Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

2 Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur stor betydelse. Att vår leveranssäkerhet och leveranskvalitet klarar dessa stora påfrestningar, det är vi mycket stolta över.

3 Innehållsförteckning VD har ordet... 4 VD ABAR har ordet... 6 Förvaltningsberättelse koncern och moderbolag... 7 Resultaträkning... 9 Balansräkning tillgångar Balansräkning eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Bokslutskommentarer och noter Revisionsberättelse Styrelse och ledning Arbetsmiljöbokslut Klimatredovisning Förvaltningsberättelse Alingsås Energi AB Resultaträkning..., Balansräkning tillgångar Balansräkning eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Bokslutskommentarer och noter... 29

4 Alingsås Energi 2010 Vi fixar fredagsmyset! I över 100 år har vi levererat el till alingsåsarna och i 20 år mikroproduktion? Vi vill också arbeta för att ta vara på spillenergier som finns i samhället, exempelvis biogas. I övrigt har vi levererat fjärrvärme och bredband. För 20 år sedan bolagiserades verksamheten och vi blev ett komplett energibolag med ett allt sedan dess större och större fokus på genom en ny infrastruktur med laddstolpar. vill vi gärna bidra till att transporter sker med elbilar, kanske våra kunder och Alingsås utveckling. Idag har vi ett tydligt Tillsammans med våra kunder, och inte minst våra systerföretag Fabs och Alingsåshem, arbetar vi intensivt med uppdrag som innebär att vi skall skapa kundnytta - men inte bara det - lika viktigt är att vi också skapar samhällsnytta. energieffektivisering. Energieffektiva hus som värms med Vi tolkar då vårt uppdrag lite bredare idag, att vi skall bidra förnyelsebar energi, individuell mätning av energiförbrukning, kartläggning av energiförbrukning, en enkel mätare i till tillväxt och utveckling i Alingsås, vi kallar det en hållbar utveckling för en ljusare vardag. Vad betyder då våra produkter och vårt arbete för Alingsås? egna förbrukningen, kontroll av din egen förbrukning på vår handen, lik en ipod, som pedagogiskt ger kunskap om den hemsida, med mera. Tänk er att det är fredag, arbetsveckan är över, barnen är hemma från skola och dagis. I behaglig värme och mysbelysning sjunker familjen ner i soffan. Varma popcorn och kall länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket saft på soffbordet, ett bra program på TV, diskmaskinen går kvaliteten på vår infrastruktur stor betydelse. Att vår leveranssäkerhet och i bakgrunden efter middagen Gör leveranskvalitet inte detta vår vardag lite enklare, lite ljusare? Vi levererar förutsättningar för att det skall fungera el, fjärrvärme, bredband och TV. Är man kund hos Alingsås Energi skall man vara trygg med att vi påverkar miljön så lite negativt som möjligt. Fjärrvärmen är förnyelsebar, till Är man kund hos Alingsås Energi skall man vara trygg med att vi påverkar miljön så lite negativt som möjligt. Fjärrvärmen är förnyelsebar, till största delen eldad med biobränslen. Från och med i år så levererar vi 100% förnyelsebar el till alla våra kunder. klarar dessa stora påfrestningar, det är vi mycket stolta över. Och när det trots allt händer att det blir avbrott, så har vi en kunnig personal, varav de allra flesta bor i Alingsås, som rycker ut dygnet runt och ser till att laga felen. Med vårt fokus på Alingsås bästa största delen eldad med biobränslen. Från och med i år så finns vi på plats och skapar en konkurrens med andra levererar vi 100 % förnyelsebar el till alla våra kunder, vi har aktörer på el-, värme- och bredbandsmarknaden. Vi tror att ursprungsgarantier för att vi enbart har vind- eller vattenkraft det också har en betydelse för att priserna blir så konkurrenskraftiga som möjligt för alingsåsaren och de företag i produktionsmixen, inga tillsatser bara luft och vatten. Den normala nordiska el-mixen innehåller cirka 40 % förnyelsebar el, resten är kärnkraft eller fossila bränslen. investeras i nya anläggningar eller lämnas som avkastning som finns på orten. Det överskott som uppkommer åter- till vår ägare Alingsås kommun. Hur som helst så stannar I framtiden vill vi producera förnyelsebar el själva, baserad på biobränsle, vind och sol, och därmed kommer vi pengarna i Alingsås. att ersätta ännu mer icke förnyelsebart producerad el. Vårt uppdrag att bidra till utvecklingen av Alingsås kan Eller kanske sker produktionen hos våra kunder, så kallad enkelt exemplifieras med projektet Lights in Alingsås, när 4 Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

5 Idag har vi ett tydligt uppdrag som innebär att vi skall skapa kundnytta men inte bara det lika viktigt är att vi också skapar samhällsnytta. Vi tolkar då vårt uppdrag lite bredare idag, att vi skall bidra till tillväxt och utveckling i Alingsås, vi kallar det en hållbar utveckling för en ljusare vardag människor under oktober månad varje år kommer till Alingsås och fascineras av spektakulära ljusinstallationer utförda av världens främsta ljusdesigners och ljusstudenter. Vår insats är att bistå med våra resurser, personal, material, fordon och kunskap. Kunskapen om ljus har vi utvecklat under de elva år som projektet genomförts. Nu vill vi använda denna kunskap för att få med ljuset i den hållbara utvecklingen av Alingsås, vi vill skapa fler fasta installationer för ökad trygghet när det är mörkt, mer trivsamt ljussatta miljöer och sist men inte minst energieffektiv belysning. Årets resultat är gott, det är vädret och de höga energileveranserna som är orsaken till det goda resultatet. Året har varit 17% kallare än ett normalår och 25 % kallare än föregående år. Flera månader har varit rekordkalla, framförallt december där man inte hittar någon liknande månad sedan mätningarna började i mitten på 1800-talet. Årets utvecklingsfrågor för våra affärsområden har främst varit den nya förhandsregleringen för elnät, utredningen om framtida el- och värmeproduktion i Alingsås samt utveckling av uppdraget för stadsnätsverksamheten. Men vi har också utökat affärsområde Tjänster med mer mätning och gatubelysning, bredband till Bjärke, närvärme i Hemsjö, ekonomiadministration för AB Alingsås Rådhus och har invigt ljussättningen i Museiparken med mera. Vi bor och verkar i en region som växer, det ger oss stora möjligheter att tillsammans vrida utvecklingen i hållbar riktning, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. Vi på Alingsås Energi vill gärna fortsätta att bidra att vara energikicken för den hållbara utvecklingen i Alingsås. Jan Olofzon, vd Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

6 Lars Eklund, vd AB Alingsås Rådhus Långsiktighet och hållbar utveckling ger samhällsnytta Såsom vd för AB Alingsås Rådhus har Lars Eklund all anledning att vara nöjd med såväl koncernresultatet som de olika bolagens verksamhetsutveckling för bokslutsåret För Alingsås Energis del lyfter han fram en rad goda exempel på att en kommunalt ägd verksamhet bidrar till en positiv och långsiktigt hållbar utveckling av samhället till gagn för alla som bor och verkar här. Alingsås Energi är en mycket viktig aktör för att Alingsås kommun skall kunna fortsätta att utvecklas och växa i enlighet med vår gemensamma vision, säger han. Som bevis på detta pekar Lars Eklund bland annat på den pågående utbyggnaden av kommunens fjärrvärmenät, planering för lokalt producerad förnyelsebar el, ett öppet stadsdatanät för bättre infrastruktur vad gäller kommunikation via fiberoptik och ett nära samarbete med både Alingsåshem och Fabs när det kommer till energieffektivisering och förnyelsebar energi till exempelvis Brogården och Stadsskogen. En av tankarna med koncernbolaget är just att samordna de olika bolagens satsningar och på så sätt få ut mer av helheten, förklarar Lars. Det måste dock ske på affärsmässiga villkor och med både långsiktighet och hållbar utveckling framför ögonen. Vi pratar om affärsmässig samhällsnytta. Det innebär att målet inte är vinstmaximering utan att bolagens verksamhet skall bidra till en positiv utveckling för Alingsås och för våra innevånare, men som sagt, på affärsmässiga grunder och med långsiktigt hållbar utveckling i fokus. Något Alingsås Energi och systerbolagen lyckats väl med. Såsom ett annat lyckat exempel för Alingsås Energis vidkommande Affärsmässig samhällsnytta är ett nyckelord för koncernbolaget. Det innebär inte vinstmaximering utan att verksamheten skall bidra till en positiv utveckling för Alingsås. Men det ska ske på affärsmässiga grunder och med långsiktigt hållbar utveckling i fokus, menar Lars Eklund. nämner Lars Eklund Lights in Alingsås där man varit en mycket viktig partner sedan starten för över tio år sedan. Utan Alingsås Energis insats hade det inte varit möjligt att genomföra evenemanget vare sig ekonomiskt eller resursmässigt. Och jag är övertygad om att just Lights in Alingsås bidrar till att stärka kommunens attraktionskraft och därigenom gör att fler väljer att bosätta sig och verka här. När Lars Eklund ges tillfället att titta in i framtiden så ser han en mängd spännande utmaningar och projekt framför sig för Alingsås Energis del. Jag tänker då på bolagets målmedvetna satsningar på lokalt producerad förnyelsebar el, den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärme där vi nu nått taket i den nuvarande anläggningen samt att i samverkan med Fabs finna ut de mest energieffektiva lösningarna för centrumdelen i Stadsskogen allt med miljön i fokus. Med tanke på vad man åstadkommit hittills så är jag övertygad om att man kommer att lyckas även på dessa områden. 6 Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

7 Förvaltningsberättelse för Alingsås Energi Nät AB Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, , får härmed avge års- och koncernredovisning för räkenskapsåret , vilket är bolagets tjugonde räkenskapsår sedan bolagiseringen Ägarförhållanden Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är sedan ett helägt dotterbolag till AB Alingsås Rådhus (ABAR), ABAR ägs av Alingsås kommun, I koncernen ingår även Fabs AB och AB Alingsåshem som dotterbolag till ABAR. AENAB är moderbolag för kommunens samlade energiverksamhet. I koncernen ingår dotterbolaget Alingsås Energi AB (AEAB), som ägs till 75 % av AENAB samt till 25 % av Göteborg Energi AB, Verksamheten Koncernen Alingsås Energi driver verksamheterna elhandel, elnät, värmenät, stadsnät och tjänster närliggande kärnverksamheten. Elhandel bedrivs i dotterbolaget AEAB, övriga i moderbolaget AENAB. Väsentliga händelser 2010 blev ett mycket kallt år, 17,5 % kallare än ett normalår och 25 % kallare än föregående år. Vi får gå tillbaka ända till 1987 för att hitta ett nästan lika kallt år. Detta innebär naturligtvis höga energileveranser. Tack vare våra robusta energisystem har också driftsäkerheten varit god. Elnät Den totalt transiterade elvolymen till våra (13 739) kunder uppgick till 236,7 GWh (232,9). Elnätet har under året byggts ut i samband med nya bostadsområden och för en ökad driftsäkerhet. Årets aktiverade investeringar i distributionsanläggningar uppgick till 6,3 Mkr (18,8). Värmenät Omsättningen försåld värme uppgick till totalt 142,8 GWh (121,5), tack vare vädret och nya kunder. Detta är den hittills högsta leveransen vi haft i fjärrvärmenätet, 2010 slog föregående års toppnotering med råge. Under året har vi anslutit 24 (49) nya värmecentraler till fjärrvärmenätet. Årets aktiverade investeringar uppgår till 14,5 Mkr (19,2). Elnät, omfattar elnätsverksamheten inom Alingsås tätort, Västra Bodarna, Björkekärr, Bälinge samt Rödene. Värmenät, omfattar distribution och försäljning av fjärrvärme inom Alingsås tätort och Hemsjö kyrkby. Värmen produceras huvudsakligen i Sävelundsverket, vilket ägs och drivs av Statkraft Värme. Stadsnät, omfattar bredbandsnät och datakommunikation, med kunder främst inom Alingsås tätort och transitering till norra kommundelen. På stadsnätet finns tjänster som transitering, Internet, telefoni och kabel-tv. Tjänster, innefattar gatubelysning i tätorten och södra delen av kommunen på uppdrag av Alingsås kommun. Vi äger gatubelysningsanläggningarna och levererar ljus till kommunen. Vi utför service- och underhållsarbeten på värmecentraler för ett antal större kunder. Även administrativa tjänster utförs som fakturering av vatten, avlopp och renhållning. Affärsområdet är under utveckling, framförallt inom energi effektiviseringstjänster och mättjänster. Elhandel, inköp och försäljning av el. Stadsnät Under 2010 har vi haft en tillväxt på 4,6 % (6,2). Tillväxt och utveckling har framförallt skett inom det öppna stadsnätet och på kapacitets- och svartfibersidan. Årets aktiverade investeringar uppgick till 3,4 Mkr (7,1). Tjänster Under 2010 har vi haft en tillväxt på 10,5 % (1,5). Tillväxt och utveckling har framförallt skett inom extern mätning, externa arbeten och extern administration. Årets aktiverade investeringar uppgick till 5,3 Mkr (3,8). Alingsås Energi AB Elhandel Försäljningsvolymen ökade med 4,2 % jämfört med föregående år, till 166,6 GWh (159,8). Högre volymer i kombination med höga spotpriser har pressat resultatet. Övrigt Miljö och Arbetsmiljö Alingsås Energi är certifierade som Miljödiplomerat Alingsåsföretag. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 2001:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av dessa system. Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

8 Personal Antalet anställda i koncernen var vid årsskiftet 46 personer (45). Av det totala antalet medarbetare var 35 män (35) och 11 kvinnor (10). Satsning på friskvård har gjorts genom att bolaget tillhandahåller personalen hälsofrämjande aktiviteter. Framtiden Allmänt inom våra affärsområden sker en fortsatt hög utbyggnad bland annat tack vare kommunens expansiva bostadsprogram och vår ambition att vara med och bidra till Alingsås utveckling. I elnätet sker investeringar för utbyggnad och ökad driftsäkerhet i nätet, i fjärrvärmenätet sker utbyggnad i såväl nya som gamla områden med positiva miljöeffekter som följd och stadsnätet expanderar efter samhällets ökade behov av elektronisk kommunikation. Resultatutvecklingen förväntas för nästa verksamhetsår bli lägre än Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för det gångna räkenskapsåret till kkr ( ). Årets förändrade omsättning hänförs framförallt till en högre energiförsäljning (not 1). Tack vare den automatiska mätaravläsningen så har det för andra året varit möjligt att läsa av de exakta energivolymerna, vilket har inneburit att historiskt upplupna fordringar i balansräkningen tagits fram som intäkter under Årets intäktskorrigering är kkr (1 496) för nätbolaget. Resultatet efter finansiella poster uppgick för koncernen till kkr (29 308), vilket är en försämring med kkr mot föregående år. Årets resultat efter skatt i koncernen blev kkr (22 716), vilket innebär en minskning mot föregående år med kkr. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick för verksamhetsåret 2010 till kkr ( ), vilket är en ökning med kkr mot föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick i moderbolaget till kkr (23 375). En flerårsöversikt av nyckeltalsutvecklingen återfinns i not 31. genererat ett kassaflöde med -316 kkr (955), vilket är kkr sämre än föregående år. Checkkrediten på tjugo miljoner kronor var i koncernen outnyttjad vid årsskiftet. Koncernens likviditet är fortsatt god. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst ,61 Årets resultat ,41 Kronor ,02 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning överförs Kronor ,02 Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med kronor, vilket föranlett att fritt kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Fritt eget kapital har trots detta ökat med ,41 kronor. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 40,2 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Investeringar Årets sammanlagda aktiverade investeringar i koncernen har uppgått till 31,4 Mkr (53,3). Samtliga rörelsegrenar har gjort stora investeringar i nya anläggningar. Inklusive förändringar i pågående anläggningsarbeten är årets investeringar 32,2 Mkr (48,1). Likviditet och finansiering Av koncernens kassaflödesanalys framgår det att året har 8 Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

9 Resultaträkning Belopp i kkr Not Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverade arbeten för egen räkning Servis- och anslutningsavgifter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Anläggningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

10 Balansräkning tillgångar Belopp i kkr Not Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Byggnadsinventarier Mark Markanläggningar Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar Kommunikationsanläggningar Belysningsanläggningar Externa mätaranläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Elcertifikat Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala företag Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 21, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

11 Balansräkning eget kapital och skulder Belopp i kkr Not Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 26 Skulder Alingsås kommun Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skulder dotterföretag Skulder Alingsås kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckning Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

12 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

13 Bokslutskommentarer och noter för koncern och moderbolag Värderings- och redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar. Om ej särskilt anges nedan är värderings- och redovisningsprinciper oförändrade mot föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovis ningsråd ets rekommendationer, och koncernbalansräkningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Intäkter Intäkter redovisas i den takt med vilken varor och tjänster levereras till kunden. Anläggningstillgångarna Avskrivningar har gjorts enligt bedömd nyttjandeperiod. För byggnader anskaffade genom övertag av verksamheten från Alingsås kommun beräknas dock planenliga avskrivningar på kommunens ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningar sker enligt följande: Maskiner och inventarier 10 20% Datorer 33% Eldistributionsanläggningar 5 10% Fjärrvärmeanläggningar 5% Kommunikationsanläggningar 5 33% Belysningsanläggningar 5 10% Externa mätare 10% Byggnader 2 3% Byggnadsinventarier 10% Markanläggningar 5% Pågående arbeten Pågående arbeten har tagits upp till nedlagda direkta kostnader och skälig andel av indirekta kostnader. Varulager Råvaror och förnödenheter har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans med 3%. Elcertifikaten värderas med tillämpning av först in först ut-principen till anskaffningsvärdet på balansdagen. Inköpta elcertifikat finns registrerade hos energimyndigheten. Fordringar och skulder Skulder och fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat angivits. Skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs eller till terminskurs då valutasäkring har skett. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattningar. I moderbolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Not 1 Nettoomsättning Koncern Moderbolag Intäkter fjärrvärmeleveranser Intäkter elleveranser Intäkter datakommunikation Övriga intäkter Summa nettoomsättning Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

14 Not 2 Personal Koncern Moderbolag Medelantalet anställda har varit: Kvinnor Män Totalt Företagsledningens könsfördelning Styrelseledamöter (inkl. suppleanter): varav kvinnor därav ej anställda varav män därav ej anställda Verkställande direktör varav män Övriga ledande befattningar varav kvinnor varav män Totalt antal kvinnor Totalt antal män Totalt Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader KPA Totala sociala avgifter Varav pensionskostn. till VD och styrelse Totala lönekostnader, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter Enligt VD:s anställningsavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida ett avgångsvederlag på 21 månadslöner utöver de tre månaders uppsägningstid som gäller. Vid förändring av väsentlig betydelse i ägarstrukturen eller verksamhet som har väsentlig påverkan på VD:s arbetssituation kan VD säga upp sig själv med samma villkor. Moderbolag Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 3,9% 6,5% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 45,8% 68,5% Sjukfrånvaro som andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män 4,2% 7,4% Kvinnor 2,7% * Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre * * år 5,1% 3,0% 50 år eller äldre 3,3% 11,2% Not 3 Arvode och kostnadsersättningar Koncern Moderbolag Ernst & Young Revisionsuppdrag Andra uppdrag Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 4 Finansiella poster Koncern Moderbolag Ränteintäkter dotterbolag Ränteintäkter Alingsås kommun Övriga finansiella intäkter Utdelning från dotterbolag Räntekostnader Alingsås kommun Borgensavgift Alingsås kommun Övriga räntekostnader Summa finansiella poster Not 5 Bokslutsdispositioner Moderbolag Förändring periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Totalt Not 6 Skatt Koncern Moderbolag Betald skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Summa skatt Not 7 Byggnader Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader * Sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i gruppen understiger Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

15 Not 8 Byggnadsinventarier Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Försäljningar och utrangeringar Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Mark Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Taxeringsvärde mark Not 10 Markanläggningar Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 11 Eldistributionsanläggningar Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 Fjärrvärmeanläggningar Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 13 Kommunikationsanläggningar Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 14 Belysningsanläggningar Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 15 Externa mätaranläggningar Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ack. anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 16 Inventarier, verktyg och installationer Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Försäljningar och utrangeringar Årets aktiverade utgifter Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 17 Pågående nyanläggning Koncern Moderbolag Elnät Fjärrvärme Stadsnät Belysning Externa tjänster Summa pågående nyanläggning Not 18 Andelar i dotterbolag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel aktier/andel värde Alingsås Energi AB, , med säte i Alingsås 75% 75% Aktierna har ett kvotvärde om 100:- per styck. Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav Antal aktier/andel Bokfört värde Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening Futurum Ek. förening 1 1 Summa bokförda andelar i intresseföretag Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

16 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderbolag Upplupna intäkter energileveranser Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbet. kostn. och uppl. intäkter Summa förutbet. kostn och uppl. intäkter Not 21 Kassa och bank Koncern Moderbolag Kassa och bank Krediter, vilka ej ingår i likvida medel, uppgick vid årets slut i koncernen till kkr ( kkr), varav i moderbolag kkr ( kkr). Not 22 Eget kapital Aktie- Bundna Fria Summa kapital reserver reserver eget kapital Koncern Årets förändring av eget kapital Ingående balans Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Årets resultat Utgående balans Aktie- Reserv- Fritt Summa kapital fond eget kapital eget kapital Moderbolag Årets förändring av eget kapital Ingående balans Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolag Ägarstruktur och antal aktier Aktier Röster Aktier Röster Alingsås kommun Aktierna har ett kvotvärde om 100:- per styck. Not 23 Obeskattade reserver Moderbolag Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Avskrivningar utöver plan Totalt Not 24 Avsättningar till pensioner Avsatt reserv till KPA (Kommunernas Försäkringsaktiebolag) Vid beräkningen har vi tillämpat den beräkningsmodell som anvisats av pensionsfinansieringskommittén (p-finken-85). Beräkningsmodellen bygger på reglerna i tryggandelagen (SFS 1967:531), modifierade med hänsyn till den kommunala pensioneringens särart. För personer som var pensionerade vid räkenskapsåret 1999 års ingång har pension beräknats av KPA. För övriga är pensionsskulden placerad i SPP LIV AB. Pensionsutfästelse har lämnats av Alingsås Energi enl. PA-KFS. Not 25 Uppskjuten skatt Skillnaden i moderbolaget mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs dels av uppskjuten skatt på obeskattade reserver, kkr ( kkr). I koncernen utgörs skillnaden enligt ovan dels av obeskattade reserver, kkr ( kkr). I koncernen redovisas årets uppskjutna skatt, kkr (1 267 kkr), som skattekostnad i koncernresultaträkningen. Av årets uppskjutna skattekostnad är kkr (1 267 kkr) hänförliga till förändring i obeskattade reserver. Not 26 Långfristiga skulder Koncern Moderbolag Förfallodag inom ett år full refinansiering kommer att ske Förfallodag mellan två och fem år Förfallodag mellan fem och tio år Summa långfristiga skulder Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderbolag Upplupna räntekostnader Upplupna löneskulder Upplupna sociala avgifter Upplupna skulder energiråvaror Elcertifikat Förutbetalda intäkter Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 28 Koncernförhållanden Dotterbolaget Alingsås Energi AB, , med säte i Alingsås, ägs till 75% av Alingsås Energi Nät AB, , med säte i Alingsås och till 25% av Göteborg Energi AB, , med säte i Göteborg. Checkräkningskredit Alingsås kommun har med bank avtalat om ett s.k. koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess dotterbolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. Tillgodohavande på koncernkontot per redovisas som kortfristig fordran på Alingsås kommun. Under rubriken kommunala bolag avses bolag ägda av Alingsås kommun. Koncern Moderbolag Saldo koncernkonton Limit Av årets intäkter avser 18,2% (17,6) kommunkoncernintern fakturering. Av årets inköp avser 1,5% (1,0) kommunkoncernintern fakturering. Dotterbolaget Alingsås Energi AB köper tjänster såsom ekonomi, administration, fakturering, personal och löner samt anläggningsarbeten från moderbolaget. Koncern Moderbolag Summa skulder pensioner KPA Varav till VD och styrelse Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

17 Not 29 Uppgift om moderföretag Moderföretag i den största koncernen där Alingsås Energi Nät AB är dotterföretag och där koncernredovisning upprättas är Alingsås kommun, , med säte i Alingsås. Moderföretag i den minsta koncernen där Alingsås Energi Nät AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är AB Alingsås Rådhus, , med säte i Alingsås. Not 30 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Koncern Moderbolag Årets investeringar (not 7 till 17) Ej bet. leverantörsfakturor avseende förvärvade anläggningar Påverkan på likvida medel från årets investeringar Betalning av skulder hänförliga till tidigare investeringar Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten Not 31 Nyckeltalssammanställning Koncern Avkastningsstruktur ) Avkastning på eget kapital (%) 14,5 16,8 14,3 11,5 18,7 2) Avkastning på totalt kapital (%) 6,9 7,5 6,9 5,3 9,7 3) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,5 1,6 1,5 1,2 1,0 Resultatstruktur 4) Vinstprocent (%) 11,5 14,0 12,6 9,1 13,3 5) Nettoresultat/omsättning (%) 9,7 12,3 10,4 8,1 12,6 Kapitalstruktur 6) Kassalikviditet (%) 99,6 110,2 79,3 95,4 121,7 7) Soliditet (%) 40,2 39,2 40,0 43,9 50,2 Nyckeltalssammanställning Moderbolag Avkastningsstruktur ) Avkastning på eget kapital (%) 15,4 14,9 14,2 16,2 15,1 2) Avkastning på totalt kapital (%) 7,7 7,1 7,1 7,3 7,9 3) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,4 1,5 1,5 1,2 0,9 Resultatstruktur 4) Vinstprocent (%) 17,0 17,7 17,9 18,4 17,2 5) Nettoresultat/omsättning (%) 14,2 15,0 14,5 16,8 15,8 Kapitalstruktur 6) Kassalikviditet (%) 74,7 86,5 57,3 74,8 87,3 7) Soliditet (%) 42,0 40,4 40,7 44,8 52,1 Definitioner 1) Resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital plus 73,7% av obeskattade reserverna. 2) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av totalt kapital. 3) Summa skulder plus latent skatteskuld på obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus 73,7% av obeskattade reserverna. 4) Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av nettoomsättningen. 5) Rörelseresultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. 6) Omsättningstillgångar minus lager plus checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. 7) Eget kapital plus 73,7% av obeskattade reserverna i procent av balansomslutningen. Årsredovisning för Alingsås Energi Nät AB för tiden Alingsås Gunnar Henriksson Billy Westerholm Lennart Zackrisson Ordförande Vice ordförande Björn Svennung Roger Andersson Bengt Sernestrand Tomas Hurtig Jan Olofzon Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Min granskningsrapport har avgivits Hans Gavin Auktoriserad revisor Bernt-Erik Nyberg Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

18 Revisionsberättelse Till årsstämman i Alingsås Energi Nät AB Org. Nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Alingsås Energi Nät AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Redovisningen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg 7 mars 2011 Hans Gavin Auktoriserad revisor 18 Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

19 Styrelse och ledning Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB Styrelseledamöter och ersättare i Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB Från vänster: Billy Westerholm, Bertil Jonsson, Henry Kenamets, Lennart Zackrisson, Björn Svennung, Stefan Båge, Bengt Sernestrand, Gunnar Henriksson, Hans Olof Andersson, och Lars Olof Gustafsson. Ej närvarande styrelsemedlemmar: Lars-Åke Larsson, Fredrik Wizemann, Marianne Halonen, Nils Malmros, Roger Andersson, Per-Olof Johansson, Tomas Hurtig, Kenneth Olsson, Magnus Linde och Kristian Axelsson. Ledningsgrupp Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB Från vänster: Jörgen Damborg, värmechef, Jan Werner, marknadschef, Jan Olofzon, vd, Kjell Johansson, servicechef, Inga-Lena Ström, administrativ chef, Sture Bergdin, nätchef, och Birgitta Näslund, ekonomichef. Årsredovisning koncernen Alingsås Energi

20 Arbetsmiljöbokslut Alingsås Energi ska vara ett föredöme Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet är ett frivilligt åtagande som redovisar nyckeltal, förändringar, händelser, och måluppföljning för arbetsmiljön. Hela arbetsmiljöarbetet på Alingsås Energi grundas på vår Arbetsmiljöpolicy: Alingsås Energi ska vara ett föredöme när det gäller Miljö- och Arbetsmiljöarbete. Att följa gällande lagar och bestämmelser är för oss en självklarhet och ses som utgångspunkt för vårt arbete. Men för att bli en drivande del av ett hållbart samhälle, både inom och utanför företaget, lägger vi ribban högre genom att ständigt förbättra vår interna arbetsmiljö och den externa miljöpåverkan. Vårt mål är att bli ett företag där ingen drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet och där vår miljöpåverkan är minsta möjliga. Detta gör vi för att attrahera och behålla en kvalificerad och motiverad personal och säkra ett hållbart samhälle för kommande generationer. Vi ska uppnå detta genom delaktighet, samverkan och utveckling. Arbetstid. Arbetstidsfördelningen är en viktig indikator för hela företagets arbetsmiljö. Risker kan bli synliga om t.ex. andelen övertid blir för hög eller sjuktalen ökar. I jämförelse med fjolåret är andelen sjukfrånvaro lägre och andelen korttidssjukskrivning ligger på 2,6% av den totala arbetstiden, exakt samma andel som Den lägre totala sjukfrånvaron kan därmed förklaras med en betydligt lägre andel långtidssjukskrivningar under Arbetsmiljöenkäten Resultat för 2010 I årets enkät svarade 89%, vilket är något bättre än föregående år (80%). I jämförelse med 2009 försämrade sig 15 punkter och 1 punkter förbättrade sig (en snittförändring på mindre än + 0,2 ses som oförändrad i den här jämförelsen). Årets värde ligger klart lägre än föregående år. I dagsläget går det inte att hitta en enskild orsak till resultatet, men i samarbete med medarbetarna kommer åtgärder att vidtas som förhoppningsvis kommer att bibehålla eller lyfta det redan höga resultatet framöver års enkät är anmärkningsvärd i den bemärkelsen att det är flera frågor som har lägre värdering i snitt än Den övergripande inriktningen för 2011 kommer att vara en fokusering på frågor som berör arbetsbelastning och stress. Kan man förbättra dessa områden är förhoppningen att det ger en positiv effekt även på andra områden. Certifiering mot AFS 2001:1. Under mars genomfördes första löpande revisionen efter certifieringsrevisionen. I revisionen framkom 7 mindre avvikelser och 6 noteringar. Avvikelserna korrigerades eller lades upp i en handlingsplan. Uppföljning av 2010 års arbetsmiljömål För 2010 sattes två mål för det övergripande arbetsmiljöarbetet. Processutveckling. Under 2010 har inga nya huvudprocesser kartlagts. Arbetet inriktades främst på att analysera och förbättra befintliga huvudprocesser. För 2011 kommer detta arbete att fortsätta. Årsöversikt arbetstidsfördelning Personal. Köns- och åldersfördelningen visar att man fortfarande har en hög genomsnittsålder och att färre kvinnor än män är anställda. Medelåldern för 2010 låg på något under 47 år, ungefär på samma nivå som Kompetensutveckling. Under 2010 investerades i snitt kr/anställd ( kr/anställd) för kompetensutveckling. Huvudsakligen gick dessa kostnader till utbildning av driftledare samt utbildning i teknisk kompetens för våra nät, ekonomisystem och kundhanteringssystem. Ökning av tillbudsrapportering. Tillbudsrapporteringen har inte ökat mot 2009, men förutsättningarna för hantering och uppföljning av avvikelser har blivit bättre genom ett webbaserat ärendehanteringssystem. Slutsats Alingsås Energis marknad och verksamhet förändras kontinuerligt arbetssätt förändras, nya medarbetare börjar och andra går i pension. Konflikter och problem fångas upp i samverkansorganisationen vilket gör det möjligt att förhindra arbetsmiljöproblem i ett tidigt skede. Även om årets enkät visade något sämre resultat än tidigare så är nivån fortfarande hög. För 2011 kommer man att fokusera på frågor som har med stress, arbetsbelastning och stresshantering att göra. Detta kommer förhoppningsvis att ha en positiv effekt på många områden i arbetsmiljön såsom hälsa och upplevelse av arbetet. 20 Årsredovisning koncernen Alingsås Energi 2010

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB AE_årsredovisning10_NÄT_1102.indd 2 2011-03-16 14.48 Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer