Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013

2 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investerarrapport kan erhållas via hemsidan Denna investerarrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Information är makt, om den används intelligent 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Information är makt, om den används intelligent Av portföljförvaltarna Bo Knudsen och Lars Wincentsen Den sammankopplade världen, driven av Internet och nya digitala teknologier, växer snabbt. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att kommunicera, söka information och få underhållning. I dag är mer än 15 miljarder mobila enheter anslutna till Internet, och över en miljard människor har kontakt via sociala nätverk som Facebook och Twitter. Med en kraftig ökning av antalet Internetanvändare på tillväxtmarknaderna och en lika kraftig ökning av Internetanslutna, intelligenta kapitalvaror (bilar, armbandsur) och industriella system (robotar, maskiner) genererar det ständigt växande nätverket mängder av data genom interaktionen som sker i det. Det är idag möjligt att lagra dessa enorma datamängder. Facebook samlar 500 terabyte data om dagen, bland Figur 1: Internetanslutna enheter Miljarder enheter Antal enheter per person e 2020e Internetanslutna enheter (vänster axel) Internetanslutna enheter per person (höger axel) Källa: Morgan Stanley Mängden multistrukturerad data fördubblas på bara 18 månader. Vi menar att det är avgörande för den strategiska investeraren att följa denna samhällsförändring och tillväxttrend. Intel uppskattar att under en enda minut på Internet skickas, bland mycket annat, 204 miljoner e-postmeddelanden, och 3 miljoner filmklipp laddas ned från YouTube. Mängden multistrukturerad data fördubblas på bara 18 månader. Vi menar att det är avgörande för den strategiska investeraren att följa denna samhällsförändring och tillväxttrend. Data har bara ett värde ur investeringssynpunkt om den kan användas till något. Utmaningen för både stora och små företag i detta avseende är bland annat insamling, lagring, sökning, analys och visualisering av relevant data. Samtidigt är möjligheterna enorma att bättre förstå kunders beteenden och identifiera trender, optimera produktionsrutiner och mycket mer. Figur 2: Tillväxt i behandlad data % annat genom att det varje dag laddas upp 300 miljoner bilder och dagligen delas ut 2,7 miljarder gilla -meddelanden ( Likes ). YouTube, som ägs av Google, ackumulerar 24 petabyte data varje dag enligt Wired Magazine. IBM uppskattar att världen kollektivt genererar 2,5 kvintiljoner byte data varje dag. En nedladdad video från YouTube t.ex. Gangnam Style motsvarar ungefär 10 megabyte, så om all data vore musikvideor skulle datamängden alltså motsvara nedladdningar från YouTube per dag e Kommande 3 år (annualiserat) Tillväxt i behandlad data Källa: Morgan Stanley 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 Vinnarna inom Big data Minst fyra vinnare kan utkristalliseras i denna trend: 1) Programvarubolag, som hjälper företag att samla in, lagra och analysera data till exempel SAP. 2) Bolag som effektivt använder dataanalys för produktdifferentiering (innovation) och sälj- och vinstoptimering till exempel Nestlé. 3) Superdatainsamlare till exempel Google. 4) Världen, oss alla genom bättre möjligheter till tillväxt, sjukdomsförståelse, förebyggande av brott med mera. Big data är egentligen inte ett nytt begrepp, utan kommer från datavetenskapen och täcker insamling, lagring, analys, behandling och tolkning av stora mängder data. En förflyttning har skett från utmaningen med absurda mängder multistrukturerad och obrukbar data till det mer positivt laddade konceptet Big data vilket utgjort startskottet för utvecklingen av applikationer som byggs ovanpå existerande strukturer i syfte att ta ut information för intelligent användning. SAP har lösningen med HANA Ett uppenbart ställe att leta efter vinnare är bland programvarubolagen. Deras program kan hjälpa bolag att ta kontroll över den exploderande datamassan. Vår bästa investeringsidé inom sektorn är SAP, som i dag är Carnegie WorldWides En förflyttning har skett från utmaningen med absurda mängder multistrukturerad och obrukbar data till det mer positivt laddade Big data vilket utgjort startskottet för utvecklingen av applikationer som byggs ovanpå existerande strukturer i syfte att ta ut information för intelligent användning. femte största innehav. Med bas i den tyska byn Walldorf har bolaget framgångsrikt sålt innovativa lösningar till nästan kunder i mer än 120 länder. Med en global marknadsandel på omkring 26 procent inom affärssystem (även kallat Enterprise Resource Planning, ERP), är bolaget dubbelt så stort som nummer två. I vårt sökande efter unika Ett uppenbart ställe att leta efter vinnare är bland programvarubolagen. Deras program kan hjälpa bolag att ta kontroll över den exploderande datamassan. Vår bästa investeringsidé inom sektorn är SAP. aktier stöter vi ofta på bolag som antingen har installerat SAPs lösningar eller står i begrepp att göra det, och trots en ofta komplicerad implementeringsprocess är kundnöjdheten hög. Det styrker naturligtvis vår tro på investeringen. Det är värt att nämna att vi har följt bolaget i närmare 20 år, och att vi hade stor framgång som investerare i SAP under 1990-talet när produkterna var nya och tillväxten hög. I kölvattnet av finanskrisen uppmärksammade vi en rad intressanta åtgärder och innovationer som pågick i det annars halvt bortglömda SAP. Innovationer som med hög sannolikhet åter kommer att accelerera tillväxten i bolaget inte bara skapa tillväxt i de nya produktområdena utan också driva efterfrågan på kärnprodukterna. Målet är att fördubbla SAPs omsättning från omkring 110 miljarder USD till 230 miljarder USD och skapa tvåsiffriga tillväxttal inom några år. SAP har gjort ett antal större förvärv för att göra det möjligt. Bolag som Sybase, Ariba och SuccessFactors integreras nu i syfte att placera SAP i absolut framkant inom följande nya tillväxtområden: 1) Molnet (programvara som service) 2) Mobilt (tillgång till SAP-systemen via mobila enheter) 3) HANA (In-Memory Computing) Av de tre nya områdena är det särskilt HANA som fångat vårt intresse. Här talar vi sann innovation som kommer att kunna göra större hårddiskar överflödiga och öka hastigheten för transaktionsdataberäkningar upp till gånger. HANA bygger på teknologi från Samsung och Intel där Intels processorer är parallellkopplade och arbetar direkt tillsammans med arbetsminnet. Det gör beräkningsprocesserna betydligt snabbare, då de inte fördröjs av den långsammare accessen till separata lagringsmedier. Med HANA kommer en stor livsmedelsproducent som Nestlé att kunna följa den globala försäljningen av Nescafé Carnegie WorldWide - Tema 5

6 i realtid, till exempel när en stor säljkampanj drar igång. Tidigare skulle en sådan beräkning ta flera timmar, men med HANA tar det några få sekunder. Det ger Nestlé helt nya möjligheter att följa och optimera försäljningen ända ned på försäljningsställe och varu-id-nivå. Nestlé är därmed ett exempel på ett bolag som förstår att utnyttja teknologin för att få ut intelligent information ur datamassor. Datamonopol Superdatainsamlarna med Google, Facebook och Twitter i spetsen utvecklar sig i riktning mot datamonopol. Deras produkter blir bättre ju fler som använder dem. På så sätt skapas en positiv nätverkseffekt. Dessa och ett fåtal andra bolag har lyckats ta dominerande positioner, men vi hör sällan talas om de många företag som aldrig lyckades uppnå kritisk massa. Vi träffar och analyserar mängder av mindre bolag, men ofta är deras affärsmodeller så nya och oprövade att risken är för hög. Det händer dock då och då att vi träffar stora, väletablerade bolag som trots sin storlek kan utnyttja möjligheterna inom det investeringstema vi kallar Connected Lives och skapa stora värden. Se bara på Samsung, ett annat innehav i Carnegie WorldWide, som sjudubblat sitt börsvärde de senaste drygt tio åren och nu är världsledande inom produktion av datorchip och mobiltelefoner. Superdatainsamlarna med Google, Facebook och Twitter i spetsen utvecklar sig i riktning mot datamonopol. Deras produkter blir bättre ju fler som använder dem. På så sätt skapas en positiv nätverkseffekt. Den omfattande användningen av sociala medier och sökmotorer vittnar om att det är många människor över hela världen som har stort utbyte av att använda dessa medier. Baksidan är att individen i och med det ger ifrån sig rätten 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 att använda datan till superinsamlarna. Det kan argumenteras för att superdatainsamlarna inte gör tillräckligt för att utbilda och informera användarna om deras avsaknad av ägarskap av sin egen data. Ett exempel på detta är Hugo Campos, som har en pacemaker. Hugo Campos beskriver på TED Talks sin frustration över att tillverkaren av pacemakern löpande samlar in data om hans hälsotillstånd samtidigt som Hugo själv inte kan få tillgång till samma data. I takt med att denna data blir mer användbar kommer debatten om ägarskap att intensifieras. Konsekvensen blir en större grad av självbestämmande när det gäller hur mycket data individen accepterar att ge vidare till datainsamlaren. Konsekvensen kan också bli att datainsamlaren kan ge access till data för individen. Häri ligger en långsiktig riskfaktor: hur långt kan datainsamlaren gå, och hur mycket värde kan vridas ur datamassorna på individens bekostnad. Som vid alla revolutionerande teknologier finns en baksida: Evgeny Morozov vid Stanford University är starkt kritisk till teknologieuforin och ger uttryck för sina synpunkter i boken To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. Han manar till besinning och varnar för den inskränkta världsbild individen får om sökalgoritmerna bara serverar oss det som passar oss. Ju mer vi använder nätet, desto mer navelskådande blir vi. Kina i spetsen och i Internetekonomin där en rad amerikanska bolag leder utvecklingen. Och välståndsökningen sker snabbare nu jämfört med många andra perioder, tack vare att det är lättare att bedriva handel tvärs över gränserna, och lättare att överföra kunskap över hela världen med de nya teknologierna vi har med andra ord Connected Lives. Kapitalismen har ett centrum, ett hjärta, och det hjärtat slår där det skapas mest välstånd. Det hjärtat slår därför nu starkast i en rad tillväxtländer med Kina i spetsen och i Internetekonomin där en rad amerikanska bolag leder utvecklingen. Ja, det innebär rekordmånga filmklipp på söta kattungar på YouTube, och det finns det kanske något gott i; men en av nycklarna till jobbskapande och tillväxt och en revitaliserad kapitalism kan finnas i Big data i att utnyttja datamängderna och den kunskap som ligger gömd bland dem på ett intelligent sätt. Vi kommer att följa Big data med stort intresse, både för att förstå världen bättre och de möjligheter och hot det kan innebära för befintliga och potentiella bolag i våra aktieportföljer. Det är viktigt att ha kunskap om det verktyg man använder. Och ännu är människan klokare än verktyget. Det är inget tvivel om att Internet kan missbrukas av båda statliga och kommersiella intressen. Men möjligheterna är större än hoten. Möjligheterna till sjukdomsbekämpning, brottsförebyggande arbete och processeffektiviseringar inom både privat och offentlig sektor är enorma. Hoten kan minimeras genom upplysning och intelligenta globala regleringar och initiativ. Vi befinner oss vid en intressant tidpunkt i kapitalismens historia. Som Christopher Meyer diskuterar i Standing on the Sun är kapitalismen inte på något sätt död, utan snarare ett missförstått begrepp och mer av en kameleont, som anpassar sig till nya omgivningar. Kapitalismen är en dynamisk uppsättning spelregler som ändrar sig i takt med att omgivningen gör det. Kapitalismen har ett centrum, ett hjärta, och det hjärtat slår där det skapas mest välstånd. Det hjärtat slår därför nu starkast i en rad tillväxtländer med 7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning Carnegie WorldWide steg med 5,5 procent under första kvartalet, vilket var 0,9 procentenheter lägre än den globala aktiemarknaden (mätt som MSCI AC World). Utvecklingen drevs av tecken på en starkare amerikansk ekonomi och åtgärder från den japanska regeringen och centralbanken. Omvänt präglades marknaderna i Europa och Asien av fortsatt politisk och ekonomisk osäkerhet. Nio av de tio mest positiva bidragen till fondens utveckling kom från investeringar i USA. Den amerikanska ekonomin har visat uthålliga tecken på förbättring bland annat tack vare en starkare bostadsmarknad. Stigande bostadspriser har positiv påverkan på ekonomin och kombinerat med accelererande löneökningar tecknar sig en ljusare bild för USA. Under kvartalet överträffades MSCI AC Worlds toppnotering från Trots den starka utvecklingen anser vi inte att aktier är dyra, då bolagens vinster stigit mer än kurserna. Vi är därför positiva till aktiekursutvecklingen. Denna drivs av fortsatt stimulativ penningpolitik och stödköp från världens centralbanker, en ökad exponering mot aktier hos investerare, och en förväntning om en förbättring av den globala ekonomin de kommande åren. Temaöversikt Demografi 2,5 % Infrastruktur Övriga Energi Category Killer 3,4 4,0 4,1 4,4 Bomarknaden i USA Emerging Markets Finansiell återhämtning Connected Lives 8,6 10,0 11,4 12,1 Stabil tillväxt 39,5 USA: årliga löneökningar % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Årliga löneökningar för industriarbetare (säsongsjusterat) Källa: Ecowin Fondens investeringsstrategi Fondens fundament utgörs av stabila tillväxtbolag. Detta kompletteras med bolag som bland annat drar fördel av en förväntad förbättring av den amerikanska bostadsmarknaden, är ledande på teknologiområdet eller gynnas av en förbättring i finanssektorn. Avgörande för de bolag vi investerar i är positiva framtidsutsikter, en stark finansiell ställning och en skicklig ledning som har fokus på aktieägarvärde samt en solid affärsmodell som understöds av en eller flera strukturella tillväxttrender, som därmed ger bolagen möjlighet att skapa en solid vinsttillväxt även i en lågtillväxtmiljö. I vår aktievalsprocess har långsiktiga perspektiv högsta prioritet och vi söker bolag där de fundamentala långsiktiga faktorerna som driver värdeskapandet är intakta. Som vi tagit upp i tidigare kvartalsorienteringar är vi särskilt positivt inställda till USA och en rad amerikanska kvalitetsbolag. Detta delvis mot bakgrund av en fortsatt förbättring av den amerikanska bostadsmarknaden. En starkare bostadsmarknad, där utbudet av bostäder nu är det lägsta på 11 år, har positiv inverkan i form av till exempel större förmögenhet för bostadsägarna och därmed en ökad vilja att konsumera, en större vilja bland bankerna att låna ut pengar, ett större incitament bland tvekande köpare att köpa. Utöver de stigande bostadspriserna i USA har vi som framgår av grafen sett stigande löner för fjärde månaden i rad och det i en hastighet vi inte sett sedan Detta kan få en positiv effekt på konsumtionen, vilket är särskilt viktigt då den utgör ca 70 procent av USAs BNP. USA står fortsatt inför ekonomiska och politiska utmaningar. 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Dock ser vi en tydlig förbättring i stora delar av ekonomin, vilket är positivt för de bolag i vår portfölj som har exponering mot den amerikanska bostadsmarknaden. Förändringar under kvartalet Under kvartalet har vi inte gjort några betydande förändringar i portföljen. Vi har ökat positionen i UBS med en procentenhet, vilket finansierades av en minskning i positionen i BG Group. Vi ser en fortsatt normalisering i finanssektorn, där en förbättring på kreditmarknaderna gör det enklare för banker att omstrukturera sina balansräkningar. Förväntningar på Carnegie WorldWide Mot slutet av kvartalet blossade eurokrisen upp igen denna gång med fokus på Cypern och de eventuella konsekvenserna för övriga sydeuropeiska länder. Marknadens reaktion var negativ, men där en liknande händelse tidigare skulle lett till en längre och mer djupgående reaktion är utmaningarna i eurozonen nu väl kända och i stor utsträckning inprisade av aktiemarknaden. Därför fick situationen på Cypern inte någon varaktig eller våldsam effekt på de globala aktiemarknaderna. Vi menar att fokus i högre grad riktas mot de ekonomiska förbättringar som vi kommer att se på globalt plan de närmaste åren. Utvecklingen på de globala aktiemarknaderna väntas därför vara fortsatt positiv. Fortsatt expansiv penningpolitik och stödköp från världens centralbanker kommer att ge stöd till denna utveckling. Till det ska läggas att investerare i ökande grad har förflyttat sig längre ut på riskkurvan och ökat sin exponering mot aktier på bekostnad av mer säkra finansiella tillgångar, där den förväntade realavkastningen med stor sannolikhet är negativ. Till exempel har vi sett 11 veckor i sträck med positiva nettoinflöden till aktiefonder till en totalsumma om 73 miljarder USD, vilket är det största inflödet under en tremånadersperiod på sju år. Förändring i vinst och aktieindex sedan 2007 % Asien exkl. Japan Emerging markets USA Storbritannien Tyskland MSCI AC World Australien Frankrike Japan Vinst per aktie Aktieindex Källa: Citi Research, Factset Spanien Italien De globala aktiemarknaderna är just nu på en högre nivå än 2007, när marknaden toppade senast. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna har nu pågått i mer än fyra år, varför det naturligtvis är relevant att fundera över om aktiemarknaderna blivit för dyra, och om vi kan vänta oss en korrektion? Vi menar att aktiekurserna i det längre perspektivet drivs av utvecklingen av företagens fria kassaflöden och vinster. Som framgår av grafen till vänster har vinsterna sedan aktiemarknaden toppade 2007 stigit mer än aktiemarknaderna. Då vi tror på en fortsatt förbättring av bolagens vinster understödjer detta argumentet för en positiv utveckling på aktiemarknaderna. Omvänt betyder de goda historiska ökningarna under 2012 och i inledningen av 2013 att aktiemarknaderna naturligtvis är sårbara för mindre korrektioner. I en miljö där aktiemarknaderna stigit på bred front men där ekonomiska och politiska utmaningar kvarstår globalt även om de minskar i omfattning blir aktievalet avgörande. Solida bolag som understöds av strukturella tillväxtdrivkrafter och är kapabla att öka sina fria kassaflöden och vinster är särskilt attraktiva. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl. avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 5,5 9,8 13,1 310,7 Jämförelseindex* 6,4 8,3 20,0 163,2 Differens 0,9 1,5-6,9 147,5 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 10,9 15,3 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 11,3 14,2 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 545,52 Utveckling sedan start i SEK (inkl. avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas prospekt. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Total Index* Energi BG Group Material Praxair Sherwin- Williams 1.9 Industrivaror och tjänster General Electric 3.5 Union Pacific 3.8 Schneider Electric 2.4 Fanuc Sällanköpvaror och tjänster BorgWarner 1.5 Home Depot 3.6 Limited Brands 1.6 Walt Disney 3.0 Konsumentvaror Philip Morris Intl. 4.0 BAT 8.1 Diageo 3.7 Inditex 2.8 LVMH Nestlé Hälsovård Novo Nordisk Finans och fastighet Wells Fargo 3.2 Goldman Sachs 3.6 Barclays 1.9 HSBC 3.3 UBS 2.8 HDFC Informationsteknik Google 3.4 Microsoft 3.4 Visa 5.3 SAP 5.0 Samsung Electronics Telekomoperatörer Kraftförsörjning Övrigt Carnegie Asia Total Index* Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl. återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Sammanfattning De globala aktiemarknaderna steg med 6,4 procent under första kvartalet Utvecklingen drevs av tecken på en starkare amerikansk ekonomi och expansiva åtgärder från den japanska regeringen och centralbanken. Omvänt präglades marknaderna i Europa och Asien av fortsatt politisk och ekonomisk osäkerhet. Carnegie WorldWide Ethical steg med 6,6 procent. Det var främst portföljens stabila tillväxtbolag som bidrog positivt General Mills, Nestlé, Visa och Union Pacific. De mest negativa bidragen kom från Fanuc, HDFC Bank och Coach. Fondens investeringsstrategi Fondens fundament utgörs av stabila tillväxtbolag. Detta kompletteras med bolag som bland annat drar fördel av en förväntad förbättring av den amerikanska bostadsmarknaden, är ledande på teknologiområdet eller gynnas mest av en förbättring i finanssektorn. Fondens etiska profil innebär att vi inte har investerat i följande bolag som ingår i Carnegie WorldWide: BAT, Philip Morris och Diageo (tobaks- och alkoholbolag), LVMH (har en del av sin omsättning från alkoholförsäljning), Samsung och Goldman Sachs (är via dotterbolag underleverantörer till försvarsindustrin). Vi har istället valt att investera i ABB, Associated British Foods, General Mills, Nike, Pepsico och Syngenta. Förändringar under kvartalet Vi genomförde ett par förändringar under kvartalet. Vi investerade i Associated British Foods (ABF), som har fem affärsområden och vars detaljhandelskedja inom mode, Primark, är en attraktiv tillväxtstory med mer än 250 butiker i England och Irland. Bland ABFs andra områden märks sockerproducenten AB Sugar som levererar god avkastning. Vi uppskattar att ABF kan öka vinsten med procent och aktien handlas till ca 15 gånger nästa års vinst. Investeringen finansierades genom en avyttring av Danone. Vi ser fortsatt Danone som ett intressant bolag, men på kort sikt har bolaget en rad utmaningar på framförallt de europeiska marknaderna. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnitt under Carnegie World- Wide. Vi har också valt att investera i amerikanska Nike, som är ett av världens ledande och mest innovativa bolag inom sportutrustning. Bolaget har de senaste åren upplevt marginalpress som en följd av stora varulager i Kina, men detta problem bedömer vi nu som löst. Vi finansierade köpet genom att avyttra Coach, som börjar uppleva stigande konkurrens inom bolagets kärnområde, vilket innebär utmaningar för bolaget framöver. Vi avyttrade även Goldman Sachs, då bolaget har en mindre investering i ett bolag inom försvarsindustrin, vilket inte är förenligt med fondens etiska kriterier. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Avkastning i % SEK (inkl. avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 6,6 8,6 2,1 2,8 Jämförelseindex* 6,4 8,3 20,0-0,7 Differens 0,2 0,3-17,9 3,5 Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 11,0 13,7 Standardavvikelse, index 11,3 13,0 Utveckling sedan start i SEK (inkl. avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Mattias Kolm Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 90, Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas prospekt. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Total Index* Energi BG Group 1.9Schneider Electric Material Praxair 3.3 Syngenta Industrivaror och tjänster Union Pacific 4.2 ABB 3.9 Fanuc Sällanköpvaror och tjänster BorgWarner 1.5 Inditex Home Depot 3.6 Mattel 2.9 Nike 2.0 Limited Brands 1.6 Sherwin-Williams 2.4 Walt Disney 3.0 Konsumentvaror General Mills 4.2 Associated British Nestlé Pepsico 2.1 Foods 3.4 Hälsovård Novo Nordisk 4.9 Finans och fastighet Wells Fargo 4.1 Barclays 2.6 UBS 3.4 HDFC HSBC 4.0 Informationsteknik Google 4.6 SAP Microsoft 3.5 Visa 5.6 Telekomoperatörer Kraftförsörjning Övrigt Total Index* Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl. återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

14 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

En titt på varumärket INEOS

En titt på varumärket INEOS Vem är INEOS? En titt på varumärket INEOS Q4 ISSUE 2011 ineos capital Jim Ratcliffe pratar öppet om sina prioriteringar för INEOS och hur han ser på framtiden Utom räckhåll James Cracknell, OS- och VM-mästare

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Emissionsmemorandum November 2011. Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter.

Emissionsmemorandum November 2011. Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter. Emissionsmemorandum November 2011 Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter. Memorandumet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer