Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015"

Transkript

1 Integrate to Innovate Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015

2 Sida 2 av 9 Inledning Allt eftersom komplexiteten i vår befintliga IT miljö ökar så ökar kravet på en väl fungerande plattform för integration. Möjligheten att snabbt kunna ta i bruk nya teknologier, nya leverantörer eller nya affärsmodeller är helt beroende av smidig åtkomst till befintliga system och data. I allt högre grad tar vi hjälp av externa aktörer när vi förverkligar vår IT strategi. Skalan går från tillfällig resurs- och kompentens förstärkning, via molntjänster till fullskalig outsourcing. Integrationen mot befintlig teknik och mot den egna organisationens kravställare är avgörande för lyckade samarbeten. Vi konkurrerar inte längre med produkter utan måste ha egenskaper integrerade för att kunna konkurrera. Integration av information och mervärden i produkt/tjänst och i eftermarknad blir allt viktigare. IT blir en allt viktigare komponent i marknad och försäljning. Det är inte längre den med den största marknadsbudgeten som vinner kriget utan den som bäst förstår att dra nytta av intern och extern kundinformation och omsätta detta i smarta kampanjer som får viral spridning. Många organisationer väljer att koncentrera sig på kärnverksamheten och tar hjälp av andra aktörer för att skapa sina produkter och tjänster. Med underleverantörer, samarbetspartners och kunder involverade i affärsprocesserna behövs kraftfulla och säkra stödsystem som är väl integrerade med kärnprocesserna. Innovation sker i allt högre utsträckning i skärningsytorna mellan företaget och kunderna, leverantörerna eller partnerna, mellan nya teknologier och gamla affärsmodeller, mellan nya affärsmodeller och gamla teknologier, mellan sociala medier och beprövade kommunikationskanaler. Integration är för närvarande en av de största utmaningarna för IT avdelningarna där 74 % av svenska IT organisationer anger detta som ett strategiskt investeringsområde. Radar belyste integrationsproblematiken i konferensen Integrate to Innovate den 16/ och här följer ett sammandrag av de presentationer som gjordes under konferensen. Samtliga presentationer finns att ladda ner på: presentationer-2015

3 Sida 3 av 9 Sammandrag av presentationerna Ferrologic: 360 mobil SCA - En plattform för kontinuerlig innovation SCA Forest Products stod inför utmaningen att förnya sina produktportfölj. Parallellt med arbetet kring produkttransformering behövde SCA Sales utveckla sina rutiner, modernisera sitt systemstöd och betona sin innovativa profil i kundmötet de beslutade sig för att ta fram en mobil säljstödslösning. Kraven på den nya lösningen innebar ett antal integrerade affärssystem inklusive sharepoint för delat material, ett mobilt front-end designat enligt användarnas önskemål och SCA grafiska profil, AD-koppling, krypterad data och full tillgänglighet av informationen även vid offlineanvändning. Lösningen realiserades under 2014 och innehåller ett antal funktioner så som kundöversikt, tabeller och grafer med leverans och fakturainformation, möjlighet att skriva noteringar samt nå allt centralt lagrat material på Sharepoint. Ferrologic och SCA betonar hur viktig lösningens underliggande arkitektur är för att framöver kunna realisera nya behov, funktioner och idéer. Ferrologic arbetar idag vidare med SCA inom ramen för SCA Sales WoW Way of Working, där förändringsbehov hanteras, prioriteras, definieras och slutligen implementeras. WoW är ett program för att kontinuerligt men stegvis transfomera affären parallellt med att efterfrågade lösningar tas fram och fasas in i det dagliga arbetet, både för säljare och säljledning. Enfo möjliggör digital innovation på ESAB Värdefulla insikter, affärsmöjligheter och tjänster uppkommer vid integration av traditionella produkter, smarta nätverk och tillgängliga tjänster i molnet. Att integrera den fysiska världen med den digitala brukar kallas för sakernas Internet eller Internet of Things. Antalet uppkopplade enheter når 4.9 miljarder under 2015 och förväntas nå 25 miljarder Tillverkande industri befinner sig i ett paradigmskifte där digitaliseringen håller på att förändra förutsättningarna för möjliga produkter och tjänster genom integrerade enheter, processer och system. ESAB är en av världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning och har mer än hundra års erfarenhet av forskning, utveckling och förändringsarbete. Företaget befinner sig i dagsläget mitt i en stor utvecklingsfas där svetsningen i sig kommer att bli centrum för ett system som underlättar och effektiviserar hela produktionsprocessen. Entiros Med sin presentation under Radar i2i 2015 vill Entiros belysa de utmaningar och de möjligheter som svenska företag som genomgår en digital transformation ställs inför. Som konkret exempel har Entiros valt en av sina kunder Taberg Media Group (TMG) som är verksamt inom tryckeri- och mediabranschen. Framgångsreceptet bygger på ett flexibelt tillvägagångssätt som anpassar sig efter kundens behov och förmågor. Den digitala omställningen byggs på klart definierade tjänsteprodukter ur Entiros tjänsteportfölj.

4 En produkt i taget. På så vis vet kunden exakt vad man köper, till vilket pris och vad som blir nästa steg. Man minimerar risken att gå bort sig i långa och omfattande projekt. Sida 4 av 9 Avslutningsvis bjuds åhörarna att testa tjänsteprodukten FlowTarget under en dag utan kostnad. Det var nyckelprodukten för TMG som grundlade den gemensamma resan med Entiros. FlowTarget målar upp den målbild man vill åstadkomma med sitt transformationsarbete. Är målet väl satt är det bara att kavla upp armarna och jobba. Evry Med en API Plattform säkrar ni det digitala ekosystemet som krävs för att kunna stå som vinnare genom den Digitala Transformationen. Vi lever i en tid då förändring står på agendan hos de flesta organisationer. Den digitala transformationen förändrar och drivs fram genom nya förväntningar/kundbeteenden och det tekniska skiftet. Disruptiva trender stökar om IT Landskapet och API Plattformen är lösningen på att inte låta gammalt arv av tunga back-end system bromsa verksamheternas förmåga att agera i tid. Det krävs ett skiktat och organiserat digitalt ekosystem. För samtidigt som kravet finns på att tillgängliggöra affärskritiska tjänster i nya digitala medier/kanaler så ökar också kravet på säkerhet och kontroll. API Plattformen öppnar upp för att snabbt ta fram nya innovativa tjänster med ex. Internet of things som gynnar slutanvändaren och driver företagets affär framåt. API Plattformen är en produkt som EVRY har tagit fram utifrån ett växande behov hos verksamheter att samla in, bearbeta och presentera information på ett säkert och kontrollerat sätt till alla kanaler ( webb, mobil, wearables, Internet of things, interna system ) och användare i verksamheten. Oavsett om det är till en extern eller intern målgrupp så ansvarar API Plattformen för att leverera rätt information till rätt mottagare i rätt tidpunkt i rätt kanal med full kontroll, spårbarhet och övervakning. API Plattformen kan användas som en ren molntjänst, hybridlösning eller on premise. Red Hat; Power of OpenSource Integration in the Intelligent Enterprise Presentationen går igenom principerna bakom SOA och Integration och utmaningar kopplat till SOA transformerings intiativ. Den belyser även hur SOA och integration kan agera mer agilt, och det hemliga receptet till framgångsrikt införande av SOA. Sedan beskrivs Red Hat JBoss Fuse som är Red Hat s ESB, och dess ramverk där principen bygger på EIP (Enterprise Integration Patterns). Med denna innovativa plattform så får man ökad produktivitet för utvecklarna samt en väldigt robust och presterande ESB. icore; Integration verksamhetsfientligt eller verksamhetsutvecklande? Idag upplever många organisationer integration som något problematiskt ofta har man byggt in sig i en rigid lösning baserad på point-to-point (P2P) integration vilket bl.a. medför kostsam och komplex förvaltning och begränsade utvecklingsmöjligheter. Lösningen kan närmast beskrivas som verksamhetsfientlig, och är en följd av kortsiktiga perspektiv, bristande kunskap och oklart ägarskap över integrationsfrågan. Detta sker samtidigt som allt fler organisationer börjar betrakta IT som en affärskritisk komponent, en förutsättning för att frigöra innovationskraft och möta upp ökade krav på digitalisering och affärsmässig flexibilitet.

5 Sida 5 av 9 Ett första steg mot en mer verksamhetsstödjande lösning är att överge P2P till förmån för en etablerad integrationsplattform. En kompetent plattform skapar den tekniska grunden för SOA och löst kopplad integration (vilket i sin tur möjliggör återanvändning och flexibilitet), och erbjuder funktioner för central administration och övervakning. Utan en genomarbetad och väl förankrad integrationsstrategi är det dock lätt att göra om samma misstag som tidigare; Integrationsstrategin bör ha ett tydligt affärsfokus och innehålla information om t ex hantering av master data, intermediateformat och dokumentation. Enligt vår erfarenhet kan företag som framgångsrikt lyckas kombinera en integrationsplattform med en strategi närapå halvera kostnaden för utveckling och underhåll av sina affärsflöden. ibiz Solutions; Innovation med API Management ibiz Solutions visade under sitt seminarium hur man kan öka värdet i sin integrationsinvestering och ge verksamheten nya möjligheter att öka sitt utbud och knyta kunder och partners närmare. De nya digitala kanaler som vi ser komma idag medför många nya förändringar och utmaningar för företag och organisationer. Att dela information blir allt viktigare och de traditionella statiska punkterna för informationsutbyte suddas ut och blir mer fokuserade på on demand information. Att bli en informationskälla blir viktigare för att visa på det mervärde man ger till kunden/partnern. Hur förbereder man sig för att kunna ta emot ett okänt antal partners och användare med bibehållen eller t.o.m. utökad säkerhet? Detta samtidigt som flexibilitet är en nyckelfaktor för att lätt kunna växa in i framtiden. Hur kan man dela med sig av information mot dessa nya digitala kanaler, vad bör man ha med sig och vilken strategi är den som passar för just er? Hur kan ni skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas? ibiz Solutions Azure-specialist presenterade ett case där ibiz Solutions med hjälp av API Management har hjälpt en kund på resan från den traditionella modellen med statiska integrationspunkter till en on demand-modell anpassad för Webb och Mobil. Projektet levererades i tid och i linje med förväntningarna. Dessutom ökade säkerheten drastiskt från tidigare lösning. Hur möter du de kommande utmaningarna och vilka krav/förväntningar kommer din organisation att ha? Seeburger/SEB-banken Inom många branscher införs nya regleringar och mandat som företagen är tvungna att uppfylla men det kan också skapa möjligheter. Med ett nytt mandat för nya tjänsteleverantörer av finansiella tjänster som drivande faktor har SEB genom ett innovativt tänkande och användandet av SEEBURGER s Business Integration Suite, integrerat tekniska och affärsmässiga processer. Det har möjliggjort att SEB kan erbjuda nya och mer säkra tjänster till ett nytt marknadssegment. Processen handlar om säker kommunikation, autenticering, validering, personifiering och hantering av olika typer av finansiella transaktioner mellan banken och dess kunder. Den nya processen är baserad på SEEBURGER BIS, kan hantera kommunikation på en mer detaljerad nivå och man kan bygga in mer intelligens för att automatiskt validera meddelanden och meddelandeavsändare baserat på olika scenarier. SEB har även sett till att de på ett tidigt stadie kan stoppa

6 felaktiga eller inte kompletta kommunikationsmeddelanden och skickar då automatisk tillbaka det till avsändaren som har ansvaret att korrigera meddelandet. Sida 6 av 9 Avgörande för framgången i projektet var att man samarbetade över avdelningsgränserna, vågade tänka nytt, ett nära samarbete med leverantören SEEBURGER, utnyttjade potentialen i integrationsplattformen och samtidigt maximerar sin investering. SEB har i detta projekt förenklat sina processer, skapat förutsättningar för nya affärsmöjligheter för SEB och dess partners att erbjuda nya eller fördjupade tjänster mot nya marknadssegment och detta med en snabbare time-to-market vilket har resulterat i fler och nya kunder. Primeur; En framtidssäker integrationslösning som skyddar gjorda investeringar Kraven på integration ökar i takt med att de affärsmässiga och tekniska förutsättningarna förändras. Detta innebär att personal, integrationsplattformar och processer hela tiden förväntas prestera mer och mer men samtidigt hålla ner kostnaderna. För att kunna hantera denna situation krävs ett innovativt förändringsarbete som dels motsvarar de strategiska, operativ och taktiska förväntningarna, dels kan komplettera redan tagna investeringar och inköpsbeslut. Innovation betyder inte att man måste ersätta och byta ut befintliga system och dessutom tvingas välja mellan att köpa en ny lösning alternativt utveckla en ny helt själv. Innovation kan handla om att kunna förbättra och förstärka den nuvarande lösningen. För att lyckas med det måste man ha de verktyg som krävs för att kunna förstå och analysera sitt system i detalj. Efter det arbetet kan man avgöra hur man påbörjar en kontinuerlig process att ändra och komplettera de delarna i systemet som får helheten att fungera bättre. Bolaget Unilever beslutade sig att förändra sin globala integrationslösning men hade insikten att förändringen också måste föregås av en tydlig idé om vad man ville uppnå och hur man skulle komma dit samtidigt som man utnyttjade redan tagna investeringar maximalt. Utifrån den strategin var det helt centralt för dem att hitta en leverantör vars lösning var designad att fungera som flexibla och fristående komponenter men som vid behov kan utökas till en helhet för de tillfällen där det var optimalt. R2M; Vad händer när en tjänsteorienterad arkitektur flyttar ut i molnet? Trenden att verksamhetssystem i allt större utsträckning köps som molntjänster är här för att stanna. Nischspelare som Salesforce och Workday har visat vägen och nu kommer de stora affärssystemsleverantörerna som Oracle och SAP på bred front. Affärssystem som molntjänster köps ofta direkt av verksamheten med löftet att det går snabbt och enkelt att integrera dem i affärsflöden, men egentligen skiljer sig inte metoderna åt mellan att integrera molntjänster eller traditionella on premise applikationer. Filer ska flyttas och tjänster ska anropas på samma sätt som vi är vana vid sedan många år tillbaka. Den stora skillnaden med en molntjänst är att du som beställare inte sitter i förarstolen när det gäller förändringar. Företag köps upp, tjänster läggs ner och API:er förändras i en takt som du inte kan ha kontroll över. Den största förändringen för integration när man går mot molnet kommer inte vara den nya

7 tekniken, nya metoder, eller ens nya betalningsmodeller. Den distribuerade kravställning som kommer av att molntjänster förändras utanför vår kontroll kommer vara den största utmaningen. Detta innebär att du måste anpassa din integrationsstrategi utifrån den nya verkligheten. Det går inte att vänta. Verksamheten kommer att köpa nya applikationer i molnet oavsett vad du gör och om du inte rör dig framåt och anpassar dig utifrån denna nya verklighet så kommer du att bli omkörd. Sida 7 av 9 Redpill Linpro; Bimodal Integration nu eller nu Vi lever i en värld där utvecklingen av nya lösningar går allt fortare och utbudet av appar, SaaS lösningar, tillgänglig data och olika typer av sensorer och devices blir allt större. Samtidigt kämpar vi med krympande IT budgetar och ökande krav från verksamheten på att tillhandahålla nya funktioner och tillämpningar. Gartner kallar denna utmaning Taming the digital dragon. För att kunna tämja den digitala draken säger Gartner att vi måste göra 3 olika saker samtidigt: Underhålla kärnan av externa verksamhets-/legacy system Uppvisa ett starkt ledarskap Skaffa bimodal kapacitet För att skaffa bimodal integrationskapacitet menar vi att du behöver 2 saker: Bygga teams som kompletterar din befintliga organisation (teams är en organisationsform som skapar utrymme för agilitet och lättrörlighet) Skaffa en flexibel infrastruktur (en plattform som ger möjligheter och flexibilitet) Med bimodal integrationskapacitet kan du skapa möjlighet att möta verksamhetens krav på allt kortare time-to-market och hantera den ökande användningen av SaaS och andra molnlösningar som ligger utanför den traditionella IT avdelningens räckvidd. För att kunna erbjuda bimodal integrationskapacitet behöver du skaffa dig kontroll över vad begrepp som API Management, ipaas, Integration Brokerage och andra nytillskott på integrationshimlen kan erbjuda din organisation samt när de ska användas eller inte. Ferrologic Ferrologics angreppssätt för digital transformering bygger på en samordnad informations- och tjänstestyrning som steg-för-steg bygger upp den digitala förändringsförmågan och den mjuka infrastruktur som behövs för att i snabba iterationer designa, sätta samman och följa upp nya digitala lösningar som kopplar ihop människor, saker och applikationer. Vi står inför en era av informationsbaserad innovation, där en flodvåg av nya affärsmodeller kommer att förändra de flesta traditionella verksamheter i grunden. Vi ser att fler och fler företag inser att en sammanhållen verksamhetsdriven styrning av tillgången information blir allt viktigare och behöver vara tight kopplat med en sammanhållen styrning av hur ens processer och system ska utbyta information. Att utifrån tydliga definitioner av information designa sina masterdatatjänster, övriga tjänstedefinitioner och styra sina taktiska och operativa datalager och datasjöar. Att med hjälp av djup analys, analytiska modeller och machine learning skapa ny värdefullare information i realtid och sätta samman nya värdeskapande tjänster.

8 Sida 8 av 9 I takt med att fler och fler digitala tjänster lanseras mot kunder och partnernätverk, blir det allt viktigare att kunna följa upp hur tjänster/apier används och uppföljning av hur konkreta förändringar påverkar användningen av APIerna. Att hantera säkerhet, mäta på sina kunders och partner tjänsteanvändning för att nå bättre tillväxt och för att i vissa fall ta betalt för tjänster och tjänstenivåer blir också allt viktigare. Evry; Bokrondellen Bokrondellen och EVRY har arbetat tillsammans sedan 2010 och i dagarna utvecklas tredje generationen av Bokrondellens e-handels-plattform, med responsiv design, stöd för ytterligare marknader samt modern sökfunktionalitet. Genom en välutvecklad grund för integration, implementerar man löpande nya tjänster, snabbt och kostnadseffektivt, för en bransch i kraftig förändring. Bokrondellen fungerar som spindeln i nätet på den svenska bokmarknaden och hela affären bygger på integration. EVRY är en helhets-it-tjänsleverantör, som plattformsoberoende fungerar som en riktig rådgivande leverantör. Hjärtat i Bokrondellen utgörs av artikeldatabasen, med förädlad och verifierad artikelinformation, huvudflöden inom integration utgörs av artikelinformation samt order. Med stöd av återanvändning; infrastruktur och arkitektur; utvecklades en statistiklösning, som hanterar insamling och presentation av försäljningsstatistik. Lösningen syftar till att förbättra möjligheterna till lageroptimering och effektiv returhantering samtidigt som den kommer att göra aktuella topplistor mer tillgängliga för svenska bokhandlare, förlag och konsumenter. För bokhandeln skapar lösningen helt nya möjligheter att exempelvis jämföra sin egen försäljning med andras. Främsta lessons learned och framgångsfaktorer: Skapa ordning och reda som ett första steg med stöd i integrationsstrategi & dokumentation Arbeta med standarder för att minimera kundspecifika integrationer Se till att du bygger dina integrationer så att lösningen blir flexibel, tänk generella lösningar Automatisera övervakning av utdata från integrationsplattformen, inte bara själva transporten Bygg separat test-system för self-service-verifiering mot nya integrationspartners Involvera beställaren, dvs process- och informations-ansvariga/kunniga i integrationsarbetet Enfo ICC Företag möter i dag en ständigt ökande förändringstakt i form av nya kundkrav, ökad konkurrens, nya marknadskanaler och globalisering. Eftersom IT blir en allt mer central del av att möta dessa krav, ställs det allt större krav på IT att leverera förändring snabbare, billigare och mera förutsägbart. Samtidigt upplevs IT som trögt, dyrt och förändringsobenäget. En bidragande orsak till att IT upplevs på detta sätt är att den information som krävs för att driva snabba och effektiva affärsprocesser vanligtvis finns utspridd i flera olika IT-system, både inom en organisation, men även (och allt oftare) i IT-system utanför den egna organisationen hos leverantörer, kunder, myndigheter m.fl. Att utbyta denna information mellan olika IT-system dvs. integrera IT-systemen utgör

9 Sida 9 av 9 en stor del av kostnaden vid utveckling av ny verksamhetsnytta. Integration kan utgöra så mycket som 50 % av genomsnittskostnaden vid nyutveckling. Samtidigt hanteras integration fortfarande ofta som en oväntad och otrevlig överraskning sent i projekten och hanteras från fall till fall. Det gör att integration upplevs som fördyrande och försenande. Fler och fler företag och organisationer har insett att en väl fungerande integrationsförmåga är en fråga av strategisk vikt, och har valt att lyfta fram integration som en egen disciplin med dedikerad kometens och resurstillgång. Presentationen beskriver ett praktiskt tillvägagångssätt för att snabbt komma igång med ett Integration Competence Center. Telefon: Adress: Döbelnsgatan 24, Stockholm Website:

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

Från kanal- till aktörsfokus

Från kanal- till aktörsfokus Från kanal- till aktörsfokus EDB Bank och Finans BANK 2.0 November 2009 AGENDA 1. EDB I KORTHET 2. TRENDER OCH DRIVKRAFTER 3. EXEMPEL 4. NÅGRA UTMANINGAR 5. FRÅGOR EDB Business Partner > slide 2 1. EDB

Läs mer

Enghouse Interactive. Region: Norden

Enghouse Interactive. Region: Norden Enghouse Interactive Region: Norden Enghouse Systems Ltd Noterade på Toronto Stock Exchange Grundades 1984 Omsättning: $160 M (Strax över 1 miljard SEK) > 880 anställda Global täckning Tre affärsområden:

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet PRELIMINÄRT INNEHÅLL Den digitala transformationen Vart tar den oss? Vilka trender ser vi

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Innovationen inom IT spiller över på testområdet

Innovationen inom IT spiller över på testområdet Innovationen inom IT spiller över på testområdet TANKESTÄLLARE Facebook, Twitter, Skype, Sina Weibo och Foursquare har redan idag revolutionerat vårt sätt att kommunicera med familj, vänner, kollegor och

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet PRELIMINÄRT INNEHÅLL Den digitala transformationen Vart tar den oss? Vilka trender ser vi

Läs mer

Introduktion - Ferrologic

Introduktion - Ferrologic Introduktion - Ferrologic Specialiserad tjänsteleverantör med 100% fokus på affärsintegration: Att bygga integrations-arkitektur och -lösningar (SOA, B2B, EAI etc) Verksamhetsmodellering; informationsarkitektur,

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP ANVÄNDANDE OCH TILLGÄNGLIGHET - WORKSHOP HET 2(5) The following people have contributed to the report. Marie Sjölinder, SICS Stina Nylander, SICS HET 3(5) IT och förvaltning i framtidens boende 1 Workshop

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson:

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson: Internet of Things Inom industriellt underhåll Kontaktperson: Hans Hellström Försäljningsansvarig, Underhållssystem Tel: 070-105 32 25 E-post: hans.hellstrom@sigma.se Ref: Sigma MS/EAM 2015-05-19 Sida

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

<PRocessindustriell IOt infrastruktur: möjligheter och utmaningar> PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn 1 (6) Projektfakta Sökt belopp

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida CGI-dagen 11 juni 2015 Göteborg Nästa sida DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL TRANSFORMATION. DÄRFÖR SKA DU BRY DIG. En Google-sökning på digital transformation ger mer än 28 miljoner träffar. Digitalisering

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen Eva Kammerfors Alexander Novella Marknaden rör sig! 3 Hur passar det in med övriga processer? oklart blir till att bygga

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Apache Service Mix = Opensource java teknologier + Prenumerationer och Support = Red Hat JBoss Fuse Bakgrund 2012/2013 - Arbetsgruppen

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Integration. Pernilla Rönn, 2011-10-24. www.gu.se

Integration. Pernilla Rönn, 2011-10-24. www.gu.se Integration Pernilla Rönn, 2011-10-24 Vad är integration? Delning av information och funktionalitet genom informationsöverföring för att stötta verksamhetsprocesserna. Integrationsområdet blir alt viktigare

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer