upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva"

Transkript

1 Snguide Strt här DCP-J40DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till llvrlig skdor eller dödsfll. VAR FÖRSIKTIG indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till lättre eller mindre skdor. VIKTIGT indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till skdor på egendom eller utrustning. Informtion om hur du gerr i en viss sitution eller hur du nvänder en funktion tillsmmns med ndr funktioner. Pck upp mskinen och kontroller komponentern Komponentern som medföljer i förpckningen kn vrier eroende på inköpslnd. Medföljnde läckptroner Svrt Gul Cyn Mgent (Cirk 65 % täckning jämfört med ytesptroner) uugrundläggnde ruksnvisning: Förrukningsmteril Snguide Grundläggnde ruksnvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiv Nätkel För nvändre i Dnmrk För nvändre i Sverige, Finlnd och Norge Nätkeln som medföljer mskinen är en jordd trestiftskontkt. Nätkeln som medföljer mskinen är en sidojordd tvåstiftskontkt. Kontroller tt vägguttget är lämpligt för den jordde kontkten som medföljer. Den här mskinen måste vr jordd. Kontkt en kvlificerd elektriker om du är osäker. VARNING Plstpåsr nvänds när mskinen förpcks. Förvr påsrn utom räckhåll för rn för tt undvik risk för kvävning. En plstpåse är inte en leksk. SWE Version 0

2 Spr llt förpckningsmteril och krtongen om du v någon nledning måste trnsporter mskinen. Du måste köp rätt gränssnittskel för det gränssnitt som sk nvänds (USB- eller nätverksnslutning). USB-kel Vi rekommenderr en USB 2.0-kel (typ A/B) som är högst 2 meter lång. Nätverkskel Använd en rk, prtvinnd ktegori 5-kel (eller högre) för 0BASE-T eller 00BASE-TX Fst Ethernet-nätverk. T ort skyddstejpen och filmen som täcker mskinen, även från pekskärmen. Kontroller tt du hr ll komponenter. Öppn pppersutmtningsfckets lock. c Tryck och flytt pppersguidern försiktigt tills de pssr pppersformtet. Kontroller tt den tringelformde mrkeringen på pppersguiden är i linje med mrkeringen för pppersformtet som nvänds. 2 Fyll på med vnligt A4- ppper 2 VAR FÖRSIKTIG Bär INTE mskinen genom tt håll i sknnerlocket, luckn för pppersstopp, det mnuell inmtningsfcket eller kontrollpnelen. Om du gör det kn du tpp tget om mskinen. Bär mskinen genom tt håll i hndtgen som finns på mskinens sidor. Mer informtion finns i Produktsäkerhetsguide. Dr ut pppersfcket helt ur mskinen. d Om du luftr pppersrken väl minskr du risken för pppersstopp i mskinen. Kontroller tt ppperet inte är skrynkligt eller hr vikt sig. 2

3 e Plcer ppperet i pppersfcket med utskriftssidn nedåt och den övre knten först. h Tryck långsmt in pppersfcket helt i mskinen. VIKTIGT Skjut inte in ppperet för långt i pppersfcket så tt det trycks upp mot ksidn v fcket och orskr mtningsprolem. i Håll pppersfcket på plts, dr ut pppersstödet tills det snäpps fst och vik sedn ut stödfliken. 2 f Juster försiktigt pppersguidern efter pppersformtet. Kontroller tt pppersguidern nuddr ppperskntern. g Kontroller tt ppperet ligger pltt i fcket och är under mrkeringen för mximl pppersmängd. Stäng locket till pppersutmtningsfcket. När du skriver ut och kopierr på specilmedier sk du öppn det mnuell inmtningsfcket på mskinens ksid. Mt r ett rk ppper med A3-, Ledger-, Legl-formt eller tjockre ppper eller ett kuvert i tget när du nvänder det mnuell inmtningsfcket. Mer informtion finns i Ldd ppper i det mnuell inmtningsfcket i kpitel 2 i den grundläggnde ruksnvisningen. 3

4 3 Anslut nätkeln 5 Sätt i läckptronern VARNING Mskinen sk koppls till ett jordt uttg. VIKTIGT Anslut INTE USB-keln ännu (om du nvänder en USB-kel). Anslut nätkeln. VAR FÖRSIKTIG Om du får läck i ögonen sk du omedelrt skölj med vtten. Kontkt läkre vid ehov. Se till tt du instllerr de medföljnde läckptronern när du tr mskinen i drift för först gången. Kontroller tt mskinen är påslgen. På pekskärmen viss Ingen läckptron. Du kn juster kontrollpnelens vinkel genom tt lyft den. När du sänker kontrollpnelen sk du se till tt du trycker på frigöringsknppen som är plcerd kom mrkeringen. Vrningslmpn på kontrollpnelen lyser tills du hr stt i läckptronern. 4 Välj språk Tryck på ditt språk. Tryck på Yes (J) eller No (Nej). Om du nger fel språk kn du ändr det när du hr ställt in dtum och tid. (uuavncerd ruksnvisning: Ändr pekskärmens språk) Öppn läckptronsluckn. 4

5 c T ort det orngefärgde trnsportskyddet. e Kontroller tt färgen på deklen motsvrr ptronens färg i enlighet med digrmmet nedn. Instller vrje läckptron i riktningen på pilen på etiketten. 2 Släng inte det orngefärgde trnsportskyddet. Du ehöver det för frmtid trnsporter. d Pck upp läckptronen. Bryt vkuumförseglingen genom tt vrid den grön frigöringsspken på det orngefärgde trnsportskyddet moturs tills du hör ett klicknde ljud. T därefter ort det orngefärgde trnsportskyddet som viss på ilden. f Tryck försiktigt på den kre delen på läckptronen som är märkt PUSH (Tryck) tills ptronspken lyfts upp. Stäng läckptronsluckn när ll läckptroner hr stts i. 2 2 Mskinen förereder läckmtningssystemet för utskrift. Det tr c fyr minuter. Stäng inte v mskinen. VIKTIGT Skk INTE läckptronern. Om du får läck på huden eller klädern sk du genst tvätt ort det med tvål eller rengöringsmedel. T INTE på området som är märkt på läckptronen, det kn gör tt ptronen inte fungerr med mskinen. 5

6 c 6 Kontroller utskriftskvliteten När den förerednde processen är klr, viss Sätt i ppper och tryck på Strt på pekskärmen. Tryck på Strt. Kontroller kvliteten på de fyr färglocken på rket. (svrt/gul/cyn/mgent) Avslut kvlitetskontrollen genom tt tryck på J om ll linjer syns klrt och tydligt och gå vidre till näst steg. OK d e Tryck på Dtum och tid. Skriv de två sist siffrorn i årtlet på pekskärmen och tryck på OK. Om du vill flytt mrkören till vänster sk du tryck på och nge numret igen. (Skriv till exempel 2 för 202.) Upprep för månd, dg och klockslg i 24-timmrsformt. f Tryck på. 8 Ställ in tidszon Om kort linjer skns trycker du på Nej och följer instruktionern på pekskärmen. Dålig Du kn ställ in tidszonen för pltsen där mskinen finns. c d e Tryck på Inställn. Tryck på s eller t tills Grundinställn. viss. Tryck på Grundinställn. Tryck på Dtum och tid. Tryck på Tidszone. Ange tidszonen. Tryck på OK. 7 Ställ in dtum och tid f Tryck på. 6 Genom tt ställ in dtum och tid kn mskinen rengör skrivhuvudet regelundet vilket evrr optiml utskriftskvlitet. Det gör även tt mskinen kn nmnge filer som skps när funktionen Sknn till medi nvänds. c Tryck på Inställn. Tryck på s eller t tills Grundinställn. viss. Tryck på Grundinställn. Tryck på Dtum och tid.

7 9 Välj nslutningstyp Dess instlltionsnvisningr gäller för Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7 och Mc OS X v0.5.8, 0.6.x och 0.7.x. För Windows Server 2003/2008/2008 R2 hittr du drivrutinern på sidn Hämt filer för din modell på Om din dtor sknr cd-läsre kn du hämt de senste drivrutinern, ruksnvisningrn och verktygen för din modell från Brother Solutions Center på Viss progrm som medföljer på cd-skivn är knske inte möjlig tt hämt. De senste drivrutinern och den senste informtionen finns på För USB-gränssnittskel Windows, gå till sidn 8 Mcintosh, gå till sidn För trådundet nätverk Windows, gå till sidn 4 Mcintosh, gå till sidn 8 USB Trådundet nätverk Windows Mcintosh Windows Mcintosh För trådlöst nätverk Windows och Mcintosh, gå till sidn 22 Trådlöst nätverk 7

8 USB Windows För nvändre med USB-gränssnitt (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 0 Innn du instllerr Cd-skivns huvudmeny öppns. Klick på Instller MFL-Pro Suite och godkänn licensvtlet genom tt klick på J. Följ instruktionern på skärmen. Kontroller tt dtorn är påslgen och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. Nunce PperPort 2SE finns på cd-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) och Windows 7. Uppdter till det senste Windows Service Pck innn du instllerr MFL-Pro Suite. Instller MFL-Pro Suite c d Välj Lokl nslutning (USB) och klick på Näst. Instlltionen fortsätter. Gå till näst steg när den här skärmen viss. Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i cd-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist och Windows 7 klickr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklickr på cd-ikonen och duelklickr på strt.exe. 8

9 USB Windows 2 Anslut USB-keln c Dr USB-keln försiktigt i kelrännn och ut genom mskinens ksid. Anslut keln till dtorn. Lyft sknnerlocket tills det låses fst i öppet läge. Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen. USB-porten sitter till höger på mskinens insid som viss på ilden nedn. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger locket, eftersom det kn led till fel. d Lyft upp sknnerlocket för tt lås upp låset. Tryck försiktigt ned sknnerlockets stöd och stäng sknnerlocket c med åd händern. 3 USB Windows Mcintosh 2 e Instlltionen fortsätter utomtiskt. Instlltionsskärmrn viss i tur och ordning. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. 9

10 USB Windows f g h Om skärmen Miljörekommendtioner för ildfrmtgningsutrustning viss sk du klick på Näst. Följ instruktionern på skärmen när skärmen Onlineregistrering viss. Klick på Näst. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre och klick på Näst. Följnde skärmr viss: På skärmen Inställningr för progrmvruuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för progrmvrn och klickr på OK. När skärmen för Brothers progrm för produktutveckling och support viss sk du välj inställning och följ instruktionern på skärmen. 3 Slutför och strt om Klick på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du logg in med dministrtörsrättigheter. En Internetnslutning krävs för tt uppdter progrmvrn och Brothers progrm för produktutveckling och support. Slutförd Instlltionen är klr. Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sidn 38 Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/dcp-jxxx (DCP-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klick på tillåt eller fortsätt i fönstret. XML Pper Specifiction-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XML Pper Specifictionskrivrdrivrutinen för Windows Vist och Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Specifiction-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på 0

11 USB Mcintosh För nvändre v USB-gränssnitt (Mc OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 0 Innn du instllerr Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen. USB-porten sitter till höger på mskinens insid som viss på ilden nedn. Kontroller tt mskinen och dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Om du nvänder Mc OS X v0.5.0 till sk du uppgrder till Mc OS X v x. Anslut USB-keln VIKTIGT Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en USB-hu utn strömförsörjning. Vi rekommenderr tt du nsluter mskinen direkt till Mcintosh-dtorn. Lyft sknnerlocket tills det låses fst i öppet läge. c Dr USB-keln försiktigt i kelrännn och ut genom mskinens ksid. Anslut keln till dtorn. USB Windows Mcintosh VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger locket, eftersom det kn led till fel.

12 USB d Lyft upp sknnerlocket för tt lås upp låset. Tryck försiktigt ned sknnerlockets stöd och stäng sknnerlocket c med åd händern. e Mcintosh Mrker din mskin i listn och klick på OK. 2 3 f Klick på Lägg till skrivre när den här skärmen viss. 2 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i cd-läsren. Duelklick på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Mrker din mskin i listn. Klick på Lägg till och sedn på Näst. g Klick på Näst när den här skärmen viss. c Välj Lokl nslutning (USB) och klick på Näst. Följ instruktionern på skärmen. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 3. d Vänt medn progrmmet instllers. När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stund. 2

13 USB Mcintosh 3 Hämt och instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del och orgniser foton och dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klickr du på Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. Slutförd Instlltionen är klr. USB Windows Mcintosh 3

14 Trådundet nätverk Windows För trådundet med trådundn nätverksgränssnitt (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 0 Innn du instllerr Anslut nätverkskeln Kontroller tt dtorn är påslgen och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Lyft sknnerlocket tills det låses fst i öppet läge. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. Nunce PperPort 2SE finns på cd-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) och Windows 7. Uppdter till det senste Windows Service Pck innn du instllerr MFL-Pro Suite. Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk och sedn vill ställ in den för ett trådundet nätverk ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är Trådundet LAN. Det trådlös nätverksgränssnittet inktivers med denn inställning. Tryck på Inställn. på mskinen. Tryck på s eller t tills Nätverk viss. Tryck på Nätverk. Tryck på s eller t tills Nätverks I/F viss. Tryck på Nätverks I/F. Tryck på Trådundet LAN. Tryck på. Anslut nätverkskeln till Ethernet-porten som är märkt med symolen. Ethernetporten sitter till vänster på mskinens insid som viss på ilden nedn. T ort det orngefärgde skyddet innn du nsluter keln. 4

15 Trådundet nätverk Windows c Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn och ut genom mskinens ksid. Anslut keln till ditt nätverk. 2 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i cd-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger locket, eftersom det kn led till fel. Om åde en USB-kel och en nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist och Windows 7 klickr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklickr på cd-ikonen och duelklickr på strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klick på Instller MFL-Pro Suite och godkänn licensvtlet genom tt klick på J. Följ instruktionern på skärmen. d Lyft upp sknnerlocket för tt lås upp låset. Tryck försiktigt ned sknnerlockets stöd och stäng sknnerlocket c med åd händern. 2 3 Trådundet nätverk Windows Mcintosh 5

16 Trådundet nätverk Windows c Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) och klick på Näst. Om fler mskiner är nslutn till nätverket väljer du din mskin i listn och klickr sedn på Näst. Det här fönstret viss inte om endst en mskin är nsluten till nätverket. Den väljs då utomtiskt. d När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen och fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klick sedn på Näst. Om mskinen inte hitts på nätverket viss följnde skärm. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. e Bekräft inställningrn genom tt följ instruktionern på skärmen. Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Instlltionsskärmrn viss i tur och ordning. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-portrn 37 och 6 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. I Windows Vist och Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn och sedn klick på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. f g h Om skärmen Miljörekommendtioner för ildfrmtgningsutrustning viss sk du klick på Näst. Följ instruktionern på skärmen när skärmen Onlineregistrering viss. Klick på Näst. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre och klick på Näst. 6

17 Trådundet nätverk Windows 3 Slutför och strt om Klick på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du logg in med dministrtörsrättigheter. 4 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 2 på sidn 5. Se även steg 0 på sidn 4 innn du instllerr. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/dcp-jxxx (DCP-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klick på tillåt eller fortsätt i fönstret. Följnde skärmr viss: På skärmen Inställningr för progrmvruuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för progrmvrn och klickr på OK. När skärmen för Brothers progrm för produktutveckling och support viss sk du välj inställning och följ instruktionern på skärmen. En Internetnslutning krävs för tt uppdter progrmvrn och Brothers progrm för produktutveckling och support. Nätverkslicens (Windows ) En licens för upp till 2 nvändre medföljer produkten. Denn licens stödjer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive Nunce PperPort 2SE på upp till 2 dtorer i ett nätverk. Om du vill nvänd Nunce PperPort 2SE på fler än 2 dtorer sk du köp Brother NL-5 som är en flernvändrlicens för upp till ytterligre 5 nvändre. Kontkt Brothers kundtjänst eller en lokl Brother-återförsäljre om du vill köp licenspketet NL-5. Slutförd Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sidn 38 Instlltionen är klr. XML Pper Specifiction-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XML Pper Specifictionskrivrdrivrutinen för Windows Vist och Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Specifiction-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Trådundet nätverk Windows Mcintosh 7

18 Trådundet nätverk Mcintosh För trådundet med trådundn nätverksgränssnitt (Mc OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 0 Innn du instllerr Anslut nätverkskeln Kontroller tt mskinen och dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Lyft sknnerlocket tills det låses fst i öppet läge. Om du nvänder Mc OS X v0.5.0 till sk du uppgrder till Mc OS X v x. Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk och sedn vill ställ in den för ett trådundet nätverk ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är Trådundet LAN. Det trådlös nätverksgränssnittet inktivers med denn inställning. Tryck på Inställn. på mskinen. Tryck på s eller t tills Nätverk viss. Tryck på Nätverk. Tryck på s eller t tills Nätverks I/F viss. Tryck på Nätverks I/F. Tryck på Trådundet LAN. Tryck på. Anslut nätverkskeln till Ethernet-porten som är märkt med symolen. Ethernetporten sitter till vänster på mskinens insid som viss på ilden nedn. T ort det orngefärgde skyddet innn du nsluter keln. 8

19 Trådundet nätverk Mcintosh c Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn och ut genom mskinens ksid. Anslut keln till ditt nätverk. 2 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i cd-läsren. Duelklick på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger locket, eftersom det kn led till fel. Om åde en USB-kel och en nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. c Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) och klick på Näst. Följ instruktionern på skärmen. d Lyft upp sknnerlocket för tt lås upp låset. Tryck försiktigt ned sknnerlockets stöd och stäng sknnerlocket c med åd händern. 2 3 d e Vänt medn progrmmet instllers. När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stund. Mrker mskinen i listn och klick på OK om mskinen hr konfigurerts för nätverket. Trådundet nätverk Windows Mcintosh 9

20 Trådundet nätverk Mcintosh Kontroller nätverksinställningrn om mskinen inte hitts på nätverket. Om du vill vet din mskins MAC-dress (Ethernet-dress) och IP-dress skriver du ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för nätverksnvändre: Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten Klick på OK om den här skärmen viss. f Klick på Lägg till skrivre när den här skärmen viss. Mrker din mskin i listn. Klick på Lägg till och sedn på Näst. Skriv ett nmn för Mcintosh-dtorn med högst 5 tecken. g Klick på Näst när den här skärmen viss. Om du vill nvänd sknningsfunktionen direkt från din mskin för tt sknn över nätverket måste du mrker kryssrutn Registrer din dtor med funktionen Sknn till på mskinen. Klick på OK. Gå till f. Nmnet som du nger viss på mskinens pekskärm när du trycker på Sknn-knppen och väljer ett sknningslterntiv. (uubruksnvisning för progrmnvändre: Nätverkssknning) Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 3. 20

21 Trådundet nätverk Mcintosh 3 Hämt och instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del och orgniser foton och dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klickr du på Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. 4 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 2 på sidn 9. Se även steg 0 på sidn 8 innn du instllerr. Slutförd Instlltionen är klr. Trådundet nätverk Windows Mcintosh 2

22 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 0 Innn du örjr Först måste du konfigurer mskinens inställningr för trådlös nätverk så tt den kn kommunicer med din åtkomstpunkt/router. När mskinen hr konfigurerts så tt den kn kommunicer med åtkomstpunkten/routern hr dtorer på nätverket tillgång till mskinen. Du måste instller drivrutinern och progrmvrn om du vill nvänd mskinen vi dtorern. Stegen nedn leder dig genom konfigurtions- och instlltionsprocessen. Om du vill uppnå optimlt resultt vid norml, vrdglig dokumentutskrift ör du plcer Brother-mskinen så när nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt med miniml hinder. Stor föremål och väggr melln de två enhetern, liksom störningr från ndr elektronisk enheter, kn påverk dokumentens dtöverföringshstighet. Därför kn det händ tt en trådlös nslutning inte är den äst nslutningsmetoden för ll sorters dokument och progrm. Om du skriver ut stor filer, som t.ex. flersidig dokument med en lndning v text och stor grfik, ör du knske överväg tt välj trådundet nätverk i stället för tt få en snre dtöverföring eller USB som ger den snste dthstigheten. Trots tt Brother-mskinen kn nvänds i åde trådundn och trådlös nätverk kn du r nvänd en nslutningsmetod i tget. Om du hr konfigurert mskinens trådlös inställningr tidigre, måste du återställ nätverksinställningrn innn du kn konfigurer de trådlös inställningrn på nytt. Tryck på Inställn. på mskinen. Tryck på s eller t tills Nätverk viss. Tryck på Nätverk. Tryck på s eller t tills Nätv.återst. viss. Tryck på Nätv.återst. Tryck på J för tt ccepter. Bekräft genom tt håll in J i 2 sekunder. Instruktionern nedn gäller infrstrukturläge (nslutning till en dtor vi en åtkomstpunkt/router). Infrstrukturläge Åtkomstpunkt/router Mskin med trådlöst nätverk (din mskin) som är nsluten till åtkomstpunkten/routern c Dtor med trådlös funktioner som är nsluten till åtkomstpunkten/routern d Trådunden dtor som är nsluten till åtkomstpunkten/routern e Moil enhet som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Kontroller tt mskinens inställningr för trådlös nätverk motsvrr åtkomstpunktens/routerns inställningr. Om du vill ställ in mskinen i d hoc-läge (nslutning till en dtor med trådlös funktioner utn åtkomstpunkt/router) finns det instruktioner i Bruksnvisning för nätverksnvändre på cd-skivn. Du kn läs Bruksnvisning för nätverksnvändre genom tt följ nvisningrn nedn. Slå på dtorn. Sätt in den medföljnde cd-skivn i cd-läsren. För Windows : 2 Välj modell och språk. Cd-skivns huvudmeny öppns. 3 Klick på Bruksnvisningr och sedn på PDF-dokument. 4 Klick på Bruksnvisning för nätverksnvändre. För Mcintosh: 2 Duelklick på Bruksnvisningr. Välj modell och språk. 3 Klick på Bruksnvisningr och sedn på Bruksnvisning för nätverksnvändre.

23 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Välj metod för trådlös instlltion I nednstående instruktioner nges tre olik metoder för tt instller Brother-mskinen i ett trådlöst nätverk. Välj önskd metod för din miljö. Instller med instlltionsskivn och en USB-kel (Windows och Mcintosh) Du ehöver tillfälligt nvänd en USB-kel under konfigurtionen (medföljer ej). Vi rekommenderr tt du nvänder en dtor som är trådlöst nsluten till nätverket för den här metoden. Om du nvänder Windows XP eller nvänder en dtor som för närvrnde är nsluten med nätverkskel till en åtkomstpunkt/router måste du känn till din trådlös inställningr. Skriv ned din trådlös nätverksinställningr nedn. Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Post Anteckn de ktuell trådlös nätverksinställningrn Nätverksnmn (SSID) Nätverksnyckel * Nätverksnyckeln kn även klls lösenord, säkerhetsnyckel eller krypteringsnyckel. Om du inte hr tillgång till den här informtionen (SSID och nätverksnyckel) kn du inte fortsätt den trådlös instlltionen. Vr finns denn informtion? ) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt nätverksnmn kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller internetleverntören. Gå nu till sidn 25 Trådlöst nätverk 23

24 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt För metodern och c sk du strt den trådlös instlltionen genom tt tryck på knppen Wi-Fi på pekskärmen. Mnuell instlltion från kontrollpnelen med Inställningsguiden (Windows, Mcintosh och moil enheter) Om den trådlös åtkomstpunkten/routern inte hr stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup ) eller AOSS ntecknr du de trådlös nätverksinställningrn för den trådlös åtkomstpunkten/routern i fälten nedn. Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Post Anteckn de ktuell trådlös nätverksinställningrn Nätverksnmn (SSID) Nätverksnyckel * Nätverksnyckeln kn även klls lösenord, säkerhetsnyckel eller krypteringsnyckel. Om du inte hr tillgång till den här informtionen (SSID och nätverksnyckel) kn du inte fortsätt den trådlös instlltionen. Vr finns denn informtion? ) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller internetleverntören. Gå nu till sidn 28 c Konfigurtion med en knpptryckning med WPS eller AOSS (Windows, Mcintosh och moil enheter) Om den trådlös åtkomstpunkten/routern hr stöd för utomtisk, trådlös inställning (med en knpptryckning) (WPS eller AOSS ) Gå nu till sidn 29 24

25 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 2 Instller med instlltionsskivn och en USB-kel (Windows och Mcintosh) c Välj Trådlös nätverksnslutning och klick på Näst. Du ehöver tillfälligt nvänd en USB-kel under konfigurtionen (medföljer ej). Dess steg gäller en instlltion i Windows. Sätt in instlltionsskivn i cd-läsren och duelklick på Strt Here OSX när du vill instller på en Mcintosh. Välj trådlös instlltion och följ instlltionsnvisningrn för en trådlös enhet på dtorskärmen. Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i cd-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. d När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen och fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klick sedn på Näst. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist och Windows 7 klickr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklickr på cd-ikonen och duelklickr på strt.exe. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klick på Instller MFL-Pro Suite och godkänn licensvtlet genom tt klick på J. Följ instruktionern på skärmen. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-portrn 37 och 6 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Trådlöst nätverk 25

26 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt e Välj J, jg hr en USB-kel tillgänglig för instlltion. och klick sedn på Näst. g När följnde skärm viss mrkerr du J om du vill nslut till det SSID som viss i listn. Klick på Näst och gå till j. f Anslut tillfälligt USB-keln (medföljer ej) till dtorn och mskinen. h När nednstående skärm viss påörjr guiden en sökning efter tillgänglig trådlös nätverk för din mskin. Välj det SSID som du ntecknde för ditt nätverk i steg - på sidn 23 och klick sedn på Näst. Om det viss en ekräftelseskärm mrkerr du kryssrutn, klickr på Näst och går till g. I nnt fll går du till h. Instruktioner hur du nsluter USB-keln till USB-porten på mskinen finns i Anslut USBkeln på sidn 9. Om denn skärm viss läser du Viktigt. Mrker kryssrutn när du hr ekräftt SSIDnmnet och nätverksnyckeln och klick sedn på Näst. Om en list över SSID inte viss sk du kontroller tt åtkomstpunkten är på och inställd tt sänd SSID. Kontroller tt mskinen och åtkomstpunkten är inom kommuniktionsvstånd och klick på Uppdter. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd ett SSID-nmn kn du lägg till det mnuellt genom tt klick på knppen Avncert. Följ nvisningrn på skärmen för tt nge Nmn (SSID) och klick sedn på Näst. 26

27 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt i Ange den Nätverksnyckel som du skrev ned i steg - på sidn 23 och klick sedn på Näst. k Koppl ort USB-keln melln dtorn och mskinen. Om nätverket inte är konfigurert för verifiering och kryptering kommer nednstående skärmild tt viss. Om du vill fortsätt med konfigurtionen sk du klick på OK och gå till j. j Klick på Näst. Inställningrn skicks till mskinen. l Klick på Näst för tt fortsätt instlltionen v MFL-Pro Suite. Nu är den trådlös inställningen klr. Wi-Fi-knppen överst till höger på pekskärmen ändrs till en indiktor med fyr nivåer som visr den trådlös signlens styrk för åtkomstpunkten/routern. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen tänds vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Instller MFL-Pro Suite För Windows -nvändre: Gå nu till Steg 4-e på sidn 33 För Mcintosh-nvändre: Om du klickr på Avryt ändrs inte inställningrn. Om du vill ställ in mskinens IP-dress mnuellt, klickr du på Ändr IP-dress och gör de IP-dressinställningr som krävs för ditt nätverk. Klick på Försök igen om det viss en skärm som nger tt den trådlös instlltionen misslyckdes. Gå nu till Steg 4-d på sidn 35 Trådlöst nätverk 27

28 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 2 Mnuell instlltion från kontrollpnelen med Inställningsguiden (Windows, Mcintosh och moil enheter) Tryck på. Tryck på Inställn.guide. c När Nätverks I/F ändrt till trådlöst. viss sk du ccepter genom tt tryck på J. Det strtr den trådlös inställningsguiden. Tryck på Nej för tt vryt. Mskinen söker efter tillgänglig SSID-nmn. Det tr fler sekunder innn listn med tillgänglig SSID-nmn viss. Om det viss en list med SSID:n trycker du på s eller t för tt välj det SSID som du skrev ned i steg - på sidn 24. Välj det SSID som du vill nslut till. Om den trådlös åtkomstpunkten/routern för vld SSID stöder WPS och du omeds välj om du vill nvänd WPS går du till c. Om du omeds nge en nätverksnyckel går du till d. I nnt fll går du till e. Kontroller tt åtkomstpunkten är påslgen om ingen SSID-list viss. Flytt mskinen närmre åtkomstpunkten och örj om från. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd SSID-nmnet måste du lägg till SSIDnmnet mnuellt. Mer informtion finns i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Tryck på J för tt nslut mskinen med WPS. (Om du vill gör en mnuell konfigurtion och väljer Nej går du till d för tt nge nätverksnyckeln.) När pekskärmen visr tt du sk strt WPS sk du tryck på WPS-knppen på din trådlös åtkomstpunkt/router och sedn gå vidre genom tt tryck på Näst. Gå till e. d e f Ange nätverksnyckeln som du skrev ned i steg - på sidn 24 vi pekskärmen. Bokstävern viss i ordningen små okstäver och sedn stor okstäver. Tryck på för tt växl melln okstäver, siffror och speciltecken. (De tecken som viss eror på ditt lnd.) Tryck på c om du vill flytt mrkören till höger. (Mer informtion finns i Skriv text för trådlös inställningr på sidn 39.) Tryck på OK när du hr skrivit ll tecken och verkställ inställningrn genom tt tryck på J. Mskinen försöker nu nslut till ditt trådlös nätverk. Det kn t någr minuter. Ett resulttmeddelnde viss på pekskärmen under 60 sekunder och en WLAN-rpport skrivs ut utomtiskt. Om nslutningen misslyckdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten och tittr sedn i Felsökning på sidn 30. Nu är den trådlös inställningen klr. Wi-Fi-knppen överst till höger på pekskärmen ändrs till en indiktor med fyr nivåer som visr den trådlös signlens styrk för åtkomstpunkten/routern. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen tänds vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. För nvändre v moil enheter finns mer informtion om hur du nvänder mskinen med ett progrm i ruksnvisningen för progrmmet som nvänds (t.ex. AirPrint, Brother iprint&scn och ndr progrm). Om du vill hämt ruksnvisningen för det progrm du nvänder, kn du gå till hämtningsvsnittet för ruksnvisningr på modellens hemsid på Brother Solutions Center på Om du vill instller MFL-Pro Suite går du vidre till steg 3. För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn32 För Mcintosh-nvändre: Gå nu till 28 Sidn35

29 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 2 Instlltion med en knpptryckning med WPS eller AOSS (Windows, Mcintosh och moil enheter) Kontroller tt den trådlös åtkomstpunkten/routern hr symolen WPS eller AOSS som viss nedn. Plcer Brother-mskinen inom räckhåll för din åtkomstpunkt/router med WPS eller AOSS. Räckvidden kn vrier eroende på omgivningrn. Se instruktionern som medföljde åtkomstpunkten/routern. c Tryck på. Tryck på s eller t tills WPS/AOSS viss. Tryck på WPS/AOSS. När Nätverks I/F ändrt till trådlöst. viss godkänner du genom tt tryck på J. Den trådlös inställningsguiden strtr. Tryck på Nej för tt vryt. e Ett resulttmeddelnde viss på pekskärmen under 60 sekunder och en WLAN-rpport skrivs ut utomtiskt. Om nslutningen misslyckdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten och tittr sedn i Felsökning på sidn 30. Nu är den trådlös inställningen klr. Wi-Fi-knppen överst till höger på pekskärmen ändrs till en indiktor med fyr nivåer som visr den trådlös signlens styrk för åtkomstpunkten/routern. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen tänds vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. För nvändre v moil enheter finns mer informtion om hur du nvänder mskinen med ett progrm i ruksnvisningen för progrmmet som nvänds (t.ex. AirPrint, Brother iprint&scn och ndr progrm). Om du vill hämt ruksnvisningen för det progrm du nvänder, kn du gå till hämtningsvsnittet för ruksnvisningr på modellens hemsid på Brother Solutions Center på Om din trådlös åtkomstpunkt/router hr stöd för WPS (PIN-metoden) kn du även konfigurer mskinen med PIN-metoden (Personl Identifiction Numer). uubruksnvisning för nätverksnvändre: Konfigurer med PINmetoden i WPS (Wi-Fi Protected Setup) d När pekskärmen visr tt du sk strt WPS eller AOSS sk du tryck på WPS- eller AOSS -knppen på din trådlös åtkomstpunkt/router. Anvisningr om dett finns i ruksnvisningen till den trådlös åtkomstpunkten/routern. Om du vill instller MFL-Pro Suite går du vidre till steg 3. För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn32 För Mcintosh-nvändre: Gå nu till Sidn35 Tryck sedn på OK. Mskinen identifierr utomtiskt vilket läge (WPS eller AOSS ) som din trådlös åtkomstpunkt/router nvänder och försöker nslut till ditt trådlös nätverk. Trådlöst nätverk 29

30 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Felsökning Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID och nätverksnyckel)? ) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller internetleverntören. * Nätverksnyckeln kn även klls lösenord, säkerhetsnyckel eller krypteringsnyckel. Rpport om trådlöst LAN Om den utskrivn rpporten om trådlöst LAN visr tt nslutningen misslyckdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten och följer instruktionern nedn. Felkod Rekommenderd lösning Den trådlös funktionen är inte ktiverd. Aktiver den trådlös funktionen. - Om en nätverkskel är nsluten till mskinen drr du ut den och ktiverr sedn den trådlös funktionen. TS-0 Tryck på Inställn. på mskinen. Tryck på s eller t tills Nätverk viss och tryck sedn på Nätverk. Tryck på s eller t tills Nätverks I/F viss och tryck på Nätverks I/F. Tryck på WLAN. Tryck på. Ingen trådlös åtkomstpunkt/router hr upptäckts.. Kontroller följnde 4 punkter. TS-02 - Kontroller tt strömmen är påslgen för den trådlös åtkomstpunkten/routern. - Kontroller tt ingenting står i vägen för mskinen eller flytt mskinen närmre den trådlös åtkomstpunkten/routern. - Plcer tillfälligt mskinen inom en meter från den trådlös åtkomstpunkten/routern när du konfigurerr de trådlös inställningrn. - Om den trådlös åtkomstpunkten/routern nvänder MAC-dressfiltrering, kontrollerr du tt Brother-mskinens MAC-dress tillåts. 2. Om du hr ngett SSID och säkerhetsinformtionen (SSID/verifieringsmetod/ krypteringsmetod/nätverksnyckel) mnuellt kn informtionen vr felktig. Kontroller SSID och säkerhetsinformtionen och nge vid ehov den korrekt informtionen. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID och nätverksnyckel)? på sidn 30 för tt ekräft. 30

31 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Mskinen sknr stöd för de verifierings- och krypteringsmetoder som nvänds i den trådlös åtkomstpunkten/routern. I infrstrukturläget ändrr du verifierings- och krypteringsmetodern för den trådlös åtkomstpunkten/routern. Din mskin stöder följnde verifieringsmetoder: TS-04 Verifieringsmetod Krypteringsmetod WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Öppen WEP Ingen (utn kryptering) Deld nyckel WEP Om prolemet kvrstår kn de ngivn inställningrn för SSID och nätverk vr felktig. Kontroller de trådlös nätverksinställningrn. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID och nätverksnyckel)? på sidn 30 för tt ekräft. I d hoc-läget ändrr du dtorns verifierings- och krypteringsmetoder för de trådlös inställningrn. Din mskin hr endst stöd för den öppn verifieringsmetoden, med WEP-kryptering som tillvl. TS-05 Säkerhetsinformtionen (SSID/nätverksnyckel) är felktig. Kontroller SSID och säkerhetsinformtionen (nätverksnyckel). Om routern nvänder WEP-kryptering nger du nyckeln för den först WEP-nyckeln. Brother-mskinen hr r stöd för nvändning v den först WEP-nyckeln. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID och nätverksnyckel)? på sidn 30 för tt ekräft. TS-06 Den trådlös säkerhetsinformtionen (verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) är felktig. Kontroller informtionen om trådlös säkerhet (verifieringsmetod/krypteringsmetod/ nätverksnyckel) i tellen under TS-04. Om routern nvänder WEP-kryptering nger du nyckeln för den först WEP-nyckeln. Brother-mskinen hr r stöd för nvändning v den först WEP-nyckeln. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID och nätverksnyckel)? på sidn 30 för tt ekräft. Mskinen hittr inte någon trådlös åtkomstpunkt/router där WPS eller AOSS är ktivert. TS-07 TS-08 Om du vill konfigurer de trådlös inställningrn med WPS eller AOSS måste de nvänds för åde mskinen och den trådlös åtkomstpunkten/routern. Kontroller tt den trådlös åtkomstpunkten/routern stöder WPS eller AOSS och försök igen. Om du inte vet hur WPS eller AOSS fungerr med den trådlös åtkomstpunkten/routern tittr du i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern, eller kontktr tillverkren eller systemdministrtören. Mskinen hr upptäckt två eller fler trådlös åtkomstpunkter/routrr med WPS eller AOSS ktivert. - Kontroller tt det endst finns en trådlös åtkomstpunkt/router inom räckhåll där WPS eller AOSS är ktivert och försök igen. - Vänt någr minuter för tt undvik störningr från ndr åtkomstpunkter och försök igen. Trådlöst nätverk 3

32 Trådlöst nätverk Windows Instller drivrutinern och progrmvrn (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 3 Innn du instllerr Cd-skivns huvudmeny öppns. Klick på Instller MFL-Pro Suite och godkänn licensvtlet genom tt klick på J. Följ instruktionern på skärmen. Kontroller tt dtorn är påslgen och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. Nunce PperPort 2SE finns på cd-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) och Windows 7. Uppdter till det senste Windows Service Pck innn du instllerr MFL-Pro Suite. c Välj Trådlös nätverksnslutning och klick på Näst. 4 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i cd-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist och Windows 7 klickr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklickr på cd-ikonen och duelklickr på strt.exe. 32

33 d Trådlöst nätverk När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen och fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klick sedn på Näst. f Windows Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Instlltionsskärmrn viss i tur och ordning. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. g h i I Windows Vist och Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn och sedn klick på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. Om skärmen Miljörekommendtioner för ildfrmtgningsutrustning viss sk du klick på Näst. Följ instruktionern på skärmen när skärmen Onlineregistrering viss. Klick på Näst. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre och klick på Näst. e Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-portrn 37 och 6 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Mrker mskinen i listn och klick på Näst. Om mskinen inte hitts på nätverket kontrollerr du inställningrn genom tt följ instruktionern på skärmen. Om du råkr ut för dett går du till steg - på sidn 24 och ställer in den trådlös nslutningen igen. Om du nvänder WEP och Ansluten viss på pekskärmen trots tt mskinen inte kn hitts i nätverket kontrollerr du tt du hr ngett WEP-nyckeln korrekt. WEP-nyckeln är skiftlägeskänslig. Trådlöst nätverk Windows Mcintosh 33

34 Trådlöst nätverk Windows 5 Slutför och strt om Klick på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du logg in med dministrtörsrättigheter. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/dcp-jxxx (DCP-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klick på tillåt eller fortsätt i fönstret. Följnde skärmr viss: På skärmen Inställningr för progrmvruuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för progrmvrn och klickr på OK. När skärmen för Brothers progrm för produktutveckling och support viss sk du välj inställning och följ instruktionern på skärmen. En Internetnslutning krävs för tt uppdter progrmvrn och Brothers progrm för produktutveckling och support. 6 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 3 på sidn 32. Nätverkslicens (Windows ) En licens för upp till 2 nvändre medföljer produkten. Denn licens stödjer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive Nunce PperPort 2SE på upp till 2 dtorer i ett nätverk. Om du vill nvänd Nunce PperPort 2SE på fler än 2 dtorer sk du köp Brother NL-5 som är en flernvändrlicens för upp till ytterligre 5 nvändre. Kontkt Brothers kundtjänst eller en lokl Brother-återförsäljre om du vill köp licenspketet NL-5. Slutförd Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sidn 38 Instlltionen är klr. XML Pper Specifiction-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XML Pper Specifictionskrivrdrivrutinen för Windows Vist och Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Specifiction-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på 34

35 Trådlöst nätverk Mcintosh Instller drivrutinern och progrmvrn (Mc OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 3 Innn du instllerr d Mrker mskinen i listn och klick på Näst. Kontroller tt mskinen och dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Om du nvänder Mc OS X v0.5.0 till sk du uppgrder till Mc OS X v x. 4 Instller MFL-Pro Suite Om de trådlös inställningrn inte fungerr viss skärmen Instlltionsguide för trådlös enheter. Följ nvisningrn på skärmen för tt slutför den trådlös instlltionen. Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i cd-läsren. Duelklick på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. e Mrker din mskin i listn och klick på OK. c Välj Trådlös nätverksnslutning och klick på Näst. Windows Mcintosh Trådlöst nätverk 35

36 Trådlöst nätverk Mcintosh f Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Vänt medn progrmmet instllers. g Klick på Lägg till skrivre när den här skärmen viss. Om du vill vet din mskins MAC-dress (Ethernet-dress) och IP-dress skriver du ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för nätverksnvändre: Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten Klick på OK om den här skärmen viss. Mrker din mskin i listn. Klick på Lägg till och sedn på Näst. Skriv ett nmn för Mcintosh-dtorn med högst 5 tecken. h Klick på Näst när den här skärmen viss. Om du vill nvänd sknningsfunktionen direkt från din mskin för tt sknn över nätverket måste du mrker kryssrutn Registrer din dtor med funktionen Sknn till på mskinen. Klick på OK. Gå till g. Nmnet som du nger viss på mskinens pekskärm när du trycker på Sknn-knppen och väljer ett sknningslterntiv. (uubruksnvisning för progrmnvändre: Nätverkssknning) Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 5. 36

37 Trådlöst nätverk Mcintosh 5 Hämt och instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del och orgniser foton och dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klickr du på Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. 6 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 3 på sidn 35. Slutförd Instlltionen är klr. Windows Mcintosh Trådlöst nätverk 37

38 Instller tillvlsprogrm Windows Instller tillvlsprogrm 2 Instller FceFilter Studio hjälp FceFilter Studio och BookScn & Whiteord Suite från Rellusion, Inc FceFilter Studio är ett lättnvänt progrm för utskrift v foton utn knter. Med BookScn Enhncer kn du korriger sknnde oksidor utomtiskt. Progrmmet Whiteord Enhncer snyggr till och förättrr text och ilder v foton som tgits på en whiteordtvl. Mskinen måste vr påslgen och nsluten till dtorn. Viss progrm kräver tillgång till Internet. Kontroller tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Det här progrmmet är inte tillgängligt för Windows Server 2003/2008-serien. För tt få instruktioner om hur du nvänder FceFilter Studio kn du hämt och instller FceFilter Studio hjälp. Strt FceFilter Studio genom tt gå till Strt/All progrm/rellusion/ FceFilter Studio på dtorn. Klick på Let efter uppdteringr på skärmen. Du kn även gå till wesidn för Rellusionuppdteringr genom tt klick på knppen längst upp till höger på den här skärmen. Öppn huvudmenyn genom tt mt ut och sätt i cd-skivn igen, eller genom tt duelklick på progrmmet strt.exe i rotktlogen. Cd-skivns huvudmeny öppns. Välj språk och klick sedn på Övrig progrm. c d Klick på knppen Downlod (Ldd ned) och välj en mpp tt spr filen i. Stäng FceFilter Studio innn du strtr instlltionen för FceFilter Studio hjälp. Duelklick på den hämtde filen i mppen som du ngv och följ instlltionsinstruktionern på skärmen. c Klick på knppen för progrmmet som du vill instller. Om du vill se hel hjälpen för FceFilter Studio sk du gå till Strt/ All progrm/rellusion/ FceFilter Studio/FceFilter Studio hjälp på dtorn. d Gå tillk till skärmen Övrig progrm om du vill instller fler progrm. 38

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2600W Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J552DW DCP-J752DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W /

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W / Snguide Strt här DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk informtion innn du instllerr mskinen. Informtion om hur du instllerr mskinen finns i denn Snguide. Snguide finns även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J52W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J5910DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel Snguide Strt här DCP-J140W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom den här snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel Snguide Strt här DCP-J132W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J430W Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6910DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här (endst EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd för tt

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte Snguie Strt här (enst EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Polski Suomi Norsk Dansk Magyar eština Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Användrhndok för Windows Felsökning under instlltion En checklist för tt hitt lösningr på vnlig instlltionsprolem. Skrivröversikt Informtion om skrivrens delr och skrivrprogrmvrn.

Läs mer

Wi-Fi Direct-guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct-guide. Version A SWE Wi-Fi Direct-guide Version A SWE Gäller följande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Beskrivning av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se Manual till programmet 1 Inledning Programmet är döpt efter Josefine Mattsson och har utvecklats av Josefines pappa Petter Särkijärvi i Pajala. Man kan köra/styra programmet med antingen mus, tangentbord,

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-flerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE I Bruksanvisningen för nätverksanvändare finns användbar

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en funktion

Läs mer

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö I programmet finns 11 olika aktiviteter för att träna varje bokstav och på att känna igen ord. För varje bokstav kan olika övningsblad skrivas ut: Inledningsvis väljer du vilken bokstav du vill öva på.

Läs mer

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15 DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15 2 (14) Innehåll INLEDNING 3 PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR I CHAOS 3 4 BAKGRUND 4 Kontroll av fönsterinställningar... 4 Vista-kompabilitet.... 4 Kompatibelt med långa

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version B SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version B SWE Wi-Fi Direct -guide Version B SWE Tillämpliga modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Beskrivning av anmärkningar Följande ikon

Läs mer

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner Snguie Strt här DCP-J525W DCP-J725DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6510DW MFC-J6710DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt.

Läs mer

Fullför installation av ELIQ

Fullför installation av ELIQ Fullför installation av ELIQ För Enova pilot skall kunna starta och för att du skall få bästa hjälp med att optimera din elförbrukning så behöver du fullföra din installation av din utrustning: ELIQ Elmätarsensor

Läs mer

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller: MFC-J4510DW Beskrivning av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen: OBS Information

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

N150 Wireless Micro USB-adapter WNA1000M Installationshandbok

N150 Wireless Micro USB-adapter WNA1000M Installationshandbok N150 Wireless Micro USB-adapter WNA1000M Installationshandbok I den här handboken förklaras expressinstallationen med NETGEAR Smart Wizard och installation av fristående Windows-drivrutin. Obs! Mer information

Läs mer

Vad är WordPress? Medlemmar

Vad är WordPress? Medlemmar Vad är WordPress? WordPress är ett publiceringsverktyg som används för att kunna ändra och uppdatera innehåll på en webbplats. Varje gång ni är inloggad på er nya webbplats så använder ni er av detta verktyg,

Läs mer

Bruksanvisning UCR-100

Bruksanvisning UCR-100 381R912-A Bruksanvisning S UCR-100 Introduktion Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan ni använder enheten för första gången. Följ alla instruktioner och varningar. Enheten får ej utsättas för

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här MFC-8950DW(T) Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt vis Snguie på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. All

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Manual. Mini. En Joystickmus för styrning av datorer. 671216 Point-it! Mini USB. 671214 Point-it! Mini USB Kula

Manual. Mini. En Joystickmus för styrning av datorer. 671216 Point-it! Mini USB. 671214 Point-it! Mini USB Kula Manual Mini En Joystickmus för styrning av datorer 671216 Point-it! Mini USB 671214 Point-it! Mini USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! MINI TILL

Läs mer

Manual Milestone 112. Iris Hjälpmedel AB Juni 2011 Ver: 1.01

Manual Milestone 112. Iris Hjälpmedel AB Juni 2011 Ver: 1.01 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Larmsystemets fjärrkontroll Inställningsguide - Swedish Bästa kund Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att aktivera

Läs mer

Jo, Den Talande Boken har så många möjligheter inbyggda, att den kan användas från förskoleklassen och ända upp på högstadiet.

Jo, Den Talande Boken har så många möjligheter inbyggda, att den kan användas från förskoleklassen och ända upp på högstadiet. Förord Den här webbversionen av Den Talande Boken är en vidareutveckling av det snart 20 år gamla program, som alltid varit så populärt i skolan. Och varför är det nu så? Jo, Den Talande Boken har så många

Läs mer

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17 Manual för BPSD registret Version 6 / 2013 06 17 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjärrkontroll Inställningsguide - Swedish Bästa kund Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att

Läs mer

Hur du laddar ner och installerar elevlicens

Hur du laddar ner och installerar elevlicens Hur du laddar ner och installerar elevlicens vardochbildning.uppsala.se /skoldatatek 1. Information om elevlicensprogram ClaroRead Plus v5 Är en lättanvänd talsyntes där man på datorn kan få text uppläst

Läs mer

Din Guide till Second Life

Din Guide till Second Life Din Guide till Second Life Bild: By HVX Silverstar http://flickr.com/photos/p hotolibraries/231875957 1/ Webbgruppen, BLR, Högskolan i Borås OBS! Det KAN se lite annorlunda ut på era skärmar när ni gör

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-26 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-27 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-27 "Felsökning i Windows 98 och

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2013-03-01 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare Utbildningsplattform: Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 6 Kursens rum (startsida) 7 Webblektion 8 Inlämning

Läs mer

Hur skapar man formula r

Hur skapar man formula r Hur skapar man formula r Gamla jämfört med nya sättet Förord Att skapa olika typer av dokument är styrkan i ett ordbehandlingsprogram, såsom Microsoft Word. Dock är denna flexibilitet även till en nackdel.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning med begreppsförklaring

Läs mer

Fack. Phaser 4400 laserskrivare. Detta avsnitt handlar om:

Fack. Phaser 4400 laserskrivare. Detta avsnitt handlar om: Phaser 4400 laserskrivare Fack Detta avsnitt handlar om: Ladda papper i fack 1, 2 eller 3 se sidan 3. Ladda papper i flerfunktionsfacket se sidan 7. Lägga i kuvert i kuvertmataren se sidan 10. Ladda papper

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Sidor i boken 35-39 Addition och subtrktion Vi börjr med lite ritmetik. Heltlsddition innebär ing som helst problem. Här tr vi lämpligen räknedosn till hjälp. Eempel. 3+00+5 = 7 Så länge ll nämnre är lik

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

ios-app Användarmanual 1.0

ios-app Användarmanual 1.0 ios-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa till tjänsten Bildtelefoni.net

Läs mer

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen Gymnasieantagningen i Örebro län På Gymnasieantagningens hemsida www.orebro.se/gymnasieantagningen hittar du information om vad

Läs mer

ANVÄND NAVIGATIONEN I CAPITEX SÄLJSTÖD

ANVÄND NAVIGATIONEN I CAPITEX SÄLJSTÖD ANVÄND NAVIGATIONEN I CAPITEX SÄLJSTÖD I Navigationen hittar du genvägar till funktioner i programmet. För att utnyttja detta på bästa sätt kan du anpassa Navigationen så att det passar ditt sätt att arbeta.

Läs mer

Windows Vista Installationsguide

Windows Vista Installationsguide MFC-8870DW Windows Vista Installationsguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera drivrutinen och ställa in maskinvaran. Läs snabbguiden och den här Windows Vista Installationsguide för

Läs mer

Programvaruuppdateringar Användarhandbok

Programvaruuppdateringar Användarhandbok Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Hjälp för digital röst. Mikro Værkstedet A/S

Hjälp för digital röst. Mikro Værkstedet A/S Hjälp för digital röst Mikro Værkstedet A/S Hjälp för digital röst : Mikro Værkstedet A/S Revision 1.7,26. februar 2008 Innehållsförteckning Förord... v 1. Vilka program kan användas tillsammans med en

Läs mer

Bruksanvisning - Spisvakt Prefi 2.3

Bruksanvisning - Spisvakt Prefi 2.3 Bruksanvisning - Spisvakt Prefi 2.3 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB Verkstadsvägen

Läs mer

Guide för Brother ScanViewer för ios/os X

Guide för Brother ScanViewer för ios/os X Guide för Brother ScanViewer för ios/os X Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående typ av anmärkning används i den här bruksanvisningen: OBS Obs-anmärkningarna ger dig information om hur

Läs mer

Kort beskrivning av Rutin/flöde

Kort beskrivning av Rutin/flöde Kort beskrivning av Rutin/flöde 1. Kund kommer med trasigt modem eller router och kvitto med garantitid kvar av 24 mån. 2. I första hand ska kund hänvisas till Telias Kundtjänst (90200 privat, 90400 företag).

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Introduktion till Adobe Acrobat Connect Pro

Introduktion till Adobe Acrobat Connect Pro Introduktion till Adobe Acrobat Connect Pro I denna guide beskrivs hur man använder Adobe Connect Pro samt användning av headset och webbkamera. Skapad: 2009-02-16 Version: 1.0 1 Innehåll Hur startar jag

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura 1(16) Användarmanual Economa Faktura Fakturan scannas och tolkas i Economa faktura Fakturan skickas elektroniskt till 1:a mottagaren som granskar och ev. konterar. Fakturan skickas sedan vidare till ev.

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.4

Läs mer

Handbok Blinken. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Blinken. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda Blinken 6 2.1 Starta ett spel........................................ 7 2.2 Skriva in nya högsta poäng................................

Läs mer

APEX Flex ProChip System

APEX Flex ProChip System APEX Flex ProChip System Förutsättningar From 2016 kan varje cyklist hyra sitt chip under 1, 2 eller 5år. Tanken är att alla licenserade cyklister skall ha ett chip. SCF har: 4 st APEX dekoder system Vad

Läs mer

Webbapp Användarmanual 1.0

Webbapp Användarmanual 1.0 Webbapp Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med webbappen kan alla få enkel tillgång till en bildtelefon för att ringa till teckenspråkstolk i tjänsten Bildtelefoni.net. Där kan du få ett samtal

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor 2016-01-11 1 Innehåll Hjälpfilm... 3 Logga in... 3 Nytt inlägg... 4 Lägg till bild... 8 Lägga till bildgalleri... 11 Publicera... 13 Kalendarium... 14 Ta bort

Läs mer

Manual BizPart Semesterplan

Manual BizPart Semesterplan Manual BizPart Semesterplan Innehåll 1 Om manualen... 2 2 Komma igång... 2 2.1 För användare... 2 2.1.1 Logga in... 2 2.1.2 Ansök om semester... 3 2.1.3 Visa semestertabell... 3 2.1.4 Ta bort semesteransökan...

Läs mer

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01 Sök bidrag på webben www.solvesborg.se Gäller från 2015-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritids- och turismkontoret Sölvesborg kommun Inledning Följande bidrag går att söka på webben Logga in Dokumenthantering

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8110DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk upp mskinen

Läs mer