Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober 2013. 79 årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober årgången Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren

2 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober Efter Riksmöte i Lund - en summering I januarinumret av SDT skrev jag om det som skett fram till årsskiftet och den plan som gällde program, innehåll och fastslagna ekonomiska ramar fram till Riksmötet.. Planen följdes med mycket små korrigeringar. Kostnaden för delegaternas resor ingår också i fastlagda ekonomiska ramar och denna kostnad (preliminärt) hade jag räknat fram tidigare. Vår målsättning (hämtad från januarinumret) var att vi alla skall återvända hem nöjda och med glada minnen från dagarna i Lund. Det vill säga att allt skall fungera programenligt och efter vår plan. När vi nu i efterhand som arrangör summerar Riksmöte och Golftävling känner vi oss nöjda med genomförandet och vi gläder oss mycket åt alla de som på ett eller annat sätt efter Riksmötet har hört av sig och tackat för ett väl genomfört Riksmöte. Ett stort tack! Druidgolfen ingick ju också i Riksmötet och den genomfördes på Bokskogens gamla bana utanför Malmö i strålande solsken under torsdagen med ca 90 deltagare. Ett uppskattat evenemang. Jag vill också rikta ett stort tack till Rikstorlogen som inom budget gav oss full frihet att arrangera Riksmötet. Det gav oss möjligheten att sätta lite egen prägel på arrangemanget. Tack för detta förtroende och detta sporrade oss naturligtvis lite extra. Ett extra stort tack till dåvarande RSSkm Sigurd Lövmo för fint samarbete och många trevliga telefonsamtal och mail. Att genomföra ett arrangemang av den här omfattningen är inget enmansprojekt, det kräver en god planering och en betydande arbetsinsats av ett antal personer, som kan och vill ta ansvar för sin insats. Varje Storlogeämbetsman har haft sitt eget område att ansvara för men samtidigt deltagit i ganska många samrådsmöten för att ta del av och bidraga till totalen. Storlogeämbetsmännen har i sina grupper haft hjälp av Bröder från Storlogeområdets Grundloger och vi har även engagerat Systrar Från Birgittalogen Afrodite. Ambitionen har hela tiden varit att ta tillvara den kunskap som fanns inom Storlogeområdet. Följande personer har ansvarat för ett område till Riksmötet: SOÄ Per Arne Meijgren, SMÄ Ulf Liljegren SSkm Ivar Clementz, SM Rene Lindelöf, SV Rolf Svensson och för förplägnad under möten har SL-Fu Carl Axel Hansson och Kenneth Pettersson haft ansvar. SSkr Bo Arne Nilsson har deltagit sporadiskt men mest skött löpande SL- ärenden Från Grundlogerna har deltagit: Hans Hellman, Sören Kreutzfeldt, Ingemar Granelli, Rickard Åström, Christian Nilsson, Finn Hultman, Krister Hansson, Lars Brodin Bertil Hansson, Ulf Ingvarsson Logen Stella Polaris, Paul Ljungquist, Tommy Gransten, Nisse Hermansson Logen Halör, Christer Nilsson, Stig Fors, Hans Andersson, Jerker Modéer, Hans Valther Logen Nemeton, Jan Erik Eriksson Logen Carnac, Martin Hovenberg, Magnus Hultén, Christer Persson, Tommy Andersson Logen Amici, Bengt Ekstrand Logen Fingal, Hans Göran Olsson, Bernt Ahl Logen Selene. Från RSL dåvarande RSSkr Göran Lundgren och från SDT Göran Lindgren. Möjligen någon mer. Som ansvariga och guider vid utflykterna har: Ann-Charlotte Söderling, Viveka Hansson, Liz Liljegren, Eva Christin Hermansson från Birgittalogen Afrodite medverkat. Respektive dam till bröderna har också i de flesta fall medverkat, framför allt vid Riksmötet i Lund. Personalen på Hotellet skall också ha beröm för sina insatser under Riksmötet. Vi skapade förutsättningarna och alla Ni som deltog som gäster gjorde med Ert glada humör och positiva inställning Riksmötet till vad det blev. ETT STORT TACK TILL ALLA SOM MEDVERKAT Vad har jag gjort? Kontaktman mot Riksstorlogen, svarat för Samordning, varit sammankallande till gemensamma möten och deltagit i flertalet gruppmöten samt hållit ett öga på Ekonomin Riksmötet kostade en del men inte mer än att tidigare RSSkm Sigurd Lövmo och nyinstallerade Lars Kardfall bör blir nöjda. Vi stänger Riksmötet 2013 och lämnar över stafettpinnen till Storlogen Folkungaland som vi önskar LYCKA TILL. Claes Nilsson, Arrangör, SÄÄ SL Sunnanland Kalendern har landat Finns nu hos din ÄÄ! DRUIDKALENDERN 2014 När Du skänker minst 100:- till Stipendiefonden så får Du Druidkalendern som gåva till förmån för Ordens Stipendiefond 2

3 Nr 8 oktober 2013 Svensk Druid-Tidning I huvudet på en redaktör Druider från generation till generation En av mina bästa vänner medförde vid senaste logemötet sin son för information inför ett upptagande i Druid-Orden. (Vid tidningens utgivande lär han vara en ny ordensbroder). Hur stolt är inte en far när sonen följer med i den druidiska vandringen. Jag vet. Min son är också druidbroder. I vår loge har det hänt vid några tillfällen. Bl. a. är vår MÄ s son till vår mycket avhållne broder Åke Lagerström som tyvärr gick bort för några månader sedan. Jag tror att sönerna under tonåren ofta kan tycka att det är lite kufiskt det där med druidmötena som pappa går till ett par kvällar i månaden. Kanske i frack med skramlande medaljer. Efterhand som de blir vuxna kan de förstå att det är seriösare än en vanlig gubbkväll. Att det handlar om att växa som människa, om förståelsen för andra människor, om välgörenhet men inte minst om social gemenskap över alla åldrar. Jag vet inte var man kan umgås så naturligt med varandra oavsett ålder som i Druid-Orden. Det var det första jag reflekterade över när jag blev ordensbroder vid 44 års ålder. Att vi generellt arbetar för att värva yngre bröder till Orden är viktigt. Dessa blir sedan faddrar till jämnåriga bröder medan de fortfarande själva är unga. Dessutom är chansen mycket större att de blir kvar och engagerar sig i logearbetet om de har flera vid sin sida som de dessutom känner sedan tidigare. Det är fantastiskt att ha varit med på hela resan från att logen ibland endast hade bröder på logemötet till att idag ofta vara mer än 60 närvarande bröder. Att ha sett generation efter generation av ämbetsmän idogt arbeta för att aktivera logen och värva nya bröder. Gamla lösningar har utvecklats av nya unga ämbetsmän och nya kreativa idéer har sjösatts och också anpassats till den växande logen. Det är viktigt att logen/orden också anpassas till den tid vi lever i. Det är det som de nya, yngre ämbetsmännen har ansvar för. Med en relativt stor loge med engagerade bröder så växer det fram ett annat delikat problem. Ämbetsmannaplatserna räcker inte till alla de ringbröder som gärna vill ha Old Ärk-graden. Det, mina vänner, är ett problem som inte är lätt att lösa. Caj Söderberg Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Dag Wikman Hamnplan 2A lgh Piteå, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel Mobil: E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel Mobil: E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, Mobil: E-post: Henrik Enander Storgatan 23 CA Ljungby, Tel Mobil: E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel Mobil: E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel Mobil E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 9 utkommer den 20 november manusstopp den 25 oktober Nummer 10 utkommer den 20 december manusstopp den 25 november Upplaga ISSN: Caj Söderberg Tel

4 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 Du ställer väl upp för Din loge! av Per Larsen, SÄÄ Östanland & Kjell Petersson, TjOÄ logen Wirdar Är den gyllene regeln användbar? President John F Kennedy hade som valspråk: Don t ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country Det är egentligen en travestering på en grundläggande princip som står att finna hos många religioner och andra filosofiska och etiska läror - Den gyllene regeln. Vi känner kanske igen ordalydelsen enligt följande: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. När nya bröder, efter sin reception, vid den efterföljande brödramåltiden när ÄÄ hälsar dem välkomna till vår Orden, får de ofta höra att de ganska omgående kommer att väljas in i Festlighetsutskottet. Avsikten är att lära känna bröderna och själva bli kända. Detta är ett lovvärt initiativ eftersom då får brodern en fördjupad insikt i vad det innebär att vara en druidbroder, han blir känd och synlig. I tankesmedjan Brödravård, under RM 2013 framfördes farhågor från en del bröder, att inte ha för bråttom med invalet till FU, den nye brodern måste få en chans att först känna sig hemma. Lv bör alltså ha lite fingertoppskänsla för när det är dags att låta den nye brodern få stå till tjänst. Att sedan få frågan att bli ämbetsman sker först när brodern blivit Druid. Då bör han vara varm i kläderna och har kanske funderat på vad han skulle vilja göra som ämbetsman, som Lv, Organist eller Arkivarie. Det kan finnas ett visst motstånd till att bli ämbetsman. Jag har inte tid! Jag vill absolut inte. Inte skall väl jag.. Är detta ett utlopp för falsk blygsamhet - eller? Förtroendeutskottet som föreslår kandidaterna till ämbetsmannaposterna skall därför ha god kännedom om den enskilde brodern. Samtidigt är det viktigt att texten, Handledning för ämbetsmän i grundloge, delas ut till den tilltänkte, så han får en chans att gå igenom det som förväntas av honom före han skall fatta sitt beslut. Vidare att han får information om Druidkalendariet, där det framgår vilka arbetsuppgifter som en ämbetsman skall utföra månad för månad. Se utbildningspärmen uppslag 16 för båda dessa dokument. Det krävs egentligen en långsiktig ämbetsmannaplanering för att bädda för framtiden. I det mest gynnsamma förhållandet ser vi två logiska utvecklingsvägar för att nå fram till OÄ-kedjan: Utvecklingsvägen Yv - Iv - M eller Skr - MÄ - ÄÄ. Omfattningen av arbetsinsatsen i respektive ämbete varierar högst väsentligt. Att binda upp sig för sex år i rad som ämbetsman kan ha respekt med sig. Det går givetvis att kombinera utvecklingen på flera sätt och att göra ett uppehåll. Det finns loger som har kulturen att erbjuda en ämbetsman att sitta två perioder i samma ämbete. En andra period i sitt ämbete borde därför vara positivt, då rutinerna är återkommande varje druidår. Brodern kan då känna att han har fått erfarenhet och kan kanske utveckla ämbetet för sin efterträdare. Är en ersättare utsedd i den långsiktiga ämbetsmannaplaneringen och är predestinerad att tillträda ämbetet, kan det vara på plats att han får chansen att tjänstgöra vid något lämpligt tillfälle före han är installerad. Då kan ordinarie ämbetsman vara närvarande och ge en feed back i positiva ordalag efter genomför loge. Detta bör vara ett lärorikt och positivt sätt att öva sig inför en kommande ämbetsmannaperiod. Efter en ämbetsmannaperiod är det tyvärr alltför vanligt att brodern tycker att han har gjort sitt och börjar bli en sällan kommande broder. För att komma ifrån detta kan det vara en idé att inrätta en grupp med mentorer i logen med bröder som har varit ämbetsmän. Då kan de delge sina erfarenheter från sina ämbeten och stå till förfogande vid ämbetsmannakonferenser, utbildningar m m till fromma för den egna logens utveckling. På så sätt är de fortfarande delaktiga i logearbetet. När en broder i Förtroendeutskottet ställer frågan till Dig: Kan Du tänka Dig att bli ämbetsman/lv/org/ark/deltagare i utskott? Vi tror att Du har de rätta förutsättningarna för att bli en bra.... En förfrågan från förtroendeutskottet om att ta sig an ett ämbete eller annan uppgift är hedrande och ett förtroende som logen ger till brodern ifråga och som han skall känna stolthet inför. Är det då dags för brodern att snegla på John F Kennedys valspråk anpassat för det samhälle som den egna logen representerar och påstå: Fråga inte vad logen kan göra för Dig. Fråga vad Du kan göra för logen! Det är vi bröder som tillsammans är Druid-Orden och varje broders insats behövs för att göra våra logemöten intressanta, trevliga och gemytliga. 4

5 Nr 8 oktober 2013 Morgontoalett med djupa tankar Text, Bertil Carlsson När jag gör min morgontoalett håller jag huvudet i handen, helt utan vulgära anspelningar, eftersom jag förrättar mitt tarv sittande. Kvinnor påstår att män ofta missar målet stående. Jag sitter där och håller ömsom hakan, ömsom pannan i min öppna hand och försöker få en bild av den dag jag anar liggande framför mig. Där jag sitter flyttar jag min tanke utanför min kropp och anar bilden av mig själv i en rätt så utsatt position. Men å andra sidan; påminner jag inte om Auguste Rodins berömda skulptur av Tänkaren? Den idealiserade bilden av en atletiskt muskulös man försjunken i tankar av oanat djup. (Bilden stämmer förmodligen inte riktigt; jag har ju inte glasögonen på mig, men det har ju inte Rodins staty heller.) Varför ser han så bekymrad ut, den gamle greken? Vilka tankar kunde Svensk Druid-Tidning uppfylla honom? Här fanns inga problem om toalettpappret ska vara enkelt eller dubbelt, kräppat eller slätt, miljövänligt eller normalt. Inte behövde han grubbla över vilka kanaler som skulle bjuda på kvällens förströelser. Inga besvärliga val då det gäller mobiltelefoni. Inga frågor om vilket bilmärke som ska väljas nästa gång? Ingenting om eget engagemang runt pensionssparande eller andra former av planerat sparande inför den stundande ålderdomen. Miljöproblemen är inte uppfunna och man får kalla människor för negrer och barbarer, även om det heter något annat på grekiska. Otaliga är de val som dagens människor måste ta ställning till som inte alls existerade på den gamle grekens tid. Kan det betraktas som framgång? Jag menar att utveckling och framsteg rent allmänt borde göra livet enklare att leva. Situationen påminner lite om artisten Peter Karlsson som sjunger sin visa om att han inte riktigt begriper sig på den moderna världen. Förr kunde vi bygga hus som stod mot väder och vind och nu gör vi intrikata beräkningar som medför att husen står där och balanserar mot gränsen till kollaps. Om en vinter bjuder på lite mer snö än medelvinterns, då är det begripligt att vi får några hus som rasar samman under snömassorna. Allt, bara för att vi har modeller som säger oss att vi egentligen gör rätt även om resultatet blir fel! Alla liknande problem är den gamle greken förskonad från. Så, vad är det som plågar honom? Är det en existentiell fråga, ja, då får han sitta kvar, för då kan bara hans samvete komma honom till hjälp. Är det en faktafråga, då har han fötts i fel årtusende. Skulle det handla om exempelvis släktskaperna i den grekiska mytologin kan dagens frågeställare få hjälp med ljusets hastighet, men hans bekymmer är ju i det närmaste ogooglebart! Kanske vi gör en del framsteg när allt kommer omkring? Tänker jag, spolar och glömmer inte att stänga locket efter mig. Ytterligare en sak som greken inte behövde bekymra sig om! Glöm inte Stipendiefonden Bg , märk talongen: Stipendiefonden Storlogen Sydborgen Kallar härmed till STORLOGEMÖTE söndagen den 24 november 2013 under värdskap av logen Hesperus i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö. Dagordning: Samling kl Old-Ärkgraden kl Ringgraden kl Kapitelgraden kl Lunch och Brödramåltid Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ uppmanas bära riddardräkt. ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I E F E Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs för erhållande av Ring- och Old-Ärk-graden! Malmö i september 2013 STORLOGEN SYDBORGEN F G D O Lars Grefmar Thomas Servin SÄÄ SSkr Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid göres senast den 14 november 2013 till SM Karsten Klinteberg, tel bost SL FOLKUNGALAND Kallar till gradgivningsmöte, Lördagen den 9 november 2013 i Odd Fellow-lokalen (f.d gamla Missionskyrkan), Strömsgatan 42 Västervik. Parkering på Bredgatan vid parken mitt emot Centralhotellet, alternativt på Fängelsetorget infart från Fängelsegatan OldÄrk-församling Lunch, 70 kr * Ringgradsmöte Kaffe och kaka, 20 kr Kapitelmöte Brödramåltid, 200 kr * Klädsel är frack med svart väst, vit skjorta med vit fluga. Samtliga bröder, inkl. recipiender medför regalier. ÄÄ-ar ikläder sig ämbetsregalie. ROÄ ombedes bära riddardräkt. * Måltidsanmälan för lunch och brödramåltid till SLVärd Conny Carlsson senast 1 november Telefon eller e-post: Broderligt välkomna i E F E Åke Mattfolk Anders Grey SÄÄ SSkr 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 NY LOGE PÅ ISLAND Camulusbröder var där Tidigt på morgonen den 5 september avgick buss från Skövde med 13 bröder och 12 ledsagare med första destination Kastrup. Vid lunchtid lämnade vi vårt grannland och ca 3,5 timma senare landade vi på Island där två bröder mötte oss för transport in till vårt hotell i Reykjanesbär, knappt 10 minuters färd. Bord var beställt på en närliggande restaurang till kl 20 vilket var detsamma som 22, för vi fick dra tillbaka klockan 2 timmar. Detta dygn var på 26 timmar, så vi var ganska möra. Fredagen började med en guidad rundtur i närområdet. Ett stort område som den amerikanska militärbasen utnyttjade under sin tid här. Här fick bl a de amerikanska månfararna träna inför sin färd och närmare ett månlandskap kan man knappast komma. Att ta sig fram i denna miljö är en riktig prövning för en oerfaren. Så bar det iväg till en liten by vid havet, Grindavik, för intagande av lunch och sedan var det dags för en av resans höjdpunkter, nämligen Blå Lagunen. Att få vandra omkring (på knä) i detta tempererade vatten var verkligen härligt för kroppen, 37 grader i vattnet, 8-9 i luften, det gav anledning till att ha så mycket som möjligt av kroppen under vattenytan. Efter en dryg timmas minglande i badet var det dags att återvända till hotellet och nya strapatser. Bussen till Reykjavik, alla var med utom skribenten och en broder som fick möjligheten att åka med och bevista ett Eu-möte i logen Geysir. Bussen avgick från Reykjavik kl 23 och enligt hörsägen hade de haft en trevlig kväll i staden. På lördagen skulle mycket hända, installation av en ny grundloge och därefter bankett med sköna damer. Förmiddagen gavs lite egentid fram till klockan 12, då vi bröder samlades för gemensam lunch. Våra damer blev hämtade av isländska bröders damer för promenerande runt i staden med bl a besök på muséer, hemslöjdsbutiker samt gemensam lunch. Dags att krypa i fracken och äntra bussen för en kort resa ut till logelokalen som var inrymd en före detta kontorsbyggnad på den gamla U S Army-basen. Sammanfattningsvis skriver jag bara: trångt men trivsamt. Vi som satt på första stolsraden kunde nästan hälsa i hand på brodern som satt mittemot. SL-ämbetsmännen hade det inte helt lätt att agera men med lite anpassning så löste även det sig. Logens namn blev GAIA, Moder jord. Det isländska språket är inte lätt att förstå men jag tror att MÄ nämnde 91 närvarande bröder. ÄÄ Owe Carlsson överlämnar present och standar till logen Gaia:s ÄÄ, Ingibergur Hafsteisson 6

7 Nr 8 oktober 2013 Svensk Druid-Tidning Efter lite mingelmat och en öl var det dags för återfärd till hotellet. Den förvarnade stormen hade nu givit sig tillkänna, närmare 25 m/sek och regn på tvären och gatan utanför hotellet var avstängd på grund av en årlig festival så det blev att promenera en bit i rusket. Banketten var förlagd till Gymnasiekolans lokaler. Här fick vi smaka allt som förekommer på det isländska buffébordet. Undertecknad provade tre olika anrättningar av val, gravad, rökt och soyamarinerad, riktigt delikat. Efter maten fortsatte kvällen med tal och uppvaktningar och som alltid går tiden väldigt fort när man har trevligt. Lite dans blev det också innan det var dags att avsluta en riktigt härlig heldag. Nåja, kvällen tog inte slut så lätt, samling i hotellbaren, lite allsång, historier och kanske en sängfösare som gjorde att kvällen blev ännu senare. Klockan nio på söndagsmorgonen satt vi bussen och for ut på en heldagstur för att uppleva naturens nycker på Island. Vi besökte Tingvellir nationalpark där det isländska alltinget inrättades i början på 900-talet, ett enormt vattenfall Gullfors och geysirområdet med en sprutande Litli Geysir. Dagens sista stopp blev vid en liten kyrka, Strandakirkja som enligt sägnen bekostats av tacksamma sjöfarare som räddats iland här under ett oväder. Här passade vi på att ta en bild av vårt eget gäng plus ett antal bröder med damer från logen Kronos i Helsingfors. Så var dagens 30-milafärd avslutad och det var dags att ladda för sista natten med gänget. En restaurang tog emot oss och vi åt lite gott tillsammans. Måndag, hemresa, upp kl 4, ingen frukost på hotellet, buss till flygplatsen där fanns frukosten, väntan, ombordstigning, taxa ut, upp i luften, första högtalarutropet, dåligt väder på gång vilket betydde, sitt still, fastspänd. Det blev dock inte så farligt. Buss från Kastrup, hemma i Skövde vid 19-tiden, lite trötta men, vi har upplevt så mycket, sett så mycket, så vad är väl lite trötthet då?? Ett stort tack till br Bertil o br Owe för jobbet på hemmaplan och ett stort tack till br Vår br Tommi Laukka, som fixade allt på Island Tommi som tog hand om oss på Island. Paparazzi, syster Ewa, ska också ha ett stort tack för alla bilder hon levererat till oss. Kort resumé hur resan blev till: Under vårvintern blev vår MÄ, Bertil, kontaktad av en stiftarbroder till den nya logen och fick frågan om vi ville bli vänloge och komma dit vid installationen. Till saken hör att denne broder, Tommi Laukka är född och uppvuxen i vår stad. Br Bertil informerade på ett möte och 4-5 visade sig intresserade. Till slut blev vi 13 bröder och 12 damer som åkte iväg. Text: Christer H. Foto: Ewa C 2014 Druidkalender! finns nu hos din ÄÄ - Ditt bidrag behövs DRUIDKALENDERN 2014 till förmån för Ordens Stipendiefond 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 Om bastubad. Text & foto Caj Söderberg Författarens bastu. Det finns i huvudsak två huvudkategorier av bastubadare. Dels de som badar bastu en kall vinterdag efter en lång skidtur eller badar bastu efter ett gympapass eller idrottsutövning. Sedan finns vi. Vi som ser bastubadandet nästan som något rituellt. Något som man ägnar sig åt med största allvar och som man njutningsfullt hänger sig åt eller använder sig av som ett sätt att umgås socialt. Att bastutraditionen har den djupaste förankringen i Finland vet vi alla. I bastukammaren fanns riklig tillgång till varmt vatten. Där såg barnet sitt första ljus och där tvättades den döde och fick sin svepning. När finnen skulle bosätta sig i obygden byggde han först sin bastu. Han sov och lagade sin mat i bastukammaren medan han timrade sitt pörte. Att bastutraditionen är djupt rotad i Finland kan man förstå när man läser om att det finns över 1,5 miljoner bastur på en befolkning på ca 5 miljoner. Den mest traditionella bastun är rökbastun. Den består av en stuga med en vedeldad ugn med en mycket stor stenmängd som värms upp under lång tid. Rökbastun har ingen skorsten utan röken letar sig ut mellan stockar och genom hål. När stenmassan är tillräckligt het får elden brinna ut och röken vädras ut. Därefter badar man och kastar vatten på stenarna och får därigenom en hög och mycket fuktig hetta. Tyvärr brann rökbastun ofta med anledning av att det eldades för häftigt i dem. Därför placerades de också, i likhet med smedjor, ett bra stycke från gårdens övriga hus. Ursprunget till att bygga dessa finska rökbastur utan skorsten var att de användes för rökning av fisk, fläsk och kött. Så varför inte passa på att kombinera detta med bad om den ändå var uppvärmd? I Sverige hade vi motsvarande bastur (med skorsten) för att torka lin. Dessa utnyttjades också för att bada i. När jag själv byggde min bastu under 80-talet installerade jag först ett elektriskt bastuaggregat. Något som jag efter ett antal år kastade ut och ersatte med en vedeldad bastuugn. Varför undrar någon? Jag ska förklara. Värmen från ett elektriskt aggregat stiger rakt upp mot taket och hettan är mycket hög från en begränsad yta på aggregatet. Kall frisk luft kommer in genom ventilen vid golvet. Man får således en mycket stor temperaturskillnad mellan golv och tak. Sitter man på nedre laven upplever man att det är kallt om fötterna. En vedeldat ugn sprider strålningsvärme också framåt och åt sidorna vilket gör att det är varmt vid golvet. En annan skillnad är badkastningen. Ofta säger man att det blir en mjukare värme när man kastar vatten på stenarna på en vedeldad ugn. Det kan förklaras med att stenarna är mycket hetare i ett elaggregat. Vattenångan kan där bli långt över 100 grader. I ett klassiskt bastubad ligger temperaturen mellan 75 och 90 grader och luftfuktigheten på procent. Då och då häller man en skopa vatten på de heta stenarna, badkastning. Den sköna känslan när värmevågorna sprider sig över kroppen är en mycket speciell upplevelse. Hudens porer öppnas, svettningen renar och överflödiga hudceller försvinner i duschen. Intensiv badkastning som avslutning på ett bastubad ingår i ritualen. Det mest njutningsfulla när jag badar ensam är att lägga mig på laven när det är ca 75 grader och med en ordentlig brasa inlagd, känna hur temperaturen långsamt stiger till grader. Sedan då och då badkasta på stenarna, känna hur den heta ångan omsluter kroppen, går sedan ut och svalkar mig en stund, bastar igen, svalkar mig och bastar igen. Så kan jag fortsätta med att njuta av badet i minst en timme. Och när är en öl godare än vid sådana tillfällen. Har jag gäster räcker det sällan med två timmars badande. Man blir aldrig så skönt avslappnad som efter ett bastubad och man sover gott på natten och följaktligen vaknar man utvilad dagen efter. De som säger till mig, Inte kan man väl bada bastu mitt i sommaren? hör till den första kategorin bastubadare som jag inledningsvis nämnde. 8

9 Nr 8 oktober 2013 Självklart ska man bada bastu mitt i sommaren. Det är minst lika skönt och välgörande då. På våren längtar jag till den tid jag kan ta björkkvistar för att göra årets första bastukvast med vilken jag kan slå både mig själv och mina gäster. Det är skönt i skinnet och doftar ljuvligt i bastun. Svensk Druid-Tidning Höstupptakt hos Morvin Gammal norduppländsk linbastu Så här binder du en bastukvast. Först går du ut i skogen, helst före midsommar, och samlar björkkvistar för en kvast. Bladen ska vara friska och fullt utvecklade. Kom ihåg att be om markägarens lov eftersom det inte hör till allemansrätten att bryta av kvistar. Den bästa kvasten får du av vårtbjörk som är fastare, strävare och mera slitstark än glasbjörk. Mitt i bastukvasten kan du placera kvistar av glasbjörk eller en kvist av svart vinbär för att ge doft. Ta först en meter lång bit av ett björkskott som du använder för att binda kvasten. Repa bort barken och gör vidjan mjuk genom att tvinna den mot rotändan. Lägg cirka 50 cm långa kvistar intill varandra en åt gången med bladets grå sida utåt. Bladets baksida är strävare och fastnar därför inte i den våta huden när man piskar sig med kvasten. Ta bort bladen vid handtaget. När du har lagt hälften av kvistarna vänder du på bunten och fortsätter med andra hälften. Trä björkvidjan genom rotdelen, snurra till en snäcka och dra åt. Bind sedan vidare mot roten, gör ett band till och en ögla för upphängning. Till sist gör du handtagets ända slät med en kniv. Torka bastukvastarna på ett luftigt och skuggigt ställe så får du fina kvastar för vinterns bastubadande. Lägg den torkade kvasten i vatten innan du använder den. Du kan också linda in bastukvasten i plastfolie och frysa in den. Vi har ett klart direktiv på att vi ska marknadsföra Druid-Orden. Vad är inte bättre än att bära druidnålen så den syns och väcker frågor. Det är då vi själva är de bästa marknadsförarna. Handgreppet och igenkänningstecknet är idag rester från en förgången tid. Bär din nål så att det syns att du är druid. Har du druidringen så ska du naturligtvis också bära den i vardagen om du inte har ett jobb som sliter på den. Lördag den 31 augusti höll vi ett soligt och varmt höstupptaktsmöte i Kalix, på Kärleksstigen hos broder Carl Otto Gählman, som tillika var Morvins representant vid RM i Lund. Han hade bjudit in logens bröder till en trevlig eftermiddag med allehanda aktiviteter. Bröderna välkomnades med lättlunch bestående av fil, tunnbröd och halstrad saltströmming som de samlade bröderna tycktes avnjuta då serveringsbordet var välbesökt. Därefter förmedlade dagens värd sina intryck och beslut som togs på det fantastisk trevliga och väldigt givande RM:et. Yrkesfiskaren Per-Erik Sångberg delgav därefter bröderna sina upplevelser och erfarenheter av att vara yrkesfiskare längst upp i Bottenviken - en inte alltid konfliktlös upplevelse. Trängseln i den glasade utebastun var påtaglig innan bröderna likt kamikasepiloter (några gjorde t.o.m bomben ) hoppade i den inte allt för varma, runda utepoolen, så bastun fick ett extra besök innan dagen fortsatte. Före middagen hölls under ledning av ÄÄ Leif Burwall ett utemöte där bland annat tre sökandes namn lästes upp så det finns hopp om att logen kommer att växa detta år. I och med att tema gick i fiskens tecken så blev det också fisk till middagen som för kvällen halstrades av Per-Erik Sångberg, både laxfiléer och sik hamnade på grillen som serverades med kokt potatis och tillbehör. En fantastisk lördagseftermiddag avslutades med en stunds druidisk samvaro och eftertanke innan bröderna styrde hemåt inte alltför hungriga får vi hoppas! Vid den gemensamt fattade pennan, Mikael Åkerström och Carl Otto Gählman Var stolt över att vara druid! 9

10 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 Nennius grill- samt travkvällar Eubatmöte med grillkväll Det är den 30 augusti och det är återsamling i vår loge efter en fantastik sommar. Med start förra året är det numera tradition i vår loge med grillkväll som höstupptakt. Med solsken anländer våra bröder och serveras ett smakprov från grillen, grillkorv. Glädjande är att vi ikväll var 54 bröder till vårt möte. Efter ett välfyllt möte i Lunden var det tid för efterloge med ny grillat kött på menyn. Kärt återseende på Grebbestadsbryggan När bröderna i Logen Sefir återsågs på bryggan i Grebbestad den 23 augusti för säsongens första möte hade dom mycket att prata om. Det skrattades och stojades i den pittoreska uteserveringen där det serverades räkor med tillbehör i stora mängder. Innan maten arrangerades en krabbmetartävling som hölls av broder Robert. Nästan samtliga bröder stod på knäna vid bryggkanten för att vinna det åtråvärda priset i form av en flaska Rosé. 54 förväntansfulla bröder slog sig ned i matsalen och serverades en mycket god köttbit med passande tillbehör. Kvällen fortsatte därefter och stämningen var på topp. Att kvällen var uppskattad och efterlängtad rådde inga tvivel på, då undertecknad lämnade Druidgården vid midnatt satt många bröder kvar. Stort tack till våra bröder i köket som gav oss övriga bröder en mycket bra start på hösten. Besök på Bodentravet Den 12 september var det tid för ännu en tradition, besök på Bodentravet. 23 bröder möttes upp i entrén för att därefter ta en promenad genom stallbacken till Gustavsloge där kvällen spenderades. Innan kvällens måltid fick vi en presentation om Bodentravet av deras nya travbanechef, Mikael Lundmark. Under måltiden började stämningen öka och travtipsen resulterade i spel på kvällens V64. Någon storvinst bjöd inte kvällen på. Däremot var den mycket trevlig med både spel och spänning. Vi ser nu framemot en fortsatt trevlig höst i Logen Nennius. Text: Dennis Wikstén. Foto: Lennart Samuelsson Solen värmde och spänningen var stor. Det lyftes på ett och annat ögonbyn hos de förbipasserande då de såg alla glada vuxna män med barnasinnet på topp. Barnen kom fram och tittade i hinkarna och ställde frågor. Det märktes att våran genuina glädje smittade av sig. Efter att ha fiskat färdigt kunde det konstateras att broder Rickard vann metartävlingen och kunde ta emot en flaska gott bubblande rosa vin. Väl till bords förklarade broder Mattias vars inrättning utemötet ägde rum i, att maten skulle kosta 120 kronor per person. Detta var oerhört generöst och billigt tyckte alla så en spontan applåd började ta form. När Mattias även förklarade att alla pengar skulle gå till prostatacancer fonden blev applåderna våldsamma. Ett oerhört generöst bidrag från en mycket hedervärd broder. För säkerhets skull så gick även de pengar vi betalade för dryck till samma ändamål. Detta gjorde att man betalade lite extra vid inköp av detta. Broder Göran hade förberett en quiz med tema Logen Sefir. Det var en klurig quiz och mycket lärorik. Bröderna satt och skrattade och gladdes åt återseende på Restaurang Grebys fram till ganska sent innan vi gick vidare till broder Mattias andra restaurang Röde Orm där frikostigheterna fortsatte. Vädret och stämning var bästa tänkbara. Genuin kamratskap och glädje inledde höstens möten på ett oförglömligt sätt i vackra Grebbestad. Sommaren har varit god men nu ser vi fram emot arbetet i Sefirgården. De nyrenoverade lokalerna är färdiga att tas i bruk som flera bröder hjälpts åt med. 10

11 Nr 8 oktober 2013 Gutamästerskap i varpa och utemöte Svensk Druid-Tidning den oväntade outsidern Ivan Wöldern men dock med endast en poängs marginal. För den andra halvan anordnades en tävling i kubbspel och den genomfördes under mycket gemytliga former. Glada tillrop och högljudda skratt ekade mellan träden på den ålderdomliga tävlingsbanan. Tävlingsplatsen Åhsbergska hagen är en vidunderligt vacker plats som bevarats på ett föredömligt sätt av Sällskapet D.B.V. (De Badande Vännerna). I träden klättrar rikliga exemplar av den gotländska landskapsväxten murgrönan och den mera observante iakttagaren kan ibland finna en och annan mistel i den regnskogsliknande vegetationen. Lördagen den 31 augusti träffades 28 gutabröder i den anrika Åhsbergska hagen strax norr om Visby för att avgöra den årliga kampen om årets bästa varpakastare. Inledningsvis laddade bröderna upp med att höja vätskebalansen i de numera alltmer åldrande kropparna i den för dagen särskilt inrättade naturbaren. Ungefär hälften av bröderna ställde upp och tävlade i den uråldriga varpasporten medan den andra hälften ägnade eftermiddagen åt det mera moderna kubbspelet. Varpatävlingen avgjordes i två klasser, dels den mera precisa och elitbetonade klassen metallvarpa och dels den på Gotland gamla traditionella men mera slumpmässiga stenvarpan. I klassen metallvarpa segrade i år den rutinerade kastaren Sylve Klinth över Jan-Erik Wessman efter en mycket säker och gedigen kastning. I klassen stenvarpa segrade den i förväg närmast oslagbare Gustav Pettersson över Efter tävlingarnas slut samlades bröderna till en sedvanlig gutamåltid i Flundrevikens samlingslokal alldeles intill stranden. När skymningen övergick till mörker uppmanades bröderna av en fackelbärande marskalk att de skulle följa honom genom en obefintlig väg men som var upplyst av brinnande marschaller till en trolsk druidisk sammankomst ute i det fria. Där avhölls - i nattmörkret - i den naturliga lunden som lystes upp av tända fackelbloss ett förkortat utomhusmöte, som i år för skrivaren av dessa rader förmedlade en obestämd känsla av någon form av vändpunkt. För exakt då mötet var slut drog en vindil genom de höga trädens kronor med ett kraftigt susande. Var det ett hemligt tecken och ett tack någonstans ifrån eller var det naturens hälsning och tack till druiders varsamma arrangemang av yppersta seriösa klass. Kvällen avslutades i samlingslokalen med kaffe och avec och varade till runt midnatt under god samvaro där bland annat flera goda förslag om logens verksamhet dryftades. Text: Bertil Andersson. Foto: Jan-Erik Wessman Jubelkväll hos Lir i dubbel bemärkelse När ÄÄ Lars-Anders Kvint öppnade säsongens första Eu-möte, var det i nya lokaler, ännu ej invigda. Bland 60-talet närvarande fanns tillresta brr från logerna Iris, Manannàn, Excalibur och Taliesin. RSL representerades av RSM Dan Bergeld och RSSkr Bertil Svensson och från SL Västanland deltog samtliga ämbetsmän. De nya lokalerna ägs av Odd Fellow och här har flera Ordenssällskap sina möten. Efter en kort inledning av ÄÄ var det dags för SL:s ämbetsmän att inviga rummet för druidiskt bruk. SÄÄ Mats Rosenbielke ledde den vackra 11 ceremonin. För de flesta av bröderna var det första gången man upplevde en invigning av en ny lund och blir säkert ett minne för livet. Efter ett kort uppehåll var det så dags för nästa höjdpunkt, nämligen att utdela jubelveterantecken till ROÄ Erik Hansson logen Lir och OÄ Lars- Olof Lundgren logen Iris. Dags för RSSkr Bertil Svensson och RSM Dan Bergeld att göra entré, ledsagade av Hedersdruid Bo Caldegren och ROÄ Bo Liljegren, för att dela ut tecknen. En i allra högsta grad fantastisk stund för de närvarande, två bröder som varit medlemmar i vår Orden i 50 år. Kvällens möte avslutades av ÄÄ som tillsammans med tjänstgörande ämbetsmän skötte sig alldeles förträffligt. I efterlogen bjöds det på Sture Janås specialitet som verkligen uppskattades. Under kvällen hölls flera tal och ÄÄ Lars-Anders Kvint kunde inte dölja hur nöjd han var med de nya lokalerna och passade på att gratulera de två Jubelveteranerna. De gästande ÄdelÄrkarna Björn Lundberg Manannàn, Stefan Claesson, Excalibur, Stellan Carlström Taliesin och Oscar Beck Iris lyckönskade oss till de nya lokalerna och överlämnade förutom blommor, en penninggåva till Ordens Stipendiefond. Ett speciellt inslag gjordes av OÄ Esbjörn Sylegård, Manannàn som till Jubelveteran Erik Hansson överräckte ett protokoll från bildandet av logen Manannàn undertecknat av Erik Hansson som dåvarande ÄÄ. Efter en lång men givande kväll var det dags för uppbrott och det gick inte att ta miste på alla verkade vara mycket glada över de nya lokalerna. Bertil B

12 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 SLOTTSBESÖK MED DRUIDBIKERS När höstkylan börjar svepa fram mot oss människor i hus och natur kan det var skönt att plocka fram varma sköna minnen från den gångna sommaren. Vi MC-bröder i Druidbikers Folkungaland minns direkt hur trevligt det var på vår årliga utflykt i Sörmland några dagar i slutet av maj. Vi hade åter valt att ha vår förläggning på Romholmen utanför Nyköping. Stugor som tillhör SAAB - anställda i Sverige, vackert beläget på ett näs i Östersjön. Torsdag kväll blev det bastu och grillning. Bröderna från Folkungaland plus gäster var åter samlade där vi varit två gånger tidigare. Alla tycker att stället är fantastiskt. Detta år var det deltagarrekord 15 MC åkande bröder! Vi uppmärksammade speciellt vår långväga deltagande broder från Helsingborg (logen Carnac) Leif Hagerman. Nu hade inte Leif kört hela vägen till Sörmland utan hojen hade liftat med Leifs lastbil till Eskilstuna. Hem körde han! Kul att träffa nya bröder. Fredag morgon var det uppställning i dubbla led för avfärd norrut. Efter tankning bar det iväg mot Sparreholms slott. Där finns ett av norra Europas finaste bilmuséer. Helt och hållet hopsamlat och köpt av Helge Karinen. En gång stor entreprenör med ägarskap av Karolin-Invest och Atlettruckar. Det stora kapitalet används bl.a. för att sprida kultur i form av gamla bilar och mycket mer. Efter att haft samlingen i Skellefteå köpte Helge, Sparreholms slott Slottet ligger vackert beläget på en udde vid sjön Båven. En oerhört vacker och rak lindallé leder till slottet. Allén sägs vara den längsta i Europa. Ja, oj vilken fantastisk samling av fordon vi fick se och vilken guidning. Tänk att få se en äkta Mercedes måsvinge värd minst 10 miljoner kronor och uppåt. Att höra historierna om varje bil var fantastisk. Vår tid var begränsad tyvärr. Sedan Mimers Tidskapsel I nummer 7/2012 av SDT berättade Mimerbrodern Karsten Klinteberg om tidskapslar och avslöjade att en sådan finns gömd i Druidhuset i Malmö. Det blev en del respons på den artikeln. Ingen broder hade hört talas om någon druidisk tidskapsel, men många hade förslag och idéer om var en sådan kunde tänkas vara gömd. En del förslag var mycket konkreta, exempelvis i fästet till flaggstången på husbyggnaden eller på ett särskilt ställe i taknocken. Andra förslag var mer diffusa. Men mer än en broder trodde att kapseln skulle finnas gömd någonstans i Lunden. På ett ställe där vi såg den under våra sammankomster, men ändå inte visste om det. I logen Mimer var vi några bröder som intresserade oss för sökandet. Alla förslag undersöktes noga, men ingen kapsel hittades. Karsten gick då tillbaka till arkiven och fortsatte att söka och nu hittades ytterligare en uppgift om kapseln. Vi visste nu ungefär, men inte exakt, var kapseln fanns. Sökandet fortsatte, bland annat med hjälp av en metalldetektor och gamla blev det kaffe på slottet med våra skinande hojar snyggt uppställda framför, viken syn! Nu bar det iväg förbi Flen och upp till Harpsunds slott. Det är vår statliga pärla där Fredrik (statsministern) och hans regering brukar vara ibland. Floda Kyrka en av Sveriges största kyrkor passerades på väg till vårt lunchuppehåll vid Hjälmarebaden. Efter lunch åkte vi upp på en liten väg och hamnade på en fantastisk utsiktspunkt. Utsikt över Forsby Kalkstensbrott ett av Sveriges största. Här har man brutit kalk i mer än 60 år och fraktat det via den nu nerlagda Kalklinbanan som går över Hjälmaren till Köping. Sista etappen kvar! Vi hade verkligen tur med vädret. Idel solsken över ett försommarfagert Sörmland. Vi dansade runt lite i den nu välkända outletkommunen. Snart var vi på väg till vårt sista stopp, ett slott förståss. På trappan till Klastorps slott nära Katrineholm välkomnade oss greve Jan Lewenhaupt: Han hade lovat oss en sightseeing genom det fina slottet. Under förutsättning att alla hojar stod framför slottet så han kunde fotografera dem och oss bröder. Jan Lewenhaupt är en erkänt bra fotograf!! Inne i slottet fick vi se en fantastisk hornsamling av framförallt nordiska djur. Jakt är en stor del av slottet Klastorps verksamhet. Han berättade, med stor kunskap, om alla de fantastiska släktporträtten som hängde på väggarna. Vi tackade honom och styrde iväg till Romholmen. Dags för en stor grillafton. Solen sänkte sig i väster och skickade sina sista strålar över oss Druidbröder. Vi hade haft en fantastisk dag igen, det tyckte alla bröder och vi längtade redan efter att få åka till Östergyllen i maj Vid pennan, Thorbjörn Karlsson, Nerevs husritningar. I skrivande stund har vi dock ännu inte hittat någon kapsel. Vi kommer kanske inte att göra det heller. Eller så hittar vi den och visar fram den på vårt 100-årsjubileum. Eller så kommer vi att öppna kapseln och sedan gömma den igen. Och kanske kommer den då att ligga gömd i ytterligare ett sekel. Vi har inte bestämt oss för vilket ännu. Helt säkert är i alla fall att det kommer att förfärdigas en ny kapsel som ska förslutas i samband med logen Mimers 100-årsjubileum i november. Bröder från tre olika loger är på olika sätt involverade i detta. Bland annat vår förre Ordensledare Björn Cederberg. Finns det då inte en risk att även denna tidskapsel med tiden kommer att falla i glömska. Nej, det har nämligen inom logen Mimer bildats ett sällskap som kallas Väktarna. Var kapseln göms kommer inte att nedtecknas i skrift, utan det blir Väktarnas uppgift att bevara denna kunskap i sina minnen. Samt att vaka över kapseln. Efterhand som en väktarbroder avgår, kommer de återstående att utse en efterföljare. Sällskapet har haft flera möten och kommer i fortsättningen att hålla en sammankomst om året i november. Väktarna 12

13 Nr 8 oktober 2013 Alirs sommarresa Den 10 augusti var det dags för årets sommarutflykt tillsammans med våra damer. Festlighetsutskottet försöker alltid att hitta lite anonyma pärlor i vårt vackra Hälsingland och denna gång ställdes kosan mot det gamla fiskeläget Trollharen som ligger gudomligt vackert ett par mil söder om Söderhamn. Svensk Druid-Tidning Cynthus besöker Fraternitas i Norge Den 6 september klockan 9.00 startade resan mot Norge för åtta förväntansfulla bröder för ett logebesök i Sandefjord. Efter ett kortare stopp i Uddevalla för inköp av rosor och en välbehövlig kaffetår, fortsatte resan mot Strömstad där färjan skulle bordas kl Lunch intogs på färjan och en stunds samvaro han vi med under de 2 ½ timma som färjeturen tog. Som vanligt hade vi tur med vädret men fick också erfara att vädergudarna kan påminna oss om att efter sol kommer regn och sen sol igen. Som så många gånger förr ställde vår proffschaufför broder Kent Hjalmarsson även nu upp och körde den från X-trafik inchartrade bussen med de drygt 30 deltagarna söderut. Framkomna till Trollharen blev vi mycket varmt välkomnade av Ingmarie Nilsson som presenterade planerna för att sätta Trollharen på kartan som mat och aktivitetscentrum. Konceptet är Feel Good och det var precis vad vi gjorde från första stund. Br logevärd Björn Österberg förstärkte vårt välmående ytterligare genom att erbjuda vad han hittat i logens skrubbar, uthus och källare. Innan vi fick njuta av läckerheter upphämtade ur såväl salt som bräckt och sött vatten och med de tillbehör som kan krävas därtill fick vi ge oss ut på en tipsrunda med den ena frågan knepigare än den andra. De flesta av oss har ju lämnat tonåren bakom oss och tänker kanske inte så mycket på t.ex. terminologin i Ski-Board-världen så en fråga på detta skapade lätt huvudbry. Nåväl, förutom en stärkande promenad i den bitvis trolska skogen med en och annan gul kantarell så ökade matlusten högst markant- Efter en snabb prisutdelning, där broder Göran Bondegård med hustru visade sig vara de för dagen mest kunniga, var det dags att sätta till bords. Just som vi alla var under tak kom regnet. Ostörda av detta fyllde vi den ena tallriken efter den andra med delikatesser tills magarna inte längre kunde ta emot mer. De enda avbrott som gjordes i ätandet var för fylla på tallrikarna och att utbringa ett flertal skålar för att bättra på matsmältningen. Under tiden hade vädergudarna kommit att ta nästa steg så när vi kom ut sken solen igen. Mätta och belåtna och en upplevelse rikare äntrade vi bussen och vände hemåt. Nu ser vi fram mot höstterminens arbete i logen och mot julfesten med damer som vi har i december. Vid pennan och bakom kameran: Bengt Uno Ljungquist Väl framme i Sandefjord blev vi mottagna av en broder ifrån vår Norska vänortsloge, Fraternitas, som lotsade oss till det hotell där vår övernattning skulle ske. Hotellet var nästan som ett museum över valfångstperioden med harpuner, valben, smycken och souvenirer gjorda av val. Det fanns även en hel del konst och bilder som visade hur jakten gick till. Vi blev hämtade på hotellet och förda till Druidernas hus vilket inrymde fyra Druidloger. Efter en stunds mingel blev det dags att inträda i lunden. Vi hade fått en förfrågan om vi kunde hålla det ideella inslaget i lunden och jag drog mig till minnes att jag hållit ett inslag om punschens historia (tidigare infört i druidtidningen nr: ). Detta inslag blev väldigt populärt, då nästan ingen av de Norska bröderna kände till denna gyllengula dryck, men som tur var hade med mig varuprov. Efter en fantastisk måltid med mycket sång och tal kom vi till kaffet då det skulle provas punsch. Av Sture Andersson fick de lära sig att göra en Dalstorpare, man tar lite mer än hälften av varje, Whisky och punsch, och vips har man en Dalstorpare. Även trevliga kvällar har ett slut, så även denna och vi vandrade hem till hotellet. Lördag och hemresedag. Efter en god natts sömn och en fantastisk frukost blev det lite sightseeing där vi fick se ett valfångstfartyg som restaurerats till nästan nyskick. Räddat från att huggas upp till spik i Sydafrika, bogserat hem och frivilligtimmar senare ett riktigt museum. Så var det dags att äntra färjan hem till Sverige igen, men vi kommer gärna tillbaka. Pierre Ullmark 2014 Druidkalender! finns nu hos din ÄÄ - Ditt bidrag behövs DRUIDKALENDERN 2014 till förmån för Ordens Stipendiefond 13

14 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 Idrismästerskapet i golf Logen Idris genomförde den 7 september sitt 18:e Logemästerskap i golf på Strängnäsbanan i stålande högsommarvärme. 14 bröder och två damer kom till start och lottning av startordningen genomfördes under en av banans vackra ekar. Resultat: Logemästare blev Ulf Tengbrand på utmärkta 73 slag. Doris Orrberg vann damklassen på 75 slag och Doris vann också närmast hål-tävlingen. Längsta drive slog Sture Hägglund och Ulrika Lagerstedt. Vid pennan P-O Rosén Järnbäralands Golfmästerskap Söndagen den 15:e september spelade SL Järnbäraland sitt mästerskap i golf. Golftävlingen gick i Avesta där logen Grannos svarade för värdskapet. Tävlingsledare var Per-Axel Siljebäck. Bröderna Anders Thomson och Peder Rådberg ifrån hemmalogen hade fixat priser. Eftersom alla väderprofeter hade lovat regn till kl 10.00, när staren skulle ske, så var det på med alla tänkbara skyddskläder mot regnet. Men, som vanligt så stämde inte prognosen, utan vi kunde lugnt lira våra 18 hål utan att det kom en enda droppe regn. Den som bäst bemästrade banan var Anders Thornberg ifrån logen Temenos, som gick runt på fina 71 slag. Tvåa blev Johnny S Andersson, logen Alir, och trea Anders Thomson, logen Grannos. Lagtävlingen vanns av logen Temenos med bröderna Anders Thornberg, Ingemar Ehn och Olle Nilsson. Efter tävlingen samlades vi i golfrestaurangen där en gemensam måltid åts, varefter prisutdelning med fantastiska priser av varierande saker utdelades. SÄÄ Ingemar Ehn tackade den arrangerade logen Grannos för ett utmärkt genomfört golfmästerskap och därefter skingrades vi golfspelare åt olika håll som oftast även golfbollarna slås. Text o bild, Johnny S Andersson DRUIDERNAS ACCESSOARER när vi ska synas - finns hos din Skm! Faddertecken, guld & silver Faddertecken Frackfluga Druidstjärna 18k Druidstjärna Trohetstecken för möten Slipshållare Keps Jeanslivrem Livrem Skjortknappar Manschettknappar Ordensslips i siden, svart, blå o grå Pikétröja Skoväska 14

15 Nr 8 oktober 2013 Svensk Druid-Tidning STÄLLT BORTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL av Lasse Göransson Rapport från en nämndemans vardag. Jag vill med denna artikel försöka att räta ut en del frågetecken kring systemet med nämndemän. I Uppsala har vi 192 nämndemän fördelade på 64 nämnder som skall täcka både tingsrätten och förvaltningsrätten. Det geografiska området är hela Uppsala län. De som är nämndemän är politiskt aktiva och lekmän, d.v.s. inte juridiskt utbildade. Men nämndemännen är också domare efter det att man avgivit domareden. Däremot är både ordföranden och notarien (protokollföraren) juridiskt utbildade. De tre nämndemännen tillsammans med ordföranden dömer. Alla fyra har lika stor röst. Blir det två röster mot två i ett brottmål friar man. Utom i vissa mål som t.ex. vårdnadstvist, där har ordföranden utslagsröst. Vad dömer man i för mål? I alla mål, även mord. Små brott som t.ex. fortkörningar, smärre knarkbrott, övriga trafikmål, snatterier och stölder kan notarier döma tillsammans med nämndemän. Notariemålen får inte leda till fängelse, då ska en rådman eller en tingsfiskal leda förhandlingarna. Jag kommer till nämndemannarummet och tar mitt kaffe och går jag till den rättssal jag skall sitta i denna dag. Där samlas ordföranden, notarien och vi nämndemän. Vi går igenom målet och sedan ropar notarien på målet. Då kommer åklagaren in samt den tilltalade (brottsmisstänkte). Ibland med advokat och är personen häktad kommer han/hon in i handfängsel. Ordföranden presenterar alla inblandade och frågar om det föreligger hinder för huvudförhandling. Om alla som ska vara där är det är det bara att sätta gång. Då får åklagaren utveckla brottsrubriceringen och den tilltalade får möjlighet att erkänna eller neka till gärningen. Sedan följer åklagarens förhör av den tilltalade och finns en försvarsadvokat får denne också möjlighet att förhöra sin klient. Om vittnen skall höras kommer de in och får, om de inte är närstående med den tilltalade, avlägga vittnesed innan förhöret. Vittnet förhörs av såväl åklagaren som försvarsadvokaten. Finns ingen försvarsadvokat får den tilltalade själv förhöra vittnet. Förekommer det målsägare, d.v.s. en person som blivit utsatt för våld, blivit bestulen eller på annat sätt drabbats av den misstänkte skall denne höras före den tilltalade av såväl åklagare som försvarsadvokat eller den tilltalade. När detta är klart tar man personalia. Finns den misstänkte i det s.k. belastningsregistret framkommer det då man läser upp detta. En fortkörning är ju inget man tar upp om vederbörande gjort sig skyldig till mord. När detta är klart är det dags för slutplädering från såväl åklagaren där denne gör sina yrkanden om straff; fängelse, böter, ersättning för sveda och värk eller utvisning. Därefter är det försvarsadvokatens tur att göra sin slutplädering där han/hon kan lyfta fram förmildrande omständigheter eller påvisa att klienten är helt oskyldig. Finns ingen försvarsadvokat får den tilltalade själv genomföra sin slutplädering om han/hon så önskar. Efter detta får alla utom tingsrättens medlemmar lämna domstolslokalen och tingsrätten går igenom allt som framkommit i målet. Är det ett enkelt mål kan det ta tio minuter för rätten att vara överens om domen och man avkunnar dom i parternas närvaro. Men är det ett svårare fall meddelar rätten att dom kommer att meddelas inom en eller två veckor genom att hållas tillgänglig på rättens kansli vid en viss tidpunkt. Då man avkunnar dom meddelas också inom vilken tid och vart en överklagan skall ställas. Det är i vårt fall Svea hovrätt i Stockholm. Är rätten ofta oense? Ja, det händer och då framgår det i domen. En nämndeman får ersättning med 500 kr minus skatt för en dag som sträcker sig över kl 12, annars blir det 250 kr minus skatt, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och utlägg för resekostnader. Det är frågan om ett förtroendeuppdrag som man ej blir fet på. Man tjänstgör i grunden en gång i månaden men det blir ofta 4-6 ggr/månad. Du måste vara svensk medborgare, bo inom tingsrättsområdet samt ej omyndigförklarad. Hoppas jag kunnat räta ut ett och annat frågetecken. Lasse Göransson, nämndeman och Belenosbroder 15

16 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 LANDET RUNT 2 Logen Stella Polaris, Trelleborg Veteranafton den 5 september Hösten kommer att fortsätta med Druidiska kontakter med andra loger och först får vi besök av Logen Selene då vi har gemensamt möte för att fortsätta med att vår moderloge Ad Astra kommer på besök då vi har oktoberfest. Till sist uppmanar jag Er andra loger att idka brödravård med Era bröder. Ring, besök, gå med en blomma till de äldre bröderna, bjud in dem men framförallt ordna med transport till Era logekvällar. Så får NI en välbesökt Lund. Vid pennan, Holger Sverin, Foto, Jan Fridsten Vilken stämning och vilket fint möte vi hade senast. Att vara ÄÄ och arbeta med denna fina Ämbetsmannakår är en fröjd. Alla bidrar till att höja stämningen för att bröderna skall få trivsamma logekvällar. Brödravårdsutskottet har lagt ner ett stort arbete för att ringa runt och idka brödravård. Detta resulterade i att vi hade ett förmöte med 15 bröder på Herrströms Mekaniska en och en halv timme innan. Som ÄÄ är det glädjande att få lära känna äldre bröder som inte haft möjlighet att besöka logen på ett tag. Det blev 17 äldre bröder och då menar jag de som gått in Logen före mig som besökte vår druidvilla. Vad jag förstod kände de samvaro med oss andra bröder och jag både tror och hoppas de återvänder snart. Totalt blev vi 62 bröder denna första logekväll i september. Kvällen gick i förbrödringens tecken och bröderna fick chansen att prata minnen och ge oss yngre bröder (själv har jag varit med i 12 år) goda Druidiska råd. Brödravårdsutskottet har under Palmfestivalen i slutet av augusti också haft ett tält för att informera om logen men framförallt idka Brödravård. Nu ser vi det goda resultatet av detta arbete. Vi fick under dessa dagar också en presumtiv broder som är intresserad av att komma på vårt informationsmöte. För tillfället har vi bjudit in sju presumtiva bröder till vårt informationsmöte den 24 september och vi hoppas på fler innan deadline. Kvällens tema var veteranafton och vi hade glädjen att ha 21 veteranbröder närvarande varav fyra var jubelveteraner nämligen Erwin Schött, Fridolf Brynell, Bertil Lowe och Anders Rasmusson. Tre över 90 år varav två är 97 fyllda. Vi hade också fyra bröder som erhöll närvarotecken; René Lindelöf 400 möten, Bengt Håkansson 300, Per-Axel Persson 200 och Bengt Fridsten Logen Wirdar, Ljungby Eu-möte ÄÄ hälsade samtliga 71 bröder välkomna till kvällen logemöte, och uttryckte sin glädje över att se så många bröder komma till terminens första möte efter sommarens uppehåll. ÄÄ rapporterade från Riksmötet i Lund och där vår broder Sven Holger Johansson blev upphöjd till Hedersdruid, en utmärkelse som alla närvarande bröder uppskattade. Ytterligare en utnämning på Riksmöte var att broder Mats Lundberg blev invald som ämbetsman i Storlogen Östanland. Kvällens ideella inslag stod broder Anders Forserud för med rubriken Att hitta hem. Denna underfundiga rubrik syftade till att vi bröder skulle lära oss mer om hur vi skall använda och navigera i vår egen loges och Druid-Ordens hemsidor. Broder Anders tog upp allt från webbläsare till att skapa bokmärken m.m. Detta inslag var mycket uppskattat och lärorikt för många av våra bröder. Vid brödramåltiden uppskattades den goda maten med tillbehör, och med mycket välsjungande bröder som kan sina visor till maten så de kan tar i för kung och fosterland. Kvällen avslutade som vanligt med efterloge med kaffe och avec. Vid pennan, Jan-Inge Roubert Eu Reception den 6 september Efter en fantastisk sommar så fortsätter det fina vädret även denna fredagskväll då 42 tappra bröder samt fyra ej ännu invigda eubater tog sig till Druidgården. De fyra eubaterna var förstås fulla av förväntan om vad som komma skall. Kvällens nya eubater Hans Eliasson, Niklas Bondeson, Frans Svensson och Tommy Kjellsson. Bengt Fridsten 100 möten, Per-Axel Persson 200, Bengt Håkansson 300 och René Lindelöf 400 Det förrättades en högtidlig och traditionsenlig reception under ledning av ÄÄ Dennis Byrskog där Hans Eliasson, Niklas Bondeson, Frans Svensson och Tommy Kjellsson invigdes i vår loge. SÄÄ Per Larsen med stöd av SSkr Lars- Göran Andersson och SOrg Mats Lundberg förrättade en högtidlig utdelning av 16

17 Nr 8 oktober 2013 Veteranerna Rolf E Andersson, Sten Schön och Wiking Stensson samt Björn Landström nu prydd med Stjärntecken. först Veterantecken och sedan Stjärntecken. Bröderna Wiking Stensson, Sten Schön och Rolf E Andersson erhöll Veterantecken och broder Björn Landström erhöll Stjärntecken efter tre perioder och sex år som Iv. I efterlogen bjöds det på ryggbiff med ett utsökt rött vin därtill. Det var som sig bör en sådan här kväll många tal. Broder Ulf Bondesson höll talet till fosterlandet vilket var passande då Ulfs son Niklas var en av de nyinvigda recipienderna. ÄÄ höll talet till såväl recipienderna som veteranerna och broder Tommy Kjellsson tackade för recipiendernas räkning medan broder Wiking Stensson tackade för veteranernas räkning. SSkr Lars-Göran Andersson höll ett fint tal till broder Björn Landström vilken också tackade och till sist höll också ÄÄ ett tal till Wirdars nya Hedersdruid Sven-Holger Johansson som vid riksmötet i Lund erhållit denna fina utmärkelse efter 40 år som ämbetsman i såväl Grundloge, Storloge som Riksstorloge. Bakom tangenter och kamera, Mats Höstbo Svensk Druid-Tidning När vi intagit de två 90-gradersvinklarnas position hälsade ÄÄ Fredrik Guvek oss hjärtligt välkomna till terminens första efterloge och överlämnade ordet till Lv Ulf, som kungjorde aftonens lekamliga spis. Under kungörelsen hade som vanligt pollettutbyte skett, så vår nybakade Hedersdruid Göran Lundgren ledde oss i den Walesiska nationalsången med avslutande hilsen och skål. Stämning steg snabbt likt en lärka mot skyn, ja jag vet det är höst, och det drillades i strupar och ut flögo orden om allt från jazz, snapsvisor till Havsresan, ända tills klockan var exakt tre timmar före spöktimmen, då vår ÄÄ förkunnade stolarna tillbaka och hörnan attackerades på nytt. Kistan flög genom salen och mellanlandade på borden för upptagande av tull, vilket renderade i det förnämliga tillskottet av 770 riksdaler. Allt förkunnat av vår tillförordnade Skm Ulf Nordblad. OÄ Bertil Göransson tog till orda och redogjorde för golftävlingen vid Riksmötet där tre walesare deltog. Tre veckor senare var det dags för Walesmästerskapet, anordnat av OÄ Stefan, som på sista hålet avgjorde och vann före Br Carsten. Influerad av denna inblick i Druidisk sportaktivitet reste sig ÄÄ i sin fulla längd, bad oss resa oss, varpå han utbringade en skål för Wales följt av ett Druidiskt leve. Jag undrar fortfarande vad glaset består av i våra rutor. Vad är ansträngningen på golfbanan mot detta verkliga uttryck av kraft. ÄÄ överlämnade, efter ytterligare sorl samt mer eller mindre goda historier, ordet till Hedersdruiden Göran, för att redogöra för vad som förekom på det 40:e Riksmötet. Men innan han berättade om Riksmötet ville han tacka för de gratulationer han fått efter sin utnämning till HD. De värmde, varpå han tog till orda. Efter denna information återupptogs sorlet, men nu mer dämpat eftersom kvällen började lida mot nästa dag. Så vid pass en timma före gastarnas uppvaknande, skildes vi med önskan om Kom godt hjem. 18 Logen Cynthus, Ulricehamn Bardating och Eubatmöte Bardatinget inleddes av ÄÄ Rolf Johansen som presenterades dagens ersättare, samt hälsade bröder och gäster välkomna. Under ideellt lyssnade vi till Going out of my hair med Guitar Army. De dagliga ärendena hänsköts till efterföljande eubatmöte. När vi åter var på plats påminde ÄÄ om Storlogemötet i Arvika hos logen Altair den 12/10, med anmälan senast den 27/9. Vi har arrangerat ett informationsmöte som gav i resultat att tre sökande anmält intresse och balloteras inom kort. ÄÄ påminde om Cynthusgolfen Det är dags att anmäla sitt intresse för att göra ett besök hos en mjölkbonde i Habo för att se mjölkningsrobotar i arbete. Det är Logen Taliesin som arrangerar studiebesöket. Referenten hade inte möjlighet att avnjuta kvällens måltid, men är övertygad om att kvällen förflöt som den brukar. Efter god mat och kaffe och kaka, utdelning av lotterivinster, så avslutades kvällen i sann druidisk anda. Lars Erik Göthager 36 Logen Iris, Göteborg Eubatmöte den 18 sept I vår Lund hade denna septemberkväll samlats 27 bröder av olika grader för att bevittna invigning av två nya bröder i höstterminens första Eubatmöte med reception. ÄÄ Oskar Beck hälsade tre hitresta gäster välkomna, ROÄ och nyutnämnd RSM Dan Bergeld, ROÄ Bo Björkman båda hemmahörande i Logen Aquila Karlstad samt Ringbroder Stefan Claesson Logen Excalibur som numera bor och verkar i Göteborg. 21 Logen Wales, Malmö Första efterlogen för terminen Efter avlägsnande av regalier skyndade di törstia harrarna, denna höstens första efterloge, mot den Walesiska hörnan där två välkända fular huserade, nämligen vår gode Lv Ulf Nordblad och SOÄ Lars-Åke Sevborn. Om än inte fra daggfogti gren, så kunde de nästan höras sjonga så det ronga, när harrarna och fularna beställde och exekverade livsgivande elixir i skilda tappningar. Ett tjog ägg, förlåt, minuter senare kallade skeppsklockan oss, att i någorlunda ordnad tropp, bege oss till borden i matsalen. Två nya bröder, Kenneth Quick samt Johan Bergeld välkomnades i eubatgraden. Det hör inte till det vanliga att en recipient har två bröder som faddrar där båda är ROÄ, i detta fall fick recipienden Johan Bergeld ta emot eubatregalien ur sin faders, ROÄ Dan Bergelds hand, men ledsagande broder var ROÄ Bo Björkman. För oss var denna kväll med två nya bröder som förstärker vår Loge en bra start på hösten. Vi önskar våra nya bröder lycka till på den fortsatta färden i den Druidiska Världen och hoppas de snart känner sig som en del av vår brödraskap. Vårt FU har briljerat med att höja ribban avsevärt vad man kan åstadkomma, när alla sinnen är samspelta. Efterlogen bestod av en superb tre rätters 17

18 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 meny komponerad av t.f. Lv Lennart Sjöberg som var lite av en tusenkonstnär, han hade läget under kontroll trots avsaknaden av vår Bartender och kvällen framskred i lugn och harmoni med olika tal väl dirigerad av vår toastmaster M Anders Åbrandt. Talet till recipienderna hölls av ROÄ Dan Bergeld och besvarades av båda recipiender. Efter att ÄÄ Oskar Beck överlämnat recipiendpaketet och återigen hälsat båda bröder välkomna i bröderkretsen, tackade ROÄ Bo Björkman FU för den väl tillagade maten och förnämliga uppvaktningen vid middagsbordet, vandrade bröderna ut i natten med en behaglig känsla att nog är det läggdags när klockan börjar närmar sig midnatt. Vi ser redan nu framemot nästa möte då fem bröder skall ta emot Stjärntecken av SL Västanlands ämbetsmän. Vid pennan OB 37 Logen Hesperus, Malmö Vårt första möte efter sommaruppehållet samlades 33 bröder i Lunden för Eubatmöte. Parentation genomfördes för vår broder OÄ Mats Renman. Vi gästades denna kväll av fem bröder från logen Vasa. Från läktaren spelades stämningsfull musik, bland annat Jag hade en gång en båt med text och musik av Cornelis Vreeswijk. Kräftskiva hade vi traditionsenligt i efterlogen. Det var rikligt med goda kräftor. Till detta räkor, bröd, ost, paj med en god sås. ÄÄ kunde i välkomsttalet hälsa fyra presumtiva bröder välkomna. Vi satsar nu stort på att få fler bröder ÄÄ Ebbe Jönsson, Vasa och egen ÄÄ Gunnar Edebrand som medlemmar. ÄÄ hälsade också vår nyutnämnde RSMÄ Anders Eriksson välkommen. Att Hesperus nu har den näst högste ämbetsmannen i Druid-Orden i sina led är stort. Vi sjöng många visor om kräftor under ledning av Sten Stjernkvist, som har ett förflutet som dansbandsmusiker. Sten underhöll oss verkligen bra. Vi kommer säkert att anlita honom fler gånger. Hesperusgram och blommor utdelades till fyra bröder som under sommaren fyllt 75 år. Dessa var Gert Borgström, Allan Olofsson, Sigvard Winkle och Inge Erlandsson. Efter mat, sång och lotteri var det dags att efter en trevlig kväll i bröders samvaro avsluta höstens första möte. Bardating Efter ett ritualenligt genomfört Bardating med skön musik från läktaren med bland annat Time to say goodbye med musik av Sartori och sång av Paul Potts följde i efterlogen sedvanlig god mat till alla 25 närvarande. ÄÄ presenterade fem närvarande personer som kanske kommer att bli bröder i vår loge. Hesperus växer! Kvällens föredrag var denna kväll En olympisk vinterkrönika med journalisten Åke Stoltz tidigare sportchef på Sydsvenskan mellan Åke har gett ut boken Ringar av is som han refererade ur. Boken är en ambitiös krönika över vinterolympiaderna. Sveriges tre stora idrottsmän i modern tid är enligt Åke i Åke Stoltz signerar sin bok till från vänster Roland Olsson och Björn Gerdhem nämnd ordning Björn Borg, Ingemar Stenmark och Zlatan Ibrahimovic. Bild: Allan Olofsson Text: Gunnar Edebrand 38 Logen Karlavagnen, Sundsvall Äntligen fredag! Den 6 september var höstens första Eu-möte och många bröder kom till logen denna vackra fredag kväll. Det nyinstallerade registreringsprogrammet OGMA skötte sig förträffligt med hjälp av Br. Hans Lindahl som är MÄ behjälplig. Hans Berggren loggar in i OGMA, Torbjörn Lindahl sköter registreringen Eldöverbringelsen utfördes högtidligt och ritualenligt av vår ÄÄ Jimmy Fondelius med HB. Glädjande meddelar ÄÄ att två presumtiva bröder just nu informerades om vår orden i förrummet. Under ordet fritt uttryckte en broder det de flesta kände denna kväll - jag har längtat hit för att bara få koppla av! I efterlogen var det uppdukat av LV Mikael Söderberg och hans manskap i FU för brödramåltiden. Efter måltiden var det inget speciellt tema för efterlogen, bröderna hade mycket att ventilera med varandra om vad som hänt under den gångna sommaren. Glädjande var att de två som informerats om vår loge båda undertecknat ansökan om inträde! Text Håkan Löfgren Foto Rolf Granqvist 55 Logen Thesevs, Linköping Druidstämma och Eubatmöte. Det var det tredje mötet för terminen som MÄ kunde räkna in 35 bröder till Druidstämman där vi kunde ballotera två presumtiva bröder, vilka kommer att kallas till reception om 14 dagar. Efter en stunds paus öppnade ÄÄ Eubatmötet, då hade antalet närvarande ökat till 39 bröder. Mötet inleddes med parentation över vår stiftarbroder OÄ Harald Engström, vilken avled i en ålder av nästa 97 år. Under 48 år var han medlem i Druid-Orden. Br Harald flyttade till Malmö i början av 1990-talet, varför det inte är många av Thesevsbröderna som träffat honom. Br MÄ uppmanade oss att så många som möjligt skulle närvara vid den gemensamma Bardgradgivningen den 22:dra oktober, då det är fyra Thesevsbröder som kommer att erhålla denna grad. I efterlogen bjöds vi på en härlig indieninspirerad måltid, varefter vi fick en lektion i kryddornas underbara värld, bland annat hur många frukter med varierande smaker som ingår i paprikasläktet. CGS 61 Logen Halör, Höllviken Druidstämma den 5 september ÄÄ Paul Ljungqvist hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren till terminens första möte i lunden och startade med Druidstämma, den blev lång, många viktiga frågor behandlades. ÄÄ tog beslutet att ställa in efterföljande Eu möte. Annars hade det blivit nattamat i efterlogen. Till kvällens efterloge hade det annonserats ut att journalisten Joakim Palmquist från Sydsvenskan kommer och berättar om undre världen i Malmö. Efter god mat och dryck, några tal och traditionell sång var det dags för Joakim att träda fram. 18

19 Nr 8 oktober 2013 Joakim har jobbat som kriminalreporter i drygt 20 år och är väl insatt i den kriminella världen som finns i Malmö med olika gängfalanger mm. Ett mycket intressant föredrag och samtidigt skrämmande, allt råare och kallt mördande har blivit vardagsmat i Malmö numera. Beställningsmord eller rena avrättningar sker rent öppet på gator torg i Malmö nu och allmänheten har också drabbats. Polisen jobbar hårt med att få stopp på detta och ett annat sätt är att skriva om det i dagstidningar och böcker som Joakim gör. Det var ett fängslande föredrag och Joakim berättade också om hur han lyckades att få Peter Mangs att tala och erkänna. Det blev en minnesvärd kväll. ÄÄ överlämnade en fin bukett blommor till Joakim tackade för ett intressant föredrag. Joakim hade tagit med sig en låda med en bok han skrivit och det blev kö till boklådan och Joakim fick signera böcker så pennan glödde. Kvällen blev rätt sen innan vi gick hem, i den ljumma natten. Tack till FU och övriga bröder för ånyo en trevlig kväll i goda bröders sällskap. Ulf Liljegren Logen 68 Cernunnos, Höganäs Druidstämma och Eubatmöte 10 sept. Hösten är på väg och med den är logen på nytt i gång. 21 bröder samlades för att genomföra förkortad druidstämma och eubatmöte. ÄÄ Tommy Hägg hälsade bröderna välkomna till ett nytt Logeår. TJOÄ Bo Norberg läste dikten sommaren är slut. Mötet avslutades i E F E. Stämningen i efterlogen var god bröderna lät sig väl smakas av den skånska sillmackan och pannbiffen samt desserten tårta och kaffe. Vår pratglade ÄÄ talade som vanligt till bröderna och hoppades att den sökande brodern skall känna sig välkommen. MÄ Mikael Landelius överlämnade blommor till OÄ Kjell Ljungren som fyllt 80 år, OÄ Bo Norberg som fyllt 75 år, samt vår ÄÄ Tommy Hägg som fyllt 70 år, det sjöngs och hurrades för jubilarerna. Efter en givande logkväll kunde bröderna ta sig hem i den ljumma kvällen. Kaj Jönsson Svensk Druid-Tidning sjöng vi en sång om goda viner från Bordeaux - men vadeux. En genuint trevlig afton tog till sist slut. Dags att ge sig ut till cyklar och bilar utan att ramla ner i alla utgrävningar i Växjös gatunät. Det grävs för fjärrvärme,fjärrkyla och fjärrnånting. Måhända behövs en fjärrskådare för att se ljuset i tunneln? Text Hans Petersson. Foto Joachim Hultgren 75 Logen Capella, Linköping Eubatreception Det är alltid trevligt och träffas på våra torsdagskvällar och extra trevligt är det då vi har Eubatreception. Denna gång recipierade de två nya bröderna Roland Nordahl och Jan- Olof Thorsten. Receptionen genomfördes under högtidliga former. Det är något speciellt med denna reception och man tänker gärna tillbaka på hur man själv uppfattade det hela. Lite oro, lite mystik och en massa nya vänner. Vi önskar våra nya bröder varmt och innerligt välkomna. Under efterlogen åt vi gott och broder Jan-Olof höll recipiendernas tacktal. Detta gjorde han med bravur på ett varmt och personligt sätt. Under hösten kommer våra nya bröder att få hålla ett sk Ego-föredrag, där de på ett personligt sätt får berätta lite om sig själva och sin bakgrund. Vi har anammat detta under en period och vi tycker alla det är ett bra sätt att lära känna varandra. Vi hoppas och tror att våra nya bröder kommer att trivas i vår gemenskap. Text & bild: Thomas Lindvall, Ark 73 Logen Värend, Växjö Eubatmöte 18 sept A slow boat to China. I efterlogen fick vi lyssna till broder Anders Rendells informativa och högintressanta föredrag om Kina. Många frågor ställdes löpande under föredraget. Intresset var definitivt på topp! Huvuddragen i föredraget handlade om Getingekoncernens outsourcing av utvalda arbetsintensiva produkter till Kina men berörde också en hel del av vardagslivet i och kring fabriksområdet. Getinge tillverkar utrustning för sjukhus och laboratorier. Temperaturen i fabriken reg- Anders Rendell och ÄÄ Lars Magnusson leras helt av utomhusklimatet. Vintertid kan det alltså vara minusgrader och sommartid hett som i en bastu! Anders visade även bilder och berättade om trafiken och omgivningarna. Broder Karl-Eric Johansson hade nyligen fyllt 80 år. ÄÄ Lars Magnusson överlämnade härlig höstblombukett i samband med hyllningstalet. Dessförinnan hade Karl-Eric informerat om Östanland Open i Trummenäs utanför Karlskrona (Golf). Här kom broder Torbjörn Wallenborg på en hedrande andraplats. Logen Värendteamet kom också på andraplats som lag. Nästa år kommer Logen Värend att stå som arrangör av tävlingen. I efterlogen lät vi oss väl smaka av det fylliga, balanserade italienska vinet som broder Karl-Eric bjöd på. Passade perfekt till slottssteken! Visserligen 78 Logen Avalon Älmhult Eubatmöte 19 september Denna torsdagskväll hade norska förtecken. I Druidgårdens matsal serverades norsk räksoppa, kokt norsk torsk och inte minst norsk Linie Aquavit därtill. Det hade inte varit fel om kvällens vikarierande ÄÄ, Tommy Almkvist, hade hälsat bröderna välkomna med en Norge-historia vid öppnandet av terminens andra Eubatmöte. Så blev dock inte fallet, utan vi fick istället lyssna till en dikt av Tage Danielsson om stjärnskådaren Galileo. Den var roligt den också. På Druidgården finns sedan en tid en s k hjärtstartare, och inom kort genomföres dessutom utbildning på densamma. Bara att hoppas att den aldrig ska behöva användas. Tvenne städdagar för uppsnyggning runt Druidgården hade genomförts sedan förra mötet. Dock med mycket dålig uppslutning av bröderna, vilket var beklagligt. Ny städdag blir aktuell till våren. TjOÄ Jan Isaksson informerade åter om de fem nya kandidater som är intresserade av medlemskap. Ett informationsmöte för dessa kommer att hållas i början av oktober. Den från förra mötet uppskjutna musikstunden, då tekniska hinder gjorde musik omöjlig, kunde nu istället genomföras utan problem. Skr presenterade melodin, Moonlight Serenade med Glenn Millers orkester och berättade om det legendariska storbandet. Bengt-Göran Ohlsson hedrades för 200 möten Två jubilarer uppmärksammades i samband med vår norska måltid. Broder Bengt-Göran Ohlsson fick mottaga trohetstecken för närvaro 19

20 Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 på minst 200 möten, och broder Lars-Göran Nilsson för uppnådda 70 levnadsår. Den senare fick också ett varmt tack från kvällens ÄÄ Tommy Almkvist för idogt arbete med lagerhållning och införskaffning av våra förbrukningsvaror på Druidgården. En, som alla vi barkunder förstår, oerhört viktig arbetsgärning. Huruvida kaffet och kakorna även de var av norskt ursprung är obekant, men dock mindre troligt. Alf Carlsson Lars-Göran Nilsson uppvaktades för passerad födelsedag Br Lars Forsman kände inspirationen flöda, kanske på grund av den goda maten, och berättade en historia, vilken strax följdes av flera från andra bröder. Nivån på dessa (historierna, inte bröderna) var på en behagligt låg nivå, och lämpar sig därför inte för återgivande i denna honorabla tidning. Och i lotteridragningen fick br Jan Andersson, logen Cynthus, sin belöning för att han tagit sig till Borås, i det att han som förste man fick välja fritt från prisbordet. Och ut i den mörka men ljumma kvällen tågade så bröderna envar till sitt tjäll. För DD (Daglediga Druider) fortsatte samvaron en vecka senare med ett mycket intressant studiebesök i Gnosjö, på Hylténs industrimuseum. 79 Logen Excalibur, Borås Druidstämma och eubatmöte 4 september (och ett studiebesök) Så är den då äntligen här, den vår de svage kalla höst (Karlfeldt) så att vi med gott samvete kan dra oss inomhus för att ånyo avnjuta bröders sällskap. Fast somliga föredrog uppenbarligen att ha sommarlov ännu en tid, närvaroprocenten var betänkligt låg. Druidstämman avklarades på nolltid sedan Skm Petri Karhu förklarat det där med debet och kredit. Vid eubatmötet föredrogs desto fler ärenden. Rekrytering av nya bröder är en alltid aktuell fråga, liksom logemästerskapet i golf, vilket vanligtvis brukar locka ett tretal deltagare. Hågade bröder från såväl Cynthus, Excalibur som Taliesin är inbjudna till ett studiebesök i Habo för att närmare beskåda en modern mjölkningsanläggning, ett lägligt tillfälle att få umgås med både folk och fä. Att ordenslokalens musikanläggning denna kväll var ur funktion var inte enbart av ondo, bröderna kände sitt ansvar att låta à capellatonerna ljuda ut i Lunden. Under sommaren hade br Lars-Gunnar Dahlin uppnått den ålder då han kan börja avnjuta sitt otium cum dignitate. För detta uppvaktades han i efterlogen med något som Churchill sägs ha uppskattat, förutsatt att den var torr, kall och gratis. Till brödernas förkovran meddelade MÄ Lars Forsman vilka utskott som finns i logen, samt vilka som ingår i dessa. Ett anslag med dessa uppgifter kommer att sättas upp i baren. På så sätt vet alla brr vart de kan vända sig med olika förslag och spörsmål. Annonsera i Svensk Druid-Tidning - Det lönar sig! 1/1-sida, 185 x 260 mm 2.500:- 1/2-sida, -stående 90 x 260 mm 1.500:- 1/2-sida, -liggande 185 x 128 mm 1.500:- 1/3-sida, -stående 90 x 172 mm 1.000:- 1/3-sida, -liggande 185 x 83 mm 1.000:- 1/4-sida, -stående 90 x 128 mm 850:- Modul, -liggande 90 x 50 mm 350:- Modul, -liggande 185 x 50 mm 700:- Helårs annonsering, 10 nummer,./. 25% Till ovan angivna annonspriser tillkommer eventuell layout hjälp. Ring eller maila till: Göran Lindgren eller mail: för kostnadsförslag. Hylténs Metallvarufabrik fanns mellan 1874 och Men då tog verksamheten slut, man låste och gick hem. Sedan har fabriken fått stå orörd fram till i våra dagar, och man kan där beskåda en helt intakt metallindustri med råvaror, maskiner och färdiga produkter från mitten av förra seklet. Bättre symbol för Gnosjöandan torde vara svårt att finna. Och guiderna Gun och Conny tog sig tid att sätta i gång maskinerna och demonstrera hur verksamheten bedrevs. Förvisso ett utflyktsmål att rekommendera. Uno Axelsson Korrekt placering av Förtjänsttecken Trohetstecken Ex-regalie Hedersdruid Ordens Förtjänsttecken Ordens Stjärntecken Ordens Jubelveteran Ordens Veteran Ex regalier RSL - rött SL - blått GL - grönt Stjärnan, visar medlemskapet i IGLD Alla utmärkelsetecken bäres till högtidsdräkt vid Druid-Ordens sammankomster och banketter. Endast en exregalie för varje nivå (grundloge, storloge, Rikstorlogen) får bäras. Detsamma gäller för förtjänst- och trohetstecken. Mer information på Ordenscirkulär 313 & 317! 20

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Sida 1 av 8 Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Söndagen den 2 april samlades 23 förväntansfulla golfare på World of Golf för att med Olkaresors golfbuss från Brännö ta sig till

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning 1/11 Organ för Logen Nr 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. februari 2011 God fortsättning på det nya Odd Fellow-året, som speciellt under första halvan kommer att vara mycket intressant men också utmanande

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Strax före kl. sju på lördagmorgonen samlades 47 förväntansfulla resenärer på Gärdes parkering. Nu var det äntligen dags för årets höjdpunkt och ordningssamma

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Skogstomten Stures dagbok

Skogstomten Stures dagbok Skogstomten Stures dagbok Sara Kåll, 2013. Måndag Tidigt på morgonen var luften frisk. Solen tittade fram och i mina kinder kände jag, att temperaturen var ett par grader på minus. Idag har jag suttit

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hot Iron Tyrolen tour 2011

Hot Iron Tyrolen tour 2011 Hot Iron Tyrolen tour 2011 Den 16/7 2011 samlades 9st. Hot Iron medlemmar på 8st. mc för en 400:a mila tripp till Tyrolen. Samling och start Kårtorp. Första dagen avverkades i lagom takt på mindre vägar

Läs mer

På tur till våren och värmen

På tur till våren och värmen På tur till våren och värmen i Skåne Lördagen den 21 april anträdde vasasyskon från Logen Uddevalla och Mellerud resan till Ängelholm. Det skall genast sägas, att värmen i rubriken syftar till den värme

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Svarta Örnar Mina Bröder!

Svarta Örnar Mina Bröder! Från Utsikten i De Sju Härader! Ansvarig utgivare: Styrande Mästare Kenneth Harrysson lsm.ldsh@soo.nu redaktör: Lennart Andersson manadsblad.ldsh@soo.nu Layout & Produktion: Litorapid Media Ab göteborg

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Hallandsresan november

Hallandsresan november Hallandsresan 2013 8-10 november Tärnan on tour Halland 8-10 november 2013 Tärnan on tour Efter flera års uppehåll i flerdagsresandet kände vi, Karin Lindström och Susanne Stilling, att det vore kul att

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 INNEHÅLL BestKust Feskarna 1:a resan upp till Söröya blev en blåsig fiskevecka med massor av fisk Söröya Nord-Noge 27/5 5/6 05 Avresa från Göteborg

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bouleturnering vid Westerqwarn

Bouleturnering vid Westerqwarn Bouleturnering vid Westerqwarn Westerqwarn i slutet av maj månad, bedövande vackert i försommarskrud och med Kolbäcksån porlande i bakgrunden. Och de historiska berömda vingslagen känns faktiskt påtagliga.

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Holmiadagen 2013 Det klappar

Holmiadagen 2013 Det klappar Holmiadagen 2013 Det klappar En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition, enligt ett bevingat uttryck. Kanske utbildning är på väg att bli tradition i vår loge. För två

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!.

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Resebrev nr 5, 2013 Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Nu var det länge sedan vi skrev ett resebrev o detta kan ju bero på att vi varit hemma i Sverige en hel del i sommar.

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan.

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan. Hej VIP medlem! Det är tidigt tisdag morgon! Det blev verkligen en grillfest på hotel Skansen som heter duga! Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta.

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta. Tommy Söderberg gästade Idrottsgillet torsdagen den 31 oktober. Lunchmötet var välbesökt med 52 deltagare och avhölls denna gång på restaurang Lundia. Tommy gav en inspirerande och engagerad föreläsning

Läs mer

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017 Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var tidigare två självständiga städer. Buda ligger på vänstra sidan av floden Donau och Pest på den högra. År 1873 blev de till en stad som idag

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo.

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Resa med SPF 2016-09-12--13. Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Dag 1. Gemensam samling vid bussterminalen i Ulricehamn kl.06.00. Första etappen som bestod av tre blandade ressällskap som skulle

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer