874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506."

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL MSEK Rörelseresultat Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID Kv Kv4 Rapporten. Rörelseresultatet föll till MSEK 506. > SID Kv Kv Kv Kv Kv1 Intervjun. Vice vd Per Hallberg om Scanias investering i utbildning. > SID 3 Finans. Så påverkas Scania av kronans kraftiga fall senaste året. > SID 6 NYCKELTAL I FOKUS: 874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009.

2 FÖRSTA KVARTALET I SIFFROR och leveranser per region, första kvartalet 2009 (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, kv 1 Rörelseresultat och marginal MSEK Övrigt 3,3% Beg. fordon 4,7% % Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19,7% Nyckeltal 2007 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv1 Motorer 1,3% Bussar 10,1% Lastbilar 60,8% Rullande 12 månader (MSEK om ej annat anges) 2009, kv , kv 1 Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 3,2 16,4 - Nettomarginal, procent 1,1 11,4 - Avkastning på eget kapital, procent 28,8 36,5 - Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 31,7 43,6 - Resultat per aktie (SEK) 0,22 3,14 - Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 31 mars Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv KORT OM KV1: NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 28 procent till MSEK RÖRELSERESULTATET minskade med 86 procent till MSEK 506. LEVERANSERNA föll med 41 procent till fordon och orderingången med 70 procent till fordon. 0 (antal, lastbilar och busschassier) (antal, lastbilar och busschassier) SCANIA VALUE Q1/2009

3 INTERVJU t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: d a n b o m a n Scania utbildar i lågkonjunktur Utbildningssatsningarna ska ses som en del i Scanias långsiktiga strategi, vi hinner kompetensutveckla mer nu när produktionen går på lågvarv, säger Per Hallberg. Som en del i åtgärderna för att möta lågkonjunkturen satsar Scania på kompetensutveckling. Satsningen skapar en grund för en fortsatt lönsam tillväxt när marknaden vänder uppåt, säger Per Hallberg, produktions- och inköpsdirektör på Scania. Svag efterfrågan på lastbilar har gjort att Scania inte behöver utnyttja hela den bemannade produktionskapaciteten. Under en viss del av arbetsskiftet utbildas därför de anställda med målet att i framtiden höja produktiviteten, i stället för att bygga fordon på heltid. Vi förbättrar därmed vår position och kan genom en mer effektiv organisation snabbare nå högre kapacitet när efterfrågan ökar igen, förklarar Per Hallberg. Tidigare erfarenheter från konjunkturnedgångar visar nämligen att när efterfrågan väl vänder upp igen, då sker det snabbt. Organisationen måste då vara förberedd på en snabb omställning. Scania har sedan mitten av 90-talet arbetat målmedvetet med ständiga förbättringar i det som kallas Scania Production System (SPS) vilket resulterat i en effektivitetsutveckling kring 6-8 procent per år. I och med den nuvarande satsningen ser Per Hallberg möjligheten att ta ett stort kliv vidare i denna utveckling: Bland annat utvecklar vi metoder för minskade stopptider i våra monterings- och bearbetningsliner. Men det handlar också om att förbereda organisationen för en framtid där verkstadsjobbet kommer att innehålla fler uppgifter inom området produktionsteknik än i dag. Alla chefer kan vara lärare Det är ca verkstadsanställda i Sverige som sedan början av februari varvar arbete med utbildning. Utbildningssatsningen omfattar också ca anställda i Holland och Frankrike. Utbildningssatsningen mobiliserades på bara två månader och drogs ingång i februari. Huvuddelen är i anslutning till den egna arbetsplatsen där teori varvas med praktiska förbättringar. SPS bygger på en kultur av att alla chefer ställer upp som lärare, utan den metoden hade detta inte varit genomförbart, betonar Per Hallberg. Det kraftiga fallet i efterfrågan och fortsatt osäkerhet om marknaden har medfört att Scania inte har förlängt kontrakten för de ca visstidsanställda inom den globala produktionen. Scania har också utnyttjat systemet med en tidsbank som medger att den totala veckoarbetstiden minskas när produktionstakten går ner. Strategin att utbilda under lågkonjunktur handlar i grunden om en tro på att lastbilsoch busstillverkning är en tillväxtbransch, där en välutbildad personal är en nyckelfaktor i konkurrensen. Vi befinner oss nu i en kraftig nedgång, men på sikt växer transportbehovet i världen och jag är övertygad om att efterfrågan på nya lastbilar kommer tillbaka, säger Per Hallberg. Scanias vision om att tillverka fordon kring mitten av nästa årtioende kvarstår. Detta ska ske inom befintlig produktionsstruktur, vilket bland annat innebär att produktiviteten och maskinutnyttjandegraden hela tiden måste höjas. En stor del av detta förbättringsarbete utförs av de anställda och satsningen på kompetensutveckling är här en viktig del. Utbildningssatsningarna ska ses som en del i Scanias långsiktiga strategi, vi hinner kompetensutveckla mer nu när produktionen går på lågvarv, avslutar Per Hallberg. Q1/2009 SCANIA VALUE 3

4 TEMA: financial SERVICES Financial Services säljer trygghet Tuffa tider betyder inte bara högre kreditförluster inom Scanias Financial Services. Verksamheten har samtidigt ett kontracyklisk element eftersom marginalerna i kreditgivningen ökar och branschkunskapen ger affärsmöjligheter i lågkonjunktur, säger Claes Jacobsson, chef för Financial Services. Vi kan knyta ihop säcken på ett sätt som bankerna inte kan göra. Trygghet är en viktig del i en bransch där många kör med väldigt små marginaler. När Claes Jacobsson, chef för Scanias Financial Services, förklarar bolagets konkurrensfördel är helhetsperspektivet på kundens ekonomi en central del. Vi är inte billigast men kombinationen med finansiering, försäkring och service ger den mest kostnadseffektiva lösningen genom att den tid som lastbilen rullar på vägen ökar. Ett exempel är att man med vår försäkring har tillgång till Scania Assistance och då inte har någon väntetid för skadereglering, säger Claes Jacobsson. Ett bevis på att konceptet fungerar är att många kunder kommer tillbaka, 70 procent av affärerna görs med tidigare kunder. Financial Services Säljer finansierings- och försäkringslösningar för lastbilar och bussar. Storleken på kreditportföljen uppgick vid utgången av 2008 till drygt 47 miljarder kronor och antalet kunder var över Verksamheten har växt kraftigt sedan 1990-talet, 1998 var kreditportföljen ca 12 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick 2008 till 414 miljoner kronor. Financial Services är verksamt i 40 länder med Västeuropa som dominerande marknad. Financial Services säljer två former av finansieringslösningar, lån eller leasing. Leasing är vanligast bland de större logistikföretagen medan de mindre åkarna oftast äger bilen själva och lånefinansierar. Försäkringsdelen innehåller dels försäkring av lastbilen, dels en del som är kopplad till finansieringen. Om lastbilsägaren förolyckas är det inte bra för familjen med ett lån på lastbilen. Därför finns ett låneskydd som innebär att lånet skrivs av vid dödsfall eller invaliditet. Man kan också försäkra sig mot förluster som kan uppstå, t.ex. om restvärdet på lastbilen blir lägre än kvarvarande lån. Financial Services har växt kraftigt under de senaste tio åren var den utestående kreditvolymen cirka 12 miljarder kronor, förra året hade den växt till 47 miljarder. Financial Services finansierar i dag var fjärde lastbil som Scania säljer och cirka 35 procent av fordonen på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Men det finns ingen exklusivitet, återförsäljarna är helt fria att välja annan finansiering. Claes Jacobsson betonar också att Financial Services är ett eget affärsområde med egna resultatmål. Det betyder bland annat att kreditbesluten tas utan inflytande av Scanias marknadsbolag. Vi mäts som eget bolag och inte som sales support, det är väldigt viktigt att förstå, säger han. Snabb tillväxt De stora marknaderna finns i dag i Västeuropa, men man har också vuxit snabbt i framför allt Central- och Östeuropa. Nu är Financial Services också på väg in på den marknad som är Scanias största, Brasilien, där man förra året levererade nästan lastbilar. Vi har ansökt om tillstånd hos centralbanken i Brasilien att bedriva verksamhet och naturligtvis finns det en stor potential på den brasilianska marknaden. Den finansiella krisen och den påföljande recessionen har inte gått Financial Services spårlöst förbi. Åkarna har drabbats av en kraftigt vikande marknad samtidigt som bankerna har blivit mycket mer restriktiva, bland annat när det gäller checkkrediter. Financial Services kostnad för kreditförluster, inklusive reservavsättningar, ökade under 2008 till 227 miljoner kronor att jämföra med 90 miljoner kronor året dessförinnan. Och situationen har inte blivit bättre under början av Tuffast är det i byggbranschen och biltransportbolag, det finns helt enkelt inga nya bilar att transportera. Ser man till marknader tillhör Spanien, Slovakien, Ungern och Tjeckien de 4 SCANIA VALUE Q1/2009

5 t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: c a r l-e r i k a n d e r s s o n värst drabbade. I de nordiska länderna, Benelux, Frankrike och England är situationen bättre, säger Claes Jacobsson. Problemen betyder att Financial Services får tillbaka fler lastbilar när kunden inte kan betala. Under 2008 fick man återta fordon, dubbelt så många som Priserna på andrahandsmarknaden har samtidigt fallit och det tar längre tid att sälja lastbilen vidare, säger Claes Jacobsson. Samtidigt har Financial Services en stor riskspridning med över kunder, flertalet är medelstora åkerier, endast ett sjuttiotal har krediter över 50 miljoner kronor. Vi har också varit försiktiga med att ge krediter till vissa marknader, som byggbranschen i Spanien, där man gick från en kraftig överhettning till en djup svacka på kort tid. Lågkonjunkturen har också en del positiva "Vi kan branschen bättre än bankerna och är bättre på att bedöma vilken intjäningsförmåga kunden har och vilket läge kundens kund befinner sig i", säger Claes Jacobsson. effekter. Claes Jacobsson pekar på att priset på risk har varit alldeles för lågt under de senaste årens högkonjunktur, en effekt av att det fanns väldigt mycket riskvilligt kapital att tillgå. Nu har det blivit en mer sund prissättning, menar Jacobsson, vilket betyder bättre marginaler för Financial Services. Bankerna håller sig i dag också i stor utsträckning ifrån transportsektorn, vilket öppnar marknadsmöjligheter för Financial Services. Med de problem som finns inom framför allt personbilstillverkningen blir det lätt att man drar hela transportsektorn över en kam. Vi kan branschen bättre än bankerna och är bättre på att bedöma vilken intjäningsförmåga kunden har och vilket läge kundens kund befinner sig i, säger Claes Jacobsson. Q1/2009 SCANIA VALUE 5

6 finans Scania hanterar valutarisker Scania har valt att säkra stora delar av nettoinflödet i utländsk valuta för Det innebär att kronförsvagningen på kort sikt inte har någon positiv effekt på resultatet. Samtidigt skulle en eventuell förstärkning av kronan inte påverka resultatet negativt. Valutasäkringar används eftersom koncernens finanspolicy går ut på att minimera valutarisker. De finansiella risker som Scania utsätts för regleras i den finanspolicy som bolagets styrelse beslutat om. Det handlar framför allt om valuta-, ränte-, refinansierings- och kreditrisker. Den centrala Treasuryenheten har hand om koncernens riskhantering. Gäller det större frågor behandlas de i speciella kommittéer, men de dagliga utestående positionerna för hela koncernen sköter vi på Treasury, säger Jan Bergman, Group Treasurer på Scania. Eftersom över 90 procent av Scanias försäljning sker utanför Sverige medan produktionen till stor del är förlagd till Sverige uppstår stora nettoinflöden av utländska valutor. För att minska riskerna som är förknippade med detta säkrar Scania de prognostiserade volymerna för de valutor som är viktiga för koncernen. Scanias största marknad är Europa och regionen stod för cirka 70 procent av Scanias fordonsleveranser under Euron är därmed den valuta med störst påverkan på Scanias resultat och totalt stod den för cirka en tredjedel av den totala valutaexponeringen. Brittiska pund kom på plats nummer två och därefter noterades den ryska rubeln. Den ryska marknaden minskade dock dramatiskt under andra halvan av 2008, en utveckling som fortsatte under inledningen av Den svaga kronan innebär en fördel för Scania jämfört med konkurrenter i länder med till exempel euro eftersom den svagare kronan ger lägre kostnader, relativt sett. En svagare krona är också i grunden positiv för Scanias resultat. Scania beräknar att en procentenhets förändring av den svenska kronan mot övriga valutor, exklusive valutasäkringar, innebär en rörelseresultatpåverkan på årsbasis på drygt 300 miljoner kronor, baserat på 2008 års intäkter och kostna- der i utländska valutor. Dock påverkas resultatet även av valutasäkringarna som Scania använder för att minska valutarisken. Vår nuvarande position innebär att en stor del av de inflöden vi förväntar oss under året är säkrade. En kronförsvagning har på kort sikt ingen positiv effekt på resultatet samtidigt som en eventuell kronförstärkning inte påverkar negativt, kommenterar Jan Bergman. Oväntade och kraftiga valutasvängningar gör att det kan uppstå skillnader mellan effekten från valutakursförändringen och effekten från säkringarna medan de båda effekterna på längre sikt normalt sett utjämnar varandra. Under första kvartalet innebar valutakursförändringar att Scanias resultat fick ett tillskott på 735 miljoner kronor. Till detta ska läggas resultatet från valutasäkringarna som uppgick till -900 miljoner. Scanias strategi är att säkra valutaflödet inom en tidshorisont som motsvarar den bedömda orderboken fram till betalning. Detta innebär i normalfallet en säkringsperiod på mellan tre och fyra månader, men valutapolicyn tillåter säkringsperioden variera mellan noll dagar upp till ett år. Löptid på över ett år tar styrelsen beslut om. För tillfället har Scania alltså en relativt lång 6 SCANIA VALUE Q1/2009

7 T E X T: P E T R A L O D É N Euron är den valuta med störst påverkan på Scanias resultat. Totalt stod den för cirka en tredjedel av den totala valutaexponeringen. (På bilden EU-parlamentet i Strasbourg) Valutamarknaden många andra valutor, även mot våra länders valutor. Det beror på att Sverige är så grann- beroende av export, har en förhållandevis stor valutahandel i förhållande till landets storlek, och att exempelvis danska kronan är bunden till euron. För globala företag som har mycket tillverkning och därmed kostnader i Sverige och svenska kronor och försäljning i andra länder där valutan har stärkts är den svaga kronan förstås Köp och försäljning av olika valutor omsätter flera biljoner dollar varje dag. Den absolut största andelen affärer är orsakade av ren handel, eller spekulation för att tjäna pengar eller undvika risk att förlora pengar. Endast ungefär 5 procent av omsättningen utgörs av att företag eller stater köper eller säljer en produkt eller tjänst i ett annat land och måste omvandla förtjänsten till den egna valutan. säkringsperiod. Säkringen av valuta görs genom försäljning av valuta på termin och valutaoptioner. Valutasäkringarna finns beskrivna i Scanias årsredovisning. I S T O C K P H O T O Orostider pressar svenska kronan Just nu är priset på svenska kronor väldigt lågt. De främsta orsakerna är att kronan är en liten valuta och att den svenska ekonomin är exportberoende. I tider av osäkerhet i världen föredrar alla som handlar med valutor att i ännu större utsträckning använda sig av stora valutor som euro och amerikanska dollar. Efterfrågan på kronor minskar och därmed priset på kronor. Valutakurser drivs på lång sikt av reala faktorer som relativa tillväxtutsikter och bytesförhållanden. I det kortare perspektivet spelar utvecklingen i ränteskillnader och finansiella flöden kopplade till bland annat aktiemarknaden roll, säger Anders Eklöf, chefsanalytiker på Nordea. Det kraftiga fallet i kronan förklaras av att vi är en liten, öppen, exportorienterad ekonomi som påverkas mycket av den kraftiga synkroniserade globala inbromsningen. Oron på de finansiella marknaderna, i synnerhet fallet på börserna, i kombination med svenska bankers kreditexponering mot Baltikum, bidrar också till kronförsvagningen. I orostider flyr investerare perifera mindre valutor som kronan, förklarar Anders Eklöf. USA, där finanskrisen började, har på senare tid sett sin valuta stärkas. För trots att landet lider av ett gigantiskt budgetunderskott, stigande arbetslöshet och en ekonomi i gungning, är USA världens största ekonomi och dollarn världens största valuta. När nu omvärlden mer och mer dras med i krisen vill vi alla helst göra affärer i dollar, eller möjligen euro som är näst störst. Svenska kronan har försvagats mer än en fördel. Men i längden är det aldrig bra med en svag valuta. Det skapar oro och det blir svårt att göra prognoser. Alla vill egentligen att det ska vara stabila förutsättningar. Anders Eklöf Det kraftiga fallet i kronan förklaras av att vi är en liten, öppen, exportorienterad ekonomi. Nordea tror på starkare krona Euron och det brittiska pundet tillhör de valutor där Scania har största valutaexponering. Så här ser Nordea på dessa valutor framöver: Vi ser att kronan kommer att stärkas i takt med att de stimulanser som genomförts i form av sänkta räntor och mer expansiv finanspolitik börjar bita och börserna sakta men säkert börjar stabiliseras. Det kan ske under andra halvåret och vi tror att förhållandet euro/kronor på sex månader kan falla till 10,50 kronor eller till och med något lägre, säger Anders Eklöf. Det brittiska pundet har stärkts under de senaste veckorna. Nordea förväntar dock ingen ytterligare förstärkning. En förstärkning av pundet hålls emot av att den brittiska kreditmarknaden fortfarande fungerar relativt dåligt och viljan att förmedla lån är låg hos de brittiska bankerna. Husmarknaden förblir svag och Bank of England för en mycket lätt penningpolitik inriktad på att öka penningmängden. Detta sker till exempel genom omfattande köp av statsobligationer. Vår prognos för GBP/SEK på tre månaders sikt är 11,50, säger Tomas Niemelä, makrostrateg på Nordea. Q1/2009 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT Posten Norge AS väljer Scania f o t o: s c a n i a Scania och Posten Norge AS har tecknat ett ramavtal som innebär att Scania levererar samtliga lastbilar med en totalvikt över 15 ton i en upphandling som omfattar tre år med möjlighet till ett års förlängning. I avtalet ingår även reparations- och tillsynskontrakt. na kommer att uppgå till cirka 200 lastbilar per år. Affären är en av Scanias största enskilda leveranser av lastbilar i Norden. För Norsk Scania AS motsvarar 200 fordon drygt 10 procent av företagets årliga lastbilsförsäljning. Avtalet med Posten är ett prestigefullt kontrakt för Scanias försäljnings- och serviceorganisation i Norge och övriga Norden. Att vi får leverera samtliga tunga lastbilar bekräftar Scanias transportekonomiska fördelar i form av fordon med hög kvalitet och miljöprestanda, liksom heltäckande nordiska nät av serviceverkstäder som lever upp till Postens höga krav på tillänglighet till sina fordon, säger Erik Hansen, vd för Norsk Scania AS. Scania har funnits på den norska marknaden i mer än 60 år. Norsk Scania AS har cirka 850 anställda, 40 egna anläggningar samt ytterligare ett femtontal delägda och fristående service- och kontraktsverkstäder. Under 2008 fortsatte Scania att stärka sin ledande position på den norska marknaden för tunga lastbilar. Totalt registrerades drygt Scanialastbilar, vilket motsvarar en marknadsandel på mer än 37 procent. Legenden fyller 40 Under 2009 fyller Scanias V8 40 år. När den presenterades 1969 slog den knockout på konkurrenterna. V8-motorns effekt och vridmoment har varit de mest framträdande egenskaperna och kommer så att förbli med Utdelningen föreslås bli 2,50 kr per aktie Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 12 maj Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 15 maj framtida utveckling. Bränsleeffektiviteten är också en viktig faktor liksom det omisskännliga ljudet från en mullrande Scania V8. Scania V8 är mer än en motor den har blivit en livsstil. Martin Winterkorn, styrelseordförande i Scania. KOMMANDE FINANSIELLA HÄNDELSER Delårsrapport, jan juni Delårsrapport, jan sept Bokslutskommuniké, jan dec Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare och chefredaktör Per Hillström Projektledare Art Director: Produktion Appelberg Publishing Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Tobias Regell Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer