Alkohol. Riskbruk, missbruk och beroende. Jack Winberg, Peter Berggren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol. Riskbruk, missbruk och beroende. Jack Winberg, Peter Berggren"

Transkript

1 Alkohol Riskbruk, missbruk och beroende Jack Winberg, Peter Berggren

2 Bakgrund/epidemiologi Arbetsmodell, riskbruk VLL väntrumsundersökning Genomgång vårdprogram Screening Motiverande samtal Läkemedel Uppföljning/kvalitetsindikatorer Diskussion, om någon orkar

3 Utveckling av alkoholkonsumtionen Danmark: 14 liter Finland: 11 liter Island: 7,5 liter Norge: 7,8 liter Sverige: 10,3 liter

4 Totalkonsumtionsmodellen Ju mer alkohol det dricks i ett samhälle, ju fler högkonsumenter kommer det att finnas och ju fler kommer att få skador av sitt drickande

5 Alkoholutvecklingen Svenskarna dricker mer än på 100 år Konsumtionen har ökat 30 % sedan 1996 Antalet högkonsumenter har ökat Resandeinförseln har ökat Smugglingen har ökat Antalet serveringstillstånd har ökat

6 Alkoholutvecklingen Män dricker c:a 14 liter ren alkohol Kvinnor dricker c:a 6 liter ren alkohol Detta betyder i 40 %-ig sprit Män 70 cl i veckan Kvinnor 30 cl i veckan Detta betyder i vin: Män c:a 3 flaskor i veckan Kvinnor c:a 1,3 flaskor i veckan Skev fördelning: Den tiondel som dricker mest dricker c:a hälften av alkoholen 30 % av befolkningen dricker mer än medelvärdet

7 Det började för länge sedan Alkoholprojektet Ersboda Samarbetsprojekt mellan vårdcentralen, socialtjänsten, Beroendeenheten NUS Syfte: att identifiera möjligheter och hinder för alkoholpreventivt arbete

8 Lokala data ger lokalt engagemang Väntrumsstudie (1997) 1100 enkäter vid 5 vårdcentraler Mm-MAST/kontaktorsak/kön 17 procent av männen och 8 procent av kvinnorna troliga högkonsumenter Motiverande för vårdpersonalen Läkartidningen (1998) Nordström et al. 17 proc. 43,

9 Några viktiga lärdomar från SBU rapporten Patienter med riskbruk, beroende och missbruk är vanligt förekommande i primärvård. Det finns verktyg för screening av riskbruk. Kort intervention är verkningsfull för patienter med risk konsumtion. Det finns god evidens för att behandla alkoholberoende patienter med farmaka och strukturerad psykosocial behandling.

10 Väntrumsstudie (2005) 1800 enkäter fördelade på 11 VDC i Västerbotten Patienter 18 år och äldre som besökte läkare Svarsfrekvens 78 % Förutom uppgift om kön, ålder och kontaktorsak innehöll enkäten AUDIT och HAD Nordic Journal of Psychiatry (2007) Nordström A & Bodlund O. Every third patient in primary care suffers from depression, anxiety or alcohol problems (in press).

11 Procentuell poängfördelning utifrån AUDIT- fördelat på kön (N= 1400) ,5 kvinnor 15 1,3 2,3 män nykterist ej risk risk missbruk

12 Procentuell andel med riskabla/skadliga alkoholvanor - fördelat på kön nykterist ej risk riskbruk 0 kvinnor män 51% av de med riskbruk hade symtom på ångest/depression

13 Procentandel med riskabla/skadliga alkoholvanor per åldersgrupp och kön * * * > 64 år kvinnor män

14 Procentandel per kontaktanledning med riskabla/skadliga alkoholvanor Infektion Värk Hjärta Mage Psyk Allm sjukd Annat Andel patienter med riskkonsumtion totalt Andel av kvinnorna Andel av männen

15 Procentuell andel med symtom på ångest respektive depression , ,1 13,5 10,8 6,2 0 Ångest Depression inga tec ken milda-måttliga besvär påtagliga symtom

16 Symtom på ångest respektive depression Könsfördelning ÅNGEST DEPRESSION TOTALT Kvinnor Män Totalt rör det sig om 444 personer (32%) av patienterna (Grupperna sammanfaller med 190 personer)

17 Åldersvariationer % >64 år Ångest Depression Riskbruk

18 Väntrumsstudien - Sammanfattning 12 % hade riskabla/skadliga alkoholvanor, 9% av kvinnorna, 17 % av männen (AUDIT) Var tredje patient (32%) bejakade tecken på ångest och/eller depression (HAD) Drygt hälften av de med riskbruk hade samtidigt tecken på ångest/depression (51%) Av de 1400 svarande hade 38 % tecken på riskbruk, ångest och/eller depression

19 Vårdprogram (2005) Screening Förslag på behandling och vårdnivå Motivationshöjande samtal som behandling Farmakologisk behandling av alkoholmissbruk Alkoholintoxikation och abstinensbehandling Diagnoser

20

21

22 Laboratorieprover PROVER SOM KAN PÅVERKAS AV ALKOHOLKONSUMTION GT-gammaglutamyltransferas ÅTERGÅNG EFTER ALKOHOL-EXPOSITION KOMMENTAR 3-6 veckor Har sin största fördel i långtidsuppföljning, men bara drygt 1/3 av GT stegringar i en befolkning beror på alkohol. Sensitivitet vid högkonsumtion 30-40%, beroende 60-70%. Specificitet: ca 50% MCV 2-6 månader Förhöjt MCV utan anemi CDT-kolhydrat fattigttransferrin Alkohol i blod eller utandningsluft 2-6 veckor Förhöjt vid >60g alkohol/dag (dvs 1 flaska vin/dag eller 20 cl starksprit/dag). Sensitivitet vid högkonsumtion 25-35%, beroende %. Specificitet: ca 90% 8-18 timmar Alkoholpåverkan dagtid trots förnekande är ett mycket signifikativt test.

23 Alcohol Use Disorders Identification Test Kvinnor: 6-13 poäng = riskabel/skadlig konsumtion 14 eller mer = troligt missbruk/beroende Män: 8-15 poäng Riskabel/skadlig konsumtion 16 eller mer = troligt missbruk/beroende Specificitet 94% Sensitivitet 92% AUDIT

24

25

26

27 Antabus Utlöser illamående och obehag vid alkoholförtäring. Dokumenterad effekt om det ges under övervakning på ex.v mottagning. Underhållsdos: 400mg tre ggr per vecka eller mg två ggr per vecka. Pat brukar klaga på illamående, dåsighet och huvudvärk (speciellt om suget efter alkohol blir stort :-)) Transaminaser bör kontrolleras, initialt varannan vecka därefter var tredje månad

28 Revia Opiatreceptorantagonist. Minskar kicken av alkohol. Rekommenderas till de med hereditet för alkoholberoende och typiskt tidig debut. Även de med uttalad alkoholinducerad eufori samt kontrollförlust kan var lämpliga. Kontraindicerat vid alat > 4 och GT >3 God effekt, NNT 8. Ökar antal nyktra dagar, minskar dagar med berusningsdrickande Behandla minst ett år.

29 Campral Partiell agonist/antagonist på glutamerga NMDA receptorer. Vid högt alkoholbruk uppregleras glutamatsystemet, när man sen slutar dricka förblir det överaktiverat och ger sömnstörningar, irritabilitet, ångest och oro. Alkohol minskar symtomen. Campral minskar överaktiviteten och symtomen. Minskar därigenom risken för återfall. Minskar suget efter alkohol. Bevisad effekt på ökat antal nyktra dagar samt antal helnyktra patienter Behandla ett år eller mer

30 Riskbruksutbildning Varje vårdcentral (35st)/all personal Två tillfällen á 3 timmar Epidemiologi, studien, vårdprogrammet, AUDIT, journaländringar, SBU Motiverande samtalsmetodik

31 Attityder och förhållningssätt Diskussion och reflektion över egna attityder rörande riskbruk är viktig Motiverande samtalsmetodik (MI) förmedlar ett förhållningssätt Patientcentrerat Respektfullt Processinriktat

32 Uppföljning Strukturella indikatorer Andel enheter som erbjudits utbildning screening samt behandling av hög alkoholkonsumtion Enheter som utbildats i motiverande samtal Enheten har program för rådgivning och behandling Organiserad samverkan finns med öppenvårdspsykiatri och socialtjänst Processindikatorer Journalutdrag Andel med diagnos Antal patienter med sökord alkohol Antal patienter där sökord Audit finns Förskrivning, antabus, naltrexon, revia, campral Användning citodon/tradolan etc Enkätstudier riskbruksprojektet Väntrumsundersökning fortlöpande

33 BMS journaldata Länet/vc Interv all olika vc I förhållande till unika patienter på läkarbesök Antal med alkoholdiagnos ,2% (0-0,8%) Antal patienter screenade med audit Antal patienter med sökordet alkohol % (0-7%) % DDD/Campral,revia 0-0,11 0,06 DDD/inv DDD/citodon,dexofen,tradolan 3,7-11,2 6,8 DDD/antabus/Inv 0-0,61 0,21

34 Nationell kartläggning 2006 Enkätstudie inom ramen för det nationella Riskbruksprojektet Syftet var att kartlägga praxis, kunskap och attityder till alkoholpreventivt arbete inom primärvården

35 Västerbottens distriktssköterskor utmärker sig diskuterar alltid/ofta alkohol med sina patienter 55 % 26% (15-38) använder regelbundet formulär 51 % 7 % (1-42) anser att den egna insatsen är ganska/mkt effektiv avseende riskbruk 30 % 13 % (3-24) skattar sig som ganska/mkt kunniga/insatta 63 % 30% (20-42)

36 Några erfarenheter Återkommande utbildning behövs Attityder till alkohol måste diskuteras Positiva erfarenheter motiverar vidare Enkla interventioner är verksamma Socialtjänsten är ingen självklar partner vid riskbruk

37 Kan alkohol rekommenderas Tidigare epidemiologiska studier har talat för att helnykterister har högre dödlighet såväl totalt som i hjärt-kärlsjukdomar än måttlighetsdrickare. Systematiska genomgångar av dessa studier visar på metodologiska brister. Ju mindre metodproblem som studierna lider av, desto mindre skyddande effekt ses av måttlig alkoholkonsumtion.

38 Men sen då.. Finslipa uppföljningssystemen Feed-back till verksamheterna MI regelbundet. Användbarhets studie AUDIT.

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM 15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM En metod för arbetsliv och företagshälsovård Att dricka för mycket ETT PROBLEM

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Effekter av kunskapsspridning kring förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion på vårdcentraler i Stockholm

Effekter av kunskapsspridning kring förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion på vårdcentraler i Stockholm Effekter av kunskapsspridning kring förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion på vårdcentraler i Stockholm RICHARD BRÄNSTRÖM NOVEMBER 2006 RAPPORT NR 30 ...... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

6 Vetenskap & Utveckling Unga vuxnas beskrivningar av hur psykisk ohälsa hanteras vid vårdcentralen Pia Åsbring, Jacek Hochwälder

6 Vetenskap & Utveckling Unga vuxnas beskrivningar av hur psykisk ohälsa hanteras vid vårdcentralen Pia Åsbring, Jacek Hochwälder Innehåll 4 2010 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Riskbruk, Skadligt bruk och beroende

Riskbruk, Skadligt bruk och beroende Riskbruk, Skadligt bruk och beroende Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Åke Wallinder Kriminalvårdsläkare Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut 1 Volym och mönster i drickande:

Läs mer

Det är hårt att leva la dolce vita

Det är hårt att leva la dolce vita Det är hårt att leva la dolce vita en enkätundersökning om alkohol, narkotika och sexuellt riskbeteende i en grupp HBT personer i Stockholm Ylva Nork, Jonas Raninen och Håkan Leifman RAPPORT NR 45 Rapportens

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Studenter och hög alkoholkonsumtion

Studenter och hög alkoholkonsumtion Studenter och hög alkoholkonsumtion Implementeringen av alkoholscreening och kort rådgivning på studenthälsomottagningar EN PILOTUNDERSÖKNING PÅ SEX SVENSKA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Studenter och hög

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer