Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 3, oktober 2014 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Båten som aldrig kom i sjön! En efterlängtad dag för både elever och personal, konstaterade rektor Svenjohan Davidson när nya Karstorp Södra skola invigdes med tal, musik och traditionell bandklippning. Nu börjar bygget! Ny cirkulationsplats ska trygga utfart på infart. Sidan 3 Lomma kommun bäst i Skåne på naturvård. Sidan 4 Inspirationsdag om IT på Mötesplats Havsblick den 8 oktober. Sidan 5 Borgebyplan får konstgräs. Sidan 8 Tanke. Omtanke. Mertanke!

2 Efterlängtat tillskott för föreningarna i kommunen Så är det första spadtaget grävt till en ny idrottshall i kommunen. När Slättängshallen, som nu kommer att växa upp på den gamla bensinstationstomten vid Industrigatan i Lomma, blir klar, skapas ett välbehövligt tillskott av halltider för föreningslivet. Dessutom får eleverna på Fladängskolan en efterlängtad gympasal. Under de senaste veckorna har man slagit ner hundratalet pålar i marken för att ge bygget en stabil grund. När sedan bottenplattan är gjuten med alla sina rör kommer vi snabbt se byggnaden växa upp. Slättängshallen blir på cirka 1500 kvadratmeter med en plan på 20x40 meter, en mindre läktare och dessutom omklädningsrum, klubbrum och kontor. Hallens fasad kommer att prydas av ett ljussatt konstverk av konstnären Mats Kläpp. Matchen kan börja! Slättängshallen kommer att användas som idrottshall för skolelever under dagtid och som träningslokal för kommunens idrottsföreningar under övrig tid. Tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen, kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson och nytillträdde kultur- och fritidschef Michael Tsiparis tog det första spadtaget. Dessutom fick Emmie Malmberg och Oskar Hällstorp från Fladängskolan göra ett symboliskt uppkast på den plats där hallen kommer att stå. Matchen kan börja! Carin Hansson konstaterade att den nya hallen kommer att bli ett riktigt lyft för ungdoms- och idrottsverksamheten i kommundelen. Tillströmningen av nya medlemmar till idrottsföreningarna är stor i vår kommun, vilket påverkar behovet av lokaler. Slättängshallen beräknas bli klar sommaren Röstar mest, igen! Vid valet 2010 hade Lomma kommun högst valdeltagande i landet och de höga siffrorna kvarstår även detta val. Lomma kommun hamnar på 92,9% och 92,0% när det gäller riksdagsval och kommunval. Siffrorna för 2010 i Lomma kommun var 91,34% i riksdagsvalet och 90,48% i kommunvalet. Mandatfördelning: Moderaterna tappar tre mandat, medan Socialdemokraterna vinner två mandat. Miljöpartiet vinner ett mandat, liksom Sverigedemokraterna. SPI Välfärden förlorar ett mandat. Övriga partier oförändrade. Läs mer på Val.se 2

3 Ny cirkulationsplats ska göra utfart enklare En korsning som är tungt trafikerad i kommunen, speciellt i rusningstid, är T-korset där Södra Västkustvägen mynnar ut i Strandvägen/Lv103. Fram på vårkanten 2015 ska problemet vara löst när en mycket efterlängtad cirkulationsplats ska stå färdig. Hur gör vi det svårare för inbrottstjuven? Projektet har stått högt på önskelistan under flera år. I takt med att Lomma Hamn byggts ut har pendlingstrafiken och trycket på korsningen ökat allt mer. Det lär öka ännu mer efterhand som allt fler bostäder blir inflyttningsklara. Att redan ange en tidplan för de olika delarna i cirkulationsplatsbygget är självklart inte lätt. Mycket handlar om vilken vinter vi får, säger projektchef Ingemar Nilsson. Det kommer krävas en mindre utfyllnad Den nya cirkulationsplatsen i riktning mot E6/E20 och med Södra Västkustvägen mot Bjärred till vänster. i det sydvästra hörnet av korsningen, alltså in mot Lomma centrum. Detta arbete ska göras fram emot slutet av november eller början av december så att utfyllnaden ska hinna sätta sig ordentligt innan vi börjar bygga. För att bygget ska gå så snabbt som möjligt väljer man att helt stänga av korsningen under några månader i vår, då trafiken kommer att ledas runt på olika alternativa vägar. Cirkulationsplatsen kommer bli i ungefär samma storlek som Prästbergarondellen vid infarten från Lund/motorvägen E6/E20. Bygget beräknas kosta en bit över fem miljoner kronor. Blir det en inte alltför sträng vinter, beräknar man att cirkulationsplatsen ska stå klar under maj månad Genom grannsamverkan hjälps vi åt att hålla koll på våra hus i vårt område. Vi ökar tryggheten och säkerheten. Grannsamverkan är enkelt och blir en naturlig del av vardagen. VÄLKOMMEN TILL ETT INFORMATIONSMÖTE OM GRANNSAMVERKAN Vilka erfarenheter finns? Hur kan vi starta upp i vårt kvarter? Kräver det mycket engagemang? Hur fungerar det rent praktiskt? Medverkar gör: Michael Rydberg, Polisen: Brottsutvecklingen i regionen. Anders Åkesson, säkerhetschef, Lomma kommun: Vilken är kommunens roll i grannsamverkan? Kenneth Johansson från försäkringsbranschen: Tekniska lösningar och goda tips. Informationskvällen arrangeras i kommunhuset i Lomma torsdagen den 6 november. Start: kl Vi håller på till kl Välkomna! Brottsförebyggande rådet Vi bjuder på kaffe och kaka och behöver därför veta hur många som kommer! Anmäl dig till: eller Kontaktcenter på senast den 1 november 3

4 Ännu en ny skola invigd: Karstorp Södra Solen lyste från en nästan klarblå himmel och temperaturen i den lilla nybygda amfiteatern var välkomnande eftersommarvarm när nya skolan Karstorp Södra invigdes. Rektor Svenjohan Davidson hälsade välkommen och konstaterade att det var en efterlängtad dag. Både personal och elever känner det som en nytändning där man nu tillsammans kan forma hur den nya skolan ska fungera. Invigningstalade gjorde både Anders Berngarn och Robert Wenglén, barn- och utbildningsnämndens ordförande. För Anders Berngarn har bygget av Karstorp Södra en speciell betydelse, eftersom han själv gått i den gamla skolbyggnaden som ung. Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och Robert Wenglén, barn- och utbildningsnämndens ordförande invigningsklippte tillsammans med Hannes 8 år. Ett miljövänligt bygge Robert Wenglén konstaterade bland annat att, med adress alla elever som nu ska gå på skolan: Vi ser er, vi hör er, vi tror på er och vi finns här för er. Efter invigningstal blev det sång av elever från skolan, ballonguppsläpp och guidade turer för intresserade. Karstorp Södra är i två plan och med en yta på nästan kvadratmeter. Den nya skolan är en miljövänlig byggnad rakt igenom, berättade projektledaren Christer Carlsson. Vi har varit noga i materialval och använt av oss av modern teknik. På den förhållandevis lilla yta som vi haft att tillgå, har vi byggt en amfiteater men också fått plats med spännande lekutrustning, mycket med pedagogisk utformning. Skolan har kostat cirka 80 miljoner kronor. En liten spännande detalj är att alla elever har egna elevskåp och i dessa finns även ett eluttag så att man kan både ladda sin mobiltelefon vid behov och sin läsplatta. Lomma bäst i Skåne på naturvård För första gången i Sverige har nu en rangordning gjorts av landets kommuner på temat naturvård. Rankingen är gjord av Naturskyddsföreningen. Tillsammans med Helsingborg placerade sig Lomma på andra plats efter Huddinge kommun. Undersökningen har gjorts med hjälp av en enkät där 208 av landets kommuner svarade. Idag bor över 85 procent av 4 Sveriges befolkning i tätorter, vilket innebär att den tätortsnära naturen har mycket stor betydelse för människors möjlighet till rekreation i vardagen. I topp på det mesta Enkäten innehöll 20-talet frågor indelat i sju olika kategorier som poängsattes efter i hur stor utsträckning man uppfyllde området. Inom samtliga områden, utom ett, hade Lomma kommun högsta eller nästan högst poäng. Endast området Skyddade områden avvek. Det handlar i praktiken om hur stora områden av en kommuns totala areal som är skyddad, som exempelvis nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne eller Natura 2000-område. Huddinge placerade sig på förstaplats med 43 poäng av maximalt 45 poäng. På en delad andraplats alltså Lomma och Helsingborg med 39,5 poäng, följda av Bromölla och Täby med 34 poäng.

5 Barnens Bästa provas i verkligheten Under det senaste året har vi berättat om Barnens Bästa som drivs av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden tillsammans. Barnens Bästa går bland annat ut på att sprida tips och idéer som ska underlätta för vuxna i rollen som förälder. Fram tills nu har man arbetat med att stärka samarbetet mellan förvaltningarna, vaska fram idéer och skapa former för hur man i praktiken ska nå ut till föräldrar. Nu under hösten startas nästa fas; att bege sig ut till skolor och förskolor för att prova delar ur det föräldraprogram som finns planerat i Barnens Bästa. Föräldraprogrammet kallar vi för Utveckla ditt föräldraskap, berättar Helen Thyter som är samordnare för Barnens Bästa. Det blir förskolorna på Löddesnäs och Karstorp som först kommer att få besök nu under hösten. Till våren besöks Alléskolan och Rutsborgskolan och klasserna F till 3. Utveckla ditt föräldraskap är för helt vanliga föräldrar som lever under helt vanliga förhållanden, men som kanske tycker det skulle vara intressant att få lite tips på hur man kan stärka både sitt barn och sin egen roll som förälder. Att ta del av Utveckla ditt föräldraskap är helt frivilligt. Detta kommer att hända. Tanken är att Utveckla ditt föräldraskap ska bli som en del i ett ordinarie föräldramöte nu under hösten. Innan föräldrarna splittras för aktiviteter på den egna avdelningen kommer vi att bjuda på en kort föreläsning om ämnen som är aktuella för åldersgruppen. Vi kommer att ge olika exempel på hur man kan utveckla sitt föräldraskap och stärka sina barn. Enkla saker som man kan ta med sig i vardagen. Vi kommer att lyfta fram hur bra det kan vara för en förälder att försöka skapa nätverk med andra föräldrarna där man kan ha glädje av varandras upplevelser och erfarenheter under barnets hela uppväxt, berättar Helen Thyter och fortsätter; Det ska bli spännande att se vilka reaktioner det blir och vad vi kan åstadkomma genom projektet. Föräldrarnas önskemål och erfarenheter kommer att styra mycket av innehållet. Under våren kommer alla kommunens föräldrar med barn i förskolan och grundskolan erbjudas olika föreläsningar, som en förlängning av föräldramötena. Andra delar ur Utveckla ditt föräldraskap är till exempel små filmer som inspirerar och affischer med goda exempel, som kan finnas uppsatta ute i förskolor och på skolor. Efter utvärdering är meningen att Utveckla ditt föräldraskap ska spridas vidare på alla skolor och förskolor i kommunen. Dags att söka till KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Sista ansökningsdag är den 15 november (Ansökningstiden kan variera mellan utbildningsanordnare.) Läs mer på eller kontakta studievägledare Elin Björkman telefon på Resurs- och Lärcentrum, Lomma 5

6 Dåligt med plats hemma till den stora familjeträffen? Många av våra moderna och fräscha skollokaler står ofta öde och tomma under kvällar och helger. Något som Lomma kommun nu vill ändra på. Visserligen hyr en del föreningar redan lokaler ute på skolorna, men det är kanske inte så känt att man faktiskt även som privatperson har den möjligheten. Både skolsalar och aulor är öppna för uthyrning. Det är Lomma kommuns Kontaktcenter som sköter uthyrningen av lokalerna. Det har tidigare funnits en viss uthyrning som varje skola själv skött. Det vi har gjort nu är att vi lagt in lokalerna i ett bokningssystem och samlat allt hos oss. Ring Lomma kommuns Kontaktcenter på eller boka via kommunens hemsida på Gång- och cykelväg på Pilgatan Sedan slutet av augusti har Peab Anläggning, på uppdrag av tekniska förvaltningen, byggt en gång- och cykelväg på östra sidan av Pilgatan, mellan Vinstorpsvägen och Algatan. Arbetet ska vara klart under oktober månad. Den viktigaste anledningen är att uppnå en högre trafiksäkerhet. Samtidigt har även utfarten från Poppelgatan mot Vinstorpsvägen smalnats av, vilket innebär att sikten förbättrats. Jobbar du i norra Lund? Har du provat direktbussen? Sedan i våras har du som bor i Bjärred en exklusiv möjlighet att slippa ta bilen om du jobbar i de norra delarna av Lund. Kanske extra skönt när snön faller ymnigt och väglaget inte är det bästa. Direktbuss linje 136 avgår från Bjärred centrum och kör utan stopp på sin väg till norra Lund. Välkommen ombord! Tidtabell: Linje 136 (Mån fre) Bjärred centrum Lund Delfinen Lund Emdalavägen Lund Mobilvägen Lund Mobilvägen Lund Emdalavägen Lund Delfinen Bjärred centrum Undersökningar visar att det är många som idag bilpendlar just mellan Bjärred och norra Lund. Efter önskemål har man lagt en tur strax efter rusningstid på morgonen, vilket passar de som har en flexibel arbetstid, och två turer tillbaka på eftermiddagen. Behöver du inte bilen i jobbet kan bussen vara ett bekvämt alternativ då du på samma gång kan passa på att varva ner efter dagens arbete eller förbereda morgondagen. Lyckat försök fler alternativ Busslinjen har startats genom ett sam- arbete mellan Axis, SonyMobile, Lunds kommun, Skånetrafiken och Veolia Transport. Anna Wallén som är affärsutvecklare på Veolia Transport berättar att direktbussen är ett testprojekt. En förutsättning för att kunna genomföra projektet med Direktbussen var ett begränsat antal turer på tider då det finns tillgängliga bussar och förare - i detta fall strax efter/före rusningstid. Blir försöket lyckat så hoppas vi på att kunna utveckla det vidare med fler turer på linjen. Det här är framtidens kollektivtrafik! Klipp ut och tag med vid resan. Kopierad biljett godkännes ej! prova-på-biljett Busslinje: Datum: Namn: 136 Information till föraren: Denna biljett gäller för enkel resa med Regionbuss 136. Ta emot fribiljetten och ge kunden en kampanjbiljett tillbaka. Välj Biljetter i menyn och ändra Kategorin till 17. Behåll fribiljetten och skicka den med ordinarie redovisning till Skånetrafiken. Fribiljetten gäller till och med Klipp ut och tag med vid resan. Kopierad biljett godkännes ej! prova-på-biljett Busslinje: Datum: Namn: 136 Information till föraren: Denna biljett gäller för enkel resa med Regionbuss 136. Ta emot fribiljetten och ge kunden en kampanjbiljett tillbaka. Välj Biljetter i menyn och ändra Kategorin till 17. Behåll fribiljetten och skicka den med ordinarie redovisning till Skånetrafiken. Fribiljetten gäller till och med

7 noterat Vi är duktiga på avfallssortering, men vi kan bli ännu bättre! Under årets sommarmånader har mängden utsorterat matavfall ökat jämfört med samma månader Fortsätter vi på samma sätt kommer vi slå rekord under 2014 i mängden insamlat matavfall! Under 2013 samlade vi in 53 % av matavfallet så det finns marginal att bli ännu bättre. Analyser av avfallet från kommunens invånare visar att 45 % av avfallet i soppåsen egentligen kan sorteras ut för återvinning. Ungefär 10 % av innehållet i soppåsen är matavfall och cirka 30 % är tidningar och förpackningar. Detta avfall ska inte slängas i soppåsen utan i facket/kärlet för respektive avfallsslag. Under 2013 slängdes så mycket som 114,6 kg restavfall per person i soppåsen. Restavfallet går till förbränning som är den avfallsbehandling efter deponering som kostar mest. Att återvinna och återanvända kostar minst och är bäst för miljön. Ju mer vi sorterar, desto bättre! Andelen av innehållet i soppåsen som är matavfall, tidningar och förpackningar år 2013 Metallförp 2 % Glasförp 2 % Matavfall 10 % Plastförp 14 % Tidningar 6 % Pappersförp 7 % Läs mer om avfall och återvinning på Närståendestödet Treklövern Vi vänder oss till personer som hjälper och stödjer någon anhörig, som bor i Lomma kommun och som har någon äldrerelaterad sjukdom. Vi kan underlätta närståendes och den anhöriges situation Vi erbjuder kostnadsfri avlösning Vi kan ge råd och stöd Vi erbjuder telefonservice och plats i närståendeprogram Vi kan ge utbildning i ergonomi och kunskap om hjälpmedel med mera. Adress: Nybovägen 71, Lomma. Vårt mål är att skapa trygghet och ge möjlighet till livskvalitet utifrån ditt individuella behov. Välkommen med frågor och funderingar! Telefon måndag och torsdag e-post: 7

8 Konstgräs på Borgebyplan ger mindre konkurrens om halltider Efter fyra års förarbete var det dags att sätta igång arbete med att modernisera den östra planen, även kallad E-planen, på Borgeby Idrottsplats. Planen ska bland annat få konstgräs och när arbetet blir klart i november kommer detta innebära att fotbollen kan ha utomhusverksamhet i princip året runt. Därmed kommer också värdefull halltid att kunna lösgöras för andra aktiviteter. Intresset för att bli aktiv i Borgeby FK och Bjärreds IF är stort. Hans Svensson, ordförande för Bjärreds IF, berättade att inför uppstarten för de yngsta barnen hade de båda föreningarna tillsammans över hundratjugo ungdomar som vill börja träna. Första spadtaget togs genom att man grävde upp mittpunkten i den befintliga naturgräsplanen. För det arbetet stod kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn tillsammans med Axel Svensson från Bjärreds IF och Julia Bladh från Borgeby FK. Anders Berngarn konstaterade att de båda föreningarna gjort ett imponerande arbete både med förarbetet men också med att hitta en finansieringslösning. Ett lyft för föreningarna Den nya konstgräsplanen kommer att inrymma en stor plan för elvamannalag samt två mindre planer för sjumannalag och beräknas bli klar i slutet av november Området kommer också att få ordentlig belysning och en avgränsning mot omgivningarna med ett staket. Totalt kommer projektet att kosta 6,8 miljoner kronor, där Sparbanksstiftelsen Öresund står för 1 miljon kronor, klubbarna och övriga sponsorer för cirka kronor och Lomma kommun för resten. Efter flera års arbete kan Hans Svensson från Bjärreds IF och Joakim Bladh från Borgeby FK nu se fram emot att få en ny plan klar för träning året runt. 8 Vi ska inte behöva tacka nej till ungdomar Hans Svensson berättade att den nya planen kommer bli ett lyft för de båda föreningarnas verksamhet, men även för andra föreningar som använder idrottsanläggningar i området. Möjligheten till träningstider är idag begränsad. Kan vi nu ha utomhusverksamhet under stora delar av året så minskar konkurrensen om halltiderna. Tidigare år har vi tidvis tvingats säga nej till ungdomar som vill vara med i våra verksamheter och det är självklart väldigt tråkigt. De ungdomar som vill vara med ska vi också kunna ta hand om och ge en meningsfull fritidsaktivitet.

9 Blå Flagg även 2015? Under sommaren har Lomma kommun kunnat hissa Blå Flagg vid Långa Bryggan i Bjärred. Flaggan visar att platsen uppfyller de krav som finns när det gäller bland annat vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Det är första gången som en badstrand i Lomma kommun fått utmärkelsen. I år var det en liten exklusiv skara på åtta platser i landet som blev godkända. Tidigare år har det varit upp emot ett 50-tal. Lennart Persson, parkansvarig på tekniska förvaltningen, berättar; Det finns en lång lista på obligatoriska krav som måste uppfyllas, men också en del frivilliga. Det handlar om badplatsens kvalitet men också i allra hösta grad att badplatsen drivs på ett miljömässigt hållbart sätt. Under den mest intensiva badsäsongen har Lomma kommun städat flera gånger om dagen. Papperskorgar har tömts ofta. En plats för källsortering har byggts. Dessutom krävs det tillgänglighetsanpassade toaletter med duschmöjligheter och skötbord och funktionsduglig livräddningsutrustning. En jury kontrollerar och godkänner att man uppfyller kraven. Klart att det känts trevlig att kunna hissa en så välrenommerad symbol på den fina badplatsen. Det är god reklam för vår kommun. Blå Flagg startades 1985 av miljöförespråkare i Frankrike, som värnade om de marina miljöerna. Idag leder organisationen Foundation for Environmental Education arbetet. I Sveriges delas flaggan ut av organisationen Blå Flagg Sverige Kvalitet kostar pengar Enligt Lennart Persson är ambitionen att söka Blå Flagg även för säsongen Allt extra underhållsarbete kostar självklart extra pengar. Det finns ännu inget beslut på hur vi ska göra nästa år. Klart är att satsningen blev uppskattad och att Lomma kommun får tillbaka mycket i form av goodwill när vi kan hissa en Blå Flagg! Naturprojekt ska hjälpa utsatta smådjur Löv ersätter barr Naturintresserade är allmänt överens om att både igelkotten och snoken minskat i antal både i Sverige och i övriga Europa. De naturliga förutsättningarna för deras överlevnad har förändrats och hoten från omgivningen blivit större. Med hjälp av naturintresserade kommuninvånare har Lomma kommun samlat in observationer av igelkottar och snokar under sommaren. Nils Lundquist, miljöutredare på Lomma kommun, berättar att man haft kontakt med hundratalet rapportörer som i flera fall lämnat många rapporter. Vi tänker fortsätta att samla in observationer under hela säsongen. Alla intresserade är välkomna att höra av sig till mig, säger Nils Lundquist. Vinterbo och matplatser Meningen är att komma fram till idéer där man med enkla medel kan hjälpa igelkotten och snoken att överleva i vår kommun. En lövhög i trädgården blir ett utmärkt hem för en igelkott. Man skulle även kunna engagera skolklasser eller förskoleklasser som kan bygga ett övervintringsbo. Snoken söker sig gärna till en gödselstack eller kompost för att lägga sina ägg. Nu finns det färre av dessa. Kanske vi skulle kunna bygga konstgjorda äggläggningsplatser. Snoken söker också mat vid vattensamlingar. Även dessa har minskat i antal, berättar Nils Lundquist och fortsätter; Förutsättningen för att kunna göra en så meningsfull insats är så klart att vi får en bra bild över var igelkottar och snokar håller till. Hör gärna av dig! När det gäller igelkott har det kommit in observationer från hela kommunen medan snokar setts mestadels i och kring Slättäng och Östra dammarna. Var har du sett igelkott eller snok? Kontakta Nils Lundquist: eller tel, kontorstid: Nästan mitt i Borgeby finns det lilla skogsområdet som populärt kallas för Majas skog. Området innehåller många granar som numera inte mår så bra utan måste bytas ut. Lennart Persson som ansvarar för kommunens parker, berättar mer: Vid nästa höststorm är risken stor att träd antingen blåser omkull eller helt enkelt knäcks av. Den lilla skogen är populär både hos unga och vuxna och vi vill inte riskera folks hälsa! Lomma kommun har beslutat att fälla barrträden i området och ersätta med nya friska lövträd, vilka i övrigt också finns i regionen, som björk, lönn och rönn. Dessutom kommer en del ädellövträd att planteras, som ek, hassel och fågelbär. Vi tänker börja så snart det ges tillfälle. Tanken är att arbetet ska vara klart innan höststormsäsongen börjar, berättar Lennart Persson, och fortsätter; Vi har också tänkt oss att kapa en del träd på tre till fyra meters höjd och lämna dessa stubbar kvar till naturen. 9

10 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. Detta är ett urval av för oss kända arrangemang! Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på UTSTÄLLNINGAR 29 sept 26 okt Röda Korset 100 år 23 sep 24 okt Thomas Fåhraeus Kustmotiv från Lomma och Bjärred 4 okt 22 okt Insekter Utställning, Fotoklubben Objektivet 4 19 okt Kraften, Lomma Rickard Rackham Vernissage den 4/10 kl okt 13 nov Ulf Lundell Vernissage den 25/10 kl okt 28 nov Catinka Grunditz Berättande bilder FÖR BARN OCH UNGA Fr 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov samt 28 nov kl 9.30 Sagostund Ti 8 okt, 14 okt, 21 okt, 4 nov, 11 nov, 18 nov samt 25 nov kl Sagostunder från 3 år Lö 4 okt kl , Sö 12 okt kl , Må 27 okt kl , Lö 29 nov kl Minibio, från 3 år Lö 18 okt, To 30 okt, 15 nov kl Bio på bibblan, från 7 år Lö 4 okt kl , On 29 okt kl Lö 15 nov kl Minibio, från 3 år On 29 okt kl , Lö 22 nov kl Bio på bibblan, från 7 år 10 Lö 4 okt kl Hörsalen, Bjärred Krokodilkonset: X, Y, Zebra För barn fr 3 år. Biljetter säljs på biblioteken. Sö 12 okt kl Lomma Folkets Hus Klumpekloss Familjeföreställning från 4 år. Sö 19 okt kl Lomma Folkets Hus Krokodilkonsert: Sånger och äventyr på de sju haven För barn från 3 år. Biljetter säljs på biblioteken. Sö 9 nov kl Lomma Folkets Hus Krokodilkonsert: Ulrikas smålåtar För barn från 3 år. Biljetter säljs på biblioteken. Lö 15 nov kl Lomma Folkets Hus Skrattkorven och Surstruten Barn- och familjeföreställning från 4 år. Biljetter på biblioteken. MUSIK Lö 25 okt kl Dansrotundan, Lomma Höstkonsert med Lomma Musiksällskap Lö 8 nov Hörsalen, Bjärehovskolan, Bjärred Jubileumsspextaklet Gyllin Gyllins Drängar 10 år Sö 23 nov Lomma kyrka Gospeldag m Lasse Axelsson Kl 13 övning, kl 18 gudtjänst. Sö 23 nov kl Dansrotundan, Lomma Höstkonsert med Lomma- Bjärreds Dragspelsklubb TEATER Lö 18 okt kl 19:00 Pilängsteatern, Lomma Världens lyckligaste kycklingar Biljetter tel To 30 okt kl Dansrotundan, Lomma Anna-Lena Bergelin med vänner Niclas Christoffer, Elin Nordén och Mats Andersson. BIBLIOGRAFEN Biljetter säljs på biblioteken. Lö 18 okt kl Figaros bröllop Lö 11 okt kl Macbeth Lö 1 nov kl Sö 2 nov kl Carmen Fr 21 nov kl Madama Butterfly FÖREDRAG On 1 okt kl 18:00 Mötesplats Havsblick, Lomma Månadsmöte: Lomma rödakorskrets 100 år Må 6 okt kl Bok & kaffe Vi pratar böcker, ger varandra lästips. Må 6 okt, 13 okt, 20 okt, 27 okt samt 3 nov kl Språkcafé För dig som har svenska som andraspråk. Fri entré. Lö 11 okt kl Författarbesök: Lena Andersson Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 1/9 On 15 okt kl Onsdagkväll: I när och fjärran Lennart Björk berättar. Biljetter hämtas på biblioteken. On 15 okt kl Onsdagkväll: Akvarellens teknik och historia Thomas Fåhraeus berättar Biljetter hämtas på biblioteken.

11 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. Sö 19 okt kl. 16 Författarbesök: Kjell Westö Biljetter säljes på biblioteken. On 29 okt kl Onsdagkväll En fotografisk resa Mats Schöld berättar om sin fotoresa. Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 15/10. On 29 okt kl. 19 Konst vad skall det vara bra för? Föreläsning med Cecilia Nelson. Biljetter säljes på biblioteken. Ti 4 nov kl. 15 Bok & kaffe Vi pratar böcker, ger varandra lästips. Ti 4 nov kl Visning på Arkivcentrum Syd Samling, Arkivcentrum i Lund kl Anmälan senast 30/10 utfors.se eller On 5 nov kl Onsdagkväll: Boktips med Eva Lassen Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 22/10. Må 10 nov kl Biblioteken i Lomma & Bjärred Kura skymning Fri entré. Må 10 nov kl Församlingshemmet, Lomma Leka för livet Barnläkaren Lars H Gustafsson. Fritt inträde. Anmälan till: kristina. tel senast 7/11 On 12 nov kl Onsdagkväll Nobelpriset i litteratur Årets pristagare. S-E Davidsson berättar. Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 29/10. On 12 nov kl Havsblick, Lomma Mina uppdrag för Röda Korset i krigsdrabbade länder. Läkaren Åsa Molde berättar. Arr. Lomma rödakorskrets To 13 nov kl. 19 Den lättfotade Shakespeare En resa bland rytmer och språk. Biljetter säljs på biblioteken. Lö 15 nov kl. 14 Författarträff: Helena von Zweigbergk Biljetter säljes på biblioteken. OBS ändrat datum! Biljetter sålda till 8 nov gäller. Om återköp önskas, vänd dig till biblioteken. Sö 16 nov kl Författarbesök: Niklas Rådström Biljetter säljes på biblioteken. Ti 18 nov kl Strandkyrkan, Lomma Föredrag om bins biologi Prof. Bengt Nihlgård. On 19 nov kl Onsdagkväll: Julinspiration med Eva Hedgate Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 5/11. On 19 nov kl Onsdagkväll: Big Bang universum, astrofysiken och tron på en skapare. Tryggve Mettinger, bibelforskare. Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 5/11. Ti 25 nov kl Onsdagkväll: Boktips inför julen Eva Lassen. Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 3/11. To 27 nov kl Författarbesök: Johanna Lindbäck Fri entré för alla upp till 22 år, övriga 50 kr. Biljetter hämtas/köpes på biblioteket. ÖVRIGA ARRANGEMANG Lö 4 okt kl Otto-Pers gård, Borgeby Prova-på-dag, Friluftsfrämjandet To 9 okt kl Lomma församlingshem Taizégudstjänst med Open Space Sö 12 okt Ormvråk i Falsterbo Ansvarig: Lars-Göran Lö 18 okt Efterslåtter i Domedejla Samling: Lomma busstation kl och Rutsborgsskolan kl Ansvarig: Lars-Göran, Ti 28 okt kl Lomma Folkets Hus Släktforskning Joureftermiddag Lö 8 nov kl Lomma Folkets Hus Arkivens dag Sö 9 nov kl Vandring längs Höje å Ansvarig: Ulla-Britt To 13 nov kl Lomma församlingshem Taizégudstjänst med Open Space Lö 15 nov kl Otto-Pers gård, Borgeby. Loppmarknad Redskap, kläder/ utrustning för sport, lek och friluftsliv. Lö 22 nov kl Medborgarhuset, Bjärred Julmarknad Sö 23 nov kl BjersundsTegelbruksmuseum Julstuga 11

12 Miljöbästa småkommuner För sjätte året i rad har tidningen Miljöaktuellt rankat årets kommun sett ur ett miljöperspektiv. Vi placerades som miljöbästa småkommun på topp 5 i gott sällskap med fyra större orter. Lomma kommun hamnar på femte plats och klättrar därmed 62 placeringar från fjolårets plats. Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig på kommunen, tycker att miljöfrågorna har en välbehövligt framskjuten plats i den kommunala planeringen och i många verksamheter. Vi har också samarbetat över kommungränserna under många år för att få större genomslag i vissa frågor. En utmaning i det fortsatta arbetet är klimat- och energifrågorna. Just nu håller en ny klimat- och energistrategi på att tas fram som kommer att höja ribban i dessa frågor. Topp 5 1. Malmö stad 2. Eskilstuna kommun 3. Örebro kommun 4. Västerås stad 5. Lomma kommun Övergivna båtar ska bort Runt om i kommunen finns ett par områden anvisade för vinterförvaring av familjebåtar. Områdena finns noterade i Lomma kommuns lokala ordningsföreskrifter. I stort sett fungerar det bra, men det händer att någon glömmer båtar på andra platser, säger Lennart Persson som ansvarar för kommunens parker. Lennart Persson understryker att det inte alltid behöver vara uppsåt utan kan röra sig om andra orsaker. Oftast handlar det om mindre båtar, typ roddbåtar som knappast flyter. Det kan handla om ändrade familjeförhållande där båten glöms bort. Man flyttar från kommunen, kanske blir sjuk och säljer sitt boende. Ibland kan vi lista ut vem som äger vraket, men oftast går de till skrotning vid strandstädning. Uppmaningen från Lennart Persson är att om man känner på sig att man har en gammal farkost som ligger på fel ställe, så plocka bort den! Utdrag ur kommunens ordningsföreskrifter: Uppläggning av båtar och bryggor 12 På följande områden får båtar och bryggor läggas upp under tiden september till och med maj året därpå: Väster om strandstråket mellan Öresundsvägen och Näktergalsvägen i Bjärred samt väster om strandstråket på fastighet Ljunghuset 1:1 i Habo Ljung. Övrig tid på året ska dessa områden vara fria från båtar, bryggor och dess tillbehör. FIFA-turnering Kom och utmana dina vänner i en match! För dig från 8 år. Måndag 27 okt kl Tisdag 28 okt kl HÖSTLOVSKUL OKTOBER Film på Måndag 27 okt kl Minibio (från 3 år) Torsdag 30 okt kl Bio på bibblan (från 7 år) Film på Onsdag 29 okt kl Minibio (från 3 år) Onsdag 29 okt kl Bio på bibblan (från 7 år) Animera mera! Workshop i animation på biblioteken. Kom och gör film tillsammans med oss! (7-12 år) Onsdag 29 okt kl Torsdag 30 okt kl Spökkvällar på bibblan Vad händer på biblioteket efter stängningsdags? Ta med en ficklampa så undersöker vi saken. (7-10 år) Fredag 31 okt kl Fredag 31 okt kl Anmäl dig till höstlovsaktiviteterna fr.o.m. 1 oktober. Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteken! 12 Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Lotta Frostgård, Susanne Hallberg, Eva Jansson, Johanna Sandberg, Annica Widmark och Christian Almström. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Wikingtryck, Malmö

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Lomma Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 3, juni 2015 Läs mer på sidan 9 Lommas nya infart invigd! Sidan 6 Elever i realistisk utrymningsövning. Sidan 2 Lomma

Läs mer

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Nummer 1 Maj 2008 i Eslöv En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Tvättar du bilen på rätt

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012

Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012 Med trygghet som uppdrag Sid 4 Vårdboskolans förändring Sid 5 Först i landet med ny teknik Sid 5 Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012 Kronetorp Vy från Lundavägen, skissbild från det vinnande

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr 3 2006 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Mikael vill skapa lust att idrotta

Mikael vill skapa lust att idrotta information till boende & besökare i Enköpings kommun nummer 4, 2013 bli fadderfamilj Kommunen söker fadderfamiljer som vill bjuda hem nyanlända flyktingar, för ett ömsesidigt utbyte. Värdighetsgaranti

Läs mer

Detta nummer. Demokrati på export Sid 2 Superstarkt bredband Sid 3 Avfallshantering Sid 4. Förskolan Boken Sid 5

Detta nummer. Demokrati på export Sid 2 Superstarkt bredband Sid 3 Avfallshantering Sid 4. Förskolan Boken Sid 5 Nummer 2 April 2013 Detta nummer Demokrati på export Sid 2 Superstarkt bredband Sid 3 Avfallshantering Sid 4 Förskolan Boken Sid 5 Paletten fyllde ett år Sid 5 Sammanträdesdagar Sid 5 Säker & trygg Sid

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID NR 4, DECEMBER 2012 7 frågor om Täby Aktuellt En oas för ungdomar FRAMTID Så skapas framtidens jobb Ett gott Täbys seniorer mår bra. Det visar kommunens uppsökande verksamhet som startade 2008. Följ med

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer