IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2"

Transkript

1 IndraLogic PLC-programmering Mitt första PLC-projekt Version 2

2 Innehållsförteckning IndraLogic PLC-programmering... 1 Mitt första PLC-projekt... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Service och support Skapa ett PLC-program Uppgift Starta ett nytt projekt Ställ in kommunikationen i datorn Välj namn på första programmet Deklarera en variabel Programmera FBD Lägg till en tid Skapa en varning Stoppa processen Skapa ett sekvens-program för maskinen Definiera övergångsvilkor (Transitions) Stoppa programkörningen Gör ett programanrop Kompilera program Visualisering Skapa en visualisering Lägg till ett objekt Lägg till en knapp Konfigurera objekt Skapa händelse Fortsätt med visualiseringsbilden Rörliga objekt i visningen Extra Det färdiga användargränssnittet Provkörning Starta systemet och ställ in kommunikationen Gå Online Provkörning Använda in och utgångar (25) 2

3 1 Inledning Upplägget på denna snabbguide är taget från First Steps With IndraLogic.pdf som följer med vid installationen. På vår svenska hemsida kan man komma åt manualer på engelska, där kan du få mer ingående förklaring på dina frågor. För mer ingående svar: Funktioner i IndraLogic? IndraLogic User Manual Förslag på förändringar och förbättringar av detta dokument tas emot via E-post Service och support För att få service och support finns följande telefonnummer att använda. Måndag - fredag Bosch Rexroth Sverige Om det finns behov av support utanför ordinarie arbetstid ring: Joursupport alla dagar, året runt Kalix T24 Övrig tid +49 (0) Service-Hotline Tyskland +49 (0) Bra att ha tillhands när ni ringer supporten för att få snabbare assistans är: Komplett förstärkarbeteckning t.ex. Kraftdel HCS 02.1E-W0054-A-03-NNNN Kontrolldel CSH 01.1C-PB-EN1-NNN-NNN-S1-S-NN-FW Firmware MPH 04V16 Komplett motorbeteckning t.ex. MSK 060C-0300-NN-S1-UG1-NNNN (25) 3

4 2 Skapa ett PLC-program Vi gör ett enkelt projekt för att få en inblick i IndraLogic och förstå grunderna i mjukvaran. 2.1 Uppgift En maskin som körs måste övervakas av en operatör. För att säkerställa kvalitén måste övervakningen kvitteras med jämna mellanrum. Om inte kvittering sker kommer först en varning efter inställd tid, därefter stoppas maskinen efter ytterligare en stund. Maskinen flyttar en arm i en rektangulär bana, varje varv räknas av styrsystemet. 2.2 Starta ett nytt projekt Öppna IndraWorks. Det är från den här plattformen man arbetar för att få hårdvaruinställningarna så enkla som möjligt Klicka på File och välj New Project. Välj namn på projektet och plats där det skall sparas. Kalla projektet MittFörstaPLCprojekt. Klicka OK Till höger finns ett fönster som heter Library, där finns all hårdvara som man kan använda. Syns inte Library får man gå på menyn View och kryssa för Library. Klicka och håll ner på önskat PLC i Library-fönstret och fliken Drive & Control. Flytta över PLC.t till vänstra Projektfönstret och lägg den på projektnamnet. Släpp knappen när ett plus-tecken syns bredvid muspekaren. Välj nu namn på styrsystemet, exempelvis MittForstaPLC, mellanslag och å,ä,ö är inte tillåtet (25) 4

5 Klicka på Next>> Välj rätt PLC-typ och systemversion, går att utläsa på typskylten. Om annan version väljs kan utseendet på sidan ändras på grund av att funktioner saknas i den valda hårdvaran. Klicka på Extended... och kontrollera att Word är valt, se nedan: Stäng Extended-rutan med OK och välj Next>> (25) 5

6 Nästa bild som syns är kommunikationsinställningar Den ser ut så här: Tryck på New för att skapa en ny koppling mellan datorn och PLC Skriv in ett namn på anslutningen och välj Tcp/Ip[Level 2 Route] i listan, tryck OK Tips! Skriv IP-adressen på PLC som namn, då blir det lättare att hitta rätt anslutning om man har flera system på samma nätverk. Dubbelklicka på localhost i kolumnen Value och skriv in IP-adressen som styrsystemet har. För att se vad styrsystemet är inställt på, tryck två gånger på Enter-knappen på PLC.t så ser man den inställda IP-adressen. Det går även att ändra adressen på styrsystemet genom att trycka ytterligare en gång och sedan piltangenterna för öka respektive minska aktuell adress. IndraLogic L10 har ingen display, systemet har som fabriksinställning (25) 6

7 Kommunikationsparametrar skall nu se ut som ovan. Klicka OK för att bekräfta inställningarna. Tryck därefter på Finish i nästa fönster och du har ställt in allt som behövs. 2.2 Ställ in kommunikationen i datorn Styrsystemet ansluts till PC:n via ethernetporten. För att detta fungera måste man sätta en fast IP-adress på datorns port samt ställa in kommunikationsparametrar i projektet. Detta är endast en snabbguide för att komma igång med kommunikationen. Om man skall kommunicera via router eller i nätverk, prata med din nätverkstekniker eller läs mer i våra andra manualer. Öppna datorns nätverksinställningar, välj Egenskaper och öppna Internet Protocol (TCP/IP). Välj en IP-adress, i vårat exempel Skriv även in subnät enligt bild. Välj OK och inställningarna är klara (25) 7

8 Sätt en ethernetkabel mellan datorn och PLC:t. På nyare versioner av Indralogic går det att ansluta både raka och korsade nätverksladdar, de känner automatiskt av kopplingen. Samma sak gäller nya och gamla nätverkskort. Om du har problem med kommunikationen, välj en rak kabel. Testa kommunikationen genom att högerklicka på styrsystemet i vänsterfönstret och väl Connection Test. IndraWorks skall svara enligt följande: Om du har mer in- och utgångar monterade än de som sitter standard kan du lägga till dessa nu. Gör på liknande sätt som när du drog in styrsystemet. I fönstret Library, under fliken Periphery väljer man önskad modul i mappen Inline. Klicka och håll ner vänster musknapp, flytta över till projektfönstret och släpp över styrsystemet. För att öppna IndraLogic, tryck på Logic under MittForstaPLC Nu startas IndraLogic, det är här du skriver ditt PLC-program (25) 8

9 2.3 Välj namn på första programmet I fönstret New POU väljer man följande: vid Type of POU väljs Program och vid Language of the POU väljs FBD(Function Block Diagram). Använd föreslaget namn PLC_PRG. Bekräfta med OK PLC_PRG är ett special-pou som körs cykliskt och behöver inte startas från någon task eller program vilket andra programnamn behöver (25) 9

10 2.4 Deklarera en variabel Vi startar med att deklarera en variabel som skall motsvara knappen för kvittering. Markera de tre frågetecknen??? i första nätverket och skriv Kvitteringsknapp. Tryck sedan höger pil. Nu kommer Declare Variable-rutan upp. Välj VAR_GLOBAL i listrutan Class,(använd pil upp och ner efter att man markerat listan) och typen BOOL i rutan Type. Klicka på OK och fönstret Global_Variables öppnas i bakgrunden, där står följande: Globala variabel-listan hittar du under fliken Resources, finns nertill i det vänstra fönstret, öppna därefter mappen Global Variables i trädstrukturen. 2.5 Programmera FBD Maskinen skall gå konstant om operatören kvitterar med knappen att allt är OK. Detta kontrolleras genom att övervaka när knappen byter status alltså går från FALSE till TRUE(av till på). Detta kallas flanktriggning, i detta fall Rising Edge, på stigande flank. För att göra detta går vi tillbaka till PRG_POU och högerklickar i den lilla rutan efter vår variabel. Välj Box i menyn. Ett block med texten AND visas i nätverket (25) 10

11 Tryck på F2 för att välja funktion på blocket. I fönstret Input Assistant väljer man Standard Function Blocks till vänster och öppnar Trigger i det högra fältet. Dubbelklicka på R_TRIG som är funktionen vi vill ha på blocket. När vi trycker OK hoppar vi tillbaka till nätverket automatiskt och där står R_TRIG i vårt block. Klicka någonstans i nätverket för att avmarkera blocket, då kommer en symbol upp i blocket och tre frågetecken visas ovanför blocket. Här skall en Instance skapas, detta för att blocket skall få variabler att arbeta med. Markera de tre frågetecknen och skriv Flank1 och tryck höger pil. Samma dialog öppnas som när vi skapade en variabel men nu är valen färdigifyllda. Class är Var som är en lokal variabel och Type är R_TRIG. Klicka på OK och instansen läggs till som lokal variabel (25) 11

12 Nu gör vi en liknande funktion men som känner av fallande flank. Lägg till en box genom att högerklicka vid Q på den första boxen. Ändra funktion genom att skriva OR i boxen, du nu gjort en logisk eller-krets. Klicka mellan de tre frågetecknen på den andra ingången och OR-blocket. Där visas en liten rektangel. Infoga en ny funktion genom högerklicka i rektangeln och välj Box i menyn. Välj funktion på boxen genom att trycka på F2. Välj F_TRIG på samma sätt som tidigare. Namnge instansen Flank2 och skriv Kvitteringsknapp vid ingången. Nu skall det se ut enlig bilden. 2.6 Lägg till en tid Lägg till en box på OR-blockets utgång. Skriv TOF i boxen (frånslagsfördröjd tid) Skriv Tid1 som namn på instansen. Skriv T#10s på ingången PT för att få en 10 sekunders fördröjning (25) 12

13 2.7 Skapa en varning Lägg till en assignment på TOF-utgången. Markera och högerklicka, välj assign i listan. Byt ut de tre frågetecknen mot texten Varning. Deklarera Varning som en VAR_GLOBAL och BOOL. För att varningen skall få rätt värde måste vi invertera signalen. Högerklicka till vänster om texten Varning och välj Negate. Nu kommer signalen att bli inverterad och vi får önskad funktion på vår varning. Spara projektet med jämna mellanrum så behöver du inte göra om så mycket om olyckan skulle vara framme!! (25) 13

14 2.8 Stoppa processen Skapa ett nytt nätverk genom att högerklicka och välja Network(after). Lägg till en box och skriv TON. Namnge den med Tid2. Lägg till Varning som ingångsvillkor och T#5s på PT-ingången. Skapa en global variabel på utgången som heter Stopp. 2.9 Skapa ett sekvens-program för maskinen Högerklicka under POUs i det vänstra fältet och välj Add Object. Välj SFC som språk och kalla programmet för Maskin. Detta ger ett sekvensprogram som visas efter man trycker OK (25) 14

15 Markera villkoret Trans0 så att det blir en prickad rektangel runt villkoret. Högerklicka och välj Step-Transition(after). Se till att bockrutan Use IEC-Steps inte är ibockad. Upprepa fem gånger så du får 5 steg plus Init-steget. Klicka på namnen StepX i stegblocken och byt namnen så de heter följande, Ga_Hoger, Ga_Ner, Ga_Vanster, Ga_Upp och Rakna, åäö är tyvärr inte tillåtet. Dubbelklicka på Ga_Hoger och välj ST som programspråk. Maskinen skall gå åt höger i X-led. Skriv följande på första programraden: X_pos := X_pos + 1; Avsluta med Enter, deklarera variabeln X_pos som en Class Var och Type INT. Om man vill ändra Type så klickar man på knappen med tre punkter [...] i Declare Variable, i fönstret som öppnas väljer man önskad typ (25) 15

16 Fortsätt med de övriga stegen och deklarera Y_pos och Raknare på samma sätt som X_pos. I steg Ga_Ner skriv Y_pos := Y_pos + 1; I steg Ga_Vanster skriv X_pos := X_pos - 1; I steg Ga_Upp skriv Y_pos := Y_pos - 1; I steg Rakna skriv Raknare := Raknare + 1; (25) 16

17 2.10 Definiera övergångsvilkor (Transitions) Övergångsvillkor är de villkor som gör att programmet går vidare till nästa programsteg. Skriv Start i den första övergången genom att markera TransX. Definiera som VAR_GLOBAL och BOOL. Maskinen skall starta när startknappen trycks in. Övergångsvillkoret uppfylls när Start går till och programmet hoppar till nästa steg. Vid nästa övergång skrivs X_pos = 100 som övergångsvillkor, så inte programmet fortsätter förrän X-positionen har nått 100. Tredje övergången skrivs Y_pos = 50, vid fjärde skrivs X_pos = 0, vid femte skrivs Y_pos = 0 och slutligen skrivs TRUE på sista övergången som villkor(programmet fortsätter alltid) (25) 17

18 2.11 Stoppa programkörningen Gå tillbaka till PLC_POU och lägg till ett nytt nätverk på slutet. Byt ut frågetecknen till variabeln Stopp, efter den så högerklickar man och väljer Return-kommandot från snabbmenyn. Return kommer att avsluta exekveringen här och programmet kommer att återstartas nästa Call-kommando (PLC_PRG startas cyklist var 10ms och då programmet att läsas igen fram till Return-kommandot) 2.12 Gör ett programanrop Lägg till ytterligare ett nätverk och lägg till en Box. I blocket är texten AND markerad, tryck F2 för att öppna Insert Assistant-fönstret. Välj Maskinprogrammet ifrån mappen User defined Programs. Nu står det Maskin i blocket, vilket gör ett anrop av vårat sekvensprogram. Nu är programmet färdigt för provkörning men först ska vi kolla om allt är rätt (25) 18

19 2.13 Kompilera program Välj Build från Project-menyn för att kompilera ditt program. I den nedre delen av bilskärmen kommer resultatet att visas. Har du gjort allt rätt är allt OK, har du missat något kan du gå upp i listan och klicka på den röda raden med Error, börja med första felet då vissa fel kan bero på andra. Ett vanligt fel är att man glömt semikolon efter ett uttryck eller en variabel, ett annat är att ärlikamed -tecken skrivs := (kolon + lika med). Vid felsökning, börja med första felet, de senare felen kan bero på det första felet. För att komma till första felet, tryck F4 För utförligare hjälp hänvisas till programmeringsmanualen som följer med vid installationen. 3 Visualisering Vi skapar en visualisering för detta program. Detta är ett utmärkt sätt att provköra en maskin innan ordinarie användargränssnitt, även benämnt HMI, är klart. 3.1 Skapa en visualisering För att få ett användargränssnitt direkt i IndraLogic skapar vi en visualisering. Längst ner i vänstra fönstret finns det tre flikar, vi har hittills bara använt POUsfliken, klicka på fliken Visualization. 3.2 Lägg till ett objekt Högerklicka i det vänstra fönstret och välj Add Object från snabbmenyn. Namnge objektet Overvakning (25) 19

20 3.3 Lägg till en knapp Vi börjar med kvitteringsknappen, den vi måste kvittera vårt program med för att det inte skall bli varning eller stopp. Välj Rectangle ifrån den övre verktygsmenyn. Tryck ner vänster musknapp någonstans i det högra fönstret, håll nere och dra ut knappen till önskad storlek. Släpp knappen när du är nöjd. 3.4 Konfigurera objekt Dubbelklicka i rektangeln för att ställa in egenskaperna för knappen. Välj Text från den vänstra delen av fönstret (Category: ), skriv texten OK i textrutan. Tryck sedan på Variables för att välja en variabel som ändrar färg på rektangeln. Markera Change Color och tryck F2-knappen. Välj variabeln Kvitteringsknapp ur mappen Global_Variables i Input Assistant-fönstret. Du kan även skriva in variabeln direkt om du vet vad den heter, börjar du med en punkt så får du dessutom upp en lista på de variabler som finns. Nu står det.kvitteringsknapp i rutan Change Colors-fältet (25) 20

21 Välj sedan Colors i vänstra delen för att välja färg till variabeln. Klicka på Inside i den övre rutan Colors och välj ex. ljusblå. Denna färg visas när variabeln är noll. Klicka sedan på Inside i Alarm color -delen och välj färg ex. blå, den färgen visas på knappen när variabeln är till. 3.5 Skapa händelse Välj Input i den vänstra delen och klicka i bockrutan Toggle Variable, klicka sen i det vita fältet bredvid bockrutan och välj in variabeln Kvitteringsknapp med hjälp av F2. Detta gör att varje gång man klickar på vår knapp byter variabeln värde från TRUE till FALSE eller tvärt om. 3.6 Fortsätt med visualiseringsbilden Rita en cirkel för varningsvariabeln, skriv Varning som text, välj färg och alarm färg, grön respektive röd. Skriv in variabeln Varning i fältet Color Change. Klicka OK när du är klar (25) 21

22 Kopiera cirkeln genom att markera den och använd Copy och Paste från Edit menyn eller använd tangentbordets Ctrl+C och Ctrl+V. Dubbelklicka på den nya cirkeln och ändra texten till Stopp och variabelnamnet till Stopp. Gör en ny rektangel med följande inställningar: Text : Start Både Color Change och Toggle Variable skall ha variabeln.start Colour Inside skall vara röd och Alarm Color Inside skall vara grön. Gör ytterligare en rektangel för att visa antalet varv som maskinen gjort. I textfältet skrivs Räknare: %s, där %s är en placeholder för ett variabelvärde. Innehållet i variabeln kommer att visas istället för %s. Välj Variables och i fältet TextDisplay skrivs Maskin.Raknare in. Raknare är en lokal variabel, därför måste programnamnet också anges. 3.7 Rörliga objekt i visningen För att få en rörlig rektangel gör vi följande: Skapa en rektangel med valfri färg. Välj Motion Absolute i det vänstra fältet och skriv in Maskin.X_pos i X-Offsetfältet och skriv Maskin.Y_pos i Y-Offset-fältet. 3.8 Extra Om du vill kan du rama in detta i två delar, en för observation och en för maskinen. Rita en rektangel runt cirklarna och kvitteringsknappen, dubbelklicka och ställ in egenskaper. Skriv Övervakning som Text och välj Vertical Bottom som textorientering. Välj OK och högerklicka sedan på rektangeln och välj Send to back för att få rektangeln bakom alla andra objekt. Gör likadant runt de övriga objekt och skriv Maskin som text för denna rektangel (25) 22

23 3.9 Det färdiga användargränssnittet Så kan det se ut när du är färdig. Knapparna blir klickbara när du går Online, se nedan. 4 Provkörning Nästa delar kan endast utföras om man har ett PLC till sin applikation, för provkörning utan styrsystem, fortsätt till kapitel 4.2 Gå Online. 4.1 Starta systemet och ställ in kommunikationen Styrsystemet ansluts till PC:n via ethernetporten. För att detta fungera måste man sätta en fast IP-adress på datorns port samt ställa in kommunikationsparametrar i projektet. Detta är endast en snabbguide för att komma igång med kommunikationen. Om man skall kommunicera via router eller i nätverk, prata med din nätverkstekniker eller läs mer i våra andra manualer (25) 23

24 Öppna datorns nätverksinställningar, välj Egenskaper och öppna Internet Protocol (TCP/IP). Välj en IP-adress, i vårat exempel Skriv även in subnät enligt bild. För att ställa in kommunikationsparametrar i IndraLogic öppnar man Communication Parameters i Online-menyn. Fönstret ser ut enligt bilden. 4.2 Gå Online För att ansluta till PLC:t så väljer man Login på Online-menyn, vill man kör sitt program utan styrsystem bockar man i Simulation Mode på Online-menyn först. Starta styrsystmet med Run i samma meny. Om man kör mot PLC behöver man inte starta PLC:t varje gång utan när man loggar in görs en Online-ändring om man inte ändrar konfigureringen. Vid simulering måste man välja Run efter varje nerladdning(login). 4.3 Provkörning Nu kan du provköra systemet från din visualisering du gjort. Visualiseringen som du gjort är alltid aktiv när du är online(login). Öppna bara fönstret och starta maskinen med Start (25) 24

25 4.4 Använda in och utgångar Om du vill knyta en variabel till en in- eller utgång på systemet skriver du in adressen efter variabelnamnet där den är deklarerad. Skriv AT %IX0.0 mellan variabeln och variabeltypen för att koppla ingång 0.0 till Kvitteringsknapp. Nu är det upp till dig att bestämma hur just din maskin skall fungera. Mer information om IndraLogic finns att läsa i våra övriga manualer. Lycka till!!! (25) 25

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide

CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide CoDeSys 2.3.x.x Svensk installationsguide WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 Target Settings del 1 - Starta CodeSys -Välj rätt targetfil beroende på vilken

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. Förstå och skapa symboler 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. Förstå och skapa symboler 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA Förstå och skapa symboler 00-06-8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION TILL SYMBOLER... 3. VÄLJ BILDFIL... 3. LÄGG TILL BILDFIL I MIMICEN... 4.3 LÄGG TILL OBJEKT I MIMICEN... 4.4 ANIMERA

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02 Prezi lathund Vi skall skapa en presentation med hjälp av Prezi. För att använda Prezi behöver man logga in, dvs. skapa ett konto hos Prezi. När man sedan loggat in kan man skapa en ny Prezi. Det första

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 EPOST-TJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV EPOST-TJÄNST...3 2 EPOST-SERVER...6 2.1 KONFIGURERING AV EPOST-SERVER...6

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

IndraView - VCPXX.2. Recepthantering Version 1

IndraView - VCPXX.2. Recepthantering Version 1 IndraView - VCPXX.2 Recepthantering Version 1 1 Förberedelser i IndraLogic Skapa en struktur som innehåller alla variablerna för ditt recept. I manualen används följande. Skapa nu en ny variabel lista

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR 2 Projekt mikrobasic PRO for AVR organiserar applikationer som projekt vilka består av en enda projektfil (med filändelsen.mbpav) och en eller flera

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

WebACM. W e b Advanced Central Monitoring. Bruksanvisning

WebACM. W e b Advanced Central Monitoring. Bruksanvisning WebACM W e b Advanced Central Monitoring Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERSIKT... 3 2. INSTALLATION... 3 3. FÖRSTA STARTEN... 4 4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 5 4.1 Status... 5 4.2 Ritningsvy... 6

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer