Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer 3 2013"

Transkript

1 tidningen för personalen vid Norrbottens läns landsting Nummer Semesterpatrullen Utan vikarierna stannar verksamheten i vården TEMA sidorna 6 9 Dags att ställa undan bilen för gott? sidan 3 Självförsvar för bättre arbetsmiljö sidorna Nyfiken på nye landstingsdirektören sidorna krönikören nina myrestam Miljö är ett ämne som engagerar och de flesta vill göra rätt, men vet inte alltid hur.

2 VÄLKOMMEN Gemenskap och glädje i Grubbnäsudden innehåll 4 Norrbottningarna blir äldre och sjukare. Vi hör det nämnas då och då, inte minst apropå ökade vårdkostnader och minskade skatteintäkter till landstinget. Möjligen är det en några år för tidig 50-årskris, men plötsligt gick det upp för mig att det inte bara gäller norrbottningar i allmänhet, utan faktiskt mig också. Ja, inte sjukare (vad jag vet i alla fall) men det där med äldre. Jag satt på stranden för några dagar sedan, det var barn som lekte, saft i plastmuggar och bullar som tappades i sanden. Det var svallvågor efter snabba båtar på älven och plan som försvann bakom trädtopparna för att gå in för landning. Då slog det mig att allt det där, ljuden, sanden, vågorna, har jag varit med om tidigare, på just den platsen. Känslan var densamma, samtidigt som det var uppenbart att lång tid passerat. Den stora skillnaden är att yngstingen då var ett halvår och låg still på filten, viftade på armarna och kikade på världen med nyfikna ögon. Den här gången rusar han runt på smala nioårsben och mellanlandar bara på filten för att snabbt få ännu något att äta eller dricka. Nio år, hur är det möjligt? Man strävar på i vardagen. Dag läggs till dag utan att man riktigt lägger märke till det. Jag tänker på det när jag hör Ann- Katrin Tideström läsa utdrag ur protokoll från de regelbundna landstinget för 25 år sedan... Bygget av vårdcentralen i Grytnäs, Kalix, är i gång. Vårdcentralen är på kvadratmeter och får en borgliknande form med två innergårdar. Erling Johansson svarar för den konstnärliga utsmyckningen: ett 100 kvadratmeter stort solfjäderformat mattmönster i entrén. Ur Landstingstidningen nr möten som en grupp kvinnor haft under lång tid i Grubbnäsudden (mer om det på sidan 14). Sedan läser jag boken, låter mig vaggas av det lugna tempot och hoppas att jag själv, om jag får bli äldre, har ett sådant sammanhang att hämta glädje ur. Så mycket värme, omtanke och kvinnokraft att åldrandet för en stund inte ter sig hotfullt längre. Ja, sommaren är här. Den har föregåtts av månader av huvudbry för att få ihop scheman. I tidningens tema får ni läsa mer om en period som är lugn för den som är ledig men ofta extra pressad för den som jobbar. Exakt hur det till slut har löst sig med bemanningen vet jag inte när detta skrivs, men klart är att många i vården gör en enorm arbetsinsats just under sommarveckorna. All heder åt er. Sedan sist har Landstingstidningen blivit utnämnd till Sveriges bästa personaltidning 2012 av föreningen Rim, Redaktörer interna medier. Vilken uppmuntran för oss som gör tidningen! Men utan alla er läsare som hör av er med tips och synpunkter hade det förstås varit omöjligt att vinna. Ta hand om er, så ses vi till hösten. ulrika englund, redaktör för Landstingstidningen... Och för 10 år sedan Hjärtsjuka kvinnor prioriterar inte sig själva. De tänker i första hand på sin karl, sina barn, barnbarn, åldriga föräldrar och andra som de har omkring sig, konstaterar överläkaren Stina Boström, ansvarig för projektet Kvinnohjärtan på Kalix sjukhus. Här har en grupp med tolv kvinnor säsongsavslutning med picknick. Ur Landstingstidningen nr Satsning på etiska ombud Sommartid i vården 6 9 Genom att förlänga sommaren från åtta till tolv veckor ska semestrar enklare kunna planeras in utan att störa verksamheten. Till hösten untvärderas den nya modellen. Kurs för att klara hot Hotfulla situationer hör till vardagen för många landstingsanställda. Som ett led i arbetet för en bättre arbetsmiljö har ett tiotal medarbetare gått en instruktörsutbildning i självskydd. Möten och skillnader 12 Gillis Herlitz, etnolog, antropolog och författare, har varit i Norrbotten och föreläst för socionomer inom palliativ vård. Kvinnoliv i ny bok 14 Mötesprotokollen blev efterhand allt mer personliga och poetiska. Nu har utdrag från anteckningarna från bönhuset i Grubbnäsudden givits ut i bokform med Ann-Katrin Tideström som redaktör. Brännström ny direktör I Nyfiken på möter vi Mats Brännström, ny landstingsdirektör som inte ångrar sina vägval. En hjälpande hand 20 När tekniken krånglar är Teknikakuten redo att hjälpa till. Landstingstidningen hälsar på hos en prisbelönt verksamhet. Dessutom: Sen sist 5 Krönikören 13 På gång 14 Dagens ros 16 Nytt om namn 17 Krysset 18 Doktor Warg kåserar 19 Bilden av ett jobb 19 Foto: maria ÅSÉN Landstingstidningen är en personaltidning producerad vid informationsenheten, Norrbottens läns landsting. Den utkommer med sex nummer per år och har en upplaga på exemplar. Landstingstidningen på webben: nll.se/ Postadress: Landstingstidningen, Box 868, Luleå Besöksadress: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå Ansvarig utgivare: Anna Källström, informationschef Redaktör: Ulrika Englund , Grafisk form: Tor-Arne Moe, Moe Media AB Omslagsfoto: Maria Åsén Pressläggning: 13 juni 2013 Årgång: 40 Nästa nummer: 13 september 2013 Teknisk produktion: Daily print Innehållet i Landstingstidningen får gärna citeras om källan anges. Norrbottens läns landsting, NLL, har till huvuduppgift att erbjuda länets cirka invånare hälsooch sjukvård samt tandvård. Landstinget arbetar även med regional utveckling inom kultur, utbildning, näringspolitik och kommunikationer. NLL bedriver verksamhet vid fem sjukhus, 33 vårdcentraler, 26 tandvårdskliniker och fyra tandvårdsannex. Landstinget är en av länets största arbetsgivare med cirka anställda. Bland dessa finns drygt 700 läkare och sjuksköterskor. 500 personer arbetar med tandvård, 430 med teknik, 100 med socialt och kurativt arbete, 70 med kultur/turism och med administration. Medelåldern hos de anställda är 47 år. Andelen kvinnliga medarbetare utgör 80 procent av personalen. 2

3 Utredningen i Kalix liknar den som görs vid Trafikmedicinskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset. Simultankörning är ett av momenten. Lars Jacobsson, neuropsykolog, och Anna Häggström, arbetsterapeut, låter projektledaren Folke Bohman testköra. Foto: MARIA ÅSÉN Körförmågan testas i Kalix Vid den trafikmedicinska enheten i en ökad förståelse och acceptans, men Kalix utreds om den som drabbats av andra gånger går det helt enkelt inte att exempelvis stroke eller demenssjukdom är lämplig som bilförare. nå samförstånd. Syftet är att ge möjlighet till en rättvis och kvalificerad bedömning av förmågan att köra bil, säger Anna Häggström, arbetsterapeut. Efter flera års utvecklingsarbete i projektform och en provperiod under hösten invigdes den trafikmedicinska enheten i januari i år. Verksamheten finns i Kalix sjukhus och dit kommer patienter från hela länet. Enheten har ett tydligt myndighetsperspektiv och fattar bland annat beslut om en person ska få behålla sitt körkort efter en sjukdom eller en skada. Samtidigt ska specialistteamet på tre personer utgå från brukaren, exempelvis i frågor som rör ekonomiskt stöd och hur de ska klara sina transporter. Vi har att förena dessa två perspektiv, säger neuropsykologen Lars Jacobsson, som har en halvtid avsatt till utredningar. Arbetsterapeuten Anna Häggström arbetar heltid med utredningar och administration. I teamet ingår även allmänläkaren Stellan Båtsman. Varje utredning tar cirka tio timmar. Just nu hinner vi med två patienter per vecka, men tar gärna emot fler, säger Anna Häggström. Anna Häggström, arbetsterapeut. Utredningen innehåller olika tester, som främst ska identifiera om det finns en balans mellan att vara snabb och noggrann. Dessutom bedöms patientens förmåga till samspel med andra trafikanter. Bilkörning är en delvis överinlärd aktivitet, precis som att gå eller cykla. Vi bedömer inte körfärdigheter, däremot om personen kan växla mellan att vara relativt avslappnad till att fatta snabba beslut. För bilkörning krävs god simultankapacitet, säger Lars Jacobsson. Om patienten är svår att bedöma görs även ett praktiskt körtest med hjälp av en trafiklärare i en bil med dubbelkommando. Under en timmes tid får patienten visa hur han eller hon klarar körning i olika trafikmiljöer samt parkering. Jag åker med i baksätet och observerar hur föraren agerar i olika situationer, säger Anna Häggström. Privatpersoner kommer till enheten för körkortsutredningar, exempelvis om de fått ett föreläggande från Transportstyrelsen eller om de har en neuropsykiatrisk diagnos och behöver ett lämplighetsintyg. De får ofta ett positivt besked vid utredningen. I den andra gruppen, där personer med stroke och demenssjukdom återfinns, får ungefär en tredjedel veta att de inte längre är lämpade som bilförare. Att inte få behålla sitt körkort innebär ofta en stor förändring i en människas liv. Om man bor i en by kan det till och med leda till att man inte kan bo kvar i sin bostad, säger Anna Häggström och berättar att många redan utifrån testresultaten under utredningens gång förstår att de inte kommer att klara det. En del blir upprörda, ifrågasätter resultatet och kräver att få en ny bedömning. De kan då begära en second opinion, exempelvis via Trafikmedicinskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset. Ibland kan vi resonera oss fram till Med ålder ändras förmågan att köra bil. Mörkerseendet försämras, liksom reaktionsförmågan och förmågan att fatta snabba beslut. Lars Jacobsson anser att det är bra att börja sluta köra bil, något de flesta också gör i takt med stigande ålder. Men långt ifrån alla kommer till insikt på egen hand. Att ta upp frågan i ett tidigt skede underlättar för människor att hinna ställa in sig på ett liv utan bilkörning, säger han. Frågan aktualiseras snabbare för den som drabbas av en sjukdom som leder till en kognitiv nedsättning. Många läkare klarar av att göra en korrekt och rättvis bedömning på egen hand. Men är det ett svårbedömt fall eller om man tycker att det är en känslig fråga får man gärna remittera patienten till oss, säger Anna Häggström. ULRIKA ENGLUND Fakta O Den trafikmedicinska enheten ska vara ett stöd för andra avdelningar i landstinget. Den ska även fungera som ett kunskapscentrum för trafikmedicinska frågor. O De tre största grupperna är patienter med stroke, demens/kognitiv svikt och neuropsykiatriska nedsättningar. De remitteras från länets medicinkliniker, hälsocentraler och psykiatriska kliniker. O Enheten utvecklades i form av ett EUprojekt med flera medfinansiärer. Den övergick i landstingets regi under Källa: Nll Landstinget visar upp sig under O-ringen I slutet av juli är det dags för orienterarnas folkfest O-ringen i Boden. Det blir ett stort arrangemang man räknar med minst deltagare och andra besökare. Landstinget är så kalllad tävlingspartner under tävlingen och har en bemannad monter inne på området med information och olika aktiviteter. Landstinget är även prisutdelare en av tävlingsdagarna och syns på olika annonseringsytor på och kring mässområdet samt i målfållan. Dessutom har landstinget sjukvårdsansvaret. Primärvården bemannar ett sjukvårdstält i anslutning till alla tävlingssträckor. O-ringen pågår juli, men redan den 19 juli öppnar mässhallen där landstinget har sin monter för de tillströmmande orienterarna. Laponia ny hälsocentral i Gällivare Landstingets två hälsocentraler i Gällivare/Malmberget slås ihop till en. Den nya hälsocentralen, som har namnet Laponia hälsocentral, öppnar i mitten av juni i nya lokaler vid Gällivare sjukhus. Patienter som är listade vid Forsens och Malmbergets hälsocentraler följer automatiskt med till den nya hälsocentralen. Viss distriktsköterskeverksamhet blir kvar i Malmberget. Ulrika Englund, redaktör, vid prisceremonin på båten m/s Segelkronan i Stockholm. Landstingstidningen en vinnare igen Landstingstidningen har korats till Sveriges bästa personaltidning Det är föreningen Redaktörer interna medier, Rim, som utser landets bästa personaltidning respektive bästa intranät. I sin motivering skriver juryn: "En instrumentell personaltidning, som ger läsarna perspektiv på sitt arbete och som har ett innovativt tänkande vad gäller artikeluppslag. Varje nummer håller en hög och jämn kvalitet. Lättlästa inslag varieras med nyheter och tyngre reportage i en attraktiv blandning. Det gör Landstingstidningen till Årets personaltidning 2012". Priset delades ut under Rims vårkonferens maj på Skeppsholmen i Stockholm. Det är tredje gången som Landstingstidningen får utmärkelsen. Det skedde även år 2000 och

4 Etiska ombud ska göra vården bättre Från hösten 2014 ska alla verksamheter i landstinget ha etiska ombud. Hittills har över 50 anställda påbörjat utbildningen. Det här är ett viktigt och stimulerande arbete. De etiska ombuden är engagerade och brinner verkligen för sitt uppdrag, säger Rose-Marie Isaksson, strateg vid FoU-centrum. Utbildningen av etiska ombud i Norrbottens läns landsting startade som en pilotstudie för snart två år sedan. Fyra grupper med totalt 57 deltagare har hittills påbörjat sin utbildning. Efter sommaren startar ännu fler. Ombuden ska på ett systematiskt sätt medverka till att identifiera, analysera och lyfta fram etiska frågeställningar och problem på arbetsplatserna. Det kan handla om saker som berör patienterna, deras anhöriga och arbetsgruppen. Genom utbildningen får de etiska ombuden en verktygslåda att plocka ur, men bara vetskapen om att det finns etiska ombud i verksamheterna kan påverka mycket, förklarar Rose-Marie Isaksson, som ansvarar för utbildningen. Efter ett startseminarium möts deltagarna inledningsvis en gång per månad kring olika diskussionsämnen. Möjlighet finns att delta på distans, men de flesta har hittills valt att träffas personligen. Ibland har man med sig egna exempel som gruppen resonerar kring, ibland tar man in en gästföreläsare. De diskuterar även påhittade exempelfall och tränar på att argumentera utifrån sina teoretiska kunskaper. En av gästföreläsarna är Arne Hassler, överläkare på medicinkliniken i Sunderbyn. Vi har alla en skyldighet att jobba för att få god stämning på arbetsplatsen. Det handlar om vanligt hyfs och om att ta hand om var- Läkaren Arne Hassler är en av gästföreläsarna som ger de etiska ombuden råd på vägen och deltar i deras diskussioner. Foto: Maria Åsén Rose-Marie Isaksson, FoUcentrum, ansvarar för och samordnar utbildningen. andra. Humor är ett självklart arbetsredskap. Våga skratta och skoja även med patienterna, är hans råd. Tanken är att satsningen på ombud ska höja den etiska medvetenheten i organisationen etiska frågor ska bevakas och förebilder och arbetssätt lyftas fram. FAKTA Etiska ombud Det etiska ombudet bör ha ett genuint intresse för etiska frågor i allmänhet och inom vård och behandling i synnerhet. Ombudet utses av enhets- eller verksamhetschefen. Uppdraget är tidsbegränsat på två år med möjlighet till förlängning. Det etiska ombudet ska bland annat: O Stimulera till reflektion över vardagliga situationer som berör patienter och medarbetare. O Vara till stöd för sin närmaste chef I andra verksamheter där etiska ombud finns har ett bättre etiskt klimat på arbetsplatsen ökat patientsäkerheten och kommunikationen i svåra etiska situationer. Bemötande, omvårdnad och vårdkvalitet har också blivit bättre och stressen har minskat. ANNA BERGSTRÖM i värdegrundsarbetet och det etiska arbetet. O Medverka i planeringen av etikarbetet utifrån landstingets värdegrund, yrkesetiska riktlinjer, lagar, föreskrifter och policys. O Medverka till att tid för reflektion bibehålls/införs som en naturlig del i vardagsarbetet. O Utgöra verksamhetens kontaktperson i etiska frågor och samverka i landstingets nätverk för etiska ombud. Källa: Nll Vad innebär det för dig och den verksamhet du arbetar i att ha ett etiskt ombud? Maria J Nilsson, allmängeriatrik och rehabilitering, Piteå sjukhus: Det tillför en helhet för gruppen, man kommunicerar och förstår varandra bättre. Vi hjälper och stöttar varandra och är mer delaktiga i olika etiska dilemman. Utbildningen ger bra diskussioner. Jessica Ahlgren, psykiatrin, Gällivare sjukhus: Jag har varit etiskt ombud i Jönköping tidigare. Att vara det väcker mycket tankar om hur jag vill jobba med mina kollegor, värdegrunder och falldiskussioner. På utbildningen får vi verktyg för hur vi kan jobba och hjälp att komma igång. Jessica Magnusson, sjukgymnast på Parkinsonmottagningen, Sunderby sjukhus: Arbetet är bra för att sätta ord på sådant som är problem i vardagen, både vad gäller patienter och personal. Träffarna är givande och viktiga. Här får man inspiration och näring att orka driva frågor. Malin Lansgren, infektionsavdelningen, Sunderby sjukhus: Det är viktigt för mig att må bra på jobbet för att kunna ge patienterna bra vård. Träffarna med de andra ombuden ger stöd och man inser att man inte är ensam om de dilemman och situationer man ibland hamnar i. Ann-Sofi Larsson, sjuksköterska på hjärtintensiven, Sunderby sjukhus: Från oss är vi två som går utbildningen. Bland annat har vi börjat reflektera efter varje arbetsskift över vad man har haft för svårigheter och om alla mår bra. Man rannsakar sig själv och har nog blivit bättre på att tillföra mer positivitet. Hallå där Anders Resin, rektor vid Kalix naturbruksgymnasium. Anders Resin, rektor vid Kalix naturbruksgymnasium. Bygget av ett elevhem med 31 rum pågår för fullt. Varför bygger ni nytt? Vi vill kunna erbjuda våra elever ett fräscht boende. Om ungdomarna bor bra, äter bra och förhoppningsvis mår bra så finns förutsättningar för goda studier. Var ligger det? Ungefär en kilometer från naturbruksgymnasiet, nära Furuhedsskolan. Hur är det utformat? Det är byggt i två våningar och består av fyra korridorer med vardera åtta rum, förutom en korridor som har sju rum och ett samlingsrum. Varje rum är på 25 kvadratmeter och har pentry, kylskåp, toalett och dusch. Vad betyder nya bostäder för att locka fler elever? Det som till syvende och sist styr är elevernas intresse för de program vi erbjuder. Samtidigt kan rekryteringen underlättas om ungdomarna trivs med helheten: skolan, boendet och fritiden. Vi fortsätter därför att ha personal på kvällstid söndag till torsdag, som ska finnas där som extra föräldrar. Det innebär en trygghet, inte minst för dem vars barn flyttar hemifrån för första gången. Var bor era elever nu? Omkring en tredjedel av våra 94 elever har så långt hem att de har flyttat till Kalix. Antingen hyr de själva något eller bor i våra elevbostäder i en fastighet vid sjukhuset, som ägs av landstinget. Den lämnar vi i och med att det nya elevhemmet tas i bruk vid skolstarten. Ni har problem med att få tillräckligt många sökande till naturbruksprogrammet. Hur är läget nu? Vi har 16 förstahandssökande. Det brukar komma till några under sommaren, så förhoppningsvis passerar vi 20-strecket. Jag hoppas att fler ungdomar ska få upp ögonen för att vi erbjuder en bra utbildning, som leder till jobb. Kommer det minskade söktrycket att leda till neddragningar på personalsidan? Givetvis måste vi anpassa våra kostnader och vår personal till elevunderlaget. I år lämnar 43 tredjeårselever skolan. Får vi hit 20 nya blir det en minskning med 23 elever. ULRIKA ENGLUND 4

5 Landstingsdirektörens stab 2014 Planerings- och uppföljningsavdelning HR-avdelning (HUMAN RESOURCES) O Planering/uppdrag/uppföljning O Ekonomi inklusive finansförvaltning O Hälso- och sjukvård, tandvård O Säkerhet O Demokrati/sekretariat/patientnämnden O Arbetsmiljö/företagshälsovård O Arbetsrätt/lönebildning O Kompetensförsörjning sen sist Nyheter från landstingets webb Tandvården moderniserar Folktandvården i Luleå har infört ett gemensamt callcenter. All tidsbokning till de sex klinikerna sköts centralt vid Tandvårdscentralen på Skeppsbrogatan. Syftet är främst att öka telefontillgängligheten för patienterna. Vi hoppas också kunna fördela tider som avbokas med kort varsel, på ett bättre och effektivare sätt, säger projektledare Anita Geijer. Klinikerna behåller sina telefonnummer och patienterna slussas automatiskt till callcentret. Verksamhetsavdelning kommunikationsavdelning O Kommunikation inklusive stöd till divisionerna O Webb, grafisk design O Medier/reportage O Presstjänst/katastrofinformation utvecklingsavdelning Viktiga datum O Forskning och utveckling (FoU) O Folkhälsa O IT-strategi/Administrativ utveckling O Regionaliserad läkarutbildning (RLU)/Verksamhetsförlagd utbildning (Vfu)/AT/ST 200 söker om sina tjänster Landstingsdirektörens stab formas om. Målet är att öka samarbetet mellan olika avdelningar. I och med förändringen ska cirka 200 tillsvidareanställda söka om de tjänster som är aktuella. Under våren har det nya upplägget presenterats: en gemensam stab med fem avdelningar (se ovan). Arbetet utgår från en samlad årsplan. Tanken är att samarbetet mellan olika avdelningar ska bli bättre. Planeringar och uppföljningar ska vässas, samtidigt som styr- och utvecklingssystemen utvecklas. Det finns dessutom ett krav på minskade kostnader inom administrationen med 7,5 miljoner kronor, en åtstramning som gäller både landstingsdirektörens stab och divisionsstaberna. Sparbetinget motsvarar tjänster, men det är i dagsläget inte aktuellt med några uppsägningar. Som åldersstrukturen på de anställda ser ut är det osannolikt att någon sägs upp. Det här kommer att kunna hanteras med naturliga avgångar, säger Mats Brännström, landstingsdirektör. Chefer till de fem nya avdelningarna har utsetts. I dagarna ska även rekryteringarna av enhetschefer vara klara, exempelvis för Forsknings- och utvecklingscentrum och Folkhälsocentrum. I höst är det sedan dags för medarbetare i landstingsdirektörens stab samt i divisionsstaber inom hälsooch sjukvården att söka om sina jobb. I slutet av september presenteras alla befattningar som är aktuella att söka, på webbsidan Lediga jobb. Det är bara personal som är tillsvidareanställd som får skicka in ansökningar. Och man får bara söka de jobb där man uppfyller de kvalifikationer som efterfrågas. Rekommendationen är att man söker maximalt tre tjänster. I vårt rekryteringsverktyg kan både ansökan och meritförteckning läggas in digitalt, säger Ingrid Stridfeldt, personaldirektör. Ansökningen görs mellan 30 september och 11 oktober i HR Manager, ett internetbaserat rekryteringsverktyg som nås via landstingets webbplats Det är ett elektroniskt dokument som fylls i från en internetuppkopplad dator. Den 15 november beräknas urvalsarbetet vara klart. Medarbetarna får därefter besked om vilken tjänst man har fått. Den som har tankar på att kliva av jobbtåget har möjlighet att ansöka om avgångsvederlag eller om särskild ålderspension, SAP. För att komma i fråga för särskild ålderspension ska den tjänst man har inte återbesättas. ULRIKA ENGLUND Fotnot: Stabsöversynen och organisationsförändringen presenterades vid ett informationsmöte den 11 juni. Mötet sändes direkt och finns även att se i efterhand på webben via Insidan. Stipendium till vårdelever Vid skolavslutningen den 7 juni delades Omvårdnadsstipendiet ut till Sara Johansson, avgångselev vid Omvårdnadsprogrammet på Strömbackaskolan i Piteå. Hon fick ta emot stipendiet av Berith Westerberg, platschef vid Piteå älvdals sjukhus, och Sara Öhgren, personalkonsulent inom socialtjänsten, Piteå kommun (bilden ovan). Redan på måndag börjar Sara Johansson sin yrkesbana som undersköterska på avdelning 2A på Piteå älvdals sjukhus. Jag tänker inte på vidareutbildning just nu. Jag trivs som undersköterska så nu ska jag jobba, säger hon. Även i Kalix delas ett årligt stipendium inom medicin- och omvårdnadsområdet ut i samband med skolavslutningen. Värdet är på kronor. Stipendiaten utses av företrädare för Kalix sjukhus i samråd med kollegiet för Omvårdnadsprogrammet. Men vem det blir är hemligt fram till avslutningen som är först om en vecka i Kalix, säger Siv Björn, platschef. Parkeringsbevis behövs Qpark har ökat kontrollerna på parkeringsplatserna vid Sunderby sjukhus. Syftet är att förhindra att obehöriga utnyttjar personalens parkeringsplatser. Anställda och vikarier kan hämta parkeringsbevis i receptionen. Det ska ligga väl synligt, annars kan man bötfällas. Matsalen byggs om Personalmatsalen vid Kiruna sjukhus stänger för ombyggnad mellan den 1 juli och 11 augusti. Mc-pengar till lekterapin Lekterapins dag har arrangerats i Sunderbyn, för första gången. Syftet var att synliggöra lekterapin och bjuda barnen på något extra. På lekterapin har vi kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år. De har kroniska sjukdomar, genomgår längre behandlingar eller är inlagda på grund av andra orsaker, säger lekterapeuten Mats Larsson. Fem spelare från Luleå Hockey besökte lekterapin under dagen och medlemmar ur motorcykelklubben Midnight Sun Chapter visade upp sina motorcyklar. 1 september. Ansökan om avgångsvederlag eller särskild ålderspension ska vara inlämnad till din chef. 30 september- 11 oktober. Sök max tre tjänster som du är kvalificerad för. 12 oktober. Cheferna påbörjar urvalsarbetet. 15 november. Urvalsarbetet beräknas vara klart. Du får därefter veta vilket jobb du fått. 31 december. Fysisk omflyttning ska vara klar, så att alla sitter på rätt ställe. 1 januari Den nya stabsorganisationen träder i kraft. Lekterapeuten Mats Larsson fick ta emot en check på kronor till verksamheten, pengar som motorcykelåkarna samlat in. 5

6 TEMA semesterpusslet Varje sommar är det samma visa. Det saknas personal i vården. Enhetscheferna sitter med ett semesterpussel som tycks nästan omöjligt att få ihop. För samtidigt som personalen behöver få ut sina välförtjänta ledigheter får patientsäkerheten inte naggas i kanten och vårdgarantin måste hållas. I år tar landstinget ett nytt grepp, helt enkelt genom att utvidga definitionen av vad som ska betraktas som sommar. Om det kommer att lösa problemen? Det får vi se till hösten. Lång sommar löser bemanningen? Efter kritik från revisorerna har landstinget i år tacklat semesterfrågan på ett nytt sätt. Genom att förlänga sommaren från åtta till tolv veckor ska semestrar enklare kunna planeras in utan att störa verksamheten. Vi måste värna om både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Ingrid Stridfeldt, personaldirektör. Efter förra sommaren blev landstingets semestrar föremål för en granskning som utfördes på initiativ av landstingets revisorer. Slutsats: Landstinget måste utveckla både planering och uppföljning av sin verksamhet under de intensiva semesterperioderna. Revisionen, som genomfördes av företaget PwC, visade att: O När det gäller den akuta verksamheten är måluppfyllelsen för tillgängligheten låg inom specialiserad vård under sommaren. O Patientsäkerheten är svårbedömd, något som kan påverkas av att ovan personal inte är lika duktig på att skriva avvikelserapporter. Men faktum är att andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskar och att tjänstgörande överläkare får utökat ansvar. Dessutom är vårdplatsbeläggningen hög, vilket i sig är en risk för patientsäkerheten. O Det saknas samverkan och ett övergripande perspektiv kring rekryteringsfrågorna. Det finns inga marginaler för sjukdom det räcker med någon enstaka sjukskrivning för att planeringen ska omintetgöras. O Systemet bygger på en lojal och plikttrogen personalgrupp som är beredd att arbeta extra under sommarperioden. O Uppföljning och rapportering av semestrarna behöver systematiseras. Inför årets sommar har därför landstinget tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram nya direktiv för semesterplaneringen. Att betala personal extra för att välja bort sommarsemestern eller ta på sig extra pass är ingen hållbar lösning på sikt vare sig för personalen eller för landstingets ekonomi, säger Ingrid Stridfeldt. Går man tillbaka till 1980-talet, var det brukligt med tre semesterperioder i Norrbottens läns landsting. Personalen fick ledigt fyra veckor i juni, fyra veckor i juli eller fyra veckor i augusti. Upplägget var inte populärt, särskilt inte bland dem som fick ut hela sin semester i juni. Därför ändrade man praxis och införde två semesterperioder under en sammanlagd period av åtta veckor mitt i sommaren. Nu frångår man tvåperiodssystemet och gör det möjligt för verksamheterna att lägga semestrarna från den 1 juni till den 31 augusti, något som är fullt tillåtet ur arbetsrättslig synpunkt. Ingrid Stridfeldt betonar dock att det inte handlar om tre fasta perioder. Man är inte heller tvungen att sprida ut semestrarna över hela sommaren, om det inte behövs. Däremot får arbetsgivaren inte erbjuda personalen extra pengar för att exempelvis flytta semestern till hösten om man inte först försökt förlägga semestrarna enligt den rekommenderade modellen. Ingrid Stridfeldt hoppas att den nya semestermodellen ska lösa en stor del av problematiken. Ännu vet vi inte hur det går, men det blir intressant att utvärdera i höst. Från Vårdförbundets sida har man samma syn som arbetsgivaren. Vårdförbundet ser den kommande sommaren som mer kaotisk på vikariefronten inom våra yrkesgrupper än tidigare somrar. Vi är överens med arbetsgivaren om att det krävs en bättre planering, säger Ann-Katrin Fredlund Stålnacke, vice ordförande. Men, betonar hon, det viktigaste för framtiden är att locka fler unga att utbilda sig, höja ingångslönen och förbättra vårdmiljön. Från Kommunals sida avvaktar man att uttala sig om det nya upplägget innan det är utvärderat. Vi har ingen samlad bild ännu, men det verkar än så länge ganska rörigt. Det vi ser är att många av våra medarbetare fortfarande (månadsskiftet maj/juni, red:s anmärkning) inte fått besked om sina semestrar trots att det snart är dags, säger Annalena Eriksson, ordförande i Kommunal Norrbottens landstingssektion. ULRIKA VALLGÅRDA Fotnot: Revisionen omfattade divisionerna Primärvård, Medicinska specialiteter, Opererande specialiteter och Diagnostik vid Sunderby och Piteå älvdals sjukhus. Inom primärvården granskades en av hälsocentralerna i Luleå samt hälsocentralerna i Pajala, Arvidsjaur och Överkalix. Fakta Ersättning Vårdpersonal som efter arbetsgivarens önskemål tar på sig extra pass får en extra ersättning på: O 700 kronor per arbetspass dag, kväll eller natt måndag-fredag O 900 kronor per arbetspass lördag, söndag och midsommarafton Den som flyttar sin huvudsemesterperiod utanför perioden 1 juni till 31 augusti får: O kronor för en semestervecka O kronor för två semesterveckor O kronor för tre semesterveckor O kronor för fyra semesterveckor Källa: Nll Att betala personal extra för att välja bort sommarsemestern eller ta på sig extra pass är ingen hållbar lösning vare sig för personalen eller landstingets ekonomi. Foto: maria åsén 6

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

Hårt tryck på akutsjukvården

Hårt tryck på akutsjukvården tidningen för personalen vid Norrbottens läns landsting Nummer 2 2013 Hårt tryck på akutsjukvården Accelererande ökning av akutbesöken under 2000-talet TEMA sidorna 4 7 Språkundervisning för nyrekryterade

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Minns du fluortanten?

Minns du fluortanten? no 3 2010 Friskare norrbottningar vinst för landstinget sidan 6 Piteå älvdals sjukhus satsar på akutgeriatriken sidan 7 En donator kan rädda livet på fem personer sidorna 10 11 Foto: bert persson Minns

Läs mer

Jobbigt att bli äldre på jobbet?

Jobbigt att bli äldre på jobbet? no 3 2009 Checklista för bättre sjukvård sidan 3 De vågar satsa på karriär inom vården sidan 7 Tröttnade på döden blev barnmorska sidorna 8 9 Jobbigt att bli äldre på jobbet? Alla orkar inte arbeta fram

Läs mer

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13 en tidning om sophiahemmet nr 2 november 2013 FOTO: SAMIR SOUDAH BB SOPHIA ÖPPNAR TILL VÅREN sid 3 FOTO: OSKAR OMNE FOTO: OSKAR OMNE HEMSJUKVÅRD NÄR PATIENTEN BEHÖVER sid 10 FOTO: SAMIR SOUDAH Alpinstjärnan

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Elin en läkare utan gränser

Elin en läkare utan gränser Nummer 5 2014 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Elin en läkare utan gränser Elin Folkesson har åkt på sitt åttonde utlandsuppdrag: Ebolautbrottet är det viktigaste jag kan jobba med. SIDORNA

Läs mer

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2012 Hälsoplan i mobilen SID 11 BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10 Ny rådgivning växer fram SID 5 Samlat grepp kring strategier SID 5 Hemsjukvård

Läs mer

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn.

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. akademiska sjukhusets personaltidning nummer 4 2014 krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. nyheter Akademiska får nytt kök 3 Vårdens detektiver dagboken Biomedicinska analytikern

Läs mer

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting BL ADE T 01#2008 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Smarta festare tema missbruk på SIDORNA 6 11 Börje hittade ett välskött landsting Solveig tror på solidarisk vård Psykiatri i förändring

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

En titt bakom kulisserna

En titt bakom kulisserna akademiska sjukhusets personaltidning nummer 3 2014 krönika Själva marken omformas med samma frenesi som sanden i en lekpark En titt bakom kulisserna bma Ronden har låtit en fotograf skildra vardagen på

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

Många av dem som ringer är födda på 1970- och 80-talen. De frågar ofta om förkylning och ont i halsen. Jag tolkar det som ett slags otrygghet att de

Många av dem som ringer är födda på 1970- och 80-talen. De frågar ofta om förkylning och ont i halsen. Jag tolkar det som ett slags otrygghet att de Många av dem som ringer är födda på 1970- och 80-talen. De frågar ofta om förkylning och ont i halsen. Jag tolkar det som ett slags otrygghet att de ringer för så enkla åkommor, säger Marianne Albrektsson.

Läs mer

Intensivt på stamningsintensiven

Intensivt på stamningsintensiven Medlemstidning för Nummer 7 november 2010 Logopedstudenter bryter ny mark i Kenya! Intensivt på stamningsintensiven Innehåll 7 10 3 LEDARE 4 NYTT FRÅN STYRELSEN dysfagiuppropet Lite bakgrundsinformation

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 5 dec 2012 Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand tema: kvalitet och ekonomi sid. 3 7 Sociala medier sid. 8 Carina är sonograf sid. 11 Missa inte

Läs mer

Pulsen EN DAG PÅ AKUTEN SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Team tar hand om gyncancer. Kundservice samordnas

Pulsen EN DAG PÅ AKUTEN SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Team tar hand om gyncancer. Kundservice samordnas Pulsen När man drog ur proppen så blommade en helt ny rörelse och stad upp SID 6 7 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 3.2013 SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP SID 10 11 Team tar hand om gyncancer

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Ett yrke på liv och död 8

Ett yrke på liv och död 8 2/11 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Ett yrke på liv och död 8 3 Gemensam väg nödvändig Ilskan 18 pyser ut Pratglad fågel 10 15 Här lyckas besparingarna 3 aktuellt: 4 5 6 8 10

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer