Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond."

Transkript

1 juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box Stockholm e-postadress: Webbadress: wwww.handikappupplysningen.se wwww.forumfunktionshinder.se

2 Innehållsförteckning Att söka pengar från fonder/stiftelser...4 Vad kan du söka pengar till?...4 Ansökningsblankett...4 Ansökningsbrev...4 Intyg när man ansöker om fondpengar...4 Var du hittar information om fonder...5 Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till vuxna...5 Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond...5 Stiftelsen Tysta Skolan...5 Allmänna BB:s Minnesfond...5 Stiftelsen Fanny Hirschs Minne...6 Hörselskadades Riksförbunds fonder...6 Lindhés Advokatbyrå...6 Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne...6 Norrbacka-Eugeniastiftelsen...7 Carl Axel Bergstrands stiftelse...7 Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län...7 Stockholms stads sociala stiftelser... 8 Greta Pärmans stiftelse... 8 Johanniterorden i Sverige... 8 SVCR - Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering... 8 De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse...9 Bertil och Elsa Beckmans Fond...9 Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond...9 Ragnhild Frykbergs stiftelse...10 Stiftelsen Josef Blomkvists Minnesfond (16)

3 Dr Félix Neuberghs stiftelse...10 SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade...10 Fonder som har ansökningstid hela året Stiftelsen Sävstaholm Föreningen för välgörenhetens ordnande, FVO Gunvor och Josef Anérs stiftelse Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA) Alma Detthows Hjälpfond CTRF Cancer och trafikskadades riksförbund Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond Stockholms läns landsting...13 Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till unga vuxna Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Linnéa och Josef Carlssons stiftelse RBU:s Medlemsfond RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Sture Franssons Minne Pro Patria Stiftelsen Nils Ohlssons Minne Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan Karin Karlssons stiftelse Stiftelser för personer med synskada (16)

4 Att söka pengar från fonder/stiftelser Det finns många fonder och stiftelser som personer med funktionsnedsättning kan ansöka om pengar från. Ofta har fonderna olika krav för att du ska kunna få bidrag. Det kan vara att du är i en viss ålder, bor i en viss kommun eller del av Sverige eller har en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum. Vad kan du söka pengar till? Ofta står det i informationen om fonden vad du kan söka pengar för. Det kan till exempel vara till rekreationsresor, läger, dator, hjälpmedel som du inte kan få via landstinget eller för tillfälligt stöd i en svår ekonomisk situation. Många fonder har i sin information skrivit vad de inte kan ge stöd till. Ansökningsblankett Ta reda på om ansökan ska skrivas på särskild ansökningsblankett. Fyll i så fall i ansökningsblanketten noggrant. En del fonder har ingen särskild ansökningsblankett. Det är viktigt att följa alla anvisningar. Ofta behandlar man inte ansökan om den inte följer fondens instruktioner. Det är viktigt att skicka med de bilagor som fonden efterfrågar. Det kan till exempel vara kopia på deklaration/specifikation och hyresavi. Ansökningsbrev Om fonden vill att du skriver ett särskilt ansökningsbrev, börja med att skriva namn, personnummer, adress, telefon och e-post. Beskriv kort vem du är. Berätta om din funktionsnedsättning, eventuell diagnos och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har fått för dig. Beskriv din familjesituation. Skriv vad du vill använda bidraget till. Skriv vilka inkomster och utgifter du/ni har varje månad. Skriv om det förekommer några extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen. Underteckna ansökningsbrevet. Tips! Skriv kort och tydligt. Ta med det som är viktiga fakta. Läs villkoren för fonden och inrikta din ansökan på det. Låt gärna någon annan läsa din ansökan innan du skickar iväg den. Intyg när man ansöker om fondpengar De flesta fonder kräver att du ska bifoga intyg från till exempel läkare eller kurator. Kontakta i så fall den som ska skriva intyget i god tid. 4(16)

5 Var du hittar information om fonder Kommunen där du bor och kyrkan kan ha fonder som du kan söka pengar från. Ta kontakt med dem och fråga. Stockholms läns landsting förvaltar många fonder. Kontakta en kurator vid sjukhuset eller vårdcentralen för att få mer information. En del fonder annonserar i funktionshindersförbundens tidningar eller i dagspressen. På biblioteken brukar det finns fondböcker. En del bibliotek har också databaser där man kan söka efter fonder. Fråga på biblioteket. I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun På Handikappupplysningens webbplats kan du hitta olika fonder Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till vuxna Fonderna ligger ordnade efter ansökningsdatum, med start från januari och framåt. Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond Ger bistånd åt svårt funktionsnedsatta och långvarigt sjuka personer i Sverige. Personligt brev och aktuellt läkarintyg skickas till: Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond, c/o Iris Wahlström-Andersson, Hjälmbergsvägen 81, Kungsbacka. Telefon: Sista dag för ansökan är 31 januari. Stiftelsen Tysta Skolan Stiftelsen Tysta Skolan har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade. De ger bidrag till utgifter i samband med utbildning, studieresor, kurser, läger, skolresor mm, aktiviteter anordnade av föreningar, organisationer eller motsvarande, viss teknisk utrustning samt projekt inom döv/hörselområdet samt till studieresor. Stiftelsen Tysta skolan, Brahegatan 32, Stockholm. Telefon/fax: Stiftelsen har som regel öppet tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 12. E-post: Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 28 februari. Allmänna BB:s Minnesfond Hos minnesfonden kan föräldrar som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn eller mödrar med funktionsnedsättning söka bidrag. Barnet bör inte vara äldre än 18 år. Den som söker ska vara bosatt inom Stor-Stockholm. Ansökningsblankett finns på Internet. 5 (16)

6 Stiftelsen Allmänna BB:s Minnesfond, Box 8051, Stockholm. E-post: Ansökan kan göras under tiden 1 januari - 31 mars. Stiftelsen Fanny Hirschs Minne Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar och som bor i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp. Bidrag ges till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro. Ansökan sändes till Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 4 tr STOCKHOLM Ansökan för enskilda personer 20 mars-14 april. Organisationer kan söka 1-27 okt Hörselskadades Riksförbunds fonder Bidrag ur HRF:s fonder kan sökas av döva, hörselskadade och vuxendöva samt av föräldrar till hörselskadade och döva barn. I första hand ges bidrag till utlandsstudier och språkresor samt teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn. Medlemskap i HRF ger företräde. Ansökan görs på särskild blankett som du kan få från Hörselskadades Riksförbund. HRF, Box 6605, Stockholm. Telefon: Texttelefon: Fax: E-post: Sista ansökningsdag 31 mars. Utdelning sker i maj. Aktiviteterna ska äga rum mellan 1 maj bidragsåret och 30 april följande år. Lindhés Advokatbyrå Lindhés Advokatbyrå förvaltar fem stiftelser. Enligt stiftelsernas stadgar kan ekonomiskt bidrag ges till bland annat "barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller för vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade." Ansökningsblankett finns på Internet. De kräver skriftlig redogörelse över hur bidraget använts. Lindhés Advokatbyrå, Riddargatan 35, Stockholm. Telefon och Fax E-post: Ansökningstiden löper från 1 januari till 31 mars. Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj och i början av juni. Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne Stiftelsen ger bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet. Ansökan skall fyllas i av legitimerad läkare. Ansökningsblankett finns på Internet. Endast ekonomiskt starkt motiverade ansökningar behandlas. Vid bedömningen prioriteras tydligt specificerade ändamål som sätts i relation till den sökandes/familjens ekonomiska 6 (16)

7 situation och funktionsnedsättning. Bilagor som personbevis och slutskattesedel är obligatoriska. Bidrag ges inte i efterhand. Henning och Greta Anderssons minne, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser ST S5, Stockholm Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars. Beviljat bidrag utbetalas senast till midsommar. Avslag meddelas inte. Norrbacka-Eugeniastiftelsen Norrbacka-Eugeniastiftelsen vill underlätta för personer med rörelsenedsättning. Stiftelsen ger bland annat bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Box 12851, Stockholm. Telefon: Fax: E-post: Sista ansökningsdag 31 mars Carl Axel Bergstrands stiftelse Bidrag ges till studerande eller ekonomiskt behövande sjuka, småbarnsföräldrar/familjer och äldre. Beviljade anslag betalas ut senast två månader efter sista ansökningsdagen. Bidrag betalas ej ut i efterhand. Ansökan till bidrag ur Carl Axel Bergstrands stiftelse ska ställas till: Handelsbanken Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst, Att: Carl Axel Bergstrands Stiftelse, Stockholm. Telefon: (begär stiftelsetjänst). Ansökningarna behandlas vid två tillfällen under året och ska vara inne senast 31 mars eller senast 30 september. Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag främja vård av behövande blinda och synsvaga samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar (0-20 år). Bidrag ges inte till sådan verksamhet som samhället normalt ansvarar för. Bidrag beviljas inte heller i efterhand. Bidrag kan beviljas till tandvård och annan behandling. Bidrag kan också lämnas till merkostnader på grund av synskadan i samband med rekreation, sysselsättning och fritidsaktiviteter. Intyg skall skickas med. Ansökningsblankett finns på Internet. Synskadades Stiftelse i Stockholms och Gotlands län, SEB Enskilda Banken, Stiftelser & Företag, Stockholm. Telefon: Ansökan ska vara inskickad senast 15 april, 15 augusti eller 15 december. Sökanden meddelas beslutet skriftligt cirka 8 veckor efter dessa datum. 7 (16)

8 Stockholms stads sociala stiftelser Du som behöver ekonomiskt stöd till hushållet kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad. Du kan söka bidrag om du bor i Stockholms stad och har fyllt 18 år alternativt avslutat ungdomsgymnasiet. Du skall också vara i behov av ekonomiskt stöd - ekonomisk prövning sker med normen för försörjningsstöd som grund. Ansökningsblankett finns på Internet. Om du har frågor kan du kontakta Donationsstiftelsegruppen på telefon Ansökan skickas till Finansavdelningen, Donationsstiftelsegruppen, Stadshuset, Stockholm. Ansökningsperioden är alltid i början på året. Greta Pärmans stiftelse Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel delar ut bidrag till personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan fås för hjälpmedel som underlättar i det dagliga livet så man kan leva ett mer aktivt och utåtriktat liv. Stiftelsen riktar sig främst till unga men även äldre kan söka. Stiftelsen lämnar bidrag i första hand till sådana hjälpmedel som inte bekostas av stat, kommun eller landsting. Bidrag ges inte till resor, behandling, studier, medicin eller skuldsanering. Läkarintyg måste bifogas ansökan. Ansökan sker på blankett som beställs från: Greta Pärmans stiftelse, Box 148, Tumba Två ansökningstillfällen per år, 15 maj och 15 december. Johanniterorden i Sverige Johanniterorden i Sverige har hand om fem fonder med lite olika inriktning och villkor. Gemensam ansökningsblankett finns på Internet. Ansökningar skall undertecknas och skickas till den lokala organisation som finns angiven på blanketten. Frågor kan besvaras av Ordens regionala representanter. Johanniterorden i Sverige, Box , STOCKHOLM. Ansökningstid är mellan 1 maj och 15 augusti. Blanketter finn bara tillgängliga under denna period. SVCR - Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering Tar emot ansökningar från personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada. Ansökningsblankett finns på Internet. På blanketten finns ytterligare upplysningar. Ansökan måste vara fullständigt ifylld, undertecknad och sändas in per post. Du kan inte få bidrag i efterhand. SVCR - Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, Alsnögatan 7, Stockholm. Telefontid mån torsd klockan Telefon: Mobiltelefon: E-post: 8 (16)

9 Ansökan ska ha kommit in senast 1 september. Besked lämnas i november månad. De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder. De ger bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel. Ansökan finns på Internet eller kan skickas efter på adressen nedan. Läkarintyg och kopia på senaste besked om slutgiltig skatt skall skickas med i ansökan. De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4tr, Stockholm. Telefon Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september. Bertil och Elsa Beckmans Fond Bertil och Elsa Beckmans fond lämnar bidrag till personer med funktionsnedsättning som bor i Solna kommun. Bidrag kan sökas för saker som underlättar och förbättrar situationen för den som har ett rörelsehandikapp. Bidrag utges inte i efterhand. Skicka med läkarintyg (högst två år gammalt) som bestyrker funktionsnedsättningen. Ansökan finns på Internet eller kan beställas på adressen nedan. Bertil och Elsa Beckmans fond c/o De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7 4 tr, Stockholm. Telefon Ansökningstid senast 1 september och beslut angående bidrag lämnas skriftligen under december månad. Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond lämnar bidrag till personer som har rörelsehinder och bor i Lidingö. Bidrag kan sökas till ändamål som underlättar och förbättrar situationen för den som har ett rörelsehandikapp. Bidrag utges inte i efterhand. Skicka med läkarintyg (högst två år gammalt) som bestyrker funktionsnedsättningen. Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas på adressen nedan. Stiftelsen Dagny och Paul Örnhills Minnesfond c/o De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, Alsnögatan 7, 4 tr, Stockholm. Telefon Ansökningstid senast 1 september och beslut angående bidrag lämnas skriftligen under december månad. 9 (16)

10 Ragnhild Frykbergs stiftelse Stiftelsen ger bidrag till ungdomars utbildning samt till vård av behövande. De önskar ett vanligt brev där du berättar kort om dig själv. Personer som är äldre än 55 år ges företräde. Behandlar bara ansökningar inskickade under oktober månad. Stiftelsen Josef Blomkvists Minnesfond Stiftelsen delar ut pengar till ekonomiskt behövande personer med rörelsehinder. Bidrag ges till sådant som kan underlätta boende och fritid. Ansökan skall gälla ett ändamål eller en sak. Ansökningsblanketter finns på Internet. Läkarintyg och kopia av slutgiltig skatt skall bifogas. Stiftelsen Josef Blomkvists Minnesfond, Box 2107, Skärholmen. Tel: (telefonsvarare) Period för ansökan är 1 mars till 15 november. Beslut fattas i december och meddelas i januari. Dr Félix Neuberghs stiftelse Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer med funktionsnedsättning. Intyg från läkare och/eller kurator ska bifogas. Intyget ska vara utfärdat samma år som ansökan görs. Ansökningsblankett finns på Internet. Stiftelsen tar inte emot ansökningar via fax eller e- post. Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, Göteborg. Telefon: oktober - 30 november. SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade Stiftelsen ger bidrag till ekonomiskt behövande döva och hörselskadade personer. Bidraget ska underlätta den dagliga livsföringen samt ge ökade möjligheter till social gemenskap och delaktighet. Ansökningsblankett finns på Internet. Blanketten kan också rekvireras via post, e-post eller telefon. SPSM, SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade, Box 12161, Stockholm. Kontaktperson: Ann-Christin Dahlö. E-post: Telefon: Texttelefon: Ansökan ska vara inne senast 31 december. 10 (16)

11 Fonder som har ansökningstid hela året Stiftelsen Sävstaholm Stiftelsen Sävstaholm ger stöd till enskilda personer med utvecklingsstörning. Till ansökan ska bifogas intyg om funktionsnedsättningen från läkare, kurator, psykolog eller motsvarande. Ansökningsblankett finns på Internet och kan beställas per telefon eller post. Stiftelsen Sävstaholms kansli, Vasagatan 15-17, 4 tr, Stockholm. Telefon: , fax E-post: Ansökan kan skickas in när som helst under året men beslutssammanträden äger rum fyra gånger per år. Ansökningsblanketten skall skickas i tre exemplar. Föreningen för välgörenhetens ordnande, FVO Föreningen ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till behövande, huvudsakligen till äldre, handikappade och sjuka vid akuta behov i Stockholm. Stöd ges även till vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att tillgodose deras behov av exempelvis fritidsaktiviteter, läger eller kollo". Adress: Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, STOCKHOLM. Telefon , telefontid måndag, onsdag och fredag kl Telefon , telefontid måndagfredag kl , måndag även kl Expeditionen har telefonnummer Ansökning och beslut sker löpande. Gunvor och Josef Anérs stiftelse Bidrag kan lämnas till personer med grava funktionshinder samt till föräldrar som har barn med funktionshinder. Funktionshindret skall styrkas med läkarintyg. Bidrag lämnas ej till sådant som annan (stat, kommun, landsting etc.) är skyldig att bekosta. Ej heller lämnas bidrag till datorer eller annan datautrustning, alternativ medicin eller - behandling. Om du vill söka bidrag från Gunvor och Josef Anérs stiftelse skall du ta kontakt med FVO per telefon , eller FVO har telefontid alla vardagar (utom tisdag) kl Du kan också skriftligen rekvirera ansökningsblankett från FVO, Köpmangatan 15, 4 tr Stockholm Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA) Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, lämnar huvudsakligen bidrag till personer med synskador. Bidrag från KMA kan bland annat beviljas till lägerverksamhet för barn och ungdom, utbildning och studier, samt till enskilda behövande synskadade för bland annat rekreation, rehabilitering och hjälpmedel. Bidrag kan också ges 11 (16)

12 som stipendium för utbildning eller till förkovran och personlig utveckling. Ansökan finns på Internet. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA, Lena Bergström, Knappekulla, Valdemarsvik. Telefon: Ansökan behandlas fortlöpande. Ansökan bör insändas minst två månader före aktuell aktivitet. Ansökningar behandlas inte mellan den 1 juli och 10 augusti. Alma Detthows Hjälpfond Ger bidrag till kvinnor för ett bestämt tillfälligt behov. Ansökningsblanketter finns på Internet. Specifikation till inkomstdeklaration skall bifogas ansökan. Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond, Kallskärsgatan 5, 4 tr, Stockholm. Telefontid tisdagar och torsdagar klockan 8-9:30. Telefon: Ingen särskild ansökningstid, ansökan behandlas fortlöpande. Utbetalning sker en gång per månad Om man inte hört något fem veckor efter insänd ansökan har man inte fått något bidrag. CTRF Cancer och trafikskadades riksförbund CTRF är en organisation för rehabilitering och friskvård till människor som drabbats av cancersjukdom eller trafikskada. För att få bidrag från CTRF krävs ett medlemskap i föreningen. Ansökningsblankett finns på Internet CTRF beviljar bidrag för rehabilitering, rekreation, friskvård och hjälpmedel som inte erbjuds via sjukhus eller landsting som kan vara avgörande för att en individ ska klara vardagen efter en cancersjukdom eller trafikskada. Bidrag ges ej i efterhand. Läkarutlåtande och behovsmotivering från kurator eller motsvarande skall bifogas, samt inkomstdeklaration. CTRF, Box 56047, Stockholm, tel Ansökningar behandlas kontinuerligt och skriftligt svar sänds till sökande, i regel inom 3 veckor. Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond Stiftelsen bedriver bland annat hjälpverksamhet bland sjuka och personer med funktionshinder. Vänd dig till den lokala klubb som finns i ert närområde. Lättaste sättet att hitta en lokal klubb är att gå in på och klicka på "Våra klubbar". För frågor kontakta Lions kansli, Geijersvägen 24, Stockholm. Telefon: , Fax: E-post: Ansökning sker i de lokala klubbarna med olika tidpunkter och ansökningsregler. 12 (16)

13 Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting förvaltar cirka 160 fonder och stiftelser. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för att få söka bidrag från dessa stiftelser. I allmänhet gäller att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län. Man måste vara bosatt och mantalsskriven inom Stockholms län. Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset eller något annat sjukhus. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus. Kuratorn eller fondhandläggaren kan informera om vilka uppgifter som skall redovisas i fondansökan. Det är också kuratorn eller fondhandläggaren som har ansökningsblanketter och som tar emot fondansökan och ser till att den behandlas. Läs mer på Vårdguiden. Ingen ansökningstid är meddelad. Tips på fonder/stiftelser som vänder sig till unga vuxna Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. Åldersgränsen är 30 år. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting och kommun. Bidrag ges bland annat till rekreations- och rehabiliteringsresor och hjälpmedel. Intyg och kopia på Besked om slutlig skatt är ett absolut krav för prövning av ansökan. Ansökan finns på Internet. Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond, Fru Marias väg 17, Älvsjö. Telefon: E-post: Ansökan skickas in tidigast i november. Sista ansökningsdag är 15 februari. Linnéa och Josef Carlssons stiftelse Linnéa och Josef Carlssons stiftelse ger bidrag till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand till barn och ungdomar med cp-skador. Bidrag ges endast till personer under 25 år. Bidrag kan sökas för rekreation, resor, läger, stughyra, datorer, TV och videoutrustning, musikinstrument, specialcyklar, mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, körkortsutbildning och liknande. Även föräldrar kan söka bidrag för rekreation. Ansökningsblankett finns på Internet. Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse, Kronborgsgatan 2 C, Helsingborg. Telefon: (16)

14 Två ansökningstider per år, 31 mars och 15 oktober RBU:s Medlemsfond Fond för barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år som är medlemmar i RBU. Bidragen får användas till rekreation och hjälpmedel som inte bekostas av landsting eller kommun. Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas från RBU. Ansökan ska skickas till: RBU, RBU:s Medlemsfond, Box 8026, Stockholm. Har du frågor om RBU:s Medlemsfond, kontakta RBU via e-post eller per telefon Ansökningarna ska vara inne senast 1 april respektive 1 oktober. RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU förvaltar även två andra fonder; CP-barnens hjälpfond och Stiftelsen Else-Maries minnesfond. Har du frågor kontakta RBU via e-post: eller per telefon Ansökningarna ska vara inne senast 1 april respektive 1 oktober. Sture Franssons Minne Ger bidrag till barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år med rörelsehinder och som är medlemmar i RBU. Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas från RBU. Adress dit ansökan ska skickas: Sture Franssons Minne, Box 8026, Stockholm. Har du frågor kontakta RBU via e-post eller per telefon Ansökningarna ska vara inne senast 1 april respektive 1 oktober. Pro Patria Pro Patria kan ge ekonomiskt stöd till barn och ungdomar upp till 25 års ålder. Ansökan sker på särskild blankett, som skickas efter från Pro Patrias kansli. Ansökningar via e-post tas ej emot. Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, Stockholm. Telefon/fax: Telefontider: Mån- tor klockan E-post: Ansökan kan ske fram till den 1 oktober. Beslut fattas löpande. Stiftelsen Nils Ohlssons Minne Stiftelsens ändamål är att främja utbildning av barn och ungdomar bosatta i Sverige med allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Enligt stiftelsens stadgar ska den 14 (16)

15 sökande även visa intresse och påtagliga anlag för fortsatt teoretisk eller praktisk utbildning. Åldersgräns mellan 14 och 28 år. I första hand beviljar man bidrag till ungdomar som läser på högskolenivå i Sverige och utomlands. Därefter ges bidrag till barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå. Bland annat beviljas bidrag för inköp av dator och program som stöd för skolarbetet. Ansökningsblankett finns på Internet. Intyg skall bifogas Ansökan om bidrag kan insändas till: Stiftelsen Nils Ohlssons minne, SEB Institutioner & Stiftelser, Stockholm, senast den 15 oktober. Ansökan skall sändas in i fyra exemplar. Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan Bidrag kan sökas av personer under 25 år som blivit skadade genom trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgsskador). Anhöriga som hjälper den skadade kan också söka bidrag. Bidrag lämnas i första hand till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, men även till redskap och utrustning som möjliggör en meningsfylld fritid. Blankett för ansökan och information om stiftelsen får du genom att skicka ett frankerat C5 kuvert med ditt namn och din adress till Anna-Stina och John Mattssons minnesstiftelse för sonen Johan, Box 2107, Skärholmen. Telefonnummer till stiftelsen (telefonsvarare). Stiftelsen har ingen fastställd ansökningstid. Ansökningarna behandlas fortlöpande. I regel får du svar inom två månader. Karin Karlssons stiftelse Karin Karlssons stiftelse ger bidrag till barn och ungdomar under 24 år som bor inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde. Ansökningsblankett finns på Internet. Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards, Karin Karlssons Stiftelse, Box 160, Leksand. Telefon: Mobiltelefon: E-post: Stiftelsen har normalt fyra sammanträden under året där aktuella ansökningar behandlas. Utdelning av medel sker cirka en månad efter beslut. Alla sökande får besked. Stiftelser för personer med synskada Specialpedagogiska skolmyndigheten förvaltar ett antal stiftelser som har till ändamål att på olika sätt stödja personer med synskada. Medlen ska i första hand användas för verksamheten vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och för verksamhet för barn och ungdomar med synskada upp till 30 års ålder. Bidrag till enskilda personer med synskada kan beviljas till exempel för studier över gymnasienivå i Sverige och utomlands, inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och träningsredskap, avgifter för musiklektioner, ridlektioner samt avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse, idrottstävlingar. Bidrag beviljas inte i efterhand. 15 (16)

16 Ansökningsblankett finns på Internet eller kan beställas från Resurscenter syn Stockholm. Sökanden ska i ansökan namnge referens vid Resurscentret eller om han eller hon inte tidigare haft kontakt med Resurscentret, bifoga läkarintyg som utvisar synskadans art och grad. För ytterligare information kontakta Irene Sigfridsson på telefon: eller e-post: Ansökan om utbildningsstipendium ska vara Resurscenter syn Stockholm tillhanda den 30 april våren innan det läsår ansökan avser börjar. Övriga ansökningar kan lämnas löpande under året. 16 (16)

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats

JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 3 2010 JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats Innehåll LEDARE Nr 3 2010 JAGs

Läs mer

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer Hitta dina rättigheter Guide för barn med funktionshinder och deras familjer ISBN: 91-973566-2-X Tryckt år 2002, andra upplagan Alla barn har samma rättigheter och lika värde Handikappombudsmannen, HO,

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg

G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg 0 Guide för gode män för ensamkommande barn Denna guide är till för dig som är god man för ensamkommande barn. I uppdragets början kommer

Läs mer