FÖRSTÅ KOMMUNICERA TÄNKA. LÄSA och SKRIVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTÅ KOMMUNICERA TÄNKA. LÄSA och SKRIVA"

Transkript

1 Projekt: Undervisningsmaterial för barn som använder alternativ eller kompletterande kommunikation. Utarbetat för Folkhälsans Resurscenter av Gitta Lönnqvist, med stöd av Svenska Frimurarna i Helsingfors och Svenska Kulturfonden FÖRSTÅ KOMMUNICERA TÄNKA LÄSA och SKRIVA

2 INNEHÅLL FÖRSTÅ: (PCS / Bliss) Sökbok med utvärderingssblankett Pekböcker 12 x 6 arbetsblad (A5) (PCS /Bliss) med memorykort att arbeta med. Övningbilder på datorskärmen KOMMUNICERA: (PCS / Bliss) Kommunikationskarta med 72 symboler (pekböckernas) Pratbok för barnträdgården Exempel på personliga pratböcker i olika storlekar Övningsbilder på datorskärmen TÄNKA: (PCS / Bliss) Övningstyper 1. SÖK en viss symbolkategori på varje rad. 2. VÄLJ svaret bland 3 eller 4 alternativ 3. TA BORT den av 4 symboler som ej passar in. LÄSA och SKRIVA: (PCS / Bliss) Böcker eller arbetsblad med bild + tomma textrutor som ska fyllas med rätt (färdigskriven) text. Ökande svårighetsgrad på symbol-texterna. 1. Böcker - Robins bok (2-ordssatser med färgkodade rutor) - Markus bok (2-ordssatser med färgkodade rutor) - Pojken går ut (flerordssatser) - Plättboken (flerordssatser) 2. Arbetsblad (2- till flerordssatser) 2

3 FÖRORD Detta material är framtaget inom projektet: Undervisningsmaterial för talhandikappade barn som använder alternativ kommunikation. Folkhälsans Resurscenter med stöd av Svenska Frimurarna i Helsingfors och Svenska Kulturfonden i Finland Sedan år 1977 har undertecknad, med stor glädje, arbetat med blissymboler och senare också med andra grafiska symboler för talhandikappade barn och ungdomar. Genom mitt arbete som talterapeut vid Folkhälsans resurscenter har jag haft kontakt med många andra kolleger och lärare runtom i Finland. Det har gång på gång visat sig att också om många under årens lopp fått tillgång till både datorer och fina program så har de alltför sällan haft tid att planera sin terapi eller undervisning så som de önskat. Detta är en erfarenhet som jag också själv ständigt gjorde, speciellt gäller detta de multihandikappade klienterna som ju är mycket resurskrävande. Sedan min pensionering i början av år 2000 har jag äntligen haft tid att se över de möjligheter olika datorprogram erbjuder oss i dag. I Finland används The Boardmaker Software med PCS-symboler allmänt inom specialundervisningen, likaså är Microsoft Word ett populärt textbehandlingsprogram, därför har jag använt dessa program för projektmaterialet. För många barn som använder teckenkommunikation är PCS-symbolerna mycket lämpliga som extra stöd och det är min förhoppning att PCS-versionen av materialet skall kunna utgöra ett stöd vid teckeninlärningen. Blissymbolerna i materialets BLISS-version kommer från det i Sverige producerade Winbliss-programmet och jag har vänligen fått tillstånd av Håkan Larsson och hans team att fritt använda det. Tanken är att Folkhälsans Resurscenter ska kunna framställa en CD-skiva som sedan kan användas av dem som redan har Boardmaker- och Wordprogrammen, för att själva skriva ut de delar av materialet de behöver. Den som har Winbliss eller något annat blissprogram kan också själv lägga in fler blissymboler. Författaren hoppas också att materialet skall inspirera andra att göra egna övningar, som är lämpliga för just deras elev. "Baser" att göra sådana finns därför med i de olika övningarna. Ett stort varmt tack till Folkhälsans Resurscenter, Svenska Frimurarna i Helsingfors, Svenska Kulturfonden, vänner, kolleger för allt stöd och till Markus och Robin Pinomaa samt mina sju barnbarn, som alla tåligt poserat framför kameran. Helsingfors den 1 oktober 2001 Gitta Lönnqvist 3

4 HANDLEDNING En viktig målsättning för detta projekt har varit att skapa ett material som ger också de multihandikappade barnen med begränsad kommunikationsförmåga möjlighet till ett aktivt skolarbete. Barn utan aktivt tal och med starkt begränsad motorisk förmåga får ofta nöja sig med en undervisning som huvudsakligen tar fasta på deras förmåga att lyssna. Med detta material hoppas jag att lärarna 1) ska få ökade resurser att låta också de barn som kommunicerar med bilder eller symboler, mera aktivt få arbeta med sin språkutveckling 2) lättare själva ska kunna producera arbetsmaterial för eleverna. Jag är väl medveten om att de flesta av de multihandikappade eleverna ändå behöver ett individuellt anpassat material som tar hänsyn till deras synförmåga, motoriska förmåga osv. Tanken är att läraren själv ska kunna välja vilket material han skriver ut för den enskilda eleven. Sedan måste materialet kanske skrivas ut i dubbel storlek, plastas och klippas sönder för att placeras på ett visst sätt för att just denna elev ska klara av att SE och PEKA ut. Min förhoppning är att läraren / terapeuten har möjlighet att skriva ut och laminera ett basmaterial åt sig. Ett laminerat eller plastat material kan användas flera gånger och med olika elever. Då en elev lärt sig arbeta med materialet kan man skriva ut personliga arbetsböcker där eleven t.ex som läxa får att limma in svarsbilderna på rätt ställe. (Under alla mina arbetsår har jag ständigt slagits av hur sällan specialbarnen får läxor och hur lyckliga de är då de får det). Också föräldrana brukar uppleva barnens "hemläxor" som något positivt också fast de ställer krav på föräldrarnas medverkan. Arbetsuppgifterna får dock aldrig bli betungande, meningen är främst att ge föräldrar och barn en stunds motiverande sysselsättning. Föräldrarna brukar också uppskatta att de på så sätt får en regelbunden inblick i barnets utveckling och att de kan se en röd tråd i undervisningen. Gör alltså så här: 1) Skriv ut Handledningen åt dig. 2) Bekanta dig med materialet. 3) Välj ut det du just nu tycker du har nytta av och skriv ut det. Du måste ha tillgång till programmen WORD och BOARDMAKER. 4) Plasta, laminera eller placera i plastfickor så har du ett undervisningsmaterial som kan återanvändas. 5) Då du är säker på att materialet fungerar för eleven, skriv ut en egen arbetsbok åt eleven. 6) I alla delar av materialet finns något jag kallat "bas" där du lätt kan fylla på med egna bilder från ditt boardmakerprogram och det blissprogram du eventuellt själv har tillgång till. Om du inte har något blissprogram kan du skriva ut de tomma rutorna och rita in blissymbolerna för hand. Fler övningar är på kommande, speciellt till kapitlen TÄNKA samt LÄSA & SKRIVA. Dina tankar, funderingar och önskemål kring vidareutveckling av materialet mottages med tacksamhet av Gitta Lönnqvist Tallvägen 13 C Helsingfors, Finland e-postadress: 4

5 FÖRSTÅ Målsättning: Läraren, terapeuten ska - lära känna elevens ordförståelse i relation till uttrycksförmågan - lätt kunna dokumentera förmåga och framsteg Eleven ska förstå - att allting har ett namn. - att man kan benämna med ORD, TECKEN eller genom att peka på en SYMBOL - att det är roligt att kunna benämna. Material: 1) Sökboken består av 10 ark (A5) med 6 bilder i 2 rader, valbart PCS eller Bliss-version. Bedömningsblankett hör till. Materialet kan också användas för undervisning. För att kontrollera barnets förmåga och sätt att själv benämna kan man använda sökbokens kollbilder på datorskärmen. 2) Pekböcker som görs av arbetsblad. Varje bok består av 6 arbetsblad med en stor bild (PCS i 11 x 11 cm) samt en mindre tom ruta (5 x 5 cm) samt memorykort i bliss eller PCS (5 x 5cm) som ska klistras in på arbetsbladet. Materialet kan gärna plastas eller lamineras så kan det användas om och om igen. 3) Övningar där man kan se en stor PCS-bild i taget på skärmen och så kan benämna den genom att peka på rätt symbolkort (PCS eller Bliss) 5

6 SÖKboken Målsättning: Material: Att läraren ska få en uppfattning om elevens: 1) ordförståelse 2) förmåga att tolka bilder 3) pekförmåga 4) förmåga att uttrycka sig, sätt att benämna 5) behov av alternativ kommunikation (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\SÖK 1ab - 6ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\SÖKBOK\SÖK1ab - 6ab) Sökboken sätts ihop av 6 ark med PCS -bilder på varje ark. Varje ark ska skrivas ut och delas i två liggande A5 sidor (a och b) med 6 bilder på vardera. (WORD\utvärdering - sök) Blankett på två sidor där läraren kan notera elevens förmåga att förstå ordet, hitta rätt bild, benämna med ord, tecken, bild eller blissymbol. (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\koll 1ab - 6ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\SÖKBOK\koll 1ab - 6ab) Sökbokens bilder visas på datorskärmen, en i taget i större format. Vill man inte använda datorn bör man skriva ut materialet i en extra upplaga att klippa sönder till enskilda kort. Metodik: 1) Visa eleven en sida, benämn en bild (se blanketten) först med ord, om eleven inte svarar ge tecknet och om eleven fortfarande inte svarar visa PCS-bild på datorn eller motsvarande bildkort och se om eleven hittar paret. 2) Efter varje sida ni gått igenom ska ni göra det på nytt så att eleven försöker benämna bilderna som du kan visa på datorskärmen eller genom att visa upp motsvarande kort. Om du använder datorns KOLLA-bilder ska du markera en bild, då eleven svarat klickar någon av er på DELETE och nästa bild kommer fram. 3) Anteckna iakttagelserna i protokollet som sedan kan ge dej en fingervisning om eleven förstår ord eller tecken, hur eleven uppfattar bilder, hur han pekar, hur han själv helst uttrycker sig osv. 6

7 FÖRSTÅ: Sökbok (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\1a) med protokoll (Word\utv. - sök) FÖRSTÅ: KOLLA - (BKR\FÖRSTÅ\PCS\SÖKBOK\kolla\ 1ab-6ab) en bild i taget på datorskärmen 7

8 PEKböckerna Målsättning: Material: Metodik: 1) Att lära in PCS eller blissymboler 2) Att ha roligt med symboler. 3) Att lära sig benämna med symboler 4) Att ge den vuxna och barnet material att leka och jobba med. 5) Att vänja barnet vid att "läsa" symboler (BKR\FÖRSTÅ\PCS\PEKBOK\alternativ 1ab-6ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\PEKBOK\alternativ 1ab-6ab) (BKR\FÖRSTÅ\PCS\Memory\mem 1-6) (BKR\FÖRSTÅ\BLISS\Memory\mem 1-6) (BKR\FÖRSTÅ\PCS\Pekbok\Översikt) Alternativen är 12: djur, leksaker, fordon, färger, möbler, verb 1, verb 2, mat, kläder, kökssaker, personer, frågor o prepositioner och det finns 6 bilder per alternativ. Det finns material för 12 olika pekböcker. Varje bok består av 6 arbetsblad (A5) med en stor bild (PCS i 11 x 11 cm) samt en mindre tom ruta (5 x 5 cm) samt 6 kort i bliss eller PCS (5 x 5cm) som ska klistras in på arbetsbladet. Materialet kan gärna plastas eller lamineras så kan det användas om och om igen. För elever som lär sig bliss rekommenderas att man gör korten dubbelsidiga, då kan eleven själv kontrollera om han valt rätt blissymbol för PCS-bilden. För dubbelsidiga kort skall du först skriva ut (BKR\FÖRSTÅ\PCS\Memory\mem 1, vänd pappret i skrivaren och skriv ut (BKR\FÖRSTÅ\BLISS\Memory\mem 1) på baksidan. Översiktssidan över de 12 pekböckerna kan också klippas ut till diminutiv "pratbok". 1) Förbered en pekbok med bilder som du tror intresserar eleven, skriv också ut tillhörande memory-kort. Placera en boksida och två olika memorykort (PCS eller BLISS) framför eleven, (eller tvärtom). Eleven ska välja det kort som stämmer med boksidan och limma in (eller fästa ) kortet i den tomma rutan. 2) Då alla 6 sidor som hör till en bok är färdiga kan boken bindas ihop och eleven får läsa den genom att försöka säga ordet, teckna det eller peka ut PCS-bilden eller blissymbolen på sin "karta" av 6 symboler. 8

9 FÖRSTÅ: Pekbokssidor (BKR\FÖRSTÅ\PCS\PEKBOK\2b) för bilboken, delas till storlek A5, eleven ska placera PCS- eller Bliss-memorykort i de tomma rutorna FÖRSTÅ: memorykort till pekböckerna (BKR\FÖRSTÅ\Pcs \Pekbok\memory\2ab) (BKR\FÖRSTÅ\Bliss\memory\2ab) 9

10 3) Om en blisselev klarar av att peka ut en blissymbol av de sex på skärmen kan du markera den ruta han valt och trycka på DELETE, då skall PCS-bilden komma fram och han ser själv om han valt rätt. 4) Alternativt kan ni arbeta med dubbelsidiga kort: Välj ut några blissymboler ni vill jobba med. Lägg ut korten med blissymbolen uppåt, be eleven välja ut den symbol som motsvarar ordet du ber om, eller visa upp en PCS-bild som eleven ska benämna genom att peka på rätt blisskort. Vänd och kolla svaret. Är svaret rätt vinner eleven det, annars får du bilden (och koll på vad som skall övas mera) Ny bild placeras ut så alternativens antal anpassas till elevens förmåga. 5) Bilderna kan också användas för olika sorteringsuppgifter. Postlådor (plastburkar med hål för korten i locket) med skyltar som "kläder", "djur" osv placeras framför barnet, utvalda kort läggs i en hög framför barnet eller visas upp ett i gången. Barnet ska ange i vilken postlåda kortet ska läggas. Fäst vid behov burkarna med "sinitarra " (häftmassa) i underlaget. Kontrollera till slut att alla burkar innehåller kort av rätt sort! 6) Alla kort kan givetvis också användas för traditionella memoryspel, PCS + PCS, Bliss + Bliss eller PCS + Bliss allt efter elevens förmåga. 10

11 KOMMUNICERA Målsättning: Eleven ska upptäcka - att det är roligt att kommunicera - att man har nytta av att kommunicera - att man kan påverka sin omgivning genom att kommunicera - att man kan planera vad man ska göra - att man kan berätta vad man varit med om Material: 1) (BKR\ Kommunicera \Karta\PCS 1 och PCS 2) (BKR\ Kommunicera \Karta\Bliss 1 och Bliss 2) Kommunikationskarta med 72 symboler, baserande sig på pekböckerna. 2) (BKR\ Kommunicera \Pratbok för BTG\PCS\sidor\ alternativ) (BKR\Kommunicera\ Pratbok för BTG \ Bliss\sidor\alternativ) Alternativen är ja -nej, personlig, förger, kläder, lek, mat, rum, sånger, utelek, verb "Pratbok" för daghemmet 3) (BKR\Kommunicera\person\a4, a5, mini eller dimi ) Exempel på personlig "pratbok" i olika storlekar. 4) (BKR\Kommunicera\ÖVNINGAR \alternativ) (se metodik 2) sid 6) Enskilda bilder på datorskärmen, eleven använder sin manuella karta för att berätta vad bilden föreställer. Minibokens symbolförråd. 11

12 KOMMUNICERA: (BKR\Kommunicera\Karta\Pcs1 och Pcs2) (BKR\Kommunicera\Karta\Bliss1 och Bliss2) Kartor i PCS och BLISS, baserade på pekböckerna 12

13 KOMMUNICERA: Pratböcker för daghemmet (BKR\Kommunicera\Pratbok för BTG\PCS eller Bliss) 13

14 METODIK: I er grupp har ni ett språkhandikappat barn som behöver stöd av bilder för att utveckla sin kommunikationsförmåga. Både vuxna och barn i er grupp kan ge barnet oerhört värdefull hjälp genom att: 1) Visa intresse för barnets sätt att kommunicera. 2) Använda bilder själva för att ge barnet en kommunikationsmodell och för att det inte ska behöva känna sig "annorlunda". 3) Alltid fråga efter barnets åsikter, önskemål och upplevelser. 4) Alltid ha "pratboken" till hands! Då det gäller ett litet barn ska man inte bry sig om ifall barnet svarar "rätt eller fel", i början är det viktigaste att barnet kommer underfund med att man kan "tala", bli förstådd och kan påverka genom att peka på bilder. Här följer några tips om hur en "pratbok" kan användas. Ni hittar säkert själva på en massa olika användningssätt då ni väl kommer igång. 1) Gör en sida med rutor och foton där ni skriver in barnets namn, adress, namnet på föräldrar och viktiga personer. Då kan barnet snart lära sig tala om sitt namn och sin adress genom att peka på rätt ruta. 2) Färgerna! Då ni ritar och färglägger, placera pennorna så långt ifrån barnet att det måste be om dem. Hjälp barnet på traven genom att själv peka på alternativ: vill du ha röd eller gul? Lek färglekar, typ: alla som har något blått får gå framåt ett steg. Använd barnets färgsida, peka och säg färgens namn samtidigt. Den som kommer först i mål får leda leken nästa tur. 3) Leksidan! Då barnen skall få leka fritt, ta alltid fram boken så barnet kan få bestämma vad det vill leka. Om lämplig bild saknas, gör en ny sida med adekvata bilder! Kanske barnet sedan i sin lek kan använda en annan sida i pratboken. Ex: om barnet valt att leka med dockan kan man lägga fram verbsidan så barnet kan planera vad dockan ska göra, eller klädesplaggen så barnet kan be om önskat klädesplagg osv. 4) Butikslek fungerar vanligen fint med bildkommunikation. Ni kan ha matbutik, leksaksbutik, klädbutik osv, se bara till att barnet verkligen har tillgång till bilder som passar ihop med varorna. 5) Sånger! Låt barnen välja sång genom att peka på den bild ni bestämt att symboliserar sången.. Glöm aldrig att använda orden samtidigt som ni pekar på en bild. HA TREVLIGT TILLSAMMANS! 14

15 KOMMUNICERA: exempel på personliga pratböcker Här storlek A4 och mini (BKR\Kommunicera\Personlig pratbok\storlek) Ett uppslag i miniboken 15

16 TÄNKA Målsättning: Eleven ska lära sig - arbeta och lösa problem med hjälp av symboler. - arbeta med rätt "lästeknik", från vänster till höger och rad för rad. Material: Övningsuppgifter där eleven "tänker i symboler". Materialet kan skrivas ut eller användas som datorövning. 16

17 TÄNKA: arbetsblad i pcs och bliss (BKR\TÄNKA\PCS eller Bliss\övningar) 17

18 METODIK: VÄLJ RÄTT SVAR! Målsättning: Material: 1) Att lära sig förstå arbetssättet. (Titta på uppgiftsrutan, välja rätt svar av tre eller 4 alternativ., 2) Att öva läsriktning 3) Att lära sig nya symboler 4) Att svara på frågor.. (BKR\TÄNKA\PCS\övn) ( BKR\TÄNKA\Bliss\övn) Plastade ark med 6 uppgiftsrader. Vid behov kan varje ark klippas i 3 eller i 6 delar. Materialet finns också som datorövning för den som klarar tekniken. Metodik: Läs frågan för barnet som skall titta på bilden i uppgiftsrutan och sedan peka ut rätt svarsalternativ som sedan ringas in med vattenlöslig tusch.( Om uppgiftsarket placeras på magnetskiva kan det rätta svaret märkas ut med en magnetknapp.) Göres övningen i datorn kan man färglägga elevens svar, när hela sidan är genomgången och svaren färglagda kan sidan skrivas ut och införas i elevens egen arbetspärm. 18

19 LÄSA och SKRIVA Målsättning: Eleven ska utveckla sitt språk och lära sig - förstå innehållet i en bild. - att bilder / symboler kan sammanfogas för att bilda en mening. - att man kan beskriva en händelse med en symbolsats - att läsa och förstå symbolsatser Material: 1) (WORD\Läsa o skriva\markus bok\alternativ) Markus bok 2) (WORD\ Läsa och Skriva\Bildsidor\alternativ) (WORD\ Läsa och Skriva\PCS-text\alternativ) (WORD\ Läsa och Skriva\Blisstext\alternativ) Arbetsblad med fotografi och tomma textrutor där eleven ska klistra in rätt symbol eller symbolsats. Materialet finns med PCS- eller Bliss-text, ökande svårighetsgrad. 19

20 Markus bok (Word\LÄSA och SKRIVA\Markus bok\alternativ) Arbetsblad med PCS - text (Word\LÄSA och SKRIVA\Bildsidor+PCStext) 20

21 METODIK: 1) Titta tillsammans på en bild, diskutera innehållet och studera symbolsatserna som hör till. Helst ska de enskilda symbolerna redan vara bekanta för eleven. Undersök annars de obekanta. Arbeta med åtminstone två bilder + symboltext på detta sätt 2) Placera två (eller flera) bilder bredvid varandra, beskriv en bild och se om eleven hittar rätt bild. Det är viktigt att på detta sätt kontrollera om eleven ser och kan tolka bilderna ordentligt. 3) Ge sedan en symboltext åt eleven som själv ska försöka läsa den och placera den på rätt bild. Ge eleven det stöd han behöver. 4) Då ni har jobbat med många olika texter kan ni placera flera texter framför barnet och ge en bild i taget, barnet ska välja rätt text (rätta texter) till bilden. 5) Alternativt kan ni öva diktamen så att eleven har ett antal texter framför sig, du dikterar en mening i taget och eleven ska hitta rätt text och placera dem i rätt ordning under varandra. 21

22 Blissymbolerna skapades av Charles K. Bliss i slutet på 1940-talet. Systemet var avsett som ett medel för internationell kommunikation och publicerades i boken Semantography. Sin stora användning fick det dock först på 1970-talet som ett hjälpmedel för människor med stora talsvårigheter, oftast i kombination med rörelsehinder. Idag används det av tusentals människor i olika delar av världen och sedan 1977 också i Finland. Detta material är gjort i och med datorprogrammen 1) Microsoft Word 97 2) Boardmaker, version \12\94 från Mayer- Johnson Co. P.O.Box 1579 Solana Beach, CA U.S.A. 3) Winbliss 1.0 från Specialpedagogiska institutet Blissymbolics used herein derived from the symbols described in the work, Semantography, original copyright c C.K.Bliss, Blissymbolics Communication Institute - Exclusive licensee,

Bliss för dem som behöver kommunicera med symboler

Bliss för dem som behöver kommunicera med symboler Bliss för dem som behöver kommunicera med symboler Förmågan att kommunicera med våra medmänniskor i tal och skrift är för de flesta av oss en självklarhet. Att genom kommunikation kunna påverka sina egna

Läs mer

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Rebecka Lindahl Hanna Persson Hanna Sundberg

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Rebecka Lindahl Hanna Persson Hanna Sundberg Rebecka Lindahl Hanna Persson Hanna Sundberg Inledning Förr trodde man att barn som lärde sig tecken inte skulle vilja lära sig tala. Idag vet man att det är tvärtom; tecken stimulerar talutvecklingen.

Läs mer

Start-paket. Prata med. bilder. Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok

Start-paket. Prata med. bilder. Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok Start-paket Prata med bilder Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok Start-paket Prata med bilder Innehåll Bakgrund S 3 Tänk på att: lite tips kring användandet S 5 Start-paket Innehåll S

Läs mer

En kommunikativ miljö som resurs för barn med talsvårigheter!

En kommunikativ miljö som resurs för barn med talsvårigheter! 1.10.2013 En kommunikativ miljö som resurs för barn med talsvårigheter! Mångprofessionell social- och hälsovård - resursförstärkande arbetssätt 1.10 Resursförstärkande barndom Två termer: Barn med talsvårigheter

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning.

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Programvaror utvecklade av BITTECH under åren 1990 till 2004 Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Meteor

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Talscreening på barnavårdscentralen av 2,5 år gamla barn

Talscreening på barnavårdscentralen av 2,5 år gamla barn Talscreening på barnavårdscentralen av 2,5 år gamla barn Metodblad för 2½ års screening BVC-sjuksköterskan utför screeningen. 451 80 Uddevalla 1 Inbjudan skickas per brev eller via telefon. Kallas två

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans.

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans. bruksanvisning UTVECKLANDE SAMTAL Kärleken är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående.

Läs mer

Tips på appar med känslor Någonting

Tips på appar med känslor Någonting StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar med känslor Någonting En blandning av appar att Plats för bild i textruta använda när man vill prata om känslor Juli 2015 Känslor

Läs mer

Läromedel & Utbildning

Läromedel & Utbildning Läromedel & Utbildning Best nr. 201301 Pris: 450:- exkl. moms NYHET Ett paket med 10 korta läseböcker i A5 format med symbolstöd (Widgitsymboler) för att underlätta läsförståelsen. Böckerna handlar om

Läs mer

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 1(6) C LÄROMEDEL Lyssna Ljuda Läs Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA 7762-512-4 Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY 7762-513-1 Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 7762-514-8 Serien Lyssna Ljuda Läs är tre på varandra följande

Läs mer

Klipp ut denna del. www.speakbook.org. system för icke-verbal kommunikation. Klipp ut denna del. Klipp ut denna del.

Klipp ut denna del. www.speakbook.org. system för icke-verbal kommunikation. Klipp ut denna del. Klipp ut denna del. Ring bind along this edge Ring bind along this edge Ring bind along this edge Ring bind along this edge Ring bind along this edge Färgblindsvänlig! system för icke-verbal kommunikation www.speakbook.org

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Läs och förstå pedagogisk handledning

Läs och förstå pedagogisk handledning Läs och förstå pedagogisk handledning Denna app innehåller 4 olika övningar på två olika nivåer samt verktygsdelar för varje övningstyp. Den är förberedd för 4 ytterligare språk som kan användas både i

Läs mer

Följ med på Kattresan. Hej enfärgade katt. Följ med på Kattresan. Hej lång-svansade katt. Följ med på Kattresan. Hej gula katt. Följ med på Kattresan

Följ med på Kattresan. Hej enfärgade katt. Följ med på Kattresan. Hej lång-svansade katt. Följ med på Kattresan. Hej gula katt. Följ med på Kattresan blad 1 Kattresan - resekort Hej lilla katt Hej kort-svansade katt Hej röda katt Hej gula katt Hej prickiga katt Hej lång-svansade katt Hej stora katt Hej enfärgade katt juli 2010 ASKUNGE www.askunge.se

Läs mer

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen

RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen RÄDDA EKVATIONERNA! Cecilia Christiansen Innehåll Introduktion...4 Innan du börjar...6 Lektion 1 Vad är matematiska uttryck och hur förenklar man dem?...8 Lektion 2 Ekvationsspelet del 1...11 Lektion 3

Läs mer

Appar vi arbetat med. ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "1

Appar vi arbetat med. ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida 1 Appar vi arbetat med ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "1 Vårterminen 2013 Rönnbäcksskolan 2013 ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "2 Choiceboard Creator Vi

Läs mer

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel...

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... Leksaker och spel Innehåll Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... 36 Sanoma Utbildning BONNIER Sanoma UTBILDNING Utbildning Inledning Temat

Läs mer

GOTLANDSMODELLEN. Berit Sefastsson. Alla kan lära sig multiplikation. Kopieringsunderlag GOTLANDSMODELLEN

GOTLANDSMODELLEN. Berit Sefastsson. Alla kan lära sig multiplikation. Kopieringsunderlag GOTLANDSMODELLEN Berit Sefastsson Alla kan lära sig multiplikation Kopieringsunderlag 2003 Berit Sefastsson och SICA Läromedel. ISBN 13: 978-91-7762-648-0 ISBN 10: 91-7762-648-6 Sica Läromedel AB Box 133, 191 22 Sollentuna

Läs mer

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö Ett projekt i samverkan mellan särskolor i Göteborg DART kommunikations och dataresurscenter Frölunda Data? Finansiering från Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska.

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska. Arbetsmaterial till Arg Skriven av: Anna Fiske Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Arg. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att övningen

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Mål för lektionen: Eleven skall laborativt kunna lösa en algebraisk ekvation med en obekant. Koppling till strävansmål: - Att eleven

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Språkis Svenska för nyanlända

Språkis Svenska för nyanlända Språkis Svenska för nyanlända Språkis består av Språkis för nyanlända och Språkis för nyfikna. Språkis för nyanlända passar de barn som inte har några förkunskaper alls i svenska språket. PROVLEKTION:

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

finlandssvenska och svenska kemiklassrum

finlandssvenska och svenska kemiklassrum Textanvändning ndning i finlandssvenska och svenska kemiklassrum NNMF Mars 2010 Kristina Danielsson Institutionen för nordiska språk och Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk

Läs mer

DET HELIGA ÅT DE HELIGA SPELKORTSERIE

DET HELIGA ÅT DE HELIGA SPELKORTSERIE DET HELIGA ÅT DE HELIGA SPELKORTSERIE Det heliga åt de heliga spelkortserien innehåller fem olika spelvarianter. Syftet med spelen är låta spelarna bekanta sig med bl.a. helgonens liv och grupperingen

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

Lärarhandledning Skriva

Lärarhandledning Skriva Lärarhandledning Skriva Avstämning B Bedömningen avser om: Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder, bildserier, ordbilder och andra symboler. Förberedelser för läraren Kopiera Sammanställning

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

PENGASAGOR HANDLEDNING

PENGASAGOR HANDLEDNING PENGASAGOR HANDLEDNING 1 PENGASAGOR OM SERIEN för den egna nationella minoriteten. Låt gärna bilderna fungera som inspiration för eget skapande. Barnen kan rita, måla eller bygga och under tiden benämna

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Du kan stötta ditt barn

Du kan stötta ditt barn Du kan stötta ditt barn Råd och stöd till barn och föräldrar inför undersökningar och behandlingar vid sjukhusbesöket Författare: Personal inom olika yrkeskategorier på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

Mera ORD! Handledning. till 15 spel med 41varianter ISBN: 978-91-7762-977-1

Mera ORD! Handledning. till 15 spel med 41varianter ISBN: 978-91-7762-977-1 C Mera ORD! Handledning till 15 spel med 41varianter ISBN: 978-91-7762-977-1 2012 Nina Melin och SICA Läromedel Tel. 08-93 10 10 Fax. 08-724 60 50 info@smartkids.se www.sica.se Mera ORD! och läroplanerna.

Läs mer

Symbol för Windows: Samtala 2.1

Symbol för Windows: Samtala 2.1 Symbol för Windows: Samtala 2.1 Kort beskrivning Samtala är ett kommunikationsprogram för talad kommunikation som ingår i serien Symboler för Windows. Denna serie innehåller även program för att skriva

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år Hälsobesök vid 2 ½ års ålder följer riktlinjerna i barnhälsovårdens Rikshandbok. Besöket omfattar både den fysiska, psykosociala och språkliga utvecklingen.

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Lekar, spel och övningar

Lekar, spel och övningar Lekar, spel och övningar Det viktigaste är inte att vinna när man spelar spel eller leker. Prata om detta med barnen. De lekar, övningar och spel som beskrivs nedan kan varieras, så att de passar både

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Bakgrund Vid Team Munkhättan finns cirka 40 elever. Många av eleverna har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Ungefär

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

Teckenmemory - Bondgården

Teckenmemory - Bondgården Teckenmemory - Bondgården Mats Fredrikson Johan Troedsson Teckenmemory Bondgården är ett material som kan användas på flera olika sätt. Grundidén var att skapa ett memory med bilder på olika djur och föremål

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Kreativ och inspirerande NO NO-biennalerna vt 2015

Kreativ och inspirerande NO NO-biennalerna vt 2015 Kreativ och inspirerande NO NO-biennalerna vt 2015 Hans Persson, lärare, läromedelsförfattare, inspiratör hanper@hanper.se Modellexperiment: Experiment och grafer med gula lappar. Tre små burkar med lock

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Dataknappen.

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Dataknappen. Jobba med Microsoft Exceldata i ArcGIS När du jobbar i ArcMap behöver du ofta använda dig av Excel-tabeller. Du kan öppna Microsoft Office Excel-tabeller direkt i ArcGIS och arbeta med dem som andra datakällor.

Läs mer

Vägledning till Från bild till ord (Dimodimage)

Vägledning till Från bild till ord (Dimodimage) Vägledning till Från bild till ord 1 Vägledning till Från bild till ord (Dimodimage) Från bild till ord har som syfte att skapa situationer där barnen får möjlighet att bygga sitt språk i samspel med andra.

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER?

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Vem bestämmer? En av barnkonventionens fyra grundprinciper är artikel 12: varje barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. För elever med rörelsehinder är

Läs mer

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST:

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Längst upp hittar du menyn. Där finns olika symboler som du kan klicka på. Om du klickar på cirkeln med ett i i, hittar du information om hur programmet fungerar. Börja

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE Idéhäfte Idéhäfte MEMOdayplanner 3 Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial Rev A SE 2 1. Inledning I detta idéhäfte vill vi ge tips om hur man kan använda tid- och planeringshjälpmedlet

Läs mer

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt.

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt. ORDNING och REDA Jag har inte varit aktiv inom SeniorNet mer än några år, men har träffat flera som haft datorer, som varit minst sagt röriga. Därmed inte sagt att de som ägt dem varit röriga, snarare

Läs mer

Appar vi arbetat med

Appar vi arbetat med Appar vi arbetat med Vårterminen 2013 Rönnbäcksskolan 5 juni 2013 ipad projekt Vt-2013 appar vi jobbat med, Sida 1 Choiceboard Creator Vi har använt denna app för att välja sång. Man kan ställa in så det

Läs mer

Handledning till Lätta tips barn

Handledning till Lätta tips barn Handledning till Lätta tips barn Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt. Broschyren Lätta tips kan användas tillsammans med arbetsbladet Min dag samt övriga

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vinter Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen Chans och risk ål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förklara vad som menas med begreppet sannolikhet räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa känna till hur sannolikhet

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas.

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. 2. Diskutera kursuppläggningsförslaget. Bestäm veckor och tider för de olika

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

En introduktion till WeavePoint Mini demo version

En introduktion till WeavePoint Mini demo version En introduktion till WeavePoint Mini demo version Åsa Martinsson Till programmet WeavePoint Mini finns en handledning i pdf-format att läsa direkt på skärmen eller skriva ut. Texten i introduktionen här

Läs mer