Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll."

Transkript

1 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting för alla!

2 Välkommen till Vuxeninstitutet Vuxeninstitutets kansli öppet mån., ons. fre , tis Postadress Skolvägen 1, KORSHOLM Telefon (06) Fax (06) E-post Hemsida Anmälningar Rektor Rose Heir , Kanslist Ros-Mari Ventin Studiesekr. Susann Nyman Planerare Annika Staffans Planerare för finska verksamheten Arja Isotalo (telefontid mån. kl ) Språklärare Anne Klockars (telefontid mån. kl ) Bildkonstlärare Heidi Kilgast (telefontid mån. kl ) IT-lärare Tom Lillas (telefontid mån. kl ) Textillärare Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (telefontid mån. kl ) Vaktmästare Ari Autio Skolcentrets kvällsvaktmästare Städerska Leila Maaninka Korsholms vuxeninstitut är certifierat enligt Det Norske Veritas ISO Så här anmäler du dig Fr.o.m. fredagen 27 augusti kl tar vi emot anmälningar till höstens kurser och föreläsningar. Anmäl dig antingen elektroniskt på (ej vanlig e-post!) per tfn genom att besöka vuxeninstitutets kansli Observera att det är förhandsanmälan till samtliga kurser, föreläsningar och föreställningar! Någonting för alla!

3 Rektorns ruta Vårtecken är något vi gärna uppmärksammar och blir glada över. Vi letar efter dem, pratar om dem och några sänder små notiser till dagstidningen för att också andra ska få glädjas åt att tofsvipan återvänt och att häggen blommar. Sällan hör man däremot ordas något speciellt om hösttecken, trots att de också finns. Just nu håller Du förmodligen Undantaget i din hand. Ett säkert, första hösttecken man i Korsholm väntar på är nog vuxeninstitutets studieprogram. Ofta har jag nämligen hört grannar, vänner och bekanta undra när det månntro kommer. Kurser är något man diskuterar redan innan man vet vilka de blir och många ser fram emot att det lilla häftet ska dimpa ner i postlådan, eller kanske dyka upp som nyhet i e-posten. Nu är det här. Och de kurser som presenteras i detta häfte är just precis höstterminens kurser. I december får Du ett nytt som då innehåller de kurser som fortsätter och en hel del nya. För att Du ska tycka att det är lätt att hitta i programmet finns nu en ämnesvis sortering under olika färgflikar. Så högtidsstunden är här. Varsågod, öppna och välj din godbit. Vi hoppas vi lyckats med det vi vill någonting för alla! Innehållsförteckning Allmän information...2 Bildkonst och tiffany...14 Bildkonstskolan...9 Dans...33 Datateknik...29 Föreläsningar...5 Fortbildning, specialkurser...8 Hälsa, välmående och första hjälp...32 Historia och samhälle...29 Hobby, textil och praktiska färdigheter...17 Mat...21 Motion...35 Musik...11 Navigation och skärgård...32 Pensionärsträffar...7 Porslin, decoupage och keramik...15 Scenkonst...14 Språk...23 Teaterskolan...10 Träslöjd, möbler och metall...20 Välkommen till Vuxeninstitutet...2 Welcome to the Adult Education Centre of Korsholm!...4 Yoga, pilates, djuptöjning och qigong...41 Suomenkieliset kurssit löytyvät opinto-ohjelman toiselta puolelta! Föreläsningar och pensionärsträffar Fortbildning och specialkurser Bildkonst- och teaterskola Musik Konst Hantverk och matlagning Språk Data Hälsa, dans och motion

4 2 Allmän information Anmälan till kurser och föreläsningar Kom ihåg att förhandsanmäla dig i god tid till de föreläsningar och kurser som du vill delta i! Om en kurs eller föreläsning inte får tillräckligt med förhandsanmälningar inhiberas den omedelbart. Anmälda meddelas per textmeddelande eller per telefon. Observera att ingen extra påminnelse om kursstarterna ges, bekräftelse om deltagande fås redan vid anmälningstillfället. Kansliet kontaktad dig endast om det blir förändringar i tidsschemat eller om kursen inhiberas. Annullering Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du senast tre dagar före kursstart meddela kansliet annars fakturerar Vuxeninstitutet halva kursavgiften dock max 10. En erlagd kursavgift återbetalas inte oberoende av orsak. Avgifter Vuxeninstitutet fakturerar alla kursavgifter. Föreläsningar vid Vuxeninstitutet kan med fördel betalas kontant på plats. I kursavgifterna ingår inget kursmaterial med undantag av bildkonst- och teaterskola för barn. Arbetslösa får 25 % rabatt på samtliga kurser mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet. Utbildningsstyrelsen har även i år beviljat medel som berättigar pensionärer och 63 år fyllda seniorer samt arbetslösa, invandrare och personer med inlärningssvårigheter eller kort grundutbildning att få 50 % rabatt på kursavgifter i ämnena data, motion och språk så långt anslagen räcker. Rabatten gäller för en kurs /ämne/person. Meddela kansliet om du är berättigad till rabatt. Nyinflyttade i Korsholms kommun får tillsammans med kommunens välkomstpaket en studiesedel till Vuxeninstitutet. Sedeln gäller som betalning i en valbar kurs. Returnera sedeln till Vuxeninstitutet senast två veckor efter kursstart. Motions- och kultursedlar Vuxeninstitutet tar emot TYKYs och SMARTUMs motionsoch kultursedlar som betalningsmedel. Sedlarna bör du komma in med till kansliet senast två veckor efter kursstart. Observera att samtliga sedlar bör vara undertecknade. GympaFlex Vill du få möjlighet att fritt välja hur många gymnastikkurser du deltar i och när? Kanske det inte fungerar för dig att du skulle binda dig för en och samma kväll terminen igenom? Då är möjligen GympaFlex ditt koncept! Med GympaFlex får du delta i merparten av alla gymnastikkurser i vårt program både svensk- och finskspråkiga. Från vårt kansli löser du i så fall ut ett personligt GympaFlex -kort med foto, som du visar upp för ledaren i den kurs du för dagen eller kvällen valt att delta i. Kortet kostar 65 euro per termin. Kurser som ingår i konceptet finns utmärkta i programmet med denna symbol: Deltagarantal Minimiantalet deltagare i våra kurser och föreläsningar är i regel sju förutom i fortsättningskurser i språk och musik samt i kurser för handikappade där antalet kan vara fem. Maximiantalet deltagare varierar beroende på kursens typ och utrymmets storlek. Nyhetsbrev - aktuell information från vuxeninstitutet Vuxeninstituet sänder ungefär en gång i månaden under terminerna ut ett elektroniskt Nyhetsbrev med aktuell information om kommande kurser och föreläsningar. Vill du få vårt nyhetsbrev? Meddela i sådana fall din e-postadress till Kursintyg Kursintyg får du på begäran om du har deltagit regelbundet i en kurs. För kursintyg från tidigare år debiteras 5. Uppdragsutbildning Vi skräddarsyr kurser och föreläsningar för företag, kommunala och statliga inrättningar. Kontakta institutets rektor för mera information. Vuxeninstitutets utrymmen Våra trivsamma utrymmen kan i mån av lediga tider hyras för möten, utbildningsdagar eller övriga evenemang. Ta kontakt med institutets kansli för att diskutera lediga tider och priser.

5 Nämnden för vuxenbildning Peter Nylund (ordf.), Harri Kolehmainen (vice ordf.), Riitta Back, Peter Finne, Carina Granö-Träskelin, Anne-Marie Kronholm, Maj-Helen Nyback, Susann Rabb, Klaus Salonen, Timo Häggblom (kommunstyrelsens repr.) och Rose Heir (sekr.). Studieprogrammet, våren 2011 utkommer Är du småföretagare? Vilka utbildnings- och fortbildningsmöjligheter kan och kunde Korsholms vuxeninstitut erbjuda just dig och ditt företag? Vi kan skräddarsy kurser och utbildningar enligt behov och önskemål det är något vi gärna berättar mer om och vi lyssnar ännu hellre. Delta i presentation och diskussion med oss! Vi bjuder på morgonkaffe med salt tilltugg på vuxeninstitutet i Smedsby måndag kl. 9.00! Anmäl ditt deltagande till kansliet senast 23.9, tfn eller Pågående regionala och nationella projekt Webbliv för vuxna är ett projekt som har tagit fasta på att utveckla vuxnas basfärdigheter som kan anses vara viktiga i dagens informationssamhälle. Avsikten har också varit att undersöka den vuxna befolkningens åsikter och uppfattningar om informationssamhället, hur delaktiga de vuxna egentligen är och vilka eventuella behov och önskemål gällande kurser och utbildning man har. Som avslutning utarbetas en pedagogisk handledning för lärare och institut, som planerar och genomför kurser för vuxna. Föräldern som resurs är ett samarbetsprojekt med medborgar- och arbetarinstituten i Esbo och Väståboland, högstadiet i Korsholm samt dess Hem och Skola -förening. Projektet tar fasta på att utveckla nya metoder och verktyg där föräldrarna som resurs lyfts fram för barnens och ungdomarnas skolgång och skoltrivsel. Inom detta projekt kommer en försöksgrupp i årskurs åtta, tillsamman s med sin lärare Åsa Båsk, att med hjälp av ett s.k. digitalt undervisningsprogram erbjuda föräldrarna insyn i undervisningen i engelska. Försöket pågår och utvärderas under höstterminen. Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet Den digitala vägen där avsikten är att ta fram ett webbaserat undervisningsmaterial i svenska för utlänningar, som skall hitta materialet på en stor, nationell portal. Vid Korsholms vuxeninstitut kommer språkläraren och planeraren att arbeta med en del av detta material. Fiskskinnsgarvningsprojektet är ett nytt projekt där institutet är projektägare i ett samarbete med Kustaktionsgruppen i Österbotten, Österbottens fiskarförbund och Svenska kulturfonden. Projektet, som inleds på hösten 2010 kommer att omfatta föreläsningar, kurser i fiskskinnsgarvning samt en utställning. Syftet med projektet är bl.a. att lära hantverkare, fiskare och andra intresserade att ta tillvara fiskskinn och vidareförädla dessa till nya, intressanta hantverksprodukter. IRV-tjänster för vuxna är ett relativt nytt begrepp. I står för Information, R för Rådgivning och V för Vägledning. Arbets- och näringsministeriet samt Undervisningsministeriet i Finland samarbetar för att utveckla dessa tjänster för den vuxna befolkningen. Hela landet omfattas av projekt (Opinovi) som konkret utvecklar nytänkande gällande denna typ av tjänster. Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet EDU-vuxen som har fått medel för att arbeta kring detta i Svenskfinland och Opinpolku (lärstigen) som har Vasaregionen som sitt arbetsfält. I samband med höstmarknaden i Vasa ordnas i knutpunkten mellan de olika projekten en Dag för vuxenlärande, den på Vasa torg. Där kommer också Korsholms vuxeninstituts nästa Learning Ambassadör att utses. 3

6 Welcome to the Adult Education Centre of Korsholm! If You are a foreigner living in the Korsholm region, we would like to welcome You especially to the courses You find below. There are also other courses that You can attend, even though the course language is Swedish or Finnish. Please contact the office at the Adult Education Center for more information or send an to language teacher Anne Klockars Expats corner Vuxeninstitutet (språkklass) Anne Cleary-Hautaniemi Wed p.m. Course fee 8, , once a month Max 15 students Are you a foreigner living temporarily or long-term in Finland? A meeting point and discussion group for expatriates in the region. Get to know other expats and your local community. Dates: 15.9, 13.10, 10.11, Swedish for beginners Vuxeninstitutet (språkklass) Anne Klockars Mon p.m., Thu p.m. Course fee 25, Max 15 students A course in Swedish for beginners. No previous knowledge of Swedish is needed. We meet every Monday and every second Thursday (30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12). The class is focused on establishing a basic vocabulary, on communication and the basics of Swedish grammar. Course book: Svenska i Finland. Nybörjarkurs. Del 1. The course book can be bought from the teacher. Address: Adult Education Centre of Korsholm, Koulutie 1, Sepänkylä. Finnish for beginners Starts in the spring term. FinTandem The Adult Education Centre of Korsholm and Vaasa Arbis cooperate in offering an opportunity to learn languages through the FinTandem method. Practise Finnish, Swedish or another language with a native speaker. In exchange you teach your own mother tongue to your discussion partner. There will be five FinTandem gatherings during the school year ( ). You can participate in the events either at the Adult Education Centre of Korsholm or at Vaasa Arbis. Between the gatherings the participants make their own decisions about when and where to meet with their pairs for independent studies. The FinTandem gatherings at the Adult Education Centre of Korsholm will be held on Tuesdays at p.m. on October 5, November 30, January 11, March 15 and on Thursday May 12. Coordinators: Rose Heir, Katri Karjalainen. The FinTandem gatherings at Vaasa Arbis will be held on Thursdays at p.m. on October 7, December 2, January 13, March 17, May 12 at p.m. Coordinators: Marika Boström, Katri Karjalainen. Employees at Mustasaaren kunta or Vaasan kaupunki may get the course fee covered for by the employer. There may also be the possibility of carrying out parts of the course during work hours. Students may be able to include the FinTandem course in their ordinary studies. For more information, please go to Sign up on the FinTandem website and we will do our best to find You a suitable discussion partner. Applications are accepted throughout the school year. The course fee 15 is to be paid when You have received Your pair. If You want to sign up, please go to the FinTandem website at

7 Föreläsningar och pensionärsträffar Föreläsningar Fotoseminarium med Geidemark och Hellesö Vuxeninstitutet (auditoriet) Naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö lör Kursavgift 10, Seminarium för fotoklubbister och fotointresserade med naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö. Terje Hellesö: Den skapande naturbilden. Han berättar om livets gång tillsammans med fotograferandets utveckling. Och hur man använder symboliken för att anknyta till vardagliga situationer och tankar. Anders Geidemark: Den berättande bilden 2. Geidemark berättar och visar prov på hur han komponerar bilder till musik, och hur han tänker och jobbar med den grafiska formgivningen i sina bokproduktioner. Allt handlar om att med hjälp av olika uttrycksformer berätta historier. Som avslutning kommer vi att tillsammans analysera ett musikstycke och schematiskt komponera ett bildspel. Fotoseminariet ordnas i samarbete med fotoklubben Knäppisarna Naturfotografens väg - Geidemark & Hellesö, 30 år som naturfotografer Vuxeninstitutet (auditoriet) Naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö lör Kursavgift 10, De framstående svenska naturfotograferna Anders Geidemark och Terje Hellesö visar sina fantastiska naturbilder och berättar om sin produktion och utveckling som naturfotografer. Att naturfotografera för att utvecklas som människa. Fotoseminariet ordnas i samarbete med fotoklubben Knäppisarna Ungdomskultur paneldiskussion Vuxeninstitutet (auditoriet) Joonas Turtonen, verksamhetsledare för Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik; Sonja Rosbäck, journalist och föreläsare; Ulla Lindroos, psykolog tis Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Hur ser barn och ungdomars Internetvanor ut idag år med fokus på olika medier? Vilka farosignaler ska vuxna vara uppmärksamma på när barn och unga är ute på nätet? Hur ser alkoholkulturen ut idag bland ungdomar i Österbotten? Vad hör till ett s.k. normalt beteende under tonårs- och ungdomstiden? Målgruppen för paneldiskussionstillfället är personer som möter ungdomar i sitt arbete. I diskussionen belyses även synvinklar från en förälder och en lärare. Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Medarrangör: Samarbetsgruppen för drogförebyggande arbete inom Korsholms kommun Vuxen och sugen på studier? Hur göra? Vuxeninstitutet (auditoriet) Ann-Maj Törnroos mån Kursavgift 5, Föreläsningen hålls av studierådgivare Ann-Maj Törnroos, som tar upp vilka utbildningsmöjligheter det finns för den som befinner sig mitt i livet. Den riktar sig till alla oavsett om man har arbete eller är arbetssökande. Under kvällen bereds man möjlighet att diskutera och få vägledning i frågor gällande studieförmåner för vuxna, studieledighet, ansökningstider och -formulär m.m. Föreläsningen genomförs inom projektet EDU-vuxen Relation och kommunikation mellan hund och människa Vuxeninstitutet (auditoriet) Barbro Börjesson tis Kursavgift 20, Barbro Börjesson, känd bl.a. från hundskolan i tv-programmet Go kväll på SVT, föreläser om vanliga hundägarproblem och relationen mellan hund och människa. Vad gör man när hunden inte lyder? Kvällen avslutas med en frågestund ETT CP-BRA LIV Vuxeninstitutet (auditoriet) Jonas Helgesson tis Kursavgift 20, I våras gav Jonas Helgesson ut sin andra bok, ETT CP-BRA LIV -en härlig mix av tankar om självbild, normalitet och fördomar. Jonas är en man som bjuder på sig själv och som med en stor portion humor tar upp sånt som kan hända i mötet med en person med handikapp.han delar med sig av viktiga saker som han lärt sig som handikappad, golfare, student, egenföretagare, ståuppare och föreläsare. Och allvarligt CP-skadad! Det här är föreläsningen ingen skall missa! 5

8 Föreläsningar och pensionärsträffar Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse Vuxeninstitutet (auditoriet) Lorentz Uthardt tis Kursavgift 5, Som jordbrukare kan man uppleva sig inträngd mellan tradition och förnyelse, idéer om småskalighet kontra stora enheter. Uthardt har i sin doktorsavhandling önskat lyfta fram gräsrotsperspektivet och låta dagens jordbrukare ge sin syn på rådande situation. Under föreläsningen presenterar han kontentan av de jordbrukarröster han lyssnat till Fiskskinnsgarvning som metod och hantverk Vuxeninstitutet (auditoriet) Lotta Nelson Rahme tis Ingen kursavgift En föreläsning om fiskskinnets möjligheter och användningsområden. Kvällen avslutas med en workshop där du får lära dig att göra ett armband i fiskskinn (materialkostnader tillkommer ca 10 /armband). I Kulturhusets aula visas samtidigt en utställning av fiskskinnsprodukter. Kvällen utgör samtidigt avstamp för ett projekt kring fiskskinnsgarvning inom vilket Korsholms vuxeninstitut i samarbete med KAG-Kustaktionsgruppen, Österbottens Fiskarförbund och Svenska kulturfonden under vårterminen 2011 kommer att genomföra en kurs i olika hantverk med fiskskinn Undvik lyxfällan! Om du fastnat där - vad händer då? Vuxeninstitutet (auditoriet) Annika Björkqvist tis Kursavgift 5, Vad betyder det att bli utsökningsgäldenär? Vad händer när pengarna inte längre räcker till och vilka metoder kan myndigheten ta till? Är loppet kört? Vad betyder det att få en kreditstörning, speciellt ur en ung vuxens perspektiv? Många frågor som besvaras under denna föreläsning med fokus på privatekonomi Nödvändig juridik för alla som lever under samma tak Vuxeninstitutet (auditoriet) Ulf Juth, advokat mån Kursavgift 5, Ämnet för kvällen är arvs- och familjerättsliga frågor inklusive regelverk kring gåvobeskattning. Föreläsaren advokat Ulf Juth berättar om dokument och handlingar med betydelse för parterna i olika slags parförhållanden. Han tar som specialist på fastighetsrätt även upp frågor gällande fastighetsförsäljning och -beskattning Löpning utan skador Vuxeninstitutet (auditoriet) Maj-Gret Ehrs mån Kursavgift 5, Löpning är en rolig och effektiv motionsform. Men löpning ger också en stor belastning på kroppen. Därför är det viktigt att veta hur vi kan förebygga skador och vad vi kan göra om vi trots allt råkar ut för valpsjuka, hälsporre, återkommande kramp eller andra icke önskvärda resultat av träning Ät rätt - Orka mera! Vuxeninstitutet (auditoriet) Gun Nyholm mån Kursavgift 5, Kroppen är som en maskin. Vad och när du äter har betydelse för hur gott motionen gör dig men också för de konkreta framstegen.vilket bränsle ska du tanka med för att ha bästa nytta av motionen? Denna kostföreläsning med diplomerade kostrådgivaren Gun Nyholm ger dig svar på det och verktyg att tanka med rätt bensin Varför sviker minnet och vad kan vi göra åt det? Vuxeninstitutet (auditoriet) Stefan Strang mån Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Överläkare Stefan Strang förklarar vad som händer då minnesfunktionerna avtar och vad Alzheimers sjukdom egentligen innebär. Efter den egentliga föreläsningen bereds man möjlighet att i mindre grupper diskutera med expertis från Österbottens MinnesLots och äldrerådgivare Diana Rosenlöf. 6

9 Föreläsningar och pensionärsträffar Tiden kan endast läka rena sår, Solf Solf församlingshem Mary Andrén-Pada, handledare i sorgbearbetning, sjukskötare, socialarbetare mån Kursavgift 5, Max 40 studerande Det vanligaste sättet att hantera svårigheter är att låtsas som om de inte existerar. Om vi låter bli att tala om dem, så finns de inte. Om vi låter bli att tänka på problemen så kanske de löser sig av sig själva tror vi. Vi invaggar oss i falska förhoppningar i rädsla för att behöva konfrontera oss med det svåra inom oss. Vår fantasi om hur svårt, hemskt, ja till och med farligt det skulle vara att konfrontera sig själv med det svåra är vanligtvis mycket överskattad. Visst kan det vara svårt att ta i det som varit gömt. Visst kan det kännas ovant att sätta ord på känslor man aldrig gett ord åt tidigare. Visst kan det kännas svårt att släppa fram känslor man förträngt. Men det är vägen igenom och den befrielse man upplever efteråt är som att återvinna livet Att röra sig säkert i trafiken Vuxeninstitutet (auditoriet) Joonas Turtonen, polis och verksamhetsledare, Janne Smeds, trafikinstruktör tis Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Föreläsarna tar upp säkerhetsaspekter med speciellt fokus på aktiva, äldre personer som gärna rör sig till fots, på cykel eller med bil i trafiken. Man går igenom vad som kan vara viktigt att känna till och tänka på. I anslutning till föreläsningen erbjuds den som så önskar möjlighet att uppleva hur det känns att sitta fastspänd i en bil som välter och sedan ta sig ut därifrån. Detta görs i en s.k. bilbältessimulator. Föreläsningen genomförs i samarbete med kommunens äldreråd Akut sjuk - Vad händer med mig i ambulansen? Vuxeninstitutet (auditoriet) Janne Smeds, trafikinstruktör tis Kursavgift 5,00 inkl. kaffe Har du någon gång undrat över vad som händer i ambulansen ifall du skulle behöva utnyttja den tjänsten? Hur arbetar man där? Nu får du svar på detta samtidigt som du kan ställa direkta frågor till föreläsaren, trafikinstruktör Janne Smeds. Föreläsnignen genomförs i samarbete med kommunens äldreråd. Café Korsholm Kom och diskutera aktuella saker med kommunens ledning. Kommunen bjuder på kaffe i Smedsby Vuxeninstitutet (aula) mån i Karperö Norra Korsholms skola tors i Petsmo Petsmo skola tis Pensionärsträffar Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Tematräffar för män, Smedsby Seniorpunkten Rudolf Vestergård tors Kursavgift 10, , varannan vecka Max 40 studerande Vi träffas varannan vecka och diskuterar aktuella teman och för oss gubbar intressanta ämnen Tematräffar för kvinnor, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Lisen Stolpe tors Kursavgift 10, , varannan vecka Max 20 studerande Vi träffas varannan vecka och diskuterar aktuella teman och intressanta ämnen. Undantagsvis samlas gruppen i Spegelsalen. Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 7

10 Fortbildning och specialkurser Pensionärscirkel, Solf Solf församlingshem ons , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum Gunilla Sand Lyckan i min hand / Natalia Storm Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Helsingby Helsinghörnan pensionärshem tis , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum Gunilla Sand Egna dikter och sånger / Anna-Bella Wargh Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Jungsund Jungsbo pensionärshem tis , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Veikars Veikars pensionärshem ons , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Egna dikter och sånger / Anna-Bella Wargh Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Karperö Norra Korsholms skola mån , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel, Smedsby Solhörnan mån , var 4. vecka Läsårsavgiften, 10 euro, uppbärs i kontanter vid kursstarten Lyckan i min hand / Natalia Storm Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Sång och dragspelsmusik till julen / Per-Erik Backlund Pensionärscirkel Silverlinjen, Kvevlax Kvevlax församlingshem mån Kursavgift 1,50 /gång , var 4. vecka 20.9 Glädjen i att minnas - exempel från Stundars museum / Gunilla Sand Finlandssvenska likheter och olikheter / Kjell Herberts Avloppshantering i glesbygden / Josefin Stolpe Fortbildning, specialkurser Maximera nyttan av mässan Vuxeninstitutet (språkklass) Jan-Erik Elfving, Fma Elfving Lead ons Kursavgift 60, Max 20 studerande Hur man bäst använder mässan som hjälpmedel i marknadsföringen. Kursens målsättning är att ge ett effektivt och användbart verktyg i planering, genomförande och uppföljning av mässan, samt bygga på erfarenheter och kommande situationer. Kursinnehåll: bl.a. Mässan som medium, Rekognosering av aktuella mässor, Mål/ målsättning, Budskap, Förbearbetning, Kompletterande aktiviteter, Monteragerande, Registrering, Uppföljning, Utvärdering. Diskussioner och övningsarbete.

11 Bildkonst- och teaterskola Kreativa idéer för textilslöjden, fortbildningsdag för lärare Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell fre Kursavgift 40, Max 14 studerande Kom med och låt dig inspireras av användbara och hållbara tekniker för textilslöjden i grundskolan. I år går vi igenom användningen av material från naturen såsom säv, björkris, vide, mossa m.m. Material ingår i kursavgiften Fortbildning i Smartboard för lärare Vuxeninstitutet (mediasalen) Anne Klockars och Tom Lillas mån Kursavgift 15, Max 15 studerande Fortbildning i Smartboard riktar sig främst till lärare på olika stadier, som vill veta mera om hur man kan använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Under kurstillfället får du lära dig mer om tavlan och Notebook-programmet. Du får också bekanta dig med de möjligheter som Notebook-delen Essentials for Educators ger inom ditt eget ämnesområde. Bildkonstskolan Undervisningen följer en ny läroplan fr.o.m och är indelad i 10 studiehelheter var av de 6 första hör till Bildkonstens grunder. Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av dessa. GRUNDUNDERVISNING Studiehelheterna 1-6 är ämnade för elever i åldern 7-12 år. Beroende på undervisningsgruppens storlek och sammansättning kan de tre första modulerna genomföras under årskurserna 1-3 och de tre följande under årskurserna 4-6. Helheterna består av 1. Teckning, 2. Målning, 3. Keramik, 4. Grafik, 5. Tredimensionellt arbete, 6. Fotogram + digital foto. Kursavgiften inkluderar material. VERKSTADSSTUDIER Undervisningen består av studiehelheterna 7-10, vilka är ämnade för elever i åldern år. Verkstadsstudierna förutsätter att man genomgått bildkonstens grunder och därmed har avlagt de 6 första studiehelheterna. Målet med undervisningen är att eleven skall utveckla sin konstnärliga uttrycksförmåga på ett eller flera områden av bildkonsten och fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Studiehelheterna är följande: 7. Målning, 8. Teckning + grafik, 9. Video + fotografering, 10. Tredimensionellt arbete. Kursavgiften inkluderar material. Grundundervisning Bildkonstens grunder åk 1-3, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marika Grön mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 1-6, Solf Stundars Heidi Kilgast mån Kursavgift 60, Max 15 studerande 9

12 Bildkonst- och teaterskola Bildkonstens grunder åk 1-3, Kvevlax Kvevlax skola Heidi Kilgast tors Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 4-6, Kvevlax Kvevlax skola Heidi Kilgast tors Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 1-3, Replot Replot skola Heidi Kilgast ons Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 4-6, Replot Replot skola Heidi Kilgast ons Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 1-4, Karperö Norra Korsholms skola Heidi Kilgast tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Bildkonstens grunder åk 4-6, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marika Grön mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Tvåspråkig kurs Bildkonstens grunder åk 1-6, Toby Tuovilan koulu, klassrum Heidi Kilgast mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Tvåspråkig kurs. Verkstadsstudier Verkstadsstudier, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marika Grön tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Tvåspråkig kurs. Teaterskolan Kom med och öva dig i att göra teater! Genom att jobba med teater utvecklar vi vår uttrycksoch samarbetsförmåga, vår kreativitet och vårt estetiska tänkande. Med hjälp av lek, dramaövningar och berättande lär vi oss grunderna till teaterkonsten. Ett ypperligt tillfälle för barn som vill använda sin kropp och sin fantasi för att skapa teater. Undervisningen följer en ny läroplan fr.o.m Grundundervisning i teaterkonst åk 2-3, Kvevlax Kvevlax skola, gymnastiksalen Kaija Grannas tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 4-6, Kvevlax Kvevlax skola, gymnastiksalen Sandra Sundvik tis Kursavgift 60, Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 2-3, Karperö Norra Korsholms skola, gymnastiksalen ons Sandra Sundvik Kursavgift 60,00 Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 4-6, Karperö Norra Korsholms skola, gymnastiksalen ons Sandra Sundvik Kursavgift 60,00 Max 15 studerande 10

13 Musik Grundundervisning i teaterkonst åk 2-3, Replot Replot uf-lokal Sandra Sundvik mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Grundundervisning i teaterkonst åk 4-6, Replot Replot uf-lokal Sandra Sundvik mån Kursavgift 60, Max 15 studerande Musik Musik på dator Korsholms gymnasium Jan Jacobson tors Kursavgift 45, Max 10 studerande Du lär dig grunderna i att skapa musik på dator: spela in instrument / sång, använda virtuella instrument och loopar samt göra en enkel mix med hjälp av pluggar. Vi använder programmet Cubase i macmiljö. körsång Röstvårds- och inspirationskväll för körsångare, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Bill Ravall, sångpedagog, kördirigent fre Kursavgift 6, Max 300 studerande En kurs för alla körsångare som gärna vill utveckla sin sångröst. Genom att våga använda sin röst blir det ännu roligare att sjunga i kör. Kom med alla körsångare och få igång rösten så den håller hela vintern! Pop- och rockkör, Smedsby Korsholms högstadium Jan Jacobson tors Kursavgift 15, Max 30 studerande Vi sjunger pop- och rocklåtar från i huvudsak 60- och 70-talet. Vi sjunger på engelska och svenska till livekomp och inspelade bakgrunder. Du behöver inte kunna noter, men vi sjunger i stämmor. Ingen kurs Damkörgrupp - Cayenne, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Margot Enström mån Kursavgift 15, Max 20 studerande Vi sjunger sånger av olika genre: folk - spiritual - jazz- schlager stämmigt. Tonbildning. Nya sångare är välkomna med! Blandad kör - Singsby sångkör, Smedsby Vuxeninstitutet (spegelsal) Jenny Mendelin mån Kursavgift 15, Max 40 studerande Vi sjunger visor och folkvisor, både finlandssvenska och rikssvenska, samt nyare låtar, t.o.m. pop och rock, ibland även på andra språk än svenska. Detta läsår kommer vi att öva mycket inför sångfesten i Åbo i juni Men vi håller även egna konserter och uppträdande med egen repertoar, bl.a. minst en Taube-konsert i samarbete med andra körer och grupper. Vi hoppas få förstärkning i alla stämmor och välkomnar nya medlemmar från när och fjärran! Sjung och le, Smedsby Seniorpunkten, varannan vecka Bengt Vestergård fre Kursavgift 10, Max 50 studerande Sånggrupp för daglediga sångglada människor. Vi uppträder på åldringshem, boenden, allsångstillfällen och överallt där sång önskas. Vi sjunger till dragspelsackompanjemang, mestadels unisont, ibland tvåstämmigt Blandad kör - Sunny Singers, Smedsby Mustasaaren keskuskoulu Jenni Keltto ons Kursavgift 15, Max 40 studerande Kören har en mångskiftande repertoar bestående av jazz, blues, populärmusik och folkmusik i både traditionell och ny tappning. Personligt engagemang och gott kamratskap värdesätts liksom även samarbete med andra körer, grupper och inbjudna gästartister. Kören är tvåspråkig. Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 11

14 Musik Blandad kör - Helsingbykören, Solf Solf församlingshem Mariah Hortans, ack. Rickard Mitts ons Kursavgift 25, Max 50 studerande Körens repertoar är mycket varierande, allt från filmmusik till folkmusik. Programmet under hösten består av en konsert på Ritz tillsammans med Kvevlaxkören. Ett körläger hålls Kören kommer också att delta i sångfesten i Åbo Mera info fås av körens ordf. Lili-Ann Brolund Blandad kör - Kvevlaxkören, Kvevlax Kvevlax församlingshem Mariah Hortans, ack. Rickard Mitts mån Kursavgift 20, Max 50 studerande Det stora målet med vinterns övningar är sångfesten i Åbo i juni Ett körläger hålls Nya sångare är välkomna i alla stämmor! grupper och band Folkmusikgruppen Smedarna, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Dan Lillas tors Kursavgift 15, Max 40 studerande Inlärning av musik med olika svårighetsgrad samt övning i stämspel och spelning i grupp. För dig med intresse för folkmusik och dansmusik Dragspelsgrupp - Bälgagillet, Smedsby Korsholms högstadium Yngve Lithén mån Kursavgift 15, Max 40 studerande Vi spelar efter noter unisont och i stämmor, allt från andlig musik till underhållningsmusik samt medverkar vid olika musiktillställningar Korsholm Big Band, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Asko Hiipakka ons Kursavgift 15, Max 40 studerande Orkesterövningar, samspel, uppträdanden på olika tillställningar. Tvåspråkig grupp Dansbandz, Smedsby Korsholms högstadium Jan Jacobson ons Kursavgift 15, Max 10 studerande Nu startar vi ett eget dansband! Lär dig spela dansvänligt, att spela inför publik och tillsammans med andra. Förkunskaper i något instrument behövs. Lämplig sammansättning är t.ex. trummor, bas, gitarr, keyboards och sång. Också andra instrument kan rymmas med Stråkorkester, Solf Solf församlingshem Karl-Erik Berg sön Kursavgift 15, Max 40 studerande Vi spelar lätt, klassisk orkestermusik, kammarmusik och folkmusikarrangemang Blåsorkester, Solf Solf uf-lokal Asko Hiipakka sön Kursavgift 15, Max 50 studerande Övning i orkesterspelning och eventuellt små solistuppgifter. Du bör behärska ett eget instrument. Tvåspråkig grupp. 12

15 Musik Sång- och instrumentundervisning Gitarrgrupp - nybörjare, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Karin Sandqvist mån Kursavgift 15, Max 14 studerande Gitarrens stämning och vård. De vanligaste ackordserierna. Sång till eget gitarrackompanjemang. Visor, schlagers och rock n roll Gitarrgrupp - fortsättningskurs I, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Karin Sandqvist tis Kursavgift 15, Max 14 studerande För dig som spelat ca 2 år. Barrégrepp. Dim-, sus-, septimackord m.m. Rundgång och basgång. Teknikövningar för höger- och vänsterhand. Knäppkomp. Tolkning av visor. Repertoarkännedom Gitarrgrupp - fortsättningskurs II, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Karin Sandqvist tis Kursavgift 15, Max 14 studerande Fortsättningskurs för längre hunna. Barrégrepp. Dim-, sus-, septimackord m.m. Rundgång och basgång. Teknikövningar för höger- och vänsterhand. Knäppkomp. Vi utvidgar vår repertoar och går in mera på basgångar och tolkningar Spela gitarr, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Sebastian Förström ons Kursavgift 60, Max 9 studerande Anmälan endast per telefon Individuell gitarrundervisning på akustisk eller el-gitarr. Lär dig grunderna eller förbättra dina spelkunskaper i t.ex. rock, pop och grunderna i jazz. Speltid 20 min /pers./vecka. Egen gitarr med. Tvåspråkig kurs Koskö sång- och gitarrgrupp, Koskö Koskö samlingshus Karin Sandqvist mån Kursavgift 15, Max 20 studerande Stämsång till eget gitarrackompanjemang. Vi uppträder på julfester i kyrkor och på pensionärsträffar Musik på Kårkulla dagcenter, Smedsby Korsholms dagcenter (Kårkulla) Karin Sandqvist fre Kursavgift 15, Max 40 studerande Musikkurs för utvecklingshämmade. Vi sjunger tillsammans sånger om väder och vind, årstider, födelsedagar. Allt från dansbandslåtar till rock n roll. Julvisor till julen Pianospelning för daglediga, Smedsby Vuxeninstitutet (grupprum) Frida Grönqvist-Elo ons Kursavgift 60, Max 7 studerande Anmälan endast per telefon Har du ett piano stående som ingen använder? Eller har du gamla bortsomnade färdigheter du vill väcka upp? Lär dig grunderna för att spela piano eller repetera gamla kunskaper. Lär dig noter, rytmer och att spela med dynamik. Även fritt ackompanjemang och ackordlära. Speltid 20 min /pers./vecka Sjung eller spela med pianist, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Marianna Slobodeniouk tors Kursavgift 50, Max 20 studerande Anmälan endast per telefon Tillfälle för sångare eller instrumentalister att öva in en individuell repertoar med pianoackompanjemang. Individuell undervisning. Avgiften är beroende av om man vill ha enkel eller dubbel speltid: 20 min./ vecka = 50 /termin, 40 min./ vecka = 100 /termin Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 13

16 Konst Scenkonst Teaterskrivarkurs, Vallvik Vallvik hembygdsgård Kristina Ågren tors Kursavgift 25, Max 25 studerande Vi skriver texter till en egen produktion Amatörteater, Koskö Koskö samlingshus Bengt Burman ons Kursavgift 25, Max 15 studerande Koskö amatörteatergrupp fortsätter arbetet med höstens spex. Om du inte vill stå på scen kom med i alla fall, det finns uppgifter även utanför scenen! Amatörteater, Smedsby Smedsby uf-lokal Ari Sundberg sön Kursavgift 45, Max 20 studerande Samling kl. 18 för en första diskussion och genomgång av vinterns pjäs Teater för ungdomar, Smedsby Vuxeninstitutet (auditoriet) Sandra Sundvik fre Kursavgift 25, Max 15 studerande Är du mellan 13 och 16 år och gillar att spela teater? Vill du utveckla din kreativa och artistiska sida? Kom med i teaterkursen! Kursen hålls som en fristående del av teaterskolans läroplan. Bildkonst och tiffany Fotografera med systemkamera, Karperö Norra Korsholms skola Johan Geisor ons Kursavgift 15, Max 30 studerande Praktisk användning av systemkamera. Vad är bländare, vad är slutare? Vi gör fotoutflykter och fotograferar i praktiken, bl.a. nattfotografering. Egen kamera med Kvällsmålare, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Margareta Hakko mån Kursavgift 25, Max 12 studerande Tekniken är fri, t.ex. olja, akryl eller akvarell. Kursledaren ger handledning i färglära, komposition och materialkännedom. Tvåspråkig kurs Dagmålare, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Margareta Hakko tis Kursavgift 25, Max 12 studerande Måla i olja eller akvarell under individuell handledning. Både nybörjare och längre hunna målare är välkomna. Tvåspråkig kurs Akvarellmålning, Karperö Norra Korsholms skola Heidi Kilgast tis Kursavgift 15, , varannan vecka, Max 15 studerande Målartillfälle för både nybörjare och längre hunna. Kursen ger dig möjlighet att hitta din egen målarstil och experimentera med akvarellens tekniker Akvarell för nybörjare, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) ons Margareta Hakko Kursavgift 25,00 Max 12 studerande Kom och lär dig måla akvarell från grunden. Första träffen (1h) går vi igenom vad du behöver skaffa för material. Tvåspråkig kurs. 14

17 Konst Tiffany glaskonst, Kvevlax Kvevlax skola Friberg Johan lör Kursavgift 20, , varannan vecka Max 12 studerande Bearbetning av glas och färgat glas. Vi gör prydnads- och nyttoföremål t.ex. fönsterdekorationer, lampor, speglar, glasmosaik. Material och redskap kan köpas av kursledaren Tiffany glaskonst, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Gunnel Holm mån Kursavgift 30, Max 12 studerande Bearbetning av glas och färgat glas. Vi gör prydnads- och nyttoföremål t.ex. fönsterdekorationer, lampor, speglar, glasmosaik. Material och redskap kan köpas av kursledaren. Tvåspråkig kurs. Porslin, decoupage och keramik Torsdagsklubben för porslinsintresserade, Karperö Norra Korsholms skola Natalia Storm tors Kursavgift 25, Max 12 studerande I år kan man dekorera romantiska rokokofiguriner i madam Pompadur stilen eller själv designa moderna klänningar till dessa figuriner. Man kan också måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet) eller söka inspiration i berömda ryska lackminiatyrer. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema. Man skall bara måla och njuta med pensel i handen! Ingen kurs My Fair Lady - minikurs för erfarna porslinsmålare Vuxeninstitutet (konstklass) Natalia Storm lör Kursavgift 10, Max 12 studerande Under de sista åren har intresse för retrokonst varit stort, även för gamla filmer och filmstjärnor. Den bedårande vackra Audrey Hepburn spelade huvudrollen I filmen My Fair Lady (1964). På vår kurs ska vi försöka avbilda My Fair Lady på ett fritt sätt med mycket pennarbete, lystrar, relief, guld osv på 3-4 bränningar. Som resultat får man en vacker porslinstavla Porslinsmålning, Kvevlax Funisgårdens terapistuga Marja-Leena Cederlöf tis Kursavgift 25, Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Avgift för bränning tillkommer. Tvåspråkig kurs Porslinsmålning, dag, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marja-Leena Cederlöf fre Kursavgift 25, , varannan vecka Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Tvåspråkig kurs Porslinsmålning, kväll, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Marja-Leena Cederlöf fre Kursavgift 25, , varannan vecka Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Tvåspråkig kurs Porslinsmålning, Toby Toby byagård, c/o Björk Marja-Leena Cederlöf tors Kursavgift 15, , varannan vecka Max 15 studerande Vi målar porslin i olika tekniker med motiv enligt deltagarnas val. För både nybörjare och längre hunna målare. Avgift för bränning tillkommer. Tvåspråkig kurs Decoupage för flitiga fingrar, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Natalia Storm fre Kursavgift 13, , varannan vecka Max 12 studerande Med decoupageteknik dekorerar vi alla möjliga ytor med hjälp av servetter, rispapper, decoupagepapper, egna foton, textilier. Vi tovar tavlor (t.ex. landskap, blommor, porträtt eller abstrakt), dekorerar föremål med äggskalsmosaik och gör kort av servetter, decoupagepapper och 3D-ark. Vi dekorerar porslin med överföringsbilder, som tål maskindisk. Vi lär oss tillverka lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller speciallbearbetade tyger samt tillverka fina smycken i samma teknik. 15

18 Konst Porslinsmålning och decoupage, Västerhankmo Hankmo skola Natalia Storm mån Kursavgift 15, Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m Porslinsmålning och decoupage, Iskmo Iskmo daghem Natalia Storm tis Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m. Före jul gör vi något extra inom decoupage och pyssel Decoupage och porslinsmålning, Replot Replot skola Natalia Storm ons Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m. Före jul gör vi något extra inom decoupage och pyssel Decoupage med mera, Solf Solf pensionärshem Natalia Storm ons Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Porslinsmålare kan välja bland olika tema: måla kakel- och porslinsplattor i Delftporslinsandan (det holländska blå-vita porslinet), lysterblommor i akvarellteknik, retrostil, kinesiska blommor eller dekorera rokokofiguriner för årets tävling. OBS! Det är INTE obligatoriskt att delta i något tema! Dessutom gör vi pyramid- och 3-D kort, tovar smycken (armband, örhängen, broscher osv), gör häftiga lampskärmar av saftförpackningar, papper, tovad ull eller tyg, tillverkar tavlor i äggskalsmosaik m.m. Före jul gör vi något extra inom decoupage och pyssel Keramik, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Monica Björk tors Kursavgift 30, Max 15 studerande Grundläggande formningstekniker, dekorering och glasering. Vi arbetar med givna teman eller förverkligar egna idéer. Materialkostnader tillkommer. Tvåspråkig kurs Rakubränning, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Monica Björk ons fre , lör Kursavgift 20, Max 16 studerande Vi tillverkar, glaserar och rakubränner keramikföremål. Raku-bränningen sker utomhus i gasugn. Materialkostnader tillkommer. Kurstider: fre. 3.9 kl , lör. 4.9 kl , ons kl och lör kl Tvåspråkig kurs. Kom ihåg att förhandsanmäla dig till alla kurser och föreläsningar! Tfn eller på 16

19 Hantverk Hobby, textil och praktiska färdigheter TYG- och hobbyloppis lördag 11.9 kl i Vuxeninstitutet Kom och fynda tyger, garner, sytillbehör, hobbymaterial, mönstertidningar, hobbyböcker och redskap mm. Bekanta dig samtidigt med våra kurser i form av demonstrationer och liten utställning. Material tas emot till försäljning för 5, kontakta Anki på tfn eller e-post Kreativa idèer för textilslöjden, fortbildningsdag för lärare För mera information se sidan Knyppling, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Lilly Swanljung tis Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Kurs i knyppling både för nybörjare och längre hunna Knyppling, frivolitét och broderi, Södra Vallgrund Södra Vallgrund skola Lilly Swanljung lör Kursavgift 15, , var 3. vecka Max 12 studerande Vi knypplar, slår frivolitét eller broderar beroende på vad du vill lära dig. Kanske har du ett påbörjat arbete du behöver få klart? Papperskransar, Replot Replot skola Lilly Swanljung lör Kursavgift 10, , varannan vecka Max 14 studerande Kom och gör olika kransar av papperssnören. Stickade kransar, rosenkransar eller riskransar med lampor eller utan - möjligheterna är många. Gör din personliga krans Papperskransar, Vassor Vassor martagård Lilly Swanljung ons Kursavgift 10, Max 14 studerande Kom med och gör olika kransar av papperssnören. Stickade kransar, rosenkransar eller riskransar med lampor eller utan - möjligheterna är många. Gör din personliga krans Levande verkstad, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell tis Kursavgift 15, , varannan vecka Max 14 studerande Inspirerande träffpunkt där vi provar på olika handarbetstekniker och hobbyn Textilstuga för daglediga, Koskö Koskö samlingshus Ann-Chatrin Snickars-Hoxell tis Kursavgift 13, , varannan vecka Max 12 studerande Vi träffas varannan vecka och gör olika handarbeten och hobbyn. Vi arbetar i nya och gamla tekniker; olika sticktekniker, våttova tofflor, fläta sävsulor, trycka på tyg, tova tomtar, virka, fläta kaffekorgar m.m. enligt dina önskemål Textilstugan, Toby Toby byagård, c/o Björk Lilly Swanljung tors Kursavgift 13, , varannan vecka Max 14 studerande Inspirerande träffpunkt för både nybörjar- och vana handarbeterskor. Vi handarbetar i nya och gamla tekniker, kanske virkning, krokning eller knyppling? Virka amigurumis, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Monika Sunngren ons Kursavgift 13, Max 12 studerande Amigurumi är japanska och betyder virkade och stoppade små figurer. Vi övar och repeterar grunderna i virkning, att läsa, tyda och virka efter beskrivningar samt att skapa egna figurer. Här är det fritt fram att använda fantasin en amigurumi kan föreställa vad som helst, t.ex. ett djur, en mänsklig figur, en maträtt! Ta med dig en virknål nr. 2½ och lite tunt bomullsgarn att öva med till första tillfället. 17

20 Hantverk Virka amigurumis, Tölby Tölby-Vikby skola, klass Lilly Swanljung lör.-sön Kursavgift 10, Max 12 studerande Amigurumi är japanska för virkade och stoppade leksaker. En klassisk amigurumi föreställer ett djur med oproportionerligt stort huvuvd, stora runda ögon och en liten kropp. Föräldrar eller mor- /farföräldrar virkar tillsammans med barn olika amigurumis. Vi går genom grunderna i virkning, luftmaskor, fastmaskor och smygmaskor. Minimiålder ca 9 år. Ta med dig en virknål nr. 2½ och lite tunt bomullsgarn Crazy-teknik med garner, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Wikholm Katarina fre , lör Kursavgift 15, , varannan vecka Max 12 studerande Det går bra att sy med olika garner. Garnet och tygbitar sprids ut mellan färdigt klippta mönster av vattenlösligt fibertyg och sys ihop. Därefter sköljs arbetet i vatten och plantorkas. Tekniken passar bra till tröjor, västar, halsdukar, väskor, bälten mm. Arbetet kan dekoreras med tex. pärlor, ull, knappar och dylikt. Ett ypperligt tillfälle att återanvända olika material Lappteknik och sömnad för daglediga, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell mån Kursavgift 25, Max 12 studerande Vi syr väskor, kuddfodral, täcken, etuier, dukar, löpare m.m. i olika lapptekniker. Allt enligt dina egna önskemål. Du kan också sy kläder till barn och vuxna eller förändra kläder du redan har. Här får du hjälp med tygval, färgkombinationer och många tips på hur sömnaden blir en rolig hobby. Kom med sy vackra saker till dig själv och ditt hem. Tvåspråkig kurs Skåpens gömmor, Smedsby Mustasaaren keskuskoulu Källström Marja-Terttu mån Kursavgift 15, Max 12 studerande Har du också halvfärdiga handarbeten i skåpen? Under kursen kan du färdigställa eller göra nytt av gammalt. Tvåspråkig kurs Fläta korgar av kaffepaket, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell ons Kursavgift 13, Max 10 studerande Vi återanvänder kaffepaket och flätar dem till korgar i olika storlekar.till en korg i storleken 25x25x30 behövs ca. 30 kaffepaket och till en korg i storleken 15x45x30 behövs ca 70. Du kan även vika grytunderlägg eller sy kaffeväskor. Tvåspråkig kurs. Spara dina tomma kaffepåsar! I kommande kurser under våren 2011 kan dina tomma kaffepåsar få ett nytt liv som t.ex. en korg eller väska. Börja spara kaffepåsarna redan nu! Återbruka och skapa nytt, Smedsby Vuxeninstitutet (konstklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell mån , lör Kursavgift 10, Max 12 studerande Vad kan man tillverka av material man redan har i sina skåp eller hittar på loppis? Vi inleder kursen med en inspirationskväll måndag där vi ser på möjligheterna. På lördag samlas vi och skapar nya kreationer så som kuddar, väskor, kläder, vantar, mössor, leksaker m.m Vävning och handarbete, Smedsby Vuxeninstitutet (textilklass) Ann-Chatrin Snickars-Hoxell ons Kursavgift 40, Max 11 studerande Vi väver bl.a. mattor, plädar, gardiner, dukar, handdukar och dynor i olika material och tekniker. Du kan också handarbeta i olika tekniker enligt önskemål med t.ex. virkning, stickning, broderi, tovning och tygtryck. 18

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad

Läs mer

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT Offentligt meddelande 1 2 LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT 3 Innehåll 5 Inledning 6 Anmälning 7 Allmän information 10 Mi-föreningen r.f. 11 Dataöppet, gåvotips och bokbytarhörnan

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER 1. Fimpa nu! Tänkt på att sluta röka? 24 x 60 min. Vuxeninstitutet Träffar 19.9, 22.9, 26.9, 29.9, i fortsättningen en gång/vecka i okt-nov. kl. 16.30-17.30 och därefter

Läs mer

FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT

FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT FÖR ALLA UTVECKLA DIG SJÄLV KOM I FORM ÖVERRASKA HITTA PÅ NÅT NYTT Kurskatalog 2015-2016 personal hälsar dig välkommen till läsåret 2015-2016! Här lär du känna fastanställda personal: FOTO: Catrin Jansson

Läs mer

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR Välkommen till ABF! Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och

Läs mer

Kurser!Medborgarskolans

Kurser!Medborgarskolans Hela denna bilaga är en annons från medborgarskolan / gruppförsändelse till hushållen örebro län kursprogram Kurser!Medborgarskolans vår/sommar 2012 Nyheter! Miniskeppare, Hårdrockskväll ipadkurs, Guerilla

Läs mer

Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer!

Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer! Stockholm DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP Kursprogram HÖSTEN 2011 Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer! Det är något speciellt

Läs mer

Kurser! Nyheter! Stockholm Lidingö

Kurser! Nyheter! Stockholm Lidingö Kurser! Nyheter! Feelgood-konserter, Parkour för barn, Flamenco, Decoupage, Måleriteknik, Skriv en deckare, SoppOpera och mycket mer! Stockholm Lidingö Kursprogram hösten 2012 Kursprogram hösten 2012 www.medborgarskolan.se/stockholm

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Kurser! Nyheter! Raw food, Origami, Styling, CS6, Skriv deckare, Livets dans, ipad, Foto med instagram, Driva webbhandel,

Läs mer

www.slojdiskane.se www.hemslojden100ar.se

www.slojdiskane.se www.hemslojden100ar.se Fredrik Lindkvist del av Hemslöjden på Liljevalchs Ur innehållet Hemslöjden har 100-års-jubileum kom och fira med oss!...3 Hemslöjdskonsulenterna informerar...4 Hemslöjdskonsulenternas kurser...9 Kalendarium...

Läs mer

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E Studieprogram Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E SV TRELLEBORG SV Trelleborg Språk Så här anmäler du dig Hemsida: www.sv.se/trelleborg E-mail: trelleborg@sv.se Telefon: 0410-184

Läs mer

Kursprogram hösten 2015. Stockholms län

Kursprogram hösten 2015. Stockholms län Kursprogram hösten 2015. Stockholms län SV finns i 24 kommuner över hela Stockholms län. Nära dig! sv.se Kursstarter från aug - dec För anmälan och mer information: 08-120 55 100 sv.se/stockholm 1 Bästa

Läs mer

ill anda Möt Skéanders som gillar färskt trä möt Pernille som tar hand om Bohus Stickning och läs om en megasuccé! om Hemslöjd i Västra Götaland

ill anda Möt Skéanders som gillar färskt trä möt Pernille som tar hand om Bohus Stickning och läs om en megasuccé! om Hemslöjd i Västra Götaland T ill H 314 anda om Hemslöjd i Västra Götaland Möt Skéanders som gillar färskt trä möt Pernille som tar hand om Bohus Stickning och läs om en megasuccé! Till H anda Till Handa ges ut av Länshemslöjdsföreningarna

Läs mer

HÖST 2012 GÖTEBORG KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK. dig? KURSER

HÖST 2012 GÖTEBORG KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK. dig? KURSER mmer Vad drö DUlära om att dig? KURSER KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK HÖST 2012 GÖTEBORG Nittionio I år är det 99 år sedan ABF Göteborg bildades

Läs mer

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar!

Läs om våra. Besök våra. The spirit of Jordbro. Vad gör du i höst? samarbetspartners! populära lunchföreläsningar! demokratidagar! Läs om våra samarbetspartners! Besök våra populära lunchföreläsningar! The spirit of Jordbro demokratidagar! Vad gör du i höst? här hittar du våra cirklar och kurser! HÖSTEN 2015 ABF SÖDERTÖRN PÅ GÅNG

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

HUDDINGE. Studieprogram

HUDDINGE. Studieprogram HUDDINGE Studieprogram HÖSTEN 2015 Studieprogram hösten 2015 Bra att veta: Höstens cirklar startar successivt med början vecka 37. Cirkeln startar när det finns tillräckligt många anmälda deltagare. Anmäl

Läs mer

Kursprogram Våren 2013 Södertälje

Kursprogram Våren 2013 Södertälje 1 Kursprogram Våren 2013 Södertälje 2 Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan

Läs mer

Kurser. öppet hus 10% RABATT se nästa sida. nyhet glasgjutning sid 3. dansa zumba sid 11. konst frigörande måleri sid 15 HÖSTEN 2011 GÖTEBORG

Kurser. öppet hus 10% RABATT se nästa sida. nyhet glasgjutning sid 3. dansa zumba sid 11. konst frigörande måleri sid 15 HÖSTEN 2011 GÖTEBORG Kurser HÖSTEN 2011 GÖTEBORG öppet hus 10% RABATT se nästa sida nyhet glasgjutning sid 3 dansa zumba sid 11 konst frigörande måleri sid 15 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Läs mer om ABFs idéprogram www.abf.se/goteborg

Läs mer

Studiefrämjandet Ê Folkbildning

Studiefrämjandet Ê Folkbildning Våren 2014 Glädje! Kulturskolan släpper lös ungas kreativitet, s. 18-21 Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 Studiefrämjandet i Uppsala län är certifierade enligt kvalitetsstandarden iso 9001:2008.

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Navigation sid 18 Italienska med känsla sid 7 Kultur på Zita och Victoria sid 28-30 Att skriva skräck sid 21 Mobil & surfplatta sid 8 Hela vårt

Läs mer

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla våren 2013 Trollhättan och Uddevalla Revolutionen är här. Den digitala alltså. Den är större än när TV kom in i våra liv. Mer omfattande än elektricitetens intåg. Kanske som boktryckarkonsten eller kristnandet

Läs mer

Ur innehållet. www.slojdiskane.se

Ur innehållet. www.slojdiskane.se Ur innehållet Hemslöjd i mitt hjärta...3 Slöjdtipset!...4 Hemslöjdskonsulenterna informerar...5 Hemslöjdskonsulenternas kurser...7 Hemslöjden Skåne AB Hemslöjdsbutiken...10 Kalendarium... 12 13 Hemslöjdsföreningarna...14

Läs mer

Hösten 2012 Distrikt Väst

Hösten 2012 Distrikt Väst Hösten 2012 Distrikt Väst Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan sju och åtta.

Läs mer

Studieprogram. hösten 2014 våren 2015

Studieprogram. hösten 2014 våren 2015 Studieprogram hösten 2014 våren 2015 2 3 Välkommen till utvecklande mötesplatser! Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Studieförbundet

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 För anmälan och mer information: 0410-184 25 sv.se/soderslatt soderslatt@sv.se 1 SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 Vellinge Svedala Sätt kurs mot en roligare vår! 2 För anmälan och mer information:

Läs mer

ill anda Den vassa eggen om Hemslöjd i Västra Götaland

ill anda Den vassa eggen om Hemslöjd i Västra Götaland T ill H 313 anda om Hemslöjd i Västra Götaland Den vassa eggen Vem vill ha din slöjd? Slöjda av en hel björk Många drömmer Jordglob på turné Trä äger Skinntryck Porträtt Mai D Arci Bråkkalas Bussresa Kurser

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer