Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Kristianstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarkammaren i Kristianstad 1. Målsägande Elin Pettersson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid Advokatbyrån Björnwid AB Box Kristianstad 2. Emma Pettersson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid Advokatbyrån Björnwid AB Box Kristianstad 3. Eva Pettersson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid Advokatbyrån Björnwid AB Box Kristianstad 4. Mats Svensson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid Advokatbyrån Björnwid AB Box Kristianstad Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 536 Kanalgatan måndag - fredag Kristianstad E-post: 08:00-16:00

2 2 Tilltalad Casper El-Kaissi Östlöv, Frihetsberövande: Häktad Hjalmar Söderbergs Väg Kristianstad Offentlig försvarare: Advokat Niklas Mandelholm Lindén & Partners Advokatbyrå HB Box Kristianstad SLUT Begångna brott 1. Försök till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 1 brottsbalken 2. Människorov 4 kap 1 1 st brottsbalken 3. Våldtäkt 6 kap 1 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 12 år Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 brottsbalken Skadestånd 1. Casper El-Kaissi Östlöv ska betala skadestånd till Emma Pettersson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 november 2009 till dess betalning sker. 2. Casper El-Kaissi Östlöv ska betala skadestånd till Eva Pettersson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 november 2009 till dess betalning sker. 3. Casper El-Kaissi Östlöv ska betala skadestånd till Mats Svensson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 november 2009 till dess betalning sker. 4. Casper El-Kaissi Östlöv ska betala skadestånd till Elin Pettersson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 november 2009 till dess betalning sker.

3 3 Häktning m.m. Casper El-Kaissi Östlöv ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess 1. Sekretessbestämmelserna i 35 kap 12 första stycket 1 och 21 kap 1 första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämpliga på de fotografier (s 103 och 104 i aktbilaga 24), som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. 2. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter i läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om personutredning i brottmål, m.m. i förevarande mål (aktbilaga 11, s 2-5), som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. 3. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna i rättspsykiatriskt utlåtande i förevarande mål (aktbilaga 104 med undantag för s 1 i utlåtandet), som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. 4. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter i läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om personutredning i brottmål, m.m. i mål B (aktbilaga 25 med undantag för s 1 i intyget), som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. 5. Sekretessbestämmelsen i 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna i rättpsykiatriskt utlåtande i mål B (aktbilaga 76 med undantag för s 1 i utlåtandet), som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Niklas Mandelholm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Ingrid Björnwid tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

4 4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING.. s. 6 BAKGRUND.. s. 7 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING, M.M.. s. 8 UTREDNINGEN I MÅLET s. 10 SKÄL.. s. 15 Med vilken styrka talar bevisningen under åtalspunkten 1 (våldtäkt, misshandel och olaga hot), tagen för sig, för att Casper Östlöv har begått de åtalade gärningarna?... s. 15 Vilka skador har Emma Pettersson fått den 6 november 2009, vilka slutsatser kan dras om hur skadorna uppkommit och vilka konsekvenser har de fått och hade kunnat få för Emma Pettersson?... s Vilka skador har Emma Pettersson fått? s Hur har skadorna uppkommit? s Har det funnits risk för att skadorna skulle leda till Emma Petterssons död? s Vilka konsekvenser har skadorna fått för Emma Pettersson? s. 25 Med vilken styrka talar bevisningen under åtalspunkten 2 (människorov och försök till mord), tagen för sig, för att Casper Östlöv har begått de åtalade gärningarna?... s Är Casper Östlövs uppgifter tillförlitliga? s Hur starka skäl talar för att Casper Östlöv bemäktigat sig och fört bort Emma Pettersson? s Hur starka skäl talar för att Casper Östlöv misshandlat Emma Pettersson den 6 november 2009 så som åklagaren påstått? s. 31 Är det vid en sammantagen bedömning av bevisningen i målet ställt utom rimligt tvivel att Casper Östlöv har begått de åtalade gärningarna?.. s Är det ställt utom rimligt tvivel att Casper Östlöv misshandlat och hotat Emma Pettersson den 28 oktober 2009 så som åklagaren påstått? s Hur ska misshandeln, det olaga hotet och det efterföljande samlaget bedömas straffrättsligt? s Är det ställt utom rimligt tvivel att Casper Östlöv bemäktigat sig och fört bort Emma Pettersson den 6 november 2009 så som åklagaren påstått? s Har uppsåtet med bemäktigandet och bortförandet av Emma Pettersson varit att skada henne till liv eller hälsa? s Har människorovet varit mindre grovt? s. 35

5 5 - Är det ställt utom rimligt tvivel att Casper Östlöv misshandlat Emma Pettersson den 6 november 2009 så som åklagaren påstått? s Har Casper Östlöv haft uppsåt att döda Emma Pettersson? s. 36 Vilken påföljd ska bestämmas för Casper Östlöv?. s. 38 Vilka skadestånd ska Casper Östlöv betala?... s. 45 Övriga frågor... s. 46 Bilagor: 1: Karta över området kring Nya Trafikskolan 2: Åklagarens stämningsansökan 3-6: Enskilda anspråk 7: Hur man överklagar

6 6 SAMMANFATTNING Genom domen döms en nu 21-årig man för våldtäkt, människorov och försök till mord. Straffet bestäms till 12 års fängelse. 21-åringen har haft en relation med en 19-årig kvinna (målsäganden). Tingsrätten har kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att 21-åringen har våldtagit målsäganden vid en kyrkoruin utanför Kristianstad den 28 oktober Drygt en vecka senare, den 6 november 2009, har han bemäktigat sig och fört bort henne till ett ensligt beläget strövområde utanför Kristianstad med uppsåt att skada henne. Där har han försökt mörda henne genom att slå, sparka och strypa henne. Sedan hon blivit medvetslös, har han skurit henne med kniv bl.a. vid ögonen och i underlivet. Av rättspsykiatrisk utredning framgår det att 21-åringen inte var allvarligt psykiskt störd när han begick brotten och inte heller är det nu. Påföljden bestäms därför till fängelse. Fängelsestraffets längd reduceras något eftersom 21-åringen haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. 21 år är gränsen för när en person straffas fullt ut som en vuxen. En person som varit yngre än så när han eller hon begått ett brott får ett straff som är reducerat med hänsyn till hans eller hennes ålder. 21-åringen var bara 20 år, när han begick brotten. Detta sänker fängelsestraffets längd. Fängelsestraffets längd höjs å andra sidan något med hänsyn till att 21-åringen så sent som för tre år sedan dömdes för bl.a. misshandel, olaga hot och sexualbrott och nu åter har begått mycket allvarliga brott. Sammantaget blir fängelsestraffets längd 12 år. 21-åringen ska stanna kvar i häkte. 21-åringen ska betala skadestånd till målsäganden med sammanlagt kr samt till målsägandens mamma, pappa och syster med vardera kr.

7 7 BAKGRUND Emma Pettersson är född i april 1990 och var alltså 19 år gammal i oktober och november Hon är dotter till Eva Pettersson och Mats Svensson och storasyster till Elin Pettersson och bodde i oktober och november 2009 med dem i Gärds Köpinge söder om Kristianstad. Sedan början av år 2009 hade hon ett förhållande med Casper El-Kaissi Östlöv, härefter kallad Casper Östlöv. Denne hette då Fadi El-Kaissi Ramadhan. Emma Petterssons föräldrar fick kännedom om förhållandet och tog reda på att Casper Östlöv den 16 februari 2007 av denna tingsrätt hade dömts för misshandel vid fyra tillfällen, olaga hot vid två tillfällen, sexuellt utnyttjande av barn, stöld, stämpling till mened samt övergrepp i rättssak till ungdomsvård. På grund av detta motsatte de sig förhållandet. Detta fick till följd att Emma Pettersson undanhöll föräldrarna information om sin relation till Casper Östlöv. Denne, som är från Vä strax utanför Kristianstad där hans föräldrar fortfarande är bosatta, bodde i en lägenhet på området Österäng i Kristianstad, strax nordost om stadens centrum. I oktober och november 2009 hade Emma Pettersson långt, blont hår. Casper Östlöv har mörkt hår. Fram till den 2 november 2009 hade Casper Östlöv och Emma Pettersson med täta mellanrum och vid ett mycket stort antal tillfällen kontakt genom telefonsamtal och sms. Efter den 2 november 2009 slutade Emma Pettersson kontakta Casper Östlöv per telefon eller sms. Denne fortsatte emellertid att ringa och skicka sms till Emma Pettersson fram till den 6 november Tisdagen den 3 november 2009 anmälde Emma Pettersson Casper Östlöv till polisen för våldtäkt, misshandel och olaga hot vid ruinen av S:ta Gertruds kapell i Vä (strax sydväst om Kristianstad) onsdagen den 28 oktober I samband med detta hördes hon av polis.

8 8 Emma Pettersson höll under hösten 2009 på att ta körlektioner på Nya Trafikskolan med lokaler i centrala Kristianstad på Södra Kaserngatan mellan Vasagatan och Sjöcronas gata (se karta, domsbilaga 1). Den 28 oktober 2009 hade hon misslyckats med en uppkörning. Hon hade en ny uppkörningstid bokad till fredagen den 6 november Före uppkörningen skulle hon kl ta en körlektion på trafikskolan. Den 6 november 2009 påträffades Casper Östlöv av polis på Österäng, sedan polisen larmats av Mats Svensson på grund av att Emma Pettersson inte dykt upp till sin körlektion. Casper Östlöv vägledde polisen till Näsby fält strax nordväst om Kristianstad utanför bostadsområdet Näsby. Där påträffades Emma Pettersson medvetslös med svåra skador. Hon har efter den dagen ännu inte kunnat höras av polis. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING, M.M. Åklagarens yrkanden framgår av stämningsansökan, domsbilaga 2. Under åtalspunkten 1 har åklagaren på fråga från rätten anfört utan att i formell mening justera gärningsbeskrivningen att Casper Östlöv tilltvingat sig samlag genom att strax före samlaget misshandla och hota Emma Pettersson på det sätt som anges i gärningsbeskrivningens två första stycken. Enskilda anspråk framgår av domsbilaga 3-6. Casper Östlöv har angett följande inställning till åtalet och de enskilda anspråken: Åtalspunkten 1: Han erkänner att han varit på platsen den påstådda dagen och där haft samlag med Emma Pettersson. Han förnekar misshandel och olaga hot samt gör gällande att samlaget varit frivilligt från bådas sida och bestrider därför ansvar för våldtäkt. Åtalspunkten 2: Han erkänner att han och Emma Petersson tillsammans åkt i en bil från centrala Kristianstad till Näsbyfältet men förnekar människorov under

9 9 anförande av att han inte bemäktigat sig och fört bort Emma Petersson utan att denna följt med honom frivilligt. Han erkänner grov misshandel genom dels slag och sparkar på kropp och i huvud, dels en knuff på kroppen, samt att slagen, sparkarna och knuffen förorsakat brott på nässkelettet, sårskador, blåmärken, svullnader, hudavskrapningar, läppskador och en skada på höger knä. När det gäller det eller de påstådda strupgreppen, erkänner han ett sådant, kortvarigt grepp, taget med en hand, men gör gällande att Emma Pettersson stått upp och varit vid medvetande efter detta grepp och förnekar att greppet förorsakat syrebristskador i hjärnan. Visserligen erkänner han att han förorsakat Emma Pettersson syrebristskador i hjärnan som varit livshotande, men han gör gällande att dessa skador förorsakats av slagen, sparkarna och knuffen. Han förnekar att han stuckit eller skurit Emma Pettersson med kniv. Slutligen bestrider han ansvar för försök till mord under anförande av att han inte haft uppsåt att döda Emma Pettersson. Emma Petterssons enskilda anspråk: Åtalspunkten 1: Yrkandet bestrids. - Punkt 1-3: Beloppen vitsordas som skäliga i och för sig. - Punkt 4: kr vitsordas som i och för sig skäligt belopp. Åtalspunkten 2: - Punkt 1: Yrkandet bestrids kr vitsordas som i och för sig skäligt belopp. - Punkt 2: kr medges såsom ersättning för grov misshandel. Om tingsrätten bedömer gärningen som försök till mord, vitsordas kr som i och för sig skäligt belopp. - Punkt 3-9: Yrkade belopp medges. Eva Petterssons enskilda anspråk: kr medges. Mats Svenssons enskilda anspråk: kr medges. Elin Petterssons enskilda anspråk: kr medges.

10 10 UTREDNINGEN I MÅLET Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan samt därutöver som bevisning åberopat vittnesförhör med Lina Mohager och Dylan Dawody, kontoutdrag från Sparbanken, telefonlista, sakkunnigutlåtande från SKL samt uppspelning av videoinspelning av polisförhör med Casper Östlöv. Casper Östlöv har som skriftlig bevisning åberopat telefonlista samt som muntlig bevisning vittnesförhör med Lina Mohager, Robert Abbas, Daniel Niklasson och Abdalla Abdulmunem. I dagboksanteckning, som åklagaren påstått att Emma Pettersson skrivit, och i polisförhör med denna uppges väsentligen följande om skeendet onsdagen den 28 oktober 2009: Emma Pettersson var arg på Casper Östlöv, eftersom denne varit otrevlig mot henne under dagen. I hans lägenhet berättade hon för honom hur illa hon tyckte att han betett sig och att hon ofta kände sig förnedrad av honom. Bland annat brukade han kontrollera henne genom att t.ex. förbjuda henne att vara på Internetsajter som msn eller Facebook och läsa alla hennes sms. Sedan han lovat att bättra sig, utbröt en ny diskussion. Hon ville kunna festa utan honom, något de hade diskuterat många gånger tidigare och vilket han starkt motsatte sig. Han sade att han i så fall inte ville vara med henne längre. Plötsligt kastade han sig över henne och puttade ned henne på golvet, där han höll fast henne. Därefter blev de sams, och han körde henne hem. Under kvällen pratade de i telefon. Hon var trött och ledsen och ville bara vara hemma. Han krävde att hon skulle komma till skolan i Gärds Köpinge, där han skulle vänta på henne kl ; om hon inte kom, skulle han knacka på hennes fönster. Hon gick till skolan kl , sedan hennes pappa åkt till sitt arbete. Casper Östlöv var inte där men kom efter ett tag. De började diskutera, sittande på var sin bänk. Plötsligt grep han tag i hennes jacka, drog upp henne från bänken och drog iväg med henne över parkeringen, förbi en bil som höll på att köra iväg, till baksidan av skolans förråd. Där stod Casper Östlövs föräldrars BMW. Han slängde

11 11 in henne i bilens främre passagerarsäte och körde snabbt iväg mot hennes protester. Färden gick till en gammal kyrkoruin i gamla Vä. Det var mörkt på platsen, inga hus fanns i närheten och inte många bilar körde förbi. Vad som hände sedan var den dittills värsta timmen i hennes liv. Casper Östlöv tog ett hårt stryptag om henne en gång så att hon inte kunde tala. Han greppade upprepade gånger hennes händer, en i taget, och vred tills det gjorde väldigt ont, något han även gjort förr. Efteråt ömmade händerna en kortare tid. En gång drog han ned henne med armen om hennes hals, vred om och höll fast i ca 20 sekunder, vilket gjorde ont. Han hotade hela tiden att vrida nacken av henne men släppte till slut greppet, som ledde till ett sår i mungipan och till att hon i två dagars tid hade ont i ryggen, som blivit dragen sned, av försöken att hålla emot. Ungefär tre gånger puttade han in hennes huvud i sidorutan på hennes sida av bilen. Sedan tog han ett fast grepp om hennes hår på bakhuvudet med ena handen, samtidigt som han med sin andra hand greppade hennes käkben. Under misshandeln avkrävde Casper Östlöv henne svar på olika frågor. Varje gång hon svarade honom något som han ogillade, drämde han upp hennes huvud i taket. Detta gjorde han fem-åtta gånger, och det resulterade i att hon bet ett nästan en cm långt sår i vänstra kanten av tungan och i låt vara inte ihållande smärta i huvudet. Under hela misshandeln sade han att han inte skulle låta henne komma undan, och han uttalade även att han skulle förstöra hennes ansikte och utseende. Gång på gång upprepade han: Vill du bråka, för vi kan avsluta det här och nu eller Ska vi avsluta detta nu. Sedan drog han ut henne ur bilen och försökte dra iväg med henne mot ruinen. Hon grät, bad till honom och kämpade tillbaka. Efter någon minut blev han lugn. Plötsligt stoppade han in en hand i hennes byxor och började ta på henne. Hon vågade inte göra motstånd, eftersom hon inte visste vad han då skulle göra med tanke på vad han gjort strax innan. Han drog ned hennes och sina egna byxor och började hångla med henne. Hon kände att hon var tvungen att ge honom kärlek tillbaka för att han skulle få sin vilja igenom. Sedan utförde han ett samlag med henne utanför bilen. Hon ville inte men kände sig tvingad av honom att ha sex. Hon kände sig manipulerad och var tvungen att spela med. Efter detta åkte de till Casper Östlövs lägenhet. Hon följde med honom upp, efter-

12 12 som han åter började misshandla henne på parkeringen utanför huset och hon inte vågade annat än att följa med honom. Casper Östlöv har vid huvudförhandlingen uppgett väsentligen följande om skeendet den 28 oktober 2009: Från hans lägenhet tog Emma Pettersson bussen hem vid tiden. De hade bestämt att träffas på kvällen, och han hämtade henne i Gärds Köpinge med bil. De åkte till Vä och umgicks vid ruinen i ca en timme, medan det skymde. Därvid hade de med Emma Pettersson sittande över honom samlag i bilens baksäte, vilket hänt även många gånger tidigare. Samlaget var frivilligt från bådas sida, och Emma Pettersson tog själv av sig sina kläder. Inte någon gång vid ruinen utsatte han henne för våld eller hot. Från ruinen skjutsade han hem henne till Gärds Köpinge för att åter åka dit ca kl. 20, då han skulle hämta henne. De hade ett telefonsamtal om att hennes pappa inte gått hemifrån än, men till sist mellan kl. 21 och 22 kom hon till skolan. De kan ha kramat varandra, men hon behövde inte hjälp in i bilen. De åkte direkt därifrån hem till honom. Efter denna dag, som var en onsdag, umgicks de även på torsdagen, fredagen, lördagen och kanske söndagen och var bl.a. på fest tillsammans. Han har ingen förklaring till de uppgifter Emma Pettersson lämnat till polisen och skrivit ned i sin dagbok. Casper Östlöv har vid huvudförhandlingen uppgett väsentligen följande om skeendet fredagen den 6 november 2009: Tidigare i veckan han tror inte att det var i början av veckan hade han och Emma Pettersson vid ett möte utanför hans skola på hennes initiativ bestämt möte på trafikskolan på fredagen. På fredagsförmiddagen begav han sig dit. Han parkerade vid kyrkogården, en bit från trafikskolan. Han ställde sig i trappuppgången till trafikskolan och väntade på Emma Pettersson, eftersom hon hade bett honom att stå så att han inte syntes när hon blev avsläppt. När hon kom, hälsade de, och sedan ledde hon honom ut på baksidan av huset genom kvarteret. Hon sade att hon inte hade tid på körskolan just då. På vägen tetades de lite provocerande, men han gick inte över gränsen, och de knuffades visserligen lite men inte så att någon av dem for in i någon vägg. De gick ut en

13 13 runda bland folk och höll därvid armkrok. De gick till bilen, och Emma Pettersson satte sig i passagerarsätet. Hon ville prata om deras förhållande, som varit turbulent på senare tid, men det ville inte han och uppmanade henne att lämna bilen. Hon vägrade, och han körde iväg. Han uppmanade henne åter att hoppa av, men det gjorde hon inte. Han körde mot sin lägenhet på Österäng och undrade vad fan hon höll på med, men på vägen sade hon att hon hade en kompis på Näsby och bad honom släppa henne där. Han körde därför till Näsby, stannade där bilen och sade till henne: Ut ur min bil, för helvete! Hon lämnade emellertid inte bilen utan tog tag i hans arm. Han puttade tillbaka henne. Det blev så att han fortsatte ut på Näsby fält på en grusväg. Han var inte på humör och sade inte snälla saker till henne. Det gick inte att svänga tillbaka. När han sade till henne att han inte ville ha mer med henne att göra, tog hon tag i hans arm eller kropp. Han tryckte till på gasen, och bilen körde av grusvägen nedför en sluttning. Den stannade ett par meter från ett träd. Han gick ut ur bilen. Själv kände han att det var dags att ta det lugnt; det kändes som att det kunde leda till något. Emma Pettersson var uppe i varv. Han tänkte: Nu smäller det. Hon kom emot honom, skällde ut honom och sade att han inte var klok. Det blev fysiskt, och de ramlade ned på gräset, där de tog tag i varandra. Det blev ett tumult, och allt gick snabbt. Han frös till. När han såg en näve komma mot sig och träffa hans axel eller något, tände det till för honom, och han slog flera knytnävsslag han vet inte hur många som träffade Emma Petterssons ansikte och kropp. Han sparkade mot hennes ben och kropp och kanske även mot hennes huvud, och hon sparkade tillbaka, dock utan att skada honom. Hon drog ned honom och tog tag i hans ben, och han sparkade till ett par gånger ovanför hennes hals. De hamnade i en konstig ställning, han med huvudet vid hennes fötter, och rullade runt. Hans slag och sparkar träffade henne även när de låg ned. Sparkarna träffade henne i huvudet. Tidigare hade han hittat en kniv, tillhörande Emma Pettersson, i sin bil, och när han reste sig upp, såg han att hon tagit kniven och stod med den i handen. Han höll dock i kniven först, och hon tog den ifrån honom. Han frågade henne om hon ville skada eller döda honom, men hon svarade att hon inte ville leva längre och lade till: Låt oss avsluta det nu! Hon stod med ryggen mot honom, och han tog

14 14 tag i den hand där hon höll kniven. Då skar hon sig själv i ansiktet. Han har inte stuckit någon kniv i henne. Han kämpade för att ta kniven ifrån henne och lyckades till sist. Det kan ha uppstått skärsår, när han tog ifrån henne kniven, men det vet han inte. Den tid under vilken hon skar sig i ansiktet understeg tio sekunder. Han såg henne inte skära sig någon annanstans än i ansiktet med kniven. Han tog även ett ganska hårt tag med en hand om hennes hals och jacka under ca 5-7 sekunder. Sedan han släppt det taget, stod hon fortfarande upp. Han knuffade till henne rejält så att hon flög med huvudet före mot någon av bilens dörrar. Hon blev medvetslös och blodig men halvsatt upp på ett avstånd av en till två meter från bilen. Han förstod att hon var medvetslös och skadad, fick panik och kunde inte tänka klart. Han tog kniven, som låg på marken bredvid henne, och lade den och sin blodiga jacka i bagageutrymmet. Sedan satte han sig i bilen och körde därifrån. När han kommit upp till bebyggelsen i Näsby, hittade han sin mobiltelefon i bilen och ringde sin pappa. Han körde till parkeringen vid Konsum i Vä och träffade där pappan. Denne såg att han var blodig, och Casper Östlöv sade att de måste tillbaka. Hans pappa körde bilen. Sedan polisen stoppat dem, visade han polisen vägen till platsen där Emma Pettersson låg. Han ringde inte ambulans. Åklagaren har vid huvudförhandlingen spelat upp en videoinspelning av det polisförhör som hölls med Casper Östlöv den 6 november I förhöret, där Casper Östlöv berättar fritt och ingen av utsagorna är svar på specifika frågor, lämnar Casper Östlöv i huvudsakligen följande avseenden andra eller ytterligare uppgifter än vad han gjort vid huvudförhandlingen: Emma Pettersson sade att hon skulle ha körlektion, men det brydde han sig inte om; han var riktigt tjurig och hade mycket ilska samlad. Innan de kom till bilen, gick de genom en tunnel. Där knuffade han till henne så att hon slog sig i väggen på huvudet. Det kom blod. Han behövde inte slänga in henne i bilen, utan hon satte sig själv i den, men hon gav inte uttryck åt att hon ville åka med honom. Orsaken till att han körde iväg var att han var rädd att det skulle komma någon och se dem och att han ville få med sig henne någon annanstans och prata. Det var en impuls från hans sida. I bilen berättade Emma Pettersson

15 15 för honom att hennes pappa hade anmält honom eller något sådant. Han svarade att han sket i polisen och anmälan. Under färden uppmanade hon honom att stanna och sade att hon ville lämna bilen. På Näsby fält bara svartnade det för hans ögon det är bara som det är en lucka. Det blev bara slag och ilska på en gång: det är bara som en vulkan, man bara slåss, och han sparkade och stampade. Han tog fram kniven och hotade henne med den för att få henne lugn, och hon frågade om han ville döda henne. Han skrek tillbaka att han sket i sitt liv. Det var inte alls så att han inte visste vad han gjorde. Efter misshandeln ville han ringa ambulansen; han ville inte att hon skulle förblöda; man kan ju bara sluta andas. SKÄL Med vilken styrka talar bevisningen under åtalspunkten 1 (våldtäkt, misshandel och olaga hot), tagen för sig, för att Casper Östlöv har begått de åtalade gärningarna? Genom erkännandet, som stöds av utredningen i övrigt, är det visat att Casper Östlöv hade samlag med Emma Pettersson vid ruinen den påstådda dagen. Fråga är emellertid om samlaget föregicks av den misshandel och de hot som åklagaren påstått och hur detta i så fall ska bedömas. Till styrkande av gärningspåståendet har åklagaren i första hand åberopat utskrift av polisförhör med Emma Pettersson och dagboksanteckning, som han påstått att denna skrivit. Uppgifterna i utskriften från polisförhöret och i den påstådda dagboksanteckningen är redovisade ovan. Av vittnesförhöret med polismannen Fredrik Nilsson, som förhörde Emma Pettersson, har framgått att hon vid polisförhöret lämnade uppgifterna spontant. De uppgifter som återges i den sammanfattande förhörsutskriften är alltså inte ett resultat av ledande frågor från förhörsledaren. Fredrik Nilsson har uppgett att han trodde på

16 16 Emma Pettersson, eftersom denna berättade ett helt händelseförlopp detaljerat och sakligt samt verkligen ville förklara exakt hur Casper Östlöv hållit sina grepp om henne och hur han slagit henne. Emma Pettersson var enligt Fredrik Nilsson lugn, samlad och beslutsam att göra anmälan. Hon sade dock att hon inte vågade bryta upp från Casper Östlöv. Fredrik Nilssons vittnesmål klargör att Emma Pettersson vid polisförhöret lämnade de uppgifter som är antecknade i utskriften av förhöret. Vittnesmålet ökar också trovärdigheten i Emma Petterssons uppgifter vid polisförhöret. Trots vittnesmålet kan uppgifterna emellertid inte bedömas som lika trovärdiga som om de lämnats inför rätta, eftersom dels det vid förhöret inte ställts några kontrollfrågor, dels tingsrätten inte haft möjlighet att själv bedöma de exakta ordalag Emma Pettersson använt eller hennes kroppsspråk under förhöret. Genom vittnesförhöret med Eva Pettersson har det framgått att denna hittade dagboksanteckningen i Emma Petterssons rum efter den 6 november 2009 och att den är skriven med dennas handstil. Tingsrätten drar slutsatsen att det är Emma Pettersson som skrivit dagboksanteckningen. Emma Pettersson har lämnat detaljerade uppgifter både i dagboksanteckningen och vid polisförhöret. Uppgifterna är påfallande samstämmiga även i detaljer, vilket ökar deras tillförlitlighet. Vittnet Susie Egelin har berättat: På kvällen den 28 oktober 2009 var hon på sitt arbete vid skolan i Gärds Köpinge. Hon skulle ha slutat kl men arbetade över lite och gick därifrån något senare, kanske mellan och Innan hon gick ut till sin bil, som stod parkerad på skolgården, hörde hon vad hon tolkade som tjafs eller skoj från ungdomar. På väg mot bilen såg hon en kille och en tjej stå lite längre bort. Båda var långa, killen längre än tjejen. Killen, som var mörk eller hade en mössa på sig, tog tag om tjejen och höll hennes rygg mot sig. Hon trodde att det var

17 17 på skoj men kände samtidigt att något inte stod rätt till. Susie Egelin stod kvar vid sin bil och rökte. Då började killen gå mot henne med tjejen i sitt grepp. Han forcerade tjejen att gå genom att trycka sina ben mot henne. Detta såg Susie Egelin på ett avstånd av tre-fyra meter. Paret genade över parkeringen och försvann bakom ett skjul. Därefter hörde hon ett skrik. Hon satte sig i bilen och körde därifrån, eftersom hon hade bråttom hem, men tänkte på vägen att hon kanske ändå borde ha stannat. Susie Egelins iakttagelser, vilkas riktighet det saknas anledning att ifrågasätta, stämmer väl överens med vad Emma Pettersson uppgett till polisen och i sin dagboksanteckning om att hon vid den tiden fördes med tvång över parkeringen vid skolan i Gärds Köpinge till baksidan av ett skjul, där enligt Emma Pettersson Casper Östlövs bil stod parkerad. Det finns naturligtvis en möjlighet att Susie Egelin iakttagit ett annat par i samma ålder under motsvarande omständigheter vid den tid och på den plats som Emma Pettersson uppgett, men den möjligheten måste med hänsyn till tiden och platsen bedömas vara mycket liten. Susie Egelins uppgifter ger alltså ett starkt stöd åt vad Emma Pettersson uppgett om vad som inträffat mellan henne och Casper Östlöv i ett skede av den kvällen och motsäger Casper Östlövs bild av händelseförloppet. Visserligen har Casper Östlöv uppgett att färden från Gärds Köpinge till ruinen ägde rum mycket tidigare på kvällen, men den uppgiften har han lämnat först vid huvudförhandlingen, och de många färder mellan Kristianstad, Gärds Köpinge och Vä han först vid denna berättat ägt rum inom få timmar den aktuella kvällen framstår som svårförklarliga ur något annat perspektiv än som en anpassning till Susie Egelins berättelse. Vittnet Gunilla Zernisson Andersson har berättat: Den 3 november 2009 arbetade hon som kurator på ungdomsmottagningen i Kristianstad. Emma Pettersson kom dit med sin kompis Lina Mohager på ett spontanbesök och berättade först för en barnmorska att hon blivit våldtagen en vecka tidigare. Barnmorskan hämtade henne. Emma Pettersson berättade gråtande för henne att hon blivit våldtagen en vecka tidigare av sin pojkvän eller f.d. pojkvän, kände sig hotad och var rädd. Hon såg

18 18 rädd ut och berättade att hon utsatts för ökande hot och våld sedan midsommar. Gunilla Zernisson Andersson ställde inga detaljerade frågor utan sade att de måste gå till polisen. Hos polisen förhördes Emma Pettersson först i närvaro av Gunilla Zernisson Andersson, som dock inte lyssnade på vad som sades, och sedan själv. Efter polisförhöret ringde Gunilla Zernisson Andersson Emma Petterssons föräldrar och berättade vad som hänt. Dagen efter, den 4 november 2009, kom Emma Pettersson åter upp till ungdomsmottagningen och berättade då för Gunilla Zernisson Andersson att hon var orolig, eftersom den f.d. pojkvännen knackat på hennes fönster på morgonen och även skickat sms där han hotat henne. Det märktes på hennes sätt att plocka med saker att hon var orolig. Eftersom hon var rädd, följde Gunilla Zernisson Andersson med henne till bilen efter besöket. Tingsrätten bedömer att Gunilla Zernisson Anderssons uppgifter, vilkas riktighet det saknas skäl att ifrågasätta, ger stöd åt att Emma Pettersson varit rädd för Casper Östlöv i samband med och efter polisanmälan. Detta talar för att det inträffat något som gett henne anledning att vara rädd och ger därmed ett om än begränsat stöd åt åklagarens gärningspåstående. Vittnet Lina Mohager har berättat att Emma Pettersson på kvällen måndagen den 2 november 2009 berättade för henne att hon misshandlats och våldtagits av Casper Östlöv föregående onsdag. Enligt Emma Pettersson hade Casper Östlöv sagt till henne att det var tur att hon inte hade några märken. Lina Mohager trodde på Emma Pettersson och följde henne dagen efter till ungdomsmottagningen och därifrån till polisen. Emma Pettersson var rädd för Casper Östlöv och ville inte gå på stan ifall denne skulle se dem. På torsdagskvällen den 5 november 2009 var Lina Mohager tillsammans med Emma Pettersson. Denna mottog sms från Casper Östlöv och blev då nervös men svarade inte. Före polisanmälan var Emma Pettersson inte rädd för Casper Östlöv.

19 19 Lina Mohagers uppgifter ger vid handen att Emma Pettersson efter polisanmälan känt rädsla för Casper Östlöv, en rädsla hon inte låtit komma till uttryck tidigare. Denna uppgift är väl förenlig med Gunilla Zernisson Anderssons uppgift om rädsla och ger liksom denna ett visst, om än begränsat stöd åt åklagarens gärningspåstående. Både Gunilla Zernisson Anderssons och Lina Mohagers uppgifter kompenserar också i viss mån för att förhöret med Emma Pettersson inte videoinspelats (en videoinspelning som i så fall hade kunnat spelas upp vid huvudförhandlingen) och den svårighet att bedöma dennas känsloreaktioner och kroppsspråk som detta medfört. Av vittnena Lina Mohagers, Robert Abbas och Daniel Niklassons uppgifter framgår det att Emma Pettersson umgicks med Casper Östlöv mellan den 28 november och 1 december 2009 och sannolikt gick på fest tillsammans med honom då. Robert Abbas och Daniel Niklasson har uppgett att de då inte märkt något särskilt med relationen mellan Emma Pettersson och Casper Östlöv. Tingsrätten konstaterar att en misshandlad, hotad eller våldtagen kvinna ofta behöver viss tid efter gärningen för att komma fram till ett beslut att bryta med gärningsmannen och att det förhållandet att Emma Pettersson under angiven tid fortsatte att umgås med Casper Östlöv därför inte kan tillmätas någon betydelse vid bedömningen i målet. Det framstår inte heller som anmärkningsvärt att hon inte låtit betänkligheter om sitt förhållande till Casper Östlöv komma till uttryck gentemot andra personer, innan hon själv bestämt sig för att bryta med denne. Sammanfattningsvis gör tingsrätten följande bedömning. Emma Petterssons samstämmiga och detaljerade uppgifter får i den enda del de låtit sig kontrolleras, nämligen avfärden från Gärds Köpinge, ett starkt stöd av Susie Egelins vittnesmål, som motsäger de uppgifter som Casper Östlöv lämnat. De uppgifter som lämnats av Gunilla Zernisson Andersson och Lina Mohager talar för att det kort före polisan-

20 20 mälan inträffat något som gett Emma Pettersson anledning att vara rädd och ger därmed ett ytterligare, om än begränsat stöd åt åklagarens gärningspåstående. Sammantaget ger bevisningen ett starkt stöd åt att händelseförloppet vid ruinen varit det som åklagaren påstått. Vilka skador har Emma Pettersson fått den 6 november 2009, vilka slutsatser kan dras om hur skadorna uppkommit och vilka konsekvenser har de fått och hade kunnat få för Emma Pettersson? Vilka skador har Emma Pettersson fått? Av fotografier, rättsutlåtande av rättsläkaren Karl Dahlberg och vittnesförhör med denne framgår att Emma Pettersson hade följande skador, när hon kom in till sjukhuset: En liten blödning under den hårda hjärnhinnan över vänster pannlob. Hjärnödem. Mjukdelssvullnad i svalget. Hudavskrapningar på huvudet och kanske halsen. Blödningar i ögonens bindehinnor. Ett flertal skärskador i ansiktet och huvudet i övrigt, både ytliga och djupa. En glipande skärskada i höger kind gick ned till kindbenet. Flera ytligare skärsår fanns uppe på huvudet. Ytliga skär- eller sticksår fanns vid båda ögonlocken. Brott på nässkelettet. Många blåmärken och svullnader på huvudet, halsen, båda armarna och båda benen. Blåmärkena på halsen var i parallella linjer. Öronen och läpparna var kraftigt svullna och blodiga. Läppskador. Små stickskador på yttre könsdelarna (det s.k. Venusberget). Ledbandsskada på höger knä.

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] Ert dnr: [ex K21345-05] Till polismyndigheten i [ex Östergötlands län] Polisområde [ex Vadstena] [adress] [gatuadress] RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] FORMALIA [2006-01-01]

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping 1 meddelad i Jönköping Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad ALHAKAM Khalifa Dhiydan, 19900802-3013 Frihetsberövande: Häktad Ekhagsringen 32 Lgh 1003 554 56 Jönköping Medborgare i Irak Offentlig

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

DOM 2015-06-29 Stockholm

DOM 2015-06-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030101 2015-06-29 Stockholm Mål nr B 138-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 5 december 2014 i mål nr B 6923-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM 2013-02-22 Stockholm

DOM 2013-02-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0503 2013-02-22 Stockholm Mål nr B 268-13 Dok.Id 1056862 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Som förlaga till denna skrift har vi fritt använt oss av broschyren Utsatt för brott? som

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Per Lind Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Göteborg Målsägande Eva Jakobsson Linnégatan 3 Lgh 1201 753 32 Uppsala

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer