ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI DECEMBER 2010 Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI DECEMBER 2010 Org.nr WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1

2 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning och beställningsterminaler till arenan i samarbete med Rebnis Hotel Systems AB. INNEHÅLL SIDAN 4 STRATEGI OCH MÅL 5 VD HAR ORDET 7 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2009/ VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 8 PRODUKTOMRÅDEN 9 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 10 STYRELSEN 13 RÄKENSKAPER 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 ÄGARFÖRTECKNING 16 RESULTATRÄKNING 17 BALANSRÄKNING 19 KASSAFLÖDESANALYS 20 FLERÅRSÖVERSIKT 21 NYCKELTAL 22 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER 29 REVISIONSBERÄTTELSE

3 Kassautrustning med certifierad kontrollenhet från West International till en mindre butik. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 3

4 STRATEGI OCH MÅL West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking. Bland företagets erbjudanden finns kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och andra produkter som alla syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men också direkt till slutkund. Mål Bolagets långsiktiga finansiella mål är att öka tillväxten med % per år med en rörelsemarginal på i genomsnitt minst 10 % per år. Strategi West har idag en etablerad plattform för fortsatt tillväxt. Basen för fortsatt framgång är personalens kompetens och djupa kunnande om automatiserade betalningstransaktioner, samt väletablerade och mångåriga kundrelationer med system integratörer. Huvuddelarna i bolagets strategi består i att vi skall skapa tillväxt och lönsamhet genom att: Utveckla unika och uthålliga erbjudanden Förädla affärsmodellen Erbjuda helhetslösningar till slutkunden Aktiv förvärvsstrategi Trimma kostnader och processer Unika och uthålliga erbjudanden För att bygga en långsiktighet i bolagets affär skall West ta kontroll över strategiska komponenter i sina erbjudanden. Detta minskar utbytbarheten och skapar en starkare koppling mellan levererad kundnytta och West. Genom starka och långvariga leverantörsrelationer skall West också fokusera på att lansera och vidareutveckla produkterbjudanden där West kan bibehålla unikitet på sina marknader. Bolaget har initierat och kommer fortsätta att etablera det egna varumärket WestInt för både produkter, tjänster och lösningar. som genom löpande hyresarrangemang. Med starka tjänsteerbjudanden kommer West också successivt öka möjligheterna till återkommande intäkter. Helhetslösningar Strategin är att fortsätta erbjuda ledande komponenter och produkter från de bästa tillverkarna i världen och integrera dessa till helhetslösningar på egen hand eller tillsammans med partners. Lösningarna ger ett högt mervärde för slutkunden och tillåter därmed West att ha goda marginaler i sin verksamhet. Aktiv förvärvsstrategi West har hittills till största delen växt organiskt. Bolaget har dock en stark finansiell bas samt samlad kompetens och erfarenhet för tillväxt via strategiska samarbeten och förvärv. Förvärv kan vara en önskvärd del i Wests tillväxtstrategi när det gäller att komplettera bolagets erbjudanden av helhetslösningar eller nå helt nya kundgrupper. Förvärv skall dock vara av sådant slag att de direkt kan bidra positivt till försäljning och resultat. Trimma kostnader och processer West har redan genomfört en rad åtgärder för att öka täckningsgraden och skapa effektivare interna processer. Detta arbete fortsätter för att åstadkomma ytterligare förbättringar genom hela supply chain. Förädla affärsmodellen Genom att ha hög flexibilitet i våra intäktsmodeller skapar West förutsättning för att tillgodose varierande krav från olika kunder. West erbjuder sina lösningar såväl genom direkta investeringsupplägg 4 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

5 VD HAR ORDET Jag har nu haft förmånen att få vara ytterst ansvarig för bolagets utveckling under snart ett år. Det har varit en mycket spännande tid där jag fått lära känna en mycket motiverad och kompetent organisation och där vi tillsammans inlett en rad förändringar för att stärka verksamheten. En av de viktigaste förändringarna för framtiden är att vi har förbättrat vår förmåga att hantera större affärsåtaganden längre fram i värdekedjan. I den långsiktiga affären med Schenker Privpak och deras paketombud kring Servicestationen, står bolaget för ett helhetsåtagande vilket inkluderar design, tillverkning, mjukvaruutveckling, logistik, drift och support. Detta ger bolaget möjligheter att öka inslaget av återkommande intäkter i form av tjänster och kommissioner. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 5

6 Easyfairs - Mässan för butiksleverantörer i april En tillkommande satsning för 2011 inkluderar ökad aktivitet inom produktutveckling och produktsamarbeten för att stärka vår position som en ledande leverantör av lösningar för smarta betalnings- och transaktionstjänster. Vi har identifierat flera intressanta marknadsområden som på olika sätt kompletterar våra nuvarande positioner inom kassasystem och självbetjäningsterminaler. Målsättningen är att bredda de delar av vårt erbjudande där vi kan hålla oss unika samt skapa förutsättningar för nya intäktsmodeller. Det hittills enda molnet på himlen är att efterfrågan på marknaden för kassasystemsutrustning fortsatt är svagare än förväntat. Införandet av den nya skattelagsstiftningen har lett till en osäkerhet på marknaden där företag avvaktar eller senarelägger nya investeringar som rör produktområdet Cash Terminals. Vi fortsätter med tidigare initiativ och ökar tempot när det gäller direkta försäljningsinsatser, produktpaketering och utvecklande av nya distributionskanaler. Min bedömning är att situationen inte kommer att förändras nämnvärt under den första hälften av Även om nivån på försäljningen för helåret och det sista kvartalet 2010 inte skiljer sig speciellt mot föregående perioder genomgår mixen på intäkterna en stor förändring. Andelen försäljning som kommer från systemlösningar och tjänster med högre affärsvärde ökade under slutet av 2010, där försäljningen tidigare i hög utsträckning kommit från enskilda produkter. Denna förändring syns genom en förbättrad täckningsgrad under det sista kvartalet. Under 2011 kommer vi ta vissa nödvändiga investeringar för att stödja våra långsiktiga målsättningar vilka också medför direkta kostnadseffekter. Bl.a. flyttar vi den 1 april till större och mer ändamålsenliga lokaler i InfraCity mellan Stockholm och Arlanda. West International har under senare tid tagit de första stegen på en utveckling där mycket hårt arbete återstår. Planerade utleveranser i pågående projekt kommer leda till betydligt lägre intäkter under det första kvartalet, men jag förväntar mig att ansträngningarna för att skapa lönsam tillväxt ger resultat under resten av året. 6 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

7 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2009/2010 Förstärkning av organisationen genom rekrytering av ny VD och CFO. Lansering och volymleveranser av ny kontrollenhet, etax, för kassaregister i nätverk. Leveranser av informationskiosker för norska marknaden. Leveranser av utrustning för digital dokumenthantering till storbank. Samarbetsavtal med Schenker Privpak avseende Servicestation med möjlighet att boka paket och betala räkningar hos Schenkers ombud. West International står för ett helhetsåtagande gentemot Schenker och deras ombud kring Servicestationen, vilket inkluderar design, tillverkning, mjukvaru-utveckling, logistik, drift och support. Drygt 50 av Schenker Privpaks paketombud fick leverans av Servicestationen under årets sista kvartal. Nytt långsiktigt samarbete med EG Sverige för kassasystem till RNB Retail and Brands AB. Volymleveranser av betalterminaler till ABSA Bank i Sydafrika. Ramavtal tecknat med Consafe Logistics och volymleveranser genomförda för kassautrustning till Schenker Privpak. Leveranser av delar i kassasystemet hos ett världsledande detaljhandelsföretag via Fujitsu Services. Leveranser av självbetjäningsterminaler för kontantfria betallösningar på restaurang och evenemangsarenor. En egen mjukvaruplattform för utveckling, drift och övervakning av tjänster i självbetjäningskiosker har framtagits. Första installationen genomfördes framgångsrikt i Schenker Privpaks Servicestation. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Schenker Privpak har fattat formellt beslut om att Servicestationen nu skall erbjudas hela ombudsnärverket med ca 1600 ombud. Schenker och West International har etablerat en gemensam aktivitetsplan för att 40 % av dessa skall utrustas med Servicestationen under Produktportföljen inom området Services har utökats och nya tjänster kring support och fältservice har lanserats. Avtal med strategisk kund inom området kontantlösa transaktioner. De första produkterna beräknas finnas på marknaden under andra halvåret Avtalet löper på fem år och är inledningsvis värt drygt 8 mkr för de två första åren. Uppföljningsorder från EG Sverige gällande utrustning och tjänster för nytt kassasystem till butikerna inom RNB, Retail and Brands AB. Ordern avser ca 335 kassa system vilket innebär att West kommer ha levererat drygt 500 system sedan starten hösten Leveranserna för denna omgång kommer genomföras under andra och tredje kvartalet Servicestation med möjlighet att boka paket och betala räkningar hos ett av Schenkers ombud. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 7

8 PRODUKTOMRÅDEN CASH TERMINALS Certifierade kontrollenheter Point-of-sale utrustning Kompletta kassasystem BANK TERMINALS Betalningsautomater Bankboksskrivare Bankboksscanners PAYSTATION TERMINALS Intelligenta betalterminaler Automatiska betalningsstationer Kiosklösningar Kollektomater SERVICE Support Service center Logistik Drivrutiner och programvara 8 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

9 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Sten Karlsson VD Född Sten Karlsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. VD för West sedan juni Sten har 20 års erfarenhet från telekom och IT och kommer närmast från CUB Handdatorsystem där han under tre år varit VD. Innehav i West International AB 1 : aktier (via bolag). Per Ersson CFO Född Civ.ek. Per kommer närmast från AlphaHelix där han har haft motsvarande befattning. Per har tidigare erfarenhet från operativ industriell verksamhet (Allgon) och investeringsverksamhet (Affärsstrategerna). CFO på West sedan september Innehav i West International AB 1 : 0 aktier/teckningsoptioner. Göran Sparrdal vvd Född Grundare av West International. 22 års branscherfarenhet. Arbetade innan på Ericsson som projektledare inom produktion av radar- och radiomobila enheter. Innehav i West International AB 1 : aktier. Neil Coatsworth Försäljningschef Retail & Bank Född Arbetat inom detaljhandel i 19 år. Började på West 2004 inom logistik. Flyttade över till försäljning under 2007 och är försäljningschef sedan Innehav i West International AB 1 : aktier och teckningsoptioner. Magnus Hård Inköpschef Född Ek Ing. Har tidigare arbetat som Supply Chain planner och logistikkoordinator på LG Electronics Nordic AB, logistiker på TV4 AB och har erfarenhet som konsult inom verkstad och industri. Anställdes på West i januari Innehav i West International AB 1 : teckningsoptioner. 1 Innehav per WEST INTERNATIONAL AB (publ) 9

10 STYRELSEN Hans Johansson Styrelsens ordförande sedan 2007 Född 1955, Ingenjör Maskinteknik samt Kemisk apparatteknik från Polhemsgymnasiet, Göteborg respektive KTH, Stockholm. Tidigare koncernchef, VD och en av entreprenörerna bakom Semcon AB (publ). Mångårig erfarenhet av att starta och bygga tjänsteföretag inom design, produktutveckling och informationsteknologi. UPPDRAG: Styrelseordförande i Najadvarvet AB, Emotron Holding Aktiebolag, Emotron Aktiebolag, Emotron Invest AB, Goovinn AB, Yovinn AB, Onevinn AB, Creo Dynamics AB och Case 5 AB. Styrelseledamot och VD i VinnGroup AB. Styrelseledamot i Viamare Boats Aktiebolag, Twosailors AB, Chalmers Professional Education AB, Krona Marin AB, Lindhem management evolution AB, Wine & Dine Invest AB och InVinn AB. Innehav i West International AB 1 : aktier och teckningsoptioner (privat och via bolag). Göran Nordlund Styrelseledamot sedan 2007 Född 1958, Civilingenjör, mångårig erfarenhet som entreprenör och aktiv delägare i ett flertal företag inom skilda branscher. Driver det egna investmentbolaget Fore C Investment AB. UPPDRAG: Styrelseordförande i Hexatronic Scandinavia AB, Online Brands Nordic AB, Add - TV AB, ÖF Intressenter AB, Opus Prodox AB, Amago Capital AB och Silverbullet Film AB. Styrelseledamot och VD i Fore C Investment AB och Fore C Fund Management AB. Styrelsesuppleant i Green Spa AB. Innehav i West International AB 1 : aktier och teckningsoptioner (via bolag). 1 Innehav per WEST INTERNATIONAL AB (publ)

11 Sten Lindstedt Styrelseledamot sedan 2007 Född 1944, Fil.kand-examen från Göteborgs Universitet. Har tidigare varit Vd i olika dotterbolag i Trelleborgskoncernen i Sverige och i Europa. Driver idag egen konsultrörelse inom företagsutveckling. UPPDRAG: Styrelseordförande i Niklas & Jesper Förvaltnings AB. Styrelseledamot och VD i Structa i Malmö AB och Aktiebolaget Dorlind. VD i Gyttorp AB. Styrelseledamot i Texlind AB. Innehav i West International AB 2 : aktier och teckningsoptioner (privat och med familj). Malte Roggentin Styrelseledamot sedan 1995 Född 1954, Tekniker sedan start. Grundare och ägare av Radar Electronics AB (tidigare REAB). Arbetat på diverse teknikföretag som LM Ericsson, Svenska Försvaret, Ericsson, SAAB. Teknisk Officer Svenska Armén (Radar), diverse studier Göteborgs universitet bl.a. Datorstyrd fysikalisk mätteknik, helikopterpilot. Tidigare VD i REAB AB, REAB Data AB och West International. UPPDRAG: Styrelseordförande och VD i Radar Electronics i Göteborg AB. Styrelseledamot i Buildpix Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Roggentin & Falk Gardiner Aktiebolag och Paystation Digitalservice AB. Innehav i West International AB 2 : aktier (via bolag). Göran Sparrdal Styrelseledamot sedan 2001 Född 1960, Grundare och delägare i West International AB sedan års branscherfarenhet. Arbetade innan på Ericsson som projektledare inom produktion av radar- och radiomobila enheter. UPPDRAG: Styrelseledamot i Paystation Digitalservice AB. Styrelsesuppleant i Svenska Rix Trade AB. Innehav i West International AB 2 : aktier. Revisor Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Stefan Kylebäck. 2 Innehav per WEST INTERNATIONAL AB (publ) 11

12 Självbetjäningsautomat för beställning av mat och dryck vid Malmö Arena. Liknande automater finns även vid arenorna i Skellefteå och Hovet, Stockholm. Automaterna minskar kön vid kassan och ökar försäljningen. Samtliga projekt i samarbete med Rebnis Hotel Systems AB. 12 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

13 RÄKENSKAPER Styrelsen och verkställande direktören för West International AB får härmed avge årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 1 juli 2009 t.o.m. 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE West International AB (publ ) (WEST) Verksamheten West International är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln med tyngdpunkt på kassaoch informationsterminaler, kortläsare, skrivare och scanners. Bolaget listades på First North den 26 oktober West har en bred produktportfölj bestående av såväl egenutvecklade produkter samt av utvalda produkter från några av världens ledande leverantörer. West levererar komponenter och delsystem med stort teknikinnehåll, hög kvalitet och med hög tillförlitlighet. Produkterna kan indelas i fyra olika produktgrupper, Cash terminals, Bank terminals, Paystation terminals och Service. Osäkerhetsfaktorer Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består dels av tillfälliga kapacitetsbrister i leverantörsledet som kan påverka utrullningstakten negativt dels av osäkerhet i beställningar från kund. Etablerade produkter i West sortiment säljs under hård konkurrens med andra aktörer på marknaden. Beställningar av nya produkter är alltid förknippad med stor osäkerhet. Skulle kundbeteende eller andra yttre faktorer dämpa efterfrågan kan Bolagets tillväxt påverkas negativt. Bolaget försöker att minimera denna risk genom att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin kund-, produkt- och leverantörsportfölj. Då företaget gör majoriteten av sina inköp i USD eller EUR påverkas bolaget negativt av en svag krona. Höga inköpspriser i kombination med dämpad efterfrågan kan påverka bolagets marginalmål. Personal och miljöfrågor Under verksamhetsåret har organisationen förstärkts. Bolaget bedriver ingen miljöpliktig verksamhet. Koncernstruktur West äger 100 % av Paystation Digitalservice AB. Detta bolag bedriver ej någon verksamhet och har inte några anställda, varför koncernredovisning ej upprättats för West. Bokfört värde i West motsvarar eget kapital i Paystation Digitalservice AB. Ägarförhållanden Den 26 oktober 2007 listades West International AB på First North till kursen 7 kr. Emissionserbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen inbringade 20,3 mkr före emissionskostnader som uppgick till 4,9 mkr. Ökningen av antalet aktier från till innebar en total relativ utspädning om 36,79% och en absolut utspädning om 58,20%. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Den 31 december 2010 uppgick antalet aktieägare till 811 (939) och antalet aktier till stycken. Aktien Under perioden 1 juli december 2010 har aktiekursen minskat med 27 % att jämföra med sektor indexet First North Information Technology som backat med 7 % och First North All-Share SEK index som ökat med 6 %. Högst betalda kurs under perioden var 4,56 kr och lägst betalda kurs var 2,40 kr. West Internationals börsvärde var vid verksamhetsårets utgång 20,9 Mkr (beräknat på slutkursen 2,64 kr/aktie). Under perioden omsattes 6,1 miljoner aktier. Omsättning Bolagets nettoomsättning för verksamhetsårets arton månader uppgick till 90,5 mkr (61,9) en minskning med 2,6 % omräknat till tolvmånadersbasis. Detta är WEST INTERNATIONAL AB (publ) 13

14 lägre än bolagets uttalade tillväxtmål om %. Omsättningsminskningen beror bland annat på en minskad efterfrågan av kassasystemsutrustning som föregick den nya skattelagstiftningen. Resultat efter skatt Rörelseresultatet var 0,2 mkr, vilket är en försämring jämfört med året dessförinnan (1,4). Rörelsemarginalen är 0,3 % (2,3) och understiger det långsiktiga målet om 10 %. Resultatet efter skatt var 0,0 mkr (0,7). Finansiell ställning Det egna kapitalet är oförändrat 22,6 mkr (22,6). Soliditeten uppgick på balansdagen till 67,7 % (62,9). Bolagets balansomslutning minskade till 33,3 mkr (35,8). Likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 9,2 mkr (8,2). Ökningen av kassan beror främst på förbättrade kravrutiner för kundfordringar. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 mkr (-1,4) under verksamhetsåret. Kassaflödet efter investerings- och finansieringsverksamheten var 1,0 mkr (-3,6). Årets positiva kassaflöde beror främst på förbättrade kravrutiner för kundfordringar. Investeringar och avskrivningar Bolagets totala investeringar under verksamhetsåret uppgick till 1,3 mkr (2,2). De materiella investeringarna om 0,3 mkr (0,2) har främst bestått i IT-utrustning, inventarier för kontor, service och mässor. Investeringarna i immateriella tillgångar uppgår till 1,2 mkr (1,8) och utgörs främst av aktiverade utgifter för utveckling av nya produkter samt till viss del även vidareutveckling av affärssystem och webshop. Avskrivningarna under perioden var 1,4 mkr (0,6). Personal Personalkostnaderna uppgick till 14,5 mkr (9,9). Antal anställda vid utgången av verksamhetsåret var 17 stycken (16). Under perioden har 0,5 mkr (0,6) av personalutgifterna balanserats. Utvecklingsutgifter Under verksamhetsåret har West aktiverat utvecklingsutgifter motsvarande 1,0 mkr (0,7). De stora utvecklingsprojekten finns främst inom Bank Terminals och Paystation Terminals. Dessa projekt, som nyligen eller i nära framtid kommer att färdigställas, bedöms generera försäljningstillväxt redan under nästa verksamhetsår. Projektet börjar skrivas av i samband med att projektet börjar genererar intäkter. Avskrivningsperioden är tre år. Projekt som inte bedöms som kommersiellt bärkraftiga skrivs av helt. Denna bedömning görs kvartalsvis. Årets avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 0,8 mkr (0,3). Finansiella risker Kreditrisk i kundfordringar Det finns en viss risk i att kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs att betalning ej erhålls för kundfordringar. Bolagets säljer främst till större leverantörer till banker och detaljhandelskedjor. För att minska risken har bolaget fasta kredit- och kravrutiner samt säkerställer redan vid ordertillfället att alla leveranser sker till avtalsvillkor som är godkända av West. Det senare minskar risken för att kunden ska kunna dra sig ur affären på ett för West ogynnsamt sätt. Vidare görs löpande värdering och reservering för de osäkra fordringarna. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken för att finansiering ej kan erhållas till en rimlig kostnad eller inte alls. Företagets finansiering består idag av den egna kassan samt en beviljad men outnyttjad checkkredit om 3,0 mkr, vilket bedöms vara tillfyllest för dagens verksamhet. Valutarisk i den löpande verksamheten Historiskt har företaget strävat efter att koppla inköp och försäljning till samma valuta i samband med större exportaffärer. Därutöver säkrar West International en del av bolagets kontrakterade nettoflöden i utländsk valuta. Framtidsutsikter Bolaget förväntar sig en framtida tillväxt inom flera produktområden. Målet för tillväxten om 30-40% per år med en rörelsemarginal på i genomsnitt minst 10 procent per år står fast. 14 WEST INTERNATIONAL AB (publ)

15 ÄGARFÖRTECKNING Namn Antal aktier Kapital och röster (%) FAMILJEN ROGGENTIN MED BOLAG ,7% SPARRDAL, GÖRAN ,1% LINDHEM INVEST AB ,3% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,7% FORE C INVESTMENTS SPRL ,6% EFG PRIVATE BANK S.A., W8IMY ,7% SIX SIS AG, W8IMY ,5% LINDSTEDT, STEN ,6% SHARPFIELD MANAGEMENT AB ,3% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,2% FASTALENTE AB ,0% PEANBERG, JOHAN ,6% ÖVRIGA ÄGARE ,7% Totalt % Per FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Till årsstämman står följande vinstmedel (kr): Överkursfond Balanserat resultat Inbetalda optionspremier Årets resultat kr kr kr kr kr Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 15

16 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring av periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat WEST INTERNATIONAL AB (publ)

17 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utg, FOU Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantör Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag 0 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning, forts. >>> WEST INTERNATIONAL AB (publ) 17

18 Balansräkning, forts. Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder - - Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Överlåtna factoringfordringar WEST INTERNATIONAL AB (publ)

19 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån - - Amortering av lån 0 0 Inbetalda optionspremier 36 0 Utbetald utdelning - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar av tillgångar Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar Övrigt WEST INTERNATIONAL AB (publ) 19

20 FLERÅRSÖVERSIKT Belopp i tkr Resultaträkning i sammandrag (tkr) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Avskrivningar av mat./immat. anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag (tkr) Balansomslutning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Obeskattade reserver/uppskjuten skatt Långfristiga skulder Kortfristiga skulder WEST INTERNATIONAL AB (publ)

21 NYCKELTAL Belopp i tkr Nettoomsättningstillväxt (12-mån.basis)% -0,03-8,83 35,01-20,25 37,31 Bruttomarginal, % 25,71 25,70 22,56 27,75* 20,69* Rörelsemarginal, % 0,26 2,33 1,38 5,46 4,54 EBITDA-marginal, % 1,81 3,23 1,55 5,88 4,78 Resultat före skatt, tkr Soliditet, % 67,66 62,94 57,93 22,00 13,74 Investeringar mater. anläggningstillg Investeringar immater. anläggningstillg Investeringar finans. anläggningstillg Eget kapital per aktie, kr 2,85 2,85 3,15 0,75 0,58 Likvida medel per aktie, kr 1,16 1,03 1,69 0,10 1,30 Kassalikviditet, % 292,27 259,85 228,87 137,52 119,16 Genomsnittligt antal aktier** Resultat per aktie (kr) 0,00 0,09 0,18 0,23 0,20 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,00 0,09 0,18 0,23 0,20 Resultat per anställd, tkr Antal anställda vid utgången av perioden Snittantal anställda under perioden 16,44 16,33 17,58 15,00 14,00 *På grund av ett systematiskt fel i processen för redovisning av varuinköp har resultatet för 2005/2006 och 2006/2007 redovisats med för låga varukostnader med 832 respektive Vid beräkning av bruttomarginal har hänsyn tagits till dessa belopp. ** Antalet aktier är omräknat med beaktande av genomförd split i 2007/2008. DEFINITIONER Bruttomarginal: Nettoomsättning minus kostnad sålda varor, i förhållande till omsättning. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till omsättning. EBITDA-marginal: Rörelsemarginal före avskrivningar dividerat med nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier. Likvida medel per aktie: Likvida medel i förhållande till antal utestående aktier. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Resultat per anställd: Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal anställda. WEST INTERNATIONAL AB (publ) 21

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ökande försäljning men negativt resultat pga nedskrivningar

Ökande försäljning men negativt resultat pga nedskrivningar West International AB (publ) Delårsrapport för perioden april - juni 211 Ökande försäljning men negativt resultat pga nedskrivningar Fjärde kvartalet 29/21 Rörelseintäkterna uppgick till 16,5 (15,7) Mkr,

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Förbättrade bruttomarginaler och framgångsrik lansering av Banken Nära Dig

Förbättrade bruttomarginaler och framgångsrik lansering av Banken Nära Dig West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2012 Förbättrade bruttomarginaler och framgångsrik lansering av Banken Nära Dig Andra kvartalet 2012 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer