vad har du gjort sedan igår? Vad ska du göra idag? Blockers? Sprint planning Början av varje sprint, max 8 timmar Välj saker från product backlog Förbered sprint backlog: tidsestimat

56 SCRUM-möten Sprint Review Efter varje sprint, max 4 timmar Gå igenom vad som gjorts (och inte!) Demonstrera produkten för stakeholders Sprint retrospective Efter varje sprint, max 3 timmar Kontinuerlig effektivisering/förbättring Vad gick bra? Vad kan bli bättre?

57 Nackdelar med SCRUM (enl. Gustav!) Teamet tar alla beslut Kräver kontinuerlig management Svårt att implementera Svårt att hantera stora produktioner Svårt att hantera specialistkompetenser Risk att man gör design-on-the-fly Kan vara svårt att ta långsiktiga beslut Risk för kokbokstänkande

58 Leveranser Interna leveranser till produktägaren (sprint reviews) Milestone-leveranser till förläggarens projektledare Release candidates, demos, pressmaterial, mm. Agile vs. waterfall När stakeholders inte kan vara på plats?

59 Utvecklare vs förlf rläggare Förläggaren betalar! Förläggaren vill generera vinst åt aktieägarna ha insyn i utvecklingsprocessen kunna göra riskbedömningar få visshet i att investeringen går breakeven säkerställa produktens kvalitet ha kontroll över produkten

60 Utvecklare vs förlf rläggare Utvecklaren gör jobbet! Utvecklaren vill generera vinst åt aktieägarna utveckla företaget skapa förutsättningar för nya projekt göra en bra produkt ha kul ha kontroll över produkten

61 Utvecklare vs förlf rläggare Lätt att hamna i en vi mot dem -attityd Om förläggaren lägger sig i spelets design eller ställer dumma frågor finns alltid ett skäl Ofta vill de bara hjälpa till Ofta känner de brist på kontroll Ta reda på vad de egentligen är oroliga för! Var saklig!

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det man kan. CARIN LINDAHL Projektkalkylen beräkna utgifter

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan.

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan. Tvist i Asien Tvist och tvistekonomi är ett mycket intressant ämne som det forskar alldeles för lite kring, speciellt sambanden mellan juridik och kommersiella fördelar och risker. Det viktigaste med tvister

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

Vad är binära optioner?

Vad är binära optioner? Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd 1 z En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd An Agile method for development of a producer support system Albert Fors Arman Jakupovic EXAMENSARBETE 2014 Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer