874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506."

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL MSEK Rörelseresultat Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID Kv Kv4 Rapporten. Rörelseresultatet föll till MSEK 506. > SID Kv Kv Kv Kv Kv1 Intervjun. Vice vd Per Hallberg om Scanias investering i utbildning. > SID 3 Finans. Så påverkas Scania av kronans kraftiga fall senaste året. > SID 6 NYCKELTAL I FOKUS: 874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009.

2 FÖRSTA KVARTALET I SIFFROR och leveranser per region, första kvartalet 2009 (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, kv 1 Rörelseresultat och marginal MSEK Övrigt 3,3% Beg. fordon 4,7% % Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19,7% Nyckeltal 2007 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv1 Motorer 1,3% Bussar 10,1% Lastbilar 60,8% Rullande 12 månader (MSEK om ej annat anges) 2009, kv , kv 1 Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 3,2 16,4 - Nettomarginal, procent 1,1 11,4 - Avkastning på eget kapital, procent 28,8 36,5 - Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 31,7 43,6 - Resultat per aktie (SEK) 0,22 3,14 - Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 31 mars Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv KORT OM KV1: NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 28 procent till MSEK RÖRELSERESULTATET minskade med 86 procent till MSEK 506. LEVERANSERNA föll med 41 procent till fordon och orderingången med 70 procent till fordon. 0 (antal, lastbilar och busschassier) (antal, lastbilar och busschassier) SCANIA VALUE Q1/2009

3 INTERVJU t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: d a n b o m a n Scania utbildar i lågkonjunktur Utbildningssatsningarna ska ses som en del i Scanias långsiktiga strategi, vi hinner kompetensutveckla mer nu när produktionen går på lågvarv, säger Per Hallberg. Som en del i åtgärderna för att möta lågkonjunkturen satsar Scania på kompetensutveckling. Satsningen skapar en grund för en fortsatt lönsam tillväxt när marknaden vänder uppåt, säger Per Hallberg, produktions- och inköpsdirektör på Scania. Svag efterfrågan på lastbilar har gjort att Scania inte behöver utnyttja hela den bemannade produktionskapaciteten. Under en viss del av arbetsskiftet utbildas därför de anställda med målet att i framtiden höja produktiviteten, i stället för att bygga fordon på heltid. Vi förbättrar därmed vår position och kan genom en mer effektiv organisation snabbare nå högre kapacitet när efterfrågan ökar igen, förklarar Per Hallberg. Tidigare erfarenheter från konjunkturnedgångar visar nämligen att när efterfrågan väl vänder upp igen, då sker det snabbt. Organisationen måste då vara förberedd på en snabb omställning. Scania har sedan mitten av 90-talet arbetat målmedvetet med ständiga förbättringar i det som kallas Scania Production System (SPS) vilket resulterat i en effektivitetsutveckling kring 6-8 procent per år. I och med den nuvarande satsningen ser Per Hallberg möjligheten att ta ett stort kliv vidare i denna utveckling: Bland annat utvecklar vi metoder för minskade stopptider i våra monterings- och bearbetningsliner. Men det handlar också om att förbereda organisationen för en framtid där verkstadsjobbet kommer att innehålla fler uppgifter inom området produktionsteknik än i dag. Alla chefer kan vara lärare Det är ca verkstadsanställda i Sverige som sedan början av februari varvar arbete med utbildning. Utbildningssatsningen omfattar också ca anställda i Holland och Frankrike. Utbildningssatsningen mobiliserades på bara två månader och drogs ingång i februari. Huvuddelen är i anslutning till den egna arbetsplatsen där teori varvas med praktiska förbättringar. SPS bygger på en kultur av att alla chefer ställer upp som lärare, utan den metoden hade detta inte varit genomförbart, betonar Per Hallberg. Det kraftiga fallet i efterfrågan och fortsatt osäkerhet om marknaden har medfört att Scania inte har förlängt kontrakten för de ca visstidsanställda inom den globala produktionen. Scania har också utnyttjat systemet med en tidsbank som medger att den totala veckoarbetstiden minskas när produktionstakten går ner. Strategin att utbilda under lågkonjunktur handlar i grunden om en tro på att lastbilsoch busstillverkning är en tillväxtbransch, där en välutbildad personal är en nyckelfaktor i konkurrensen. Vi befinner oss nu i en kraftig nedgång, men på sikt växer transportbehovet i världen och jag är övertygad om att efterfrågan på nya lastbilar kommer tillbaka, säger Per Hallberg. Scanias vision om att tillverka fordon kring mitten av nästa årtioende kvarstår. Detta ska ske inom befintlig produktionsstruktur, vilket bland annat innebär att produktiviteten och maskinutnyttjandegraden hela tiden måste höjas. En stor del av detta förbättringsarbete utförs av de anställda och satsningen på kompetensutveckling är här en viktig del. Utbildningssatsningarna ska ses som en del i Scanias långsiktiga strategi, vi hinner kompetensutveckla mer nu när produktionen går på lågvarv, avslutar Per Hallberg. Q1/2009 SCANIA VALUE 3

4 TEMA: financial SERVICES Financial Services säljer trygghet Tuffa tider betyder inte bara högre kreditförluster inom Scanias Financial Services. Verksamheten har samtidigt ett kontracyklisk element eftersom marginalerna i kreditgivningen ökar och branschkunskapen ger affärsmöjligheter i lågkonjunktur, säger Claes Jacobsson, chef för Financial Services. Vi kan knyta ihop säcken på ett sätt som bankerna inte kan göra. Trygghet är en viktig del i en bransch där många kör med väldigt små marginaler. När Claes Jacobsson, chef för Scanias Financial Services, förklarar bolagets konkurrensfördel är helhetsperspektivet på kundens ekonomi en central del. Vi är inte billigast men kombinationen med finansiering, försäkring och service ger den mest kostnadseffektiva lösningen genom att den tid som lastbilen rullar på vägen ökar. Ett exempel är att man med vår försäkring har tillgång till Scania Assistance och då inte har någon väntetid för skadereglering, säger Claes Jacobsson. Ett bevis på att konceptet fungerar är att många kunder kommer tillbaka, 70 procent av affärerna görs med tidigare kunder. Financial Services Säljer finansierings- och försäkringslösningar för lastbilar och bussar. Storleken på kreditportföljen uppgick vid utgången av 2008 till drygt 47 miljarder kronor och antalet kunder var över Verksamheten har växt kraftigt sedan 1990-talet, 1998 var kreditportföljen ca 12 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick 2008 till 414 miljoner kronor. Financial Services är verksamt i 40 länder med Västeuropa som dominerande marknad. Financial Services säljer två former av finansieringslösningar, lån eller leasing. Leasing är vanligast bland de större logistikföretagen medan de mindre åkarna oftast äger bilen själva och lånefinansierar. Försäkringsdelen innehåller dels försäkring av lastbilen, dels en del som är kopplad till finansieringen. Om lastbilsägaren förolyckas är det inte bra för familjen med ett lån på lastbilen. Därför finns ett låneskydd som innebär att lånet skrivs av vid dödsfall eller invaliditet. Man kan också försäkra sig mot förluster som kan uppstå, t.ex. om restvärdet på lastbilen blir lägre än kvarvarande lån. Financial Services har växt kraftigt under de senaste tio åren var den utestående kreditvolymen cirka 12 miljarder kronor, förra året hade den växt till 47 miljarder. Financial Services finansierar i dag var fjärde lastbil som Scania säljer och cirka 35 procent av fordonen på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Men det finns ingen exklusivitet, återförsäljarna är helt fria att välja annan finansiering. Claes Jacobsson betonar också att Financial Services är ett eget affärsområde med egna resultatmål. Det betyder bland annat att kreditbesluten tas utan inflytande av Scanias marknadsbolag. Vi mäts som eget bolag och inte som sales support, det är väldigt viktigt att förstå, säger han. Snabb tillväxt De stora marknaderna finns i dag i Västeuropa, men man har också vuxit snabbt i framför allt Central- och Östeuropa. Nu är Financial Services också på väg in på den marknad som är Scanias största, Brasilien, där man förra året levererade nästan lastbilar. Vi har ansökt om tillstånd hos centralbanken i Brasilien att bedriva verksamhet och naturligtvis finns det en stor potential på den brasilianska marknaden. Den finansiella krisen och den påföljande recessionen har inte gått Financial Services spårlöst förbi. Åkarna har drabbats av en kraftigt vikande marknad samtidigt som bankerna har blivit mycket mer restriktiva, bland annat när det gäller checkkrediter. Financial Services kostnad för kreditförluster, inklusive reservavsättningar, ökade under 2008 till 227 miljoner kronor att jämföra med 90 miljoner kronor året dessförinnan. Och situationen har inte blivit bättre under början av Tuffast är det i byggbranschen och biltransportbolag, det finns helt enkelt inga nya bilar att transportera. Ser man till marknader tillhör Spanien, Slovakien, Ungern och Tjeckien de 4 SCANIA VALUE Q1/2009

5 t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: c a r l-e r i k a n d e r s s o n värst drabbade. I de nordiska länderna, Benelux, Frankrike och England är situationen bättre, säger Claes Jacobsson. Problemen betyder att Financial Services får tillbaka fler lastbilar när kunden inte kan betala. Under 2008 fick man återta fordon, dubbelt så många som Priserna på andrahandsmarknaden har samtidigt fallit och det tar längre tid att sälja lastbilen vidare, säger Claes Jacobsson. Samtidigt har Financial Services en stor riskspridning med över kunder, flertalet är medelstora åkerier, endast ett sjuttiotal har krediter över 50 miljoner kronor. Vi har också varit försiktiga med att ge krediter till vissa marknader, som byggbranschen i Spanien, där man gick från en kraftig överhettning till en djup svacka på kort tid. Lågkonjunkturen har också en del positiva "Vi kan branschen bättre än bankerna och är bättre på att bedöma vilken intjäningsförmåga kunden har och vilket läge kundens kund befinner sig i", säger Claes Jacobsson. effekter. Claes Jacobsson pekar på att priset på risk har varit alldeles för lågt under de senaste årens högkonjunktur, en effekt av att det fanns väldigt mycket riskvilligt kapital att tillgå. Nu har det blivit en mer sund prissättning, menar Jacobsson, vilket betyder bättre marginaler för Financial Services. Bankerna håller sig i dag också i stor utsträckning ifrån transportsektorn, vilket öppnar marknadsmöjligheter för Financial Services. Med de problem som finns inom framför allt personbilstillverkningen blir det lätt att man drar hela transportsektorn över en kam. Vi kan branschen bättre än bankerna och är bättre på att bedöma vilken intjäningsförmåga kunden har och vilket läge kundens kund befinner sig i, säger Claes Jacobsson. Q1/2009 SCANIA VALUE 5

6 finans Scania hanterar valutarisker Scania har valt att säkra stora delar av nettoinflödet i utländsk valuta för Det innebär att kronförsvagningen på kort sikt inte har någon positiv effekt på resultatet. Samtidigt skulle en eventuell förstärkning av kronan inte påverka resultatet negativt. Valutasäkringar används eftersom koncernens finanspolicy går ut på att minimera valutarisker. De finansiella risker som Scania utsätts för regleras i den finanspolicy som bolagets styrelse beslutat om. Det handlar framför allt om valuta-, ränte-, refinansierings- och kreditrisker. Den centrala Treasuryenheten har hand om koncernens riskhantering. Gäller det större frågor behandlas de i speciella kommittéer, men de dagliga utestående positionerna för hela koncernen sköter vi på Treasury, säger Jan Bergman, Group Treasurer på Scania. Eftersom över 90 procent av Scanias försäljning sker utanför Sverige medan produktionen till stor del är förlagd till Sverige uppstår stora nettoinflöden av utländska valutor. För att minska riskerna som är förknippade med detta säkrar Scania de prognostiserade volymerna för de valutor som är viktiga för koncernen. Scanias största marknad är Europa och regionen stod för cirka 70 procent av Scanias fordonsleveranser under Euron är därmed den valuta med störst påverkan på Scanias resultat och totalt stod den för cirka en tredjedel av den totala valutaexponeringen. Brittiska pund kom på plats nummer två och därefter noterades den ryska rubeln. Den ryska marknaden minskade dock dramatiskt under andra halvan av 2008, en utveckling som fortsatte under inledningen av Den svaga kronan innebär en fördel för Scania jämfört med konkurrenter i länder med till exempel euro eftersom den svagare kronan ger lägre kostnader, relativt sett. En svagare krona är också i grunden positiv för Scanias resultat. Scania beräknar att en procentenhets förändring av den svenska kronan mot övriga valutor, exklusive valutasäkringar, innebär en rörelseresultatpåverkan på årsbasis på drygt 300 miljoner kronor, baserat på 2008 års intäkter och kostna- der i utländska valutor. Dock påverkas resultatet även av valutasäkringarna som Scania använder för att minska valutarisken. Vår nuvarande position innebär att en stor del av de inflöden vi förväntar oss under året är säkrade. En kronförsvagning har på kort sikt ingen positiv effekt på resultatet samtidigt som en eventuell kronförstärkning inte påverkar negativt, kommenterar Jan Bergman. Oväntade och kraftiga valutasvängningar gör att det kan uppstå skillnader mellan effekten från valutakursförändringen och effekten från säkringarna medan de båda effekterna på längre sikt normalt sett utjämnar varandra. Under första kvartalet innebar valutakursförändringar att Scanias resultat fick ett tillskott på 735 miljoner kronor. Till detta ska läggas resultatet från valutasäkringarna som uppgick till -900 miljoner. Scanias strategi är att säkra valutaflödet inom en tidshorisont som motsvarar den bedömda orderboken fram till betalning. Detta innebär i normalfallet en säkringsperiod på mellan tre och fyra månader, men valutapolicyn tillåter säkringsperioden variera mellan noll dagar upp till ett år. Löptid på över ett år tar styrelsen beslut om. För tillfället har Scania alltså en relativt lång 6 SCANIA VALUE Q1/2009

7 T E X T: P E T R A L O D É N Euron är den valuta med störst påverkan på Scanias resultat. Totalt stod den för cirka en tredjedel av den totala valutaexponeringen. (På bilden EU-parlamentet i Strasbourg) Valutamarknaden många andra valutor, även mot våra länders valutor. Det beror på att Sverige är så grann- beroende av export, har en förhållandevis stor valutahandel i förhållande till landets storlek, och att exempelvis danska kronan är bunden till euron. För globala företag som har mycket tillverkning och därmed kostnader i Sverige och svenska kronor och försäljning i andra länder där valutan har stärkts är den svaga kronan förstås Köp och försäljning av olika valutor omsätter flera biljoner dollar varje dag. Den absolut största andelen affärer är orsakade av ren handel, eller spekulation för att tjäna pengar eller undvika risk att förlora pengar. Endast ungefär 5 procent av omsättningen utgörs av att företag eller stater köper eller säljer en produkt eller tjänst i ett annat land och måste omvandla förtjänsten till den egna valutan. säkringsperiod. Säkringen av valuta görs genom försäljning av valuta på termin och valutaoptioner. Valutasäkringarna finns beskrivna i Scanias årsredovisning. I S T O C K P H O T O Orostider pressar svenska kronan Just nu är priset på svenska kronor väldigt lågt. De främsta orsakerna är att kronan är en liten valuta och att den svenska ekonomin är exportberoende. I tider av osäkerhet i världen föredrar alla som handlar med valutor att i ännu större utsträckning använda sig av stora valutor som euro och amerikanska dollar. Efterfrågan på kronor minskar och därmed priset på kronor. Valutakurser drivs på lång sikt av reala faktorer som relativa tillväxtutsikter och bytesförhållanden. I det kortare perspektivet spelar utvecklingen i ränteskillnader och finansiella flöden kopplade till bland annat aktiemarknaden roll, säger Anders Eklöf, chefsanalytiker på Nordea. Det kraftiga fallet i kronan förklaras av att vi är en liten, öppen, exportorienterad ekonomi som påverkas mycket av den kraftiga synkroniserade globala inbromsningen. Oron på de finansiella marknaderna, i synnerhet fallet på börserna, i kombination med svenska bankers kreditexponering mot Baltikum, bidrar också till kronförsvagningen. I orostider flyr investerare perifera mindre valutor som kronan, förklarar Anders Eklöf. USA, där finanskrisen började, har på senare tid sett sin valuta stärkas. För trots att landet lider av ett gigantiskt budgetunderskott, stigande arbetslöshet och en ekonomi i gungning, är USA världens största ekonomi och dollarn världens största valuta. När nu omvärlden mer och mer dras med i krisen vill vi alla helst göra affärer i dollar, eller möjligen euro som är näst störst. Svenska kronan har försvagats mer än en fördel. Men i längden är det aldrig bra med en svag valuta. Det skapar oro och det blir svårt att göra prognoser. Alla vill egentligen att det ska vara stabila förutsättningar. Anders Eklöf Det kraftiga fallet i kronan förklaras av att vi är en liten, öppen, exportorienterad ekonomi. Nordea tror på starkare krona Euron och det brittiska pundet tillhör de valutor där Scania har största valutaexponering. Så här ser Nordea på dessa valutor framöver: Vi ser att kronan kommer att stärkas i takt med att de stimulanser som genomförts i form av sänkta räntor och mer expansiv finanspolitik börjar bita och börserna sakta men säkert börjar stabiliseras. Det kan ske under andra halvåret och vi tror att förhållandet euro/kronor på sex månader kan falla till 10,50 kronor eller till och med något lägre, säger Anders Eklöf. Det brittiska pundet har stärkts under de senaste veckorna. Nordea förväntar dock ingen ytterligare förstärkning. En förstärkning av pundet hålls emot av att den brittiska kreditmarknaden fortfarande fungerar relativt dåligt och viljan att förmedla lån är låg hos de brittiska bankerna. Husmarknaden förblir svag och Bank of England för en mycket lätt penningpolitik inriktad på att öka penningmängden. Detta sker till exempel genom omfattande köp av statsobligationer. Vår prognos för GBP/SEK på tre månaders sikt är 11,50, säger Tomas Niemelä, makrostrateg på Nordea. Q1/2009 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT Posten Norge AS väljer Scania f o t o: s c a n i a Scania och Posten Norge AS har tecknat ett ramavtal som innebär att Scania levererar samtliga lastbilar med en totalvikt över 15 ton i en upphandling som omfattar tre år med möjlighet till ett års förlängning. I avtalet ingår även reparations- och tillsynskontrakt. na kommer att uppgå till cirka 200 lastbilar per år. Affären är en av Scanias största enskilda leveranser av lastbilar i Norden. För Norsk Scania AS motsvarar 200 fordon drygt 10 procent av företagets årliga lastbilsförsäljning. Avtalet med Posten är ett prestigefullt kontrakt för Scanias försäljnings- och serviceorganisation i Norge och övriga Norden. Att vi får leverera samtliga tunga lastbilar bekräftar Scanias transportekonomiska fördelar i form av fordon med hög kvalitet och miljöprestanda, liksom heltäckande nordiska nät av serviceverkstäder som lever upp till Postens höga krav på tillänglighet till sina fordon, säger Erik Hansen, vd för Norsk Scania AS. Scania har funnits på den norska marknaden i mer än 60 år. Norsk Scania AS har cirka 850 anställda, 40 egna anläggningar samt ytterligare ett femtontal delägda och fristående service- och kontraktsverkstäder. Under 2008 fortsatte Scania att stärka sin ledande position på den norska marknaden för tunga lastbilar. Totalt registrerades drygt Scanialastbilar, vilket motsvarar en marknadsandel på mer än 37 procent. Legenden fyller 40 Under 2009 fyller Scanias V8 40 år. När den presenterades 1969 slog den knockout på konkurrenterna. V8-motorns effekt och vridmoment har varit de mest framträdande egenskaperna och kommer så att förbli med Utdelningen föreslås bli 2,50 kr per aktie Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 12 maj Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 15 maj framtida utveckling. Bränsleeffektiviteten är också en viktig faktor liksom det omisskännliga ljudet från en mullrande Scania V8. Scania V8 är mer än en motor den har blivit en livsstil. Martin Winterkorn, styrelseordförande i Scania. KOMMANDE FINANSIELLA HÄNDELSER Delårsrapport, jan juni Delårsrapport, jan sept Bokslutskommuniké, jan dec Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare och chefredaktör Per Hillström Projektledare Art Director: Produktion Appelberg Publishing Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Tobias Regell Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer