Joxar med trasan. sidorna 8 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joxar med trasan. sidorna 8 9"

Transkript

1 Tidning till alla hushåll och företag med nyheter om Nynäshamns kommun Joxar med trasan sidorna I detta nummer: Norviks hamn tar form; sid 3 Landsort Maritime Training; sid 4 5 Fler bostäder; sid 6 7 Mats-Tore, kommunalråd; sid Konst i förening; sid 13 Sortera sopor; sid Motion; sid 16

2 2 Nynäshamns Ankaret Hitta rätt i kommunen Kommunhuset Gatuadress: Stadshusplatsen 1. Postadress: Nynäshamn. Leverans adress: Floravägen 6. Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Barn- och utbildnings förvaltningen Förvaltningschef Förskole- och grundskolesamordnare Kultur- och fritids - samordnare Gymnasiechef Rektor Nynäshamns Kompetens Centrum Kostchef Skolskjutsplanerare Telefax VA-förvaltningen Förvaltningschef Ekonomi, taxor Fakturor Telefax Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Reception Avd. chef handikapp - omsorg Avd. chef individ- och familjeomsorg Avd. chef äldreomsorg Arbetscentrum Skuldrådgivning Telefax Redaktion Ansvarig utgivare Bengt Svenander Chefredaktör Lars Bohman Redaktör Niclas Sjögren Produktion Arkipelag Layout Erik Bergendahl Text Jenny Wredenborg (JW) och Niclas Sjögren (NS) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Avd.chef miljö- och hälsoskydd Bygglovingenjör Tomt- och småhuskö Telefax Felanmälan gator samt vatten och avlopp jourtfn, tfnsvarare Bibliotek Huvudbiblioteket Nynäshamn Telefon Telefax Filialibliotek Ösmo centrum Sorunda Stora Vika Gymnasiet Boken kommer Nynäshamns ANKARET ges ut av Nynäshamns kommun och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Adress & tipstelefon till redaktionen Ankaret Nynäshamns kommun Nynäshamn Tel Annonser Ida Hane Sahlin Tel/fax Omslagsbild Helen Nilsson joxar med trasan. Foto: Erik Bergendahl Tryckning Tryckeriet Lagersberg, Eskilstuna 2002 Välkommen till ett nytt nummer av Ankaret, Nynäshamns kommuns tidning som distribueras till alla hushåll och företag i kommunen. Vill du vara med och påverka innehållet i tidningen? Kontakta oss, du hittar adressen här intill. Inledaren Foto: Erik Bergendahl Längst söderut i Stockholms skärgård, och i Nynäshamns kommun, ligger Öja. Landsort brukar ön oftast få heta i vardagslag även om det egentligen är namnet på själva byn på södra delen av ön. Ankaret har besökt Landsort Maritime Training (LMT), ett relativt nystartat företag i denna stockholmska glesbygd. LMT utbildar folk i sjösäkerhet och bedriver forskning på området. Just nu produceras det nya bostäder på många platser inom kommunen, Lidatorp är ett exempel. Vi sammanfattar en del av det som sker och ska ske på nybyggnadsområdet. Så snart snön smält sparkas det åter boll på Kvarnängens idrottsplats. Ankaret har besökt en idrottsförening i medvind. NIF fotboll rekryterar fler ungdomar än på många år, inte minst på tjejsidan. Sedan förra valet har Nynäshamns kommun två kommunalråd. Mats Gülich (fp) och Tore Åkerbäck (s) berättar om samarbetet. Under våren har en programserie gjorts om Nynäshamns kommuns historia. Bakom videoproduktionen som består av fem program, står bland andra Maria Landin, kommunens kulturmiljövårdare. Programmen berättar om centralortens utveckling från fiskeläge till industristad och om de övriga geografiska delarnas historia från stenåldern fram till idag. Sopor tycka vara ett ämne som ständigt är aktuellt. Nynäshamnsbostäder berättar om några nyheter när det gäller sophanteringen för hyresgästerna. Ett friskare liv är något för alla att sträva efter. Vi ger en snabb översikt över möjligheterna till motion inom kommunens gränser. Nästan överallt i kommunen kan du motionera och därmed må bättre. Vi på redaktionen hoppas att du ska ha stort nöje, och kanske en del nytta, av årets andra nummer av Ankaret. God läsning. Lars Bohman informationschef Nynäshamns kommun 2005 kan den första etappen av hamnen i Norvik vara klar, förutsatt att planerna inte överklagas. Etappen omfattar två kajplatser för godstrafik och kräver inga sprängningar. Norviks hamn tar form Stockholms Hamnar AB köpte området i Norvik 1992 för att klara att ta hand om växlande volymer, men också för godstrafik till Stockholms frihamn. Nu växer handeln i Östersjöområdet explosionsartat, och hamnarna spelar en viktig roll. Landtransporterna inom Europa dras med stora problem. Varje år omkommer cirka människor på vägarna och genomsnittshastig heten på järnvägarna är bara 17 kilometer i timmen. För att säkerställa säkra och miljövänliga framtida transportsystem måste sjöfarten integreras fullt ut i det europeiska transportnätet, säger Björn Neckman, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar. Företaget ser det som sin uppgift att se till att deras hamnar fungerar på bästa sätt, så att Stockholmsregionen kan växa. I dag har företaget hamnar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Hamnen i Stockholm har nått taket för hur många fartyg som kan tas emot, nu måste godstrafiken förläggas till andra hamnar. De geografiska förutsättningarna för en hamn i Norvik är mycket bra. Norvik har en kort insegling och stort vattendjup. Det är bra för de allt större fartygen, som har svårt att ta sig fram i Stockholms farleder. Nynäshamn ligger även strategiskt bra till för de största kryssningsfartygen eftersom de vill minimera riskerna för rubbningar i sina turlistor, något som en lång och väderkänslig insegling till Stockholm kan innebära för de största fartygen, säger Björn Neckman. Närheten till marknaden är en annan fördel för Norvik. I Stockholms län bor omkring 1,8 miljoner människor, en stor marknad med många konsumenter. Att bygga en hamn i Norvik är det mest begåvade vi kan ägna oss åt, konstaterar Christel Wiman, VD för Stockholms Hamnar. Vid den första etappens två kajer kommer hamnen i Norvik att kunna ta emot bulk- och ro/ro-trafik. Bulkgods är oemballerat gods i stora mängder, exempelvis flis och pellets. Bland annat kommer flis till det intilliggande fjärrvärmeverket, som ska vara klart i slutet av 2004, att lossas i Norvik. Ro/ro står för roll on roll off, det vill säga gods som rullas på och av fartygen i trailers och på långtradare. Väg 73 är med andra ord en viktig faktor för hamnverksamheten i Norvik, liksom en järnvägsanknytning. Stockholms Hamnar diskuterar med Banverket om att bygga en järnvägsanslutning för godstransporter fram till hamnen i Norvik. Vi är överens med Banverket om att göra en idéstudie tillsammans, säger Christel Wiman. Stockholms Hamnar har planer på ytterligare etapper i utbyggnaden av hamnen i Norvik. För den andra etappen, där ytterligare kajer ingår, behövs en utfyllnad Översikt över Norviks hamn som den kommer att se ut. Jörn Karlsson är ekonomichef på Nynäshamns kommun. av viken. I utbyggt läge blir området hela kvadratmeter stort. Planerna omfattar då även lo/lo-trafik, det vill säga containers som lyfts på och av fartygen med lyftkranar (lift on lift off). Men det ser vi på ungefär tio års sikt, det beror på kundefterfrågan, säger Christel Wiman. JW Nynäshamns Ankaret 3

3 Längst ut i havsbandet är naturkrafternas styrka tydligast. Här innebär dåligt väder fara. Här kan ingen höra dig skrika. Om nu inte vädret är så snällt som när Ankaret hälsade på hos Landsort Maritime Training på Öja. Foto: Tore Jacobsson & Niclas Sjögren LANDSORT MARITIME TRAINING Säkrare sjöfart med kunskap Roland Steen, Poul Jansson och Karl-Henrik Lindh är tre av männen bakom Landsort Maritime Training. Det är en mänsklig egenskap och det kanske är sunt i viss mån, att inte enbart fokusera på faror, olyckstillbud och risker. Ska man vara riktigt rå så kanske man kan påstå att det måste hända saker för att vi ska få upp ögonen för riskerna, säger Roland Steen. Ejdern har återvänt. Sothönsen kacklar från tvärs över viken och några måsar skrattar skränigt från luften. Det solglittrar i fjärden utanför Ankarudden. En sydvästlig lätt bris drar över kajen där skärgårdsbåten lägger till. Ankaret är på väg ut till ön Öja, eller Landsort som de flesta säger till vardags. Till den avlånga ön i havsbandet och till Landsort Maritime Training (LMT), ett företag som så att säga lever på att förhållandena inte alltid är så idylliska och lätthanterliga som denna vårdag. Landsort Maritime Training utbildar och forskar i sjösäkerhet. Men en dag som denna känns hela verksamheten lite långsökt. När vattnet ligger blankt och sjöfåglarnas pladdrande är det enda som bryter tystnaden förefaller det nästan otroligt att det här ibland uppstår väderoch vindförhållanden som kan vara direkt livsfarliga. Kanske är det därför som så många av oss struntar att läsa var nödutgångarna på färjan är. Kanske är det detta förhållande som gör att vi åker ut med fritidsbåten utan flytväst eller ens den enklaste katastrofplan. Roland Steen, VD och forskningschef på LMT, menar att det ligger i människans natur att bortse från risker, att förtränga fara. Det är en mänsklig egenskap och det kanske är sunt i viss mån, att inte enbart fokusera på faror, olyckstillbud och risker. Ska man vara riktigt rå så kanske man kan påstå att det måste hända saker för att vi ska få upp ögonen för riskerna. Föga förvånande ändrade Estonia-tragedin kraven på kompetens och utrustning till sjöss trädde en konvention i kraft som ska förhindra att såna katastrofer sker i framtiden. I januari 2000 blev så kallade Fast Rescue Boats (snabba räddningsbåtar) obligatoriska på större passagerarfärjor. Också kraven på de ombordanställda har skärpts. Tidigare gjordes en tydlig skillnad mellan sjöfolk, såsom sjömän, jungmän, styrmän och befähavare och den så kallade flunken, det vill säga alla de ombordanställda som inte är sjöfolk utan istället är till exempel servitörer, restaurangfolk och städare. Filosofin idag är att alla ombordanställda ska ha en grundläggande kompetens. En kallskänka till exempel ska kunna rökdyka. Hon behöver inte vara den bästa rökdykaren men hon ska kunna förstå hur det går till, stötta dom som kan, berättar utbildningschefen Karl-Henrik Lindh. Fler ska kunna mer, kan det sammanfattas. Idag är en grundläggande säkerhetsutbildning obligatorisk för all personal ombord. Momenten skall också övas med jämna mellanrum. Landsort Maritime Traing erbjuder ett halvt dussin olika kurser. Ungefär 400 elever utbildas varje år på Landsort/Öja hos LMT som har rätt att utfärda internationella certifikat i flera kurser. Bland annat i flaggskeppskursen, och kanske den mest spektakulära: Fast Rescue Boatutbildningen. Det visade sig, till exempel vid Estoniakatastrofen, att de livbåtar som fanns ombord inte fungerade speciellt bra i den grova sjön och med så många människor i vattnet. Det behövdes ett annat system. Då tog man över det system som offshore-industrin, oljeriggarna, använder sig av. Där används andra typer av båtar med starkare motorer och bättre egenskaper i grov sjö. Dessutom var redan då många på plattformarna specialutbildade för olyckor. Det här konceptet lyftes över till passagerarfartygen, säger Roland Steen. När Ankaret är på besök pågår en annan utbildning, så kallad grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Training) för delar ur besättningen på Birger Jarl, ett kryssningsfartyg som trafikerar sträckan Stockholm-Åland. Fredrik Thorn, servitör, och hans arbetskamrater övar brandsläckning på den norra delen av ön. Fredrik menar att utbildningen är nödvändig för trygg sjöfart. Det är skönt att få den här kunskapen. Det är ju vi i personalen som ska vara passagerarnas trygghet om det händer något till sjöss, säger Fredrik strax efter att han släckt en dieseloljebrand med den stora brandslangen. NS Landsort Maritime Training startade verksamheten Första kursen hölls Bland kurserna finns till exempel, Fartygsbefäl klass III (tidigare Skepparexamen) och kurs i Fast Rescue Boats (snabba räddningsbåtar). De flesta kurserna riktar sig till yrkesfolk men det finns även kurser för vanliga landkrabbor, exempelvis Sjösäkerhet för fritidsbåtar (en heldag innehållande 2 timmar Brand, 2 timmar Första hjälpen och 4 timmar personlig säkerhet). Denna kurs kostar kronor. Utöver kurserna bedriver LMT forskning. Nästa stora projekt kommer att genomföras med medel från Vinova (det statliga verket för innovationssystem) ) och Stiftelsen Sveriges Sjömän. Projektet sker i samarbete med rederierna Destination Gotland och Silja Line samt med Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Mer in formation om LMT finns på webbplatsen Telefonnumret är: Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 5

4 I Segersäng planeras 220 nya bostäder. 40 byggs i den första etappen och byggnationen påbörjas i juni. Många nya bostäder Det byggs bostäder på flera håll i kommunen, både i tätorten Nynäshamn och i mer lantliga miljöer som exempelvis Segersäng och Lidatorp. Här kan du läsa mer om några av de nya bostadsområdena, som tillsammans erbjuder nästan 500 nya hem. Kvarteret Apotekaren I kvarteret Apotekaren i centrala Nynäshamn kommer NCC bygga omkring 110 nya bostäder. Arbetet med den första etappen börjar i höst, och byggtiden uppskattas bli nio till tolv månader. Allt förutsatt att kommunfullmäktige ger klartecken vid sitt sammanträde den 11 juni. Kvarteret Apotekaren ramas in av Centralgatan, Lövlundsvägen, Skogagatan och Fredsgatan. I den del av kvarteret som ligger längst från centrum kommer villabebyggelsen att finnas kvar. Närmare centrum blir det radhus och flerbostadshus i två till fyra våningar, med lokalytor för kontor eller affärer i bottenplanet i några hus. Den första etappen består av cirka 40 lägenheter, berättar Anders Biberg, kommunens exploateringschef. Dessa kommer byggas på parkeringen i hörnet av Fredsgatan och Skogagatan. Om dagens efterfrågan på lägenheter håller i sig kommer ytterligare ett par etapper byggas, en per år, säger Anders Biberg. Vill du veta mer? Kontakta Roger Olsson eller Jan Kalms på NCC Boende Stockholm, tel Lidatorp I Lidatorp, mellan Ösmo och Nynäshamn, bygger Peab 119 villor, parhus och kedjehus med äganderätt. Första etappen med fyra villor och 16 kedjehus blir inflyttningsklar lagom till sommaren. Redan nu har två familjer flyttat in i sina nya hem. Ytterligare nio bostäder i den första etappen är reserverade, berättar Peter Nilsson på byggbolaget Peab. Rad- och kedjehusen bygger vi vartefter området växer fram, men villorna byggs inte förrän de är sålda. När nästa etapp kommer börja byggas beror på efterfrågan. Tidsplanen innebär att området är fullt utbyggt om två år, säger Peter Nilsson. De flesta husen blir röda med vita knutar, men även några gula respektive grå hus byggs. Bredvid varje par- och kedjehus finns ett förråd och en carport, något som även går att få som tillval till villorna. Ett kedjehus kostar från kronor, medan priset för en villa i standardutförande och med oinredd övervåning kostar från två miljoner kronor. Vill du veta mer? Kontakta Peter Nilsson, Peab, tel Segersäng by I första etappen byggs 40 av de planerade 220 bostäderna med äganderätt. I juni tas det första spadtaget, och inflyttning planeras till i maj nästa år. För intresserade som vill titta närmare kommer ett visningshus att stå klart till hösten. Husen byggs i en lantlig stil som tar upp den lokala byggnadstraditionen. Tomterna säljs som gårdar med boningshus och sidobyggnad. Du kan även välja till garage, vedbod och förråd. Allt går i lantlig stil med spröjsade fönster, burspråk och förstukvistar. Boningshuset kan vara i ett eller två plan, boytan varierar mellan 81 och 158 kvadratmeter. 25 av de 40 husen i den första etappen är redan bokade, berättar Madelene Heinby, Småa. Många av kunderna kommer från Stockholm och de flesta är barnfamiljer. Priset för ett tvåplanshus är 2,1 miljoner kronor vid självbyggeri, då du själv färdigställer ditt hus invändigt. På så sätt kan du spara kronor. Som självbyggare får du större möjlighet att sätta en personlig prägel på ditt nya hem, säger Madelene Heinby. Vi ser till att allt material du väljer ur vårt standardsortiment finns på plats i rätt tid. Kommunen har även avsatt mark för en framtida skola och förskola i Segersäng. När de ska byggas är inte bestämt ännu, det beror på efterfrågan. Vill du veta mer? Kontakta Madelene Heinby, Småa, tel Tomter i Ösmo I slutet av november förra året påbörjade kommunen försäljningen av totalt 30 småhustomter i kvarteren Håven och Metkroken i Ösmo. Området ligger i norra delen av samhället och gränsar direkt till skog och naturmark vid sjön Muskan. De flesta tomterna varierar i storlek mellan 900 och drygt kvadratmeter, några få tomter är större eller mindre. Eftersom tomterna bedöms ha i stort sett jämförbara förutsättningar har tomtpriset satts till kronor per tomt. I priset ingår kostnader för mark, gata, vatten, avlopp och avstyckning. Du kan själv välja från vilken husleverantör du vill köpa ditt hus, berättar Mats Lennartsson på kommunens mark- och exploateringsavdelning. Vill du bygga helt på egen hand går det också bra. Byggrätten på tomterna är satt till en femtedel av tomtytan, men maximalt 200 kvadratmeter. I byggrätten är 30 kvadratmeter avsatta för garage eller carport. Hittills har sex tomter sålts, tre i varje område, säger Mats Lennartsson. Och ytterligare fyra familjer har anmält sitt intresse. För att kunna köpa en tomt måste du stå i kommunens tomt- och småhuskö. För den som inte redan står i kön går det bra att nyanmäla sig. Vill du veta mer? Kontakta Mats Lennartsson, mark- och exploateringsavdelningen, tel Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 7 Norsbol I Norsbol, utmed vägen till Torö och i höjd med avfarten till Stora Vika, bildar sju tomter ett nytt bostadsområde. Fyra av tomterna är fortfarande till salu. Tomterna har borrad brunn och gemensam avloppsanläggning, berättar Jan Karlsson, JUK Konsult. Tomterna är omkring kvadratmeter stora och har ett soligt läge, tidigare fanns här ett trädgårdsmästeri. Vill du bygga hus på någon av tomterna ska du vända dig till leverantören Ekefors hus. Husen ska vara av lantlig karaktär, med falu rödfärg och vita knutar står det angivet i detaljplanen. Men hustyp och planlösning kan köparen själv påverka. Du kan även välja att göra vissa arbeten själv, för att få ner kostnaderna. Totalsumman kan då hamna runt 1,7 miljoner kronor. Villorna från Ekefors hus kan vara en- eller 1,5-planshus. Byggytan är 140 kvadratmeter, och du kan även bygga en sidobyggnad på 40 kvadratmeter. Vill du veta mer? Kontakta Jan Karlsson, JUK Konsult, tel JW Klassiskt rött med vita knutar dominerar de nybyggda husen i Lidatorp.

5 NIF Fotboll går in och köttar Världens största sport och Nynäshamns kommuns största idrottsförening. NIF fotboll har idag nästan 400 aktiva medlemmar. Ungdomssektionen har god rekrytering, inte minst på tjejsidan. Ankaret åkte till Kvarnängens IP och tittade på tjejfotboll. Foto: Erik Bergendahl Ett lika säkert vårtecken som tranor eller gullvivor, är att fotbollssäsongen sparkar igång när vi går mot ljusare tider. När solen börjar värma igen rullar bollarna åter över grusplanen på Kvarnängen. Ungdomslagen avlöser varandra. Att NIF fotbolls Flickor 14 år har speltid exakt fredag kväll visar väl på att det är många lag som ska spela denna dag. I omklädningsrummet sitter dryga dussinet förväntansfulla tjejer födda -89 och -90. Tränarduon Anders-Henrik instruerar som vore det allsvenskt derby. Motståndarlaget Älta är om inte ärkerivaler så åtminstone en känd motståndare som laget spelat många hårda matcher mot de senaste säsongerna. Det pratas om att jobba framåt. Och bakåt. Om att anfallet inte får bli hängande när det jobbas hem. Bredda spelet och använda kroppen. In och kötta, förtydligar Anders strax innan att tjejerna rusar ut på planen. Några rusher, för att få upp adrenalinnivån, senare blåser domaren igång matchen. Och det syns att Nynästjejerna vill vinna. Älta pressas tillbaka av starkt mittfält och bollskickliga anfallare. De första tio minuterna får Ältaspelarna knappt röra bollen mer än när de desperat sparkar den ut till hörna eller inkast för NIF. Dominansen är total och hemmalagets spelare är på gästerna som hökar. Första halvlek innebär i princip spel mot ett mål men nollan hålls av Ältas målvakt. Andra halvlek inleds på samma sätt. I ett av de många anfallen som NIF trycker igenom Ältaförsvaret är det så gott som klart. Bra skottläge, målvakten ur balans och ett försvar i upplösning. Bollträffen är i det närmaste perfekt, bollen knorrar mot det bortre krysset och det ser ut som att den lugnt ska lägga sig tillrätta i maskorna bakom de svartgula Ältaspelarna. Vid sidan av planen, är hemmapubliken på väg att börja jubla. Men det blir en klockren ribbträff och returen schabblas bort av alltför ivriga NIF-spelare. Nynäshamn fortsätter offensiven men Älta lyckas kontra en gång, två gånger, och sen ligger bollen där i fel mål. Matchen är precis så orättvis och rättvis som idrott är. Ribbträff ger inga poäng i fotboll. Fotboll går ut på att göra mål och då struntar domaren i om man betett sig som förlorare i själva spelet eller om man slagit Beckham-inlägg i 90 minuter. Någon förbannar ineffektiviteten i NIF:s spel. Någon i laget gråter en skvätt. Men alla tjejerna biter ihop och försöker se glada ut på gruppfotot. När vi frågar hur det känns efter matchen låter det som en samspelt talkör: För j-vligt! Strax efter det lägger dock Hanna Adolfsson till: Men vi tar dom nästa gång. Vad är det bästa med fotboll? Att det är så kul såklart, säger Sara Hansén. Och så det att man får motion och bollkänsla. Att slå en bra passning eller göra mål, det blir man glad av. Sen är det kul att det är en lagsport. Är det svårt att hålla ihop som lag när det går dåligt? Nej, vi har typ aldrig haft något bråk i vårt lag, säger Erika Bergkvist. Kanske att någon enskild spelare blivit sur men aldrig något som påverkat laget i alla fall. Alla är bra kompisar. Om man frågar NIF:s fotbollstjejer varför dom började med fotboll får man svar såsom en kompis lirade, det var kul eller man får bra kondition. Utom när man frågar den duktiga mittfältsdominanten för NIF. Varför började du med fotboll, Helen Nilsson, din farsa är ju gammalt hockeyproffs med Stanley Cup-ring och allt? Först var det typ att jag inte fick spela hockey för mamma. Mina storebrorsor spelar hockey. Jag skulle spela tennis istället och för att träna kondition så började jag med fotbollen. Men nu tycker jag att fotbollen är roligast. Lugnt roligast. Nivån på spelet är förvånande hög redan för 14-åringarna. De tränar flera gånger i veckan. De här tjejerna satsar hårt på sin sport. Så hårt att ett nederlag känns ordentligt. Så hårt att det krävs en gigantisk Nalle Puh-maskot och noggranna förberedelser inför match. Nervöst före matcherna? Ja, skitnervöst, säger Erika. Det pirrar i magen fast det är en skön känsla också. Man skärper sig lite extra. Redan två dagar senare står tjejerna i NIF Flickor 14 där med pirrande magar igen. Det är åter dags för match, denna gång mot Tyresö FF. Men det, det är en helt annan historia. NS Mathilda Sundquist håller upp NIF F14:s maskot. Men inte ens Nalle Puh rådde på Ältas kontringar. ovan vänster: Älta slår effektivt bollen till ännu ett inkast. ovan höger: Gladare än så här gick det inte att få tjejerna i NIF Flickor 14 efter förlusten. vänster: Sara Hansén dominerade stundtals Ältas straffområde. NIF FOTBOLL NIF:s Fotbollssektion grundades den 4 februari 1917 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Redan på 30-talet började NIF Fotboll att exportera spelare till större klubbar och landslagsspel vann NIF Östsvenskan, en tung merit då. Eje Bohlin som spelade som ordinarie i AIK flera år på 30-talet är bara ett exempel på att Nynäshamn tidigt fostrade bra spelare. I början av 50-talet spelade fem man från Nynäshamn i Allsvenskan. 10 år senare vann nynäshamnaren Leif Skiöld skytteligan i Allsvenskan för Djurgårdens IF. Leffe spelade dessutom flera landskamper. Ska man prata om någon storhetstid för NIF Fotboll så var det väl i slutet av 30-talet och i början av 40-talet. Och så när Leffe Skiöld var som bäst på 50- och 60-talet. Idag ser man ett tydligt uppsving för ungdomsrekryteringen, säger Göte Bullen Carlsson som är en levande uppslagsbok när det gäller NIF-historia. 8 Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 9

6 Mats-Tore kommunalråd Våra två kommunalråd Tore Åkerbäck, (s), och Mats Gülich, (fp), har nu arbetat tillsammans i drygt ett halvår. Ankaret har träffat dem båda, för att ta reda på hur samarbetet fungerar. Foto: Matthias Hansson/HG-bild Efter valet i höstas stod det klart att socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna var de stora vinnarna. Det var även mycket jämnt mellan blocken, socialdemokraterna och vänstern hade tillsammans 22 mandat i kommunfullmäktige, och övriga befintliga partier i kommunfullmäktige hade 22 mandat. Det sista mandatet gick till sverigedemokraterna. När valresultatet stod klart tog socialdemokraternas Tommy Söderblom kontakt med folkpartiets Leif Stenquist för ett eventuellt samarbete. Förhandlingarna gick bra, och partierna upprättade ett samarbetsprogram för den kommande mandatperioden. Situationen var ju sådan att sverigedemokraterna i princip kunde få en vågmästarroll om de borgerliga partierna med miljöpartiet röstade för en sak och socialdemokraterna och vänstern för någonting annat, säger Mats Gülich. Det ville vi inte uppleva, då ville vi i folkpartiet hellre vara med och skapa en stabil majoritet i samarbete med socialdemokraterna. Tore Åkerbäck förklarar att eftersom socialdemokraternas tidigare samarbeten med vänsterpartiet och miljöpartiet varit gungiga var det dags att hitta en ny samarbetsform. Det kändes naturligt att närma sig folkpartiet eftersom våra två partier var de stora vinnarna i valet, säger Tore. Vi sneglade så klart även på samarbetet mellan socialdemokraterna och folkpartiet i Haninge kommun, där samarbetet mellan de två partierna fungerat bra i många år. Före valet hade dock de båda partierna inga planer på att samarbeta. - Mats och folkpartiet angrep ju mig och mitt parti ganska kraftigt inför valet, menar Tore. Men min partiledning såg att det fanns en möjlighet att samarbeta med folkpartiet, eftersom deras åsikter stämmer ganska väl överens med våra. Tore och Mats är överens om att det finns många fördelar med att vara två kommunalråd. Ja, absolut. Min almanacka har alltid varit totalt fullbokad, säger Tore. Det underlättar så klart om två personer delar på arbetet. På det här sättet borde vi vara mer tillgängliga för medborgarna. Det ligger ju i tiden med delat ledarskap, både inom näringsliv och idrottslivet är det vanligt, fortsätter Mats. Och ibland kan det vara lite ensamt att vara kommunalråd. Att vara två är bra, vi kan tillsammans resonera oss fram till olika lösningar. Vi får även mer kraft att genomföra de beslut vi fattar. Än så länge tycker de båda kommunalråden inte att de känner varandra ordentligt. Var och en har sina åtaganden, och de hinner inte träffas varje dag. Vi har inte hittat varandra fullt ut i vårt samarbete, men det kommer med tiden, menar Tore. Vi är två olika människor som fungerar olika, och det är spännande. Kommunalråden har delat upp det praktiska arbetet mellan sig på så sätt att Tore Åkerbäck är kommunstyrelsens ordförande, vilket ofta innebär den första kontakten med nya frågor. Mats Gülich är vice ordförande i kommunstyrelsen och även ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Jag jobbar på att sätta mig in i allt, säger Mats. Jag lär mig nya saker varje vecka, men det kommer nog att ta ett år innan jag har kommit in i arbetet ordentligt. Därför är det skönt att ha en så erfaren kollega som Tore. Tore erkänner att det var lite ovant att efter att ha varit det enda kommunalrådet få en kollega att komma överens med. För mig var det i början lite ovant att behöva ta hänsyn till en annan person. Jag har fått lära om lite, nu är vi ju två som ska vara överens. I det samarbetsprogram partierna upprättade efter valet beskrivs hur samarbetet ska fungera under mandatperioden och vilka områden som är prioriterade. Några av de viktigaste verksamheterna som ska prioriteras är utbildning för barn och ungdomar, vård och omsorg samt miljö och folkhälsa. Barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade är prioriterade grupper. I samarbetsprogrammet står det även att de båda partierna alltid ska vara överens i besluten. Båda partierna har en slags vetorätt, är vi inte överens kommer beslutet inte genomföras, förklarar Mats. Det är så klart ett givande och tagande för att det ska fungera. Kommunens budget och skattesatsen är den viktigaste frågan för partierna. Nyligen presenterades budgetförslaget inför De båda partierna är helt överens om den föreslagna budgeten, vilket är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Det är femte gången jag sitter som kommunstyrelsens ordförande under budgetarbetet, och det är kärvare än någonsin, konstaterar Tore. Budgetarbetet går aldrig på rutin, det brukar bli många vakna nätter. Det är jobbigt när pengarna inte räcker till. Kommunen växer inte längre i den takt vi trott, därför får vi inte in så mycket skattepengar som vi räknat med, men vi har heller inte samma kostnader. Till skillnad från tidigare år finns det inför 2004 en budgeterad reserv på omkring 12 miljoner kronor. Vi har velat ha en reserv även tidigare år, men har inte fått gehör för det, säger Tore. Nu hoppas vi att samarbetet med folkpartiet ger en större tyngd att behålla reserven. Det kan alltid hända saker under ett budgetår som gör att vissa verksamheter behöver mer pengar än planerat. Då har vi reserven att ta av. JW Mats Gülich är ny och ambitiös, säger Tore Åkerbäck. Man kan väl säga att Mats står för de nya idéerna, och jag för kontinuitet. Det ligger ju i tiden med delat ledarskap, både inom näringsliv och idrottslivet är det vanligt. Och ibland kan det vara lite ensamt att vara kommunalråd. Att vara två är bra, vi kan tillsammans resonera oss fram till olika lösningar. Mats Gülich 10 Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 11

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA 11 12 13 14 1 10 2 8 9 7 6 5 4 3 VÄLKOMMEN TILL LINDBACKEN! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Lindbacken är en ny, barnvänlig

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1!

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1! Hej PTK are! Det är tidigt onsdag morgon, onsdagen den 16 september 2015. Redaktören har haft nöjet att tillsammans med ett antal manliga tennisveteraner besöka Helsingfors i en årligen återkommande match

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Bo granne med sjön Glan

Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SVÄRTINGE skogsbacke Bo granne med sjön Glan för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think...

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SKREA Härligt område i Falkenberg för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think... r

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Familjen. alsten VARDAGSMATTE. Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

Familjen. alsten VARDAGSMATTE. Victoria W Gustafsson Anette S Panboon Familjen D alsten VARDAGSMATTE Victoria W Gustafsson Anette S Panboon isbn 978-91-86611-64-4 2013 Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon och Askunge AB produktion Mirvi Unge Thorsén illustration Helena

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur BO i FÖRSLÖV Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur FÖRSLÖVS HISTORIA Efter istiden hade människor vandrat in söderifrån via en fast landbrygga från

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

LJUMVIKEN DRÖMMEN OM LIVET VID HAVET

LJUMVIKEN DRÖMMEN OM LIVET VID HAVET LJUMVIKEN DRÖMMEN OM LIVET VID HAVET BO I LJUMVIKEN MED UNIKT HAVSLÄGE! Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt När du flyttar till Ljumviken, Skärgårdsstigen,

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

December 2013. En tidning till dig i Småa-kön. i detta nummer. kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen

December 2013. En tidning till dig i Småa-kön. i detta nummer. kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen December 2013 En tidning till dig i Småa-kön i detta nummer kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen 1 Kövisning Kv Lobelian - Södra Hedvigslund kövisning 15 december kl 13-14

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2

Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2 Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2 Bakgrund till projektet Jag har under min tid på hattrick varit intresserad av hur man bäst startar ett lag. Jag har här satt ihop mina tankar om det

Läs mer

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för think... MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många ÄNGMARKEN Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning Bilden är en illustration, avvikelser förekommer

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer