Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond."

Transkript

1 juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box Stockholm e-postadress: Webbadress: wwww.handikappupplysningen.se wwww.forumfunktionshinder.se

2 Innehållsförteckning Att söka pengar från fonder/stiftelser...4 Vad kan du söka pengar till?...4 Ansökningsblankett...4 Ansökningsbrev...4 Intyg när man ansöker om fondpengar...4 Var du hittar information om fonder...5 Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till vuxna...5 Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond...5 Stiftelsen Tysta Skolan...5 Allmänna BB:s Minnesfond...5 Stiftelsen Fanny Hirschs Minne...6 Hörselskadades Riksförbunds fonder...6 Lindhés Advokatbyrå...6 Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne...6 Norrbacka-Eugeniastiftelsen...7 Carl Axel Bergstrands stiftelse...7 Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län...7 Stockholms stads sociala stiftelser... 8 Greta Pärmans stiftelse... 8 Johanniterorden i Sverige... 8 SVCR - Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering... 8 De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse...9 Bertil och Elsa Beckmans Fond...9 Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond...9 Ragnhild Frykbergs stiftelse...10 Stiftelsen Josef Blomkvists Minnesfond (16)

3 Dr Félix Neuberghs stiftelse...10 SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade...10 Fonder som har ansökningstid hela året Stiftelsen Sävstaholm Föreningen för välgörenhetens ordnande, FVO Gunvor och Josef Anérs stiftelse Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA) Alma Detthows Hjälpfond CTRF Cancer och trafikskadades riksförbund Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond Stockholms läns landsting...13 Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till unga vuxna Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Linnéa och Josef Carlssons stiftelse RBU:s Medlemsfond RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Sture Franssons Minne Pro Patria Stiftelsen Nils Ohlssons Minne Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan Karin Karlssons stiftelse Stiftelser för personer med synskada (16)

4 Att söka pengar från fonder/stiftelser Det finns många fonder och stiftelser som personer med funktionsnedsättning kan ansöka om pengar från. Ofta har fonderna olika krav för att du ska kunna få bidrag. Det kan vara att du är i en viss ålder, bor i en viss kommun eller del av Sverige eller har en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum. Vad kan du söka pengar till? Ofta står det i informationen om fonden vad du kan söka pengar för. Det kan till exempel vara till rekreationsresor, läger, dator, hjälpmedel som du inte kan få via landstinget eller för tillfälligt stöd i en svår ekonomisk situation. Många fonder har i sin information skrivit vad de inte kan ge stöd till. Ansökningsblankett Ta reda på om ansökan ska skrivas på särskild ansökningsblankett. Fyll i så fall i ansökningsblanketten noggrant. En del fonder har ingen särskild ansökningsblankett. Det är viktigt att följa alla anvisningar. Ofta behandlar man inte ansökan om den inte följer fondens instruktioner. Det är viktigt att skicka med de bilagor som fonden efterfrågar. Det kan till exempel vara kopia på deklaration/specifikation och hyresavi. Ansökningsbrev Om fonden vill att du skriver ett särskilt ansökningsbrev, börja med att skriva namn, personnummer, adress, telefon och e-post. Beskriv kort vem du är. Berätta om din funktionsnedsättning, eventuell diagnos och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har fått för dig. Beskriv din familjesituation. Skriv vad du vill använda bidraget till. Skriv vilka inkomster och utgifter du/ni har varje månad. Skriv om det förekommer några extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen. Underteckna ansökningsbrevet. Tips! Skriv kort och tydligt. Ta med det som är viktiga fakta. Läs villkoren för fonden och inrikta din ansökan på det. Låt gärna någon annan läsa din ansökan innan du skickar iväg den. Intyg när man ansöker om fondpengar De flesta fonder kräver att du ska bifoga intyg från till exempel läkare eller kurator. Kontakta i så fall den som ska skriva intyget i god tid. 4(16)

5 Var du hittar information om fonder Kommunen där du bor och kyrkan kan ha fonder som du kan söka pengar från. Ta kontakt med dem och fråga. Stockholms läns landsting förvaltar många fonder. Kontakta en kurator vid sjukhuset eller vårdcentralen för att få mer information. En del fonder annonserar i funktionshindersförbundens tidningar eller i dagspressen. På biblioteken brukar det finns fondböcker. En del bibliotek har också databaser där man kan söka efter fonder. Fråga på biblioteket. I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun På Handikappupplysningens webbplats kan du hitta olika fonder Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till vuxna Fonderna ligger ordnade efter ansökningsdatum, med start från januari och framåt. Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond Ger bistånd åt svårt funktionsnedsatta och långvarigt sjuka personer i Sverige. Personligt brev och aktuellt läkarintyg skickas till: Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond, c/o Iris Wahlström-Andersson, Hjälmbergsvägen 81, Kungsbacka. Telefon: Sista dag för ansökan är 31 januari. Stiftelsen Tysta Skolan Stiftelsen Tysta Skolan har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade. De ger bidrag till utgifter i samband med utbildning, studieresor, kurser, läger, skolresor mm, aktiviteter anordnade av föreningar, organisationer eller motsvarande, viss teknisk utrustning samt projekt inom döv/hörselområdet samt till studieresor. Stiftelsen Tysta skolan, Brahegatan 32, Stockholm. Telefon/fax: Stiftelsen har som regel öppet tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 12. E-post: Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 28 februari. Allmänna BB:s Minnesfond Hos minnesfonden kan föräldrar som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn eller mödrar med funktionsnedsättning söka bidrag. Barnet bör inte vara äldre än 18 år. Den som söker ska vara bosatt inom Stor-Stockholm. Ansökningsblankett finns på Internet. 5 (16)

6 Stiftelsen Allmänna BB:s Minnesfond, Box 8051, Stockholm. E-post: Ansökan kan göras under tiden 1 januari - 31 mars. Stiftelsen Fanny Hirschs Minne Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar och som bor i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp. Bidrag ges till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro. Ansökan sändes till Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 4 tr STOCKHOLM Ansökan för enskilda personer 20 mars-14 april. Organisationer kan söka 1-27 okt Hörselskadades Riksförbunds fonder Bidrag ur HRF:s fonder kan sökas av döva, hörselskadade och vuxendöva samt av föräldrar till hörselskadade och döva barn. I första hand ges bidrag till utlandsstudier och språkresor samt teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn. Medlemskap i HRF ger företräde. Ansökan görs på särskild blankett som du kan få från Hörselskadades Riksförbund. HRF, Box 6605, Stockholm. Telefon: Texttelefon: Fax: E-post: Sista ansökningsdag 31 mars. Utdelning sker i maj. Aktiviteterna ska äga rum mellan 1 maj bidragsåret och 30 april följande år. Lindhés Advokatbyrå Lindhés Advokatbyrå förvaltar fem stiftelser. Enligt stiftelsernas stadgar kan ekonomiskt bidrag ges till bland annat "barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller för vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade." Ansökningsblankett finns på Internet. De kräver skriftlig redogörelse över hur bidraget använts. Lindhés Advokatbyrå, Riddargatan 35, Stockholm. Telefon och Fax E-post: Ansökningstiden löper från 1 januari till 31 mars. Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj och i början av juni. Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne Stiftelsen ger bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet. Ansökan skall fyllas i av legitimerad läkare. Ansökningsblankett finns på Internet. Endast ekonomiskt starkt motiverade ansökningar behandlas. Vid bedömningen prioriteras tydligt specificerade ändamål som sätts i relation till den sökandes/familjens ekonomiska 6 (16)

7 situation och funktionsnedsättning. Bilagor som personbevis och slutskattesedel är obligatoriska. Bidrag ges inte i efterhand. Henning och Greta Anderssons minne, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser ST S5, Stockholm Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars. Beviljat bidrag utbetalas senast till midsommar. Avslag meddelas inte. Norrbacka-Eugeniastiftelsen Norrbacka-Eugeniastiftelsen vill underlätta för personer med rörelsenedsättning. Stiftelsen ger bland annat bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Box 12851, Stockholm. Telefon: Fax: E-post: Sista ansökningsdag 31 mars Carl Axel Bergstrands stiftelse Bidrag ges till studerande eller ekonomiskt behövande sjuka, småbarnsföräldrar/familjer och äldre. Beviljade anslag betalas ut senast två månader efter sista ansökningsdagen. Bidrag betalas ej ut i efterhand. Ansökan till bidrag ur Carl Axel Bergstrands stiftelse ska ställas till: Handelsbanken Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst, Att: Carl Axel Bergstrands Stiftelse, Stockholm. Telefon: (begär stiftelsetjänst). Ansökningarna behandlas vid två tillfällen under året och ska vara inne senast 31 mars eller senast 30 september. Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag främja vård av behövande blinda och synsvaga samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar (0-20 år). Bidrag ges inte till sådan verksamhet som samhället normalt ansvarar för. Bidrag beviljas inte heller i efterhand. Bidrag kan beviljas till tandvård och annan behandling. Bidrag kan också lämnas till merkostnader på grund av synskadan i samband med rekreation, sysselsättning och fritidsaktiviteter. Intyg skall skickas med. Ansökningsblankett finns på Internet. Synskadades Stiftelse i Stockholms och Gotlands län, SEB Enskilda Banken, Stiftelser & Företag, Stockholm. Telefon: Ansökan ska vara inskickad senast 15 april, 15 augusti eller 15 december. Sökanden meddelas beslutet skriftligt cirka 8 veckor efter dessa datum. 7 (16)

8 Stockholms stads sociala stiftelser Du som behöver ekonomiskt stöd till hushållet kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad. Du kan söka bidrag om du bor i Stockholms stad och har fyllt 18 år alternativt avslutat ungdomsgymnasiet. Du skall också vara i behov av ekonomiskt stöd - ekonomisk prövning sker med normen för försörjningsstöd som grund. Ansökningsblankett finns på Internet. Om du har frågor kan du kontakta Donationsstiftelsegruppen på telefon Ansökan skickas till Finansavdelningen, Donationsstiftelsegruppen, Stadshuset, Stockholm. Ansökningsperioden är alltid i början på året. Greta Pärmans stiftelse Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel delar ut bidrag till personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan fås för hjälpmedel som underlättar i det dagliga livet så man kan leva ett mer aktivt och utåtriktat liv. Stiftelsen riktar sig främst till unga men även äldre kan söka. Stiftelsen lämnar bidrag i första hand till sådana hjälpmedel som inte bekostas av stat, kommun eller landsting. Bidrag ges inte till resor, behandling, studier, medicin eller skuldsanering. Läkarintyg måste bifogas ansökan. Ansökan sker på blankett som beställs från: Greta Pärmans stiftelse, Box 148, Tumba Två ansökningstillfällen per år, 15 maj och 15 december. Johanniterorden i Sverige Johanniterorden i Sverige har hand om fem fonder med lite olika inriktning och villkor. Gemensam ansökningsblankett finns på Internet. Ansökningar skall undertecknas och skickas till den lokala organisation som finns angiven på blanketten. Frågor kan besvaras av Ordens regionala representanter. Johanniterorden i Sverige, Box , STOCKHOLM. Ansökningstid är mellan 1 maj och 15 augusti. Blanketter finn bara tillgängliga under denna period. SVCR - Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering Tar emot ansökningar från personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada. Ansökningsblankett finns på Internet. På blanketten finns ytterligare upplysningar. Ansökan måste vara fullständigt ifylld, undertecknad och sändas in per post. Du kan inte få bidrag i efterhand. SVCR - Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, Alsnögatan 7, Stockholm. Telefontid mån torsd klockan Telefon: Mobiltelefon: E-post: 8 (16)

9 Ansökan ska ha kommit in senast 1 september. Besked lämnas i november månad. De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder. De ger bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel. Ansökan finns på Internet eller kan skickas efter på adressen nedan. Läkarintyg och kopia på senaste besked om slutgiltig skatt skall skickas med i ansökan. De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4tr, Stockholm. Telefon Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september. Bertil och Elsa Beckmans Fond Bertil och Elsa Beckmans fond lämnar bidrag till personer med funktionsnedsättning som bor i Solna kommun. Bidrag kan sökas för saker som underlättar och förbättrar situationen för den som har ett rörelsehandikapp. Bidrag utges inte i efterhand. Skicka med läkarintyg (högst två år gammalt) som bestyrker funktionsnedsättningen. Ansökan finns på Internet eller kan beställas på adressen nedan. Bertil och Elsa Beckmans fond c/o De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7 4 tr, Stockholm. Telefon Ansökningstid senast 1 september och beslut angående bidrag lämnas skriftligen under december månad. Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond lämnar bidrag till personer som har rörelsehinder och bor i Lidingö. Bidrag kan sökas till ändamål som underlättar och förbättrar situationen för den som har ett rörelsehandikapp. Bidrag utges inte i efterhand. Skicka med läkarintyg (högst två år gammalt) som bestyrker funktionsnedsättningen. Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas på adressen nedan. Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond c/o De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4 tr, Stockholm. Telefon Ansökningstid senast 1 september och beslut angående bidrag lämnas skriftligen under december månad. 9 (16)

10 Ragnhild Frykbergs stiftelse Stiftelsen ger bidrag till ungdomars utbildning samt till vård av behövande. De önskar ett vanligt brev där du berättar kort om dig själv. Personer som är äldre än 55 år ges företräde. Behandlar bara ansökningar inskickade under oktober månad. Stiftelsen Josef Blomkvists Minnesfond Stiftelsen delar ut pengar till ekonomiskt behövande personer med rörelsehinder. Bidrag ges till sådant som kan underlätta boende och fritid. Ansökan skall gälla ett ändamål eller en sak. Ansökningsblanketter finns på Internet. Läkarintyg och kopia av slutgiltig skatt skall bifogas. Stiftelsen Josef Blomkvists Minnesfond, Box 2107, Skärholmen. Tel: (telefonsvarare) Period för ansökan är 1 mars till 15 november. Beslut fattas i december och meddelas i januari. Dr Félix Neuberghs stiftelse Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer med funktionsnedsättning. Intyg från läkare och/eller kurator ska bifogas. Intyget ska vara utfärdat samma år som ansökan görs. Ansökningsblankett finns på Internet. Stiftelsen tar inte emot ansökningar via fax eller e- post. Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, Göteborg. Telefon: oktober - 30 november. SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade Stiftelsen ger bidrag till ekonomiskt behövande döva och hörselskadade personer. Bidraget ska underlätta den dagliga livsföringen samt ge ökade möjligheter till social gemenskap och delaktighet. Ansökningsblankett finns på Internet. Blanketten kan också rekvireras via post, e-post eller telefon. SPSM, SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade, Box 12161, Stockholm. Kontaktperson: Ann-Christin Dahlö. E-post: Telefon: Texttelefon: Ansökan ska vara inne senast 31 december. 10 (16)

11 Fonder som har ansökningstid hela året Stiftelsen Sävstaholm Stiftelsen Sävstaholm ger stöd till enskilda personer med utvecklingsstörning. Till ansökan ska bifogas intyg om funktionsnedsättningen från läkare, kurator, psykolog eller motsvarande. Ansökningsblankett finns på Internet och kan beställas per telefon eller post. Stiftelsen Sävstaholms kansli, Vasagatan 15-17, 4 tr, Stockholm. Telefon: , fax E-post: Ansökan kan skickas in när som helst under året men beslutssammanträden äger rum fyra gånger per år. Ansökningsblanketten skall skickas i tre exemplar. Föreningen för välgörenhetens ordnande, FVO Föreningen ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till behövande, huvudsakligen till äldre, handikappade och sjuka vid akuta behov i Stockholm. Stöd ges även till vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att tillgodose deras behov av exempelvis fritidsaktiviteter, läger eller kollo". Adress: Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, STOCKHOLM. Telefon , telefontid måndag, onsdag och fredag kl Telefon , telefontid måndagfredag kl , måndag även kl Expeditionen har telefonnummer Ansökning och beslut sker löpande. Gunvor och Josef Anérs stiftelse Bidrag kan lämnas till personer med grava funktionshinder samt till föräldrar som har barn med funktionshinder. Funktionshindret skall styrkas med läkarintyg. Bidrag lämnas ej till sådant som annan (stat, kommun, landsting etc.) är skyldig att bekosta. Ej heller lämnas bidrag till datorer eller annan datautrustning, alternativ medicin eller - behandling. Om du vill söka bidrag från Gunvor och Josef Anérs stiftelse skall du ta kontakt med FVO per telefon , eller FVO har telefontid alla vardagar (utom tisdag) kl Du kan också skriftligen rekvirera ansökningsblankett från FVO, Köpmangatan 15, 4 tr Stockholm Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA) Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, lämnar huvudsakligen bidrag till personer med synskador. Bidrag från KMA kan bland annat beviljas till lägerverksamhet för barn och ungdom, utbildning och studier, samt till enskilda behövande synskadade för bland annat rekreation, rehabilitering och hjälpmedel. Bidrag kan också ges 11 (16)

12 som stipendium för utbildning eller till förkovran och personlig utveckling. Ansökan finns på Internet. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA, Lena Bergström, Knappekulla, Valdemarsvik. Telefon: Ansökan behandlas fortlöpande. Ansökan bör insändas minst två månader före aktuell aktivitet. Ansökningar behandlas inte mellan den 1 juli och 10 augusti. Alma Detthows Hjälpfond Ger bidrag till kvinnor för ett bestämt tillfälligt behov. Ansökningsblanketter finns på Internet. Specifikation till inkomstdeklaration skall bifogas ansökan. Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond, Kallskärsgatan 5, 4 tr, Stockholm. Telefontid tisdagar och torsdagar klockan 8-9:30. Telefon: Ingen särskild ansökningstid, ansökan behandlas fortlöpande. Utbetalning sker en gång per månad Om man inte hört något fem veckor efter insänd ansökan har man inte fått något bidrag. CTRF Cancer och trafikskadades riksförbund CTRF är en organisation för rehabilitering och friskvård till människor som drabbats av cancersjukdom eller trafikskada. För att få bidrag från CTRF krävs ett medlemskap i föreningen. Ansökningsblankett finns på Internet CTRF beviljar bidrag för rehabilitering, rekreation, friskvård och hjälpmedel som inte erbjuds via sjukhus eller landsting som kan vara avgörande för att en individ ska klara vardagen efter en cancersjukdom eller trafikskada. Bidrag ges ej i efterhand. Läkarutlåtande och behovsmotivering från kurator eller motsvarande skall bifogas, samt inkomstdeklaration. CTRF, Box 56047, Stockholm, tel Ansökningar behandlas kontinuerligt och skriftligt svar sänds till sökande, i regel inom 3 veckor. Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond Stiftelsen bedriver bland annat hjälpverksamhet bland sjuka och personer med funktionshinder. Vänd dig till den lokala klubb som finns i ert närområde. Lättaste sättet att hitta en lokal klubb är att gå in på och klicka på "Våra klubbar". För frågor kontakta Lions kansli, Geijersvägen 24, Stockholm. Telefon: , Fax: E-post: Ansökning sker i de lokala klubbarna med olika tidpunkter och ansökningsregler. 12 (16)

13 Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting förvaltar cirka 160 fonder och stiftelser. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för att få söka bidrag från dessa stiftelser. I allmänhet gäller att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län. Man måste vara bosatt och mantalsskriven inom Stockholms län. Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset eller något annat sjukhus. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus. Kuratorn eller fondhandläggaren kan informera om vilka uppgifter som skall redovisas i fondansökan. Det är också kuratorn eller fondhandläggaren som har ansökningsblanketter och som tar emot fondansökan och ser till att den behandlas. Läs mer på Vårdguiden. Ingen ansökningstid är meddelad. Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till unga vuxna Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. Åldersgränsen är 30 år. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting och kommun. Bidrag ges bland annat till rekreations- och rehabiliteringsresor och hjälpmedel. Intyg och kopia på Besked om slutlig skatt är ett absolut krav för prövning av ansökan. Ansökan finns på Internet. Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond, Fru Marias väg 17, Älvsjö. Telefon: E-post: Ansökan skickas in tidigast i november. Sista ansökningsdag är 15 februari. Linnéa och Josef Carlssons stiftelse Linnéa och Josef Carlssons stiftelse ger bidrag till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand till barn och ungdomar med cp-skador. Bidrag ges endast till personer under 25 år. Bidrag kan sökas för rekreation, resor, läger, stughyra, datorer, TV och videoutrustning, musikinstrument, specialcyklar, mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, körkortsutbildning och liknande. Även föräldrar kan söka bidrag för rekreation. Ansökningsblankett finns på Internet. Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse, Kronborgsgatan 2 C, Helsingborg. Telefon: (16)

14 Två ansökningstider per år, 31 mars och 15 oktober RBU:s Medlemsfond Fond för barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år som är medlemmar i RBU. Bidragen får användas till rekreation och hjälpmedel som inte bekostas av landsting eller kommun. Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas från RBU. Ansökan ska skickas till: RBU, RBU:s Medlemsfond, Box 8026, Stockholm. Har du frågor om RBU:s Medlemsfond, kontakta RBU via e-post eller per telefon Ansökningarna ska vara inne senast 1 april respektive 1 oktober. RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU förvaltar även två andra fonder; CP-barnens hjälpfond och Stiftelsen Else-Maries minnesfond. Har du frågor kontakta RBU via e-post: eller per telefon Ansökningarna ska vara inne senast 1 april respektive 1 oktober. Sture Franssons Minne Ger bidrag till barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år med rörelsehinder och som är medlemmar i RBU. Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas från RBU. Adress dit ansökan ska skickas: Sture Franssons Minne, Box 8026, Stockholm. Har du frågor kontakta RBU via e-post eller per telefon Ansökningarna ska vara inne senast 1 april respektive 1 oktober. Pro Patria Pro Patria kan ge ekonomiskt stöd till barn och ungdomar upp till 25 års ålder. Ansökan sker på särskild blankett, som skickas efter från Pro Patrias kansli. Ansökningar via e-post tas ej emot. Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, Stockholm. Telefon/fax: Telefontider: Mån- tor klockan E-post: Ansökan kan ske fram till den 1 oktober. Beslut fattas löpande. Stiftelsen Nils Ohlssons Minne Stiftelsens ändamål är att främja utbildning av barn och ungdomar bosatta i Sverige med allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Enligt stiftelsens stadgar ska den 14 (16)

15 sökande även visa intresse och påtagliga anlag för fortsatt teoretisk eller praktisk utbildning. Åldersgräns mellan 14 och 28 år. I första hand beviljar man bidrag till ungdomar som läser på högskolenivå i Sverige och utomlands. Därefter ges bidrag till barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå. Bland annat beviljas bidrag för inköp av dator och program som stöd för skolarbetet. Ansökningsblankett finns på Internet. Intyg skall bifogas Ansökan om bidrag kan insändas till: Stiftelsen Nils Ohlssons minne, SEB Institutioner & Stiftelser, Stockholm, senast den 15 oktober. Ansökan skall sändas in i fyra exemplar. Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan Bidrag kan sökas av personer under 25 år som blivit skadade genom trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgsskador). Anhöriga som hjälper den skadade kan också söka bidrag. Bidrag lämnas i första hand till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, men även till redskap och utrustning som möjliggör en meningsfylld fritid. Blankett för ansökan och information om stiftelsen får du genom att skicka ett frankerat C5 kuvert med ditt namn och din adress till Anna-Stina och John Mattssons minnesstiftelse för sonen Johan, Box 2107, Skärholmen. Telefonnummer till stiftelsen (telefonsvarare). Stiftelsen har ingen fastställd ansökningstid. Ansökningarna behandlas fortlöpande. I regel får du svar inom två månader. Karin Karlssons stiftelse Karin Karlssons stiftelse ger bidrag till barn och ungdomar under 24 år som bor inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde. Ansökningsblankett finns på Internet. Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards, Karin Karlssons Stiftelse, Box 160, Leksand. Telefon: Mobiltelefon: E-post: Stiftelsen har normalt fyra sammanträden under året där aktuella ansökningar behandlas. Utdelning av medel sker cirka en månad efter beslut. Alla sökande får besked. Stiftelser för personer med synskada Specialpedagogiska skolmyndigheten förvaltar ett antal stiftelser som har till ändamål att på olika sätt stödja personer med synskada. Medlen ska i första hand användas för verksamheten vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och för verksamhet för barn och ungdomar med synskada upp till 30 års ålder. Bidrag till enskilda personer med synskada kan beviljas till exempel för studier över gymnasienivå i Sverige och utomlands, inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och träningsredskap, avgifter för musiklektioner, ridlektioner samt avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse, idrottstävlingar. Bidrag beviljas inte i efterhand. 15 (16)

16 Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas från Resurscenter syn Stockholm. Sökanden ska i ansökan namnge referens vid Resurscentret eller om han eller hon inte tidigare haft kontakt med Resurscentret, bifoga läkarintyg som utvisar synskadans art och grad. För ytterligare information kontakta Irene Sigfridsson på telefon: eller e-post: Ansökan om utbildningsstipendium ska vara Resurscenter syn Stockholm tillhanda den 30 april våren innan det läsår ansökan avser börjar. Övriga ansökningar kan lämnas löpande under året. 16 (16)

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening 1 Hörselskadades distrikt i Stockholms län ATT SÖKA BIDRAG Hörselskadades Riksförbund erhåller statliga bidrag. Distriktet erhåller landstingsbidrag. Föreningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Sista ansökningsdag: 2016-10-07 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Obs! Handläggningstiden är ca 3 veckor. Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun Kansliet 444 82 Stenungsund 2015-01-05 Så här ansöker du om

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Hällsboskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497)

Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497) Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497) Ansökan om bidrag år 2016 Studerande Personuppgifter Efternamn, tilltalsnamn Personnummer Födelselän... Mantalsskrivningsort.. Adress,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd.

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd. Sidan 1 av 7 ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2, nytt läkarintyg skall lämnas med 2-3 års mellanrum

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 94185 Piteå Tel: 0911-69 62 00 Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Jag söker för första

Läs mer

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD 1(5) Insändes till: Sundsvalls kommun Stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sid 2 samt att ett

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan)

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Bakgrund Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet:

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst

LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst Information till läkare som skriver utlåtande om ev färdtjänstbehov, se sid 4. Uppgifter om patienten (textas eller skrivs på maskin) Namn Personnummer Utlåtande

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Obs! Handläggningstiden är ca 3 veckor. Senast uppdaterad: 2016-11-10 Så här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrad: 1. Läs Information

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller endast förare eller passagerare

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller endast förare eller passagerare Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller endast förare eller passagerare För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Foto: Solveig Carlsson Ansökan om bostadsanpassningsbidrag i Olofströms Kommun. Serviceåtagande i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vad gör

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer