RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning"

Transkript

1 RENÄSSANSEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning RENÄSSANSEN...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7 LÄSTIPS...12 FILMTIPS...12 KOPIERINGSUNDERLAG: RENÄSSANSEN...13 KOPIERINGSUNDERLAG: FAKTARUTOR RENÄSSANSEN...14

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Renässansen inleds med ett avsnitt, Sanna renässansmänniskor, som tecknar en bild av det nya tänkandet som långsamt tränger in i den europeiska litteraturen under talet. Samtidigt utformas ett nytt fursteideal enligt vilket en furste ska ha oinskränkt makt över sina undersåtar. Spanien är starkaste makten i Europa och den katolska kyrkans beskyddare. Under talet övertas dock denna ledande roll av England som bryter med katolicismen. I båda dessa länder blomstrar litteraturen. Spanjoren Miguel Cervantes, som förnyar berättarkonsten med sin roman Don Quijote, behandlas i avsnittet Cervantes och romankonsten. William Shakespeare uppmärksammas både som poet och dramatiker i avsnitten Gåtan Shakespeare och Teater under hovets beskydd. Sent i jämförelse med de ledande staterna i Europa når renässansen så småningom Sverige. Gustav Vasas söner liksom drottning Kristina kan betraktas som renässansfurstar. Georg Stiernhielm är genom sin lärodikt Hercules en självklar renässansdiktare. Den svenska renässanslitteraturen behandlas i de två avsnitten En gång i Stockholm och Stiernhielm den svenska skaldekonstens fader. Innehåll i Renässansen Textutdrag från renässansen Moderna textutdrag Berättarteknik Bildstudium Upplev litteraturen 2 Sanna renässansmänniskor Erasmus av Rotterdam, ur Dårskapens lov (s. 110) François Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne (s. 110) Pär Lagerkvist, ur Dvärgen (s. 112) Rafael och Giulio Romano, Sabel de Requesens (s. 108) Leonardo da Vinci, Den vitruvianske mannen (s. 114) Margareta av Navarra. ur Heptameron, Rodderskan från Coulon (s. 101) Gustav Vasa, Brev till upplänningarna 8 december 1539 (s. 105) Den nya furstemakten Cervantes och romankonsten Niccolò Machiavelli, ur Fursten (s. 116) Miguel Cervantes, ur Don Quijote (s ) Martin Kellerman, ur Rocky 10 år (s. 122) Cervantes sätt att berätta (s. 122) William Shakespeare, ur Romeo och Julia (s. 109I Marguerite Duras, ur Älskaren (s. 115) Gåtan Shakespeare Teater under hovets beskydd William Shakespeare, Evig sommar (s. 124) William Shakespeare, ur Köpmannen i Venedig (s. Shakespeares sätt att berätta (s. 131) Dramaten, ur Köpmannen i Venedig (s. 129) Molière, ur Den inbillade sjuke (s. 120) Sophia Elisabeth Brenner, Till den Höga och Förnäma Kvinnan, (s. 125) 2

3 ) 3 tragedier och 1 komedi En gång i Stockholm William Shakespeare, kända citat ur ett par olika pjäser(s ) Drottning Kristina, ur Sentenser (s. 135) Stiernhielm den svenska skaldekonstens fader Agneta Horn, ur Beskrivning över (s. 136) Georg Stiernhielm, ur Hercules (s. 138) Titelblad till Hercules (s. 139) Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med renässansen kan vara att låta eleverna få överblicka innehållet i kapitlet. Planera en inledningslektion så här: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring renässansen genom stödord på tavlan. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker. 3. Varje grupp skriver en tankekarta som sammanfattar den översiktliga bild som de tycker att läroboken ger av epoken. 4. Visa ev. kopieringsunderlaget Stödord till renässansen vid gruppernas redovisningar som ett sätt att summera uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: Stadskultur, Norditalien, geografiska upptäckter, boktryckarkonsten, Machiavelli, den starka furstemakten, Shakespeare, Cervantes, reformation och motreformation, Georg Stiernhielm Kopieringsunderlag: Stödord till renässansen b) Introducera renässansen genom att läsa två texter Inled arbetet med renässansen genom att låta eleverna få möta två spännande litterära verk från tiden. Både Erasmus av Rotterdam och François Rabelais söker nya vägar, vilket gör dem till unika renässansmänniskor. Eftersom all högre utbildning vid universiteten utgick från teologin måste de bryta med sina tidigare utbildningar för att RENÄSSANSEN 3

4 kunna utforska nya och områden inom filosofin, språkvetenskapen eller litteraturen. Än var inte tiden mogen för öppen kritik mot kyrkan men genom litteraturen (Dårskapens lov) och (Den store Gargantuas förskräckliga leverne) kunde de kritisera kyrkan och sprida sina tankar. Här ett förslag på upplägg för en inledande lektion om renässansen: 1. Fråga eleverna vilka associationer orden renässans eller renässansmänniska ger dem. Inom vilka olika områden brukar man tala om renässans? Vad betyder ordet? Ett sätt att få igång samtalet kan vara att läsa faktarutan i läroboken på sidan Fortsätt att läsa läroboken, sidorna , om Sanna renässansmänniskor med exemplen Erasmus av Rotterdam och François Rabelais. Vad är det för dårskap eller oförståndighet som Erasmus av Rotterdam efterfrågar i Dårskapens lov? Finns det dårskap som inte är positiv? 3. Finns det några sammanhang då det vara dåligt att följa sina impulser som François Rabelais förespråkar? När kan det vara direkt skadligt att göra det? 4. Finns det områden inom samhället där man talar om renässansmänniskor i dag? Varför upplever ofta nytänkare och entreprenörer motstånd innan de kan visa att deras idéer håller eller är lönsamma? Finns det några renässansgestalter inom något område i dag? Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden av Sabel de Requesens (s. 108) med utgångspunkt i analysmallens frågor. Påminn eleverna om att det är lätt att hitta bakgrundsfakta på nätet. Därefter kan samtalen om bilderna ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 108 Motiv: Rafaels och Giulio Romanos porträtt föreställer en ung kvinna, kanske i de senare tonåren. Personer: Sabel de Requesens var hustru till vicekungen av Neapel. I den rikt dekorerade portalen med utsikt mot ett landskap avtecknar sig en person om är på väg bort. Miljö: Kvinnan sitter i ett praktfullt rum som sannolikt tillhör palatset där hon bor. Komposition: Kvinnan ser fjärrskådande ut i rummet, höger hand berör klädedräktens pälskrage som för att rätta till den och vänster hand vilar i knäet. Gestalten utstrålar lugn, balans och värdighet. För att balansera den ljusa gestalten i centrum ser betraktaren ut genom en portal till ett ljust landskap som förstärker målningens djup och perspektiv Tolkning: Den unga kvinnans skönhet men naturligtvis också den praktfulla klänningen med de dyrbara knapparna som håller ihop ärmarna talar om att vi ser på en person i samhällstoppen. Tid: Målningen är färdigställd 1483 och blev mönsterbildande för rika mäns sätt att avbilda sina hustrur. 4

5 Budskap: Under den tidiga renässansen beställde de som hade råd religiösa motiv ur den bibliska historien eller madonnor men med förändringen i tänkandet riktades ett nytt intresse mot individen. En karriär skulle dokumenteras i ett praktfullt porträtt eller en rik man lät måla av sin hustru för att höja sin egen status. Rafaels och Giulio Romanos porträtt av Sabel de Requesens blev normgivande för hur sådana porträtt skulle målas. Andra rika äkta män lät göra kopior av målningen med sin egen hustrus ansikte inmålat. Ett spår genom kapitlet Renässansen en mosaik Renässansen spänner över betydligt kortare tid än den föregående epoken medeltiden. De två epokerna går in i varandra så att många medeltida drag lever vidare parallellt med de nya signaler som brukar samlas under begreppet renässans. Därför är renässansen som begrepp svårfångat, och att konstruera ett hållbart spår genom en så motsägelsefylld epok blir lätt missvisande. Genom olika avsnitt i lärobokens kapitel och extramaterial i lärarhandledningen är det däremot möjligt att lägga en mosaik över vad som kan tänkas ingå i renässansbegreppet. Låt eleverna i klassen arbeta med följande uppgifter för att tillsammans fånga olika perspektiv av det svårfångade renässansbegreppet. Det nya fursteidealet Under renässansen utformas ett ideal om den starke fursten i de italienska småstaterna, som också blir normbildande för de stater som utvecklas till nationalstater i övriga Europa under samma period: Spanien, England Frankrike och så småningom även Danmark och Sverige. 1. I läroboken finns ett avsnitt om Niccolò Machiavelli (s. 115) och ett utdrag ur hans verk Fursten (s. 116) om hur en furste ska vara för att behålla sin makt. Vad innebar det nya fusteidealet? 2. Låt eleverna läsa ett brev från Gustav Vasa till de ohörsamma upplänningarna i Upplev litteraturen 2. Läs och analysera talet. Vilka retoriska grepp använder Gustav Vasa för att styra upplänningarna? 3. I läroboken finns ett utdrag ur Pär Lagerkvists Dvärgen (s. 112) som kan intressera några elever för hur Lagerkvist berättar om fursten och hans maktutövning i sin roman. Läs romanen. 4. Sök upp några kända fursteporträtt på nätet av till exempel Frans I, Henrik VIII och Elisabeth I. Hur visar furstarna sin makt på målningarna? Romanen och Cervantes sätt att berätta Cervantes mest kända verk Don Quijote är centralt för romankonstens utveckling. Låt eleverna undersöka Cervantes sätt att berätta genom att läsa utdraget ur romanen (s ) och arbeta med följande frågor (som kompletterar lärobokens frågor): RENÄSSANSEN 5

6 1. Ge exempel ur texten på hur berättaren styr berättelsen genom att använda tredje person. 2. Hitta ett exempel på dialog i utdraget som stärker realismen och gör att karaktärerna blir mer levande för läsaren. 3. Vilket exempel på parallellhandling finns i textutdraget? 4. Äldre epik som till exempel Iliaden skiljer inte på hur gudar och människor beter sig, utan de agerar på likartat sätt. Hur lyckas Cervantes kombinera det verkliga och det overkliga utan att gå ifrån realismen? 5. Varför känner dagens besökare igen sig i landskapet La Mancha där Don Quijote och Sancho Panza rider omkring Cervantes roman? Shakespeare fursteidealet i tre tragedier På ett uppslag i läroboken (s ) presenteras tre av William Shakespeares tragedier: Macbeth, Hamlet och Romeo och Julia, där miljöerna som skildras är så olika som Skottland, Danmark och Italien. Ur pjäserna framträder också ett fursteideal som varierar mellan maktkamp på liv och död och att fursten uppträder som garant för fred och ordning i samhället. Låt tre grupper i klassen läsa varsin pjäs och teckna en bild av politiken och fursteidealet så som de framträder i pjäsen. Låt diskussionerna kretsa kring följande tre mer övergripande frågeställningar: 1. Vad händer i Shakespeares drama? 2. Hur agerar den regerande fursten? Varför är den som kan ta makten inte alltid rätt furste? 3. Vad är dramats sensmoral? Molière förväxlingar och missförstånd Trots de konservativas motstånd till teatern i Frankrike lyckas Molière erövra en fast scen vid det franska hovet, där hans teater sedan tillhörde underhållningen. Molière angrep aktuella missförhållanden med komiken som vapen i sina mest kända pjäser: Hustruskolan, Den inbillade sjuke och Tartuffe. Låt en grupp elever läsa ett utdrag av Den inbillade sjuke som finns i Upplev litteraturen 2 (s. 120) och undersöka vad i det franska samhället som Molière går till angrepp mot och gör komedi av i sin pjäs. (Se vidare extramaterial om Molière längre fram i lärarhandledningen.) 1. Vilket missförhållande angriper Molière i sin pjäs? 2. Ett viktigt drag i en Molièrepjäs är förväxlingen mellan personer som driver pjäsen framåt och skruvar upp komiken genom att publiken vet mer än huvudpersonerna i pjäsen. Visa genom några utmärkande citat hur förväxlingstekniken fungerar. 6

7 3. Ta reda på hur Molière kan hålla sig väl med kungamakten, trots att det i hans pjäser finns kritik mot flera olika företeelser som religionens makt eller bristerna i läkarkårens seriositet i Frankrike under kungens styre. Kristina en skrivande drottning Drottning Kristina skrev sentenser och en självbiografi. Ett gemensamt tema är de höga förväntningarna på hennes person och problemet med att inte vara man i en värld som inte alltid respekterade en kvinna ens om hon var drottning. Det var dock uteslutet för rikets ledning att acceptera henne som ensam regent utan att tronföljarfrågan var löst. Kristina var hela tiden tvungen att värja sig mot kravet att hitta en lämplig man att gifta sig med. I läroboken finns ett par av drottningens sentenser (s. 135) och hon figurerar även i utdraget ur Agneta Horns dagbok (s. 136). Låt några elever undersöka vilken bild av drottningen som stiger fram ur olika källor och vilket svar som finns på frågan varför hon avsäger sig kronan och konverterar till katolicismen. Extramaterial Leonardo konstnär, vetenskapsman, universalgeni Leonardo da Vinci är en central figur under renässansen. För den lärare som vill låta sina elever bekanta sig med honom och hans arbete på ett mer djuplodande sätt än vad lärobokens stoff erbjuder, följer här en redogörelse över hans liv och verk, som stöd för genomgångar och diskussioner i klassrummet. Leonardo da Vinci ( ) föddes i Toscana som hörde till Florens i Italien. Han var ett barn fött utom äktenskapet och hans mamma Katarina fick rädda familjens heder genom ett gifte som familjen ordnade. Leonardo hade snart halvsyskon som han såg få den kärlek han själv aldrig fick. Som ung man angavs han som homosexuell och hans fall prövades rättsligt vid två tillfällen under en tvåårsperiod i Florens. Leonardo är den italienska konstnär och konstruktör som bättre än någon annan förkroppsligar vår syn på universalgeniet eller den nya människan man menar steg fram under renässansepoken. Han var ett allt i ett: målare, arkitekt, uppfinnare och vetenskapsman. Redan som trettonåring började han i en konstnärsverkstad i Florens. Kristna motiv Hela sitt liv var Leonardo beroende av uppdragsgivare i de olika staterna i Italien och Frankrike. Men kyrkan var fortfarande en av de viktigaste beställarna av konstverk med ämnen ur den bibliska historien. Bebådelsen Ett populärt motiv var berättelsen om ängeln Gabriels besök hos Maria med budet att hon skulle föda Jesusbarnet. Händelsen kallas bebådelse i den bibliska historien. Enligt det religiösa måleriets mönster är målningar av bebådelsen försedda med många religiösa symboler. En av Leonardos mest kända målningar med motivet finns i konstmuseet Uffizierna i Florens. RENÄSSANSEN 7

8 Nattvarden Leonardo arbetade under en period åt Milanos ledare hertig Ludovico Sforza. Samtidigt som hans tid upptogs av inredningsarbete, befästningar och storartade festmaskinerier arbetade han med Nattvarden. Denna stora målning är utförd direkt på väggen i en klosterbyggnad i Milano. Motivet är Jesus sista måltid, då han instiftade nattvarden enligt den kristna traditionen. Målningen förlänger och utvidgar rummet i klostrets matsal genom att använda perspektivet på ett suveränt sätt. Nattvarden skildrar motivet på ett för sin tid helt nytt sätt utan den gamla medeltida uppställningen av figurer. Lärjungarna är målade i grupper om tre men är alla individuellt återgivna då de var för sig grundar sig på studiet av levande modeller. I bakgrunden blånar landskapet genom fönsteröppningarna. Leonardo hade särskilt svårt att finna en passande förebild till Judas, lärjungen som förrådde Jesus. Han ansåg att modellen till Judas borde utstråla all mänsklig låghet och ondska. Anna själv tredje Anna, Marias mor och det lilla Jesusbarnet var ett populärt kristet motiv. Eftersom Leonardo var beroende av mecenater som kunde betala för hans material och arbete blev han ofta beskylld för att hoppa från projekt till projekt och för sin svårighet att avsluta saker. Anna själv tredje är exempel på detta. Fortfarande är några detaljer i klädedräkten oavslutade på den målning som i dag återfinns i Louvren i Paris. Vetenskapernas Leonardo Den vitruvianske mannen Leonardos teckning Den vitruvianske mannen från omkring 1487 beskriver människans ideala proportioner som var ett renässansideal. Teckningen ingick i Leonardos sökande efter samband och harmoni i både byggnader och landskap. Han stödde sig på arkitekten Vitruvius som skrivit: om man sätter en passare mot naveln, kommer fingrarna och tårna på hans händer och fötter att vidröra den då beskrivna cirkelns omkrets. Och liksom människokroppen kan inskrivas i en cirkel kan den också inskrivas i en kvadrat. Helikoptern Leonardo drömde om att flyga som fåglarna och var den förste som hade idéer om att kunna flyga som en helikopter gör. Leonardo som alltid drömt om att flyga, studerade fåglar och fladdermöss och hur deras vingar slogs ut, och fälldes ihop. Han gjorde observationer av deras rörelser när de flög mot och med vinden och hur de styrde sin flykt. Den första flygapparaten som han konstruerade, skulle lyfta med hjälp av vingslag, precis som fåglarna. När Leonardo gjorde sina skisser, skrev han baklänges och spegelvänt, för att ingen skulle kunna stjäla hans idéer. Medicinska studier Leonardo drevs av sin nyfikenhet att obducera kroppar av döda människor, ett arbete som måste ske i största hemlighet och på natten i ljuset av vaxljus eftersom sådan verksamhet var belagd med dödsstraff. a) Hur formas ett geni? Undersök vad som är känt om Leonardos barndom. 8

9 b) Fresken Nattvarden av Leonardo spelar en avgörande roll i Dan Browns roman Da Vinci- koden? Vad menar författaren att målningen egentligen visar? c) En del av Leonardos verk är för alltid förstörda eller försvunna. Undersök vilka konstverk som tillhör denna kategori och hur de har förstörts. d) Mona Lisa är kanske världens mest kända målning och det finns många historier om porträttets gåtfulla leende och hur målningen stulits och kommit till rätta. Ta reda på mer om målningens historia. Teatern i England och Frankrike I läroboken finns ett par avsnitt om Shakespeare och den elisabetanska teatern i England. Lite senare utvecklades den franska teatern i miljön kring hovet i Paris med Molière som central gestalt. Därför är det naturligt att jämföra de två olika teatertraditionerna, inte minst för att förstå hur avgörande hovmiljön är för att teaterkonsten ska utvecklas. I Sverige dröjde det ytterligare tvåhundra år innan en motsvarande utveckling skedde med den svenske kungen Gustav III som drivande kraft. För den lärare som vill låta sina elever bekanta sig med teaterns utveckling i de ledande länderna i Europa omkring 1600 följer här en jämförelse över teatern i England och Frankrike som stöd för genomgångar och diskussioner i klassrummet. Teatern under renässansen Renässansens teater nådde höjdpunkter i både England och Frankrike. I England blomstrade den så kallade elisabetanska teatern omkring 1600 med William Shakespeare som det samlande namnet. Ungefär ett halvsekel senare nådde Molière stor framgång med sina humoristiska och samhällskritiska pjäser vid det franska hovet. Under det religiöst oroliga och talet fanns det starka religiösa grupper i båda länderna som inte såg välvilligt på skådespelare och deras sysselsättning. I slutet av Elisabeth I:s tid i England var det främsta steget till framgång kungligt beskydd utan ett sådant levde skådespelare och deras trupper under en mycket osäker stjärna. Det tog många år innan teatrar som William Shakespeares Globe kunde etablera sig inom stadsgränsen. Och inte ens där var verksamheten säker. Det var först när drottning Elisabeth själv fastslog att teatern tillhörde hovets underhållning som teaterns existens tryggades. Tidvis drabbades teatrarna i London ändå av årslånga avbrott på grund av pestutbrott, som gjorde det omöjligt att samla en publik i staden. Under sådana perioder sökte Londons teatertrupper skydd och inkomst på landsbygden. I början av Ludvig XIV:s tid i Frankrike var teatern ännu mer styrd av hovet, som direkt avlönade en italiensk yrkesgrupp av skådespelare men också släppte fram Molières skådepelartrupp och gav den en egen scen i direkt anslutning till det kungliga slottet. Men det var först efter fjorton år i landsorten med sin L'Illustre Théâtre (Lysande teater) som Molière kunde etablera sig i Paris. Han måste hela tiden matcha de djupt religiösas motstånd som motsatte sig teater på det hela taget. Men Molière hade förmågan att vara rolig, kritisk och nagelfara samhällets svagheter och han fick skrattarna på sin sida. I ett antal pjäser lyckas han balansera sin popularitet med de religiösas motstånd och få kungligt stöd. RENÄSSANSEN 9

10 Den elisabetanska teatern i England Teatern i Ludvig XIV:s Frankrike Var låg teatern? I staden I slottet Scenen Teaterrum Publikrum Scenen är upphöjd och skjuter ut som en brygga över den öppna gården som är centrum i teaterbyggnaden. Gallerier i flera våningar runt en öppen gård. Ursprungligen spelade man ofta på ett värdshus. Ståplats för enklare publik på gården och betalande publik i gallerierna runt gården. Scenen är upphöjd och skjuter ut i teaterrummet. De finaste åskådarplatserna för hovet finns efter scenens kortsidor. Nästan samma arrangemang som i England. Ståplats för män och gallerier för den bättre betalande publiken. Kvinnor tilläts inte bland ståplatspubliken. Mest kända namn William Shakespeare Molière (Jean- Baptiste Poquelin) Ämnen Form Mest kända pjäser Värt att veta Historiska krönikespel, tragedier och komedier från historiens olika epoker Blankvers femtaktig, orimmad vers i stigande takt Henrik V, Hamlet, Romeo och Julia, Köpmannen i Venedig Vem var egentligen Shakespeare? Det finns olika teorier om att bakom den anonyme Shakespeare döljer sig en högadlig författartalang som tvingades dölja sin rätta identitet. Samhällskritiska komedier där ordningen och godheten garanteras av kungen Alexandrin sextaktig vers i stigande takt med parvis rimmade radslut och cesur (paus) efter tredje takten Hustruskolan, Tartuffe, Den inbillade sjuke Molière som hade så stora publikframgångar var en mycket kontroversiell person i sin samtid. På grund av hans kritik av religionen ville ingen präst komma till dödsbädden och kroppen kunde bara begravas enligt kristen sed genom ett kungligt ingripande. 10

11 Molière en fransk klassiker Renässansens teater nådde även en höjdpunkt i Frankrike med skådespelaren och teatermannen Molière. Men under det religiöst oroliga och talet fanns det starka religiösa grupper i Frankrike som inte såg välvilligt på skådespelare och deras sysselsättning. Jean- Baptiste Pouquelin alias Molière ( ) föddes i ett borgarhem i Paris. När han började arbeta med teater var det inte riktigt vad hans föräldrar hade tänkt sig. Därför tror man att Molière tog sitt nya namn för att föräldrarna inte skulle behöva skämmas. Det säger en del om hur lågt anseende skådespelaryrket hade. Molière hade förmågan att vara både rolig och kritisk mot samhällets svagheter. I ett antal pjäser lyckas han balansera sin popularitet med de konservativa, religiösas motstånd och få kungligt stöd. Framgången började med pjäsen Hustruskolan. Hustruskolan En ung flicka som heter Agnes uppfostras till total okunskap om livet av Arnolphe, som planerar att gifta sig med henne. Han tror att han därmed kan skydda henne från alla faror och få en osvikligt trogen hustru. Således känner hon inte heller till att det är olämpligt att kyssa unga pojkar. Pjäsen är ett inlägg för kärleken mot de djupt troendes försakande livsstil. Den inbillade sjuke Pjäsen riktar sin kritik mot läkarkåren som utan verksamma mediciner försökte få folk att betala för alla slags kurer. Den komiske läkaren var en välkänd figur från den italienska teaterformen commedia dell arte. Ofta uppträder komedins läkare med en jättelik lavemangsspruta som kännetecken. Tartuffe I Frankrikes rika familjer blev det vanligt att hålla sig med privat präst under talet. Tartuffe är en sådan själasörjare som nästlar sig in i den förmögne Orgons hem. Naturligtvis hände det att dessa fick alldeles för mycket makt över ett hushåll och ibland kunde de missbruka sin ställning så att det blev en fråga om bedrägeri. Sådan är den smarte Tartuffe. Fem Molièrefakta Son till en tapetserare som ville att han skulle fortsätta i det yrket eller bli advokat. Jobbade med sitt projekt den lysande teatern i fjorton år innan han kom till Paris. Byggde sina senare pjäser efter de tre enheterna enligt den så kallade franskklassicismens ideal och kritiserade de överdrivna modena hos den franska adeln och borgarklassen. Han slog igenom med pjäsen Hustruskolan. Hans mest kända och ännu spelade pjäser är Tartuffe och Den girige, där han RENÄSSANSEN 11

12 kritiserar religiöst lurendrejeri och borgerskapets penninghunger. Dog ett par timmar efter uruppförandet av Den inbillade sjuke. På grund av de hängivet religiösas Molièrehat kunde kroppen bara begravas på en kyrkogård genom att det utgick en kunglig befallning. Molières sätt att berätta Handlingen följer de tre enheterna en dag, en plats, en handling. Pjäsen har fem akter i franskklassicistisk anda. Molière skrev på alexandrin där varje rad består av sex jamber med en paus eller cesur efter tredje versfoten. Svensk alexandrin har parvis effektfullt inplacerade slutrim i varje rad, vilket gör versen lätt lyssna till. TIPS! I Upplev litteraturen 2 finns ett utdrag ur Molières pjäs Den inbillade sjuke (s. 120). Lästips Jennifer Lee Carrol, Shakespeares hemlighet William Shakespeare, Köpmannen i Venedig William Shakespeare, Macbeth William Shakespeare, Hamlet William Shakespeare, Romeo och Julia Filmtips Drottning Margot, Patrice Chéreau 1994 Casanova, Lasse Hellström 2005 Elisabeth, Shekhar Kapur 2007 Elisabeth. De gyllene åren, Shekhar Kapur 1999 Romeo + Julia, Baz Lurman 1996 Shakespeare in love, John Madden 1998 Macbeth, Roman Polanski 1972 Köpmannen i Venedig, Michael Radford , Ridley Scott 1993 Romeo och Julia, Franco Zefferelli 1968 En man för alla tider, Fred Zinnemann

13 Kopieringsunderlag: Renässansen stadskultur Norditalien geografiska upptäckter Columbus boktryckarkonsten den starka furstemakten Spanien och England Cervantes och Shakespeare reformation och motreformation Georg Stiernhielm RENÄSSANSEN 13

14 Kopieringsunderlag: Faktarutor renässansen Konstantinopels fall ledde till nya kunskaper om antiken Sedan talet hade osmanska krigare från Anatolien i östra Mindre Asien lagt under sig det som är nuvarande Turkiet och stora delar av Balkanhalvön. Det osmanska riket hade sitt namn efter Osman, den förste store ledaren på talet. Mitt i detta osmanska hav låg nu Konstantinopel, en rest av antikens värld, kejsar Konstantins gamla huvudstad i Östrom som också kallades det bysantinska riket. I mitten av talet belägrades och intogs Konstantinopel. När staden stod inför ett osmanskt övertagande flydde italienska köpmän som haft sina affärer där till sina gamla hemstäder. Men det var inte bara affärerna som skulle räddas med flyktingarna kom lärda män som förde med sig de dyrbaraste handskrifter de hade. Många av texterna var avskrifter av tidigare okända grekiska original och nu gav de ny kunskap åt de italienska humanisternas antikintresse. Renässansbegreppet Betydelsen av begreppet renässansen är allra tydligast när det används för att beskriva den kulturella utvecklingen inom diktning, arkitektur och måleri i Norditalien från talets slut till början av talet. Florens är ett bra exempel men bara en av många stadsstater med samma utveckling. Efter det blir renässansbegreppet mer svårfångat. I slutet av talet tyckte antikintresserade forskare sig se något radikalt nytt som bröt med det medeltida tänkandet. Numera är man tämligen överens om att det som sker under renässansen är en naturlig fortsättning på den medeltida utvecklingen. Det nya är att vissa avgörande upptäckter och synsätt orsakar att den katolska kyrkan förlorar en del av sin makt över människornas tankar. Jämfört med Italien infaller Sveriges renässans mycket senare och innebär ett radikalt brott med Rom på grund av reformationen men är i övrigt nästan bara begränsad till kungligheternas miljö. Den svenske kungen Gustav Vasa ser ner på oss som en renässansfurste från porträtt som han behövde för att hävda sig som kung, men konstnärerna var tyska eller holländska och inte svenska. Kungen uppträdde bevisligen med en renässansfurstes makt och kraftfullhet men i övrigt kan man knappast kalla hans långa period vid makten ( ) som en renässansperiod. Riddarhuset i Stockholm är från talets mitt och är uppfört i holländsk renässansstil tidpunkten säger dig en del om vilken tid det tog för kulturimpulserna att sprida sig från Italien via Holland till Sverige. När det gäller den europeiska litteratur som perioden omfattar från sent tal till mitten av talet är det tydligast att tala om vilket land och vilken författare man behandlar. 14

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext Bild 1 Kultur- och idéhistoria Renässansen Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 2 Prov Fredagen den 25 januari har vi prov på Renässansen. Bild 3 Kontext Ca år 1300-1600. Sjöfarten tog över en allt

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet 800 f.kr. 500 e.kr. 1500 1700 1790 1830 1900 Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Molière 1622-1673 Jean Baptiste Poquelin föddes i Paris 1622. Han var son till

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen.

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen. LÄRARHANDLEDNING Don Quijote - Riddaren av den sorgliga skepnaden av Pelle Öhlund Efter Miguel de Cervantes roman Den snillrike riddaren Don Quijote Till läraren: Det lämpligaste är att använda handlingsbeskrivningen

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Tidslinje litteratur historia

Tidslinje litteratur historia Tidslinje litteratur historia av Simon Antiken 800 f.kr- 500 e.kr Tiden före Kristus kallas antiken. Antikens litteratur hade sitt centrum i Grekland. Grekland kom också på den moderna demokratin men man

Läs mer

Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T41419 Ämnen: Historia, Religionsvetenskap Målgrupp: Grundskola 4-6 Speltid: 15 min Produktionsår: 2014 INNEHÅLL:

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Provlektion Klassiska sagor

Provlektion Klassiska sagor Provlektion Klassiska sagor Denna lektion är hämtad ur Klassiska sagor av Lena Johansson, lärare i svenska som andraspråk i Alby i Botkyrka. Klassiska sagor som världens barn har hört är ett kopieringsunderlag

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Fakta om: Titel: Skamvrån akvarell ur Ett Hem, ca 1895 Konstnär: Carl Larsson, svensk, 1853 1919

Fakta om: Titel: Skamvrån akvarell ur Ett Hem, ca 1895 Konstnär: Carl Larsson, svensk, 1853 1919 Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2012 Karl XIV Johan Fredric Westin Ulrika Eleonora Jacques D Agar Drottning Kristina Sébastien Bourdon Gustav II Adolf Okänd konstnär Gustav I David Frumerie.

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«

>>VERKLIGHETENS FOLK HEJ! >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN. En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det« >>VERKLIGHETENS FOLK >>URPREMIÄR 11 FEB, LILLA SCENEN En elak komedi»det är inte sexigt att ha det för bra. Det blir ingen bra konst av det«på en teater har man på uppdrag av regeringen dragit igång ett

Läs mer

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Från Gotik till Romantik

Från Gotik till Romantik Konsthistoria Från Gotik till Romantik Mål som ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret - ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer.

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

ROM - En utmärkt plats för handel

ROM - En utmärkt plats för handel Romarriket ROM - En utmärkt plats för handel Ursprung: Bra plats för handel - vägar, floder, hav. kullar (vid flykt) 600 f.kr fanns det ett centrum Olika folkgrupper - kelter (galler), greker, latiner

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Skrivning för KV 132 på delkursen TAL, 7.5 hp 13 maj 2014 (2:a tillfället)

Skrivning för KV 132 på delkursen TAL, 7.5 hp 13 maj 2014 (2:a tillfället) KV1320/ VT2014 Sida 1 av 5 13 maj 2014 (2:a tillfället) 1. Välj ut två enligt dig betydelsefulla byggherrar (beställare av arkitektur) under 1400 1600-talet och resonera kring hur de använde arkitektur

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL SIDA 1/9 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Fröken Julie - högläsning och fördjupning, närläsnings- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter.

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter. SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Joh 1:35-42, men i detta kapitel fokuserar vi på den första läsningen som handlar

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Min hjärtans allra käraste på världen

Min hjärtans allra käraste på världen Min hjärtans allra käraste på världen Under några år i början av 1600-talet utspelade sig en hopplös kärlekshistoria mellan en adelsfröken och en svensk kung. Några brev, skrivna under åren 1613-1615 minner

Läs mer

Lärarhandledning till Stig Dagermans novell Att döda ett barn

Lärarhandledning till Stig Dagermans novell Att döda ett barn Lärarhandledning till Stig Dagermans novell Att döda ett barn LGSV40 Ida Mårtensson Milda Langyte Stig Dagermans novell Att döda ett barn innehåller både allmänmänskliga motiv som är lämpliga för klassrumsdiskussioner

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer