Kvalificerad yrkesutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalificerad yrkesutbildning"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 Kvalificerad yrkesutbildning Succé för KY-utbildningar 9 av 10 får jobb eller startar eget efter examen! Läs mer på sid 15. MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET OKTOBER 2008 LIA-företag prisas på KY-galan Stor galakväll i Nyköping 25 september. CAMPUS VARBERG Starkt efterfrågade utbildningar Positiv till nya yrkeshögskolan KY-myndighetens Sonja Eriksson tror att nya grupper nu ges möjlighet till vidareutbildning. Läs mer på sid 6. FOTO: FLYING DOUGLAS/ISTOCKPHOTO

2 2 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Samverkan med arbetslivet receptet för framgång Lars Alvesson. foto: FEI För ett tiotal år sedan hände något stort i utbildningssammanhang. På försök startades utbildningsformen Kvalificerade Yrkesutbildningar. Där poängterades redan från början vikten av medverkan, äkta engagemang och samverkan mellan utbildare och näringsliv. Många näringslivsrepresentanter insåg omedelbart de uppenbara fördelarna med utbildningsformen; här hade den kloke, och framsynte, arbetsgivaren möjlighet att i skarpt läge testa framtida arbetskraft. Här fick branschen ett verkligt tillfälle att påverka utbildningsinnehållet så att det skräddarsyddes för yrkesrollen och de faktiska behov som fanns ute på de riktiga arbetsplatserna. Tala om win-win! Och precis här ligger stora delar av den makalösa framgången för Kvalificerade Yrkesutbildningar! Av tradition förknippas ofta yrkesutbildning med yrken som svetsare, murare, bagare och liknande yrken. Men den kvalificerade yrkesutbildningen inom ramen för KY har en mycket mer vidgad syn på yrkesutbildning. Tjänstesektorn, med dess stora bredd, har blivit en allt viktigare aktör, och här går det att studera inom områden som data, ekonomi, hälsooch sjukvård, miljö och mycket annat av det som är relevant för arbetsmarknaden. Och här finns också framtidens yrkesroller. Många som vi ännu kanske knappt kan beskriva, många som vi kanske bara anar att de kommer att finnas. Utbildningar som kittlar vår fantasi, men som kommer att vara avgörande för Sveriges konkurrenskraft, i både ett kort och ett långt perspektiv. Arbetsmarknaden för en engagerad KY-student ser i framtiden ljusare ut än någonsin, nu när yrkeslivet mer och mer ser värdet av färdigutbildad och livserfaren arbetskraft. Vi vet också att man från regeringens sida ser mycket positivt på KY-utbildningar. Dessa är idag ett viktigare instrument än någonsin, men än så länge har medel i den omfattning som det tydligt givits löften om inte skjutits till i utlovad omfattning. Här finns det mycket att göra, och många löften att infria. Men en sak är redan i dag helt säker; yrkeshögskolan etableras från nästa halvårsskifte. Där kommer dagens KY-utbildningar att utgöra den huvudsakliga stommen och ytterligare höja statusen på utbildningsformen. Fler människor än någonsin tidigare kommer att lotsas ut till ett meningsfyllt och intressant arbete. Våra studenter kommer i hög grad att bygga Sveriges framtid och jag hoppas att du, utifrån ditt perspektiv, vill vara med och bygga vår gemensamma framtid. Lars Alvesson Styrelseledamot i Riksförbundet för Kvalificerade Yrkesutbildningar Chef Offentligt finansierad utbildning vid FEI Företagsekonomiska Institutet PS! Jag blir dessutom mer än glad, om du vill höra av dig till mig med tips, synpunkter, önskemål, krav och kritik. För mig är varje enskild person en oerhört viktig aktör och en av nycklarna till hur vi gemensamt ska bygga inte bara den nya, utan också Sveriges bästa utbildning. Och där behövs du! DS! INNEHÅLL INFO: Kvalificerad Yrkesutbildning är en titel från Mediaplanet med syfte att upplysa om och lyfta fram utbildningsformen KY. Tidningen gör djupdykningar i ett par typer av utbildningar och informerar även om den nya Yrkeshögskolan. Vad står KY för s.4 Succé för KY-utbildningar s.5 Agile Development s.6 Intresset för KY glödhett s.8 Intervju med Sonja Eriksson s.10 Språkstudier underskattas s.12 KY-galan s.13 Lärarförbundets pensionsfonder s.14 Kvalificerad yrkesutbildning - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Bratislava Riga Projektledare: Christina Merner, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Theresa Zonars, Piccadilly / Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Text: Anna-Karin Florén, Erik Hjalmarsson För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Svenska Dagbladet Synpunkter på våra tidningar:

3 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 3 Fortsatt succé för KY-utbildningar KY-utbildningen är en stor framgång. Det visar den senaste undersökningen från SCB av hur det går för KY-studenter efter utbildningen. Cirka 9 av 10 studenter får jobb eller startar egen firma efter sin examen. Vi vände oss till Margareta Landh, informationschef på Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, för att ta reda på vilka faktorer som varit avgörande för framgången. TEXT: Erik Hjalmarsson Margareta Landh, informationschef på Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning undersöker varje år hur det går för studenter som avslutat en kvalificerad yrkesutbildning. Årets undersökning visar att de goda resultaten håller i sig. Hela 89 procent har anställning eller driver eget företag efter sin KY-examen. Av dem uppger hela 86 procent att de arbetar inom det område som utbildningen leder medieinstitutet_251x183.pdf :47:14 foto: Lars Owesson till, vilket är det bästa uppmätta resultatet hittills. Undersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån under våren 2008 och omfattar drygt studenter som tog KY-examen under Efter att ha tagit del av undersökningen är det uppenbart att KYutbildningar spelar en viktig roll när det gäller att minska utanförskapet i samhället. I undersökningen uppger 14 procent att de var arbetslösa före sin KY-utbildning, men endast 5 procent är arbetslösa efter. Framgångsfaktorerna bakom succén En av de största styrkorna med KY är definitivt LIA (Lärande I Arbete). En tredjedel av utbildningstiden spenderas ute på LIA så det är en verklig hörnsten. LIA är inte bara en praktikplats utan en kurs vilket gör att man får betyg för insatsen, betyg som rankas lika högt som de inom de teoretiska kurserna, berättar Margareta Landh. En annan viktig framgångsfaktor för KY är det stora inflytande som näringslivet har på utbildningen. Margareta Landh beskriver det som en samverkan på lika villkor. En samverkan där inte sällan företagen tar täten när det kommer till att utveckla utbildningarna. När man frågar företagen om varför de engagerar sig får man ofta svaret att det inte enbart handlar om att kunna få fram rätt kompetens till verksamheten, utan lika ofta om att de faktiskt får inflytande på utbildningen, fortsätter Margareta Landh. Flexibel och efterfrågestyrd utbildning Ytterligare anledningar till framgång ser Margareta Landh i det faktum att utbildningen är både flexibel och efterfrågestyrd. KY-utbildning finns där den behövs och när det behövs. Ett exempel på flexibiliteten är att man kan använda sig av så kallad särskild behörighet. Det betyder att någon som kanske saknar betyg i Matematik B eller någon annan kurs ändå kan söka och komma in på en utbildning om man har förutsättningar att klara utbildningen i övrigt. Medelåldern på KY-utbildningarna är faktiskt 29 år, det är för det mesta vuxna människor med massor utav erfarenhet som söker. Det gör också att det betydelsefulla studerandeinflytandet fungerar bra, säger Margareta Landh. Framtiden för KY Men hur blir det i framtiden då när yrkeshögskolan ska införas? Förhoppningsvis bara bättre om man får tro Margareta Landh, under förutsättning att flexibiliteten kommer bestå. Det är viktigt att komma ihåg att yrkeshögskolan är ett ramverk och inte en skolbyggnad med en flaggstång framför, avslutar Margareta Landh. C M Y CM MY CY CMY K

4 4 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Vad står KY för? När man frågar folk på gatan vad de vet om KY kommer det fram massvis med olika frågor. Hur lång är en KY-utbildning? Kan man få studiestöd medan man pluggar? Vilka olika utbildningar finns det? Etc. Vi har därför valt att sätta ihop denna guide som en gång för alla går igenom vad KY betyder. Läs och lär om en av landets mest framgångsrika utbildningsformer. TEXT: Erik Hjalmarsson FOTO: NICOLE SY/ISTOCKPHOTO Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform som 2002 blev en del av det reguljära svenska utbildningssystemet. KY-utbildning bygger alltid på ett nära samarbete mellan arbetsgivare och olika utbildningsanordnare så som gymnasieskolor, Komvux, högskolor eller utbildningsföretag. Tanken med KY är att utbildningen ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Därför är arbetsgivare aktiva i både utformningen av utbildningen och genom att ta emot studerande på arbetsplatsen för så kallat LIA (Lärande I Arbete) under utbildningstiden. LIA ingår i alla KY-utbildningar och är en kurs som betygssätts, inte en klassisk prao-period. Utbildar du dig till exempelvis bagare, så ingår alltså utbildning på ett bageri som en naturlig del av dina kurser. Det finns idag ett starkt engagemang för KY-utbildningar i en rad olika branscher, bland annat inom teknik och tillverkning, handel och ekonomi, turism, IT, miljö, vård, jord, skog, trädgård, bygg, hantverk, media och multimedia. Hittills är KY dessutom en stor framgång. Undersökningar visar att cirka nio av tio studenter får jobb eller startar egen firma efter sin examen. Utbildningarnas längd Utbildningarna är uppbyggda efter behovet på arbetsmarknaden och är därför olika långa. De flesta utbildningar är 80 KY-poäng (cirka 2 år), men de kan vara från 40 till 120 KY-poäng. En poäng motsvarar en veckas studier. Ofta följer KY-utbildningarna inte en vanlig terminsindelning, utan arbetslivets rytm. Det innebär tyvärr att man inte alltid kan räkna med sommarlov. Eftersom kvalificerade yrkesutbildningar inte heller behöver hålla sig till traditionell terminsindelning kan ansökningstillfällen och kursstarter därför förekomma vid olika tillfällen under året. Studiefinansiering KY-utbildningarna berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar. Det gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda. Det betyder alltså att man inte får någon lön för den period av utbildningen som är förlagd till en arbetsplats. Men istället är chansen stor att man efter sin avslutade utbildning faktiskt får ett jobb. Tanken med KY är att utbildningen ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Karriär inom handeln! Detaljhandeln behöver ledare. Utbildningen Affärsutveckling för detaljhandeln är en 2-årig kvalificerad yrkesutbildning (KY) med en kreativ, näringslivsinriktad profil. Under studietiden varvas teori med LIA (lärande i arbete) hos potentiella arbetsgivare. Du läser bland annat företagsekonomi, marknadsföring, handelsjuridik och butiksdesign. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Efter fullgjord utbildning kan du exempelvis arbeta som butikschef, avdelningschef eller egen företagare. Låter det intressant? Ta steget och bli en av våra kursdeltagare. Skriv för livet! Pulsen är hög du är mitt i verkligheten bokstavligen. Att arbeta med hälsooch sjukvårdsadministration handlar om att skriva för livet. Vi erbjuder dig en kvalificerad, bred yrkesutbildning om 80 KY-poäng. Under studietiden varvas teori med LIA (lärande i arbete) hos potentiella arbetsgivare. Efter fullgjord utbildning kan du bland annat arbeta som medicinsk sekreterare, marknadsassistent inom läkemedelsindustrin eller med organisationsutveckling och förändringsarbete. Låter det intressant? Ta steget och bli en av våra kursdeltagare. Vi fick drömjobbet! I år får 30 chansen. Vill du vara en av dem? Storstadsturism är en bransch för dig med framåtanda. Genom vår kvalificerade yrkesutbildning Turism i storstadsregion får du en bred kunskap om resor och turism. Det är i våra storstäder som behovet av kvalificerad personal ökar mest. Turism i storstadsregion är en 2-årig KY-utbildning med en kreativ och näringslivsinriktad profil. En tredjedel utgörs av praktik hos potentiella arbetsgivare. Vi har branschens bästa förutsättningar! Du läser bl.a. turism, företagsekonomi, marknadsföring, event och kulturgeografi. Utbildningen ger dig minst 20 högskolepoäng. Ta steget du också. Sök till utbildningen där hela 96% får jobb!

5

6 6 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Agile Development framtiden inom IT De senaste åren har så kallad Agile Development revolutionerat mjukvaruprogrammeringen. Nu finns det KY-utbildning med inriktning på Agile Development och om man tittar framåt i spåkulan så går studenterna en lysande framtid till mötes. TEXT: Erik Hjalmarsson Peder Rotkirch har varit med och tagit fram en ny KY-utbildning inom Agile Development. Agile är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar. foto: Fredrik Stehn Ordet agile betyder lättrörlig eller vig. Agile Software Development, eller kort Agile är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder för att utveckla mjukvara. Grundtanken med Agile är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte metoder som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Grundproblemet är att traditionellt har man arbetat med statiska projektmetodiker. Man har lagt ner stora resurser på att ta fram statiska kravspecifikationer som blir svåra att leva upp till och som inte räknar med att problem kan dyka upp på vägen, berättar Peder Rotkirch som varit med och tagit fram en ny KYutbildning inom Agile Development som ges av KYH. Ny KY-utbildning inom Agile Development Agile kan alltså sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer för hur ett projekt bör drivas. Inom Agile finns ett antal olika utvecklingsmetodiker men som alla delar vissa grundidéer. Vad innebär då den nya KY-utbildningen Agile Developer? Jo, det är en pragmatisk utbildning inom modern webb- och systemutveckling med fokus på att effektivisera mjukvaruutveckling genom att använda lättrörliga arbetsmetoder. Det är en utbildning för dem som kanske har lite erfarenhet från webb- eller systemutveckling och känner att de vill komma vidare inom området. Utbildningen ger kunskaper för att effektivt kunna möta de krav som ställs på dagens utvecklare av moderna ITtjänster för såväl webb-, klient- och mobila lösningar. Bred kunskap om både teknik och metodik Utbildningen ger studenterna möjlighet att under två år praktiskt få tillämpa arbetsprocesser och agila utvecklingsmodeller. Efter utbildningen har studenterna en tillräckligt bred kunskap och kännedom om både teknik och arbetsmetodik för att omedelbart kunna sättas in i skarp, affärsnyttig, produktion där kundens behov sätts i fokus. De får under utbildningen de nödvändiga verktygen för att snabbt kunna anpassa sig efter omvärldens ständiga förändringar inom området. Rent krasst utgör kursen i agila projektmetoder cirka tio procent av studietiden, men alla delar av utbildningen genomsyras av tankesättet, fortsätter Peder Rotkirch. God arbetsmarknad för IT-branschen Hur ser då arbetsmarknaden ut för de som väljer att satsa på att utbilda sig inom Agile Development? Jo, den ser god ut om man får tro KY-myndigheten. De publicerade nyligen sin bild av framtidens kompetensbehov inom olika branscher och deras bedömning var att efterfrågan på kompetent personal kommer att fortsätta växa inom IT. foto: DUX/ISTOCKPHOTO

7 Skoljobb.se har de senaste åren utvecklats till ett etablerat jobboch karriärsforum och används Att bygga ett starkt och attraktivt varumärke som arbetsgivare är en viktig del när vi ska attrahera, rekrytera och behålla nyckelanställda. Skoljobb hjälper till med profilering och annonsering och sammantaget får vi en kvalitativ helhetslösning, säger Patrik Nystedt, utbildningschef på Baggium AB. Just nu har vi extra fokus på att få fler yrkeslärare som vill bevaka jobb på Skoljobb.se. Och det är enkelt att använda oss. Att hitta ett jobb och direkt kunna få information om arbetsgivaren är en kombination som gör att fler och fler arbetstagare väljer att använda oss, säger Jens Johansson på Skoljobb.se. På sajten finns en enkel och välutbyggd bevakningsmodul för jobb som många använder för att få information om sitt specifika intresseområde. Calle Asker har jobbat på Skoljobb i snart tre år och han berättar: Det är många bra samarbeten och långsiktighet som gör att vi kontinuerligt utvecklas. Därför är det intressant både för arbetstagare och arbetsgivare att använda Skoljobb.se under en lång tid. samarbeten och utvecklas Skoljobb.se samarbetar bl a med Lärarnas Riksförbund, Alltomskolan.se, Lärarförmedlarna och Förenade Pedagogstudenter för att komma i kontakt med fler pedagoger. Gällande skolledare och chefer finns sedan flera år samarbeten med Sveriges Skolledarförbund, Rektorsakademien och Prima Selecta med flera. Vårt partnernätverk är stort och under ständig tillväxt. För arbetsgivare innebär detta många fördelar i sin profilering mot vår gemensamma målgrupp, menar Calle Asker. Genom Skoljobb kommer arbetsgivare snabbt och enkelt i kontakt med fler personer i den målgrupp man önskar nå, säger en entusiastisk Jonas Wärngård. Han menar att det finns yrkesgrupper som är extra svårrekryterade, som skolledare, förskollärare och yrkeslärare. Han fortsätter: En tydlig och långsiktig arbetsgivarprofilering är därför av extra stor vikt för att locka de kandidater som finns på marknaden. kan en skola både bli mer attraktiv för ny kompetens och personal. är ett begrepp som nämns allt oftare i diskussionen om hur företag ska behålla och stärka sin konkurrenskraft. Insikten om att ett företag är ett varumärke även i sin roll som arbetsgivare har gjort att fler satsar på långsiktig marknadsföring mot nuvarande och potentiella medarbetare. På vår webbplats har vi märkt att en stor andel av besökarna gärna vill veta mer om arbetsgivarna, utöver den vanliga annonsen, och det kan vi erbjuda genom kreativa lösningar, säger Jonas Wärngård, affärsområdesansvarig för friskolor på Skoljobb.se. Det blir allt tydligare att pedagoger och ledare idag inte bara söker ett jobb, utan också en attraktiv arbetsgivare som delar deras värderingar och ger varje medarbetare möjligheten att utvecklas! säger Patricia Kimondo, VD på Lärarförmedlarna som använder Skoljobb.se på Skoljobb.se är personer som redan har en anställning, och som bevakar arbetsmarknaden i väntan på rätt arbetsgivare. Just därför är det så viktigt att arbetsgivare satsar på långsiktig profilering av sitt varumärke, betonar Jonas Wärngård. Potentiella nya medarbetare lär på så vis känna ditt företag. När du utlyser nya tjänster har du redan byggt upp nyfikenhet och förväntningar. Med en stark arbetsgivarprofilering blir rekryteringen på lång sikt både snabbare och mindre resurskrävande. Och din befintliga personal känner större stolthet över och engagemang i sin arbetsgivare, och blir en slags ambassadörer gentemot världen utanför!

8 8 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Intresset för KY är Vill du bli arborist, bagare, klimatkonsult, hudterapeut, inredare, IT-strateg, lokförare, marknadsförare, säljare eller spelutvecklare? Då är du inte ensam. Just nu bubblar det av nyfikna studenter, människor som vill vidareutbilda sig och företag som söker personal. Läs om vilka utbildningar som är heta just nu och vilka som kommer att leda till jobb på sikt. glödhett TEXT: Erik Hjalmarsson Vi måste ta hänsyn till kompetensbehovet på lite längre sikt. Nyligen avslutades 2008 års ansökningsomgång för att starta kvalificerad yrkesutbildning under nästa år och intresset för att starta nya utbildningar är jättestort. För närvarande finns drygt helårsstudieplatser inom kvalificerad yrkesutbildning. KYmyndigheten beräknar att det i årets ansökningsomgång finns cirka platser att fördela, vilket i sin tur betyder att ungefär 100 nya utbildningar kan starta under nästa år. På grund av att vi har ett så litet antal platser att fördela, har vi valt att ha en begränsad ansökningsomgång där enbart de utbildningar som har sin sista start 2008 har möjlighet att delta, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten. arna att kunna beviljas. Idag finns cirka 250 utbildningsanordnare som tillsammans driver 760 olika KYutbildningar. Utbildningarna, som ska vara efterfrågade av arbetslivet, finns inom alla branscher och över hela landet. Omkring hälften av utbildningsanordnarna är kommuner och landsting medan närmare 40 procent är privata anordnare. Resten är högskolor, stiftelser, ideella föreningar och liknande. En utbildningsanordnare kan maximalt ansöka om att starta en utbildning vid fyra tillfällen innan det är dags att lämna in en ny ansökan. För att ha ett flexibelt system som passar för ett modernt arbetsliv får dock en utbildning garanterad finansiering för enbart en start i taget. Endast hälften av ansökningarna beviljas Trots detta kommer KY-myndigheten inte att kunna bevilja alla de ansökningar som håller hög kvalitet. I årets ansökningsomgång kommer knappt hälften av de 220 ansökning- FOTO: ANDRES/ISTOCKPHOTO Redovisningsekonom 40 p Start januari 2009 Arbeta självständigt och i team med ärenden rörande redovisning, bokslut, deklaration, skatte- och företags ekonomisk rådgivning. Paralegal kvalificerad juridisk handläggare 60 p Start september 2009 Lär dig att självständigt utföra juridiska utredningar, förberedelsearbete, ansvara för kontakter med klienter och domstolar m m. Du kan t ex få jobb på advokatbyrå! Anmäl dig på hemsidan eller ring oss! Har satt fart på karriärer sedan 1881 En del av Medborgarskolan

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Teknik på väg uppåt, säkerhet neråt Inför höstens ansökningsomgång för att bedriva kvalifi cerad yrkesutbildning publicerade även KY-myndigheten sin bild av framtidens kompetensbehov inom olika branscher. Myndighetens bedömning är att efterfrågan på kompetent personal kommer att fortsätta växa inom exempelvis turism och teknik, medan behovet minskar inom medieproduktion och säkerhetstjänster. Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning har gjort en bedömning av kompetensbehovet inom de 15 utbildningsområden där det idag fi nns pågående KY-utbildningar. Eftersom en KY-utbildning ska vara efterfrågad av arbetsmarknaden, utgår bedömningen från etablerade prognosinstitut i allmänhet och från en djupare dialog med representanter från respektive bransch. Inför årets bedömning har myndigheten diskuterat framtidens kompetensbehov med ett drygt 40-tal branscher och offentliga organisationer. Journalistik och medieproduktion bör minska Andra källor till vår bedömning är förstås de effektuppföljningar av utbildningar som vi gör inom respektive område varje år, säger Fabian Zäll, ansvarig för KY-myndighetens omvärldsbevakning. Myndigheten bedömer att behovet av kompetens inom turism och teknik, till exempel energiteknik, kommer att växa även på längre sikt medan efterfrågan inom exempelvis säkerhetstjänster kommer att minska. Inom områdena journalistik, information och medieproduktion bör den totala utbildningsvolymen minska. Säljutbildningar går bra Inom data/it behöver antalet utbildningar inom systemadministration öka medan behovet av datorspelsutbildningar är tillgodosett för närvarande. Inom ekonomi och försäljning bör nuvarande omfattning av antalet utbildningar behållas. KY-utbildning som butikssäljare bör fasas ut medan kvalifi cerade säljutbildningar defi nitivt har hittat sin nisch inom KY. KY-myndigheten ser också kontinuerligt över nivån på utbildningarna inom respektive utbildningsområde. Inom hälso- och sjukvård, hotell- och restaurang och byggteknik fi nns det anledning att se över utbildningarnas innehåll så att de tydligt motsvarar en eftergymnasial nivå och leder till kvalifi cerade yrkesroller. Viktigt med vidareutbildning Vi måste ta hänsyn till kompetensbehovet på lite längre sikt eftersom det tar minst två år från det att en ansökan lämnas in till dess att det fi nns en färdig student att anställa. Vi måste också ta ställning till hela Sveriges utbildningskarta när vi beviljar ansökningar om att bedriva KY, säger Fabian Zäll. Idag är det dessutom viktigt för många företag att kunna kompetensutveckla sina medarbetare för att företaget ska kunna utvecklas. Många utbildningsgivare samarbetar därför direkt med arbetsgivare för att kunna erbjuda bra möjligheter till att utveckla de anställdas färdigheter och kunskaper efter företagens direkta önskemål. Bra sammanställning på nätet Så oavsett var du är i livet, är du nyfi ken på en het utbildningsform som är anpassad efter arbetslivet, gå in på hemsidan och se efter vilka utbildningar som erbjuds. Där listas alla KY-utbildningar i landet. Chansen är stor att det fi nns en utbildning som passar just dig. FOTO: TRACKS/ISTOCKPHOTO Vill Du lära Dig att utveckla och leda EU-projekt? Yrkeshögskola i Södertörn Kvalificerade yrkesutbildningar inom: Grafisk produktion Finans Datorspel KY-utbildning 3 terminer, deltid 75% halvdistans 45 ky-poäng Läs mer om utbildningen på Vuxenutbildning Mölndal Tel , ,

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvalificerad Yrkesutbildning Skellefteå Visste du att? Det finns ungefär 800 olika KY-utbildningar att välja bland för dig som vill studera vidare. De finns lokaliserade runt om i hela Sverige och inom nästan alla olika branscher. Runt 250 olika anordnare håller i utbildningarna för cirka studerande varje år. Avancerad Flashprogrammering, 45 p Just nu efterfrågar mediabranschen duktiga Flashprogrammerare. Utbildningen, som delvis genomförs som distansutbildning, ger dig spetskompetens i Flash ActionScript. Säkerhetschef, 60 p, distans Distansutbildningen genomförs så att studenterna arbetar som säkerhetschefer i ett fiktivt företag där de bl a ska lösa frågor om värdehantering och logistik. Hotell & Restaurang Management, 80 p Utbildningen ger bred kompetens som avdelningschef inom branschen. Den riktar sig till dig som vill arbeta som receptionschef, restaurangchef eller driva eget företag. Mer yrkesutbildning Regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2009 ett paket som syftar till att utöka och uppvärdera svensk yrkesutbildning. Totalt satsas 1,8 miljarder kronor under tre år för att ge fler möjlighet till att läsa en yrkesutbildning och för att förbättra näringslivets konkurrenskraft. Vi höjer statusen på yrkesutbildningarna. Yrkesutbildning är lika viktig att satsa på som teoretisk utbildning. Fler personer får nu möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Eleverna kommer att ha goda utsikter på arbetsmarknaden eftersom satsningarna görs i nära samarbete med arbetslivet, säger utbildningsminister jan Björklund i ett pressmeddelande. Nytt material för KY-studenter KY-myndigheten har tagit fram ett nytt material till KY-studenter. Informationsbladet beskriver kort hur det fungerar inom KY med bland annat studerandeinflytande, studenternas rättigheter och skyldigheter samt vem som har ansvar för vad i en KY-utbildning. Studenter på nya utbildningsintag ska ha fått informationen senast i samband med den första rekvisitionen av statsbidrag (dvs. tre veckor efter kursstart). Det gäller även för framtida KY-studenter. Övriga studenter på pågående intag ska ha materialet senast 30 september. Dubbelt så många KY-studenter som högskolestudenter väljer utbildning för att få jobb KY är mest populärt bland männen, åtta procent fler män än kvinnor har sökt en KY-utbildning. Det är Studentum, en internetportal för eftergymnasiala studier, som har undersökt vad som är viktigt när blivande studenter söker utbildning. Undersökningen bygger på enkätsvar från närmare personer. Undersökningen visar att jobb och lön inte är särskilt viktigt för dem som väljer en universitetsutbildning, bara var tredje har valt en utbildning med hänsyn till arbetsmarknaden. Dubbelt så många KY-studenter som högskolesökande uppger att den viktigaste orsaken är möjligheten att få jobb. Sonja Eriksson är positiv till regeringens satsning på en ny yrkeshögskola. Tillsammans med utbyggnaden av Komvux, som får ett praktiskt kursutbud, ger yrkeshögskolan nya grupper möjlighet till vidareutbildning och omskolning. TEXT: ANNA-KARIN FLORéN Den 1 juli 2009 inrättas en yrkeshögskola som ska samla alla eftergymnasiala yrkesutbildningar. Regeringens utbildningspaket har tre delar: gymnasial lärlingsutbildning, gymnasial yrkesutbildning inom komvux, samt yrkeshögskola. Idag återfi nns dessa bland de kvalifi cerade yrkesutbildningarna och kompletterande utbildningar. Attitydförändringen till yrkesutbildningar är välkommen. Sedan början av 2000-talet har det växt fram en insikt om att det måste fi nnas utbildningar inom de här områdena, säger Sonja Eriksson, generaldirektör på myndigheten för kvalifi cerade yrkesutbildningar, som välkomnar beslutet. Hon tror att satsningen på yrkesutbildningar kommer att ge dem högre status. Eleverna väljer inte längre yrkesutbildningar bara för att de inte lyckas komma in på teoretiska linjer. Nya möjligheter till omskolning När komvux får yrkesutbildningar nås nya elevgrupper. Sonja Eriksson tycker att det är en viktig del av förslaget. En vuxen person som vill sadla om kommer att kunna komplettera tidigare gymnasiestudier med de praktiska ämnen som krävs för behörighet till en viss linje på yrkeshögskolan. Vi möter många tjejer som har FOTO: LARS OwESSON Regeringens satsning ger nya möjligheter för yrkesinriktade studenter - Intervju med Sonja Eriksson, generaldirektör vid KY-myndigheten Park, Fritid och Badmästare, 60 p, distans Distansutbildningen har skapats utifrån ett nytänkande kring samordning och samverkan mellan olika park och fritidsanläggningar. Det ger dig en möjlighet att i framtiden kombinera olika tjänster inom branschen. Kontaktperson: Vanja Lindfors, , jobbat inom vården och närmar sig årsåldern. Innan KY-utbildningarna var Ams-kurser deras enda möjlighet till omskolning. Av de studenter som läst på KYutbildningarna får nio av tio elever jobb, eller blir egenföretagare. Satsningen på yrkesutbildningar är lönsam. En anledning till framgången är att utbildningarna anpassas till arbetsmarkandens behov. Vi har ett bra samarbete med näringslivet. Det fi nns ett stort tryck från arbetslivet på vilka och hur vi ska utforma utbildningarna. Nu är de med i processen att ta fram nya utbildningarna. Vidareutbildningar är mer kostnadseffektiva än att folk sjukskriver sig för att de inte trivs på jobbet, eller går sysslolösa, säger Sonja Eriksson. Allt under samma tak Yrkeshögskolan ska samla de eftergymnasiala utbildningarna under ett tak. I dagsläget är det svårt att överblicka alla utbildningar som erbjuds, för både studenter och lärare. Nu ökar både tydlighet och fl exibilitet. Vuxna studenter behöver ha tillgång till fl exibla studier, många har familj och huslån. För att nå dem måste vi kunna erbjuda studier på deltid och distans och fi nansieringsmöjligheter. Det kommer att bli möjligt nu. FOTO: URBANCOw/ISTOCKPHOTO Resor och Arrangemang, 80 p Utbildningen ger dig rätt kompetens för att arbeta som resesäljare, resekonsult och reseproducent. Din framtida arbetsplats är på resebyrå, hos researrangör och i vissa fall även flygbolag. Här finns framtidsjobben Sonja Eriksson tipsar Om man känner sig osäker på vad man ska välja, ska man titta på prognoser över framtidens arbetsmarknad och arbetsmarkandsstatistik. Inom de här områdena tror Sonja Eriksson att det kommer att finnas gott om jobb i framtiden. 1. DATA/IT. Här finns det mycket jobb. Särskilt tjejer ska titta på tekniska ämnen som data och IT. 2. SERVICE. Turism växer mycket. Ju högre levnadsstandarden blir i världen desto mer besöker vi varandra, rörligheten kommer bara att öka. 3. ALTERNATIV ENERGI För något år sedan fick värmepumpstekniker ett stort uppsving. Utvecklingen mot en omställning inom energisektorn kommer att fortsätta med fler solceller och vindkraftverk etc. 4. DETALJHANDEL Ekonomi och försäljning.

11 Sjöbefälsutbildning för skärgårdstrafiken Marinteknik, Skärgårdskapten 2 år, 80 KY-poäng För dig som vill arbeta som styrman/befälhavare i den skärgårdsbaserade handelsflottan. Vår nationella skärgårdsflotta visar en klar tendens att växa och utvecklas. Denna nisch av svensk handelssjöfart ställer speciella kompetenskrav på besättningar och befälhavare. Dagens befäl har en hög medelålder och därför finns behov av kompetenta efterträdare. Som ett av huvudmomenten i utbildningen ingår Fartygsbefäl klass VII som ges i samarbete med Sjöfartshögskolan i Kalmar. Utbildningen innehåller också fartygsförlagd praktik (LIA) som möjliggör tillgodoräknande av 12 månaders sjötid i inre fart. Ansökan: 31 maj. Kursstart: prel 14 sept Marina läroverket/klart Skepp Marinteknik AB Stocksunds hamn, Stocksund Tfn Fax Läs 2-årig KY-utbildning i Jönköping! För mer information besök oss på 09 KRISTOFFER ACKELMAN SÅNGARE I QUARTERPIPE, NYKÖPING Satsa. KY Musik & Eventarrangörskap är till för dig som vill ta klivet in i musik- och eventbranschen på heltid. Kolla in våra andra utbildningar på nykoping.se/kunskapenshus. Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Gå in på så får du veta mer.

12 12 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Språkstudier underskattas av yrkesorienterade studenter Med ökad rörlighet i Europa blir goda språkkunskaper viktigare även för studenter på yrkesinriktade linjer. Goda möjligheter till utlandspraktik och jobb i EU-regionen borde göra studenterna piggare på att läsa främmande språk. Istället minskar intresset för språk bland gymnasieelever och studenter. TEXT: Anna-Karin Florén Vill man fungera i ett samhälle ska man lära sig språket ordentligt. Anna-Clara Larsberger har lång erfarenhet som fransklärare på grund- och gymnasieskolor. För närvarande jobbar hon på skolor i Norrköpingstrakten. På yrkesinriktade utbildningar verkar det inte ha sjunkit in att vi är på väg ut i Europa och hur många möjligheter som finns på kontinenten. Det förvånar mig hur mycket språkintresset har minskat de senaste åren, säger hon. För den som vill arbeta eller göra praktik i Frankrike är det helt nödvändigt att tala franska. Fransmännen är fortfarande relativt dåliga på engelska. Det finns också många bra yrkesutbildningar i Frankrike, säger Anna-Clara Larsberger. Tyvärr taktikväljer många ungdomar ämnen som de tror är lätta att få bra betyg i. Då väljer de bort språk. Också duktiga elever hoppar av för att de inte tycker att de får tillräckligt höga betyg. Färre elever på yrkesprogrammen har föräldrar som är akademiker eller talar fler språk än engelska. Därför kan de Linköpings universitet, campus. ha svårare att få hjälp med språkläxor hemma. Skolan har en viktig pedagogisk uppgift att se till att de här eleverna får det stöd de behöver. Med en positiv attityd kommer man långt Det finns också fördomar bland eleverna om att språk skulle vara svårare än andra ämnen. Franska blir lättare ju längre man kommer i sina studier. Det handlar bara om att knäcka den grammatiska koden. Med engelska är det tvärt om, foto: Peter Karlsson/Svarteld det blir svårare ju längre man kommer. Också Margareth Wijk, lektor och prefekt vid Romanska institutionen på Linköpings universitet, har märkt att studenterna söker efter maximal input, med minimal input. Att bara lära sig ett språk så pass att man kan beställa en öl på restaurangen är slöseri med tid. Framför allt för den som planerar att arbeta i Europa. Hon tycker att alla, även de som väljer praktiska yrken, ska ha tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna jobba i Europa. Vill man fungera i ett samhälle ska man lära sig språket ordentligt. Det är ju enkelt att gå till våra invandrare. De som pratar dålig svenska har svårt att göra sig hörda i samhället. Att franskan skulle vara svår tycker Margareth Wijk är en överdrift. Det handlar om mental inställning. Det är som med allt annat. Vill man bli bra på något måste man träna. Titta på Carolina Klüft! Att Margareth Wijk om motivation Språkstudier behöver inte vara ett nödvändigt ont. Bestäm dig för att ha en positiv attityd så är halva jobbet avklarat! 1. Älska grammatik! Om man bestämmer sig för att något är kul så är det kul. Man får försöka att se svårigheterna som utmaningar. Ordet tråkigt får inte ens komma in i ens huvud. 2. Hitta en inspirerande lärare. Lärarens viktigaste roll är att entusiasmera sina elever. Läraren ska förmå sina elever att lyfta sig själva i håret, att vilja vara lite bättre än de i själva verket är. 3. Se grammatiken som en verktygslåda. Snickaren har sin hammare. Utan hammare blir det svårt att så i en spik, resultatet blir inte så bra. 4. Var noggrann. Använd lexikon och grammatikboken. 5. Förlägg en del av studierna i målspråkslandet. Planera in ett par veckors franskastudier i Nice. Upplevelsen av att människor faktiskt förstår vad man säger är en bra morot. behärska ett språk ger en känsla av frihet. Och ju fler språk man lär sig, desto större förståelse får man för andra människor och tankesätt, säger hon. Språk är mer än ordlista och grammatik. Med ett nytt språk får man ett nytt sätt att tänka och tillgång till andra kulturer och deras kulturella material i form av skönlitteratur och filmer.

13 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 13 LIA-företagen prisas vid KY-galan Avgiftsfritt Pengar från CSN Praktik För att väcka uppmärksamhet kring det nära samarbetet mellan näringslivet och KYutbildningarna hedras LIA-företagen med gala och prisutdelning i Nyköping 25 september. TEXT: Anna-Karin Florén Årets KY-gala är det första nationella evenemanget som utser Sveriges bästa LIAföretag. LIA står för Lärande i arbete, och är ett samlingsnamn för de företag som erbjuder företagspraktik åt studenterna på landets KY-utbildningar. Poängen med KY-galan är att ge yrkesutbildningarna ökad synlighet och status och att dela ut pris till årets LIA-företag. Vi vill tydliggöra den starka koppling som finns mellan näringslivet och den här utbildningsformen, säger Lars Redin, projektledare och eventutbildare på KY Musik & Eventarrangörskap i Nyköping. Näringslivet har en stor del i utbildningarnas framgång, med nästan 90 procent av eleverna i anställning eller egenföretagande efter avslutad utbildning, säger han. Anordnare, lärare och studenter från KY-utbildningar från hela landet har nominerat företag de ansett ska vara med och slåss om det prestigefyllda priset Årets LIA-företag. En jury med representanter från vart och ett av de nio KY-regionerna har Pekka Heino är konferencier på galan. foto: PETER KNUTSON sedan vaskat fram de företag som nu bjudits in till KY-galan för att ta emot pris för Årets regionala LIA-företag. Det företag av dessa som får det stora priset Årets LIA-företag avslöjas på Galan. Under kvällen bjuds det på underhållning av Sanna Nielsen och Brolle med flera. Konferencier är Pekka Heino. Som en del av evenemanget ges KY-utbildare möjlighet att visa upp sig på en mässa i Nyköpings stadshus. Det blir också en debatt, med företrädare från offentlig och privat sektor, kring KY och förväntningarna inför inrättandet av den nya Yrkeshögskolan. Högskolecentrum i Nyköping anordnar två KY utbildningar, KY Elteknik och KY Musik & Eventarrangörskap. KY-galan arrangeras av studenter från KY Musik & Eventarrangörskap. Studenterna projektleder arrangemanget och coachas av yrkesverksamma i branschen. Evenemanget finansieras av Nyköpings kommun, sponsorer, partners och biljettintäkter. Välj en KYutbildning som leder till jobb! Nu kan Du ta Din KY-examen i nya fräscha lokaler i Stockholm, Malmö och Helsingborg - eller på distans! KARRIÄR! Med en KY-examen får Du bättre jobb! Läs om övriga karriärer på vår hemsida! Programvarutestare Business Intelligence (Baltikum/Östeuropa) Transport & Handel NY KARRIÄR! VI ERBJUDER KY-UTBILDNINGAR SOM LEDER TILL JOBB PÅ TVÅ ÅR KAN DU BLI INGENJÖR ELLER TEKNIKER INOM: ANLÄGGNING, AUTOMATION, BYGG, DESIGN, EL-KONSTRUKTION, PRODUKTIONSUTVECKLING! ELLER KANSKE STUDERA PÅ DELTID INOM BYGG, PRODUKTION ELLER LEDARSKAP? Tel ,

14 14 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Lärarförbundets pensionsfonder, billiga fonder för alla Känns det övermäktigt att sätta sig in i fondutbudet? Svenska lärarfonder är lärarförbundets erbjudande till pensionssparande. Det är ett enkelt och billigt alternativ för den som inte själv vill engagera sig helhjärtat i sitt pensionssparande. TEXT: Anna-Karin Florén Lärarfonder ägs av lärarförbundet och kom till i samband med pensionsreformen Lärarförbundet ser det som en angelägen uppgift att erbjuda sina medlemmar ett bra alternativ för den individuella förvaltningen av pensionskapitalet. Lärarförbundet ville att det skulle finnas ett lättillgängligt alternativ för medlemmar som inte själva var intresserade av placeringsfrågor, säger Annelie Söderberg, vd i Svenska Lärarfonder. Pensionen består av den allmänna pensionen, premiepensionen (ppm) och tjänstepension. Dessutom väljer många att komplettera med ett eget sparande, individuellt pensionssparande (IPS). Du kan själv välja hur du vill placera dina PPM-pengar, tjänstepensionen och ditt IPS-sparande. Svenska lärarfonder erbjuder tre fondalternativ. Fonderna är döpta efter placerarens ålder. Lång placeringshorisont medger lite högre risknivå. Fond rekommenderas alltså till placerare i den åldern, och är en ren aktiefond. Fond har ett ränteinslag på ca 30 procent medan fond 59+ har lägst risknivå med ett ränteinslag på 70 procent. Utöver en förvaltningsavgift på 0,6 procent per år, utgår också en försäkringsavgift på 90 kronor för andra året. Det gör lärarfonder till ett billigt alternativ. Rabatten i PPM-systemet gör att förvaltningsavgiften där 0,3 procent. Man behöver inte vara lärare, eller spara till sin pension för att placera i lärarfonderna. De ligger på Skandias vanliga plattform och är tillgängliga för alla, säger Annelie Söderberg. Det finns också många andra bolag som erbjuder färdiga pensionsfonder som det dock kan vara värt att kasta ett öga på innan man bestämmer sig för var man vill placera sitt pensionskapital. Till exempel har AMF pension en pensionsfond med 0,4 procent i avgift. Andra bolag som erbjuder färdigpaketerade pensionsfonder är till exempel KPA, Alecta och Banco. Så höga är fondavgifterna: Exempel 1 Om du år 2010 investerar kronor i en aktiefond med en årlig avkastning på 10 procent, är fonden värd kronor år Om förvaltningskostnaden är 1,6 procent kommer avkastningen vara kronor lägre. De pengarna går till förvaltaren. Exempel 2 Du investerar kronor i två fonder år Båda avkastar 10 procent per år. Den ena har 1 procent i avgift och värdet tio år senare blir kronor. Den andra har 2 procent i avgift och är 10 år senare värd År 2020 skiljer det 8,8 procent mellan fondernas värde. Räkneexempel från fondmarknaden.se Fond Fördelning Utveckling 5 år (8/9-08) Lärarfond % av svenska aktier, 50 % utländska aktier. 47 % Lärarfond Lärarfond % svenska aktier, 35 % utländska aktier och 30 % svenska obligationer. 70 % svenska obligationer, 20 % svenska aktier och 10 % utländska aktier. 39 % 29,5 % Annelie Söderberg, Svenska Lärarfonder. foto: JANN LIPKA Elektroteknik teknikerutbildning 90 KY-poäng Du som har stort teknikintresse kan ta ett steg in i ett spännande yrkesliv med utvecklande arbetsuppgifter De som utbildar sig inom Vatten- och Miljöteknik i Hallsberg, går efter genomförda studier direkt in på en arbetsmarknad som söker folk med ljus och lykta. Åldersstrukturen inom VA-branschen är som en tickande bomb, vilket medför stora möjligheter till anställning för utbildat folk. Utbildning som ger jobb direkt helt otroligt! Redan under KY-utbildningens gång etableras kontakter med kommuner och företag, då den praktiska delen av kursen genomförs. Kursplanen är anpassad till drift- och processteknik för kommunala och industriella miljöanläggningar, och innehåller såväl teori som praktik. Sedan 2003 bedrivs KY-utbildningen inom Vatten- och Miljöteknik av företaget BluePeak AB i Hallsberg. Man vänder sig till dem som önskar erhålla en kvalificerad yrkesutbildning för en framtida karriärutveckling inom miljöområdet i kommun eller industri, och kräver grundläggande behörighet för högskolestudier, eller motsvarande kunskaper, av de sökande. Utbildningen är öppen för alla ålderskategorier, så personer med arbetslivserfarenhet bör med fördel visa sitt intresse. Intervjuer och tester avgör intagning. Simon Broberg är inne i slutskedet av sina KY-studier, men har redan fått jobb i Lidköpings kommun med projektering av ledningsnät för vatten och avlopp. Det var under praktiktiden som kontakterna knöts och anställningen blev ett faktum. Simon är 22 år och betraktar den kommunala VA-sidan som en framtidsbransch i ständig utveckling med utmärkta möjligheter att gå vidare till nya stimu lerande arbetsuppgifter inom miljöområdet. Tfn:

15 Hur smart är du? Varsågod, här bjuder vi dig som är lärare på ett lagom svårt bokstavssudoku. I varje 3 x 3-ruta, liksom varje diagonal och lodrät rad ska bokstäv erna F, O, N, D, S, M, A, R och T före komma en gång vardera. Klarade du att lösa det? Då har du säkert även löst det här med att välja förvaltare för din tjänstepension. Om inte är det hög tid. Det tar förresten kortare tid att komma igång med sitt pensionsspar ande än det tar att lösa ett sudoku. Läs mer på lararfonder.se. Där hittar du även det rätta svaret, fler sudokun och andra smarta utmaningar. Lärarnas eget fondbolag, specialiserat på sparande för lärare. Svenska Lärarfonder gör sparande i fonder enkelt med tre generationsfonder anpassade efter ålder och sparhorisont. Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde. Eget företag eller nytt jobb? Vi erbjuder unika KY-utbildningar inom lantbruk och häst Agrotekniker 80 p Bioenergitekniker 80 p Företagande med häst 80 p Hovslageri Ridinstruktör Landsbygdsföretagande med häst Hälsa och friskvård med häst Vill du veta mera? Kontakta oss via eller tel KY-Kvalificerad Yrkesutbildning Processteknik - ett yrkesområde med möjligheter För mer information och ansökan Kursstart den 15 oktober Kontakt: Lars Holmqvist ; mobil:

16 KY-UTBILDNINGAR FRÅN FRANS SCHARTAUS HANDELSINSTITUT MED START VÅREN SÖK SENAST 6 JANUARI Dags för en ny karriär! Kvalificerad yrkesutbildning, KY, är en eftergymnasial, kostnadsfri utbildningsform med examen där näringslivet är med i ledningen och i utformningen. Detta blir garantin för att utbildningarna svarar mot arbetsmarknadens behov och att du får rätt kvalifikationer för verklig heten och för en ny karriär. APOTEKSTEKNIKER 60P I dag är apoteket så mycket mer än bara receptbelagda mediciner. Behovet av apotekstekniker kommer att vara mycket stort i framtiden. Vår utbildning är mycket väl ansedd och hittills har alla våra studenter fått jobb efter examen. Du kommer att genomföra 15 av utbildningens totalt 60 veckor på ett apotek. BUTIKSLEDNING 60P Efter tre terminer har du de kunskaper du be höver för att leda en butik. Antingen kan du arbeta som säljledare, produktområdesansvarig, avdelningsansvarig eller som butikschef. Handeln är en stark tillväxtbransch och de som har kvalifi cerade kunskaper i butikledning kommer att efterfrågas allt mer. Skolan samarbetar med fl era butikskedjor som garanterar att du får rätt kvalifi kationer för din framtida karriär. EKONOMIANSVARIG 80P MED INRIKTNING MOT MINDRE FÖRETAG Det är brist på erfarna ekonomer som kan sköta ekonomi- och affärssystemen i små företag. Fram- tidsutsikterna är med andra ord mycket goda. Efter två års studier ska du kunna ta över som ekonomiansvarig i ett litet företag. Du får en gedigen praktisk och teoretisk utbildning och kommer därigenom att behärska fl era av marknadens ledande affärssystem. LÖNEEKONOM 80P Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna arbeta som löneekonom inom privat eller offentlig sektor. Utbildningen är ett resultat av arbetsmarknadens stora efterfrågan på välutbildade löne ekonomer, en efterfrågan som förväntas vara stark under överskådlig framtid. MEDICINSK SEKRETERARE 60P Hälso- och sjukvården kommer att ha ett stort behov av administrativ personal med modern utbildning. Efter tre terminers heltidsstudier har du de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare på till exempel sjukhus, vårdcentral eller företagshälsovård. EFTERFRÅGAD AV NÄRINGSLIVET. Frans Schartaus Handelsinstituts erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Näringslivet är med och utformar alla KY-utbildningar. En tredjedel av utbildningen genomförs på en arbetsplats där du får praktisk erfarenhet och knyter viktiga kontakter inför din kommande yrkes karriär. Efter examen har du de kvalifi kationer som behövs för att gå rakt ut i yrkeslivet och till en ny karriär. Förutom kurslitteratur är alla utbildningar helt kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN. MYCKET GODA RESULTAT. På Frans Schartaus Handelsinstitut har 97,3 procent av alla studenter som tagit sin examen de senaste fem åren arbete eller eget företag. TOPPENLÄGE PÅ SÖDER. Skolan ligger på Stigberget på Söder i Stockholm. Det är fem minuters promenad till Slussen. Ett stenkast från skolan stannar de blå bussarna 2 och 3 samt linjerna 53, 71 och 76. ANSÖKAN OCH BEHÖRIGHET. Alla som har en grundläggande behörighet till högskolan kan söka en KY-utbildning. Dessutom krävs särskild behörighet i vissa ämnen (olika för våra respektive utbildningar). Din ansökan bedöms inte bara på dina betyg. Du ska även bifoga ett personligt brev och berätta varför du söker utbildningen. Efter ett första urval genomförs dessutom en personlig intervju innan antagning sker. Sista ansökningsdag är 6 januari för utbildningar som startar i januari Se för detaljerad information om hur du söker och vilka krav som gäller för respektive utbildning. KVALIFICERADE YRKESUTBILDNINGAR FRANS SCHARTAUS HANDELSINSTITUT Stigbergsgatan STOCKHOLM Tel: E-post:

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) Sida/ Page Tabell/ Table 224 Inledande text Text 226 14.1 Ansökningar och intagna studerande till Number of applicants and students

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel 1 Till dig som ska börja gymnasiet Det är vi på Svensk Handel som står bakom Lärling i butik. Vi har helt enkelt kopplat samman branschens kompetenser

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651. Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV

Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651. Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV Yttrande 08-06-26 Dnr: 013-2008-2651 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) U2008/2400/SV Nutek har anmodats

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Universitets- och högskolerådet ansvarar för att informera om högskolestudier i Sverige, men också om studier utomlands och utlandspraktik.

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Projektledarutbildning, 2 år med examen Vill du bli projektledare och skapa tillväxt? Vill du utveckla ditt ledarskap, skaffa en verktygslåda och

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Årsrapport 2013 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Diarienummer: YH 2013/346 Årsrapport 2013 Förord Den viktigaste slutsatsen att dra av

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer