Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar."

Transkript

1 Här är de bästa aktierna för 2010 Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu och Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank avslöjar årets bästa placeringar. Sidan 3 Risk för ny bobubbla Svenskarnas lånerally fortsätter och Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson varnar för en kommande bolånebubbla. Sidan 4 Därför lyckas Ulf Eklöf även under finanskriser Det sägs att driftiga entreprenörer klarar sig bäst när det råder lågkonjunktur. Ulf Eklöf från Stadium ger här sina bästa stalltips. Krönikan Känn vårt stöd! Läs Marina Bloms krönika Sidan 2 OMVÄRLD & ANALYS Läge för små bolag Efter att ha föredragit stora bolag en tid rekommenderar vi nu små bolag i portföljen. Denna rekommendation får stöd av krympande kreditrisk och ett starkare industriklimat i USA. Läs månadens rapport. Sidan 9 Sidan 5 Behöver du en hjälpande hand? Skotta snö, läsa läxor med barn eller laga en festmiddag. Här är listan med hushållstjänster som är avdragsgilla och de som inte är det. Sidan 7 TREND Häng med till OS i Kanada! Sugen på att besöka vinter-os i Vancouver i februari? Då är det läge att pröva helikopterskidåking i Kanadas vildmarker. Sidan 8

2 Det är viktigt att du känner vårt stöd Så står vi åter inför ett nytt år. Efterdyningarna efter den finansiella krisen pågår fortfarande, men de absolut flesta ser betydligt mer positivt på det år vi har framför oss jämfört med vad man såg motsvarande tid förra året. Så även jag. och vad vi på Sparbankerna och Swedbank kan erbjuda dig som kund. Globalt kan vi nu se att tillväxten är på väg att nå mer normala nivåer. Fördelarna med en globaliserad värld kom i skymundan under finanskrisen men nu är det åter dags att se de positiva effekterna av att vi lever i en gemensam värld. Då Europa ännu en tid sannolikt kommer att behöva arbeta sig upp ur krisen så öppnar sig stora möjligheter i andra regioner, exempelvis länder i Asien där tillväxten har bibehållits väl. Förtroendet för bankerna är stigande och de hårt åtstramade krediterna, inte minst i USA, kan nog komma att lättas upp under året. Styrräntan förväntas överlag att ligga kvar på låga nivåer ett tag framöver medan aktiemarknaden pådriven av centralbankers och regeringars stimulansåtgärder ser ut att kunna fortsätta stiga. Det kan innebära möjligheter till nya spännande placeringar. Och placeringarna kan vi, genom våra rådgivare, hjälpa dig med. Genom att ständigt ta del av omvärldens händelser i kombination med noggranna analyser ger vi råd och förslag som passar dig. Den första nyheten för året är en Modellportfölj anpassad för dig som kund i Private Banking. Portföljen innehåller fler tillgångsslag och produkter endast riktade mot er Private Banking-kunder, den ger därmed möjlighet till mer avancerad fördelning. Vill du, istället för att göra jobbet själv, låta Swedbank förvalta dina pengar till en låg risk kan vi även erbjuda diskretionär förvaltning, där du överlåter hanteringen av din förmögenhet till Investment Center. Under året kommer vi att fortsätta att utveckla fler erbjudanden med högt tjänste- och värdeinnehåll. Marina Blom chef för Private Banking, betonar vikten av att kunderna verkligen upplever stödet från banken. Men oavsett vilka tjänster du vill använda det viktiga är att du får det stöd och de råd som du behöver för att följa den strategi du har för dina placeringar. Det är det vi är till för. Marina Blom, chef Private Banking på Varbergs Sparbank

3 Här får du de bästa aktietipsen för 2010 Enskilda svenska aktier och väl förvaltade fonder är huvudspåret för placeringsåret Tillväxtmarknadsfonder och råvarufonder är andra starka kandidater i investeringsportföljen. Men räkna inte med att avkastningen blir lika hög som Varbergs Sparbanks samarbetspartner Swedbanks analyschef Anders Bruzelius förväntar sig att årets börsuppgång fortsätter under första halvan av 2010 men att börsen sedan går in i en lugnare fas under de sista två kvartalen. Värderingen av Stockholmsbörsen ger stöd för en uppgång på 8 10 procent under Återhämtar sig konjunkturen snabbare än vi räknat med kan det elda på börsen ytterligare, säger han. Tror på stålsektorn Anders Bruzelius pekar på att företagen varit duktiga på att kapa kostnader under lågkonjunkturen vilket påverkat vinstmarginalerna positivt. Det har bidragit till börsuppgången Tar konjunkturen fart kommer det att påverka företagens försäljning och därmed öka vinsterna vilket sätter sin prägel på börsutvecklingen. Jag tror att konjunkturkänsliga aktier som stål- och gruvsektorn har goda möjligheter under första halvåret men att de bör växlas in mot lite mer defensiva aktier under andra halvan, som läkemedel och telekomoperatörer, säger Anders Bruzelius. Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu, är mer försiktig med att peka ut branscher och tittar hellre på enskilda aktier. Allra helst svenska bolag verksamma i Ryssland. Den ryska marknaden har varit hårt nedpressad och uppgången under 2009 beror på att riskvilligheten ökat bland placerare. Konjunkturåterhämtningen har egentligen inte börjat i Ryssland utan väntas komma i gång 2010, säger han. Räntorna är låga och därför blir aktiemarknaden intressantare, säger Gunnar Wrede, chefredaktör på nättidningen Placera.nu. Frågetecken kring guldpriset Den starka utvecklingen i Latinamerika, Kina och övriga asiatiska tillväxtekonomier väntas fortsätta 2010 vilket fortsatt talar för BRIC-fonder som en krydda i portföljen. Meningarna går dock isär vad gäller guldets fortsatta prisuppgång. Råvaror som tillgångsslag väntas däremot fortsätta stiga. Tar konjunkturen fart i EU under 2010 tror jag också att Europafonder kan bli en bra placering, säger Gunnar Wrede. Mikael Gianuzzi Experternas aktietips 2010 Med draghjälp av en stigande konjunktur kan börsuppgången bli tvåsiffrig 2010, säger Anders Bruzelius, aktieanalyschef på Swedbank. Gunnar Wrede: Oriflame MTG Tele 2 Alliance Oil Husqvarna SEB Swedbank Anders Bruzelius: Astra MTG Telia Alfa ABB SSAB Unibet

4 Därför närmar vi oss en bostadsbubbla Stigande bostadspriser har satt fokus på frågan om vi har en bubbla på den svenska bostadsmarknaden. Varbergs Sparbanks samarbetspartner Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson håller det för sannolikt att priserna på småhus och bostadsrätter utvecklas stabilt. Men samtidigt varnar hon för risken att vi lägger grunden för en bubbla. För tio år sedan fick dåvarande chefen för USA:s centralbank, Alan Greenspan, frågan om det rådde en aktiebubbla. Hans svar var: We never know a bubble until after the event. Samma resonemang gäller även för den svenska husmarknaden, säger Cecilia Hermansson. Enligt Cecilia Hermansson kan man få viss vägledning om det råder en bubbla eller ej genom att jämföra fastighetsprisernas utveckling mot något annat, exempelvis ekonomins tillväxt, hushållens inkomster, utbud och efterfrågan av bostäder och bolånekostnader. I Sverige har huspriserna under många år stigit snabbare än den nominella BNP-tillväxten. Och trots att hushållens inkomstökningar har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats har huspriserna åter börjat stiga. Det beror bland annat på att ränteläget är onormalt lågt, vilket får till följd att hushållen lättare skuldsätter sig, säger hon. Ett annat sätt att bilda sig en uppfattning om en eventuell bubbla är att jämföra hushållens totala skulder med disponibelinkomsten. Då får man fram den så kallade skuldkvoten som i dag är uppe i 160 procent. Fortsätter utlåningen i samma takt når skuldkvoten 200 procent Men trots det behöver vi inte ha en bubbla i dag. Däremot finns risken att vi lägger grunden för en bubbla om skuldsättningen ökar samtidigt som ekonomins tillväxt och hushållens inkomstutveckling inte kommer ikapp, säger hon. Men för att en bubbla ska spricka, och inte pysa ihop, måste något annat negativt ske. Det kan till exempel vara att världskonjunkturen återigen hamnar i recession eller nya oroshärdar på de globala finansiella marknaderna. Råder bostadsbrist Det finns även argument som talar mot att vi på sikt lägger grunden för en husbubbla: Det byggs relativt få bostäder och det råder bostadsbrist i många kommuner. Ökad inflyttning till större städer ställer krav på ökat byggande och när efterfrågan överstiger utbudet stiger huspriserna. Det mest sannolika är att vi under det närmaste året får en stabil eller uppåtriktad pristrend på småhus och bostadsrätter eftersom hushållens husköpkraft är god. Bolåneräntorna kommer att stiga under andra halvåret 2010 men kommer trots det att ligga på en låg nivå vilket stimulerar husmarknaden, säger hon. Cecilia Hermansson anser att prisutvecklingen kommer att skilja sig mellan kommuner och regioner. I orter där industrin försvagats kommer prisutvecklingen på fastigheter att vara dämpad, medan de tjänsteinriktade och hetare storstadsregionerna fortfarande kan ha en prispress uppåt. När de rörliga bolåneräntorna kommit upp mot 4-5 procent kommer allt fler hushåll med stora bolån känna av åtstramningen och husprisutvecklingen kan komma att dämpas eller avta. Det är ett troligt scenario för 2011 och 2012, säger Cecilia Hermansson. - Risken är att skuldsättningen ökar samtidigt som ekonomins tillväxt inte kommer ikapp, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Om världskonjunkturen återigen sjunker finns det risk för en ny bostadsbubbla. Henrik Norberg

5 Entreprenörer ger här sina bästa tips Att vara entreprenör är inte ett yrke, det är en passion. Private Banking har träffat två framgångsrika företagare med jobbet som livsstil. Ulf Eklöf är Stadiums grundare och Markus Ehn driver ett profilföretag i Uppsala. Här ger de sin syn på hur man lyckas som entreprenör omsatte Ulf Eklöfs sportaffär kronor och han hade en anställd. 35 år senare har Ulf Eklöfs Stadium 3000 anställda och omsätter fem miljarder kronor. En makalös utveckling som inte fanns i Ulf huvud när han startade den lilla Norrköpingsbutiken. Mina drivkrafter i dag är ungefär desamma som de var Jag är extremt tillväxtorienterad och vill hela tiden förbättra företaget och ta nya marknader. Även om jag inte längre är operativ VD är mitt hjärta och min hjärna ständigt påslagna för Stadium, säger Ulf Eklöf. Långsiktighet och tålamod är två ledord som präglat Ulf Eklöf under hela resan med Stadium. Han betonar vikten av att omge sig med rätt personer som brinner för affärsidén och känner att de är en del av företaget och framgången. Det krävs att man har ett passionerat engagemang så att man kan övertyga sina medarbetare om att vi gör rätt. Jag tror att en entreprenör måste vara en tävlingsmänniska som gillar ständiga utmaningar. Varje dag är ett race och det gäller att vara på topp hela tiden, säger Ulf Eklöf. Från den nordiska sportjätten med sina 110 butiker kan steget tyckas långt till det fåmansföretag som Markus Ehn driver. Men faktum är att de har en snarlik syn på vad som krävs av en entreprenör. För mig är det viktigt att ha målsättningar och alltid sträva efter att utveckla företaget. Visst är det roligt att tjäna pengar, men det är inte huvudsyftet. Jag får jobba med det jag vill och välja min egen arbetstid, säger Markus Ehn, som startade sitt första bolag när han var 18 år. Drivit företag hela sitt liv I början hjälpte han företag med it-tjänster, men de senaste åren har han främst jobbat med profilföretaget Blast och en racketshop i Uppsala. Markus Ehn, som idag är 29 år, har inte gått någon högskoleutbildning, utan är självlärd. Jag har aldrig haft tid att plugga, jag har ju drivit företag hela tiden. Att starta eget lockade mest och på den vägen har det fortsatt. Men det viktigaste med entreprenörskap är att inse att det inte är ett vanligt jobb, utan en livsstil. Det är svårt att koppla av och släppa tankarna kring jobbet, säger han. Enligt honom behöver en entreprenör även lära sig att ta hjälp. Det går inte att klara allt själv, utan man måste omge sig med bra medarbetare och rådgivare. Gärna en personlig mentor som kan bidra till att minimera misstag, och se till att man inte hamnar i för många fallgropar längs vägen. Både Markus Ehn och Ulf Eklöf vet att ett entreprenörskap innebär stenhårt jobb och ett risktagande utöver det vanliga. Men på frågan om de någonsin funderat på att ge upp svarar de med en mun: - Aldrig! Läget har varit pressat många gånger och ibland har man väl funderat på vad man håller på med. Men det är bara att rätta in kostnaderna och jobba ännu hårdare. Då vänder det snart. Det ska oerhört mycket till innan en sann entreprenör kastar in handduken. Stefan Hällberg - Det krävs ett passionerat engagemang för att övertyga sina medarbetare om att vi gör rätt, säger Ulf Eklöf, Stadiums grundare. - Det är viktigt att ha målsättningar och samtidigt sträva efter att utveckla företaget,säger Markus Ehn på profilföretaget Blast. Forts på nästa sida

6 Deras bästa entreprenörstips Ulf Eklöf, Stadium l Var långsiktig, ha tålamod och håll fast vid din affärsidé. l Du måste brinna för det du håller på med och tycka att det är det roligaste som finns. I en del människors ögon är man lite tokig, men det får man bjuda på. l Ha mentorer och andra bollplank, som du kan testa dina idéer på. l Våga ta risker, annars går det inte att vara entreprenör. l Se till att hela tiden ha rätt sortiment. Inköp och design är mycket viktiga komponenter i vår bransch. l Hitta rätt personer och omge dig med dem som delar dina värderingar och brinner för affärsidén. l Se till att ha en bra bankförbindelse som du kan ha en öppen och informativ kommunikation med. Det har du nytta av när du behöver hjälp under resans gång. Markus Ehn, profilföretaget Blast och racketshop l Sätt tydliga målsättningar. l Inse att entreprenörskap är en livsstil, inget nio till fem jobb. l Håll fast vid kärnverksamheten. l Lär dig att ta hjälp. Man klarar inte allt själv. l Utnyttja kontaktnät. Referensmarknadsföring är billig och effektiv. l Omge dig med bra rådgivare, ha gärna en mentor. l Ge inte upp vid motgångar. Se möjligheter och lösningar. l Försök behålla dina kunder i en lågkonjunktur. Det kostar mindre att hålla kvar kunder än att skaffa nya. Samtidigt gäller det att våga investera även i sämre tider. Det är en skör balansgång.

7 Hjälpen breddas för hushållstjänster Det är enklare än någonsin att köpa hushållstjänster, och allt fler upptäcker hur många olika saker de kan få hjälp med. Här är listan på sysslorna som är avdragsgilla. Skotta snö, läsa läxor med barnen, laga en festmiddag, stryka skjortorna. Det är bara några av de hushållstjänster som du kan få skatteavdrag för, och som därmed bara kostar dig ungefär 150 kronor i timmen. Städning är fortfarande den vanligaste tjänsten, men sådant som extra hemtjänst till äldre och barnpassning växer snabbt, säger Marja Witt, vd på Marja Witt Hushållsnära Tjänster AB, med knappt 70 anställda. Företaget har verksamhet i Stockholm, Linköping, Norrköping, Finspång, Trollhättan och Enköping, och Marja konstaterar att det nästan inte finns några vita fläckar kvar på städkartan. Närmare företag i hela landet erbjuder hushållstjänster. Men det finns en hel del tjänster som man tyvärr inte får göra avdrag för, som att få hjälp att installera en dator, gå ut med hunden och få flytthjälp, säger hon. Enklare att göra avdrag Sedan den 1 juli behöver man som kund inte ens göra avdrag för tjänsterna. Enligt den så kallade fakturamodellen är skatteavdraget redan gjort på den faktura man får. Det har ökat efterfrågan, tack vare att det minskat krånglet och att kunderna nu inte längre behöver ligga ute med pengarna, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, bransch- och arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag. Ungefär svenska hushåll köpte hushållstjänster under 2009, mestadels barnfamiljer. Men Marja Witt berättar att även många ensamstående föräldrar och singlar i olika åldrar anlitar hennes företag. Att hushållstjänsterna minskat svartjobbandet i Sverige får Marja Witt ofta konkreta bevis på. Flera av hennes medarbetare har tidigare arbetat vid sidan om lagarna. Ibland ringer det någon och säger Du, vi har en så duktig hemhjälp, kan inte du anställa henne så kan vi köpa tjänsten med henne av dig i stället för att betala svart?. Avdragsrätten har också lett till en attitydförändring. I dag anser bara 15 procent av svenskarna att det är okej att köpa svarta tjänster, en halvering på bara ett år, konstaterar Ulf Lindberg. Så gör du avdragen Sedan den 1 juli behöver du som kund inte göra avdrag för de hushållstjänster du köpt. Enligt den så kallade fakturamodellen är skatteavdraget på 50 procent redan gjort på den faktura du får. Resterande summa får det företag du anlitat av Skatteverket. Observera dock att du bara får göra avdrag för hushållstjänster, inklusive Rotarbeten, för kronor per år. Du kan alltså maximalt köpa tjänster för Anders Wikberg kronor. Visar det sig att din avdragskvot redan är fylld kommer det företag du anlitat att kräva dig på den summa du felaktigt fått skatterabatt för. Eftersom bytet till fakturamodellen skedde vid halvårsskiftet måste du vid årets deklaration ange dina avdrag för hushållstjänster för det första halvåret 2009 på en särskild blankett. Tjänsterna för det andra halvåret är förtryckta på din självdeklaration. Städning är den vanligaste tjänsten, men sådant som extra hemtjänst till äldre och barnpassning växer snabbt, säger Marja Witt på Marja Witt Hushållsnära Tjänster AB. Sysslor du får göra avdrag för och inte Städ och tvätt dammsuga, torka och bona golv, tvätta, stryka och mangla, putsa fönster, flyttstäda, röja i garaget, putsa skor, sy i knappar, laga hål i kläder. Men inte låta sonens företag städa, hämta/ lämna på kemtvätten, lägga upp gardiner, fålla dukar, få flytthjälp, rensa avlopp, sota skorstenen, få hjälp med homestyling, köra grejer till soptippen. Trädgård klippa buskar och häckar, plocka ogräs, klippa gräsmattan, skotta snö och sanda, sköta blommor. Men inte plantera träd och andra växter, beskära träd, göra det ovan nämnda på mark man inte äger själv eller äger tillsammans med andra. Barn läsa läxor, sitta barnvakt, hämta och lämna på skola eller dagis, följa med vid övernattning, hämta och lämna till samt delta i fritidsaktiviteter som träning och simning. Men inte hemundervisning av privatlärare. Mat matlagning, inklusive grillning. Men inte hämtning av mat, dukning, servering, diskning och undanplockning. Äldreomsorg se Städ och tvätt och Mat ovan. Dessutom inköp av mat, hålla sällskap, promenader, högläsning, kontakter med myndigheter, banker, läkare och andra, enklare sjukvård i hemmet, hjälp att duscha, klä av och på sig, äta, byta glödlampor, sätta upp gardiner. Men inte klippa håret, få fotvård, massage, sjukgymnastik eller läkarvård i hemmet. Men inte gå ut med eller passa hund eller annat djur. Installera dator och få support, reparera tv, tvättmaskin eller liknande.

8 Så fixar du OS-festen! Bland det roligaste som finns att göra i Kanada i vinter är att åka helikopterskidåkning i Columbia Mountains. Lev lyxliv mitt i vildmarken, bara någon timme från OS-myllret. Vinter-OS i Vancouver i all ära, det är roligare att vintersporta själv. Särskilt i Kanada, där man med heliskiing, helikopterskidåkning, kan få de ultimata skidupplevelserna. Varje dag tar helikoptern dig upp till olika bergstoppar, och du tar dig ner i sällskap av guider. Oftast genom djup och orörd pudersnö i ett dramatiskt bergslandskap. Eller på lika fin snö neråt genom sagolika skogar, min egen favorit, säger Janne Hinds på CMH Nordic i Stockholm, störst bland de företag som erbjuder heliskiing i Kanada. CMH betyder Canada Mountain Holidays. Företaget startades 1957 av österrikaren Hans Gmoser, som 1965 uppfann konceptet helikopterskidåkning. Snittåldern ligger på 47 år Fortfarande finns det dock en del fördomar om heliskiing. Den vanligaste kanske är att det är till för våghalsiga 20-åriga skidfantomer. Nej, snittåldern bland våra gäster är 47 år, och för att kunna ägna sig åt heliskiing räcker det med att man känner sig bekväm på skidorna i en vanlig pist, säger Janne Hinds. Det finns ett 30-tal lodger i Columbia Mountains, i British Columbia i västligaste Kanada, med fantasieggande namn som Bugaboos och Monashees. Nästan alla ligger i väglöst land mitt i vildmarken, långt från all ära och redlighet. Så där tvingas man leva på pulversoppa och annan trist campingmat? Ha-ha, knappast. Samtliga lodger har förstklassiga kockar och fantastiska vinlistor. Jag kan garantera att ingen lämnar sin lodge hungrig, säger han. Lugnare och lyxigare De flesta lodger tar emot högst 44 skidåkare, så någon trängsel är det inte bland gästerna från jordens alla hörn. Vill man ha det mer livligt finns det flera fina skidorter bara några timmar bort. Som Lake Louise, Kicking Horse och Whistler, där OS avgörs, berättar han. Risken är dock stor att den som varit på heliskiing-semester aldrig mer vill återvända till vanliga skidorters ändlösa liftköer och stökiga after ski-hak. Över 70 procent av CMH:s kunder återvänder, och han berättar att han inte besökt Alperna på 15 år. När är bästa tiden att åka? Om man som jag älskar skogsåkning är det säkrast från december till mitten av mars. Högre upp finns det pudersnö in på försommaren, säger Janne Hinds. Helikoptern sätter skidåkarna på toppen, sen är det bara att åka nerför berget, tillsammans med guiderna. Anders Wikberg FOTNOT: Du kan prova på helikopterskidåkning även i Sverige: i Abisko, Funäsdalen, Hemavan, Kittelfjäll, Riksgränsen och Åre. Helikopterskidåkning är däremot förbjuden i bland annat Frankrike, Norge och Österrike, samt i större delen av Italiens berg.

9 Private Banking Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Produktförslag januari Fördelning aktier & räntor i regioner Ränteplaceringar t 'SBNUJETLPOUP.BY Läs mer på sid 3 Övervikten för aktier ökas i januari till 10 procent i modellportföljen. Vår modell för tillgångsallokering har under vintern blivit mer positiv till aktier och det är nu lämpligt att fördela mer av riskutrymmet till en större aktievikt. Starkt stöd till aktier kommer både från värdering, likviditet, marknadsklimat och konjunktur. Läs mer på sid 4-5 Aktieplaceringar t 4XFECBOL 3PCVS 4WFSJHFGPOE t 4UPSFCSBOE %FMQIJ &VSPQB t 4DISPEFS 64 4NBMMFS $PNQBOJFT t +1.PSHBO +' 1BDJmD &RVJUZ t #MBDLSPDL &NFSHJOH.BSLFUT Alternativa placeringar t $BUFMMB )FEHFGPOE t 4XFECBOL $SPTT.BSLFUT 'POE Ränte- och valutautveckling 3ÇOUor 40% Aktier 60% (-10%)( +10%) 5JMMWäxtmarknader 7% (+1%) Asien 9% (-2%) USA 11% (+/-0%) Europa 11% (+/-0%) Sverige 22% (+1%) Trender & makroekonomi De närmaste månaderna förutser vi att fortsatt bättre statistik över aktiviteten i ekonomin och stigande tillgångspriser på EF mobotjfmmb NBSLOBEFSOB LPNNFS BUU JOOFCÇSB BUU SÇOUPSOB stiger. 3ÇOUFQSPHOPTFS 4WFSJHF 3FQPSÇOUB 2 år 10 år Stibor 3 mån Stibor 6 mån ,25 1,67 3,44 0,48 0,67 3 mån 0,25 1,80 3,35 0,50 0,69 6 mån 0,25 2,25 3,42 0,58 0,94 12 mån 1,25 3,04 3,70 1,78 1,95 Läs mer på sid 2 Den globala återhämtningen fortsätter med stark tillväxt i de flesta tillväxtländer (Kina i spetsen). Positiva tecken har också kommit från USA, Europa och Japan. Långa räntor har stigit globalt och råvarupriserna, exempelvis olja och koppar, har stigit i december. USA t "SCFUTNBSLOBEFO TUBCJMJTFSBT t )VTG STÇMKOJOHFO TUJHFS LSBGUJHU Europa och Sverige t ' SFUBHTG SUSPFOEF LBS ZUUFSMJHBSF t 4WFOTL UJMMWÇYU LBS TOBCCBSF OÇSNBTUF LWBSUBMFO Japan t 5JMMWÇYUCFTWJLFMTF NFO ZUUFSMJHBSF TUJNVMBOTÉUHÇSEFS kommer Tillväxtmarknader t 4UBSL UJMMWÇYU J,JOB t 3ZTTMBOE HZOOBT BW TUJHBOEF SÉWBSVQSJTFS Läs mer på sid 3-4 Kronan har i stort sett fortsatt att handlas i det breda intervallet 10,15 till 10,55. Mot slutet av förra året försvagades kronan till följd av säsongsmässiga premiepensionsflöden men har därefter stärkts till 10,15 mot euron. Kronan har åter nämnts att vara undervärderad och vi utgår ifrån att kronans starka inledning på året kan förklaras av ett allmänt återvändande till mer riskfyllda valutor bland mer spekulativa aktörer, samt svenska företags behov att täcka av valutaexponeringar inför året. Valutaprognoser USD/SEK &63 4&, NOK/SEK (#1 4&, JPY/SEK $)' 4&, ,01 10,17 1,25 11,31 7,59 6,88 3 mån 7,25 10,15 1,27 10,91 7,63 6,63 6 mån 7,10 9,80 1,24 11,53 6,89 6,24 12 mån 7,04 9,50 1,19 11,59 6,70 5,90 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning FOMJHU MBHFO PN WÇSEFQBQQFSTNBSLOBEFO FMMFS MBHFO PN mobotjfmm SÉEHJWOJOH UJMM LPOTVNFOUFS.PUUBHBSF BW EPLVNFOUFU C S WBSB VQQNÇSLTBN QÉ VUUBMBOEFO PN GSBNUJETCFdömningar är förenade med osäkerhet ochär rekommenderas att komplettera beslutsunderlag det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldetta material Swedbanks egendom och ärsitt endast avsett förmed bankens interna bruk. Materialet får ej spridas, digas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. kopieras eller på annat sätt mångfaldigas till annat än anställda i banken utansom bankens skriftliga godkännande.,voefo BOTWBSBS TKÇMW G S EFTTB SJTLFS.ÉOHGBMEJHBE BW 4QBSCBOLFSOB 4UPDLIPMN "ESFTT 4XFECBOL #SVOLFCFSHTUPSH 4& 4UPDLIPMN

10 Analys - Trender & Makroekonomi Den globala återhämtningen fortsätter med stark tillväxt i de flesta tillväxtländer (Kina i spetsen). Positiva tecken har också kommit från USA, Europa och Japan. Långa räntor har stigit globalt och råvarupriserna, exempelvis olja och koppar, har stigit i december. USA USA:s ekonomi är fortfarande beroende av stimulanser från både marknaden slutat försvagas, vilket är positivt för konsumtionen framöver. Detaljhandelsförsäljningen i november var bra men det är ännu för tidigt att ha en klar bild av den viktiga julhandeln. Kreditkortsföretag har dock varit relativt positiva, särskilt jämfört med förra året. Låga priser, billiga bolån och incitament till husköp har drivit husförsäljning till den högsta nivån sedan början av 2007 och huspriserna har stigit något, vilket är positivt för både hushållen och banker. Industrins lagernivåer ligger kvar på låga nivåer och lågt under en utdragen period. Men den amerikanska centralbanken skruvade upp sin bedömning av den aktuella ekonomin något i december. Europa och Sverige De senaste siffrorna för industriproduktion och industriorder i euroområdet har varit en besvikelse och pekar på en liten avmattning av ekonomin efter sommaren. Dock tyder stigande företagsförtroende på att konjunkturen kan ha tagit ny fart vid årsskiftet. Det är också positivt för den europeiska konjunkturen att euron har slutat förstärkas och att viktiga handelspartner som Asien, USA och Östeuropa har visat återhämtning. planer på att höja styrräntan för närvarande men de har också skapat sig flexibiliteten att agera senare i år. Greklands regering har presenterat ett nytt besparingsprogram är svårt att se någon tillväxt i landet under 2010 givet budgetåtstramningen. Dock är Grekland bara 2,5 procent av euroområdet och påverkan på de stora europeiska länderna kommer att bli liten. Storbritanniens ekonomi har varit en av de svagaste i Europa de - kreditvillkor för både hushållen och företagen är mindre strama än tidigare, en trend som förväntas fortsätta under det första kvartalet Andelen beviljade bolån steg markant under de senaste månaderna och huspriserna har stigit 6 procent under Svensk makrostatistik har inte visat samma positiva utveckling som konjunkturenkäter (inköpschefsindex och konsumentförtroende). Industriproduktionen fram till december har varit svag och exporten samt handelsnettot i november var sämre än förväntat. Däremot har företagsförtroendet stigit mycket och såväl industrin, detaljhandeln som tjänstesektorn ser allt starkare efterfrågan och förutspår god tillväxt de närmaste månaderna. Även byggsektorn börjar nu bli försiktigt optimistisk och ser en stabilisering inom byggande och orderingång. Vi räknar därför med starkare och bredare ekonomisk tillväxt under kommande kvartal. Konsumentpriserna har dragits ned kraftigt det senaste året på grund av fallande räntekostnader. Inflationstakten i november var -0,7 procent, men med räntekostnader exkluderade var den +2,3 procent. Inflationstakten svängde om från deflation till inflation i december, men den svaga arbets- avvaktar med att höja reporäntan. Japan Nya siffror visar att Japans tillväxt i somras var betydligt lägre har presenterat nya stimulansåtgärder och en plan för att höja of Japan har meddelat att banken envist kommer att behålla räntan på noll för att bekämpa deflation. Tillväxtmarknader Kinas inköpschefsindex pekar på att ekonomin har fått ny fart och tecken på en revalvering av renminbin, eller en större åtstram- och högre matpriser har tryckt upp inflationen i Indien, vilket sannolikt innebär en stramare penningpolitik under de närmaste och tillväxten kan accelerera ytterligare. Därför är en räntehöjning har släpat efter andra länders återhämtning efter krisen, har aktivitetsdata nu överraskat positivt med starkare produktion, byggande och försäljning i november. Samtidigt bidrar höga råvarupriser till att förstärka statskassan. Inflationen har fallit och centralbanken kunde sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 8,75 procent. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning dömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Detta material är Swedbanks egendom och är endast avsett för bankens interna bruk. Materialet får ej spridas, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas till annat än anställda i banken utan bankens skriftliga godkännande. Nyhetsbrevet vänder sig till Varbergs Sparbanks Private Banking-kunder och ges ut tio gånger per år. 2

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder.

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer