april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL I TORSBY... 4 MÖJLIGHETERNAS DAG... 5 VINDKRAFT... 6 PLANLÄGET... 7 BYGGSIDAN INFORMERAR... 8 LUFTMÄTNINGAR PÅGÅR... 9 UNG FÖRETAGSAMHET PÅ STJERNE- SKOLAN ÖPPET HUS PÅ GRUNDSKOLORNA VIKARIER SÖKES TILL FÖRSKOLA, SKOLA.12 SKOLAVSLUTNINGEN FLYTTAD KLAGOMÅLSHANTERING INOM SKOLAN ENERGIUTMANINGEN UNGDOMSRÅDET STARTA-EGET-KURSER HOS TUAB TORSBY UTE I VÄRLDEN FINNKULTURPROJEKT BIBLIOTEKET BAKOM KULISSERNA KLIPP DIN HÄCK APP MED SKOLMATSEDELN MEDBORGARUNDERSÖKNINGen VISION NYHETER I BUSSTABELLEN NYANSTÄLLDA KONSUMENT: ATT BYTA BANK EKONOMISKA LÄGET VINNARNA I KORSORDSTÄVLINGEN FÖRENINGEN ÅNGRIKE FRYKSDALEN PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Smeden Matts Åkerblom visar Ellen Sundberg från Lysvik hur smide går till på Åstebymârten 2012 Utgivning: Fyra nummer 2012 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Mycket på kort tid lätt att vara stolt Efter att det bara gått en kort tid in på det nya året har det ändå hänt mycket. Det har arrangerats rally-vm, ungdoms-sm, Svenska cupen, world cup i skicross och SM på skidor m.m. På kommunhustrappan har vi uppvaktat fyra gymnasielever som erövrat JVM-medaljer och som är goda ambassadörer för Torsby. Man är privilegierad att vara representant för denna lilla glesbygdskommun. Det är lätt att hävda att Torsby syns och märks runt omkring. Det kommer att bli särskilt trevligt på vårens idrottsgala där vi premierar många duktiga idrottsmän och kvinnor från ett aktivt föreningsliv. För att nämna ändå fler expansiva saker som hänt; Ny mack och affär i Östmark, ny butik för livsmedelshandel vid södra infarten till Torsby, ombyggnationer i Torsby centrum, ny bank i Sysslebäck, expansion i Branäs med nybyggnation och planer för nytt hotell, fullt i Torsby Bostäders lägenheter och nyproduktion av bostäder, ja listan är lång. Detta är bara några exempel som andas framtidstro. Det är lätt att vara stolt. Vi jobbar nu vidare tillsammans med näringslivet för att stärka varumärket Torsby med ett antal träffar under våren och sommaren. Tack vare ett framgångsrikt näringsliv och närheten till Norge har vi också en låg total arbetslöshet. Men även om vi jämförelsevis har låga arbetslöshetssiffror för ungdomar så står allt för många utan riktiga arbeten. En utmaning vi står inför är att planera för och få till en bredbandsutbyggnad för näringens och medborgarnas behov. Utbyggnaden är en absolut nödvändighet och är prioriterad i det kommunala arbetet. Men eftersom vi utgör den tiondel av landet som inte prioriteras av staten och de kommersiella krafterna får vi i stor utsträckning klara detta själva. Nu rullar en ny vår och sommar fram med full fart och mycket mer är på gång. Vi fortsätter med vindkraftplanering, Fixartjänst, ung företagsamhet, Top Cats i centrum och Branäs, Ung Kultur Möts (UKM) har länsfestival som arrangeras i Torsby och investeringar görs utefter Fryksdalsbanan. Barnoch utbildningsnämnden jobbar hårt med en ny strategi för att gymnasiet ska klara konkurrens och nya utmaningar. Vi tar också fram en ekonomisk treårsplan kopplat till kommunens mål och vision. Alltså, det är mycket som ryms i kommunen och vår omvärld och det är spännande att gå till jobbet varje morgon. HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Torsby kommun erbjuder Behöver du ha något fixat? Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning erbjuder servicetjänster till kommuninvånarna genom en ny tjänst som vi kallar Fixartjänst. För att kunna ta del av dessa tjänster ska du vara minst 75 år eller ha beviljats hemtjänst. Vissa grupper med handikapp är undantagna från åldersgränsen, för dessa grupper kommer ett individuellt beslut att fattas utifrån din funktionsnedsättning. Tjänsterna är kostnadsfria, förutom ev. material. Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med: Byte av proppar, glödlampor och batterier... Sätta upp gardiner, brandvarnare och hänga tavlor... Flytta trädgårdsmöbler, blomlådor ut/in Flytta saker till och från källare/vind... Detta innebär lättare insatser som gör att tillvaron kan bli lite enklare, t.ex. genom att du slipper tunga lyft, klättra på stolar/stegar etc. Ring för ytterligare information Per-Olav Mellembråten arbetsledare , Gösta Kihlgren arbetsmarknadsstrateg , Ring och boka Fixartjänst vardagar mellan kl Välkommen att höra av dig! Foto: Gösta Kihlgren och Linda Skoglund NR TORSBY NU 3

4 Ung Kultur Möts i Torsby! Helgen maj invaderas Torsby. Då kommer trehundra ungdomar från länets alla kommuner för att delta i UKM länsfestival. I de olika kommunerna har det arrangerats lokala festivaler där en urvalsgrupp utsett ett antal inslag som får representera den egna kommunen. På länsfestivalen kommer det att bjudas på ett femtiotal sceninslag och ungefär lika många utställningsbidrag. Det kan handla om musik, dans, teater, konst, poesi, film, foto och hantverk. Jennie Stenmark. Klädkollektion. Foto: Maja Wimmerstedt. Ett tillfälle att mötas Ung Kultur Möts är en plattform där ungdomar i åldern år ges möjlighet att visa upp vad man håller på med, men också ett tillfälle att mötas och inspireras av andra ungdomar som sysslar med olika kulturuttryck. Fullt av aktiviteter Förutom att visa upp sina bidrag har festivaldeltagarna möjlighet att delta i en rad olika workshops. Årets workshop-program är i skrivande stund inte fastställt men tidigare har det bl.a. varit effektsmink, amigurumi, dans, djembetrummor, fairtrade, GoGerilla!, graffiti, återbruk, teatersport och örtakok. På kvällarna, efter föreställningarna, kan man pyssla och framträda på öppna scenen. Organisation Platsen för själva festivalen, med scen och utställning, blir på Frykenskolan och deltagarna inkvarteras på Stjerneskolan. De som svarar för organisationen är festivalgeneralen Tanja Kortelainen som till sin hjälp har en lokal arbetsgrupp bestående av frivilliga ungdomar. Under själva festivalhelgen tillkommer sen ett femtiotal funktionärer från hela länet. Bakom arrangemanget står Region Värmland/Ung Kultur, Torsby Kulturskola samt Kulturförvaltningen. Kom, se, hör och imponeras! Ta tillfället i akt och besök festivalen! Det finns en imponerande skaparkraft bland de unga i Värmland. För aktuella tider, se kommande information på och annonser i TorsbyBladet. Michael Åkerlund ledare Torsby Kulturskola TORSBY NU NR Bröderna Öjeberget

5 Wivianne Karlsson, SRF Sunne-Torsby, visar några bra hjälpmedel för synskadade, för Birgitta Sundberg, Torsby bibliotek och Inger Björklund, DHR Torsby. Foto: Maria Granath Möjligheternas dag en dag om tillgänglighet och funktionsnedsättningar Ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar och möjlighet att träffas och inspireras av andra var temat för dagen när Torsby kommun, handikappföreningar och ABF bjöd in till en informations- och kontaktdag kring funktionsnedsättningar och tillgänglighet, lördagen 17 mars. Närmare 100 personer besökte dagen. Många utställare deltog Tillsammans med handikappföreningar och ABF arrangerade Torsby kommun denna dag. Med på dagen var DHR Torsby, SRF Sunne-Torsby, NHR Karlstad, Hjärnkraft Karlstad, Hjärt- och Lungsjukas förening Norra Värmland, Reumatikerföreningen Torsby, HRF Torsby, Elöverkänsligas förening i Värmland, Frykcenter och Torsby kommuns rehabavdelning och bibliotek. Information, kaffe och tipspromenad Under dagen kunde handikappföreningarna informera om sina verksamheter. Personer som själva är funktionsnedsatta, har någon anhörig eller kanske jobbar med funktionsnedsatta gavs tillfälle att ställa frågor och få tips och råd direkt från organisationerna. Frykcenter och kommunens rehabavdelning visade upp hjälpmedel och informerade om sin verksamhet. ABF:s Maria Granath och Torsby kommuns tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson var arrangörer. Besökarna bjöds på fika och kunde gå en tipspromenad. Dagen hade närmare 100 besökare. Alla är vi lika med olika behov På Möjligheternas dag kunde man komma i kontakt med människor i liknande situation som Många handikappföreningar fanns representerade. Reumatikerföreningen Torsby, Hjärnkraft Karlstad och NHR Karlstad var några av dessa. sin egen. Många kunde knyta nya kontakter och inspireras av andra. Man kunde prata med andra som också var i liknande situation, utbyta tankar och erfarenheter. För de som ville veta mer om hur det är att ha en funktionsnedsättning, blev dagen ett tillfälle att kunna ställa frågor och få information. Tidigare har vi haft prova-pådagar för kommunens politiker och tjänstemän, nu vände vi oss till allmänheten. Vi ska nu utvärdera dagen och det kan mycket väl bli ett årligt återkommande arrangemang och vi tar gärna emot idéer om vad som dagen kan innehålla. GUNILLA MONTÁN HALVARDSSON tillgänglighetssamordnare NR TORSBY NU 5

6 Vindkraft i Torsby? Under våren har Torsby kommun startat arbetet med att ta fram en vindbruksplan. Det är en plan som ska peka ut områden som skulle kunna vara lämpliga för vindkraft, och områden som inte är lämpliga. Foto: Gunilla Åberg Torsby kommun består till största delen av skogsmark. Generellt innebär detta sämre förutsättningar för vindkraft än om man kan bygga i ett öppet landskap där vinden får fritt spelrum. Tidigare har det inneburit att etableringar inom kommunen inte varit intressanta. Men nu har nya mätresultat visat att vindförhållandena är relativt goda även här. Med förbättrad teknik och allt högre kraftverk har Torsby kommun blivit mer intressant för vindkraft. Därför har kommunen fått flera förfrågningar från bolag och markägare. Det finns nu ett behov av att utreda om det finns platser i kommunen där vindkraft kan etableras. Underlag för en plan Som ett första steg i planeringen har kommunen genomfört en analys av vindförhållanden och vilka intressen som kan vara i konflikt med eventuella vindkraftsbyggen. Analysen redovisas på en karta. På denna markeras 15 områden med förutsättningar för etablering av vindkraft. Det är områden som bedöms innebära relativt få motsättningar mot andra intressen. Det är alltså ingen färdig plan och den omfattar områden som vid närmare studie nog kommer att få utgå. Vi önskar din hjälp Kommunens planerare vill ha kommuninvånarnas hjälp att sovra bort några områden likaväl som att välja ut ett lämpligt antal områden där anläggningar för vindkraft kan rekommenderas. Torsby kommun bjöd i mars 2012 in allmänheten till möten i Sysslebäck, Lekvattnet, Kindsjön och Stöllet. Vid mötena framfördes synpunkter från de som bäst känner sin hembygd. Anteckningar fördes. Dessa synpunkter och de som lämnas in skriftligen fram till och med 23 april kommer att sammanställas i en redogörelse. Även du som inte var med på mötena (och du som var med men som vill komplettera det du framförde då) kan komma in med synpunkter fram till och med 23 april. Läs mer om vindbruksplanarbetet på kommunens webbsida torsby.se/vindkraft eller på biblioteket i Torsby och samverkanskontoret i Sysslebäck. Efter 23 april Då startar arbetet med att peka ut och avgränsa områden som kan vara lämpliga för vindkraft, en vindbruksplan. När det arbetet är klart, efter sommarledigheten, kommer planförslaget att gå ut på samråd med allmänheten och myndigheter. Håll utkik i TorsbyBladet och på kommunens webbplats. Synpunkter på utredningsmaterialet kan du lämna till Torsby kommun 5. Miljö- och byggkontoret Torsby eller Frågor? Har du frågor eller synpunkter om vindkraft i Torsby? Hör av dig till Torbjörn Almroth, Anders Throgen TORSBY NU NR

7 Möjliggöra - inte bara ett ord Detta märkliga ord är viktigt för oss som planerar för utveckling av Torsby kommun. På kommunens webbsida om samhällsplanering dyker detta ord upp, titt som tätt! I samhällsplanering ingår både översiktlig planering, kommunens översiktsplan ÖP 2010, fördjupade översiktsplaner för delar av kommunen främst tätorterna och kommuntäckande planer med ett enda tema till exempel det pågående arbetet med en plan för vindkraft. Ordet möjliggöra dyker ofta upp i de planer för begränsat stora områden som tas fram för att ge rätten att bygga industri, bostäder, friluftsanläggningar etc. I en sådan plan, en detaljplan, ska enligt de lagar som styr detta arbete alltid framgå vilket syfte man har med planen. I de planer som pågår just nu kan man se flera exempel på hur syftet med planen beskrivs att den ska möjliggöra, ge byggrätt, för ett visst ändamål. De pågående planerna presenteras för beslutsfattare och allmänhet på kommunens webbsida torsby.se/detaljplaner. Här presenteras även alla detaljplaner från de senaste tio åren och ytterligare några äldre planer som ofta efterfrågas. Utveckling av skidturismen Några exempel som är aktuella just nu är planering för utveckling av skidturismen. Branäsberget påbörjat: Syftet är att med en ny detaljplan möjliggöra för anläggningen att hålla jämna steg mellan expansion av boende på berget och friluftsutbudet med tillhörande servicefunktioner. Branäsdalen pågår: Syftet med planen är att möjliggöra en modernisering och bra utveckling av Branäsområdets centrum i Klarälvdalen. Hovfjället 2008: Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av ytterligare skidliftar liksom utveckling av serviceområde med nya byggnader i anslutning till de befintliga. Långberget: Nyligen påbörjades planering av Långbergets hotellområde i syfte att möjliggöra utveckling av både hotellet men också camping och stugboende. Mer information kommer under våren att läggas ut på kommunens webbsida. Torbjörn Almroth stadsarkitekt Foto: Malin Jonsson NR TORSBY NU 7

8 Påminnelser om Foto: Torbjörn Almroth, Leif Florén, Malin Jonsson nya plan- och bygglagen Nu gäller som bekant en ny plan- och bygglag och några nya begrepp har införts, men mycket av innehållet är förstås detsamma som förut. Nytt är bland annat de fasta sanktionsavgifterna (straffavgift) som kommunens nämnd ska ta ut om du t.ex. inte sökt om lov eller anmält en åtgärd som kräver detta, innan du utförde åtgärden. Byggsanktionsavgift - vad är det? Det finns sanktionsavgifter för både byggnationer och anmälningspliktiga åtgärder. Förutom att en avgift ska tas ut för de sk. svartbyggena, så finns det flera saker som man måste tänka på även om man redan har ansökt om bygglov. Beloppen grundar sig på prisbasbeloppet som gäller för hela Sverige ( kr år 2012). Avgifterna som finns i plan- och byggförordningen varierar från 0,125 prisbasbelopp (5 500 kr) och uppåt. Här kan du se några exempel: En liten skylt: kr Tillbyggnad av bostadshus 20 m²: kr kr för varje m² Carport 30 m²: kr kr för varje m² Installation av eldstad: kr Påbörja en byggnation innan startbesked lämnats/ börja använda en byggnad innan slutbesked lämnats: kr för en byggnad om max 150 m² och kr för en byggnad mellan 151 m² och 300 m². har hållits samt vem som är kontrollansvarig. Du får inte heller börja använda en ny byggnad förrän du har lämnat in kontrollplanen och fått ett slutbesked. För alla bygglov krävs en kontrollplan. Men det behövs inte utses en kontrollansvarig i enklare ärenden. I tveksamma fall avgör vi när du lämnar in ansökan, om det behövs en kontrollansvarig eller inte. Tidsbegränsat bygglov säsongskaraktär Vi vill också påminna om att du kan söka tidsbegränsade bygglov. Om du vill sätta upp en byggnad för säsongsanvändning, t.ex. ett tält som du ska ha försäljning i, kan du söka bygglov av säsongskaraktär. Ett sådant bygglov kan ges för fem år, då behöver du inte söka inför varje säsong. Du är välkommen att kontakta oss vilken fråga du än har kring byggnationer. Det är viktigt att fråga, även om man inte tror att det krävs bygglov, eller anmälan. Välkommen att höra av dig! Fråga alltid innan du påbörjar en byggnation, installation eller innan du vill byta användningssätt för en byggnad. Startbesked och slutbesked Om man har beviljats bygglov, måste du invänta startbesked för att få börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och det framgår om tekniskt samråd Gunnar Lundkvist byggnadsinspektör Malin Jonsson byggnadsinspektör TORSBY NU NR

9 Luftmätningar i Torsby tätort Foto: Per-Arne Persson Under 2012 kommer mätningar av luftkvaliteten att genomföras i Torsby tätort där trafiken är som tätast. Kontrollen sker i samverkan mellan länets alla kommuner. Hälsoriskerna kring stadsluften diskuteras allt oftare. Flera tusentals människor per år beräknas i Sverige dö en för tidig död pga. föroreningar i tätortsluften. I Torsby tätort har vid tidigare mätningar 2004/2005 konstaterats relativt höga kvävedioxid och partikelhalter. Källorna för föroreningarna är i första hand biltrafiken och vedeldning. Om inversion förkommer på vintrarna, vilket ofta är fallet i Torsby tätort, så ger detta högre halter. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tagit initiativet till ett s.k. samverkansområde för luftmätningar inom länet. Detta innebär att kommunerna uppfyller sitt lagstadgade ansvar för att kontrollera luftkvaliteten i kommunerna. Genom denna lösning har kostnaderna för länets kommuner reducerats kraftigt jämfört med om varje kommun skulle genomföra mätningar i egen regi. Karlstad kommun har uppfyllt sitt ansvar och genomfört mätningar sedan lång tid tillbaka. Karlstad medverkar ändå i projektet och miljökontorets personal är behjälplig med samordning och praktiska råd. För Torsbys del är det i första hand aktuellt att genomföra mätningar i Torsby tätort där biltrafiken är tätast. Mätningar av partiklar och kvävedioxid genomförs vid de mest trafikerade gatorna i Torsby tätort under Resultaten från mätningarna kommer att publiceras på se/luftmatningar, Miljösamverkan Värmlands webbplats. Per-Arne Persson 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Foto: Birgitta Brorson NR TORSBY NU 9

10 Ung Företagsamhet bidrar till Sveriges tillväxt Foto: Roger Agné Hanna Andersson UF. Hade först ett eget UF företag under gymnasietiden och var sedan rådgivare, för att sen börja som heltidsanställd och jobba mot eleverna ute i skolorna. Hon är ute och träffar elever runt om i länet och inspirerar inte bara till eget företagande utan också till företagsamhet, för att möta arbetsmarknaden när de slutar gymnasiet. Det är väldigt inspirerande att bistå unga företagare med hjälp och jag stortrivs på jobbet, säger Hanna. Konkret kan Hanna hjälpa eleverna med information och råd, både från sin egen tid som UF-företagare, men också från UF centralt. Det är ganska bra att få reda på hur man utvecklas som person när man har UF-företag och det kan jag också bistå med säger Hanna Alla elever på gymnasiet kan ha UF-företag. Man kan även använda UF-företaget till det projektarbete som alla elever gör under sitt sista år på gymnasiet. De har haft företaget i ca 4 månader. Det är roligt att testa hur det är att ha ett företag även om det är under relativt kort tid och inom UF;s ramar" säger Louise Olsson Arbetet som utförs inom företaget görs under håltimmar och annars utanför skoltid så att de inte missar några lektioner. För varje tjänst tar vi ut 95:- och vi betalar ju ingen skatt, eftersom vi inte når upp till den inkomst som kräver skattebetalning säger Louise Nilsson. Flickorna har också sitt företag som projektarbete. Louise Nilsson/Louise Olsson Levana Skyltning UF Hjälper butiker med skyltning, skyltfönster och liknande. 10 TORSBY NU NR Hanna Andersson UF

11 Beatrice Öberg Lovisa Melin, Ina Berntsson, Johanna Johansson,Frida Löfgren Lovisa Melin/Ina Berntsson/Johanna Johansson/Frida Löfgren Har haft sitt UF företag sedan slutet av augusti Har som affärsidé att sälja studentmössor, i första hand till studenterna på Stjerneskolan. Hittills har det gått jättebra, i dagsläget ( nov 2011) har vi sålt 159 mössor", säger Lovisa. Man blir knappast miljonär på detta, även om man alltid kan hoppas, inflikar Ina med ett skratt. Tjänar vi under :- så behöver vi ju inte betala skatt, så det blir i alla fall någon förtjänst. När gymnasietiden tar slut så kommer tjejerna att lägga ner företaget, och på frågan om de tror att de kommer att starta nåt liknade företag så är tre av dom tveksamma medan en säger kanske. Vissa veckor lägger man ner 20 timmars arbete på företaget, men det varierar väldigt. Eftersom vi är fyra stycken så har arbetsfördelningen varit lite ojämn och det har blivit lite småbråkigt mellan oss, men för det mesta fungerar det bra, säger Frida. Trots att det är rätt mycket att göra så ångrar vi inte att vi startade företaget, det är en bra erfarenhet, säger Johanna. Beatrice Öberg Easybreeze gör egna armband av virkgarn som hon sedan säljer. Tekniken lärde hon sig när hon var liten, av sin mamma. Här på öppet Hus på Stjerneskolan sitter jag och säljer, och jag Erica Rattfält, Caroline Dahlström Louise Nilsson, Louise Olsson Erik Heiniemi har sålt en del, men det är inte så många som har köpt ännu, de tittar mest, men jag hoppas få sälja en del i alla fall säger hon. Elisabet Mellin, lärare på Handelsprogrammet, och UF Karlstad har varit bra stöttning för mig, och eftersom vi sköter bokföring och allt annat själva, så behövs det stöttning. Jag ångrar inte att jag startade ett UF företag, det är nog inte min grej, men jag har i trots allt försökt avslutar hon. Erica Rattfält/Caroline Dahlström ST 12, säljer studentkläder till 2012 års studenter. De har sålt mer än de trodde att de skulle göra. Och det är både roligt och jobbigt att ha ett UF företag. Vi har suttit varenda rast i månader för att sälja, och även jobbat en del på lov och så, så det blir ju en del fritid som går bort, men det är kul ändå säger Erica. Det blir ju ingen större förtjänst på det här, kanske 200:-/person, men erfarenheten är värd en hel del. Vi har ju gjort affärsplaner/bokföring m.m., så det är mycket kunskap man får, säger Caroline. Innan man startar ett UF företag så får man forska en hel del och ta reda på allt man måste veta så man kommer ganska förberedd. Och vi har ju UF;s hemsida att tillgå där det står allt man behöver veta. Vi har också haft en speciell pärm som vi följt hela tiden där allt står som man bör veta. avslutar hon. Ung Företagsamhet (UF) finns i hela landet, underställda landets 24 regioner. Det finns också ett nationellt kansli, dit man kan vända sig vid behov. Syftet med organisationen är att få fler företag och fler företagsamma människor i Sverige. Ett bildningskoncept som UF erbjuder, ger ungdomar på gymnasiet möjlighet att driva s.k UF-företag inom ramen för sin gymnasieutbildning. Där får dom träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett läsår går eleverna igenom ett företags hela livscykel från start till mål. Från att komma på en affärsidé, registrera ett UF-företag, sälja sin produkt eller tjänst, till att vid årets slut avveckla företaget. Detta ger en unik inblick i hur det är att driva ett företag. Det finns en central idébank där man kan kolla efter intressanta affärsidéer. Ung företagsamhet är en partipolitiskt obunden organisation som stöds såväl av privata näringslivet som av det offentliga Sverige. Bakom UF i Värmland står Region Värmland. Eric Heiniemi; går ishockeygymnasiet och Handelsprogrammet. När jag gick på högstadiet så utvecklade jag en skottramp i trä, som skulle användas av ishockeyspelare för att träna direktskott. Nu håller jag på att vidareutveckla den här rampen så att den ska göras i plast, för att sedan säljas till ishockeyspelare och föreningar. Detta görs under mitt UF-företag som jag startade i höstas, säger Eric. Att kombinera ishockeyspelande med studier samt att ha ett UF företag är jobbigt. Men eftersom idrottselever läser fyra år på Stjerneskolan hinns allt med. Jag tror inte jag kommer att fortsätta som företagare, jag tänker bli professionell ishockeyspelare, säger Eric med en glimt i ögat. Roger Agné lärare Stjerneskolan NR TORSBY NU 11

12 Foto: Helena Westh Vikarier sökes Är du intresserad av att arbeta med barn och ungdomar? Kanske läser du redan till pedagog eller funderar på att göra det? Du kanske är en lärare som gått i pension, men som kan tänka dig att arbeta lite extra? Vi har alltid behov av vikarier inom vår verksamhet. Är du intresserad av att arbeta hos oss vid behov? Hör i så fall av dig till något av våra kanslier, så blir du uppsatt på vår vikarielista. Förskolan Förskolekansliet: Lena Kjellberg, , Förskoleklass till år 5 samt fritidshem, Fryksdalen Holmesskolans kansli: Ann-Sofie Turtola, , År 6-9 Frykenskolan Frykenskolans kansli, år 6-9: Marianne Ohlsson, , Förskoleklass till år 9 och fritidshemmen i Klarälvdalen Kvistbergsskolans kansli: Monique Degel, , Gymnasiet Stjerneskolans kansli: Mia Larsson, , Öppet Hus i kommunens grundskolor lördagen den 5 maj 2012 Alla hälsas välkomna till Aspeds skola, Oleby skola, Holmesskolan, Östmarks skola, Frykenskolan, Stölletskolan och Kvistbergsskolan lördagen den 5 maj 2012 då skolorna har Öppet Hus. Mer information kommer att lämnas av respektive skola och på kommunens webbplats torsby.se/barnoutbildning. Östmarks skola har inte öppet hus 5 maj eftersom de hade öppet hus i samband med invigningen av Östmarks handel den 18 maj. Skolavslutning vårterminen 2012 Eleverna i grundskolan har fått ändrat datum för sin skolavslutning. Grundskolans elever kommer att sluta en dag tidigare för att undvika att deras avslutning sker samtidigt som Stjerneskolans student. Alla grundskolor slutar därför torsdagen den 14 juni Stjerneskolan har sin avslutning fredagen den 15 juni TORSBY NU NR

13 Klagomålshantering inom skola och förskola Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011 och enligt den ställs krav på att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot den verksamhet som bedrivs. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion. Torsby kommun ska erbjuda alla barn, elever och studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet kontinuerligt och därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss. Syftet med klagomålshanteringen är att öka den enskildes möjligheter till inflytande, snabbare kunna åtgärda eventuella brister och stärka barns och elevers rättsäkerhet. Vem framför jag mina klagomål och synpunkter till och hur bär jag mig åt? Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Detta kan ske via direkta samtal, telefon, brev eller e-post. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. Då är det bäst om du formulerar ditt klagomål skriftligt. Enklast för du det på blanketten Blankett för klagomål Barn- och utbildningsnämnden, som du kan skicka in elektroniskt eller skriva ut, fylla i och skicka med vanlig post. Hur lång tid tar det innan jag får svar? Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Rutin för synpunkts- och klagomålshantering inom barn- och utbildningsområdet Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL). Bedömning sker av vem som ska hantera ärendet. Skriftligt svar ges inom en månad till den som lämnat in synpunkten, förslaget eller klagomålet. Vem kan läsa mina klagomål? I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas. Du kan läsa mer om klagomålshanteringen på kommunens webbplats torsby.se/ barnoutbildning eller vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen på telefon Helena Westh förvaltningssekreterare Illustration: Birgitta Brorson NR TORSBY NU 13

14 Några av deltagarna vid energidagen, från vänster Richard Båtnäs, Pontus Eriksson, Emil Björklund, Louise Adolfsson och Johan Berg. Holmesskolans elever energiexperter Holmesskolans elever deltar i projektet Energiutmaningen och har under läsåret arbetat med energi, teknik och hållbar utveckling. Energiutmaningen Under läsåret 2011/2012 deltar Holmesskolan i projektet Energiutmaningen. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Fem, Interreg, Karlstads Universitet, Energirådgivningen, WWF och Håll Sverige rent. Projektet är tvärvetenskapligt och syftar till att eleverna skall bli medvetna om energier och hållbar utveckling i vårt samhälle. Under detta läsår deltar elva skolor från både Sverige och Norge. På Holmesskolan deltar alla elever från förskoleklass till år fem. Experiment och värderingsövningar Lärarna på Holmesskolan påbörjade projektet redan i augusti med en obligatorisk utbildningsdag med syfte att få prova på en del av de aktiviteter som ingår i projektet. Allt material kring arbetet tillhandahölls under hösten i färdiga materiallådor. Arbetet är indelat i olika områden och eleverna har under läsåret lärt sig om energi och energiomvandlingar, klimat och miljö, transporter, mat och hälsa. Eleverna har arbetat med bland annat olika experiment och värderingsövningar, ritat, läst och skrivit. Obligatoriska moment I energiutmaningen ingår några obligatoriska moment däribland en strömlös dag. Den strömlösa dagen genomfördes 25 januari då det på Holmesskolan var så gott som strömlöst. Tanken med dagen var att eleverna skulle bli medvetna om hur beroende vi är av el under en helt vanlig skoldag. Under dagen arbetade eleverna med att bland annat fundera på vad de saknar mest när elektricitet saknas och vad de tror de skulle behöva för att klara sig utan ström Foto: Caroline Westin en längre tid. Dagen bjöd också på tipspromenad utomhus och saft värmd över öppen eld. Utmaningar Under arbetets gång har eleverna fått delutmaningar, delar i ett brev som när det är komplett beskriver den slututmaning som blir knorren på hela projektet. Projektet avslutas i mars månad med att eleverna redovisar hur de löst sin slututmaning. De äldre eleverna bjuds på en resa då de redovisar sitt arbete inför andra deltagande skolor. Caroline Westin grundskolelärare Ma/No TORSBY NU NR

15 Vad är Foto: Elin Pedersen Torsbys ungdomsråd har funnits i fler olika former ända sedan Ungdomsrådet är tänkt att vara en länk mellan politiker och ungdomar, ett förslagsställande och ifrågasättande organ i kommunen. En av rådets huvudsakliga uppgifter är att dela ut pengar till olika ungdomsprojekt. Varje år får ungdomsrådet kr från kommunstyrelsen, av dessa pengar är kr den så kallade ungdomspotten. Ur ungdomspotten kan vilka ungdomar som helst söka pengar förutsatt att det finns en projektansvarig och en beskrivning av projektet. De övriga kronorna går till ungdomsrådets administrativa utgifter. En annan stor del i vårt arbete är ungas fritid. Det är också viktigt för ungdomsrådet att få vara med och påverka kommunala beslut. Och detta försöker vi i Torsby lösa på flera olika sätt. Ungdomssekreteraren som är ungdomsrådets byråkrati lots sitter med i flera kommunala grupper och försöker hela tiden att föra ungdomarnas talan. Om det är något viktigt beslut som ska fattas diskuteras detta i ungdomsrådet och ungdomssekreteraren tar med sig synpunkter från rådet tillbaka till den berörda gruppen. Rådet arrangerar även politikerträffar där ungdomarna direkt kan ställa frågor till politiker och där det kan föras en öppen diskussion runt olika frågor som rör ungdomar. Medlemmarna i ungdomsrådet försöker också att vara goda förebilder till sina jämnåriga och på ett aktivt sätt vara delaktiga i ett visst preventivt arbete mot alkohol, narkotika och tobak. Detta sker till stor del genom samarbete med kommunens samordnare för drogprevention. Vad gör ungdomsrådet mer konkret? Träffas en gång i månaden och har möten Delar ut kr per år till olika ungdomsprojekt Åker på läger och ungdomsträffar Arrangerar olika evenemang t.ex. musikuppträdanden Ger unga en möjlighet att påverka kommunens utveckling Medverka till att skapa olika och nya aktiviteter för ungdomar Hjälper till vid olika arrangemang som sutohamu, disco för 5:an och 6:an m.m. Delar ut stipendiet Årets kompis på Frykenskolan (7-9) Är med och påverkar beslut i kommunen De som får vara med i ungdomsrådet är mellan år Är med i Värmlands ungdomsråd Heartbreakers spelade vid UKM Ungdomar från ungdomsrådet hjälper till vid UKM (Ung Kultur Möts). Här fotograferar Maja Wimmerstedt en av deltagarna. Välkommen med i Torsby Ungdomsråd! Elin Pedersen ungdomssekreterare NR TORSBY NU 15

16 Deltagare i Tuabs Starta-eget-kurs våren Foto: David Falk Företagarskolan en kurs för dig som vill starta företag Torsby Utveckling AB erbjuder starta-eget-utbildningar i egen regi med start minst två gånger per år, ofta vår och höst. Utbildningen är i seminarieform i sex delar med olika teman vid varje tillfälle där expertis hämtade från olika sakområden föreläser. Gästföreläsarna är från närområdet och regionen vilket innebär att de känner till Torsby kommun och villkoren att bedriva företag här. Detta skapar goda förutsättningar för bra diskussioner med deltagarna som brukar vara cirka 15 personer i blandade åldrar och med olika erfarenheter. Kursmaterialet som används är hämtat från Almis företagarskolan från idé till lönsamt företag. 16 TORSBY NU NR

17 Första delen i seminarieserien är en introduktion i eget företagande där deltagarna bland annat får ta del av en lokal entreprenörs erfarenheter av att driva eget företag. De får också verktyg för att utveckla sina ideér och en första inblick i vad som krävs för att på bästa sätt förbereda ett lönsamt företag. Tillfälle två ägnas åt företagets marknad och hur man t ex når ut med sina produkter eller tjänster till sina tänkta målgrupper. Tredje tillfället ägnas åt företagets ekonomiska delar och tar upp varför det är viktigt att göra en budget och hur man administrativt ska sköta sitt företag när det gäller t. ex. momsredovisning och skattedeklarationer osv. Fjärde seminariedagen ägnas åt att beskriva vissa verksamheter som är tillståndspliktiga hos exempelvis kommunen eller andra myndigheter och som därför behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet inför start. Dagen fortsätter sedan med finansiering och Länsstyrelsen och Almi finns bland andra på plats för att föreläsa om företagsstöd i olika former samt hur man på olika sätt kan finansiera sin företagsstart. Administration av företaget och grundläggande juridiska delar tas upp vid tillfälle fem. Skatteverket föreläser om vilka olika företagsformer som finns och vad som skiljer dem åt. Dagen ägnas också åt att beskriva elementära juridiska delar som man som företagare behöver ha viss kunskap om eller i alla fall känna till. Del sex i seminarieserien kallar vi för ett uppsamlingsheat där gruppen har möjlighet att ha egna önskemål om vad dagen ska innehålla. Det kan ibland vara så att man velat ägna mer tid åt nåt av avsnitten och då kan detta tillfälle utnyttjas till det, säger Anna Öhgren Bodén, VD Tuab. Sista delen har kommit till efter önskemål från tidigare deltagare och det är alltid kul att kunna tillmötesgå efterfrågan, fortsätter Anna. Stiftelsen Inova finns också på plats sista utbildningsdagen och berättar om hur man skyddar sin företagsidé och om olika affärsmodeller. Syftet med seminarieserien är att deltagarna ska känna sig trygga i sina beslut att starta eget företag. Det handlar om att ge deltagarna så goda förutsättningar som möjligt att förverkliga sina företagsdrömmar, avslutar Anna Öhgren Bodén. Några röster från deltagarna Lena Andersson deltog tillsammans med 13 andra personer i Tuabs starta eget kurs hösten Under våren 2012 planerar hon att starta upp sin verksamhet Gumman Grön i Torsby centrum tillsammans med en kompanjon. Inriktningen är handel med växter, krukor och andra trädgårdsprodukter. Verksamheten kommer att bedrivas halvårsvis under vår,- och sommarsäsong. Tommy Berg driver sedan en tid tillbaka en enskild firma med inriktning byggnadssnickeri och vedproduktion i Rännberg, Östmark. Han deltog i de seminarietillfällen som genomfördes under våren Antalet deltagare var vid de tillfällena 17 stycken. Lena valde att gå en starta eget kurs för att få mer kött på benen. Det är så mycket att sätta sig in i, säger hon. Tommy behövde också bli mer insatt inför sin företagsstart Jag ville få en överblick över hur det är att driva företag, jag hade inga större kunskaper så jag ville lära mig mer om det mesta, allt från bokföring till marknadsföring, berättar Tommy. Kursen hade ett bra upplägg med nyttig information, säger Lena. Hon fortsätter Jag har svårt att framhålla någon av kursens delar framför de andra, det var helheten som var så bra. Jag har haft god användning av det jag lärt mig. Det är ju massor av saker som man inte har en aning om hur det fungerar t ex reglerna kring bygglov. Nu vet jag mer om hur jag ska hantera olika saker och det skapar en trygghet. Jag tycker det bästa med kursen har varit att jag fått mer kunskap om vilka olika stöttande näringslivsaktörer som finns runtomkring oss företagare och som man kan ta hjälp av, ex Almi och Länsstyrelsen. Det finns väldigt många s.k. företagens vänner som man inte kände till förut. Det är också skönt att ha lärt sig saker som man kanske inte använder dagligen men som man kan plocka fram när det behövs, säger Tommy. Jag anser att alla som ska starta eget företag borde gå en starta eget kurs. Det är så mycket att sätta sig in i när man ska ta steget och ge sig i kast med egen verksamhet, det finns så mycket att lära avslutar Lena. Tommy håller med Absolut kan jag rekommendera att gå en starta eget kurs, det är en bra start och bra grund inför företagsstarten. Är du intresserad av att gå en starta eget utbildning? Kontakta Tuab för att få veta när nästa kurs går av stapeln. Löpande information om vilka kurser, seminarier, företagsträffar etc. som anordnas finns också på Åsa Gertling Företagsrådgivare/coach Torsby Utveckling AB NR TORSBY NU 17

18 Torsby i stora världen Torsby kommun presenterar områdets besöksutbud för nya och befintliga marknader och målgrupper. Lika viktigt är det att ta hand om våra besökare här på plats. Vi vill naturligtvis att de ska återvända till området och verka som goda förespråkare för de produkter och upplevelser som erbjuds. Arbetet genomförs i samarbete med företag inom besöksnäringen eller i samarbete med regionala och nationella aktörer oftast i form av olika projekt. Här nedan följer några exempel på hur vi under 2012 har synts/kommer att synas i stora världen. Mässor Ferie & Fritidsmässan i Köpenhamn via EUprojekt Destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/Fryksdalen Reiselivsmessen i Oslo via EU-projekt Destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/ Fryksdalen Vildmarksmässan i Stockholm samarbete med projektet Finnskogarna.com Syns man inte så finns man inte så låter den kanske mest kända sanningen inom marknadsföring och reklam. Att synas och att vara tillgänglig för sina kunder och gäster är en absolut förutsättning för att nå resultat inom turism- och besöksnäringen. Kampanjer Sommarkampanj i Norge, annonsering, Internet, PR via EU-projekt Destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/Fryksdalen och i samarbete med Visit Värmland och Visit Sweden Norge. Lillsemester i Sverige kampanj mot norska marknaden - i samarbete med Visit Värmland och Visit Sweden Norge Övrigt Visit Sweden Europa Banner på Visit Swedens hemsida nedladdningsbar pdf av Torsbys Turistguide, för europeiska kunder över nedladdningar sen starten Business to Business - kampanj där företag har möjlighet att direkt komma i kontakt med återförsäljare ute i Europa samarbete med Visit Värmland. Annonser i olika Sverigemagasin i utlandet samarbete med Visit Värmland. Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen på Reiselivsmessen i Oslo i januari TORSBY NU NR Mats Olsson besöksnäringsstrateg Ulrika Andersson projektledare, destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/Fryksdalen

19 Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum Kulturmiljöer - resurser för regional utveckling Välkomna till Torsby Finnkulturcentrum den 25 april kl för att ta del av resultaten från Interreg Sverige-Norgeprojektet En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Vi presenterar också planerna på ett förverkligande av Finnskogen Natur- och kulturpark. Torsby Finnkulturcentrum och Hedmarks fylke har under en treårsperiod jobbat tillsammans med kunskapsuppbyggnad kring skogsfinsk bebyggelse som en del i bärkraftig regional utveckling. Resultaten är intressanta och visar verkligen vilken potential vi inom Torsby kommun och som boende på Finnskogen har i våra skogsfinska kulturmiljöer. De är inte bara nav i vår egen kulturhistoria utan också attraktiva livsmiljöer och resurser för vårt näringsliv. Bebyggelsen och miljöerna är vikiga identitetsbärare, de är fysiska och direkt upplevelsebara och med dem som utgångspunkt kan vi förmedla andra dimensioner som magi och folktro, synen på naturen där allting har en själ, språket, sättet att odla genom svedjebruk, maten osv. Projektet En levande Finnskog - vårt felles ansvar har byggt kunskap på flera sätt. En praktisk fältinventerig av skogsfinsk bebyggelse i Värmland och norska Hedmark har gjorts för att få en helhetsbild. 400 gårdar har besökts och en unik kulturhistorisk värdering med inventeringen som utgångspunkt har genomförts. 81 karaktärsbyggnader i form av rökstugor, bastur och rior har klassats med högsta kulturhistoriska värde. Man kan säga ett de K-märkts. Denna karaktärisering kommer Torsby kommun direkt till användning i den fysiska planeringen och i måluppfyllelsen för miljömålet God bebyggd miljö. Projektet har även upprättat närmare 140 vård- och underhållsplaner riktad mot den unika bebyggelsen avsedd att vara ett stöd för fastighetsägare vid byggnadsvårdande åtgärder vad gäller prioriteringar, val av material och metoder. Projektet har också gjort en attitydundersökning bland boende, turister, tjänstemän och skolungdom i området. Resultaten är verkligen intressanta och är du entreprenör i området eller politiker så bör du ta del av resultatet. Besök vår vackra Finnskog och de unika finngårdarna! För att hitta kan du och familjen ta hjälp av guideboken Möte med Finnskogar. Här beskrivs utflyktsmålen i text och en karta, samt GPS- koordinater, gör det lätt att hitta. Boken finns också i engelsk upplaga! Välkommen till vår presentation den 25 april! Du kan också läsa vår rapport och mer om projektet på under fliken En levande Finnskog - vårt felles ansvar eller kontakta oss på Torsby Finnkulturcentrum. Monica Björklund antikvarie Torsby Finnkulturcentrum Välkomna till Torsby Finnkulturcentrum! Öppet året runt ons-fre kl och lördagsöppet första helgfria lördagen i månaden kl Sommaröppet 15 juni-15 augusti: Alla dagar kl , stängt midsommarafton. Välkommen att boka grupper och besök även utanför ordinarie öppettider! Tfn HEDMARK FYLKESKOMMUNE NR TORSBY NU 19

20 Foto: Inger Ryberg Annalena Olsson (till höger i bild) bokpratar för de allra minsta och deras föräldrar. Från vänster Kristina Fridén med Jonathan, Sofie Nilsson med Theo, Kristin Blom med Mischa, Ida Henriksen med Leah och Maria Andersson med Otto. Biblioteket för dig Biblioteket är mycket mer än den lokal dit du går för att låna böcker, läsa tidningar eller något annat. Det finns ett rullande bibliotek, bokbussen, som besöker ett hundratal hållplatser i kommunen. Vi har också vårt bibliotek på webben. Det är öppet dygnet runt året runt. Där kan du söka, reservera och låna om böcker och få lästips i olika ämnen. Här presenterar vi några andra områden vi jobbar lite extra med. Biblioteket är till för alla! Om du har svårt att ta dig till biblioteket p.g.a. ålder eller handikapp av något slag kan du få Boken kommer-service. Det innebär att vi kommer hem till dig med de böcker du vill låna eller lyssna på. Har du svårt att läsa böcker med vanlig stil finns det ett bra urval av storstilsböcker. Det finns också speciellt lättlästa böcker, både fakta och skönlitteratur. Boken kommer-servicen riktar sig till alla åldrar och är naturligtvis gratis! Annastina Kapla bibliotekarie Birgitta Sundberg ute på en Boken Kommer-runda Foto: Annastina Kapla Kontaktpersoner Torsby: Birgitta Sundberg, Sysslebäck: Malin Jansson Stöllet: Ewa Persson, Barnens första bok BVC och biblioteket har samarbetat i flera år under olika former med syfte att främja barns läsande. Barnens första bok delas ut på biblioteket till alla nyblivna föräldrar mot uppvisandet av ett presentkort som delas ut på BVC. Under hösten har jag tillsammans med BVC-sköterskorna Inger Ryberg och Christina Walfridsson provat en ny samarbetsform, som innebär att jag som bibliotekarie besöker BVC när föräldrar är där på spädbarnsmassage. Jag berättar om vikten av att läsa för sina barn. Det är bra om barnen introduceras i böckernas värld vid tidig ålder, eftersom det lägger en bra grund för barns tal- och språkutveckling. Jag tipsar om pekböcker, böcker med rim och ramsor samt att biblioteket har en särskild hylla som vi kallar Föräldrahyllan i vilken det finns böcker som handlar om barn. Jag visar Barnens första bok och berättar att barnen också får Barnens andra bok i samband med barnens förskolestart. Vi är mycket nöjda med denna form av samarbete och har genom 6 träffar nått ut till drygt 30 föräldrar. Vi kommer att fortsätta på samma sätt under våren. ANNALENA OLSSON bibliotekarie TORSBY NU NR

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun.

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun. Nr 1 mars 2014 Information från Torsby kommun Glädjespridaren på plats Grönt för trygghetsboende i Stöllet Flyget blir kvar Gamla Torsby digitaliseras NR 1-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 GLÄDJESPRIDAREN

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR 2-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer