Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt)"

Transkript

1 Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt) den 29 januari 2007 John-Erik Haraldsson

2 2 ejakt digitalkamerajakt 1 Allmänt Systemöversikt / definitioner Eventexempel... 5 Planering av jakt, tävlingsjakt, utbildning... 5 Genomgång av jakten Jakten (Nedanstående gäller Central Standard och Pro)... 5 Återsamling Sammanfattade kostnader Fältdel Gevärsteknik... 7 Design av prototypgevär... 7 Tillverkning... 7 Avtryckaren DSS SCCU Skott och GPS kollektor samt kommunikation internt och iptrafik externt... 8 Datorenhet... 8 Integrerad GPS DSS Digitalt siktsystem... 9 Kikare... 9 Kamera... 9 Märk att ombyggnadskostnader av kikaren är en engångskostnad Modifiering av DSS... 9 Strömförsörjning Utveckling fältdel Användargränssnitt Skottögonblicket Kommunikation DCC och SCCU Lagring och bildöverföringar till SCCU Programutveckling Programutveckling SCCU PC. Terminal för mottagning och visualisering Central Databaslagring Kartdata USB minne Basic (teknik) Standard (Teknik och utveckling programvara) Realtidsfunktioner för Standard och Proffesional Trådlös kommunikation (Standard och Pro) Proffesional (teknik) Terminal Server WEB media Utveckling av Internetversion Central Proffesional Användargränssnitt Visualisering (globalt) Bilagor Vapenbestämmelser Förvaring i samband med jakt eller tävling Soft Air Gun Detailed Technical Specifications of HTC X7500 (HTC Athena) C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

3 3 1 Allmänt I undersökningen har stor vikt lagts vid att hitta bra standardiserade lösningar till lågt pris. Därför har också tre nivåer utvärderats för att skapa optioner. Då det gäller fältutrustning finns endast en lösning beskriven. Målet har dock varit att med standardenheter fylla de krav som kan ställas på en prototyp. I rådande stund har jag hittat den mobiltelefon som fyller det krav som ställs för en sådan här applikation. Telefonen lanseras under februari i år. Det innebär att i dagsläget är den relativt dyr som senare kan komma att kunna köpas väsentligt billigare. De centrala delarna blir dimensionerande för de olika nivåerna. Central Basic, är den lägsta nivån som nyttjar USB anslutning för att överföra bilder från SCCU:n. Det kommer att medföra att ingen annan kontakt med jägarna i fält än med mobiltelefon är möjlig. Central Standard, är kompletterad med en realtidsmodul som med utvecklade funktioner kommer att kunna övervaka trafiken till och från centralen. Det utökar utbudet av äventyrsjakter enormt. Basic + Standard kan därför anses som en miniminivå. Central Professional, är det mest sofistikerade systemet för hantering av alla slags typer av upplägg. Det bygger helt och hållet på Internet (www.) vilket gör systemet globalt. All utveckling på webben är kostsam men erbjuder många möjligheter till affärsutveckling både för turistföretaget som driftsleverantörer av e-tjänster. I offerten till undersökning uppgavs att en digitalkikare skulle köpas för undersökningen. Problem med leveranser mellan USA Sverige utan certifikat för import av vapenutrustning har försenat denna del av analys för rapporten. Därför finns vissa antaganden om funktioner och eventuella ombyggnadskostnader för kamerakikaren (DSS). Utifrån de hållna kontakterna med leverantören om förändringar av deras produkt, finns små risker för en fördyrning. Denna skrivning är information för en fullständig projektering och tillverkning av en prototyp av produkten och kringliggande system. Det är inte en offert från involverade företag utan endast en förfrågan. Bedömningen är att genomförandet till utredda kostnader är helt realistiskt. John-Erik Haraldsson C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

4 4 1.1 Systemöversikt / definitioner Fältdel DSS Kikarsikte med digital kamera för markering av skott Digital Sighting System DSS Äventyrs- och Turistevent USB SCCU SCCU Datorenhet för Skott och positionsinsamling samt kommunikation Shots Collection and Communication Unit Central Basic USB Extra strömförsörjning Telecom TRIM Telekom realtidsmodul Telecom WWW Central Pro Option USB Internet Internet www www Server USB Central Standard Option DSS SCCU USB Digital Sighting System. Kikarsikte med digitalkamera Shots Colletion and Communication Unit Datorenhet för skott och positionsinsamling samt kommunikation Universal Serial Bus. Serieanslutning till PC-datorer TRIM Telekom realtidsmodul. Datorenhet + programvara + telefon. Central Basic Central Standard Central Proffesional Enklaste nivån till ett komplett system. Nivå med realtidskommunikation. Högsta nivå med Internetbaserat koncept. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

5 5 1.2 Eventexempel Planering av jakt, tävlingsjakt, utbildning Med tillgång till baskarta och fastighetskartan kan planeringen göras mycket noggrant av ett jaktupplägg, tävling eller annan upplevelse. Närliggande fastighetsägare är lätt att informera genom tydliga kartbilder över planerade aktiviteter och dess geografiska omfattning över olika fastigheter. Färdiga utskrifter kan enkelt skrivas ut till jägarna med karta över aktuellt jaktområde och gränser som inte får överskridas etc. Enkelt att ladda fältenheten (SCCU) med data som jägarna behöver ha till hands för eventuell navigering. Planering av arrangemang för skytte, säkerhet och jaktbestämmelser för övningar inom området Genomgång av jakten. Med tillgång till den planerade jakten i systemet, kommer genomgången att bli proffsig och intressant. Många spännande upplevelser kan komma att förberedas och instrueras. Jakten (Nedanstående gäller Central Standard och Pro) ejägarna går ut. Centraloperatören har kontroll på varje individ. Om någon inte startat enheten syns detta på kartan, varvid centralen kan ringa upp vederbörande och instruera en start. Alla rörelser inom området kan följas. Eventuella överträdelser av gränser eller närheter av varandra kan observeras. Jägaren får syn på ett villebråd, siktar och avlossar ett skott. Om någon sekund finns bilden i SCCU, kanske ett skott till och båda bilderna sänds över till centralen. En bedömning kommer som meddelande på displayen. På det här sättet kan jakten följas och avgöras. Återsamling För aktörerna ordnas genomgång av den utförda jakten med bilder av träffar och positioner från jägarens jakt och de vilt han siktat på och 'avlossat ett skott' mot. Samlade kan aktörerna studera sitt uppträdande och diskutera med experter om förändringar i sitt beteende. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

6 6 1.3 Sammanfattade kostnader Fältdel Pris SKR Enhet Vara Typ exkl. moms Anm Gevärsteknik SCCU DSS Gevärsstomme Vara inkl. ombyggnad kr Soft airgun Inbyggnad strömbrytare material inkl. arbete kr Smartphone HTC Athena Hårdvara kr Smartphone Digitalt kikarsikte Vara kr Standarutförande Ombyggnad kamerasikte Tjänst kr Leverantören (USA) Batteripack Vara kr Kommunikation DSS Utv. Programvara kr Central Basic Summa Lap-top Hårdvara kr Licenser Cartesia Mjukvara kr Solen jakt kartdata kr Tömning redovisning PC-Karta Utv. Programvara kr kr Central Standard TRIM Realtidsenhet Hårdvara kr Realtidsfunktioner Utv. Programvara kr Program i SCCU Utv. Programvara kr Summa kr Cantral Pro Utveckling central Summa Program i central Utv. Programmvara kr Licenser Cartesia 0 kr Under provdrift Provdrift 3 mån kr kr Moms tillkommer på alla angivna priser. Beräknade kostnader för komponenter och utrustning är undersökta under januari Variationer på priser kommer att kunna förekomma vid eventuellt genomförande längre fram. Det är viktigt att klarlägga ett detta dokument inte är en offert utan en kostnadsberäkning. Då det gäller den hårdvara som ingår torde risken vara liten för kostnadsökningar. Timtaxor för ombyggnadsarbeten och utveckling kan däremot höjas. Det nedan beräknade kostnaderna bygger på 500 kr/ tim för ombyggnader och 850 kr/ tim för utveckling. Kostnader för ledning av teamet för produktionen av produkten ej beräknad. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

7 7 2 Fältdel 2.1 Gevärsteknik Design av prototypgevär I prototypen kommer monteringar av tekniska enheter i vissa fall att vara monterat synligt och därmed inte ge en rättvisande estetiskt intryck för en serieproducerad version. Funktionaliteten kommer inte att påverkas av detta. Geväret konstrueras av delar från ett fabriksbyggt vapen. Pluggat repetergevär är det bästa men hanteringen, licensiering och förvaring av dessa vapen är krångligt. Luftgevär är mycket enklare att hantera och förvara, vilket betyder att i första hand baseras beräkningarna av prototypen på ett modifierat licensfritt Air Soft Gun (luftgevär) som så långt det är möjligt liknar ett repetergevär. DSS kan då fästas på befintliga standardfästen i pipan efter ev. tillbyggnad för inpassning i kikarens fäste. Stocken som är planerad att användas från gevärets standardutförande innebär vissa begränsningar för inbyggnad av enheterna som skall monteras. I senare modeller kommer inbyggnader att förändras med då vunnen erfarenhet om dimensioner och volymer. Tillverkning Modifieringen består av inbyggnad av SCCU - enhet i stocken. I den mån enheterna skall och kan döljas och rymmas i stocken kommer det att genomföras. Därför skall stocken ha en relativt stor volym. Här finns möjlighet att spara eller slösa beroende på hur högt kraven ställs på design. Genom forskning på området kan kostnadsexemplet nedan ge ett bra intryck och likna verkliga förhållanden. Exempel FX Cyclone.22 Beräknat pris kr Beräknat pris för ombyggnad kr Avtryckaren DSS Signalkabel mellan avtryckaren och kameran kommer att behöva anslutas. Avtryckaren förses med en mikroströmbrytare som indikerar avfyringen av skottet till kameran i DSS. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

8 8 Beräknat pris 16 tim inkl. material kr 2.2 SCCU Skott och GPS kollektor samt kommunikation internt och iptrafik externt. Datorenhet Kommunikationsenhet, här kallad SCCU, skall ha inbyggd intelligens för att kommunicera med den digitala kameran och via GPRS/3G Internet. SCCU är ett aggregat av en datorenhet med Windows Mobile, Linux eller symbian operativsystem, GPS och utvecklat datorprogram för hanteringen av skott, kommunikation och eventuella händelser i t.ex. olika tävlingstillfällen. Datorenheten är integrerad med mobiltelefonen som har utgångar för USB Host för kommunikationen med digitalkameran. Telefonen skall ha inbyggd GPS för hantering av positioner. Signalen för avfyringen utvinns genom en kontakt i avtryckaren eller genom slagstiftet i gevärets mekanism. Programmet i SCCU identifierar bilden genom att varje sekund kontrollera om en bild har genererats för skottet och bild med tid och position kan överföras till SCCU (datorenheten) för lagring och vidarebehandling. Bilderna sparas även i kamerans minne. Jägaren eller SCCU med automatik, kan sända bilderna till centralen enligt det ingår i jägarens instruktioner. En sådan överföring kan ta relativt lång tid, beroende på bildens (bildernas) upplösning och uppkopplingens överföringshastighet. Tävlingsledningen i centralen kan därefter se träffbild, position och tid på en karta. För prototypen föreslås HTC X7500 (HTC Athena ) (smartphone) som har alla funktioner som nämnts ovan och föreslås som tidigare nämnts om integrerad intelligent enhet SCCU. Läs mer i bil. Integrerad GPS Smartphone HTC Athena (QTECH) enligt ovan har inbyggd 12 kanalig GPS. Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

9 9 2.3 DSS Digitalt siktsystem Kikare Lösningen består av en integrerad kikare och kamera. Efter internationellt eftersök uppfyller ingen av dem helt kravspecifikationen för ändamålet. Den kamerakikare som påträffats som är närmast är Digital Riflescope. (Bil.) Beräknat pris kr Kamera Kameran är således integrerad med kikaren. I standardutförande utlöser rekylen exponering av en bild. I bilden är en markering inlagd som visar en träffpunkt. Den måste modifieras med en sensor för avtryckaren. Exponeringen måste synkroniseras med avtryckaren på geväret. Överföring av bilder till SCCU måste kunna styras med intelligens externt. Märk att ombyggnadskostnader av kikaren är en engångskostnad. Modifiering av DSS Modifieringen är beräknat till kr Strömförsörjning För att sörja för ström till alla enheter planeras ett extra batteri som kan hängas på bältet. Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

10 Utveckling fältdel Användargränssnitt Det flesta funktioner som krävs i fältdelen har lite kommunikation med användaren. I det enklaste fallet kommer ejägaren att helt enkelt slå på enheten och jaga som vanligt. Eventuella skott kommer att lagras med tid och position samt träffbild automatiskt. I de fall kommunikation med centralen inte finns sparas bilderna med attribut lokalt för överföring till centralen vid senare tillfälle (Central Basic). I mera avancerade fall, i tävlingsmoment, kan ejägaren bli meddelad om vilt, pass och tidpunkter och positioner för jakt, informationen sänds i realtid och jakten kontrolleras och styrs från centralen. ejägaren får meddelande om hur jakten framskrider och kan fatta nya beslut om sina insatser (Central Standard). Skottögonblicket Som standard är rekylen signal till att en bild exponeras. Ingen rekyl kommer att orsakas av skottet. För att kunna återge bästa bild av en träff måste exponeringen och avtrycket synkroniseras. I föreslagen lösningen indikerar skottet genom mikroströmbrytaren, se ovan. Kommunikation DCC och SCCU Datorprogrammet kan genom datorns USB-hostanslutning läsa och skriva på kamerans diskminne (minneskort). Utvecklingen består bl.a. av att övervaka ögonblick då en bild tagits. Lagring och bildöverföringar till SCCU Bilder och videos lagras i ett minneskort på kikaren vid skottillfället. Bilderna överförs till SCCU via USB-anslutningen och lagras i SCCU-enhetens minne. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

11 Programutveckling Programutveckling SCCU Programmet i SCCU kommunicerar med kameran i kikaren via USB samt centralen via Internet. Initiera anslutning, övervakar skott, Hämta bild efter skott, lagrar bild lokalt i enheten, sända bilder via USB Beräknat pris kr PC. Terminal för mottagning och visualisering Terminal för eventuell uppkoppling av Internetanslutning samt för desktopprogram för planering och visualisering. Lämplig är en laptop (bärbar). Att notera är att en PC (Laptop) måste ingå även i minimiutförandet om det inte redan finns tillgång till lämplig datorutrustning. Vidare krävs relativt höga prestanda eftersom ett GIS-program skall köras på den.( 2GHz processor, 1 GB RAM ) Beräknat pris ca: kr 3 Central Databaslagring All information om ejakten lagras individuellt och strukturerat i en SQL-databas. Detta kommer att innebära att många typer av rapporter kan genereras. Data som lagras kommer att kunna behandlas historiskt vilket medger erfarenhetsutbyta av tidigare events. Baskarta och andra underlagskartor installeras efter behov. Databasmodell för ändamålet och programvara utvecklas för att administrera modellen och lagra data i den. Detta kan ske i realtid som med efterbearbetning. Varje ejägare har en unik identitet och alla data som relaterar till de ID:et lagras i modellen. Kartdata Sverigekarta. I försöket om 3 mån efter leverans av en eventuell prototyp kan Cartesia bistå med en enkel Sverigekarta. Fastighetskarta (Vissa områden) kan användas för t.ex. planering och utlämnande av information till fastighetsägare om ejakten. Eftersom den typen av kartinformation är dyr förhandlas med återförsäljare om speciella upplägg och avtal. Även i en första test är en sådan karta nödvändig men kan beställas over ett mindre område. Beräknat Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

12 12 USB minne Samma som Central Standard 3.1 Basic (teknik) Centralen består här av en Bärbar Dator (Laptop) med programvara för att tömma SCCU via USB och lagra identitet, positioner och träffbilder i strukturerad form. Operatören kan se vart skotten har "avfyrats" på en karta. Genom att t.ex. klicka på punkterna för skotten visas träffbilden (bilderna). Solenkonceptet som ingår i konceptet är anpassad för de vanligaste kartfunktioner som planering av jakt är nödvändiga som tematisering, utskrifter, editering och lagring av kartdata i valfria skikt. Centralen Basic har ingen annan kommunikation med ejägarna än via USB. Se Terminal för mottagning och visualisering ovan. 3.2 Standard (Teknik och utveckling programvara) Genom att ansluta en realtidsmodul, här kallad TRIM, för kontinuerlig iptrafik mellan ejägarna och centralen tillförs ett mycket stort mervärde. TRIM består av samma enhet som i SCCU, sålunda en mobiltelefon med samma kapacitet. En programvara utvecklas för att hantera mobilitet och information mellan centralen och ejägarna. Realtidsfunktioner för Standard och Proffesional. Initiera iptrafik, sända bild, motta medelanden, sända meddelanden, navigera Beräknat pris kr Trådlös kommunikation (Standard och Pro) Eftersom kommunikationen är IP-buren kan olika operatörer svara för kommunikationen. Kostnaden varierar, men för försöket torde Telia torde ha bästa täckningen just nu. NMT-nätet är under utbyggnad för bredband och telefoni, som kan vara ett alternativ för den här typen av applikationer. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

13 Proffesional (teknik) Centralen består av en driftsenhet, server, programvara, kartdata och ett programsystem. Operatören har tillgång till för ändamålet lämplig digital karta och program för att planera och följa en s.k. ejakt. Informationen är lagrad i databaser för geografisk och alphanumerisk information. Planering och teman för visualisering utförs i desktopnivå eller via Internet. Visualisering och uppföljning av jakt och tävlingar sker via Internet. Realtidsanslutning. Operatören kan på en karta övervaka alla enheter som är påslagna och som finns inom täckningsområdet för mobilt Internet. Jägaren liksom centraloperatören kan sända meddelanden till varandra. Efter ett skottillfälle kan man i centralen få en bild för bedömning av skottet. Informationen lagras i en databas under ett unikt id för jägaren. Olika tematiska visualiseringar geografiskt och rapporter kan sen generas direkt ur databaserna. Terminal Terminal för uppkoppling av Internetanslutning samt för desktopprogram för planering. Lämplig är en laptop (bärbar). Utrustningen är nämnd redan under Basicutförande. Kan egentligen vara vilken terminal som helst som är Internetansluten. Se även under PC. Server Ingår i driftskostnader. WEB media Den här lösningen kan endast drivas som tjänst av någon GIS-leverantör. Driften av ett prototypförsök kan utföras av t.ex. Cartesia med lågt pris under begränsade former. Beräknat pris provdrift 3 mån kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

14 Utveckling av Internetversion Central Proffesional Användargränssnitt Så långt det är möjligt skall färdiga lösningar användas som endast belastas av licenskostnader. Det innebär en anpassning till redan utvecklade gränssnitt är nödvändigt. För den realtidsvisualisering som kan komma ifråga måste dock nyutveckling av programvara utföras. Här kan bara antas en händelse för arr göra en kostnadsberäkning. I de priser som anges har en ungefärlig händelseutveckling och flöde som anges ovan antagits Visualisering (globalt) ejägarna kan spåras och redovisas med sin position på kartan i realtid. Jägarens status kan tematiseras för en snabb överblick av läget. Eventuella skott kan uppmärksammas genom en symbol och text direkt på kartan. Programmet förbereder mottagning av träffbild som sedan visas. Operatören kan se alla eller spåra en speciell jägare. Såväl operatör som åskådare kan följa förloppet i jakten och vara aktiv med meddelande och rådgivning till ejägarna. Beräknat pris för utveckling av Internetversion kr. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

15 15 4 Bilagor 4.1 Vapenbestämmelser Vapen ska förvaras i säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme enligt lagändring den 1 juli Du kan läsa mer om förvaring i 16 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3). vapen som gjorts varaktigt obrukbara, så kallade pluggade vapen, och effektbegränsade vapen, till exempel licensfria luftgevär, får förvaras på annat betryggande sätt, till exempel i låst vapenställ. För förvaring av vapenhandlares och vissa sammanslutningars vapen finns regler i FAP Förvaring i samband med jakt eller tävling Ett vapen som medförs i samband med jakt eller tävling till en plats, exempelvis en jaktstuga eller en skjutbana, där det saknas tillgång till säkerhetsskåp eller motsvarande ska, om det tillfälligt lämnas utan tillsyn, delas och den vitala delen tas med. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och under betryggande lås. Om ett vapen delas och en vital vapendel som man inte behöver ha tillstånd till för innehav medtas, till exempel en framstock till hagelgevär, ska vapnets huvuddel förvaras väl gömd och förses med ett godkänt vapenlås. Ett vapen som inte kan delas ska vara väl gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås. [ ] Soft Air Gun Soft Air Gun är regelmässigt ett luftvapen som betraktas som ett så kallat effektbegränsat vapen. Av 1 kap. 2 tredje stycket vapenförordningen (1996:70) framgår när ett sådant vapen anses ha en begränsad effekt. Tillstånd för innehav av Soft Air Gun, vapenlicens, krävs alltid för den som inte fyllt 18 år. Användning inom planlagt område Tillstånd för skytte med Soft Air Gun krävs, enligt 3 kap. 6 ordningslagen (1993:1617), för den som inte fyllt 18 år för skytte utomhus inom planlagt område. Ett sådant tillstånd utfärdas av polismyndigheten. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

16 16 Även utanför planlagt område krävs, för den som inte fyllt 18 år, ett sådant tillstånd om inte skyttet sker under uppsikt av någon som fyllt 20 år. För skytte med Soft Air Gun utanför planlagt område krävs dessutom att markägaren har gett sitt samtycke. Den som skjuter med Soft Air Gun ansvarar för att inte skada person eller egendom. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

17 17 Parameter Value Magnification: Displayed FOV at 100 yards: Operating Time : Power Source : Exit Pupil Diameter : Eye Relief : Dopter Adjustment : Length: Weight: 2.5' to 16.5' 36.4 feet (2.5'); 5.8 feet (16.5') >4 Hours at 77 F (25 C) 4 AA Lithium Batteries 12 millimeters >60 millimeters +/- 6 diopters inches (without eye guard) 26 ounces Operating Temperature : -4 F to 120 F (-20 C 49 C) Environments: Video Recording Rate : Image compression: Video compression: :Memory: Rainproof, shockproof 15 Hz for 20 seconds at QVGA resolution JPEG DV AVI Type 2 (MJPEG) Secure Digital Card C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

18 18 Detailed Technical Specifications of HTC X7500 (HTC Athena) Brand: Manufacturer: HTC Browse all HTC devices High Tech Computer Browse all devices manufactured by High Tech Computer Project Codename: HTC Athena Browse all devices under HTC Athena codename Release Date: January, 2007 Physical Attributes Dimensions (width x height x depth): Bounding Volume: Mass: 97 x x 20 millimetres 3.8 x 5.2 x 0.8 inches cubecentimetres 345 grams (battery included) Software Environment Embedded Operating System: Operating System Kernel: Windows CE Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) AKU 3.5 Browse all devices running this OS Microprocessor, Chipset CPU: Databus Width: CPU Clock: CPU Core: Instruction Set: Memory, Storage capacity RAM type: ROM capacity: RAM type: RAM capacity: Hard Disk capacity: Graphical subsystem Display Type: Display Color Depth: Display Resolution: Display Diagonal: Marvell PXA310 Browse all devices based on Marvell 32bit 624MHz Intel XScale ARM Flash ROM 128MB Not supported 64MB 8GB color transflective TFT 18bit/pixel ( scales) 640 x 480 ( pixel) 5" (127 millimetres) C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

19 19 Viewable Area: 4" x 3" (101.6 x 76.2 millimetres) Dot Pitch: millimetre/pixel Graphical Controller: ATI Imageon 2282 Audio Subsystem Digital/Analog Converter: Microphone: Speakers: Audio Output: stereo, 16bit audio sampling mono 2 loudspeakers (stereo) 3.5mm Cellular Phone GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM Cellular Networks: 1900MHz, UMTS 850MHz, UMTS 900MHz, UMTS 1900MHz, UMTS 2100MHz Cellular Data Standards: CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA Cellular Antenna: Internal Call Alert: 40-chord melody (polyphonic) Vibrating Alert: Supported Speakerphone : Supported Phone Controller (DSP): Qualcomm MSM 6275 Control Peripherals Positioning Device: Keyboard: Keyboard Backlight: Directional Pad: Jog / Scroll Wheel: Interfaces Expansion Slots: Serial (UART): USB: Infrared Gate: Bluetooth: Wireless LAN (Wi-Fi): Touchscreen Attachable QWERTY-type keyboard, 49 keys Automatic keyboard backlight (upon press of any key) and ambient light intensity sensor 5-way directional block (including action button) Not supported SDIO, minisd RS-232, bit/s Proprietary connector USB 2.0 host/client, 60Mbit/s USB Series Mini-B (mini-usb) connector IrDA 1.2 4Mbit/s (FIR) Bluetooth 2.0, Internal antenna b, e (54Mbit/s) Internal antenna C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

20 20 Multimedia Transmission Analog TV: Analog Radio: Satellite Navigation (GPS) GPS Protocol: Paralell Satellite Channels: GPS antenna: Built-in Digital Camera Main Camera: Autofocus (AF): Optical Zoom: Macro Mode: Built-in Flash: Recordable Image Formats: Camcorder: Recordable Video Formats: Secondary Camera for Video Calling Secondary Camera: Recordable Image Formats: Camcorder: Recordable Video Formats: Power Supply Battery: Battery Capacity: Avarege Current: Estimated Battery Life: Additional Details Additional Features: Related Page: Datasheet Views: Not supported Not supported NMEA 0183 Browse all devices with integrated NMEA 0183 GPS 12 channels Not supported CMOS sensor, 1920x1440 (2.765 million pixels) Not supported 1x Supported Mobile light (LED) JPG, BMP 352x288pixel 3GPP, AVI, MPEG4 CMOS sensor, 640x480 pixel JPG, BMP 640x480pixel 3GPP, AVI, MPEG4 Lithium-ion polymer, removable 2100mAh 175mA 12 hours GPRS Class 10 voice command attachable QWERTY keyboard video out (VGA) times C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

EXAMENSARBETE. Nästa generations handterminal för underhållspersonal

EXAMENSARBETE. Nästa generations handterminal för underhållspersonal EXAMENSARBETE 2006:016 CIV Nästa generations handterminal för underhållspersonal Utveckling av demonstrationsplattform Nila Jannok Carl-Johan Utsi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Datateknik

Läs mer

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 31/3 20 UTMANINGAR FÖR KONTEXTMEDVETNA APPLIKATIONER En studie av moderna bilar som användningsmiljö för kontextmedvetna applikationer

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Övervakning i tele- och datanätverk

Övervakning i tele- och datanätverk Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik Övervakning i tele- och datanätverk Rapporten redogör för problematiken vid övervakning av tjänster i tele- och datanätverk. Syftet

Läs mer

November 1986. Rapport. anvätdninß t (ty. Rapport frän studieresor i Svenge redigerad av Monica Stahl

November 1986. Rapport. anvätdninß t (ty. Rapport frän studieresor i Svenge redigerad av Monica Stahl November 1986 Rapport 25 anvätdninß t (ty Rapport frän studieresor i Svenge redigerad av Monica Stahl ïiïlwftï*!:!*; s- l-vr : :T:-*i mber 1986 Rapport 25 f% te[etelqiil

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

Kandidatuppsats. Datateknik. Implementation av IT-system på mindre företag. Fredrik Sahlén

Kandidatuppsats. Datateknik. Implementation av IT-system på mindre företag. Fredrik Sahlén Kandidatuppsats Datateknik Implementation av IT-system på mindre företag MITTUNIVERSITETET ITM Examinator: Ulf Jennehag, Ulf.Jennehag@miun.se Handledare: Magnus Eriksson, Magnus.Eriksson@miun.se Författare:,

Läs mer

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobiltelefonens funktion för personlig

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport 1999:20 TEKNISK RAPPORT Övertorneås översiktsplan på Internet Christian Lundberg Teknisk rapport Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för Geografisk informationsteknik 1999:20 ISSN: 1402-1536

Läs mer

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P Department of Computer Science and Engineering CHALMERS

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Video on Demand Martin Gustavsson Johnny Renegård Jun 2002 MSI Report 02065 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jonas Söderström. Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik

EXAMENSARBETE. Jonas Söderström. Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik 2000:291 EXAMENSARBETE Realtids-GIS Jonas Söderström Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för Geografisk informationsteknik 2000:291 ISSN:

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Småföretags elektroniska handel över Internet

Småföretags elektroniska handel över Internet HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK Småföretags elektroniska handel över Internet Hur genomförs utvecklingen med ASP för att koppla en befintlig Accessdatabas till Internet?

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Innehåll Precise Biometrics i sammandrag..............3 Bakgrund och motiv........................5 VD har ordet.............................6

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Världens smartaste nyckelskåp

Världens smartaste nyckelskåp Världens smartaste nyckelskåp Det Sverige-baserade ScandinavianSafe AB har haft sitt IQ-Cabinet system i kommersiell drift sedan hösten 2007. Utveckling och introduktion av systemet har gjorts tillsammans

Läs mer

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting RAPPORT 2000:3 Konsumenterna och IT Problem och kunskapsbehov Av Clas Thorén Clas Thorén Consulting Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Uppdraget och dess genomförande 6 3. Konsumentens problem idag 7 3.1

Läs mer