Joxar med trasan. sidorna 8 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joxar med trasan. sidorna 8 9"

Transkript

1 Tidning till alla hushåll och företag med nyheter om Nynäshamns kommun Joxar med trasan sidorna I detta nummer: Norviks hamn tar form; sid 3 Landsort Maritime Training; sid 4 5 Fler bostäder; sid 6 7 Mats-Tore, kommunalråd; sid Konst i förening; sid 13 Sortera sopor; sid Motion; sid 16

2 2 Nynäshamns Ankaret Hitta rätt i kommunen Kommunhuset Gatuadress: Stadshusplatsen 1. Postadress: Nynäshamn. Leverans adress: Floravägen 6. Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Barn- och utbildnings förvaltningen Förvaltningschef Förskole- och grundskolesamordnare Kultur- och fritids - samordnare Gymnasiechef Rektor Nynäshamns Kompetens Centrum Kostchef Skolskjutsplanerare Telefax VA-förvaltningen Förvaltningschef Ekonomi, taxor Fakturor Telefax Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Reception Avd. chef handikapp - omsorg Avd. chef individ- och familjeomsorg Avd. chef äldreomsorg Arbetscentrum Skuldrådgivning Telefax Redaktion Ansvarig utgivare Bengt Svenander Chefredaktör Lars Bohman Redaktör Niclas Sjögren Produktion Arkipelag Layout Erik Bergendahl Text Jenny Wredenborg (JW) och Niclas Sjögren (NS) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Avd.chef miljö- och hälsoskydd Bygglovingenjör Tomt- och småhuskö Telefax Felanmälan gator samt vatten och avlopp jourtfn, tfnsvarare Bibliotek Huvudbiblioteket Nynäshamn Telefon Telefax Filialibliotek Ösmo centrum Sorunda Stora Vika Gymnasiet Boken kommer Nynäshamns ANKARET ges ut av Nynäshamns kommun och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Adress & tipstelefon till redaktionen Ankaret Nynäshamns kommun Nynäshamn Tel Annonser Ida Hane Sahlin Tel/fax Omslagsbild Helen Nilsson joxar med trasan. Foto: Erik Bergendahl Tryckning Tryckeriet Lagersberg, Eskilstuna 2002 Välkommen till ett nytt nummer av Ankaret, Nynäshamns kommuns tidning som distribueras till alla hushåll och företag i kommunen. Vill du vara med och påverka innehållet i tidningen? Kontakta oss, du hittar adressen här intill. Inledaren Foto: Erik Bergendahl Längst söderut i Stockholms skärgård, och i Nynäshamns kommun, ligger Öja. Landsort brukar ön oftast få heta i vardagslag även om det egentligen är namnet på själva byn på södra delen av ön. Ankaret har besökt Landsort Maritime Training (LMT), ett relativt nystartat företag i denna stockholmska glesbygd. LMT utbildar folk i sjösäkerhet och bedriver forskning på området. Just nu produceras det nya bostäder på många platser inom kommunen, Lidatorp är ett exempel. Vi sammanfattar en del av det som sker och ska ske på nybyggnadsområdet. Så snart snön smält sparkas det åter boll på Kvarnängens idrottsplats. Ankaret har besökt en idrottsförening i medvind. NIF fotboll rekryterar fler ungdomar än på många år, inte minst på tjejsidan. Sedan förra valet har Nynäshamns kommun två kommunalråd. Mats Gülich (fp) och Tore Åkerbäck (s) berättar om samarbetet. Under våren har en programserie gjorts om Nynäshamns kommuns historia. Bakom videoproduktionen som består av fem program, står bland andra Maria Landin, kommunens kulturmiljövårdare. Programmen berättar om centralortens utveckling från fiskeläge till industristad och om de övriga geografiska delarnas historia från stenåldern fram till idag. Sopor tycka vara ett ämne som ständigt är aktuellt. Nynäshamnsbostäder berättar om några nyheter när det gäller sophanteringen för hyresgästerna. Ett friskare liv är något för alla att sträva efter. Vi ger en snabb översikt över möjligheterna till motion inom kommunens gränser. Nästan överallt i kommunen kan du motionera och därmed må bättre. Vi på redaktionen hoppas att du ska ha stort nöje, och kanske en del nytta, av årets andra nummer av Ankaret. God läsning. Lars Bohman informationschef Nynäshamns kommun 2005 kan den första etappen av hamnen i Norvik vara klar, förutsatt att planerna inte överklagas. Etappen omfattar två kajplatser för godstrafik och kräver inga sprängningar. Norviks hamn tar form Stockholms Hamnar AB köpte området i Norvik 1992 för att klara att ta hand om växlande volymer, men också för godstrafik till Stockholms frihamn. Nu växer handeln i Östersjöområdet explosionsartat, och hamnarna spelar en viktig roll. Landtransporterna inom Europa dras med stora problem. Varje år omkommer cirka människor på vägarna och genomsnittshastig heten på järnvägarna är bara 17 kilometer i timmen. För att säkerställa säkra och miljövänliga framtida transportsystem måste sjöfarten integreras fullt ut i det europeiska transportnätet, säger Björn Neckman, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar. Företaget ser det som sin uppgift att se till att deras hamnar fungerar på bästa sätt, så att Stockholmsregionen kan växa. I dag har företaget hamnar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Hamnen i Stockholm har nått taket för hur många fartyg som kan tas emot, nu måste godstrafiken förläggas till andra hamnar. De geografiska förutsättningarna för en hamn i Norvik är mycket bra. Norvik har en kort insegling och stort vattendjup. Det är bra för de allt större fartygen, som har svårt att ta sig fram i Stockholms farleder. Nynäshamn ligger även strategiskt bra till för de största kryssningsfartygen eftersom de vill minimera riskerna för rubbningar i sina turlistor, något som en lång och väderkänslig insegling till Stockholm kan innebära för de största fartygen, säger Björn Neckman. Närheten till marknaden är en annan fördel för Norvik. I Stockholms län bor omkring 1,8 miljoner människor, en stor marknad med många konsumenter. Att bygga en hamn i Norvik är det mest begåvade vi kan ägna oss åt, konstaterar Christel Wiman, VD för Stockholms Hamnar. Vid den första etappens två kajer kommer hamnen i Norvik att kunna ta emot bulk- och ro/ro-trafik. Bulkgods är oemballerat gods i stora mängder, exempelvis flis och pellets. Bland annat kommer flis till det intilliggande fjärrvärmeverket, som ska vara klart i slutet av 2004, att lossas i Norvik. Ro/ro står för roll on roll off, det vill säga gods som rullas på och av fartygen i trailers och på långtradare. Väg 73 är med andra ord en viktig faktor för hamnverksamheten i Norvik, liksom en järnvägsanknytning. Stockholms Hamnar diskuterar med Banverket om att bygga en järnvägsanslutning för godstransporter fram till hamnen i Norvik. Vi är överens med Banverket om att göra en idéstudie tillsammans, säger Christel Wiman. Stockholms Hamnar har planer på ytterligare etapper i utbyggnaden av hamnen i Norvik. För den andra etappen, där ytterligare kajer ingår, behövs en utfyllnad Översikt över Norviks hamn som den kommer att se ut. Jörn Karlsson är ekonomichef på Nynäshamns kommun. av viken. I utbyggt läge blir området hela kvadratmeter stort. Planerna omfattar då även lo/lo-trafik, det vill säga containers som lyfts på och av fartygen med lyftkranar (lift on lift off). Men det ser vi på ungefär tio års sikt, det beror på kundefterfrågan, säger Christel Wiman. JW Nynäshamns Ankaret 3

3 Längst ut i havsbandet är naturkrafternas styrka tydligast. Här innebär dåligt väder fara. Här kan ingen höra dig skrika. Om nu inte vädret är så snällt som när Ankaret hälsade på hos Landsort Maritime Training på Öja. Foto: Tore Jacobsson & Niclas Sjögren LANDSORT MARITIME TRAINING Säkrare sjöfart med kunskap Roland Steen, Poul Jansson och Karl-Henrik Lindh är tre av männen bakom Landsort Maritime Training. Det är en mänsklig egenskap och det kanske är sunt i viss mån, att inte enbart fokusera på faror, olyckstillbud och risker. Ska man vara riktigt rå så kanske man kan påstå att det måste hända saker för att vi ska få upp ögonen för riskerna, säger Roland Steen. Ejdern har återvänt. Sothönsen kacklar från tvärs över viken och några måsar skrattar skränigt från luften. Det solglittrar i fjärden utanför Ankarudden. En sydvästlig lätt bris drar över kajen där skärgårdsbåten lägger till. Ankaret är på väg ut till ön Öja, eller Landsort som de flesta säger till vardags. Till den avlånga ön i havsbandet och till Landsort Maritime Training (LMT), ett företag som så att säga lever på att förhållandena inte alltid är så idylliska och lätthanterliga som denna vårdag. Landsort Maritime Training utbildar och forskar i sjösäkerhet. Men en dag som denna känns hela verksamheten lite långsökt. När vattnet ligger blankt och sjöfåglarnas pladdrande är det enda som bryter tystnaden förefaller det nästan otroligt att det här ibland uppstår väderoch vindförhållanden som kan vara direkt livsfarliga. Kanske är det därför som så många av oss struntar att läsa var nödutgångarna på färjan är. Kanske är det detta förhållande som gör att vi åker ut med fritidsbåten utan flytväst eller ens den enklaste katastrofplan. Roland Steen, VD och forskningschef på LMT, menar att det ligger i människans natur att bortse från risker, att förtränga fara. Det är en mänsklig egenskap och det kanske är sunt i viss mån, att inte enbart fokusera på faror, olyckstillbud och risker. Ska man vara riktigt rå så kanske man kan påstå att det måste hända saker för att vi ska få upp ögonen för riskerna. Föga förvånande ändrade Estonia-tragedin kraven på kompetens och utrustning till sjöss trädde en konvention i kraft som ska förhindra att såna katastrofer sker i framtiden. I januari 2000 blev så kallade Fast Rescue Boats (snabba räddningsbåtar) obligatoriska på större passagerarfärjor. Också kraven på de ombordanställda har skärpts. Tidigare gjordes en tydlig skillnad mellan sjöfolk, såsom sjömän, jungmän, styrmän och befähavare och den så kallade flunken, det vill säga alla de ombordanställda som inte är sjöfolk utan istället är till exempel servitörer, restaurangfolk och städare. Filosofin idag är att alla ombordanställda ska ha en grundläggande kompetens. En kallskänka till exempel ska kunna rökdyka. Hon behöver inte vara den bästa rökdykaren men hon ska kunna förstå hur det går till, stötta dom som kan, berättar utbildningschefen Karl-Henrik Lindh. Fler ska kunna mer, kan det sammanfattas. Idag är en grundläggande säkerhetsutbildning obligatorisk för all personal ombord. Momenten skall också övas med jämna mellanrum. Landsort Maritime Traing erbjuder ett halvt dussin olika kurser. Ungefär 400 elever utbildas varje år på Landsort/Öja hos LMT som har rätt att utfärda internationella certifikat i flera kurser. Bland annat i flaggskeppskursen, och kanske den mest spektakulära: Fast Rescue Boatutbildningen. Det visade sig, till exempel vid Estoniakatastrofen, att de livbåtar som fanns ombord inte fungerade speciellt bra i den grova sjön och med så många människor i vattnet. Det behövdes ett annat system. Då tog man över det system som offshore-industrin, oljeriggarna, använder sig av. Där används andra typer av båtar med starkare motorer och bättre egenskaper i grov sjö. Dessutom var redan då många på plattformarna specialutbildade för olyckor. Det här konceptet lyftes över till passagerarfartygen, säger Roland Steen. När Ankaret är på besök pågår en annan utbildning, så kallad grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Training) för delar ur besättningen på Birger Jarl, ett kryssningsfartyg som trafikerar sträckan Stockholm-Åland. Fredrik Thorn, servitör, och hans arbetskamrater övar brandsläckning på den norra delen av ön. Fredrik menar att utbildningen är nödvändig för trygg sjöfart. Det är skönt att få den här kunskapen. Det är ju vi i personalen som ska vara passagerarnas trygghet om det händer något till sjöss, säger Fredrik strax efter att han släckt en dieseloljebrand med den stora brandslangen. NS Landsort Maritime Training startade verksamheten Första kursen hölls Bland kurserna finns till exempel, Fartygsbefäl klass III (tidigare Skepparexamen) och kurs i Fast Rescue Boats (snabba räddningsbåtar). De flesta kurserna riktar sig till yrkesfolk men det finns även kurser för vanliga landkrabbor, exempelvis Sjösäkerhet för fritidsbåtar (en heldag innehållande 2 timmar Brand, 2 timmar Första hjälpen och 4 timmar personlig säkerhet). Denna kurs kostar kronor. Utöver kurserna bedriver LMT forskning. Nästa stora projekt kommer att genomföras med medel från Vinova (det statliga verket för innovationssystem) ) och Stiftelsen Sveriges Sjömän. Projektet sker i samarbete med rederierna Destination Gotland och Silja Line samt med Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Mer in formation om LMT finns på webbplatsen Telefonnumret är: Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 5

4 I Segersäng planeras 220 nya bostäder. 40 byggs i den första etappen och byggnationen påbörjas i juni. Många nya bostäder Det byggs bostäder på flera håll i kommunen, både i tätorten Nynäshamn och i mer lantliga miljöer som exempelvis Segersäng och Lidatorp. Här kan du läsa mer om några av de nya bostadsområdena, som tillsammans erbjuder nästan 500 nya hem. Kvarteret Apotekaren I kvarteret Apotekaren i centrala Nynäshamn kommer NCC bygga omkring 110 nya bostäder. Arbetet med den första etappen börjar i höst, och byggtiden uppskattas bli nio till tolv månader. Allt förutsatt att kommunfullmäktige ger klartecken vid sitt sammanträde den 11 juni. Kvarteret Apotekaren ramas in av Centralgatan, Lövlundsvägen, Skogagatan och Fredsgatan. I den del av kvarteret som ligger längst från centrum kommer villabebyggelsen att finnas kvar. Närmare centrum blir det radhus och flerbostadshus i två till fyra våningar, med lokalytor för kontor eller affärer i bottenplanet i några hus. Den första etappen består av cirka 40 lägenheter, berättar Anders Biberg, kommunens exploateringschef. Dessa kommer byggas på parkeringen i hörnet av Fredsgatan och Skogagatan. Om dagens efterfrågan på lägenheter håller i sig kommer ytterligare ett par etapper byggas, en per år, säger Anders Biberg. Vill du veta mer? Kontakta Roger Olsson eller Jan Kalms på NCC Boende Stockholm, tel Lidatorp I Lidatorp, mellan Ösmo och Nynäshamn, bygger Peab 119 villor, parhus och kedjehus med äganderätt. Första etappen med fyra villor och 16 kedjehus blir inflyttningsklar lagom till sommaren. Redan nu har två familjer flyttat in i sina nya hem. Ytterligare nio bostäder i den första etappen är reserverade, berättar Peter Nilsson på byggbolaget Peab. Rad- och kedjehusen bygger vi vartefter området växer fram, men villorna byggs inte förrän de är sålda. När nästa etapp kommer börja byggas beror på efterfrågan. Tidsplanen innebär att området är fullt utbyggt om två år, säger Peter Nilsson. De flesta husen blir röda med vita knutar, men även några gula respektive grå hus byggs. Bredvid varje par- och kedjehus finns ett förråd och en carport, något som även går att få som tillval till villorna. Ett kedjehus kostar från kronor, medan priset för en villa i standardutförande och med oinredd övervåning kostar från två miljoner kronor. Vill du veta mer? Kontakta Peter Nilsson, Peab, tel Segersäng by I första etappen byggs 40 av de planerade 220 bostäderna med äganderätt. I juni tas det första spadtaget, och inflyttning planeras till i maj nästa år. För intresserade som vill titta närmare kommer ett visningshus att stå klart till hösten. Husen byggs i en lantlig stil som tar upp den lokala byggnadstraditionen. Tomterna säljs som gårdar med boningshus och sidobyggnad. Du kan även välja till garage, vedbod och förråd. Allt går i lantlig stil med spröjsade fönster, burspråk och förstukvistar. Boningshuset kan vara i ett eller två plan, boytan varierar mellan 81 och 158 kvadratmeter. 25 av de 40 husen i den första etappen är redan bokade, berättar Madelene Heinby, Småa. Många av kunderna kommer från Stockholm och de flesta är barnfamiljer. Priset för ett tvåplanshus är 2,1 miljoner kronor vid självbyggeri, då du själv färdigställer ditt hus invändigt. På så sätt kan du spara kronor. Som självbyggare får du större möjlighet att sätta en personlig prägel på ditt nya hem, säger Madelene Heinby. Vi ser till att allt material du väljer ur vårt standardsortiment finns på plats i rätt tid. Kommunen har även avsatt mark för en framtida skola och förskola i Segersäng. När de ska byggas är inte bestämt ännu, det beror på efterfrågan. Vill du veta mer? Kontakta Madelene Heinby, Småa, tel Tomter i Ösmo I slutet av november förra året påbörjade kommunen försäljningen av totalt 30 småhustomter i kvarteren Håven och Metkroken i Ösmo. Området ligger i norra delen av samhället och gränsar direkt till skog och naturmark vid sjön Muskan. De flesta tomterna varierar i storlek mellan 900 och drygt kvadratmeter, några få tomter är större eller mindre. Eftersom tomterna bedöms ha i stort sett jämförbara förutsättningar har tomtpriset satts till kronor per tomt. I priset ingår kostnader för mark, gata, vatten, avlopp och avstyckning. Du kan själv välja från vilken husleverantör du vill köpa ditt hus, berättar Mats Lennartsson på kommunens mark- och exploateringsavdelning. Vill du bygga helt på egen hand går det också bra. Byggrätten på tomterna är satt till en femtedel av tomtytan, men maximalt 200 kvadratmeter. I byggrätten är 30 kvadratmeter avsatta för garage eller carport. Hittills har sex tomter sålts, tre i varje område, säger Mats Lennartsson. Och ytterligare fyra familjer har anmält sitt intresse. För att kunna köpa en tomt måste du stå i kommunens tomt- och småhuskö. För den som inte redan står i kön går det bra att nyanmäla sig. Vill du veta mer? Kontakta Mats Lennartsson, mark- och exploateringsavdelningen, tel Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 7 Norsbol I Norsbol, utmed vägen till Torö och i höjd med avfarten till Stora Vika, bildar sju tomter ett nytt bostadsområde. Fyra av tomterna är fortfarande till salu. Tomterna har borrad brunn och gemensam avloppsanläggning, berättar Jan Karlsson, JUK Konsult. Tomterna är omkring kvadratmeter stora och har ett soligt läge, tidigare fanns här ett trädgårdsmästeri. Vill du bygga hus på någon av tomterna ska du vända dig till leverantören Ekefors hus. Husen ska vara av lantlig karaktär, med falu rödfärg och vita knutar står det angivet i detaljplanen. Men hustyp och planlösning kan köparen själv påverka. Du kan även välja att göra vissa arbeten själv, för att få ner kostnaderna. Totalsumman kan då hamna runt 1,7 miljoner kronor. Villorna från Ekefors hus kan vara en- eller 1,5-planshus. Byggytan är 140 kvadratmeter, och du kan även bygga en sidobyggnad på 40 kvadratmeter. Vill du veta mer? Kontakta Jan Karlsson, JUK Konsult, tel JW Klassiskt rött med vita knutar dominerar de nybyggda husen i Lidatorp.

5 NIF Fotboll går in och köttar Världens största sport och Nynäshamns kommuns största idrottsförening. NIF fotboll har idag nästan 400 aktiva medlemmar. Ungdomssektionen har god rekrytering, inte minst på tjejsidan. Ankaret åkte till Kvarnängens IP och tittade på tjejfotboll. Foto: Erik Bergendahl Ett lika säkert vårtecken som tranor eller gullvivor, är att fotbollssäsongen sparkar igång när vi går mot ljusare tider. När solen börjar värma igen rullar bollarna åter över grusplanen på Kvarnängen. Ungdomslagen avlöser varandra. Att NIF fotbolls Flickor 14 år har speltid exakt fredag kväll visar väl på att det är många lag som ska spela denna dag. I omklädningsrummet sitter dryga dussinet förväntansfulla tjejer födda -89 och -90. Tränarduon Anders-Henrik instruerar som vore det allsvenskt derby. Motståndarlaget Älta är om inte ärkerivaler så åtminstone en känd motståndare som laget spelat många hårda matcher mot de senaste säsongerna. Det pratas om att jobba framåt. Och bakåt. Om att anfallet inte får bli hängande när det jobbas hem. Bredda spelet och använda kroppen. In och kötta, förtydligar Anders strax innan att tjejerna rusar ut på planen. Några rusher, för att få upp adrenalinnivån, senare blåser domaren igång matchen. Och det syns att Nynästjejerna vill vinna. Älta pressas tillbaka av starkt mittfält och bollskickliga anfallare. De första tio minuterna får Ältaspelarna knappt röra bollen mer än när de desperat sparkar den ut till hörna eller inkast för NIF. Dominansen är total och hemmalagets spelare är på gästerna som hökar. Första halvlek innebär i princip spel mot ett mål men nollan hålls av Ältas målvakt. Andra halvlek inleds på samma sätt. I ett av de många anfallen som NIF trycker igenom Ältaförsvaret är det så gott som klart. Bra skottläge, målvakten ur balans och ett försvar i upplösning. Bollträffen är i det närmaste perfekt, bollen knorrar mot det bortre krysset och det ser ut som att den lugnt ska lägga sig tillrätta i maskorna bakom de svartgula Ältaspelarna. Vid sidan av planen, är hemmapubliken på väg att börja jubla. Men det blir en klockren ribbträff och returen schabblas bort av alltför ivriga NIF-spelare. Nynäshamn fortsätter offensiven men Älta lyckas kontra en gång, två gånger, och sen ligger bollen där i fel mål. Matchen är precis så orättvis och rättvis som idrott är. Ribbträff ger inga poäng i fotboll. Fotboll går ut på att göra mål och då struntar domaren i om man betett sig som förlorare i själva spelet eller om man slagit Beckham-inlägg i 90 minuter. Någon förbannar ineffektiviteten i NIF:s spel. Någon i laget gråter en skvätt. Men alla tjejerna biter ihop och försöker se glada ut på gruppfotot. När vi frågar hur det känns efter matchen låter det som en samspelt talkör: För j-vligt! Strax efter det lägger dock Hanna Adolfsson till: Men vi tar dom nästa gång. Vad är det bästa med fotboll? Att det är så kul såklart, säger Sara Hansén. Och så det att man får motion och bollkänsla. Att slå en bra passning eller göra mål, det blir man glad av. Sen är det kul att det är en lagsport. Är det svårt att hålla ihop som lag när det går dåligt? Nej, vi har typ aldrig haft något bråk i vårt lag, säger Erika Bergkvist. Kanske att någon enskild spelare blivit sur men aldrig något som påverkat laget i alla fall. Alla är bra kompisar. Om man frågar NIF:s fotbollstjejer varför dom började med fotboll får man svar såsom en kompis lirade, det var kul eller man får bra kondition. Utom när man frågar den duktiga mittfältsdominanten för NIF. Varför började du med fotboll, Helen Nilsson, din farsa är ju gammalt hockeyproffs med Stanley Cup-ring och allt? Först var det typ att jag inte fick spela hockey för mamma. Mina storebrorsor spelar hockey. Jag skulle spela tennis istället och för att träna kondition så började jag med fotbollen. Men nu tycker jag att fotbollen är roligast. Lugnt roligast. Nivån på spelet är förvånande hög redan för 14-åringarna. De tränar flera gånger i veckan. De här tjejerna satsar hårt på sin sport. Så hårt att ett nederlag känns ordentligt. Så hårt att det krävs en gigantisk Nalle Puh-maskot och noggranna förberedelser inför match. Nervöst före matcherna? Ja, skitnervöst, säger Erika. Det pirrar i magen fast det är en skön känsla också. Man skärper sig lite extra. Redan två dagar senare står tjejerna i NIF Flickor 14 där med pirrande magar igen. Det är åter dags för match, denna gång mot Tyresö FF. Men det, det är en helt annan historia. NS Mathilda Sundquist håller upp NIF F14:s maskot. Men inte ens Nalle Puh rådde på Ältas kontringar. ovan vänster: Älta slår effektivt bollen till ännu ett inkast. ovan höger: Gladare än så här gick det inte att få tjejerna i NIF Flickor 14 efter förlusten. vänster: Sara Hansén dominerade stundtals Ältas straffområde. NIF FOTBOLL NIF:s Fotbollssektion grundades den 4 februari 1917 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Redan på 30-talet började NIF Fotboll att exportera spelare till större klubbar och landslagsspel vann NIF Östsvenskan, en tung merit då. Eje Bohlin som spelade som ordinarie i AIK flera år på 30-talet är bara ett exempel på att Nynäshamn tidigt fostrade bra spelare. I början av 50-talet spelade fem man från Nynäshamn i Allsvenskan. 10 år senare vann nynäshamnaren Leif Skiöld skytteligan i Allsvenskan för Djurgårdens IF. Leffe spelade dessutom flera landskamper. Ska man prata om någon storhetstid för NIF Fotboll så var det väl i slutet av 30-talet och i början av 40-talet. Och så när Leffe Skiöld var som bäst på 50- och 60-talet. Idag ser man ett tydligt uppsving för ungdomsrekryteringen, säger Göte Bullen Carlsson som är en levande uppslagsbok när det gäller NIF-historia. 8 Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 9

6 Mats-Tore kommunalråd Våra två kommunalråd Tore Åkerbäck, (s), och Mats Gülich, (fp), har nu arbetat tillsammans i drygt ett halvår. Ankaret har träffat dem båda, för att ta reda på hur samarbetet fungerar. Foto: Matthias Hansson/HG-bild Efter valet i höstas stod det klart att socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna var de stora vinnarna. Det var även mycket jämnt mellan blocken, socialdemokraterna och vänstern hade tillsammans 22 mandat i kommunfullmäktige, och övriga befintliga partier i kommunfullmäktige hade 22 mandat. Det sista mandatet gick till sverigedemokraterna. När valresultatet stod klart tog socialdemokraternas Tommy Söderblom kontakt med folkpartiets Leif Stenquist för ett eventuellt samarbete. Förhandlingarna gick bra, och partierna upprättade ett samarbetsprogram för den kommande mandatperioden. Situationen var ju sådan att sverigedemokraterna i princip kunde få en vågmästarroll om de borgerliga partierna med miljöpartiet röstade för en sak och socialdemokraterna och vänstern för någonting annat, säger Mats Gülich. Det ville vi inte uppleva, då ville vi i folkpartiet hellre vara med och skapa en stabil majoritet i samarbete med socialdemokraterna. Tore Åkerbäck förklarar att eftersom socialdemokraternas tidigare samarbeten med vänsterpartiet och miljöpartiet varit gungiga var det dags att hitta en ny samarbetsform. Det kändes naturligt att närma sig folkpartiet eftersom våra två partier var de stora vinnarna i valet, säger Tore. Vi sneglade så klart även på samarbetet mellan socialdemokraterna och folkpartiet i Haninge kommun, där samarbetet mellan de två partierna fungerat bra i många år. Före valet hade dock de båda partierna inga planer på att samarbeta. - Mats och folkpartiet angrep ju mig och mitt parti ganska kraftigt inför valet, menar Tore. Men min partiledning såg att det fanns en möjlighet att samarbeta med folkpartiet, eftersom deras åsikter stämmer ganska väl överens med våra. Tore och Mats är överens om att det finns många fördelar med att vara två kommunalråd. Ja, absolut. Min almanacka har alltid varit totalt fullbokad, säger Tore. Det underlättar så klart om två personer delar på arbetet. På det här sättet borde vi vara mer tillgängliga för medborgarna. Det ligger ju i tiden med delat ledarskap, både inom näringsliv och idrottslivet är det vanligt, fortsätter Mats. Och ibland kan det vara lite ensamt att vara kommunalråd. Att vara två är bra, vi kan tillsammans resonera oss fram till olika lösningar. Vi får även mer kraft att genomföra de beslut vi fattar. Än så länge tycker de båda kommunalråden inte att de känner varandra ordentligt. Var och en har sina åtaganden, och de hinner inte träffas varje dag. Vi har inte hittat varandra fullt ut i vårt samarbete, men det kommer med tiden, menar Tore. Vi är två olika människor som fungerar olika, och det är spännande. Kommunalråden har delat upp det praktiska arbetet mellan sig på så sätt att Tore Åkerbäck är kommunstyrelsens ordförande, vilket ofta innebär den första kontakten med nya frågor. Mats Gülich är vice ordförande i kommunstyrelsen och även ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Jag jobbar på att sätta mig in i allt, säger Mats. Jag lär mig nya saker varje vecka, men det kommer nog att ta ett år innan jag har kommit in i arbetet ordentligt. Därför är det skönt att ha en så erfaren kollega som Tore. Tore erkänner att det var lite ovant att efter att ha varit det enda kommunalrådet få en kollega att komma överens med. För mig var det i början lite ovant att behöva ta hänsyn till en annan person. Jag har fått lära om lite, nu är vi ju två som ska vara överens. I det samarbetsprogram partierna upprättade efter valet beskrivs hur samarbetet ska fungera under mandatperioden och vilka områden som är prioriterade. Några av de viktigaste verksamheterna som ska prioriteras är utbildning för barn och ungdomar, vård och omsorg samt miljö och folkhälsa. Barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade är prioriterade grupper. I samarbetsprogrammet står det även att de båda partierna alltid ska vara överens i besluten. Båda partierna har en slags vetorätt, är vi inte överens kommer beslutet inte genomföras, förklarar Mats. Det är så klart ett givande och tagande för att det ska fungera. Kommunens budget och skattesatsen är den viktigaste frågan för partierna. Nyligen presenterades budgetförslaget inför De båda partierna är helt överens om den föreslagna budgeten, vilket är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Det är femte gången jag sitter som kommunstyrelsens ordförande under budgetarbetet, och det är kärvare än någonsin, konstaterar Tore. Budgetarbetet går aldrig på rutin, det brukar bli många vakna nätter. Det är jobbigt när pengarna inte räcker till. Kommunen växer inte längre i den takt vi trott, därför får vi inte in så mycket skattepengar som vi räknat med, men vi har heller inte samma kostnader. Till skillnad från tidigare år finns det inför 2004 en budgeterad reserv på omkring 12 miljoner kronor. Vi har velat ha en reserv även tidigare år, men har inte fått gehör för det, säger Tore. Nu hoppas vi att samarbetet med folkpartiet ger en större tyngd att behålla reserven. Det kan alltid hända saker under ett budgetår som gör att vissa verksamheter behöver mer pengar än planerat. Då har vi reserven att ta av. JW Mats Gülich är ny och ambitiös, säger Tore Åkerbäck. Man kan väl säga att Mats står för de nya idéerna, och jag för kontinuitet. Det ligger ju i tiden med delat ledarskap, både inom näringsliv och idrottslivet är det vanligt. Och ibland kan det vara lite ensamt att vara kommunalråd. Att vara två är bra, vi kan tillsammans resonera oss fram till olika lösningar. Mats Gülich 10 Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 11

Den nya vågen sidorna 8 9

Den nya vågen sidorna 8 9 Tidning till alla hushåll och företag med nyheter om Nynäshamns kommun Den nya vågen sidorna 8 9 3 02 I detta nummer: Kustplanen; sid 3 Man ska ha husvagn ; sid 4 5 Inte för pengarnas skull ; sid 6 7 Örjan

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009 Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15 BERGA Enklare kontakt med kommunen 10-12 The Majority Says tar nya steg 6-8 LEDARE NYHETER Friare,

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Nynäshamnsbor Aktuellt Nynäshamn bygger för framtiden Himmel och hav Njut av Stockholms södra skärgård Upptäck Nynäshamn Massor av kulturoch fritidsaktiviteter

Läs mer

I mina kvarter. 2-06 Fr. Förvaltaren KLASSISK SMÅSTAD PLINK PLONK ETT HÅL I VÄGGEN RISSNE ROCKAR. Häng med till Centrala Sundbyberg

I mina kvarter. 2-06 Fr. Förvaltaren KLASSISK SMÅSTAD PLINK PLONK ETT HÅL I VÄGGEN RISSNE ROCKAR. Häng med till Centrala Sundbyberg I mina kvarter 2-06 Fr. Förvaltaren KLASSISK SMÅSTAD Häng med till Centrala Sundbyberg PLINK PLONK Har du störande grannar? ETT HÅL I VÄGGEN Stadsnätet förenklar för företag RISSNE ROCKAR Tornerspel och

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

I mina kvarter. 1-07 Fr. Förvaltaren FRIDFULLT I SUMPAN VALLA PARK LYFTER BREDASTE BANDET. Vi avslöjar myterna. Nytt landmärke i Sundbyberg

I mina kvarter. 1-07 Fr. Förvaltaren FRIDFULLT I SUMPAN VALLA PARK LYFTER BREDASTE BANDET. Vi avslöjar myterna. Nytt landmärke i Sundbyberg I mina kvarter 1-07 Fr. Förvaltaren FRIDFULLT I SUMPAN Vi avslöjar myterna VALLA PARK LYFTER Nytt landmärke i Sundbyberg BREDASTE BANDET Uttaget talar ut Det var då Landsvägen Några av medarbetarna på

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Sänkt moms - rikare krögare

Sänkt moms - rikare krögare Nyheter 2 Ny partiledare ska lyfta V Sport 8 Populär pensionärspingis Kultur 5 Årets bild ställs ut Hälsa 9 Kom igång med träningen www.enytt.com Vecka 2 2012 oto: AMANdA HorNE oto: MArIA olsson oto: MArIA

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld 4-11 Fr. Förvaltaren SKÖNA HEM I URSVIK Nu startar uthyrningen PASSION FÖR POP OCH HOCKEY Möt Alexander Schöld GEMENSKAP OCH TRIVSEL Inflyttat i Trygghetsboendet GROVSOPSTURNÉ. HÄNG MED VÅR ELEKTRIKER.

Läs mer

Körkort rivs i massor hög fart vid skolor

Körkort rivs i massor hög fart vid skolor NACKA 18 SEPTEMBER 2012 ÅRG 22, NR 38 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NACKA 14-15 Budget för nytt museum sågas REPORTAGE

Läs mer

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS NUMMER 3, x, 2014 Avtal med Gåshaga rederi facklig framgång u 6 Kenny Reinhold: Politikerna måste fatta beslut u 18 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx

Läs mer

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier Tanum Information från Tanums kommun Nummer 21 December 2005 God Jul & Gott Nytt År 4Intervju med 12 Henry Carlsson Följ med och träffa äpplegumman B ilaga: Våra kvalitetsgarantier Tanums Kulturpris 2005

Läs mer

Fre 6/12 kl.19.00 Modo. Tor 12/12 kl.19.00 Skellefteå. Lör 28/12 kl.18.30. Mån 30/12 kl.19.00 Färjestad. Tor 9/1 kl.19.00 Brynäs

Fre 6/12 kl.19.00 Modo. Tor 12/12 kl.19.00 Skellefteå. Lör 28/12 kl.18.30. Mån 30/12 kl.19.00 Färjestad. Tor 9/1 kl.19.00 Brynäs SID 8 ksingen 1 2014 Fullmatad Växjö Lör 5/10 kl.18.30 kryssning AIK Lör 12/10 kl.16.00 väntar Skellefteå Play Luleå in och slutspel Växjö - så funkar det SID 6 SHL 2013/2014 Lör 14/9 kl.16.00 Brynäs Tor

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 Anders, Daniel och Tina våra nya medarbetare Facebook Ny lekplats på Skolmästaren FLER CENTRUMNÄRA LÄGENHETER FISKENS FÖRSKOLA 4 Bovärdskontor/

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer