Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll."

Transkript

1 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting för alla!

2 Välkommen till Vuxeninstitutet Vuxeninstitutets kansli öppet mån., ons. fre , tis Postadress Skolvägen 1, KORSHOLM Telefon (06) Fax (06) E-post Hemsida Anmälningar Rektor Rose Heir , Kanslist Ros-Mari Ventin Studiesekr. Susann Nyman Planerare Annika Staffans Planerare för finska verksamheten Arja Isotalo (telefontid mån. kl ) Språklärare Anne Klockars (telefontid mån. kl ) Bildkonstlärare Heidi Kilgast (telefontid mån. kl ) IT-lärare Tom Lillas (telefontid mån. kl ) Textillärare Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (telefontid mån. kl ) Vaktmästare Ari Autio Skolcentrets kvällsvaktmästare Städerska Leila Maaninka Korsholms vuxeninstitut är certifierat enligt Det Norske Veritas ISO Så här anmäler du dig Fr.o.m. fredagen 27 augusti kl tar vi emot anmälningar till höstens kurser och föreläsningar. Anmäl dig antingen elektroniskt på (ej vanlig e-post!) per tfn genom att besöka vuxeninstitutets kansli Observera att det är förhandsanmälan till samtliga kurser, föreläsningar och föreställningar! Någonting för alla!

3 Rektorns ruta Vårtecken är något vi gärna uppmärksammar och blir glada över. Vi letar efter dem, pratar om dem och några sänder små notiser till dagstidningen för att också andra ska få glädjas åt att tofsvipan återvänt och att häggen blommar. Sällan hör man däremot ordas något speciellt om hösttecken, trots att de också finns. Just nu håller Du förmodligen Undantaget i din hand. Ett säkert, första hösttecken man i Korsholm väntar på är nog vuxeninstitutets studieprogram. Ofta har jag nämligen hört grannar, vänner och bekanta undra när det månntro kommer. Kurser är något man diskuterar redan innan man vet vilka de blir och många ser fram emot att det lilla häftet ska dimpa ner i postlådan, eller kanske dyka upp som nyhet i e-posten. Nu är det här. Och de kurser som presenteras i detta häfte är just precis höstterminens kurser. I december får Du ett nytt som då innehåller de kurser som fortsätter och en hel del nya. För att Du ska tycka att det är lätt att hitta i programmet finns nu en ämnesvis sortering under olika färgflikar. Så högtidsstunden är här. Varsågod, öppna och välj din godbit. Vi hoppas vi lyckats med det vi vill någonting för alla! Innehållsförteckning Allmän information...2 Bildkonst och tiffany...14 Bildkonstskolan...9 Dans...33 Datateknik...29 Föreläsningar...5 Fortbildning, specialkurser...8 Hälsa, välmående och första hjälp...32 Historia och samhälle...29 Hobby, textil och praktiska färdigheter...17 Mat...21 Motion...35 Musik...11 Navigation och skärgård...32 Pensionärsträffar...7 Porslin, decoupage och keramik...15 Scenkonst...14 Språk...23 Teaterskolan...10 Träslöjd, möbler och metall...20 Välkommen till Vuxeninstitutet...2 Welcome to the Adult Education Centre of Korsholm!...4 Yoga, pilates, djuptöjning och qigong...41 Suomenkieliset kurssit löytyvät opinto-ohjelman toiselta puolelta! Föreläsningar och pensionärsträffar Fortbildning och specialkurser Bildkonst- och teaterskola Musik Konst Hantverk och matlagning Språk Data Hälsa, dans och motion

4 2 Allmän information Anmälan till kurser och föreläsningar Kom ihåg att förhandsanmäla dig i god tid till de föreläsningar och kurser som du vill delta i! Om en kurs eller föreläsning inte får tillräckligt med förhandsanmälningar inhiberas den omedelbart. Anmälda meddelas per textmeddelande eller per telefon. Observera att ingen extra påminnelse om kursstarterna ges, bekräftelse om deltagande fås redan vid anmälningstillfället. Kansliet kontaktad dig endast om det blir förändringar i tidsschemat eller om kursen inhiberas. Annullering Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du senast tre dagar före kursstart meddela kansliet annars fakturerar Vuxeninstitutet halva kursavgiften dock max 10. En erlagd kursavgift återbetalas inte oberoende av orsak. Avgifter Vuxeninstitutet fakturerar alla kursavgifter. Föreläsningar vid Vuxeninstitutet kan med fördel betalas kontant på plats. I kursavgifterna ingår inget kursmaterial med undantag av bildkonst- och teaterskola för barn. Arbetslösa får 25 % rabatt på samtliga kurser mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet. Utbildningsstyrelsen har även i år beviljat medel som berättigar pensionärer och 63 år fyllda seniorer samt arbetslösa, invandrare och personer med inlärningssvårigheter eller kort grundutbildning att få 50 % rabatt på kursavgifter i ämnena data, motion och språk så långt anslagen räcker. Rabatten gäller för en kurs /ämne/person. Meddela kansliet om du är berättigad till rabatt. Nyinflyttade i Korsholms kommun får tillsammans med kommunens välkomstpaket en studiesedel till Vuxeninstitutet. Sedeln gäller som betalning i en valbar kurs. Returnera sedeln till Vuxeninstitutet senast två veckor efter kursstart. Motions- och kultursedlar Vuxeninstitutet tar emot TYKYs och SMARTUMs motionsoch kultursedlar som betalningsmedel. Sedlarna bör du komma in med till kansliet senast två veckor efter kursstart. Observera att samtliga sedlar bör vara undertecknade. GympaFlex Vill du få möjlighet att fritt välja hur många gymnastikkurser du deltar i och när? Kanske det inte fungerar för dig att du skulle binda dig för en och samma kväll terminen igenom? Då är möjligen GympaFlex ditt koncept! Med GympaFlex får du delta i merparten av alla gymnastikkurser i vårt program både svensk- och finskspråkiga. Från vårt kansli löser du i så fall ut ett personligt GympaFlex -kort med foto, som du visar upp för ledaren i den kurs du för dagen eller kvällen valt att delta i. Kortet kostar 65 euro per termin. Kurser som ingår i konceptet finns utmärkta i programmet med denna symbol: Deltagarantal Minimiantalet deltagare i våra kurser och föreläsningar är i regel sju förutom i fortsättningskurser i språk och musik samt i kurser för handikappade där antalet kan vara fem. Maximiantalet deltagare varierar beroende på kursens typ och utrymmets storlek. Nyhetsbrev - aktuell information från vuxeninstitutet Vuxeninstituet sänder ungefär en gång i månaden under terminerna ut ett elektroniskt Nyhetsbrev med aktuell information om kommande kurser och föreläsningar. Vill du få vårt nyhetsbrev? Meddela i sådana fall din e-postadress till Kursintyg Kursintyg får du på begäran om du har deltagit regelbundet i en kurs. För kursintyg från tidigare år debiteras 5. Uppdragsutbildning Vi skräddarsyr kurser och föreläsningar för företag, kommunala och statliga inrättningar. Kontakta institutets rektor för mera information. Vuxeninstitutets utrymmen Våra trivsamma utrymmen kan i mån av lediga tider hyras för möten, utbildningsdagar eller övriga evenemang. Ta kontakt med institutets kansli för att diskutera lediga tider och priser.

5 Nämnden för vuxenbildning Peter Nylund (ordf.), Harri Kolehmainen (vice ordf.), Riitta Back, Peter Finne, Carina Granö-Träskelin, Anne-Marie Kronholm, Maj-Helen Nyback, Susann Rabb, Klaus Salonen, Timo Häggblom (kommunstyrelsens repr.) och Rose Heir (sekr.). Studieprogrammet, våren 2011 utkommer Är du småföretagare? Vilka utbildnings- och fortbildningsmöjligheter kan och kunde Korsholms vuxeninstitut erbjuda just dig och ditt företag? Vi kan skräddarsy kurser och utbildningar enligt behov och önskemål det är något vi gärna berättar mer om och vi lyssnar ännu hellre. Delta i presentation och diskussion med oss! Vi bjuder på morgonkaffe med salt tilltugg på vuxeninstitutet i Smedsby måndag kl. 9.00! Anmäl ditt deltagande till kansliet senast 23.9, tfn eller Pågående regionala och nationella projekt Webbliv för vuxna är ett projekt som har tagit fasta på att utveckla vuxnas basfärdigheter som kan anses vara viktiga i dagens informationssamhälle. Avsikten har också varit att undersöka den vuxna befolkningens åsikter och uppfattningar om informationssamhället, hur delaktiga de vuxna egentligen är och vilka eventuella behov och önskemål gällande kurser och utbildning man har. Som avslutning utarbetas en pedagogisk handledning för lärare och institut, som planerar och genomför kurser för vuxna. Föräldern som resurs är ett samarbetsprojekt med medborgar- och arbetarinstituten i Esbo och Väståboland, högstadiet i Korsholm samt dess Hem och Skola -förening. Projektet tar fasta på att utveckla nya metoder och verktyg där föräldrarna som resurs lyfts fram för barnens och ungdomarnas skolgång och skoltrivsel. Inom detta projekt kommer en försöksgrupp i årskurs åtta, tillsamman s med sin lärare Åsa Båsk, att med hjälp av ett s.k. digitalt undervisningsprogram erbjuda föräldrarna insyn i undervisningen i engelska. Försöket pågår och utvärderas under höstterminen. Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet Den digitala vägen där avsikten är att ta fram ett webbaserat undervisningsmaterial i svenska för utlänningar, som skall hitta materialet på en stor, nationell portal. Vid Korsholms vuxeninstitut kommer språkläraren och planeraren att arbeta med en del av detta material. Fiskskinnsgarvningsprojektet är ett nytt projekt där institutet är projektägare i ett samarbete med Kustaktionsgruppen i Österbotten, Österbottens fiskarförbund och Svenska kulturfonden. Projektet, som inleds på hösten 2010 kommer att omfatta föreläsningar, kurser i fiskskinnsgarvning samt en utställning. Syftet med projektet är bl.a. att lära hantverkare, fiskare och andra intresserade att ta tillvara fiskskinn och vidareförädla dessa till nya, intressanta hantverksprodukter. IRV-tjänster för vuxna är ett relativt nytt begrepp. I står för Information, R för Rådgivning och V för Vägledning. Arbets- och näringsministeriet samt Undervisningsministeriet i Finland samarbetar för att utveckla dessa tjänster för den vuxna befolkningen. Hela landet omfattas av projekt (Opinovi) som konkret utvecklar nytänkande gällande denna typ av tjänster. Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet EDU-vuxen som har fått medel för att arbeta kring detta i Svenskfinland och Opinpolku (lärstigen) som har Vasaregionen som sitt arbetsfält. I samband med höstmarknaden i Vasa ordnas i knutpunkten mellan de olika projekten en Dag för vuxenlärande, den på Vasa torg. Där kommer också Korsholms vuxeninstituts nästa Learning Ambassadör att utses. 3

6 Welcome to the Adult Education Centre of Korsholm! If You are a foreigner living in the Korsholm region, we would like to welcome You especially to the courses You find below. There are also other courses that You can attend, even though the course language is Swedish or Finnish. Please contact the office at the Adult Education Center for more information or send an to language teacher Anne Klockars Expats corner Vuxeninstitutet (språkklass) Anne Cleary-Hautaniemi Wed p.m. Course fee 8, , once a month Max 15 students Are you a foreigner living temporarily or long-term in Finland? A meeting point and discussion group for expatriates in the region. Get to know other expats and your local community. Dates: 15.9, 13.10, 10.11, Swedish for beginners Vuxeninstitutet (språkklass) Anne Klockars Mon p.m., Thu p.m. Course fee 25, Max 15 students A course in Swedish for beginners. No previous knowledge of Swedish is needed. We meet every Monday and every second Thursday (30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12). The class is focused on establishing a basic vocabulary, on communication and the basics of Swedish grammar. Course book: Svenska i Finland. Nybörjarkurs. Del 1. The course book can be bought from the teacher. Address: Adult Education Centre of Korsholm, Koulutie 1, Sepänkylä. Finnish for beginners Starts in the spring term. FinTandem The Adult Education Centre of Korsholm and Vaasa Arbis cooperate in offering an opportunity to learn languages through the FinTandem method. Practise Finnish, Swedish or another language with a native speaker. In exchange you teach your own mother tongue to your discussion partner. There will be five FinTandem gatherings during the school year ( ). You can participate in the events either at the Adult Education Centre of Korsholm or at Vaasa Arbis. Between the gatherings the participants make their own decisions about when and where to meet with their pairs for independent studies. The FinTandem gatherings at the Adult Education Centre of Korsholm will be held on Tuesdays at p.m. on October 5, November 30, January 11, March 15 and on Thursday May 12. Coordinators: Rose Heir, Katri Karjalainen. The FinTandem gatherings at Vaasa Arbis will be held on Thursdays at p.m. on October 7, December 2, January 13, March 17, May 12 at p.m. Coordinators: Marika Boström, Katri Karjalainen. Employees at Mustasaaren kunta or Vaasan kaupunki may get the course fee covered for by the employer. There may also be the possibility of carrying out parts of the course during work hours. Students may be able to include the FinTandem course in their ordinary studies. For more information, please go to Sign up on the FinTandem website and we will do our best to find You a suitable discussion partner. Applications are accepted throughout the school year. The course fee 15 is to be paid when You have received Your pair. If You want to sign up, please go to the FinTandem website at

7 Föreläsningar och pensionärsträffar Föreläsningar Fotoseminarium med Geidemark och Hellesö Vuxeninstitutet (auditoriet) Naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö lör Kursavgift 10, Seminarium för fotoklubbister och fotointresserade med naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö. Terje Hellesö: Den skapande naturbilden. Han berättar om livets gång tillsammans med fotograferandets utveckling. Och hur man använder symboliken för att anknyta till vardagliga situationer och tankar. Anders Geidemark: Den berättande bilden 2. Geidemark berättar och visar prov på hur han komponerar bilder till musik, och hur han tänker och jobbar med den grafiska formgivningen i sina bokproduktioner. Allt handlar om att med hjälp av olika uttrycksformer berätta historier. Som avslutning kommer vi att tillsammans analysera ett musikstycke och schematiskt komponera ett bildspel. Fotoseminariet ordnas i samarbete med fotoklubben Knäppisarna Naturfotografens väg - Geidemark & Hellesö, 30 år som naturfotografer Vuxeninstitutet (auditoriet) Naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö lör Kursavgift 10, De framstående svenska naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö visar sina fantastiska naturbilder och berättar om sin produktion och utveckling som naturfotografer. Att naturfotografera för att utvecklas som människa. Fotoseminariet ordnas i samarbete med fotoklubben Knäppisarna Ungdomskultur paneldiskussion Vuxeninstitutet (auditoriet) Joonas Turtonen, verksamhetsledare för Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik; Sonja Rosbäck, journalist och föreläsare; Ulla Lindroos, psykolog tis Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Hur ser barn och ungdomars Internetvanor ut idag år med fokus på olika medier? Vilka farosignaler ska vuxna vara uppmärksamma på när barn och unga är ute på nätet? Hur ser alkoholkulturen ut idag bland ungdomar i Österbotten? Vad hör till ett s.k. normalt beteende under tonårs- och ungdomstiden? Målgruppen för paneldiskussionstillfället är personer som möter ungdomar i sitt arbete. I diskussionen belyses även synvinklar från en förälder och en lärare. Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Medarrangör: Samarbetsgruppen för drogförebyggande arbete inom Korsholms kommun Vuxen och sugen på studier? Hur göra? Vuxeninstitutet (auditoriet) Ann-Maj Törnroos mån Kursavgift 5, Föreläsningen hålls av studierådgivare Ann-Maj Törnroos, som tar upp vilka utbildningsmöjligheter det finns för den som befinner sig mitt i livet. Den riktar sig till alla oavsett om man har arbete eller är arbetssökande. Under kvällen bereds man möjlighet att diskutera och få vägledning i frågor gällande studieförmåner för vuxna, studieledighet, ansökningstider och -formulär m.m. Föreläsningen genomförs inom projektet EDU-vuxen Relation och kommunikation mellan hund och människa Vuxeninstitutet (auditoriet) Barbro Börjesson tis Kursavgift 20, Barbro Börjesson, känd bl.a. från hundskolan i tv-programmet Go kväll på SVT, föreläser om vanliga hundägarproblem och relationen mellan hund och människa. Vad gör man när hunden inte lyder? Kvällen avslutas med en frågestund ETT CP-BRA LIV Vuxeninstitutet (auditoriet) Jonas Helgesson tis Kursavgift 20, I våras gav Jonas Helgesson ut sin andra bok, ETT CP-BRA LIV -en härlig mix av tankar om självbild, normalitet och fördomar. Jonas är en man som bjuder på sig själv och som med en stor portion humor tar upp sånt som kan hända i mötet med en person med handikapp.han delar med sig av viktiga saker som han lärt sig som handikappad, golfare, student, egenföretagare, ståuppare och föreläsare. Och allvarligt CP-skadad! Det här är föreläsningen ingen skall missa! 5

8 Föreläsningar och pensionärsträffar Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse Vuxeninstitutet (auditoriet) Lorentz Uthardt tis Kursavgift 5, Som jordbrukare kan man uppleva sig inträngd mellan tradition och förnyelse, idéer om småskalighet kontra stora enheter. Uthardt har i sin doktorsavhandling önskat lyfta fram gräsrotsperspektivet och låta dagens jordbrukare ge sin syn på rådande situation. Under föreläsningen presenterar han kontentan av de jordbrukarröster han lyssnat till Fiskskinnsgarvning som metod och hantverk Vuxeninstitutet (auditoriet) Lotta Nelson Rahme tis Ingen kursavgift En föreläsning om fiskskinnets möjligheter och användningsområden. Kvällen avslutas med en workshop där du får lära dig att göra ett armband i fiskskinn (materialkostnader tillkommer ca 10 /armband). I Kulturhusets aula visas samtidigt en utställning av fiskskinnsprodukter. Kvällen utgör samtidigt avstamp för ett projekt kring fiskskinnsgarvning inom vilket Korsholms vuxeninstitut i samarbete med KAG-Kustaktionsgruppen, Österbottens Fiskarförbund och Svenska kulturfonden under vårterminen 2011 kommer att genomföra en kurs i olika hantverk med fiskskinn Undvik lyxfällan! Om du fastnat där - vad händer då? Vuxeninstitutet (auditoriet) Annika Björkqvist tis Kursavgift 5, Vad betyder det att bli utsökningsgäldenär? Vad händer när pengarna inte längre räcker till och vilka metoder kan myndigheten ta till? Är loppet kört? Vad betyder det att få en kreditstörning, speciellt ur en ung vuxens perspektiv? Många frågor som besvaras under denna föreläsning med fokus på privatekonomi Nödvändig juridik för alla som lever under samma tak Vuxeninstitutet (auditoriet) Ulf Juth, advokat mån Kursavgift 5, Ämnet för kvällen är arvs- och familjerättsliga frågor inklusive regelverk kring gåvobeskattning. Föreläsaren advokat Ulf Juth berättar om dokument och handlingar med betydelse för parterna i olika slags parförhållanden. Han tar som specialist på fastighetsrätt även upp frågor gällande fastighetsförsäljning och -beskattning Löpning utan skador Vuxeninstitutet (auditoriet) Maj-Gret Ehrs mån Kursavgift 5, Löpning är en rolig och effektiv motionsform. Men löpning ger också en stor belastning på kroppen. Därför är det viktigt att veta hur vi kan förebygga skador och vad vi kan göra om vi trots allt råkar ut för valpsjuka, hälsporre, återkommande kramp eller andra icke önskvärda resultat av träning Ät rätt - Orka mera! Vuxeninstitutet (auditoriet) Gun Nyholm mån Kursavgift 5, Kroppen är som en maskin. Vad och när du äter har betydelse för hur gott motionen gör dig men också för de konkreta framstegen.vilket bränsle ska du tanka med för att ha bästa nytta av motionen? Denna kostföreläsning med diplomerade kostrådgivaren Gun Nyholm ger dig svar på det och verktyg att tanka med rätt bensin Varför sviker minnet och vad kan vi göra åt det? Vuxeninstitutet (auditoriet) Stefan Strang mån Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Överläkare Stefan Strang förklarar vad som händer då minnesfunktionerna avtar och vad Alzheimers sjukdom egentligen innebär. Efter den egentliga föreläsningen bereds man möjlighet att i mindre grupper diskutera med expertis från Österbottens MinnesLots och äldrerådgivare Diana Rosenlöf. 6

9 Föreläsningar och pensionärsträffar Tiden kan endast läka rena sår, Solf Solf församlingshem Mary Andrén-Pada, handledare i sorgbearbetning, sjukskötare, socialarbetare mån Kursavgift 5, Max 40 studerande Det vanligaste sättet att hantera svårigheter är att låtsas som om de inte existerar. Om vi låter bli att tala om dem, så finns de inte. Om vi låter bli att tänka på problemen så kanske de löser sig av sig själva tror vi. Vi invaggar oss i falska förhoppningar i rädsla för att behöva konfrontera oss med det svåra inom oss. Vår fantasi om hur svårt, hemskt, ja till och med farligt det skulle vara att konfrontera sig själv med det svåra är vanligtvis mycket överskattad. Visst kan det vara svårt att ta i det som varit gömt. Visst kan det kännas ovant att sätta ord på känslor man aldrig gett ord åt tidigare. Visst kan det kännas svårt att släppa fram känslor man förträngt. Men det är vägen igenom och den befrielse man upplever efteråt är som att återvinna livet Att röra sig säkert i trafiken Vuxeninstitutet (auditoriet) Joonas Turtonen, polis och verksamhetsledare, Janne Smeds, trafikinstruktör tis Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Föreläsarna tar upp säkerhetsaspekter med speciellt fokus på aktiva, äldre personer som gärna rör sig till fots, på cykel eller med bil i trafiken. Man går igenom vad som kan vara viktigt att känna till och tänka på. I anslutning till föreläsningen erbjuds den som så önskar möjlighet att uppleva hur det känns att sitta fastspänd i en bil som välter och sedan ta sig ut därifrån. Detta görs i en s.k. bilbältessimulator. Föreläsningen genomförs i samarbete med kommunens äldreråd Akut sjuk - Vad händer med mig i ambulansen? Vuxeninstitutet (auditoriet) Janne Smeds, trafikinstruktör tis Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Har du någon gång undrat över vad som händer i ambulansen ifall du skulle behöva utnyttja den tjänsten? Hur arbetar man där? Nu får du svar på detta samtidigt som du kan ställa direkta frågor till föreläsaren, trafikinstruktör Janne Smeds. Föreläsnignen genomförs i samarbete med kommunens äldreråd. Café Korsholm Kom och diskutera aktuella saker med kommunens ledning. Kommunen bjuder på kaffe i Smedsby Vuxeninstitutet (aula) mån i Karperö Norra Korsholms skola tors i Petsmo Petsmo skola tis Pensionärsträffar Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Tematräffar för män, Smedsby Seniorpunkten Rudolf Vestergård tors Kursavgift 10, , varannan vecka Max 40 studerande Vi träffas varannan vecka och diskuterar aktuella teman och för oss gubbar intressanta ämnen Tematräffar för kvinnor, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Lisen Stolpe tors Kursavgift 10, , varannan vecka Max 20 studerande Vi träffas varannan vecka och diskuterar aktuella teman och intressanta ämnen. Undantagsvis samlas gruppen i Spegelsalen. Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 7

10 Fortbildning och specialkurser Pensionärscirkel, Solf Solf församlingshem ons , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum Gunilla Sand Lyckan i min hand / Natalia Storm Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Helsingby Helsinghörnan pensionärshem tis , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum Gunilla Sand Egna dikter och sånger / Anna-Bella Wargh Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Jungsund Jungsbo pensionärshem tis , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Veikars Veikars pensionärshem ons , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Egna dikter och sånger / Anna-Bella Wargh Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Karperö Norra Korsholms skola mån , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Smedsby Solhörnan mån , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel Silverlinjen, Kvevlax Kvevlax församlingshem mån Kursavgift 1,50 /gång , var 4. vecka 20.9 Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Finlandssvenska likheter och olikheter / Kjell Herberts Avloppshantering i glesbygden / Josefin Stolpe Fortbildning, specialkurser Maximera nyttan av mässan Vuxeninstitutet (språkklass) Jan-Erik Elfving, Fma Elfving Lead ons Kursavgift 60, Max 20 studerande Hur man bäst använder mässan som hjälpmedel i marknadsföringen. Kursens målsättning är att ge ett effektivt och användbart verktyg i planering, genomförande och uppföljning av mässan, samt bygga på erfarenheter och kommande situationer. Kursinnehåll: bl.a. Mässan som medium, Rekognosering av aktuella mässor, Mål/ målsättning, Budskap, Förbearbetning, Kompletterande aktiviteter, Monteragerande, Registrering, Uppföljning, Utvärdering. Diskussioner och övningsarbete.

11 Bildkonst- och teaterskola Kreativa idéer för textilslöjden, fortbildningsdag för lärare Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell fre Kursavgift 40, Max 14 studerande Kom med och låt dig inspireras av användbara och hållbara tekniker för textilslöjden i grundskolan. I år går vi igenom användningen av material från naturen såsom säv, björkris, vide, mossa m.m. Material ingår i kursavgiften Fortbildning i Smartboard för lärare Vuxeninstitutet (mediasalen) Anne Klockars och Tom Lillas mån Kursavgift 15, Max 15 studerande Fortbildning i Smartboard riktar sig främst till lärare på olika stadier, som vill veta mera om hur man kan använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Under kurstillfället får du lära dig mer om tavlan och Notebook-programmet. Du får också bekanta dig med de möjligheter som Notebook-delen Essentials for Educators ger inom ditt eget ämnesområde. Bildkonstskolan Undervisningen följer en ny läroplan fr.o.m och är indelad i 10 studiehelheter var av de 6 första hör till Bildkonstens grunder. Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av dessa. GRUNDUNDERVISNING Studiehelheterna 1-6 är ämnade för elever i åldern 7-12 år. Beroende på undervisningsgruppens storlek och sammansättning kan de tre första modulerna genomföras under årskurserna 1-3 och de tre följande under årskurserna 4-6. Helheterna består av 1. Teckning, 2. Målning, 3. Keramik, 4. Grafik, 5. Tredimensionellt arbete, 6. Fotogram + digital foto. Kursavgiften inkluderar material. VERKSTADSSTUDIER Undervisningen består av studiehelheterna 7-10, vilka är ämnade för elever i åldern år. Verkstadsstudierna förutsätter att man genomgått bildkonstens grunder och därmed har avlagt de 6 första studiehelheterna. Målet med undervisningen är att eleven skall utveckla sin konstnärliga uttrycksförmåga på ett eller flera områden av bildkonsten och fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Studiehelheterna är följande: 7. Målning, 8. Teckning + grafik, 9. Video + fotografering, 10. Tredimensionellt arbete. Kursavgiften inkluderar material. Grundundervisning Bildkonstens grunder åk 1-3, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marika Grön mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 1-6, Solf Stundars Heidi Kilgast mån Kursavgift 60, Max 15 studerande 9

12 Bildkonst- och teaterskola Bildkonstens grunder åk 1-3, Kvevlax Kvevlax skola Heidi Kilgast tors Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 4-6, Kvevlax Kvevlax skola Heidi Kilgast tors Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 1-3, Replot Replot skola Heidi Kilgast ons Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 4-6, Replot Replot skola Heidi Kilgast ons Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 1-4, Karperö Norra Korsholms skola Heidi Kilgast tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 4-6, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marika Grön mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Tvåspråkig kurs Bildkonstens grunder åk 1-6, Toby Tuovilan koulu, klassrum Heidi Kilgast mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Tvåspråkig kurs. Verkstadsstudier Verkstadsstudier, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marika Grön tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Tvåspråkig kurs. Teaterskolan Kom med och öva dig i att göra teater! Genom att jobba med teater utvecklar vi vår uttrycksoch samarbetsförmåga, vår kreativitet och vårt estetiska tänkande. Med hjälp av lek, dramaövningar och berättande lär vi oss grunderna till teaterkonsten. Ett ypperligt tillfälle för barn som vill använda sin kropp och sin fantasi för att skapa teater. Undervisningen följer en ny läroplan fr.o.m Grundundervisning i teaterkonst åk 2-3, Kvevlax Kvevlax skola, gymnastiksalen Kaija Grannas tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 4-6, Kvevlax Kvevlax skola, gymnastiksalen Sandra Sundvik tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 2-3, Karperö Norra Korsholms skola, gymnastiksalen ons Sandra Sundvik Kursavgift 60,00 Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 4-6, Karperö Norra Korsholms skola, gymnastiksalen ons Sandra Sundvik Kursavgift 60,00 Max 15 studerande 10

13 Musik Grundundervisning i teaterkonst åk 2-3, Replot Replot uf-lokal Sandra Sundvik mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 4-6, Replot Replot uf-lokal Sandra Sundvik mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Musik Musik på dator Korsholms gymnasium Jan Jacobson tors Kursavgift 45, Max 10 studerande Du lär dig grunderna i att skapa musik på dator: spela in instrument / sång, använda virtuella instrument och loopar samt göra en enkel mix med hjälp av pluggar. Vi använder programmet Cubase i macmiljö. körsång Röstvårds- och inspirationskväll för körsångare, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Bill Ravall, sångpedagog, kördirigent fre Kursavgift 6, Max 300 studerande En kurs för alla körsångare som gärna vill utveckla sin sångröst. Genom att våga använda sin röst blir det ännu roligare att sjunga i kör. Kom med alla körsångare och få igång rösten så den håller hela vintern! Pop- och rockkör, Smedsby Korsholms högstadium Jan Jacobson tors Kursavgift 15, Max 30 studerande Vi sjunger pop- och rocklåtar från i huvudsak 60- och 70-talet. Vi sjunger på engelska och svenska till livekomp och inspelade bakgrunder. Du behöver inte kunna noter, men vi sjunger i stämmor. Ingen kurs Damkörgrupp - Cayenne, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Margot Enström mån Kursavgift 15, Max 20 studerande Vi sjunger sånger av olika genre: folk - spiritual - jazz- schlager stämmigt. Tonbildning. Nya sångare är välkomna med! Blandad kör - Singsby sångkör, Smedsby Vuxeninstitutet (spegelsal) Jenny Mendelin mån Kursavgift 15, Max 40 studerande Vi sjunger visor och folkvisor, både finlandssvenska och rikssvenska, samt nyare låtar, t.o.m. pop och rock, ibland även på andra språk än svenska. Detta läsår kommer vi att öva mycket inför sångfesten i Åbo i juni Men vi håller även egna konserter och uppträdande med egen repertoar, bl.a. minst en Taube-konsert i samarbete med andra körer och grupper. Vi hoppas få förstärkning i alla stämmor och välkomnar nya medlemmar från när och fjärran! Sjung och le, Smedsby Seniorpunkten, varannan vecka Bengt Vestergård fre Kursavgift 10, Max 50 studerande Sånggrupp för daglediga sångglada människor. Vi uppträder på åldringshem, boenden, allsångstillfällen och överallt där sång önskas. Vi sjunger till dragspelsackompanjemang, mestadels unisont, ibland tvåstämmigt Blandad kör - Sunny Singers, Smedsby Mustasaaren keskuskoulu Jenni Keltto ons Kursavgift 15, Max 40 studerande Kören har en mångskiftande repertoar bestående av jazz, blues, populärmusik och folkmusik i både traditionell och ny tappning. Personligt engagemang och gott kamratskap värdesätts liksom även samarbete med andra körer, grupper och inbjudna gästartister. Kören är tvåspråkig. Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 11

14 Musik Blandad kör - Helsingbykören, Solf Solf församlingshem Mariah Hortans, ack. Rickard Mitts ons Kursavgift 25, Max 50 studerande Körens repertoar är mycket varierande, allt från filmmusik till folkmusik. Programmet under hösten består av en konsert på Ritz tillsammans med Kvevlaxkören. Ett körläger hålls Kören kommer också att delta i sångfesten i Åbo Mera info fås av körens ordf. Lili-Ann Brolund Blandad kör - Kvevlaxkören, Kvevlax Kvevlax församlingshem Mariah Hortans, ack. Rickard Mitts mån Kursavgift 20, Max 50 studerande Det stora målet med vinterns övningar är sångfesten i Åbo i juni Ett körläger hålls Nya sångare är välkomna i alla stämmor! grupper och band Folkmusikgruppen Smedarna, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Dan Lillas tors Kursavgift 15, Max 40 studerande Inlärning av musik med olika svårighetsgrad samt övning i stämspel och spelning i grupp. För dig med intresse för folkmusik och dansmusik Dragspelsgrupp - Bälgagillet, Smedsby Korsholms högstadium Yngve Lithén mån Kursavgift 15, Max 40 studerande Vi spelar efter noter unisont och i stämmor, allt från andlig musik till underhållningsmusik samt medverkar vid olika musiktillställningar Korsholm Big Band, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Asko Hiipakka ons Kursavgift 15, Max 40 studerande Orkesterövningar, samspel, uppträdanden på olika tillställningar. Tvåspråkig grupp Dansbandz, Smedsby Korsholms högstadium Jan Jacobson ons Kursavgift 15, Max 10 studerande Nu startar vi ett eget dansband! Lär dig spela dansvänligt, att spela inför publik och tillsammans med andra. Förkunskaper i något instrument behövs. Lämplig sammansättning är t.ex. trummor, bas, gitarr, keyboards och sång. Också andra instrument kan rymmas med Stråkorkester, Solf Solf församlingshem Karl-Erik Berg sön Kursavgift 15, Max 40 studerande Vi spelar lätt, klassisk orkestermusik, kammarmusik och folkmusikarrangemang Blåsorkester, Solf Solf uf-lokal Asko Hiipakka sön Kursavgift 15, Max 50 studerande Övning i orkesterspelning och eventuellt små solistuppgifter. Du bör behärska ett eget instrument. Tvåspråkig grupp. 12

15 Musik Sång- och instrumentundervisning Gitarrgrupp - nybörjare, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Karin Sandqvist mån Kursavgift 15, Max 14 studerande Gitarrens stämning och vård. De vanligaste ackordserierna. Sång till eget gitarrackompanjemang. Visor, schlagers och rock n roll Gitarrgrupp - fortsättningskurs I, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Karin Sandqvist tis Kursavgift 15, Max 14 studerande För dig som spelat ca 2 år. Barrégrepp. Dim-, sus-, septimackord m.m. Rundgång och basgång. Teknikövningar för höger- och vänsterhand. Knäppkomp. Tolkning av visor. Repertoarkännedom Gitarrgrupp - fortsättningskurs II, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Karin Sandqvist tis Kursavgift 15, Max 14 studerande Fortsättningskurs för längre hunna. Barrégrepp. Dim-, sus-, septimackord m.m. Rundgång och basgång. Teknikövningar för höger- och vänsterhand. Knäppkomp. Vi utvidgar vår repertoar och går in mera på basgångar och tolkningar Spela gitarr, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Sebastian Förström ons Kursavgift 60, Max 9 studerande Anmälan endast per telefon Individuell gitarrundervisning på akustisk eller el-gitarr. Lär dig grunderna eller förbättra dina spelkunskaper i t.ex. rock, pop och grunderna i jazz. Speltid 20 min /pers./vecka. Egen gitarr med. Tvåspråkig kurs Koskö sång- och gitarrgrupp, Koskö Koskö samlingshus Karin Sandqvist mån Kursavgift 15, Max 20 studerande Stämsång till eget gitarrackompanjemang. Vi uppträder på julfester i kyrkor och på pensionärsträffar Musik på Kårkulla dagcenter, Smedsby Korsholms dagcenter (Kårkulla) Karin Sandqvist fre Kursavgift 15, Max 40 studerande Musikkurs för utvecklingshämmade. Vi sjunger tillsammans sånger om väder och vind, årstider, födelsedagar. Allt från dansbandslåtar till rock n roll. Julvisor till julen Pianospelning för daglediga, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Frida Grönqvist-Elo ons Kursavgift 60, Max 7 studerande Anmälan endast per telefon Har du ett piano stående som ingen använder? Eller har du gamla bortsomnade färdigheter du vill väcka upp? Lär dig grunderna för att spela piano eller repetera gamla kunskaper. Lär dig noter, rytmer och att spela med dynamik. Även fritt ackompanjemang och ackordlära. Speltid 20 min /pers./vecka Sjung eller spela med pianist, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Marianna Slobodeniouk tors Kursavgift 50, Max 20 studerande Anmälan endast per telefon Tillfälle för sångare eller instrumentalister att öva in en individuell repertoar med pianoackompanjemang. Individuell undervisning. Avgiften är beroende av om man vill ha enkel eller dubbel speltid: 20 min./ vecka = 50 /termin, 40 min./ vecka = 100 /termin Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 13

16 Konst Scenkonst Teaterskrivarkurs, Vallvik Vallvik hembygdsgård Kristina Ågren tors Kursavgift 25, Max 25 studerande Vi skriver texter till en egen produktion Amatörteater, Koskö Koskö samlingshus Bengt Burman ons Kursavgift 25, Max 15 studerande Koskö amatörteatergrupp fortsätter arbetet med höstens spex. Om du inte vill stå på scen kom med i alla fall, det finns uppgifter även utanför scenen! Amatörteater, Smedsby Smedsby uf-lokal Ari Sundberg sön Kursavgift 45, Max 20 studerande Samling kl. 18 för en första diskussion och genomgång av vinterns pjäs Teater för ungdomar, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Sandra Sundvik fre Kursavgift 25, Max 15 studerande Är du mellan 13 och 16 år och gillar att spela teater? Vill du utveckla din kreativa och artistiska sida? Kom med i teaterkursen! Kursen hålls som en fristående del av teaterskolans läroplan. Bildkonst och tiffany Fotografera med systemkamera, Karperö Norra Korsholms skola Johan Geisor ons Kursavgift 15, Max 30 studerande Praktisk användning av systemkamera. Vad är bländare, vad är slutare? Vi gör fotoutflykter och fotograferar i praktiken, bl.a. nattfotografering. Egen kamera med Kvällsmålare, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Margareta Hakko mån Kursavgift 25, Max 12 studerande Tekniken är fri, t.ex. olja, akryl eller akvarell. Kursledaren ger handledning i färglära, komposition och materialkännedom. Tvåspråkig kurs Dagmålare, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Margareta Hakko tis Kursavgift 25, Max 12 studerande Måla i olja eller akvarell under individuell handledning. Både nybörjare och längre hunna målare är välkomna. Tvåspråkig kurs Akvarellmålning, Karperö Norra Korsholms skola Heidi Kilgast tis Kursavgift 15, , varannan vecka, Max 15 studerande Målartillfälle för både nybörjare och längre hunna. Kursen ger dig möjlighet att hitta din egen målarstil och experimentera med akvarellens tekniker Akvarell för nybörjare, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) ons Margareta Hakko Kursavgift 25,00 Max 12 studerande Kom och lär dig måla akvarell från grunden. Första träffen (1h) går vi igenom vad du behöver skaffa för material. Tvåspråkig kurs. 14

17 Konst Tiffany glaskonst, Kvevlax Kvevlax skola Friberg Johan lör Kursavgift 20, , varannan vecka Max 12 studerande Bearbetning av glas och färgat glas. Vi gör prydnads- och nyttoföremål t.ex. fönsterdekorationer, lampor, speglar, glasmosaik. Material och redskap kan köpas av kursledaren Tiffany glaskonst, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Gunnel Holm mån Kursavgift 30, Max 12 studerande Bearbetning av glas och färgat glas. Vi gör prydnads- och nyttoföremål t.ex. fönsterdekorationer, lampor, speglar, glasmosaik. Material och redskap kan köpas av kursledaren. Tvåspråkig kurs. Porslin, decoupage och keramik Torsdagsklubben för porslinsintresserade, Karperö Norra Korsholms skola Natalia Storm tors Kursavgift 25, Max 12 studerande I år kan man dekorera romantiska rokokofiguriner i madam Pompadur stilen eller själv designa moderna klänningar till dessa figuriner. Man kan också måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet) eller söka inspiration i berömda ryska lackminiatyrer. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema. Man skall bara måla och njuta med pensel i handen! Ingen kurs My Fair Lady - minikurs för erfarna porslinsmålare Vuxeninstitutet (konstklass) Natalia Storm lör Kursavgift 10, Max 12 studerande Under de sista åren har intresse för retrokonst varit stort, även för gamla filmer och filmstjärnor. Den bedårande vackra Audrey Hepburn spelade huvudrollen I filmen My Fair Lady (1964). På vår kurs ska vi försöka avbilda My Fair Lady på ett fritt sätt med mycket pennarbete, lystrar, relief, guld osv på 3-4 bränningar. Som resultat får man en vacker porslinstavla Porslinsmålning, Kvevlax Funisgårdens terapistuga Marja-Leena Cederlöf tis Kursavgift 25, Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Avgift för bränning tillkommer. Tvåspråkig kurs Porslinsmålning, dag, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marja-Leena Cederlöf fre Kursavgift 25, , varannan vecka Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Tvåspråkig kurs Porslinsmålning, kväll, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marja-Leena Cederlöf fre Kursavgift 25, , varannan vecka Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Tvåspråkig kurs Porslinsmålning, Toby Toby byagård, c/o Björk Marja-Leena Cederlöf tors Kursavgift 15, , varannan vecka Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Avgift för bränning tillkommer. Tvåspråkig kurs Decoupage för flitiga fingrar, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Natalia Storm fre Kursavgift 13, , varannan vecka Max 12 studerande Med decoupageteknik dekorerar vi alla möjliga ytor med hjälp av servetter, rispapper, decoupagepapper, egna foton, textilier. Vi tovar tavlor (t.ex. landskap, blommor, porträtt eller abstrakt), dekorerar föremål med äggskalsmosaik och gör kort av servetter, decoupagepapper och 3D-ark. Vi dekorerar porslin med överföringsbilder, som tål maskindisk. Vi lär oss tillverka lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller speciallbearbetade tyger samt tillverka fina smycken i samma teknik. 15

18 Konst Porslinsmålning och decoupage, Västerhankmo Hankmo skola Natalia Storm mån Kursavgift 15, Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m Porslinsmålning och decoupage, Iskmo Iskmo daghem Natalia Storm tis Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m. Före jul gör vi något extra inom decoupage och pyssel Decoupage och porslinsmålning, Replot Replot skola Natalia Storm ons Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m. Före jul gör vi något extra inom decoupage och pyssel Decoupage med mera, Solf Solf pensionärshem Natalia Storm ons Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m. Före jul gör vi något extra inom decoupage och pyssel Keramik, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Monica Björk tors Kursavgift 30, Max 15 studerande Grundläggande formningstekniker, dekorering och glasering. Vi arbetar med givna teman eller förverkligar egna idéer. Materialkostnader tillkommer. Tvåspråkig kurs Rakubränning, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Monica Björk ons fre , lör Kursavgift 20, Max 16 studerande Vi tillverkar, glaserar och rakubränner keramikföremål. Raku-bränningen sker utomhus i gasugn. Materialkostnader tillkommer. Kurstider: fre. 3.9 kl , lör. 4.9 kl , ons kl och lör kl Tvåspråkig kurs. Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 16

19 Hantverk Hobby, textil och praktiska färdigheter TYG- och hobbyloppis lördag 11.9 kl i Vuxeninstitutet Kom och fynda tyger, garner, sytillbehör, hobbymaterial, mönstertidningar, hobbyböcker och redskap mm. Bekanta dig samtidigt med våra kurser i form av demonstrationer och liten utställning. Material tas emot till försäljning för 5, kontakta Anki på tfn eller e-post Kreativa idèer för textilslöjden, fortbildningsdag för lärare För mera information se sidan Knyppling, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Lilly Swanljung tis Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Kurs i knyppling både för nybörjare och längre hunna Knyppling, frivolitét och broderi, Södra Vallgrund Södra Vallgrund skola Lilly Swanljung lör Kursavgift 15, , var 3. vecka Max 12 studerande Vi knypplar, slår frivolitét eller broderar beroende på vad du vill lära dig. Kanske har du ett påbörjat arbete du behöver få klart? Papperskransar, Replot Replot skola Lilly Swanljung lör Kursavgift 10, , varannan vecka Max 14 studerande Kom och gör olika kransar av papperssnören. Stickade kransar, rosenkransar eller riskransar med lampor eller utan - möjligheterna är många. Gör din personliga krans Papperskransar, Vassor Vassor martagård Lilly Swanljung ons Kursavgift 10, Max 14 studerande Kom med och gör olika kransar av papperssnören. Stickade kransar, rosenkransar eller riskransar med lampor eller utan - möjligheterna är många. Gör din personliga krans Levande verkstad, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell tis Kursavgift 15, , varannan vecka Max 14 studerande Inspirerande träffpunkt där vi provar på olika handarbetstekniker och hobbyn Textilstuga för daglediga, Koskö Koskö samlingshus Ann-Chatrin Snickars-Hoxell tis Kursavgift 13, , varannan vecka Max 12 studerande Vi träffas varannan vecka och gör olika handarbeten och hobbyn. Vi arbetar i nya och gamla tekniker; olika sticktekniker, våttova tofflor, fläta sävsulor, trycka på tyg, tova tomtar, virka, fläta kaffekorgar m.m. enligt dina önskemål Textilstugan, Toby Toby byagård, c/o Björk Lilly Swanljung tors Kursavgift 13, , varannan vecka Max 14 studerande Inspirerande träffpunkt för både nybörjar- och vana handarbeterskor. Vi handarbetar i nya och gamla tekniker, kanske virkning, krokning eller knyppling? Virka amigurumis, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Monika Sunngren ons Kursavgift 13, Max 12 studerande Amigurumi är japanska och betyder virkade och stoppade små figurer. Vi övar och repeterar grunderna i virkning, att läsa, tyda och virka efter beskrivningar samt att skapa egna figurer. Här är det fritt fram att använda fantasin en amigurumi kan föreställa vad som helst, t.ex. ett djur, en mänsklig figur, en maträtt! Ta med dig en virknål nr. 2½ och lite tunt bomullsgarn att öva med till första tillfället. 17

20 Hantverk Virka amigurumis, Tölby Tölby-Vikby skola, klass Lilly Swanljung lör.-sön Kursavgift 10, Max 12 studerande Amigurumi är japanska för virkade och stoppade leksaker. En klassisk amigurumi föreställer ett djur med oproportionerligt stort huvuvd, stora runda ögon och en liten kropp. Föräldrar eller mor- /farföräldrar virkar tillsammans med barn olika amigurumis. Vi går genom grunderna i virkning, luftmaskor, fastmaskor och smygmaskor. Minimiålder ca 9 år. Ta med dig en virknål nr. 2½ och lite tunt bomullsgarn Crazy-teknik med garner, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Wikholm Katarina fre , lör Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Det går bra att sy med olika garner. Garnet och tygbitar sprids ut mellan färdigt klippta mönster av vattenlösligt fibertyg och sys ihop. Därefter sköljs arbetet i vatten och plantorkas. Tekniken passar bra till tröjor, västar, halsdukar, väskor, bälten mm. Arbetet kan dekoreras med tex. pärlor, ull, knappar och dylikt. Ett ypperligt tillfälle att återanvända olika material Lappteknik och sömnad för daglediga, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell mån Kursavgift 25, Max 12 studerande Vi syr väskor, kuddfodral, täcken, etuier, dukar, löpare m.m. i olika lapptekniker. Allt enligt dina egna önskemål. Du kan också sy kläder till barn och vuxna eller förändra kläder du redan har. Här får du hjälp med tygval, färgkombinationer och många tips på hur sömnaden blir en rolig hobby. Kom med sy vackra saker till dig själv och ditt hem. Tvåspråkig kurs Skåpens gömmor, Smedsby Mustasaaren keskuskoulu Källström Marja-Terttu mån Kursavgift 15, Max 12 studerande Har du också halvfärdiga handarbeten i skåpen? Under kursen kan du färdigställa eller göra nytt av gammalt. Tvåspråkig kurs Fläta korgar av kaffepaket, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell ons Kursavgift 13, Max 10 studerande Vi återanvänder kaffepaket och flätar dem till korgar i olika storlekar.till en korg i storleken 25x25x30 behövs ca. 30 kaffepaket och till en korg i storleken 15x45x30 behövs ca 70. Du kan även vika grytunderlägg eller sy kaffeväskor. Tvåspråkig kurs. Spara dina tomma kaffepåsar! I kommande kurser under våren 2011 kan dina tomma kaffepåsar få ett nytt liv som t.ex. en korg eller väska. Börja spara kaffepåsarna redan nu! Återbruka och skapa nytt, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell mån , lör Kursavgift 10, Max 12 studerande Vad kan man tillverka av material man redan har i sina skåp eller hittar på loppis? Vi inleder kursen med en inspirationskväll måndag där vi ser på möjligheterna. På lördag samlas vi och skapar nya kreationer så som kuddar, väskor, kläder, vantar, mössor, leksaker m.m Vävning och handarbete, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell ons Kursavgift 40, Max 11 studerande Vi väver bl.a. mattor, plädar, gardiner, dukar, handdukar och dynor i olika material och tekniker. Du kan också handarbeta i olika tekniker enligt önskemål med t.ex. virkning, stickning, broderi, tovning och tygtryck. 18

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

Hösten 2012. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet

Hösten 2012. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Studieprogram Hösten 2012 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Courses

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1!

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MUSIK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! BARNKÖR (höst 110138, vår 110139) Lagmans skola, gymnastiksal Ann-Christin Storrank ons 14.30-16.00 10.9.2008-10.12.2008, 26 lektioner

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2012

Kurskatalog Hösten 2012 Kurskatalog Hösten 2012 Välkommen till Improvisation & Co Vill du skratta mer och som en bonus även bli bättre på att tala inför andra? Älskar du redan att improvisera eller är du helt enkelt bara nyfiken?

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411)

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) ÖVRIGT PRAKTISKT OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) må 18.00-21.00 8.9.2008-1.12.2008, 48 lektioner 5.1.2009-30.3.2009, 48 lektioner

Läs mer

Kursverksamhet - Hultasjön - Borås Hösten 2016

Kursverksamhet - Hultasjön - Borås Hösten 2016 Kursverksamhet - Hultasjön - Borås Hösten 2016 Välkommen till Svenska Kyrkans Aktivitetshus Svenska kyrkan i Borås bedriver kursverksamhet och föreläsningar i samarbete med Sensus. Studiecirklar hösten

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2012

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2012 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2012 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: OVANÅKERSSPETS PÅ GAMMALT SÄTT I NY TAPPNING Helgkurs SPETSVARVET I GÖTEBORG KURS I MONTERING AV KNYPPLAD SPETS

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2011

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2011 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2011 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KOMPOSITIONSÖVNINGAR MED KNYPPLING KNYPPLA SKÅNSKA PETTERSSONSPETSAR KNYPPLADE BILDER tema BROAR FRI KNYPPLING

Läs mer

SJUHÄRAD. Studieprogram ULRICEHAMN HÖSTEN 2017 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

SJUHÄRAD. Studieprogram ULRICEHAMN HÖSTEN 2017 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG SJUHÄRAD Studieprogram ULRICEHAMN HÖSTEN 2017 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG CIRKLAR I ULRICEHAMN KROPP & SJÄL Yixue Qi Gong Qigongformen du kommer att utöva kallas för Lian Hua Da Fa eller Det stora Lotussystemet,

Läs mer

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA skapa i lera ett spännande material I vår ljusa och trivsamma keramikverkstad

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Kurs för blivande adoptivföräldrar. Jägarexamen, fiol, vegetarisk matlagning... Hos oss hittar du det mesta! Följ med in i vår värld

STUDIEPROGRAM. Kurs för blivande adoptivföräldrar. Jägarexamen, fiol, vegetarisk matlagning... Hos oss hittar du det mesta! Följ med in i vår värld Kurs för blivande adoptivföräldrar Jägarexamen, fiol, vegetarisk matlagning... Hos oss hittar du det mesta! STUDIEPROGRAM Följ med in i vår värld Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör,

Läs mer

Kursverksamhet - Hultasjön - Borås Våren 2017

Kursverksamhet - Hultasjön - Borås Våren 2017 Kursverksamhet - Hultasjön - Borås Våren 2017 Välkommen till Svenska kyrkans Aktivitetshus Svenska kyrkan i Borås bedriver kursverksamhet och föreläsningar i samarbete med Sensus. Studiecirklar våren 2017

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Högstadiets konstklass, Slussgatan 12 må-lö 18.15-21.15 Kuusisto Tarja 19.10.2015-24.10.2015, 18 Kursavgift 25,00 10 studeranden

Högstadiets konstklass, Slussgatan 12 må-lö 18.15-21.15 Kuusisto Tarja 19.10.2015-24.10.2015, 18 Kursavgift 25,00 10 studeranden FORMGIVNING, MANUELLA FÄRDIGHETER Ditt hår idag 110411 Högstadiets konstklass, Slussgatan 12 må-lö 18.15-21.15 Kuusisto Tarja 19.10.2015-24.10.2015, 18 Max 10 studeranden Under kursen bekantar vi oss med

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

1 DAG INTENSIV WORKSHOP I DIGITAL TEXTILTRYCK

1 DAG INTENSIV WORKSHOP I DIGITAL TEXTILTRYCK (2 dagars kurs: scrolla)) 1 DAG INTENSIV WORKSHOP I DIGITAL TEXTILTRYCK DATUM: 21 -november 2015 Tid: lördag 9.30-16.30 DATUM: 23- january 2016 Tid: lördag 9.30-16.30 Plats: KKV / Nacka Sickla category=workshop%20i%20digitaltryck

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass per vecka.

Läs mer

Intervju: Karin Holmberg

Intervju: Karin Holmberg Intervju: Karin Holmberg Hej, och varmt välkommen till ännu en intervju här på vår blogg! Idag möter vi en trefaldig bokförfattare som bland annat broderat omslagen till pocketutgåvan av Vilhelm Mobergs

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

KURSUTBUDET PÅ DET NORDISKA HEMSLÖJDSLÄGRET

KURSUTBUDET PÅ DET NORDISKA HEMSLÖJDSLÄGRET KURSUTBUDET PÅ DET NORDISKA HEMSLÖJDSLÄGRET Akvarellkurs: 1) Back to the future (grundläggande akvarell) 2) Back to the future - Texture (textur i akvarell) Kursdeltagarna lär sig 1) grundläggande akvarelltekniker:

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Bildkonstskola Kuvataidekoulu. Teaterskola. Hantverksskola. e r p. t e. e p e T 6. us l a p. o ch u n g ja n

Bildkonstskola Kuvataidekoulu. Teaterskola. Hantverksskola. e r p. t e. e p e T 6. us l a p. o ch u n g ja n vuxeninstitutet.korsholm.fi aikuisopisto.mustasaari.fi Bildkonstskola Kuvataidekoulu Teaterskola Hantverksskola ande konstundervis Grundlägg ning för e r p u s n o e p e t e i barn a t us l a p T sille

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

www.tagegranit.se 08-783 77 28

www.tagegranit.se 08-783 77 28 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 Vi erbjuder din skola ett brett spektra av olika pedagogiska och konstnärliga Skapande skola paket

Läs mer

Blekinge läns Hemslöjd ideell förening firar i år 130-årsjubileum!

Blekinge läns Hemslöjd ideell förening firar i år 130-årsjubileum! Blekinge läns Hemslöjd ideell förening firar i år 130-årsjubileum! 2015 Kalendarium Slöjd i Blekinge är en del av Kultur och Fritid, Region Blekinge. Vi har i uppdrag att utveckla slöjden i hela regionen.

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2015

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2015 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2015 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema Fri knyppling KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS BRYGGEBLOMMOR KURS I MONTERING

Läs mer

Kulturskolans. Inspirationsvecka

Kulturskolans. Inspirationsvecka Kulturskolans Inspirationsvecka 19-26 mars 2017 Söndag 19/3 Improvisation Kom och prova på improvisation med lärarkomp! Vi kommer att spela två välkända jazzstandards: Cantaloupe Island och Autumn Leaves.

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

MMK-NYTT 13-17 september. Den här veckan kan man anmäla sig till Premier League på MMK!

MMK-NYTT 13-17 september. Den här veckan kan man anmäla sig till Premier League på MMK! MMK-NYTT 13-17 september Den här veckan kan man anmäla sig till Premier League på MMK! LOKAL Köket/Aktiviteter MÅNDAG Lär dig spela Blockus AKTIVITETER PÅ MMK 13 17 SEPTEMBER TISDAG ONSDAG TORSDAG Bakning

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014

Statistik över antalet röstberättigade / röstningsområdesuppgifter - Europaparlamentsvalet 2014 Nivå : Kommun Valkrets : 12 Vasa valkrets Kommun : 499 Utskriven : 25.05.2014 11:29 001 Björköby Kommun: 499 Mustasaari Björköby Bodagården i Män 159 159 0 0 3 146 146 0 0 3 305 305 0 0 6 002 Raippaluoto

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL

B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL B2-FRANSKA B2-TYSKA B2-ENGELSKA B2-RYSKA B2-SPANSKA INFORMATIONSTEKNIK MUSIK BILDKONST IDROTT HUSLIG EKONOMI TEXTILSLÖJD TEKNISK SLÖJD HANDBOLL HISTORIA MEDIA OCH FÖRETAGANDE NATURVETENSKAPER TILLVALEN

Läs mer

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9.

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9. Bästa vårdnadshavare, Vi önskar få in elevernas val av tillval inom vecka 9 (veckan efter sportlovet). Valet görs på valkortet som lämnas in åt elevhandledaren. Eleven väljer mellan bildkonst och musik

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Mjölbatik är ett enkelt sätt att få batikmönster på ett tyg utan att använda några kemikalier, förutom de som eventuellt finns i färgen.

Mjölbatik är ett enkelt sätt att få batikmönster på ett tyg utan att använda några kemikalier, förutom de som eventuellt finns i färgen. Nyheter i Slöjdlexikon År 2013 minns vi allra mest som året då Slöjdlexikon blev riktigt tillgängligt den enhet som kan kopplas upp till Internet kan också visa Slöjdlexikon. Smartphones, surfplattor och

Läs mer

UPPLEV MEDELTIDEN. Kurser och Gästabud i Linköping 27 oktober + 9 november 2013

UPPLEV MEDELTIDEN. Kurser och Gästabud i Linköping 27 oktober + 9 november 2013 UPPLEV MEDELTIDEN Kurser och Gästabud i Linköping 27 oktober + 9 november 2013 Välkommen till en dag på medeltiden, med medeltida dans, musik, mat och kläder! Gå kurs två dagar och avsluta med pampigt

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Välkommen till Hössna prästgård! Välkommen till den vackra prästgården vid Hössna kyrka, strax utanför Ulricehamn. Vi är glada över att få hälsa dig välkommen till

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Färg. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande slöjdår häng med! 2014 växte Slöjdlexikon med följande: Vattenslöslig textilfärg/ Färga i burk

Färg. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande slöjdår häng med! 2014 växte Slöjdlexikon med följande: Vattenslöslig textilfärg/ Färga i burk Det har hänt mycket i Slöjdlexikon under 2014! Vi har fått ett stort material om Knyppling, med både lexikon och beskrivningar. I Färg har flera nya beskrivningar fyllts på och gjort att vi ändrade på

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Julklappsverkstad. Levande Tyger! 15-19 november. Tea

Julklappsverkstad. Levande Tyger! 15-19 november. Tea MFK-NYTT 15-19 november Tea Julklappsverkstad i Levande Tyger! Nu har vi julklappsverkstad som pågår fram till jul i Levande Tyger. Sy en slips eller kudde och ge bort i julklapp! AKTIVITETER PÅ MFK 15

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Tillvalsämnen i Dalsbruks skola åk 8-9

Tillvalsämnen i Dalsbruks skola åk 8-9 Tillvalsämnen i Dalsbruks skola åk 8-9 Åk 8 ÅK 8-9 Här följer en kort presentation av våra tillvalsämnen. Informationen är skriven av de lärare som för tillfället undervisar i ämnet. För närmare information

Läs mer

Ansökningsblankett Seniorkurs Höstterminen 2016 Sökandes namn..

Ansökningsblankett Seniorkurs Höstterminen 2016 Sökandes namn.. Ansökningsblankett Seniorkurs Höstterminen 2016 Sökandes namn.. Man är aldrig för gammal att lära nytt, mer eller på andra sätt. Det som är utmärkande för folkhögskolan är att man i en grupp gemensamt

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

MFK-NYTT 11 15 oktober

MFK-NYTT 11 15 oktober MFK-NYTT 11 15 oktober Tea Höst-inspiration Och Tjusiga masker i skapande! LOKAL Badet/ Aktiviteter MÅNDAG Luffarschack 15.00 (Abbe) Bakning med Linnéa Ute Streethockey 15.00 (Fredrik) SAL 3 16.00 Dubbeldriva

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 17 24 maj 2008 STOR AMATÖRUTSTÄLLNING

Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 17 24 maj 2008 STOR AMATÖRUTSTÄLLNING Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 17 24 maj 2008 STOR AMATÖRUTSTÄLLNING Einar Nordell, Marie Andersson, Nicklas Backman, Margareta Berglund, Monika Glimsjö, Maria Kamfjord, Barbro Melin,

Läs mer

Kurser i lappteknik, kviltning

Kurser i lappteknik, kviltning Kurser i lappteknik, kviltning Här ser du vilka kurser jag brukar undervisa i. Det är inte den aktuella terminens kurser! 1 lektionstimma = 45 min Det här är kurser som jag också kan ha ute i grupper i

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag!

MARIA KLUBBNYTT. 26 30 augusti. Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! MARIA KLUBBNYTT 26 30 augusti Robert och Gurkan spelar basket på skolgården. Var med du också när vi lirar på måndag! aktiviteter på MFK 26 30 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Information om Elevens val läsåret (sid 1-5)

Information om Elevens val läsåret (sid 1-5) Information om Elevens val läsåret 2017-2018 (sid 1-5) Undervisningen i Elevens val syftar till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i ett eller flera ämnen och följer målen i ämnenas kursplaner.

Läs mer

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM Sverige kan stoltsera med en stor mängd fantastiska låtskrivare och artister som försett några av världens i särklass största artister med toppklassigt låtmaterial. Namn

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

PERSONLIGA BRODYRPRODUKTER

PERSONLIGA BRODYRPRODUKTER PERSONLIGA BRODYRPRODUKTER 1 INNEHÅLL HISTORIEN OM MORMOR LIISA HANTVERK OCH TRADITION PRODUKTER Kuddar Servetter Tavlor LINNETYG BRODYRFÄRGER TYPOGRAFI PRISLISTA 2 3 HISTORIEN OM MORMOR LIISA HANTVERK

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 Nu är sommaren snart här. De ordinarie studiecirklarna slutar under v. 24 (12/6), men Västerorts Aktivitetscenter kommer att hålla öppet

Läs mer

Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 5 12 maj, 2007 STOR AMATÖRUTSTÄLLNING

Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 5 12 maj, 2007 STOR AMATÖRUTSTÄLLNING Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 5 12 maj, 2007 STOR AMATÖRUTSTÄLLNING Carina Asplund, Siv Höglund, Thomas Lindqvist, Allan Lundkvist, Mary Lundkvist, Ingela Melin, Anna Kristina Norman,

Läs mer

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 INLEDNING Styrelsen tackar orkesterns meddlemmar och orkestens ledare för det gågna året och för ett aktivt deltagande i verksamheten, både under övningar

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Årets PIK:are Ge förslag på någon du vet är en sann PIK:are. Årets PIK:are utnämns på stämman i mars. Skicka förslag till pik@haninge.

Årets PIK:are Ge förslag på någon du vet är en sann PIK:are. Årets PIK:are utnämns på stämman i mars. Skicka förslag till pik@haninge. Höstprogrammet 2010 Kära medlemmar Jag hoppas att ni kunnat njuta av vår fantastiska sommar. Jag har själv tillbringat den på en segelbåt i Östersjön, från Haninge till Bornholm och tillbaka och sedan

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

Nordiskt Hemslöjdsläger

Nordiskt Hemslöjdsläger Nordiskt Hemslöjdsläger 30 juni 5 juli 2013 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund hälsar välkommen till sommarens Nordiska hemslöjdsläger vid Visjön i Östergötland. Missa inte chansen att slöjda tillsammans

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

FYRISGÅRDEN. Mötesplatsen för alla BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING

FYRISGÅRDEN. Mötesplatsen för alla BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING FYRISGÅRDEN Mötesplatsen för alla 2014 2015 BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING Fyrisgården är en ideell förening som erbjuder meningsfull fritid för alla människor, oavsett ålder och funktionsförmåga.

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer