Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc."

Transkript

1 Beäelse o o I e lje eäelse öe v o äo so e öj s e pssv på el ccepe e so e se el oävso e ö De v jo åo vslöj se, ä ll oävso el p ä De l vål, åo, o el es öj osåe Bl: sxc/co Asvsvec 2013 Ee Råe Fl Tese To Vl, J Esö oc A Hyväe

2 V v o? Vje ö åo v väp vål Helvpe ä vå s sssöelsevpe De ä lä få på oc el vä Lä vpe väs llä öe, eosce oc ell vese Vå s of o oc fesee Dö, läs, sve sexlo, oy oc so elvpe väs v å ol äoäso I e ä 60 poce v ll äoäso väs elvpe el lä vpe I Ps ös e 14-å ps flc v le ovee 2012 å o e pj flcos ä l s Me ä 1,5 lj säs vål Kofle oc foåee vål e ll äslös, ö oc oye Väpe ofle sv läes veclsöje oc p oo oc fo Uvecl oc fesee s Sv se e e ye, välfä el l ljs Vpeel ä lös sess Vje å väs e pe vpeel ä v so l eövs e ll e äovä lv Äve o å se eoe på vpeexpo ll läe ä vpe väs o s e eoe el fosäe vpeel so Vpeel ä llä ccepe eoell os e of pps e Helvpe ä lä sälj ll el själ De sve eel oc ä lä sälj ve E vpe e lå lvslä oc ä of svå spå Uefä 90 poce v ll vpe so säljs ll på e sv e sp såls ll Be es äe ä vpe Hel e lä vpe es e v eoell esäelse Våe 2013 l FN:s esläe o e eoell vpevl V oc e ä ll lv, fe oc pesol säee (FN:s elo o e äl äee, el 3) Jess få Nse Jess ve vä vål Ocså ä evse o vså få vål H ppe s efelje äl s fee oc ll sl v s lv De es ä exe Bel so l o cevål fs Bespe, M 5:38-42: N ö e v s: Ö ö oc Me j säe e: väj e e o e o Nej, o åo slå på ö e, så vä ocså e o oo O åo vll pocess e få jo, så e oo el ocså O åo vll v lj e e l s jäs, så å vå l e oo Ge å e so e, oc vä e ye å e so vll lå v Jess v p å e så eo ss oc oävso själv vä vål H ppe e ll vål e vl e el äo l ccepe yc oc oävso Jess v äo o oc självespe so joe e öjl e svå soe Väj e e o e o Oe väj ocså övesäs ö våls oså Jess jö llså e äo så eo e o, e joe ocså själv e el s offel ä Däeo jö oså e vpe oc våls eoe Slå på ö e De e o yävssl o e öje öfl so e v vl e öe såee peso v ex e slv A vä e ll v e o es, eo vle väe l öj, äve l el e espe Ge el ocså De pp ä s ll läeå ä e lse fås s ss eeo, s läe Geo ocså e pp s eläe e e lse vslöj vs ye oc e s el läeåe Gå vå l e oo l o e oe sol e v ve so els ä s s e vss säc Geo å läe ä e llå säc e e je sä e oee so e ps so, esso e so esffs v åo å läe ä llåe Bl: sxc/jve50

3 M Le K ( ): Pe, eovs, feäpe Pee M Le K v pe, lso s f, ff oc ffsf e oo De v lso, åe oc y, so v Ks fäs vey pe ävs Hs l v ofs ev oc yce väl ee, e s 1963 ä öll s es eö l J e ö ååe Wso, e jä Avse K ee s e cvl oly eo HD Toes fe oc o ll s M Gs cevålsse ppå socl ä Ks se eöll fy se: 1) Isl v f elä oävso 2) Föl 3) Ie e, v e ov, eeelse 4) De l - Icevå ä e eo fes, e ä få o vel oså, ee K Nä vså få poese eo fys vål säe fe på e el oc eooell p oc söe oppö övey osåe o fel Moså eo cevål säv e efe ese el öj osåe, efe v s väp oc såelse Slå cevåloe ä so oc ppäelse; vå ä slå es ee Feäpe Ks e o oc vål ä fofe ell Il ä e y e eof e så v so oe säs ll ofe vå ee V lä ljoe vje på åll ppe Syve, e vå l e y e sv Sel, s K e s 1965 I pl 1967, e å s ö, öll K e l ä öe e Ve M svee lä e vl, se K ä eev effee v e åe på e f USA oc e vees öe H så e e ol v USA v l åäe få sl på e eo cevålseoe oc e v e o o Geeveoveoe K vl USA:s l väs fees jäs oc e l vpe o svslös äo Eel Jl s oc ppe fe Eel Jl es y Toj sö S H v e poje ä öee ö Hs ppp c e efelseé oc s öes v eesso Eel ev s å llss e sels ll Eope ä e oe e e få å ol oc få l På väe v e våseyee v efelsé oc ll e äsläe Eope - J e e lv so, eä Eel Ue fe å so sol v fäs ål ö så å s so öjl Eel oc å so lyces fly ll se W ä öe E McCe, e såsee McCe o oo ll Key ä fc å ol Geo såe oc e Eel ee s ppvelse so sol H ocså jälp oc fly Hs s sel ee All We Nee Is Jess (All v eöve ä Jess) De v e Key oc spes ocså på osoe Soe Me e jälp Eel ee s ppvelse oc els s e Fö Eel v p oc p-op s sä ll fe oc so ell ol e oc elös ppe S Hs s l, G (so eye o oc f), ä e l v p på, eel, swl, oc espåe Ale Cesefe oc W Cl e Eel so e v e fäs f pse Jl ä ll e seppe so ppöje vål, oe, e oc sexell vål Må v e ä själv offe fo oc vål oc se e so e vä ff s e oc l åo Bo sepp så vevs eoo esse Eel Jls ä e so s v el vs, oc öe ll fe so o - Me ä oc e e so l ll, ll jä oc e få o lov Bl: sxc/ss

4 Se Cloe vs oc fe Se Cloe (f 1975) ä e vs oc fe, os Plp, else Pesylv, USA Ue s se o Se o e elös Tllss e see jälpe elös flje få os A äff e elös äe s lv De väs ä e e e y s o e f, e l äffs på, e Se Äve o e ll ä åos so ll el s äo på e äovä sä Re e v e so ä Cloe ä e v v Te Sp Wy (De el väe), e pp äo so vl v eel oc så självsöje so öjl, oc s ö vee ä e o oc ev Se ä e socl vs so eo cevål oc jälp å e f Cloe joe e o veco os oe Tees Clc H lle e veco Is vs B llss e e pp s vse (Iq Pece Te) Se eve oe v B oc esöe sjs oc flje so s oc elo sjäse e e Se Cloe v f öce, eve v-po oc ese spe äo v e e lv H esöe Fl (Jos) våe 2012 Ky A S S pe ä o e - e e ä ee so s e e ä f ppe B s e e e so e Så läe pls oc e lä e S Ky j e ä, pp el- A S e e f es ppå s v Ho ve s l e äcl e ä e slls, vl Hees f y v K S oc e S s A v opplö e e 1947 e j v v e v e ä e, e å å, åevä å ololväl s f se l el o ef o s B ses s oc s Sx v e v so e ls y K e ö e S ll eo e ef ll B e ovee lo ell e Ho fvs 13 e es e s o öe ses oc s sös e else olsoc eoö oä o vä e el v e ss eä e ä s ål V o ä - A osä e oä yc ä c e f sy s s l v vå, e l ä e oså yc A e s y ve, säe S K s v e å säve p S Eoöelse - fesä K ä ll fos oe Ke ö ll äo f, ocså e - Ae Rcc S Eo öelse es 1968 Ro ä e pp see öe f ve Ros sl See öje lä ve läs oc v I S Eoöelse, e öelse o ol y, e ä eee S Eoöelse f vällssjäs vje e y Ro oc o soppö f E v öelses speclpp ä e ys plo S Eo v fesv l Mocqe, Ae, Gel oc på Bl - S Eo vecl eoe, so vve få yesls oc ope äe oell plo, säe FN:s e eelseeee Boos Boos-Gl Röelse o på loe ä ll s - So s ä v äo e väl V specell vpe All ä e e lä o på loe, e lo oc sve eye ocså e yä eeo e V åse sö så e oc s jälp oo lä o s e säe öelses e Ae Rcc Reec Hol ss Reec Hol v 14 å ä o e få o v vssse Helsfos Ho ev e säe ll Hl so plcees e 17 j 2012 I säe fåe o: O Fl ä e så y oc sl l, v få äo v e sp ppv påopp? I e evj eäe o o se ss påopp f åe vec oc o själv ppve e vje vec Reec vll sse s pp e olo B eo l o e påve ye os vl äo - Må ve e o e so påå, oc få ée v s äl ä själv, e ö på oee J vll å f v pp oc öj ä på s väe oc åe, säe Reec e evj Hl So eäsl o vå lyf f sse ve Reec Hol få eo Rö Kose äelse Föosf el Ho eve ol see oc ssoe oc e ös oc e å ll e so s v ss påopp Bl: sxc/wo

5 Uppåsseje Fl Å 1901 sfes e l so l v e f é ppå e y é Må så e l se o oc öje ö cvl oså es eoes Päse väe läs pp lso läppåe, läe väe esö e äe, oc äe väe å ll ppåe De äe ocså päse o läse pp e på e ä so lls ll ppå, e s e oes sj ps e e så e öe v päse läse So e lj v e cvl oså väe e ä älfe v e äe f s ll ppåe 1902 Uppåsseje fc so e läe oc ll oc e M G lje e soe få Syf De ye se v efe fläs cvl oly 1905 De llä väple ppöe oc Fl ves el e så ll solljo esä Fl v ee é f ll självsäee 1917 cvljäsös s Cvl oså Tjecoslove Nä Tjecoslove 1968 öje å o pol yelse oc öppee vl Sovjeoe sä sopp e På väl e 20 s c sovje ppe oc psv oc fäss s e På ooe e 21 s öes psv v vå vse P Fol vss oc e, åe so oc spoe på psv Aé e få oe v s e e ö oså oc fole ppes ö pssv oså vle joe ås lv spes De pssv osåe v sye v oc ppf Hä lje å exepel: Ueåse espeees e Isäl e äo loo ll e y so oc ee v e e Mäo väe väyl oc ploce e yl e oc övse E pol pp öe e el o på e jecoslov lsye oc lje väyl ll P Nä väl o så e e v ll v äse ll Po A Pee så e v fel ö e ä oeoee v osäee De e ll själv öes v s e v foe Sossl I s ö Pee s fy åe fäelse efeso ve vl el el fllö s väpl Må o ll vse oc s oc ev pol oee på vä oc éfoo: V öve s ss, e ä e o? el E ef e svälj e elo På e o ös Böe säl s äo väe psv Efe äs o s vä ves psv vä o Pees fäelsevselse oc eoell påyc e ll Fls s oäe e l o väpl so v svesäl e vl ö s väpl I pe eye e e v so Pee äp oäes oc cvljäsöe es Pee fes fäelse oc v e ol lv å å, l flj oc se s vå s E el åv e os so l -sovje osä e på vllospå ell vå looov so s på spåe Sovje elop v v fly se ll ll Mov I e svsl läe efe s ev A Pee: J eo se so, sällslä oc ooo se es eslöse, eve oc e ye e e el l J e e es es väse oc se å e ä oc e äe lves väe Geo ess oc å ev ée joe äo e svå e fyce ppe själv ll vål E sovje pp ves esäll ve e elope få Ue, efeso vesöje ll y ä e ef s plösl säs v Bl: sxc/ewl

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser) Lopp 1

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5'

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5' B150429 1 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 Lopp 1 Bergsåker (B=09) On Volt

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

1 14: 7 0-0-0 Nyb In B 24/10-4 7/ 2140n 8 18,8 x c 200 15' 2 14: 10 0-0-2 Hil He U 20/3-2m 4/ 1640 5 18,7a c c 217 10'

1 14: 7 0-0-0 Nyb In B 24/10-4 7/ 2140n 8 18,8 x c 200 15' 2 14: 10 0-0-2 Hil He U 20/3-2m 4/ 1640 5 18,7a c c 217 10' U150428 1 V4-1 Norrlands Elitserie, Försök - Treåriga Ston 3-åriga ston. 30.000-13.500-8.500-5.700-3.650-(2.700) Lopp 1 Umåker (U=27) Ti Auto 2140 FOREIGN FLAME -s3- Nyberg Ingvar (Lundholm E)a 40:1 18,5aM

Läs mer

1 14: 0 0-0-0 Gös An Ö 16/3 -k 1/ 2140 k 20,7 - - gdk. 2 14: 0 0-0-0 Lin Ni Kr 6/6-7 2/ 2140 7 19,3 c c 774 20'

1 14: 0 0-0-0 Gös An Ö 16/3 -k 1/ 2140 k 20,7 - - gdk. 2 14: 0 0-0-0 Lin Ni Kr 6/6-7 2/ 2140 7 19,3 c c 774 20' KR150705 1 RASTA - SVENSK TRAVSPORTS UNGHÄSTSERIE - TREÅRINGSLOPP 3-åriga svenska högst 40.000 kr. Tillägg 20 m vid vunna 10.001 kr. 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 Lopp 1 Kalmar (Kr=19)

Läs mer

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15'

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15' HG150707 1 V4-1 Hotings Åkeri AB Hermann Hotings Kallblodiga Vandringspris Svenska och norska kallblodiga högst 250.000 kr. Lopp 1 Hoting (Hg=37) Ti Auto 2040 REMKVIKK* (NO) -h5- Sjoner Arve (Willmann

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Tipset Gardera Skrällen V64

Tipset Gardera Skrällen V64 Vinner som ett Scott Mycket svårlöst omgång och vi tror på hög utdelning. Vi använder ett singelstreck på systemen, norske Rigel Scott. V64 1 Turordning: 11-12-6-1-3-10-8-9-7-4-2-5 Tipset 6 Star Advisor

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control

Läs mer

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1 Ijekl: _Åmål_Fröskog Bilaga5 WindPRO version 27487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011061514:06/1 Anvåndarilcens: SE100 26 Stockholm Per Edström / peredstrom@swecose Berlknal: SHADOW Huvudresultat eräknin : 2MW

Läs mer

Hur var förutsättningarna för

Hur var förutsättningarna för til adasl ont Bö\kt.ttay. llbh: (; I996 ) Hu va föutsättningana fö j odbuk? lle vlt.e fö'uts?iltdigana tö att bccli,a.lkebuk,a-intc säskilt glnnsamna på I3j ii-chalviin. Dct liangå ydligt av jo^d e ningspotokoll

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

LUNCHTRAV. Fri Entré Gratis parkering. Första start 12:20. Tisdag 28 april - MÖJLIGHETERNAS ARENA - VÄLKOMMEN TILL. Bankod: 27 Nr 8-2015 Pris: 20 kr

LUNCHTRAV. Fri Entré Gratis parkering. Första start 12:20. Tisdag 28 april - MÖJLIGHETERNAS ARENA - VÄLKOMMEN TILL. Bankod: 27 Nr 8-2015 Pris: 20 kr Bankod: Nr - 0 Pris: 0 kr VÄLKOMMEN TILL - MÖJLIGHETERNAS ARENA - LUNCHTRAV Fri Entré Gratis parkering Tisdag april Första start :0 banprogram MENY APRIL Bistron: Välkommen! Stekt fläsk med bruna bönor

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps

ETT UNAL L~SA-SJ~LV-B~CKER FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps.. Specalar-aete nom amet ltteraturorenterng xed bblograf, barnltteratur, vd bblotekshögskolan, Borgs ht 1974 Karn Sznfrdson Följande förteclrnng

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer

Alands Natur och Milj6 r.f. Osterleden 110. 22LOO Mariehamn ARSREDOVISN ING. Uppgjort 5.22015. Bokfcirare: Carola Sjoblom

Alands Natur och Milj6 r.f. Osterleden 110. 22LOO Mariehamn ARSREDOVISN ING. Uppgjort 5.22015. Bokfcirare: Carola Sjoblom 1 Alands Natur och Milj6 r.f. Osterleden 110 22LOO Mariehamn o ARSREDOVISN ING 01.01-31.12.2014 Uppgjort 5.22015 Bokfcirare: Carola Sjoblom Alands Natur och Miljii r.f. INNEHALLSFORTECKNING Balansrapport

Läs mer

Working Paper Beskattning och produktionsfaktorer. Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Working Paper Beskattning och produktionsfaktorer. Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Norman,

Läs mer

-Strategiska transporter (LUFT)

-Strategiska transporter (LUFT) 2009-05-19 Mattias Gustavsson -Strategiska transporter (LUFT) Agenda 1. Samarbeten - MCCE - ATARES - SALIS - SAC - EATF, EATC 2. Nationella avtal - Det Danska exemplet - FM Ramavtal 3. Sammanfattning Movement

Läs mer

Superdrive. Drivpaket 2013 / 2014. chain kit ADDEMOTO

Superdrive. Drivpaket 2013 / 2014. chain kit ADDEMOTO 2013 Drivpaket 2013 / 2014 Superdrive chain kit Saknas någon modell i listan, kontakta oss för vidare besked. Kan ofta finnas på lager ändå! Med prestanda i toppklass, konkurrenskraftiga priser och ett

Läs mer