Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015"

Transkript

1 Integrate to Innovate Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015

2 Sida 2 av 9 Inledning Allt eftersom komplexiteten i vår befintliga IT miljö ökar så ökar kravet på en väl fungerande plattform för integration. Möjligheten att snabbt kunna ta i bruk nya teknologier, nya leverantörer eller nya affärsmodeller är helt beroende av smidig åtkomst till befintliga system och data. I allt högre grad tar vi hjälp av externa aktörer när vi förverkligar vår IT strategi. Skalan går från tillfällig resurs- och kompentens förstärkning, via molntjänster till fullskalig outsourcing. Integrationen mot befintlig teknik och mot den egna organisationens kravställare är avgörande för lyckade samarbeten. Vi konkurrerar inte längre med produkter utan måste ha egenskaper integrerade för att kunna konkurrera. Integration av information och mervärden i produkt/tjänst och i eftermarknad blir allt viktigare. IT blir en allt viktigare komponent i marknad och försäljning. Det är inte längre den med den största marknadsbudgeten som vinner kriget utan den som bäst förstår att dra nytta av intern och extern kundinformation och omsätta detta i smarta kampanjer som får viral spridning. Många organisationer väljer att koncentrera sig på kärnverksamheten och tar hjälp av andra aktörer för att skapa sina produkter och tjänster. Med underleverantörer, samarbetspartners och kunder involverade i affärsprocesserna behövs kraftfulla och säkra stödsystem som är väl integrerade med kärnprocesserna. Innovation sker i allt högre utsträckning i skärningsytorna mellan företaget och kunderna, leverantörerna eller partnerna, mellan nya teknologier och gamla affärsmodeller, mellan nya affärsmodeller och gamla teknologier, mellan sociala medier och beprövade kommunikationskanaler. Integration är för närvarande en av de största utmaningarna för IT avdelningarna där 74 % av svenska IT organisationer anger detta som ett strategiskt investeringsområde. Radar belyste integrationsproblematiken i konferensen Integrate to Innovate den 16/ och här följer ett sammandrag av de presentationer som gjordes under konferensen. Samtliga presentationer finns att ladda ner på: presentationer-2015

3 Sida 3 av 9 Sammandrag av presentationerna Ferrologic: 360 mobil SCA - En plattform för kontinuerlig innovation SCA Forest Products stod inför utmaningen att förnya sina produktportfölj. Parallellt med arbetet kring produkttransformering behövde SCA Sales utveckla sina rutiner, modernisera sitt systemstöd och betona sin innovativa profil i kundmötet de beslutade sig för att ta fram en mobil säljstödslösning. Kraven på den nya lösningen innebar ett antal integrerade affärssystem inklusive sharepoint för delat material, ett mobilt front-end designat enligt användarnas önskemål och SCA grafiska profil, AD-koppling, krypterad data och full tillgänglighet av informationen även vid offlineanvändning. Lösningen realiserades under 2014 och innehåller ett antal funktioner så som kundöversikt, tabeller och grafer med leverans och fakturainformation, möjlighet att skriva noteringar samt nå allt centralt lagrat material på Sharepoint. Ferrologic och SCA betonar hur viktig lösningens underliggande arkitektur är för att framöver kunna realisera nya behov, funktioner och idéer. Ferrologic arbetar idag vidare med SCA inom ramen för SCA Sales WoW Way of Working, där förändringsbehov hanteras, prioriteras, definieras och slutligen implementeras. WoW är ett program för att kontinuerligt men stegvis transfomera affären parallellt med att efterfrågade lösningar tas fram och fasas in i det dagliga arbetet, både för säljare och säljledning. Enfo möjliggör digital innovation på ESAB Värdefulla insikter, affärsmöjligheter och tjänster uppkommer vid integration av traditionella produkter, smarta nätverk och tillgängliga tjänster i molnet. Att integrera den fysiska världen med den digitala brukar kallas för sakernas Internet eller Internet of Things. Antalet uppkopplade enheter når 4.9 miljarder under 2015 och förväntas nå 25 miljarder Tillverkande industri befinner sig i ett paradigmskifte där digitaliseringen håller på att förändra förutsättningarna för möjliga produkter och tjänster genom integrerade enheter, processer och system. ESAB är en av världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning och har mer än hundra års erfarenhet av forskning, utveckling och förändringsarbete. Företaget befinner sig i dagsläget mitt i en stor utvecklingsfas där svetsningen i sig kommer att bli centrum för ett system som underlättar och effektiviserar hela produktionsprocessen. Entiros Med sin presentation under Radar i2i 2015 vill Entiros belysa de utmaningar och de möjligheter som svenska företag som genomgår en digital transformation ställs inför. Som konkret exempel har Entiros valt en av sina kunder Taberg Media Group (TMG) som är verksamt inom tryckeri- och mediabranschen. Framgångsreceptet bygger på ett flexibelt tillvägagångssätt som anpassar sig efter kundens behov och förmågor. Den digitala omställningen byggs på klart definierade tjänsteprodukter ur Entiros tjänsteportfölj.

4 En produkt i taget. På så vis vet kunden exakt vad man köper, till vilket pris och vad som blir nästa steg. Man minimerar risken att gå bort sig i långa och omfattande projekt. Sida 4 av 9 Avslutningsvis bjuds åhörarna att testa tjänsteprodukten FlowTarget under en dag utan kostnad. Det var nyckelprodukten för TMG som grundlade den gemensamma resan med Entiros. FlowTarget målar upp den målbild man vill åstadkomma med sitt transformationsarbete. Är målet väl satt är det bara att kavla upp armarna och jobba. Evry Med en API Plattform säkrar ni det digitala ekosystemet som krävs för att kunna stå som vinnare genom den Digitala Transformationen. Vi lever i en tid då förändring står på agendan hos de flesta organisationer. Den digitala transformationen förändrar och drivs fram genom nya förväntningar/kundbeteenden och det tekniska skiftet. Disruptiva trender stökar om IT Landskapet och API Plattformen är lösningen på att inte låta gammalt arv av tunga back-end system bromsa verksamheternas förmåga att agera i tid. Det krävs ett skiktat och organiserat digitalt ekosystem. För samtidigt som kravet finns på att tillgängliggöra affärskritiska tjänster i nya digitala medier/kanaler så ökar också kravet på säkerhet och kontroll. API Plattformen öppnar upp för att snabbt ta fram nya innovativa tjänster med ex. Internet of things som gynnar slutanvändaren och driver företagets affär framåt. API Plattformen är en produkt som EVRY har tagit fram utifrån ett växande behov hos verksamheter att samla in, bearbeta och presentera information på ett säkert och kontrollerat sätt till alla kanaler ( webb, mobil, wearables, Internet of things, interna system ) och användare i verksamheten. Oavsett om det är till en extern eller intern målgrupp så ansvarar API Plattformen för att leverera rätt information till rätt mottagare i rätt tidpunkt i rätt kanal med full kontroll, spårbarhet och övervakning. API Plattformen kan användas som en ren molntjänst, hybridlösning eller on premise. Red Hat; Power of OpenSource Integration in the Intelligent Enterprise Presentationen går igenom principerna bakom SOA och Integration och utmaningar kopplat till SOA transformerings intiativ. Den belyser även hur SOA och integration kan agera mer agilt, och det hemliga receptet till framgångsrikt införande av SOA. Sedan beskrivs Red Hat JBoss Fuse som är Red Hat s ESB, och dess ramverk där principen bygger på EIP (Enterprise Integration Patterns). Med denna innovativa plattform så får man ökad produktivitet för utvecklarna samt en väldigt robust och presterande ESB. icore; Integration verksamhetsfientligt eller verksamhetsutvecklande? Idag upplever många organisationer integration som något problematiskt ofta har man byggt in sig i en rigid lösning baserad på point-to-point (P2P) integration vilket bl.a. medför kostsam och komplex förvaltning och begränsade utvecklingsmöjligheter. Lösningen kan närmast beskrivas som verksamhetsfientlig, och är en följd av kortsiktiga perspektiv, bristande kunskap och oklart ägarskap över integrationsfrågan. Detta sker samtidigt som allt fler organisationer börjar betrakta IT som en affärskritisk komponent, en förutsättning för att frigöra innovationskraft och möta upp ökade krav på digitalisering och affärsmässig flexibilitet.

5 Sida 5 av 9 Ett första steg mot en mer verksamhetsstödjande lösning är att överge P2P till förmån för en etablerad integrationsplattform. En kompetent plattform skapar den tekniska grunden för SOA och löst kopplad integration (vilket i sin tur möjliggör återanvändning och flexibilitet), och erbjuder funktioner för central administration och övervakning. Utan en genomarbetad och väl förankrad integrationsstrategi är det dock lätt att göra om samma misstag som tidigare; Integrationsstrategin bör ha ett tydligt affärsfokus och innehålla information om t ex hantering av master data, intermediateformat och dokumentation. Enligt vår erfarenhet kan företag som framgångsrikt lyckas kombinera en integrationsplattform med en strategi närapå halvera kostnaden för utveckling och underhåll av sina affärsflöden. ibiz Solutions; Innovation med API Management ibiz Solutions visade under sitt seminarium hur man kan öka värdet i sin integrationsinvestering och ge verksamheten nya möjligheter att öka sitt utbud och knyta kunder och partners närmare. De nya digitala kanaler som vi ser komma idag medför många nya förändringar och utmaningar för företag och organisationer. Att dela information blir allt viktigare och de traditionella statiska punkterna för informationsutbyte suddas ut och blir mer fokuserade på on demand information. Att bli en informationskälla blir viktigare för att visa på det mervärde man ger till kunden/partnern. Hur förbereder man sig för att kunna ta emot ett okänt antal partners och användare med bibehållen eller t.o.m. utökad säkerhet? Detta samtidigt som flexibilitet är en nyckelfaktor för att lätt kunna växa in i framtiden. Hur kan man dela med sig av information mot dessa nya digitala kanaler, vad bör man ha med sig och vilken strategi är den som passar för just er? Hur kan ni skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas? ibiz Solutions Azure-specialist presenterade ett case där ibiz Solutions med hjälp av API Management har hjälpt en kund på resan från den traditionella modellen med statiska integrationspunkter till en on demand-modell anpassad för Webb och Mobil. Projektet levererades i tid och i linje med förväntningarna. Dessutom ökade säkerheten drastiskt från tidigare lösning. Hur möter du de kommande utmaningarna och vilka krav/förväntningar kommer din organisation att ha? Seeburger/SEB-banken Inom många branscher införs nya regleringar och mandat som företagen är tvungna att uppfylla men det kan också skapa möjligheter. Med ett nytt mandat för nya tjänsteleverantörer av finansiella tjänster som drivande faktor har SEB genom ett innovativt tänkande och användandet av SEEBURGER s Business Integration Suite, integrerat tekniska och affärsmässiga processer. Det har möjliggjort att SEB kan erbjuda nya och mer säkra tjänster till ett nytt marknadssegment. Processen handlar om säker kommunikation, autenticering, validering, personifiering och hantering av olika typer av finansiella transaktioner mellan banken och dess kunder. Den nya processen är baserad på SEEBURGER BIS, kan hantera kommunikation på en mer detaljerad nivå och man kan bygga in mer intelligens för att automatiskt validera meddelanden och meddelandeavsändare baserat på olika scenarier. SEB har även sett till att de på ett tidigt stadie kan stoppa

6 felaktiga eller inte kompletta kommunikationsmeddelanden och skickar då automatisk tillbaka det till avsändaren som har ansvaret att korrigera meddelandet. Sida 6 av 9 Avgörande för framgången i projektet var att man samarbetade över avdelningsgränserna, vågade tänka nytt, ett nära samarbete med leverantören SEEBURGER, utnyttjade potentialen i integrationsplattformen och samtidigt maximerar sin investering. SEB har i detta projekt förenklat sina processer, skapat förutsättningar för nya affärsmöjligheter för SEB och dess partners att erbjuda nya eller fördjupade tjänster mot nya marknadssegment och detta med en snabbare time-to-market vilket har resulterat i fler och nya kunder. Primeur; En framtidssäker integrationslösning som skyddar gjorda investeringar Kraven på integration ökar i takt med att de affärsmässiga och tekniska förutsättningarna förändras. Detta innebär att personal, integrationsplattformar och processer hela tiden förväntas prestera mer och mer men samtidigt hålla ner kostnaderna. För att kunna hantera denna situation krävs ett innovativt förändringsarbete som dels motsvarar de strategiska, operativ och taktiska förväntningarna, dels kan komplettera redan tagna investeringar och inköpsbeslut. Innovation betyder inte att man måste ersätta och byta ut befintliga system och dessutom tvingas välja mellan att köpa en ny lösning alternativt utveckla en ny helt själv. Innovation kan handla om att kunna förbättra och förstärka den nuvarande lösningen. För att lyckas med det måste man ha de verktyg som krävs för att kunna förstå och analysera sitt system i detalj. Efter det arbetet kan man avgöra hur man påbörjar en kontinuerlig process att ändra och komplettera de delarna i systemet som får helheten att fungera bättre. Bolaget Unilever beslutade sig att förändra sin globala integrationslösning men hade insikten att förändringen också måste föregås av en tydlig idé om vad man ville uppnå och hur man skulle komma dit samtidigt som man utnyttjade redan tagna investeringar maximalt. Utifrån den strategin var det helt centralt för dem att hitta en leverantör vars lösning var designad att fungera som flexibla och fristående komponenter men som vid behov kan utökas till en helhet för de tillfällen där det var optimalt. R2M; Vad händer när en tjänsteorienterad arkitektur flyttar ut i molnet? Trenden att verksamhetssystem i allt större utsträckning köps som molntjänster är här för att stanna. Nischspelare som Salesforce och Workday har visat vägen och nu kommer de stora affärssystemsleverantörerna som Oracle och SAP på bred front. Affärssystem som molntjänster köps ofta direkt av verksamheten med löftet att det går snabbt och enkelt att integrera dem i affärsflöden, men egentligen skiljer sig inte metoderna åt mellan att integrera molntjänster eller traditionella on premise applikationer. Filer ska flyttas och tjänster ska anropas på samma sätt som vi är vana vid sedan många år tillbaka. Den stora skillnaden med en molntjänst är att du som beställare inte sitter i förarstolen när det gäller förändringar. Företag köps upp, tjänster läggs ner och API:er förändras i en takt som du inte kan ha kontroll över. Den största förändringen för integration när man går mot molnet kommer inte vara den nya

7 tekniken, nya metoder, eller ens nya betalningsmodeller. Den distribuerade kravställning som kommer av att molntjänster förändras utanför vår kontroll kommer vara den största utmaningen. Detta innebär att du måste anpassa din integrationsstrategi utifrån den nya verkligheten. Det går inte att vänta. Verksamheten kommer att köpa nya applikationer i molnet oavsett vad du gör och om du inte rör dig framåt och anpassar dig utifrån denna nya verklighet så kommer du att bli omkörd. Sida 7 av 9 Redpill Linpro; Bimodal Integration nu eller nu Vi lever i en värld där utvecklingen av nya lösningar går allt fortare och utbudet av appar, SaaS lösningar, tillgänglig data och olika typer av sensorer och devices blir allt större. Samtidigt kämpar vi med krympande IT budgetar och ökande krav från verksamheten på att tillhandahålla nya funktioner och tillämpningar. Gartner kallar denna utmaning Taming the digital dragon. För att kunna tämja den digitala draken säger Gartner att vi måste göra 3 olika saker samtidigt: Underhålla kärnan av externa verksamhets-/legacy system Uppvisa ett starkt ledarskap Skaffa bimodal kapacitet För att skaffa bimodal integrationskapacitet menar vi att du behöver 2 saker: Bygga teams som kompletterar din befintliga organisation (teams är en organisationsform som skapar utrymme för agilitet och lättrörlighet) Skaffa en flexibel infrastruktur (en plattform som ger möjligheter och flexibilitet) Med bimodal integrationskapacitet kan du skapa möjlighet att möta verksamhetens krav på allt kortare time-to-market och hantera den ökande användningen av SaaS och andra molnlösningar som ligger utanför den traditionella IT avdelningens räckvidd. För att kunna erbjuda bimodal integrationskapacitet behöver du skaffa dig kontroll över vad begrepp som API Management, ipaas, Integration Brokerage och andra nytillskott på integrationshimlen kan erbjuda din organisation samt när de ska användas eller inte. Ferrologic Ferrologics angreppssätt för digital transformering bygger på en samordnad informations- och tjänstestyrning som steg-för-steg bygger upp den digitala förändringsförmågan och den mjuka infrastruktur som behövs för att i snabba iterationer designa, sätta samman och följa upp nya digitala lösningar som kopplar ihop människor, saker och applikationer. Vi står inför en era av informationsbaserad innovation, där en flodvåg av nya affärsmodeller kommer att förändra de flesta traditionella verksamheter i grunden. Vi ser att fler och fler företag inser att en sammanhållen verksamhetsdriven styrning av tillgången information blir allt viktigare och behöver vara tight kopplat med en sammanhållen styrning av hur ens processer och system ska utbyta information. Att utifrån tydliga definitioner av information designa sina masterdatatjänster, övriga tjänstedefinitioner och styra sina taktiska och operativa datalager och datasjöar. Att med hjälp av djup analys, analytiska modeller och machine learning skapa ny värdefullare information i realtid och sätta samman nya värdeskapande tjänster.

8 Sida 8 av 9 I takt med att fler och fler digitala tjänster lanseras mot kunder och partnernätverk, blir det allt viktigare att kunna följa upp hur tjänster/apier används och uppföljning av hur konkreta förändringar påverkar användningen av APIerna. Att hantera säkerhet, mäta på sina kunders och partner tjänsteanvändning för att nå bättre tillväxt och för att i vissa fall ta betalt för tjänster och tjänstenivåer blir också allt viktigare. Evry; Bokrondellen Bokrondellen och EVRY har arbetat tillsammans sedan 2010 och i dagarna utvecklas tredje generationen av Bokrondellens e-handels-plattform, med responsiv design, stöd för ytterligare marknader samt modern sökfunktionalitet. Genom en välutvecklad grund för integration, implementerar man löpande nya tjänster, snabbt och kostnadseffektivt, för en bransch i kraftig förändring. Bokrondellen fungerar som spindeln i nätet på den svenska bokmarknaden och hela affären bygger på integration. EVRY är en helhets-it-tjänsleverantör, som plattformsoberoende fungerar som en riktig rådgivande leverantör. Hjärtat i Bokrondellen utgörs av artikeldatabasen, med förädlad och verifierad artikelinformation, huvudflöden inom integration utgörs av artikelinformation samt order. Med stöd av återanvändning; infrastruktur och arkitektur; utvecklades en statistiklösning, som hanterar insamling och presentation av försäljningsstatistik. Lösningen syftar till att förbättra möjligheterna till lageroptimering och effektiv returhantering samtidigt som den kommer att göra aktuella topplistor mer tillgängliga för svenska bokhandlare, förlag och konsumenter. För bokhandeln skapar lösningen helt nya möjligheter att exempelvis jämföra sin egen försäljning med andras. Främsta lessons learned och framgångsfaktorer: Skapa ordning och reda som ett första steg med stöd i integrationsstrategi & dokumentation Arbeta med standarder för att minimera kundspecifika integrationer Se till att du bygger dina integrationer så att lösningen blir flexibel, tänk generella lösningar Automatisera övervakning av utdata från integrationsplattformen, inte bara själva transporten Bygg separat test-system för self-service-verifiering mot nya integrationspartners Involvera beställaren, dvs process- och informations-ansvariga/kunniga i integrationsarbetet Enfo ICC Företag möter i dag en ständigt ökande förändringstakt i form av nya kundkrav, ökad konkurrens, nya marknadskanaler och globalisering. Eftersom IT blir en allt mer central del av att möta dessa krav, ställs det allt större krav på IT att leverera förändring snabbare, billigare och mera förutsägbart. Samtidigt upplevs IT som trögt, dyrt och förändringsobenäget. En bidragande orsak till att IT upplevs på detta sätt är att den information som krävs för att driva snabba och effektiva affärsprocesser vanligtvis finns utspridd i flera olika IT-system, både inom en organisation, men även (och allt oftare) i IT-system utanför den egna organisationen hos leverantörer, kunder, myndigheter m.fl. Att utbyta denna information mellan olika IT-system dvs. integrera IT-systemen utgör

9 Sida 9 av 9 en stor del av kostnaden vid utveckling av ny verksamhetsnytta. Integration kan utgöra så mycket som 50 % av genomsnittskostnaden vid nyutveckling. Samtidigt hanteras integration fortfarande ofta som en oväntad och otrevlig överraskning sent i projekten och hanteras från fall till fall. Det gör att integration upplevs som fördyrande och försenande. Fler och fler företag och organisationer har insett att en väl fungerande integrationsförmåga är en fråga av strategisk vikt, och har valt att lyfta fram integration som en egen disciplin med dedikerad kometens och resurstillgång. Presentationen beskriver ett praktiskt tillvägagångssätt för att snabbt komma igång med ett Integration Competence Center. Telefon: Adress: Döbelnsgatan 24, Stockholm Website:

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer