F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F/NSPONGS METALLVERKS A.-B."

Transkript

1 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag. 44, Va.; a. t. Aarflot, A., Folkskollär:a., Tomtebog. 17, Va..Vasa?641. _ :M. G., Ing., Birgerjarlsg. 118, Va. Abemus, Hjalmar, Folkskollär., Dalag, 72, _ Alma, Fru, Sybehörsaffär, Tomtebog. 16 Va.; a.: t. Vasa 2~ Va.; a. t ' - Vera, Froken,~rottn~.ngholmsvåg.8Av,C. _ A. G.,. Verkmästare, Tomtebog. 17, Va. - Gustaf, '!. Haradshofd., Advokatkontor Aarsleff, Ejnar, verkst. Dir. för A.-B. Gust. Drottmngg. 11, C.; a. t. 9935, r. t. Holmbloms Kappaffär, A.-B. Kappaffä o ; bost. Baldersg, 12, O. ren Contineutal, A.-B. Magasin Elite, - Allan, K~~te~: kont?r Arsenaleg. 6, C.;.A.:-B. Alfr. Christensens Kappaffär. Svea. bost, Lldmgo- BreVlk; vagen 116IlI, Va. - Allan! &.Co" Kommanditbolaget, Sthlms Aastrup, Ph., Aese.ssori Svell-Hofrätt, Jung- Emissionekassa, Arsenalsg. 6, C.; a. t. frug. 28IlI, O.; a. t. Österm. n ,. r. t.,7 44, 1790, ' _ Oskar, Hattmak.,' Scheeleg. 11, C.; a. t. -: AnnaEhs.~beth,Konsertsång:a,Drottning- Kungsh holmsv!!:!\'en8 A, fl. Abarona Expressbyrå 'Carl Bergqvist) Plem- - H. W., Tjänsteman I Sveriges Riksbank, ingg. 41, C.; a. t ' Drottninghohnsvägen 8 A v, C.. _ Fruktaffär, Flemingg. 41, C., o. Kungsg. - Valborg, A1J.kefru,Drottningholmsvägen 92, C.; a. t A v l C.; a. t Abbe, F. H., Lärorerksadjunkt, Ringvägen Abner, Erik, Handl., Regeringsg. 61, C.; a. t. 14, Sö. 5587, r. t A-B-C.Exl'ressen, Narvavägen 23 O.Dj. Abraha~sen, C. G., Ombud för Rikstelefon, r. t. W 25. "Va tii!~nnag. 69, Va'i r. t A. B. C. TlI,bellen utg. Bruno Biehl Up- - C. T., S~okapten, S:t Etiksplan 6 BIl, Va. landsg. 5, C.;' r. t. o. a. t. 9453:. - John, Bjökapten, Södertörns villast. 77. AbeIs, Louis,. Advokatbyrå, Regeringsg.. 5, '1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. C.; a. t. 5552, r. t. 3. Kontorstid: ~ , konsultationstid 1-2. Inkas- - K. E., Agenturaffar, Manufaktur o. Hvita soafd., Juridiska afd. m. m. varor, Scheeleg. 2?, q.; a. t _! C.,~lbert, Bokh., MaJorsg'. 6, O. lae,., Belysningsartik ar ör gas o. elek- _1 Remhold... ChefförHagaTrädgård,Sthlm3. tricitet samt fotoartiklar, Storkyrkobr. 8, _2 Gustaf, Direktör, Norrlandag. a II, C.; Si.; a. t , r. t Telegrafadr. : r. t.47 02, a. t »essabel». _2 Arvid, Faktor, Fagersjö. _2 F., f. d. Flaggunderoff., Björngårdag. lb Abel, Isidor, Välterlångg. 62, St.; a. t. Sö. ' _1 Å., Fru, Finbageri, Timmermansg 24 Abelee?, O., Lager af Cyk~lgummi,Drott. Sö:; a. t i.mngg. 51, C.. _2 Anna, Fru, Jlkärgårdsg. 1~ St. Abelm, Lotten, Generalska, N. Blasieholms- "",1Anna, Fru, Ostgötag. 19, Bö.; a~ t. Söhamnea 15, C.. der R. Z.,' Ingenjör, Malmskillnadsg. 87III, C. _1 Emma Fru Kammakareg 38 Va' a to - HL Kapten, Linneg. 9, & 11, O. '16845.'.',.,. i F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. SIlRIDAR.IlSANSQATAIt(

2 116 Abrahamsso'n~Adamsson 1 Abrahamsson ~-----_. ; 2 Abrahamson. Abramson, Anna, Fru, Norrtullsg.l0 r. t A, Va.; _l Maria, Fru, Observatorleg. 13, Va.; a. { - Elin, Fru, Drottningg. 82 1I, C.. Vasa B., Handl., Döbelnsg. 69 1I, Va. -' Sofia M., Fru, Surbrunnsg. 17, Va" Abramsson, David, Antikvitetsh. Nybrog. 42, _l Bernhard, -Frukthandl., L:a Nyg. 14, St. O.; a. t ; bost. Tomtebog. 38, _l Augusta, Fröken, Brodös, Holländareg. Va.; IL. t , -' 26 A, Va.. - H., Konduktör, Luntmakareg. 67, Va. Ebba, Fröken, Heimdalsg. 1, Va.; a. t..åccldeus-tryckeriet, äges af Erh. K. Litzen, Hornsg. 96 1, Sö., a. t ' Eva o. Eroy, Fröknar, Kammakareg. 38, Acetylenaffären, Nordiska, Regeringsg. 37",\ Va.; a. t C.; r. t , a. t ' -' K., Försäljare, Dalag. 3pv, Va. Aeharius, G: O., Änkefru, Kommendörsg. -' Emil, Grosshandl., Mästersamuelsg. 35, 42 UI O C.; r. t. 1303, a. t Aehsner, Kari, Inspektör, Götg. 69, So.; r. t. -' Leon., Grossh., kontor Fredsg. 10, C.; l bost. Saltsjö~aden... d Ackermal\, F. V. E., Murare, Flemingg. 79 C, - F. K., Gymn. du.. Hjärneg. 9,. 3 1 /. tr., C.; a. t. Kungsh _l J. A., f. d. Handl.,.Kammakareg. 38, Va. Ackordsbyrå, A.-R Argus, Hagag. 3, Va.; -' Ida,Kafe,Observatorieg.16, Va.;a.t a. t , r. t. Vasa _1 Aug., Kamrer, Hornsg. 33 B, Sö.; a. t, Ackumulator- Fabriksaktiebolaget Tudor, ;-' Harald, Kontorist, Götg. 83 D'", Sö.; a. t. Kungsholmstorg 14 IV, Sthlm 1; a. t. Söder , 24944, r. t. 5883,5932; kon- _10, Korresp., Berzsg. 16, C. terstid 9-5, lörd _1 L., Landtbruk., Hjärneg. 9, C" Ackumulator, Tekniska Byrån, inneh. Ing. _I C. A., Målare, Narvavägen 35, O.Dj. Ax. Adolfson, Hamng.38 III, C. _II C. O., Målarmästare, Luntmakareg. 40, Aeta Mathematica,hufvudred. G. Mittag-Leff- C.; a. t. Brunkeb. 4 O!i, ler; red.-sekreter. E. Phragmen. _I A., Möbel- o. Antikaffär, Mtstersamuelsg. Acus, Handels- & Fabriksaktieb, Tillverkn. 10, C.; a. t af nålar för stick- o. virkmaskiner; _II Otto, Notarie, Charlottenburg, Sthlm 4. säeknålar, segelduksnålar m. m. Fabrik _1 ~llders Aug., f. d. Poliskonst., 7odegatan Bergsg. 29, C.; r. t ; kontor Bir- 3 1I, Hjorthagen. gerjarlsg. 29, C.; r. t o , _1 Siri, Postexp., Sibylleg. IF, O. a. t Telegramadr.; Acus. -' Knut O. A., Redogörare,R.agvaldsg.19, SÖ..A.damsen, W. & D., Fröknar, Stockholms- _1 G. R., Snick., Flemingg. 64 ~ C. vägen 7, Råsunda; a. t. Rås _l T. D, J. A., f. d. Stationsinsp., Parkg. Adams Express, Handtverkareg. 12, C.; a. t. ls,b, C. _l Arthur, Tandläkare, Sibylleg. 11, o , r. t O.; Adams Fönsterputsningsbyrå,Handtverkareg. rå.dfrågningstid 1/22;.LI/t3; r. t. 5004, 12, C.; a. t , r. t a. t _2 O. T., Vaktm., Klara N. Kyrkog. 20, C. 1 Adamsaon: 2 Adamson. _1 C. F., Verkm., Årstadal 14, Liljeholmen; - a. t. Liljeh _l E. M., Fotograf, Brännkyrkag. 3, ~ö. I _1 Carl ~., Vinhandl., Narvavägen 16 1 \ -: Ale:z:and,ra, F~u, Banärg. 4 1I, O.D;. O.DJ,; a. t , r, t. Osterm, Ellen, Fru, Vmkelg. 3, O. _2 Gnst., Åkare, Karlbergsvägen 85, Va.; _1 Hanna, Fröken, Förest.a, St. Nyg. 44, St. a. t _1 A. O. E. Fröknar, Västmannag. 7l n. b., Va.; '_!s, Axel, 4..keri, Karlavägen 16, (J.. a. t. Vasa _l Helen, Ankefru, Brännkyrkag. 30, Sö.; -" J. R., Ingenjör, Danviksg. 10, So.; r. t. a. t. Söder _1 Inga, Ankefru, Hornsg. 33 B, ss., a. t. _l R. H., Köpman, Flemingg. 73 III, C.; r. t. Söder Kungsh. 92, a. t.' Kungsh ' Otto, Nybrog. 21 II t.. v" O. _l C. G., Lärare, Lilljansplan 4, O. \ _l Runo, se Arbing, R. _Il Maria, Fru, Modeaffär, Folkungag. 89, Abrahmsen, Herman, Civiling.. Idung.ä!", Va.. Sii.; a: t Fred., Sjukgymnast, Sveavägen 66 II, Va.; _l Emil F., Målare, Roslagsg. 13, Va:. a. t. ~:i9 95. _1 Nils, Aktieb., Sjukvårds- o. gumilllaffår, - El Tira,.Ankefru, Hornsg. 50 A, Sö.; a. t.. Central palatset, C.; a. t , r. t Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: TH ULE

3 Adamsson -Adolfson.,111 1 Ad s. 2 Ad. --o Adlers Kartongfabrik, inneh. A.-B. Pappersam son, amson.. kompaniet, Valling, 33, C.; r, t. 8915, _2 E. A., Snickarmäst., Engelbrektsg. 12, O.; a. t ~:. I a. t. Osterm Adler, K. K., LOJtn. v. V. V. K., Hornsg.34, _2 E. A., Snickerifabrik (Petterson & Alms Sä.; a. t. Söder 44'13. Eftr.) Engelbrektsg.16, O.; a.t A.rvid,Västmannag.26,Va.;a.t.Vasa4641. _~ O. W., Stämningsman, Vikingag. 6, Va:; Adlerberg, E. G.. A. S., Järnv.-tjänsteman, a.~t. Vasa 32 öo.", Solnavägen 119, Va. _, J. O., Åkare, bost. Renstjernasg. 16 III, So.; Ad1ercreutz, P. T. F., Amanuens, Artillerig. a. t ; kontor Skeppsbron 16, St. 8, O. (Kiosken); a. t o. 2781,r. t Bolivar. Grefve, Fil. kand., Tattby, Salt- Adde, Erik A., Banktjäpsteman (Skand, Kre- sjöbaden. - ditaktieb.), Torsg. 48, Va.; a. t Jeänna, Grefv.a, V. 'I'rädgårdsg. 15, C. _ Gtistaf,l.:e Bibliotekarie v. K. Biblioteket, - A. T. C., Löjtnant, V. 'l'rädgårdsg, 15; C. Brahag. 51, O. Adlers, V. F., Bokforlägg.,Dalag. 20, Va.; _ Anna, Folkskoltär.a, Folkungag. 93, ss. a. t. Vasa 748. _ Stina, Skolkökslär.a, Verdandig. 3, O. - Ossian,' Direktör, Odeng. 49, Va. _ Ivar Styrman, Krukmakareg. 48, Sä. - Lotten, Ankefr]l, Barnhusg.20, C. _ Gerda, Ankefru, Björngårdsg. 6'V, Sii.! Adlersparre, H., Öfverstinna, Handtverka-" Adelborg, J., Friherrinna, f, De Geer, Fred- reg. 90, C. " -, rikshofsg. 4 III, O.Dj.; r. t ~. Adlerstam, N.G.L., Tjänstem. (Sthlm.s Han- _ Louise, Fröken, Fredrikshofsg. 4 III, O.Dj.; delsb.), Sibylleg. 9, O.; a. t. Österm. r. t \ _ F. O.,. e. o. Hofr.snot., Kommendörsg. Adlerstråhle, C. F. A.,. Löjtnant. v. Flottan, 34, O. Skeppareg. 5, O.D}. Adelgren, V. C. E.,' Musiklärare o. piano- A. ~. Th., Major i Göta lifg.., Stureg. 58B, stämmare, Måstersamuelsg. 45 A, C. O.; a. t. 1::l735, r. t Adelsklt1ender, se Sveriges Adelskalender. Adlerz, G. A., Lagerbitr., Bryggareg. 37, C. Adelsköld, K. F. T., Dir., Valhallavägen Adlings Byggnadsbyrå, A.-B., Drottningg. 8, 107, Va.; r. t C. - -r E. V. K., Kapten, Helsingeg. 18; Va. Adlirrg, Axel A:son, Ing., Drottningg. 8, C. _ Gustava, Majorska. Styrmansg, 17, O.Dj.; Adlivankin, Manja, Fröken, Sot Eriksg. 23 C. a. t. 2663'4. - E., Ankefru, S:t Eriksg. 23, 6. Adelswärd, Reinhold, Frih., Tjänsteman i Administrator, A.-B., Fredag." 2, C. Järnvägsstyr., Ostermalmsg. 46 III, O. Adner, Erik, Handl. (spec-), Regeringsg. - A. r., Frih., förutv. Statsråd, Storg.59, 61, C.; bost. Greftureg: 23 m, O. O.Dj.; a. t , r. t Adulf Fredriks Barnhem för flickor, Salt- Aden, Fredr. Wilh., Ing., Kungsg.?lIII, C.; mätareg. 3 A, Va. r. t. 4055, a. t. Kungsh Adolf Fredriks Expressbyrå, inneh. Carl _ Gustaf W. B:>. Kungsg. 'l1 III, C.; r. t. Rolf, Uplandsg. 11, Va.; a. t 4612,; 4055, a. t. Kungsh r. t Adjutor, Nya A.-B., verkst. Dir. Karl Lind- Adolf Fredriks Folkhem, se Vasastadens blom. Tuleg. 35, Va.; a. t , r. t. Folkhem. ) Adolf Fredriks, Församlings Bibliotek- se Adlers Agentur, Aktieb. Svenska.åutomo-L. Församlingsbibliotek. bil Komp., Automobiler m. m., Vasag. Adolf Fredriks Glasmii.ste'ri (inneh, L B. 23 & 25, p.; a. t. Hl03, r. t Engström), 'I'unnelg. 3, C.; a. t Adler, Cis,imir, B~n~tj:man, Engelbrektsg. Adolfson, Ester, Fröken, Damskrä~~eri, Up- 20. O.; a. t. Osterm salag. 16, Va.; a. t. Vasa B 0V. - P. Disp., Uplandsg. 52, Va.; r. t. Vasa Ax., Ingenjör, inneh. af Bar-Lock-In- 1379, a. t. Vasa stitutet, Bar-Lock Skrif- & stenograf. - -Tengman, 4-nna, Fru. P{ivatanstalt för byrå och Tekniska Byrån Ackumulator, sjukgymnastik O. massage, Hornsg. 34" verkst. direktör för Aktieb. S. Garmann Si.; a. t. Söder Clausen, Hamng. 38 m, C.; r. t. 753,8566 -; Hulda, Fru, Bondeg. 73, Sä. o , a. t. 8566, o. 9602; - Harald, Ingenjör (Stockholms Södra Spår- Telegr.-adr.: Axator O. Garmclaasen ; vägsaktieb.), Skogsvägen 11, Enskede. bost. Kungsklippan 5v, C.; r. t , - M. S., Kamrer, Kammakareg. 39,C. a. t Thure, KamrerjHornsg. 61, Sö."; a. t. Sö- Sv., Köpman, Brännkyrkag. 55 'V, Se.; der rikstol. Söder FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDARESANSGlATAN

4 118 Adolfson-Afzelius. Adolfson, Amanda, Änkefru, Humlegårdsg. Afbrottsförsäkringskontpr: 8, O.; a. t Sturån, P., Kat. V. Kyrkog. 4, 8ä.; - Mimi, Änkefru, Hornsg. 411, So.; a. t.»n orrlandn; r. t. 6575, a. t Söder Affärsvärlden, Kontor o. red. Norrlandsg, 16, Adolfsson, S. A., Biljardägare, Östermalmsg. O.; r. t o , a. t , O.; biljard St. Vattug. 7, O. Afiifvande af smärre husdjur, se Anstalt för. - Regina, Cigarraffär, HolIändareg. 2, O.; Aftonbladets Bok- och accidenstryckeri, Klar. t. 9486, a. t ra V. Kyrkog. 7, 11/ 2 tr., Sthlm 1; a. t. - G. A., Detektiv, Kindstug. 3, St. o. r. t. namnanrop. <IAftonbl'adet«. - Anna, Folkskollär:a, Artillerig. 12, O.; Aftonbladets Klichåanstalt, Kl. V. Kyrkog. a. t , 2'/2 tr., Sthlm 1: a. t. o. r. t. namn- - G. K., Fröken, Artillerig. 12, O. anrop:»aftonbladet». - Axel F. E., Kontorschef, Rörstrandsg.6, Aftonbladets Redaktionsbyrå, Klara V. Va.; r. t Kyrkogata 7, 2'/2 tr., Sthlm 1; ö.ppen - G. A., Poliskonstapel, Prästgårdsg. 38, hvard. 9 f. m.-5 e. m., sönd..9 f. m.- So.; a. t. Söder e. m. Hufvudredaktören träffas i - G.E.,Postvakim.,Vegag-.8l!, Va:;3.t redaktionsangelägenheter säkrast C. J., Blekingeg. 20, 8ä., f. m. och '/23-'/24 e. m. Red.vsekr.s A.dresskalender, Stockholms; utgifvare mottagn-tid f. m. Aktieb. Centraltryckeriet i Stockholm, Räkenskapskontor jämte Huf. Vasag. 16 & 18, Expedition och Re- vudkontor för annonser, prenudaktionsbyrå Klara Vattugränd 1i/,0., meration o. expedition, Kl. V:a öppen under Jan. kl. 9-8, Febr.- Kyrkog. 7, en half tr., Sthlm 1; öppet Sept. kl. 9-5, Okt.-Dec. kl Te- 9 f. m.-1/28 e. m.. lefoner r. t. 5388,a.t Filialkontor för annonser,. Adrianson" ~., Gtossh., Agenturaffär, kon- prenumeration och expedition, tor Q. bost. S:t Eriksg. 14, K.; r. t. Brunnsbacken 6, 8ä., öppet 9 f. m , a. t ', 8 e. m.. - Julius, Handl., Västmannag. 66 Va. Afton-Tidningen, redakt., kont., tryckeri - Julius, Speeeri- o. kaffeh., Su~brunnsg. Drotiningg. 83, Box 160, Sthlm 1; riks- 28, Va.; a. t. 9167, r. t tel. 5725, , allm, tel. 5442, A.driansson, Ella, Fröken, Volmaryxkullsg Utkommer 7 ggri veckan. 15 B, 8ä. Prenumerationspris pr år 17 kr. med Advoka~byrån, Stureg. 6 li, O.; v. Hårads- en daglig landsortsupplaga till årshöfding Victor Wennerholm. pris 10 H., samt en halfveckoupplaga Advokatbyrån, Bru~kebergstorg 12 H z O.; till 3: 50 pr år. (JUllS kan:d:e Tjerneld och Morssmg); Afzeen Gustaf, Kartograf, Bragevägen 12Il, kontorstid 10-4 alla söckendagar. O.; a. t. Vasa Advokatbyrån, Drottningg. 28, 'O., v. Härads- Afzelii elementarskola för flickor, ~ibliohöfd. John Loden; kl. 1;.10-4 e: m. teksg. 32, O., Advokatbyrån, Kungsg. 66 u, O.; Jur. ntr, Afzelius, Anselm Em., Arkivarie, Odeng. kand. Sam Ihren, kontorstid '/tl'o-5;. 65IV, Va.. r. t o , a: t. '9382 o. - Allel; Assessor ~ Svea Hofrätt, Öster ; se annons sid. 69. malmsg. 231, O.. Advokatbyrån Louis Abel, Regeringsg, 5, O., - A. O., Bankokommissarie, Banerg. 121, kontorstid '/210-4, konsultationstid O.Dj Karl, Fil. Iie., Dalag. 40, Va.; r. t.yasa 47. Advokatfirman A.-B. Billig Rättshjälp, Ad. - Maria, Fru, Nybrog. 53rv, O.; a. t. Österm. Fredr. torg 8, ss; r. t. 9056, a. t _ Mathilda, Fru, Sveavägen 108, Va.; r. t. Advokatfirman MartinelI & Sandström Kre- Vasa 533. ditreformföreningens för Sverige' Huf- - Elin, Fröken, Braheg. 50, O.; a. t. Österm. vudkontor, Arsenalsg. 41, O. (Bank ~' ) A.-B. Södra Sveriges hus); Allm. tel.: - Harriet, Fröken, Sibylleg. 381V, O.. inkassoafd. 5727, jurid. afd. 1~ 35 0'. - Fridlef, Godsäg., Bjorthagsvigen 9, Q. soliditetsuppl.-afd. 6255; rikstel ; - Gunnar, Grossh., Östermalmsg. 84, O.; " a. t. Vasa 10222, r. t JAeron&utiska Sällskapet, Svenska, Nybrog. - Per! HandI.,Blomstervägen 5,.App'el- 3, Sthlm 1; r. t ; telegrafadr.:. VIken; rr t.. 'Franebergsbro 3S'.»Aero»... - A. G., Kausbrad, Styrmansg. 11 Il,O.D". Skandinaviens, -- Största Lifförsäkringsbolag: THULE ;..' \ '-

5 Afzelius- Ahlberg. f 119 Afzelius, l. :M:son, Lärov.-adj., Boslagsg. Ahlberg, C. E., Apotekare, 'I'orstensoneg; 6,, 15, Va. 'I' O.Dj.; a. t Arvid, :Med.' dr, Strandvägen 9, O.;hvard - Karl, Apotekare, inneh. af Apot. Hvita 8,45-10 o. 2-1/24, Sön.- o. helgd. 'Björnen, Storg. 12, O. ' 'MO-lO. (Juni-aug. hvard, 1/ C. A. Hakon, Arkitekt, Styckjunkareg. 7, /24). ' O.; a. t. Östorm ,.Ivar, President, Kungsg. 66, G. - Lisa, Bagerifirma, J akobsbergsg. 34, G. _ E. A., Ankefru, S:t Eriksplan 6 BlI; Va. (inneh. Fru. Lisa Nilsson); a. t Agardh, Hedvig, Fru, Kommissiönskontor. O ; filial Nybrog. 50, O.; a. t. Borneg. 40 1, Sä.,.' _ Karl, Köpman, Upsalag. 5~1Iö. g., Va. - Ivar, Bibliotekarie, S:t Eriksplan 6 A I, Agell, N. G., Löjtn., r Karlbergsvägen nu, Va.; a. t. Vasa Va.; r. rt, l-a. F., Bokh., Pilg. 24 1II, G.; a. 't. Kungsh. Agencia de lapapelera Espanola, Arsenalsg , G. ' - Axel A., Bokh., Björngårdsg. 15 1, Sä. Agenturbolaget Skandinavlska Produkter, - K, Ludv., Bokh., Vegag. 6 m, Va.; a. t. Parti-, agentur- o. Kommissionsaffär, V,asa , Centralsaluhallen, G.j r. t. o. a. t ; -s, Josef, Eftr.) Boktryckeri, inneh, ~ru tel.-adr. Produkter.. Augusta Anlberg, Österlångg. 24, 'St.; Agenturfiqnan Nils Boije, Kommendörsg. bost. Kammakar,eg. 41, G. 15, O. ' - Ellen, Borst- o. Kammagasin, Stureg. 6, Ager, Adolf, Vaktm. i Sveriges Allm. Konst-,O.; a. t för., V:a Trädgårdsg. loj, C.,. - Nils, Byråchef i K. Järnvägsstyr., N. Agge,J. M., Lätov.-adj., Kammakareg. 35, G. Blasiebolmshamnen 17, G. Agnell, G. A., Byggnadsing., ko.nt. ~iblio - K. J:, Br:råing.. v. Statens Järnr., S:t teksg. 6: r..t ; bost, Birgerjarlsg. Enksg.,96, Va A, Va. - Ax. Bernh., Dir., Ynglmgag. 15, Va. Agra Margarinfabrik, Långholinsg 21, Sti., - Fritz, Dir. för Sthlms Privata Musikkonkontor s. g. 20. '.f- servatorium, Saltmätareg. 3 B, Va.; a. t. Agrelius, O. M., Direktör, Tegnårslund. 8, Va Agrell, Nils, Fil. mag., Solnavägen 125, Va. - J. L., Dir. för,sthlms Borstbinderiaktieb., _ Amalia, Fru, Yegag. 14, Va.. ' f Götg. ~6, Sä. ' _ Elsa, Fröken, Malmski,lpadag. 42 III, G. - K. J., Direktör, Upsalag. 14J, Va.; a. t. _ Siri, Fröken, Nybrog. 50,' O., 20645, r. t. Vasa 83. _ C., Källarmäst,.Drottningg. 114, Va.; - Signe, Polkskollär:a, Upsalag. 14J, Va.; a. t , a. t , r. t. Vasa 83. _ G. A. Maurit~, Telefonkontr. (tjän,ste~ - A., Fru, Kammakareg. 41, G. rum Skeppsbron.2, St.; r. t. 2947;) - Agnes, Fru, Västmannag. 71, Va. bost. Kungsb. hamnplan $, G.; r. t. 2420, - J oseflna,» Fru, ';I'orJiel-Knutssonsg. 2lP, Agren,NilsJ., Byggn. ing., Uplandsg.54CII, So., a. t Va.; r. t. Vasa 1888.', - Maria, Fru, S:t Eriksplan 6 Al, Va. _ Alma, Fröken, "Tapisseriaffär, Klara- - Anna o. Sigrid, Frökpar, Tuleg. 10 li, Va.. bergsg.40, G.;bost. Hjorthagsvagen 7, O. - Greta, A. Britta o. Dagmar, Fröknar, -'Sigrid, Fröken,T~pisseria1!är, Bryggareg c I _Kommend~.rsg. 25 IV, O.; a. t , G.j bost. Hjorthagsvägen 7, O. - Anna H., Forestand:a v. Tysta,skolan, _ AIlna M. O., Husäg:a, Idung. 7, Va.. 1 Lidingö villastad va. t. Lid. 418 eller _ Karl, Ingenjör, Vid~rg. 5, Va. 410, r. t. Lid 'frä~as!iäkr. hvard. _ C. G. A., Vaktm., Mastersamuelsg. 44, G. kl f. m. af Agri, O., Major, Birgerjarlsg. 79, Va. - Hildur, Gymn.-dir., ex. sjukgymn., Up-. Agå-Duplikatorn, Brunkebergstorg.13, G.; salag. 14', Va.; r. t. Vasa S3, a. t r. t , a. t., 7 215o. 826 LiJjevälj. - Carl L., Handl., Frejg. 53, Va.i.a. t. Ahl, Lovisa, Fröken, Stureparken 11n.b., O , r. t., _ E. A., Hand]', Birgerjarlsg. 113B, Va. - C. O., Ingenjör, Bränukyrkag. 185, Sä. _ H., Handl. (speceri), Götg. 99, Sä.;(bost. - Carl J., Inkasser., Brännkyrkag.14S, Sä. Ringvägen 10.4, Sö.' - Ingeborg, inneh. Pensionatet Vegetus, Ahlander, H., L. M., Änkefru, L:a Vattug. Biddareg, ~OIII, O.; a. t , G. \ - 8&Ohlssons Instrument Aktiebolag, kon- _ se äfven Alander. tor, musikförlag o. fabrik för till". af Ahlbaum, K. K, Revisor i Generaltullsty- blåsinstrument, trummor, signalhorn relsen, Hornsg. 3S BIII, Si!... m. m., Sibylleg. 10, O. FINSPONGS METALLVERKS 'A.-B. SERIDARESANSGATAN

6 20. Ahlberg-Ahlin. hlberg, F. O., Jär~affär/'Ostermalmstorg~ AhIborn, K. E.~ Kontrollör i K. TullT., Väst- 6 (Sibylleg.), O.; a..t, 7887, r. t. 7, \ marmag. 31V, C.,., ankn. f t. bost. - e. G., Öfverste, Grefmagnig. 4, a.dj. r. J. A., Lektor, Grefg: 10, O.Dj. Ahlbäck, E. M. A.; Damskrädd., Margareta- -j' VI. ktor E., leg. Läkare, Karlbergsvägen vägen 29, Enskede. 58, Va. Ahldin & Nordström, Byggmästarefirma, t: M., Lärar.a, Högbergsg. 30, SÖ'.; a. t. Små.landsg.28, c; r. t , a. t Söder 885'. Ahldin, H., Byggnadsing., Riddareg. 62, G., Löjtn. i arme», Förvalt. o. Väbel vid. O.Dj. Krigsskolan, Uppsyn-man v.karlbergs - C., Charkuterifabrik, U.plandsg. 78, Va.; Kungsgård, Karlbergs slott, S~hlm 21; _ a. t. 4645, r. t. Vasa 125p... r. t , a. t von Ahlefeld, C., Braheg. 34, O. r J., Löjtn., Grefg. 41, 6J. åhlån, A., Lektor, Holländareg. 27 Ill, Va. David, Musikdir. o. S,ånglär., Västman- Ahlenius, G., Brefbär., Bondeg. '6, Sö.; a. t. nag. 92 V, ya. Söder I: P., Polios, Surbrunneg. 37,. Va. - se äfven Alenius.... I Aug., ~ad~an,.~torg..21, O.; a. t Ahlfeldt, A. R., P.a~toratsa~J., Katarina V. I Eva, Skolkokslar.a, PIJg. 24, C. Kyrkog. 8, So. - Olof, Skulptör, Luntmakareg. 79, Va. - Albin, Blekingeg, 12, Sö.; a. t. Söder IIP. J. Wald., Tjänstem., Drottningholms- Ahlfvengren, F. E., Lektor, Sveavägen 92, vägen l A, C. Va. Robert, ~ryckerimaskiner o. -materiel'l --A-h ~I-g-r-e-n-;-2-A-I-g-re-n Klara S. Kyrkog. 6, C.; r. t. o. a. t... I T A. L., Yerkm. Gö.~g. 20, ss. " _1 Josef Wilh., Banktjänstem., Ostgötag. 66, T Anna, Ankefru, Hogbergsg. 30, So.; a. t. So. -,. Söder 8 8~... o u ". -':1 Alfr., Cigarraffär, Malmskillnadsg. 11, :C.; -.L O. A, L., Björngårdag. 9 A ) So. a. t se äfven Alberg. _1 Olof, Damskrädderi, Birgerjarlsg. 29u, C.; 4.hlbin, Gust., JOUrnalist,..Sv. Dagbladet; a. t I b.?~t. Snäc~vägen 40,. Appelviken. 1 _1 & Skoglund, Elek.tro-me~anisk verkst., t -se afven Alblhn o',/albm. Hornsg, 110, So., a. t hlbom, S~en, A'pote.K:~re, Handtverkareg. -: genriet~.e, F;u, ~refmagnigi1 8,.0~Dj. 38, C., a. t. Kungsh J., Hofråttsråd. Nybrog. 41, O.. T Elin, Fröken, Lärar.a,?reftureg. :pv, O: -: JU,lius, Kapten, Grefmagn~g. 4, q.dj; -I e. G., GrOsS.h., Birgerjarlsg. 95, Va., - M. T., Kapten, Grefmagmg. 8, O.DJ. r. t. 1402, a. t _1 Nils, Kontorist, Katarina Bang. 15, Sö. I F. E., Grossh., Odeng. 11, O.; r. t _1 R., Notarie, Braheg. 22m, O. ::r Waldemar, ~~ndelsbokh., Storg. 22 1,O.Dj. -; Axel, Polismau, Luptmakareg. 53, Va. Aug., Ingenjör, Norrtullsg. 9, Va.; r. t. - Karl, Skom., Österlangg. 45, St. I Vasa 465. _1 J. A., Skorstensfejareverkm., Sveavägen ig. v., Målare, Västmannag. 75III, Va..94, Va. N.G., Tjänstem., Kungsklippan 7 B, C. _1 J. A., Skrädd., Luntmaka.reg.. 15, C. Edv.,.Tlgförv~I~., Riddareg. 13, O.(Artil- :-1 Nils O., Snick., Storg. 29, O.Dj.; r. t. \ Ierigården); 1. t Österm j & Co, Vin- o. spirituosaaffär. inneh. Anton _1 Johan Fredr., Vaktrn., Kocksg 35 Au, Sö. och Herman Bexelius, Götg. 46, So., _1 A. O., Verkm., Bondeg. 73 A, Sö. kontor Folkungag. 6 A, Sö.. _1.A. A., f. d. Angb.befälh., Horneg. 70, I Ernst, XylQgraf, Döbelnsg. 11, C. S,ö.; a. t. Söder Fredrique, Ankefru, Greftureg. 71 IV, O. _11., Ankefr!J, Malmskillnad g. 11, C' I : A lborg, G. L., Auktionsvaktm., Valballa- _1 Mathilda,Ankefru,Fredrikshofs/;'.5,0.Dj. vägen 95 1 ö. g., Va.; a. t _1 Olof, Öfvermaskinist, Väatgötag. 9 e, Hugo, HandI. (köt~~, fläsk- o. viktualie-), 1 So.; r. t. Söder 793. Grefg. 11, (J.DJ., bost. s. g. 61, O. - A., Bellmansg. 7, So. -"Gustaf, Kriminal konstapel, Dalag. 74A1, _1 Carl, Hötorget lqiii ö. g., C. Va.; a. t. Vasa _1 Claes, Frejg. 23, V'a. - Aug;, Sl,l;räddare, Uplandsg. 49, Va. 1 Ahlin' 2 Alin! - Mana, Ankefru, Braheg. 28, O.;,_., - John, Regeringsg. 40 Ill, C._1 E., Advokat- & Privat-Detektivbyrå, Ah'lborn, Gerda, Fröken, Drottningg. 95 CIII, Hamng. 9, C.; telegr-adr.: Nilha; a. t. J Va.' ~ , r. t ~kandinaviens Största Lifförsäkringsbo~ag:THULE' (

7 Ahlin-Ahlsell. I A-h--li-n-;-2-A-l~i-n Ahlmann, H: W:son Docent, Östermalmsg. 18 1v, O.. _I K., Agent, Hagag. 56, Va. - W., f. d,; Öfverst~, Östermalmsg. 18, O.; _1 J., Bagare, Flemingg. 50, O.; a. t. 45'56. a. t. Osterm , r. t. Österm _1 Gust, E., Banktjänstem.,. Volmaryxkullsg. Ahlmark, Hjalmar, okh., Ammunitionsfab., 11lI, Sö. Marieberg, O..' _1 C. J., Bokhandelsmedhj., Mästersamuelsg. - Ragnar, Handl., Humlegårdsg.. 10, O.; 30, O.; a. t. Brunkeb bost. Helsingeg. 9, Va.. _1 E., Direktör, kontor Hamng. 9, O. - Sigurd, Jur. stud] Uplandsg. 6P ö. g., Va. _1 J o~., Direktör, Kaptensg. 9, O:; a. t. A.hlm.~rk, ~xel, ~onsult. b;rggnadsingen- Osterm. 798, r. t jör.iegit, bygg.,drottnmgg. 95 D, Va.; _1 O., Direktör, Linneg. 56 1If, O. r. t C efs- o, kontrollantskap, _1 A., Fröken;' Barnhusg. 4 11, O. besiktningar, ärderingar, kostnadsbe- _2 Emil. Grossh. (Skeppsbro Vexelkontor), räkningar, mätningar. J Skeppsbron 28, St.; r. t. 3542, a. t. Ahlmer, Alma, Cigahaffär, Prästgårdsg. 38, 28J 52. Telegrafadr.:»Stjernan». Sti.; a. t. 187{.. Emil, Handelsres., a. t. Vasa se älven Alm~r..1 Ahlner,A.,Lokom.fo.. are,vastmannag.47, Va; _1 Vanadisvägen 28, Va.; _I C. O., Handl., Holländareg. 21 A, Va.;. bost. Kungstensg. 28 A, Va. 1 Ahlquistj 2 A.hlq ist; 3 Ahlkvist. _1 J. O., Journ., Upsalag. 7, Va.; r. t I -- _2 E. W., Justerare, Bellmansg. 32, Sö.; a. t. _2 Elis, Agent, NYtttorgsg. 21 B, ss., a. t ' Söder _1 K. R. 1., Kapten v. Intend.-kåren, Öster- _2 O. A., Bankkam er, Östermalmsg. 69, O. malmsg. 8. O.. _2 Helga, Folkskoll ir.a, Nytorgsg. 21'B, Sö. _1 S. L., Kassör, Sigtunag. 12, Va. _1 W., f.d. FOlkskolrär:a, Fru, Rensa, ~O, Va. _1 H., Kassörska, Tuleg. 38, Va. _2 A. E., Fotograf rtillerig , O.; a. t. _1 Josef, Köpman, Regering,sg. 42, O.; a. t. Österm , r. t ' _2 -Aug., HandI.. H~rnsg. 92,. Sä... _2 E., Med, doktor, Professor, Greftureg. 73, _1 A. B., Ing., Stu reg. 52, O.; a. t. Osterm. O. Gör sjukbesök. Anmälan till tagning endast per telefon mot f. m. _1 David, Järnhan 1., Götg. I 13,' Bä. \ 1 Robert A., Notarie, Drottningholmsvägen _1 Alfrid, Kanslist, Rensg. 10 Il, Va.; kon- 8 A,m, O.; a. t. Kungsh. 510, r. t tor Parmmätaeeg. 13, O.; a. t _1 Hjalmar, l:e Postexp., Rörstrandsg. 6 V, _2 O., Konditori (jnneh. C.IF. Ahlqvist), Va... Stureg. 42, i:1j.; a. t. 6436, o. Karls- _1 C. J., Skomakarmäst., Greftureg. 79, O. vägen 42 (f. d'ro A), O.; a. t. 559, r. t. _1 Elsa, Tandtekn., Götg. 27, Sä.; a. f , T.an~läka.rlaboratoriet Södermalmstorg _2 Alfred, Laborato v..farm. Inst'9 Valling. 6, So.; a. t , O.; r. t. N rr 208, a. t. ~ _1 Erik W., 'I'rädgårdsmäst., Bergianska _3 K. G., Stuckatör Västerlångg. 66, St.. : trädgården, V.~tenskapsa~~demien. I _2 A. P., :!,yghand~v., Artillerig. 40 II, p.; - B. O. J., Uppbördsman, Dobelnsg. 48, a. t. Osterm. f549. Va.; a. t _1 Karl, Uppbörds an i 30. roten, Karl- _1 G. A. T., Uppbördsman i 27. roten, Karl- bergsvägen 61 l, Va.; 2-3 e. m.; a. t. bergsviigen 821II, Va.; 2L3; a. t Q.7. -l,aug., Utkörare, Döbelnsg. 631ll, Va. -linez, Ankefru, tureg c.,. O.; a. t. _2 Fridolf, Vaktm. (Järnkontoret), Kungs- Österm t~dg:\rdsg. 6, O.; a. t. Brunkeb Ahlrik, J., Källhage, Lra ålby, Sundbyberg; _1 M. la.,.f\.kare, 'I'orkel-Knutssonsg. 20, Sö. a. t. Sundbyb _2 Anna, Ankefru, Sveavägen 50, Va. AhlselI & Ahrens, ktieb., kontor o. lager -' L. J., Hagag, J8, Va., Mästersamuel g. 32, O. " Ahlinder, E. A., Ankefru,.Parkg. 6, O. ~ Rudolf, Verkst. irektör. i A.:B. AhlselI _ se äfven Alin~er. & 'Ahrens, ~a yavägen 8, (J.Dj. ' H Id' F S- T l g' 31 TT - Amy, Frll', Linn g. 81, O.D;. Ahl mg, u a, ru, omm.a, u e.,. a.; _ F.ithiof I rk t dir i A B Contia t Vasa 4974 Il,ng., X S... _ :'f' All'. nental-caoute ouc-comp., bost, Grefg. - se a ven mil'. 11, O.Dj. r Ahlm, se Alm, - R, Kamrer, ko tor Mästersamuelsg. 32, Ahlman, Hu)da, Fru, S:t Eriksg'. 94, Va. O.; bost. YmeFägen, Djursholm. - I f FINSPONGS METALLVE~KS A.-B. ISERIDAR ANStiilATAN 171. I (. \

8 121 Ahlsen-Ahlström.. fisen, Ellen, Fru, Sömm.a, Södertörnsvägen Ahlström.),.Charlotta, Cigarraffår, Norrtullsg. 43, Enskede; a. t. Ensk ö, Va.; a. l J. M., Möbel- o. Byggnadssni~k., KUligs. - Carl, Detektivkonstapel, Folkungag. 69, holmsg. 44 A, C.j a. t ' Bö.; a. t. Söder t! se äfven A\J,lzen o. Alsen.,. - Axel P., Direktör för A.-B. Otto Ahl-, hlskog, A. J., Poliskonst., Skåneg. 87 AIII, ströms Boktryckeri, Scheeleg, l, C. So.; a. t. Söder Karl, Direktör, kontor Drottningg, 481, LAhlson, Henning,Civiling.,Eriksberg~g. 13 1v, C.; bost. Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb. 97. o.; a. t. Brunksb, , r. t. Osterm, - Anna, Fil. dr, Studierektor och Förest f. Nya Elementarskolan f. Flickor, lsson, Gustaf, Köpman (Pappersagentur), A.hlström~ka skolan. Sibylleg. 46 &; 4~, I Tunnelg. 29 III, C. (Industri palatset); O.; r. t. Osterm, 5 58, 4-5; sept.v-maj: I r. t. J!2516, a. t. 104 Hi, bost. Tomte- a. t. Österm, 692, r. t ,12-1. bog. 5III, Va.; a. t. Vasa Alma, Fru, Ad. Fr. Kyrkog. 9AI, C.; Ahlstam, A.. Möbelsnick., lngemarsg. 8, Va.; r. t t a. t. Vasa Anna, Fru, Parfym- o. sjukvå.rdsaffår, ihlsiedt, A., Fröken, lnedalsg. 15 II, C. Tegnersg. 8, Va.; a. t L Agnes, Fröken, Blomsterhandel, Karla- - Christina, Fru, Karlavägen 75B, O. l vägen 60 (f. d. 24), O.; a..t. 5715, r. t. - Hanna, Fru, Brännkyrkag. 102, Bö.; a. t. 2795; bost. Jungfrug. 36 II, O. Söder Elsa, Fröken, Kammakareg. 22, Va.; a. t. - Hilda, Fru, Norrtullsg. 9r, Va.. Brunkeb Maria, Fru, Västmannag. 54, Va. + Ernst, Hospitalssyssloman, Stockholms - Therese, Fru, Kungsholmstorg 3 AII, C. I Hospital, C. - Anna, Fröken, Artillerig. 51, O.. - L. Adolf, Kamrer, Homsz. 63 m, Bö. - Astrid, Fröken, Riddareg. 11 A, O. J.. Otto, Kassör, Hornsg. 63 1II, Bö. - Ellen, Fröken, Rörstrandsg. 34, Va. - K. T., Postexp., Stigbergsg. 7, Bö.; a. t. - Ester, Fröken, Kommendörsg. 15,.. 0. I Söder ,, '. - Lisa, Fröken, Braheg. 43, O.; a. t. Osterm. -s, J. O., Eftr. (R. Tegner). Tlllverkn. o. 611., försä.,ijn. af, Skjutbanemateriet, Grefg. - Sophie, F,röken, utr, korresp. vid N,obel- l 23, O.D}.; a. t. Österm \ stiftelsen, Blasieholmstorg 10IV, C. T P. E., Skomak., Nybrog, 58, O. (ing. fr. -. John, Förest. v. A.-B. Levins Skofabr., Tyskbagareg.). Heleneborgsg. 17, So., -r. H., Birgerjar~sg. 119, Va.. - Sven, Handelsbokh., Hornsg, )56, Bö.; Ahlstrand, E. T., Banktjänsteman (Skand, r. t. Söder 723. I.Kreditaktieb), T~vastg. 29 B I, Bö. - Aug.!.lng., Skärsätta, r. t. Skärs. 41, a. t. T HI1ma, Fru, Birgerjarlsg, 108, Va..; a. t. Skars '- Hugo, Ing., Torsg. 48 A, Va.; a. t. Vasa t Ida, Fru, Högbergsg. 27 B III, Bö , -I Lavia, Fru, Valhallavägen 95 1V, Va.ja. t. - N.,A:son, Kafe Valhall, Hornsg.174, Bö.; Vasa a. t I Zuleikll:? Fru, Jakobabergag. 20, C. - Nils, Kapten, Birgerjarlsg. 22, C.;. r. t. I J., Skraddare, Braheg. 46, O , a. t K. L., Snickare, Götg. 38, Bö.; a. t. Söder - Arthur, Kassadir. i Sjöförsäkr..aktieb. I 175'; bost. Urvädersgränd 6 B, Bö. Vega, Dalag. 22, Va.; a. t. Vasa hlström & Ericson, innebo Knut Ahlström, - A. R., Magasinsförvaltare, Flemingg. 41, Agenturaffär (leksaker o. korta varor, C. 'I glas o. porslin), G:Ia.Kungsholmsbrog. - Erik, Med. dr, Birgerjarlsg, Il? III, Q., I 11, C.; a. t , r. t månd., onsd, o. fred. 2-3; anmälan till Ahlström, David V., Agronom, Mejerikon- mottagningen per tel.; r. t , a. t. IlIulent,Karlavägen75BI,0.;a.t.Österm , ' - G. A. A., Med. dr, Fiskareg. 6, Bö. --T O,>..Apotekare, Runebergsg. 12, O.; r.~. - & Co, Astrid, Modeaffär, Biblioteksg. 12, r Osterm. 711, a. t. Brunkeb C.; a. t " leric, Banktjänstem.,, Skårsätra; r. t. - L. P" Målare, S:t Panlag B, Bö.; Skärs. 41, a. t. Skärs. 67. verkst. Skaraborgsg. 3, Bo. - J. Olof, Banktj:m., Jnngfrug. 17 1, (J. - Fritz, Optisk affär, B!rg~r Jarls passa&,.e, -t Joh. Gust.,Bo'kbmd.,Kungsbolmstorg3,C. C.; a. t ; filial Hornsg. 48, Bo.; -I Helmer, Bokh., Långbro sjukhus, Alfsjö; a. t ; bost. Björngårdsg. 16 BD.b., r. t ,Bö. $kandinaviens Största LifFörsäkringsbolag:THULE 1 I

9 Ahlström-Akademier. 123 Ahlström, Johan, Pantlånare, Kommendörsg, Ahrenber~, S. T., Byråassistent i G~neral- 15, O. I tullstyr., Uplandsg. 5'6, Va. G. V., Postvaktm., Uplandsg. 39, Va.; a. t. - Oscar, Köpman," Mästersamuelsg. 45, a.; r. t: 1704, a. t _ Gust. E., Posttjänstem., HeimdalsgB!", Ahrenius, C. Gustaf.Köpman, Lundag. 39, Bö.; Va.; r. t. Vasa'1440.' a. t. Söder " _ Karl, Skomak., Karlsviksg. 11, C; a. t. Ahrens, H:,.>.Fil. kand., Kammakareg. 5 a.', Kungsh r. t. Norr I " _ S." Skomak., ~urbrunnsg. 47, Va.; a. t. - B..,M., Fru, Långa g , O.D}.; a. t , Osterm _ Aug., Skräddare, Uplandsg, 5, a.; a, t. - Einar, Tjänsteman i Brandf':Aktieb. Norr land, Ynglingag. 19, Va.; r. t _ Karolina, Strykerska, Stureg. 44 B, O.; Ahrfelt,l Knut Hilmer, Tjänstem., Rådmansg. a. 1;. Osterm l, Va.; a. t. Vasa ' _ Hampus, Tapetserare o. dekoratör, Val- Ahmborg, H., Fröken, Skeppareg. 42 rv, O. haltavägen 25 n. b t. v. Ö. g., 'O. - Arvid, Konsult. ing., Holländareg. 23 1T, Erik, Tjiinstem., Hornsg. ~9 A, So., a, t. Va. I ' Söder Ahrneberg, Thure, Bokh., Uplandsg. 31 f, Va.;.,...Gustaf, Tjänsteman v. Sthlms Elektrici r. t ' tetsverk, Jungfrug , O. Ahrnes, Märtha, Salong för hygien. behandl., _ Emil, Imp. Tobaksvaror i -parti, Drott- :Mästersamuelsg. 6 1,.0.; a. t. o. r. t. ningg. 26, a.; a. t. 6443, r. t _ Al'vid, Trävaruh., S:t Eriksg. 53 A, a. Ahston, -Harald, Kamrer, Stureparken 9, O.; _ O. F., Vaktm. v. Borgerskåpets Änke a. t. Österm hus, ~orrlullsg. 45, Va.; a.t. Vasa åhmer, Harald, Ingenjör, Villa n}' 19, kvar- _ Clara, ~kefru, Svedenborgsg. 2111, se, }' teret Fjalar, Djursholms-Osby ; r. t. _ :Maria,.~nkefru, Hölländareg.. 26 Blv, a. Djursh. 73, a. t. Osby 37: Kontor Rid- _ S. A., Ankefru, Braheg. 27, O. dareg. 17" O. _ Axel, Styrmansg. 53, O.Dj.. se äfven Axner. \ Ahlvin, se Allvin. Aiaxon, Anna, Fru, Rosenlundsg. 30, Sö. Ahlzen, R. A., Snickarmäst., Riddareg. 14, - se äfven,ajlloxon. O.; a. t ; bost. Majorsg. 9 n,b., O. Aijmer, Hilda, Damfrisering, Flemingg.16B, _ se äfven åhlsen o. Alsen.,a.; a. t ' t Ahmee, C. M., Förste Revisor i Kammarrät- Aijmer, Th. Parkettgolf~nick., Plemingg, ten, Scheeleg. 151v, a. ' 16B, a. " Ahnber~, Maria,~ Fru, Folkungag. 48B, Bö. d'ailly, Aj Byråchef i' K., Järnvägsstyr., Ahne, K. H., Byrakontr. i 'I'elegrafstyr., Tun- Odeng. 104v, Va. nelg. 20 A, O.',( - G. Fil. d:r, Aktuarie, Timmermansg. H x Ahnell, se Anell o. Annell. 2 A II, Bö.. Ahner, A. E., Bokh., Uplandsg. 28; lva.; '- Emilie, Fru, Odeng. 104 v, Va. a. t Sophie, Ankeöfverstinna, Stureg. 48 1I, O. _ Anton, Disponent. Hornsg. 54, IBö.; Ajaxon, Ossian, Bokh.; Storg. 46, O. ' a. t. Söder 10 M. - se äfven Aiaxon. ' _ Lisa, Fru, ~juk~ymnast, Uplandsg. 28, Ajgeld~.nger, <;-v H.. E. N., Bankdir', Karla- Va.; a. t '\ vagen 14, O. _ I. L. V., Köpman, Karlbergsvägen 75, Va, - Yngve, Banktjänsteman, Greftureg. 73, _ Josua, Lagerchef, Kammakareg. 271, a.; o.; r. t ,. a. t. Brnnkeb ( - Änna Nordqvist-, Fru, Birgerjarlsg. 125, 'Ahnfelt, Edmund, Disponent, Regeringsg. Va.' 45, O.', - Blenda -Nordqvist-, Fröken, Birgerjarlsg. _ Hilda, Änkefrq, Begepingag. 45, O. 125, Va.; r. -t, 3618.". Ahnskog, N., Fil. mag., Asög. 109, Va:, a. t. Akademiens för de fri.~ konsterna bibliotek,, Söder Fredag. 12, O. Qppe~ under vår- oc1l Ahnström, Eri~,Ingenjör, N~brdg. 66 f, O.; höstterminerna tisd., torsd. o. fred. kl. a. t e. m. _ J. K, M.~lare, Klara N. Kyrkog. 5, O. Akademier: _ Olivja, Ankefru, Tjärhofsg. 10, ~ö., För' de ;Fria Konsterna, Fredsg. 12,,,0. _ i::l., Öfverstinna, Nybrog. 661, O.; a. t.,jl:rigsvetenskaps:. Östermalmsg. 8, O '. Lwdtbruks-, Master.amuelsg. 47, Sthlm 3.. Musikaliska; Stallg. 2, O. Ahr.en, se Arehn. Sven.ka, sekreterare E. A. Karlfeldt. Fil. dr. -F/NSPOtVGS METALLVERKS A.-S. SERIDARBSANSQATAN

10 1{4 Akademier-e.åktieb.'Aug. EJlgstrand & Son. Akademier (forts.): \ Aktiebolaget Alo, Vasag. 17 IV, C.; r. t Yetenakaps-, Freskati; postadr- Vetenskapsakade- - A.1pha,. kontor Smålandsg. 301, C.; a. t. Vi::~~~ts. Historie. o Anttlrvitets- Natdonalmu. 5298, r. t. 229 o. 450; mek. verkst. seum, Sthlm 15." o. metallgjuteri i Sundbyberg..Akademiska Idrottsföreningen, post- 6. tele- -.Andersson & Co, Bokförlag, Västerlångg. grafadress: Stockholm. 321, St. Akrell, Adele, Majorska, Grefg. 11, O.Dj.. - Anderson & Swärdson, Kolonialvaror o. AkselIs Express o. Vedaffär. Grefg. 30, O.; spannmål i parti, St. Vattug. 10, C.; a. t. 5159, r. t r. t , 17068, a: t Akselsson, se Axelsson:' - Andrew Hollingworth & Co, Vasag. 15, Aktiebolaget A. Björkman & Cos Eftr., Gräs- Sthlm l;r. t. 8901, 8902, 8955, a. t. frö> och I;lpannmålsaffär, Verkst. Dir Chefskont. Direktör John Thörn- August Nilsson, Kontor Mälartorg.13r, ström, r. t St.; magasin Badstug. 2, Sö.; rikstel. Aktiebolaget Antik-Kompaniet, verkst. 540 o. 1916, a.' t dir, J. E.' Ohlsson, Arsenalsg. 5, 8 A o. - A. Bontbron, se Bonthron, A., A...B. 8 B, C. Köp o. försäljn. af antikvite- - A. Ekströms Maskinaffär, St. Vattug. 10, ter, målningar o. konstsaker. Telegr.~ C.; a. t. 9364, r. t. namnanrop.»ek- adr.: -Antikkompaniet»; r. t. namn-'- ströms»; telegramadr, :»Artums». anrop:»antikkompanietn, a. t Affärsbanken, hufvudkontor Arsenalsg. - Arbetarbränsle, se Arbetarbränsle, A.-B. 8 B, C. Fullständig bankrörelse jämte - Arbetareringens Bank, se Bankinrättfondafdelning. Afd.-kontor Ostermalms- ningar. torg (hörnet af Nybro- o. Humlegårdsg.). - Arbetarnes tryckeri, Folkets Hus, Barn. - Affärssystem, KungY. Hoflev., Kontors- husg. 14, C.; a. t. 4043, r. t maskiner, Kontorsmöbler o. System, Aktiebolaget Archimedes, kontor o. ut- Drottningg. 44, C. (Hotell Regina); ställn. Birgerjarlsg. 11, C. Verkstad. r. t. namnanrop»affärssystemd, a. t -Sundbyberg. Tillverka utombords- o. 8996, andra motorer. - Affärstryck, N. R. Hedberg, Karduans- Aktiebolatget Arcns, Armerade betongkonmakareg. 3, C.; filial J\falmskillnadsg. struktioner, Vasag. 3, Sthlm 1; r. t. 19 A, C o. 6746, a. t Agencia, Parkg. 16, C. - Arendska Stenografinstitutet, se Sten.- - A. G. -Iohanscn-Ånnält, Grossb.-flrma, Inst, I Holländareg. 11, C.; r. t Arkitekt- och Byggnadsbyrån. Ivar Ny- - A. H. Ekström, verkst. Direktör Fil. dr qvist, verkst. dir., Drottningg. 11 IV, C.; Alfred Ekström, Hamng. 8, C.; r. t. r. t. o. a.,t , a. t. 7626; kont-tid kl Armanbo Kalkbruk, Kungsg. 31V, C.; r. t. - AhlselI & Ahrens, kontor, utställning och lager Mästersamuel~g. 32, e. - Armaturfabriken Carl Holmbergs Filial, - Aktieintressenter, Brunkebergstorg12 1,C. föreståndare Ingenjör C. W. Ramsay..- Aladdin, kontor o. fabrilf Sundbyberg. Försäljning af armatur för ånga, Verkst. dir. Sven Grabe, Riks- o. Stock- vatten och syror från egna verkstäder holmstel.: Aladd!n, Sundbyberg. Tele- i Lund. E:on~or o'ch Lager Vasag-. 7, gramadr.: Aladdin, Stockholm. C.; a. t. 6706, r. t o Alb. Söderberg & Co, Bankirfirma, Gust. - Arruemateriel, Riddareg. 12,\0.; r. t Ad. torg 18, Sthlm 16; r. t., Arsenalen, Gust. Ad. torg 16, C. o ; a. t Interurb. samtal Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampr. t Dir. Akerström: r. t. 7709, fabrik, Kungl. Hofleverantör. tillverka. t Dir. E. Olsson; r. t ning af belysningsapparater för fotogen. - Albert Berggren, Döbelnsg. 9, C.; a: t. och elektricitet" fabrik, kontor och lager r. t Högbergsg. 21, Sthlm 4, försäljnings- - Alfort & Cronholm, Färger, Fernissor, bodar St. Nyg. 33, St., Norrmalmstorg Oljor, Kemikalier, Droger m. m., kon- 4, C., Högbergsg. 19, So.; ägare af tor o. expo Saltmätareg. 7, Va.; r. t. Pukebergs Glasbruk, ~ybro. Verkstäl- 57 ~5, o , a. t lande Direktör Klas Ostlund. Butik Norrlandsg. 14, C.; r. t. o. a. t. - A. Skoglund & Söner, se Skoglund & Sö ner, A., A.-B.. - A.1imonia, Stadsgården 18, Sö.; r. t Astra, se Astra, A. B. o. 5040, a. t o ; filial - Aug. Engstrand & Son, Läderaffär. Svea- Igelsta,Södertälje; r. t. Igelsta , vägen 80, Va.; filial Västmannag. 56, Va. I Skandinaviens Sti?rsta Lifförsäkringsbolag: TH ULf:

11 Aktieb. Aug. 'I'ernlunds Eftr -Aktieb: Bröderna Kesaler. I 125 Aktiebolaget Aug. Ternlunds Eftr., Körsnär, Aktiebolaget Berg & Landorff, Trävaruflrma, Hamng. 16, C. Kungstensg. 61, Va.; a. t; 1S8 13, r. t. _ Automatens kontor, Lästmakareg. 23, C.; 135 S9. r. t Bergenström & Co, se Bergenströni & Co. _ Automobilc(Jntralen, se Automobilcentra- - Bergslagsplattor, Kungsg. 66, C.. len, A.-B. - van Berkels Patent, Hamng. 34 1, C.;.r: -Automobiltrnport, kontor Nybrog. 6 1V, O; a. t , r. t o r. t-:-~o.a. t. SI 06. 'I'el.-adr,»Autobil». - Bernhardt & Co, se Bernhardt &; Co, A.-B. Direktör Löjtn. Arne- Grundberg. Ge- - Berns Salonger, Näckströmsg. 6 (f. d. 1), C. naralagentur för Maxwell Motor Comp. Beve & C:os Kappfabrik. kontor o, lager Detroit U. S. A. Brunkebergstorg 11, C.; r. t , Automobilverkstaden Söderström & Ny- a. t Fabriker Stora Vattug. l,. ström, Hagag. 24, Va.; kontoret: r. t. C.. o. L:a Nyg. 10, St, I , a. t ; verk st. a. t. 2U82. Billiga bostäder, Birgerjarlsg. 20 m, O. A.ktiebolaget A. Wllnnergrens Bokhandel V. Ramstedt; a. t. 5028, r. t (Bok-, musik- & pappershandel), Drott- Aktiebolaget Billiga Tomter (Bromstens, ningg, 63, G.; r. t o , a. t. Herrängens, Ljusterö, Lång'sjö, Tumba, 9995 o Verkst. Dir. Fru A. Segeltorps och Vallentuna villastads J ohansson. kontor), Klarabergsg. 5Sr, C.; a. t. 8031, _ A. Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik, r. t. 7055; kontorstid 1/2 10 f. m.-5 e. m. fabrik o. kontor: Sit Eriksg. 46, Sthlm Aktiebolaget Bi~lig Rättshjälp, Dir. J. P. l; u:tstäpnings- o. minutförsäljnings- Funek, Ad. Fredr. torg 8 1 So.; r. t. lokal: Birgerjarlsg. 7, G. 9056, a. t A.ktie'bolaget Axel Christierns8on, Garf- Bilreparationer, Götg. 95 &; 97, Bä.;,r. t. vareg. 3, 5 & 7, Sthlm , a. t Afd:na A-F: Maskin- och oljeaffär. - Biologiska museet i Stockholm, Davids- Afd. G: Rydö Bruks och Hylte Bruks berg, vid Teaterslätten, Djurgården. försäljningskontor. Afd. H.: Munkedals - Bitsch desinfektion, se Bitsch desinfekpapp och papper. Filialer: Göteborg, tion, A.-B... Malmö; Norrköping, Moskva. - Björkgren &; Co, Dr,ottningg. 13, C.; r. t. _ Axel Rob:t Bildt, se Bildt, Axel Rob:t, 4214, 5382, 5383, a. t A.-B. - Blusen, specialite klädningar o. blusar, _ Bazgå Angsåg, Trävaruexport, kontor Drottningg. 33, C.; r. t. o. a, t, Tunnelg. 21 lii, C.; r. t , 10847, - Bokelund. Hj., se Bokelnud, Hj., A.-B. a. t ; telegramadr. Zonhan. - Bokhandlarnes Prisnedsättning, Brygga- _ B. A. Hjorth &; Oo, Kl. N. Kyrkog. reg. 6 B, C.; a. t , r. t " Sthlm 1. Maskin- o. verktygsaffär. - Bonthron & Wretlind, se Bonthron &; Fotogenköket Primus samt löd- o. upp- Wretlind, A.-B. / virmningsapparaterna Primus för foto- Borstbinderimateriel, se Borstbinderimagen o. bensin. Verktyg och Verktygs- teriel A.-R.. maskiner, Separatorn Primus. Tele- - Bremer-Lagret, Tobaksvaror en gros, gramadresa:»hjorthkomp-. Riks- o. Malmskillnadsg. 17, C. allm, tel. namnanrop: Hjorth & Co. - Breviks Elektricitets- o. Vattenverk, Li-' Kontoret öppet kl Lag- dingö-brevik; a. t" o. r. t. Brevik 50. ret öppet 8 f. m...;7e. m. - Brio, inneh. H. P. Greiszen, Vasag. S8 11, _ Baltic, Hufvudkontor Drottningg. 10, C.; C.; a. t. Brunkeb. 1299, r. t verkstäder fö~ tillverkning af. sel;lara- AktiebolaFet ;Brisiu!!'& ~agers~r?m, Gl~s-, torer och turbinmejerier m. m. l Söder- Porslins- o. Bosättningsaffär l parti o.. tälje. ' minut. Generalförsiljare af Färe Glas- _ Baltimus, Kungsbroplan 2, C.; r. t. 9924, bru)l:s prisbelönta Kristallglas o. Kona. t ' servburkar m. m., Begeringsg. 24, C.; _ Barnängens Tekniska fabrik, se Barn- r. t. 413, a. t ängens Kemiska Fabrikers A.-B. - Broströms Linjeagentur, Fredsg. 3, C.; ~ B. Dawiski, Import o. Export af kemi- a. t. o. r. t. 6610; telegr.-edr.:»brokaller o. färger, Storg. 12, O.; a. t. strömia» , r. t Telegrafadr.:»Da- - Browin & Co, se Browin & Co, A.-B., o. wiski». annons sid _ Beda Lagerstedts Pensionat, Nybrog. 62, - Bränsle & Virke, se Bränsle & Virke, A.cB. O.; a. t Bröderna Gordon, se Bröderna Gordon, _ Benfett, se Benfett, A.-B. - Bröderna Kessler, se Kessler, BrW:a. A.-B. F/NSPONGS METALLVERKS A.~B. SERIDAR ANS8ATAN

12 126 Aktieb. B. Södergren-Aktieb. Delmar & Co. /" Aktiebolaget B. Södergrens fabrik o. kon- A.ktiebolaget Centraltryckeriet i -Stocktor, Ynglingag. 15, 'Va.; a. t. 7971, holm, Boktryckeri, Litogr, anstalt, r. t Stämpelfabrik, Bokbinderi m. m., Va- ~ Bllkowskis Konsthandel, se A.-B. H. Bu- sago 16 & 18, Sthlm 1; afdeln. Paragon, kowskis Konsthandel. Klasa V. Kyrkogaia Byggnadsgranit,Göteborg.Sthlmsafd.En_ - Cermetall, Hamng. 1 A, C., gelbrektsg. 3, O.; r. t , a. t C. E. Wingqvist, se Wingqvist, C. E., A.-B. - Byggnadsvaror, se Byggnadsvaror, A.-B., - Cheo, se Cheo, A.-B. ' o. annons å kartong sid Chokladfabriken Marabou, Sundbyberg; - Böksholms Sulfitfabrik (C. G. Cervins a. t. O. r. t. Sundbyb.:»Marabou» -, kontor)" Malmtorgsg. 6, Sthlm 16.' - Cibus, se Cibus, Å.-B. Bönnelyche & Loven, firman grnndl. - Claestorp~bo~en,. se Claästorpsboden, 1881, lager af byggnadsmateriel och - Clara Badmrattnmg, Cent!.albadet, Drott- JIIlLskinförnödenheter. Ensamför!läljare mngg. 88, C., O. Hollandareg. 9, C., tör Skromberga Stenkols- och Ler- serverar varma karbad, varmlufts- och industri-aktiebolags Eldfasta Tegel å?1gbad,. dusch och bassängbad, elektoch Lera samt upplag och försäljning riska ljusbad, kolsyrebad, syrglisbad, al dess saltglaserade Lerrör och Brun- massagebad m. fl. bad. nar, Klinker och Fasadtegel, Golf- A.ktiebolll;get Cl~n8en8 gas- O~~l,:atten. och Väggplattor, Järnrör och Sanitär- lednmgsallar. Kontor, utställnld~ o?h porslin m. m., Skeppsbron 8, St. (Mä- verbt~d, Tunnelg. 16, C. (strax inrid larebankens hus); r. t o. 2087, Drottningg.), Utfö~a gas-,.vatten-, ~fa. t Se annons sid Iopps- o. kloakledmngar, värmelednin- - C. Alb. Klintberg, se Klintberg. gar, yatten~losettanläggningar o. bad- - Calor (Värmelednings-), se Värmeled.. ru~sldredulngar samt alla slags repanings A. B. Calor. rationer: a. t. 72 ~8, r. t \ - Carl Hahn &: Co, Agentur. o. Engrosaffär. Coffea, Kaffe o. kolonialvaror, Brannkyrkag. Hamng. 12 C.' r t , ~o.; r. t. 176~ ',.., ~ o, - Cognatio, se Cognatio, A-,B. - Carlit. Dir. Iv ar CarIson, Kom hamns torg - Cohns Tv'ätt. Kemiska Tvätt, se Cohns Kemiska 4, St.; a. t , r. t C lid t' B d b l '" t b - Oarl J Berg FoOrg Tap th d l D tt - onso l a 10, yggna s o ag, i,om e og vu...,a - o. e an e, ro. 23, Va.; a. t Dl.ngg. 98, Va., Kungsg. 92, C., verkat. A.ktiebolaget Continental-Caoutchouc- DIr. Carl J. Berg, bostad Stocksund. Compagnie Kungl Hofleverantör kon. - Car.l Lassen, Slnssplal~ 63 Å, St. Spedi- tar: Riddare~.15I,d.; r. t o. U5511, tlons- o. Befraktningaaffår, JF~rtull. a. t rungar, Import- & ExportspedItIoner. _ CouJin Co R se Coulin & Co Magasins & Åkerirörelse. Telefoner: - C. Th. Rah~ '& Son, Koppar-,' Bleckr. t. 3926, 3993, 37 ~O, ~. t ~. o. Plåtslageri samt Smidesverkstad, 13 ]3. Egna kontor I Goteborg, Kö- Mästersamnelsg 15 C a t 8529 penhamn, Kristiania, Esbjerg, Woyens, r. t ,.,.,, Hamburg, Lubeck, Stettin, Berlin, - Cnstodia, adr. Regeringsg. l IV, Sthlm Bremen, Frankfurt almain, St.utt~art, \ 16; r. t. 535, a. t Verkst. di- Dresden, Antwerpen, Rotterdam, Lissa- rektören [ur, kand. M. Carlson; r. t. bon. Regelbunden expedition till och 14407; bost, Grefg. 71V; O.Dj.; r. t. från Nordamerika, England! Ryssland 10307, a. t I1!' fl. länder, Se annons s d. [1500J Aktiebolaget Dalarne-Bergslagen (Trä- VId Kalendenfdeln. kol), Drottningg. 80 A, C.; r. t ~. - Carl Sehnell & Co, se Seh iii & Co. Telegrafadr. :»Bergslagsbolag». ~ - Carlström, A. V., se Carlstr' m, A. V., - David Andersen & C6, Kungl. Hof-Jure- A.-H. lerare, Fredsg. 4, C. - Carlströms Läder- o. Hudimpo t, kont. o. - De Förenade Skohandlarnas Reparatfönalager Stadsgården 10, Sö.;. t fabrik, Bergsg. 29 & 31, K.; r..t o. 5284, a. t. 3130; 9-5, Iörd, de Lavals Ångturbin; kontor o. fabrik - C. E. Fritzes Kg!. Hofbokhand j, se Frit Saltsjö-Järla: postadr. Sthlm 1.. zes etc. r - Delmar &. Co, Patentbyrå, Biblioteksg.Y, - Celer, se Celer A,.B.. C.; a. t. 8083, r. t ; ombesörjer - Cellulosa, se Cellulosa A.,H. patent.. varumärken, mönster och mo- - Centralpalatsetl\ j(ontor,centralpalats'!, C. deiieri alla länder; broschyr på begäran. Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: TH l1le

13 -, Aktieb. De Svenska Kristallglaabruken-e-åktieb. F. Reddaway. 127 Aktiebolaget De Svenska Krlstallglasbruken, Aktiebolaget Erik Brodins Befraktningskon- Kassakontor: V. Trädgårdeg. 15 B, G.;. torl...se Brodihs, Erik, Befrakta-kontor, 1;. t. 3755, a. t Profia,gret: A.-tl. Föreståndare Hugo Ekström, V. ':l'räd- - Jl1loki,Klara S. Kyrkog. 18, G.; r. t gårdsg. 15 B, G.; r. t. o. a. t. ankn. - Ernst Frick & Co, verkst. dir. Ernst - Djurgårdsautomaten, Allm. gränd, (j.ej.; Frick, kont. Kungsg. 54, G.; r. t , a, t I' I al t Djursholms Bokhandel, Djursholm. - Essen & Nordström, Drottningg. 71 C, -Dm:, Yngling ag., 13, Va; r G.; r. t , a. t Egnahemslån, Drottningg. 3t, G. - Ethyl, se Ethyl, A.-R. - Ehlins förlag, Skolmaterielhandel, 'I'un- - Eugen ~oser, Metallaffär, kontor o. lanelg. 21, G.; 1'. t. 26, a. t , \' ger Vartan (tomt n:o 17). - Einar Petersen &; Co, Skeppsbron 26; St. - Evang. Fosterlands-Stiftelsens Förlags Aktiebolaget Ekmans Brädgårdar,INya, Expedition, )\fästersamuels~. 42,.~thlm se Ekmans. '. 3; a. t. 554ö, r. t Direktörerna - Ekström & Sundholm. KlädesTardr en a. t , r. t \ gros St. Yattug. 7, G. ~ - Exqvisita, Regeringsg. 63, G.; a. t , - Elektraverken, se Elektraverken. \ I r. t Elektris~a Ugnar, Birgerjarlsg. 22, O. Aktiebolaget Fa~rik Barnengen, Strand- Affärs o. ingenjörskont. : r. t' vägert 7 B, \ O.; r. t , a. t o. 59 S8, a. t Telegramadr.: nperfaba». - Elektrolys, se Elektrolys, A.-B. - Fahlcrantz Boktryckeri, Mästersamuelsg. - Elektro-Maskin, repro f. Elektr. Aktleb. 17., G.; r. t. 2627, a. t Eck, Regeringsg. 70, G.; a. t. 208, r. t. - Fanera, dir. I. Javits, Birgerjarlsg. 58 A V. namnanrop ; kontorstid 9-5. I - Fastigheter, Karlavägen 14, O.; a. t. 9ö Elektrometall, Yasag. 17 Iv,' G.; r. t. Styrelse: G. N. Gabrielsson o. G. L Lagergrehn.direktörer.samt Grossh. Fr. - Elektrostål-Verken, se Elektrostål-Ver- Pettersson. Aktiekapitalet 180,000 kr. ken, A.-B. A.Uiebolaget Feiths )iafeer & Kondito- - Elektroturbin, J. Waldenström, Special- rier, Strandvägen 1, O.; a. t affär för elektr. ventilatorer o. pum- r." t. 8769, Drottningg. 40, G.; a. t. par, Kungsg. 7, G. Se annons sid r. t. 5224; Hornsg. 1, Sö.;.a, t. - Elevator, Norr Mälarstrand 34, G. (Gra- 1733, r. t ; kontor Drottningg. ham Brothers); riks- ö. allm. tel: Gra- 40, G.; r. t , a. t hm Brothers., "- Ferrolegeringar, Gust. Ad. torg 18, G.; - Elis Fischer, Kappfabrik o. 'Barnkonfek- a. t tion, Brännkyrkag. 19, Sö.; äfven ing. - Finmekaniska Verkstaden, se Finmeka- Hornsg. 36,Sö.; a. t. 1886, r. ~ ni ska Yerkstaden, A..-B. - E. Lundvik & Co, Strandvägen 3, O., Auto- - Finspongs hästskor, se Einsponga häsir mobiler, Magnetapp. o. tillbehör. Ut- skor, A.-B., ställning o. kontor, garage o. chaufför- - Flink & Co, Handelsagenturaffii.r, Drottskula: Riddareg. 2~, O., o. Sibylleg. ningg. 36, G. 14, O.; r. t.!j. a. t Folkskolans Yän, utgifvare o. förläggam - Emil Löfgren, se Löfgren, Emil, A.-B. af barnjultidningen Julklockan, Hem- - Emissionsinstitutet, Kungsträdgårdsg. 10, mets Kalender, Snöhvit, barnens jul. G.; a. t. 9632, r. t o. 9'633. kalender, Svenska Gossar, våra poj- - Enebybergs Villastadskontor, Vasag. 48 v, kars julkalender och Lilla Sessan, G., och vid Näsbj ; r.t.93 29, a.t.2~4 42. småttingarnas julkalender; expedition - Engdahlska: Fastigheterna, Hamng. 24, G. Upsalag. 14 1, Va.; a. t Engelska Angsågverket, Nya, Lådfabrik. - Formator, se Formator, A.-B. specialite Cigarrlådor; fabr. Henriks- - Forsström & Co, se Forsström & Co. A.-B. borg, kontor St. Nyg. 41, St.. :...-Foraström, Julius, se Forsström, Julius, Aktiebolaget Eric Cederlöf, Eskilstuna- 'A.-R'... boden, butik, kontor och lager Hum- - Forss' 'Ullspinneri, N yköping., Lager:. legårdsg. 12, O.; a. t r. t. 47 H. Gust, Hägg, Smålandsg. 22, C.; r. t. - Ericsson &; Köhler, Tapetaffär, Norr , &. t malmstorg 16, G., hörn. af Biblioteksz.; - Fraktfart, le Fraktfart A. B. I a. t o. 6127, r. t F. R. Carlssons Smidesverkstad, Olofsg, - Eri~. Anker, Agenturaffär, Svar\ensg: 5, 10, G.. So.; r. t F.. Reddaway& Co. se SId. ~35. F.INSPONGS M'ETALLVERKS A...S SERIDARSSANSGlATAN I

14 / 128 Aktieb, Fredr. Wagner-Aktieb. Grafmonument-Industri..Aktiebolaget Fredr. Wagner, Vasag, 48, Aktiebolaget Gajo-Fabriken, Sveavägen 120, Sthlm 1; r. t. namnanrop. Wagner; a. t. Va.. ' 811, 922 o ~ Galon, nya, alla slags uniformseffekter, - Fribergs Films byrå, Drottningg. 71 B, Drottningg. 72, G.;r. t. 7137, a. t. G.; a. t , r. t Frikyrklig Tidskrift, expo o. kassa Dan- - Gardln-Magasinet, Stureplan 2, O. derydsg. 2, O.; a. t Gaston Andrert & Co, se Andren, Gaston, Frisk & Ca, Regeringsg.' 9, G. & Ca, A.-B. ' - Fritiof Jonsson, Glasmästeri- o. förgyl- lerirörelse, Birgerjarlsg. 29, G.; a. t. AktIebolaget Ga8, Vatten.. & Varme, lager, 493 O , r. t kontor o. verkstäder Oxtorgsg. 7, G.; - Fr. V. Tunborg & Ca, Hamng. 38', G. r. t o. 92?,9, a. t. namnanrop.. Damskrädderi o. lager af nouveautees, Gas, Vatten o. Varme. i siden- och ylleklädningstyger m. m.' '_. Gebe, Kungsg.48, G.; r. t. 1717, a. t. a. t. 281, r. t ' Frykmans Mek. Verkstad, Sköldg. 26, - Gellivare malmfält, kont. Rosenbad 2, Sti.; a. t , r.rt. Söder 416. Stlhm 1.. F. Stocklassas Borst- och Penselfabrik, - Gentele & Cö, (f. d. Heljestrand, Gentel,e grundad 1856,,verkst. dir. Aug. Percy;" & Dorenberg), Vasag.. 5, G.; r. t. 29ö, fabrik o. kontor Björngårdag. 15, ö.; 2861, 16190, a. t , samt a. t. 3749, r. t. 617; telegramadress: lagret Maskiner, verktyg, pum- Stocklassas. par, motorer, metaller.samt ryska rå- - Fuktfritt Bordsalt, Sundbyberg; r. t. produkter; s.e annons sid,,72.,. Sundbyb, 91, a. t. Sundbyb. 91. Ge~rg E. Mathiasen, se Mathiasen, Georg ~. Furage Norrmalmstorg a. t. ' G.' " r. t. 462\; E., A. B. 'Georg Strandberg, förmedlar köp och för- F. Witte & Co Brunnsbacken 6: Sthlm 4' säljning af obligationer och aktier, r. t , ~. t ', Knngsträdgårdsg. 6, '/2 tro (Järnkonto- F. W. 'I'ersmedens Vattenfallsandelar, rets hus, Sthlm 15); r. t. 671, 3671 Drottuingg. 3, ~G.; r. t o , a. t Förenade Chokladfabrikerna, Kontor O. G.~. Persson, Speditionsfirma. Skeppsfabr. Fridhemsg. 18 & 20, Sthlm 1; r. t. bron 44" St.!,...o.a.t. nam~anr.?p:»ch?kladfabri~ern~». Aktiebolaget Gerh. Arehns M.ek. Verk. Forenade Köpmän, se Forenade Köpmän, st d Al t G.. t 7595 A-B a, s romerg. O.,.,1.. ~, För~nade Svenska Tobaksfabriker i Iikvi ,~. t. 75 2~, 5269,.529. ~illverka dation, se Förenade. tändatickamaskiner. Gju t e r iet, a. t. Föreningen jo Sthlm, Bankfirma, Regeringsg. 9, G.; a. t, 5781, r. t. :loi 94 o Gernandt & Co, se Gernandt & Co, A.-B ' Telegrafadr.;»Föreningen». Aktiebolaget G. Hartmanas Maskina1fär, - för Fruntimmers Sim- o. Badinrättningen se Hartmanns, G., Maskinaffär.,! vid Skeppsholmen, se [3388J. - Gideon Lieberth, se Lieberth, Gideon, ~ för Spridning af Litterära Verk, Torsg. 8, A. B.. Sthlm 1; a, t. 5443, r. t Verkst. - Gigantos, se Gigantos, A..B. Dir. Lorentz Roloff. Försäljning af - G, Lindell & Ca, Smålandsg. 42, G. större in- och utländska litterära verk - Gotlands Bank: Kontor och Fondafdelpå förmånliga betalningsvillkor. ning, Drottningg. 11, Sthlm Förstaden Mid ommarkransen, kontor - Gotländska Kalkstenskompaniet, se Got. Liljeholmen; r. t. o. a. t.. ländsk'a Kalkstenskompaniet, :!J-.-B. rör Varubelåning, Storg. 8 D b., O.; fondafd. - Gottlands Kalkverk, kontor Handtvers. hy; a. t , r. t kareg. 9', G.; r. t Verkst. dir. G. Abramson & Co, kontor o. lager Allon de Jounge.. Munkbrotorget 2, Sthl~ 2, öj?pet.~/2 9 Akti b l get f. m.-r; e. m. undant. lörd., da affären I e o a Grafmo u e t-industri n ID n. stänges under maj-okt. 3 e. m., nov. Monumentutställning och försäljning -april 4 e. m. Bolaget tecknas af vid Solnadal, midt emot Norra begraf- Hj, Ullman, Direktör Gunnar Hoethius ningsplatsens grind n.r 4, samt vid och Professor' O. Hedin, hvar för Isig. Södra begrafningsplatsen. Kontor Sol- Rikstel o. 212, allm. tel nadal, Sthlm 6, Verkst. dir. Gust. Holmo. 2724; privat: r. L39 11, a. t berg'. FINSPONGS METALLVERKS A.-B a.itidar AN ATAN'

15 Aktieb. Grane & Co.-Aktieb. Hem på landet. 120 Aktiebolaget Grane & Co, Partiaffäri frukt; Aktiebolaget Gävle.Åkerredsknp, Måstersalök, potatis m. m., Skeppsbron 4, Ö. g., muelsg. 6, G.; r. t."na.mnanrop,:'))karl- St.; r. t. 74 ~3, '11.. t sons k-b.» Verkstäder i Gävle. c Grex, inneh, af Kraftfoderfosfatfåbriken, A.ktiebolaget Göranssons Mek., Verkstad, tillv. kraftfoderfosfat»grex», försälja. Grefmagnig. 13, Sthlm 14; r. t, 1180, rotfrukts-, gräs- o. trädgårdsfrö. kont., a. t ,.1,' lager Tjärl1bfsg. 2, Sii.; r. t. 7945, Sö- - Göteborgs Bank, se Bankinrättningar. der 859, (Direkt. personl.) a. t Hadar Schmidt, Vasag, 40 1, G. GerteT?l- '- Grisol, Skräddaregräud 2 A II, St.; r. t.,agentur för Odhners Räknemaskiner 8048 o. 9275, a. t o IOriginal Odhner), Ellis sjiilfsktievande Aktiebolaget Grohmann &; Elcheibergs Simplex & D~!?lex ~dditionsma~~iner, Zinkograflska konstanstalt (verkst. Sund~trands själfskrifvande additions- Direktör W: Eichelberg); utfor klischeer maskin: r. t ,-13337, a. t., i zink, koppar och mässing efter bästa, H. afpcte~'sens, Import o. Export, Brunneg. och nyaste metoder. Atelje o. kontor 12, G..: a. t ,.!' t Mästersamuelsg. 67, G.;.a. t. 4134, - H1~B Jorgensen, se Jorgen~~n, fhagen, r. t Kontorstid H Id. K lb " 40 TT t 2902 Grufindustri se Grafindustri A.B - a or, ar ergsvagen,. a.; r.. ; 'S ' I,..., telegrafadr. Henholm. I Grum1?e & o~, Såp-, tval- oclu~al:~ym~ A.ktiebolagetHandelochlndustri,R'hngs-!a2brSI~,;fabrtlk3007chO3kOon30tor hosttg05ta8g2' trädgårdsg. 16, G.; tel.vadr.: Protorg ; 6'04 %':; ,', oc r.., r: t , 10941, ~6590; F~- G " d l P t t N' l t 3v G hal IPetrograd, Moika n:o 1. - ron a.~ a en er,. orrma ms orf ".: Hans Osterman.Automobilfirma rutställn. - Gumeelii Ann?nsbyra, se A.-B. S, Gumselii Birgerjarlsg. 13, C., kont. o: l~ger Mås- Annonsbyra.,J l tersamuelsg. 2, C. (om hörnet), garage A.ktiebolaget Gumreliu,s & Komp. Ma; Lästmakareg. 5, G.; a. t , , skiner och utensilier för Boktryckerier, r. t. Hl 14, 117! Bokbinderier, Kartongfabriker, Skrif- - Hasselbacken, Fredsg. 10, G., maskiner, Utombordsmotorer. Papper r-r- Hassett, Kungsbroplan 3,G.;' r. t.'mwlllen gros. Kontor o. lager Karduansnia- anrop:»hasse W. 'I'ullberg». " kareg. 9, Sthlm 1; a. t O. 9629, - Hasse W. Tullberg, se Tullberg. r. t o Havannamagasinet, Hofleverantörer, kont. Gummikompaniet, Norrlandag. 5; post. Hclländareg. 3 II, G., butik Drottningg, box 50. Sthlm 1; r. t G., filial Biblicteksg. 5, G. - Gunnar Collijn, fabr. för-herrkonfektion, H. Bukowskis Konsthandel,' Arsenalsg. L;a Nyg. 12, Si.: " 2, G. ' Aktiel!olaget Gunnar }'res,ta,di;ls" N:~ BIa. H. ~~~lsson,röl'stran.dsg. 6 v, Va.; r. t. 4 sicholmshamn. 5 B, Sthlm 1; kontorstid H b Y k täd H b. y' k täd 9.-5, lörd.9-3; r.t'iy~0,6"3255,13206 ~~B er sa er, se e y er sa or, o , a. t , H d' t: & L"fb H a t" & L" f G t f J & C (D' ektö B' O' R th) - e s rom o org.,se e s rom o - - us a oop o ire or irger 00, berg A-B "."',,l Grosshandel, kontor O. lager, Drott-,. ' R' '.'. G - nlll. gg. 5\lII ~, 'G t 80"'3 '8036 r t -Helmor, egonngsg. 13,. " 0" a. '. o,, , 't' A.ktiebolaget' Helgot 'Berg, A~entur- o. Gustafsbergs FaQnk~ Il\.tless~n er? ~?~t- Grossh.-firma i Kolonialvaror, Konfektyadress Gustafsberg, ut~tallnmg, forsaljn. rer, Oljor' o. Kemikalier, Centralpalatoch proflager Regeringsg. 5 & 7, G. setlfi, G.; a. t. o. r. t.' 'l'elegraf- Aktiebolaget' Gnst. Carlsson &; C:o, För- adr.:»hslgot».. ~',. I', J,I, sälja som specialitet allt slags tryckeri- J materiel, maskiner, tryckfärger, vals- - Helle berg &Co, Vinhandel, Upsalar kontor massa). Orossleys gas- och fotogenmoto- i Sthlm Klarabergsg. 21, G.,I ;l; rer, Sug-gasverk, Bergmanns dyna- ~ Hellefors Styckebruks Stockholmskontor, mo maskiner, elektromotorer "o. fläktar Kungsg. 5Pr, G. '",' m. 'm.' Kontor Yasag. 5, Sth1m 1; - Hembryggoriet, se Hembrjggeriet,. r. t.220, 522, a. t. 4528, Hemgården. Ostermalmsg, \25 & 271 O.; Gust. Glander & Co, se Olander & Co, r..t, a. t r Gust., A.-B. ".. - Hem på landet, kontor, ;Vasag. 31, G.; - Gåshaga; se Gåshaga, A: B. a. t O. 9805,..1.'.',t. 5717:,. 9 Adresskalendern i9f8. I

16 130 Aktieb. Hemtrefnad-e-Aktieb. Johan Hansson & Söner. Aktiebolaget Hemtrefnad,Östermalmsg.ll,O.' Aktiebolaget Ingarö Strand, Danviksg.l, Sö. - Henning Barkman, Agentur i Byggnads- - Ingeniörsbyran Allians, kontor Fredsg.. materiel, Prejg. 57, Va.; a. t. o. r. t. 10, C.; r. t , a. t ; - Herman Gotthardts (i Malmö) afdeln.- verkstad Kronobergsg. 17, C.; r. t. kontor, se Gotthardts, Herman, A.-B., 787S. afd.-kontor. Aktiebolaget Ingeniörs,-rma Fritz Ego: - Hermann Hansen, Kolonialvaror en gros nell, se Ingeniörsflrma Fritz Egonell,. o. Agenturer, kontor Mälarterget 17, St. sid Herman Westbecks Matvarufabrik, Bon- - Ingenjörsfirman Titan, Agentur, Hamng. deg. 30, Sö. l 26, C.; a. t. o. r. t H~yman & Olesen, Malmto.rgsg. 5, C. Aktiebolaget Ingenjörsfirman Unander - Hiertas bokförlag, Tryckeng. 2, St. & Jonson Kl N Kyrkog 22lV C' - Hillev.~ke?,.Svartm~ng. 16 1I, St. Tillverka r. t. 7664' o. 7666: a. t '., o. försälja s.?cklar.och fasadsten, graf - Inköpskompaniet (f. d. P. A. Beckius), monument, a!ven sa~ade oc~ 'polerade Hudar o. läder; uppköper alla sorters plattor af gra och rod granit afvensom svenska hudar och skinn, kontor o. sandsten;. a. t. 22?6, r.. t magasiner Brännkyrkag , Sö.; - H. Klemmmgs AntIkvarIat, Malmskill- r. t. 7379, a. t nadsg, 1, C.; r. t. ~.O?O, a. t. 67 S8. Aktiebolaget Installatör (verkst. Direktör - Holst & Co, Tekn. fabrik, Bergsg. 43, C.: Anton Hedin), Gas-, Vatten- o. Värmea. t , r. t l d. t "N l d 9 C - Homa, Kungsg. 50, C.; a. t. o. r. t I te nldt gsenllrehprendolre&;l', S~!fr rt an sgi' t'.. H t Il K. D' H Löf d - n erna ione an e JO a, se n er- - e..ronprmsec: Il'.. o van er, nationell Handel & Sjöfart, A.-B, ~ Drottmngg. 29,. _ Investor Kungsträdgårdsg 8 C' r t. - Hotell Temperance, Bryggareg. 3, C.; 4962, 'a. t ',',. a. t. 351 o I N l d Lit g fl k A t lt D".:..- Hugo Hartig, Nybrog. 31V, O.; r. t , -. y un s I o ra s a_ns a, t 6245 belnsg. S,. C.; a. t. 4S 43, r. t. Norr '. o. A : a... - Isacson &Lrndenberg, Pendelvagen Skan- V.erkst. drr: Helge rvidson.. ~xport dia, Brunkebergstorg 9\ C.; r. t , hufvudsakligen Cellulosa: o. Tramas~~. a. t. 82 IS, Lager L:a Vattuz. 11 C.; Import af"glaub~rsalt, bisulfat etc.!or a. t. Brunkeb o, syenska.tramassemdustnen erforderliga _ Italiensk-Skandinaviska Handelskom. råmaterial, '.. p, _ Hygyrea, kontor o. butik Karlavägen 34. Arsenalsg. 8 B, C.; a. t (f. d. 2), O.: r. t a. t AktIebolaget J. ~. A].~derssons Ble~k. - HöO'stedt& Co Vin- &; Spirituosaaffär & Plåtslagert, MlIstersamuelsg. 31, s~ Högstedt & Co. ) C.; r. t ,22102, a. t. 4739, _ Hörby Elektricitetsverk, Beridarebansg. Se annons a kartan, v, C.; a. t. 577, r. t. 4002, Jacob Bagges Sedeltryckeri, Bryggateg. - Ideal Oil Company, se Ideal Oil Comp. 18, C.. A.-B. - James Ar~helm, se AI:nheim, James, A.-B. I. Fischmann, Export o. Import, Norr- - James Hichens, se Hichens, James, A.-B. landsg. 31, C.; t. t , a. t J. Cederlund s Eftr., se Cederlund s, J.,! Tele~r. adl:.:»),fisch'mann, Sthlm». Eftr.., ~.-B... Importor, Linneg. 23, O.; a. t. Osterm. - J. D. Grönstedt & Co, se Gronstedt & Co, J. D., A.-B. - Impregneringsfabriken Svea fabrik och - J. E. Zachrisson, se Zachrisson, J. E., o. kontor Stenbrottet, Solna; '3. t. Karl- annons å kartong sid. [5000J. berg 12. r. t Postadress Stock- Aktiebolaget J G. 8ehuberth &80n (verkst. holm 21. Notiser o. d. torde postbe- Dir. Frans Andersson), Bleck- o. Plåtfordras, paketer afhämtas. slageri- samt Smidesverkstad. Gref- Indiska Utställningen, Regeringsg. 28 B, tureg. 29, O.; a. t. 4144, r. t C.; r. t ,.a. t. ~ / - J. Ludv. Ohlsons Pianomagasin, Hufvud- - Industribyrån. Malmtorgsg. 10, C. Kon- depöt för Bliithners o. Rönischs flyglar sult. organisations-expert: Professor o. pianinon. Biblioteksg. 6 &,8, C.; r. t. O. SillaIl ; r. t. Industriförbundet; Kon- 4416, a. t sult. tekn. expert: Ingenjör T. A. Ber- - J. M. Lundholm, se Lundholm, J. M., gen.r. t. Industriförbundet o A.-B., Gas..'j; - Industriförlag,.Regeringsg. 35 m, C.; r. t. - Johan Hansson &; Söner, Fastighets- o. o. a. t industriaktieb., Stadsgården 18, Sö. Skandinaviens Största Lifförsäkring~bolag: THULE

17 Aktieb.J oh. Gustafsson - Aktieb. Kontorsteknik. 131 C' A!ktiebolaget Joh. Gustafsson, Förgylleri, Aktiebolaget Karlströin & Josefson, Bull- Spegel- och ramfabrik, H. M. Drott- gardinsfabr., kontor och lager G:la mngens hofleverantör, Hamng. 36, C.; Kungsholmsbrog. 15 & 17, C.. a. t , r. t Karta & Oasens Kalkbruk, kontor Handt- Aktiebolaget Joh. Ohlssons Tekniska }'a- verkareg. 9 1, C. Rikstel. 795, 6697 brik, Mästersaniuelsg. 80, C. (nedanf.. o. 7952, Allm. tel Yerkst. dir. järnvägen). Tjäror,impregn.-oljorm.m.; o. disp, Allon de Jounge. a. t. 5858, r. t Kasper Höglund, se Höglund, Kasper, ~ Johan Sandberg, se Sandberg, Johan, A.-B., o. annons å kartong sid a. Aktieb. Aktiebolaget Kathreiner, Arsenalsg. 4, C.; ~ John Beijers Skofabrik, Plemingg. 59, r. t , a. t. 1215; fabr.: Katrine- C.; r.t. 1696, o. 1703, a. t. berg 17, LiJjeholmen o. 8508; butik Flemingg. 59, - Kemi, se Kemi, A. B.. K.; a. t Kemiska Fabriken lon, L:a Yattug. 21, Aktiebolaget John Wall, Järn- & Maskin- C.; r. t. 6809; 6977, a. t affär Drottningg. 68, C. Hötorget 9, C. - Kemisk industri i Sthlm, se Kemisk in- Magasiner Klara N. Kyrkog. 12, C. dustri i Sthlm, A.-B... (järn- och stållager); se annons sid. - Kemisk-Tekn. Fabriken Ornen, se Kemisk 'l'ekn. Fabriken Ornen, A.-B. - John Y. Löfgren & Ce, Fredag. 3, C. - Klippans Finpappersbruk (C. G. Cervins _ Siden- och Manufakturaff. (Direktör: kontor) Malmtorgsg. 6, Sthlm 16. F. Mollier); r. t. 429, a. t Aktiebolaget Keros Glödstrumpfabrik i." Södertiilje, försäljningskontor :Norr- Aktlebolage.t John Aberg, Import o. EXl Iandeg. 15 B, C.; r. t , ~. t. 51. port, ~Cl. O. Kyrkog:.12) C. Etabl Knopmätaren, se Knopmätaren, A.-B.. JColomalvaror, kemikalier, vm- o. syd- - Knut Hermanson, Akeriaffär, kontor frukter; r. t , a: t Telegraf- Skeppsbron 6, Si.; r. t. 89!5 o. 1563, ad~»charljohn». Disp. Charles Baum-I a. t o ga en. Aktiebolaget Kol och Koks, Sammanslut- - J db k ki 0~5 7 r ; ~m:s 59~~' y' asag. 38,.: r. t. ning af kolimportfirmorna Joh. Lundström & Co, A. B., H. G. Söderbergs _ J. R. Br~m~n ek 'os, Maskinförnöden- Import A.-~. och Nya A..-B. J. Anheter, kontor o. lager L:a Nyg. 17, St.; r. t. 193, 9493, a. t. 2028, de~:sons.kohmport, kontor Skeppsbro~ 18, St., riks- o. allm, telefon namn Aktiebolaget Julins Slöör, kontor Järn- anrop:»kol "oc~.koks»: ~elegraradr:: torget 80, ing. fr. 'I'riewaldsgränd 1, St.»Kolokeks-. F.orsalJnmg af ~ngkol, smi- Ju T k f brik rti nt ff" deskol, antracitkol, koks, briketter samt no, e n. a n, pa 1- o. age ura ar, t "k l f" T' k t V" t t Kungsholms Hamnplan 7, C. ra o; orsa jnmgs on ~r ar an: a.. : Aktiebolaget Jurell &; Nordstedt, Gas-, 451, r. t. 5914, Strandvagen 17. o.!?j., Y tt V.. l d'. trenrenö a. t. 6019,1 1': t. 2220; Non Malara en- o. arme e mngsen reprenorer, strand 22, C.'; a. t. 6198, ro t. 2012: Kyrkog. 2, C.; r. t. 5744, Söder Mälarstrand, ss., a, t. 3060, t\ft~~~. _ Järla Läderfabrik, se Järla Läderfabrik r. t A..-B., Aktiebolag-etKolonial-&Norrlandsprodukter. _ Järnvägsautomaten, Drottningg. 27 III, C.; Försäljer i parti aha slag af landt-.. r. t mannaprodukter, spec.: Norrlandsalster. ~ - Järnvägsmateriel, 'I'orsg. 10, uppg. D, C.; rökta o. färska renstekar, skogsfågelo. r. t. 8093, 80, , a. t vildt, Västerbotten- o. äkta Burträskost. _ Kakelugnar, ~e Kakelugnar, A.-B. Kontor Kungsg. 53", C.; a. t o. Kalk, kontor Kungsg. 3IV, G.; r. t , r. t ;a. t Murbruksfabrik och upp- - Konfektyr Kyller, Karlavägen 9, Ö.; a. t. lag af kalk, sand m. m. Söder Mälar , r. t !. strand 15, So.; r. t Konstglaa, Banärg. 29, Ö.Dj.; r. t.' 10174, - Kappaffären Continental, Västerlångg. 28, a. t St., verket. dir. E. Aarsleff; a. t , Aktiebolaget Konstindustri, se Konsfinr. t o ' dustri, A.-B. Karlbergsbazarerna, inneh, Fru Elvira - Konststen, se Konststen, A. B... Svensson, Karlbergsvägen 44, Va.; fili- - Kontorsmaskiner, Klara V. Kyrkog. 6, C.. aler:rörstrandsg. 28,'Va.,Frejg. 46, Va. - Kon1:orsteknik, se Kontorsteknik, A.-B. FINSPONGS' METALl:. VERKS A.-S. _ ). BERIDAREBANSGATANI

18 132 Aktieb. Kopparextraktion ':"'Aktieb. Maskinaffären Stieltjes. Aktiebolaget. Kopparextraktion, se Koppar- Aktiebolaget,Linds Tekn. Fabrik, Homsg. extraktion, A.-B. '65, So.; r. t. 8061, a. t. 17,65.[ -.Korgmöbelfabriken Bore (Carl Poersch), -' Ljus, Bokförlag, Tryokerig. 2, St., Mästersamuelsg. 24, C.; a..t , r. t.' ~ L. M. Ericsson &. 00, Werkst. Dir. Hem- Norr 583, ( ming Johansson, Döbelnsg. 18, Va. - Korta varor, se Korta varor, A.-B.. - L. & P. Widengrens AfdelniIigskontor, - Kmftox) se Krattor, A.-B. Barnklädersfabrik Tunnelg. 19,,9.; r. t. - Kreuger & Toll, Byggnadsfirma, Kungsg , a. t s. ' 2, (J_; r. t.: narnnanrop: a. t. 7271, - Ludvig Melchior, Modevaron el),gros, Re o Telegr.-adr.:»Kahn- geringsg. 19 &. 21, C.; r. t. o. a. t crete.»!.ktiebolaget Lux, fabrik för belysnings- - Kungsholms lådfabrik, postadr. Sthlm 8; o. och uppvärmningsapparater m.,id. Hufse annons sid. 57. vudkontor och fabrik Lilla Essingen, r-. Kuntze. & 00, se Kuntze & 00. adr, Stockholm 8; verkat. Dir. O. G. - 'Kurola, Teknisk fabrik, verkst. dir. Chr. Lindblom ; r. t. 3368, 4080; a. t. 1 91, Cederroth, Karlbergsvägen 52, Va. 791., - Kvävegödning, Drottningg. 80 A, C.; r. t. - 1ädervaror, se Lädervaror, A.-B , 17935, a. t Lännersta, kontor Malmskillnadsg,' 32,. - Laforsen i likvidation, Sibylleg. 9r, (J. C.; r. t , a..t, 78 27; kontors- - Lagerpackningsringar, Kaptensg, 3, O.; tid Kamrern träffassäkr. 10 r. t ,-12 f. m.,,3-5 e. m. A.ktiebolaget Lalandon &I Friberg, Blek- L.' Löwing & Oo, Bankir-, Fond- & Notroteknisk Agentur- & Installations- tariataffär, Brunkebergstorg 12, C.; byrå, Kungsg. 56, C.; Installationsaf- Pondafdelningen, r. t o fären r. t , ' Direktören o. interurbana samtal; r. t. L. &. B. Schidorsky, kont. o. lager St Kassa o. Exped, r. t.44 62"a. t Nyg. 37, St. ' - Magasanik & Hesselsohn, Export o. Im- ~ Lars Backlund, se Backlund, Lars, A.-B. port, St, Vattug. 2, C.; r. t Laurin & Perkal, selaurin&p\lrkal,a.-b. Aktiebolag'et Magl18in Norden, Vasag. 23, ~ Leidesdorffska Fiskredska-psfabriken, H. C. Riks. o. allm, tel.: N arrmanrop.. r M:t Konungens: H. K. H. Kronprinsens I Manufaktur, Konfektion, Bosättning, hofleverantör, Kontor, lager och för- Korta varor., säljningaf all a slags fiskredskap, - Magasin.Speoial, kontor och Jager Järnoljekläder, hängmattor h. bamburör. torgsg. 42, St.; r. t , ~:t24310'. Stort, välsorteradt lager af endast bästa Aktiebolaget Malmindustri, Drottningg. a: A kvaliteer i parti o. minut, Storkyrko-,941, C., verkst. dir. Ing. Axel Philip; r. brinken 6, St. (ofvanför Västerl~ngg.); r. t , a. t. 6Q5, kassadir. r. t. a. t. 2848, r. t , a. t. 625, expo r, t , Telegr.- Aktiebolaj!et Levin, Strå. o. Filthatt. adr.:»)malmindustri». 7 J lo fabrik, modevaror en gros, verkst. Dir. Mangan, V., Trädgå.rdsg. 4 D.b., C.; r. t. Rud. Levin, fabrik, kontor o. lager 11 71, a. t Handtverkareg. 29, Sthlm. 8. R. t. o. ~ Mangano-Silicium, V. Trädgårdsg. 4 D b., a. t. namnanrop: Levins Hattfabrik. C.; r. t..-il 71\ a, t,, I" Levins Skofabrik, Katrineberg 24, Lilje- ~ Marcus &.,!adstein.(gust. Wadstein), holmen; a. t. 8965,,!r.. t r Agenturaffar, Regeringsg. 13, C.; r. t. - L. G. Larsson & Söner, Ackare,,:Stadsgär. 3820, a. tj " t den 12, Sä.;a. t J. - Martis, se Martis, A.-B., - Lidingö Vil1as1nds kontor, -hvasd, 9 f. m. '- Maskinaffären Champion, landtbruksma- -.'i e. m., Vasa,v;ägens hållplats' r. t. skiner o..redskap, Irör o. pumpar etc., Lid. 60, a. 't. Lid. 100." kontor Brunkeberstorg 9r, C.; r. t. 2500,,'--. Likvidator, Begeringsg n S, -O.; kontorstid.,,,2555, 21555, a. t.t 55.50;)ag~et 0ster- "1210-'/il4, lörd. VillO-2.,. malmag. '61 B, O.: a..t. Ostenm, ,Liljehölmens Gjuteri, Katrineberg, Lilje- - Maskinaffären Royall Standard,..\se Ma- C/Il. holmen. \ 1 I, skinaffären-royal Standard, A.rB. -,Iuiljeh'olmenll Kabelfabrik,«Liljeholmeni -rr- Maskinaffären Stieltjes, Vasag. 52, Sthlm '--' Lindegre & Rae, Skeppsmäklare, Bred-,,1, verkst. Dir. ingenjör Karl Isaksson, "D gränd 2, St.; rl' t, 7,1033,71 34, 71 79, Pumpar,,Maskiner o. Redskap, Ben-,'n I~ , a. t d Il sinmotorer, Motortillbehör, TV'iittma- \'--hbindens Hemmaskiner, maskinflrma, UPi.' skiner, IJärnvägslDateIial, 'li0j,:l\a,pllara l" landsg.165, Va.;.r.lt ' " AH' I ter :m. m..i l 1 < I ;l, l I),

19 I _ " o.. Aktieb. Maskinexport-Aktieb. Nordiska Kompaniet. 183, Aktiebolaget Maskinexport, verkst, dir. Gust. St., ~tor~yrkobrinken 14, St:,.K&rlavä Hedengran. kontor o. lager Bergsg. 3, gen 47, O., Strandvägen ~'B; O.~Kungs- G.; r. t. 2570, a. t. ' broplan '1, G., Storg. 3, O., Uplandsg. 1, _ Matvaruhandlarnes Charkuterifabrik, G., Götg. 69, So., Norrmalmstorg 14, Västmannag. 61, Va. l G.,Drottningg. 71 Il, G.,öppnå,1/ _ Max Sievert, Maskin- & Exportaffär, Små- Se annons å kartong sid! 1296 b. ', landsg. 301, G.; a.,t. 5298, r. t Aktiebolaget Möller, Persson & Go, 'se Möl _ Medelhafskomp.,Minck&Eriksson(träv.), ler, Persson & C:o, A.-B. } Rosenbad2, G.; r. t o Aktiebolaget N. E. Frykholm, Central- _ Mejeriet Victoria, se Landtmännens Mjölk- 'palatset, Sthlm 16.., 'försäljn. fören. u. p. a. ' - Nils Adamsson, Sjukrårds- o. gummiaffär..l.: Mejerigårdarnej~Jikv.,kontor Dalag.B, Va. Centralpalatset, G.;,'a. t ,r. t. _ Me~aniska,VerKst. Thor, Riddareg. 17, IS O.; a. t , 1'. t. 5645, - Nils Carlsona Vinhandel, Viin- & Spiri- Melens Järnvaruaffär, Vasag. 9, G., lager tuosaaffär, Sibylleg. 6,' O.;.r.,t, 5289, af järnbalkar o. byggnadsmaterialier, a. t. 245, 57,,10.. \ t, välsorteradjärnkramhandel; r. t.1393, - Nils MattssQn & Co, Karduausmakareg. 'a. t ' 3, G., lager af elektrisk svagströms- 1:.-' Meridian, se Meridian, A.-B.. materiel och elektriskaficklaliipor., Te- -'- Merkantila Ingenjörsbyrån. Ing. P. Hus- lef.: a. t , 1'. t berg, Jakobsbergsg. 8" G.; r. t , - Nilsson & Johansson, Mariag. 15, Sö. 'a. t; 8816." Se annons.id~ lktiebolaget Nissens Manufaetudng, Af- _ Metallkompaalet i Stockholm, kontor o. delningskontor,karamell-"ikon~ektyr-, lager Handtverkareg. 9, O.; r. t. '17209, Choklad- o. Lakritsfabr.; Kungsholmsg. a. t '.' ". 2 B, Sthlm 8. ~Föreståndare,R. Wag- _ M. Ftarden, Värme. o. Sanitäranläggn.,.ner-r. t. 191, a:'t. ~5621. 'Fabriken i Kylllililäggn.,'" Hissar, Mek, verkstad, Kneippbaden invid Nörrköpingf!erkst. Rörförsäljnin~, Kungstensg. loll, Va. Dir.. Alex. Melchior;.rlkstel. Norrkö- _ M.Hansens Fabriker" för titlverkning af' ping: 2193 e I /. '11M, Kopal-, Spritfefnissor, 'Glasyrer och ~ Nordeuropeiska Handelskompaniet,»Ne-, Skeppsbotfenfärg m. m.' (Direktör Fritz ko», se Nordeuropeiska Handelskomp. Held), Arsenalsg. 3, O; Nordenson & Lejdström, Herr- r» Dam- _ Miner&lvattenfabriken Dmfvan (J. H. l skrädderi, Holländareg. n. O". Jakobsson), 'I'orkel-Knutssonsz. 14, Sö. - Nordisk Förmedling,.se Nordisk))'örmed _ Miranda, Karlsberg,&,' Co,«se Miranda, Iing,' A. B., och annons, sid (blå). Karlsberg & Co, A. B. " 7'" Nordisk Han del, S6 Nordisk Riandel, A.-B. ~ Mjölkningsmaskinen Omega, Valhallavä- - Nordiska Bankirinstitutet..S8< Nordiska gen 101 n.b., Va. Bankirinst., 'A.-B.' _ Molinderska Konservfabriken, Verkat. Dir. -.Nordiska Bokh., se Nordiska..,\ '1. Herm. Bossell; Konservfabrik o. im- - Nordiska,Filmsfabriken, Kangsg, 19 & port af kolonialvaror en Il'ros. Leveran- 21, O,'.In f' ~' törei"'till Armen och Flottan. Kontor, - Nordiska Herrekiperingen;. dir. Tage F. lager o. fabrik Blekingeg. 63, So.; r. t. 1 Swenson, Hamng. loj Q;;, r. t: 1685, ;3;.t 'l'elegr.-adr:. a.t e e i,,t', 'v' llmolinderbl>.. - Nordiska Kafferosteriet, Hornsg 1153,Sö.;' Monofon, Smålandsg. '20, o.;.r;' t. 6009, re r. t. o: a. t.'38'88. lo", j).1, J a. t , A.ktieboJ,aget Nordiska,Kompaniet, Mortimer Peterson, Agenturlliffär (elekt- A' Hamng. 18 &.20, Sthlm r 7.. h';. riska artiklar), Srnålandsg, 22, O.; a. t. Afdeln.lför: Isifemedel, konditori, blom , r. t.' , ! mor, möbler,lbelysnin~sarmatur, metall- _ Multic (Agenturfirma), G,Ia Kungsholms- "1 inredningar, musikillier,osinskument,, brog.26i, O.; a. t , r. 't..norr 185. tapeter, mattor, möbeltygero: gardiner, _ Mälardalens Te~elbruk,'Argenalsg. 9, O.; sängar o. sängkläder, textilaidt,. dam-. 'a. "'t. 1 02, 202; t. t ,' skrädderi o.konfektion, barnkon"fektion,.!- Mälaremejeriet'(Dls'ponent L.KihIBtrand~. "c Il' klädningstyger o. sybehöli., garjlej'ings' :S;ufvudkontor: Ostermälmsg. 14 AIII, artiklar,,linnevaror, (Almedahls fore O.; r. t. 641, a. t I säljningsmagasin:), -badartiklar., mode- ":-'Mälarepalatset;'se Mälåre~alatset, A.-B. varor o'. hattar, herrskrädderi, herr- -Mälareprovinserna!l' Bank, Drottningg, 5, konfektion o. herrekipering.xeseffekter, O., öppet Filialer: Skeppsbron8, skodon, ur, optiska o. fot~grafiska ar

20 134 Aktieb. Nordiska Kompaulet-Aktieb. P. N. Bergströms Päisvaruhandel. tikl~r, böcker o; papper, guld o. juveler, Aktiebolaget Oxygenol, Birgerjarlsg." 129, bosattmngsartlklar, sport- o. leksaker" Va.; a. t , r. t konstsaker o. antikviteter, hygienisk - P. A. Jonssons Charkuterifabrik, Norrafd. o.fotografia!eljeer, exportafdelning tullsg. 63, Va. samt annonsbyrå.. \ - P. A. Norstedt & Söner Tryckerig.2 St. Aktiebolaget Nordiska Kompaniets Filial: " Drottningg. 86, C. IA.:.tl. Papperekompanlef Lua.v. Rahm, V<I - Nor~isk~ Kreditbanken, se Skand. Kre Trädgårdsg. 19, C. Riks , ditaktreb.. allm. 372 o. 997; telegr.vadr.: -Pakov. - Nor~iska Musikförlaget,. Scholander- Papper, Pappersvaror, Kuverter, Läder- WI~helm ~ansen, Reg~n~.sgsg. 35, C. varor, Kontorsutensilier, Glasvaror, egen - Nordiska Tvatt- och Strykmrattn., Bergsg. Kartongfabrik. 35, C.; a. t. o. r. t '" P f. R B '1 h Kl. N K k - Nordströms Linbanor, Drottning g. lov, - ar ym~rre. ar acn, ara. yr?g. C.; r. t , 15463, a. t Se 2~, C.; a. t. 6310, r. t j pnv. I annons sid. 43. DIr., a. t. Brunkeb Norinder, Hildebrand & Co, se Norin- - Pels & Co, Henry, Vasag, 48, C.; r. t. der.' 77 66, a. t Norma,.Teknisk Fabrik, Dalag, 10 Va. Aktiebolaget P. Brtesson & Co, Afd. - Norrköpings Strå- & Filthattfabrik, ne- kontor, Kgl. Hofleverantör (förost. derlag Drottningg. 5P, C. G. Appelqvist)! Persienner, Markiser, - Norrköpings Väfnadsaffär Norrlandsz. 5 Mek. Rullmarklser, Tält, Tältverandor, C.; filial Götg. 3 Sö. ' b' Flaggor, Rullgardiner Drag- o. Plis se- -N. P. Aspington, Tegmirsg. 28, Va.; a. t. gardiner, Presenningar" Presennings duk,presenninglsolja,regnkläder,häst- - Nya Banken, Vasag. 6, C., Kornhamns- regntäcken, Tornistrar, Markis-,' Tält-, torg 6, St., Barnhusg. 16, C.; öppet Flagg, Gardin- o. Segelduk, Linor, 1/ /2 4, lörd. 1/ Beslag m. m., Klara V. Kyrkog. 10, C.; - Nya Blå Hand, se Nya Blå Hand. a. t. 8269, r. t Nya Pianomagasinet, Smålandsg. 2, O.; - Per. Perssons Väf- & 8tickmaski~, Drotta. t. o. r. t mngg. 21 B, C; verket. Fabrikagr. 3, - Nynäl Villastad i likvidation, kontor i C.. N.!näshamn. r. t. Stockholm 6741, Ny- - Peter Glimstedt, Karduansmakareg. 6 II,.~Iash..12 o. 18, a. t..nynashamn l? o. 18, C.; r. ~. 6719,. a. t ,. - N~ekström, verkst. dir. Bankir E. Ohman - Pharm.aCla, fabrik f. farmaceutiska <!. j.or, Norrmalmstorg 3, C. kemiska :preparat, Riddareg... 30, O. - O. A. Blom, Jarn- o. metallaffär. Scheeleg'. Verkst, DIr. Apot. G. F. G.ronfeldt, 10, C.. I Laborator Apot. Inge G:son Blornqvist ; - Olander, Ragnar, se Olander, Ragnar, A.-B. r. t. o. a, t (Iinjevälj.).. - O. Mustad & Son, Katarinavägen 7, Sö.;!.ktlebolag~t P., Herzog & Söner Kgl. telegrafsdr.: Mustads.... ' - Optimus, fabrik Väsby; försäljningskon- Hoflever~ntor, ~.o~tor~bokfab~lk, ~ltor (A. R. Bildt) Hofslagareg. 51, C. bui~fabnk: PortfoIJ,fabn!r,PartIbokbl!1' - Orbis, se Orbis, A.-B. den, Pr~.vatbokbmden,. Kar~ateIJe, - Orientaliska Kompaniet se Orientaliska Psalmbokforl~g, Boktrycken o. Litogra- Kompaniet, A.-B. '.' flskt trycken. :S;u.fvudkontor: Re~e- - Oscar Julin, Brunkebergstorg 151I, C. nn~sg. 109, Va. Eilial: Centralbokbin. - Oscar Nordlöf, Fabrik för Mossor och.denet Klar~ V. Kyrkog. 5, C. Pälsvaror, Mästersamuelsg. 6111Io IV, - Pickers, se Pickers, A.-R.. C.; a. t. o. r. t Aktiebolaget P. Naumburg & Co (verkst, - O. Schröder, Tomtebog. 22, Va.; r. t. Direktör AI~ert Cederlund), Gas-, yat o. r. t. Va.sa 105 a. t ten- o. Varmelednmgsentreprenorer, - Ost, kontor Dalag. 7; lager' s. g. 4, C.; a. t. Kontor. verkstäder o. utställning, Norr o. 9197, r. t o landsg. 24, C.; a. t , , r. t..,...otto Ahlström! Boktryckeri, Kungshelms , 4562 torg 3, C.; a. t. 5349, r. t. 5 Il. Aktiebolaget P. :s. Bergströms Päls. - Otto Dahlström & <;:0, Kaffe o. Kolonial- varuhandel, butiker Regeringsg. 3, C.; raror, Kafferosten en gros Bredgr. 2, St. a. t. 7590, r. t. 9005, Storkyrkobrink. "" Otto Johnson, Kungsholmsg. 33, C.; r. t. 5530; telegrafadr.: Ottoson. 4, St.ja. t. 1154; kont. Regerings. 3, C.; a. t. o. r. t. ankn. Skan:dinaviens Största Lifförsäkringsbolag: 'FH.UEE

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN

el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN Kumla Tel. Kamrer 134, Kassa och bokföring.,34 g!can dinavi~!ca K 'C fl dita!c tifj. /'ola1flt. Avd.-kontor Oppet 10-14. Telefon 50 Eg n a f o n d e r: 132,000,000 Ekonomiska

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer