RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning"

Transkript

1 RENÄSSANSEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning RENÄSSANSEN...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7 LÄSTIPS...12 FILMTIPS...12 KOPIERINGSUNDERLAG: RENÄSSANSEN...13 KOPIERINGSUNDERLAG: FAKTARUTOR RENÄSSANSEN...14

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Renässansen inleds med ett avsnitt, Sanna renässansmänniskor, som tecknar en bild av det nya tänkandet som långsamt tränger in i den europeiska litteraturen under talet. Samtidigt utformas ett nytt fursteideal enligt vilket en furste ska ha oinskränkt makt över sina undersåtar. Spanien är starkaste makten i Europa och den katolska kyrkans beskyddare. Under talet övertas dock denna ledande roll av England som bryter med katolicismen. I båda dessa länder blomstrar litteraturen. Spanjoren Miguel Cervantes, som förnyar berättarkonsten med sin roman Don Quijote, behandlas i avsnittet Cervantes och romankonsten. William Shakespeare uppmärksammas både som poet och dramatiker i avsnitten Gåtan Shakespeare och Teater under hovets beskydd. Sent i jämförelse med de ledande staterna i Europa når renässansen så småningom Sverige. Gustav Vasas söner liksom drottning Kristina kan betraktas som renässansfurstar. Georg Stiernhielm är genom sin lärodikt Hercules en självklar renässansdiktare. Den svenska renässanslitteraturen behandlas i de två avsnitten En gång i Stockholm och Stiernhielm den svenska skaldekonstens fader. Innehåll i Renässansen Textutdrag från renässansen Moderna textutdrag Berättarteknik Bildstudium Upplev litteraturen 2 Sanna renässansmänniskor Erasmus av Rotterdam, ur Dårskapens lov (s. 110) François Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne (s. 110) Pär Lagerkvist, ur Dvärgen (s. 112) Rafael och Giulio Romano, Sabel de Requesens (s. 108) Leonardo da Vinci, Den vitruvianske mannen (s. 114) Margareta av Navarra. ur Heptameron, Rodderskan från Coulon (s. 101) Gustav Vasa, Brev till upplänningarna 8 december 1539 (s. 105) Den nya furstemakten Cervantes och romankonsten Niccolò Machiavelli, ur Fursten (s. 116) Miguel Cervantes, ur Don Quijote (s ) Martin Kellerman, ur Rocky 10 år (s. 122) Cervantes sätt att berätta (s. 122) William Shakespeare, ur Romeo och Julia (s. 109I Marguerite Duras, ur Älskaren (s. 115) Gåtan Shakespeare Teater under hovets beskydd William Shakespeare, Evig sommar (s. 124) William Shakespeare, ur Köpmannen i Venedig (s. Shakespeares sätt att berätta (s. 131) Dramaten, ur Köpmannen i Venedig (s. 129) Molière, ur Den inbillade sjuke (s. 120) Sophia Elisabeth Brenner, Till den Höga och Förnäma Kvinnan, (s. 125) 2

3 ) 3 tragedier och 1 komedi En gång i Stockholm William Shakespeare, kända citat ur ett par olika pjäser(s ) Drottning Kristina, ur Sentenser (s. 135) Stiernhielm den svenska skaldekonstens fader Agneta Horn, ur Beskrivning över (s. 136) Georg Stiernhielm, ur Hercules (s. 138) Titelblad till Hercules (s. 139) Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med renässansen kan vara att låta eleverna få överblicka innehållet i kapitlet. Planera en inledningslektion så här: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring renässansen genom stödord på tavlan. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker. 3. Varje grupp skriver en tankekarta som sammanfattar den översiktliga bild som de tycker att läroboken ger av epoken. 4. Visa ev. kopieringsunderlaget Stödord till renässansen vid gruppernas redovisningar som ett sätt att summera uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: Stadskultur, Norditalien, geografiska upptäckter, boktryckarkonsten, Machiavelli, den starka furstemakten, Shakespeare, Cervantes, reformation och motreformation, Georg Stiernhielm Kopieringsunderlag: Stödord till renässansen b) Introducera renässansen genom att läsa två texter Inled arbetet med renässansen genom att låta eleverna få möta två spännande litterära verk från tiden. Både Erasmus av Rotterdam och François Rabelais söker nya vägar, vilket gör dem till unika renässansmänniskor. Eftersom all högre utbildning vid universiteten utgick från teologin måste de bryta med sina tidigare utbildningar för att RENÄSSANSEN 3

4 kunna utforska nya och områden inom filosofin, språkvetenskapen eller litteraturen. Än var inte tiden mogen för öppen kritik mot kyrkan men genom litteraturen (Dårskapens lov) och (Den store Gargantuas förskräckliga leverne) kunde de kritisera kyrkan och sprida sina tankar. Här ett förslag på upplägg för en inledande lektion om renässansen: 1. Fråga eleverna vilka associationer orden renässans eller renässansmänniska ger dem. Inom vilka olika områden brukar man tala om renässans? Vad betyder ordet? Ett sätt att få igång samtalet kan vara att läsa faktarutan i läroboken på sidan Fortsätt att läsa läroboken, sidorna , om Sanna renässansmänniskor med exemplen Erasmus av Rotterdam och François Rabelais. Vad är det för dårskap eller oförståndighet som Erasmus av Rotterdam efterfrågar i Dårskapens lov? Finns det dårskap som inte är positiv? 3. Finns det några sammanhang då det vara dåligt att följa sina impulser som François Rabelais förespråkar? När kan det vara direkt skadligt att göra det? 4. Finns det områden inom samhället där man talar om renässansmänniskor i dag? Varför upplever ofta nytänkare och entreprenörer motstånd innan de kan visa att deras idéer håller eller är lönsamma? Finns det några renässansgestalter inom något område i dag? Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden av Sabel de Requesens (s. 108) med utgångspunkt i analysmallens frågor. Påminn eleverna om att det är lätt att hitta bakgrundsfakta på nätet. Därefter kan samtalen om bilderna ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 108 Motiv: Rafaels och Giulio Romanos porträtt föreställer en ung kvinna, kanske i de senare tonåren. Personer: Sabel de Requesens var hustru till vicekungen av Neapel. I den rikt dekorerade portalen med utsikt mot ett landskap avtecknar sig en person om är på väg bort. Miljö: Kvinnan sitter i ett praktfullt rum som sannolikt tillhör palatset där hon bor. Komposition: Kvinnan ser fjärrskådande ut i rummet, höger hand berör klädedräktens pälskrage som för att rätta till den och vänster hand vilar i knäet. Gestalten utstrålar lugn, balans och värdighet. För att balansera den ljusa gestalten i centrum ser betraktaren ut genom en portal till ett ljust landskap som förstärker målningens djup och perspektiv Tolkning: Den unga kvinnans skönhet men naturligtvis också den praktfulla klänningen med de dyrbara knapparna som håller ihop ärmarna talar om att vi ser på en person i samhällstoppen. Tid: Målningen är färdigställd 1483 och blev mönsterbildande för rika mäns sätt att avbilda sina hustrur. 4

5 Budskap: Under den tidiga renässansen beställde de som hade råd religiösa motiv ur den bibliska historien eller madonnor men med förändringen i tänkandet riktades ett nytt intresse mot individen. En karriär skulle dokumenteras i ett praktfullt porträtt eller en rik man lät måla av sin hustru för att höja sin egen status. Rafaels och Giulio Romanos porträtt av Sabel de Requesens blev normgivande för hur sådana porträtt skulle målas. Andra rika äkta män lät göra kopior av målningen med sin egen hustrus ansikte inmålat. Ett spår genom kapitlet Renässansen en mosaik Renässansen spänner över betydligt kortare tid än den föregående epoken medeltiden. De två epokerna går in i varandra så att många medeltida drag lever vidare parallellt med de nya signaler som brukar samlas under begreppet renässans. Därför är renässansen som begrepp svårfångat, och att konstruera ett hållbart spår genom en så motsägelsefylld epok blir lätt missvisande. Genom olika avsnitt i lärobokens kapitel och extramaterial i lärarhandledningen är det däremot möjligt att lägga en mosaik över vad som kan tänkas ingå i renässansbegreppet. Låt eleverna i klassen arbeta med följande uppgifter för att tillsammans fånga olika perspektiv av det svårfångade renässansbegreppet. Det nya fursteidealet Under renässansen utformas ett ideal om den starke fursten i de italienska småstaterna, som också blir normbildande för de stater som utvecklas till nationalstater i övriga Europa under samma period: Spanien, England Frankrike och så småningom även Danmark och Sverige. 1. I läroboken finns ett avsnitt om Niccolò Machiavelli (s. 115) och ett utdrag ur hans verk Fursten (s. 116) om hur en furste ska vara för att behålla sin makt. Vad innebar det nya fusteidealet? 2. Låt eleverna läsa ett brev från Gustav Vasa till de ohörsamma upplänningarna i Upplev litteraturen 2. Läs och analysera talet. Vilka retoriska grepp använder Gustav Vasa för att styra upplänningarna? 3. I läroboken finns ett utdrag ur Pär Lagerkvists Dvärgen (s. 112) som kan intressera några elever för hur Lagerkvist berättar om fursten och hans maktutövning i sin roman. Läs romanen. 4. Sök upp några kända fursteporträtt på nätet av till exempel Frans I, Henrik VIII och Elisabeth I. Hur visar furstarna sin makt på målningarna? Romanen och Cervantes sätt att berätta Cervantes mest kända verk Don Quijote är centralt för romankonstens utveckling. Låt eleverna undersöka Cervantes sätt att berätta genom att läsa utdraget ur romanen (s ) och arbeta med följande frågor (som kompletterar lärobokens frågor): RENÄSSANSEN 5

6 1. Ge exempel ur texten på hur berättaren styr berättelsen genom att använda tredje person. 2. Hitta ett exempel på dialog i utdraget som stärker realismen och gör att karaktärerna blir mer levande för läsaren. 3. Vilket exempel på parallellhandling finns i textutdraget? 4. Äldre epik som till exempel Iliaden skiljer inte på hur gudar och människor beter sig, utan de agerar på likartat sätt. Hur lyckas Cervantes kombinera det verkliga och det overkliga utan att gå ifrån realismen? 5. Varför känner dagens besökare igen sig i landskapet La Mancha där Don Quijote och Sancho Panza rider omkring Cervantes roman? Shakespeare fursteidealet i tre tragedier På ett uppslag i läroboken (s ) presenteras tre av William Shakespeares tragedier: Macbeth, Hamlet och Romeo och Julia, där miljöerna som skildras är så olika som Skottland, Danmark och Italien. Ur pjäserna framträder också ett fursteideal som varierar mellan maktkamp på liv och död och att fursten uppträder som garant för fred och ordning i samhället. Låt tre grupper i klassen läsa varsin pjäs och teckna en bild av politiken och fursteidealet så som de framträder i pjäsen. Låt diskussionerna kretsa kring följande tre mer övergripande frågeställningar: 1. Vad händer i Shakespeares drama? 2. Hur agerar den regerande fursten? Varför är den som kan ta makten inte alltid rätt furste? 3. Vad är dramats sensmoral? Molière förväxlingar och missförstånd Trots de konservativas motstånd till teatern i Frankrike lyckas Molière erövra en fast scen vid det franska hovet, där hans teater sedan tillhörde underhållningen. Molière angrep aktuella missförhållanden med komiken som vapen i sina mest kända pjäser: Hustruskolan, Den inbillade sjuke och Tartuffe. Låt en grupp elever läsa ett utdrag av Den inbillade sjuke som finns i Upplev litteraturen 2 (s. 120) och undersöka vad i det franska samhället som Molière går till angrepp mot och gör komedi av i sin pjäs. (Se vidare extramaterial om Molière längre fram i lärarhandledningen.) 1. Vilket missförhållande angriper Molière i sin pjäs? 2. Ett viktigt drag i en Molièrepjäs är förväxlingen mellan personer som driver pjäsen framåt och skruvar upp komiken genom att publiken vet mer än huvudpersonerna i pjäsen. Visa genom några utmärkande citat hur förväxlingstekniken fungerar. 6

7 3. Ta reda på hur Molière kan hålla sig väl med kungamakten, trots att det i hans pjäser finns kritik mot flera olika företeelser som religionens makt eller bristerna i läkarkårens seriositet i Frankrike under kungens styre. Kristina en skrivande drottning Drottning Kristina skrev sentenser och en självbiografi. Ett gemensamt tema är de höga förväntningarna på hennes person och problemet med att inte vara man i en värld som inte alltid respekterade en kvinna ens om hon var drottning. Det var dock uteslutet för rikets ledning att acceptera henne som ensam regent utan att tronföljarfrågan var löst. Kristina var hela tiden tvungen att värja sig mot kravet att hitta en lämplig man att gifta sig med. I läroboken finns ett par av drottningens sentenser (s. 135) och hon figurerar även i utdraget ur Agneta Horns dagbok (s. 136). Låt några elever undersöka vilken bild av drottningen som stiger fram ur olika källor och vilket svar som finns på frågan varför hon avsäger sig kronan och konverterar till katolicismen. Extramaterial Leonardo konstnär, vetenskapsman, universalgeni Leonardo da Vinci är en central figur under renässansen. För den lärare som vill låta sina elever bekanta sig med honom och hans arbete på ett mer djuplodande sätt än vad lärobokens stoff erbjuder, följer här en redogörelse över hans liv och verk, som stöd för genomgångar och diskussioner i klassrummet. Leonardo da Vinci ( ) föddes i Toscana som hörde till Florens i Italien. Han var ett barn fött utom äktenskapet och hans mamma Katarina fick rädda familjens heder genom ett gifte som familjen ordnade. Leonardo hade snart halvsyskon som han såg få den kärlek han själv aldrig fick. Som ung man angavs han som homosexuell och hans fall prövades rättsligt vid två tillfällen under en tvåårsperiod i Florens. Leonardo är den italienska konstnär och konstruktör som bättre än någon annan förkroppsligar vår syn på universalgeniet eller den nya människan man menar steg fram under renässansepoken. Han var ett allt i ett: målare, arkitekt, uppfinnare och vetenskapsman. Redan som trettonåring började han i en konstnärsverkstad i Florens. Kristna motiv Hela sitt liv var Leonardo beroende av uppdragsgivare i de olika staterna i Italien och Frankrike. Men kyrkan var fortfarande en av de viktigaste beställarna av konstverk med ämnen ur den bibliska historien. Bebådelsen Ett populärt motiv var berättelsen om ängeln Gabriels besök hos Maria med budet att hon skulle föda Jesusbarnet. Händelsen kallas bebådelse i den bibliska historien. Enligt det religiösa måleriets mönster är målningar av bebådelsen försedda med många religiösa symboler. En av Leonardos mest kända målningar med motivet finns i konstmuseet Uffizierna i Florens. RENÄSSANSEN 7

8 Nattvarden Leonardo arbetade under en period åt Milanos ledare hertig Ludovico Sforza. Samtidigt som hans tid upptogs av inredningsarbete, befästningar och storartade festmaskinerier arbetade han med Nattvarden. Denna stora målning är utförd direkt på väggen i en klosterbyggnad i Milano. Motivet är Jesus sista måltid, då han instiftade nattvarden enligt den kristna traditionen. Målningen förlänger och utvidgar rummet i klostrets matsal genom att använda perspektivet på ett suveränt sätt. Nattvarden skildrar motivet på ett för sin tid helt nytt sätt utan den gamla medeltida uppställningen av figurer. Lärjungarna är målade i grupper om tre men är alla individuellt återgivna då de var för sig grundar sig på studiet av levande modeller. I bakgrunden blånar landskapet genom fönsteröppningarna. Leonardo hade särskilt svårt att finna en passande förebild till Judas, lärjungen som förrådde Jesus. Han ansåg att modellen till Judas borde utstråla all mänsklig låghet och ondska. Anna själv tredje Anna, Marias mor och det lilla Jesusbarnet var ett populärt kristet motiv. Eftersom Leonardo var beroende av mecenater som kunde betala för hans material och arbete blev han ofta beskylld för att hoppa från projekt till projekt och för sin svårighet att avsluta saker. Anna själv tredje är exempel på detta. Fortfarande är några detaljer i klädedräkten oavslutade på den målning som i dag återfinns i Louvren i Paris. Vetenskapernas Leonardo Den vitruvianske mannen Leonardos teckning Den vitruvianske mannen från omkring 1487 beskriver människans ideala proportioner som var ett renässansideal. Teckningen ingick i Leonardos sökande efter samband och harmoni i både byggnader och landskap. Han stödde sig på arkitekten Vitruvius som skrivit: om man sätter en passare mot naveln, kommer fingrarna och tårna på hans händer och fötter att vidröra den då beskrivna cirkelns omkrets. Och liksom människokroppen kan inskrivas i en cirkel kan den också inskrivas i en kvadrat. Helikoptern Leonardo drömde om att flyga som fåglarna och var den förste som hade idéer om att kunna flyga som en helikopter gör. Leonardo som alltid drömt om att flyga, studerade fåglar och fladdermöss och hur deras vingar slogs ut, och fälldes ihop. Han gjorde observationer av deras rörelser när de flög mot och med vinden och hur de styrde sin flykt. Den första flygapparaten som han konstruerade, skulle lyfta med hjälp av vingslag, precis som fåglarna. När Leonardo gjorde sina skisser, skrev han baklänges och spegelvänt, för att ingen skulle kunna stjäla hans idéer. Medicinska studier Leonardo drevs av sin nyfikenhet att obducera kroppar av döda människor, ett arbete som måste ske i största hemlighet och på natten i ljuset av vaxljus eftersom sådan verksamhet var belagd med dödsstraff. a) Hur formas ett geni? Undersök vad som är känt om Leonardos barndom. 8

9 b) Fresken Nattvarden av Leonardo spelar en avgörande roll i Dan Browns roman Da Vinci- koden? Vad menar författaren att målningen egentligen visar? c) En del av Leonardos verk är för alltid förstörda eller försvunna. Undersök vilka konstverk som tillhör denna kategori och hur de har förstörts. d) Mona Lisa är kanske världens mest kända målning och det finns många historier om porträttets gåtfulla leende och hur målningen stulits och kommit till rätta. Ta reda på mer om målningens historia. Teatern i England och Frankrike I läroboken finns ett par avsnitt om Shakespeare och den elisabetanska teatern i England. Lite senare utvecklades den franska teatern i miljön kring hovet i Paris med Molière som central gestalt. Därför är det naturligt att jämföra de två olika teatertraditionerna, inte minst för att förstå hur avgörande hovmiljön är för att teaterkonsten ska utvecklas. I Sverige dröjde det ytterligare tvåhundra år innan en motsvarande utveckling skedde med den svenske kungen Gustav III som drivande kraft. För den lärare som vill låta sina elever bekanta sig med teaterns utveckling i de ledande länderna i Europa omkring 1600 följer här en jämförelse över teatern i England och Frankrike som stöd för genomgångar och diskussioner i klassrummet. Teatern under renässansen Renässansens teater nådde höjdpunkter i både England och Frankrike. I England blomstrade den så kallade elisabetanska teatern omkring 1600 med William Shakespeare som det samlande namnet. Ungefär ett halvsekel senare nådde Molière stor framgång med sina humoristiska och samhällskritiska pjäser vid det franska hovet. Under det religiöst oroliga och talet fanns det starka religiösa grupper i båda länderna som inte såg välvilligt på skådespelare och deras sysselsättning. I slutet av Elisabeth I:s tid i England var det främsta steget till framgång kungligt beskydd utan ett sådant levde skådespelare och deras trupper under en mycket osäker stjärna. Det tog många år innan teatrar som William Shakespeares Globe kunde etablera sig inom stadsgränsen. Och inte ens där var verksamheten säker. Det var först när drottning Elisabeth själv fastslog att teatern tillhörde hovets underhållning som teaterns existens tryggades. Tidvis drabbades teatrarna i London ändå av årslånga avbrott på grund av pestutbrott, som gjorde det omöjligt att samla en publik i staden. Under sådana perioder sökte Londons teatertrupper skydd och inkomst på landsbygden. I början av Ludvig XIV:s tid i Frankrike var teatern ännu mer styrd av hovet, som direkt avlönade en italiensk yrkesgrupp av skådespelare men också släppte fram Molières skådepelartrupp och gav den en egen scen i direkt anslutning till det kungliga slottet. Men det var först efter fjorton år i landsorten med sin L'Illustre Théâtre (Lysande teater) som Molière kunde etablera sig i Paris. Han måste hela tiden matcha de djupt religiösas motstånd som motsatte sig teater på det hela taget. Men Molière hade förmågan att vara rolig, kritisk och nagelfara samhällets svagheter och han fick skrattarna på sin sida. I ett antal pjäser lyckas han balansera sin popularitet med de religiösas motstånd och få kungligt stöd. RENÄSSANSEN 9

10 Den elisabetanska teatern i England Teatern i Ludvig XIV:s Frankrike Var låg teatern? I staden I slottet Scenen Teaterrum Publikrum Scenen är upphöjd och skjuter ut som en brygga över den öppna gården som är centrum i teaterbyggnaden. Gallerier i flera våningar runt en öppen gård. Ursprungligen spelade man ofta på ett värdshus. Ståplats för enklare publik på gården och betalande publik i gallerierna runt gården. Scenen är upphöjd och skjuter ut i teaterrummet. De finaste åskådarplatserna för hovet finns efter scenens kortsidor. Nästan samma arrangemang som i England. Ståplats för män och gallerier för den bättre betalande publiken. Kvinnor tilläts inte bland ståplatspubliken. Mest kända namn William Shakespeare Molière (Jean- Baptiste Poquelin) Ämnen Form Mest kända pjäser Värt att veta Historiska krönikespel, tragedier och komedier från historiens olika epoker Blankvers femtaktig, orimmad vers i stigande takt Henrik V, Hamlet, Romeo och Julia, Köpmannen i Venedig Vem var egentligen Shakespeare? Det finns olika teorier om att bakom den anonyme Shakespeare döljer sig en högadlig författartalang som tvingades dölja sin rätta identitet. Samhällskritiska komedier där ordningen och godheten garanteras av kungen Alexandrin sextaktig vers i stigande takt med parvis rimmade radslut och cesur (paus) efter tredje takten Hustruskolan, Tartuffe, Den inbillade sjuke Molière som hade så stora publikframgångar var en mycket kontroversiell person i sin samtid. På grund av hans kritik av religionen ville ingen präst komma till dödsbädden och kroppen kunde bara begravas enligt kristen sed genom ett kungligt ingripande. 10

11 Molière en fransk klassiker Renässansens teater nådde även en höjdpunkt i Frankrike med skådespelaren och teatermannen Molière. Men under det religiöst oroliga och talet fanns det starka religiösa grupper i Frankrike som inte såg välvilligt på skådespelare och deras sysselsättning. Jean- Baptiste Pouquelin alias Molière ( ) föddes i ett borgarhem i Paris. När han började arbeta med teater var det inte riktigt vad hans föräldrar hade tänkt sig. Därför tror man att Molière tog sitt nya namn för att föräldrarna inte skulle behöva skämmas. Det säger en del om hur lågt anseende skådespelaryrket hade. Molière hade förmågan att vara både rolig och kritisk mot samhällets svagheter. I ett antal pjäser lyckas han balansera sin popularitet med de konservativa, religiösas motstånd och få kungligt stöd. Framgången började med pjäsen Hustruskolan. Hustruskolan En ung flicka som heter Agnes uppfostras till total okunskap om livet av Arnolphe, som planerar att gifta sig med henne. Han tror att han därmed kan skydda henne från alla faror och få en osvikligt trogen hustru. Således känner hon inte heller till att det är olämpligt att kyssa unga pojkar. Pjäsen är ett inlägg för kärleken mot de djupt troendes försakande livsstil. Den inbillade sjuke Pjäsen riktar sin kritik mot läkarkåren som utan verksamma mediciner försökte få folk att betala för alla slags kurer. Den komiske läkaren var en välkänd figur från den italienska teaterformen commedia dell arte. Ofta uppträder komedins läkare med en jättelik lavemangsspruta som kännetecken. Tartuffe I Frankrikes rika familjer blev det vanligt att hålla sig med privat präst under talet. Tartuffe är en sådan själasörjare som nästlar sig in i den förmögne Orgons hem. Naturligtvis hände det att dessa fick alldeles för mycket makt över ett hushåll och ibland kunde de missbruka sin ställning så att det blev en fråga om bedrägeri. Sådan är den smarte Tartuffe. Fem Molièrefakta Son till en tapetserare som ville att han skulle fortsätta i det yrket eller bli advokat. Jobbade med sitt projekt den lysande teatern i fjorton år innan han kom till Paris. Byggde sina senare pjäser efter de tre enheterna enligt den så kallade franskklassicismens ideal och kritiserade de överdrivna modena hos den franska adeln och borgarklassen. Han slog igenom med pjäsen Hustruskolan. Hans mest kända och ännu spelade pjäser är Tartuffe och Den girige, där han RENÄSSANSEN 11

12 kritiserar religiöst lurendrejeri och borgerskapets penninghunger. Dog ett par timmar efter uruppförandet av Den inbillade sjuke. På grund av de hängivet religiösas Molièrehat kunde kroppen bara begravas på en kyrkogård genom att det utgick en kunglig befallning. Molières sätt att berätta Handlingen följer de tre enheterna en dag, en plats, en handling. Pjäsen har fem akter i franskklassicistisk anda. Molière skrev på alexandrin där varje rad består av sex jamber med en paus eller cesur efter tredje versfoten. Svensk alexandrin har parvis effektfullt inplacerade slutrim i varje rad, vilket gör versen lätt lyssna till. TIPS! I Upplev litteraturen 2 finns ett utdrag ur Molières pjäs Den inbillade sjuke (s. 120). Lästips Jennifer Lee Carrol, Shakespeares hemlighet William Shakespeare, Köpmannen i Venedig William Shakespeare, Macbeth William Shakespeare, Hamlet William Shakespeare, Romeo och Julia Filmtips Drottning Margot, Patrice Chéreau 1994 Casanova, Lasse Hellström 2005 Elisabeth, Shekhar Kapur 2007 Elisabeth. De gyllene åren, Shekhar Kapur 1999 Romeo + Julia, Baz Lurman 1996 Shakespeare in love, John Madden 1998 Macbeth, Roman Polanski 1972 Köpmannen i Venedig, Michael Radford , Ridley Scott 1993 Romeo och Julia, Franco Zefferelli 1968 En man för alla tider, Fred Zinnemann

13 Kopieringsunderlag: Renässansen stadskultur Norditalien geografiska upptäckter Columbus boktryckarkonsten den starka furstemakten Spanien och England Cervantes och Shakespeare reformation och motreformation Georg Stiernhielm RENÄSSANSEN 13

14 Kopieringsunderlag: Faktarutor renässansen Konstantinopels fall ledde till nya kunskaper om antiken Sedan talet hade osmanska krigare från Anatolien i östra Mindre Asien lagt under sig det som är nuvarande Turkiet och stora delar av Balkanhalvön. Det osmanska riket hade sitt namn efter Osman, den förste store ledaren på talet. Mitt i detta osmanska hav låg nu Konstantinopel, en rest av antikens värld, kejsar Konstantins gamla huvudstad i Östrom som också kallades det bysantinska riket. I mitten av talet belägrades och intogs Konstantinopel. När staden stod inför ett osmanskt övertagande flydde italienska köpmän som haft sina affärer där till sina gamla hemstäder. Men det var inte bara affärerna som skulle räddas med flyktingarna kom lärda män som förde med sig de dyrbaraste handskrifter de hade. Många av texterna var avskrifter av tidigare okända grekiska original och nu gav de ny kunskap åt de italienska humanisternas antikintresse. Renässansbegreppet Betydelsen av begreppet renässansen är allra tydligast när det används för att beskriva den kulturella utvecklingen inom diktning, arkitektur och måleri i Norditalien från talets slut till början av talet. Florens är ett bra exempel men bara en av många stadsstater med samma utveckling. Efter det blir renässansbegreppet mer svårfångat. I slutet av talet tyckte antikintresserade forskare sig se något radikalt nytt som bröt med det medeltida tänkandet. Numera är man tämligen överens om att det som sker under renässansen är en naturlig fortsättning på den medeltida utvecklingen. Det nya är att vissa avgörande upptäckter och synsätt orsakar att den katolska kyrkan förlorar en del av sin makt över människornas tankar. Jämfört med Italien infaller Sveriges renässans mycket senare och innebär ett radikalt brott med Rom på grund av reformationen men är i övrigt nästan bara begränsad till kungligheternas miljö. Den svenske kungen Gustav Vasa ser ner på oss som en renässansfurste från porträtt som han behövde för att hävda sig som kung, men konstnärerna var tyska eller holländska och inte svenska. Kungen uppträdde bevisligen med en renässansfurstes makt och kraftfullhet men i övrigt kan man knappast kalla hans långa period vid makten ( ) som en renässansperiod. Riddarhuset i Stockholm är från talets mitt och är uppfört i holländsk renässansstil tidpunkten säger dig en del om vilken tid det tog för kulturimpulserna att sprida sig från Italien via Holland till Sverige. När det gäller den europeiska litteratur som perioden omfattar från sent tal till mitten av talet är det tydligast att tala om vilket land och vilken författare man behandlar. 14

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet 800 f.kr. 500 e.kr. 1500 1700 1790 1830 1900 Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Molière 1622-1673 Jean Baptiste Poquelin föddes i Paris 1622. Han var son till

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Renässansen ca 1500-1700

Renässansen ca 1500-1700 800 f.kr. 500 e.kr. 1500 1700 1790 1830 1900 Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Renässansen ca 1500-1700 En av de mest anmärkningsvärda sakerna med renässansen,

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Väggarna talar Albertus Pictors kyrkor Samtalshandledning Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Om samtalsgruppen I samtalsgruppen får vi ta del av andras perspektiv och erfarenheter. När vi talar om bilderna

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke 1400-1700 var, politiskt sett, en tid då 1. det feodalt organiserade Europa blev nationalstaternas

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Om pasteller Historik

Om pasteller Historik Om pasteller Historik Pastellkritor tillverkades redan på 1500-talet, men pastellmåleri blev riktigt stort under 1700-talet. Den venetianska kvinnliga konstnären Rosalba Carriera (1674-1757) blev omåttligt

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla efter en allåldersbok av Oscar K och Dorte Karrebaek www.tigerbrand.se cirkustigerbrand@telia.com tel. 08-665 80 18 Inledning

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Tjej och entreprenör I de flesta skildringar av den svenska ekonomiska historien är det männen som dominerar.

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren 2015 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga våren 2015 med produktioner

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer