E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI"

Transkript

1 E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin

2 ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde med mer än tjugofem års erfrenhet v tt lös mätproblem åt industrin som grund. Det är tillräckligt lång tid för tt förstå problemtiken ute i verkligheten. Smtidigt är vi ung nog tt se på möjligheter och lösningr med ny ögon. Med full kontroll från idé till färdig produkt och ett när smrbete med vår nvändre skpr vi nvändrvänlig mätsystem. ANVÄNDARE VÄRLDEN ÖVER Esy-Lser mätsystem erbjuds v lokl återförsäljre i mer än 70 länder, men nvändrn återfinns i långt fler länder. Inom vindkrftsindustrin nvänds Esy-Lser dgligen v företg som Vests, Suzlon, Gmes, DeWind m.fl. För dem är proffsverktyg och bäst support v störst vikt, och säkert även för dig. För din enkelhet finns service och reprtionscenter runt om i världen. Du kn lltid lit på tt vi ger dig snbbste och bäst support. STORA ESPARINGAR Mätsystemen från Esy-Lser är mycket flexibl redn i stndrdutförnde. Med smrt tillbehör kn du sedn npss dem efter just din behov, nu och i frmtiden, llt eftersom din mätbehov förändrs. Det är kostndseffektivt. Genom tt du mäter snbbre och med större tillförlitlighet ökr din produktionskpcitet. Esy-Lser hjälper dig tt snbbt och enkelt åtgärd fel i produktionen. Allt dett kn spr stor pengr, till och med så tt din investering är återbetld inom någr månder. ERGONOMISK DESIGN För tt du som nvändre sk kunn fokuser på rbetsuppgiften är det viktigt tt verktygen är ergonomisk. Avläsningsenheten hr stor knppr med br vstånd emelln och som ger tydlig feedbck vid tryck. Med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. ANALYS AV MÄTRESULTAT PÅ PLATS Med Esy-Lser Flnge system blir du mycket effektiv i ditt dglig rbete. Du kn direkt efter vslutd mätning se resulttet som en 3D-bild i vläsningsenheten. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre. LÅNGSIKTIGHET/UTHÅLLIGHET Vår filosofi är tt produktern vi utvecklr inte br sk h lång driftstider, utn även en lång livscykel. Vi designr vår produkter för tt vr robust, med så få smådetljer som möjligt. Mätsystemen från Esy-Lser klrr omild behndling och fungerr utn problem även i de tuffste v miljöer. Esy-Lser är ett tryggt vl i ll lägen. 2 ÅRS GARANTI VÅRA ÄSTA ARGUMENT Lätt tt lär sig och tt nvänd 2 års grnti ger trygghet Snbb service och support Ergonomisk design Låg totlkostnder under produktens hel livscykel, exempelvis service, tillbehör, etc Endurio Power mngement system försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut* Snn 3D: du kn direkt i 3D-bilden utvärder resulttet v mätningen *Finns i vläsningsenhet E-serien.

3 ENKELT OCH EFFEKTIVT ENKEL ATT ANVÄNDA = SNAT OCH RÄTT GJORT Mätning och uppriktning sk vr enkelt! Det är grundfilosofin bkom vår mätsystem. Med enkelhet menr vi fler sker, exempelvis enkelt tt plcer eller monter mätutrustningen på mätobjektet, enkelt tt genomför mätningen och enkelt tt förstå mätresulttet. Enkelt tt nvänd=snbbt och rätt gjort! Esy-Lser Flnge system är mycket enkelt tt nvänd och hr mång tidsbesprnde funktioner som gör tt du kn mät ännu fler flänsr under en rbetsdg. C A A C Lsersändre Esy-Lser D23 plcers direkt på flänsen. Den hr ett motorisert roternde huvud som skpr ett kontinuerligt lserpln över hel mätobjektet, utn skymd sektorer. Detektorn Esy-Lser E5 plcers på mätpunkten. Genom tt lserstrålen roterr konstnt är det br tt flytt detektorn till vrje mätpunkt och registrer mätvärdet. Ingen tidsödnde ompekning v lserstrålen behövs lltså. När ll mätpunkter är registrerde kn du direkt i vläsningsenheten utvärder resulttet. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre.

4 PLANHET PÅ FLÄNSAR FÖR ALLA TYPER AV FLÄNSAR Esy-Lser Flnge systems kn nvänds på ll storlekr v flänsr, ovsett dimeter. Du kn mät 1 till 5 cirklr, exempelvis inner-, mitt- och yttercirkel, för tt på så sätt se flänsens lutning. Vrje cirkel kn h mätpunkter. Progrmmet guidr dig grfiskt steg-för-steg genom hel mätningen, vilket snbbr upp mätprocessen. Lsersändren plcers direkt på flänsen med mgneter. Detektorn på mgnetfot flytts till de punkter som sk mäts. Ange ntlet mätpunkter och dimetern. Du kn mät 1 till 5 cirklr med mätpunkter. Du kn välj mätriktning och vr på flänsen du strtr mätningen. Den punkt som sk mäts mrkers i bilden. Du ser även på skärmbilden så tt lserstrålen träffr detektorn. UTVÄRDERA DIREKT PÅ PLATS När mätningen v flänsen är vklrd återstår givetvis tt tolk siffrorn. Med Esy-Lser Flnge systems är det mycket enkelt. Du gör det dessutom direkt på plts, utn tt behöv gå till en PC med seprt nlysprogrm. Dett sprr givetvis en mss tid. Tid som du istället kn nvänd till tt mät fler flänsr. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Resulttet viss grfiskt i snn 3D. Exempel på est fit Digrm med Min. och Mx. värden Med tre referenspunkter Digrm för flänsens lutning

5 PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR Med Esy-Lser mäter och kontrollerr du även flänsrns inbördes prllellitet. Dett går tt gör på någr olik sätt, till exempel som beskrivs till höger med system E910. Då behövs utöver stndrdutrustningen även två sttiv och ett vinkelprism. Lsersändren (D22) plcers på tripod vid en flänsen. Ett vinkelprism (D46) plcers på en tripod vid ndr flänsen. Detektorn plcers sedn efterhnd på givn mätpunkter på de båd flänsrn. Progrmmet guidr dig steg-för-steg. Resulttet visr tydligt eventuellt prllellitetsfel melln de båd flänsrn. Oprllell flänsr

6 FLER MÖJLIGHETER plnhet på vingflänsr För kontroll v vingflänsr erbjuder vi speciell tillbehörsfixturer. eroende på flänsrns konstruktion, om de till exempel är icke-mgnetisk, hr fixturern olik design. Rådfråg oss gärn om specillösningr till just din design. plnhet på hubflänsr Flänsrn på hubben kontrollerr du på smm sätt som tornflänsrn. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system. plnhet på fundment En grundförutsättning för tt mskinern sk rbet under rätt förhållnden är tt fundmentet de står på är plnt. Med Esy-Lser kn du kontroller dett också. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system.

7 DOKUMENTATION Skp dokumenttion efter din behov Ditt företgs logo Mätuppgifter 2D-grf mätvärden 2D-grf lutning SKAPA EN PDF-RAPPORT DIREKT Direkt i mätsystemets vläsningsenhet kn du generer en pdf-rpport med grfer och mätdt. All uppgifter om mätobjektet dokumenters, och du kn lägg in ditt företgs logotype och dressuppgifter om du vill. 3D-bild Mätsttistik List med mätvärde Polärdigrm 3D-bild easylink I mätsystemet ingår utn extr kostnd EsyLink dtbsprogrm för Windows. I dett kn du förutom tt sml ll din mätningr på en och smm plts även gör mer vncerde beräkningr, lägg till bilder, exporter till Excel dokument m.m. List med mätvärde spr på US-Minne Du kn snbbt spr ner önskde mätningr till ditt US-minne. Tg med det till din dtor för tt skriv ut rpporter smtidigt som du lämnr mätsystemet kvr på plts så tt mätningrn kn fortsätt. spr i det inbyggd minnet Du kn självklrt spr ll mätningr i vläsningsenhetens intern minne. Du kn sedn öppn en gmml mätning och mät om br de punkter du justert, eller utgå ifrån vid en ny mätning och på så vis slipp tt mt in viss nödvändig mått som dimeter, ntl mätpunkter etc. nslut till din dtor Avläsningsenheten nsluts till dtorn vi US-porten. Den dyker sedn upp på skrivbordet som en Mss Storge Device som du enkelt kn överför filer till och från. STRECKKODSLÄSARE Streckkodsläsren nvänds för tt utomtiskt mt in ll dt om mätobjektet innn mätningen, vilket kn spr tid och minsk felrisken för dett moment.

8 MÄTSYSTEMETS DELAR A d C A. Dubbl Enter-knppr, för både vänster och högerhänt. Stor färgskärm för enkel vläsning C. Riktig knppr för tydlig feedbck e D. Tunn profil ger perfekt grepp för händern E. Det integrerde btterifckets design ger rätt vinkel på bildskärmen när vläsningsenheten ligger ner F. tterifck G. Fäste för xelrem H. Anslutning för lddre I. Nätverksnslutning J. Expnsionsport K. US A L. US M. Esy-Lser mätutrustning H I f J K L M g AVLÄSNINGSENHET Med den ny vläsningsenheten för E-serien kn du jobb effektivre och i längre pss än någonsin tck vre fler innovtiv lösningr. Den är även ergonomiskt designd med greppvänligt gummiöverdrg och mycket robust i sin konstruktion. TAPPA ALDRIG KRAFTEN! Esy-Lser E900-serien är utrustd med vårt Endurio Power mngement system. Dett försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut. Om det intern btteriets lddnivå börjr bli låg sätter du br i btterier i det integrerde btterifcket och fortsätter mät som om ingenting hänt. Du behöver lltså inte let red på ett nätuttg, och du behöver inte vänt ett pr timmr på tt enheten sk ldds upp igen innn du kn återuppt rbetet. Är det inte så det lltid borde h vrit? Det unik Endurio -systemet kontrollerr också ll elektronik så tt enheten förbrukr så lite ström som möjligt i vrje läge. PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Du kn skp en nvändrprofil där du sprr din personlig inställningr. Du kn också h olik inställningr för olik typer v mätningr. Eller vd du nu önskr. Det snbbr upp rbetet! SPRÅKVAL Du kn välj vilket språk som sk viss. Till en börjn kn du välj melln engelsk, tysk, frnsk, spnsk, finsk, rysk, kinesisk och svensk. Fler språk kommer efterhnd. UPPGRADERING Om du i frmtiden vill utök funktionliteten kn progrmvrn i vläsningsenheten uppgrders vi internet eller genom tt koppl in ett US-minne med den ny progrmvrn. VALUES PROGRAM All vår mätsystem hr det mycket nvändbr Vlues-progrmmet. Med det kn du mät i princip vilken typ v geometri som helst, exempelvis rkhet och rätvinklighet. Mång Esy-Lser -ägre nvänder därför mätsystemet på mång fler pltser i sin verksmheten än de tänkte från börjn! Vlues-progrm Klkyltor INYGGDA HJÄLPFUNKTIONER Vi hr byggt in en klkyltor och konverteringsverktyg för längdenheter i vläsningsenheten. ERGONOMISK Avläsningsenheten hr en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den hr stor knppr med br vstånd emelln för fingrrn och som ger tydlig feedbck vid tryck. Dessutom, med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. N N. Dmm- och stänkskydd för kontkter som inte nvänds under mätrbetet O. Robust, gummiklädd design O

9 A C A. Kontkter med krftig skydd. Roterbrt huvud C. Mgnetfot D. PSD (2-xlig) d DETEKTOR Detektor E5 kn rbet ihop med både stillstående och roternde lser (se nedn) tck vre vår Dul Detection Technology. Anslut till vläsningsenheten med kbel eller trådlös nslutning (tillbehör). Mgnetfoten hr roterbrt huvud för tt rikt in detektorn mot lsersändren. Denn detektor ingår i system E910 och E915. TRÅDLÖS KommuniKtion Enheten för trådlös kommuniktion klicks enkelt in i en v kontktern på detektorn. Med trådlös uppkoppling till vläsningsenheten rbetr du frire. (Tillbehör) A. Roterbrt huvud med vinkelprism. Tiltbord LASERSÄNDARE D22 Lsersändre D22 kn nvänds för tt mät plnhet, rkhet, rätvinklighet och prllellitet. Lserstrålen kn svep runt 360 med ett mätvstånd på upp till 40 meter [130 ] i rdie. Lserstrålen kn vinkls v 90 till svepet, inom 0,01mm/m [0.5 mils/inch]. Denn sändre ingår i system E Alterntiv 1: lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Alterntiv 2: lserstrålen vinkls v 90 till svepet. LASERSÄNDARE D23 SPIN Lsersändre D23 hr ett motordrivet, roternde huvud som ger ett 360 lserpln. Mätvstånd upp till 20 meter [65 ] i rdie. Denn sändre ingår i system E915. A. Roternde huvud (motordrivet). Tiltbord Lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Eftersom lserstrålen sveper över ytn behöver du inte rikt in strålen för vrje detektorposition. ekvämt! KRAFTIGA FÄSTMAGNETER åde D22 och D23 lsersändren monters mot flänsen med tre supermgneter. Klrr tt håll sändren säkert även vertiklt. SÄKERHETSAND Säkerhetsbndet är ett br skydd vid oförutsedd händelser som tt någon stöter till lsersändren. Enkel tt fäst genom exempelvis ett bulthål. A. Supermgneter. Säkerhetsbnd

10 UTYGGARHET VINKELPRISMA Vinkelprismt D46 nvänds vid prllellitetsmätning v flänsrn. Det vvinklr lserstrålen 90. b A. Vinkelprism, roterbrt 360. Skjutbr släde b A. Med det roterbr vinkelprismt når du detektorn vr som helst på flänsen.. Med slädens hjälp är det enkelt tt snbbt rikt in strålen mot detektorn. STATIV Tripod för nvändning ihop med vinkelprism D46 och lsersändre D22/D23. Tripodens höjd kn vriers melln 500 och 2730 mm. VINGFLÄNSFIXTURER För kontroll v vingflänsrs plnhet hr vi någr olik utförnde på fixturer. Den stor skillnden ligger i om flänsen är mgnetisk eller inte. Kontkt oss för mer informtion.

11 TEKNISKA DATA System Reltive humidity 10 95% Weight (complete system) 12.1 kg Crrying cse WxHxD: 550x450x210 mm Drop tested. Wter nd dust tight. Lser trnsmitter D22 (system E910) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm t perture Working re, rnge 40-metre rdius Type of bttery 1 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 24 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Squreness between lser bems 0.01 mm/m [2 rc sec.] Fltness of sweep 0.02 mm Fine turning 0.1 mm/m [20 rc sec.] 2 x spirit vils for rottion 5 mm/m Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm Weight 2650 g Lser trnsmitter D23 (system E915) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm t perture Working re, rnge 20-metre rdius [65 ] Type of bttery 2 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 15 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Fltness of sweep 0.02 mm Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm Weight 2650 g Detector E5 Type of detector 2 xis PSD 20x20 mm Dul Detection Technology Cn detect both spinning nd sttionry lser bem Resolution mm Mesurement error ± 1% +1 digit Inclinometers 0.1 resolution Therml sensors ± 1 C ccurcy Environmentl protection IP Clss 66 nd 67 Operting temperture C Internl bttery Li Po Housing mteril Anodized luminium Dimensions WxHxD: 60x60x42 mm Weight 186 g Wireless connection unit (optionl) Wireless communiction Clss I luetooth Wireless Technology Operting temperture C Environmentl protection IP Clss 66 nd 67 Housing mteril AS Dimensions 53x32x24 mm Weight 25 g Cbles Type System cble Extension system cble US cble Mgnet bse with turnble hed (for detector) Holding power 800 N Rods for detector Length With Push/Pull connectors Length 2 m Length 5 m Length 1.8 m 60 mm / 120 mm (extendble) EsyLink dt bse softwre for PC Minimum requirements Windows 95 or lter 256 Mb RAM, 5 Mb free hrd drive spce A complete system contins (*optionl equipment) 1 Lser trnsmitter D22 (only system E910) 1 Lser trnsmitter D23 (only system E915) 1 Detector E5 1 Disply unit 1* luetooth unit 1 Cble 2 m 1 Cble 5 m (extension) 1 Cble support 1 Sfety strp for lser trnsmitter 2 Trgets for rough lignment 1 Mgnet bse with turnble hed 1 Set of rods (6x60 mm, 6x120 mm) 1 Mnul 1 Quick mnul 1 Mesuring tpe 5 m 1 US memory stick 1 US cble 1 ttery chrger ( V AC) 2 tteries Alcline R14 1 Toolbox 1 Clening cloth for optics 1 EsyLink Windows progrm (CD) 1 Crrying cse System Esy-Lser E910 Flnge, Prt No System Esy-Lser E915 Flnge, Prt No Crrying cse (drop tested) Disply unit Mesuring progrms Flnge fltness / Flnge prllelism / Vlues Type of disply/size VGA 5.7 colour Displyed resolution mm Power mngement Endurio system for unbroken power supply Internl bttery (sttionry) Li Ion ttery comprtment For 4 pcs R 14 (C) Operting time Appr. 30 hours (Norml operting cycle) Operting temperture C Connections US A, US, Externl, Esy-Lser units, Network Wireless communiction Clss I luetooth Wireless Technology Storge memory >100,000 mesurements Help functions Clcultor, Unit converter, Instruction films Environmentl protection IP Clss 65 Housing mteril PC/AS + TPE Dimensions WxHxD: 250x175x63 mm Weight (without btteries) 1030 g

12 LÅNG GARANTITID Esy-Lser -systemen är utvecklde med stöd v mer än 25 års erfrenhet v tt lös mät- och uppriktningsproblem åt industrin, världen över. Systemen kommer med en generös 2 ÅRS GARANTI tvåårig grnti. Tillverknings- och kvlitetssystemet är godkänt enligt ISO9001. SNA SERVICE Vid behov v service eller klibrering hnterr vår servicevdelning normlt ett ärende inom fem rbetsdgr. Allt dett gör Esy-Lser till en trygg smrbetsprtner till din verksmhet. Som en extr service tillhndhåller vi även 48-timmrs express-service när olyckn är frmme och det är riktigt bråttom. Kontkt oss för mer informtion om villkor. ALL KOMPETENS I HUSET Vi hnterr hel kedjn från idé till färdig produkt internt. I vår utvecklingsvdelning ingår konstruktörer med specilistkompetens inom meknik, elektronik, optik och progrmmering. SMART KONSTRUKTION Vår utvecklingsvdelning strävr hel tiden efter tt underlätt nvändrens rbete genom innovtiv och smrt lösningr. Som lltid är det smrbetet melln lsersändre, detektor och progrmvr som är nyckeln till en snbb och exkt mätning. Det är här Esy-Lser visr sin styrk. KUNDANPASSAD DESIGN Som komplement till vår redn flexibl stndrdsystem kn vi även specilnpss mätsystem för just din behov, något vi är stolt över tt vr blnd de störst i världen tt erbjud. Med egn CNC-mskiner tillverkr vi snbbt fixturer till just dig. Esy-Lser tillverks v Dmlini A, Åbäcksgtn 6, Mölndl, Sverige Tel +46 (0) , Fx +46 (0) emil: Dmlini A. Vi förbehåller oss rätten till ändringr utn föregående vrning. Esy-Lser är ett v Dmlini A registrert vrumärke. Övrig vrumärken tillhör respektive rättighetsinnehvre. Denn produkt överensstämmer med: SS EN , 21 CFR och Rev4

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E940 KONTROLL OCH UPPRIKTNING AV VERKTYGSMASKINER HÖG PRECISION SNABB UPPSTART

E940 KONTROLL OCH UPPRIKTNING AV VERKTYGSMASKINER HÖG PRECISION SNABB UPPSTART E940 UTYGGRT SN UPPSTRT 2 2 2 3 HÖG PRECISION ÅRS GRNTI KONTROLL OCH UPPRIKTNING V VERKTYGSMSKINER TOTL KONTROLL KVLITET OCH PRECISION För att klara kvalitetskrav och minimera kassationer är kontroll och

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART HÖG PRECISION 3 ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION E970 E975 UTYGGRT SN UPPSTRT 2 2 2 3 HÖG PRECISION ÅRS GRNTI UPPRIKTNING V VLSR Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt ENKEL UPPRIKTNING ENKELT OCH TILLFÖRLITLIGT Med Easy-Laser

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

AXELUPPRIKTNING THE TOTAL ALIGNMENT SOLUTION. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner SNABB UPPSTART 40 MIN.

AXELUPPRIKTNING THE TOTAL ALIGNMENT SOLUTION. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner SNABB UPPSTART 40 MIN. UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING TM THE TOTAL ALIGNMENT SOLUTION AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs Fönsterbnksknler i plst, luminium och plåt tehlit.brp tehlit.bra tehlit.brs Fönsterbänksknler i PVC tehlit.brp En nyhet i modern design BRP fönsterbänksknl är i kombintion v modern design och ett väl beprövt

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

E420 AXELUPPRIKTNING. Trådlöst instegssystem för uppriktning av roterande maskiner INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK STOR FÄRGSKÄRM SNABB UPPSTART

E420 AXELUPPRIKTNING. Trådlöst instegssystem för uppriktning av roterande maskiner INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK STOR FÄRGSKÄRM SNABB UPPSTART E420 INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK SNABB UPPSTART 2 40 MIN. ROTATION STOR ÄRGSKÄRM AXELUPPRIKTNING Trådlöst instegssystem för uppriktning av roterande maskiner EN NY STANDARD! TRÅDLÖS RIHET Easy-Laser E420 sätter

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler i plst, hlogenfri plst, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler PVC, Hlogenfritt, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Tidlös klssisk design BRx knler är i kombintion v tidlös

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner 2 2 UTBYGGBART SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK Kompakta mätenheter! Lätt att montera även där det är ont om utrymme! AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L.

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L. Gejderskydd Gejderskydd Dukmteril Dukmteril Fläns 2 Fläns 1 Stödskenor 2 Slglängd M-L Min-L Miml längd = M-L Miniml längd = Min-L Slglängd = M-L - Min-L = yttre bredd = yttre höjd = veckdjup = Öppning

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Styrning av Dynamiska Fasader

Styrning av Dynamiska Fasader www.somfy.se Somfy utomtik för Styrning v Dynmisk Fsder nimeo : STYRNING AV DYNAMISKA FASADER Det är genom en byggnds ytterväggr som det huvudsklig värmeutbytet melln ute och innemiljön sker. Dett utbyte

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från.

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från. Entré och personlrum Designd receptionsdisk En snygg men smtidigt prisvärd stådisk med r stilitet tck vre ställfötter. Disken finns i två former, L-form smt U-form och går tt få i utförnde jörk, svrt eller

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer