ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 1 8 6 5 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Grundat 1865 Årsredovisning 2012 Innehåll Till aktieägarna 3 Rederi AB Gotland Verksamhetsåret i korthet 5 Våra värderingar och vårt ansvarstagande 6-7 Rederi AB Gotland Koncernen 8 Produkttank 9 Gotlandstrafiken 10 Hotellverksamheten 11 Rederi AB Gotlands aktie Förvaltningsberättelse Verksamheten i sammandrag 16 Resultaträkning 17 Balansräkning Kassaflödeanalys 20 Redovisnings- och värderingsprinciper 21 Noter till koncernens och moderbolagets bokslut Revisionsberättelse 30 Styrelse 31 Fartyg och befraktare Årsredovisningen finns även tillgänglig på vår hemsida. Årsstämman äger rum i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, den 28 maj 2013, klockan

3 Jan-Eric Nilsson, ordförande. Håkan Johansson, verkställande direktör. Till aktieägarna Bolagets 148:e verksamhetsår präglades av stabil utveckling och resultatförbättring i en omgivning där såväl länder som företag satts under hårda prov. Den starka svenska kronan ger besöksnäringen i Sverige hårdare konkurrens från destinationer utomlands och det är därför mycket glädjande att se Gotlands attraktivitet bestå. Bolaget fortsatte att koncentrera produkttankflottan till fartyg med medellång räckvidd genom försäljningen av det mindre M/T Wisby Teak och leveranserna av de större systerfartygen M/T Ami och M/T Alice, den sistnämnda levererad i januari Under året såldes även en av bolagets trotjänare, M/S Betancuria (ex Thjelvar) till NLC Ferry OY. Fartyget går idag under namnet Wasa Express och trafikerar Umeå-Vasa. Bolagets viktigaste fråga under 2013 är den kommande upphandlingen av Gotlandstrafiken från februari 2017 och framåt. Vi anser oss ha alla förutsättningar att konkurrera i upphandlingen. Koncernen inledde under året investeringen i ett nytt hotellkomplex i Visby, etapp 2 av Visby HamnHotell. Hotellet kommer stå klart till sommaren 2013 med totalt 214 rum, vilket gör det till Gotlands största hotell. Vi har ett framgångsrikt verksamhetsår bakom oss. För en stabil utveckling och resultatförbättring i ett rådande affärsklimat har bolagets strategi bidragit i stor utsträckning - att sträva efter låg risk och god likviditet vilket ger både motståndskraft och handlingskraft. Ett stort tack till alla medarbetare för era insatser! Produkttankmarknaden har sett en återhämtning under senare delen av året, vilken även har fortsatt en bit in i Produkttankmarknadens framtid är fortsatt osäker även om vi ser en viss tendens till förbättrade intäkter det senaste halvåret. Jan-Eric Nilsson Ordförande Håkan Johansson Verkställande direktör Gotlandstrafiken hade 2012 en ökning av resandet utanför högsäsongen. Under sommaren visade resandet en marginell nedgång och sett över hela året minskade det totala antalet passagerare med 0,5 procent till Detta trots den ökade konkurrensen från andra destinationer och en stark svensk valuta vilket är ett gott betyg på Gotlands attraktionskraft. 3

4 Rederi AB Gotland Rederi AB Gotland är Sveriges äldsta rederi och 2012 var rederiets 148:e verksamhetsår Gotlandsbolaget grundas under namnet Ångfartygsbolaget Gotland. Rederiets första fartyg hette Wisby Bolaget bildar Gotlands Turistförening som genom åren har varit en viktig aktör för besöksnäringen på ön Fartyget Christofer Polhem möjliggör biltransporter till och från Gotland via ro-ro-funktion (roll on, roll off). 1964, 1972, 1980, 1999, 2003, 2006 Milstolpar för nya generationer fartyg i Gotlandstrafiken talsgenerationen av bil- och passagerarfärjor byggdes i Holland, 1970-talsgenerationen i forna Jugoslavien och 1980-talsgenerationen i Sverige. Runt millennieskiftet levererades de nya generationerna av höghastighetsfärjor, SF700 från Frankrike 1999, två SF1500 från Kina 2003 och ytterligare en SF700-färja från Italien Rederi AB Gotland förvärvar Rederi AB Nordö och blir därmed ensam entreprenör i Gotlandstrafiken Samarbete med SKB inleds genom att rederiet får managementuppdrag för M/S Sigyn. Samarbetet varade till och med Regionaltrafik bedrivs via det egna flygbolaget Avia. Bolaget såldes Rederi AB Gotland förlorar Gotlandstrafiken efter 122 år och annan operatör träder in Satsning på produkttankfartyg inleds genom samarbete med Torm A/S Gotlandstrafiken återgår till Rederi AB Gotland via dotterbolaget Destination Gotland AB Den första enkelskroviga snabbfärjan av typ High Speed Craft sätts i trafik, HSC Gotland (namnändrad 2003 till HSC Gotlandia) De två i Kina nybyggda snabbfärjorna M/S Visby och M/S Gotland gör Gotlandstrafiken till ett av världens mest moderna sjötrafiksystem HSC Gotlandia II levereras från Italien och sätts in i Gotlandstrafiken. 2006, 2007, 2008 Gotlandsbolaget tar leverans av fyra produkttankfartyg med isklass 1A Super byggda vid Guangzhou Shipyard International Co i Kina Nytt avtal träder i kraft för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet för perioden 1/ / GotlandsResor AB införlivas återigen i koncernen Avtalet för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet förlängs med två år till den 31/ Rederiet investerar i ett nytt segment inom sjöfarten genom förvärv av fyra mindre fartyg för service inom vindkraftssektorn. 2012, 2013 Två tons produkttankfartyg, s.k. Handysize levereras från GSI-varvet i Kina. 4

5 Dop av M/T Ami i Guangzhou i oktober Bilden visar VD Håkan Johansson och fartygets gudmor Ann-Marie Åhström, VD för Gotland Tankers AB samt varvschefen Mr. Han. Verksamhetsåret i korthet 1 januari 31 december 2012 Resultatet efter finansnetto uppgick till 173 Mkr (70). Omsättningen var Mkr (1 809) Koncernens fartyg har haft en god sysselsättning under verksamhetsåret. Rederiets fyra snabbfärjor har under hela perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken. Även M/S Gute har hela perioden varit sysselsatt som reservfartyg i Gotlandstrafiken. M/S Betancuria (ex. Thjelvar) såldes under året till NLC Ferry Oy och är omdöpt till M/S Wasa Express och trafikerar Umeå-Vasa. Under 2012 reste passagerare med färjorna, en marginell minskning med 0,5 % jämfört med Koncernens produkttankfartyg är dels sysselsatta genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom bortfraktning på bareboatbasis eller timecharterbasis. Under hösten 2012 tog rederiet leverans av det första av två nybyggen hos GSI-varvet i Kina, ett tons produkttankfartyg, så kallat Handysize. Fartyget, M/T Ami, är bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistics Pte. (Systerfartyget M/T Alice levererades i januari 2013.) Vidare förvärvades 50 procent i två nyproducerade produkttankfartyg, M/T Allegro och M/T Amorina på ton vardera. Under året försåldes M/T Wisby Teak och koncernens 50-procentiga andel i M/T Tosca. Produkttankmarknaden har under senare delen av 2012 återhämtat sig något jämfört med föregående år. En tillbyggnad av Visby HamnHotell påbörjades under året med tre nya fastigheter samtidigt som den äldre delen avvecklas. Vid färdigställandet, i juni 2013, kommer hotellet att erbjuda 214 rum med 509 bäddar, pool, relaxavdelning, m.m. 5

6 Våra värderingar och vårt ansvarstagande Våra värderingar Vår verksamhet vilar på ett antal grundläggande värderingar: Vi ska vara ett framgångsrikt och välrenommerat företag. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi åtnjuter förtroende för vår verksamhet. Vi ska tekniskt ligga i framkant inom färje- och produkttanksjöfarten, d v s våra två större affärsområden, vilket förutsätter en hög handlingsberedskap och därmed en god soliditet och likviditet. Vårt företag består av såväl förtroendekapital som ekonomiskt kapital. Vårt agerande, internt som externt, måste därför alltid bidra till att förvalta och utveckla dessa två former av kapital. Vårt ansvarstagande Relationen med våra intressenter är mycket viktig för oss på Rederi AB Gotland. Vi strävar efter att agera ansvarsfullt gentemot dem som är beroende av oss och som vi är beroende av. Vårt miljöansvar är övergripande och vänder sig till alla våra intressenter. Det innebär att vi värnar om den gemensamma miljön och om en hållbar utveckling. Detta gör vi genom att minimera den inverkan på den marina miljön som vår verksamhet har, bland annat genom att ständigt verka för att minimera utsläppen av växthusgaser. En konsekvens av detta är att vi har en miljöeffektiv färjeflotta och att vi bedriver fortlöpande utvecklingsarbete för miljöförbättringar. Vi tar ansvar gentemot samhället där Gotland har en särställ- Rederi AB Gotland är i sin operativa drift kvalitets- och miljöledningscertifierat enligt ISO 9001 och ISO sedan

7 Våra värderingar och vårt ansvarstagande ning. För färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet innebär detta att den ska bedrivas på ett effektivt, tryggt och samhällsekonomiskt positivt sätt. Att det gotländska samhället och näringslivet växer och utvecklas är nödvändiga villkor för att vår kärnverksamhet, färjetrafiken till och från Gotland, ska utvecklas. Därför har Rederi AB Gotland ända sedan sitt grundande år 1865 varit en viktig faktor i utvecklingen av Gotland och öns attraktivitet som hemort och besöksmål. Därför sträcker sig våra insatser och investeringar även utanför den direkta rederirörelsen. Under de senaste åren har vårt engagemang omfattat en stor bredd av projekt, från utbildning och kultursatsningar till hotell och boendeanläggningar. Syftet med dessa investeringar är att göra Gotland så attraktivt som möjligt och att därmed skapa en maximal grund för Gotlandstrafiken genom vårt dotterbolag Destination Gotland. Rederi AB Gotland visar ansvar gentemot kunderna genom att alltid eftersträva bästa kvalitet på företagets produkter och tjänster. Med kunder avser vi alla kategorier, från enskilda passagerare på våra färjor till en befraktare av våra produkttankers. Vi ska eftersträva att erbjuda kunderna trygghet, god service, kostnadseffektivitet och kontinuitet. Vi visar ansvar gentemot de anställda genom att verka för god hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatserna. Inför högsäsongen erbjuder vi utbildning och arbete till över 500 personer i koncernen. Två tredjedelar av våra ca aktieägare är gotlänningar. Det leder till att vi tar ett ansvar gentemot våra ägare på flera sätt. Vi strävar efter att upprätthålla en högklassig färjetrafik mellan Gotland och fastlandet och verkar för att göra Gotland så attraktivt som möjligt. 7

8 Rederi AB Gotland koncernen Rederi AB Gotlands affärsidé är att förränta kapital främst genom investeringar i fartyg inom färje, ro-ro och produkttanksjöfart. Kärnkompetensen i bolaget har vuxit fram ur 148 års successivt arbete med utveckling av nya generationer sjötransportsystem för Gotlandstrafiken. Förmågan att utveckla nya generationer fartyg har även kommit till nytta inom produkttankområdet. Strategiskt har Rederi AB Gotland valt att satsa på system och fartyg i teknikens framkant vilket resulterat i ett modernt sjötransportsystem för Gotlandstrafiken. Inom produkttank har Rederi AB Gotland utvecklat en ny klass MR-fartyg med isklass 1A Super som kallas Gotlandklassen. Gotland Tankers AB förvaltar och har operativt ansvar för koncernens tonnage inom produkttank. VD för Gotland Tankers AB är Ann-Marie Åström. Bolaget är en underkoncern till Rederi AB Gotland med ett flertal fartygsägande dotterbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom att uthyras på kontraktsbasis. De fartyg som inte uthyrs på bareboatbasis opereras genom avtal för tekniskt management vilket inkluderar såväl drift och underhåll som bemanning av fartygen. Koncernens innehav av passagerarfärjor opereras av Destination Gotland AB inom ramen för Gotlandstrafiken. VD för Destination Gotland AB är Christer Bruzelius. Bolaget bedriver Gotlandstrafiken med stöd från svenska Staten genom ett avtal med Trafikverket. Nuvarande avtal gäller till 31 januari Under 2011 tecknades ett korttidsavtal som förlänger uppdraget för Destination Gotland ytterligare två år, fram till 31 januari Trafiken bedrivs med fyra snabbgående färjor varav två större fartyg är i trafik året runt och två mindre förstärker vår- och hösttrafiken och den för Gotland trafikintensiva sommarperioden. För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB med VD Carina Hammander. Bolaget äger och driver Visbys största hotell, Visby HamnHotell liksom Gustavsvik norr om Visby med uthyrning av stugor, lägenheter och Bed & Breakfast. Verksamheten inrymmer även hotellverksamhet på hyrda fastigheter och resebyråverksamhet. Visby HamnHotell drivs året runt medan övriga delar av verksamheten lever upp under sommaren då många besöker Gotland. 8

9 Produkttank Gotland Tankers AB Rederi AB Gotland-koncernen förvärvade tillsammans med Torm A/S tre produkttankfartyg år Med denna affär hade ett samarbete inletts som sedan utvecklades mycket positivt. Idag är Rederi AB Gotland, genom dotterbolag, ägare till 14 produkttankfartyg i storlekarna ton. Sju av dessa ägs till 50 procent. Produkttankmarknaden indelas efter storleken på fartygen dödviktston benämns småtank, ton Handysize, ton Medium Range (MR), ton Long Range 1 (LR1) och ton Long Range 2 (LR2). Ett vanligt sätt att förbättra tillgängligheten på marknaden och att sprida riskerna är att samarbeta i s.k. pooler. Koncernen är delägare i Hafnia Management A/S. Hafnia driver två pooler, Hafnia MR Pool och Straits Tankers LR Pool, den sistnämnda tillsammans med Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Rederiets fem helägda fartyg i dessa storleksklasser är sysselsatta i dessa pooler. År 2006 inleddes ett samarbete med gotlandsbaserade Wisby Tankers AB då man köpte in 50 procent av fartyget M/T Wisby Verity. Idag äger Gotland Tankers AB tillsammans med Wisby Tankers AB ytterligare ett fartyg, M/T Wisby Wave gemensamt samt managementbolaget Wisby Shipmanagement AB. Under hösten tog Rederiet leverans av det första av två nybyggen på ton hos GSI-varvet i Kina. Fartyget M/T Ami är bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistic Pte. Systerfartyget M/T Alice levererades i januari Koncernen förvärvade under året 50 procent av fartygen M/T Amorina och M/T Allegro, båda på ton, i samband med leverans från Trogir-varvet i Kroatien. Dessa fartyg är bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. Under året såldes M/T Wisby Teak på ton samt koncernens 50-procentiga innehav i M/T Tosca på ton. Rederiet inledde ett samarbete med Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) år 2002 då hälften av M/T Bolero förvärvades. Idag äger koncernen fem fartyg tillsammans med Laurin Maritime. Gotland Sofia Wisby Verity Wisby Wave Tambourin Gotland Carolina Tarantella Gotland Aliya Gotland Marieann Alice Ami Anna Victoria Allegro Tintomara Amorina Positioner för produkttankfartygen den 9 april

10 Gotlandstrafiken Historik År 1865 bildades Ångfartygsaktiebolaget Gotland, sedermera Rederi AB Gotland, i syfte att säkerställa en reguljär färjeförbindelse mellan Gotland och det svenska fastlandet. Samtliga gotlänningar inbjöds att teckna aktier och än idag är två tredjedelar av aktieägarna i bolaget gotlänningar. Under hela 1900-talet utvecklades trafiken och i dag är Gotlandstrafiken en helintegrerad del av hela det gotländska samhällets försörjning. De flesta varor som konsumeras och produceras på ön ankommer och avgår just-in-time med färjorna. Samtidigt skall resebehoven hos såväl gotlänningar som besökare tillgodoses. Statligt stöd Gotlandstrafiken utgör en del av den svenska trafikinfrastrukturen då den motsvarar både riksväg och järnväg till ön. Trafiken har alltid bedrivits i privat regi men från 1971 lämnar staten ett stöd till trafiken för att medge ett större trafikutbud än vad marknaden annars kunnat bära, speciellt under lågsäsong vintertid. För att möjliggöra och bidra till en hållbar tillväxt på Gotland måste Gotlandtrafiken dimensioneras för att tillmötesgå behovet hos gotlänningar, besökare och näringsliv, med säsongsvariationer. Miljö Miljön har starkt fokus hos Destination Gotland som har utvecklat ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO Särskild prioritet läggs på reduktion av skadliga emissioner till luft och vatten, främst vad avser försurande ämnen och växthusgaser. Fartygen drivs med lågsvavligt bränsle vilket reducerar utsläppen av försurande svavelföreningar. Vidare är Destination Gotland den enda trafik i sitt slag med katalytisk avgasrening installerad på samtliga fartyg. Därmed reduceras utsläppen av kväveföreningar med procent. FÄRJA/FLYG Färja Flyg Destination Gotland Ett stort steg i trafikens historia togs 1998 då Destination Gotland introducerades. Nu riktades fokus på att skapa strukturen för att möjliggöra och bidra till en ökad konkurrenskraft i regionen och destinationen Gotland. Åren genomfördes ett trestegs utvecklingsprogram med en helt ny generation fartyg, framtagna för Gotlandstrafiken. Med nära nog halverad restid och ett avsevärt förbättrat utbud har resandet underlättats betydligt och försörjningen av Gotland kunnat effektiviseras. Trafikutveckling Resandevolymen i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet har sedan lång tid haft en kontinuerlig tillväxt. Sedan 1979 har passagerarvolymen fördubblats och sedan 1998, då Destination Gotland introducerades, har volymökningen varit 40 procent. Även personbils- och godsvolymerna har haft en stark tillväxt. Passagerare- och fordonsvolymerna varierar kraftigt över året med mycket högre beläggning under sommarsäsongen. Hela februari månads volym motsvarar ungefär tre dygn i juli. Godsvolymerna däremot är mer jämt fördelade över året. Ekonomi De ökade resande- och godsvolymerna har inneburit ökade intäkter i trafiken men även ökade kostnader. Successivt höjda krav på både fartyg och stödsystem samt allmänna kostnadsökningar i driften, inte minst för bränsle, är viktiga faktorer. Kostnaderna för att möta kraven i Gotlandstrafikens komplexa behovsbild har överstigit marknadens bärkraft sedan början av 1970-talet. Därav det statliga stödet till trafiken PASSAGERAR & GODSSTATISTIK 2012 totalt månadsvis MKR Passagerare Nettoomsättning Längdmeter Resultat efter finansnetto JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC omsättning och resultat för destination gotland ab / / /

11 Hotellverksamheten GotlandsResor är ett av Gotlands ledande företag inom besöksnäringen med drygt 20 åretruntanställda som utökas till ett hundratal under vår- och sommarsäsong. GotlandsResor äger respektive driver anläggningarna Visby HamnHotell, Gustavsvik semesterby, Volontärgatans lägenheter (för student och turism) och konceptet Bondestugan, kvalitetsstugor runt hela ön. En del av bolagets verksamhet består av callcenter för bokning av båtbiljetter för Destination Gotland och för bokning av boende på ön för Gotland Promotion. Förutom dessa enheter har bolaget egen avdelning där bolagets samlade produkter paketeras, bokas och säljs både för grupper, kongresser och individuella gäster. GotlandsResor har drygt bäddar i egen regi. Under året 2012 påbörjades den sista etappen av Visby Hamnhotells om- och tillbyggnad. De 80 modulrum som 1994 lade grunden till hotellet, har flyttats, för att lämna plats till tre nya hotellbyggnader i liknande uppförande som de som uppfördes I etapp 2 byggs 96 nya rum, utomhuspool, utespa för åretruntbruk, relax, gym och lekplats. Ett gediget arbete utförs även med markarbetet, där området får nya entréer och nya grönskande planteringar. I maj 2013 kommer hotellet vara klart med 214 rum och 509 bäddar. Hälften av de modulrum som tidigare varit placerade vid Visby HamnHotell har flyttats till Gustavsvik semesterby. Där totalrenoveras rummen och varje rum får varsin uteplats. Rummen kommer stå klara till sommaren 2013 och säljas som Bed & Breakfast. Parallellt renoveras samtliga stugor på anläggningen och även dessa kommer stå klara till våren Vidare ansvarar GotlandsResor för driften av lägenhetshotellet Volontärgatan i Visby med 120 enrumslägenheter. Företaget är även en av de drivande i konceptet Bondestugan, ett samarbete med gotländska lantbrukare, där idén är att producera stugor med gotländska förtecken. Idag finns 28 stugor runt om hela Gotland och nya stugor byggs kontinuerligt. Visby HamnHotell 11

12 Rederi AB Gotlands aktie Rederi AB Gotlands (Gotlandsbolaget) aktier handlades på Stockholmsbörsen mellan 1982 och Vid en extra bolagsstämma den 11 november 2003 fattades beslut om att avregistrera bolagets två aktieslag från Stockholmsbörsens O-lista vilket skedde per den 19 mars Sedan den 22 mars 2004 handlas bolagets aktier därför i stället på Mangold-listan, den handelsplats som Mangold Fondkommission upprätthåller. Det högsta pris som betalades under räkenskapsåret var för båda aktieslagen 750 kr och det lägsta pris som betalades för A-aktien var 630 kr och för B-aktien 550 kr. Under räkenskapsåret omsattes aktier till ett sammanlagt värde om 5 miljoner kronor. Gotlandsbolagets B-aktie var under räkenskapsåret den mest omsatta av bolagets två aktieslag. Aktiekapitalet Vid utgången av räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 var aktiekapitalet i Gotlandsbolaget ( ) kr, fördelat på aktier med kvotvärde 1,11 Aktierna fördelar sig på A-aktier med tio röster vardera och B-aktier med en röst vardera. Utdelningspolitik Styrelsen har beslutat om en målsättning att aktieutdelningen i princip ska följa utvecklingen för det redovisade egna kapitalet. Detta uppgick den 31 december 2012 till Mkr mot Mkr per den 31 december Styrelsen föreslår därför en utdelning om 4,30 kr per aktie (föregående år 3,90). Ägarförhållanden Antalet aktieägare vid utgången av räkenskapsåret, 31 december 2012, uppgick till (2 362). Cirka två tredjedelar av aktieägarna är gotlänningar. Det institutionella ägandet uppgick till 6,1 procent den 31 december Nyckeltal per aktie redovisas på sid 16. Börskurs och omsättning Kursen på A-aktien steg från 705 kr till 720 kr och B-aktien steg från 675 kr till 710 kr under räkenskapsåret. OMXS All Share Index som speglar utvecklingen på Stockholmsbörsen steg med 12 procent under samma period. ÄGARSTRUKTUR 31 DECEMBER 2012 TOTALT A-AKTIER B-AKTIER ANDEL ANDEL röster % aktier % Trojaborg AB (Jan-Eric Nilsson och ,1% 58,8% Ann-Marie Åström) Svenska Stålbyggen Invest AB (Jonas Åman) ,4% 9,5% Tage Johansson och bolag ,0% 4,1% Redarnas ömsesidiga försäkringsbolag ,6% 1,6% Förvaltnings AB Grötlingboudd ,7% 3,1% Köpmansgillet i Visby ,7% 1,1% Stiftelsen Mjölkdroppen ,6% 1,2% Mats Johansson ,6% 1,2% Strand Hotell i Visby ,3% 0,6% Visby Stadsmission ,3% 0,6% Utländska förvaltare ,1% 0,4% Övriga ,6% 17,8% Totalt

13 Rederi AB Gotlands aktie AktienS utveckling 1 JANUARI DECEMBER 2012 SEK OMXS All Share steg med 12 procent under Aktiekapitalet i Rederi AB Gotland har sedan inregistreringen 1982 på Stockholms Fondbörs utvecklats enligt följande: ökning/minskning Ökning/minskning Totalt Total År Transaktion AV antal aktier av aktiekapitalet kr. Antal aktier Aktiekapital kr Fondemission/split Split 10/ Aktieinlösen Aktieinlösen Nedsättning (återköp) Nedsättning (återköp) Nedsättning (aktieinlösen) Nedsättning (återköp) Nedsättning (aktieinlösen) Aktieinlösen/fondemission Fördelning efter aktieinnehav 31 december 2012 Aktieinnehav Antal Aktier andel aktier % Antal aktieägare andel aktieägare % ,2% ,7% ,4% 181 7,6% ,6% 87 3,6% ,2% 72 3,0% ,6% 26 1,1% Total , ,0 Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 6,1 % och av rösterna 4,2 %. 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Rederi AB Gotland (publ) org. nr får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för moderbolaget och koncernen. Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB med säte i Stockholm, org. nr Omsättning och resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 132 Mkr (22). Förändringen jämfört med föregående år förklaras i huvudsak med att föregående år belastades med realisationsförluster på fartyg om 81 Mkr, samt att i årets resultat ingår realisationsvinster om netto 17 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 173 Mkr (70). Omsättningen var Mkr (1 809). Produkttankmarknaden har under perioden varit fortsatt svag med en återhämtning under årets sista månader. Bolagets inriktning Verksamheten omfattar rederirörelse i form av produkttankfartyg och passagerarfartyg där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Rederiet bedriver även hotellverksamhet inom GotlandsResor AB samt resebyråverksamhet genom Gotland Promotion AB. Rederi Koncernens snabbfärjor M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under hela perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken. M/S Betancuria (ex Thjelvar) såldes under året till NLC Ferry Oy och heter nu Wasa Express och trafikerar Umeå-Vasa. M/S Gute har under hela perioden varit sysselsatt som reservfartyg i Gotlandstrafiken. Rederiet tog under hösten 2012 leverans av det första av två nybyggen hos GSI-varvet i Kina, ett tons produkttankfartyg, så kallat Handysize. Fartyget, M/T Ami, är bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistics Pte och teknik- och bemanningsmanagement ligger hos V.Ships UK Ltd. Det andra fartyget, M/T Alice, levererades i januari Koncernen äger produkttankfartygen M/T Anna Victoria på ton och de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement. Fartygen är på ton vardera och kommersiellt management ligger hos Straits Tankers och Hafnia Management A/S. Rederiet äger dessutom 50 procent i systerfartygen M/T Wisby Verity och M/T Wisby Wave på ton vardera. M/T Wisby Verity är bortfraktad på bareboat basis till Wisby Tankers AB och M/T Wisby Wave är bortfraktad på timecharter basis till Preem. Under året såldes M/T Wisby Teak. Koncernen innehar 50 procent i fem systerfartyg inom produkttank, M/T Tarantella, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro, varav de två senare förvärvades under året i samband med deras leveranser från Trogir-varvet i Kroatien. Dessa fem fartyg på ton vardera är bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. Koncernens 50-procentiga innehav i produkttankfartyget M/T Tosca försåldes under året till Afrodite Maritime Co Ltd. Koncernen äger fyra mindre snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa. Gotland Tankers AB Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis. De fartyg som inte uthyrs på bareboatbasis opereras av extern part med ansvar för tekniskt management. Destination Gotland AB Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland och befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari Under föregående år tecknades ett korttidsavtal för ytterligare två år, fram till och med 31 januari Destination Gotlands resultat efter finansnetto uppgick till 50 Mkr (24). Nettoomsättningen var Mkr (1 192). Antalet passagerare i Gotlandstrafiken har minskat med 0,5 procent jämfört med föregående år till totalt ( ). Destination Gotland har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Särskild prioritet läggs på reduktion av skadliga emissioner till luft och vatten, främst vad avser försurande ämnen och växthusgaser. Fartygen drivs med lågsvavligt bränsle, vilket kraftigt reducerar utsläppen av försurande svavelföreningar. Samtliga fartyg har dessutom katalytisk avgasrening installerad vilket reducerar utsläppen av kväveföreningar med procent. Destination Gotlands avtal med Trafikverket för Gotlandstrafiken är ett så kallat nettoavtal, där bolaget behåller passagerarintäkterna tillsammans med en fast ersättning från Trafikverket för att utföra trafiken. Intäkterna för bolaget regleras i avtalet med Trafikverket med takbelopp för respektive kategori passagerare, fordon och längdmeter (gods). Totalt sett har priserna för 2012 underskridit de maximala enligt avtalet innebärande att biljettpriserna inte varit högre än vad begräns- 14

15 Förvaltningsberättelse ningen i avtalet med Trafikverket anger. För 2012 uppgick den totala ersättningen från Trafikverket till 412 Mkr (399). Destination Gotland har även managementansvar för M/S Gute. GotlandsResor AB För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB. Bolaget driver Gotlands största hotell, Visby HamnHotell. Tillsammans med Gustavsvik Semesterby omfattar verksamheten drygt 800 bäddar. Under 2012 påbörjades Etapp 2 av Visby HamnHotell, vilket innehåller tre nya fastigheter och totalt 96 rum samtidigt som den äldre delen med 80 rum avvecklades. Totalt innebär investeringen ett nettotillskott på 16 rum. Investeringar Bruttoinvesteringarna för perioden uppgick till 493 Mkr (298) för koncernen och 151 Mkr (192) för moderbolaget. Risker Eftersom rederiets verksamhet är internationell utsätts verksamheten för valutarisker. Valutaflöden som är hänförliga till färjeverksamheten sker i huvudsak i svenska kronor. In- och utbetalningar relaterade till produkttankfartyg sker i USD och EUR. Bolaget gör normalt inga säkringar gentemot svenska kronor för dessa valutaflöden. Investeringar i USD och EUR motverkar till viss del valutarisken. Genom oljeinköp och fartygsbeställningar finns dock en påverkan av variationer i valutakurser. Avtalet mellan Destination Gotland och Trafikverket innehåller en betydande risk vad avser fluktuationer i oljepris. Marknadsriskerna inom produkttankområdet med fluktuationer i efterfrågan minskas genom att merparten av rederiets fartyg inom detta område antingen ingår i poolsamarbeten eller befraktas på längre kontrakt. Inom Destination Gotland finns en marknadsrisk i efterfrågan på resor till och från Gotland. I de fall Rederiet väljer att placera likvida medel så görs detta på penningmarknaden och då i bank eller företagscertifikat med hög säkerhet. Resultat från finansiella investeringar Under året avyttrades koncernbolagen Rederi AB Lickershamn och Rederi AB Ronehamn, två bolag innehållande främst obeskattade medel, till extern part. Transaktionen har resulterat i en bokföringsmässig vinst om 85 Mkr. Styrelsens arbete Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Vid årsstämman 2012 ersattes styrelseledamot Björn Nilsson av Eric D. Nilsson. Finansiell ställning Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till Mkr (1 222). Räntebärande skulder uppgick till 928 Mkr (916). Soliditeten var 61,4 % (56,3). Eget kapital per aktie 917 kr (786). Moderbolagets omsättning och resultat Rederi AB Gotlands resultat efter finansiella poster uppgick till 122 Mkr (155). Resultat efter skatt uppgår till 115 Mkr (125). Nettoomsättningen var 260 Mkr (234). Händelser efter balansdagen Bolaget tog i januari 2013 leverans av M/T Alice, det andra av två nybyggen av tons produkttankfartyg hos GSIvarvet i Guangzhou, Kina. Leveransen gick helt enligt plan. För bolagets finansiella ställnings del har inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång inträffat. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står hos moderbolaget följande vinstmedel: Kronor Balanserande vinstmedel Årets resultat Resultat efter finansnetto/soliditet MKR Exkl fartygsförsäljning MKR Inkl fartygsförsäljning, MKR Soliditet, % % Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas 4,30 kr ( aktier) I ny räkning överföres Utbetalningsdatum för beslutad utdelning beräknas till Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagens 17 kap. 3 angående de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen År är skillnaden en realisationsvinst och inte vinst fartygsförsäljning. 0 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. 15

16 Förvaltningsberättelse Verksamheten i sammandrag koncernen Ur resultaträkningen (Mkr) Intäkter 1 811, , , , ,7 Resultat efter finansiellt netto 172,6 70,2 108,9 184,4 408,6 Räntabilitet (%) -på eget kapital efter skatt (1) 9,7 2,6 3,4 6,9 18,0 -på sysselsatt kapital (2) 6,6 2,6 4,3 6,7 12,9 -på totalt kapital (3) 6,2 2,5 4,2 6,5 12,4 Ur balansräkningen (Mkr) Anläggningstillgångar 2 365, , , , ,1 Kortfristiga räntefria rörelseskulder 195,1 226,7 136,1 137,9 122,2 Långfristiga skulder 866,2 851,0 789,2 858,6 885,2 Eget kapital 2 291, , , , ,4 Balansomslutning 3 734, , , , ,1 Soliditet (%) (4) 61,4 56,3 59,0 57,6 56,0 Per aktie (kr) Eget kapital 916,55 785,90 805,73 783,09 734,49 Vinst efter skatt 85,08 21,47 26,65 52,35 121,78 Utdelning 4,30* 3,90 4,15 4,00 3,75 Börskursen per bokslutsdatum (kr) B-aktien Övrigt Bruttoinvesteringar (Mkr) Antal anställda Genomsnittligt antal aktier Definitioner 1) Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. 2) Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning med kortfristiga räntefria rörelseskulder frånräknade. 3) Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning. 4) Eget kapital i relation till balansomslutning. * Styrelsens förslag. 16

17 Resultaträkning 2012 Belopp i kkr Not Nettoomsättning 1, Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivning, fartyg Avskrivning, övriga anläggningstillgångar Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring avskrivningar över plan, fartyg Förändring periodiseringsfond Årets skatt Minoritetens andel av årets resultat ÅRETS RESULTAT Aktieinformation Resultat efter skatt per aktie, SEK 85,08 21,47 Genomsnittligt antal aktier

18 Balansräkning per 31 december 2012 TILLGÅNGAR Belopp i kkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Fartyg Nybyggnadskontrakt fartyg & nybyggnadsprojekt hotell Byggnader och mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Balansräkning per 31 december 2012 SKULDER OCH EGET KAPTIAL Belopp i kkr Not Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan, fartyg Periodiseringsfonder Tax Summa obeskattade reserver Minoritetsintresse Minoritetsintresse Avsättningar Avsättning till pensioner Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

20 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 6, Realisationsresultat Kursdifferenser Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring i varulager Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av fartyg och nybyggnadskontrakt 6, Förvärv av övriga materiella anläggningstillgångar 7, Försäljning av fartyg Försäljning av övriga anläggningstillgångar Försäljning av dotterbolag Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Förändringar av koncernmellanhavanden 15, Utdelning till aktieägare Inlösen aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2010. www.gotlandsbolaget.se. www.destinationgotland.se. Grundat 1865

Årsredovisning 2010. www.gotlandsbolaget.se. www.destinationgotland.se. Grundat 1865 ÅRSREDOVISNING 2010 1865 2010 1 Grundat 1865 Årsredovisning 2010 Innehåll Till aktieägarna 3 Rederi AB Gotland 1865 2010 4 Verksamhetsåret i korthet 5 Våra värderingar och vårt ansvarstagande 6 7 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2013. www.gotlandsbolaget.se. www.gotlandtankers.se. www.destinationgotland.se. www.gotlandsresor.se. Grundat 1865

Årsredovisning 2013. www.gotlandsbolaget.se. www.gotlandtankers.se. www.destinationgotland.se. www.gotlandsresor.se. Grundat 1865 ÅRSREDOVISNING 2013 1865 2013 Grundat 1865 Årsredovisning 2013 Innehåll Till aktieägarna 3 Rederi AB Gotland 1865 2013 4 Verksamhetsåret i korthet 5 Vision, mission och strategi 6-7 Rederi AB Gotland Koncernen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 1 8 6 5 2011

ÅRSREDOVISNING 2011 1 8 6 5 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 1865 2011 Grundat 1865 Årsredovisning 2011 Innehåll Till aktieägarna 3 Rederi AB Gotland 1865 2011 4 Verksamhetsåret i korthet 5 Våra värderingar och vårt ansvarstagande 6-7 Rederi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Grundat 1865

ÅRSREDOVISNING 2007. Grundat 1865 ÅRSREDOVISNING 2007 Grundat 1865 Grundat 1865 Årsredovisning 2007 Innehåll Rederi AB Gotland i korthet 3 Till aktieägarna 4 Affärsidé och strategi 5 Rederirörelsen 6 Destination Gotland AB 7 Rederi AB

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer