Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013

2 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investerarrapport kan erhållas via hemsidan Denna investerarrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Information är makt, om den används intelligent 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Information är makt, om den används intelligent Av portföljförvaltarna Bo Knudsen och Lars Wincentsen Den sammankopplade världen, driven av Internet och nya digitala teknologier, växer snabbt. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att kommunicera, söka information och få underhållning. I dag är mer än 15 miljarder mobila enheter anslutna till Internet, och över en miljard människor har kontakt via sociala nätverk som Facebook och Twitter. Med en kraftig ökning av antalet Internetanvändare på tillväxtmarknaderna och en lika kraftig ökning av Internetanslutna, intelligenta kapitalvaror (bilar, armbandsur) och industriella system (robotar, maskiner) genererar det ständigt växande nätverket mängder av data genom interaktionen som sker i det. Det är idag möjligt att lagra dessa enorma datamängder. Facebook samlar 500 terabyte data om dagen, bland Figur 1: Internetanslutna enheter Miljarder enheter Antal enheter per person e 2020e Internetanslutna enheter (vänster axel) Internetanslutna enheter per person (höger axel) Källa: Morgan Stanley Mängden multistrukturerad data fördubblas på bara 18 månader. Vi menar att det är avgörande för den strategiska investeraren att följa denna samhällsförändring och tillväxttrend. Intel uppskattar att under en enda minut på Internet skickas, bland mycket annat, 204 miljoner e-postmeddelanden, och 3 miljoner filmklipp laddas ned från YouTube. Mängden multistrukturerad data fördubblas på bara 18 månader. Vi menar att det är avgörande för den strategiska investeraren att följa denna samhällsförändring och tillväxttrend. Data har bara ett värde ur investeringssynpunkt om den kan användas till något. Utmaningen för både stora och små företag i detta avseende är bland annat insamling, lagring, sökning, analys och visualisering av relevant data. Samtidigt är möjligheterna enorma att bättre förstå kunders beteenden och identifiera trender, optimera produktionsrutiner och mycket mer. Figur 2: Tillväxt i behandlad data % annat genom att det varje dag laddas upp 300 miljoner bilder och dagligen delas ut 2,7 miljarder gilla -meddelanden ( Likes ). YouTube, som ägs av Google, ackumulerar 24 petabyte data varje dag enligt Wired Magazine. IBM uppskattar att världen kollektivt genererar 2,5 kvintiljoner byte data varje dag. En nedladdad video från YouTube t.ex. Gangnam Style motsvarar ungefär 10 megabyte, så om all data vore musikvideor skulle datamängden alltså motsvara nedladdningar från YouTube per dag e Kommande 3 år (annualiserat) Tillväxt i behandlad data Källa: Morgan Stanley 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 Vinnarna inom Big data Minst fyra vinnare kan utkristalliseras i denna trend: 1) Programvarubolag, som hjälper företag att samla in, lagra och analysera data till exempel SAP. 2) Bolag som effektivt använder dataanalys för produktdifferentiering (innovation) och sälj- och vinstoptimering till exempel Nestlé. 3) Superdatainsamlare till exempel Google. 4) Världen, oss alla genom bättre möjligheter till tillväxt, sjukdomsförståelse, förebyggande av brott med mera. Big data är egentligen inte ett nytt begrepp, utan kommer från datavetenskapen och täcker insamling, lagring, analys, behandling och tolkning av stora mängder data. En förflyttning har skett från utmaningen med absurda mängder multistrukturerad och obrukbar data till det mer positivt laddade konceptet Big data vilket utgjort startskottet för utvecklingen av applikationer som byggs ovanpå existerande strukturer i syfte att ta ut information för intelligent användning. SAP har lösningen med HANA Ett uppenbart ställe att leta efter vinnare är bland programvarubolagen. Deras program kan hjälpa bolag att ta kontroll över den exploderande datamassan. Vår bästa investeringsidé inom sektorn är SAP, som i dag är Carnegie WorldWides En förflyttning har skett från utmaningen med absurda mängder multistrukturerad och obrukbar data till det mer positivt laddade Big data vilket utgjort startskottet för utvecklingen av applikationer som byggs ovanpå existerande strukturer i syfte att ta ut information för intelligent användning. femte största innehav. Med bas i den tyska byn Walldorf har bolaget framgångsrikt sålt innovativa lösningar till nästan kunder i mer än 120 länder. Med en global marknadsandel på omkring 26 procent inom affärssystem (även kallat Enterprise Resource Planning, ERP), är bolaget dubbelt så stort som nummer två. I vårt sökande efter unika Ett uppenbart ställe att leta efter vinnare är bland programvarubolagen. Deras program kan hjälpa bolag att ta kontroll över den exploderande datamassan. Vår bästa investeringsidé inom sektorn är SAP. aktier stöter vi ofta på bolag som antingen har installerat SAPs lösningar eller står i begrepp att göra det, och trots en ofta komplicerad implementeringsprocess är kundnöjdheten hög. Det styrker naturligtvis vår tro på investeringen. Det är värt att nämna att vi har följt bolaget i närmare 20 år, och att vi hade stor framgång som investerare i SAP under 1990-talet när produkterna var nya och tillväxten hög. I kölvattnet av finanskrisen uppmärksammade vi en rad intressanta åtgärder och innovationer som pågick i det annars halvt bortglömda SAP. Innovationer som med hög sannolikhet åter kommer att accelerera tillväxten i bolaget inte bara skapa tillväxt i de nya produktområdena utan också driva efterfrågan på kärnprodukterna. Målet är att fördubbla SAPs omsättning från omkring 110 miljarder USD till 230 miljarder USD och skapa tvåsiffriga tillväxttal inom några år. SAP har gjort ett antal större förvärv för att göra det möjligt. Bolag som Sybase, Ariba och SuccessFactors integreras nu i syfte att placera SAP i absolut framkant inom följande nya tillväxtområden: 1) Molnet (programvara som service) 2) Mobilt (tillgång till SAP-systemen via mobila enheter) 3) HANA (In-Memory Computing) Av de tre nya områdena är det särskilt HANA som fångat vårt intresse. Här talar vi sann innovation som kommer att kunna göra större hårddiskar överflödiga och öka hastigheten för transaktionsdataberäkningar upp till gånger. HANA bygger på teknologi från Samsung och Intel där Intels processorer är parallellkopplade och arbetar direkt tillsammans med arbetsminnet. Det gör beräkningsprocesserna betydligt snabbare, då de inte fördröjs av den långsammare accessen till separata lagringsmedier. Med HANA kommer en stor livsmedelsproducent som Nestlé att kunna följa den globala försäljningen av Nescafé Carnegie WorldWide - Tema 5

6 i realtid, till exempel när en stor säljkampanj drar igång. Tidigare skulle en sådan beräkning ta flera timmar, men med HANA tar det några få sekunder. Det ger Nestlé helt nya möjligheter att följa och optimera försäljningen ända ned på försäljningsställe och varu-id-nivå. Nestlé är därmed ett exempel på ett bolag som förstår att utnyttja teknologin för att få ut intelligent information ur datamassor. Datamonopol Superdatainsamlarna med Google, Facebook och Twitter i spetsen utvecklar sig i riktning mot datamonopol. Deras produkter blir bättre ju fler som använder dem. På så sätt skapas en positiv nätverkseffekt. Dessa och ett fåtal andra bolag har lyckats ta dominerande positioner, men vi hör sällan talas om de många företag som aldrig lyckades uppnå kritisk massa. Vi träffar och analyserar mängder av mindre bolag, men ofta är deras affärsmodeller så nya och oprövade att risken är för hög. Det händer dock då och då att vi träffar stora, väletablerade bolag som trots sin storlek kan utnyttja möjligheterna inom det investeringstema vi kallar Connected Lives och skapa stora värden. Se bara på Samsung, ett annat innehav i Carnegie WorldWide, som sjudubblat sitt börsvärde de senaste drygt tio åren och nu är världsledande inom produktion av datorchip och mobiltelefoner. Superdatainsamlarna med Google, Facebook och Twitter i spetsen utvecklar sig i riktning mot datamonopol. Deras produkter blir bättre ju fler som använder dem. På så sätt skapas en positiv nätverkseffekt. Den omfattande användningen av sociala medier och sökmotorer vittnar om att det är många människor över hela världen som har stort utbyte av att använda dessa medier. Baksidan är att individen i och med det ger ifrån sig rätten 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 att använda datan till superinsamlarna. Det kan argumenteras för att superdatainsamlarna inte gör tillräckligt för att utbilda och informera användarna om deras avsaknad av ägarskap av sin egen data. Ett exempel på detta är Hugo Campos, som har en pacemaker. Hugo Campos beskriver på TED Talks sin frustration över att tillverkaren av pacemakern löpande samlar in data om hans hälsotillstånd samtidigt som Hugo själv inte kan få tillgång till samma data. I takt med att denna data blir mer användbar kommer debatten om ägarskap att intensifieras. Konsekvensen blir en större grad av självbestämmande när det gäller hur mycket data individen accepterar att ge vidare till datainsamlaren. Konsekvensen kan också bli att datainsamlaren kan ge access till data för individen. Häri ligger en långsiktig riskfaktor: hur långt kan datainsamlaren gå, och hur mycket värde kan vridas ur datamassorna på individens bekostnad. Som vid alla revolutionerande teknologier finns en baksida: Evgeny Morozov vid Stanford University är starkt kritisk till teknologieuforin och ger uttryck för sina synpunkter i boken To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. Han manar till besinning och varnar för den inskränkta världsbild individen får om sökalgoritmerna bara serverar oss det som passar oss. Ju mer vi använder nätet, desto mer navelskådande blir vi. Kina i spetsen och i Internetekonomin där en rad amerikanska bolag leder utvecklingen. Och välståndsökningen sker snabbare nu jämfört med många andra perioder, tack vare att det är lättare att bedriva handel tvärs över gränserna, och lättare att överföra kunskap över hela världen med de nya teknologierna vi har med andra ord Connected Lives. Kapitalismen har ett centrum, ett hjärta, och det hjärtat slår där det skapas mest välstånd. Det hjärtat slår därför nu starkast i en rad tillväxtländer med Kina i spetsen och i Internetekonomin där en rad amerikanska bolag leder utvecklingen. Ja, det innebär rekordmånga filmklipp på söta kattungar på YouTube, och det finns det kanske något gott i; men en av nycklarna till jobbskapande och tillväxt och en revitaliserad kapitalism kan finnas i Big data i att utnyttja datamängderna och den kunskap som ligger gömd bland dem på ett intelligent sätt. Vi kommer att följa Big data med stort intresse, både för att förstå världen bättre och de möjligheter och hot det kan innebära för befintliga och potentiella bolag i våra aktieportföljer. Det är viktigt att ha kunskap om det verktyg man använder. Och ännu är människan klokare än verktyget. Det är inget tvivel om att Internet kan missbrukas av båda statliga och kommersiella intressen. Men möjligheterna är större än hoten. Möjligheterna till sjukdomsbekämpning, brottsförebyggande arbete och processeffektiviseringar inom både privat och offentlig sektor är enorma. Hoten kan minimeras genom upplysning och intelligenta globala regleringar och initiativ. Vi befinner oss vid en intressant tidpunkt i kapitalismens historia. Som Christopher Meyer diskuterar i Standing on the Sun är kapitalismen inte på något sätt död, utan snarare ett missförstått begrepp och mer av en kameleont, som anpassar sig till nya omgivningar. Kapitalismen är en dynamisk uppsättning spelregler som ändrar sig i takt med att omgivningen gör det. Kapitalismen har ett centrum, ett hjärta, och det hjärtat slår där det skapas mest välstånd. Det hjärtat slår därför nu starkast i en rad tillväxtländer med 7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning Carnegie WorldWide steg med 5,5 procent under första kvartalet, vilket var 0,9 procentenheter lägre än den globala aktiemarknaden (mätt som MSCI AC World). Utvecklingen drevs av tecken på en starkare amerikansk ekonomi och åtgärder från den japanska regeringen och centralbanken. Omvänt präglades marknaderna i Europa och Asien av fortsatt politisk och ekonomisk osäkerhet. Nio av de tio mest positiva bidragen till fondens utveckling kom från investeringar i USA. Den amerikanska ekonomin har visat uthålliga tecken på förbättring bland annat tack vare en starkare bostadsmarknad. Stigande bostadspriser har positiv påverkan på ekonomin och kombinerat med accelererande löneökningar tecknar sig en ljusare bild för USA. Under kvartalet överträffades MSCI AC Worlds toppnotering från Trots den starka utvecklingen anser vi inte att aktier är dyra, då bolagens vinster stigit mer än kurserna. Vi är därför positiva till aktiekursutvecklingen. Denna drivs av fortsatt stimulativ penningpolitik och stödköp från världens centralbanker, en ökad exponering mot aktier hos investerare, och en förväntning om en förbättring av den globala ekonomin de kommande åren. Temaöversikt Demografi 2,5 % Infrastruktur Övriga Energi Category Killer 3,4 4,0 4,1 4,4 Bomarknaden i USA Emerging Markets Finansiell återhämtning Connected Lives 8,6 10,0 11,4 12,1 Stabil tillväxt 39,5 USA: årliga löneökningar % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Årliga löneökningar för industriarbetare (säsongsjusterat) Källa: Ecowin Fondens investeringsstrategi Fondens fundament utgörs av stabila tillväxtbolag. Detta kompletteras med bolag som bland annat drar fördel av en förväntad förbättring av den amerikanska bostadsmarknaden, är ledande på teknologiområdet eller gynnas av en förbättring i finanssektorn. Avgörande för de bolag vi investerar i är positiva framtidsutsikter, en stark finansiell ställning och en skicklig ledning som har fokus på aktieägarvärde samt en solid affärsmodell som understöds av en eller flera strukturella tillväxttrender, som därmed ger bolagen möjlighet att skapa en solid vinsttillväxt även i en lågtillväxtmiljö. I vår aktievalsprocess har långsiktiga perspektiv högsta prioritet och vi söker bolag där de fundamentala långsiktiga faktorerna som driver värdeskapandet är intakta. Som vi tagit upp i tidigare kvartalsorienteringar är vi särskilt positivt inställda till USA och en rad amerikanska kvalitetsbolag. Detta delvis mot bakgrund av en fortsatt förbättring av den amerikanska bostadsmarknaden. En starkare bostadsmarknad, där utbudet av bostäder nu är det lägsta på 11 år, har positiv inverkan i form av till exempel större förmögenhet för bostadsägarna och därmed en ökad vilja att konsumera, en större vilja bland bankerna att låna ut pengar, ett större incitament bland tvekande köpare att köpa. Utöver de stigande bostadspriserna i USA har vi som framgår av grafen sett stigande löner för fjärde månaden i rad och det i en hastighet vi inte sett sedan Detta kan få en positiv effekt på konsumtionen, vilket är särskilt viktigt då den utgör ca 70 procent av USAs BNP. USA står fortsatt inför ekonomiska och politiska utmaningar. 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Dock ser vi en tydlig förbättring i stora delar av ekonomin, vilket är positivt för de bolag i vår portfölj som har exponering mot den amerikanska bostadsmarknaden. Förändringar under kvartalet Under kvartalet har vi inte gjort några betydande förändringar i portföljen. Vi har ökat positionen i UBS med en procentenhet, vilket finansierades av en minskning i positionen i BG Group. Vi ser en fortsatt normalisering i finanssektorn, där en förbättring på kreditmarknaderna gör det enklare för banker att omstrukturera sina balansräkningar. Förväntningar på Carnegie WorldWide Mot slutet av kvartalet blossade eurokrisen upp igen denna gång med fokus på Cypern och de eventuella konsekvenserna för övriga sydeuropeiska länder. Marknadens reaktion var negativ, men där en liknande händelse tidigare skulle lett till en längre och mer djupgående reaktion är utmaningarna i eurozonen nu väl kända och i stor utsträckning inprisade av aktiemarknaden. Därför fick situationen på Cypern inte någon varaktig eller våldsam effekt på de globala aktiemarknaderna. Vi menar att fokus i högre grad riktas mot de ekonomiska förbättringar som vi kommer att se på globalt plan de närmaste åren. Utvecklingen på de globala aktiemarknaderna väntas därför vara fortsatt positiv. Fortsatt expansiv penningpolitik och stödköp från världens centralbanker kommer att ge stöd till denna utveckling. Till det ska läggas att investerare i ökande grad har förflyttat sig längre ut på riskkurvan och ökat sin exponering mot aktier på bekostnad av mer säkra finansiella tillgångar, där den förväntade realavkastningen med stor sannolikhet är negativ. Till exempel har vi sett 11 veckor i sträck med positiva nettoinflöden till aktiefonder till en totalsumma om 73 miljarder USD, vilket är det största inflödet under en tremånadersperiod på sju år. Förändring i vinst och aktieindex sedan 2007 % Asien exkl. Japan Emerging markets USA Storbritannien Tyskland MSCI AC World Australien Frankrike Japan Vinst per aktie Aktieindex Källa: Citi Research, Factset Spanien Italien De globala aktiemarknaderna är just nu på en högre nivå än 2007, när marknaden toppade senast. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna har nu pågått i mer än fyra år, varför det naturligtvis är relevant att fundera över om aktiemarknaderna blivit för dyra, och om vi kan vänta oss en korrektion? Vi menar att aktiekurserna i det längre perspektivet drivs av utvecklingen av företagens fria kassaflöden och vinster. Som framgår av grafen till vänster har vinsterna sedan aktiemarknaden toppade 2007 stigit mer än aktiemarknaderna. Då vi tror på en fortsatt förbättring av bolagens vinster understödjer detta argumentet för en positiv utveckling på aktiemarknaderna. Omvänt betyder de goda historiska ökningarna under 2012 och i inledningen av 2013 att aktiemarknaderna naturligtvis är sårbara för mindre korrektioner. I en miljö där aktiemarknaderna stigit på bred front men där ekonomiska och politiska utmaningar kvarstår globalt även om de minskar i omfattning blir aktievalet avgörande. Solida bolag som understöds av strukturella tillväxtdrivkrafter och är kapabla att öka sina fria kassaflöden och vinster är särskilt attraktiva. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl. avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide 5,5 9,8 13,1 310,7 Jämförelseindex* 6,4 8,3 20,0 163,2 Differens 0,9 1,5-6,9 147,5 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 10,9 15,3 Förvaltare Bo Knudsen, Bengt Seger och Standardavvikelse, index 11,3 14,2 Lars Wincentsen Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 545,52 Utveckling sedan start i SEK (inkl. avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas prospekt. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Total Index* Energi BG Group Material Praxair Sherwin- Williams 1.9 Industrivaror och tjänster General Electric 3.5 Union Pacific 3.8 Schneider Electric 2.4 Fanuc Sällanköpvaror och tjänster BorgWarner 1.5 Home Depot 3.6 Limited Brands 1.6 Walt Disney 3.0 Konsumentvaror Philip Morris Intl. 4.0 BAT 8.1 Diageo 3.7 Inditex 2.8 LVMH Nestlé Hälsovård Novo Nordisk Finans och fastighet Wells Fargo 3.2 Goldman Sachs 3.6 Barclays 1.9 HSBC 3.3 UBS 2.8 HDFC Informationsteknik Google 3.4 Microsoft 3.4 Visa 5.3 SAP 5.0 Samsung Electronics Telekomoperatörer Kraftförsörjning Övrigt Carnegie Asia Total Index* Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl. återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Sammanfattning De globala aktiemarknaderna steg med 6,4 procent under första kvartalet Utvecklingen drevs av tecken på en starkare amerikansk ekonomi och expansiva åtgärder från den japanska regeringen och centralbanken. Omvänt präglades marknaderna i Europa och Asien av fortsatt politisk och ekonomisk osäkerhet. Carnegie WorldWide Ethical steg med 6,6 procent. Det var främst portföljens stabila tillväxtbolag som bidrog positivt General Mills, Nestlé, Visa och Union Pacific. De mest negativa bidragen kom från Fanuc, HDFC Bank och Coach. Fondens investeringsstrategi Fondens fundament utgörs av stabila tillväxtbolag. Detta kompletteras med bolag som bland annat drar fördel av en förväntad förbättring av den amerikanska bostadsmarknaden, är ledande på teknologiområdet eller gynnas mest av en förbättring i finanssektorn. Fondens etiska profil innebär att vi inte har investerat i följande bolag som ingår i Carnegie WorldWide: BAT, Philip Morris och Diageo (tobaks- och alkoholbolag), LVMH (har en del av sin omsättning från alkoholförsäljning), Samsung och Goldman Sachs (är via dotterbolag underleverantörer till försvarsindustrin). Vi har istället valt att investera i ABB, Associated British Foods, General Mills, Nike, Pepsico och Syngenta. Förändringar under kvartalet Vi genomförde ett par förändringar under kvartalet. Vi investerade i Associated British Foods (ABF), som har fem affärsområden och vars detaljhandelskedja inom mode, Primark, är en attraktiv tillväxtstory med mer än 250 butiker i England och Irland. Bland ABFs andra områden märks sockerproducenten AB Sugar som levererar god avkastning. Vi uppskattar att ABF kan öka vinsten med procent och aktien handlas till ca 15 gånger nästa års vinst. Investeringen finansierades genom en avyttring av Danone. Vi ser fortsatt Danone som ett intressant bolag, men på kort sikt har bolaget en rad utmaningar på framförallt de europeiska marknaderna. Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnitt under Carnegie World- Wide. Vi har också valt att investera i amerikanska Nike, som är ett av världens ledande och mest innovativa bolag inom sportutrustning. Bolaget har de senaste åren upplevt marginalpress som en följd av stora varulager i Kina, men detta problem bedömer vi nu som löst. Vi finansierade köpet genom att avyttra Coach, som börjar uppleva stigande konkurrens inom bolagets kärnområde, vilket innebär utmaningar för bolaget framöver. Vi avyttrade även Goldman Sachs, då bolaget har en mindre investering i ett bolag inom försvarsindustrin, vilket inte är förenligt med fondens etiska kriterier. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Avkastning i % SEK (inkl. avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical 6,6 8,6 2,1 2,8 Jämförelseindex* 6,4 8,3 20,0-0,7 Differens 0,2 0,3-17,9 3,5 Risk i % 5 år Sedan start Standardavvikelse, portfölj 11,0 13,7 Standardavvikelse, index 11,3 13,0 Utveckling sedan start i SEK (inkl. avgifter) SEK Fondinformation Förvaltare Mattias Kolm Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 90, Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas prospekt. Portföljen USA & Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Asien/Stillahavsregionen Tillväxtmarknader Total Index* Energi BG Group 1.9Schneider Electric Material Praxair 3.3 Syngenta Industrivaror och tjänster Union Pacific 4.2 ABB 3.9 Fanuc Sällanköpvaror och tjänster BorgWarner 1.5 Inditex Home Depot 3.6 Mattel 2.9 Nike 2.0 Limited Brands 1.6 Sherwin-Williams 2.4 Walt Disney 3.0 Konsumentvaror General Mills 4.2 Associated British Nestlé Pepsico 2.1 Foods 3.4 Hälsovård Novo Nordisk 4.9 Finans och fastighet Wells Fargo 4.1 Barclays 2.6 UBS 3.4 HDFC HSBC 4.0 Informationsteknik Google 4.6 SAP Microsoft 3.5 Visa 5.6 Telekomoperatörer Kraftförsörjning Övrigt Total Index* Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl. återinvesterade utdelningar. 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

14 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 4 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer