Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera"

Transkript

1 Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i handboken "Read This First" innan du använder maskinen.

2

3 INNEHÅLL Inledning...6 Upphovsrätt på bilder...6 Viktigt...6 Information till användare som tittar på 3D-bilder... 6 Handböcker som medföljer projektorn...8 Handböcker för projektorn...8 Handbokens upplägg... 9 Symboler...9 Obs...9 Modellspecifik Information Förberedelser innan användning av projektorn Huvudfunktioner Kontrollera tillbehören Projektorns delar och deras funktioner...15 Utsida...15 Portar på projektorn...16 Kontrollpanel...17 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner...19 Använda fjärrkontrollen...22 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd...22 Sätta i batterier i fjärrkontrollen Mata in text Styra en dator via fjärrkontrollen...24 Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Placera projektorn...27 Projiceringsläge Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Ansluta utrustning till projektorn Ansluta en dator...31 Ansluta AV-utrustning...33 Ansluta en extern bildskärm...34 Ansluta en extern högtalare

4 2. Projicera en bild Försiktighetsåtgärder vid användning av projektorn...35 Grundläggande funktioner...37 Projicera en bild...37 Stänga av projektorn...39 Justera den projicerade bilden...41 Justera vinkeln för projektionen Ändra format på den projicerade bilden...41 Justera fokus Justera trapetsförvrängning (keystone) Åtgärder vid projicering av bilder Justera högtalarens volym...46 Förstora bilden Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet Frysa bilden...48 Ange lampinställningar Använda visningstimern Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Krav för att projicera bilder från en USB-enhet...51 Projicera bilder från ett USB-minne Ansluta USB-minnet Projicera bilder från en USB-minnesenhet Styra den projicerade bilden...54 Koppla från USB-minnet Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer med hjälp av JPEG Conversion Tool...56 Använda JPEG Conversion Tool...56 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer Använda projektorn via ett nätverk Innan du ansluter till ett nätverk...59 Ansluta en Ethernet-kabel...59 Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN Ansluta projektorn till ett nätverk...62 Öppna guiden [nätverksinställning]

5 Konfigurera inställningarna för kabelanslutet LAN...63 Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i infrastrukturläge Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i Ad Hoc-läge...67 Projicera en datorskärm via ett nätverk Så här använder du QuickProjection...68 Projicera bilder med hjälp av QuickProjection...69 Använda serverfunktionen...70 Använda projektionsserverfunktionen...71 Använda DLNA-serverfunktionen...73 Projicera filer som finns lagrade på servern Projicera bilder med DLNA-kompatibla enheter Förberedelser Projicera bilder från DLNA-kompatibla enheter Ändra projektorns inställningar Visa menyskärmen Använda menyskärmen Återställa inställningar till standardinställningar Menyn Bildjustering Menyn Displayinställningar...87 Inställningar för energibesparing-meny Menyn Standardinställningar Menyn Standardinställningar USB-inställningar-meny Inställningar...97 Visa status Nätverksinställningar -meny...99 Kabelanslutet LAN Trådlöst LAN (endast RICOH PJ X3340N/PJ WX3340N/WX4240N) Gemensamt LAN Projektor-ID Installationsguide Visa status Inställningar för nätverksprogram-meny

6 Administratörsverktyg Säkerhet Server Uppdatering av firmware Visa status Visa status Felsökning Indikator visningslista Vanliga problem Öppna den nätbaserade kunskapsbasen Underhåll Driftsföreskrifter Rengöring av projektorn Rengöra linsen Rengöring av projektorn Byta lampa Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility InstalleraProjector Management Utility Inställningar som krävs för användning av Projector Management Utility Starta Projector Management Utility Styra projektorn med hjälp av Web Image Monitor Visa Web Image Monitor Om Bläddringsläget och Redigeringsläget Logga in i Edit Mode (Redigeringsläge) Styra och övervaka projektorn med hjälp av Crestron RoomView Öppna Crestron WebUI Använda Crestron WebUI Förbrukningsartiklar Bilaga Specifikationer för projektorn Lista över kompatibla signaler Videosignaler Y/Pb/Pr-signaler

7 Datorsignaler HDMI-signaler D-format Specifikationer för portar Port för datoranslutning 1 och port för datoranslutning 2/Bildskärmsutgång Styrport Information Copyrights (Upphovsrätt) Uppdatera firmware Var kan man fråga Varumärken INDEX

8 Inledning Upphovsrätt på bilder När du visar bilder med projektorn, se till att inte inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Följande är exempel på vad som anses inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Att visa bilder och filmer i kommersiellt syfte. Att ändra bilder eller filmer genom t.ex. frys-, förstorings- eller zoom-funktioner för att sedan visa för publik eller i kommersiellt syfte. Att med hjälp av en funktion som ändrar skärmstorleken göra ändringar i bild- och filmformat för att kunna visa dessa för publik eller i kommersiellt syfte. Viktigt Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Information till användare som tittar på 3D-bilder Uppmärksamma följande punkter när du använder projektorn för att titta på bilder med 3D-glasögon: Du behöver 3D-glasögon för att se 3D-bilder. Projektorn använder DLP Link-teknik för att synkronisera med 3D-glasögon. Du måste använda 3D-glasögonen (tillval) som stöder (RICOH PJ 3D Glasses Type 2). Hur 3D-bilder uppfattas kan vara individuellt. Använd inte 3D-glasögon till att titta på annat material än just 3D-bilder. Innan du tittar på 3D-bilder ska du läsa instruktionerna som medföljer dina 3D-glasögon och 3Dkompatibelt innehåll. Undvik att titta på 3D-bilder under lång tid. Ta en paus på 15 minuter efter en timmas tittande. Om du känner dig illamående när du tittar på 3D-bilder ska du avbryta. Om du inte känner dig bättre ska du rådfråga en läkare. Om du tittar på 3D-bilder i ett rum med LED-belysning eller lysrör kan det kännas som om ljuset i rummet flimrar. Om så är fallet ska du dimma belysningen tills du inte längre upplever något flimmer eller släcka belysningen helt. 6

9 Om du eller någon i din familj har en historia med ljuskänsliga anfall bör du rådfråga en läkare innan du tittar på 3D-bilder. När du tittar på 3D-bilder ska du sitta rakt framför skärmen med ögonen parallellt och i nivå med skärmen. Om man tittar på 3D-bilder utan tillräckligt avstånd från skärmen kan man bli trött i ögonen. Avståndet mellan skärm och tittare ska vara minst tre gånger skärmens höjd. För att barn ska kunna använda 3D-glasögon krävs vuxen uppsikt. Det rekommenderas inte att barn under 6 år ser på 3D. Det kan påverka deras synutveckling. Rådfråga en läkare innan du använder 3D-glasögon. 7

10 Handböcker som medföljer projektorn Handböcker för projektorn Läs noga igenom den här handboken innan du använder projektorn. Läs de handböcker som behandlar de arbetsuppgifter du vill utföra med projektorn. Handböckerna finns i olika format. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader måste vara installerat om du vill läsa handböckerna som PDF-filer. Läs detta först Ger information om säker användning av projektorn. Läs noga igenom det avsnitt i denna handbok som har titeln Säkerhetsinformation för att undvika personskador och skador på projektorn. Introduktionsguide Ger grundläggande information om hur man installerar projektorn och hur man projicerar bilder. Eftersom innehållet i den här handboken är en sammanställning av bruksanvisningen, se bruksanvisningen för mer information. Bruksanvisning Ger information om hur man installerar projektorn, hur man projicerar bilder med hjälp av projektorn och hur man konfigurerar projektorn. Den ger också information om felsökning och underhåll. CD-ROM-skivan innehåller endast den engelska handboken. Handböcker på övriga språk kan laddas ner fån webbplatsen. Följande programvaruprodukter benämns med sina allmänna namn: Produktnamn RICOH JPEG Conversion Tool Type A JPEG Conversion Tool Allmänt namn 8

11 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som du bör uppmärksamma när du använder projektorn. Visar ytterligare förklaringar till projektorns funktioner och anvisningar om hur du åtgärdar användarfel. [ ] Visar namnen på kontrollpanelens och fjärrkontrollens olika knappar. Visar även vilka olika poster som visas på menyerna. (främst Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s. 10 "Modellspecifik Information". Obs Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Vissa tillval kanske inte finns i en del länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att vissa funktioner är tillval. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. 9

12 Modellspecifik Information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din projektor tillhör. Det finns en etikett på projektorns undersida, placerad enligt bilden som visas nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din projektor tillhör. Läs etiketten. CUD107 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din projektor. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region A-modell: KOD XXXX -27 (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region B-modell: KOD XXXX -17 Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din projektor hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din projektor hör till region B används tum som måttenhet. 10

13 1. Förberedelser innan användning av projektorn I det här kapitlet beskrivs namn och funktioner på projektorns respektive fjärrkontrollens olika delar, samt hur du använder dem. Här beskrivs också hur projektorn ska placeras och hur du ansluter den till övrig utrustning. Huvudfunktioner Projektorn har följande funktioner. Automatisk miljöfunktion Projektorn växlar automatiskt lampeffekt genom att känna av ljusstyrkan vid projiceringsplatsen och i bildsignalerna. Den här funktionen är användbar för energibesparing. Snabbstart Även om projektorn står i vänteläge börjar den projicera bilder automatiskt om den får bildsignaler. Automatisk trapetskorrektion (Keystone) Projektorn justerar automatiskt formen på den projicerade bilden efter vinkeln som projektorn är placerad i. Automatisk fokusfunktion (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N) Projektorn justerar automatiskt fokus när den slås på eller flyttas. AV Mute/Freeze Genom att trycka på knappen [AV Mute] stänger man av ljudet och släcker skärmen. Genom att trycka på knappen [Freeze] pausas bilden tillfälligt. Magnify/Zoom Genom att trycka på knappen [Magnify] förstoras den projicerade bilden. Genom att trycka på knappen [Zoom] förminskas den projierade bilden. Timerfunktion Tryck på knappen [Timer] för att visa nedräkningstimern på projektionsskärmen. På projektionsskärmen kan du även se hur lång tid som har gått. Färgläge, vägg Du kan justera bildens färgnyanser efter färgen på väggen där den projiceras. Inställning av lösenord/knapplås Du kan ange ett lösenord för projektorn och på så vis begränsa antalet användare. Knapparna på kontrollpanelen kan avaktiveras med hjälp av knapplåset för att förhindra felaktigt handhavande. 11

14 1. Förberedelser innan användning av projektorn Administratörsautentisering Aktivera administratörsautentisering så att bara administratören kan ändra säkerhetsinställningarna. Det förbättrar projektorns säkerhet eftersom vanliga användare då inte kan ändra inställningarna. Logotyp-funktion När projektorn inte har någon signal eller när den startas kan den projicera en registrerad logotyp eller en annan bild. Presentationer utan dator Projektorn kan projicera JPEG- och MPEG-filer som finns lagrade på USB-minne eller digitalkamera. Med JPEG Conversion Tool kan man konvertera PowerPoint-material till JPEG-format och sedan projicera med hjälp av projektorn. Fjärrkontroll för muspekare (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Med fjärrkontrollen som medföljer projektorn kan du styra muspekaren på en dator. QuickProjection QuickProjection är ett program som medföljer projektorn och används för att ansluta projektorn till en dator för att projicera bilder. 12

15 Kontrollera tillbehören Kontrollera tillbehören Följande tillbehör medföljer projektorn. Kontrollera att allt finns med i förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta din säljare eller servicetekniker. Läs detta först Start Guide Fjärrkontroll AAA-batteri LR03 CD-ROM-skiva RGB-kabel Strömkabel Garantisedel Fjärrkontrollmottagare för muspekare (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Bärväska (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N) 13

16 1. Förberedelser innan användning av projektorn Medföljande tillbehör kan variera beroende på var produkten köptes. Använd endast den RGB- och strömkabel som medföljer projektorn. De olika programmen finns på den medföljande CD-ROM-skivan För en beskrivning av hur man använder programmen, se s. 56 "Använda JPEG Conversion Tool", s. 68 "Så här använder du QuickProjection" och s. 132 "Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility". 14

17 Projektorns delar och deras funktioner Projektorns delar och deras funktioner Utsida På bilderna nedan ser du RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Lock för lampa Ta bort för att byta lampan. 2. Zoomreglage/Fokusreglage Zoomreglage (RICOH PJ X3340N/WX3340N) Justerar storleken på den projicerade bilden. Fokusreglage (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Justerar skärpan på den projicerade bilden. 3. Belysningssensor Mäter ljusstyrkan vid projiceringsplatsen. 4. Kontrollpanel Se s. 17 "Kontrollpanel". 5. Strömanslutning Anslut medföljande strömkablar här. 6. Luftutsläpp Släpper ut varm luft inifrån projektorn. 7. Lins Förstorar och projicerar bilden (ljus). 8. Fjärrmottagare Tar emot signalen från fjärrkontrollen. 15

18 1. Förberedelser innan användning av projektorn 9. Justerbara fötter Justerar projiceringsvinkeln Justerbara fötter finns på projektorns vänstar och högra sida. 10. Luftintag Cirkulerar luft utifrån i avsikt att kyla ner projektorn. 11. LED-indikatorer Du kan kontrollera projektorns status genom att hänvisa till LED-indikatorerna. Den vänstra LED-indikatorn visar status för lampan, den högra LED-indikatorn visar temperaturen inuti projektorn. För mer information, se s. 115 "Indikator visningslista". 12. Högtalare Matar ut ljudsignaler från en extern enhet. 13. Stöldskydd För anslutning av en stöldskyddskabel. 14. Säkerhetsbygel För anslutning av en stöldskyddskabel eller kedja. Vid leverans är projektorns ovansida täckt av en skyddsfilm. Ta bort denna skyddsfilm innan du använder projektorn. Portar på projektorn På bilderna nedan ser du RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Port för datoranslutning 1 (Y/Pb/Pr) Ingång för RGB-signal från en dator eller komponentvideosignal (Y/Pb/Pr) från en videobandspelare. 16

19 Projektorns delar och deras funktioner 2. Port för datoranslutning 2/Bildskärmsutgång Ingång för RGB-signaler eller utgång för bildsignaler som har matats in i "Port för datoranslutning 1" till en extern bildskärm. Du kan växla syftet med denna port i [Dator 2 terminal] under [Standardinställningar1]. 3. Port för videoanslutning Ingång för videosignaler från videobandspelare. 4. HDMI-port Ingång för HDMI-signaler från dator eller videobandspelare. 5. Audio-port Ingång för audiosignaler från dator eller videobandspelare. 6. Port för ljudutgång För sändning av ljudsignaler till en extern högtalare. 7. LAN-port För anslutning av Ethernet-kabel. 8. USB-port För anslutning av USB-minne eller USB-kabel. Kontrollpanel RICOH PJ X3340N/WX3340N RICOH PJ X4240N/WX4240N CUD Piltangenter Används för att navigera på menyskärmen och i värdefältet. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera trapetsförvrängningen. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera volymen. 2. [Enter] Öppnar valt objekt eller läge. 17

20 1. Förberedelser innan användning av projektorn 3. [Menu] Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 4. [Input] Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 5. [Power] Slår på och av projektorn. Indikatorn visar projektorns status. På: Strömmen är på. Av: Strömmen är av. Blinkar med 1 eller 3 sekunders mellanrum: Vänteläge. Blinkar med korta intervall: Uppstart eller kylning. 6. [Focus]-knapp/[Eco]-knapp [Focus]-knapp (RICOH PJ X3340N/WX3340N) För manuell justering av fokus. Tryck på knappen och justera sedan fokus med [ ] och [ ]. [Eco]-knapp (RICOH PJ X4240N/WX4240N) 7. [AV Mute] Visar skärmen [Inställningar för energibesparing]. På skärmen [Inställningar för energibesparing] kan du göra energibesparande inställningar för lampan. Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. Knappen lyser blått när ljudet på projektorn är avstängt. 18

21 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner Fjärrkontrollens delar och dess funktioner CUD [Menu] Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 2. [Input] Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 3. [AV Mute] Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. För mer information, se s. 47 "Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet". 4. Piltangenter Används för att navigera på menyskärmen och i värdefältet. 5. Siffertangenter För inmatning av siffror. 6. [Power] Slår på och av projektorn. 7. [Freeze] Pausar tillfälligt bilden. För mer information, se s. 48 "Frysa bilden". 8. [Magnify] Visar fältet för förstoringsgrad. Tryck på knappen och ange sedan förstoringsgraden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 46 "Förstora bilden". 19

22 1. Förberedelser innan användning av projektorn 9. [Enter] Öppnar valt objekt eller läge. 10. [Zoom] Visar det digitala zoomfältet. Tryck på knappen och justera sedan storleken på den projicerade bilden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 42 "Förminska den projicerade bilden". 11. [Focus]-knapp RICOH PJ X3340N/WX3340N För manuell justering av fokus. Tryck på knappen och justera sedan fokus med [ ] och [ ]. För mer information, se s. 43 "Justera fokus på RICOH PJ X3340N/WX3340N". RICOH PJ X4240N/WX4240N 12. [Keystone] Denna knapp används inte. Visar fältet för trapetskorrektion. Tryck på knappen och justera sedan trapetskorrektionen med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 44 "Justera trapetsförvrängning (keystone)". 13. [Volume] Visar fältet för volymjustering. Tryck på knappen och justera sedan volymen på högtalaren med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 46 "Justera högtalarens volym". 14. [Timer] 15. [ID] Visar visningstimern. För mer information, se s. 49 "Använda visningstimern". Registrerar fjärrkontrollens ID. För mer information, se s. 25 "Styra flera projektorer med fjärrkontrollen". 16. [R-Click] 17. [Page] RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Används för att styra projektorn via fjärrkontrollen. Den fungerar på samma sätt som högerknappen på en mus. Den här knappen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. RICOH PJ X4240N Denna knapp används inte. RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Ändrar bilden medan den projiceras från en USB-enhet eller en projektionsserver. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. När fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator kan dessa knappar användas för att växla bilder, t.ex. i en PowerPoint-presentation. RICOH PJ X4240N Ändrar bilden medan den projiceras från en USB-enhet eller en projektionsserver. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. 20

23 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner 18. [ECO] Visar skärmen [Inställningar för energibesparing]. På skärmen [Inställningar för energibesparing] kan du göra energibesparande inställningar för lampan. För mer information, se s. 48 "Ange lampinställningar". 21

24 1. Förberedelser innan användning av projektorn Använda fjärrkontrollen Du kan använda fjärrkontrollen för att stänga av och sätta på projektorn, samt för att ändra signalen för den bild som matas in och projiceras. Du kan även förstora eller förminska bilden samt stänga av ljudet. Observera följande försiktighetsåtgärder när du använder fjärrkontrollen: Tappa inte och slå inte på fjärrkontrollen. Placera inte fjärrkontrollen på en plats med hög temperatur eller hög luftfuktighet. Se till att fjärrkontrollen inte blir våt. Placera den inte heller på något som är fuktigt. Plocka inte isär fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot fjärrkontrollmottagaren på projektorn. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd är ca 5 meter (16,4 fot) från mottagaren och inom ca 15 graders vinkel från projektorns fjärrkontrollmottagare. 2 1 CUD Avstånd: upp till 5 meter (16,4 fot) 2. Vinkel: inom 15 grader Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i vissa områden och under vissa förhållanden. Om detta inträffar, rikta fjärrkontrollen mot projektorn och försök igen. Fjärrkontrollen kan sluta fungera om projektorns fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Du kan använda fjärrkontrollen från en plats bakom projektorn genom att låta skärmen reflektera signalen. Det effektiva intervallet ändras dock beroende på skärmens format och material. 22

25 Använda fjärrkontrollen Sätta i batterier i fjärrkontrollen För säker drift, följ varningarna nedan gällande fjärrkontrollens batterier. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Töm fjärrkontrollen på batterier som har passerat bäst-före-datum eller som är slut. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare CUD Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen. 2. Sätt i batterierna. Observera den positiva respektive negativa polriktningen när du sätter i batterierna. 3. Stäng batteriluckan. Byt ut batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska eller om den effektiva räckvidden blir för smal. 23

26 1. Förberedelser innan användning av projektorn Mata in text Använd skärmtangentbordet för att mata in text på skärmen för inställningar. 1. Använd knapparna [ ], [ ], [ ] och [ ] på fjärrkontrollen för att välja ett av de tecken som visas på skärmen. Det valda tecknet markeras med orange. 2. Tryck på [Enter]. Det valda tecknet visas i textområdet. 3. När teckeninmatningen är klar, välj [OK]. 4. Tryck på [Enter]. Texen matas in. Du kan även använda fjärrkontrollens siffertangenter för att mata in siffror. Styra en dator via fjärrkontrollen Du kan styra en dator med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Funktionen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. Denna funktion är tillgänglig med RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N. En dator med en USB-port som stöder USB 2.0 kan användas. Operativsystem som stöds är Windows XP, Vista och 7. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till en dator endast när du styr datorn via fjärrkontrollen. När du styr projektorn med fjärrkontrollen och fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till datorn förflyttas muspekaren på datorskärmen enligt fjärrkontrollens knappfunktioner. 1. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till datorn. 24

27 Använda fjärrkontrollen 2. Rikta fjärrkontrollen mot muspekarens fjärrkontrollmottagare och tryck på knapparna CUD Piltangenter Förflyttar muspekaren. Tryck på knappen som motsvarar den riktning i vilken du vill flytta muspekaren. 2. [Enter]-knapp Vänster-klick. 3. [R-Click]-knapp Höger-klick. 4. [Page]-knappar Knapparna [ ] och [ ] växlar sida i en PowerPoint-presentation. Vissa datorer kan inte styras med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om muspekarens fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Om det inträffar, ändra läge eller riktning på muspekarens fjärrkontrollmottagare. För att dra-och-släppa, håll [Enter] nedtryckt medan du förflyttar muspekaren med hjälp av piltangenterna. Släpp ENTER-tangenten när du har nått önskad placering. Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Du kan styra flera projektorer med en enda fjärrkontroll. Det är möjligt att styra upp till fyra projektorer. I [Fjärrkontroll-ID] under [Standardinställningar2] måste du ange ett ID-nummer som ska tilldelas varje projektor i förväg. 25

28 1. Förberedelser innan användning av projektorn 1. Tryck och håll nedtryckt [ID]-knappen och tryck sedan på en av sifferknapparna 1-4 under minst 3 sekunder. CUD086 Fjärrkontrollens ID-nummer ändras till det nummer som du tryckte på. 2. Styra projektorn. Om ett fjärrkontroll-id inte överensstämmer med det kontroll-id som har angetts i [Standardinställningar2], kan fjärrkontrollen inte styra projektorn. Det ID-nummer som har angetts i fjärrkontrollen är giltigt tills ett annat ID-nummer anges. Vir byte av batterier måste ID-numret i fjärrkontrollen anges på nytt. 26

29 Placera projektorn Placera projektorn När du placerar projektorn, se till att den står med objektivet vänt mot skärmen. Se till att projektorn och skärmen är parallella med varandra. Justera avståndet mellan projektorn och skärmen beroende på formatet på den projicerade bilden. För mer information, se s. 28 "Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek". Projiceringsläge Om projektorn är felaktigt monterad på en vägg eller i taket kan den falla ned och orsaka skada. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker om du vill montera en projektor på en vägg eller i taket. Använd konsoler som är starka nog att bära projektorn. Projektorn väger ca 3,1 kg (6,9 lb.). Projektorn måste installeras på en plats som är robust nog att bära hela tyngden av projektorn och dess konsoler. Projektorn kan placeras på fyra olika sätt. Välj inställning beroende på projektorns placering i [Projiceringsläge] under [Stadardinställningar2]. För mer information, se s. 95 "Menyn Standardinställningar2". 1. Standard 2. Bakifrån 3. Takmontage 4. Takmontage, bakifrån SV CUD Standard Projektorn kan placeras framför en skärm på vilken bilderna projiceras. 27

30 1. Förberedelser innan användning av projektorn 2. Bakifrån Projektorn kan placeras bakom en skärm på vilken bilderna projiceras. 3. Takmontage Projektorn monteras i taket framför en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. 4. Takmontage, bakifrån Projektorn monteras i taket bakom en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Storleken på den projicerade bilden varierar beroende på avståndet mellan projektorn och skärmen. Se följande tabeller för en lämplig placering a projektorn. Projiceringsformaten som visas i tabellerna avser en bild i fullformat utan trapetskorrektion. Projektionsavståndet blir som kortast när zoomreglaget är riktat mot den breda sidan, och som längst när zoomreglaget är riktat mot telesidan. b a CUD072 RICOH PJ X3340N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd Kortast Längst b Projiceringshöjd 30 tum 0,68 m (2,22 fot) 1,05 m (3,45 fot) 4 cm (1 tum) 40 tum 0,92 m (3,02 fot) 1,41 m (4,64 fot) 5 cm (2 tum) 60 tum 1,40 m (4,58 fot) 2,13 m (6,99 fot) 7 cm (3 tum) 80 tum 1,87 m (6,12 fot) 2,86 m (9,38 fot) 10 cm (4 tum) 100 tum 2,34 m (7,68 fot) 3,58 m (11,75 fot) 12 cm (5 tum) 120 tum 2,82 m (9,24 fot) 4,31 m (14,12 fot) 14 cm (6 tum) 150 tum 3,54 m (11,60 fot) 5,39 m (17,67 fot) 18 cm (7 tum) 200 tum 4,73 m (15,50 fot) 7,20 m (23,61 fot) 24 cm (9 tum) 28

31 Placera projektorn RICOH PJ WX3340N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd Kortast Längst b Projiceringshöjd 40 tum 0,77 m (2,53 fot) 1,20 m (3,94 fot) 3 cm (1 tum) 60 tum 1,18 m (3,87 fot) 1,80 m (5,92 fot) 5 cm (2 tum) 80 tum 1,58 m (5,18 fot) 2,42 m (7,92 fot) 6 cm (2 tum) 100 tum 1,98 m (6,50 fot) 3,03 m (9,94 fot) 8 cm (3 tum) 120 tum 2,39 m (7,84 fot) 3,65 m (11,98 fot) 9 cm (4 tum) 150 tum 2,99 m (9,81 fot) 4,57 m (14,98 fot) 11 cm (4 tum) 200 tum 4,00 m (13,12 fot) 6,10 m (20,01 fot) 15 cm (6 tum) 240 tum 4,81 m (15,79 fot) 7,33 m (24,06 fot) 18 cm (7 tum) RICOH PJ X4240N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd b Projiceringshöjd 50 tum 0,59 m (1,94 fot) 6 cm (2 tum) 60 tum 0,72 m (2,36 fot) 7 cm (3 tum) 70 tum 0,85 m (2,78 fot) 8 cm (3 tum) 80 tum 0,97 m (3,20 fot) 10 cm (4 tum) 90 tum 1,10 m (3,62 fot) 11 cm (4 tum) 100 tum 1,23 m (4,04 fot) 12 cm (5 tum) 110 tum 1,36 m (4,46 fot) 13 cm (5 tum) 120 tum 1,49 m (4,88 fot) 14 cm (6 tum) 29

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Användbara funktioner Använda projektorn via ett nätverk Använda

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektor M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Bruksanvisning M403W, M303WS och M323H distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W,

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H Projektor U321H Användarhandbok Modell Nr. NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor och DLP Link är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör

Läs mer