Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt)"

Transkript

1 Produktutveckling och kostnadsberäkning av prototyp och systemupplägg för ejakt (kamerajakt) den 29 januari 2007 John-Erik Haraldsson

2 2 ejakt digitalkamerajakt 1 Allmänt Systemöversikt / definitioner Eventexempel... 5 Planering av jakt, tävlingsjakt, utbildning... 5 Genomgång av jakten Jakten (Nedanstående gäller Central Standard och Pro)... 5 Återsamling Sammanfattade kostnader Fältdel Gevärsteknik... 7 Design av prototypgevär... 7 Tillverkning... 7 Avtryckaren DSS SCCU Skott och GPS kollektor samt kommunikation internt och iptrafik externt... 8 Datorenhet... 8 Integrerad GPS DSS Digitalt siktsystem... 9 Kikare... 9 Kamera... 9 Märk att ombyggnadskostnader av kikaren är en engångskostnad Modifiering av DSS... 9 Strömförsörjning Utveckling fältdel Användargränssnitt Skottögonblicket Kommunikation DCC och SCCU Lagring och bildöverföringar till SCCU Programutveckling Programutveckling SCCU PC. Terminal för mottagning och visualisering Central Databaslagring Kartdata USB minne Basic (teknik) Standard (Teknik och utveckling programvara) Realtidsfunktioner för Standard och Proffesional Trådlös kommunikation (Standard och Pro) Proffesional (teknik) Terminal Server WEB media Utveckling av Internetversion Central Proffesional Användargränssnitt Visualisering (globalt) Bilagor Vapenbestämmelser Förvaring i samband med jakt eller tävling Soft Air Gun Detailed Technical Specifications of HTC X7500 (HTC Athena) C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

3 3 1 Allmänt I undersökningen har stor vikt lagts vid att hitta bra standardiserade lösningar till lågt pris. Därför har också tre nivåer utvärderats för att skapa optioner. Då det gäller fältutrustning finns endast en lösning beskriven. Målet har dock varit att med standardenheter fylla de krav som kan ställas på en prototyp. I rådande stund har jag hittat den mobiltelefon som fyller det krav som ställs för en sådan här applikation. Telefonen lanseras under februari i år. Det innebär att i dagsläget är den relativt dyr som senare kan komma att kunna köpas väsentligt billigare. De centrala delarna blir dimensionerande för de olika nivåerna. Central Basic, är den lägsta nivån som nyttjar USB anslutning för att överföra bilder från SCCU:n. Det kommer att medföra att ingen annan kontakt med jägarna i fält än med mobiltelefon är möjlig. Central Standard, är kompletterad med en realtidsmodul som med utvecklade funktioner kommer att kunna övervaka trafiken till och från centralen. Det utökar utbudet av äventyrsjakter enormt. Basic + Standard kan därför anses som en miniminivå. Central Professional, är det mest sofistikerade systemet för hantering av alla slags typer av upplägg. Det bygger helt och hållet på Internet (www.) vilket gör systemet globalt. All utveckling på webben är kostsam men erbjuder många möjligheter till affärsutveckling både för turistföretaget som driftsleverantörer av e-tjänster. I offerten till undersökning uppgavs att en digitalkikare skulle köpas för undersökningen. Problem med leveranser mellan USA Sverige utan certifikat för import av vapenutrustning har försenat denna del av analys för rapporten. Därför finns vissa antaganden om funktioner och eventuella ombyggnadskostnader för kamerakikaren (DSS). Utifrån de hållna kontakterna med leverantören om förändringar av deras produkt, finns små risker för en fördyrning. Denna skrivning är information för en fullständig projektering och tillverkning av en prototyp av produkten och kringliggande system. Det är inte en offert från involverade företag utan endast en förfrågan. Bedömningen är att genomförandet till utredda kostnader är helt realistiskt. John-Erik Haraldsson C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

4 4 1.1 Systemöversikt / definitioner Fältdel DSS Kikarsikte med digital kamera för markering av skott Digital Sighting System DSS Äventyrs- och Turistevent USB SCCU SCCU Datorenhet för Skott och positionsinsamling samt kommunikation Shots Collection and Communication Unit Central Basic USB Extra strömförsörjning Telecom TRIM Telekom realtidsmodul Telecom WWW Central Pro Option USB Internet Internet www www Server USB Central Standard Option DSS SCCU USB Digital Sighting System. Kikarsikte med digitalkamera Shots Colletion and Communication Unit Datorenhet för skott och positionsinsamling samt kommunikation Universal Serial Bus. Serieanslutning till PC-datorer TRIM Telekom realtidsmodul. Datorenhet + programvara + telefon. Central Basic Central Standard Central Proffesional Enklaste nivån till ett komplett system. Nivå med realtidskommunikation. Högsta nivå med Internetbaserat koncept. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

5 5 1.2 Eventexempel Planering av jakt, tävlingsjakt, utbildning Med tillgång till baskarta och fastighetskartan kan planeringen göras mycket noggrant av ett jaktupplägg, tävling eller annan upplevelse. Närliggande fastighetsägare är lätt att informera genom tydliga kartbilder över planerade aktiviteter och dess geografiska omfattning över olika fastigheter. Färdiga utskrifter kan enkelt skrivas ut till jägarna med karta över aktuellt jaktområde och gränser som inte får överskridas etc. Enkelt att ladda fältenheten (SCCU) med data som jägarna behöver ha till hands för eventuell navigering. Planering av arrangemang för skytte, säkerhet och jaktbestämmelser för övningar inom området Genomgång av jakten. Med tillgång till den planerade jakten i systemet, kommer genomgången att bli proffsig och intressant. Många spännande upplevelser kan komma att förberedas och instrueras. Jakten (Nedanstående gäller Central Standard och Pro) ejägarna går ut. Centraloperatören har kontroll på varje individ. Om någon inte startat enheten syns detta på kartan, varvid centralen kan ringa upp vederbörande och instruera en start. Alla rörelser inom området kan följas. Eventuella överträdelser av gränser eller närheter av varandra kan observeras. Jägaren får syn på ett villebråd, siktar och avlossar ett skott. Om någon sekund finns bilden i SCCU, kanske ett skott till och båda bilderna sänds över till centralen. En bedömning kommer som meddelande på displayen. På det här sättet kan jakten följas och avgöras. Återsamling För aktörerna ordnas genomgång av den utförda jakten med bilder av träffar och positioner från jägarens jakt och de vilt han siktat på och 'avlossat ett skott' mot. Samlade kan aktörerna studera sitt uppträdande och diskutera med experter om förändringar i sitt beteende. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

6 6 1.3 Sammanfattade kostnader Fältdel Pris SKR Enhet Vara Typ exkl. moms Anm Gevärsteknik SCCU DSS Gevärsstomme Vara inkl. ombyggnad kr Soft airgun Inbyggnad strömbrytare material inkl. arbete kr Smartphone HTC Athena Hårdvara kr Smartphone Digitalt kikarsikte Vara kr Standarutförande Ombyggnad kamerasikte Tjänst kr Leverantören (USA) Batteripack Vara kr Kommunikation DSS Utv. Programvara kr Central Basic Summa Lap-top Hårdvara kr Licenser Cartesia Mjukvara kr Solen jakt kartdata kr Tömning redovisning PC-Karta Utv. Programvara kr kr Central Standard TRIM Realtidsenhet Hårdvara kr Realtidsfunktioner Utv. Programvara kr Program i SCCU Utv. Programvara kr Summa kr Cantral Pro Utveckling central Summa Program i central Utv. Programmvara kr Licenser Cartesia 0 kr Under provdrift Provdrift 3 mån kr kr Moms tillkommer på alla angivna priser. Beräknade kostnader för komponenter och utrustning är undersökta under januari Variationer på priser kommer att kunna förekomma vid eventuellt genomförande längre fram. Det är viktigt att klarlägga ett detta dokument inte är en offert utan en kostnadsberäkning. Då det gäller den hårdvara som ingår torde risken vara liten för kostnadsökningar. Timtaxor för ombyggnadsarbeten och utveckling kan däremot höjas. Det nedan beräknade kostnaderna bygger på 500 kr/ tim för ombyggnader och 850 kr/ tim för utveckling. Kostnader för ledning av teamet för produktionen av produkten ej beräknad. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

7 7 2 Fältdel 2.1 Gevärsteknik Design av prototypgevär I prototypen kommer monteringar av tekniska enheter i vissa fall att vara monterat synligt och därmed inte ge en rättvisande estetiskt intryck för en serieproducerad version. Funktionaliteten kommer inte att påverkas av detta. Geväret konstrueras av delar från ett fabriksbyggt vapen. Pluggat repetergevär är det bästa men hanteringen, licensiering och förvaring av dessa vapen är krångligt. Luftgevär är mycket enklare att hantera och förvara, vilket betyder att i första hand baseras beräkningarna av prototypen på ett modifierat licensfritt Air Soft Gun (luftgevär) som så långt det är möjligt liknar ett repetergevär. DSS kan då fästas på befintliga standardfästen i pipan efter ev. tillbyggnad för inpassning i kikarens fäste. Stocken som är planerad att användas från gevärets standardutförande innebär vissa begränsningar för inbyggnad av enheterna som skall monteras. I senare modeller kommer inbyggnader att förändras med då vunnen erfarenhet om dimensioner och volymer. Tillverkning Modifieringen består av inbyggnad av SCCU - enhet i stocken. I den mån enheterna skall och kan döljas och rymmas i stocken kommer det att genomföras. Därför skall stocken ha en relativt stor volym. Här finns möjlighet att spara eller slösa beroende på hur högt kraven ställs på design. Genom forskning på området kan kostnadsexemplet nedan ge ett bra intryck och likna verkliga förhållanden. Exempel FX Cyclone.22 Beräknat pris kr Beräknat pris för ombyggnad kr Avtryckaren DSS Signalkabel mellan avtryckaren och kameran kommer att behöva anslutas. Avtryckaren förses med en mikroströmbrytare som indikerar avfyringen av skottet till kameran i DSS. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

8 8 Beräknat pris 16 tim inkl. material kr 2.2 SCCU Skott och GPS kollektor samt kommunikation internt och iptrafik externt. Datorenhet Kommunikationsenhet, här kallad SCCU, skall ha inbyggd intelligens för att kommunicera med den digitala kameran och via GPRS/3G Internet. SCCU är ett aggregat av en datorenhet med Windows Mobile, Linux eller symbian operativsystem, GPS och utvecklat datorprogram för hanteringen av skott, kommunikation och eventuella händelser i t.ex. olika tävlingstillfällen. Datorenheten är integrerad med mobiltelefonen som har utgångar för USB Host för kommunikationen med digitalkameran. Telefonen skall ha inbyggd GPS för hantering av positioner. Signalen för avfyringen utvinns genom en kontakt i avtryckaren eller genom slagstiftet i gevärets mekanism. Programmet i SCCU identifierar bilden genom att varje sekund kontrollera om en bild har genererats för skottet och bild med tid och position kan överföras till SCCU (datorenheten) för lagring och vidarebehandling. Bilderna sparas även i kamerans minne. Jägaren eller SCCU med automatik, kan sända bilderna till centralen enligt det ingår i jägarens instruktioner. En sådan överföring kan ta relativt lång tid, beroende på bildens (bildernas) upplösning och uppkopplingens överföringshastighet. Tävlingsledningen i centralen kan därefter se träffbild, position och tid på en karta. För prototypen föreslås HTC X7500 (HTC Athena ) (smartphone) som har alla funktioner som nämnts ovan och föreslås som tidigare nämnts om integrerad intelligent enhet SCCU. Läs mer i bil. Integrerad GPS Smartphone HTC Athena (QTECH) enligt ovan har inbyggd 12 kanalig GPS. Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

9 9 2.3 DSS Digitalt siktsystem Kikare Lösningen består av en integrerad kikare och kamera. Efter internationellt eftersök uppfyller ingen av dem helt kravspecifikationen för ändamålet. Den kamerakikare som påträffats som är närmast är Digital Riflescope. (Bil.) Beräknat pris kr Kamera Kameran är således integrerad med kikaren. I standardutförande utlöser rekylen exponering av en bild. I bilden är en markering inlagd som visar en träffpunkt. Den måste modifieras med en sensor för avtryckaren. Exponeringen måste synkroniseras med avtryckaren på geväret. Överföring av bilder till SCCU måste kunna styras med intelligens externt. Märk att ombyggnadskostnader av kikaren är en engångskostnad. Modifiering av DSS Modifieringen är beräknat till kr Strömförsörjning För att sörja för ström till alla enheter planeras ett extra batteri som kan hängas på bältet. Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

10 Utveckling fältdel Användargränssnitt Det flesta funktioner som krävs i fältdelen har lite kommunikation med användaren. I det enklaste fallet kommer ejägaren att helt enkelt slå på enheten och jaga som vanligt. Eventuella skott kommer att lagras med tid och position samt träffbild automatiskt. I de fall kommunikation med centralen inte finns sparas bilderna med attribut lokalt för överföring till centralen vid senare tillfälle (Central Basic). I mera avancerade fall, i tävlingsmoment, kan ejägaren bli meddelad om vilt, pass och tidpunkter och positioner för jakt, informationen sänds i realtid och jakten kontrolleras och styrs från centralen. ejägaren får meddelande om hur jakten framskrider och kan fatta nya beslut om sina insatser (Central Standard). Skottögonblicket Som standard är rekylen signal till att en bild exponeras. Ingen rekyl kommer att orsakas av skottet. För att kunna återge bästa bild av en träff måste exponeringen och avtrycket synkroniseras. I föreslagen lösningen indikerar skottet genom mikroströmbrytaren, se ovan. Kommunikation DCC och SCCU Datorprogrammet kan genom datorns USB-hostanslutning läsa och skriva på kamerans diskminne (minneskort). Utvecklingen består bl.a. av att övervaka ögonblick då en bild tagits. Lagring och bildöverföringar till SCCU Bilder och videos lagras i ett minneskort på kikaren vid skottillfället. Bilderna överförs till SCCU via USB-anslutningen och lagras i SCCU-enhetens minne. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

11 Programutveckling Programutveckling SCCU Programmet i SCCU kommunicerar med kameran i kikaren via USB samt centralen via Internet. Initiera anslutning, övervakar skott, Hämta bild efter skott, lagrar bild lokalt i enheten, sända bilder via USB Beräknat pris kr PC. Terminal för mottagning och visualisering Terminal för eventuell uppkoppling av Internetanslutning samt för desktopprogram för planering och visualisering. Lämplig är en laptop (bärbar). Att notera är att en PC (Laptop) måste ingå även i minimiutförandet om det inte redan finns tillgång till lämplig datorutrustning. Vidare krävs relativt höga prestanda eftersom ett GIS-program skall köras på den.( 2GHz processor, 1 GB RAM ) Beräknat pris ca: kr 3 Central Databaslagring All information om ejakten lagras individuellt och strukturerat i en SQL-databas. Detta kommer att innebära att många typer av rapporter kan genereras. Data som lagras kommer att kunna behandlas historiskt vilket medger erfarenhetsutbyta av tidigare events. Baskarta och andra underlagskartor installeras efter behov. Databasmodell för ändamålet och programvara utvecklas för att administrera modellen och lagra data i den. Detta kan ske i realtid som med efterbearbetning. Varje ejägare har en unik identitet och alla data som relaterar till de ID:et lagras i modellen. Kartdata Sverigekarta. I försöket om 3 mån efter leverans av en eventuell prototyp kan Cartesia bistå med en enkel Sverigekarta. Fastighetskarta (Vissa områden) kan användas för t.ex. planering och utlämnande av information till fastighetsägare om ejakten. Eftersom den typen av kartinformation är dyr förhandlas med återförsäljare om speciella upplägg och avtal. Även i en första test är en sådan karta nödvändig men kan beställas over ett mindre område. Beräknat Beräknat pris kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

12 12 USB minne Samma som Central Standard 3.1 Basic (teknik) Centralen består här av en Bärbar Dator (Laptop) med programvara för att tömma SCCU via USB och lagra identitet, positioner och träffbilder i strukturerad form. Operatören kan se vart skotten har "avfyrats" på en karta. Genom att t.ex. klicka på punkterna för skotten visas träffbilden (bilderna). Solenkonceptet som ingår i konceptet är anpassad för de vanligaste kartfunktioner som planering av jakt är nödvändiga som tematisering, utskrifter, editering och lagring av kartdata i valfria skikt. Centralen Basic har ingen annan kommunikation med ejägarna än via USB. Se Terminal för mottagning och visualisering ovan. 3.2 Standard (Teknik och utveckling programvara) Genom att ansluta en realtidsmodul, här kallad TRIM, för kontinuerlig iptrafik mellan ejägarna och centralen tillförs ett mycket stort mervärde. TRIM består av samma enhet som i SCCU, sålunda en mobiltelefon med samma kapacitet. En programvara utvecklas för att hantera mobilitet och information mellan centralen och ejägarna. Realtidsfunktioner för Standard och Proffesional. Initiera iptrafik, sända bild, motta medelanden, sända meddelanden, navigera Beräknat pris kr Trådlös kommunikation (Standard och Pro) Eftersom kommunikationen är IP-buren kan olika operatörer svara för kommunikationen. Kostnaden varierar, men för försöket torde Telia torde ha bästa täckningen just nu. NMT-nätet är under utbyggnad för bredband och telefoni, som kan vara ett alternativ för den här typen av applikationer. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

13 Proffesional (teknik) Centralen består av en driftsenhet, server, programvara, kartdata och ett programsystem. Operatören har tillgång till för ändamålet lämplig digital karta och program för att planera och följa en s.k. ejakt. Informationen är lagrad i databaser för geografisk och alphanumerisk information. Planering och teman för visualisering utförs i desktopnivå eller via Internet. Visualisering och uppföljning av jakt och tävlingar sker via Internet. Realtidsanslutning. Operatören kan på en karta övervaka alla enheter som är påslagna och som finns inom täckningsområdet för mobilt Internet. Jägaren liksom centraloperatören kan sända meddelanden till varandra. Efter ett skottillfälle kan man i centralen få en bild för bedömning av skottet. Informationen lagras i en databas under ett unikt id för jägaren. Olika tematiska visualiseringar geografiskt och rapporter kan sen generas direkt ur databaserna. Terminal Terminal för uppkoppling av Internetanslutning samt för desktopprogram för planering. Lämplig är en laptop (bärbar). Utrustningen är nämnd redan under Basicutförande. Kan egentligen vara vilken terminal som helst som är Internetansluten. Se även under PC. Server Ingår i driftskostnader. WEB media Den här lösningen kan endast drivas som tjänst av någon GIS-leverantör. Driften av ett prototypförsök kan utföras av t.ex. Cartesia med lågt pris under begränsade former. Beräknat pris provdrift 3 mån kr C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

14 Utveckling av Internetversion Central Proffesional Användargränssnitt Så långt det är möjligt skall färdiga lösningar användas som endast belastas av licenskostnader. Det innebär en anpassning till redan utvecklade gränssnitt är nödvändigt. För den realtidsvisualisering som kan komma ifråga måste dock nyutveckling av programvara utföras. Här kan bara antas en händelse för arr göra en kostnadsberäkning. I de priser som anges har en ungefärlig händelseutveckling och flöde som anges ovan antagits Visualisering (globalt) ejägarna kan spåras och redovisas med sin position på kartan i realtid. Jägarens status kan tematiseras för en snabb överblick av läget. Eventuella skott kan uppmärksammas genom en symbol och text direkt på kartan. Programmet förbereder mottagning av träffbild som sedan visas. Operatören kan se alla eller spåra en speciell jägare. Såväl operatör som åskådare kan följa förloppet i jakten och vara aktiv med meddelande och rådgivning till ejägarna. Beräknat pris för utveckling av Internetversion kr. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

15 15 4 Bilagor 4.1 Vapenbestämmelser Vapen ska förvaras i säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme enligt lagändring den 1 juli Du kan läsa mer om förvaring i 16 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3). vapen som gjorts varaktigt obrukbara, så kallade pluggade vapen, och effektbegränsade vapen, till exempel licensfria luftgevär, får förvaras på annat betryggande sätt, till exempel i låst vapenställ. För förvaring av vapenhandlares och vissa sammanslutningars vapen finns regler i FAP Förvaring i samband med jakt eller tävling Ett vapen som medförs i samband med jakt eller tävling till en plats, exempelvis en jaktstuga eller en skjutbana, där det saknas tillgång till säkerhetsskåp eller motsvarande ska, om det tillfälligt lämnas utan tillsyn, delas och den vitala delen tas med. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och under betryggande lås. Om ett vapen delas och en vital vapendel som man inte behöver ha tillstånd till för innehav medtas, till exempel en framstock till hagelgevär, ska vapnets huvuddel förvaras väl gömd och förses med ett godkänt vapenlås. Ett vapen som inte kan delas ska vara väl gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås. [ ] Soft Air Gun Soft Air Gun är regelmässigt ett luftvapen som betraktas som ett så kallat effektbegränsat vapen. Av 1 kap. 2 tredje stycket vapenförordningen (1996:70) framgår när ett sådant vapen anses ha en begränsad effekt. Tillstånd för innehav av Soft Air Gun, vapenlicens, krävs alltid för den som inte fyllt 18 år. Användning inom planlagt område Tillstånd för skytte med Soft Air Gun krävs, enligt 3 kap. 6 ordningslagen (1993:1617), för den som inte fyllt 18 år för skytte utomhus inom planlagt område. Ett sådant tillstånd utfärdas av polismyndigheten. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

16 16 Även utanför planlagt område krävs, för den som inte fyllt 18 år, ett sådant tillstånd om inte skyttet sker under uppsikt av någon som fyllt 20 år. För skytte med Soft Air Gun utanför planlagt område krävs dessutom att markägaren har gett sitt samtycke. Den som skjuter med Soft Air Gun ansvarar för att inte skada person eller egendom. C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

17 17 Parameter Value Magnification: Displayed FOV at 100 yards: Operating Time : Power Source : Exit Pupil Diameter : Eye Relief : Dopter Adjustment : Length: Weight: 2.5' to 16.5' 36.4 feet (2.5'); 5.8 feet (16.5') >4 Hours at 77 F (25 C) 4 AA Lithium Batteries 12 millimeters >60 millimeters +/- 6 diopters inches (without eye guard) 26 ounces Operating Temperature : -4 F to 120 F (-20 C 49 C) Environments: Video Recording Rate : Image compression: Video compression: :Memory: Rainproof, shockproof 15 Hz for 20 seconds at QVGA resolution JPEG DV AVI Type 2 (MJPEG) Secure Digital Card C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

18 18 Detailed Technical Specifications of HTC X7500 (HTC Athena) Brand: Manufacturer: HTC Browse all HTC devices High Tech Computer Browse all devices manufactured by High Tech Computer Project Codename: HTC Athena Browse all devices under HTC Athena codename Release Date: January, 2007 Physical Attributes Dimensions (width x height x depth): Bounding Volume: Mass: 97 x x 20 millimetres 3.8 x 5.2 x 0.8 inches cubecentimetres 345 grams (battery included) Software Environment Embedded Operating System: Operating System Kernel: Windows CE Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) AKU 3.5 Browse all devices running this OS Microprocessor, Chipset CPU: Databus Width: CPU Clock: CPU Core: Instruction Set: Memory, Storage capacity RAM type: ROM capacity: RAM type: RAM capacity: Hard Disk capacity: Graphical subsystem Display Type: Display Color Depth: Display Resolution: Display Diagonal: Marvell PXA310 Browse all devices based on Marvell 32bit 624MHz Intel XScale ARM Flash ROM 128MB Not supported 64MB 8GB color transflective TFT 18bit/pixel ( scales) 640 x 480 ( pixel) 5" (127 millimetres) C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

19 19 Viewable Area: 4" x 3" (101.6 x 76.2 millimetres) Dot Pitch: millimetre/pixel Graphical Controller: ATI Imageon 2282 Audio Subsystem Digital/Analog Converter: Microphone: Speakers: Audio Output: stereo, 16bit audio sampling mono 2 loudspeakers (stereo) 3.5mm Cellular Phone GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM Cellular Networks: 1900MHz, UMTS 850MHz, UMTS 900MHz, UMTS 1900MHz, UMTS 2100MHz Cellular Data Standards: CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA Cellular Antenna: Internal Call Alert: 40-chord melody (polyphonic) Vibrating Alert: Supported Speakerphone : Supported Phone Controller (DSP): Qualcomm MSM 6275 Control Peripherals Positioning Device: Keyboard: Keyboard Backlight: Directional Pad: Jog / Scroll Wheel: Interfaces Expansion Slots: Serial (UART): USB: Infrared Gate: Bluetooth: Wireless LAN (Wi-Fi): Touchscreen Attachable QWERTY-type keyboard, 49 keys Automatic keyboard backlight (upon press of any key) and ambient light intensity sensor 5-way directional block (including action button) Not supported SDIO, minisd RS-232, bit/s Proprietary connector USB 2.0 host/client, 60Mbit/s USB Series Mini-B (mini-usb) connector IrDA 1.2 4Mbit/s (FIR) Bluetooth 2.0, Internal antenna b, e (54Mbit/s) Internal antenna C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

20 20 Multimedia Transmission Analog TV: Analog Radio: Satellite Navigation (GPS) GPS Protocol: Paralell Satellite Channels: GPS antenna: Built-in Digital Camera Main Camera: Autofocus (AF): Optical Zoom: Macro Mode: Built-in Flash: Recordable Image Formats: Camcorder: Recordable Video Formats: Secondary Camera for Video Calling Secondary Camera: Recordable Image Formats: Camcorder: Recordable Video Formats: Power Supply Battery: Battery Capacity: Avarege Current: Estimated Battery Life: Additional Details Additional Features: Related Page: Datasheet Views: Not supported Not supported NMEA 0183 Browse all devices with integrated NMEA 0183 GPS 12 channels Not supported CMOS sensor, 1920x1440 (2.765 million pixels) Not supported 1x Supported Mobile light (LED) JPG, BMP 352x288pixel 3GPP, AVI, MPEG4 CMOS sensor, 640x480 pixel JPG, BMP 640x480pixel 3GPP, AVI, MPEG4 Lithium-ion polymer, removable 2100mAh 175mA 12 hours GPRS Class 10 voice command attachable QWERTY keyboard video out (VGA) times C:\Documents and Settings\jeh\Mina dokument\\lhf\kamerajakt\kamerajakt_förstudie.doc

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K Product ID: USB32HD4K Vill du lägga till 4K Ultra HD-video till ditt datorsystem? Nu kan du njuta av

Läs mer

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port 1920x1200

USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port 1920x1200 USB 3.0 till VGA externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port 1920x1200 Product ID: USB32VGAEH USB32VGAEH adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och VGA gör om en USB 3.0-port till en

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

HTC ONE LANSERAS NU I ETT MINDRE FORMAT SOM HTC ONE MINI

HTC ONE LANSERAS NU I ETT MINDRE FORMAT SOM HTC ONE MINI HTC ONE LANSERAS NU I ETT MINDRE FORMAT SOM HTC ONE MINI De revolutionerande funktionerna HTC BlinkFeed, HTC Zoe och HTC BoomSound kommer, precis som i HTC One, att finnas tillgängliga i HTC: s senaste

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port 1920x1200

USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port 1920x1200 USB 3.0 till DVI externt videokort, multiskärmsadapter med USB-hubb med 1 port Product ID: USB32DVIEH USB32DVIEH adaptern för anslutning mellan USB 3.0 och DVI gör om en tillgänglig USB 3.0-port till en

Läs mer

USB 3.0 till Video-videoadapter - inbyggd installation av drivrutiner x1200

USB 3.0 till Video-videoadapter - inbyggd installation av drivrutiner x1200 USB 3.0 till Video-videoadapter - inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200 Product ID: USB32VGAV Denna USB 3.0 till VGA-videoadapter fungerar som ett externt videokort och låter USB-porten på datorn

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Product ID: USB3SMDOCKHV Med rese-dockningsstationen för bärbara datorer kan du förvandla din bärbara dator eller Ultrabook till

Läs mer

MätKart 12 Luleå. Positionering och GPS utrustningar ProLocate KartSmart. Aris Kolovos

MätKart 12 Luleå. Positionering och GPS utrustningar ProLocate KartSmart. Aris Kolovos MätKart 12 Luleå Positionering och GPS utrustningar ProLocate KartSmart Aris Kolovos Redan de gamla greker tog hjälp av solen på dagen och stjärnorna på natten för att navigera. Navigation Idag tar vi

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Pressrelease. Streama direkt till Blu-ray-spelaren. Ny serie Blu-ray med trådlös uppkoppling

Pressrelease. Streama direkt till Blu-ray-spelaren. Ny serie Blu-ray med trådlös uppkoppling Pressrelease 7 januari 2010 Streama direkt till Blu-ray-spelaren Ny serie Blu-ray med trådlös uppkoppling BDP-S570 Blu-ray 3D -filmer i -kvalitet Inbyggd Wi-Fi Catch up -tv via funktionen BRAVIA Internet

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony

En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony Pressrelease 4 september 2013 En ny standard för bärbara datorer: VAIO Fit multi-flip PC från Sony Kompromisslös, komplett och bärbar dator som enkelt konverteras till tre olika lägen Multi-flip-designen

Läs mer

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Pressrelease 22 februari 2011 Öka produktiviteten med nya VAIO S Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Tunn och lätt med ny design för ökad mobilitet Arbeta och spela längre med nytt smart batterikoncept

Läs mer

4K Android-box with Fly

4K Android-box with Fly Allmän information Anslut 4K Android boxen för strömning till din tv och strömma filmer, uppdatera Facebook, visa bilder eller planera en spelkväll med vänner på din tv-skärm. Den extremt mångsidiga boxen

Läs mer

VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet

VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet Pressrelease 4 september 2013 VAIO Tap 11 är världens tunnaste Windows tablet PC med Intel Core -processor Dator och surfplatta i ett för både föreläsningssalen och vardagsrummet Touch-skärm och trådlöst

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

Material package Huawei Ascend Mate7

Material package Huawei Ascend Mate7 Huawei Ascend Mate 7 är en tunn och lätt smartphone gjord i metall. Med sin 6tums stora skärm ger den dig en visuell upplevelse samtidigt som den är behändig att ta med sig. En super 8-core processor kombinerat

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac. Produktguide. konsument

Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac. Produktguide. konsument Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac Produktguide konsument Optiska möss Precision och design som håller länge Optical Mouse Blue Optisk mus i läcker färgsättning. 2 programmerbara knappar och

Läs mer

USB 3.0 till HDMI extern grafikadapter för flera skärmar med USB-hubb med 3 portar HDMI och USB 3.0-mini-dockningsstation 1920x1200/1080p

USB 3.0 till HDMI extern grafikadapter för flera skärmar med USB-hubb med 3 portar HDMI och USB 3.0-mini-dockningsstation 1920x1200/1080p USB 3.0 till HDMI extern grafikadapter för flera skärmar med USB-hubb med 3 portar HDMI och USB 3.0-mini-dockningsstation 1920x1200/1080p Product ID: USB32HDEH3 USB32HDEH3 USB 3.0 till HDMI-adaptern gör

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Nya Reader från Sony med inbyggt skärmskydd och förbättrad läsupplevelse

Nya Reader från Sony med inbyggt skärmskydd och förbättrad läsupplevelse Pressrelease 4 september 2013 Samma läsupplevelse som en traditionell bok Nya Reader från Sony med inbyggt skärmskydd och förbättrad läsupplevelse Tunn och lätt Reader med inbyggt skärmskydd En bättre

Läs mer

HÄR ÄR HUNDEN! Med Followit Hunter behöver du inte längre leta

HÄR ÄR HUNDEN! Med Followit Hunter behöver du inte längre leta HÄR ÄR HUNDEN! Med Followit Hunter behöver du inte längre leta Nu slipper du tveka Med Followit Hunter har du alltid kontroll över var din hund befinner sig. Tack vare den unika kombinationen av GPS/GSM-teknik

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling

Förfrågan vid direktupphandling Förfrågan vid direktupphandling Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på kameror för inventering och övervakning av rovdjur. Upphandlingen är en direktupphandling där

Läs mer

TJÄNSTEKATALOG IT-ARBETSPLATS. NACKA KOMMUN IT-arbetsplats relaterad utrustning

TJÄNSTEKATALOG IT-ARBETSPLATS. NACKA KOMMUN IT-arbetsplats relaterad utrustning TJÄNSTEKATALOG IT-ARBETSPLATS NACKA KOMMUN IT-arbetsplats relaterad utrustning 2013-12-13 Observera att läsplatta inte ger tillgång till Nackas program, verksamhetssystem, utskriftstjänst eller lagringsytor.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv Macab HD-EASY Installation drivrutiner och program USB-mottagare för digital-tv Macab HD-Easy Är en USB-mottagare för digital-tv i marknätet (DVB-T). Plugga in i din PC eller Laptop och du har digital-tv

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Flerprogramskörning i Ultra HD

Flerprogramskörning i Ultra HD USB 3.0 till 4K DisplayPort-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K StarTech ID: USB32DP4K Vill du lägga till 4K Ultra HD-video till ditt datorsystem? Nu kan du njuta

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Order skickar Ni som vanligt till: itorder@telia.com Ni får från oss ett ordererkännande

Order skickar Ni som vanligt till: itorder@telia.com Ni får från oss ett ordererkännande Villkor avseende produkter i detta utskick: Samtliga prisuppgifter är exkl. moms Vi reserverar oss för att en produkt kan ta slut Frakt: tillkommer om EJ annat är överenskommet Betalningsvillkor: Era sedvanliga

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Överlägsna prestanda på resande fot. Ultrabärbar dator med kraftfull processor och inbyggd VAIO Everywair

Överlägsna prestanda på resande fot. Ultrabärbar dator med kraftfull processor och inbyggd VAIO Everywair VGN-Z31WN/B Överlägsna prestanda på resande fot Ultrabärbar dator med kraftfull processor och inbyggd VAIO Everywair VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaio.eu/ VAIO Europe - officiell webbplats

Läs mer

Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter x1152 och 1080p

Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter x1152 och 1080p Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 2048x1152 och 1080p Product ID: USB32DPES Denna smala USB 3.0 till DisplayPort-adapter gör om en USB 3.0-port till en DP-utgång. Adaptern minimerar trassel med en

Läs mer

Leddura Serier. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 84 inch UHD. Smart innovation! När toppmodern innovation är ledande.

Leddura Serier. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 84 inch UHD. Smart innovation! När toppmodern innovation är ledande. Laser Lexinus Mensa Leddura Serier När toppmodern innovation är ledande. Den professionella touch skärmen för interaktivitet. Upplev ökad produktivitet, förbättrat samspel och effektiva övningsmöjligheter.

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

Cirkaprislista Prislistan gäller från 2007-02-14

Cirkaprislista Prislistan gäller från 2007-02-14 Aspire Media Center for Living Room Aspire Media Center for Living Room Aspire idea 510: Bringing Home an even better idea The latest generation of the award winning idea with significant CPU and 10x graphic

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval)

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval) 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara dator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse. Vi är stolta

Läs mer

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Vektorkartor för mobila terminaler

Vektorkartor för mobila terminaler Vektorkartor för mobila terminaler Magnus Janlert 3 juni 2004 Introduktion Externt examensarbete, utfört VT2003 Visualiseringscentrum, c:a tio anställda, en del av Lantmäteriet Handledare: Jerry Eriksson

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

LIFEBOOK T4410 Twist to Touch

LIFEBOOK T4410 Twist to Touch Twist to Touch Utgåva November 2009 erbjuder alla fördelar med en ultraportabel konverterbar tablet PC med multitouch funktion. Bläddra igenom dokument, zooma in i bilder eller flytta filer och mappar

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1. UFV 2013/907 Mobila enheter Regler och rekommendationer Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.0 UPPSALA UNIVERSITET Regler och rekommendationer Mobila

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Pressrelease. Maxa resan med Sony

Pressrelease. Maxa resan med Sony Pressrelease 24 april 2013 Maxa resan med Sony Kompakt med kraftfull 30x optisk zoom Inbyggd WiFi för smidig delning i sociala medier Tillbehörssko och EV-väljare för den erfarne Enastående videokvalitet

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL

SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN INNEHÅLL SYSTEMKRAV OCH RIKTLINJER FÖR VERKSTADEN FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 HUR DU ANSLUTER VDS-PROTOKOLLBASERADE FORDON TILL VIDA... 4 3 VIDA-KRAV... 5 3.1 Rekommenderade specifikationer

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

4K DVB-T2 / DVB-S2 Android-box with Fly Mouse

4K DVB-T2 / DVB-S2 Android-box with Fly Mouse Allmän information Anslut DVB-T2/S2 4K Android-boxen för strömning till din tv och strömma filmer, uppdatera Facebook, visa bilder eller planera en spelkväll med vänner på din tv-skärm. Den extremt mångsidiga

Läs mer

Fleet Management - Smart, säkert och enkelt

Fleet Management - Smart, säkert och enkelt Fleet Management - Smart, säkert och enkelt Automile är en elektronisk körjournal med alla de funktioner som krävs för för att hantera alla företagets bilar, oavsett om det är en tjänstebil eller servicebil.

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Installationsmanual DLD Wide Range (GPRS) www.vdo.se. Remote Download Device (DLD) gör överföringar av färdskrivardata kostnadseffektiv 2012-01-11

Installationsmanual DLD Wide Range (GPRS) www.vdo.se. Remote Download Device (DLD) gör överföringar av färdskrivardata kostnadseffektiv 2012-01-11 Installationsmanual DLD Wide Range (GPRS) Remote Download Device (DLD) gör överföringar av färdskrivardata kostnadseffektiv och enkel. www.vdo.se Installation av DLD Wide range (GPRS) DTCO DLD Den nya

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV.

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV. XUMO Trådlös PIR Manual SV. Innehåll 1 Beskrivning delar 1.1 Framsida 1.2 Undersida 1.3 Batterihållare 1.4 Väggfäste 1.5 Bordsställ 2 Hårdvaruinstallation 2.1 Sätt in batterier 2.2 Ström 3 Inställning

Läs mer

Dina datorproffs i Upplands Väsby. Vi har hjälpt privatpersoner och företag med datorer och IT sedan 1997

Dina datorproffs i Upplands Väsby. Vi har hjälpt privatpersoner och företag med datorer och IT sedan 1997 Huvudmeny Nyhet! Bläck och toner till alla skrivare. Använd vår superenkla guide för att hitta rätt! Klicka här! Inkl. moms Exkl. moms Produkten kan inte hittas Dina datorproffs i Upplands Väsby Vi har

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA PC-rådgivning Mališa Kukulović Malisa.Kukulovic@ldc.lu.se PC-rådgivning AGENDA Windows Program Tips & Trix Hårdvara: Laptop, Mobiltelefoner Nyheter 2 Windows Mainstream support för Windows XP Professional

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Dina datorproffs i Upplands Väsby. Vi har hjälpt privatpersoner och företag med datorer och IT sedan 1997

Dina datorproffs i Upplands Väsby. Vi har hjälpt privatpersoner och företag med datorer och IT sedan 1997 Huvudmeny Nyhet! Bläck och toner till alla skrivare. Använd vår superenkla guide för att hitta rätt! Klicka här! Inkl. moms Exkl. moms Produkten kan inte hittas Dina datorproffs i Upplands Väsby Vi har

Läs mer

Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M

Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M Product ID: ICUSBANDR232 Micro USB till seriell kabeladaptern för Android konverterar micro USB-porten på din bärbara Androidenhet

Läs mer

- Produkter för jakthundar -

- Produkter för jakthundar - - Produkter för jakthundar - 2 MOBILAPPLIKATIONEN Ultrapoint PRO Mobilapplikationen för jägare Ultrapoint PRO applikation är det perfekta valet för jägare som värderar ett enkelt och smidigt användargränssnitt

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

Dina datorproffs i Upplands Väsby. Vi har hjälpt privatpersoner och företag med datorer och IT sedan 1997

Dina datorproffs i Upplands Väsby. Vi har hjälpt privatpersoner och företag med datorer och IT sedan 1997 Huvudmeny Nyhet! Bläck och toner till alla skrivare. Använd vår superenkla guide för att hitta rätt! Klicka här! Inkl. moms Exkl. moms Produkten kan inte hittas Dina datorproffs i Upplands Väsby Vi har

Läs mer