FÖRSTÅ KOMMUNICERA TÄNKA. LÄSA och SKRIVA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTÅ KOMMUNICERA TÄNKA. LÄSA och SKRIVA"

Transkript

1 Projekt: Undervisningsmaterial för barn som använder alternativ eller kompletterande kommunikation. Utarbetat för Folkhälsans Resurscenter av Gitta Lönnqvist, med stöd av Svenska Frimurarna i Helsingfors och Svenska Kulturfonden FÖRSTÅ KOMMUNICERA TÄNKA LÄSA och SKRIVA

2 INNEHÅLL FÖRSTÅ: (PCS / Bliss) Sökbok med utvärderingssblankett Pekböcker 12 x 6 arbetsblad (A5) (PCS /Bliss) med memorykort att arbeta med. Övningbilder på datorskärmen KOMMUNICERA: (PCS / Bliss) Kommunikationskarta med 72 symboler (pekböckernas) Pratbok för barnträdgården Exempel på personliga pratböcker i olika storlekar Övningsbilder på datorskärmen TÄNKA: (PCS / Bliss) Övningstyper 1. SÖK en viss symbolkategori på varje rad. 2. VÄLJ svaret bland 3 eller 4 alternativ 3. TA BORT den av 4 symboler som ej passar in. LÄSA och SKRIVA: (PCS / Bliss) Böcker eller arbetsblad med bild + tomma textrutor som ska fyllas med rätt (färdigskriven) text. Ökande svårighetsgrad på symbol-texterna. 1. Böcker - Robins bok (2-ordssatser med färgkodade rutor) - Markus bok (2-ordssatser med färgkodade rutor) - Pojken går ut (flerordssatser) - Plättboken (flerordssatser) 2. Arbetsblad (2- till flerordssatser) 2

3 FÖRORD Detta material är framtaget inom projektet: Undervisningsmaterial för talhandikappade barn som använder alternativ kommunikation. Folkhälsans Resurscenter med stöd av Svenska Frimurarna i Helsingfors och Svenska Kulturfonden i Finland Sedan år 1977 har undertecknad, med stor glädje, arbetat med blissymboler och senare också med andra grafiska symboler för talhandikappade barn och ungdomar. Genom mitt arbete som talterapeut vid Folkhälsans resurscenter har jag haft kontakt med många andra kolleger och lärare runtom i Finland. Det har gång på gång visat sig att också om många under årens lopp fått tillgång till både datorer och fina program så har de alltför sällan haft tid att planera sin terapi eller undervisning så som de önskat. Detta är en erfarenhet som jag också själv ständigt gjorde, speciellt gäller detta de multihandikappade klienterna som ju är mycket resurskrävande. Sedan min pensionering i början av år 2000 har jag äntligen haft tid att se över de möjligheter olika datorprogram erbjuder oss i dag. I Finland används The Boardmaker Software med PCS-symboler allmänt inom specialundervisningen, likaså är Microsoft Word ett populärt textbehandlingsprogram, därför har jag använt dessa program för projektmaterialet. För många barn som använder teckenkommunikation är PCS-symbolerna mycket lämpliga som extra stöd och det är min förhoppning att PCS-versionen av materialet skall kunna utgöra ett stöd vid teckeninlärningen. Blissymbolerna i materialets BLISS-version kommer från det i Sverige producerade Winbliss-programmet och jag har vänligen fått tillstånd av Håkan Larsson och hans team att fritt använda det. Tanken är att Folkhälsans Resurscenter ska kunna framställa en CD-skiva som sedan kan användas av dem som redan har Boardmaker- och Wordprogrammen, för att själva skriva ut de delar av materialet de behöver. Den som har Winbliss eller något annat blissprogram kan också själv lägga in fler blissymboler. Författaren hoppas också att materialet skall inspirera andra att göra egna övningar, som är lämpliga för just deras elev. "Baser" att göra sådana finns därför med i de olika övningarna. Ett stort varmt tack till Folkhälsans Resurscenter, Svenska Frimurarna i Helsingfors, Svenska Kulturfonden, vänner, kolleger för allt stöd och till Markus och Robin Pinomaa samt mina sju barnbarn, som alla tåligt poserat framför kameran. Helsingfors den 1 oktober 2001 Gitta Lönnqvist 3

4 HANDLEDNING En viktig målsättning för detta projekt har varit att skapa ett material som ger också de multihandikappade barnen med begränsad kommunikationsförmåga möjlighet till ett aktivt skolarbete. Barn utan aktivt tal och med starkt begränsad motorisk förmåga får ofta nöja sig med en undervisning som huvudsakligen tar fasta på deras förmåga att lyssna. Med detta material hoppas jag att lärarna 1) ska få ökade resurser att låta också de barn som kommunicerar med bilder eller symboler, mera aktivt få arbeta med sin språkutveckling 2) lättare själva ska kunna producera arbetsmaterial för eleverna. Jag är väl medveten om att de flesta av de multihandikappade eleverna ändå behöver ett individuellt anpassat material som tar hänsyn till deras synförmåga, motoriska förmåga osv. Tanken är att läraren själv ska kunna välja vilket material han skriver ut för den enskilda eleven. Sedan måste materialet kanske skrivas ut i dubbel storlek, plastas och klippas sönder för att placeras på ett visst sätt för att just denna elev ska klara av att SE och PEKA ut. Min förhoppning är att läraren / terapeuten har möjlighet att skriva ut och laminera ett basmaterial åt sig. Ett laminerat eller plastat material kan användas flera gånger och med olika elever. Då en elev lärt sig arbeta med materialet kan man skriva ut personliga arbetsböcker där eleven t.ex som läxa får att limma in svarsbilderna på rätt ställe. (Under alla mina arbetsår har jag ständigt slagits av hur sällan specialbarnen får läxor och hur lyckliga de är då de får det). Också föräldrana brukar uppleva barnens "hemläxor" som något positivt också fast de ställer krav på föräldrarnas medverkan. Arbetsuppgifterna får dock aldrig bli betungande, meningen är främst att ge föräldrar och barn en stunds motiverande sysselsättning. Föräldrarna brukar också uppskatta att de på så sätt får en regelbunden inblick i barnets utveckling och att de kan se en röd tråd i undervisningen. Gör alltså så här: 1) Skriv ut Handledningen åt dig. 2) Bekanta dig med materialet. 3) Välj ut det du just nu tycker du har nytta av och skriv ut det. Du måste ha tillgång till programmen WORD och BOARDMAKER. 4) Plasta, laminera eller placera i plastfickor så har du ett undervisningsmaterial som kan återanvändas. 5) Då du är säker på att materialet fungerar för eleven, skriv ut en egen arbetsbok åt eleven. 6) I alla delar av materialet finns något jag kallat "bas" där du lätt kan fylla på med egna bilder från ditt boardmakerprogram och det blissprogram du eventuellt själv har tillgång till. Om du inte har något blissprogram kan du skriva ut de tomma rutorna och rita in blissymbolerna för hand. Fler övningar är på kommande, speciellt till kapitlen TÄNKA samt LÄSA & SKRIVA. Dina tankar, funderingar och önskemål kring vidareutveckling av materialet mottages med tacksamhet av Gitta Lönnqvist Tallvägen 13 C Helsingfors, Finland e-postadress: 4

5 FÖRSTÅ Målsättning: Läraren, terapeuten ska - lära känna elevens ordförståelse i relation till uttrycksförmågan - lätt kunna dokumentera förmåga och framsteg Eleven ska förstå - att allting har ett namn. - att man kan benämna med ORD, TECKEN eller genom att peka på en SYMBOL - att det är roligt att kunna benämna. Material: 1) Sökboken består av 10 ark (A5) med 6 bilder i 2 rader, valbart PCS eller Bliss-version. Bedömningsblankett hör till. Materialet kan också användas för undervisning. För att kontrollera barnets förmåga och sätt att själv benämna kan man använda sökbokens kollbilder på datorskärmen. 2) Pekböcker som görs av arbetsblad. Varje bok består av 6 arbetsblad med en stor bild (PCS i 11 x 11 cm) samt en mindre tom ruta (5 x 5 cm) samt memorykort i bliss eller PCS (5 x 5cm) som ska klistras in på arbetsbladet. Materialet kan gärna plastas eller lamineras så kan det användas om och om igen. 3) Övningar där man kan se en stor PCS-bild i taget på skärmen och så kan benämna den genom att peka på rätt symbolkort (PCS eller Bliss) 5

6 SÖKboken Målsättning: Material: Att läraren ska få en uppfattning om elevens: 1) ordförståelse 2) förmåga att tolka bilder 3) pekförmåga 4) förmåga att uttrycka sig, sätt att benämna 5) behov av alternativ kommunikation (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\SÖK 1ab - 6ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\SÖKBOK\SÖK1ab - 6ab) Sökboken sätts ihop av 6 ark med PCS -bilder på varje ark. Varje ark ska skrivas ut och delas i två liggande A5 sidor (a och b) med 6 bilder på vardera. (WORD\utvärdering - sök) Blankett på två sidor där läraren kan notera elevens förmåga att förstå ordet, hitta rätt bild, benämna med ord, tecken, bild eller blissymbol. (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\koll 1ab - 6ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\SÖKBOK\koll 1ab - 6ab) Sökbokens bilder visas på datorskärmen, en i taget i större format. Vill man inte använda datorn bör man skriva ut materialet i en extra upplaga att klippa sönder till enskilda kort. Metodik: 1) Visa eleven en sida, benämn en bild (se blanketten) först med ord, om eleven inte svarar ge tecknet och om eleven fortfarande inte svarar visa PCS-bild på datorn eller motsvarande bildkort och se om eleven hittar paret. 2) Efter varje sida ni gått igenom ska ni göra det på nytt så att eleven försöker benämna bilderna som du kan visa på datorskärmen eller genom att visa upp motsvarande kort. Om du använder datorns KOLLA-bilder ska du markera en bild, då eleven svarat klickar någon av er på DELETE och nästa bild kommer fram. 3) Anteckna iakttagelserna i protokollet som sedan kan ge dej en fingervisning om eleven förstår ord eller tecken, hur eleven uppfattar bilder, hur han pekar, hur han själv helst uttrycker sig osv. 6

7 FÖRSTÅ: Sökbok (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\1a) med protokoll (Word\utv. - sök) FÖRSTÅ: KOLLA - (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\kolla\ 1ab-6ab) en bild i taget på datorskärmen 7

8 PEKböckerna Målsättning: Material: Metodik: 1) Att lära in PCS eller blissymboler 2) Att ha roligt med symboler. 3) Att lära sig benämna med symboler 4) Att ge den vuxna och barnet material att leka och jobba med. 5) Att vänja barnet vid att "läsa" symboler (BKR\FÖRSTÅ\PCS\PEKBOK\alternativ 1ab-6ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\PEKBOK\alternativ 1ab-6ab) (BKR\FÖRSTÅ\PCS\Memory\mem 1-6) (BKR\FÖRSTÅ\BLISS\Memory\mem 1-6) (BKR\FÖRSTÅ\PCS\Pekbok\Översikt) Alternativen är 12: djur, leksaker, fordon, färger, möbler, verb 1, verb 2, mat, kläder, kökssaker, personer, frågor o prepositioner och det finns 6 bilder per alternativ. Det finns material för 12 olika pekböcker. Varje bok består av 6 arbetsblad (A5) med en stor bild (PCS i 11 x 11 cm) samt en mindre tom ruta (5 x 5 cm) samt 6 kort i bliss eller PCS (5 x 5cm) som ska klistras in på arbetsbladet. Materialet kan gärna plastas eller lamineras så kan det användas om och om igen. För elever som lär sig bliss rekommenderas att man gör korten dubbelsidiga, då kan eleven själv kontrollera om han valt rätt blissymbol för PCS-bilden. För dubbelsidiga kort skall du först skriva ut (BKR\FÖRSTÅ\PCS\Memory\mem 1, vänd pappret i skrivaren och skriv ut (BKR\FÖRSTÅ\BLISS\Memory\mem 1) på baksidan. Översiktssidan över de 12 pekböckerna kan också klippas ut till diminutiv "pratbok". 1) Förbered en pekbok med bilder som du tror intresserar eleven, skriv också ut tillhörande memory-kort. Placera en boksida och två olika memorykort (PCS eller BLISS) framför eleven, (eller tvärtom). Eleven ska välja det kort som stämmer med boksidan och limma in (eller fästa ) kortet i den tomma rutan. 2) Då alla 6 sidor som hör till en bok är färdiga kan boken bindas ihop och eleven får läsa den genom att försöka säga ordet, teckna det eller peka ut PCS-bilden eller blissymbolen på sin "karta" av 6 symboler. 8

9 FÖRSTÅ: Pekbokssidor (BKR\FÖRSTÅ\PCS\PEKBOK\2b) för bilboken, delas till storlek A5, eleven ska placera PCS- eller Bliss-memorykort i de tomma rutorna FÖRSTÅ: memorykort till pekböckerna (BKR\FÖRSTÅ\Pcs \Pekbok\memory\2ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\memory\2ab) 9

10 3) Om en blisselev klarar av att peka ut en blissymbol av de sex på skärmen kan du markera den ruta han valt och trycka på DELETE, då skall PCS-bilden komma fram och han ser själv om han valt rätt. 4) Alternativt kan ni arbeta med dubbelsidiga kort: Välj ut några blissymboler ni vill jobba med. Lägg ut korten med blissymbolen uppåt, be eleven välja ut den symbol som motsvarar ordet du ber om, eller visa upp en PCS-bild som eleven ska benämna genom att peka på rätt blisskort. Vänd och kolla svaret. Är svaret rätt vinner eleven det, annars får du bilden (och koll på vad som skall övas mera) Ny bild placeras ut så alternativens antal anpassas till elevens förmåga. 5) Bilderna kan också användas för olika sorteringsuppgifter. Postlådor (plastburkar med hål för korten i locket) med skyltar som "kläder", "djur" osv placeras framför barnet, utvalda kort läggs i en hög framför barnet eller visas upp ett i gången. Barnet ska ange i vilken postlåda kortet ska läggas. Fäst vid behov burkarna med "sinitarra " (häftmassa) i underlaget. Kontrollera till slut att alla burkar innehåller kort av rätt sort! 6) Alla kort kan givetvis också användas för traditionella memoryspel, PCS + PCS, Bliss + Bliss eller PCS + Bliss allt efter elevens förmåga. 10

11 KOMMUNICERA Målsättning: Eleven ska upptäcka - att det är roligt att kommunicera - att man har nytta av att kommunicera - att man kan påverka sin omgivning genom att kommunicera - att man kan planera vad man ska göra - att man kan berätta vad man varit med om Material: 1) (BKR\ Kommunicera \Karta\PCS 1 och PCS 2) (BKR\ Kommunicera \Karta\Bliss 1 och Bliss 2) Kommunikationskarta med 72 symboler, baserande sig på pekböckerna. 2) (BKR\ Kommunicera \Pratbok för BTG\PCS\sidor\ alternativ) (BKR\Kommunicera\ Pratbok för BTG \ Bliss\sidor\alternativ) Alternativen är ja -nej, personlig, förger, kläder, lek, mat, rum, sånger, utelek, verb "Pratbok" för daghemmet 3) (BKR\Kommunicera\person\a4, a5, mini eller dimi ) Exempel på personlig "pratbok" i olika storlekar. 4) (BKR\Kommunicera\ÖVNINGAR \alternativ) (se metodik 2) sid 6) Enskilda bilder på datorskärmen, eleven använder sin manuella karta för att berätta vad bilden föreställer. Minibokens symbolförråd. 11

12 KOMMUNICERA: (BKR\Kommunicera\Karta\Pcs1 och Pcs2) (BKR\Kommunicera\Karta\Bliss1 och Bliss2) Kartor i PCS och BLISS, baserade på pekböckerna 12

13 KOMMUNICERA: Pratböcker för daghemmet (BKR\Kommunicera\Pratbok för BTG\PCS eller Bliss) 13

14 METODIK: I er grupp har ni ett språkhandikappat barn som behöver stöd av bilder för att utveckla sin kommunikationsförmåga. Både vuxna och barn i er grupp kan ge barnet oerhört värdefull hjälp genom att: 1) Visa intresse för barnets sätt att kommunicera. 2) Använda bilder själva för att ge barnet en kommunikationsmodell och för att det inte ska behöva känna sig "annorlunda". 3) Alltid fråga efter barnets åsikter, önskemål och upplevelser. 4) Alltid ha "pratboken" till hands! Då det gäller ett litet barn ska man inte bry sig om ifall barnet svarar "rätt eller fel", i början är det viktigaste att barnet kommer underfund med att man kan "tala", bli förstådd och kan påverka genom att peka på bilder. Här följer några tips om hur en "pratbok" kan användas. Ni hittar säkert själva på en massa olika användningssätt då ni väl kommer igång. 1) Gör en sida med rutor och foton där ni skriver in barnets namn, adress, namnet på föräldrar och viktiga personer. Då kan barnet snart lära sig tala om sitt namn och sin adress genom att peka på rätt ruta. 2) Färgerna! Då ni ritar och färglägger, placera pennorna så långt ifrån barnet att det måste be om dem. Hjälp barnet på traven genom att själv peka på alternativ: vill du ha röd eller gul? Lek färglekar, typ: alla som har något blått får gå framåt ett steg. Använd barnets färgsida, peka och säg färgens namn samtidigt. Den som kommer först i mål får leda leken nästa tur. 3) Leksidan! Då barnen skall få leka fritt, ta alltid fram boken så barnet kan få bestämma vad det vill leka. Om lämplig bild saknas, gör en ny sida med adekvata bilder! Kanske barnet sedan i sin lek kan använda en annan sida i pratboken. Ex: om barnet valt att leka med dockan kan man lägga fram verbsidan så barnet kan planera vad dockan ska göra, eller klädesplaggen så barnet kan be om önskat klädesplagg osv. 4) Butikslek fungerar vanligen fint med bildkommunikation. Ni kan ha matbutik, leksaksbutik, klädbutik osv, se bara till att barnet verkligen har tillgång till bilder som passar ihop med varorna. 5) Sånger! Låt barnen välja sång genom att peka på den bild ni bestämt att symboliserar sången.. Glöm aldrig att använda orden samtidigt som ni pekar på en bild. HA TREVLIGT TILLSAMMANS! 14

15 KOMMUNICERA: exempel på personliga pratböcker Här storlek A4 och mini (BKR\Kommunicera\Personlig pratbok\storlek) Ett uppslag i miniboken 15

16 TÄNKA Målsättning: Eleven ska lära sig - arbeta och lösa problem med hjälp av symboler. - arbeta med rätt "lästeknik", från vänster till höger och rad för rad. Material: Övningsuppgifter där eleven "tänker i symboler". Materialet kan skrivas ut eller användas som datorövning. 16

17 TÄNKA: arbetsblad i pcs och bliss (BKR\TÄNKA\PCS eller Bliss\övningar) 17

18 METODIK: VÄLJ RÄTT SVAR! Målsättning: Material: 1) Att lära sig förstå arbetssättet. (Titta på uppgiftsrutan, välja rätt svar av tre eller 4 alternativ., 2) Att öva läsriktning 3) Att lära sig nya symboler 4) Att svara på frågor.. (BKR\TÄNKA\PCS\övn) ( BKR\TÄNKA\Bliss\övn) Plastade ark med 6 uppgiftsrader. Vid behov kan varje ark klippas i 3 eller i 6 delar. Materialet finns också som datorövning för den som klarar tekniken. Metodik: Läs frågan för barnet som skall titta på bilden i uppgiftsrutan och sedan peka ut rätt svarsalternativ som sedan ringas in med vattenlöslig tusch.( Om uppgiftsarket placeras på magnetskiva kan det rätta svaret märkas ut med en magnetknapp.) Göres övningen i datorn kan man färglägga elevens svar, när hela sidan är genomgången och svaren färglagda kan sidan skrivas ut och införas i elevens egen arbetspärm. 18

19 LÄSA och SKRIVA Målsättning: Eleven ska utveckla sitt språk och lära sig - förstå innehållet i en bild. - att bilder / symboler kan sammanfogas för att bilda en mening. - att man kan beskriva en händelse med en symbolsats - att läsa och förstå symbolsatser Material: 1) (WORD\Läsa o skriva\markus bok\alternativ) Markus bok 2) (WORD\ Läsa och Skriva\Bildsidor\alternativ) (WORD\ Läsa och Skriva\PCS-text\alternativ) (WORD\ Läsa och Skriva\Blisstext\alternativ) Arbetsblad med fotografi och tomma textrutor där eleven ska klistra in rätt symbol eller symbolsats. Materialet finns med PCS- eller Bliss-text, ökande svårighetsgrad. 19

20 Markus bok (Word\LÄSA och SKRIVA\Markus bok\alternativ) Arbetsblad med PCS - text (Word\LÄSA och SKRIVA\Bildsidor+PCStext) 20

21 METODIK: 1) Titta tillsammans på en bild, diskutera innehållet och studera symbolsatserna som hör till. Helst ska de enskilda symbolerna redan vara bekanta för eleven. Undersök annars de obekanta. Arbeta med åtminstone två bilder + symboltext på detta sätt 2) Placera två (eller flera) bilder bredvid varandra, beskriv en bild och se om eleven hittar rätt bild. Det är viktigt att på detta sätt kontrollera om eleven ser och kan tolka bilderna ordentligt. 3) Ge sedan en symboltext åt eleven som själv ska försöka läsa den och placera den på rätt bild. Ge eleven det stöd han behöver. 4) Då ni har jobbat med många olika texter kan ni placera flera texter framför barnet och ge en bild i taget, barnet ska välja rätt text (rätta texter) till bilden. 5) Alternativt kan ni öva diktamen så att eleven har ett antal texter framför sig, du dikterar en mening i taget och eleven ska hitta rätt text och placera dem i rätt ordning under varandra. 21

22 Blissymbolerna skapades av Charles K. Bliss i slutet på 1940-talet. Systemet var avsett som ett medel för internationell kommunikation och publicerades i boken Semantography. Sin stora användning fick det dock först på 1970-talet som ett hjälpmedel för människor med stora talsvårigheter, oftast i kombination med rörelsehinder. Idag används det av tusentals människor i olika delar av världen och sedan 1977 också i Finland. Detta material är gjort i och med datorprogrammen 1) Microsoft Word 97 2) Boardmaker, version \12\94 från Mayer- Johnson Co. P.O.Box 1579 Solana Beach, CA U.S.A. 3) Winbliss 1.0 från Specialpedagogiska institutet Blissymbolics used herein derived from the symbols described in the work, Semantography, original copyright c C.K.Bliss, Blissymbolics Communication Institute - Exclusive licensee,

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv En rapport inom programmet IT för funktionshindrade och äldre Vinnova och Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2004 Författare: Bitte Rydeman & Gerd Zachrisson

Läs mer

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan?

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan Författare Ursula Aglassinger,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell Folkhälsans rapporter 1/2012 Ett jämställt DAGIS Projektrapport Sara Sundell Innehåll Förord... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 Fler möjligheter för barnen 4 Varför jämställdhet? 5 Jämställdhet

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp ATT UTVECKLA AKK OCH SJÄLVBESTÄMMANDE HOS ELEVER MED FLERFUNKTIONSHINDER - Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp Maja Sigund Pilesjö Gudrun Einarsdottir Liselotte Lindbladh Team Munkhättan, Malmö,

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer