F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F/NSPONGS METALLVERKS A.-B."

Transkript

1 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag. 44, Va.; a. t. Aarflot, A., Folkskollär:a., Tomtebog. 17, Va..Vasa?641. _ :M. G., Ing., Birgerjarlsg. 118, Va. Abemus, Hjalmar, Folkskollär., Dalag, 72, _ Alma, Fru, Sybehörsaffär, Tomtebog. 16 Va.; a.: t. Vasa 2~ Va.; a. t ' - Vera, Froken,~rottn~.ngholmsvåg.8Av,C. _ A. G.,. Verkmästare, Tomtebog. 17, Va. - Gustaf, '!. Haradshofd., Advokatkontor Aarsleff, Ejnar, verkst. Dir. för A.-B. Gust. Drottmngg. 11, C.; a. t. 9935, r. t. Holmbloms Kappaffär, A.-B. Kappaffä o ; bost. Baldersg, 12, O. ren Contineutal, A.-B. Magasin Elite, - Allan, K~~te~: kont?r Arsenaleg. 6, C.;.A.:-B. Alfr. Christensens Kappaffär. Svea. bost, Lldmgo- BreVlk; vagen 116IlI, Va. - Allan! &.Co" Kommanditbolaget, Sthlms Aastrup, Ph., Aese.ssori Svell-Hofrätt, Jung- Emissionekassa, Arsenalsg. 6, C.; a. t. frug. 28IlI, O.; a. t. Österm. n ,. r. t.,7 44, 1790, ' _ Oskar, Hattmak.,' Scheeleg. 11, C.; a. t. -: AnnaEhs.~beth,Konsertsång:a,Drottning- Kungsh holmsv!!:!\'en8 A, fl. Abarona Expressbyrå 'Carl Bergqvist) Plem- - H. W., Tjänsteman I Sveriges Riksbank, ingg. 41, C.; a. t ' Drottninghohnsvägen 8 A v, C.. _ Fruktaffär, Flemingg. 41, C., o. Kungsg. - Valborg, A1J.kefru,Drottningholmsvägen 92, C.; a. t A v l C.; a. t Abbe, F. H., Lärorerksadjunkt, Ringvägen Abner, Erik, Handl., Regeringsg. 61, C.; a. t. 14, Sö. 5587, r. t A-B-C.Exl'ressen, Narvavägen 23 O.Dj. Abraha~sen, C. G., Ombud för Rikstelefon, r. t. W 25. "Va tii!~nnag. 69, Va'i r. t A. B. C. TlI,bellen utg. Bruno Biehl Up- - C. T., S~okapten, S:t Etiksplan 6 BIl, Va. landsg. 5, C.;' r. t. o. a. t. 9453:. - John, Bjökapten, Södertörns villast. 77. AbeIs, Louis,. Advokatbyrå, Regeringsg.. 5, '1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. C.; a. t. 5552, r. t. 3. Kontorstid: ~ , konsultationstid 1-2. Inkas- - K. E., Agenturaffar, Manufaktur o. Hvita soafd., Juridiska afd. m. m. varor, Scheeleg. 2?, q.; a. t _! C.,~lbert, Bokh., MaJorsg'. 6, O. lae,., Belysningsartik ar ör gas o. elek- _1 Remhold... ChefförHagaTrädgård,Sthlm3. tricitet samt fotoartiklar, Storkyrkobr. 8, _2 Gustaf, Direktör, Norrlandag. a II, C.; Si.; a. t , r. t Telegrafadr. : r. t.47 02, a. t »essabel». _2 Arvid, Faktor, Fagersjö. _2 F., f. d. Flaggunderoff., Björngårdag. lb Abel, Isidor, Välterlångg. 62, St.; a. t. Sö. ' _1 Å., Fru, Finbageri, Timmermansg 24 Abelee?, O., Lager af Cyk~lgummi,Drott. Sö:; a. t i.mngg. 51, C.. _2 Anna, Fru, Jlkärgårdsg. 1~ St. Abelm, Lotten, Generalska, N. Blasieholms- "",1Anna, Fru, Ostgötag. 19, Bö.; a~ t. Söhamnea 15, C.. der R. Z.,' Ingenjör, Malmskillnadsg. 87III, C. _1 Emma Fru Kammakareg 38 Va' a to - HL Kapten, Linneg. 9, & 11, O. '16845.'.',.,. i F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. SIlRIDAR.IlSANSQATAIt(

2 116 Abrahamsso'n~Adamsson 1 Abrahamsson ~-----_. ; 2 Abrahamson. Abramson, Anna, Fru, Norrtullsg.l0 r. t A, Va.; _l Maria, Fru, Observatorleg. 13, Va.; a. { - Elin, Fru, Drottningg. 82 1I, C.. Vasa B., Handl., Döbelnsg. 69 1I, Va. -' Sofia M., Fru, Surbrunnsg. 17, Va" Abramsson, David, Antikvitetsh. Nybrog. 42, _l Bernhard, -Frukthandl., L:a Nyg. 14, St. O.; a. t ; bost. Tomtebog. 38, _l Augusta, Fröken, Brodös, Holländareg. Va.; IL. t , -' 26 A, Va.. - H., Konduktör, Luntmakareg. 67, Va. Ebba, Fröken, Heimdalsg. 1, Va.; a. t..åccldeus-tryckeriet, äges af Erh. K. Litzen, Hornsg. 96 1, Sö., a. t ' Eva o. Eroy, Fröknar, Kammakareg. 38, Acetylenaffären, Nordiska, Regeringsg. 37",\ Va.; a. t C.; r. t , a. t ' -' K., Försäljare, Dalag. 3pv, Va. Aeharius, G: O., Änkefru, Kommendörsg. -' Emil, Grosshandl., Mästersamuelsg. 35, 42 UI O C.; r. t. 1303, a. t Aehsner, Kari, Inspektör, Götg. 69, So.; r. t. -' Leon., Grossh., kontor Fredsg. 10, C.; l bost. Saltsjö~aden... d Ackermal\, F. V. E., Murare, Flemingg. 79 C, - F. K., Gymn. du.. Hjärneg. 9,. 3 1 /. tr., C.; a. t. Kungsh _l J. A., f. d. Handl.,.Kammakareg. 38, Va. Ackordsbyrå, A.-R Argus, Hagag. 3, Va.; -' Ida,Kafe,Observatorieg.16, Va.;a.t a. t , r. t. Vasa _1 Aug., Kamrer, Hornsg. 33 B, Sö.; a. t, Ackumulator- Fabriksaktiebolaget Tudor, ;-' Harald, Kontorist, Götg. 83 D'", Sö.; a. t. Kungsholmstorg 14 IV, Sthlm 1; a. t. Söder , 24944, r. t. 5883,5932; kon- _10, Korresp., Berzsg. 16, C. terstid 9-5, lörd _1 L., Landtbruk., Hjärneg. 9, C" Ackumulator, Tekniska Byrån, inneh. Ing. _I C. A., Målare, Narvavägen 35, O.Dj. Ax. Adolfson, Hamng.38 III, C. _II C. O., Målarmästare, Luntmakareg. 40, Aeta Mathematica,hufvudred. G. Mittag-Leff- C.; a. t. Brunkeb. 4 O!i, ler; red.-sekreter. E. Phragmen. _I A., Möbel- o. Antikaffär, Mtstersamuelsg. Acus, Handels- & Fabriksaktieb, Tillverkn. 10, C.; a. t af nålar för stick- o. virkmaskiner; _II Otto, Notarie, Charlottenburg, Sthlm 4. säeknålar, segelduksnålar m. m. Fabrik _1 ~llders Aug., f. d. Poliskonst., 7odegatan Bergsg. 29, C.; r. t ; kontor Bir- 3 1I, Hjorthagen. gerjarlsg. 29, C.; r. t o , _1 Siri, Postexp., Sibylleg. IF, O. a. t Telegramadr.; Acus. -' Knut O. A., Redogörare,R.agvaldsg.19, SÖ..A.damsen, W. & D., Fröknar, Stockholms- _1 G. R., Snick., Flemingg. 64 ~ C. vägen 7, Råsunda; a. t. Rås _l T. D, J. A., f. d. Stationsinsp., Parkg. Adams Express, Handtverkareg. 12, C.; a. t. ls,b, C. _l Arthur, Tandläkare, Sibylleg. 11, o , r. t O.; Adams Fönsterputsningsbyrå,Handtverkareg. rå.dfrågningstid 1/22;.LI/t3; r. t. 5004, 12, C.; a. t , r. t a. t _2 O. T., Vaktm., Klara N. Kyrkog. 20, C. 1 Adamsaon: 2 Adamson. _1 C. F., Verkm., Årstadal 14, Liljeholmen; - a. t. Liljeh _l E. M., Fotograf, Brännkyrkag. 3, ~ö. I _1 Carl ~., Vinhandl., Narvavägen 16 1 \ -: Ale:z:and,ra, F~u, Banärg. 4 1I, O.D;. O.DJ,; a. t , r, t. Osterm, Ellen, Fru, Vmkelg. 3, O. _2 Gnst., Åkare, Karlbergsvägen 85, Va.; _1 Hanna, Fröken, Förest.a, St. Nyg. 44, St. a. t _1 A. O. E. Fröknar, Västmannag. 7l n. b., Va.; '_!s, Axel, 4..keri, Karlavägen 16, (J.. a. t. Vasa _l Helen, Ankefru, Brännkyrkag. 30, Sö.; -" J. R., Ingenjör, Danviksg. 10, So.; r. t. a. t. Söder _1 Inga, Ankefru, Hornsg. 33 B, ss., a. t. _l R. H., Köpman, Flemingg. 73 III, C.; r. t. Söder Kungsh. 92, a. t.' Kungsh ' Otto, Nybrog. 21 II t.. v" O. _l C. G., Lärare, Lilljansplan 4, O. \ _l Runo, se Arbing, R. _Il Maria, Fru, Modeaffär, Folkungag. 89, Abrahmsen, Herman, Civiling.. Idung.ä!", Va.. Sii.; a: t Fred., Sjukgymnast, Sveavägen 66 II, Va.; _l Emil F., Målare, Roslagsg. 13, Va:. a. t. ~:i9 95. _1 Nils, Aktieb., Sjukvårds- o. gumilllaffår, - El Tira,.Ankefru, Hornsg. 50 A, Sö.; a. t.. Central palatset, C.; a. t , r. t Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: TH ULE

3 Adamsson -Adolfson.,111 1 Ad s. 2 Ad. --o Adlers Kartongfabrik, inneh. A.-B. Pappersam son, amson.. kompaniet, Valling, 33, C.; r, t. 8915, _2 E. A., Snickarmäst., Engelbrektsg. 12, O.; a. t ~:. I a. t. Osterm Adler, K. K., LOJtn. v. V. V. K., Hornsg.34, _2 E. A., Snickerifabrik (Petterson & Alms Sä.; a. t. Söder 44'13. Eftr.) Engelbrektsg.16, O.; a.t A.rvid,Västmannag.26,Va.;a.t.Vasa4641. _~ O. W., Stämningsman, Vikingag. 6, Va:; Adlerberg, E. G.. A. S., Järnv.-tjänsteman, a.~t. Vasa 32 öo.", Solnavägen 119, Va. _, J. O., Åkare, bost. Renstjernasg. 16 III, So.; Ad1ercreutz, P. T. F., Amanuens, Artillerig. a. t ; kontor Skeppsbron 16, St. 8, O. (Kiosken); a. t o. 2781,r. t Bolivar. Grefve, Fil. kand., Tattby, Salt- Adde, Erik A., Banktjäpsteman (Skand, Kre- sjöbaden. - ditaktieb.), Torsg. 48, Va.; a. t Jeänna, Grefv.a, V. 'I'rädgårdsg. 15, C. _ Gtistaf,l.:e Bibliotekarie v. K. Biblioteket, - A. T. C., Löjtnant, V. 'l'rädgårdsg, 15; C. Brahag. 51, O. Adlers, V. F., Bokforlägg.,Dalag. 20, Va.; _ Anna, Folkskoltär.a, Folkungag. 93, ss. a. t. Vasa 748. _ Stina, Skolkökslär.a, Verdandig. 3, O. - Ossian,' Direktör, Odeng. 49, Va. _ Ivar Styrman, Krukmakareg. 48, Sä. - Lotten, Ankefr]l, Barnhusg.20, C. _ Gerda, Ankefru, Björngårdsg. 6'V, Sii.! Adlersparre, H., Öfverstinna, Handtverka-" Adelborg, J., Friherrinna, f, De Geer, Fred- reg. 90, C. " -, rikshofsg. 4 III, O.Dj.; r. t ~. Adlerstam, N.G.L., Tjänstem. (Sthlm.s Han- _ Louise, Fröken, Fredrikshofsg. 4 III, O.Dj.; delsb.), Sibylleg. 9, O.; a. t. Österm. r. t \ _ F. O.,. e. o. Hofr.snot., Kommendörsg. Adlerstråhle, C. F. A.,. Löjtnant. v. Flottan, 34, O. Skeppareg. 5, O.D}. Adelgren, V. C. E.,' Musiklärare o. piano- A. ~. Th., Major i Göta lifg.., Stureg. 58B, stämmare, Måstersamuelsg. 45 A, C. O.; a. t. 1::l735, r. t Adelsklt1ender, se Sveriges Adelskalender. Adlerz, G. A., Lagerbitr., Bryggareg. 37, C. Adelsköld, K. F. T., Dir., Valhallavägen Adlings Byggnadsbyrå, A.-B., Drottningg. 8, 107, Va.; r. t C. - -r E. V. K., Kapten, Helsingeg. 18; Va. Adlirrg, Axel A:son, Ing., Drottningg. 8, C. _ Gustava, Majorska. Styrmansg, 17, O.Dj.; Adlivankin, Manja, Fröken, Sot Eriksg. 23 C. a. t. 2663'4. - E., Ankefru, S:t Eriksg. 23, 6. Adelswärd, Reinhold, Frih., Tjänsteman i Administrator, A.-B., Fredag." 2, C. Järnvägsstyr., Ostermalmsg. 46 III, O. Adner, Erik, Handl. (spec-), Regeringsg. - A. r., Frih., förutv. Statsråd, Storg.59, 61, C.; bost. Greftureg: 23 m, O. O.Dj.; a. t , r. t Adulf Fredriks Barnhem för flickor, Salt- Aden, Fredr. Wilh., Ing., Kungsg.?lIII, C.; mätareg. 3 A, Va. r. t. 4055, a. t. Kungsh Adolf Fredriks Expressbyrå, inneh. Carl _ Gustaf W. B:>. Kungsg. 'l1 III, C.; r. t. Rolf, Uplandsg. 11, Va.; a. t 4612,; 4055, a. t. Kungsh r. t Adjutor, Nya A.-B., verkst. Dir. Karl Lind- Adolf Fredriks Folkhem, se Vasastadens blom. Tuleg. 35, Va.; a. t , r. t. Folkhem. ) Adolf Fredriks, Församlings Bibliotek- se Adlers Agentur, Aktieb. Svenska.åutomo-L. Församlingsbibliotek. bil Komp., Automobiler m. m., Vasag. Adolf Fredriks Glasmii.ste'ri (inneh, L B. 23 & 25, p.; a. t. Hl03, r. t Engström), 'I'unnelg. 3, C.; a. t Adler, Cis,imir, B~n~tj:man, Engelbrektsg. Adolfson, Ester, Fröken, Damskrä~~eri, Up- 20. O.; a. t. Osterm salag. 16, Va.; a. t. Vasa B 0V. - P. Disp., Uplandsg. 52, Va.; r. t. Vasa Ax., Ingenjör, inneh. af Bar-Lock-In- 1379, a. t. Vasa stitutet, Bar-Lock Skrif- & stenograf. - -Tengman, 4-nna, Fru. P{ivatanstalt för byrå och Tekniska Byrån Ackumulator, sjukgymnastik O. massage, Hornsg. 34" verkst. direktör för Aktieb. S. Garmann Si.; a. t. Söder Clausen, Hamng. 38 m, C.; r. t. 753,8566 -; Hulda, Fru, Bondeg. 73, Sä. o , a. t. 8566, o. 9602; - Harald, Ingenjör (Stockholms Södra Spår- Telegr.-adr.: Axator O. Garmclaasen ; vägsaktieb.), Skogsvägen 11, Enskede. bost. Kungsklippan 5v, C.; r. t , - M. S., Kamrer, Kammakareg. 39,C. a. t Thure, KamrerjHornsg. 61, Sö."; a. t. Sö- Sv., Köpman, Brännkyrkag. 55 'V, Se.; der rikstol. Söder FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDARESANSGlATAN

4 118 Adolfson-Afzelius. Adolfson, Amanda, Änkefru, Humlegårdsg. Afbrottsförsäkringskontpr: 8, O.; a. t Sturån, P., Kat. V. Kyrkog. 4, 8ä.; - Mimi, Änkefru, Hornsg. 411, So.; a. t.»n orrlandn; r. t. 6575, a. t Söder Affärsvärlden, Kontor o. red. Norrlandsg, 16, Adolfsson, S. A., Biljardägare, Östermalmsg. O.; r. t o , a. t , O.; biljard St. Vattug. 7, O. Afiifvande af smärre husdjur, se Anstalt för. - Regina, Cigarraffär, HolIändareg. 2, O.; Aftonbladets Bok- och accidenstryckeri, Klar. t. 9486, a. t ra V. Kyrkog. 7, 11/ 2 tr., Sthlm 1; a. t. - G. A., Detektiv, Kindstug. 3, St. o. r. t. namnanrop. <IAftonbl'adet«. - Anna, Folkskollär:a, Artillerig. 12, O.; Aftonbladets Klichåanstalt, Kl. V. Kyrkog. a. t , 2'/2 tr., Sthlm 1: a. t. o. r. t. namn- - G. K., Fröken, Artillerig. 12, O. anrop:»aftonbladet». - Axel F. E., Kontorschef, Rörstrandsg.6, Aftonbladets Redaktionsbyrå, Klara V. Va.; r. t Kyrkogata 7, 2'/2 tr., Sthlm 1; ö.ppen - G. A., Poliskonstapel, Prästgårdsg. 38, hvard. 9 f. m.-5 e. m., sönd..9 f. m.- So.; a. t. Söder e. m. Hufvudredaktören träffas i - G.E.,Postvakim.,Vegag-.8l!, Va:;3.t redaktionsangelägenheter säkrast C. J., Blekingeg. 20, 8ä., f. m. och '/23-'/24 e. m. Red.vsekr.s A.dresskalender, Stockholms; utgifvare mottagn-tid f. m. Aktieb. Centraltryckeriet i Stockholm, Räkenskapskontor jämte Huf. Vasag. 16 & 18, Expedition och Re- vudkontor för annonser, prenudaktionsbyrå Klara Vattugränd 1i/,0., meration o. expedition, Kl. V:a öppen under Jan. kl. 9-8, Febr.- Kyrkog. 7, en half tr., Sthlm 1; öppet Sept. kl. 9-5, Okt.-Dec. kl Te- 9 f. m.-1/28 e. m.. lefoner r. t. 5388,a.t Filialkontor för annonser,. Adrianson" ~., Gtossh., Agenturaffär, kon- prenumeration och expedition, tor Q. bost. S:t Eriksg. 14, K.; r. t. Brunnsbacken 6, 8ä., öppet 9 f. m , a. t ', 8 e. m.. - Julius, Handl., Västmannag. 66 Va. Afton-Tidningen, redakt., kont., tryckeri - Julius, Speeeri- o. kaffeh., Su~brunnsg. Drotiningg. 83, Box 160, Sthlm 1; riks- 28, Va.; a. t. 9167, r. t tel. 5725, , allm, tel. 5442, A.driansson, Ella, Fröken, Volmaryxkullsg Utkommer 7 ggri veckan. 15 B, 8ä. Prenumerationspris pr år 17 kr. med Advoka~byrån, Stureg. 6 li, O.; v. Hårads- en daglig landsortsupplaga till årshöfding Victor Wennerholm. pris 10 H., samt en halfveckoupplaga Advokatbyrån, Bru~kebergstorg 12 H z O.; till 3: 50 pr år. (JUllS kan:d:e Tjerneld och Morssmg); Afzeen Gustaf, Kartograf, Bragevägen 12Il, kontorstid 10-4 alla söckendagar. O.; a. t. Vasa Advokatbyrån, Drottningg. 28, 'O., v. Härads- Afzelii elementarskola för flickor, ~ibliohöfd. John Loden; kl. 1;.10-4 e: m. teksg. 32, O., Advokatbyrån, Kungsg. 66 u, O.; Jur. ntr, Afzelius, Anselm Em., Arkivarie, Odeng. kand. Sam Ihren, kontorstid '/tl'o-5;. 65IV, Va.. r. t o , a: t. '9382 o. - Allel; Assessor ~ Svea Hofrätt, Öster ; se annons sid. 69. malmsg. 231, O.. Advokatbyrån Louis Abel, Regeringsg, 5, O., - A. O., Bankokommissarie, Banerg. 121, kontorstid '/210-4, konsultationstid O.Dj Karl, Fil. Iie., Dalag. 40, Va.; r. t.yasa 47. Advokatfirman A.-B. Billig Rättshjälp, Ad. - Maria, Fru, Nybrog. 53rv, O.; a. t. Österm. Fredr. torg 8, ss; r. t. 9056, a. t _ Mathilda, Fru, Sveavägen 108, Va.; r. t. Advokatfirman MartinelI & Sandström Kre- Vasa 533. ditreformföreningens för Sverige' Huf- - Elin, Fröken, Braheg. 50, O.; a. t. Österm. vudkontor, Arsenalsg. 41, O. (Bank ~' ) A.-B. Södra Sveriges hus); Allm. tel.: - Harriet, Fröken, Sibylleg. 381V, O.. inkassoafd. 5727, jurid. afd. 1~ 35 0'. - Fridlef, Godsäg., Bjorthagsvigen 9, Q. soliditetsuppl.-afd. 6255; rikstel ; - Gunnar, Grossh., Östermalmsg. 84, O.; " a. t. Vasa 10222, r. t JAeron&utiska Sällskapet, Svenska, Nybrog. - Per! HandI.,Blomstervägen 5,.App'el- 3, Sthlm 1; r. t ; telegrafadr.:. VIken; rr t.. 'Franebergsbro 3S'.»Aero»... - A. G., Kausbrad, Styrmansg. 11 Il,O.D". Skandinaviens, -- Största Lifförsäkringsbolag: THULE ;..' \ '-

5 Afzelius- Ahlberg. f 119 Afzelius, l. :M:son, Lärov.-adj., Boslagsg. Ahlberg, C. E., Apotekare, 'I'orstensoneg; 6,, 15, Va. 'I' O.Dj.; a. t Arvid, :Med.' dr, Strandvägen 9, O.;hvard - Karl, Apotekare, inneh. af Apot. Hvita 8,45-10 o. 2-1/24, Sön.- o. helgd. 'Björnen, Storg. 12, O. ' 'MO-lO. (Juni-aug. hvard, 1/ C. A. Hakon, Arkitekt, Styckjunkareg. 7, /24). ' O.; a. t. Östorm ,.Ivar, President, Kungsg. 66, G. - Lisa, Bagerifirma, J akobsbergsg. 34, G. _ E. A., Ankefru, S:t Eriksplan 6 BlI; Va. (inneh. Fru. Lisa Nilsson); a. t Agardh, Hedvig, Fru, Kommissiönskontor. O ; filial Nybrog. 50, O.; a. t. Borneg. 40 1, Sä.,.' _ Karl, Köpman, Upsalag. 5~1Iö. g., Va. - Ivar, Bibliotekarie, S:t Eriksplan 6 A I, Agell, N. G., Löjtn., r Karlbergsvägen nu, Va.; a. t. Vasa Va.; r. rt, l-a. F., Bokh., Pilg. 24 1II, G.; a. 't. Kungsh. Agencia de lapapelera Espanola, Arsenalsg , G. ' - Axel A., Bokh., Björngårdsg. 15 1, Sä. Agenturbolaget Skandinavlska Produkter, - K, Ludv., Bokh., Vegag. 6 m, Va.; a. t. Parti-, agentur- o. Kommissionsaffär, V,asa , Centralsaluhallen, G.j r. t. o. a. t ; -s, Josef, Eftr.) Boktryckeri, inneh, ~ru tel.-adr. Produkter.. Augusta Anlberg, Österlångg. 24, 'St.; Agenturfiqnan Nils Boije, Kommendörsg. bost. Kammakar,eg. 41, G. 15, O. ' - Ellen, Borst- o. Kammagasin, Stureg. 6, Ager, Adolf, Vaktm. i Sveriges Allm. Konst-,O.; a. t för., V:a Trädgårdsg. loj, C.,. - Nils, Byråchef i K. Järnvägsstyr., N. Agge,J. M., Lätov.-adj., Kammakareg. 35, G. Blasiebolmshamnen 17, G. Agnell, G. A., Byggnadsing., ko.nt. ~iblio - K. J:, Br:råing.. v. Statens Järnr., S:t teksg. 6: r..t ; bost, Birgerjarlsg. Enksg.,96, Va A, Va. - Ax. Bernh., Dir., Ynglmgag. 15, Va. Agra Margarinfabrik, Långholinsg 21, Sti., - Fritz, Dir. för Sthlms Privata Musikkonkontor s. g. 20. '.f- servatorium, Saltmätareg. 3 B, Va.; a. t. Agrelius, O. M., Direktör, Tegnårslund. 8, Va Agrell, Nils, Fil. mag., Solnavägen 125, Va. - J. L., Dir. för,sthlms Borstbinderiaktieb., _ Amalia, Fru, Yegag. 14, Va.. ' f Götg. ~6, Sä. ' _ Elsa, Fröken, Malmski,lpadag. 42 III, G. - K. J., Direktör, Upsalag. 14J, Va.; a. t. _ Siri, Fröken, Nybrog. 50,' O., 20645, r. t. Vasa 83. _ C., Källarmäst,.Drottningg. 114, Va.; - Signe, Polkskollär:a, Upsalag. 14J, Va.; a. t , a. t , r. t. Vasa 83. _ G. A. Maurit~, Telefonkontr. (tjän,ste~ - A., Fru, Kammakareg. 41, G. rum Skeppsbron.2, St.; r. t. 2947;) - Agnes, Fru, Västmannag. 71, Va. bost. Kungsb. hamnplan $, G.; r. t. 2420, - J oseflna,» Fru, ';I'orJiel-Knutssonsg. 2lP, Agren,NilsJ., Byggn. ing., Uplandsg.54CII, So., a. t Va.; r. t. Vasa 1888.', - Maria, Fru, S:t Eriksplan 6 Al, Va. _ Alma, Fröken, "Tapisseriaffär, Klara- - Anna o. Sigrid, Frökpar, Tuleg. 10 li, Va.. bergsg.40, G.;bost. Hjorthagsvagen 7, O. - Greta, A. Britta o. Dagmar, Fröknar, -'Sigrid, Fröken,T~pisseria1!är, Bryggareg c I _Kommend~.rsg. 25 IV, O.; a. t , G.j bost. Hjorthagsvägen 7, O. - Anna H., Forestand:a v. Tysta,skolan, _ AIlna M. O., Husäg:a, Idung. 7, Va.. 1 Lidingö villastad va. t. Lid. 418 eller _ Karl, Ingenjör, Vid~rg. 5, Va. 410, r. t. Lid 'frä~as!iäkr. hvard. _ C. G. A., Vaktm., Mastersamuelsg. 44, G. kl f. m. af Agri, O., Major, Birgerjarlsg. 79, Va. - Hildur, Gymn.-dir., ex. sjukgymn., Up-. Agå-Duplikatorn, Brunkebergstorg.13, G.; salag. 14', Va.; r. t. Vasa S3, a. t r. t , a. t., 7 215o. 826 LiJjevälj. - Carl L., Handl., Frejg. 53, Va.i.a. t. Ahl, Lovisa, Fröken, Stureparken 11n.b., O , r. t., _ E. A., Hand]', Birgerjarlsg. 113B, Va. - C. O., Ingenjör, Bränukyrkag. 185, Sä. _ H., Handl. (speceri), Götg. 99, Sä.;(bost. - Carl J., Inkasser., Brännkyrkag.14S, Sä. Ringvägen 10.4, Sö.' - Ingeborg, inneh. Pensionatet Vegetus, Ahlander, H., L. M., Änkefru, L:a Vattug. Biddareg, ~OIII, O.; a. t , G. \ - 8&Ohlssons Instrument Aktiebolag, kon- _ se äfven Alander. tor, musikförlag o. fabrik för till". af Ahlbaum, K. K, Revisor i Generaltullsty- blåsinstrument, trummor, signalhorn relsen, Hornsg. 3S BIII, Si!... m. m., Sibylleg. 10, O. FINSPONGS METALLVERKS 'A.-B. SERIDARESANSGATAN

6 20. Ahlberg-Ahlin. hlberg, F. O., Jär~affär/'Ostermalmstorg~ AhIborn, K. E.~ Kontrollör i K. TullT., Väst- 6 (Sibylleg.), O.; a..t, 7887, r. t. 7, \ marmag. 31V, C.,., ankn. f t. bost. - e. G., Öfverste, Grefmagnig. 4, a.dj. r. J. A., Lektor, Grefg: 10, O.Dj. Ahlbäck, E. M. A.; Damskrädd., Margareta- -j' VI. ktor E., leg. Läkare, Karlbergsvägen vägen 29, Enskede. 58, Va. Ahldin & Nordström, Byggmästarefirma, t: M., Lärar.a, Högbergsg. 30, SÖ'.; a. t. Små.landsg.28, c; r. t , a. t Söder 885'. Ahldin, H., Byggnadsing., Riddareg. 62, G., Löjtn. i arme», Förvalt. o. Väbel vid. O.Dj. Krigsskolan, Uppsyn-man v.karlbergs - C., Charkuterifabrik, U.plandsg. 78, Va.; Kungsgård, Karlbergs slott, S~hlm 21; _ a. t. 4645, r. t. Vasa 125p... r. t , a. t von Ahlefeld, C., Braheg. 34, O. r J., Löjtn., Grefg. 41, 6J. åhlån, A., Lektor, Holländareg. 27 Ill, Va. David, Musikdir. o. S,ånglär., Västman- Ahlenius, G., Brefbär., Bondeg. '6, Sö.; a. t. nag. 92 V, ya. Söder I: P., Polios, Surbrunneg. 37,. Va. - se äfven Alenius.... I Aug., ~ad~an,.~torg..21, O.; a. t Ahlfeldt, A. R., P.a~toratsa~J., Katarina V. I Eva, Skolkokslar.a, PIJg. 24, C. Kyrkog. 8, So. - Olof, Skulptör, Luntmakareg. 79, Va. - Albin, Blekingeg, 12, Sö.; a. t. Söder IIP. J. Wald., Tjänstem., Drottningholms- Ahlfvengren, F. E., Lektor, Sveavägen 92, vägen l A, C. Va. Robert, ~ryckerimaskiner o. -materiel'l --A-h ~I-g-r-e-n-;-2-A-I-g-re-n Klara S. Kyrkog. 6, C.; r. t. o. a. t... I T A. L., Yerkm. Gö.~g. 20, ss. " _1 Josef Wilh., Banktjänstem., Ostgötag. 66, T Anna, Ankefru, Hogbergsg. 30, So.; a. t. So. -,. Söder 8 8~... o u ". -':1 Alfr., Cigarraffär, Malmskillnadsg. 11, :C.; -.L O. A, L., Björngårdag. 9 A ) So. a. t se äfven Alberg. _1 Olof, Damskrädderi, Birgerjarlsg. 29u, C.; 4.hlbin, Gust., JOUrnalist,..Sv. Dagbladet; a. t I b.?~t. Snäc~vägen 40,. Appelviken. 1 _1 & Skoglund, Elek.tro-me~anisk verkst., t -se afven Alblhn o',/albm. Hornsg, 110, So., a. t hlbom, S~en, A'pote.K:~re, Handtverkareg. -: genriet~.e, F;u, ~refmagnigi1 8,.0~Dj. 38, C., a. t. Kungsh J., Hofråttsråd. Nybrog. 41, O.. T Elin, Fröken, Lärar.a,?reftureg. :pv, O: -: JU,lius, Kapten, Grefmagn~g. 4, q.dj; -I e. G., GrOsS.h., Birgerjarlsg. 95, Va., - M. T., Kapten, Grefmagmg. 8, O.DJ. r. t. 1402, a. t _1 Nils, Kontorist, Katarina Bang. 15, Sö. I F. E., Grossh., Odeng. 11, O.; r. t _1 R., Notarie, Braheg. 22m, O. ::r Waldemar, ~~ndelsbokh., Storg. 22 1,O.Dj. -; Axel, Polismau, Luptmakareg. 53, Va. Aug., Ingenjör, Norrtullsg. 9, Va.; r. t. - Karl, Skom., Österlangg. 45, St. I Vasa 465. _1 J. A., Skorstensfejareverkm., Sveavägen ig. v., Målare, Västmannag. 75III, Va..94, Va. N.G., Tjänstem., Kungsklippan 7 B, C. _1 J. A., Skrädd., Luntmaka.reg.. 15, C. Edv.,.Tlgförv~I~., Riddareg. 13, O.(Artil- :-1 Nils O., Snick., Storg. 29, O.Dj.; r. t. \ Ierigården); 1. t Österm j & Co, Vin- o. spirituosaaffär. inneh. Anton _1 Johan Fredr., Vaktrn., Kocksg 35 Au, Sö. och Herman Bexelius, Götg. 46, So., _1 A. O., Verkm., Bondeg. 73 A, Sö. kontor Folkungag. 6 A, Sö.. _1.A. A., f. d. Angb.befälh., Horneg. 70, I Ernst, XylQgraf, Döbelnsg. 11, C. S,ö.; a. t. Söder Fredrique, Ankefru, Greftureg. 71 IV, O. _11., Ankefr!J, Malmskillnad g. 11, C' I : A lborg, G. L., Auktionsvaktm., Valballa- _1 Mathilda,Ankefru,Fredrikshofs/;'.5,0.Dj. vägen 95 1 ö. g., Va.; a. t _1 Olof, Öfvermaskinist, Väatgötag. 9 e, Hugo, HandI. (köt~~, fläsk- o. viktualie-), 1 So.; r. t. Söder 793. Grefg. 11, (J.DJ., bost. s. g. 61, O. - A., Bellmansg. 7, So. -"Gustaf, Kriminal konstapel, Dalag. 74A1, _1 Carl, Hötorget lqiii ö. g., C. Va.; a. t. Vasa _1 Claes, Frejg. 23, V'a. - Aug;, Sl,l;räddare, Uplandsg. 49, Va. 1 Ahlin' 2 Alin! - Mana, Ankefru, Braheg. 28, O.;,_., - John, Regeringsg. 40 Ill, C._1 E., Advokat- & Privat-Detektivbyrå, Ah'lborn, Gerda, Fröken, Drottningg. 95 CIII, Hamng. 9, C.; telegr-adr.: Nilha; a. t. J Va.' ~ , r. t ~kandinaviens Största Lifförsäkringsbo~ag:THULE' (

7 Ahlin-Ahlsell. I A-h--li-n-;-2-A-l~i-n Ahlmann, H: W:son Docent, Östermalmsg. 18 1v, O.. _I K., Agent, Hagag. 56, Va. - W., f. d,; Öfverst~, Östermalmsg. 18, O.; _1 J., Bagare, Flemingg. 50, O.; a. t. 45'56. a. t. Osterm , r. t. Österm _1 Gust, E., Banktjänstem.,. Volmaryxkullsg. Ahlmark, Hjalmar, okh., Ammunitionsfab., 11lI, Sö. Marieberg, O..' _1 C. J., Bokhandelsmedhj., Mästersamuelsg. - Ragnar, Handl., Humlegårdsg.. 10, O.; 30, O.; a. t. Brunkeb bost. Helsingeg. 9, Va.. _1 E., Direktör, kontor Hamng. 9, O. - Sigurd, Jur. stud] Uplandsg. 6P ö. g., Va. _1 J o~., Direktör, Kaptensg. 9, O:; a. t. A.hlm.~rk, ~xel, ~onsult. b;rggnadsingen- Osterm. 798, r. t jör.iegit, bygg.,drottnmgg. 95 D, Va.; _1 O., Direktör, Linneg. 56 1If, O. r. t C efs- o, kontrollantskap, _1 A., Fröken;' Barnhusg. 4 11, O. besiktningar, ärderingar, kostnadsbe- _2 Emil. Grossh. (Skeppsbro Vexelkontor), räkningar, mätningar. J Skeppsbron 28, St.; r. t. 3542, a. t. Ahlmer, Alma, Cigahaffär, Prästgårdsg. 38, 28J 52. Telegrafadr.:»Stjernan». Sti.; a. t. 187{.. Emil, Handelsres., a. t. Vasa se älven Alm~r..1 Ahlner,A.,Lokom.fo.. are,vastmannag.47, Va; _1 Vanadisvägen 28, Va.; _I C. O., Handl., Holländareg. 21 A, Va.;. bost. Kungstensg. 28 A, Va. 1 Ahlquistj 2 A.hlq ist; 3 Ahlkvist. _1 J. O., Journ., Upsalag. 7, Va.; r. t I -- _2 E. W., Justerare, Bellmansg. 32, Sö.; a. t. _2 Elis, Agent, NYtttorgsg. 21 B, ss., a. t ' Söder _1 K. R. 1., Kapten v. Intend.-kåren, Öster- _2 O. A., Bankkam er, Östermalmsg. 69, O. malmsg. 8. O.. _2 Helga, Folkskoll ir.a, Nytorgsg. 21'B, Sö. _1 S. L., Kassör, Sigtunag. 12, Va. _1 W., f.d. FOlkskolrär:a, Fru, Rensa, ~O, Va. _1 H., Kassörska, Tuleg. 38, Va. _2 A. E., Fotograf rtillerig , O.; a. t. _1 Josef, Köpman, Regering,sg. 42, O.; a. t. Österm , r. t ' _2 -Aug., HandI.. H~rnsg. 92,. Sä... _2 E., Med, doktor, Professor, Greftureg. 73, _1 A. B., Ing., Stu reg. 52, O.; a. t. Osterm. O. Gör sjukbesök. Anmälan till tagning endast per telefon mot f. m. _1 David, Järnhan 1., Götg. I 13,' Bä. \ 1 Robert A., Notarie, Drottningholmsvägen _1 Alfrid, Kanslist, Rensg. 10 Il, Va.; kon- 8 A,m, O.; a. t. Kungsh. 510, r. t tor Parmmätaeeg. 13, O.; a. t _1 Hjalmar, l:e Postexp., Rörstrandsg. 6 V, _2 O., Konditori (jnneh. C.IF. Ahlqvist), Va... Stureg. 42, i:1j.; a. t. 6436, o. Karls- _1 C. J., Skomakarmäst., Greftureg. 79, O. vägen 42 (f. d'ro A), O.; a. t. 559, r. t. _1 Elsa, Tandtekn., Götg. 27, Sä.; a. f , T.an~läka.rlaboratoriet Södermalmstorg _2 Alfred, Laborato v..farm. Inst'9 Valling. 6, So.; a. t , O.; r. t. N rr 208, a. t. ~ _1 Erik W., 'I'rädgårdsmäst., Bergianska _3 K. G., Stuckatör Västerlångg. 66, St.. : trädgården, V.~tenskapsa~~demien. I _2 A. P., :!,yghand~v., Artillerig. 40 II, p.; - B. O. J., Uppbördsman, Dobelnsg. 48, a. t. Osterm. f549. Va.; a. t _1 Karl, Uppbörds an i 30. roten, Karl- _1 G. A. T., Uppbördsman i 27. roten, Karl- bergsvägen 61 l, Va.; 2-3 e. m.; a. t. bergsviigen 821II, Va.; 2L3; a. t Q.7. -l,aug., Utkörare, Döbelnsg. 631ll, Va. -linez, Ankefru, tureg c.,. O.; a. t. _2 Fridolf, Vaktm. (Järnkontoret), Kungs- Österm t~dg:\rdsg. 6, O.; a. t. Brunkeb Ahlrik, J., Källhage, Lra ålby, Sundbyberg; _1 M. la.,.f\.kare, 'I'orkel-Knutssonsg. 20, Sö. a. t. Sundbyb _2 Anna, Ankefru, Sveavägen 50, Va. AhlselI & Ahrens, ktieb., kontor o. lager -' L. J., Hagag, J8, Va., Mästersamuel g. 32, O. " Ahlinder, E. A., Ankefru,.Parkg. 6, O. ~ Rudolf, Verkst. irektör. i A.:B. AhlselI _ se äfven Alin~er. & 'Ahrens, ~a yavägen 8, (J.Dj. ' H Id' F S- T l g' 31 TT - Amy, Frll', Linn g. 81, O.D;. Ahl mg, u a, ru, omm.a, u e.,. a.; _ F.ithiof I rk t dir i A B Contia t Vasa 4974 Il,ng., X S... _ :'f' All'. nental-caoute ouc-comp., bost, Grefg. - se a ven mil'. 11, O.Dj. r Ahlm, se Alm, - R, Kamrer, ko tor Mästersamuelsg. 32, Ahlman, Hu)da, Fru, S:t Eriksg'. 94, Va. O.; bost. YmeFägen, Djursholm. - I f FINSPONGS METALLVE~KS A.-B. ISERIDAR ANStiilATAN 171. I (. \

8 121 Ahlsen-Ahlström.. fisen, Ellen, Fru, Sömm.a, Södertörnsvägen Ahlström.),.Charlotta, Cigarraffår, Norrtullsg. 43, Enskede; a. t. Ensk ö, Va.; a. l J. M., Möbel- o. Byggnadssni~k., KUligs. - Carl, Detektivkonstapel, Folkungag. 69, holmsg. 44 A, C.j a. t ' Bö.; a. t. Söder t! se äfven A\J,lzen o. Alsen.,. - Axel P., Direktör för A.-B. Otto Ahl-, hlskog, A. J., Poliskonst., Skåneg. 87 AIII, ströms Boktryckeri, Scheeleg, l, C. So.; a. t. Söder Karl, Direktör, kontor Drottningg, 481, LAhlson, Henning,Civiling.,Eriksberg~g. 13 1v, C.; bost. Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb. 97. o.; a. t. Brunksb, , r. t. Osterm, - Anna, Fil. dr, Studierektor och Förest f. Nya Elementarskolan f. Flickor, lsson, Gustaf, Köpman (Pappersagentur), A.hlström~ka skolan. Sibylleg. 46 &; 4~, I Tunnelg. 29 III, C. (Industri palatset); O.; r. t. Osterm, 5 58, 4-5; sept.v-maj: I r. t. J!2516, a. t. 104 Hi, bost. Tomte- a. t. Österm, 692, r. t ,12-1. bog. 5III, Va.; a. t. Vasa Alma, Fru, Ad. Fr. Kyrkog. 9AI, C.; Ahlstam, A.. Möbelsnick., lngemarsg. 8, Va.; r. t t a. t. Vasa Anna, Fru, Parfym- o. sjukvå.rdsaffår, ihlsiedt, A., Fröken, lnedalsg. 15 II, C. Tegnersg. 8, Va.; a. t L Agnes, Fröken, Blomsterhandel, Karla- - Christina, Fru, Karlavägen 75B, O. l vägen 60 (f. d. 24), O.; a..t. 5715, r. t. - Hanna, Fru, Brännkyrkag. 102, Bö.; a. t. 2795; bost. Jungfrug. 36 II, O. Söder Elsa, Fröken, Kammakareg. 22, Va.; a. t. - Hilda, Fru, Norrtullsg. 9r, Va.. Brunkeb Maria, Fru, Västmannag. 54, Va. + Ernst, Hospitalssyssloman, Stockholms - Therese, Fru, Kungsholmstorg 3 AII, C. I Hospital, C. - Anna, Fröken, Artillerig. 51, O.. - L. Adolf, Kamrer, Homsz. 63 m, Bö. - Astrid, Fröken, Riddareg. 11 A, O. J.. Otto, Kassör, Hornsg. 63 1II, Bö. - Ellen, Fröken, Rörstrandsg. 34, Va. - K. T., Postexp., Stigbergsg. 7, Bö.; a. t. - Ester, Fröken, Kommendörsg. 15,.. 0. I Söder ,, '. - Lisa, Fröken, Braheg. 43, O.; a. t. Osterm. -s, J. O., Eftr. (R. Tegner). Tlllverkn. o. 611., försä.,ijn. af, Skjutbanemateriet, Grefg. - Sophie, F,röken, utr, korresp. vid N,obel- l 23, O.D}.; a. t. Österm \ stiftelsen, Blasieholmstorg 10IV, C. T P. E., Skomak., Nybrog, 58, O. (ing. fr. -. John, Förest. v. A.-B. Levins Skofabr., Tyskbagareg.). Heleneborgsg. 17, So., -r. H., Birgerjar~sg. 119, Va.. - Sven, Handelsbokh., Hornsg, )56, Bö.; Ahlstrand, E. T., Banktjänsteman (Skand, r. t. Söder 723. I.Kreditaktieb), T~vastg. 29 B I, Bö. - Aug.!.lng., Skärsätta, r. t. Skärs. 41, a. t. T HI1ma, Fru, Birgerjarlsg, 108, Va..; a. t. Skars '- Hugo, Ing., Torsg. 48 A, Va.; a. t. Vasa t Ida, Fru, Högbergsg. 27 B III, Bö , -I Lavia, Fru, Valhallavägen 95 1V, Va.ja. t. - N.,A:son, Kafe Valhall, Hornsg.174, Bö.; Vasa a. t I Zuleikll:? Fru, Jakobabergag. 20, C. - Nils, Kapten, Birgerjarlsg. 22, C.;. r. t. I J., Skraddare, Braheg. 46, O , a. t K. L., Snickare, Götg. 38, Bö.; a. t. Söder - Arthur, Kassadir. i Sjöförsäkr..aktieb. I 175'; bost. Urvädersgränd 6 B, Bö. Vega, Dalag. 22, Va.; a. t. Vasa hlström & Ericson, innebo Knut Ahlström, - A. R., Magasinsförvaltare, Flemingg. 41, Agenturaffär (leksaker o. korta varor, C. 'I glas o. porslin), G:Ia.Kungsholmsbrog. - Erik, Med. dr, Birgerjarlsg, Il? III, Q., I 11, C.; a. t , r. t månd., onsd, o. fred. 2-3; anmälan till Ahlström, David V., Agronom, Mejerikon- mottagningen per tel.; r. t , a. t. IlIulent,Karlavägen75BI,0.;a.t.Österm , ' - G. A. A., Med. dr, Fiskareg. 6, Bö. --T O,>..Apotekare, Runebergsg. 12, O.; r.~. - & Co, Astrid, Modeaffär, Biblioteksg. 12, r Osterm. 711, a. t. Brunkeb C.; a. t " leric, Banktjänstem.,, Skårsätra; r. t. - L. P" Målare, S:t Panlag B, Bö.; Skärs. 41, a. t. Skärs. 67. verkst. Skaraborgsg. 3, Bo. - J. Olof, Banktj:m., Jnngfrug. 17 1, (J. - Fritz, Optisk affär, B!rg~r Jarls passa&,.e, -t Joh. Gust.,Bo'kbmd.,Kungsbolmstorg3,C. C.; a. t ; filial Hornsg. 48, Bo.; -I Helmer, Bokh., Långbro sjukhus, Alfsjö; a. t ; bost. Björngårdsg. 16 BD.b., r. t ,Bö. $kandinaviens Största LifFörsäkringsbolag:THULE 1 I

9 Ahlström-Akademier. 123 Ahlström, Johan, Pantlånare, Kommendörsg, Ahrenber~, S. T., Byråassistent i G~neral- 15, O. I tullstyr., Uplandsg. 5'6, Va. G. V., Postvaktm., Uplandsg. 39, Va.; a. t. - Oscar, Köpman," Mästersamuelsg. 45, a.; r. t: 1704, a. t _ Gust. E., Posttjänstem., HeimdalsgB!", Ahrenius, C. Gustaf.Köpman, Lundag. 39, Bö.; Va.; r. t. Vasa'1440.' a. t. Söder " _ Karl, Skomak., Karlsviksg. 11, C; a. t. Ahrens, H:,.>.Fil. kand., Kammakareg. 5 a.', Kungsh r. t. Norr I " _ S." Skomak., ~urbrunnsg. 47, Va.; a. t. - B..,M., Fru, Långa g , O.D}.; a. t , Osterm _ Aug., Skräddare, Uplandsg, 5, a.; a, t. - Einar, Tjänsteman i Brandf':Aktieb. Norr land, Ynglingag. 19, Va.; r. t _ Karolina, Strykerska, Stureg. 44 B, O.; Ahrfelt,l Knut Hilmer, Tjänstem., Rådmansg. a. 1;. Osterm l, Va.; a. t. Vasa ' _ Hampus, Tapetserare o. dekoratör, Val- Ahmborg, H., Fröken, Skeppareg. 42 rv, O. haltavägen 25 n. b t. v. Ö. g., 'O. - Arvid, Konsult. ing., Holländareg. 23 1T, Erik, Tjiinstem., Hornsg. ~9 A, So., a, t. Va. I ' Söder Ahrneberg, Thure, Bokh., Uplandsg. 31 f, Va.;.,...Gustaf, Tjänsteman v. Sthlms Elektrici r. t ' tetsverk, Jungfrug , O. Ahrnes, Märtha, Salong för hygien. behandl., _ Emil, Imp. Tobaksvaror i -parti, Drott- :Mästersamuelsg. 6 1,.0.; a. t. o. r. t. ningg. 26, a.; a. t. 6443, r. t _ Al'vid, Trävaruh., S:t Eriksg. 53 A, a. Ahston, -Harald, Kamrer, Stureparken 9, O.; _ O. F., Vaktm. v. Borgerskåpets Änke a. t. Österm hus, ~orrlullsg. 45, Va.; a.t. Vasa åhmer, Harald, Ingenjör, Villa n}' 19, kvar- _ Clara, ~kefru, Svedenborgsg. 2111, se, }' teret Fjalar, Djursholms-Osby ; r. t. _ :Maria,.~nkefru, Hölländareg.. 26 Blv, a. Djursh. 73, a. t. Osby 37: Kontor Rid- _ S. A., Ankefru, Braheg. 27, O. dareg. 17" O. _ Axel, Styrmansg. 53, O.Dj.. se äfven Axner. \ Ahlvin, se Allvin. Aiaxon, Anna, Fru, Rosenlundsg. 30, Sö. Ahlzen, R. A., Snickarmäst., Riddareg. 14, - se äfven,ajlloxon. O.; a. t ; bost. Majorsg. 9 n,b., O. Aijmer, Hilda, Damfrisering, Flemingg.16B, _ se äfven åhlsen o. Alsen.,a.; a. t ' t Ahmee, C. M., Förste Revisor i Kammarrät- Aijmer, Th. Parkettgolf~nick., Plemingg, ten, Scheeleg. 151v, a. ' 16B, a. " Ahnber~, Maria,~ Fru, Folkungag. 48B, Bö. d'ailly, Aj Byråchef i' K., Järnvägsstyr., Ahne, K. H., Byrakontr. i 'I'elegrafstyr., Tun- Odeng. 104v, Va. nelg. 20 A, O.',( - G. Fil. d:r, Aktuarie, Timmermansg. H x Ahnell, se Anell o. Annell. 2 A II, Bö.. Ahner, A. E., Bokh., Uplandsg. 28; lva.; '- Emilie, Fru, Odeng. 104 v, Va. a. t Sophie, Ankeöfverstinna, Stureg. 48 1I, O. _ Anton, Disponent. Hornsg. 54, IBö.; Ajaxon, Ossian, Bokh.; Storg. 46, O. ' a. t. Söder 10 M. - se äfven Aiaxon. ' _ Lisa, Fru, ~juk~ymnast, Uplandsg. 28, Ajgeld~.nger, <;-v H.. E. N., Bankdir', Karla- Va.; a. t '\ vagen 14, O. _ I. L. V., Köpman, Karlbergsvägen 75, Va, - Yngve, Banktjänsteman, Greftureg. 73, _ Josua, Lagerchef, Kammakareg. 271, a.; o.; r. t ,. a. t. Brnnkeb ( - Änna Nordqvist-, Fru, Birgerjarlsg. 125, 'Ahnfelt, Edmund, Disponent, Regeringsg. Va.' 45, O.', - Blenda -Nordqvist-, Fröken, Birgerjarlsg. _ Hilda, Änkefrq, Begepingag. 45, O. 125, Va.; r. -t, 3618.". Ahnskog, N., Fil. mag., Asög. 109, Va:, a. t. Akademiens för de fri.~ konsterna bibliotek,, Söder Fredag. 12, O. Qppe~ under vår- oc1l Ahnström, Eri~,Ingenjör, N~brdg. 66 f, O.; höstterminerna tisd., torsd. o. fred. kl. a. t e. m. _ J. K, M.~lare, Klara N. Kyrkog. 5, O. Akademier: _ Olivja, Ankefru, Tjärhofsg. 10, ~ö., För' de ;Fria Konsterna, Fredsg. 12,,,0. _ i::l., Öfverstinna, Nybrog. 661, O.; a. t.,jl:rigsvetenskaps:. Östermalmsg. 8, O '. Lwdtbruks-, Master.amuelsg. 47, Sthlm 3.. Musikaliska; Stallg. 2, O. Ahr.en, se Arehn. Sven.ka, sekreterare E. A. Karlfeldt. Fil. dr. -F/NSPOtVGS METALLVERKS A.-S. SERIDARBSANSQATAN

10 1{4 Akademier-e.åktieb.'Aug. EJlgstrand & Son. Akademier (forts.): \ Aktiebolaget Alo, Vasag. 17 IV, C.; r. t Yetenakaps-, Freskati; postadr- Vetenskapsakade- - A.1pha,. kontor Smålandsg. 301, C.; a. t. Vi::~~~ts. Historie. o Anttlrvitets- Natdonalmu. 5298, r. t. 229 o. 450; mek. verkst. seum, Sthlm 15." o. metallgjuteri i Sundbyberg..Akademiska Idrottsföreningen, post- 6. tele- -.Andersson & Co, Bokförlag, Västerlångg. grafadress: Stockholm. 321, St. Akrell, Adele, Majorska, Grefg. 11, O.Dj.. - Anderson & Swärdson, Kolonialvaror o. AkselIs Express o. Vedaffär. Grefg. 30, O.; spannmål i parti, St. Vattug. 10, C.; a. t. 5159, r. t r. t , 17068, a: t Akselsson, se Axelsson:' - Andrew Hollingworth & Co, Vasag. 15, Aktiebolaget A. Björkman & Cos Eftr., Gräs- Sthlm l;r. t. 8901, 8902, 8955, a. t. frö> och I;lpannmålsaffär, Verkst. Dir Chefskont. Direktör John Thörn- August Nilsson, Kontor Mälartorg.13r, ström, r. t St.; magasin Badstug. 2, Sö.; rikstel. Aktiebolaget Antik-Kompaniet, verkst. 540 o. 1916, a.' t dir, J. E.' Ohlsson, Arsenalsg. 5, 8 A o. - A. Bontbron, se Bonthron, A., A...B. 8 B, C. Köp o. försäljn. af antikvite- - A. Ekströms Maskinaffär, St. Vattug. 10, ter, målningar o. konstsaker. Telegr.~ C.; a. t. 9364, r. t. namnanrop.»ek- adr.: -Antikkompaniet»; r. t. namn-'- ströms»; telegramadr, :»Artums». anrop:»antikkompanietn, a. t Affärsbanken, hufvudkontor Arsenalsg. - Arbetarbränsle, se Arbetarbränsle, A.-B. 8 B, C. Fullständig bankrörelse jämte - Arbetareringens Bank, se Bankinrättfondafdelning. Afd.-kontor Ostermalms- ningar. torg (hörnet af Nybro- o. Humlegårdsg.). - Arbetarnes tryckeri, Folkets Hus, Barn. - Affärssystem, KungY. Hoflev., Kontors- husg. 14, C.; a. t. 4043, r. t maskiner, Kontorsmöbler o. System, Aktiebolaget Archimedes, kontor o. ut- Drottningg. 44, C. (Hotell Regina); ställn. Birgerjarlsg. 11, C. Verkstad. r. t. namnanrop»affärssystemd, a. t -Sundbyberg. Tillverka utombords- o. 8996, andra motorer. - Affärstryck, N. R. Hedberg, Karduans- Aktiebolatget Arcns, Armerade betongkonmakareg. 3, C.; filial J\falmskillnadsg. struktioner, Vasag. 3, Sthlm 1; r. t. 19 A, C o. 6746, a. t Agencia, Parkg. 16, C. - Arendska Stenografinstitutet, se Sten.- - A. G. -Iohanscn-Ånnält, Grossb.-flrma, Inst, I Holländareg. 11, C.; r. t Arkitekt- och Byggnadsbyrån. Ivar Ny- - A. H. Ekström, verkst. Direktör Fil. dr qvist, verkst. dir., Drottningg. 11 IV, C.; Alfred Ekström, Hamng. 8, C.; r. t. r. t. o. a.,t , a. t. 7626; kont-tid kl Armanbo Kalkbruk, Kungsg. 31V, C.; r. t. - AhlselI & Ahrens, kontor, utställning och lager Mästersamuel~g. 32, e. - Armaturfabriken Carl Holmbergs Filial, - Aktieintressenter, Brunkebergstorg12 1,C. föreståndare Ingenjör C. W. Ramsay..- Aladdin, kontor o. fabrilf Sundbyberg. Försäljning af armatur för ånga, Verkst. dir. Sven Grabe, Riks- o. Stock- vatten och syror från egna verkstäder holmstel.: Aladd!n, Sundbyberg. Tele- i Lund. E:on~or o'ch Lager Vasag-. 7, gramadr.: Aladdin, Stockholm. C.; a. t. 6706, r. t o Alb. Söderberg & Co, Bankirfirma, Gust. - Arruemateriel, Riddareg. 12,\0.; r. t Ad. torg 18, Sthlm 16; r. t., Arsenalen, Gust. Ad. torg 16, C. o ; a. t Interurb. samtal Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampr. t Dir. Akerström: r. t. 7709, fabrik, Kungl. Hofleverantör. tillverka. t Dir. E. Olsson; r. t ning af belysningsapparater för fotogen. - Albert Berggren, Döbelnsg. 9, C.; a: t. och elektricitet" fabrik, kontor och lager r. t Högbergsg. 21, Sthlm 4, försäljnings- - Alfort & Cronholm, Färger, Fernissor, bodar St. Nyg. 33, St., Norrmalmstorg Oljor, Kemikalier, Droger m. m., kon- 4, C., Högbergsg. 19, So.; ägare af tor o. expo Saltmätareg. 7, Va.; r. t. Pukebergs Glasbruk, ~ybro. Verkstäl- 57 ~5, o , a. t lande Direktör Klas Ostlund. Butik Norrlandsg. 14, C.; r. t. o. a. t. - A. Skoglund & Söner, se Skoglund & Sö ner, A., A.-B.. - A.1imonia, Stadsgården 18, Sö.; r. t Astra, se Astra, A. B. o. 5040, a. t o ; filial - Aug. Engstrand & Son, Läderaffär. Svea- Igelsta,Södertälje; r. t. Igelsta , vägen 80, Va.; filial Västmannag. 56, Va. I Skandinaviens Sti?rsta Lifförsäkringsbolag: TH ULf:

11 Aktieb. Aug. 'I'ernlunds Eftr -Aktieb: Bröderna Kesaler. I 125 Aktiebolaget Aug. Ternlunds Eftr., Körsnär, Aktiebolaget Berg & Landorff, Trävaruflrma, Hamng. 16, C. Kungstensg. 61, Va.; a. t; 1S8 13, r. t. _ Automatens kontor, Lästmakareg. 23, C.; 135 S9. r. t Bergenström & Co, se Bergenströni & Co. _ Automobilc(Jntralen, se Automobilcentra- - Bergslagsplattor, Kungsg. 66, C.. len, A.-B. - van Berkels Patent, Hamng. 34 1, C.;.r: -Automobiltrnport, kontor Nybrog. 6 1V, O; a. t , r. t o r. t-:-~o.a. t. SI 06. 'I'el.-adr,»Autobil». - Bernhardt & Co, se Bernhardt &; Co, A.-B. Direktör Löjtn. Arne- Grundberg. Ge- - Berns Salonger, Näckströmsg. 6 (f. d. 1), C. naralagentur för Maxwell Motor Comp. Beve & C:os Kappfabrik. kontor o, lager Detroit U. S. A. Brunkebergstorg 11, C.; r. t , Automobilverkstaden Söderström & Ny- a. t Fabriker Stora Vattug. l,. ström, Hagag. 24, Va.; kontoret: r. t. C.. o. L:a Nyg. 10, St, I , a. t ; verk st. a. t. 2U82. Billiga bostäder, Birgerjarlsg. 20 m, O. A.ktiebolaget A. Wllnnergrens Bokhandel V. Ramstedt; a. t. 5028, r. t (Bok-, musik- & pappershandel), Drott- Aktiebolaget Billiga Tomter (Bromstens, ningg, 63, G.; r. t o , a. t. Herrängens, Ljusterö, Lång'sjö, Tumba, 9995 o Verkst. Dir. Fru A. Segeltorps och Vallentuna villastads J ohansson. kontor), Klarabergsg. 5Sr, C.; a. t. 8031, _ A. Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik, r. t. 7055; kontorstid 1/2 10 f. m.-5 e. m. fabrik o. kontor: Sit Eriksg. 46, Sthlm Aktiebolaget Bi~lig Rättshjälp, Dir. J. P. l; u:tstäpnings- o. minutförsäljnings- Funek, Ad. Fredr. torg 8 1 So.; r. t. lokal: Birgerjarlsg. 7, G. 9056, a. t A.ktie'bolaget Axel Christierns8on, Garf- Bilreparationer, Götg. 95 &; 97, Bä.;,r. t. vareg. 3, 5 & 7, Sthlm , a. t Afd:na A-F: Maskin- och oljeaffär. - Biologiska museet i Stockholm, Davids- Afd. G: Rydö Bruks och Hylte Bruks berg, vid Teaterslätten, Djurgården. försäljningskontor. Afd. H.: Munkedals - Bitsch desinfektion, se Bitsch desinfekpapp och papper. Filialer: Göteborg, tion, A.-B... Malmö; Norrköping, Moskva. - Björkgren &; Co, Dr,ottningg. 13, C.; r. t. _ Axel Rob:t Bildt, se Bildt, Axel Rob:t, 4214, 5382, 5383, a. t A.-B. - Blusen, specialite klädningar o. blusar, _ Bazgå Angsåg, Trävaruexport, kontor Drottningg. 33, C.; r. t. o. a, t, Tunnelg. 21 lii, C.; r. t , 10847, - Bokelund. Hj., se Bokelnud, Hj., A.-B. a. t ; telegramadr. Zonhan. - Bokhandlarnes Prisnedsättning, Brygga- _ B. A. Hjorth &; Oo, Kl. N. Kyrkog. reg. 6 B, C.; a. t , r. t " Sthlm 1. Maskin- o. verktygsaffär. - Bonthron & Wretlind, se Bonthron &; Fotogenköket Primus samt löd- o. upp- Wretlind, A.-B. / virmningsapparaterna Primus för foto- Borstbinderimateriel, se Borstbinderimagen o. bensin. Verktyg och Verktygs- teriel A.-R.. maskiner, Separatorn Primus. Tele- - Bremer-Lagret, Tobaksvaror en gros, gramadresa:»hjorthkomp-. Riks- o. Malmskillnadsg. 17, C. allm, tel. namnanrop: Hjorth & Co. - Breviks Elektricitets- o. Vattenverk, Li-' Kontoret öppet kl Lag- dingö-brevik; a. t" o. r. t. Brevik 50. ret öppet 8 f. m...;7e. m. - Brio, inneh. H. P. Greiszen, Vasag. S8 11, _ Baltic, Hufvudkontor Drottningg. 10, C.; C.; a. t. Brunkeb. 1299, r. t verkstäder fö~ tillverkning af. sel;lara- AktiebolaFet ;Brisiu!!'& ~agers~r?m, Gl~s-, torer och turbinmejerier m. m. l Söder- Porslins- o. Bosättningsaffär l parti o.. tälje. ' minut. Generalförsiljare af Färe Glas- _ Baltimus, Kungsbroplan 2, C.; r. t. 9924, bru)l:s prisbelönta Kristallglas o. Kona. t ' servburkar m. m., Begeringsg. 24, C.; _ Barnängens Tekniska fabrik, se Barn- r. t. 413, a. t ängens Kemiska Fabrikers A.-B. - Broströms Linjeagentur, Fredsg. 3, C.; ~ B. Dawiski, Import o. Export af kemi- a. t. o. r. t. 6610; telegr.-edr.:»brokaller o. färger, Storg. 12, O.; a. t. strömia» , r. t Telegrafadr.:»Da- - Browin & Co, se Browin & Co, A.-B., o. wiski». annons sid _ Beda Lagerstedts Pensionat, Nybrog. 62, - Bränsle & Virke, se Bränsle & Virke, A.cB. O.; a. t Bröderna Gordon, se Bröderna Gordon, _ Benfett, se Benfett, A.-B. - Bröderna Kessler, se Kessler, BrW:a. A.-B. F/NSPONGS METALLVERKS A.~B. SERIDAR ANS8ATAN

12 126 Aktieb. B. Södergren-Aktieb. Delmar & Co. /" Aktiebolaget B. Södergrens fabrik o. kon- A.ktiebolaget Centraltryckeriet i -Stocktor, Ynglingag. 15, 'Va.; a. t. 7971, holm, Boktryckeri, Litogr, anstalt, r. t Stämpelfabrik, Bokbinderi m. m., Va- ~ Bllkowskis Konsthandel, se A.-B. H. Bu- sago 16 & 18, Sthlm 1; afdeln. Paragon, kowskis Konsthandel. Klasa V. Kyrkogaia Byggnadsgranit,Göteborg.Sthlmsafd.En_ - Cermetall, Hamng. 1 A, C., gelbrektsg. 3, O.; r. t , a. t C. E. Wingqvist, se Wingqvist, C. E., A.-B. - Byggnadsvaror, se Byggnadsvaror, A.-B., - Cheo, se Cheo, A.-B. ' o. annons å kartong sid Chokladfabriken Marabou, Sundbyberg; - Böksholms Sulfitfabrik (C. G. Cervins a. t. O. r. t. Sundbyb.:»Marabou» -, kontor)" Malmtorgsg. 6, Sthlm 16.' - Cibus, se Cibus, Å.-B. Bönnelyche & Loven, firman grnndl. - Claestorp~bo~en,. se Claästorpsboden, 1881, lager af byggnadsmateriel och - Clara Badmrattnmg, Cent!.albadet, Drott- JIIlLskinförnödenheter. Ensamför!läljare mngg. 88, C., O. Hollandareg. 9, C., tör Skromberga Stenkols- och Ler- serverar varma karbad, varmlufts- och industri-aktiebolags Eldfasta Tegel å?1gbad,. dusch och bassängbad, elektoch Lera samt upplag och försäljning riska ljusbad, kolsyrebad, syrglisbad, al dess saltglaserade Lerrör och Brun- massagebad m. fl. bad. nar, Klinker och Fasadtegel, Golf- A.ktiebolll;get Cl~n8en8 gas- O~~l,:atten. och Väggplattor, Järnrör och Sanitär- lednmgsallar. Kontor, utställnld~ o?h porslin m. m., Skeppsbron 8, St. (Mä- verbt~d, Tunnelg. 16, C. (strax inrid larebankens hus); r. t o. 2087, Drottningg.), Utfö~a gas-,.vatten-, ~fa. t Se annons sid Iopps- o. kloakledmngar, värmelednin- - C. Alb. Klintberg, se Klintberg. gar, yatten~losettanläggningar o. bad- - Calor (Värmelednings-), se Värmeled.. ru~sldredulngar samt alla slags repanings A. B. Calor. rationer: a. t. 72 ~8, r. t \ - Carl Hahn &: Co, Agentur. o. Engrosaffär. Coffea, Kaffe o. kolonialvaror, Brannkyrkag. Hamng. 12 C.' r t , ~o.; r. t. 176~ ',.., ~ o, - Cognatio, se Cognatio, A-,B. - Carlit. Dir. Iv ar CarIson, Kom hamns torg - Cohns Tv'ätt. Kemiska Tvätt, se Cohns Kemiska 4, St.; a. t , r. t C lid t' B d b l '" t b - Oarl J Berg FoOrg Tap th d l D tt - onso l a 10, yggna s o ag, i,om e og vu...,a - o. e an e, ro. 23, Va.; a. t Dl.ngg. 98, Va., Kungsg. 92, C., verkat. A.ktiebolaget Continental-Caoutchouc- DIr. Carl J. Berg, bostad Stocksund. Compagnie Kungl Hofleverantör kon. - Car.l Lassen, Slnssplal~ 63 Å, St. Spedi- tar: Riddare~.15I,d.; r. t o. U5511, tlons- o. Befraktningaaffår, JF~rtull. a. t rungar, Import- & ExportspedItIoner. _ CouJin Co R se Coulin & Co Magasins & Åkerirörelse. Telefoner: - C. Th. Rah~ '& Son, Koppar-,' Bleckr. t. 3926, 3993, 37 ~O, ~. t ~. o. Plåtslageri samt Smidesverkstad, 13 ]3. Egna kontor I Goteborg, Kö- Mästersamnelsg 15 C a t 8529 penhamn, Kristiania, Esbjerg, Woyens, r. t ,.,.,, Hamburg, Lubeck, Stettin, Berlin, - Cnstodia, adr. Regeringsg. l IV, Sthlm Bremen, Frankfurt almain, St.utt~art, \ 16; r. t. 535, a. t Verkst. di- Dresden, Antwerpen, Rotterdam, Lissa- rektören [ur, kand. M. Carlson; r. t. bon. Regelbunden expedition till och 14407; bost, Grefg. 71V; O.Dj.; r. t. från Nordamerika, England! Ryssland 10307, a. t I1!' fl. länder, Se annons s d. [1500J Aktiebolaget Dalarne-Bergslagen (Trä- VId Kalendenfdeln. kol), Drottningg. 80 A, C.; r. t ~. - Carl Sehnell & Co, se Seh iii & Co. Telegrafadr. :»Bergslagsbolag». ~ - Carlström, A. V., se Carlstr' m, A. V., - David Andersen & C6, Kungl. Hof-Jure- A.-H. lerare, Fredsg. 4, C. - Carlströms Läder- o. Hudimpo t, kont. o. - De Förenade Skohandlarnas Reparatfönalager Stadsgården 10, Sö.;. t fabrik, Bergsg. 29 & 31, K.; r..t o. 5284, a. t. 3130; 9-5, Iörd, de Lavals Ångturbin; kontor o. fabrik - C. E. Fritzes Kg!. Hofbokhand j, se Frit Saltsjö-Järla: postadr. Sthlm 1.. zes etc. r - Delmar &. Co, Patentbyrå, Biblioteksg.Y, - Celer, se Celer A,.B.. C.; a. t. 8083, r. t ; ombesörjer - Cellulosa, se Cellulosa A.,H. patent.. varumärken, mönster och mo- - Centralpalatsetl\ j(ontor,centralpalats'!, C. deiieri alla länder; broschyr på begäran. Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: TH l1le

13 -, Aktieb. De Svenska Kristallglaabruken-e-åktieb. F. Reddaway. 127 Aktiebolaget De Svenska Krlstallglasbruken, Aktiebolaget Erik Brodins Befraktningskon- Kassakontor: V. Trädgårdeg. 15 B, G.;. torl...se Brodihs, Erik, Befrakta-kontor, 1;. t. 3755, a. t Profia,gret: A.-tl. Föreståndare Hugo Ekström, V. ':l'räd- - Jl1loki,Klara S. Kyrkog. 18, G.; r. t gårdsg. 15 B, G.; r. t. o. a. t. ankn. - Ernst Frick & Co, verkst. dir. Ernst - Djurgårdsautomaten, Allm. gränd, (j.ej.; Frick, kont. Kungsg. 54, G.; r. t , a, t I' I al t Djursholms Bokhandel, Djursholm. - Essen & Nordström, Drottningg. 71 C, -Dm:, Yngling ag., 13, Va; r G.; r. t , a. t Egnahemslån, Drottningg. 3t, G. - Ethyl, se Ethyl, A.-R. - Ehlins förlag, Skolmaterielhandel, 'I'un- - Eugen ~oser, Metallaffär, kontor o. lanelg. 21, G.; 1'. t. 26, a. t , \' ger Vartan (tomt n:o 17). - Einar Petersen &; Co, Skeppsbron 26; St. - Evang. Fosterlands-Stiftelsens Förlags Aktiebolaget Ekmans Brädgårdar,INya, Expedition, )\fästersamuels~. 42,.~thlm se Ekmans. '. 3; a. t. 554ö, r. t Direktörerna - Ekström & Sundholm. KlädesTardr en a. t , r. t \ gros St. Yattug. 7, G. ~ - Exqvisita, Regeringsg. 63, G.; a. t , - Elektraverken, se Elektraverken. \ I r. t Elektris~a Ugnar, Birgerjarlsg. 22, O. Aktiebolaget Fa~rik Barnengen, Strand- Affärs o. ingenjörskont. : r. t' vägert 7 B, \ O.; r. t , a. t o. 59 S8, a. t Telegramadr.: nperfaba». - Elektrolys, se Elektrolys, A.-B. - Fahlcrantz Boktryckeri, Mästersamuelsg. - Elektro-Maskin, repro f. Elektr. Aktleb. 17., G.; r. t. 2627, a. t Eck, Regeringsg. 70, G.; a. t. 208, r. t. - Fanera, dir. I. Javits, Birgerjarlsg. 58 A V. namnanrop ; kontorstid 9-5. I - Fastigheter, Karlavägen 14, O.; a. t. 9ö Elektrometall, Yasag. 17 Iv,' G.; r. t. Styrelse: G. N. Gabrielsson o. G. L Lagergrehn.direktörer.samt Grossh. Fr. - Elektrostål-Verken, se Elektrostål-Ver- Pettersson. Aktiekapitalet 180,000 kr. ken, A.-B. A.Uiebolaget Feiths )iafeer & Kondito- - Elektroturbin, J. Waldenström, Special- rier, Strandvägen 1, O.; a. t affär för elektr. ventilatorer o. pum- r." t. 8769, Drottningg. 40, G.; a. t. par, Kungsg. 7, G. Se annons sid r. t. 5224; Hornsg. 1, Sö.;.a, t. - Elevator, Norr Mälarstrand 34, G. (Gra- 1733, r. t ; kontor Drottningg. ham Brothers); riks- ö. allm. tel: Gra- 40, G.; r. t , a. t hm Brothers., "- Ferrolegeringar, Gust. Ad. torg 18, G.; - Elis Fischer, Kappfabrik o. 'Barnkonfek- a. t tion, Brännkyrkag. 19, Sö.; äfven ing. - Finmekaniska Verkstaden, se Finmeka- Hornsg. 36,Sö.; a. t. 1886, r. ~ ni ska Yerkstaden, A..-B. - E. Lundvik & Co, Strandvägen 3, O., Auto- - Finspongs hästskor, se Einsponga häsir mobiler, Magnetapp. o. tillbehör. Ut- skor, A.-B., ställning o. kontor, garage o. chaufför- - Flink & Co, Handelsagenturaffii.r, Drottskula: Riddareg. 2~, O., o. Sibylleg. ningg. 36, G. 14, O.; r. t.!j. a. t Folkskolans Yän, utgifvare o. förläggam - Emil Löfgren, se Löfgren, Emil, A.-B. af barnjultidningen Julklockan, Hem- - Emissionsinstitutet, Kungsträdgårdsg. 10, mets Kalender, Snöhvit, barnens jul. G.; a. t. 9632, r. t o. 9'633. kalender, Svenska Gossar, våra poj- - Enebybergs Villastadskontor, Vasag. 48 v, kars julkalender och Lilla Sessan, G., och vid Näsbj ; r.t.93 29, a.t.2~4 42. småttingarnas julkalender; expedition - Engdahlska: Fastigheterna, Hamng. 24, G. Upsalag. 14 1, Va.; a. t Engelska Angsågverket, Nya, Lådfabrik. - Formator, se Formator, A.-B. specialite Cigarrlådor; fabr. Henriks- - Forsström & Co, se Forsström & Co. A.-B. borg, kontor St. Nyg. 41, St.. :...-Foraström, Julius, se Forsström, Julius, Aktiebolaget Eric Cederlöf, Eskilstuna- 'A.-R'... boden, butik, kontor och lager Hum- - Forss' 'Ullspinneri, N yköping., Lager:. legårdsg. 12, O.; a. t r. t. 47 H. Gust, Hägg, Smålandsg. 22, C.; r. t. - Ericsson &; Köhler, Tapetaffär, Norr , &. t malmstorg 16, G., hörn. af Biblioteksz.; - Fraktfart, le Fraktfart A. B. I a. t o. 6127, r. t F. R. Carlssons Smidesverkstad, Olofsg, - Eri~. Anker, Agenturaffär, Svar\ensg: 5, 10, G.. So.; r. t F.. Reddaway& Co. se SId. ~35. F.INSPONGS M'ETALLVERKS A...S SERIDARSSANSGlATAN I

14 / 128 Aktieb, Fredr. Wagner-Aktieb. Grafmonument-Industri..Aktiebolaget Fredr. Wagner, Vasag, 48, Aktiebolaget Gajo-Fabriken, Sveavägen 120, Sthlm 1; r. t. namnanrop. Wagner; a. t. Va.. ' 811, 922 o ~ Galon, nya, alla slags uniformseffekter, - Fribergs Films byrå, Drottningg. 71 B, Drottningg. 72, G.;r. t. 7137, a. t. G.; a. t , r. t Frikyrklig Tidskrift, expo o. kassa Dan- - Gardln-Magasinet, Stureplan 2, O. derydsg. 2, O.; a. t Gaston Andrert & Co, se Andren, Gaston, Frisk & Ca, Regeringsg.' 9, G. & Ca, A.-B. ' - Fritiof Jonsson, Glasmästeri- o. förgyl- lerirörelse, Birgerjarlsg. 29, G.; a. t. AktIebolaget Ga8, Vatten.. & Varme, lager, 493 O , r. t kontor o. verkstäder Oxtorgsg. 7, G.; - Fr. V. Tunborg & Ca, Hamng. 38', G. r. t o. 92?,9, a. t. namnanrop.. Damskrädderi o. lager af nouveautees, Gas, Vatten o. Varme. i siden- och ylleklädningstyger m. m.' '_. Gebe, Kungsg.48, G.; r. t. 1717, a. t. a. t. 281, r. t ' Frykmans Mek. Verkstad, Sköldg. 26, - Gellivare malmfält, kont. Rosenbad 2, Sti.; a. t , r.rt. Söder 416. Stlhm 1.. F. Stocklassas Borst- och Penselfabrik, - Gentele & Cö, (f. d. Heljestrand, Gentel,e grundad 1856,,verkst. dir. Aug. Percy;" & Dorenberg), Vasag.. 5, G.; r. t. 29ö, fabrik o. kontor Björngårdag. 15, ö.; 2861, 16190, a. t , samt a. t. 3749, r. t. 617; telegramadress: lagret Maskiner, verktyg, pum- Stocklassas. par, motorer, metaller.samt ryska rå- - Fuktfritt Bordsalt, Sundbyberg; r. t. produkter; s.e annons sid,,72.,. Sundbyb, 91, a. t. Sundbyb. 91. Ge~rg E. Mathiasen, se Mathiasen, Georg ~. Furage Norrmalmstorg a. t. ' G.' " r. t. 462\; E., A. B. 'Georg Strandberg, förmedlar köp och för- F. Witte & Co Brunnsbacken 6: Sthlm 4' säljning af obligationer och aktier, r. t , ~. t ', Knngsträdgårdsg. 6, '/2 tro (Järnkonto- F. W. 'I'ersmedens Vattenfallsandelar, rets hus, Sthlm 15); r. t. 671, 3671 Drottuingg. 3, ~G.; r. t o , a. t Förenade Chokladfabrikerna, Kontor O. G.~. Persson, Speditionsfirma. Skeppsfabr. Fridhemsg. 18 & 20, Sthlm 1; r. t. bron 44" St.!,...o.a.t. nam~anr.?p:»ch?kladfabri~ern~». Aktiebolaget Gerh. Arehns M.ek. Verk. Forenade Köpmän, se Forenade Köpmän, st d Al t G.. t 7595 A-B a, s romerg. O.,.,1.. ~, För~nade Svenska Tobaksfabriker i Iikvi ,~. t. 75 2~, 5269,.529. ~illverka dation, se Förenade. tändatickamaskiner. Gju t e r iet, a. t. Föreningen jo Sthlm, Bankfirma, Regeringsg. 9, G.; a. t, 5781, r. t. :loi 94 o Gernandt & Co, se Gernandt & Co, A.-B ' Telegrafadr.;»Föreningen». Aktiebolaget G. Hartmanas Maskina1fär, - för Fruntimmers Sim- o. Badinrättningen se Hartmanns, G., Maskinaffär.,! vid Skeppsholmen, se [3388J. - Gideon Lieberth, se Lieberth, Gideon, ~ för Spridning af Litterära Verk, Torsg. 8, A. B.. Sthlm 1; a, t. 5443, r. t Verkst. - Gigantos, se Gigantos, A..B. Dir. Lorentz Roloff. Försäljning af - G, Lindell & Ca, Smålandsg. 42, G. större in- och utländska litterära verk - Gotlands Bank: Kontor och Fondafdelpå förmånliga betalningsvillkor. ning, Drottningg. 11, Sthlm Förstaden Mid ommarkransen, kontor - Gotländska Kalkstenskompaniet, se Got. Liljeholmen; r. t. o. a. t.. ländsk'a Kalkstenskompaniet, :!J-.-B. rör Varubelåning, Storg. 8 D b., O.; fondafd. - Gottlands Kalkverk, kontor Handtvers. hy; a. t , r. t kareg. 9', G.; r. t Verkst. dir. G. Abramson & Co, kontor o. lager Allon de Jounge.. Munkbrotorget 2, Sthl~ 2, öj?pet.~/2 9 Akti b l get f. m.-r; e. m. undant. lörd., da affären I e o a Grafmo u e t-industri n ID n. stänges under maj-okt. 3 e. m., nov. Monumentutställning och försäljning -april 4 e. m. Bolaget tecknas af vid Solnadal, midt emot Norra begraf- Hj, Ullman, Direktör Gunnar Hoethius ningsplatsens grind n.r 4, samt vid och Professor' O. Hedin, hvar för Isig. Södra begrafningsplatsen. Kontor Sol- Rikstel o. 212, allm. tel nadal, Sthlm 6, Verkst. dir. Gust. Holmo. 2724; privat: r. L39 11, a. t berg'. FINSPONGS METALLVERKS A.-B a.itidar AN ATAN'

15 Aktieb. Grane & Co.-Aktieb. Hem på landet. 120 Aktiebolaget Grane & Co, Partiaffäri frukt; Aktiebolaget Gävle.Åkerredsknp, Måstersalök, potatis m. m., Skeppsbron 4, Ö. g., muelsg. 6, G.; r. t."na.mnanrop,:'))karl- St.; r. t. 74 ~3, '11.. t sons k-b.» Verkstäder i Gävle. c Grex, inneh, af Kraftfoderfosfatfåbriken, A.ktiebolaget Göranssons Mek., Verkstad, tillv. kraftfoderfosfat»grex», försälja. Grefmagnig. 13, Sthlm 14; r. t, 1180, rotfrukts-, gräs- o. trädgårdsfrö. kont., a. t ,.1,' lager Tjärl1bfsg. 2, Sii.; r. t. 7945, Sö- - Göteborgs Bank, se Bankinrättningar. der 859, (Direkt. personl.) a. t Hadar Schmidt, Vasag, 40 1, G. GerteT?l- '- Grisol, Skräddaregräud 2 A II, St.; r. t.,agentur för Odhners Räknemaskiner 8048 o. 9275, a. t o IOriginal Odhner), Ellis sjiilfsktievande Aktiebolaget Grohmann &; Elcheibergs Simplex & D~!?lex ~dditionsma~~iner, Zinkograflska konstanstalt (verkst. Sund~trands själfskrifvande additions- Direktör W: Eichelberg); utfor klischeer maskin: r. t ,-13337, a. t., i zink, koppar och mässing efter bästa, H. afpcte~'sens, Import o. Export, Brunneg. och nyaste metoder. Atelje o. kontor 12, G..: a. t ,.!' t Mästersamuelsg. 67, G.;.a. t. 4134, - H1~B Jorgensen, se Jorgen~~n, fhagen, r. t Kontorstid H Id. K lb " 40 TT t 2902 Grufindustri se Grafindustri A.B - a or, ar ergsvagen,. a.; r.. ; 'S ' I,..., telegrafadr. Henholm. I Grum1?e & o~, Såp-, tval- oclu~al:~ym~ A.ktiebolagetHandelochlndustri,R'hngs-!a2brSI~,;fabrtlk3007chO3kOon30tor hosttg05ta8g2' trädgårdsg. 16, G.; tel.vadr.: Protorg ; 6'04 %':; ,', oc r.., r: t , 10941, ~6590; F~- G " d l P t t N' l t 3v G hal IPetrograd, Moika n:o 1. - ron a.~ a en er,. orrma ms orf ".: Hans Osterman.Automobilfirma rutställn. - Gumeelii Ann?nsbyra, se A.-B. S, Gumselii Birgerjarlsg. 13, C., kont. o: l~ger Mås- Annonsbyra.,J l tersamuelsg. 2, C. (om hörnet), garage A.ktiebolaget Gumreliu,s & Komp. Ma; Lästmakareg. 5, G.; a. t , , skiner och utensilier för Boktryckerier, r. t. Hl 14, 117! Bokbinderier, Kartongfabriker, Skrif- - Hasselbacken, Fredsg. 10, G., maskiner, Utombordsmotorer. Papper r-r- Hassett, Kungsbroplan 3,G.;' r. t.'mwlllen gros. Kontor o. lager Karduansnia- anrop:»hasse W. 'I'ullberg». " kareg. 9, Sthlm 1; a. t O. 9629, - Hasse W. Tullberg, se Tullberg. r. t o Havannamagasinet, Hofleverantörer, kont. Gummikompaniet, Norrlandag. 5; post. Hclländareg. 3 II, G., butik Drottningg, box 50. Sthlm 1; r. t G., filial Biblicteksg. 5, G. - Gunnar Collijn, fabr. för-herrkonfektion, H. Bukowskis Konsthandel,' Arsenalsg. L;a Nyg. 12, Si.: " 2, G. ' Aktiel!olaget Gunnar }'res,ta,di;ls" N:~ BIa. H. ~~~lsson,röl'stran.dsg. 6 v, Va.; r. t. 4 sicholmshamn. 5 B, Sthlm 1; kontorstid H b Y k täd H b. y' k täd 9.-5, lörd.9-3; r.t'iy~0,6"3255,13206 ~~B er sa er, se e y er sa or, o , a. t , H d' t: & L"fb H a t" & L" f G t f J & C (D' ektö B' O' R th) - e s rom o org.,se e s rom o - - us a oop o ire or irger 00, berg A-B "."',,l Grosshandel, kontor O. lager, Drott-,. ' R' '.'. G - nlll. gg. 5\lII ~, 'G t 80"'3 '8036 r t -Helmor, egonngsg. 13,. " 0" a. '. o,, , 't' A.ktiebolaget' Helgot 'Berg, A~entur- o. Gustafsbergs FaQnk~ Il\.tless~n er? ~?~t- Grossh.-firma i Kolonialvaror, Konfektyadress Gustafsberg, ut~tallnmg, forsaljn. rer, Oljor' o. Kemikalier, Centralpalatoch proflager Regeringsg. 5 & 7, G. setlfi, G.; a. t. o. r. t.' 'l'elegraf- Aktiebolaget' Gnst. Carlsson &; C:o, För- adr.:»hslgot».. ~',. I', J,I, sälja som specialitet allt slags tryckeri- J materiel, maskiner, tryckfärger, vals- - Helle berg &Co, Vinhandel, Upsalar kontor massa). Orossleys gas- och fotogenmoto- i Sthlm Klarabergsg. 21, G.,I ;l; rer, Sug-gasverk, Bergmanns dyna- ~ Hellefors Styckebruks Stockholmskontor, mo maskiner, elektromotorer "o. fläktar Kungsg. 5Pr, G. '",' m. 'm.' Kontor Yasag. 5, Sth1m 1; - Hembryggoriet, se Hembrjggeriet,. r. t.220, 522, a. t. 4528, Hemgården. Ostermalmsg, \25 & 271 O.; Gust. Glander & Co, se Olander & Co, r..t, a. t r Gust., A.-B. ".. - Hem på landet, kontor, ;Vasag. 31, G.; - Gåshaga; se Gåshaga, A: B. a. t O. 9805,..1.'.',t. 5717:,. 9 Adresskalendern i9f8. I

16 130 Aktieb. Hemtrefnad-e-Aktieb. Johan Hansson & Söner. Aktiebolaget Hemtrefnad,Östermalmsg.ll,O.' Aktiebolaget Ingarö Strand, Danviksg.l, Sö. - Henning Barkman, Agentur i Byggnads- - Ingeniörsbyran Allians, kontor Fredsg.. materiel, Prejg. 57, Va.; a. t. o. r. t. 10, C.; r. t , a. t ; - Herman Gotthardts (i Malmö) afdeln.- verkstad Kronobergsg. 17, C.; r. t. kontor, se Gotthardts, Herman, A.-B., 787S. afd.-kontor. Aktiebolaget Ingeniörs,-rma Fritz Ego: - Hermann Hansen, Kolonialvaror en gros nell, se Ingeniörsflrma Fritz Egonell,. o. Agenturer, kontor Mälarterget 17, St. sid Herman Westbecks Matvarufabrik, Bon- - Ingenjörsfirman Titan, Agentur, Hamng. deg. 30, Sö. l 26, C.; a. t. o. r. t H~yman & Olesen, Malmto.rgsg. 5, C. Aktiebolaget Ingenjörsfirman Unander - Hiertas bokförlag, Tryckeng. 2, St. & Jonson Kl N Kyrkog 22lV C' - Hillev.~ke?,.Svartm~ng. 16 1I, St. Tillverka r. t. 7664' o. 7666: a. t '., o. försälja s.?cklar.och fasadsten, graf - Inköpskompaniet (f. d. P. A. Beckius), monument, a!ven sa~ade oc~ 'polerade Hudar o. läder; uppköper alla sorters plattor af gra och rod granit afvensom svenska hudar och skinn, kontor o. sandsten;. a. t. 22?6, r.. t magasiner Brännkyrkag , Sö.; - H. Klemmmgs AntIkvarIat, Malmskill- r. t. 7379, a. t nadsg, 1, C.; r. t. ~.O?O, a. t. 67 S8. Aktiebolaget Installatör (verkst. Direktör - Holst & Co, Tekn. fabrik, Bergsg. 43, C.: Anton Hedin), Gas-, Vatten- o. Värmea. t , r. t l d. t "N l d 9 C - Homa, Kungsg. 50, C.; a. t. o. r. t I te nldt gsenllrehprendolre&;l', S~!fr rt an sgi' t'.. H t Il K. D' H Löf d - n erna ione an e JO a, se n er- - e..ronprmsec: Il'.. o van er, nationell Handel & Sjöfart, A.-B, ~ Drottmngg. 29,. _ Investor Kungsträdgårdsg 8 C' r t. - Hotell Temperance, Bryggareg. 3, C.; 4962, 'a. t ',',. a. t. 351 o I N l d Lit g fl k A t lt D".:..- Hugo Hartig, Nybrog. 31V, O.; r. t , -. y un s I o ra s a_ns a, t 6245 belnsg. S,. C.; a. t. 4S 43, r. t. Norr '. o. A : a... - Isacson &Lrndenberg, Pendelvagen Skan- V.erkst. drr: Helge rvidson.. ~xport dia, Brunkebergstorg 9\ C.; r. t , hufvudsakligen Cellulosa: o. Tramas~~. a. t. 82 IS, Lager L:a Vattuz. 11 C.; Import af"glaub~rsalt, bisulfat etc.!or a. t. Brunkeb o, syenska.tramassemdustnen erforderliga _ Italiensk-Skandinaviska Handelskom. råmaterial, '.. p, _ Hygyrea, kontor o. butik Karlavägen 34. Arsenalsg. 8 B, C.; a. t (f. d. 2), O.: r. t a. t AktIebolaget J. ~. A].~derssons Ble~k. - HöO'stedt& Co Vin- &; Spirituosaaffär & Plåtslagert, MlIstersamuelsg. 31, s~ Högstedt & Co. ) C.; r. t ,22102, a. t. 4739, _ Hörby Elektricitetsverk, Beridarebansg. Se annons a kartan, v, C.; a. t. 577, r. t. 4002, Jacob Bagges Sedeltryckeri, Bryggateg. - Ideal Oil Company, se Ideal Oil Comp. 18, C.. A.-B. - James Ar~helm, se AI:nheim, James, A.-B. I. Fischmann, Export o. Import, Norr- - James Hichens, se Hichens, James, A.-B. landsg. 31, C.; t. t , a. t J. Cederlund s Eftr., se Cederlund s, J.,! Tele~r. adl:.:»),fisch'mann, Sthlm». Eftr.., ~.-B... Importor, Linneg. 23, O.; a. t. Osterm. - J. D. Grönstedt & Co, se Gronstedt & Co, J. D., A.-B. - Impregneringsfabriken Svea fabrik och - J. E. Zachrisson, se Zachrisson, J. E., o. kontor Stenbrottet, Solna; '3. t. Karl- annons å kartong sid. [5000J. berg 12. r. t Postadress Stock- Aktiebolaget J G. 8ehuberth &80n (verkst. holm 21. Notiser o. d. torde postbe- Dir. Frans Andersson), Bleck- o. Plåtfordras, paketer afhämtas. slageri- samt Smidesverkstad. Gref- Indiska Utställningen, Regeringsg. 28 B, tureg. 29, O.; a. t. 4144, r. t C.; r. t ,.a. t. ~ / - J. Ludv. Ohlsons Pianomagasin, Hufvud- - Industribyrån. Malmtorgsg. 10, C. Kon- depöt för Bliithners o. Rönischs flyglar sult. organisations-expert: Professor o. pianinon. Biblioteksg. 6 &,8, C.; r. t. O. SillaIl ; r. t. Industriförbundet; Kon- 4416, a. t sult. tekn. expert: Ingenjör T. A. Ber- - J. M. Lundholm, se Lundholm, J. M., gen.r. t. Industriförbundet o A.-B., Gas..'j; - Industriförlag,.Regeringsg. 35 m, C.; r. t. - Johan Hansson &; Söner, Fastighets- o. o. a. t industriaktieb., Stadsgården 18, Sö. Skandinaviens Största Lifförsäkring~bolag: THULE

17 Aktieb.J oh. Gustafsson - Aktieb. Kontorsteknik. 131 C' A!ktiebolaget Joh. Gustafsson, Förgylleri, Aktiebolaget Karlströin & Josefson, Bull- Spegel- och ramfabrik, H. M. Drott- gardinsfabr., kontor och lager G:la mngens hofleverantör, Hamng. 36, C.; Kungsholmsbrog. 15 & 17, C.. a. t , r. t Karta & Oasens Kalkbruk, kontor Handt- Aktiebolaget Joh. Ohlssons Tekniska }'a- verkareg. 9 1, C. Rikstel. 795, 6697 brik, Mästersaniuelsg. 80, C. (nedanf.. o. 7952, Allm. tel Yerkst. dir. järnvägen). Tjäror,impregn.-oljorm.m.; o. disp, Allon de Jounge. a. t. 5858, r. t Kasper Höglund, se Höglund, Kasper, ~ Johan Sandberg, se Sandberg, Johan, A.-B., o. annons å kartong sid a. Aktieb. Aktiebolaget Kathreiner, Arsenalsg. 4, C.; ~ John Beijers Skofabrik, Plemingg. 59, r. t , a. t. 1215; fabr.: Katrine- C.; r.t. 1696, o. 1703, a. t. berg 17, LiJjeholmen o. 8508; butik Flemingg. 59, - Kemi, se Kemi, A. B.. K.; a. t Kemiska Fabriken lon, L:a Yattug. 21, Aktiebolaget John Wall, Järn- & Maskin- C.; r. t. 6809; 6977, a. t affär Drottningg. 68, C. Hötorget 9, C. - Kemisk industri i Sthlm, se Kemisk in- Magasiner Klara N. Kyrkog. 12, C. dustri i Sthlm, A.-B... (järn- och stållager); se annons sid. - Kemisk-Tekn. Fabriken Ornen, se Kemisk 'l'ekn. Fabriken Ornen, A.-B. - John Y. Löfgren & Ce, Fredag. 3, C. - Klippans Finpappersbruk (C. G. Cervins _ Siden- och Manufakturaff. (Direktör: kontor) Malmtorgsg. 6, Sthlm 16. F. Mollier); r. t. 429, a. t Aktiebolaget Keros Glödstrumpfabrik i." Södertiilje, försäljningskontor :Norr- Aktlebolage.t John Aberg, Import o. EXl Iandeg. 15 B, C.; r. t , ~. t. 51. port, ~Cl. O. Kyrkog:.12) C. Etabl Knopmätaren, se Knopmätaren, A.-B.. JColomalvaror, kemikalier, vm- o. syd- - Knut Hermanson, Akeriaffär, kontor frukter; r. t , a: t Telegraf- Skeppsbron 6, Si.; r. t. 89!5 o. 1563, ad~»charljohn». Disp. Charles Baum-I a. t o ga en. Aktiebolaget Kol och Koks, Sammanslut- - J db k ki 0~5 7 r ; ~m:s 59~~' y' asag. 38,.: r. t. ning af kolimportfirmorna Joh. Lundström & Co, A. B., H. G. Söderbergs _ J. R. Br~m~n ek 'os, Maskinförnöden- Import A.-~. och Nya A..-B. J. Anheter, kontor o. lager L:a Nyg. 17, St.; r. t. 193, 9493, a. t. 2028, de~:sons.kohmport, kontor Skeppsbro~ 18, St., riks- o. allm, telefon namn Aktiebolaget Julins Slöör, kontor Järn- anrop:»kol "oc~.koks»: ~elegraradr:: torget 80, ing. fr. 'I'riewaldsgränd 1, St.»Kolokeks-. F.orsalJnmg af ~ngkol, smi- Ju T k f brik rti nt ff" deskol, antracitkol, koks, briketter samt no, e n. a n, pa 1- o. age ura ar, t "k l f" T' k t V" t t Kungsholms Hamnplan 7, C. ra o; orsa jnmgs on ~r ar an: a.. : Aktiebolaget Jurell &; Nordstedt, Gas-, 451, r. t. 5914, Strandvagen 17. o.!?j., Y tt V.. l d'. trenrenö a. t. 6019,1 1': t. 2220; Non Malara en- o. arme e mngsen reprenorer, strand 22, C.'; a. t. 6198, ro t. 2012: Kyrkog. 2, C.; r. t. 5744, Söder Mälarstrand, ss., a, t. 3060, t\ft~~~. _ Järla Läderfabrik, se Järla Läderfabrik r. t A..-B., Aktiebolag-etKolonial-&Norrlandsprodukter. _ Järnvägsautomaten, Drottningg. 27 III, C.; Försäljer i parti aha slag af landt-.. r. t mannaprodukter, spec.: Norrlandsalster. ~ - Järnvägsmateriel, 'I'orsg. 10, uppg. D, C.; rökta o. färska renstekar, skogsfågelo. r. t. 8093, 80, , a. t vildt, Västerbotten- o. äkta Burträskost. _ Kakelugnar, ~e Kakelugnar, A.-B. Kontor Kungsg. 53", C.; a. t o. Kalk, kontor Kungsg. 3IV, G.; r. t , r. t ;a. t Murbruksfabrik och upp- - Konfektyr Kyller, Karlavägen 9, Ö.; a. t. lag af kalk, sand m. m. Söder Mälar , r. t !. strand 15, So.; r. t Konstglaa, Banärg. 29, Ö.Dj.; r. t.' 10174, - Kappaffären Continental, Västerlångg. 28, a. t St., verket. dir. E. Aarsleff; a. t , Aktiebolaget Konstindustri, se Konsfinr. t o ' dustri, A.-B. Karlbergsbazarerna, inneh, Fru Elvira - Konststen, se Konststen, A. B... Svensson, Karlbergsvägen 44, Va.; fili- - Kontorsmaskiner, Klara V. Kyrkog. 6, C.. aler:rörstrandsg. 28,'Va.,Frejg. 46, Va. - Kon1:orsteknik, se Kontorsteknik, A.-B. FINSPONGS' METALl:. VERKS A.-S. _ ). BERIDAREBANSGATANI

18 132 Aktieb. Kopparextraktion ':"'Aktieb. Maskinaffären Stieltjes. Aktiebolaget. Kopparextraktion, se Koppar- Aktiebolaget,Linds Tekn. Fabrik, Homsg. extraktion, A.-B. '65, So.; r. t. 8061, a. t. 17,65.[ -.Korgmöbelfabriken Bore (Carl Poersch), -' Ljus, Bokförlag, Tryokerig. 2, St., Mästersamuelsg. 24, C.; a..t , r. t.' ~ L. M. Ericsson &. 00, Werkst. Dir. Hem- Norr 583, ( ming Johansson, Döbelnsg. 18, Va. - Korta varor, se Korta varor, A.-B.. - L. & P. Widengrens AfdelniIigskontor, - Kmftox) se Krattor, A.-B. Barnklädersfabrik Tunnelg. 19,,9.; r. t. - Kreuger & Toll, Byggnadsfirma, Kungsg , a. t s. ' 2, (J_; r. t.: narnnanrop: a. t. 7271, - Ludvig Melchior, Modevaron el),gros, Re o Telegr.-adr.:»Kahn- geringsg. 19 &. 21, C.; r. t. o. a. t crete.»!.ktiebolaget Lux, fabrik för belysnings- - Kungsholms lådfabrik, postadr. Sthlm 8; o. och uppvärmningsapparater m.,id. Hufse annons sid. 57. vudkontor och fabrik Lilla Essingen, r-. Kuntze. & 00, se Kuntze & 00. adr, Stockholm 8; verkat. Dir. O. G. - 'Kurola, Teknisk fabrik, verkst. dir. Chr. Lindblom ; r. t. 3368, 4080; a. t. 1 91, Cederroth, Karlbergsvägen 52, Va. 791., - Kvävegödning, Drottningg. 80 A, C.; r. t. - 1ädervaror, se Lädervaror, A.-B , 17935, a. t Lännersta, kontor Malmskillnadsg,' 32,. - Laforsen i likvidation, Sibylleg. 9r, (J. C.; r. t , a..t, 78 27; kontors- - Lagerpackningsringar, Kaptensg, 3, O.; tid Kamrern träffassäkr. 10 r. t ,-12 f. m.,,3-5 e. m. A.ktiebolaget Lalandon &I Friberg, Blek- L.' Löwing & Oo, Bankir-, Fond- & Notroteknisk Agentur- & Installations- tariataffär, Brunkebergstorg 12, C.; byrå, Kungsg. 56, C.; Installationsaf- Pondafdelningen, r. t o fären r. t , ' Direktören o. interurbana samtal; r. t. L. &. B. Schidorsky, kont. o. lager St Kassa o. Exped, r. t.44 62"a. t Nyg. 37, St. ' - Magasanik & Hesselsohn, Export o. Im- ~ Lars Backlund, se Backlund, Lars, A.-B. port, St, Vattug. 2, C.; r. t Laurin & Perkal, selaurin&p\lrkal,a.-b. Aktiebolag'et Magl18in Norden, Vasag. 23, ~ Leidesdorffska Fiskredska-psfabriken, H. C. Riks. o. allm, tel.: N arrmanrop.. r M:t Konungens: H. K. H. Kronprinsens I Manufaktur, Konfektion, Bosättning, hofleverantör, Kontor, lager och för- Korta varor., säljningaf all a slags fiskredskap, - Magasin.Speoial, kontor och Jager Järnoljekläder, hängmattor h. bamburör. torgsg. 42, St.; r. t , ~:t24310'. Stort, välsorteradt lager af endast bästa Aktiebolaget Malmindustri, Drottningg. a: A kvaliteer i parti o. minut, Storkyrko-,941, C., verkst. dir. Ing. Axel Philip; r. brinken 6, St. (ofvanför Västerl~ngg.); r. t , a. t. 6Q5, kassadir. r. t. a. t. 2848, r. t , a. t. 625, expo r, t , Telegr.- Aktiebolaj!et Levin, Strå. o. Filthatt. adr.:»)malmindustri». 7 J lo fabrik, modevaror en gros, verkst. Dir. Mangan, V., Trädgå.rdsg. 4 D.b., C.; r. t. Rud. Levin, fabrik, kontor o. lager 11 71, a. t Handtverkareg. 29, Sthlm. 8. R. t. o. ~ Mangano-Silicium, V. Trädgårdsg. 4 D b., a. t. namnanrop: Levins Hattfabrik. C.; r. t..-il 71\ a, t,, I" Levins Skofabrik, Katrineberg 24, Lilje- ~ Marcus &.,!adstein.(gust. Wadstein), holmen; a. t. 8965,,!r.. t r Agenturaffar, Regeringsg. 13, C.; r. t. - L. G. Larsson & Söner, Ackare,,:Stadsgär. 3820, a. tj " t den 12, Sä.;a. t J. - Martis, se Martis, A.-B., - Lidingö Vil1as1nds kontor, -hvasd, 9 f. m. '- Maskinaffären Champion, landtbruksma- -.'i e. m., Vasa,v;ägens hållplats' r. t. skiner o..redskap, Irör o. pumpar etc., Lid. 60, a. 't. Lid. 100." kontor Brunkeberstorg 9r, C.; r. t. 2500,,'--. Likvidator, Begeringsg n S, -O.; kontorstid.,,,2555, 21555, a. t.t 55.50;)ag~et 0ster- "1210-'/il4, lörd. VillO-2.,. malmag. '61 B, O.: a..t. Ostenm, ,Liljehölmens Gjuteri, Katrineberg, Lilje- - Maskinaffären Royall Standard,..\se Ma- C/Il. holmen. \ 1 I, skinaffären-royal Standard, A.rB. -,Iuiljeh'olmenll Kabelfabrik,«Liljeholmeni -rr- Maskinaffären Stieltjes, Vasag. 52, Sthlm '--' Lindegre & Rae, Skeppsmäklare, Bred-,,1, verkst. Dir. ingenjör Karl Isaksson, "D gränd 2, St.; rl' t, 7,1033,71 34, 71 79, Pumpar,,Maskiner o. Redskap, Ben-,'n I~ , a. t d Il sinmotorer, Motortillbehör, TV'iittma- \'--hbindens Hemmaskiner, maskinflrma, UPi.' skiner, IJärnvägslDateIial, 'li0j,:l\a,pllara l" landsg.165, Va.;.r.lt ' " AH' I ter :m. m..i l 1 < I ;l, l I),

19 I _ " o.. Aktieb. Maskinexport-Aktieb. Nordiska Kompaniet. 183, Aktiebolaget Maskinexport, verkst, dir. Gust. St., ~tor~yrkobrinken 14, St:,.K&rlavä Hedengran. kontor o. lager Bergsg. 3, gen 47, O., Strandvägen ~'B; O.~Kungs- G.; r. t. 2570, a. t. ' broplan '1, G., Storg. 3, O., Uplandsg. 1, _ Matvaruhandlarnes Charkuterifabrik, G., Götg. 69, So., Norrmalmstorg 14, Västmannag. 61, Va. l G.,Drottningg. 71 Il, G.,öppnå,1/ _ Max Sievert, Maskin- & Exportaffär, Små- Se annons å kartong sid! 1296 b. ', landsg. 301, G.; a.,t. 5298, r. t Aktiebolaget Möller, Persson & Go, 'se Möl _ Medelhafskomp.,Minck&Eriksson(träv.), ler, Persson & C:o, A.-B. } Rosenbad2, G.; r. t o Aktiebolaget N. E. Frykholm, Central- _ Mejeriet Victoria, se Landtmännens Mjölk- 'palatset, Sthlm 16.., 'försäljn. fören. u. p. a. ' - Nils Adamsson, Sjukrårds- o. gummiaffär..l.: Mejerigårdarnej~Jikv.,kontor Dalag.B, Va. Centralpalatset, G.;,'a. t ,r. t. _ Me~aniska,VerKst. Thor, Riddareg. 17, IS O.; a. t , 1'. t. 5645, - Nils Carlsona Vinhandel, Viin- & Spiri- Melens Järnvaruaffär, Vasag. 9, G., lager tuosaaffär, Sibylleg. 6,' O.;.r.,t, 5289, af järnbalkar o. byggnadsmaterialier, a. t. 245, 57,,10.. \ t, välsorteradjärnkramhandel; r. t.1393, - Nils MattssQn & Co, Karduausmakareg. 'a. t ' 3, G., lager af elektrisk svagströms- 1:.-' Meridian, se Meridian, A.-B.. materiel och elektriskaficklaliipor., Te- -'- Merkantila Ingenjörsbyrån. Ing. P. Hus- lef.: a. t , 1'. t berg, Jakobsbergsg. 8" G.; r. t , - Nilsson & Johansson, Mariag. 15, Sö. 'a. t; 8816." Se annons.id~ lktiebolaget Nissens Manufaetudng, Af- _ Metallkompaalet i Stockholm, kontor o. delningskontor,karamell-"ikon~ektyr-, lager Handtverkareg. 9, O.; r. t. '17209, Choklad- o. Lakritsfabr.; Kungsholmsg. a. t '.' ". 2 B, Sthlm 8. ~Föreståndare,R. Wag- _ M. Ftarden, Värme. o. Sanitäranläggn.,.ner-r. t. 191, a:'t. ~5621. 'Fabriken i Kylllililäggn.,'" Hissar, Mek, verkstad, Kneippbaden invid Nörrköpingf!erkst. Rörförsäljnin~, Kungstensg. loll, Va. Dir.. Alex. Melchior;.rlkstel. Norrkö- _ M.Hansens Fabriker" för titlverkning af' ping: 2193 e I /. '11M, Kopal-, Spritfefnissor, 'Glasyrer och ~ Nordeuropeiska Handelskompaniet,»Ne-, Skeppsbotfenfärg m. m.' (Direktör Fritz ko», se Nordeuropeiska Handelskomp. Held), Arsenalsg. 3, O; Nordenson & Lejdström, Herr- r» Dam- _ Miner&lvattenfabriken Dmfvan (J. H. l skrädderi, Holländareg. n. O". Jakobsson), 'I'orkel-Knutssonsz. 14, Sö. - Nordisk Förmedling,.se Nordisk))'örmed _ Miranda, Karlsberg,&,' Co,«se Miranda, Iing,' A. B., och annons, sid (blå). Karlsberg & Co, A. B. " 7'" Nordisk Han del, S6 Nordisk Riandel, A.-B. ~ Mjölkningsmaskinen Omega, Valhallavä- - Nordiska Bankirinstitutet..S8< Nordiska gen 101 n.b., Va. Bankirinst., 'A.-B.' _ Molinderska Konservfabriken, Verkat. Dir. -.Nordiska Bokh., se Nordiska..,\ '1. Herm. Bossell; Konservfabrik o. im- - Nordiska,Filmsfabriken, Kangsg, 19 & port af kolonialvaror en Il'ros. Leveran- 21, O,'.In f' ~' törei"'till Armen och Flottan. Kontor, - Nordiska Herrekiperingen;. dir. Tage F. lager o. fabrik Blekingeg. 63, So.; r. t. 1 Swenson, Hamng. loj Q;;, r. t: 1685, ;3;.t 'l'elegr.-adr:. a.t e e i,,t', 'v' llmolinderbl>.. - Nordiska Kafferosteriet, Hornsg 1153,Sö.;' Monofon, Smålandsg. '20, o.;.r;' t. 6009, re r. t. o: a. t.'38'88. lo", j).1, J a. t , A.ktieboJ,aget Nordiska,Kompaniet, Mortimer Peterson, Agenturlliffär (elekt- A' Hamng. 18 &.20, Sthlm r 7.. h';. riska artiklar), Srnålandsg, 22, O.; a. t. Afdeln.lför: Isifemedel, konditori, blom , r. t.' , ! mor, möbler,lbelysnin~sarmatur, metall- _ Multic (Agenturfirma), G,Ia Kungsholms- "1 inredningar, musikillier,osinskument,, brog.26i, O.; a. t , r. 't..norr 185. tapeter, mattor, möbeltygero: gardiner, _ Mälardalens Te~elbruk,'Argenalsg. 9, O.; sängar o. sängkläder, textilaidt,. dam-. 'a. "'t. 1 02, 202; t. t ,' skrädderi o.konfektion, barnkon"fektion,.!- Mälaremejeriet'(Dls'ponent L.KihIBtrand~. "c Il' klädningstyger o. sybehöli., garjlej'ings' :S;ufvudkontor: Ostermälmsg. 14 AIII, artiklar,,linnevaror, (Almedahls fore O.; r. t. 641, a. t I säljningsmagasin:), -badartiklar., mode- ":-'Mälarepalatset;'se Mälåre~alatset, A.-B. varor o'. hattar, herrskrädderi, herr- -Mälareprovinserna!l' Bank, Drottningg, 5, konfektion o. herrekipering.xeseffekter, O., öppet Filialer: Skeppsbron8, skodon, ur, optiska o. fot~grafiska ar

20 134 Aktieb. Nordiska Kompaulet-Aktieb. P. N. Bergströms Päisvaruhandel. tikl~r, böcker o; papper, guld o. juveler, Aktiebolaget Oxygenol, Birgerjarlsg." 129, bosattmngsartlklar, sport- o. leksaker" Va.; a. t , r. t konstsaker o. antikviteter, hygienisk - P. A. Jonssons Charkuterifabrik, Norrafd. o.fotografia!eljeer, exportafdelning tullsg. 63, Va. samt annonsbyrå.. \ - P. A. Norstedt & Söner Tryckerig.2 St. Aktiebolaget Nordiska Kompaniets Filial: " Drottningg. 86, C. IA.:.tl. Papperekompanlef Lua.v. Rahm, V<I - Nor~isk~ Kreditbanken, se Skand. Kre Trädgårdsg. 19, C. Riks , ditaktreb.. allm. 372 o. 997; telegr.vadr.: -Pakov. - Nor~iska Musikförlaget,. Scholander- Papper, Pappersvaror, Kuverter, Läder- WI~helm ~ansen, Reg~n~.sgsg. 35, C. varor, Kontorsutensilier, Glasvaror, egen - Nordiska Tvatt- och Strykmrattn., Bergsg. Kartongfabrik. 35, C.; a. t. o. r. t '" P f. R B '1 h Kl. N K k - Nordströms Linbanor, Drottning g. lov, - ar ym~rre. ar acn, ara. yr?g. C.; r. t , 15463, a. t Se 2~, C.; a. t. 6310, r. t j pnv. I annons sid. 43. DIr., a. t. Brunkeb Norinder, Hildebrand & Co, se Norin- - Pels & Co, Henry, Vasag, 48, C.; r. t. der.' 77 66, a. t Norma,.Teknisk Fabrik, Dalag, 10 Va. Aktiebolaget P. Brtesson & Co, Afd. - Norrköpings Strå- & Filthattfabrik, ne- kontor, Kgl. Hofleverantör (förost. derlag Drottningg. 5P, C. G. Appelqvist)! Persienner, Markiser, - Norrköpings Väfnadsaffär Norrlandsz. 5 Mek. Rullmarklser, Tält, Tältverandor, C.; filial Götg. 3 Sö. ' b' Flaggor, Rullgardiner Drag- o. Plis se- -N. P. Aspington, Tegmirsg. 28, Va.; a. t. gardiner, Presenningar" Presennings duk,presenninglsolja,regnkläder,häst- - Nya Banken, Vasag. 6, C., Kornhamns- regntäcken, Tornistrar, Markis-,' Tält-, torg 6, St., Barnhusg. 16, C.; öppet Flagg, Gardin- o. Segelduk, Linor, 1/ /2 4, lörd. 1/ Beslag m. m., Klara V. Kyrkog. 10, C.; - Nya Blå Hand, se Nya Blå Hand. a. t. 8269, r. t Nya Pianomagasinet, Smålandsg. 2, O.; - Per. Perssons Väf- & 8tickmaski~, Drotta. t. o. r. t mngg. 21 B, C; verket. Fabrikagr. 3, - Nynäl Villastad i likvidation, kontor i C.. N.!näshamn. r. t. Stockholm 6741, Ny- - Peter Glimstedt, Karduansmakareg. 6 II,.~Iash..12 o. 18, a. t..nynashamn l? o. 18, C.; r. ~. 6719,. a. t ,. - N~ekström, verkst. dir. Bankir E. Ohman - Pharm.aCla, fabrik f. farmaceutiska <!. j.or, Norrmalmstorg 3, C. kemiska :preparat, Riddareg... 30, O. - O. A. Blom, Jarn- o. metallaffär. Scheeleg'. Verkst, DIr. Apot. G. F. G.ronfeldt, 10, C.. I Laborator Apot. Inge G:son Blornqvist ; - Olander, Ragnar, se Olander, Ragnar, A.-B. r. t. o. a, t (Iinjevälj.).. - O. Mustad & Son, Katarinavägen 7, Sö.;!.ktlebolag~t P., Herzog & Söner Kgl. telegrafsdr.: Mustads.... ' - Optimus, fabrik Väsby; försäljningskon- Hoflever~ntor, ~.o~tor~bokfab~lk, ~ltor (A. R. Bildt) Hofslagareg. 51, C. bui~fabnk: PortfoIJ,fabn!r,PartIbokbl!1' - Orbis, se Orbis, A.-B. den, Pr~.vatbokbmden,. Kar~ateIJe, - Orientaliska Kompaniet se Orientaliska Psalmbokforl~g, Boktrycken o. Litogra- Kompaniet, A.-B. '.' flskt trycken. :S;u.fvudkontor: Re~e- - Oscar Julin, Brunkebergstorg 151I, C. nn~sg. 109, Va. Eilial: Centralbokbin. - Oscar Nordlöf, Fabrik för Mossor och.denet Klar~ V. Kyrkog. 5, C. Pälsvaror, Mästersamuelsg. 6111Io IV, - Pickers, se Pickers, A.-R.. C.; a. t. o. r. t Aktiebolaget P. Naumburg & Co (verkst, - O. Schröder, Tomtebog. 22, Va.; r. t. Direktör AI~ert Cederlund), Gas-, yat o. r. t. Va.sa 105 a. t ten- o. Varmelednmgsentreprenorer, - Ost, kontor Dalag. 7; lager' s. g. 4, C.; a. t. Kontor. verkstäder o. utställning, Norr o. 9197, r. t o landsg. 24, C.; a. t , , r. t..,...otto Ahlström! Boktryckeri, Kungshelms , 4562 torg 3, C.; a. t. 5349, r. t. 5 Il. Aktiebolaget P. :s. Bergströms Päls. - Otto Dahlström & <;:0, Kaffe o. Kolonial- varuhandel, butiker Regeringsg. 3, C.; raror, Kafferosten en gros Bredgr. 2, St. a. t. 7590, r. t. 9005, Storkyrkobrink. "" Otto Johnson, Kungsholmsg. 33, C.; r. t. 5530; telegrafadr.: Ottoson. 4, St.ja. t. 1154; kont. Regerings. 3, C.; a. t. o. r. t. ankn. Skan:dinaviens Största Lifförsäkringsbolag: 'FH.UEE

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer