Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt)"

Transkript

1 Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt) den 29 januari 2007 John-Erik Haraldsson

2 2 ejakt digitalkamerajakt 1 Allmänt Systemöversikt / definitioner Eventexempel... 5 Planering av jakt, tävlingsjakt, utbildning... 5 Genomgång av jakten Jakten (Nedanstående gäller Central Standard och Pro)... 5 Återsamling Sammanfattade kostnader Fältdel Gevärsteknik... 7 Design av prototypgevär... 7 Tillverkning... 7 Avtryckaren DSS SCCU Skott och GPS kollektor samt kommunikation internt och iptrafik externt... 8 Datorenhet... 8 Integrerad GPS DSS Digitalt siktsystem... 9 Kikare... 9 Kamera... 9 Märk att ombyggnadskostnader av kikaren är en engångskostnad Modifiering av DSS... 9 Strömförsörjning Utveckling fältdel Användargränssnitt Skottögonblicket Kommunikation DCC och SCCU Lagring och bildöverföringar till SCCU Programutveckling Programutveckling SCCU PC. Terminal för mottagning och visualisering Central Databaslagring Kartdata USB minne Basic (teknik) Standard (Teknik och utveckling programvara) Realtidsfunktioner för Standard och Proffesional Trådlös kommunikation (Standard och Pro) Proffesional (teknik) Terminal Server WEB media Utveckling av Internetversion Central Proffesional Användargränssnitt Visualisering (globalt) Bilagor Vapenbestämmelser Förvaring i samband med jakt eller tävling Soft Air Gun Detailed Technical Specifications of HTC X7500 (HTC Athena) C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

3 3 1 Allmänt I undersökningen har stor vikt lagts vid att hitta bra standardiserade lösningar till lågt pris. Därför har också tre nivåer utvärderats för att skapa optioner. Då det gäller fältutrustning finns endast en lösning beskriven. Målet har dock varit att med standardenheter fylla de krav som kan ställas på en prototyp. I rådande stund har jag hittat den mobiltelefon som fyller det krav som ställs för en sådan här applikation. Telefonen lanseras under februari i år. Det innebär att i dagsläget är den relativt dyr som senare kan komma att kunna köpas väsentligt billigare. De centrala delarna blir dimensionerande för de olika nivåerna. Central Basic, är den lägsta nivån som nyttjar USB anslutning för att överföra bilder från SCCU:n. Det kommer att medföra att ingen annan kontakt med jägarna i fält än med mobiltelefon är möjlig. Central Standard, är kompletterad med en realtidsmodul som med utvecklade funktioner kommer att kunna övervaka trafiken till och från centralen. Det utökar utbudet av äventyrsjakter enormt. Basic + Standard kan därför anses som en miniminivå. Central Professional, är det mest sofistikerade systemet för hantering av alla slags typer av upplägg. Det bygger helt och hållet på Internet (www.) vilket gör systemet globalt. All utveckling på webben är kostsam men erbjuder många möjligheter till affärsutveckling både för turistföretaget som driftsleverantörer av e-tjänster. I offerten till undersökning uppgavs att en digitalkikare skulle köpas för undersökningen. Problem med leveranser mellan USA Sverige utan certifikat för import av vapenutrustning har försenat denna del av analys för rapporten. Därför finns vissa antaganden om funktioner och eventuella ombyggnadskostnader för kamerakikaren (DSS). Utifrån de hållna kontakterna med leverantören om förändringar av deras produkt, finns små risker för en fördyrning. Denna skrivning är information för en fullständig projektering och tillverkning av en prototyp av produkten och kringliggande system. Det är inte en offert från involverade företag utan endast en förfrågan. Bedömningen är att genomförandet till utredda kostnader är helt realistiskt. John-Erik Haraldsson C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

4 4 1.1 Systemöversikt / definitioner Fältdel DSS Kikarsikte med digital kamera för markering av skott Digital Sighting System DSS Äventyrs- och Turistevent USB SCCU SCCU Datorenhet för Skott och positionsinsamling samt kommunikation Shots Collection and Communication Unit Central Basic USB Extra strömförsörjning Telecom TRIM Telekom realtidsmodul Telecom WWW Central Pro Option USB Internet Internet www www Server USB Central Standard Option DSS SCCU USB Digital Sighting System. Kikarsikte med digitalkamera Shots Colletion and Communication Unit Datorenhet för skott och positionsinsamling samt kommunikation Universal Serial Bus. Serieanslutning till PC-datorer TRIM Telekom realtidsmodul. Datorenhet + programvara + telefon. Central Basic Central Standard Central Proffesional Enklaste nivån till ett komplett system. Nivå med realtidskommunikation. Högsta nivå med Internetbaserat koncept. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

5 5 1.2 Eventexempel Planering av jakt, tävlingsjakt, utbildning Med tillgång till baskarta och fastighetskartan kan planeringen göras mycket noggrant av ett jaktupplägg, tävling eller annan upplevelse. Närliggande fastighetsägare är lätt att informera genom tydliga kartbilder över planerade aktiviteter och dess geografiska omfattning över olika fastigheter. Färdiga utskrifter kan enkelt skrivas ut till jägarna med karta över aktuellt jaktområde och gränser som inte får överskridas etc. Enkelt att ladda fältenheten (SCCU) med data som jägarna behöver ha till hands för eventuell navigering. Planering av arrangemang för skytte, säkerhet och jaktbestämmelser för övningar inom området Genomgång av jakten. Med tillgång till den planerade jakten i systemet, kommer genomgången att bli proffsig och intressant. Många spännande upplevelser kan komma att förberedas och instrueras. Jakten (Nedanstående gäller Central Standard och Pro) ejägarna går ut. Centraloperatören har kontroll på varje individ. Om någon inte startat enheten syns detta på kartan, varvid centralen kan ringa upp vederbörande och instruera en start. Alla rörelser inom området kan följas. Eventuella överträdelser av gränser eller närheter av varandra kan observeras. Jägaren får syn på ett villebråd, siktar och avlossar ett skott. Om någon sekund finns bilden i SCCU, kanske ett skott till och båda bilderna sänds över till centralen. En bedömning kommer som meddelande på displayen. På det här sättet kan jakten följas och avgöras. Återsamling För aktörerna ordnas genomgång av den utförda jakten med bilder av träffar och positioner från jägarens jakt och de vilt han siktat på och 'avlossat ett skott' mot. Samlade kan aktörerna studera sitt uppträdande och diskutera med experter om förändringar i sitt beteende. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

6 6 1.3 Sammanfattade kostnader Fältdel Pris SKR Enhet Vara Typ exkl. moms Anm Gevärsteknik SCCU DSS Gevärsstomme Vara inkl. ombyggnad kr Soft airgun Inbyggnad strömbrytare material inkl. arbete kr Smartphone HTC Athena Hårdvara kr Smartphone Digitalt kikarsikte Vara kr Standarutförande Ombyggnad kamerasikte Tjänst kr Leverantören (USA) Batteripack Vara kr Kommunikation DSS Utv. Programvara kr Central Basic Summa Lap-top Hårdvara kr Licenser Cartesia Mjukvara kr Solen jakt kartdata kr Tömning redovisning PC-Karta Utv. Programvara kr kr Central Standard TRIM Realtidsenhet Hårdvara kr Realtidsfunktioner Utv. Programvara kr Program i SCCU Utv. Programvara kr Summa kr Cantral Pro Utveckling central Summa Program i central Utv. Programmvara kr Licenser Cartesia 0 kr Under provdrift Provdrift 3 mån kr kr Moms tillkommer på alla angivna priser. Beräknade kostnader för komponenter och utrustning är undersökta under januari Variationer på priser kommer att kunna förekomma vid eventuellt genomförande längre fram. Det är viktigt att klarlägga ett detta dokument inte är en offert utan en kostnadsberäkning. Då det gäller den hårdvara som ingår torde risken vara liten för kostnadsökningar. Timtaxor för ombyggnadsarbeten och utveckling kan däremot höjas. Det nedan beräknade kostnaderna bygger på 500 kr/ tim för ombyggnader och 850 kr/ tim för utveckling. Kostnader för ledning av teamet för produktionen av produkten ej beräknad. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

7 7 2 Fältdel 2.1 Gevärsteknik Design av prototypgevär I prototypen kommer monteringar av tekniska enheter i vissa fall att vara monterat synligt och därmed inte ge en rättvisande estetiskt intryck för en serieproducerad version. Funktionaliteten kommer inte att påverkas av detta. Geväret konstrueras av delar från ett fabriksbyggt vapen. Pluggat repetergevär är det bästa men hanteringen, licensiering och förvaring av dessa vapen är krångligt. Luftgevär är mycket enklare att hantera och förvara, vilket betyder att i första hand baseras beräkningarna av prototypen på ett modifierat licensfritt Air Soft Gun (luftgevär) som så långt det är möjligt liknar ett repetergevär. DSS kan då fästas på befintliga standardfästen i pipan efter ev. tillbyggnad för inpassning i kikarens fäste. Stocken som är planerad att användas från gevärets standardutförande innebär vissa begränsningar för inbyggnad av enheterna som skall monteras. I senare modeller kommer inbyggnader att förändras med då vunnen erfarenhet om dimensioner och volymer. Tillverkning Modifieringen består av inbyggnad av SCCU - enhet i stocken. I den mån enheterna skall och kan döljas och rymmas i stocken kommer det att genomföras. Därför skall stocken ha en relativt stor volym. Här finns möjlighet att spara eller slösa beroende på hur högt kraven ställs på design. Genom forskning på området kan kostnadsexemplet nedan ge ett bra intryck och likna verkliga förhållanden. Exempel FX Cyclone.22 Beräknat pris kr Beräknat pris för ombyggnad kr Avtryckaren DSS Signalkabel mellan avtryckaren och kameran kommer att behöva anslutas. Avtryckaren förses med en mikroströmbrytare som indikerar avfyringen av skottet till kameran i DSS. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

8 8 Beräknat pris 16 tim inkl. material kr 2.2 SCCU Skott och GPS kollektor samt kommunikation internt och iptrafik externt. Datorenhet Kommunikationsenhet, här kallad SCCU, skall ha inbyggd intelligens för att kommunicera med den digitala kameran och via GPRS/3G Internet. SCCU är ett aggregat av en datorenhet med Windows Mobile, Linux eller symbian operativsystem, GPS och utvecklat datorprogram för hanteringen av skott, kommunikation och eventuella händelser i t.ex. olika tävlingstillfällen. Datorenheten är integrerad med mobiltelefonen som har utgångar för USB Host för kommunikationen med digitalkameran. Telefonen skall ha inbyggd GPS för hantering av positioner. Signalen för avfyringen utvinns genom en kontakt i avtryckaren eller genom slagstiftet i gevärets mekanism. Programmet i SCCU identifierar bilden genom att varje sekund kontrollera om en bild har genererats för skottet och bild med tid och position kan överföras till SCCU (datorenheten) för lagring och vidarebehandling. Bilderna sparas även i kamerans minne. Jägaren eller SCCU med automatik, kan sända bilderna till centralen enligt det ingår i jägarens instruktioner. En sådan överföring kan ta relativt lång tid, beroende på bildens (bildernas) upplösning och uppkopplingens överföringshastighet. Tävlingsledningen i centralen kan därefter se träffbild, position och tid på en karta. För prototypen föreslås HTC X7500 (HTC Athena ) (smartphone) som har alla funktioner som nämnts ovan och föreslås som tidigare nämnts om integrerad intelligent enhet SCCU. Läs mer i bil. Integrerad GPS Smartphone HTC Athena (QTECH) enligt ovan har inbyggd 12 kanalig GPS. Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

9 9 2.3 DSS Digitalt siktsystem Kikare Lösningen består av en integrerad kikare och kamera. Efter internationellt eftersök uppfyller ingen av dem helt kravspecifikationen för ändamålet. Den kamerakikare som påträffats som är närmast är Digital Riflescope. (Bil.) Beräknat pris kr Kamera Kameran är således integrerad med kikaren. I standardutförande utlöser rekylen exponering av en bild. I bilden är en markering inlagd som visar en träffpunkt. Den måste modifieras med en sensor för avtryckaren. Exponeringen måste synkroniseras med avtryckaren på geväret. Överföring av bilder till SCCU måste kunna styras med intelligens externt. Märk att ombyggnadskostnader av kikaren är en engångskostnad. Modifiering av DSS Modifieringen är beräknat till kr Strömförsörjning För att sörja för ström till alla enheter planeras ett extra batteri som kan hängas på bältet. Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

10 Utveckling fältdel Användargränssnitt Det flesta funktioner som krävs i fältdelen har lite kommunikation med användaren. I det enklaste fallet kommer ejägaren att helt enkelt slå på enheten och jaga som vanligt. Eventuella skott kommer att lagras med tid och position samt träffbild automatiskt. I de fall kommunikation med centralen inte finns sparas bilderna med attribut lokalt för överföring till centralen vid senare tillfälle (Central Basic). I mera avancerade fall, i tävlingsmoment, kan ejägaren bli meddelad om vilt, pass och tidpunkter och positioner för jakt, informationen sänds i realtid och jakten kontrolleras och styrs från centralen. ejägaren får meddelande om hur jakten framskrider och kan fatta nya beslut om sina insatser (Central Standard). Skottögonblicket Som standard är rekylen signal till att en bild exponeras. Ingen rekyl kommer att orsakas av skottet. För att kunna återge bästa bild av en träff måste exponeringen och avtrycket synkroniseras. I föreslagen lösningen indikerar skottet genom mikroströmbrytaren, se ovan. Kommunikation DCC och SCCU Datorprogrammet kan genom datorns USB-hostanslutning läsa och skriva på kamerans diskminne (minneskort). Utvecklingen består bl.a. av att övervaka ögonblick då en bild tagits. Lagring och bildöverföringar till SCCU Bilder och videos lagras i ett minneskort på kikaren vid skottillfället. Bilderna överförs till SCCU via USB-anslutningen och lagras i SCCU-enhetens minne. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

11 Programutveckling Programutveckling SCCU Programmet i SCCU kommunicerar med kameran i kikaren via USB samt centralen via Internet. Initiera anslutning, övervakar skott, Hämta bild efter skott, lagrar bild lokalt i enheten, sända bilder via USB Beräknat pris kr PC. Terminal för mottagning och visualisering Terminal för eventuell uppkoppling av Internetanslutning samt för desktopprogram för planering och visualisering. Lämplig är en laptop (bärbar). Att notera är att en PC (Laptop) måste ingå även i minimiutförandet om det inte redan finns tillgång till lämplig datorutrustning. Vidare krävs relativt höga prestanda eftersom ett GIS-program skall köras på den.( 2GHz processor, 1 GB RAM ) Beräknat pris ca: kr 3 Central Databaslagring All information om ejakten lagras individuellt och strukturerat i en SQL-databas. Detta kommer att innebära att många typer av rapporter kan genereras. Data som lagras kommer att kunna behandlas historiskt vilket medger erfarenhetsutbyta av tidigare events. Baskarta och andra underlagskartor installeras efter behov. Databasmodell för ändamålet och programvara utvecklas för att administrera modellen och lagra data i den. Detta kan ske i realtid som med efterbearbetning. Varje ejägare har en unik identitet och alla data som relaterar till de ID:et lagras i modellen. Kartdata Sverigekarta. I försöket om 3 mån efter leverans av en eventuell prototyp kan Cartesia bistå med en enkel Sverigekarta. Fastighetskarta (Vissa områden) kan användas för t.ex. planering och utlämnande av information till fastighetsägare om ejakten. Eftersom den typen av kartinformation är dyr förhandlas med återförsäljare om speciella upplägg och avtal. Även i en första test är en sådan karta nödvändig men kan beställas over ett mindre område. Beräknat Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

12 12 USB minne Samma som Central Standard 3.1 Basic (teknik) Centralen består här av en Bärbar Dator (Laptop) med programvara för att tömma SCCU via USB och lagra identitet, positioner och träffbilder i strukturerad form. Operatören kan se vart skotten har "avfyrats" på en karta. Genom att t.ex. klicka på punkterna för skotten visas träffbilden (bilderna). Solenkonceptet som ingår i konceptet är anpassad för de vanligaste kartfunktioner som planering av jakt är nödvändiga som tematisering, utskrifter, editering och lagring av kartdata i valfria skikt. Centralen Basic har ingen annan kommunikation med ejägarna än via USB. Se Terminal för mottagning och visualisering ovan. 3.2 Standard (Teknik och utveckling programvara) Genom att ansluta en realtidsmodul, här kallad TRIM, för kontinuerlig iptrafik mellan ejägarna och centralen tillförs ett mycket stort mervärde. TRIM består av samma enhet som i SCCU, sålunda en mobiltelefon med samma kapacitet. En programvara utvecklas för att hantera mobilitet och information mellan centralen och ejägarna. Realtidsfunktioner för Standard och Proffesional. Initiera iptrafik, sända bild, motta medelanden, sända meddelanden, navigera Beräknat pris kr Trådlös kommunikation (Standard och Pro) Eftersom kommunikationen är IP-buren kan olika operatörer svara för kommunikationen. Kostnaden varierar, men för försöket torde Telia torde ha bästa täckningen just nu. NMT-nätet är under utbyggnad för bredband och telefoni, som kan vara ett alternativ för den här typen av applikationer. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

13 Proffesional (teknik) Centralen består av en driftsenhet, server, programvara, kartdata och ett programsystem. Operatören har tillgång till för ändamålet lämplig digital karta och program för att planera och följa en s.k. ejakt. Informationen är lagrad i databaser för geografisk och alphanumerisk information. Planering och teman för visualisering utförs i desktopnivå eller via Internet. Visualisering och uppföljning av jakt och tävlingar sker via Internet. Realtidsanslutning. Operatören kan på en karta övervaka alla enheter som är påslagna och som finns inom täckningsområdet för mobilt Internet. Jägaren liksom centraloperatören kan sända meddelanden till varandra. Efter ett skottillfälle kan man i centralen få en bild för bedömning av skottet. Informationen lagras i en databas under ett unikt id för jägaren. Olika tematiska visualiseringar geografiskt och rapporter kan sen generas direkt ur databaserna. Terminal Terminal för uppkoppling av Internetanslutning samt för desktopprogram för planering. Lämplig är en laptop (bärbar). Utrustningen är nämnd redan under Basicutförande. Kan egentligen vara vilken terminal som helst som är Internetansluten. Se även under PC. Server Ingår i driftskostnader. WEB media Den här lösningen kan endast drivas som tjänst av någon GIS-leverantör. Driften av ett prototypförsök kan utföras av t.ex. Cartesia med lågt pris under begränsade former. Beräknat pris provdrift 3 mån kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

14 Utveckling av Internetversion Central Proffesional Användargränssnitt Så långt det är möjligt skall färdiga lösningar användas som endast belastas av licenskostnader. Det innebär en anpassning till redan utvecklade gränssnitt är nödvändigt. För den realtidsvisualisering som kan komma ifråga måste dock nyutveckling av programvara utföras. Här kan bara antas en händelse för arr göra en kostnadsberäkning. I de priser som anges har en ungefärlig händelseutveckling och flöde som anges ovan antagits Visualisering (globalt) ejägarna kan spåras och redovisas med sin position på kartan i realtid. Jägarens status kan tematiseras för en snabb överblick av läget. Eventuella skott kan uppmärksammas genom en symbol och text direkt på kartan. Programmet förbereder mottagning av träffbild som sedan visas. Operatören kan se alla eller spåra en speciell jägare. Såväl operatör som åskådare kan följa förloppet i jakten och vara aktiv med meddelande och rådgivning till ejägarna. Beräknat pris för utveckling av Internetversion kr. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

15 15 4 Bilagor 4.1 Vapenbestämmelser Vapen ska förvaras i säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme enligt lagändring den 1 juli Du kan läsa mer om förvaring i 16 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3). vapen som gjorts varaktigt obrukbara, så kallade pluggade vapen, och effektbegränsade vapen, till exempel licensfria luftgevär, får förvaras på annat betryggande sätt, till exempel i låst vapenställ. För förvaring av vapenhandlares och vissa sammanslutningars vapen finns regler i FAP Förvaring i samband med jakt eller tävling Ett vapen som medförs i samband med jakt eller tävling till en plats, exempelvis en jaktstuga eller en skjutbana, där det saknas tillgång till säkerhetsskåp eller motsvarande ska, om det tillfälligt lämnas utan tillsyn, delas och den vitala delen tas med. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och under betryggande lås. Om ett vapen delas och en vital vapendel som man inte behöver ha tillstånd till för innehav medtas, till exempel en framstock till hagelgevär, ska vapnets huvuddel förvaras väl gömd och förses med ett godkänt vapenlås. Ett vapen som inte kan delas ska vara väl gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås. [ ] Soft Air Gun Soft Air Gun är regelmässigt ett luftvapen som betraktas som ett så kallat effektbegränsat vapen. Av 1 kap. 2 tredje stycket vapenförordningen (1996:70) framgår när ett sådant vapen anses ha en begränsad effekt. Tillstånd för innehav av Soft Air Gun, vapenlicens, krävs alltid för den som inte fyllt 18 år. Användning inom planlagt område Tillstånd för skytte med Soft Air Gun krävs, enligt 3 kap. 6 ordningslagen (1993:1617), för den som inte fyllt 18 år för skytte utomhus inom planlagt område. Ett sådant tillstånd utfärdas av polismyndigheten. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

16 16 Även utanför planlagt område krävs, för den som inte fyllt 18 år, ett sådant tillstånd om inte skyttet sker under uppsikt av någon som fyllt 20 år. För skytte med Soft Air Gun utanför planlagt område krävs dessutom att markägaren har gett sitt samtycke. Den som skjuter med Soft Air Gun ansvarar för att inte skada person eller egendom. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

17 17 Parameter Value Magnification: Displayed FOV at 100 yards: Operating Time : Power Source : Exit Pupil Diameter : Eye Relief : Dopter Adjustment : Length: Weight: 2.5' to 16.5' 36.4 feet (2.5'); 5.8 feet (16.5') >4 Hours at 77 F (25 C) 4 AA Lithium Batteries 12 millimeters >60 millimeters +/- 6 diopters inches (without eye guard) 26 ounces Operating Temperature : -4 F to 120 F (-20 C 49 C) Environments: Video Recording Rate : Image compression: Video compression: :Memory: Rainproof, shockproof 15 Hz for 20 seconds at QVGA resolution JPEG DV AVI Type 2 (MJPEG) Secure Digital Card C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

18 18 Detailed Technical Specifications of HTC X7500 (HTC Athena) Brand: Manufacturer: HTC Browse all HTC devices High Tech Computer Browse all devices manufactured by High Tech Computer Project Codename: HTC Athena Browse all devices under HTC Athena codename Release Date: January, 2007 Physical Attributes Dimensions (width x height x depth): Bounding Volume: Mass: 97 x x 20 millimetres 3.8 x 5.2 x 0.8 inches cubecentimetres 345 grams (battery included) Software Environment Embedded Operating System: Operating System Kernel: Windows CE Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) AKU 3.5 Browse all devices running this OS Microprocessor, Chipset CPU: Databus Width: CPU Clock: CPU Core: Instruction Set: Memory, Storage capacity RAM type: ROM capacity: RAM type: RAM capacity: Hard Disk capacity: Graphical subsystem Display Type: Display Color Depth: Display Resolution: Display Diagonal: Marvell PXA310 Browse all devices based on Marvell 32bit 624MHz Intel XScale ARM Flash ROM 128MB Not supported 64MB 8GB color transflective TFT 18bit/pixel ( scales) 640 x 480 ( pixel) 5" (127 millimetres) C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

19 19 Viewable Area: 4" x 3" (101.6 x 76.2 millimetres) Dot Pitch: millimetre/pixel Graphical Controller: ATI Imageon 2282 Audio Subsystem Digital/Analog Converter: Microphone: Speakers: Audio Output: stereo, 16bit audio sampling mono 2 loudspeakers (stereo) 3.5mm Cellular Phone GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM Cellular Networks: 1900MHz, UMTS 850MHz, UMTS 900MHz, UMTS 1900MHz, UMTS 2100MHz Cellular Data Standards: CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA Cellular Antenna: Internal Call Alert: 40-chord melody (polyphonic) Vibrating Alert: Supported Speakerphone : Supported Phone Controller (DSP): Qualcomm MSM 6275 Control Peripherals Positioning Device: Keyboard: Keyboard Backlight: Directional Pad: Jog / Scroll Wheel: Interfaces Expansion Slots: Serial (UART): USB: Infrared Gate: Bluetooth: Wireless LAN (Wi-Fi): Touchscreen Attachable QWERTY-type keyboard, 49 keys Automatic keyboard backlight (upon press of any key) and ambient light intensity sensor 5-way directional block (including action button) Not supported SDIO, minisd RS-232, bit/s Proprietary connector USB 2.0 host/client, 60Mbit/s USB Series Mini-B (mini-usb) connector IrDA 1.2 4Mbit/s (FIR) Bluetooth 2.0, Internal antenna b, e (54Mbit/s) Internal antenna C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

20 20 Multimedia Transmission Analog TV: Analog Radio: Satellite Navigation (GPS) GPS Protocol: Paralell Satellite Channels: GPS antenna: Built-in Digital Camera Main Camera: Autofocus (AF): Optical Zoom: Macro Mode: Built-in Flash: Recordable Image Formats: Camcorder: Recordable Video Formats: Secondary Camera for Video Calling Secondary Camera: Recordable Image Formats: Camcorder: Recordable Video Formats: Power Supply Battery: Battery Capacity: Avarege Current: Estimated Battery Life: Additional Details Additional Features: Related Page: Datasheet Views: Not supported Not supported NMEA 0183 Browse all devices with integrated NMEA 0183 GPS 12 channels Not supported CMOS sensor, 1920x1440 (2.765 million pixels) Not supported 1x Supported Mobile light (LED) JPG, BMP 352x288pixel 3GPP, AVI, MPEG4 CMOS sensor, 640x480 pixel JPG, BMP 640x480pixel 3GPP, AVI, MPEG4 Lithium-ion polymer, removable 2100mAh 175mA 12 hours GPRS Class 10 voice command attachable QWERTY keyboard video out (VGA) times C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Pressrelease 22 februari 2011 Öka produktiviteten med nya VAIO S Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Tunn och lätt med ny design för ökad mobilitet Arbeta och spela längre med nytt smart batterikoncept

Läs mer

VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet

VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet Pressrelease 4 september 2013 VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet Touch-skärm och trådlöst

Läs mer

En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony

En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony Pressrelease 4 september 2013 En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony Kompromisslös, komplett och bärbar dator som enkelt konverteras till tre olika lägen Multi-flip-designen

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Leddura Serier. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 84 inch UHD. Smart innovation! När toppmodern innovation är ledande.

Leddura Serier. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 84 inch UHD. Smart innovation! När toppmodern innovation är ledande. Laser Lexinus Mensa Leddura Serier När toppmodern innovation är ledande. Den professionella touch skärmen för interaktivitet. Upplev ökad produktivitet, förbättrat samspel och effektiva övningsmöjligheter.

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Cirkaprislista Prislistan gäller från 2007-02-14

Cirkaprislista Prislistan gäller från 2007-02-14 Aspire Media Center for Living Room Aspire Media Center for Living Room Aspire idea 510: Bringing Home an even better idea The latest generation of the award winning idea with significant CPU and 10x graphic

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone 130909 50157 APM-1605 P2P kamera ucare Cam Med APP till Android och iphone Tips och nyttig information 1. APM-1605 är kamera för inomhusbruk. Om den riktas genom ett fönster och visar bild utomhus så kan

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll.

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll. Leddura Lexinus Mensa Serier När funktionen spelar roll. Hög kvalitet visar sig vara passande för alla program. Håll dig ansluten med din publik och var den mest effektiva i en samverkande inlärningsmiljö.

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

MP3 Spelare. Digital Signage. 23 Feb 2015. AU320 MP3 spelare. LS422 HD digital signage spelare. HD222 HD digital signage spelare.

MP3 Spelare. Digital Signage. 23 Feb 2015. AU320 MP3 spelare. LS422 HD digital signage spelare. HD222 HD digital signage spelare. MP3 Spelare AU320 MP3 spelare LS422 HD digital signage spelare AU320 spelar upp ljudfiler i formaten: MP2, MP3, AAC, WAV och AC3 passes through. Presentationer skapas enkelt med PC-mjukvaran BrightAuthor

Läs mer

Maximera bärbarheten med en kompakt kortläsare

Maximera bärbarheten med en kompakt kortläsare On-the-Go USB-kortläsare för mobila enheter - stöder SD- & Micro SD-kort StarTech ID: FCREADU2OTGB Denna OTG-kortläsare låter dig snabbt montera SD - och MicroSD -kort till din OTG-kapabla surfplatta eller

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg

Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Vi levererar alltid körklara datorer = Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Se TV i din dator TV Tuner Stick for DVB-T (terrestrial)

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Sömlös bildkvalitet vid 60 fps

Sömlös bildkvalitet vid 60 fps PCIe-inspelningskort för HD HDMI VGA DVI & komponent 1080P vid 60 FPS StarTech ID: PEXHDCAP60L Detta allt-i-ett PCI Express-inspelningskort låter dig spela in video och stereoaudio i 1080p HD till ditt

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA PC-rådgivning Mališa Kukulović Malisa.Kukulovic@ldc.lu.se PC-rådgivning AGENDA Windows Program Tips & Trix Hårdvara: Laptop, Mobiltelefoner Nyheter 2 Windows Mainstream support för Windows XP Professional

Läs mer

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet TimberRite MÄT- OCH STYRSYSTEM För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet måste du kunna vara säker på att din investering ger maximal produktivitet. TimberRite-mätsystemen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

PC-modeller Trollhättans Stad

PC-modeller Trollhättans Stad PC-modeller Trollhättans Stad Stationär PC Standard HP EliteDesk 800 G1 SFF Stationär PC Tower EliteDesk 800 G1 TWR Stationär PC i två varianter för normalt kontorsarbete. SFF (Small Form Factor) Standard

Läs mer

Bärbar dator 1 (Liten bärbar dator) Randordn. Dell AB Dator Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Bildskärm

Bärbar dator 1 (Liten bärbar dator) Randordn. Dell AB Dator Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Bildskärm Bärbar dator 1 (Liten bärbar dator) Randordn. 1 Dell AB Dator Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Dell Latitude E5430/14"/4GB/120GB SSD/Intel Celeron dual core 3987 0 8-10 3987 Bildskärm

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

ENG - installation manual - Wireless set-up

ENG - installation manual - Wireless set-up R ENG - installation manual - Wireless set-up DE - Bedienungsanleitung - Drahtlose Einrichtung FR - Manuel d utilisation - Installation sans fil ES - Manual del propietario - Configuración inalámbrica

Läs mer

gps@work ab Välkomna till Jord- och SkogsGIS och gps@work ab 8-9 november 2006

gps@work ab Välkomna till Jord- och SkogsGIS och gps@work ab 8-9 november 2006 gps@work ab Välkomna till Jord- och SkogsGIS och gps@work ab 8-9 november 2006 gps@work ab Aris Kolovos 2005 Magellan 2004 gps@work ab Thales Navigation 2000 Cartesia 1995 AgCom AB Ashtech gps@work ab

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Skolerbjudande från. Ta kontakt med oss på Lenovo! 08-51161000. www.lenovo.com/se

Skolerbjudande från. Ta kontakt med oss på Lenovo! 08-51161000. www.lenovo.com/se Skolerbjudande från Ta kontakt med oss på Lenovo! 08-51161000 www.lenovo.com/se 1 Lenovo ThinkPad R400 14.1 WXGA (1280 x 800) Intel Core 2 Duo processor T6570 (2.1GHz 800MHz 2MBL2) 2 GB PC3-8500 DDR3 SDRAM

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Insticksprogram för webbkamera till SalsaJ. Användarmanual

Insticksprogram för webbkamera till SalsaJ. Användarmanual Insticksprogram för webbkamera till SalsaJ Användarmanual Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Innehåll Innehåll.. 1 Installation. 2 Hur insticksprogrammet används.. 3 1. Att köra insticksprogrammet (plugin)...

Läs mer

Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results. Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete

Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results. Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete Trionas åtagande För tre år sedan gick Triona in som sponsor för Skid-VM, på nivån Official Supplier.

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar,

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar, J a g u a r t i d m ä t n i n g s s y s t e m Jaguar levereras i ett flertal modeller. Varje system kundanpassas efter vad du vill göra. Listan av finesser slår en med häpnad om man jämför med andra system

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Med flera skärmar anslutna till din bärbara eller stationära dator kan du boosta din produktivitet eftersom du får mer arbetsyta att arbeta med.

Med flera skärmar anslutna till din bärbara eller stationära dator kan du boosta din produktivitet eftersom du får mer arbetsyta att arbeta med. Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 2560x1600 och 1080p StarTech ID: USB32DPES Denna smala USB 3.0 till DisplayPort-adapter gör om en USB 3.0-port till en DP-utgång. Adaptern minimerar trassel med

Läs mer

Hur svårt kan det vara att göra en Bilradio?

Hur svårt kan det vara att göra en Bilradio? Hur svårt kan det vara att göra en Bilradio? Mats Gustafsson Infotainment och förarinformation 1 Vad menas med Infotainment? Det som visas och styrs från centerstacksdisplayen Radio, TV Media Telefoni

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Produktinformation. Information. Tillverkare WU262EA+WS231AA. Specifikation. Allmänt. Formfaktor för produkt

Produktinformation. Information. Tillverkare WU262EA+WS231AA. Specifikation. Allmänt. Formfaktor för produkt Produktinformation Information HP Pro 3125 MT - AMD Athlon II X2 250, 320GB 7200 SATA, 1x2GB DDR3, Multicard Rdr DVD +/-RW, Win7 64bit, 1-1-1 + HP x22led - LCDdisplay - TFT - WLED - 21.5" - widescreen

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

{SMÖRPAPPER} Det bästa från Sony har blivit ännu bättre

{SMÖRPAPPER} Det bästa från Sony har blivit ännu bättre Det bästa från Sony har blivit ännu bättre {SMÖRPAPPER} Efter succén med Xperia Z kan vi nu med stolthet presentera efterföljaren Xperia Z1. En smartphone packad med allt det bästa från Sony och faktiskt

Läs mer

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19 Ibas forensics Mobila enheter Torbjörn Lofterud, Computer forensics analyst @ Ibas Kroll Ontrack Torbjorn.Lofterud@ibas.se 2013-02-19 Om Ibas Grundat 1978 Ägare: Kroll Ontrack Affärsområden - Data Recovery

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem Allroom Air One all din musik trådlöst i hela ditt hem magiskt AIRPLAY - Spela din musik i ditt trådlösa nätverk Med Apples AirPlay teknologi kan du spela all din musik trådlöst från Mac eller PC till

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer