874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506."

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL MSEK Rörelseresultat Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID Kv Kv4 Rapporten. Rörelseresultatet föll till MSEK 506. > SID Kv Kv Kv Kv Kv1 Intervjun. Vice vd Per Hallberg om Scanias investering i utbildning. > SID 3 Finans. Så påverkas Scania av kronans kraftiga fall senaste året. > SID 6 NYCKELTAL I FOKUS: 874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009.

2 FÖRSTA KVARTALET I SIFFROR och leveranser per region, första kvartalet 2009 (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, kv 1 Rörelseresultat och marginal MSEK Övrigt 3,3% Beg. fordon 4,7% % Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19,7% Nyckeltal 2007 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv1 Motorer 1,3% Bussar 10,1% Lastbilar 60,8% Rullande 12 månader (MSEK om ej annat anges) 2009, kv , kv 1 Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 3,2 16,4 - Nettomarginal, procent 1,1 11,4 - Avkastning på eget kapital, procent 28,8 36,5 - Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 31,7 43,6 - Resultat per aktie (SEK) 0,22 3,14 - Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 31 mars Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv KORT OM KV1: NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 28 procent till MSEK RÖRELSERESULTATET minskade med 86 procent till MSEK 506. LEVERANSERNA föll med 41 procent till fordon och orderingången med 70 procent till fordon. 0 (antal, lastbilar och busschassier) (antal, lastbilar och busschassier) SCANIA VALUE Q1/2009

3 INTERVJU t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: d a n b o m a n Scania utbildar i lågkonjunktur Utbildningssatsningarna ska ses som en del i Scanias långsiktiga strategi, vi hinner kompetensutveckla mer nu när produktionen går på lågvarv, säger Per Hallberg. Som en del i åtgärderna för att möta lågkonjunkturen satsar Scania på kompetensutveckling. Satsningen skapar en grund för en fortsatt lönsam tillväxt när marknaden vänder uppåt, säger Per Hallberg, produktions- och inköpsdirektör på Scania. Svag efterfrågan på lastbilar har gjort att Scania inte behöver utnyttja hela den bemannade produktionskapaciteten. Under en viss del av arbetsskiftet utbildas därför de anställda med målet att i framtiden höja produktiviteten, i stället för att bygga fordon på heltid. Vi förbättrar därmed vår position och kan genom en mer effektiv organisation snabbare nå högre kapacitet när efterfrågan ökar igen, förklarar Per Hallberg. Tidigare erfarenheter från konjunkturnedgångar visar nämligen att när efterfrågan väl vänder upp igen, då sker det snabbt. Organisationen måste då vara förberedd på en snabb omställning. Scania har sedan mitten av 90-talet arbetat målmedvetet med ständiga förbättringar i det som kallas Scania Production System (SPS) vilket resulterat i en effektivitetsutveckling kring 6-8 procent per år. I och med den nuvarande satsningen ser Per Hallberg möjligheten att ta ett stort kliv vidare i denna utveckling: Bland annat utvecklar vi metoder för minskade stopptider i våra monterings- och bearbetningsliner. Men det handlar också om att förbereda organisationen för en framtid där verkstadsjobbet kommer att innehålla fler uppgifter inom området produktionsteknik än i dag. Alla chefer kan vara lärare Det är ca verkstadsanställda i Sverige som sedan början av februari varvar arbete med utbildning. Utbildningssatsningen omfattar också ca anställda i Holland och Frankrike. Utbildningssatsningen mobiliserades på bara två månader och drogs ingång i februari. Huvuddelen är i anslutning till den egna arbetsplatsen där teori varvas med praktiska förbättringar. SPS bygger på en kultur av att alla chefer ställer upp som lärare, utan den metoden hade detta inte varit genomförbart, betonar Per Hallberg. Det kraftiga fallet i efterfrågan och fortsatt osäkerhet om marknaden har medfört att Scania inte har förlängt kontrakten för de ca visstidsanställda inom den globala produktionen. Scania har också utnyttjat systemet med en tidsbank som medger att den totala veckoarbetstiden minskas när produktionstakten går ner. Strategin att utbilda under lågkonjunktur handlar i grunden om en tro på att lastbilsoch busstillverkning är en tillväxtbransch, där en välutbildad personal är en nyckelfaktor i konkurrensen. Vi befinner oss nu i en kraftig nedgång, men på sikt växer transportbehovet i världen och jag är övertygad om att efterfrågan på nya lastbilar kommer tillbaka, säger Per Hallberg. Scanias vision om att tillverka fordon kring mitten av nästa årtioende kvarstår. Detta ska ske inom befintlig produktionsstruktur, vilket bland annat innebär att produktiviteten och maskinutnyttjandegraden hela tiden måste höjas. En stor del av detta förbättringsarbete utförs av de anställda och satsningen på kompetensutveckling är här en viktig del. Utbildningssatsningarna ska ses som en del i Scanias långsiktiga strategi, vi hinner kompetensutveckla mer nu när produktionen går på lågvarv, avslutar Per Hallberg. Q1/2009 SCANIA VALUE 3

4 TEMA: financial SERVICES Financial Services säljer trygghet Tuffa tider betyder inte bara högre kreditförluster inom Scanias Financial Services. Verksamheten har samtidigt ett kontracyklisk element eftersom marginalerna i kreditgivningen ökar och branschkunskapen ger affärsmöjligheter i lågkonjunktur, säger Claes Jacobsson, chef för Financial Services. Vi kan knyta ihop säcken på ett sätt som bankerna inte kan göra. Trygghet är en viktig del i en bransch där många kör med väldigt små marginaler. När Claes Jacobsson, chef för Scanias Financial Services, förklarar bolagets konkurrensfördel är helhetsperspektivet på kundens ekonomi en central del. Vi är inte billigast men kombinationen med finansiering, försäkring och service ger den mest kostnadseffektiva lösningen genom att den tid som lastbilen rullar på vägen ökar. Ett exempel är att man med vår försäkring har tillgång till Scania Assistance och då inte har någon väntetid för skadereglering, säger Claes Jacobsson. Ett bevis på att konceptet fungerar är att många kunder kommer tillbaka, 70 procent av affärerna görs med tidigare kunder. Financial Services Säljer finansierings- och försäkringslösningar för lastbilar och bussar. Storleken på kreditportföljen uppgick vid utgången av 2008 till drygt 47 miljarder kronor och antalet kunder var över Verksamheten har växt kraftigt sedan 1990-talet, 1998 var kreditportföljen ca 12 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick 2008 till 414 miljoner kronor. Financial Services är verksamt i 40 länder med Västeuropa som dominerande marknad. Financial Services säljer två former av finansieringslösningar, lån eller leasing. Leasing är vanligast bland de större logistikföretagen medan de mindre åkarna oftast äger bilen själva och lånefinansierar. Försäkringsdelen innehåller dels försäkring av lastbilen, dels en del som är kopplad till finansieringen. Om lastbilsägaren förolyckas är det inte bra för familjen med ett lån på lastbilen. Därför finns ett låneskydd som innebär att lånet skrivs av vid dödsfall eller invaliditet. Man kan också försäkra sig mot förluster som kan uppstå, t.ex. om restvärdet på lastbilen blir lägre än kvarvarande lån. Financial Services har växt kraftigt under de senaste tio åren var den utestående kreditvolymen cirka 12 miljarder kronor, förra året hade den växt till 47 miljarder. Financial Services finansierar i dag var fjärde lastbil som Scania säljer och cirka 35 procent av fordonen på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Men det finns ingen exklusivitet, återförsäljarna är helt fria att välja annan finansiering. Claes Jacobsson betonar också att Financial Services är ett eget affärsområde med egna resultatmål. Det betyder bland annat att kreditbesluten tas utan inflytande av Scanias marknadsbolag. Vi mäts som eget bolag och inte som sales support, det är väldigt viktigt att förstå, säger han. Snabb tillväxt De stora marknaderna finns i dag i Västeuropa, men man har också vuxit snabbt i framför allt Central- och Östeuropa. Nu är Financial Services också på väg in på den marknad som är Scanias största, Brasilien, där man förra året levererade nästan lastbilar. Vi har ansökt om tillstånd hos centralbanken i Brasilien att bedriva verksamhet och naturligtvis finns det en stor potential på den brasilianska marknaden. Den finansiella krisen och den påföljande recessionen har inte gått Financial Services spårlöst förbi. Åkarna har drabbats av en kraftigt vikande marknad samtidigt som bankerna har blivit mycket mer restriktiva, bland annat när det gäller checkkrediter. Financial Services kostnad för kreditförluster, inklusive reservavsättningar, ökade under 2008 till 227 miljoner kronor att jämföra med 90 miljoner kronor året dessförinnan. Och situationen har inte blivit bättre under början av Tuffast är det i byggbranschen och biltransportbolag, det finns helt enkelt inga nya bilar att transportera. Ser man till marknader tillhör Spanien, Slovakien, Ungern och Tjeckien de 4 SCANIA VALUE Q1/2009

5 t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: c a r l-e r i k a n d e r s s o n värst drabbade. I de nordiska länderna, Benelux, Frankrike och England är situationen bättre, säger Claes Jacobsson. Problemen betyder att Financial Services får tillbaka fler lastbilar när kunden inte kan betala. Under 2008 fick man återta fordon, dubbelt så många som Priserna på andrahandsmarknaden har samtidigt fallit och det tar längre tid att sälja lastbilen vidare, säger Claes Jacobsson. Samtidigt har Financial Services en stor riskspridning med över kunder, flertalet är medelstora åkerier, endast ett sjuttiotal har krediter över 50 miljoner kronor. Vi har också varit försiktiga med att ge krediter till vissa marknader, som byggbranschen i Spanien, där man gick från en kraftig överhettning till en djup svacka på kort tid. Lågkonjunkturen har också en del positiva "Vi kan branschen bättre än bankerna och är bättre på att bedöma vilken intjäningsförmåga kunden har och vilket läge kundens kund befinner sig i", säger Claes Jacobsson. effekter. Claes Jacobsson pekar på att priset på risk har varit alldeles för lågt under de senaste årens högkonjunktur, en effekt av att det fanns väldigt mycket riskvilligt kapital att tillgå. Nu har det blivit en mer sund prissättning, menar Jacobsson, vilket betyder bättre marginaler för Financial Services. Bankerna håller sig i dag också i stor utsträckning ifrån transportsektorn, vilket öppnar marknadsmöjligheter för Financial Services. Med de problem som finns inom framför allt personbilstillverkningen blir det lätt att man drar hela transportsektorn över en kam. Vi kan branschen bättre än bankerna och är bättre på att bedöma vilken intjäningsförmåga kunden har och vilket läge kundens kund befinner sig i, säger Claes Jacobsson. Q1/2009 SCANIA VALUE 5

6 finans Scania hanterar valutarisker Scania har valt att säkra stora delar av nettoinflödet i utländsk valuta för Det innebär att kronförsvagningen på kort sikt inte har någon positiv effekt på resultatet. Samtidigt skulle en eventuell förstärkning av kronan inte påverka resultatet negativt. Valutasäkringar används eftersom koncernens finanspolicy går ut på att minimera valutarisker. De finansiella risker som Scania utsätts för regleras i den finanspolicy som bolagets styrelse beslutat om. Det handlar framför allt om valuta-, ränte-, refinansierings- och kreditrisker. Den centrala Treasuryenheten har hand om koncernens riskhantering. Gäller det större frågor behandlas de i speciella kommittéer, men de dagliga utestående positionerna för hela koncernen sköter vi på Treasury, säger Jan Bergman, Group Treasurer på Scania. Eftersom över 90 procent av Scanias försäljning sker utanför Sverige medan produktionen till stor del är förlagd till Sverige uppstår stora nettoinflöden av utländska valutor. För att minska riskerna som är förknippade med detta säkrar Scania de prognostiserade volymerna för de valutor som är viktiga för koncernen. Scanias största marknad är Europa och regionen stod för cirka 70 procent av Scanias fordonsleveranser under Euron är därmed den valuta med störst påverkan på Scanias resultat och totalt stod den för cirka en tredjedel av den totala valutaexponeringen. Brittiska pund kom på plats nummer två och därefter noterades den ryska rubeln. Den ryska marknaden minskade dock dramatiskt under andra halvan av 2008, en utveckling som fortsatte under inledningen av Den svaga kronan innebär en fördel för Scania jämfört med konkurrenter i länder med till exempel euro eftersom den svagare kronan ger lägre kostnader, relativt sett. En svagare krona är också i grunden positiv för Scanias resultat. Scania beräknar att en procentenhets förändring av den svenska kronan mot övriga valutor, exklusive valutasäkringar, innebär en rörelseresultatpåverkan på årsbasis på drygt 300 miljoner kronor, baserat på 2008 års intäkter och kostna- der i utländska valutor. Dock påverkas resultatet även av valutasäkringarna som Scania använder för att minska valutarisken. Vår nuvarande position innebär att en stor del av de inflöden vi förväntar oss under året är säkrade. En kronförsvagning har på kort sikt ingen positiv effekt på resultatet samtidigt som en eventuell kronförstärkning inte påverkar negativt, kommenterar Jan Bergman. Oväntade och kraftiga valutasvängningar gör att det kan uppstå skillnader mellan effekten från valutakursförändringen och effekten från säkringarna medan de båda effekterna på längre sikt normalt sett utjämnar varandra. Under första kvartalet innebar valutakursförändringar att Scanias resultat fick ett tillskott på 735 miljoner kronor. Till detta ska läggas resultatet från valutasäkringarna som uppgick till -900 miljoner. Scanias strategi är att säkra valutaflödet inom en tidshorisont som motsvarar den bedömda orderboken fram till betalning. Detta innebär i normalfallet en säkringsperiod på mellan tre och fyra månader, men valutapolicyn tillåter säkringsperioden variera mellan noll dagar upp till ett år. Löptid på över ett år tar styrelsen beslut om. För tillfället har Scania alltså en relativt lång 6 SCANIA VALUE Q1/2009

7 T E X T: P E T R A L O D É N Euron är den valuta med störst påverkan på Scanias resultat. Totalt stod den för cirka en tredjedel av den totala valutaexponeringen. (På bilden EU-parlamentet i Strasbourg) Valutamarknaden många andra valutor, även mot våra länders valutor. Det beror på att Sverige är så grann- beroende av export, har en förhållandevis stor valutahandel i förhållande till landets storlek, och att exempelvis danska kronan är bunden till euron. För globala företag som har mycket tillverkning och därmed kostnader i Sverige och svenska kronor och försäljning i andra länder där valutan har stärkts är den svaga kronan förstås Köp och försäljning av olika valutor omsätter flera biljoner dollar varje dag. Den absolut största andelen affärer är orsakade av ren handel, eller spekulation för att tjäna pengar eller undvika risk att förlora pengar. Endast ungefär 5 procent av omsättningen utgörs av att företag eller stater köper eller säljer en produkt eller tjänst i ett annat land och måste omvandla förtjänsten till den egna valutan. säkringsperiod. Säkringen av valuta görs genom försäljning av valuta på termin och valutaoptioner. Valutasäkringarna finns beskrivna i Scanias årsredovisning. I S T O C K P H O T O Orostider pressar svenska kronan Just nu är priset på svenska kronor väldigt lågt. De främsta orsakerna är att kronan är en liten valuta och att den svenska ekonomin är exportberoende. I tider av osäkerhet i världen föredrar alla som handlar med valutor att i ännu större utsträckning använda sig av stora valutor som euro och amerikanska dollar. Efterfrågan på kronor minskar och därmed priset på kronor. Valutakurser drivs på lång sikt av reala faktorer som relativa tillväxtutsikter och bytesförhållanden. I det kortare perspektivet spelar utvecklingen i ränteskillnader och finansiella flöden kopplade till bland annat aktiemarknaden roll, säger Anders Eklöf, chefsanalytiker på Nordea. Det kraftiga fallet i kronan förklaras av att vi är en liten, öppen, exportorienterad ekonomi som påverkas mycket av den kraftiga synkroniserade globala inbromsningen. Oron på de finansiella marknaderna, i synnerhet fallet på börserna, i kombination med svenska bankers kreditexponering mot Baltikum, bidrar också till kronförsvagningen. I orostider flyr investerare perifera mindre valutor som kronan, förklarar Anders Eklöf. USA, där finanskrisen började, har på senare tid sett sin valuta stärkas. För trots att landet lider av ett gigantiskt budgetunderskott, stigande arbetslöshet och en ekonomi i gungning, är USA världens största ekonomi och dollarn världens största valuta. När nu omvärlden mer och mer dras med i krisen vill vi alla helst göra affärer i dollar, eller möjligen euro som är näst störst. Svenska kronan har försvagats mer än en fördel. Men i längden är det aldrig bra med en svag valuta. Det skapar oro och det blir svårt att göra prognoser. Alla vill egentligen att det ska vara stabila förutsättningar. Anders Eklöf Det kraftiga fallet i kronan förklaras av att vi är en liten, öppen, exportorienterad ekonomi. Nordea tror på starkare krona Euron och det brittiska pundet tillhör de valutor där Scania har största valutaexponering. Så här ser Nordea på dessa valutor framöver: Vi ser att kronan kommer att stärkas i takt med att de stimulanser som genomförts i form av sänkta räntor och mer expansiv finanspolitik börjar bita och börserna sakta men säkert börjar stabiliseras. Det kan ske under andra halvåret och vi tror att förhållandet euro/kronor på sex månader kan falla till 10,50 kronor eller till och med något lägre, säger Anders Eklöf. Det brittiska pundet har stärkts under de senaste veckorna. Nordea förväntar dock ingen ytterligare förstärkning. En förstärkning av pundet hålls emot av att den brittiska kreditmarknaden fortfarande fungerar relativt dåligt och viljan att förmedla lån är låg hos de brittiska bankerna. Husmarknaden förblir svag och Bank of England för en mycket lätt penningpolitik inriktad på att öka penningmängden. Detta sker till exempel genom omfattande köp av statsobligationer. Vår prognos för GBP/SEK på tre månaders sikt är 11,50, säger Tomas Niemelä, makrostrateg på Nordea. Q1/2009 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT Posten Norge AS väljer Scania f o t o: s c a n i a Scania och Posten Norge AS har tecknat ett ramavtal som innebär att Scania levererar samtliga lastbilar med en totalvikt över 15 ton i en upphandling som omfattar tre år med möjlighet till ett års förlängning. I avtalet ingår även reparations- och tillsynskontrakt. na kommer att uppgå till cirka 200 lastbilar per år. Affären är en av Scanias största enskilda leveranser av lastbilar i Norden. För Norsk Scania AS motsvarar 200 fordon drygt 10 procent av företagets årliga lastbilsförsäljning. Avtalet med Posten är ett prestigefullt kontrakt för Scanias försäljnings- och serviceorganisation i Norge och övriga Norden. Att vi får leverera samtliga tunga lastbilar bekräftar Scanias transportekonomiska fördelar i form av fordon med hög kvalitet och miljöprestanda, liksom heltäckande nordiska nät av serviceverkstäder som lever upp till Postens höga krav på tillänglighet till sina fordon, säger Erik Hansen, vd för Norsk Scania AS. Scania har funnits på den norska marknaden i mer än 60 år. Norsk Scania AS har cirka 850 anställda, 40 egna anläggningar samt ytterligare ett femtontal delägda och fristående service- och kontraktsverkstäder. Under 2008 fortsatte Scania att stärka sin ledande position på den norska marknaden för tunga lastbilar. Totalt registrerades drygt Scanialastbilar, vilket motsvarar en marknadsandel på mer än 37 procent. Legenden fyller 40 Under 2009 fyller Scanias V8 40 år. När den presenterades 1969 slog den knockout på konkurrenterna. V8-motorns effekt och vridmoment har varit de mest framträdande egenskaperna och kommer så att förbli med Utdelningen föreslås bli 2,50 kr per aktie Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 12 maj Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 15 maj framtida utveckling. Bränsleeffektiviteten är också en viktig faktor liksom det omisskännliga ljudet från en mullrande Scania V8. Scania V8 är mer än en motor den har blivit en livsstil. Martin Winterkorn, styrelseordförande i Scania. KOMMANDE FINANSIELLA HÄNDELSER Delårsrapport, jan juni Delårsrapport, jan sept Bokslutskommuniké, jan dec Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare och chefredaktör Per Hillström Projektledare Art Director: Produktion Appelberg Publishing Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Tobias Regell Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

11,11. I världens alla hörn. Rapporten. Högsta rörelseresultatet. någonsin. Scanias tjänster får allt större betydelse för koncernen > SID 6 7

11,11. I världens alla hörn. Rapporten. Högsta rörelseresultatet. någonsin. Scanias tjänster får allt större betydelse för koncernen > SID 6 7 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 28 MSEK 15 Rörelseresultat 12 9 6 25 26 27 28 Rapporten. Högsta rörelseresultatet någonsin. > SID 2 Intervjun. Scania väl rustat för svagare efterfrågan, säger

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014 Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav väsentlig resultatförbättring

Delårsrapport januari - juni 2014 Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav väsentlig resultatförbättring Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2014 Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav väsentlig resultatförbättring Nettoomsättning 22,4 (15,1) MSEK Rörelseresultat 2,2 (0,9) MSEK Resultat

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer