Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)"

Transkript

1 Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1

2 Innehåll 1 Introduktion Service Användningsområde och tekniska data Användningsområde Inställning av svetsparametrar Dimensionsområde på rördelar Tekniska data Lagring av svetsdata Säkerhetsföreskrifter Kontroller och anslutningar Anslutning till strömkälla Val av generator Starta svetsproceduren Förberedelse Automatisk inställning av svetsparametrar (FUSAMATIC) Inställning av svetsparametrar med streckkodspenna Manuell inställning av svetsparametrar Övriga funktioner Funktionsmeny Manuell inskrivning av tecken Ange projektnummer (Jobbnummer) Manuell inställning av rördelskod Justering av displaykontrast Överföring av svetsdata (Memory stick/usb) Programinställningar Svetsarekod Ställ om tid Svetsnummer Väderförhållanden Spårbarhetsfunktioner Felsökning och underhåll Använda och byta ut streckkodspennan Byta ut svetskontakt Startmeddelanden Felmeddelanden Behörighetskod (Instruktörskod) Alfanumerisk kodtabell Varudeklaration

3 1 Introduktion Kära kund, Vi på Ulefos tackar för att Du valt att arbeta med vår elektrosvetsmaskin Polymatic Plus. Denna manual är en sammanfattad översättning av tillverkarens manual. Vill du ha fördjupad information om Polymatic Plus, vänligen läs vidare i tillverkarens engelska manual eller kontakta oss på Ulefos. Denna manual innehåller, förutom handhavandebeskrivning, viktig information beträffande säkerhet och användningsområden. Det är därför viktigt att Du läser igenom denna manual innan Du börjar använda elektrosvetsmaskinen. I händelse av problem vid svetsning, läs lämpligt kapitel i denna manual. Självklart är Du alltid välkommen att ringa oss på Ulefos vid behov av assistans: Ulefos ab Gjutarevägen 7 SE STENKULLEN Tel: Fax: E-post: Tillverkaren behåller rätten att göra tekniska ändringar på elektrosvetsmaskinen, vilket inte direkt är inkluderat i denna instruktionsmanualen. 1.1 Service Vänligen notera att denna elektrosvetsmaskin är en tekniskt avancerad produkt för användning utomhus. Enligt tillämpliga standarder som DVS , BGV A2, ISO och de flesta nationella och internationella standarder, skall denna produkt genomgå periodisk service. Serviceperioden är 12 månader. Om elektrosvetsmaskinen används mycket (svetstid >200 tim/år) bör den genomgå service oftare. Under servicen uppgraderas och kalibreras elektrosvetsmaskinen. Dessutom får Du en 3- månaders funktionsgaranti på den servade produkten. Den återkommande servicen är viktig för Din säkerhet och för elektrosvetsmaskinens tillförlitlighet. Därför måste all service och reparation utföras av en auktoriserad serviceverkstad. 3

4 2 Användningsområde och tekniska data 2.1 Användningsområde Elektrosvetsmaskinen Polymatic Plus skall uteslutande användas för elektrosvetsning av plaströr, tillverkade av PE-HD, PE80, PE100 och PP, med hjälp av elektrosvetsrördelar med en svetsspänning understigande 48V. Elektrosvetsmaskinen Polymatic Plus uppfyller krav enligt standard DVS och ISO , vilka hänvisar till de standarder som anger vilka elektrosvetsrördelar som kan användas. Det är inte tillåtet att använda elektrosvetsmaskinen, till vilka denna manual hänvisar, för användningsområden som inte är angivna ovan. Tillverkaren och Ulefos ansvarar inte för användning av elektrosvetsmaskiner utanför ovanstående användningsområde. 2.2 Inställning av svetsparametrar Elektrosvetsmaskinen Polymatic Plus erbjuder följande metoder för inställning av svetsparametrar: FUSAMATIC Genom att mäta resistensen i anslutningsstiften på elektrosvetsrördelen, ställer Polymatic Plus automatiskt in svetsparametrarna (detta gäller enbart FUSAMATIC-rördelar, t ex Ulefos Plasson). STRECKKOD Streckkoden, som är vidhäftad på, eller bifogad, de flesta elektrosvetsrördelar på marknaden, innehåller alla nödvändiga data för att Polymatic Plus skall kunna utföra själva svetsningen. Efter att ha dragit streckkoden med streckkodspennan, ställer Polymatic Plus automatiskt in svetsparametrarna. Streckkoden innehåller huvudsakligen följande data: Tillverkare, typ, diameter, svetsspänning, svetstid (med ev. temperaturkompensation), resistens och resistenstolerans. MANUELL inmatning av streckkodssiffror Om streckkoden på elektrosvetsrördelen är defekt, är det möjligt att skriva in streckkodssiffrorna (om tillgänglig) manuellt i Polymatic Plus. MANUELL inställning av svetsspänning och tid Om ingen av ovan metoder är användbara, är det möjligt att direkt skriva in svetsspänning och svetstid i Polymatic Plus. 2.3 Dimensionsområde på rördelar För vilket dimensionsområde en elektrosvetsmaskin kan användas beror i huvudsak på elektrosvetsrördelens effektförbrukning. Eftersom elektrosvetsrördelarnas effektförbrukningen är olika för olika tillverkare, är det svårt att exakt uttala sig om detta. Vid gränsfall måste varje enskilt fall kontrolleras separat. För elektrosvetsmaskinen Polymatic Plus gäller följande, under antagande att svetsprocedurerna görs en efter en, d v s elektrosvetsmaskinen får vila under tiden som förberedelser görs för svetsning av nästa elektrosvetsrördel: Användbar på dimension mm utan begränsning. Från dimension 710 mm och högre måste elektrosvetsmaskinen få tillfälle att vila, under en längre tid (ca 45 min) mellan svetsprocedurerna, för att hinna kylas ned (Felmeddelande Maskinen för het ). Före svetsning av dimension 710 mm och högre, kontrollera att elektrosvetsrördelens erforderliga svetsström inte överstiger den maximala utgående strömmen på elektrosvetsmaskinen. Ovan gäller vid en omgivande temperatur på 20 C. 4

5 2.4 Tekniska data Tekniska data ISO klass Polymatic Plus P2 4 U S1 V AK D X Ingående spänning (AC) 1-fas 230 V (185 V-300 V) Ingående ström Ingående frekvens Utgående spänning Max 16 A 50 Hz (40-70 Hz) 8-48 V Utgående ström 80 A (max 110 A) Effekt Arbetstemperatur Skyddsklass Vikt inklusive kablar Elkabel med stickpropp Svetskabel Anslutning till Display Hus (skyddshölje) Mått Övervakningsfunktioner Ingående värden 2800 W (3600 VA) -10 C C IP54 20 kg 4,5 m jordad 5 m (fast anslutning) Stift 4,0 mm 4 x 20 tecken, bakgrundsbelysning Polyeten 450 mm x 400 mm x 320 mm Spänning / Ström / Frekvens Utgående värden Spänning / Resistens / Kontakt / Kortslutning / Strömövervakning Annat Felmeddelande Medföljande delar System / Arbetstemperatur / Service Klartext på display / Akustisk signal Elektrosvetsmaskin, transportlåda 480x440x360 mm, Adapter 4.0/4.7 mm, Svensk manual 5

6 2.5 Lagring av svetsdata Elektrosvetsmaskinen Polymatic Plus har möjlighet att lagra svetsdata på 1000 svetsar inkl spårbarhetskoder för rör och rördelar enligt ISO : Lagring av svetsdata Antal svetsar Gränssnitt Data format Lagrade data Svetsdata Polymatic Plus 1000 st USB (USB-minne) PDF/CSV Spänning / Ström / Nominell och aktuell svetstid / Inställningsmetod svetsparametrar / Resistens / Felmeddelande med 10 spänningström värden Rördelsdata Streckkodsinformation (ISO/TR 13950) / Typ / Dimension / Tillverkare Data elektrosvetsmaskin / Programinställningar Operatörskod Spårbarhetfunktioner Projektnummer (Jobbnummer) Operatörskod Serienummer / Internt maskinnummer / Datum för sista service / Total svetstid Streckkod (ISO ) för operatörsidentifikation och åtkomst till manuell inställning och programinställning Max 40 tecken (alfanumeriska) via streckkod ISO Väderförhållande DVS 2207 / 2208 Streckkod svetsparametrar ISO-TR Spårbarhetskod rördel Spårbarhetskod rör 1 Spårbarhetskod rör 2 Spårbarhetskod 3 / Informationstext Övriga funktioner Utdata Indata projektnummer/urval ISO ISO ISO ISO All data per projektnummer Streckkod, Manuellt, Intern lista på projektnummer vid urval 6

7 3 Säkerhetsföreskrifter Innan Du startar elektrosvetsmaskinen, vänligen läs noga igenom dessa arbetsinstruktioner ocsäkerhetsföreskrifter. Varning! Vid användning av elektriska verktyg bör Du följa nedanstående säkerhetsföreskrifter för att förebygga elektrisk chock, skador eller brand. 1. Håll ordning på arbetsplatsen! Oordning ökar riskerna. 2. Ta hänsyn till påverkan från omgivningen! Utsätt inte elektriska verktyg för regn. Använd inte elektriska verktyg i våt eller fuktig miljö eller i närheten av explosiva vätskor eller gaser. 3. Skydda Dig själv från elektrisk chock! Undvik kroppskontakt med jordade komponenter ( t ex element, metallrör) eller strömförande kablar. Bär inte elektriska verktyg med fingret på strömbrytaren. Dra ut stickkontakten när Du inte använder verktyget eller när Du ändrar adapterar eller tillbehör. 4. Håll obehöriga och barn borta! Tillåt inte andra personer att röra vid det elektriska verktyget eller kablar håll dem borta från Din arbetsplats. 5. Förvara verktygen säkert! Elektriska verktyg som inte används skall förvaras torrt i ett låst utrymme, oåtkomlig för barn och obehöriga personer. 6. Använd endast godkända tillbehör! Använd endast tillbehör, framförallt strömförande detaljer, som är angivna i manualen eller rekommenderad av oss. Användandet av tillbehör eller ersättningsdetaljer som inte är angivna i manualen eller rekommenderade av oss medför vissa risker för Dig. Använd endast tillåtna och märkta förlängningssladdar utomhus. 7. Undvik att utsätta kablar för belastning! Bär inte elektriska verktyg i kabeln och använd inte kabeln för att dra ut stickkontakten. Skydda kablarna från värme, olja och skarpa föremål. 8. Sköt om Dina verktyg med omsorg! Håll verktygen rena. Följ serviceinstruktionerna och användarmanual vid byten av detaljer på verktygen. Undvik olja och fett på remmar. 9. Kontrollera att verktygen inte är skadade! Kontrollera att verktygen inte är skadade innan Du använder dem. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt. De måste uppfylla alla villkor för en felfri användning av verktygen. Skadade skyddsanordningar eller maskindelar skall repareras eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. 7

8 4 Kontroller och anslutningar (1) DISPLAY (2) START (grön) (3) STOPP (röd) (4) Markörpilar ( Välj) (5) (6) (7) (8) (9) (5) Strömbrytare (6) Skrivarport (7) Svetskabel (8) Kabelhållare (9) Elkabel 8

9 5 Anslutning till strömkälla Anslutningsvillkoren enligt EVU, VDE-direktiven, olycksfallsförebyggande föreskrifter, DIN/CEN-föreskrifter tillika nationella föreskrifter skall beaktas. Endast utbildad och auktoriserad personal, enligt nationella och internationella standarder och direktiv, får använda elektrosvetsmaskiner. Personalen skall övervaka elektrosvetsmaskinen under hela svetsproceduren. Elektrosvetsmaskinen Polymatic Plus får enbart används inom följande områden: Parameter Ingående spänning: Ingående frekvens: Omgivande temperatur: Max utgående effekt: 230 V elektrosvetsmaskin 185 V 300 V (AC) 40 Hz 70 Hz -10 C +45 C 4000W Jordfelsbrytare bör användas när elektrosvetsmaskinen ansluts till strömkälla (230 V). Förlängningskablar: Vid förlängning av elkabel skall nedanstående regler följas: Kabellängd Tvärsnitt (230 V) Upp till 20 m 3 x 1.5 mm² m 3 x 2.5 mm² m 3 x 4 mm² Det är inte tillåtet att förlänga svetskabeln! Viktiga anmärkning vid handhavandet av generatorer: Starta först generatorn, anslut därefter elektrosvetsmaskinen. Ingen annan maskin eller apparat skall vara ansluten till generatorn. Spänning obelastad bör vara inställd på 240 V 260 V (AC) vid nominell 230 V AC Koppla ur elektrosvetsmaskinen innan generatorn stängs av. Den användbara generatoreffekten minskar med 10 % per 1000 meters positiv höjdskillnad. Kontrollera bränslenivån innan svetsning påbörjas. 9

10 5.1 Val av generator Elektrosvetsmaskinen Polymatic Plus är byggd för att bredda urvalet av generatorer och erbjuder följande: Brett toleransområde för ingående spänning och ingående frekvens. Visuell display av aktuell ingående spänning och frekvens. Mjukstart för att minska arbetsbelastningen på generatorn. Trots detta måste generatorn uppfylla följande krav och rekommendationer för att undvika skador på elektrosvetsmaskinen och säkerställa att elektrosvetsmaskinen interna övervakningssystem inte avbryter svetsproceduren: Användbar vid induktiva laster och faskompenseringssystem. Spänning obelastad inställbar mellan 240 V 260 V vid nominell 230 V. Utgående ström på 18 A på en fas vid nominell 230 V. Stabil utgående spänning och varvtal, även vid snabb omväxlande belastning. Synkroniserade generatorer med mekanisk hastighetskontroll är att föredra. Spänningstopp får inte överstiga 800 V. Min. erforderlig utgående effekt från generatorn 230 V, 50 Hz, 1-fas Diameter mm 2 Kw mm 3,2 kw Utgående effekt mm 4,5 kw (mekanisk kontroll) Generatorer med otillräcklig stabilitetskontroll och spänningskontroll behöver ha 3-3,5 gånger så hög utgående effekt än generatorer med stabil gång. Elektroniskt kontrollerade generatorer tenderar att oscillera med elektrosvetsmaskinens interna kontroll av svetsproceduren, vilket kan leda till höga utgående spänningstoppar. Vänligen testa lämpligheten innan användning av sådana typer av generatorer. 10

11 6 Starta svetsproceduren 6.1 Förberedelse Innan start av svetsprocedur behöver följande steg utföras i given ordning: 1. Kontrollera elektrosvetsmaskinen, kablar och svetskontakter visuellt. Om nödvändigt, byt ut dem. 2. Rulla ut svets-, el- och förlängningskablar helt. 3. Slå av strömbrytaren på elektrosvetsmaskinen. 4. Starta generatorn innan Du ansluter elektrosvetsmaskinen. Vänta tills generatorns utgående spänning har stabiliserats. 5. Anslut elektrosvetsmaskinens elkabel. 6. Slå på strömbrytaren på elektrosvetsmaskinen. Efter denna procedur signalerar elektrosvetsmaskinen med två pip att den är klar att användas. Dessutom tänds displayens bakgrundsljus automatiskt. Följande meddelande visar sig på displayen: Rad 1 och 2 visar typ av elektrosvetsmaskin och vilken version. Rad 3 visar totalt antal svetstimmar. Rad 4 visar totalt ledigt minnesutrymme (antal svetsar av totalt 1000 st). I det fall där det totala minnesutrymmet är mindre än 50 st, kommer sista raden att blinka. Bekräfta det låga minnesutrymmet genom att trycka på den röda STOPP-knappen. Den lagrade svetsdatan bör skrivas ut, annars finns det risk att viss lagrad data kommer gå förlorad när lagringsfunktionen deaktiveras vid fullt minne. Om det uppstått något fel eller ändring av systemkonfigurationen vid den senast utförda svetsningen, innan elektrosvetsmaskinen slogs av, kommer detta att indikeras med ett meddelande på displayen. Efter att ha tryckt på den röda STOPP-knappen är elektrosvetsmaskinen redo för en ny svetsprocedur. Så länge som ingen elektrosvetsrördel är ansluten kan svetsproceduren inte starta. Meddelandet Anslut rördel uppmanar Dig att ansluta en elektrosvetsrördel. Rad 1 visar nästa steg i svetsproceduren. Rad 2 and 3 visar aktivt projektnummer (jobbnummer). Rad 4 visar lagringsnumret på nästa svetsskarv, vilken är relaterad till det aktuella projektnumret. 11

12 Svetsanslutningar: - Svetskontakterna på elektrosvetsmaskinen och stiften på elektrosvetsrördelen måste vara rena smuts eller beläggning på anslutningarna kan leda till överhettning. - Generellt måste anslutningarna skyddas från smuts. Om det finns en beläggning eller att anslutningarna glappar skall de bytas ut. - Elektrosvetsrördelar kan ha olika dimension på stiften. Använd adaptrar för att ansluta elektrosvetsmaskinen till olika sorters elektrosvetsrördelar. Adaptrar slits med tiden och behöver kontrolleras före användning. Anslut elektrosvetsmaskinens svetskontakter till elektrosvetsrördelens stift. Se till att anslutningarna inte glappar. 6.2 Automatisk inställning av svetsparametrar (FUSAMATIC) Glöm ej att läsa monteringsanvisningar av elektrosvetsrördelar, generella anvisningar (ISO, CEN, DVGW, DVS), Europeiska och nationella direktiv samt rördelstillverkarens monteringsanvisningar. Automatisk inställning av svetsparametrar (FUSAMATIC) är bara möjlig med FUSAMATICrördelar (t ex Ulefos PLASSON). Om Du använder generator, se till att utgående spänning ligger mellan V vid nominell 230V. Så länge ingen elektrosvetsrördel är kopplad till elektrosvetsmaskinen kan inte svetsproceduren startas. När Du ansluter elektrosvetsmaskinens svetskontakter till elektrosvetsrördelens stift, se till att anslutningen inte glappar. Anslut den röda svetskontakten till det röda stiftet på elektrosvetsrördelen. Elektrosvetsmaskinen kommer byta till FUSAMATIC-inställning automatiskt. Detta indikeras genom att följande visas på displayen: Rad 1 indikerar att Du måste trycka på den gröna START-knappen för att starta svetsproceduren. Du är förpliktigad att kontrollera och jämföra de visade värdena med de värden spm är angivna på elektrosvetsrördelen. Om dessa inte överensstämmer eller om det indikeras ett kontaktfel på understa raden på displayen, har elektrosvetsmaskinen inte hittat eller läst av ett resistensvärde som inte stämmer. Koppla ifrån svetskontakterna från rördelen. Kontrollera att svetskontakterna eller elektrosvetsrördelens anslutningsstift är fria från smuts och andra beläggningar. Om elektrosvetsrördelen orsakar ännu ett kontaktfel eller inte har överensstämmande parametrar, byt ut den. Rad 2 visar nominell svetstid. Rad 3 visar att det är en FUSAMATIC-rördel 40V samt visar den omgivande temperaturen. Rad 4 visar eventuella felmeddelanden. 12

13 Bekräfta att svetsparametrarna är korrekta genom att trycka på den gröna START-knappen. Följande meddelande påminner Dig om ditt ansvar att förbereda rör och elektrosvetsrördel enligt gällande anvisningar: Om det råder några tveksamheter om att förberedelserna utförts på ett korrekt sätt, kan Du avbryta proceduren genom att trycka på den röda STOPP-knappen. Annars bekräftar Du att de rätta förberedelserna utförts genom att trycka på den gröna START-knappen. Elektrosvetsmaskinen startar svetsproceduren automatiskt. För att förhindra fara för Din hälsa bör Du inte ta på elektrosvetsrördelen eller kablarna. Displayen visar den aktuella svetstiden samt den nominella svetstiden: Rad 1 visar den aktuella svetstiden, vilken räknas uppåt. Rad 2 visar den nominella svetstiden. Rad 3 visar FUSAMATIC och 40V för att indikera FUSAMATIC-inställning. Rad 4 visar eventuella felmeddelanden. Svetsproceduren stoppas automatiskt när den aktuella svetstiden når den nominella svetstiden. Detta indikeras med 2 pip och följande meddelande på displayen: Efter att svetsproceduren avslutats kommer data sparas i elektrosvetsmaskinens interna minne. Koppla ifrån svetskontakterna från elektrosvetsrördelen för att komma tillbaka till startmeddelandet. 6.3 Inställning av svetsparametrar med streckkodspenna Glöm ej att läsa monteringsanvisningar av elektrosvetsrördelar, generella anvisningar (ISO, CEN, DVGW, DVS), Europeiska och nationella direktiv samt rördelstillverkarens monteringsanvisningar. 13

14 Efter svetsförberedelser och anslutning av elektrosvetsrördelen, kommer följande meddelande att visa sig på displayen: Rad 1 uppmanar Dig att läsa av streckkoden med streckkodspennan. Rad 2 visar aktuell ingående frekvens och spänning samt omgivande temperatur. Om Du använder generator, se till att utgående spänning ligger mellan V vid nominell 230V. Rad 3 visar datum och tid. Rad 4 visar eventuella felmeddelanden. Vid inställning av svetsparametrar med streckkodspenna läser Du av streckkoden med streckkodspennan. Om streckkoden är skadad, och därmed inte läsbar, kan Du använda streckkoden på en identisk elektrosvetsrördel från samma rördelstillverkare. Det är absolut förbjudet att använda en streckkod från en annan elektrosvetsrördel som inte är identisk med den Du skall svetsa. Om Du läser in en streckkod som är skadad eller ogiltig, kommer felmeddelandet Streckkodsfel indikeras med ett pip och visas på displayen. Använda steckkodspennan: Placera spetsen på streckkodspennan till höger eller vänster om streckkoden. För streckkodspennan över hela streckkoden med en konstant hastighet. Avbryt inte rörelsen och lyft inte pennan. Du läser in streckkoden med hjälp av streckkodspennan. Om elektrosvetsmaskinen känner av en giltig streckkod, kommer den visa att den är beredd att påbörja svetsproceduren med följande meddelande: Rad 1 indikerar att Du måste trycka på START-knappen för att starta svetsproceduren. Före detta skall Du kontrollera att värdena på displayen och värdena som finns angivna på elektrosvetsrördelen överensstämmer. Rad 2 visar den nominella svetstiden. Rad 3 visar tillverkaren, typ, diameter samt omgivande temperatur. Följande beteckningar på typ av elektrosvetsrördel används: Omgivande temperatur visas också. Om elektrosvetsrördelens streckkod anger temperaturkompensation, kommer den nominella svetstiden att justeras i relation till omgivande temperatur. Rad 4 visar eventuella felmeddelanden. 14

15 Efter att Du tryckt på START-knappen kommer ett meddelande påminna Dig om ditt ansvar att förbereda rör och elektrosvetsrördel enligt gällande anvisningar: Om det råder några tveksamheter om att förberedelserna utförts på ett korrekt sätt, kan Du avbryta proceduren genom att trycka på den röda STOPP-knappen. Annars bekräftar Du att de rätta förberedelserna utförts genom att trycka på den gröna START-knappen. Resistensfel: Nu kommer elektrosvetsmaskinen att börja mäta resistensen i elektrosvetsrördelen. Om resistensen ligger utanför de giltiga toleranserna kommer felet att indikeras med ett pip samt att följande meddelande visas på displayen: Rad 1 visar i mitten den uppmätta resistensen. Till vänster och höger visas toleransgränserna som är angivna i streckkoden. Rad 2 visar den nominella svetstiden. Rad 3 visar det aktuella svetsskarvnumret. Rad 4 visar felmeddelandet. Koppla ifrån svetskontakterna från elektrosvetsrördelens stift. Kontrollera att stiften på elektrosvetsrördelen samt svetskontakterna på svetskabeln är fria från smuts och andra beläggningar. Om elektrosvetsrördelen orsakar ännu ett resistensfel, kan den vara defekt. Byt ut den. Om inget resistensfel inträffar kommer svetsproceduren att starta automatiskt. För att förhindra fara för Din hälsa bör du inte ta på elektrosvetsrördelen eller kablarna. Displayen visar den aktuella svetstiden samt den nominella svetstiden: Rad 1 visar den aktuella svetstiden, vilken räknas uppåt. Rad 2 visar den nominella svetstiden. Rad 3 visar tillverkare, typ och dimension. Rad 4 visar eventuella felmeddelanden. 15

16 Svetsproceduren stoppas automatiskt när den aktuella svetstiden når den nominella svetstiden. Detta indikeras med 2 pip och följande meddelande på displayen: Efter att svetsproceduren avslutats kommer data sparas i elektrosvetsmaskinens interna minne. Koppla ifrån svetskontakterna från elektrosvetsrördelen för att komma tillbaka till startmeddelandet. 6.4 Manuell inställning av svetsparametrar Glöm ej att läsa monteringsanvisningar av elektrosvetsrördelar, generella anvisningar (ISO, CEN, DVGW, DVS), Europeiska och nationella direktiv samt rördelstillverkarens monteringsanvisningar. Manuell inställning av svetsparametrar kan bara ske genom att använda en speciell behörighetskod (Instruktörskod). Den kan skrivas in manuellt eller läsas in med streckkodspennan. Behörighetskoden finner Du i kap 9. Hittar Du den inte, eller om den är skadad, vänligen kontakta Ulefos. Så länge ingen elektrosvetsrördel är kopplad till elektrosvetsmaskinen kan inte svetsproceduren startas. När Du ansluter elektrosvetsmaskinens anslutningar till elektrosvetsrördelens stift, se till att anslutningen inte glappar. Så fort elektrosvetsrördelen är ansluten visas följande meddelande på displayen: Rad 1 uppmanar Dig att läsa av streckkoden med streckkodspennan. Rad 2 visar aktuell ingående frekvens och spänning samt omgivande temperatur. Om Du använder generator, se till att utgående spänning ligger mellan V vid nominell 230V. Rad 3 visar datum och tid. Rad 4 visar eventuella felmeddelanden. Efter anslutning av elektrosvetsrördelen, tryck på val-knappen för att visa funktionsmenyn på displayen. Funktionsmenyn innehåller en lista på tillgängliga funktioner. De första tre visas på displayen. Symbolen > representerar markören, vilken markerar den funktion på menyn som skall väljas. Använd -knapparna för att flytta markören till funktionen Manuell progr. Tryck på val-knappen. 16

17 Följande meddelande begär att Du slår in koden eller läser in streckkoden som visar att Du har befogenhet för manuell inställning (se kap 9 Behörighetskod). Streckkoden läser Du in med streckkodspennan. Du kan också slå in koden manuellt med hjälp av teckenfältet på displayen. Om en giltig streckkod angivits kommer displayen visa vilka svetsparametrar som kan ändras. Rad 1 visar vilken svetsparameter som är aktiv (Här: Svetsspänning). Rad 2 visar den aktuella svetsspänningen, vilken kan ändras. Rad 3 visar den aktuella svetstiden, vilken under denna menyn inte kan ändras. Den siffra som kan ändras blinkar på displayen. Ökar eller minskar den siffra som är markerad (blinkar). Flyttar markeringen till vänster eller höger. START bekräftar den valda svetsspänningen. OBS: Du måste använda de svetsparametrar som är angivna på elektrosvetsrördelen eller av dess tillverkare. Att använda andra parametrar kan leda till att elektrosvetsrördelen exploderar. Efter att ha tryckt på START-knappen kommer parametern svetstid att bli aktiv. 17

18 Värdet kan skrivas in på samma sätt som ovan. Observera att eventuell temperaturkompensation måste ske manuellt. Kontakta respektive rördelsleverantör för mer information. Efter att Du bekräftat med START-knappen kommer svetsparametrarna att visas på displayen ännu en gång. Kontrollera noggrant att svetsparametrarna är korrekta. Bekräfta detta genom att trycka på STARTknappen. Följande meddelande påminner Dig om ditt ansvar att förbereda rör och elektrosvetsrördel enligt gällande anvisningar: Om det råder några tveksamheter om att förberedelserna utförts på ett korrekt sätt, kan Du avbryta proceduren genom att trycka på den röda STOPP-knappen. Annars bekräftar Du att de rätta förberedelserna utförts genom att trycka på den gröna START-knappen. Elektrosvetsmaskinen startar svetsproceduren automatiskt. För att förhindra fara för Din hälsa bör Du inte ta på elektrosvetsrördelen eller kablarna. Displayen visar den aktuella svetstiden samt den nominella svetstiden: Rad 1 visar den aktuella svetstiden, vilken räknas uppåt. Rad 2 visar den nominella svetstiden. Rad 3 visar den nominella svetsspänningen. Rad 4 visar eventuella felmeddelanden. Svetsproceduren stoppas automatiskt när den aktuella svetstiden når den nominella svetstiden. Detta indikeras med 2 pip och följande meddelande på displayen: Efter att svetsproceduren avslutats kommer data sparas i elektrosvetsmaskinens interna minne. Koppla ifrån svetskontakterna från elektrosvetsrördelen för att komma tillbaka till startmeddelandet. 18

19 7 Övriga funktioner 7.1 Funktionsmeny Efter att Du anslutit elektrosvetsmaskinen till en strömkälla och slagit på strömbrytaren, vänta på att elektrosvetsmaskinen bekräftar att den är klar att användas (2 pip) samt tryck bort eventuella meddelanden med den röda STOPP-knappen. Tryck på val-knappen för att visa funktionsmenyn på displayen. Funktionsmenyn innehåller en lista på tillgängliga funktioner. De första tre visas på displayen. Symbolen > representerar markören, vilken markerar den funktion på menyn som skall väljas. Flyttar markören uppåt eller nedåt. Väljer funktionen som är markerad med markören <. Följande tabell visar tillgängliga funktioner. Funktion Jobbnummer Utskrift Överföring data Rördelskod Manuell progr. Kontrast Program inst. Beskrivning Skriv in eller välj projektnummer Skriv ut data Överföring data till PC eller externt minne Manuell inställning av rördelskod Manuell inställning av svetsparametrar Justera displaykontrasten Programinställningar 19

20 7.2 Manuell inskrivning av tecken När Du manuellt skall skriva in data, t ex projektnummer, rördelskod etc, kommer ett teckenfält att visas på skärmen. Vad det än gäller är handhavandet av detta fält detsamma, därför kommer handhavandet här beskrivas i detalj. Teckenfältet ser ut som följer: Rad 1 och 2 (Indatafältet) visar redan inslagna tecken. Det blinkande och understrukna tecknet visar aktuell position, där valt tecken kommer att infogas. Rad 3 och 4 (Teckenfältet) visar de tecken som kan väljas och infogas i indatafältet. Tecknet som kan väljas i detta exempel är markerad med en asterisk *. 1) Skriva in en teckenrad Tecknet kommer infogas på positionen som blinkar och är understruken i indatafältet. Förflytta asterisken * till det tecken du vill infoga, genom att använda markörpilarna, tryck därefter på valknappen. Det valda tecknet kommer att infogas och markören kommer flytta, till höger, till nästa lediga position i indatafältet. Infoga nästa tecken på samma sätt tills all indata är införd i indatafältet. 2) Redigera indatafältet Om Du vill redigera ett specifikt tecken i indatafältet, flytta asterisken * från teckenfältet genom att använda markörpilen. Nu kan Du flytta den blinkande markören i indatafältet med markörpilarna till det tecken Du vill redigera. Tryck sedan på valknappen för att få tillbaka asterisken * i teckenfältet. Nu kan Du infoga det nya tecknet på den markerade positionen i indatafältet som beskrivits under 1). 3) Infoga teckenrad med streckkodspenna Du har möjlighet att infoga en teckenrad med hjälp av streckkod, som Du läser in med streckkodspennan. Streckkoden kommer att infogas med början på den blinkande positionen. Du kan infoga flera streckkoder efter varandra. Om streckkoden är för lång för att infogas kommer elsvetsmaskinen att bortse från den och felmeddelandet streckkodsfel kommer visas på skärmen. Du kan också använda den alfanumeriska kodtabellen i kapitel 10 för att infoga en teckenrad. Bekräfta alltid Din infogade data med att trycka på den gröna START-knappen. Du kan avbryta den manuella inskrivningen när som helst genom att trycka på den röda STOPP-knappen. I detta fallet kommer inte Dina indata att sparas. 20

21 7.3 Ange projektnummer (Jobbnummer) Projektnummer (Jobbnummer) är en 40 tecken lång rad som specificerar i vilket projekt eller på vilken arbetsplats som elektrosvetsördelen är svetsad. Genom att slå på jobbnummerfunktionen under systeminställningar kommer elektrosvetsmaskinen att begära att ett projektnummer anges före varje svetsprocedur. Dessutom har Du alltid möjlighet att välja att inte ange projeknummer eller att generera en lista på projektnummer som kan användas senare. Detta gör du under funktionen jobbnummer som Du hittar i funktionsmenyn. I båda fallen kommer senast använda projektnummer att först visas i displayen, exempelvis: Här har Du tre valmöjligheter att gå vidare: 1) Att välja projektnummer från en lista Genom att använda markörpilarna, kan du rulla igenom hela listan på sparade projektnummer. För att välja det visade projektnumret behöver Du bekräfta genom att trycka på den gröna STARTknappen. 2) Läsa in ett projektnummer med streckkodspennan Läs in koden med streckkodspennan. Bekräfta frågan som följer Är du säker? med att trycka på den gröna START-knappen. Det inlästa projektnumret kommer att läggas till på listan över övriga projektnummer. Genom att trycka på den röda STOPP-knappen, kommer elektrosvetsmaskinen radera det inlästa projektnumret. 3) Skriva in ett nytt projektnummer Om Du vill skriva in ett nytt projektnummer, tryck på val-knappen. Det valda projektnumret kommer visas på displayen tillsammans med teckenfältet: Nu kan Du ändra det aktuella projektnumret (se kap 7.2 Manuell inskrivning av tecken). Bekräfta det ändrade projektnumret genom att trycka på den gröna START-knappen. Det ändrade projektnumret kommer att läggas till på listan av projektnummer. Genom att trycka på den röda STOPP-knappen, kommer elektrosvetsmaskinen radera det ändrade projektnumret. För att generera en lista av projektnummer repetera 2) och 3). För att välja det projektnummer, som visas på displayen, för nästa svetsprocedur, tryck på den gröna START-knappen. 21

22 7.4 Manuell inställning av rördelskod Efter att Du anslutit elektrosvetsrördelen, tryck på val-knappen för att visa funktionsmenyn på displayen: Funktionsmenyn innehåller en lista på tillgängliga funktioner. De första tre visas på displayen. Symbolen > representerar markören, vilken markerar den funktion på menyn som skall väljas. Använd -knapparna för att flytta markören till funktionen Rördelskod. Tryck på val-knappen. Denna funktion erbjuder möjligheten att ange sifferkoden på en skadad streckkod. Efter att ha valt Rördelskod i funktionsmenyn kommer följande meddelande visas på displayen: Skriv in rördelskoden genom att använda teckenfältet på displayen (se kap 7.2 Manuell inskrivning av tecken). Bekräfta den angivna rördelskoden genom att trycka på START-knappen och fortsätta enligt kapitel Justering av displaykontrast Genom att välja Kontrast i funktionsmenyn kan Du justera displaykontrasten till att passa Dina behov. Det visade värdet är bara angivet för att Du skall kunna orientera Dig. Den kan visa siffror från Högre värden anger starkare kontrast. Minskar eller ökar värdet / kontrasten. Om värdet når 250 växlar den över till 100. Justera kontrasten tills Du ser vad som står på displayen på bästa sätt. Notera att displayen skall vara läsbar även om du tittar från en viss vinkel. Bekräfta justeringen genom att trycka på den gröna START-knappen. Displayen kommer fråga Är du säker?. Bekräfta genom att trycka på den gröna START-knappen eller avbryt genom att trycka på den röda STOPP-knappen. 22

23 7.6 Överföring av svetsdata (Memorystick/USB) Funktionen Memorystick har 2 st underfunktioner: Funktion Minne Format Memorystick - PDF Hela minnesbanken PDF-format Memorystick - CSV Hela minnesbanken CSV-format Tiny Data MF tillhandahåller en USB-port för överföring av svetsdata till USB-minnet som följer med elektrosvetsmaskinen. Elektrosvetsmaskinen stödjer två olika dataformat: PDF-format: Tiny Data MF genererar en PDF-fil till USB-minnet, vilket innehåller en färdigformaterad svetsrapport. För att kunna titta på rapporten på datorn krävs det att ADOBE Reader (version 3.0 eller högre) är installerad på datorn. CSV-format: Detta format lagrar varje svetsrapport i en radfil. Varje rad består av data från en svetsprocedur. Varje datafält är separerad av ett semikolon. Filen kan öppnas som ett vanligt textdokument. Vi rekommenderar att filen öppnas via det Excel-makro som ligger upplagd i USB- minnet som följer med elektrosvetsmaskinen. Vänligen läs bifogad manual (ligger på USB-minnet) innan Du använder makrot. Kopiera makrot till datorn eller server och kör makrot enbart från dator eller server. Spara svetsdata /filnamn: Vid överföringen av svetsdata genererar Tiny Data MF en underfil <PF> på USB-minnet. Filnamnet blir <PFnnnnn.PDF> för PDF-filer och <PFnnnnn.log> för CSVfiler.<nnnnn> står för ett nummer som automatiskt räknas uppåt för att befintliga filer inte skall skrivas över. Varning: USB-minnet är ingen säker plats för permanent lagring av data. Överför svetsdata så fort som möjligt till dator eller server. Radera sedan filerna från USB-minnet. Max antal filer (överföringar) är begränsat till 30 st Nedladdning av svetsrapporter../ Säkerställ att USB-minnet inte är skrivskyddad../ Plugga in USB-minnet i USB-porten../ Välj dataformat Flyttar markören uppåt eller nedåt. Väljer funktionen som är markerad med markören > Under nedladdningen av svatsdata kommer följande meddelande visas på displayen: Rad 1 anger filnamnet Rad 2 anger antalet sidor (PDF) eller data-sets (CSV) 23

24 Efter en komplett och felfri nedladdning visas följande meddelande på displayen: Om Du inte vill radera rapporterna från det interna minnet i elektrosvetsmaskinen, tryck på röd STOPP-knapp. Om du vill radera rapporterna tryck på val-knappen. Följande meddelande visas då på displayen: Tryck på grön START-knapp för att bekräfta att du vill radera rapporterna eller tryck på den röda STOPP-knappen om Du vill avbryta raderingen. För att undvika mjukvarukrasch bör Du inte stänga av elektrosvetsmaskinen eller orsaka ett elavbrott under tiden displayen indikerar Raderar data eller Sparar data Felmeddelande vid dataöverföring Fel Orsak Åtgärd NO USB SYSTEM NO USB STICK USB porten är ur funktion. USB-minnet är inte/felaktigt inpluggat. USB-minnet hittas inte. Elektrosvetsmaskinen behöver in på service. Plugga in USB-minnet korrekt. Ta bort USB-minnet och plugga in det igen. USB FILENAME USB ERROR USB FILESYS DIR ERROR USB BLOCK TOO MUCH FILES ERROR SYSTEM USB1 Fil/folder kan inte skapas. Fel vid överföringen till USB- minnet. Det är mer än 30 st filer på USB- minnet. Fel på elektrosvetsmaskinen. Använd ett annat USB-minne. Ta bort skrivskyddet på USBminnet. Kör dataöverföring en gång till. Använd ett annat USB-minne. Spara över några av filerna till dator och radera filerna från USB-minnet. Kör dataöverföring en gång till. Elektrosvetsmaskinen behöver in på service. 24

25 7.7 Programinställningar När Du väljer funktionen Program-inst. i funktionsmenyn blir Du ombedd att ange en giltig behörighetskod (Instruktörskod). Instruktörskoden hittar Du i kapitel 9. Om den inte finns där eller är skadad, vänligen kontakta Ulefos. Använd streckkodspennan för att läsa in instruktörskoden. Om Du vill ange koden manuellt trycker Du på val-knappen och använder Dig av teckenfältet: Efter att Du angett giltig behörighetskod kommer följande lista visas på displayen: Listan innehåller en rad funktioner. < är markören som visar aktuell funktion flyttar markören uppåt eller nedåt i funktionslistan väljer en funktion * Visar funktionsstatus (+ = ON, - =OFF) ändrar funktionsstatus Efter att Du ändrat statusen på en funktion måste Du bekräfta genom att trycka på den gröna START-knappen och även bekräfta frågan Är du säker? med att trycka på den gröna STARTknappen. Om Du väljer att inte bekräfta förändringen av funktionsstatusen trycker Du på den röda STOPP-knappen. 25

26 Följande tabell visar tillgängliga funktioner: Funktion Beskrivning Värde Språk Ändra språk på displayen Förkortning på språk Internt maskinnr. Ändrar internt maskinnummer 8 alfanumeriska tecken Ställ klocka Ställ om klockan Ställ om tid Sommar/vintetid ON/OFF Kontr. av minne Kontroll av minne ON/OFF Svetsnr. Extra inlagring av svetsnummer ON/OFF Väder Ange väderförhållanden ON/OFF Jobbnummer Ange projektnummer ON/OFF Svetsarekod Ange svetsarekod ON/OFF Namn Ange namn på svetsare ON/OFF Batchnr. Rör/rörledningskod Ange spårbarhetskod på elektrosvetsrördelen Ange spårbarhetskod på rörledningarna ON/OFF ON/OFF Rörledningslängd Ange rörledningslängd ON/OFF Läggningsdjup Ange läggningsdjup ON/OFF Nummer fortlöp. Fusamatic Ange fortlöpande nummer på svetsrapporterna Aktivera/deaktivera FUSAMA- TIC ON/OFF ON/OFF 26

27 7.7.1 Ställ klocka Efter att Du aktiverat funktionen Ställ klocka i programinställningar kommer displayen visa aktuell datum och tid: Du ändrar alltid den blinkande och understrukna siffran. Höjer eller sänker respektive värde. Flytta markören till den siffra Du vill ändra. Avslutar ändringarna. Displayen kommer fråga Dig Är du säker?. Du bekräftar genom att trycka på den gröna STARTknappen eller upphäver förändringarna genom att trycka på den röda STOPP-knappen Ange internt maskinnummer Efter att Du aktiverat funktionen Internt maskinnummer i programinställningar kommer displayen visa teckenfältet: Ange önskat maskinnummer (se kap 7.2 Manuell inskrivning av tecken). Bekräfta det angivna maskinumret genom att trycka på den gröna START-knappen. Displayen kommer fråga Dig Är du säker?. Du bekräftar genom att trycka på den gröna STARTknappen eller upphäver förändringarna genom att trycka på den röda STOPP-knappen Kontroll av minne Om Du har aktiverat funktionen Kontroll av minne i programinställningar kommer Du inte kunna starta en svetsprocedur om det interna minnet är fullt. Om funktionen Kontroll av minne är deaktiverad kommer de tidigast sparade svetsrapporterna att skrivas över. 27

28 7.8 Svetsarekod Genom att aktivera funktionen svetsarekod i programinställningar blir Du ombedd att ange svetsarekod efter att Du slagit på elektrosvetsmaskinen. Följande meddelande visas på displayen: Använd streckkodspennan eller ange koden manuellt. Tryck på val-knappen för att få fram teckenfältet: Du kan skriva in svetsarekoden genom att använda teckenfältet (se kap 7.2 Manuell inskrivning av tecken). Bekräfta den angivna svetsarekoden med att trycka på den gröna START-knappen. 7.9 Ställ om tid Detta meddelande kommer upp efter den 21 mars eller 21 oktober om funktionen Ställ om tid är aktiverad i programinställningar. Om Du bekräftar meddelandet genom att trycka på den gröna START-knappen kommer klockan ställa om sig efter sommar och vintertid (±1 timme). Om Du trycker på den röda STOPP-knappen kommer ingen tidsomställning ske och meddelandet kommer visa sig på nytt nästa gång Du slår på elektrosvetsmaskinen Svetsnummer Genom att aktivera funktionen svetsnummer i programinställningar blir Du ombedd att ange ett svetsnummer före varje svetsprocedur. Följande visas på displayen: Diplayen visar det aktuella svetsnumret, vilket automatiskt kommer att öka efter varje svetsprocedur. Du kan ändra det aktuella numret genom att använda Dig av teckenfältet (se kap 7.2 Manuell inskrivning av tecken). Bekräfta det angivna svetsnumret med att trycka på den gröna START- knappen. 28

29 7.11 Väderförhållande Genom att aktivera funktionen väder i programinställningar blir Du ombedd att ange väderförhållande och eventuell skyddsutrustning. Följande val visas på displayen: > Markör för att visa den aktiva förhållande Flytta markören uppåt eller nedåt * Indikerar ett valt förhållande Välj eller välj bort ett förhållande Välj de förhållanden som beskriver den aktuella situationen på arbetsplatsen och bekräfta med att trycka på den gröna START-knappen. 29

30 7.12 Spårbarhetsfunktioner Följande funktioner för spårbarhet är aktiverade i systeminställningarna: Svetsarekod Jobbnummer Spårbarhetskod rördel Rör/rörledningskod 1 och 2 Rörledningslängd Läggningsdjup Information Dessa data kommer att läggas till på svetsrapporten och motsvarande projektnummer. Funktionerna kommer att visas på displayen under förberedelserna inför svetsproceduren. Funktionerna kan slås av eller på. Anslut elektrosvetsmaskinen till strömkällan och slå på strömbrytaren Ange svetsarekod - Läs streckkod från leverantör eller ISO Eller: skriv in med hjälp av teckenfältet på displayen Anslut elektrosvetsrördel 30

31 Ange projektnummer (jobbnummer) (Obligatoriskt) STRECKKOD Läs in projektnumret via streckkod START Bekräfta projektnumret som visas på displayen Rulla igenom projektnummerlistan Ange projektnummer med hjälp av teckenfältet på displayen Ange rördelskod Läs av rördelskoden med streckkodspennan Ange spårbarhetskod (rördel) STRECKKOD Läs in elektrosvetsrördelens spårbarhetskod START Hoppa över denna funktion Ange spårbarhetskod med hjälp av teckenfältet på displayen STOP Tillbaka till projektnummer Ange Rör/rörledningskod 1 STRECKKOD Läs in det första rörets spårbarhetskod START Hoppa över denna funktion Ange spårbarhetskod med hjälp av teckenfältet på displayen STOP Hoppa tillbaka till föregående funktion 31

32 Ange längd på rörledning 1 Ändra värdet på den markerade siffran Flytta markören till nästa siffra START Använd givet värde STOPP Hoppa tillbaka till föregående funktion Ange Rör/rörledningskod 2 STRECKKOD Läs in det andra rörets spårbarhetskod START Hoppa över denna funktion Ange spårbarhetskod med hjälp av teckenfältet på displayen STOP Hoppa tillbaka till föregående funktion Ange längd på rörledning 1 Ändra värdet på den markerade siffran Flytta markören till nästa siffra START Använd givet värde STOPP Hoppa tillbaka till föregående funktion 32

33 Ange läggningsdjup START STOPP Ändra värdet på den markerade siffran Flytta markören till nästa siffra Använd givet värde Hoppa tillbaka till föregående funktion Starta svetsproceduren STARTA Starta svetsproceduren Skriv in övrig information (teckenfältet) STOPP Hoppa tillbaka till föregående funktion 33

34 8 Felsökning och underhåll 8.1 Använda och byta ut streckkodspennan OBS: Vidrör inte svetskabeln med streckkodspennan. Använda streckkodspennan: Placera spetsen på streckkodspennan till höger eller vänster om streckkoden. För streckkodspennan över hela streckkoden med en konstant hastighet. Avbryt inte rörelsen och lyft inte pennan. Byta ut streckkodspennan: Om streckkodspennan inte fungerar korrekt kan Du själv byta ut den. Skär upp skyddskåpan som skyddar kontakten med en vass kniv. Skada inte intilliggande kablar. Byt ut streckkodspennan och testa innan Du för på en ny skyddskåpa. 8.2 Byta ut svetskontakt Svetskontakterna på elektrosvetsmaskinen bör kontrolleras regelbundet. Om nödvändigt kan de enkelt bytas ut. Slå av strömbrytaren och koppla ifrån elektrosvetsmaskinen från strömkällan. Dra av PVC-kåpan över svetskontakten. Håll den främre mässingsdelen med en rörtång och skruva av svetskontakten med en 8 mm nyckel. Den röda svetskabeln måste vara utrustad med en svetskontakt med detekteringsspets. Du kan bara använda svetskontakter som levereras av tillverkaren (kontakta Ulefos eller en auktoriserad serviceverkstad). Skruva på den nya svetskontakten och dra över PVC-kåpan över svetskontakten. Notera att PVCkåpan skall vara överdragen på så sätt att svetskontakten lämnas fri de sista 15 mm där anslutningen mot stiften på elektrosvetsrördelarna skall ske. 8.3 Startmeddelanden Efter att Du slagit på elektrosvetsmaskinen kommer följande meddelande att visas på displayen: Rad 1 och 2 visar typ av elektrosvetsmaskin och vilken version. Rad 3 visar totalt antal svetstimmar. Rad 4 visar totalt ledigt minnesutrymme (antal svetsar av totalt 1000 st). I det fall där det totala minnesutrymmet är mindre än 50 st, kommer sista raden att blinka. Bekräfta det låga minnesutrymmet genom att trycka på den röda STOPP-knappen. Den lagrade svetsdatan bör skrivas ut, annars finns det risk att viss lagrad data kommer gå förlorad när lagringsfunktionen deaktiveras vid fullt minne. Efter 10 sekunder försvinner ovanstående meddelande. Om det förekommit ett fel eller en ändring i programinställningarna vid sista svetsproceduren kommer detta indikeras av ett meddelande på displayen ännu en gång. Efter att Du tryck på den röda STOPP- knappen är elektrosvetsmaskinen redo för en ny svetsprocedur. 34

35 8.4 Felmeddelanden Felmeddelanden indikeras av ett pip. Ett varaktigt pip avslutas genom att trycka på den röda STOPPknappen Fel Orsak Åtgärd Klockan felaktig Streckkodsfel Kontaktfel Interna klockan fungerar inte korrekt. Felaktigt handhavande. Skadad streckkod eller fel på kodstrukturen Ogiltig inläst resistens via FU- SAMATIC. Hög ström Utgående ström är mer än 15% högre än startströmmen. Låg ström Maskinen för het Nödstoppen tryckt Frekvensfel in Hög spänning in Låg spänning in Avbrott i strömtillförseln. Strömtillförseln sjunker % under minst 3 s. Temperaturen i transformatorn är för hög. Svetsningen avbröts genom att STOPP-knappen trycktes ned. Ingående frekvens ligger utanför arbetstoleransen (40-70 Hz). Ingående spänning >300 V vid nominell 230 V. Ingående spänning < 190 V vid nominell 230 V. Kortslutning i rördel Strömtillförseln ökar mer än 15 % under svetsproceduren. Kortslutning i rördelens svetstråd. Ställ klockan. Kanske måste batteriet bytas ut. Flytta streckkodspennan med konstant hastighet över streckkoden. Gå över till manuell inställning Rengör svetskontakterna. Byt ut elektrosvetsrördelen om nödvändigt. Kortslutning i rördelens svetstråd eller i svetskabeln. Svetsen är felaktig! Svetsen är felaktig! Låt elektrosvetsmaskinen kylas ned under ca 45 minuter. Svetsen är felaktig! Kontrollera generator. Justera utgående spänning från generatorn till 240 V-260 V. Rulla ut elkabeln. Använd elkabel med rätt tvärsnitt. Kontrollera utgående spänning från generatorn. Svetsen är felaktig! Minnet fullt Indataminnet är fullt Skriv ut indata eller deaktivera minneskontrollen. Ingen kontakt Fel svetsspänning Ingen fullständig elektrisk kontakt med rördelen. Svetstråden i rördelen eller elkabeln är skadad Utgående spänning avviker från uppskattad spänningsnivå. Kontrollera anslutningen till rördelen. Använd en annan rördel. Byt elkabel. Kontrollera generatorn. Svängningarna fluktuerar. Strömkällan är för svag. 35

36 Spänningsfel Fel motstånd Service Spänningsfel Systemfel Sista svetsproceduren avbröts på grund av ett avbrott i strömtillförseln. Resistensen i rördelen ligger utanför tillåtna toleranser. Det rekommenderade serviceintervallet på 12 månader eller 200 timmar har överskridits. Sista svetsproceduren avbröts på grund av ett avbrott i strömtillförseln. FARA! Ett självtest har funnit ett fel i systemet. Sista svetsen är felaktig! Förbered röret på nytt och använd en ny rördel. Rengör svetskontakterna. Använd en annan rördel. Elektrosvetsmaskinen måste kontrolleras av en auktoriserad serviceverkstad. Elektrosvetsmaskinen går fortfarande att använda men tillverkaren tar inget ansvar för maskinen förrän den har kontrollerats. Sista svetsen är felaktig! Förbered röret på nytt och använd en ny rördel. Koppla ifrån strömkällan omedelbart. Koppla inte in elektrosvetsmaskinen till en strömkälla igen. Skicka elektrosvetsmaskinen till auktoriserad serviceverkstad. Temperaturmätfel Temperaturmätningen är felaktig. Slå av och på strömmen. Svetskabeln eller temperatursensorn är skadad. Byt ut! Temperaturfel Omgivande temperatur utanför temperaturtoleransen (-10 C C). 9 Behörighetskod (Instruktörskod) 36

37 10 Alfanumerisk kodtabell 37

38 38

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

ELEKTRA LIGHT. Användarhandledning Svetsaggregat för elektromuffsvetsning av PE-rördelar

ELEKTRA LIGHT. Användarhandledning Svetsaggregat för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Cronholm & Magnusson Teknik AB ELEKTRA LIGHT Användarhandledning Svetsaggregat för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Denna handledning är en översättning och anpassning av originalmanualen på engelska

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer