Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas Sammanställning och uppföljning av synpunkter från barnens frågestund Synpunkter från barn Nämndens svar Åtgärd Behandlas

2 Sammanställning och uppföljning av frågor från nämndernas oktobermöte med elever i 7-9 från Rosenlundsskolan och ungdomar från gymnasieskolan Bäckadalsgymnasiet Elevernas frågor Nämndens svar Åtgärd Behandlas Frågor från elever på Rosenlundsskolan Flera bussar på helgerna till t.ex. Tenhult. Landstinget sköter kollektivtrafiken men Överlämnas till Länstrafiken. Jönköpings kommun har satsat extra pengar som skall gå specifikt till kollektivtrafiken i Jönköpings kommun. Bussarnas skyltar borde alltid fungera! Bänkar och busskurer vid fler hållplatser. Vi behöver mindre och billigare studentlägenheter. Ungdomarna vill ha en skatepark i Tenhult så som andra kommundelar har, t.ex. Gränna. Det blir en samlingsplats och något att göra för ungdomarna i Tenhult. Rödjans plan är en bra plats som bara är en oanvänd gräsyta idag. (bifogad karta) Laglig graffittivägg i Tenhult. Gallerior eller konsthall för unga konstnärer. Industribyggnader runt munksjön skulle kunna användas. Det byggs många små-lägenheter i Jönköping, för studenter och för andra på t.ex. Östra och Västra torget. Ny producerade lägenheter generellt dyrare än äldre bostäder men försök har gjorts med s.k. Ekhagenmoduler. Det är viktigt med mötesplatser och aktiviteter för ungdomar. Skolan borde kunna ordna en enkel vägg för graffitti på skolgården. Information om hur man kommer i kontakt med personer för att sprida ung kultur och konst kanske borde finnas på webbplatsen Ung 036 Fritidsförvaltningen och projektledaren för kommundelsutveckling på stadsbyggnadskontoret. Kulturnämnden och Ung 036.

3 Game effekt i Tenhult. Inte kommunens ansvar men privata initiativ välkomnas. Renare toalätter och fler offentliga toalätter i På Vätterstranden byggs offentliga toalätter i stan. och med restaurangbyggnationen. I centrum finns ett sammarbete med restauranger och caféer som upplåter sina toalätter för alla. Finns kanske behov att nå ut med ytterligare information om detta. Cykelbana mellan Tenhult och Jönköping. Sträckan är lång och det är svårt att samordna med trafikverket som är väghållare och flertalet markägare utmed sträckan. Sträckan är inte prioriterad. Mer parkering vid Järabacken, slalombacken. Ny parkering har anlagts. Svårt och farligt att passera övergångsstället vid Klostergatan/Bunnsgatan när man hoppat av bussen och ska till Idrottshuset. (se karta) Blinkande övergångsställen är bra så att bilisterna ser att någon vill passera. Den ny gång- och cykelvägen vid ekhagsrondellen är jätte bra och hela vägen till Rosenlundsskolan har blivit bättre. Vid idrottshallen (Rosenlundsskolan) finns det höga häckar som skymmer trafiken. (se karta) Hela trafiksituationen är besvärlig och helheten borde nog ses över. Kul att höra att åtgärden fungerar. Det var en dyr bro och det är skönt att den uppskattas och används. Finns riktlinjer för höjd på häckar vid gatukorsningar. Häcken är på privat mark. Vid parkeringen till Rosenlunds vårdcentral Inte stadsbyggnadsnämndens fråga. är det dåligt belyst och otryggt på kvällarna. Flera stadsdagar t.ex. RixFM. Inte vår fråga. Synpunkten överlämnas till centrumutvecklingsprojekten. utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret. utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Landstinget. Ett brunnslock på Folkungavägen är löst och låter när bilar passerar. (Se karta) Inte vår fråga. Tekniska kontoret.

4 Förnybar energi istället för kärnkraft. Varför får man övnings skjuta i Vättern. Det kan förorena dricksvattnet. Öka trevligheten vid Juneporten. Det är läskigt med fullisar när man står och väntar på bussen. Det blir tryggare när polisen är där. Frågor från elever på Bäckadalsgymnasiet En nationell fråga men Jönköpings kommun jobbar för att möjliggöra för mer vindkraft i östra delarna av kommunen och i Bottnaryd. På kommunala byggnader har vi installerat solkraft t.ex. på Rosenlundsskolan. Vi är näst bäst i landet på detta. Alla partier är överrens om att vi måste stoppa detta. Man kan ha simulerade övningar istället för att skjuta skarpt. Alla måste hjälpas åt att säga ifrån. En svår fråga att hantera. Alla måste få plats i samhället och de flesta är snälla. Kv Atollen, vad blir det här? Bostäder, handel, kontor All parkering i staden försvinner. Inge bra! 2 nya p-hus är byggda Moped-/motorcykelparkering behövs fler i Jkpg, finns i Hva och vid hotellplan i Jkpg. Det behövs även skyltning var de finns. Cykelvägar, bättre markeringar behövs. Exempelvis röd asfalt. Cykelvägen på Vätterstranden måste separeras från gångvägen. Ingen respekt från gående att det kommer cyklar. Dålig markering hur man cyklar i korsningar och rondeller. Borde kunna markeras med färgad asfalt. utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret Översyn av cykelvägar i centrum pågår. (Ombyggnader och även nybyggnader av gcvägar). Cykelvägsskyltar uppsatta. utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

5 Cykelbana utmed Brunnsgatan vid Sofiakyrkan slutar med ett brett streck ingen hänvisning var cykelbanan fortsätter, borde kunna visas med ex färgad asfalt Övergångsställe på S Strandgatan farligt. Bussar stannar inte. Busschaufförer visar ingen hänsyn till gångare/cyklister. Kör alldeles för fort. Nya bussarna bättre. Men väldigt trångt i gångar och på sittplatser. Extrabussar linje 1 behövs morgon och kvällar. Överfulla. Linje 27 extremt dålig, håller ej tider Borde vara billigare att åka buss Skillnaden mellan CSN-kort och Messenatkort inte bra. Högskolans elever får rabatt men ej gymnasieelever Kortare avstånd för att få busskort. Överlämnas till utvecklings- och trafikavdelningen Överlämnas till Länstrafiken Fler bussar och hållplatser för dem som åker buss från Jöransberg, Egnahem och Stensholm Cykellift vore bra i Huskvarna Varför satsas inga pengar till förändringar i Huskvarna Tegelväggen konstverket vid Åparken, vad skall den vara till för? Endast A-lagare sitter på bänkarna. Ingen annan vågar gå där. Låt några graffitikonstnärer få måla Tegelväggen! Överlämnas till utvecklings- och trafikavdelningen på Stadsbyggnadskontoret Projektet stadsutveckling Huskvarna har genomförts. Esplanadbron, Åparken m.m Överlämnas till projektledaren för Huskvarna

6 Ungdomar har fått lämna synpunkter ang stadsutvecklingsprojekt exempelvis Huskvarna. Ingen lyssnar eller bryr sig om de synpunkter som framfördes Belysning dålig vid Lillån Sotarvallen. Känns mycket otryckt att gå där. Varannan lampa släckt. Även på Rosenlund och Rådhusparken släcks varannan lampa. Otäckt Har framfört klagomål vid flera tillfällen till Tekniska kontoret. De lyssnar inte Nya lekparken i Hamnparken bra, men borde placerats i Rådhusparken i stället. I denna park finns inget, därför används inte parken. Mer aktiviteter behövs. Utveckling av andra platser än Jkpg o Hva måste göras. Ungdomar får framföra synpunkter men vid genomföranden blir det inget av det man framförts. Ingen lyssnar. Har bland annat framfört önskemål om en Huskvarnaskylt (typ Hollywood) på berget. Busshållplats vid Rådhusparken. Öppningar i räcke runt parken vid busshållplatserna önskas. Ska inte behöva springa runt eller hoppa över för att snabbt och smidigt komma till hållplatserna. Museet, hur lång tid skall det ta innan ombyggnaden är klar. Måste ordna lite cola utställningar för att locka ungdomar Överlämnas till projektledaren för Huskvarna Överlämnas till Tekniska kontoret Överlämnas till Tekniska kontoret Överlämnas till projektledare för Västra centrums förnyelse Kommundelsutveckling sker f n på Österängen. Tidigare har projekt genomförts i Lekeryd, Tabergsådalen m fl Medborgarförslag ett bra sätt att påverka. Överlämans till utvecklings- och trafikavdelningen och Länstrafiken Överlämnas till kulturförvaltningen

7 Hockey en stor grej. Hockeybussar till och från matcher bra. Men kan inte dessa också hämta folk i Tenhult, Norrahammar m fl platser Påfart från Österängen till E4an överbelastade vid hockeymatcher Undergång vid Apollovägen, otäck Gröna bron, bakom Sibylla mitt emot Kinnarps arena ingen belysning, tät vegetation, otäck Överlämnas till Länstrafiken Överlämnas till utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret Överlämnas till Tekniska kontoret och utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret Sammanställning och uppföljning av synpunkter från nämndernas oktobermöte med barn från Rosenlundsspåret - Kålgårdsskolan Barnens synpunkter Nämndens svar Åtgärd Behandlas Kålgårdsarenan, idrottshall Det luktar konstigt och är smutsigt i duscharna. Städning dåligt. Ekar i omklädningsrummet, vilket medför buller och dålig miljö Om man misstänker att lukt har med t ex mögel eller liknande kan man alltid höra av sig till miljökontoret om man är orolig. Likaså om man uppfattar buller för hög pga fel konstruktion på bygget. Om fastighetsägaren är kommunen är det tekniska kontoret som får titta på detta. Städningen bör tas upp internt i skolan för att påverka detta för den gemensamma städningen. Kan även beröra fritidsförvaltningen. Överlämnas till Tekniskas kontoret

8 Övergångsställen till Kålgårdsarenan saknas och upplevs farligt. Önskar ett övergångsställe med blinkande ljus enligt samma typ som vid Teaterrondellen. Övergångsställen på Odengatan upplevs otryggt. Trafikljusen trasigt och slår inte om. Bilar stannar inte vid rött ljus. Önskar fler lekpaltser och lekredskap t ex däckgungor. Idag delas lekpaltsen med förskola vilket innebär långa köer till redskapen/lekställningarna och trånga lekutrymmen. Parkeringspaltsen framför skolan i anslutning till Stenhuggargatan bör göras om till lekpalts eller förlänga/utvidgning av dagens skolgård med lek Kålgårdsparkens lekplats. Vägen vid lekpaltsen sköts dåligt. Är det medvetet från kommunens sida för att dämpa bilars hastighet? Eftersom vägarna periodvis är så dåliga att bilar genar upp på sidan där barnen går, för att inte köra ned i de hålen på vägen. Oftast måste lärarna som promenerar med barnen riskera sig själva för att skydda barnen från bilarna Överlämans till utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret Att bilar inte stannar vid rött ljus är en polisiär fråga. Cecilia Knypegård som är polis lovade att informera trafikpolisen om detta. Övriga synpunkter överlämnas till utvecklings- och trafikavdelningen för kännedom. Vi får ta detta önskemål till beaktning vid bugethantering i kommunen Nej, kommunen gör så gott de kan för att underhålla dåliga vägar. Det är inte acceptabelt att varken barnen eller lärarna ska riskera bli påkörda av bilister med dåligt beteende och moral Överlämnas till tekniska kontoret

9 Vill ha blommor vid staketet och skolgården. Tyvärr förstörs dessa av en del elever. Viss odling själva förekommer. Kan kommunen hjälpa till med något. Vill ha blommor och bär och fruktträd. Vill ha en skyltad plats för upphämtning/lämning för bussar. Idag upplevs det som kaotiskt Överlämnas till Tekniska kontoret Frågan lämna till utvecklings- och trafikavdelningen. Nämndens frågor eller synpunkter Barnens svar Åtgärd Behandlas Vad är politik? Göra det bättre för Sverige och Jönköping

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(8) Medborgarsstämma Tjuvkil Hålta 2008-02-25 Sammanträdeslokal: Hålta skola Tid 19.00-21.30 Deltagare: presidiet Elisabeth Mattsson (fp) ordförande Ingela Rossi (s) 1:e vice ordförande övriga Morgan

Läs mer

Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014

Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014 Direkttelefon Referens 2014-10-23 Mobil: 072-535 89 86 Tekniska kontoret Framtidsvägen Annica Persson från Trafiksäkerhetsnätverket för yrkestrafiken, 22 oktober 2014 Närvarande: Håkan Gren Geron Lindström

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram Kommunalt Handlingsprgram för Folkpartiet Liberalerna i Älvdalen 2006-2010 Folkpartiet Liberalerna Kommunalt Handlingsprogram Konsten att styra en kommun Ja, att styra en kommun är inte det enklaste. Varje

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Juni 2009 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen J Ö N K Ö P I N G STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Fr å n t a n k e t i l l h a n d l i n g Cykelstråk

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Nacka Strand enkät januari 2013

Nacka Strand enkät januari 2013 Nacka Strand enkät januari 2013 Procent Antal Arbetsplats i Nacka Strand 23,9% 89 Boende i Nacka Strand 51,6% 192 Elev i Nacka Strand 1,6% 6 Annat (t ex boende i angränsande område, besökande etc) 17,7%

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 Åse Båvmark 2012-01-31 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer