Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel"

Transkript

1

2 Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på. Oavsett färdsätt kommer itravel visa användaren hur miljövänligt denne färdats. Efter att först ha inriktat oss på en miljöpremie, som skulle göra att företagets anställda kunde tjäna pengar på att vara miljövänliga och själv få god miljöreklam, så valde vi istället att avgränsa arbetet till en mobilapplikation. itravel är ett symboliskt löv som visuellt förändras i användarens mobil i takt med användarens dagliga transportval. Detta ska användaren själv redovisa i applikationens funktioner. Applikationens funktion baseras på mängden koldioxidutsläpp som transportvalen utgör. Är användaren miljövänlig kommer itravel att må bra. Applikationen har även information och tips kring transport, miljö och hälsa. 2

3 Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Designprocessen Utgångspunkter Gruppens egna utgångspunkter har varit tillgångsrika. Vi går på en teknikinriktning som baserar sig på Design & Konstruktion där vi har under tre år av utbildning bekantat oss med designprocessen. Gruppens tillgångar bestod av: Handledare, coach, personliga erfarenheter så som designutbildning. Vi hade själva som mål med det här projektet att använda oss av design för alla eftersom vi fick inspiration av Finn Petrén. Det tema som presenterades detta år var: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt. Det är ett väldigt brett område som uppgiften berör vilket både ger möjlighet till och kräver kreativitet för att få fram något konkret. Det kan också vara lite knepigt eftersom att deltagarna är skolelever som inte har så mycket erfarenhet som vuxna med långt arbetsliv inom designlösningar eller en färdig utbildning. Detta kan mycket väl vara en positiv sak, som en oerfaren person är man oftast inte lika fullmatad med begränsningar om vad som går att gör och inte. Då är det lättare att tänka brett och komma på en ny innovation inom ett område eftersom ingen idé känns olöslig på ett tidigt plan och därmed bli bortrensad. För att ge extra hjälp på vägen fick skolorna erbjudande om extra föreläsningar på hemmaplan och den coach som utdelats skulle också åka på besök för att vara med under redovisningarna då gallringarna skedde. Indelning i grupper gjordes redan på plats utav lärarna och det blev ca fem elever i varje grupp som fick två månader på sig att lägga fram ett förslag för klassen, som sedan röstar fram ett vinnande förslag att skicka in som tävlingsbidrag efter ytterligare ett par veckor. Tiden som tilldelades var lektionstiden för ämnena design, miljöteknik och konstruktion, sammanlagt ca fyrtio timmar under de närapå tre månaderna. Användarstudier Den här statistiken visar koldioxid utsläppen per län under Statistiken visar att Stockholm och Västra Götalands län är dem riktiga miljöbovarna. Och det är just dessa korta sträckor som vi vill inrikta oss på, men givetvis att minska CO 2 utsläppen på bästa möjliga 3

4 sätt. Vi tyckte det var viktigt att ta reda på den här informationen som berörde just korta sträckor inom länen eftersom just korta sträckor runt 5km står för 61 % av vägtrafikens koldioxid utsläpp. Tusen ton CO CO2 Utsläpp per län år Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Västmanland Örebro Värmland V. Götaland Halland Skåne Blekinge Gotland Kalmar Kronoberg Jönköping Östergötland Södermanland Uppsala Stockholm Län Efter att vi en brainstorming session som förde fram olika idéer och en bra grundidé så gick vi ut och frågade flera företag med arbetsfordon om vad de hade för åsikter och vad de tyckte vi kunde göra bättre. Varför vi frågade företag var att grundidén var att anställda hos företag kunde tjäna pengar på det här. Att företagen skulle betala ut pengar till de anställda gentemot att de fick reklam i utbyte. Vi fick som svar att man ville ha något enkelt som man snabbt kunde använda och förstå och som man inte behövde någon utbildning utan man ville från början ha god översikt och förståelse för produkten. Det lät på företagen som om de verkade rädda att de som inte var miljövänliga antingen inte skulle ta till sig konceptet eller göra det men då också skapa en trend till att inte vara miljövänlig. Här skulle det knepiga bli att verkligen göra det coolt att vara miljövänlig, vilket mycket väl skulle kunna vara möjligt med bakomliggande arbete. Eftersom företagen verkade en aning tveksamma till den produkt som föreslogs så lades ett förslag om en mobilapplikation istället. Det svarade de däremot mycket positivt på. 4

5 Koncept och Visualisering Vår första stora grundíde var en produkt bestående av en tjänst, ett koncept och en produkt. Tjänsten innebar att de företag med tjänstebilar kunde köpa vår produkt och mot att de använde den och konceptet så erbjöds de gratis reklam i form av loggan som symboliserar det hela och få företagens loggor uppvisade på exempelvis webbplatser och kommande reklamkampanjer. Konceptet utgick från en formel, genom att använda den skulle användaren få ut en summa pengar som klassades som en miljöpremie, antingen från företaget eller från staten. Detta skulle motivera de anställda inom företagen att köra på ett bättre sätt ur miljösynpunkt. Eventuellt skulle pengarna kunna sättas in som ett pensioonsparande. 2 ö (där CO2 står för koldioxid, S för ressträckan och för ett värde som då skulle vara maxvärdet på utsläppet av koldioxid för att räknas som miljövänlig). Ett exempel: Användaren har köpt en ny bil, den nya miljöbilen som släpper ut 118g CO 2 /km, den drar 0,6l bensin per mil och du färdas en sträcka på 5km ( 120 är de värde vi värderat som miljövänligt under detta e xempel). Resultatet blir följande: Det handlar alltså om en väldigt liten summa pengar som skulle få anställda hos företagen att verkligen vilja vara miljövänliga. Om den här summan skulle sättas in som pensionssparande så kan den förbättra användarens framtid liksom miljön förbättras Produkten var tänkt att utformas som en slags taxameter som mätte hur långt användaren kört och med vilken bränsleförbrukning. Sedan utförde den själv beräkningarna utifrån konceptformeln. Resultatet skulle på något vis sedan lämnas in till den ansvariga på företaget som därefter lämnade ut pengarna i någon form, eventuellt som ett bidrag till pensionen. Det som stärkte de här tre delarna gemensamt var att många företag har idag tjänstebilar och genom att då komma åt ett företag så har man kommit åt många bilar. Eftersom det gick ut på en sorts byteshandel, köp vår idé mot reklam, så är det också något som företagen vill åt, inte privatpersonerna. Dessutom kan detta kanske få anställda som inte ska så långa sträckor att gå 5

6 eller cykla. Detta skulle vara mycket bra eftersom motion minska sjukdomar och depression samtidigt som det ökar koncentrationen. Utvärdering och konceptval Vid den första redovisningen inför klass och handledare presenterades konceptet som grundade sig på en formel som gav en miljöpremie. Konceptet baserades på formeln där användaren skulle kunna få ut en miljöpremie: ö. Användningsområdet var från början tänkt att beröra företag och dess anställda med hjälp av en tjänst, ett koncept och produkt. Responsen som gavs bestod av bl.a. av kritik mot att det var för stort och svårgreppbart. Redovisningen hade inte lyckats förmedla vad grundidén gick ut på så att det stod klart för åskådarna vad det var det hela handlade om. De tyckte också att det kändes som en för vid idé och tipsade om att välja en av de tre delarna att arbeta vidare med inför slutredovisningen. Nu inleddes diskussionen med att värdera tjänsten, att företagen skulle köpa produkten mot reklam verkade inte ha väckt en så jättestor entusiasm hos företagen. De var osäkra på hur pass det skulle fungera i praktiken med om det skulle bli en positiv eller negativ trend. Frågan från deras sida var också hur tjänsten skulle kunna ge dem positiv reklam. Här togs det upp om en miljöpremie verkligen skulle kunna gå att få. Från början var det meningen att företagen skulle hjälpa till med att betala ut till sina anställda mot reklam, men eftersom det inte verkade så uppskattat gick hoppet över till att staten skulle gå in med pengastöd. Detta skulle mycket väl kunna vara en bra och fungerande idé men att vara beroende av bidrag är kanske inte det bästa så länge det finns chans på att göra en fristående idé. Dessutom skulle det lätt bli ett system där många fuskar för att få extra pengar vilket i längden skulle bli ohållbart då statens pengar blir strödda för vinden. Då användarundersökningen gjordes nämnde de intervjuade att en applikation skulle vara bättre än en ren produkt eftersom att det är billigare och folk i allmänhet har så många olika prylar som det är redan. Produkten behölls dock och det låg bara som en möjlighet till en applikation. Frågan var hur produkten skulle göras användarvänlig. När de olika delarna vägdes mot varandra så var det produkten som skulle vara smidigast att göra om till en självstående idé. Att utveckla produkten ströks också så det blev bara en applikation kvar av grundidén till nästa steg inom designprocessen. 6

7 Justering och genomförande Vi valde att utarbeta en applikation mot mobila plattformar, men vad skulle den innehålla? Med hjälp av åsikterna från redovisningarna och med användarstudierna i baktanke blev resultatet att en applikation skulle tas fram men den skulle inte ha med just företag att göra. Den skulle innehålla fyra knappar för att vara lättöverskådligt, två leder in till olika faktasidor där hjälp och stöd till hur användaren ska gå till väga för att få ut bästa resultat angående miljöval. De två andra knapparna skulle ha två skilda funktioner. Den ena visar hur pass användaren lyckas med att vara miljövänlig, den kallas miljöbesparing, och visar då en form av statistik över din körning och eventuella cykling. Den andra går man in på för att göra inställningarna för om det är en cykel du kört eller om det är en bil och då även lite grunduppgifter som miljövänligheten baseras på. Vi ville även på ett visuellt sätt förmedla denna information till mottagaren. Därför skapades symbolen av ett löv som fick bli loggan för det hela. Lövet finns hela tiden som bakgrundsbild på applikationen där det ändrar färg och hållning efter den statistik som vivas på knappen miljöbesparing. När användaren är miljövänlig kommer lövet springa och vara grönt och sedan går det igenom tre steg ner till att användaren är riktigt icke miljövänli då lövet ligger ner och är visset. Lövet som skulle vissna var ett ganska sent påhitt, först skulle applikationen bara förmedla statistik som bevis på miljövänligheten. Det kan tyvärr vara ett ganska tråkigt sätt som inte skulle locka så många användare, om det däremot är ett löv som man tar hand om så blir det genast lite roligare och passar fler användargrupper. För någon med exempelvis dyslexi skulle det bara vara jobbigt med ren fakta men att då se det som ett resultat i bild och form gör det hela lättare att ta till sig. För den som vill veta ren fakta om sitt transportsätt så finns möjligheten kvar genom att man går in i miljöbesparingsfunktionen. Inför den slutgiltiga redovisningen var det inte framtaget så mycket skisser på lövet i olika skeden utan det var mer om idéerna och motiveringarna till det vi hade som togs med. då detta förslag valdes som klassens bidrag så kom den riktigt stora delen i form av att skissa upp lövet i de olika skedena och arbeta igenom mer exakt hur de olika knapp funktionerna skulle fungera. Lövet skulle också ha funktionen att när dess hälsa försämrades påkallade programmet på uppmärksamhet och länkande till förslag på förbättring. 7

8 Produkten itravel Här är itravels logga. När man trycker på knappen skall man snabbt och lätt komma in i själva programmet. Programvaran kommer att fungera som vilken annan programvara i iphone. Den ska finnas tillhands i menyn för övriga program alternativ. itravel är baserad på information som man själv ska uppge, kommer själva lövet att må antingen bra, mindre bra eller dåligt, helt beroende på vilket färdsätt du färdas på och hur. Då du går in i programvaran och talar om vilket färdsätt du kommer färdas på så kommer det upp en rad olika alternativ, både enkla men också avancerade. Senarie Vi säger att du färdas till jobbet varje dag med din bil, du har 6km och det är rusningstrafik både till och hem från jobbet. Detta innebär att de kommer blå mycket lågväxlad körning men också väldigt ryckigt och accelererande. Detta ökar din koldioxid utsläpp oerhört mycket. Därför tar du upp din iphone går in på itravel därmed CO 2 kalkylering. Där skriver du in vilken bil du har, hur långt du har till jobbet och även avancerade inställningar som vilken slags motor och modell på bilen du har samt om du vet ungefär vad den drar i bränsle per mil. Sedan går du in på miljöbesparningsknappen där den visar resultatet av din körning och vad 8

9 den har för påverkan på miljön, detta kommer förhoppningsvis att få dig att tänka efter. Men du vet ju inte hur du ska göra, bara att du ska. Därför går du tillbaks till itravels huvudmeny och beger dig sedan in på Fakta Miljö där du direkt kommer in på den hemsidan vi förser dig med information på hur du ska förbättra ditt koldioxidutsläpp och tänka mer på miljön samt att förse dig med information om ändra sätt att färdas miljövänligare på men också om det finns andra vägar du kan tänkas ta som är mindre trafikerade och ger ett närmre avstånd. Beräkning Här gör du dina beräkningar samt anger dina personliga inställningar för programmet, vilket sätt du färdas på, vilken slags fordon och vilken väg du tar till och från ditt arbete. Hemsida Genom den här knappen blir du länkad till vår hemsida där du får information om miljön i dags läget. Samt hur du ska kunna förbättra ditt koldioxid utsläpp. Information Här kan du få information om hur din hälsa påverkas av att färdas med fordon än att välja att gå eller cykla. Informationen kommer finnas på vår hemsida och för att ställa frågor kommer det att finnas en support, enkelt och smidigt med en databas där informationen skickas till och därmed besvaras av hemsidans ansvariga. Resultat Här går du in för att dels se ditt resultat över hur miljövänlig du har varit men också se hur mycket pengar du har sparat genom att köra eco-driving, välja att gå/cykla, eller att du tog en kortare väg till jobbet eller affären. 9

10 Genom att trycka på så kommer du till ett par olika alternativ på färdsätt du kan välja till den sträckan du vill färdas. Det kommer se ut så här: Bil När du väl är inne i CO 2 kalkylen så kan du med några enkla logotyper välja vilket färdsätt du väljer. Vi visar ett exempel med bilen. Genom att trycka på den inramade bilden kommer du att gå vidare till själva beräkningen. Här ställer du in de du vet om bilen. Har du problem med att inte veta vilken modell din bil är eller vilket märke så kan du gå in på företagets hemsida Fakta Miljö Där ifrån kommer du att bli länkad till en avancerad inställning där du själv kan ta reda på de väsentliga delarna om din bil, modell, motor etc. Beräkning Här utförs användarens beräkningar. Det är fortfarande bilen som är ett exempel. En bil som t.ex. som drar 0,7l/mil släpper ut 186kg CO 2. Och en bil som drar 1,5l/mil släpper ut 399 kg CO 2. Och endast för att visa att 100 liter bensin motsvarar ungefär 267 kg CO 2. 10

11 Det totala utsläppet blir 852 kg CO 2. Genom att få den här informationen så ska det göra dig mer miljömedveten. Samt så kommer lövet att må bättre/sämre beroende på om du kör miljövänligt, hur dina koldioxidutsläpp har varit den senaste veckan, vilket färdsätt du har valt och hur lång sträcka. Det här ska vara en tävling mot sig själv eller på jobbet. Vem kan få lövet att må bäst? Buss Väljer du istället att ta bussen. Men beräkningen ändras eftersom du nu färdas med en buss. Själva bussen, fordonet släpper ut mer än en bil. Men en buss kan däremot rymma desto fler passagerare än en bil så därför blir det totala utsläppet per person oerhört mycket mindre än om du skulle åka 1-4 personer i en bil. Beräkning 11

12 itravels olika stadier Så här ser itravel ut när användaren transporterar sig miljövänligt. itravel är glad, pigg, grön och fylld med energi. Användaren kan även välja att ha itravel som bakgrund eller skärmsläckare på mobiltelefonen. Så här ser det ut när användaren börjar slarva med applikationen. ITravel mår lite sämre av dina vardagliga transportval. Det här blir en tankeställare för användaren som förhoppningsvis väljer att bättra sig. Här är resultatet av den oförbättrade användningen och därför har itravel vissnat och håller på att dö av dina vardagliga transportval. 12

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät Räddningsverket Rapport CRS Rosersberg Magnus Svensson SmO-5 Box 4090 Kurs: Systematiskt säkerhetsarbete 195 04 Rosersberg Datum: 2007-01-15 Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Läs mer