Joxar med trasan. sidorna 8 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joxar med trasan. sidorna 8 9"

Transkript

1 Tidning till alla hushåll och företag med nyheter om Nynäshamns kommun Joxar med trasan sidorna I detta nummer: Norviks hamn tar form; sid 3 Landsort Maritime Training; sid 4 5 Fler bostäder; sid 6 7 Mats-Tore, kommunalråd; sid Konst i förening; sid 13 Sortera sopor; sid Motion; sid 16

2 2 Nynäshamns Ankaret Hitta rätt i kommunen Kommunhuset Gatuadress: Stadshusplatsen 1. Postadress: Nynäshamn. Leverans adress: Floravägen 6. Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Barn- och utbildnings förvaltningen Förvaltningschef Förskole- och grundskolesamordnare Kultur- och fritids - samordnare Gymnasiechef Rektor Nynäshamns Kompetens Centrum Kostchef Skolskjutsplanerare Telefax VA-förvaltningen Förvaltningschef Ekonomi, taxor Fakturor Telefax Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Reception Avd. chef handikapp - omsorg Avd. chef individ- och familjeomsorg Avd. chef äldreomsorg Arbetscentrum Skuldrådgivning Telefax Redaktion Ansvarig utgivare Bengt Svenander Chefredaktör Lars Bohman Redaktör Niclas Sjögren Produktion Arkipelag Layout Erik Bergendahl Text Jenny Wredenborg (JW) och Niclas Sjögren (NS) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Avd.chef miljö- och hälsoskydd Bygglovingenjör Tomt- och småhuskö Telefax Felanmälan gator samt vatten och avlopp jourtfn, tfnsvarare Bibliotek Huvudbiblioteket Nynäshamn Telefon Telefax Filialibliotek Ösmo centrum Sorunda Stora Vika Gymnasiet Boken kommer Nynäshamns ANKARET ges ut av Nynäshamns kommun och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Adress & tipstelefon till redaktionen Ankaret Nynäshamns kommun Nynäshamn Tel Annonser Ida Hane Sahlin Tel/fax Omslagsbild Helen Nilsson joxar med trasan. Foto: Erik Bergendahl Tryckning Tryckeriet Lagersberg, Eskilstuna 2002 Välkommen till ett nytt nummer av Ankaret, Nynäshamns kommuns tidning som distribueras till alla hushåll och företag i kommunen. Vill du vara med och påverka innehållet i tidningen? Kontakta oss, du hittar adressen här intill. Inledaren Foto: Erik Bergendahl Längst söderut i Stockholms skärgård, och i Nynäshamns kommun, ligger Öja. Landsort brukar ön oftast få heta i vardagslag även om det egentligen är namnet på själva byn på södra delen av ön. Ankaret har besökt Landsort Maritime Training (LMT), ett relativt nystartat företag i denna stockholmska glesbygd. LMT utbildar folk i sjösäkerhet och bedriver forskning på området. Just nu produceras det nya bostäder på många platser inom kommunen, Lidatorp är ett exempel. Vi sammanfattar en del av det som sker och ska ske på nybyggnadsområdet. Så snart snön smält sparkas det åter boll på Kvarnängens idrottsplats. Ankaret har besökt en idrottsförening i medvind. NIF fotboll rekryterar fler ungdomar än på många år, inte minst på tjejsidan. Sedan förra valet har Nynäshamns kommun två kommunalråd. Mats Gülich (fp) och Tore Åkerbäck (s) berättar om samarbetet. Under våren har en programserie gjorts om Nynäshamns kommuns historia. Bakom videoproduktionen som består av fem program, står bland andra Maria Landin, kommunens kulturmiljövårdare. Programmen berättar om centralortens utveckling från fiskeläge till industristad och om de övriga geografiska delarnas historia från stenåldern fram till idag. Sopor tycka vara ett ämne som ständigt är aktuellt. Nynäshamnsbostäder berättar om några nyheter när det gäller sophanteringen för hyresgästerna. Ett friskare liv är något för alla att sträva efter. Vi ger en snabb översikt över möjligheterna till motion inom kommunens gränser. Nästan överallt i kommunen kan du motionera och därmed må bättre. Vi på redaktionen hoppas att du ska ha stort nöje, och kanske en del nytta, av årets andra nummer av Ankaret. God läsning. Lars Bohman informationschef Nynäshamns kommun 2005 kan den första etappen av hamnen i Norvik vara klar, förutsatt att planerna inte överklagas. Etappen omfattar två kajplatser för godstrafik och kräver inga sprängningar. Norviks hamn tar form Stockholms Hamnar AB köpte området i Norvik 1992 för att klara att ta hand om växlande volymer, men också för godstrafik till Stockholms frihamn. Nu växer handeln i Östersjöområdet explosionsartat, och hamnarna spelar en viktig roll. Landtransporterna inom Europa dras med stora problem. Varje år omkommer cirka människor på vägarna och genomsnittshastig heten på järnvägarna är bara 17 kilometer i timmen. För att säkerställa säkra och miljövänliga framtida transportsystem måste sjöfarten integreras fullt ut i det europeiska transportnätet, säger Björn Neckman, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar. Företaget ser det som sin uppgift att se till att deras hamnar fungerar på bästa sätt, så att Stockholmsregionen kan växa. I dag har företaget hamnar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Hamnen i Stockholm har nått taket för hur många fartyg som kan tas emot, nu måste godstrafiken förläggas till andra hamnar. De geografiska förutsättningarna för en hamn i Norvik är mycket bra. Norvik har en kort insegling och stort vattendjup. Det är bra för de allt större fartygen, som har svårt att ta sig fram i Stockholms farleder. Nynäshamn ligger även strategiskt bra till för de största kryssningsfartygen eftersom de vill minimera riskerna för rubbningar i sina turlistor, något som en lång och väderkänslig insegling till Stockholm kan innebära för de största fartygen, säger Björn Neckman. Närheten till marknaden är en annan fördel för Norvik. I Stockholms län bor omkring 1,8 miljoner människor, en stor marknad med många konsumenter. Att bygga en hamn i Norvik är det mest begåvade vi kan ägna oss åt, konstaterar Christel Wiman, VD för Stockholms Hamnar. Vid den första etappens två kajer kommer hamnen i Norvik att kunna ta emot bulk- och ro/ro-trafik. Bulkgods är oemballerat gods i stora mängder, exempelvis flis och pellets. Bland annat kommer flis till det intilliggande fjärrvärmeverket, som ska vara klart i slutet av 2004, att lossas i Norvik. Ro/ro står för roll on roll off, det vill säga gods som rullas på och av fartygen i trailers och på långtradare. Väg 73 är med andra ord en viktig faktor för hamnverksamheten i Norvik, liksom en järnvägsanknytning. Stockholms Hamnar diskuterar med Banverket om att bygga en järnvägsanslutning för godstransporter fram till hamnen i Norvik. Vi är överens med Banverket om att göra en idéstudie tillsammans, säger Christel Wiman. Stockholms Hamnar har planer på ytterligare etapper i utbyggnaden av hamnen i Norvik. För den andra etappen, där ytterligare kajer ingår, behövs en utfyllnad Översikt över Norviks hamn som den kommer att se ut. Jörn Karlsson är ekonomichef på Nynäshamns kommun. av viken. I utbyggt läge blir området hela kvadratmeter stort. Planerna omfattar då även lo/lo-trafik, det vill säga containers som lyfts på och av fartygen med lyftkranar (lift on lift off). Men det ser vi på ungefär tio års sikt, det beror på kundefterfrågan, säger Christel Wiman. JW Nynäshamns Ankaret 3

3 Längst ut i havsbandet är naturkrafternas styrka tydligast. Här innebär dåligt väder fara. Här kan ingen höra dig skrika. Om nu inte vädret är så snällt som när Ankaret hälsade på hos Landsort Maritime Training på Öja. Foto: Tore Jacobsson & Niclas Sjögren LANDSORT MARITIME TRAINING Säkrare sjöfart med kunskap Roland Steen, Poul Jansson och Karl-Henrik Lindh är tre av männen bakom Landsort Maritime Training. Det är en mänsklig egenskap och det kanske är sunt i viss mån, att inte enbart fokusera på faror, olyckstillbud och risker. Ska man vara riktigt rå så kanske man kan påstå att det måste hända saker för att vi ska få upp ögonen för riskerna, säger Roland Steen. Ejdern har återvänt. Sothönsen kacklar från tvärs över viken och några måsar skrattar skränigt från luften. Det solglittrar i fjärden utanför Ankarudden. En sydvästlig lätt bris drar över kajen där skärgårdsbåten lägger till. Ankaret är på väg ut till ön Öja, eller Landsort som de flesta säger till vardags. Till den avlånga ön i havsbandet och till Landsort Maritime Training (LMT), ett företag som så att säga lever på att förhållandena inte alltid är så idylliska och lätthanterliga som denna vårdag. Landsort Maritime Training utbildar och forskar i sjösäkerhet. Men en dag som denna känns hela verksamheten lite långsökt. När vattnet ligger blankt och sjöfåglarnas pladdrande är det enda som bryter tystnaden förefaller det nästan otroligt att det här ibland uppstår väderoch vindförhållanden som kan vara direkt livsfarliga. Kanske är det därför som så många av oss struntar att läsa var nödutgångarna på färjan är. Kanske är det detta förhållande som gör att vi åker ut med fritidsbåten utan flytväst eller ens den enklaste katastrofplan. Roland Steen, VD och forskningschef på LMT, menar att det ligger i människans natur att bortse från risker, att förtränga fara. Det är en mänsklig egenskap och det kanske är sunt i viss mån, att inte enbart fokusera på faror, olyckstillbud och risker. Ska man vara riktigt rå så kanske man kan påstå att det måste hända saker för att vi ska få upp ögonen för riskerna. Föga förvånande ändrade Estonia-tragedin kraven på kompetens och utrustning till sjöss trädde en konvention i kraft som ska förhindra att såna katastrofer sker i framtiden. I januari 2000 blev så kallade Fast Rescue Boats (snabba räddningsbåtar) obligatoriska på större passagerarfärjor. Också kraven på de ombordanställda har skärpts. Tidigare gjordes en tydlig skillnad mellan sjöfolk, såsom sjömän, jungmän, styrmän och befähavare och den så kallade flunken, det vill säga alla de ombordanställda som inte är sjöfolk utan istället är till exempel servitörer, restaurangfolk och städare. Filosofin idag är att alla ombordanställda ska ha en grundläggande kompetens. En kallskänka till exempel ska kunna rökdyka. Hon behöver inte vara den bästa rökdykaren men hon ska kunna förstå hur det går till, stötta dom som kan, berättar utbildningschefen Karl-Henrik Lindh. Fler ska kunna mer, kan det sammanfattas. Idag är en grundläggande säkerhetsutbildning obligatorisk för all personal ombord. Momenten skall också övas med jämna mellanrum. Landsort Maritime Traing erbjuder ett halvt dussin olika kurser. Ungefär 400 elever utbildas varje år på Landsort/Öja hos LMT som har rätt att utfärda internationella certifikat i flera kurser. Bland annat i flaggskeppskursen, och kanske den mest spektakulära: Fast Rescue Boatutbildningen. Det visade sig, till exempel vid Estoniakatastrofen, att de livbåtar som fanns ombord inte fungerade speciellt bra i den grova sjön och med så många människor i vattnet. Det behövdes ett annat system. Då tog man över det system som offshore-industrin, oljeriggarna, använder sig av. Där används andra typer av båtar med starkare motorer och bättre egenskaper i grov sjö. Dessutom var redan då många på plattformarna specialutbildade för olyckor. Det här konceptet lyftes över till passagerarfartygen, säger Roland Steen. När Ankaret är på besök pågår en annan utbildning, så kallad grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Training) för delar ur besättningen på Birger Jarl, ett kryssningsfartyg som trafikerar sträckan Stockholm-Åland. Fredrik Thorn, servitör, och hans arbetskamrater övar brandsläckning på den norra delen av ön. Fredrik menar att utbildningen är nödvändig för trygg sjöfart. Det är skönt att få den här kunskapen. Det är ju vi i personalen som ska vara passagerarnas trygghet om det händer något till sjöss, säger Fredrik strax efter att han släckt en dieseloljebrand med den stora brandslangen. NS Landsort Maritime Training startade verksamheten Första kursen hölls Bland kurserna finns till exempel, Fartygsbefäl klass III (tidigare Skepparexamen) och kurs i Fast Rescue Boats (snabba räddningsbåtar). De flesta kurserna riktar sig till yrkesfolk men det finns även kurser för vanliga landkrabbor, exempelvis Sjösäkerhet för fritidsbåtar (en heldag innehållande 2 timmar Brand, 2 timmar Första hjälpen och 4 timmar personlig säkerhet). Denna kurs kostar kronor. Utöver kurserna bedriver LMT forskning. Nästa stora projekt kommer att genomföras med medel från Vinova (det statliga verket för innovationssystem) ) och Stiftelsen Sveriges Sjömän. Projektet sker i samarbete med rederierna Destination Gotland och Silja Line samt med Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Mer in formation om LMT finns på webbplatsen Telefonnumret är: Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 5

4 I Segersäng planeras 220 nya bostäder. 40 byggs i den första etappen och byggnationen påbörjas i juni. Många nya bostäder Det byggs bostäder på flera håll i kommunen, både i tätorten Nynäshamn och i mer lantliga miljöer som exempelvis Segersäng och Lidatorp. Här kan du läsa mer om några av de nya bostadsområdena, som tillsammans erbjuder nästan 500 nya hem. Kvarteret Apotekaren I kvarteret Apotekaren i centrala Nynäshamn kommer NCC bygga omkring 110 nya bostäder. Arbetet med den första etappen börjar i höst, och byggtiden uppskattas bli nio till tolv månader. Allt förutsatt att kommunfullmäktige ger klartecken vid sitt sammanträde den 11 juni. Kvarteret Apotekaren ramas in av Centralgatan, Lövlundsvägen, Skogagatan och Fredsgatan. I den del av kvarteret som ligger längst från centrum kommer villabebyggelsen att finnas kvar. Närmare centrum blir det radhus och flerbostadshus i två till fyra våningar, med lokalytor för kontor eller affärer i bottenplanet i några hus. Den första etappen består av cirka 40 lägenheter, berättar Anders Biberg, kommunens exploateringschef. Dessa kommer byggas på parkeringen i hörnet av Fredsgatan och Skogagatan. Om dagens efterfrågan på lägenheter håller i sig kommer ytterligare ett par etapper byggas, en per år, säger Anders Biberg. Vill du veta mer? Kontakta Roger Olsson eller Jan Kalms på NCC Boende Stockholm, tel Lidatorp I Lidatorp, mellan Ösmo och Nynäshamn, bygger Peab 119 villor, parhus och kedjehus med äganderätt. Första etappen med fyra villor och 16 kedjehus blir inflyttningsklar lagom till sommaren. Redan nu har två familjer flyttat in i sina nya hem. Ytterligare nio bostäder i den första etappen är reserverade, berättar Peter Nilsson på byggbolaget Peab. Rad- och kedjehusen bygger vi vartefter området växer fram, men villorna byggs inte förrän de är sålda. När nästa etapp kommer börja byggas beror på efterfrågan. Tidsplanen innebär att området är fullt utbyggt om två år, säger Peter Nilsson. De flesta husen blir röda med vita knutar, men även några gula respektive grå hus byggs. Bredvid varje par- och kedjehus finns ett förråd och en carport, något som även går att få som tillval till villorna. Ett kedjehus kostar från kronor, medan priset för en villa i standardutförande och med oinredd övervåning kostar från två miljoner kronor. Vill du veta mer? Kontakta Peter Nilsson, Peab, tel Segersäng by I första etappen byggs 40 av de planerade 220 bostäderna med äganderätt. I juni tas det första spadtaget, och inflyttning planeras till i maj nästa år. För intresserade som vill titta närmare kommer ett visningshus att stå klart till hösten. Husen byggs i en lantlig stil som tar upp den lokala byggnadstraditionen. Tomterna säljs som gårdar med boningshus och sidobyggnad. Du kan även välja till garage, vedbod och förråd. Allt går i lantlig stil med spröjsade fönster, burspråk och förstukvistar. Boningshuset kan vara i ett eller två plan, boytan varierar mellan 81 och 158 kvadratmeter. 25 av de 40 husen i den första etappen är redan bokade, berättar Madelene Heinby, Småa. Många av kunderna kommer från Stockholm och de flesta är barnfamiljer. Priset för ett tvåplanshus är 2,1 miljoner kronor vid självbyggeri, då du själv färdigställer ditt hus invändigt. På så sätt kan du spara kronor. Som självbyggare får du större möjlighet att sätta en personlig prägel på ditt nya hem, säger Madelene Heinby. Vi ser till att allt material du väljer ur vårt standardsortiment finns på plats i rätt tid. Kommunen har även avsatt mark för en framtida skola och förskola i Segersäng. När de ska byggas är inte bestämt ännu, det beror på efterfrågan. Vill du veta mer? Kontakta Madelene Heinby, Småa, tel Tomter i Ösmo I slutet av november förra året påbörjade kommunen försäljningen av totalt 30 småhustomter i kvarteren Håven och Metkroken i Ösmo. Området ligger i norra delen av samhället och gränsar direkt till skog och naturmark vid sjön Muskan. De flesta tomterna varierar i storlek mellan 900 och drygt kvadratmeter, några få tomter är större eller mindre. Eftersom tomterna bedöms ha i stort sett jämförbara förutsättningar har tomtpriset satts till kronor per tomt. I priset ingår kostnader för mark, gata, vatten, avlopp och avstyckning. Du kan själv välja från vilken husleverantör du vill köpa ditt hus, berättar Mats Lennartsson på kommunens mark- och exploateringsavdelning. Vill du bygga helt på egen hand går det också bra. Byggrätten på tomterna är satt till en femtedel av tomtytan, men maximalt 200 kvadratmeter. I byggrätten är 30 kvadratmeter avsatta för garage eller carport. Hittills har sex tomter sålts, tre i varje område, säger Mats Lennartsson. Och ytterligare fyra familjer har anmält sitt intresse. För att kunna köpa en tomt måste du stå i kommunens tomt- och småhuskö. För den som inte redan står i kön går det bra att nyanmäla sig. Vill du veta mer? Kontakta Mats Lennartsson, mark- och exploateringsavdelningen, tel Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 7 Norsbol I Norsbol, utmed vägen till Torö och i höjd med avfarten till Stora Vika, bildar sju tomter ett nytt bostadsområde. Fyra av tomterna är fortfarande till salu. Tomterna har borrad brunn och gemensam avloppsanläggning, berättar Jan Karlsson, JUK Konsult. Tomterna är omkring kvadratmeter stora och har ett soligt läge, tidigare fanns här ett trädgårdsmästeri. Vill du bygga hus på någon av tomterna ska du vända dig till leverantören Ekefors hus. Husen ska vara av lantlig karaktär, med falu rödfärg och vita knutar står det angivet i detaljplanen. Men hustyp och planlösning kan köparen själv påverka. Du kan även välja att göra vissa arbeten själv, för att få ner kostnaderna. Totalsumman kan då hamna runt 1,7 miljoner kronor. Villorna från Ekefors hus kan vara en- eller 1,5-planshus. Byggytan är 140 kvadratmeter, och du kan även bygga en sidobyggnad på 40 kvadratmeter. Vill du veta mer? Kontakta Jan Karlsson, JUK Konsult, tel JW Klassiskt rött med vita knutar dominerar de nybyggda husen i Lidatorp.

5 NIF Fotboll går in och köttar Världens största sport och Nynäshamns kommuns största idrottsförening. NIF fotboll har idag nästan 400 aktiva medlemmar. Ungdomssektionen har god rekrytering, inte minst på tjejsidan. Ankaret åkte till Kvarnängens IP och tittade på tjejfotboll. Foto: Erik Bergendahl Ett lika säkert vårtecken som tranor eller gullvivor, är att fotbollssäsongen sparkar igång när vi går mot ljusare tider. När solen börjar värma igen rullar bollarna åter över grusplanen på Kvarnängen. Ungdomslagen avlöser varandra. Att NIF fotbolls Flickor 14 år har speltid exakt fredag kväll visar väl på att det är många lag som ska spela denna dag. I omklädningsrummet sitter dryga dussinet förväntansfulla tjejer födda -89 och -90. Tränarduon Anders-Henrik instruerar som vore det allsvenskt derby. Motståndarlaget Älta är om inte ärkerivaler så åtminstone en känd motståndare som laget spelat många hårda matcher mot de senaste säsongerna. Det pratas om att jobba framåt. Och bakåt. Om att anfallet inte får bli hängande när det jobbas hem. Bredda spelet och använda kroppen. In och kötta, förtydligar Anders strax innan att tjejerna rusar ut på planen. Några rusher, för att få upp adrenalinnivån, senare blåser domaren igång matchen. Och det syns att Nynästjejerna vill vinna. Älta pressas tillbaka av starkt mittfält och bollskickliga anfallare. De första tio minuterna får Ältaspelarna knappt röra bollen mer än när de desperat sparkar den ut till hörna eller inkast för NIF. Dominansen är total och hemmalagets spelare är på gästerna som hökar. Första halvlek innebär i princip spel mot ett mål men nollan hålls av Ältas målvakt. Andra halvlek inleds på samma sätt. I ett av de många anfallen som NIF trycker igenom Ältaförsvaret är det så gott som klart. Bra skottläge, målvakten ur balans och ett försvar i upplösning. Bollträffen är i det närmaste perfekt, bollen knorrar mot det bortre krysset och det ser ut som att den lugnt ska lägga sig tillrätta i maskorna bakom de svartgula Ältaspelarna. Vid sidan av planen, är hemmapubliken på väg att börja jubla. Men det blir en klockren ribbträff och returen schabblas bort av alltför ivriga NIF-spelare. Nynäshamn fortsätter offensiven men Älta lyckas kontra en gång, två gånger, och sen ligger bollen där i fel mål. Matchen är precis så orättvis och rättvis som idrott är. Ribbträff ger inga poäng i fotboll. Fotboll går ut på att göra mål och då struntar domaren i om man betett sig som förlorare i själva spelet eller om man slagit Beckham-inlägg i 90 minuter. Någon förbannar ineffektiviteten i NIF:s spel. Någon i laget gråter en skvätt. Men alla tjejerna biter ihop och försöker se glada ut på gruppfotot. När vi frågar hur det känns efter matchen låter det som en samspelt talkör: För j-vligt! Strax efter det lägger dock Hanna Adolfsson till: Men vi tar dom nästa gång. Vad är det bästa med fotboll? Att det är så kul såklart, säger Sara Hansén. Och så det att man får motion och bollkänsla. Att slå en bra passning eller göra mål, det blir man glad av. Sen är det kul att det är en lagsport. Är det svårt att hålla ihop som lag när det går dåligt? Nej, vi har typ aldrig haft något bråk i vårt lag, säger Erika Bergkvist. Kanske att någon enskild spelare blivit sur men aldrig något som påverkat laget i alla fall. Alla är bra kompisar. Om man frågar NIF:s fotbollstjejer varför dom började med fotboll får man svar såsom en kompis lirade, det var kul eller man får bra kondition. Utom när man frågar den duktiga mittfältsdominanten för NIF. Varför började du med fotboll, Helen Nilsson, din farsa är ju gammalt hockeyproffs med Stanley Cup-ring och allt? Först var det typ att jag inte fick spela hockey för mamma. Mina storebrorsor spelar hockey. Jag skulle spela tennis istället och för att träna kondition så började jag med fotbollen. Men nu tycker jag att fotbollen är roligast. Lugnt roligast. Nivån på spelet är förvånande hög redan för 14-åringarna. De tränar flera gånger i veckan. De här tjejerna satsar hårt på sin sport. Så hårt att ett nederlag känns ordentligt. Så hårt att det krävs en gigantisk Nalle Puh-maskot och noggranna förberedelser inför match. Nervöst före matcherna? Ja, skitnervöst, säger Erika. Det pirrar i magen fast det är en skön känsla också. Man skärper sig lite extra. Redan två dagar senare står tjejerna i NIF Flickor 14 där med pirrande magar igen. Det är åter dags för match, denna gång mot Tyresö FF. Men det, det är en helt annan historia. NS Mathilda Sundquist håller upp NIF F14:s maskot. Men inte ens Nalle Puh rådde på Ältas kontringar. ovan vänster: Älta slår effektivt bollen till ännu ett inkast. ovan höger: Gladare än så här gick det inte att få tjejerna i NIF Flickor 14 efter förlusten. vänster: Sara Hansén dominerade stundtals Ältas straffområde. NIF FOTBOLL NIF:s Fotbollssektion grundades den 4 februari 1917 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Redan på 30-talet började NIF Fotboll att exportera spelare till större klubbar och landslagsspel vann NIF Östsvenskan, en tung merit då. Eje Bohlin som spelade som ordinarie i AIK flera år på 30-talet är bara ett exempel på att Nynäshamn tidigt fostrade bra spelare. I början av 50-talet spelade fem man från Nynäshamn i Allsvenskan. 10 år senare vann nynäshamnaren Leif Skiöld skytteligan i Allsvenskan för Djurgårdens IF. Leffe spelade dessutom flera landskamper. Ska man prata om någon storhetstid för NIF Fotboll så var det väl i slutet av 30-talet och i början av 40-talet. Och så när Leffe Skiöld var som bäst på 50- och 60-talet. Idag ser man ett tydligt uppsving för ungdomsrekryteringen, säger Göte Bullen Carlsson som är en levande uppslagsbok när det gäller NIF-historia. 8 Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 9

6 Mats-Tore kommunalråd Våra två kommunalråd Tore Åkerbäck, (s), och Mats Gülich, (fp), har nu arbetat tillsammans i drygt ett halvår. Ankaret har träffat dem båda, för att ta reda på hur samarbetet fungerar. Foto: Matthias Hansson/HG-bild Efter valet i höstas stod det klart att socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna var de stora vinnarna. Det var även mycket jämnt mellan blocken, socialdemokraterna och vänstern hade tillsammans 22 mandat i kommunfullmäktige, och övriga befintliga partier i kommunfullmäktige hade 22 mandat. Det sista mandatet gick till sverigedemokraterna. När valresultatet stod klart tog socialdemokraternas Tommy Söderblom kontakt med folkpartiets Leif Stenquist för ett eventuellt samarbete. Förhandlingarna gick bra, och partierna upprättade ett samarbetsprogram för den kommande mandatperioden. Situationen var ju sådan att sverigedemokraterna i princip kunde få en vågmästarroll om de borgerliga partierna med miljöpartiet röstade för en sak och socialdemokraterna och vänstern för någonting annat, säger Mats Gülich. Det ville vi inte uppleva, då ville vi i folkpartiet hellre vara med och skapa en stabil majoritet i samarbete med socialdemokraterna. Tore Åkerbäck förklarar att eftersom socialdemokraternas tidigare samarbeten med vänsterpartiet och miljöpartiet varit gungiga var det dags att hitta en ny samarbetsform. Det kändes naturligt att närma sig folkpartiet eftersom våra två partier var de stora vinnarna i valet, säger Tore. Vi sneglade så klart även på samarbetet mellan socialdemokraterna och folkpartiet i Haninge kommun, där samarbetet mellan de två partierna fungerat bra i många år. Före valet hade dock de båda partierna inga planer på att samarbeta. - Mats och folkpartiet angrep ju mig och mitt parti ganska kraftigt inför valet, menar Tore. Men min partiledning såg att det fanns en möjlighet att samarbeta med folkpartiet, eftersom deras åsikter stämmer ganska väl överens med våra. Tore och Mats är överens om att det finns många fördelar med att vara två kommunalråd. Ja, absolut. Min almanacka har alltid varit totalt fullbokad, säger Tore. Det underlättar så klart om två personer delar på arbetet. På det här sättet borde vi vara mer tillgängliga för medborgarna. Det ligger ju i tiden med delat ledarskap, både inom näringsliv och idrottslivet är det vanligt, fortsätter Mats. Och ibland kan det vara lite ensamt att vara kommunalråd. Att vara två är bra, vi kan tillsammans resonera oss fram till olika lösningar. Vi får även mer kraft att genomföra de beslut vi fattar. Än så länge tycker de båda kommunalråden inte att de känner varandra ordentligt. Var och en har sina åtaganden, och de hinner inte träffas varje dag. Vi har inte hittat varandra fullt ut i vårt samarbete, men det kommer med tiden, menar Tore. Vi är två olika människor som fungerar olika, och det är spännande. Kommunalråden har delat upp det praktiska arbetet mellan sig på så sätt att Tore Åkerbäck är kommunstyrelsens ordförande, vilket ofta innebär den första kontakten med nya frågor. Mats Gülich är vice ordförande i kommunstyrelsen och även ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Jag jobbar på att sätta mig in i allt, säger Mats. Jag lär mig nya saker varje vecka, men det kommer nog att ta ett år innan jag har kommit in i arbetet ordentligt. Därför är det skönt att ha en så erfaren kollega som Tore. Tore erkänner att det var lite ovant att efter att ha varit det enda kommunalrådet få en kollega att komma överens med. För mig var det i början lite ovant att behöva ta hänsyn till en annan person. Jag har fått lära om lite, nu är vi ju två som ska vara överens. I det samarbetsprogram partierna upprättade efter valet beskrivs hur samarbetet ska fungera under mandatperioden och vilka områden som är prioriterade. Några av de viktigaste verksamheterna som ska prioriteras är utbildning för barn och ungdomar, vård och omsorg samt miljö och folkhälsa. Barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade är prioriterade grupper. I samarbetsprogrammet står det även att de båda partierna alltid ska vara överens i besluten. Båda partierna har en slags vetorätt, är vi inte överens kommer beslutet inte genomföras, förklarar Mats. Det är så klart ett givande och tagande för att det ska fungera. Kommunens budget och skattesatsen är den viktigaste frågan för partierna. Nyligen presenterades budgetförslaget inför De båda partierna är helt överens om den föreslagna budgeten, vilket är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Det är femte gången jag sitter som kommunstyrelsens ordförande under budgetarbetet, och det är kärvare än någonsin, konstaterar Tore. Budgetarbetet går aldrig på rutin, det brukar bli många vakna nätter. Det är jobbigt när pengarna inte räcker till. Kommunen växer inte längre i den takt vi trott, därför får vi inte in så mycket skattepengar som vi räknat med, men vi har heller inte samma kostnader. Till skillnad från tidigare år finns det inför 2004 en budgeterad reserv på omkring 12 miljoner kronor. Vi har velat ha en reserv även tidigare år, men har inte fått gehör för det, säger Tore. Nu hoppas vi att samarbetet med folkpartiet ger en större tyngd att behålla reserven. Det kan alltid hända saker under ett budgetår som gör att vissa verksamheter behöver mer pengar än planerat. Då har vi reserven att ta av. JW Mats Gülich är ny och ambitiös, säger Tore Åkerbäck. Man kan väl säga att Mats står för de nya idéerna, och jag för kontinuitet. Det ligger ju i tiden med delat ledarskap, både inom näringsliv och idrottslivet är det vanligt. Och ibland kan det vara lite ensamt att vara kommunalråd. Att vara två är bra, vi kan tillsammans resonera oss fram till olika lösningar. Mats Gülich 10 Nynäshamns Ankaret Nynäshamns Ankaret 11

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Fotbollsskolan. bollekar.indd

Fotbollsskolan. bollekar.indd Fotbollsskolan bollekar.indd 1 07-06-05 16.14.36 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Vilken Spelare Är du?

Vilken Spelare Är du? Vilken Spelare Är du? Målvakt Målvakten har den viktigaste rollen i laget. En målvakt äger allt i sitt målområde och är den som bestämmer, styr och ställer. En målvakt är orädd och har många viktiga beslut

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Metoder att träna kondition på!

Metoder att träna kondition på! Metoder att träna kondition på! På vilket sätt kan du träna kondition och vilket sätt är effektivast? Träna kondition! Det finns flera olika sätt att träna kondition på som jag nämnt under de lektioner

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA 11 12 13 14 1 10 2 8 9 7 6 5 4 3 VÄLKOMMEN TILL LINDBACKEN! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Lindbacken är en ny, barnvänlig

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Från val till regeringsbildande!

Från val till regeringsbildande! Från val till regeringsbildande De ännu inte 18 år fyllda Jakub, Tomas, Oliver och Dejan följer nyfiket med sina föräldrar till vallokalen. Jakub åker på sin, Tomas på sin, Oliver går på sina och Dejan

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Fotbollsskolan. mottagning.indd

Fotbollsskolan. mottagning.indd Fotbollsskolan mottagning.indd 1 07-06-05 16.16.51 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Övningar inom Innebandy

Övningar inom Innebandy Övningar inom Innebandy Av Kaj Nyman Visst känns det skönt att man ivrigt väntar på att få gå/åka till innebandy träningen och köra en och en halvtimme med sina kompisar så man får svettas och ha det roligt.

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Gimo IF FK P !!! Laget. Gimo IF FK P05 Årsberättelse 2015

Gimo IF FK P !!! Laget. Gimo IF FK P05 Årsberättelse 2015 Gimo IF FK P05 Årsberättelse 2015 Gimo IF FK P05 2015 Laget Adam Jansson Alvin Hagstedt Alwin Lager Anton Davidsson Daniel Tomov Destin Mamyanga Elias Seppälä Erik Roos Fabian Negga Filip Holm Kasper Björklund

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Lea spelar hockey VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Lea spelar hockey VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS Sidan 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM?. Hon är ensam tjej i laget. Hon gillar hockey mycket. När Lea kommer ut på isen gör hon mål men sedan blir hon utvisad. Det andra laget leder med ett mål. Kommer

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen Expressbollen Övning nr. 1 2 lag på varje långlinje i en rektangel på 15x25 meter. o Viktigt att va tydlig med mitten, d.v.s. markera mitten med koner. Varje spelare har en boll. Leken går ut på att sparka

Läs mer

10 övningar i studieteknik

10 övningar i studieteknik 10 övningar i studieteknik Henrik Svensson 2008-08-12 Denna text är hämtad från: http://www.henriksvensson.info.se Den här övningen försöker visa vikten av att ta det lugnt. Uppgifterna nedan kan verka

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Träffa linjen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Träffa linjen Träffa linjen Övning nr. 1 Alla spelare samlas på en linje med boll. Avstånd till linjen som ska träffa ca 10-15 meter. Varje spelare försöker passa bollen mot linjen och låta den stanna exakt på linjen.

Läs mer

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen.

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen. 2 Ungdom C Vattenpolo för tjejer och killar av vilka merparten är födda 2003-2004. Matcher Tjejer och killar spelar i mixade lag på en plan med minimimåtten 12x20 meter, i djup bassäng. Målen är 2,5x0,8

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Innebandyövningar - Medelsvåra

Innebandyövningar - Medelsvåra Källa: http://www.gubbe.se/innebandy/ovningar.htm Innebandyövningar - Medelsvåra Namn: Dubbeln Nr: 5 Uppvärmning, Skott och Passningar Svårighetsgrad: Blå Syfte med övningen: Att träna på att ta avslut,

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Föräldramöte agenda

Föräldramöte agenda Föräldramöte 20170504 agenda Kort årsberättelse och nuläge för P06 Kontentan av HFF ungdoms FAS möte Ert ansvar som föräldrar vad innebär det Barnens ansvar Cuper? Kassa Fotografering Övriga frågor Kort

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Lilla matchvärdsboken Norrby SK

Lilla matchvärdsboken Norrby SK Lilla matchvärdsboken Norrby SK Bästa tips till dig som matchvärd Den här boken riktar sig till alla er som vill vara med och skapa de allra bästa förutsättningarna för våra spelare och domare. Att vara

Läs mer

Kompisböcker 1-2 Facit

Kompisböcker 1-2 Facit Kompisböcker 1-2 Facit Matchen Kristina Murray Brodin Paket 1 MATCHEN 1 Matchen Kan du? 1 ONSDAG 2 TRÄNARE 3 VIKTOR 4 SAMS MAMMA 5 SVÄRA 6 ARVIDS PAPPA 7 FOTEN 8 KLUBBAN 9 DATASPEL Vem är det? Johan Viktor

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen

5Chans och risk. Mål. Grunddel K 5. Ingressen Chans och risk ål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förklara vad som menas med begreppet sannolikhet räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa känna till hur sannolikhet

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förut drack svenskarna mycket alkohol.

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Glesbygd mitt i smeten vill se mer

Glesbygd mitt i smeten vill se mer Sida 1 av 9 ÄNGELHOLM 9 juli 2016 08:00 Glesbygd mitt i smeten vill se mer grönska Trots att det varit en motig start bakas det nu för fullt på byns enda bageri. Och några av ortens eldsjälar vill se en

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd Fotbollsskolan fintdribbling.indd 1 07-06-05 16.16.18 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Sportlovsprogram 2016. i Nynäshamns Kommun

Sportlovsprogram 2016. i Nynäshamns Kommun Sportlovsprogram 2016 i Nynäshamns Kommun Välkommen till ett aktivt sportlov i Nynäshamn 2016. Kultur- och fritidsavdelningen presenterar aktiviteter som anordnas i samarbete med föreningslivet och Ung

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Vad är hälsa? Meningsfull tillvaro Sömn Mat och dryck Rörelse Kropp Relationer Individuella hälsomål - vad är det? - Långsiktiga förändringar! - Förändringar som

Läs mer