Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument, riktade mot akademin och forskningsintensiva bolag. Bolagets är sedan 2008 lönsamt och har 19 kvartal i följd uppvisat tillväxt. Vi räknar med fortsatt tillväxt drivet av stabil underliggande efterfrågan och tillväxt inom nanoteknikområdet. Värderingen är attraktiv och aktien handlas till en omotiverat hög rabatt jämfört med sektorkollegor, trots en relativt god predikterbarhet i prognoser och stabila finanser. Våra prognoser motiverar ett värde på drygt 14 kronor per aktie. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 248 MSEK Life Science Jan Wahlström Arne Bernroth Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2011e 2012e Omsättning, MSEK Tillväxt 42% 25% 18% 18% 15% EBITDA EBITDA-marginal 3% 12% 15% 16% 18% EBIT EBIT-marginal -1% n.m. % 12% 13% 15% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 18% 24% 24% 13% 15% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 VPA 0,97 1,38 1,45 0,91 1,19 VPA just* 0,97 0,47 0,66 0,91 1,19 P/E just 9,6 6,8 6,4 10,2 7,8 P/S 2,3 1,8 1,5 1,3 1,1 EV/S 2,3 1,7 1,7 1,4 1,2 EV/EBITDA just 72,3 13,5 11,1 8,6 7,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 9,3 Antal aktier (milj) 24,1 Börsvärde (MSEK) 248 Nettoskuld (MSEK) 20 Free float (%) 63,1 Dagl oms. ( 000) 30 Analytiker: Klas Palin Peter Östling *exklusive positiv skatteeffekt Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning... 5 Utmanande mål för tillväxten... 6 Förvärv är en viktig pusselbit i affärsstrategin... 6 Tillväxtmöjligheter... 7 Attraktiv värdering med en tydlig uppsida... 7 Finansiella prognoser... 9 Farfield stärker tillväxten i år och nästa... 9 Detaljerade prognoser KSV Nima bör återhämta sig Stabilare än sektorn Kostnaderna fortsätter att öka Risker i prognoserna Värdering Relativvärdering Värderingsrabatten högre än sektorkollegor Uppköp inom sektorn visar på stor potential Nischad global aktör Kärnverksamheten är inom vetenskapliga instrument Vetenskapliga instrument Marknaden och trender Stor potential inom nischområdet Akademin är en stabil kundgrupp Högre anslag till akademin att vänta i USA Mycket finns kvar att hämta från stödpaket i USA Begränsad risk för negativa effekter i Europa Storbritannien håller fast vid budget Risker i Japan, men bättre i Kina Läkemedelsindustrins investeringar växer med BNP Nanoteknologi ger bränsle åt tillväxten Stort intresse inom forskarvärlden Ett kommersiellt genombrott står för dörren Appendix Produktbolagen Q-Sense var den första byggstenen till koncernen Unik patenterad teknologi Biacore - en anledning till stort intresse Stor skillnad i försäljningstillväxt Nya produkter kan öppna nya marknader Förstärkning genom förvärv av Farfield Teknologin Högt pris och svag distribution har bromsat KSV Nima under gemensam fana Möjligheter och risker Ambitiösa mål för Attension Osstell - lönsam men udda fågel Stabilitet i implantatet betydelsefullt Litet bolag men stor potential Otydliga synergier med övrig verksamhet Appendix Ägare Sammanfattning Redeye Rating

4 Denna sida har avsiktligt lämnats tom 4

5 Investeringssammanfattning Biolin Scientific AB (Biolin) är en koncern som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument. Instrumenten riktar sig mot forskare som bedriver grundforskning. Bolagets produkter säljs globalt via egen säljkår i Norden, Storbritannien och USA och på övriga marknader via ett nätverk av distributörer med kunder i över 70 länder. Utanför Helsingfors, Finland, ligger bolagets egna tillverkningsenhet, där huvuddelen av analysinstrumenten monteras. En koncern med fem olika varumärken Hög koncentration mot akademin har varit en fördel under krisen Biolin är en koncern skapade genom förvärv. Koncernen består idag av fem olika varumärken, uppdelade i två segment; vetenskapliga instrument och diagnostiska instrument. Av de två områdena finns kärnverksamheten i Biolin inom vetenskapliga instrument som representerar nästan 80 procent av omsättningen och resultatet, vilken vi fokuserat på i denna analys. Inom segmentet kommer huvuddelen av kunderna från den akademiska världen, vilken står för omkring 75 procent av försäljningen. Detta är en begränsad kundgrupp i dess storlek men har flera fördelar för Biolin i nuläget. Först och främst är oftast akademiska projekt långsiktigt finansierade med anslag från offentliga institutioner. Det är en kundgrupp med hög benägenhet att pröva nya innovativa teknologier. Med hjälp av nya teknologier kan forskare göra nya upptäckter som publiceras och stärker deras renommé. Detta återkopplar till bolaget med nya användningsmöjligheter och ökad kännedom kring de unika möjligheterna instrumenten erbjuder. För Biolin är därför denna kundgrupp mycket viktig och bolaget har som ambition till nära samarbete genom att bygga forskarnätverk. Den offentliga finansieringen till akademisk forskning har klarat sig helskinnat genom den finanskris som varit. Vi uppfattar till och med att krisen ökat medvetenheten hos politiker av vikten att investera i akademisk forskning för att långsiktigt bygga upp en stark konkurrenskraft inom landet, vilket uttalanden från ledande politiker tyder på. Därtill finns kortsiktiga stimulanser kvar i systemen i spåren av finanskrisen som vi tror ska ge ökad efterfrågan från forskarvärlden under nästa år. Tillväxtpotential inom flera områden, som exempelvis nanoteknik Biolins instrument används för att på nanonivå mäta interaktioner på ytor, vilket är betydelsefullt vid utveckling av exempelvis nya nanoteknik produkter. Vi räknar med en kraftig expansion närmaste åren inom nanoområdet när två decenniers forskning och utveckling materialiseras i produkter på marknaden. Ökad kommersialisering ska driva en ökad efterfrågan på bland annat instrument som används inom grundforskning för att utveckla nya produkter, instrument som exempelvis tillhandahålls av Biolin. 5

6 Tillväxtmål på 25 procent och EBITDA-mål på 20 procent Utmanande mål för tillväxten Bolagets finansiella långsiktiga mål är att nå en årlig tillväxt på 25 procent och en EBITDA-marginal på 20 procent. För att klara det krävs att Biolin gör kompletterande förvärv, då den organiska tillväxten ligger på procent årligen. Vi har dock inte inkluderat förvärv i analysen. Till skillnad från tillväxtmålet anser vi att lönsamhetsmålet är betydligt mindre utmanande. Bolaget har på rullande tolvmånadersbasis levererat en EBITDA-marginal på 13,9 procent. Med en stabil tillväxt på bolagets produkter närmaste åren räknar vi med att Biolin når marginalmålet under år Vi menar till och med att det finns anledning att tro på Biolin kan komma överträffa lönsamhetsmålet, då verksamheten ger höga bruttomarginaler (78 procent i genomsnitt senaste fem åren). Detta styrks exempelvis när vi jämför med Biacore, som blev uppköpt 2006 av General Electric. Biacore hade en genomsnittlig EBITDA-marginal mellan åren på nästan 22 procent, sista åren upp mot 28 procent. En jämförelse med andra stora etablerade bolag inom samma sektor visar även det på en uppsida för bolagets marginalmål, se nedan. Uppsida för bolagets lönsamhetsmål Brutto- och EBITDA-marginal, urval analysinstrumentbolag Techne EBITDA-marginal Thermo Fisher PerkinElmer Bruker Waters Life Tech. Bio-Rad Biotage Masimo Illumina Biolin Sci Bruttomarginal Källa: Bolagsrapporter och Redeye Research Vi räknar med fler förvärv inom framförallt vetenskapliga instrument Förvärv är en viktig pusselbit i affärsstrategin Biolin vill bli en globalt ledande leverantör av analysinstrument inom sitt område. En mycket ambitiös målsättning som kräver stark organisk utveckling och att flera framgångsrika bolagsförvärv genomförs. Strategin är att förvärva småbolag inom segmentet vetenskapliga instrument med en lovande teknologisk plattform där teknologin är dåligt spridd genom svag distribution. I tabellen på nästa sida har vi sammanställ hittills genomförda förvärv av bolaget, för att ge en indikation om prislappen. 6

7 Förvärvade bolag Målbolag Datum Prislapp* Försäljning Multipel av försäljning KSV Okt MSEK 27 MSEK 1,6 Nima Sept MSEK 11 MSEK 1,0 Farfield Mars MSEK 18 MSEK 1,0 Medelvärde 1,2 Källa: Redeye Research * Redeyes bedömning Potential att växa med industriella applikationer Tillväxtmöjligheter Biolin har i dagsläget en stor slagsida mot den akademiska världen, vilket så här långt varit en bra kund och tillväxtmöjlighet för bolaget. Långsiktigt krävs dock att den industriella delen växer. Det betyder fortsatt höga kostnader för forskning och utveckling, cirka 25 procent av de totala kostnaderna. Investeringar behövs både i nya instrument som kan hantera större flöden, men även stora satsningar inom applikationsutveckling. Bolagets finanser är tillfredsställande och tillräckliga för att möta kommande tilläggsköpeskillingar och rörelsekapitalbehov. Det finns dock inget utrymme för utdelningar till aktieägarna närmaste två åren. Farfield och Q-Sense agerar tillväxtmotorer Tillväxten fram till år 2015 räknar vi med genomsnittligt uppgår till 14 procent. För i år och nästa räknar vi med att bolagets intäkter stiger med 18 procent per år, drivet av förvärvet av Farfield och stark underliggande marknad. Största risken är den svenska valutan som under det andra halvåret fortsatt stärkas. Biolins instrument går till 97 procent på export, varför en stärkt krona ger en negativ effekt på omsättningen. Eftersom bolaget har en del av kostnaderna i utländska valutor som en naturlig hedge, bedömer vi att påverkan på marginalerna inte är lika påtalig. Höga marginaler lyfter vinsten DCF-värde 14 kronor per aktie Bolagets höga bruttomarginaler ger en stark vinstutveckling under vår prognosperiod, där vinsten per aktien rensat för skatteeffekter, stiger från 0,7 kronor per aktie i år till 2,2 kronor per aktie under år De främsta riskerna i prognoserna är att bolaget är litet med begränsade resurser i utveckling och marknadsföring. När bolaget växer finns en uppenbar risk för att konkurrensen hårdnar. Attraktiv värdering med en tydlig uppsida Vårt fundamentalt motiverade värde uppgår till 14 kronor per aktie, när vi använder oss av en WACC på 12,0 procent för att diskontera framtida kassaflöden. Värderingen är attraktiv, vilket styrks när vi jämför värdering med jämförbara bolag. Detta gäller även när vi jämför med den genomsnittliga värderingsrabatten bland de bolag inom sektorn som Redeye bevakar. 7

8 Vi anser att rabatten är omotiverat hög givet bolagets stabil finansiell ställning. Därtill listar vi nedan fem skäl som talar för Biolin som investering med en uppvärderingspotential. Tydlig uppvärderngspotential för aktien Slutkunderna är huvudsakligen akademiska forskare vars anslag löper över flera år, vilket ger låg konjunkturell exponering Lågt beroende av enskilda kunder. Den typiska kunden köper ett instrument för maximalt 2 miljoner kronor Jämn fördelning mellan olika geografiska områden, vilket motverkar störningar i enskilda ekonomier Unik patenterad teknologi som håller borta konkurrenter Det är en sektor med höga inträdesbarriärer SWOT-analys Styrkor Unika patenterade teknologier Höga marginaler på produkter med stor tillväxtpotential Stabilt långsiktigt finansierade kunder Svagheter Litet bolag med begränsade resurser till produktutveckling och marknadsföring Flera av bolagets teknologier är relativt dåligt igenkända, speciellt inom industrin Nytt ledarskap utan tidigare erfarenhet från att leda ett börsbolag Möjligheter Positionerat inom tillväxtområden nanoteknik och biovetenskap Eget etablerat globalt försäljningsnätverk, vilket kan användas vid förvärv Hot Tekniksprång som gör bolagets produkter omoderna Låg marknadspenetration Ökad kännedom av bolagets unika patenterade teknologier Källa: Redeye Research 8

9 Finansiella prognoser Bolaget har levererat tillväxt 19 kvartal i rad Biolin är ett tillväxtbolag som visat omsättningstillväxt 19 kvartal i rad. Sedan 2008 visar bolaget även svarta siffror med en EBITDA-marginal på rullande tolvmånadersbasis på 13,9 procent. Vi räknar med att bolaget har en fortsatt god tillväxtpotential, vilket tillsammans med höga marginaler från produkterna ska lyfta vinsten än snabbare närmaste åren. I analysen har vi gjort en större genomgång av våra prognoser för Biolin och främst reviderat upp vår syn på bolagets långsiktiga tillväxtpotential. Biolin är extremt exportinriktat med cirka 97 procent av försäljningen utanför Sverige. Vi har som en effekt av den stärkta svenska kronan tagit ned våra prognoser över försäljningen för innevarande och nästa år med 2 procent. Eftersom vi samtidigt höjt vårt marginalantagande för nästa år blir effekten för resultatet begränsad, se tabell nedan. (MSEK) 2010P 2011P Försäljning Ny Tidigare EBITDA Ny Tidigare VPA-justerat* (SEK) Ny 0,66 0,91 Tidigare 0,77 0,94 * exklusive positiv skatteeffekt Valutan ger en negativ effekt i år Farfield stärker tillväxten i år och nästa Under det första halvåret i år växte verksamheten och omsättningen steg med 15,0 procent till 69,8 miljoner kronor. En viktig anledning till det är förvärvet av Farfield, vilket konsolideras från och med det andra kvartalet i år. Exkluderat Farfield låg tillväxten på beskedliga 5,6 procent. Dollarn och euron är huvudvalutor för Biolin, vilka står för omkring 40 respektive 50 procent av intäkterna. Bolaget har ingen valutasäkringsstrategi för tillfället varför förändringar snabbt slår igenom. Vi uppskattar att försäljningen under första halvåret påverkats negativt med omkring 9 procent, vilket indikerar en organisk volymtillväxt på cirka 15 procent. Finanserna är i gott skick Vid halvårsskiftet uppgick bolagets likvida medel till 24,5 miljoner kronor och de räntebärande skulderna till 44,0 miljoner kronor. Bolagets räntebärande skulder utgörs av checkräkning till Nordea samt av konvertibla skuldebrev riktade till ägare till de förvärvade bolagen KSV och Farfield, 12,5 miljoner kronor respektive 14,4 miljoner kronor. Konvertibeln till KSV s ägare löper till och med den 30 juni nästa år till en ränta på 3,0 procent med ett lösen pris på 10 kronor per aktie. Totalt kan det ge en utspädning med 5 procent. Konvertibeln till Farfield har en löptid på 12 månader då de kan konverteras till aktier till en kurs på 10,95 kronor med en potentiell utspädning med drygt 5 procent. Därtill finns en eventuell tilläggsköpeskilling av ytterligare konvertibler, vilken ska motsvara 9

10 försäljningsökningen under perioden mellan 1 april 2010 till 31 mars Det maximala beloppet för tilläggsköpeskillingen uppgår till 11,3 miljoner kronor. Baserat på våra prognoser för Farfield beräknar vi att tilläggsköpeskillingen kommer uppgå till 3,7 miljoner kronor. Då aktien handlas under konverteringsnivåerna i nuläget finns en risk att ägarna väljer lösa dem mot kontanter, sammanlagt 26,9 miljoner kronor under nästa år. Baserat på våra prognoser över kassaflöde och befin-tlig finansiell resurs känner vi oss trygga att bolaget kan lösa lånen utan behov av att emittera. Utöver det bedömer vi att bolaget är kreditvärdiga för att uppta ett banklån, då bolaget idag har en stabil lönsamhet. Om bolaget finansierar detta med lån skulle soliditeten ändå ligga på knappt 70 procent. I vår värderingsmodell av Biolin har vi utgått ifrån att skulderna konverteras till nya aktier. Kassaflöden behövs i verksamheten Den finansiella ställningen är under kontroll, men trots det ser vi inget utrymme närmaste åren för att bolaget delar ut pengar. Kassaflödena från verksamheten behövs i verksamheten och för potentiella förvärv. Detaljerade prognoser I tabellen nedan har vi gjort en sammanställning av våra detaljerade prognoser för Biolin till och med år 2015, uppdelat mellan varje produktvarumärke. Försäljning (MSEK) Q1 Q2 Q3E Q4E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Farfield 5,7 4,0 6,0 15,7 24,3 30,3 36,4 43,7 50,2 YoY% 55% 25% 20% 20% 15% Q-Sense 39,6 56,2 13,8 13,5 16,2 22,0 65,5 76,0 87,4 100,5 115,6 132,9 YoY% 33% 42% 35% 38% 0% 10% 17% 16% 15% 15% 15% 15% Attension 18 19,9 3,1 4,2 4,1 8,0 19,4 21,8 24,4 26,8 29,5 31,5 YoY% 11% -23% -9% 10% 5% -3% 12% 12% 10% 10% 7% KSV Nima 31,1 32,1 4,5 6,3 7,1 9,6 27,5 31,9 36,7 40,4 44,4 48,8 YoY% 8% 3% -38% -37% 15% 10% -14% 16% 15% 10% 10% 10% Osstell 20,3 28,3 10,2 8,5 6,4 8,4 33,4 36,6 40,3 44,3 48,7 53,6 YoY% 36% 39% 96% -12% 10% 10% 18% 9% 10% 10% 10% 10% Nettoomsätting 109,0 136,7 31,6 38,2 37,8 53,9 161,5 190,5 219,1 248,4 281,9 317,1 Materialkostnader -24,8-31,4-5,7-8,2-8,3-11,3-33,5-39, ,2-59,2-66,6 Bruttoresultat 84,2 105,3 25,9 30,0 29,5 42,6 128,0 150,9 173,1 196,2 222,7 250,5 Personalkostnader -44,7-46,8-11,7-13,6-12,8-16,4-54,6-61,4-69,0-77,0-86,0-95,1 Övriga rörelsekostnader -36,1-41,5-11,2-12,8-11,7-13,5-49,2-58,3-65,7-74,5-84,6-92,0 EBITDA 3,4 17,0 3,0 3,6 4,9 12,7 24,2 31,2 38,3 44,7 52,1 63,4 Marginal (%) 3,1% 12,4% 9,5% 9,4% 13,0% 23,6% 15,0% 16,4% 17,5% 18,0% 18,5% 20,0% Avskrivningar -4,0-5,0-1,2-1,5-1,4-1,4-5,5-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 EBIT -0,6 12,0 1,8 2,1 3,5 11,3 18,7 25,2 32,3 38,7 46,1 57,4 Finansnetto 5,1-0,8-1,2-0,5-0,5-0,5-2,7-1,0-0,5 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt 4,5 11,2 0,6 1,6 3,0 10,8 16,0 24,2 31,8 38,7 46,1 57,4 Skatt 15,0 22,0 22,7 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoresultat 19,5 33,2 23,3 1,6 3,0 10,8 38,8 24,2 31,8 38,7 46,1 57,4 Källa: Redeye Research 10

11 Lägre fluktuation er med starkt fokus på akademin Merparten av bolagets kunder finns inom den akademiska världen och är stabilt och långsiktigt finansierade. Det minskar fluktuationerna i den underliggande efterfrågan som inte nämnvärt påverkas av konjunktursvängningar. Detta har åter bekräftats i den senaste konjunktursnedgången. Vi räknar med att anslagen till dessa kunder ska fortsätta stärkas på bolagets huvudmarknader, vilket talar för en stabil underliggande efterfrågan. Kortsiktigt räknar vi med att det finns mer att hämta från de amerikanska ekonomiska stimulanspaketen som lanserades under fjolåret, vilka beräknas nå en kulmen under nästa år baserat på signaler från industrin. Denna typ av extra pengar som kommer in i systemet bör gynna dyra instrument som säljs under varumärket Farfield och Q-Sense. Tillsammans med förvärvseffekten från Farfield räknar vi med att Biolin leverera stark tillväxt nästa år där försäljningen stiger med 18 procent till 190,5 miljoner kronor. Vi ser därtill utrymme för fortsatt marginalexpansion under nästa år som lyfter EBITDA-marginalen till 16,4 procent. Bruttomarginaler på upp mot 80 procent Bolaget har mycket hög bruttomarginal varför EBITDA-marginalen bedöms fortsätta stärkas närmaste fem år för att uppnå bolagets uppsatta långsiktiga mål på 20 procent. Vi räknar därför även med en snabbare vinsttillväxt än försäljningen. Vinsten per aktie beräknas efter full utspädning stiga från 0,7 kronor under innevarande år till 2,2 kronor per aktie under år Omsättningen kan dubblas i Q-Sense till år 2015 Fram till år 2015 är det framförallt Farfield och Q-Sense instrument vi förväntar oss kommer stå för den starkaste tillväxten inom koncernen, drivet av förstärkt distribution, nya produkter och applikationsutveckling. I våra prognoser för Q-Sense räknar vi med en fortsatt stabil tillväxt på igenomsnitt 15 procent per år till och med år 2015, se tabell nedan. Prognoser Q-Sense, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Reserach 11

12 Även om ovanstående prognoser baseras på att Q-Sense tillväxt ligger i överkant av den underliggande marknadstillväxten, är det betydligt lägre än den tillväxt bolaget uppvisat senaste fem åren på cirka 30 procent per år. Vi har sett en inbromsning i försäljningen senaste tolvmånaderna med en organisk tillväxt på drygt 20 procent. Därtill är bolaget idag betydligt större än för fem år sedan och har en högre marknadsandel bland sina kärnkunder, akademin. En uppsida är bolagets nya mer automatiserade instrument som är under utveckling som kan komma adressera industriella kunder i högre grad. Betydande tillväxtpotential för Farfield inom Biolin Vi räknar med att Farfield har en betydligt starkare försäljningstillväxt och växer med i genomsnitt nästan 30 procent per år. Bolaget är i tidigare fas än Q-Sense och har mycket att vinna på att ingå i Biolin koncernen och dess starka distributionsnätverk. Bolagets instrument är dock relativt dyra med ett pris på nästa 2 miljoner kronor, vilket kan ha en hämmande effekt. Försäljningen beräknas öka till 50,2 miljoner kronor under år 2015, se tabell nedan. Prognoser Farfield, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Research Fortsatt fokus på akademin viktig för Farfield Utöver fördelarna med att ingå i Biolins försäljningsnätverk kommer det vara viktigt för bolaget att fortsätta vara aktiva i att bygga vidare på forskarnätverket. Detta för att öka kännedomen kring DPI-teknolgin genom öka antalet publicerade vetenskapliga artiklar. När vi ser på den framgång som Biolin haft inom detta med Q-Sense känner vi oss stärkta i våra prognoser. Det som dock fortsatt hämmar tillväxten för Farfield är att instrumenten är dyra. Lägre pris med samma prestanda är givetvis önskvärt för öka användandet inom den akademiska världen. KSV Nima bör återhämta sig Det nybildade bolaget KSV Nima har haft en svag utveckling senaste året med en organisk försäljningsnedgång på cirka 10 procent, vilken accelererat 12

13 Nylansering av varumärket bör ge bra drag i närtid under det första halvåret då försäljningen sjönk med drygt 30 procent. En del av förklaringen är att övergången till att vara ett gemensamt bolag med nya produktlanseringar spelar in. KSV Nima är även inom ett nischområde som är relativt moget. Vi räknar dock med att försäljningen återhämtar sig något under det andra halvåret, drivet av lansering av nya instrument och ökade försäljningsinsatser. Under kommande fem år räknar vi med en ökad försäljning med cirka 11 procent. Prognoser KSV Nima, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Research Långsiktigt bedömer vi att den underliggande efterfrågan ligger på cirka 5 procent. En möjlighet som kan öka tillväxten betydligt är nya marknader inom nanoteknikområdet. Satsningar på Attension lyfter tillväxten Verksamheten inom Attension är även den inom ett moget område där det även finns ett antal betydligt större konkurrenter att tampas med. Å andra sidan är denna marknad mer industriellt inriktad. Bolaget har missgynnats av att produktvarumärket ändrades i fjol till Attension. Försäljningen senaste tolvmånaderna är ned med cirka 7 procent, där valutan spelar en stor del givetvis. Det är dock inte mycket till tillväxt. Vi uppfattar dock att Biolin satsar resurser i marknadsföring och produktutveckling för att stärka försäljningen med ambitionen att varumärket ska bli ledande inom nischen tensiometri. Tuff utmaning men nya produkter som lanseras löpande lyfter försäljningen med drygt 9 procent per år fram till år 2015, se tabell nedan. 13

14 Prognoser Attension, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Reserach Lugnare period för Osstell väntas Sista produktvarumärket är Osstell, ett bolag verksamt inom ett helt annat område än ovanstående. Bolagets produkter är unika och patenterade, men vi känner oss osäkra i huruvida Biolin är tillräckligt resursstarka för att nå en hög marknadspenetration. Försäljningen har även uppvisat en successivt avtagande tillväxt senast året. Vi är därför försiktiga i prognoserna för Osstell som vi räknar med kommer växa med knappt 10 procent årligen fram till år 2015, se tabell nedan. Prognoser Osstell, Miljoner kronor P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Källa: Redeye Research 14

15 Inte så stora säsongsvariationer Behov av fortsatta satsningar inom FoU Stabilare än sektorn Likt andra bolag inom Life Science-området är Biolins verksamhet förenad med säsongsvariation i intäkterna där det fjärde kvartalet är det märkbart starkaste. Dock är det för övriga kvartal relativt jämnt fördelat mellan intäkterna, vilket skiljer sig mot många andra liknande bolag i sektorn. En förklaring till det är bolagets höga andel av intäkterna från forskarvärlden, där bokslutsåren i vissa länder inte följer kalenderår, exempelvis Storbrittanninen och Japan. En viss nedgång brukar komma i det tredje kvartalet då semestrar väger in. Kostnaderna fortsätter att öka Kostnaderna för verksamheten räknar vi med kommer öka tillföljd av tillväxten, dock mindre än intäkterna. Den stora utmaningen närmaste åren för bolaget ligger i att ta verksamheten från att vara ett litet nischat bolag till ett medelstort bolag inom analysinstrument. En viktig faktor för att lyckas med det är att investera i forskning och utveckling. Dessa kostnader redovisas inte separat av bolaget, men uppgår enligt ledningen till omkring en fjärdedel av de totala kostnaderna årligen. För att stärka produktportföljen mot nya och tidigare kunder är det viktigt att bolaget fortsätter investera i forskning och utveckling och vi räknar med att andelen består under prognosperioden. Även marknadsföring och service drar upp kostnaderna Biolin är en liten aktör med begränsade resurser Vi räknar även med att bolagets kostnader för försäljning och marknadsföring stiger underperioden, delvis drivet av en högre försäljning generellt men även för att stärka varumärken som exempelvis Attension. En annan viktigt konkurrensfaktor är att bolaget har en väl fungerande service mot sina kunder. Med ökad försäljning stiger dessa kostnader. Risker i prognoserna Biolin är ett litet bolag med begränsade resurser i utveckling och marknadsföring. I takt med att bolagets produkter bredare når ut till kunder finns en uppenbar risk för en ökad konkurrens från större aktörer, vilket skulle kunna hämma tillväxten. Ett annat problem för bolaget är att instrumenten är komplexa och därmed ställer höga krav på kunderna. Därför behövs både högt utbildade personal inom forskning och utvecklingen samt inom försäljning. Tillgång på kompetent personal är en möjlig flaskhals som kan bromsa bolagets expansion. Det innebär även att bolaget i viss mån är sårbart för avhopp från nyckelpersoner. Andra risker är att den politiska ambitionsnivån att tillföra resurser till de nationella organisationer inom forskning och utveckling minskar, vilket kan leda till lägre efterfrågan från den akademiska världen. Givet de stora budgetunderskott som finns i världen är detta en risk som inte ska underskattas även om det i dagsläget ser stabilt ut. Därtill finns alltid en risk för tekniksprång även om sådant inte sker över en natt. 15

16 Värdering För att värdera Biolin Scientific använder Redeye en traditionell diskonterad kassaflödesmodell (DCF), där vi prognostiserat varje enskilt produktområde inom koncernen till och med år För perioden räknar vi med att Biolin levererar en genomsnittlig årlig tillväxt på drygt 14 procent. Under denna period räknar vi med att bolagets lönsamhet (EBITDA) förbättras från 15 procent för innevarande för att under år 2015 nå upp till bolagets långsiktiga mål på 20 procent. Därefter räknar vi med att tillväxten avtar och sjunker från 10 procent ned mot 6 procent under år 2020, vilket även utgör vår terminala tillväxtfaktor. Motiverat DCF-värde 14 kronor per aktie För att diskontera framtida kassaflöden använder vi en genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) som beräknas till 12,0 procent, när vi använder ett betavärde på 1,3. Baserat på ovanstående utgångspunkter uppgår vårt fundamentalt motiverade värde för Biolin till 378 miljoner kronor eller 14,1 kronor per aktie. Potential till högre marginalmål visar på ytterligare uppsida När vi studerar utvecklingen för bolagets rörelsemarginal och hur den förändras i relation till intäkter slår omkring 40 procent av ökningen rakt ned till rörelseresultatet. I vårt huvudscenario har vi utgått ifrån bolagets långsiktiga målsättning om en EBITDA-marginal på 20 procent. Det finns anledning att tro att bolaget ska kunna nå högre. Detta styrks även när vi jämför med Biacore, som blev uppköpt 2006 av General Electric. Biacore hade en genomsnittlig EBITDA-marginal mellan åren på nästan 22 procent, sista åren upp mot 28 procent. En jämförelse med andra stora etablerade bolag inom samma sektor visar även det på en uppsida för bolagets marginalmål (se sid 6). I tabellen nedan har vi därför gjort en känslighetsanalys mellan avkastningskrav (WACC) och rörelsemarginal (EBITDA-marginal). WACC EBITDAmarginal 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 15% 17,0 15,0 13,4 12,1 11,0 10,1 9,3 18% 19,0 16,7 14,8 13,3 12,0 10,9 10,0 20% 20,3 17,8 15,7 14,1 12,7 11,5 10,5 22% 21,7 18,9 16,7 14,9 13,4 12,1 11,0 25% 23,7 20,6 18,1 16,0 14,4 12,9 11,7 Källa: Redeye Research Lyckas bolaget leverera en stabil tillväxt närmaste åren räknar vi med att investerarnas riskpremie dessutom kan justeras ned betydligt. Det finns därför en uppsida i aktien på ytterligare 70 procent jämfört med vårt DCFvärde om bolaget kan närma sig det Biacore levererade. 16

17 Ingen utmanade värdering Relativvärdering Utöver DCF-värdering har vi gjort en relativvärdering med ett antal jämförbara bolag som tillhandahåller instrument till nanoindustrin, nordiska jämförbara bolag och ett antal internationella instrumenttillverkare, se tabell nedan. Trots en omfattande lista är det inga bolag som är direkt jämförbara med Biolin. Det är även värt att poängtera är att ett antal av bolagen i tabellen bara följs av en analytiker, varför styrka som jämförelseobjekt till viss del är begränsad. Relativvärdering jämförbara bolag P/E EV/EBITDA EV/S Bolag 2010E 2011E 2012E 2010E 2011E 2012E 2010E 2011E 2012E Nanoinstrumentbolag Accelrys Inc. na na na na na na 2,1 1,9 1,8 FEI Company 22,4 16,2 14,5 8,4 7,0 na 1,0 0,9 0,9 VEECO Instruments Inc 9,3 8,3 12,0 4,4 4,3 6,1 1,3 1,1 1,7 Medelvärde 15,9 12,3 13,3 6,4 5,6 6,1 1,5 1,3 1,4 Median 15,9 12,3 13,3 6,4 5,6 6,1 1,3 1,1 1,7 Biolin Scientific AB (Redeye) 14,1 10,2 7,8 11,1 8,6 7,0 1,7 1,4 1,2 Nordiska instrumentbolag Biotage AB 26,5 15,1 13,0 7,5 5,5 5,1 1,0 0,9 0,9 Cellavision AB 9,5 6,5 6,1 na na na 2,1 1,8 1,6 Nordiag ASA neg neg neg neg neg 11,6 1,1 0,8 0,7 Mean 18,0 10,8 9,6 7,5 5,5 8,3 1,4 1,2 1,0 Median 18,0 10,8 9,6 7,5 5,5 8,3 1,1 0,9 0,9 Biolin Scientific AB (Redeye) 14,1 10,2 7,8 11,1 8,6 7,0 1,7 1,4 1,2 Internationella instrumentbolag BIO-RAD Laboratories 17,8 15,9 14,0 7,1 6,7 6,5 1,3 1,3 1,2 Bruker Corp 22,4 17,6 15,7 12,0 9,8 8,5 1,9 1,7 1,5 Caliper Life Sciences neg neg 69,2 59,0 34,2 21,4 1,4 1,3 1,3 Dionex Corp 24,6 20,8 na 13,6 12,1 na 3,3 3,0 na Illumina Inc 50,7 36,9 29,2 25,4 18,5 15,3 6,6 5,4 4,7 Life Technologies 13,6 12,3 11,3 8,1 7,8 7,3 3,0 2,8 2,6 PerkinElmer Inc 17,6 14,9 13,2 11,0 10,0 9,0 1,8 1,8 1,7 Tecan Group AG 15,9 13,3 11,4 10,9 9,9 8,6 1,8 1,7 1,6 Thermo Fisher Scientific 14,3 12,7 11,6 9,1 8,5 7,8 2,0 1,9 1,8 Waters Corp 18,3 16,1 14,3 12,8 11,6 10,8 4,2 3,9 3,7 Mean 21,7 17,8 21,1 16,9 12,9 10,6 2,7 2,5 2,2 Median 17,8 15,9 14,0 11,5 10,0 8,6 1,9 1,8 1,7 Biolin Scientific AB (Redeye) 14,1 10,2 7,8 11,1 8,6 7,0 1,7 1,4 1,2 När vi jämför med ovanstående bolag framstår inte värderingen som särskilt utmanande. Leverera boaget en hygglig tillväxt närmaste åren och samtidigt stärker marginalen, vilket inte är en alltför vågad prognos, finns en tydlig uppsida. Biotage framstår som det bästa jämförelsebolaget och i relation till dess nyckeltal framstår Biolins värdering attraktiv, med bättre tillväxt och lägre vinstmultiplar. 17

18 Värderingsrabatten högre än sektorkollegor Biolin Scientific Biolin handlas idag till en värderingsrabatt på 34 procent i förhållande till vårt fundamentalt motiverade värde. Det är betydligt över genomsnittet för jämförbara sektorkollegor under bevakning av Redeye, vilket i dagsläget uppgår till 28 procent, se tabell nedan. Värderingsrabatt på 34 procent Fundamental värderings rabatt bolag inom medicinteknik 40% 35% 30% Genomsnittlig rabatt 28 % Aktiekursrabatt 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aerocrine Biolin Cellavision Contextvision Linkmed Sectra Vitrolife Källa: Redeye Research Omotiverat hög rabatt anser vi Affärer i sektorn visar på ytterligare potential Rabatten är omotiverat hög jämfört med ovanstående sektorbolag utifrån flera perspektiv tycker vi. Först och främst är den finansiella risken i verksamheten begränsade. Bolaget är lönsamt sedan år 2008 och vi ser ingen risk för någon nyemission för att finansiera den löpande verksamheten. Biolins kunder är dessutom mindre volatila i sin efterfrågan, vilket ska leda till en jämn tillväxt och vinstökning. Detta bör premieras då ett flertal av ovanstående bolags försäljning och resultat tenderar att variera mer med konjunkturen. Bolagets produkter har höga marginaler varför tillväxten slår starkt igenom på vinsten. Uppköp inom sektorn visar på stor potential Sedan lång tid tillbaka har Life Science industrin präglats av strukturaffärer, då industrin varit fragmenterad. Idag har visserligen koncentrationen ökat och de sju största aktörerna representerar omkring 40 procent av marknaden. Det är trots allt en relativt låg koncentration och vi räknar med att bolagsaffärer kommer fortsätta många år framåt. Inte minst har Biolin självt ett intresse att genomföra affärer för att växa och leverera på bolagets aggressiva tillväxtmål. Vi tror dock det kommer handla om små spelar ännu en tid. Vi har på nästa sida sammanställt en tabell av urval av genomförda förvärv inom analysinstrumentområdet senaste tre åren för att visa på potentialen för ett potentiellt uppköp av Biolin. 18

19 Urval förvärv inom Life Science området Relevanta företagsaffärer Målbolag Köpare Datum Prislapp Försäljning Multipel av försäljning Whatman GE Healthcare April MUSD 228 MUSD 3,1 Applied Biosystems Invitrogen Juni MUSD MUSD 3,1 Corbett Life Sciences Qiagen Juli MUSD 25 MUSD 5,4 Biolab Thermo Fisher Scientific April MUSD 120 MUSD 1,0 Varian Inc. Agilent Juli MUSD 941 MUSD 1,6 Mass Spectometry (JV) Danaher Sept MUSD 265 MUSD 1,7 MDS Analytical Tech. (JV) Danaher Sept MUSD 410 MUSD 1,6 Ahura Scientific Thermo Fisher Scientific Jan MUSD 45 MUSD 3,2 Millipore Merck KGaA Feb MUSD MUSD 4,2 Fermentas Int. Thermo Fisher Scientific Maj MUSD 54 MUSD 4,8 Median 3,1 Medelvärde 3,0 Källa: Redeye Research Medelvärdet och medianen ligger i princip i paritet och indikerar på ett förvärvspris på i genomsnitt 3 gånger det uppköpta bolagets försäljning. Överfört på årets förväntade omsättning för Biolin indikerar det ett potentiellt pris på 485 miljoner kronor eller 20 kronor per aktie. 19

20 Nischad global aktör Fokus på högteknologiska analysinstrument Biolin Scientific AB (Biolin) är en koncern som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument, vilka främst riktar sig mot forskare och som används inom grundforskning. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg och produkterna säljs via en global försäljningsorganisation med kunder i 70 olika länder. Samordningen av försäljningen styrs från Stockholmskontoret, men bolaget har även försäljningskontor i Baltimore, USA, Shanghai, Kina och Manchester, Storbritannien. På den amerikanska, nordiska och brittiska marknaden har Biolin byggt en egen försäljningsorganisation. Biolin är ett relativt litet bolag med en struktur likt ett storbolag med tillgång till en egen tillverkningsenhet som ligger utanför Helsingfors i Finland, där huvuddelen av bolagets analysinstrument monteras. Innovationskraften i förvärvade bolag behålls lokalt Bolaget är uppdelat i ett antal olika produktbolag som verkar med egna varumärken. Denna lösning är vanlig i branschen och används för att behålla värdet i varumärket och kundens inarbetade förtroende. Det är även en lösning för att behålla innovationskraften i det förvärvade bolag och ligga kvar nära det universitet varifrån innovationen härstammar, vilket kan förenkla vid rekrytering och samarbeten. För att hävda sig inom analysinstrumentområdet räcker det inte bara att tillhandahålla nya och unika mätmetoder. Det är minst lika viktigt att utveckla nya applikationer som ökar användningsmöjligheterna samt gör mätresultaten lätta att tolka för användaren. Bolaget lägger därför ned stora resurser i applikationsutveckling. Q-Sense är största varumärket inom koncernen Kärnverksamheten är inom vetenskapliga instrument Biolin består idag av fem olika varumärken, vilka i sin tur är uppdelade i två produktsegment; vetenskapliga instrument och diagnostiska instrument. Det största varumärket inom Biolin är Q-Sense, som även utgör grunden till bolagsbygget och förvärvades av dåvarande MediTeam under år Försäljning för Q-Sense har haft en mycket stark tillväxt och utgör drygt 40 procent av koncernens totala försäljning. Q-Sense ingår i segmentet vetenskapliga instrument, vilket är Biolins kärnområde. Utöver Q-Sense ingår varumärkena Attension, Farfield och KSV Nima. Gemensamt för dessa är att det är instrument som används av forskare till forskning inom nanoteknologi och biovetenskaper. Kunder utgörs främst av akademiska forskare, bioteknik och läkemedelsbolag och större industribolag. Osstell riktar sig mot andra kundgrupper Produktsegment diagnostiska instrument består enbart av Osstell, som utvecklat ett instrument för att mäta stabilitet i tandimplantat. Bolaget riktar sig mot och tandkirurger som i sitt arbete sätter in tandimplantat. Det finns få tandläkare tydliga synergier mellan de bägge segmenten som riktar sig mot helt skilda kundgrupper, heller inga tydliga synergier i produktutveckling. Enda tydliga gemensamma nämnare är att det handlar om högteknologiska instrument som bygger på unika teknologier. Därtill är 20

21 verksamheten i Osstell lönsam och bidrar till koncernens resultat. Vi har dock svårt att se denna verksamhet som långsiktigt strategisk för bolaget, varför det mest troliga i slutändan är en industriell affär. Ny VD har gedigen erfarenhet men är oprövad att leda ett noterat bolag Sedan Q-Sense köptes under år 2003 har verksamheten växt snabbt inom Biolin och med det antal anställda som idag uppgår till drygt nittio personer. Under våren tillträdde Jan Wahlström som ny VD och efterträdde Fredrik Lindgren. Jan har en lång och gedigen erfarenhet inom analysinstrumentbranschen och inom koncernen, där han började som VD för Q-Sense under år Därefter har han avancerat till försäljningschef och vice VD. För ett litet bolag som Biolin är försäljning helt avgörande om de ska lyckas gå till att vara en medelstor spelar inom området. Det är därför helt rätt att rekrytera en VD med lång bakgrund inom försäljning som Jan har. Han är dock ett oprövat kort i rollen som börs VD. Biolin har visat en stark tillväxt 19 kvartal i rad Bolaget har i många år haft en stark försäljningsutveckling med 19 kvartal i rad med tillväxt, drivet dels av en stark organisk försäljningstillväxt och dels av förvärv. Mellan åren 2005 och 2009 växte verksamheten med nästan 50 procent årligen, när vi inkluderar förvärv. Tillsammans har det tagit verksamheten till svarta siffror från och med år Organiskt har den genomsnittliga tillväxten uppgått till drygt 25 procent per år, drivet framförallt av en stark utveckling för varumärkena Osstell och Q-Sense. På rullande tolvmånadersbasis omsätter Biolin 145,7 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat på 20,2 miljoner kronor. Huvuddelen av bolagets omsättning och resultat kommer från kärnområdet vetenskapliga instrument, se figur nedan. Försäljningsfördelning (12 mån) EBITDA fördelning (12 mån) Geografisk fördelning 22% 19% 26% 1% 37% 78% 81% 36% Vetenskapliga instrument Diagnostiska instrument Vetenskapliga instrument Diagnostiska instrument Europa Asien Amerika Övriga marknader 21

22 Vetenskapliga instrument Området betsår av varumärkena; Attension, Farfield, KSV Nima och Q- Sense Segmentet vetenskapliga instrument utgör kärnverksamheten inom Biolin och utgörs av fyra varumärken; Attension, Farfield, KSV Nima och Q-Sense. Gemensam nämnare för bolagen är att de utvecklar analysinstrument som användas inom materialutveckling och ytanalys på nanonivå (<100nm). Kunderna är framförallt forskare inom akademin, men bolagen har även en stigande andel försäljning riktad till industrin och då handlar det framförallt mycket stora globala bolag. Kunderna är relativt få och kan bearbetas effektivt även av ett litet bolag med begränsade resurser i marknadsföring. Verksamhetsområdet har byggts upp genom ett antal förvärv och sammanslagningar genom åren, där den första pusselbiten i bygget var Q-Sense som köptes under år 2003, se tidsaxel nedan. Q-Sense förvärvas KSV förvärvas Nima förvärvas Farfield förvärvas Attension bildas KSV Nima bildas Källa: Redeye Research Förvärvet av KSV var ett led i att bygga egen försäljning och tillverkning Därefter förvärvades det finska instrumentbolaget KSV Instruments under år 2007 som ett led i att komplettera verksamheten och för att förstärka försäljningskanalerna i USA. Därtill fick Biolin i samband med förvärvet tillgång till KSVs tillverkningsenhet utanför Helsingfors, Finland. Under hösten samma år förvärvades det brittiska instrumentbolaget Nima Technologies. Förvärvet förstärkte KSVs verksamheten inom nischområdet Langmuir-Blodgett (preparation och analys av monolager) och inom tensiometri (mätning av ytspänning). Biolins senaste förvärv genomfördes i början av innevarande år när det brittiska instrumentbolaget Farfield köptes. Verksamhet inom Farfield är närliggande med Q-Sense och ger ytterligare tyngd i produkterbjudandet för analys av proteininteraktioner. Farfield är ett typiskt exempel av bolag som är intressanta för Biolin att förvärva, med en unik patenterad teknologi där hävstången i koncernens distributionsnätverk kan utnyttjas. Utöver förvärv har två sammanslagningar genomförts mellan de två närliggande produktbolagen KSV och Nima. Under år 2009 bildades Attension som nytt varumärke i ett led för att stärka de bägge bolagens verksamhet inom tensiometri. Näst steg var att slå ihop bolagens resterande verksamhet inom Langmuir-Blodgett under det gemensamma varumärket KSV Nima, vilket genomfördes i augusti i år. 22

23 Laboratoriemarknaden uppgår till 3-4 miljarder dollar årligen Marknaden och trender Den globala marknaden för analysinstrument är mycket stor och bara inom Life Science-området beräknas försäljningen uppgå till omkring 30 miljarder dollar årligen. Biolins instrument används främst i offentliga och privata laboratorier, en marknadsnisch som analysföretaget Frost & Sullivan beräknar till 3-4 miljarder dollar per år. Starkaste tillväxten inom området förväntas för instrument som används inom nano- och bioteknik. Analysinstrument marknaden konsolideras löpande genom höga aktivitet i förvärv och sammanslagningar. Trots ett decennium med konsolidering är området fortfarande relativt där de sju största bolagen står för omkring 40 procent av den totala marknaden. Av dessa utpekas PerkinElmer, Thermo Fisher och Waters som de främsta konkurrenterna till Biolin. De är dock inga direkta konkurrenter till bolagets instrument, utan de konkurrerar om samma budget hos forskarna. För att möta konkurrensen är det avgörande att visa på värdet bolagets instrument tillför och kan hjälpa kunderna med att lösa flera olika problem i forskningsprocessen. Bolagets analysinstrument är dyra och avancerade, varför försäljningsprocessen är relativt lång och ligger på cirka ett års tid. Detta kräver att bolagets säljare har en hög utbildningsnivå, vilket generellt gäller inom hela koncernen. Tillgången på kompetent personal kan dock utgöra en begränsning när bolaget vill växa. Vi beräknar Biolins nischmarknad till 3-4 miljarder kronor årligen Stor andel av försäljningen riktad till den akademiska världen Stor potential inom nischområdet Trots att en konsolidering skett i sektorn de senaste åren finns det gott om utrymme för ett mindre och nischat bolag som Biolin, där det kan verka på ett konkurrenskraftigt sätt. Biolins nischområde är instrument för att studera interaktioner på ytor och gränssnitt där bolaget är en bland de tio största spelarna. Marknaden bedöms av bolaget uppgå till forskningslaboratorier världen över. När vi applicerar ett genomsnittspris för bolagets produkter på denna kundgrupp beräknar vi den totala marknadspotentialen uppgå till 20 miljarder kronor (~3 miljarder dollar). Detta är dock den totala marknadspotentialen och den årliga potentialen uppskattar vi ligger på mellan 3-4 miljarder kronor. På rullande tolvmånadersbasis omsätter Biolin drygt 100 miljoner kronor inom segmentet vetenskapliga instrument, vilket indikerar en marknadsandel på 3-4 procent. Akademin är en stabil kundgrupp Idag utgör forskare inom akademin omkring 75 procent av bolagets försäljning inom vetenskapliga instrument. Vid en jämförelse med andra etablerade bolag inom området är det en hög andel av sin försäljning riktad mot den akademiska världen, se tabell nästa sida. Marknaden inom akademin är visserligen begränsad i sin storlek men det finns ännu kvar stor potential för Biolin. Därtill har den kraftiga slagsidan mot offentligt finansierade kunder under den senaste konjunkturnedgången varit fördelaktigt för bolaget, då deras anslag löper över flera år och ger inte lika snabba svängningar i efterfrågan. Det är en förklaring till att Biolin klarat sig braunder konjunkturnedgången trots att flertalet av produkterna är kapitalintensiva. 23

24 PerkiElmer Waters Thermo Fisher Life Technologies Illumina Bruker Biolin Försäljningsfördelning akademi mot industri 0% 20% 40% 60% 80% 100% Industri Akademi Källa: Redeye Research och bolagsinformation Akademiska kunder är en attraktiv grupp Som vi nämnde är den akademiska forskarvärlden attraktiv kundgrupp att adressera av flera orsaker för Biolin. Projekten är oftast långsiktigt finansierade, vilket ger stabilitet i efterfrågan. Därtill är det vår uppfattning att kundgruppen är mer benägen att pröva nya teknologier. Med hjälp av nya teknologier kan forskare göra nya upptäckter som publiceras och ökar deras renommé. Detta är till fördel för Biolin vars nya teknologier då ges mer publicitet. Ju starkare en teknologi etableras bland forskare med publicerade artiklar desto större är möjligheterna att nå de bredare marknaderna inom läkemedelsindustrin och andra industriella aktörer. Högre anslag till akademin att vänta i USA Akademiska anslag kommer ofta från offentligt finansierade organisationer, där en av de allra största är amerikanska NIH (National Institutes of Health), vars verksamhet riktar sig mot framförallt forskning inom Life Science-området. Ett annan betydelsefull organisation är NSF (National Science Foundation), vars finansiering riktar sig mer brett till vetenskaplig forskning. Vi har i tabellen nedan sammanställt utvecklingen för anslag för dessa organisationer från 1997 till och med budget för nästa år. NIH och NSF årliga budget, Miljarder dollar NIH NSF Källa: NIH och NSF 24

25 Starkt stöd för fortsatta ökningar i anslag till akademisk forskning i USA De två organisationernas anslag beräknas stå för omkring två tredjedelar av de totala offentligt finansierade årliga till akademiska forskare i USA. Det har varit en stadig ökning under perioden där den genomsnittliga årliga ökningstakten uppgår till cirka 7 procent. Det är framförallt perioden vid millennieskiftet då forskningsanslagen ökade snabbt för att under perioden vara i princip stillastående. Den låga tillväxten under de senaste åren har inneburit att de offentliga forskningsanslagen justerat för inflation sjunkit. Presidenten Barack Obama vill ändra på den utvecklingen och öka de offentliga investeringarna riktat mot vetenskaplig forskning för att långsiktigt stärka den amerikanska konkurrenskraften. Detta trots att de offentliga finanserna är kraftigt ansträngda efter senaste årens finanskris. Administrationens mål är att forskningsanslagen ska dubblas för NIH till år För övriga något mindre organisationer är målet att anslagen ska dubblas till år 2012, ett utmanande mål som blir tufft att uppnå. Genomförs detta fullt ut är det en återgång till den högre tillväxt i forskningsanslag som rådde under slutet av 1990-talet, vilket givetvis skulle gynna ett bolag som Biolin med hög exponering till den akademiska världen. Politiska visioner är dock en sak och en annan är att förverkliga dessa, vilket vid otaliga tillfällen inte skett. Det finns i alla fall en stark politisk vilja att öka den offentliga finansieringen till akademin i USA och en tydlig förståelse dess betydelse för att leverera framtida tillväxt. Stimulans pengar når en kulmen först nästa år Mycket finns kvar att hämta från stödpaket i USA För att motverka de kortsiktiga effekterna från finanskrisen sjösattes ett antal olika stimulanspaket under fjolåret, där stora summor riktades till bland annat NIH. Paketet till NIH uppgick sammanlagt till 10,4 miljarder dollar och var tänkt att fördelas över två år, Eftersom det är ett betydande tillskott till NIH s årliga budget på drygt 30 miljarder dollar har det funnits stora förhoppningar i marknaden till att detta skulle leda till ökad efterfrågan från akademiska världen. Stimulansåtgärderna har dock inte fått den snabba och kortsiktiga effekt som först förväntades. Fram tills dags dato har fördelning av stimulanspengarna utvecklats betydligt långsammare än vad som varit målet. Endast omkring 30 procent av stimulanspengarna har så här långt distribuerats till olika projekt. Därtill uppger analysinstrument tillverkaren Illumina att det finns en fördröjning i marknaden från det att pengar fördelats till projekt till att det mynnar ut i order på 1-2 kvartal. Av allt att döma blir stimulanseffekterna mer utdragna än först beräknat med fortsatta effekter ytterligare ett par år framåt, där industrin idag räknar med att kulmen nås under nästa år. Ett bolag som Biolin bör gynnas av stimulanspengar, då dessa anslag ligger över normal budget och bör därmed tala för köp av så kallade high-end -produkter, likt de som säljs under varumärkena Farfield och Q-Sense. I samtal med ledningen för Biolin uppfattar vi att de ännu inte sett några tydliga tecken på att stimulanspengarna gett någon nämnvärd effekt, vilket stöds från uttalanden från andra analysinstrumenttillverkare. 25

26 Begränsad risk för negativa effekter i Europa Biolin Scientific Finanskrisen fick under våren nytt liv i Europa då flera länder till följd av höga budgetunderskott i relation till BNP fått kreditvärdigheten ifrågasatt, vilket påverkat möjligheten till nyupplåning. Räddningspaket har därefter sjöstatts och ett flertal av de europeiska länderna har tvingats till krafttag för att minska de offentliga utgifterna. Tills dags dato verkar effekterna från de svaga statsfinanserna inte haft någon direkt effekt på forskningsanslagen på någon av de stora marknaderna (Frankrike, Storbritannien och Tyskland). För Biolin är det framförallt den brittiska och tyska marknaden i Europa som är av betydelse. Bra potential för höjda anslag i Tyskland På den tyska marknaden kommer huvuddelen av de offentliga anslagen till vetenskaplig forskning från de fyra nationella vetenskapliga institutioner; Max Planck Society, Fraunhofer Society, Helmholtz Association och Leibniz Association. Anslagen till dessa institut har under de senaste åren visat en tillväxt på omkring 4 procent per år, se tabell nedan. Tabell budget för de tre största institutionerna inom Life Science, Tyskland, (MEURO) P Max Planck Society Fraunhofer Society na Leibniz Association Sammanlagt na Tillväxt 0% 5% 10% 7% Källa: Redeye Research Tyskland är i samma sits som många andra europeiska länder med betydande budgetunderskott. Därför har stora offentliga åtgärdsprogram lanserats för att nå balans i ekonomin. Den sittande regeringen har dock annonserat att forskning och utveckling är nödvändigt för att komma ur krisen och långsiktigt stärka den tyska konkurrenskraften. Bättre än befarat i Storbritannien Under fjolåret presenterades en långsiktig plan för tysk forskning, där en årlig ökningstakt på 5 procent till de stora nationella organisationerna föreslås. Nästa års budget för Federal Ministry of Education and Research visar även den på en ökning med nästa 7 procent till 11,6 miljarder euro, vilka ansvarar för fördelning av de offentliga anslagen. Storbritannien håller fast vid budget I Storbritannien har läget varit osäkert och den nya regeringen har tidigare föreslagit kontroversiella nedskärningar i offentliga anslag till akademin. Den 20 oktober i år presenterades ett slutgiltigt budgetbesked som innebär att forskningsanslagen behålls på samma nivå kommande fyra år, för att försäkra om kontinuitet i investeringar riktat mot forskning och utveckling. 26

27 Utvecklingen för de tre största offentligt finansierade organisationerna ger stöd till att anslagen till den akademiska forskningen har varit relativt stabil under de senaste åren, se tabell nedan. Tabell budget för de tre största institutionerna inom Life Science, Storbritannien, (MPUND) P Medical Research Council na Biotech & Biological Sciences Research Council na Higher Education Funding Council Sammanlagt na Tillväxt 22% 8% 9% 1% Källa: Redeye Research Frankrike har likt Tyskland signalerat om att landet långsiktigt vill öka de offentliga investeringarna riktad mot akademisk forskning och utbildning trots stora budgetunderskott. Trots att den franska marknaden är relativt stor är det vår uppfattning att Biolin i nuläget endast har mycket liten del av försäljning till landet, varför vi valt att inte fördjupa oss vidare. Ingen anledning till pessimism i Europa Stort fokus på FoU i Asien, men osäkert om anslagen ökar i Japan Sammantaget uppfattar vi att den offentliga finansieringen av akademisk forskning på de största europeiska marknaderna inte verkar stå inför några påtagliga besparingar närmaste åren, trots stora underskott i de offentliga finanserna. Istället riktas blickarna på besparingar inom välfärden. Biolin har framförallt hög exponering av sin försäljning mot den tyska marknaden, där vi uppfattar att utsikterna framstår vara fortsatt goda med hög prioritet att inte spara inom forskning och utveckling. En annan intressant marknad i Europa är den Ryska, där offentliga överskott från oljeindustrin förs över till satsningar inom akademisk forskning, speciellt inom nanoteknologi. Mer om det på sid 30 och framåt under nanoteknik. Risker i Japan, men bättre i Kina Investeringar i forskning och utveckling är sedan länge prioriterat i den japanska ekonomi som har världens högsta andel av BNP, över 3 procent. Japan är ett land beroende av dess högteknologiska industri, då landet har begränsade tillgångar av råvaror. Landets finanser är dock svaga efter återkommande budgetunderskott sedan tidigt 1990-tal och är i topp bland OECD-länderna vad gäller statsskuld i relation till BNP. Likt andra länder har detta framtvingat besparingar i den offentliga budgeten för att bemästra skenande underskott. I fjol annonserades initialt besparingar riktade mot den akademiska forskningen. Detta har dock till dags dato ännu inte materialiserats, se tabell nedan. 27

28 Budget offentlig finansiering av teknologi och vetenskaplig forskning, Japan Källa: Nature, Council for Science and Technology Policy Vi bedömer att det fortfarande finns risk för budgetnedskärningar inom de offentliga anslag till forskningen, men att landet trots det kommer fortsätta hålla en hög andel av BNP som går till forskning och utveckling. Kina är växer upp till en jätte inom akademiska världen Av de två stora tillväxtmarknaderna i Asien, Indien och Kina, är det framförallt den kinesiska marknaden som vi tror har den största potentialen för ett bolag som Biolin. Landet investerar stora summor på forskning inom bland annat Life Science och nanoteknik. Kina har under en längre tid uppvisat en hög tillväxt i investeringar inom forskning och utveckling, se graf nedan. Forskning och utveckling i Kina som procent av BNP Källa: Organization for Economic Cooperation and Development Totalt har investeringar i forskning och utveckling från mitten av 1990-talet till slutet av 2008 ökat från att uppgå till 0,5 procent av BNP till 1,5 procent av BNP. Detta har skett under en period då landets BNP-tillväxt samtidigt varit mycket hög, vilket tagit upp landet till toppen i investeringar i forskning och utveckling. Under fjolåret rapporterar den statliga organisationen Chinese Academy of Science att anslagen till vetenskaplig forskning ökade 28

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Sammanfattning Hittills starkaste året, +167 procent rörelseresultat. Förvärv av Swemed. CE-godkännande

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer