AT-utbildning NU okt Rolf Svensson Överläkare Skövde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde"

Transkript

1 AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde

2

3

4 bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt

5 patologiska värden sketvärden normalvärden

6

7

8 Bakgrundsbrus Väletablerade problemområden D-dimer Hämatologi P-kobolaminer P-homocystein Endokrinologi Thyreoidea NTI, subklinisk hypothyreos Gastroenterologi Leverprover Kardiologi hjärtskademarkörer

9 bakgrundsbrus Undvikbara träskmarker Screening (undantag mammografi, f-hb?) LD på ospecifik grund Gamma GT Kollagenosprover utan fast klinisk grund Läkemedelsanalyser vid fel tidpunkt Oriktad sänka Oriktad urinsticka Odlingar från ickeaktiva bensår

10 Laborera lagom Du misstänker hyperthyreos; TSH, T4 Konstaterad hyperthyreos; Kontrollera p-ca, p-albumin Remiss thyreoideamottagningen

11 Laborera lagom Du misstänker hypothyreos; TSH, T4 TSH > 14 Konstaterad hypothyreos primär = Hashimoto för praktiskt bruk Starta substitutionsbehandling. TSH Eftertanke TSH< 10 Förnyad provtagning om > 4 veckor

12 Fallbeskrivning 1a 22-årig kvinna, sambo sedan 4 år, graviditetsönskan utan uppfyllelse sedan 2 år. Opererad pga hjulbenthet (rachitis) f.ö.frisk. Sökt sin VÅC för en månad sedan pga frusenhet, trötthet. Man har diagnostiserat primär hypothyreos (fritt T4 4, TSH 50). Levaxin 50 mikrog./d insatt för 10 dagar sedan. Efter detta ideliga kräkningar, vadkramper, svimning vid uppevistelse.

13 Fallbeskrivning 1b Status: AT intorkad, blek med diskreta pigmenteringar över knogar. Cor/pulm fysikaliskt ua, BT 70/40 Lab: s-na 128, s-k 6,4, s-ca 2,14, s-alb- 33, s-krea 145. Hb 84g/l, MCV 89, LPK 7 Vad har hänt?

14 fallbeskrivning 1c Patienten har en klar primär hypothyreos (T4 4, TSH 50) med all sannolikhet orsakad av Hashimotos thyreoidit (antikroppsmedierad IgG TPO-ak, autoimmun sjukdom), ofta första manifestationen av autoimmunitet. Inkommer nu med bilden av Addisonkris med debut i samband med levaxinbehandlings inledande. Det finns anledning att misstänka att det finns antikroppar även mot binjurebark (vilket verifieras efter provtagning). Patienter med kombinerad hypothyreos och binjurebarksvikt uppvisar ofta tecken på enbart hypothyreos men när metabolismen ökar i samband med thyreoideahormoninsättning behöver p- kortisolnivån ökas vilket inte går vid binjurebarkssvikt overt binjurebarkssvikt. Blodbilden visar bild förenlig med ACD (anemia of chronic disease)= sekundäranämi.

15 Bild 10 hypothyreos kommentar Vid primär autoimmun hypothyreos (vanligen Hashimotos thyreoidit) föreligger någon gång redan andra autoimmuna antikroppar som t.ex. binjurebarks-ak. I dessa fall kan patienten ha binjurebarksinsufficiens som döljs av pat:s hypothyreos (hypometabolism). Vid insättning av levaxin på dessa patienter uppträder binjurebarkssviktsymptom (hypotoni, trötthet, buksmärta) snabbt efter levaxinstart. Patienter som startar Levaxinbehandling bör därför instrueras att kontakta läkare om de ej mår väl efter terapistart.

16 Fallbank 2a 52-årig kvinna, fadern kärlkrampsdebut vid 50 års ålder, mormodern död i hjärtinfarkt vid dryga 60 år. Röker ca 10 cigaretter/dag. Söker pga bröstsmärta sista 3 månaderna, kramande, tryckande karaktär, ökar vid ansträngning. I samband med bröstsmärta blivit matt och yr (diffus karaktär) Besväras sedan 15 år av nack-skuldersmärtor som pat. relaterar till sitt tidigare kassörsarbete. Behandling har skett via sjukgymnastik, akupunktur, naprapatbehandling. Nu stilla liv inomhus, rädd att gå ut då hon fruktar att bli få bröstsmärta och bli yr/matt.

17 Status Fall 2b Opåv, kompenserad, ter sig orolig Cor/pulm fysikaliskt ua, hjärtfrekvens 89, BT 130/70, AF 20/min, O2saturation 98% Buk palp.ua EKG något avflackade t-vågor inferolateralt f.ö ua P-glucos ej fastande 10,9 mmol/l Pga hereditet och rökning inlägges pat. På bröstsmärteenheten. Får initialt inj Seloken 5 mg iv och inställs på t.seloken ZOC 50mgx1. Hjärtskademarkörer normala, EKG med ischemiövervak 12 tim. ua. Thyreoideaprover visar TSH 98 (0,4-5,0). T4 8 (10-22), T3,3 (3,3-6.0) Suspect angina pectoris+primär hypothyreos. Hur gå vidare?

18 Fall 2c TPO togs, visade som väntat > 1000 E Lipidstatus avvaktas tills pat. Substituerats avseende hypothyreos Betablockad höjs till fulldos (tolererade 100 mgx1) Långsam insättning av Levaxin 25 mikrog.x1 Pats ångestsyndrom försämras under Levaxinbehandlingen, under 2 år mycket dostitrerande av Levaxindos, så småningom välinställd på 125 mikrog.x1 Selokendosen har under år 3 kunnat långsamt reduceras till 25mgx1 utan återvändande angina.

19 Bild 8 hypothyreos text Provtagning TSH, T4 fritt, ev. TPOak TSH tydligt förhöjt >10 fritt T4 lågt primär hypothyreos. Behandling med Levaxin kan inledas. TSH normalt/sänkt fritt T4 lågt misstanke om sekundär hypothyreos (hypofysinsufficiens). Utredning hypofyssvikt innan levaxinbehandling. Thyreoideaantikroppar signalerar autoimmun genes, risk för förekomst av andra autoimmuna syndrom (t.ex. Mb Addison dold av hypothyreos). Om pat. ej välmående vid Levaxininsättning tänk på Addisons sjukdom.

20 Bild 9 primär hypothyreos kommentar Primär hypothyreos, bakomliggande orsak Kronisk autoimmun thyreoidit (Hashimoto) vanligast. Subakut thyreoidit (de Quervin) övergående hypothyreos efter behandling av thyreotoxikos (radiojodbeh. operation). läkemedelsutlöst hypothyreos (amiodaron,litiumbeh. thyreostatika). strålbeh. mot halsregion (t.ex. cancerbehandling, Mb Hodgkin m.m.).

21 Bild 12 subklinisk hypothyreos kommentar 1 Risk för utveckling av overt hypothyreos beroende av: TSH < 10 hög frekvens normalisering (>80%), ny provtagning om 3-6 månader. TSH > 14 hög frekvens (>70%) utveckling av overt hypothyreos, behandling kan inledas. Förekomst av TPO-antikroppar (>100 IE) ökar sannolikhet för overt hypothyreosutveckling.

22 Laborera lagom Gränsvärden till hypothyreos; TSH 4-10 avvakta, tag nytt prov om 3 månader TSH 4-10 kvarstående, tag TPO. TSH > 10 överväg direkt behandling TSH > 14 Levaxininsättning

23 Laborera lagom Avvikande thyreoideavärden-överväg NTI Särtecken NTI; Low T3-syndrom Diskrepanta värden (lågt T3 och lågt/lågnormalt TSH) NTI skall ej behandlas med Levaxin, omprov tidigast om 6 veckor.

24 Subklinisk hypothyreos Prevalens 6,3% hos kvinnor i Gbg» Nyström et al Prevalens 17% hos kvinnor > 75år

25 Subklinisk hypothyreos Risk för klinisk sjukdomsutveckling beroende av TSH-nivå och antikroppsförekomst TSH < 10mIE/l >80% normalisering TSH > 14mIE/l 78% thyreoidesjd/4år

26 Subklinisk hypothyreos Behandlingsstudier Behandling upplevs positivt hos 50% Inga förändringar i lab-parametrar förutom TSH Behandlingsförsök med 25µg - 50µg/d

27 Non thyreoidal illness NTI Mycket vanligt tillstånd (50% av hospitaliserade patienter) Adaptation till allmänsjukdom/svält Läkemedel interagerande Analytisk intervention

28 NTI 15 TSH S-T4 fritt S-T3 fritt insjuknande TSH ,2 T4 T3 1 6 veckor

29 NTI Adaptation till allmänsjukdom/svält low T3-state TSH normalt-lågt och högt vid återhämtning. T3 lågt, T4 normalt eller lätt förhöjt low T3-T4-state TSH vanligen marginella avvikelser, men högt vid återhämtning T3 lågt, T4 lågt

30 NTI Allmänsjuk/svältande patient med diskrepanta thyrvärden NTI? Nytt thyreoideastatus om 6 veckor Kvarstående osäkerhet tag TPO-AK Högt TPO-värde styrker autoimmun hypothyreosutveckling

31 Bild 13 2:2 subklinisk hypothyreos kommentar2 Hypothyreos med TSH 10 14, mellangrupp Behandling indicerad om TSH 10 14mU och; TPOak > 100 E graviditet Vid avsaknad av dessa omprov om 3-4 mån.

32 Fallbeskrivning 4a Vårdbakgrund: 36-årig 4-barnsmor, tidigare frisk. Söker nu pga smärta vä öra, utstrålning ned mot vä sida av halsen. Allmän trötthet, ingen föregående infektion. Status: AT opåverkad, temp. 37,8. MOS lätt rodnad svalgvägg. Öron retningsfritt. Ytl. Lk palperas ua. Thyreoidea lätt ömhet vä thyreoidealob fö ua. Cor/pulm ua, hjärtfrekvens 70/min. LAB: Hb 125 g/l, LPK 4,5, SR 42 mm. Diagnos oklar, ingen behandling ges.

33 Fallbeskrivning 4b Återbesök 2 veckor senare: Fortsatt trött. Noterat svullnad på hö sida av halsen. Ökad värmekänsla och hjärtklappning. Status: AT gott, afebril, Cor ua, hjärtfrekvens 85, thyreoidea diffust förstorad fast elastisk, inga distinkta resistenser. Lab: SR 66 mm, fritt T4 96 pmol/l (12-25). Ingen behandling ges. Besök 4 veckor efter debut: Söker akut pga hjärtklappning. Status: AT opåverkad, hjärtfrekvens 115. LAB: SR 50 mm, fritt T4 34 pmol/l. Seloken insättes.

34 Fallbeskrivning 4c Återbesök 2 månader efter debut: Välmående. Status: opåverkad, hjärtfrekvens 52, thyreoidea palperas ua Lab: fritt T4 5 pmol/l, TSH 18 mu/l, thyreoidea-ak negativa. Diagnos? Vidare utredning? Åtgärd?

35 Bild 26 2:5:2 subakut thyreoidit text Subakut thyreoidit (de Quervin) subakut, virusutlöst sköldkörtelinflammation av akutfastyp (CRP-sänka-förhöjning). refered pain (käke, tänder, öra, skuldra) är ej ovanligt. initialt ofta symptomfattig. vanligt är debut i en thyreoidealob med senare spridning till andra sidan eller isthmus. initial thyreotoxikos (veckor enstaka månad) efterföljt av mer långvarig hypothyreos (månader). Diagnos: lokalsymptom (palp-öm thyreoidea), akutfasreaktanter höjda (CRP, SR), kliniskt förlopp subfebrilitet (toxikos efterföljande hypothyreos) thyreoideaantikroppar ej av värde här.

36 T4 normalnivå Insj 1v 2v 3v v

37 Bild 27 Diagnostiken kan initialt vara svår pga få lokalsymptom och ibland symptom från andra regioner (ansikte, skuldra, övre thorax) Förloppet kan bli långdraget vid spridning till andra skölkörtepartier Vid misstanke palpation thyreoidea (ömhet?) och kontroll T4, TSH,CRP Vanligast är vid diagnosställandet lätt måttlig hyperthyreos I enstaka oklara fall kan thyreoideascintigrafi tillgripas (upptag saknas i inflammerade sköldkörtelpartier) Behanling: Smärtbehandling i lätta fall NSAID i normaldos. Svårare fall Prednisolon mg/d med dosminskning till utläkning av inflammationen. Initial thyreotoxikos behandlas med betablockerare och i senare hypothyreosskede kan Levaxinbehandling bli aktuell.

38 Bild 25 Autoimmun thyreoidit (Hashimotos thyreoidit) Vanligaste orsaken till primär (skölkörtelbaserad) hypothyreos. Resulterar i helt destruerad sköldkörtel. Ofta första manifestationen av autoimmun sjukdom ( portalen in i autoimmuniteten ). Vaksamhet således på andra autoimmuna manifestationer (Addisons sjukdom, perniciös anemi, SLE,RA). Prevalensen är 2-3% hos kvinnor, speciellt hög i postpartumperioden och efter klimakteriet. Hashimotos thyreoidit förekommer 5-10 gånger oftare hos kvinnor.

39 Bild 18 Thyreoideadysfunktion minskar fertilitet (speciellt hypothyreos). TSH,T4,TPOak bör kontrolleras tidigt vid ofrivillig barnlöshet. Graviditet påverkar sköldkörtelfunktion på många sätt. Autoimmuna sjukdomar debuterar mycket sällan under pågående graviditet, däremot ofta post partum. Hypothyreos under graviditet ger mycket allvarlig prognos för barnet redan från 5:e grav-veckan. Vid graviditet och thyreoideahereditet eller tidigare thyreoideasjd kontrollera TSH,T4 snarast. Thyreoideaprover under normal graviditet TSH tidig graviditet lätt sänkt. fritt T4 och fritt T3 sjunker under graviditeten upp till 30%. Lätt struma vanlig under graviditet.

40 Bild 19 graviditet partus ökad risk för debut av autoimmun sjukdom thyreoidit med hypothyreos, Graves sjukdom, Mb Addison SLE, RA med flera. Immunreaktivitet, minskade antikroppstitrar (TPOak, TRAK, binjurebarks-ak m fl ökad autoimmunitet 2-7 mån post partum

41 Bild 20 Hyperthyreos under pågående graviditet Graves disease (thyreotoxikos utlöst av TRAKstimulerande TSH-receptorantikroppar) diagnos; sänkt TSH, förhöjda eller lågnormala T3,T4 fria. remittering till specialist för diagnostik och behandling.

42 Bild 21 Graviditet och hypothyreos Hypothyreota kvinnor har ofta svårt att bli gravida. Vid graviditet och hypothyreos ökad risk för missfall, prematur förlossning och störd CNS-utveckling. Risk för fosterskada föreligger (CNS) vid maternal hypothyreos speciellt första månaderna av graviditeten. Risk för missfall och förtida förlossning kan föreligga redan vid förekomst av TPO-antikroppar. Tidigt insatt Levaxinbehandling avgörande vid hypothyreos (även subklinisk) och graviditet. Förhöjt TSH hos ca 2%, TPOak hos 10-20% av fertila kvinnor. Uppgifter hämtade ur Thyreoideasjukdomar hos vuxna Ernst Nyström et al

43 Tidigt insatt behandling vid graviditet hos hypothyreoid kvinna Bild 22 är av vital betydelse (även vid subklinisk hypothyreos). Behandlingen styrs av TSH-nivå och siktar mot TSH-värde mellan 0,4 2,0 mie/l. TSH > 2,5 mie/l är att betrakta som förhöjt hos gravid kvinna. Handläggning vid olika TSH-nivåer: TSH 2,5 10 ny TSH-analys + TPO-antikroppar TSH kvarstående > 2,5 Levaxinbehandling mikrog/dag, upptitrering till TSH < 2. TSH > 10 omgående ny provtagning +TPOak +Levaxin 50 mikrog/d. TSH > 20 Levaxin 100 mikrog/d. TSH bibehålles på nivå 0,4 2,0 mie/l under hela graviditeten. Rekomendationer hämtade ur thyreoideasjukdomar hos vuxna Ernst Nyström, Gertrud Berg, Svante Jansson, Ove Törring, Stig Valdemarsson, Bo Ch Warin. Utgivning Nycomed AB, Media Center TVB AB 2007.

44 Bild 23 placenta modersida fostersida jod T3 T4 thyreoidea-ak Således risk för hyperthyreos post partum om mamman har TRAK, risk för hypothyreos p.p. om modern bärare av TPOak. Risk för hypothyreos vid beh. av modern med thyreostatika (Tiotil ) thyreostatika Fostret producerar thyreoideahormoner från 16:e gravveckan, konvertering T4 till T3 från 30:e veckan.

45 Avvikande leverprover vanligt problem men hanterbart med god strategi

46 parenkymskadeprofil kolestatisk profil ASAT, ALAT vit. B12 ferritin m.fl. ovanstående lagrade i hepatocyter,frisätts vid hepatocytskada ALP bilirubin gallsyror gamma-gt m.fl. ALP reagerande på tryckstegring i gallvägar, betydligt tidigare reagerande än bilirubin

47 Hepatologi levern- kroppens skaraborgare Kvarvarande hepatocytmassa Ev. tyst fas kliniskt Kliniska symptom tidsaxel

48 hepatologi Bakgrundsbrus Isolerat förhöjt p-bilirubin Isolerad förhöjning av p-alp Lätta transaminasförhöjningar

49

50 Bild 5 Avvikande leverprover utan leversjukdom. Bakgrundsbrus bakgrundsbrus Isolerad bilirubinförhöjning, frisk pat. Mb Gilbert, Svängande värden mmol Hämolys (lågt haptoglobin) Isolerad ALP-förhöjning Skelettsjukdom? Kollagenos? tant-alp

51 Bild 9 Leversjukdom? Rekomenderad provtagning Uteslutande av leversjukdom Uteslutande av leversjukdom p-alat, p-alp P-ALAT, p-alp Utredning av konstaterad leversjukdom Utredning av konstaterad leversjukdom bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, INR (PK), elfores P-ASAT, p-alat, s-alp, s-bilirubin, PK/INR, s-elfores

52 Vanliga lab-avvikelser Leverprover: ASAT förhöjt hos 6%, vid omprov fortsatt förhöjt hos ca 70% ALAT förhöjt hos 6%, vid omprov fortsatt förhöjt hos ca 70% ALP förhöjt hos 18%, fortsatt förhöjt hos 84%- Ann. Internal medicin 2008 mars Amerikansk population (1864 personer)

53 Lätta transaminasförhöjningar är mycket vanliga liksom lätta ALPförhöjninar. Normalvärden ALAT < 0,75 µkat/l ALAT < 1,1 µkat/l Beslutsgränser ALAT > 1,0 µkat/l ALAT > 1,4 µkat/l Begränsad utredning ALAT 1-3 µkat/l Vanligen leversteatos Uteslut hemochromatos (s-ferritin) KAH (klinik, elfores, serologi)

54 Höggradig >15 mikrokat/l akut hepatit,alkoholhepatit läkemedelsintox (paracetamol) gallsten hos kolecystektomerad hjärtsvikt grav ASAT/ALAT Mellangradig ALP Kronisk leversjd gallsten malignitet Ultraljud lever/gallvägar Låggradig ASAT/ALAT<3, ALP ua

55 Förslag till hållning vid låggradig transaminasökning ASAT/ALAT < 3 mikrokat/l anamnes etylanamnes, ASAT-övervikt? nyinsatta läkemedel / naturpreparat överväg leversteatos diabetes typ II metabolt syndrom hypertriglyceridemi grav uteslut Hemokromatos (s-ferritin < 400 mikrogram/l) kronisk hepatit KAH och B+C (riskpopulation)

56 Produktionskällor av alkaliska fosfataser osteoblast stora bidrag gallvägar stora bidrag vid kolestas placenta<2,7 njurar granulocyter tarmvägg

57 Utredning förhöjda alkaliska fosfataser fysiologisk växande ungdom (< 25 år ) fraktur i läkning (6 veckor) graviditet < 2,7 mikrokat/l skelettsjukdom skleroserande metastaser (spec. prostata-ca - höga värden) osteomalaci morbus Paget leversjukdom kolestatisk läkemedelsreaktion primär biliär levercirros skleroserande kolangit malignitet

58 Förhöjda ALP-förhöjning alkaliska övriga fosfataser övriga inflammation reumatoid artrit polymyalgia/temporalisarterit läkemedelsreaktion antibiotika (Heracillin) antiepileptika (fenytoin,karbamazepin) anabola steroider östrogener hjärtsvikt thyreotoxikos ALP < 2,6 mikrokat/l ALP 1,8-2,6 mikromol/l är mycket vanligt spec. hos kvinnor 65+ (osteoporos, mikrofrakturer mm.

59 Kronisk leversjukdom Uteslut kronisk B-och C-hepatit alkoholleversjd multiorganskada ASAT>ALAT IgA förhöjt bilirunin högt sällsyntheter α1-antitrypsinbrist Mb Wilson kronisk aktiv hepatit ASAT/ALAT 2-10µKat/l ALP normalt högt elfores IgG högt SMA Kronisk leversjukdom ASAT/ALAT högt/normalt S-ALP förhöjt bilirubin prognosindikator Skleroserande kolangit IBD-associerad huvudsakligen kolestas elfores ospecifik inga antikroppar primär biliär cirros kolestatisk autoimmun sjukdom, medelålders kvinna>män elfores IgM mitokondrie-ak hemokromatos artrit/fm-flimmer hudpigmentering diabetes s-ferritin > 400 µg/l transferrinmättnad > 50%

60 Utredningsförslag Utredningsförslag leversjukdom leversjukdom transaminas låggradig s-ferritin, ALP normalt? skovvis?ledvärk? elfores leversteatos? Riskfaktorer? kolestatisk profil ALP, ASAT/ALAT < 7µKat/l ultraljud gallvägar,lever negativt elfores, AMA läkemedel? Oklar leversjukdom transaminas höggradig ischemisk leverskada toxisk leverskada hepatit kronisk leversjd ALP, ASAT/ALAT -normal Ferritin >400 µg/l hemokromatos? elfores: IgA alkohol? IgM PBC? IgG autoimmun KAH kronisk hepatit B?, C?

61 Bild 1 Alkohol och lab. Bakgrund Alkoholmissbruk och högkonsumption av alkohol orsakar en betydande morbiditet (och mortalitet) ca 10% av all sjuklighet i Europa, ¼ av sjukhusinläggningar, >15% av män och 10% kvinnor har riskkonsumption av alkohol. Generellt är vi dåliga på att identifiera högkonsumenter och bakomliggande orsak till deras sjukdomstillstånd, speciellt vid polikliniska konsultationer. En vaksamhet vid anamnestagande och medvetande om laboratoriemässiga varningssignaler kan höja vår träffsäkerhet angående alkohol som bidragande sjukdomsorsak. Laboratorieparametrar påverkas dock först vid hög alkoholkonsumption > 40g/d. Högkonsumption 40-60g/d (60g =ca 1 flaska vin). lab-prov kan slå ut spec. B-PEth. Övriga lab-prover verifierar organ-skada och reagerar senare. Alkoholmissbruk > 60g/d Lab-prover oftast patologiska

62 Bild 2 Alkohols påverkan på labprover Alkoholens påverkan på blodbild Erytrocyter membranpåverkan + benmärgshämning makrocytos (oftast ) ofta efter 2-4 veckors högkonsumption. Leukocyter lätt leukopeni. Trombocyter mest känsligt, varierar med alkoholmängd. Kraftigt svängande värden (80-600) är en kraftig markör om ej annan förklaring. De höga värdena uppmäts i abstinensfasen (rekyl).

63 Bild 3 Alkoholens påverkan på lab-prover leverstatus Alkoholens påverkan på leverstatus Påverkan kräver vanligen alkoholintag > 60g/d >3 veckor ASAT- störst ökning. Kvot ASAT/ALAT >2/1 talar för muskelskada, hämolys eller alkoholpåverkan. ALAT mindre ökning i frånvaro av leversjukdom (steatos, cirros. ALP påverkas först efter utvecklad leversjukdom.

64 Laboratoriemönster vid högkonsumption av alkohol Lab-mässiga varningstecken för hög alkoholkonsumtion > 60g/d Blodstatus: MCV trombocyter < 120 eller mycket varierande nivå. Leukopeni. Leverstatus: ASAT/ALAT 1-5. ASAT-övervikt. Uratvärden: förhöjda med varierande nivå. Triglycerider: förhöjda.

65 Specifika alkoholmarkörer huvudbild Fosfatidyletanol (B-PEth): Specificitet mycket hög. Sensitivitet hög (högre än CDT). Direkt alkoholrelaterad. Halveringstid 4 dygn. Utsläckningstid 2-4 veckor (beroende på utgångsvärde). CDT (kolhydratfattigt transferrin): Specificitet hög > 90%. Sensitivitet vid alkoholintag > 50g/d > 1 vecka ca 90%. Halveringstid ca 10 dygn.

66 Fallbeskrivning a 86-årig mycket vital dam. Bor tillsammans med sjuklig make. Sköter maken och hushållet utan hjälp. Haft gulsot i barndomen, opererad apendicit på 40-talet. För 6 veckor sedan infekterat bensår, penicillinbehandlad då och såret har läkt. Patienten har sedan 2-3 veckor noterat ljus avföring och mörk urin. Aptiten har varit något nedsatt men ej haft diarre, illamående eller buksmärtor. Status: Uttalad brungul ikterus, opåverkad, feberfri, kompenserad. Cor/pulm: ua. Buk: mjuk, oöm, intet patologiskt att palpera. Per rectum: intet palpatoriskt avvikande, kittfärgad faeces på handsken.

67 Fallbeskrivning b Lab: S-bilirubin 245, ALP 19,4, ASAT 5,89, ALAT 9,0 Blodstatus ua, elstatus ua, CRP 8, SR 26mm. Preliminär bedömning: Kolestatisk ikterus, gallvägstumör, pankreascancer? Ultraljud lever/gallvägar: Skrumpen gallblåsa med ett flertal konkrement, ingen tumör. Å se n då?

68 Fallbeskrivning c Kompletterande lab: Hepatitserologi ua, elfores lätt förhöjt alfa-1-antitrypsin. Inga förhöjningar av immunoglobuliner. ERCP: Inga tecken på strikturer eller avflödeshinder i gallvägar. Å nu då?

69 Fallbeskrivning d Efterforskning av gamla journaler visade att patienten 6 veckor innan inläggning behandlats med flucloxacillin mot mjukdelsinfektion. Utredning avbryts och patienten hemskickas med diagnos läkemedelsutlöst intrahepatisk kolestas. Leverstatus följs förståss: p-bilirubin p-alp p-asat p-alat ,4 5,89 9, ,9 3,40 5, ,5 3,15 2, ,3 1,54 1, ,1 0,72 0,49 P-ALP vid denna tid normalvärde 4,6 Kontroller avslutas, dagens ros från före detta kines.

70 Fallbeskrivning 8a 25-årig man med tidigare omfattande missbruk av amfetamin, hasch, alkohol. Uppger sig vara ren sedan ett år, börjat muskelbygga i stället. Söker VÅC pga avfärgad avföring. På VÅC konstateras avvikande lab-prover: ASAT 5,78, ALAT 19, ALP 2,0 Vid förnyad anamnespenetration framkommer intag av testosteron im sedan 2 månader och sista veckan tillägg av anabol steroid parabolan im

71 Fallbeskrivning årig mycket vital man med mångårig KLL för vilken han under senare år inte behövt någon behandling.har en måttlig anämi med Hb 90g/l, LPK omkring 30 och trombocyter ca 200. Senaste halvåret svårläkta bensår bilat varav ett nu är handflatestort, gulsmetigt och luktar infektion. Tidigare helt självgående men sista dagarna avtacklad, sängbunden och periodvis hallucinerande. CRP 107mg/l. Elfores: S-alb 35g/l, s-antitrypsin 2,5g/l (<1,9), s-orosomukoid 2,0g/l (<1,2), s- haptoglobin 3,1g/l (<1,9), s-igg 2g/l (7-15), s-iga 0,1g/l (0,9-4,5), s- IgM 0,1g/l (0,3-2,1)

72 Fallbeskrivning årig man med tidigare okompliserad hjärtinfarkt för 8 år sedan, återhämtat sig väl och har inga svikttecken sista åren. Behandlas med t Seloken ZOC 100 mgx1, t. Enalapril 20 mgx1, Trombyl 75 mgx1. Vid rutinkontroll noterades lätta leverprovavvikelser (tagna oprovocerat) med ASAT 1,8, ALAT 2,5, ALP 1,4, Bilirubin 16. Elfores tages på misstanke om kronisk leversjukdom s-albumin 36 s-alfa-1-antitrypsin 1,3 (1,0-1,7) s-orosomucoid 0,9 (0,5-1,2) s-haptoglobin 1,6 (0,4-1,2) s-igg 22 (6-15) s-iga 2,1 (0,7-3,6) s-igm 1,1 (0,4-1,6) Anmärkning: I IgG-bandet finns 2 M-komponenter 5 respektive 3 g/l. Vad gör vi nu?

73 fallbeskrivning 38-årig, tidigare frisk bonde, inremitteras på misstanke om neuroborelios. 3 veckors sjukdomsanamnes med initial träningsvärk i hela kroppen. En vecka senare debut av nackvärk kunde inte ha på sig kepsen ökande till djupare nackvärk kombinerat med nackömhet. Kan inte längre lägga nacken mot kudden, vaknar nattetid pga nackvärk. Ipren har viss men otillräcklig effekt. Känner sig ömsom frusen och varm. Behandlingsförsök har gjorts med Indomee utan effekt. Lätt yrsel, inga synproblem eller andra neurologiska symptom. Status: Uttalad ömhet i nacke, occipitalfästen och på en punkt 5 cm ovan hö öra. Temporalartärer palperas ua

74 Fallbeskrivning b LP genomförs med helt normal liquor inkl. borelia-antikroppar. Lab: CRP 69 mg/l, SR 80 mm, blodstatus ua Å se`n då?

75

76 Fallbeskrivning nackvärk d Bedömning: Temporalisarterit Behandling med Prednisolon 50 mg/dag insättes med fullgod effekt inom 2 dygn. Osteoporosprofylax insättes, återbesök om 1 vecka med CRP inför Prednisolonreduktion.

77 Fallbeskrivning 6a 47-årig man, ickerökare, tidigare frisk. Söker pga hjärtklappning på akutmottagningen, visar sig ha nytillkommet förmaksflimmer. Noteras uttalad hypertoni 230/130 Elstatus visar: p-na 132, p-k 2,2, p-krea 135 Provtagning? Åtgärd?

78 Fallbeskrivning 6b Kaliumsubstitution inleds med Kaleorid 750mg 2x2 Hjärtfrekvensen regleras med Bisoprolol 5mg 1x2 BT-behandling med Enalapril 10mgx1 Tagna prover är: thyreoideastatus.: TSH 17 (1-4), T4 12 (8-20) P-Aldosteron 1390, p-renin < 0,15 UCG: förstorat vä förmak fö ua Njurscintigrafi likstora njurar med samtidig uppladdning i rätt tid

79 Fallbeskrivning 6c Kaliumsubstitution upp till 5x3 (p-k då 3,4) Levaxinsubstitution startas Hypertonibehandling ökas till Enalapril 20 mgx1, Bisoprolol 5mgx2 ger BT 185/115, tillägg av Felodipin 5mgx1 Genomför NaCl-belastning som verifierar Conns syndrom Datortomografi buk påvisar 1,2 cm stort adenom på medialsidan av hö binjure Fortsatt hypertoni, hypokalemi 3,5, Kaleorid ökas till 6x3 (ger sedemera p-k 4,2) Binjurevenskateterisering verifierar Conns syndrom med aktivt adenom hö binjure Opereras laparoscopiskt Postoperativt helt återställd all medicinering utom Bisoprolol kan utsättas

80 Terapiresistent hypertoni Definition terapiresistent hypertoni: Hypertoni som ej kunnat regleras med tre antihypertensiva läkemedel. Vanligen sekundär hypertoni: Renovaskulär hypertoni (njurartärstenos, nefrit) Conns syndrom. Cushings syndrom. Graviditet, p-pillerutlöst. Hypothyreos. Hyperparathyreoidism. Feokromocytom. Akromegali. Renovaskulär hypertoni och Conns syndrom vanligast.

81 Terapiresistent hypertoni renin angiotensin aldosteronmedierad hypertoni renin (renal hypertoni) ACE angiotensinogen angiotensin I angiotensin II aldosteronproduktion påverkas även av; p-kalium natriuretiska peptider ACTH m. m. aldosteron hyperaldosteronism (Conns syndrom) natriumretention blodtryck

82 renal hypertoni Renal och renovaskulär hypertoni: Varje form av kronisk njursjukdom kan ge hypertoni. Skäl att misstänka renovaskulär hypertoni i frånvaro av kronisk njursjukdom: Hypertoni hos ung kvinna (fibromuskulär dysplasi). Kraftig kreatininstegring > 30% vid behandling med ACE-hämmare eller AII-antagonist. Oväntat kraftig effekt av insatt antihypertensiv behandling. Försämring av tidigare välbehandlad hypertoni.

83 terapiresistent hypertoni kommentar förhöjt p-reninaktivitet >3μg/Lh renovaskulär hypertoni sannolik Renovaskulär hypertoni orsakas i 90% njurartärstenos, i 10% av fibromuskulär dysplasi. Njurartärstenos oftast manlig patient, ålder 50+. Fibromuskulär dysplasi oftast kvinnlig patient, ålder < 50 år. Utredning: angiografi (CT, MR, konventionell, ultraljud). Hyperaldosteronism (förhöjt aldosteron > 400 pmol/l) Aldosteronproducerande adenom 35% av fallen. Bilateral hyperplasi 60% av fallen. I båda fallen möjligen operabla med gott resultat (= botad hypertoni).

84 Terapiresistent hypertoni Primär hyperaldosteronism (Conns syndrom). Misstanke vid något av följande: Spontan hypokalemi Hypokalemi under tiazidbehandling Terapiresistent hypertoni Remissfall. Sannolikt underdiagnostiserat. Notera att hypokalemi ej är obligat. Högre misstanke hos unga, kvinnliga hypertonipatienter.

85 terapiresistent hypertoni Conns syndrom Primär hyperaldosteronism Diagnostiska krav Hypertoni Låg p-reninaktivitet Hög aldosteronaktivitet Hög aldosteron/reninkvot

86 Conns syndrom: Prevalens 5-15% av hypertoni, ca 50% har normokalemi. Diagnos: Aldosteron-Reninkvot >100. (P-Aldosteron >400 pmol/l). Aldosteron-Reninkvot gråzon. Aldosteron-Reninkvot < 50 talar mot hyperaldosteronism. Antihypertensiva läkemedel helst utsatta > 2 vecka innan provtagning spec. betablockerare, spironolakton, amilorid, östrogen, ACE-hämmare kan fortsättas om nödvändigt. Förstaval under Conn-utredning Ca-antagonister.

87 Conns syndrom kommentar Sekundär hypertoni har länge ansetts oftast orsakas av njurartärstenos eller njursjukdom. Under senaste åren har dock noterats att hyperaldosteronism är betydligt vanligare än tidigare diagnostiserat och är möjligen den vanligaste orsaken till terapiresistent hypertoni. Sannolikt är detta förklaringen till att aldosteronhämmare (Spironolakton ) är effektivt vid terapiresistent hypertoni. Hyperaldosteronism kan i många fall opereras med gott hopp om att patienten botas från sin hypertoni, alternativt om detta ej möjligt insätta behandling med aldosteronhämmare. Det finns således goda skäl att vara frikostig med beställning av aldosteron renin vid dåligt respons på insatt antihypertensiv behandling.

88 provtagning vid misstanke om Conns syndrom P-renin och p-aldosteron: Värden beroende av labmetod (p-renin immunologisk metod eller p- reninaktivitetsmätning PRA, provtagning diskuteras med lokalt laboratorium inför provtagning). Provtagning bör göras mitt på förmiddagen efter 20 min. vila liggande. PRA placeras omedelbart i isvatten, centrifugeras snarast och skickas till aktuellt laboratorium inom 24 timmar. Inför provtagning utsättning om möjligt av all hypertensiv medicinering utom Ca-antagonister 2 veckor innan provtagning. Vid svår hypertoni kan medicinering med ACE-hämmare, AII-receptorblockerare fortsättas. Störst påverkan på renin-aldosteronnivåer har aldosteronblockerare (Spironolakton, amilorid) och högdoserad betablockad.

89 hämatopoes Pluripotent stamcell myelopoetisk stamcell retikulocyt erytrocyt granulocyt monocyt makrofag megakariocyt trombocyter T-lymfocyter lymfocytär stamcell B-lymfocyt plasmacell

90 leukopeni Nutritionell Alkoholism,B-12 brist, folsyrabrist. Läkemedelsutlöst Cytostatika, thyreostatika, sulfa, guld, NSAID Systemsjukdom SLE, Sjögrens syndrom, Feltysyndrom Blodsjukdom Myelodysplastiskt syndrom, aplastisk anemi, myelofibros leukemi Radioaktiv strålning Infektion Svår, livshotande infektion Idiopatisk

91 Trombocytos primär essentiell trombocytos polycytemia vera myelofibros KML sekundär kronisk inflam. process järnbrist reaktiv efter etylabasus infektion tumor

Allmänläkardagarna Göteborg januari 2011. Rolf Svensson MAVA KSS Skövde

Allmänläkardagarna Göteborg januari 2011. Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Allmänläkardagarna Göteborg januari 2011 Rolf Svensson MAVA KSS Skövde Vanliga felsteg i lab-diagnostik Hämatologi Thyreoidea Hepatologi D-vitaminanalyser- en bakgrund hämatologi MCV Mikrocytär anemi järnbrist

Läs mer

Laborera lagom. Rolf Svensson MAVA KSS

Laborera lagom. Rolf Svensson MAVA KSS Laborera lagom Rolf Svensson MAVA KSS Laborera lagom med logik Bekräfta kliniskt misstänkt diagnos Akutmottagningens uppgift är att hamna i rätt fack Inflammatorisk ledsjd Njursjd Leversjd Blodsjd Hjärtsjd

Läs mer

Hämatologi på vårdcentral Billingehus januari 2013

Hämatologi på vårdcentral Billingehus januari 2013 Hämatologi på vårdcentral Billingehus januari 2013 Rolf Svensson Överläkare Skövde Varningstecken anemi Bi-trilineär cytopeni Etylism, myelodysplastiskt syndrom, B12-folsyrabrist Macrocytos Etylism, MDS,

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

Anemier. Feb 2016 Kristina Wallman

Anemier. Feb 2016 Kristina Wallman Anemier Feb 2016 Kristina Wallman Anemi, högt MCV Alkohol B12-och/eller folatbrist Hemolys MDS (myelodysplastiskt syndrom) Läkemedel ffa vissa cytostatika Diagnostik B12-brist Vid anemi och högt MCV räcker

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

App-seminarium Å se n då? 2017

App-seminarium Å se n då? 2017 App-seminarium Å se n då? 2017 Rolf Svensson specialist i invärtesmedicin Ingmar Lönnquist specialist i allmänmedicin 1 Kursmedicin www.kursmedicin.se Vardagskardiologi för allmänläkare 2 dagar Anders

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

Allmänläkaren som detektiv fallbeskrivningar

Allmänläkaren som detektiv fallbeskrivningar Allmänläkaren som detektiv fallbeskrivningar Fallbeskrivning 1 52-årig kvinna, 3-barnsmor, gift, sekreterare,harmoniskt äktenskap. Tidigare genomgången cholecystektomi pga gallsten med återkommande koliker.

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

HEMATOLOGI PÅ TVÅ TIMMAR!

HEMATOLOGI PÅ TVÅ TIMMAR! HEMATOLOGI PÅ TVÅ TIMMAR! AVDELNING 40 (6-8 PLATSER) MEDICINSKA DAGSJUKVÅRDEN HEMATOLOGIMOTTAGNINGEN HEMATOLOGKONSULT (9871) BENIGN HEMATOLOGI MALIGN HEMATOLOGI BENIGN HEMATOLOGI KOAGULATION, DIC, TTP-HUS

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Gastroenterologi VT 2014

Gastroenterologi VT 2014 Gastroenterologi VT 2014 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård gastro-avdelningen Byte i

Läs mer

Hur kan man skilja IBS från IBD? Anders Gustavsson Gastrosektionen Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad

Hur kan man skilja IBS från IBD? Anders Gustavsson Gastrosektionen Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad Hur kan man skilja IBS från IBD? Anders Gustavsson Gastrosektionen Medicinkliniken Centralsjukhuset Karlstad Hur kan man skilja IBS från IBD? IBS vs ulcerös kolit IBS vs Crohns sjukdom IBS vs mikroskopisk

Läs mer

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Anemi Funktionell definition: Otillräcklig

Läs mer

Gastroenterologi HT 2015

Gastroenterologi HT 2015 Gastroenterologi HT 2015 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Kontaktperson Daniel Klintman Stud 5-8, första veckan inom slutenvård

Läs mer

Dugga Klinisk Kemi, DS

Dugga Klinisk Kemi, DS Dugga Klinisk Kemi, DS 2013-05-03 Nummer:... Maxpoäng: 44, GK 28 p 1 Ange två olika preanalytiska orsaker till förhöjt kaliumvärde? Svar: Hemolys vid provtagningen, förlängd stas vid provtagning, för lång

Läs mer

Hematologi blodbildning, anemier 2014-09-25

Hematologi blodbildning, anemier 2014-09-25 Hematologi blodbildning, anemier 2014-09-25 Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Litteratur: Medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset www.internetmedicin.se Göteborg Egna och

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p En tidigare väsentligen frisk 55 årig kvinna söker på medicinakuten för trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Sista dagarna har hon även haft tryckkänsla i bröstet vid

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Infektion. Diarré. Bakteriell överväxt Läkemedel

Infektion. Diarré. Bakteriell överväxt Läkemedel Diarréutredning & malabsorption Mars 2015 David Andersson Diarré = tre eller fler lösa avföringar/dygn Kronisk diarré om besvär >4 veckor, ska utredas Diarré mekanismer Förändrad: Absorption/sekretion

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Anemi i ett kliniskt perspektiv. Stefan Lindgren, Gastrokliniken, SUS Malmö

Anemi i ett kliniskt perspektiv. Stefan Lindgren, Gastrokliniken, SUS Malmö Anemi i ett kliniskt perspektiv Stefan Lindgren, Gastrokliniken, SUS Malmö Anemi Funktionell definition: Otillräcklig syrgastransporterande kapacitet i blodet. Optimal Hb nivå för varje individ Operativ

Läs mer

Del 6_7 sidor_17 poäng. Margareta 73 år

Del 6_7 sidor_17 poäng. Margareta 73 år Margareta 73 år Du har fått jobb som akutläkare på sjukhuset. En 73-årig kvinna kommer på akut besök. Hon har haft blindtarmen vid 26 års ålder. Hon hade två normala förlossningar vid 28 och 31 års ålder.

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

Thyroideasjukdomar - diagnostik och behandling

Thyroideasjukdomar - diagnostik och behandling Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tyroidea Giltig fr.o.m: 2012-09-24 Faktaägare: Maria Thunander, Överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök HEMOLYS och ITP 2015, T5 Helene Hallböök Vi börjar med hemolysen HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär anemi Reticulocyter HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär

Läs mer

Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Fråga 1 Identifiera den mest sannolika orsaken till trombocytopeni/trombocytos

Läs mer

Take-home. Vid anemi tag prover för att karaktärisera typen! Slösa inte med F-Hb!

Take-home. Vid anemi tag prover för att karaktärisera typen! Slösa inte med F-Hb! Anemi 170317 Anemigruppen Tamara Adem, DL, VC Hertig Knut, Halmstad Benny Andersson, Apotekare, Läkemedelsenheten, Halmstad Joakim Holmin, Öl, med klin, gastrosektionen, Halmstad Mikael Olsson, Öl, med

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi 1 Fall 67 årig kvinna 67 årig skild kvinna med två vuxna

Läs mer

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Lever och läkemedel Mari Thörn Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Läkemedelsinducerad leverskada Förutsägbart Vid överdos t.ex paracetamol Ej förutsägbart Vid normal dos Ej förutsägbart=ideosynkratisk

Läs mer

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1 Du träffar på akutmottagningen en 63 årig man som söker för att ögonvitorna blivit gula. Han har en nydebuterad diabetes mellitus som behandlas med Metformin. Tidigare har han opererats för högersidigt

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBMperspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBMperspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBMperspektiv - ellervad ska vi göra och varför? 2011-11-11 Otto Überbacher Sjukhuset i Varberg IBS: Patientens bekymmer Vad är IBS? DOKTOR Kan det behandlas? Har jag cancer? Var är

Läs mer

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 )

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) FoU- arbete 2004-06-09 Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) Atefa Zarin ST- läkare Nordmanna Vårdcentral 442 37 Kungälv atefa.zarin@vgregion.se

Läs mer

Anemi & antianemimedel Jonas Melke HT-16

Anemi & antianemimedel Jonas Melke HT-16 Anemi & antianemimedel Jonas Melke HT-16 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg Anemi Enligt WHO: Man: Hb

Läs mer

Del 5_8 sidor_ 20 poäng

Del 5_8 sidor_ 20 poäng Del 5_8 sidor_ 20 poäng Till din mottagning kommer en morgon Kajsa. Hon har beställt tid för sin trötthet som har smugit sig på under det sista halvåret. Hon orkar inte som vanligt och är bekymrad. Kajsa

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv - ellervad ska vi göra och varför? Gottskär 2011-11-15 Jenny Gunnarson, Överläkare gastroenterologi Medicinmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka Hur mycket ska man

Läs mer

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2014-09-02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna barn.

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p)

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p) MEQ-FRÅGA ANNA Anna är 32 år. Hon är socionom, gift sedan 1 år, inga barn. Hennes mor har ledvärk utan någon klar diagnos. Hon har haft Raynaudbesvär sedan barndomen. I övre tonåren tillkom diffusa ledbesvär.

Läs mer

2013-04-15 Thomas Casswall Sida: 6 / 10 Seminarium Gastroenterologi, hepatologi och nutrition Fall 3 buksmärtor Till din barnläkarmottagning remitteras en 9 år gammal flicka från allmänläkare på den intilliggande

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p)

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p) En 52-årig man söker akutmottagningen pga tilltagande smärtor i övre delen av buken sedan 12 timmar. Han är tidigare splenektomerad pga en motorcross olycka för 25 år sedan. I övrigt uppger han sig vara

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

Del 6_6 sidor_16 poäng

Del 6_6 sidor_16 poäng _6 sidor_16 poäng En 55-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med tilltagande buksmärtor i övre delen av buken sedan tre timmar. Hon är så pass smärtpåverkad att det är svårt att få några bra svar

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Del 2. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 2. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p Lena 32 år. Du arbetar som underläkare på medicinakuten, och eftermiddagens första patient söker pga ont i magen och diarréer. Denna 32-åriga kvinna är sedan tidigare väsentligen

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41769 Fastställandedatum: 2012-04-19 Giltigt t.o.m.: 2014-04-19 Upprättare: René F Klötz Fastställare: Åsa Celander Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi,

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Mag Mag--tarmkanalen tarmkanalen

Mag Mag--tarmkanalen tarmkanalen Människans sjukdomar Mag-tarmsjukdomar Mag-tarmkanalen 1 Mag-tarmsjukdomar översikt Vanliga undersökningar av magtarmsystemet Ulcus pepticum Celiaki Crohns sjukdom Ulcerös kolit Vanliga undersökningar

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Denna version är en kortare version av Thyroideaguiden, som också finns tillgänglig på Endokrinologsektionens hemsida. Guiden är ursprungligen sammanställd

Läs mer

DX II MEQ VT 2015 (21p)

DX II MEQ VT 2015 (21p) DX II MEQ VT 2015 (21p) Du jobbar på akutmottagningen i Eskilstuna. In med ambulanslarm kommer Lasse, en 53 årig ingenjör som efter mångårigt alkoholmissbruk är arbetslös och frånskild. Efter 3 veckors

Läs mer