april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR TORSBY NU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL I TORSBY... 4 MÖJLIGHETERNAS DAG... 5 VINDKRAFT... 6 PLANLÄGET... 7 BYGGSIDAN INFORMERAR... 8 LUFTMÄTNINGAR PÅGÅR... 9 UNG FÖRETAGSAMHET PÅ STJERNE- SKOLAN ÖPPET HUS PÅ GRUNDSKOLORNA VIKARIER SÖKES TILL FÖRSKOLA, SKOLA.12 SKOLAVSLUTNINGEN FLYTTAD KLAGOMÅLSHANTERING INOM SKOLAN ENERGIUTMANINGEN UNGDOMSRÅDET STARTA-EGET-KURSER HOS TUAB TORSBY UTE I VÄRLDEN FINNKULTURPROJEKT BIBLIOTEKET BAKOM KULISSERNA KLIPP DIN HÄCK APP MED SKOLMATSEDELN MEDBORGARUNDERSÖKNINGen VISION NYHETER I BUSSTABELLEN NYANSTÄLLDA KONSUMENT: ATT BYTA BANK EKONOMISKA LÄGET VINNARNA I KORSORDSTÄVLINGEN FÖRENINGEN ÅNGRIKE FRYKSDALEN PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Smeden Matts Åkerblom visar Ellen Sundberg från Lysvik hur smide går till på Åstebymârten 2012 Utgivning: Fyra nummer 2012 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Mycket på kort tid lätt att vara stolt Efter att det bara gått en kort tid in på det nya året har det ändå hänt mycket. Det har arrangerats rally-vm, ungdoms-sm, Svenska cupen, world cup i skicross och SM på skidor m.m. På kommunhustrappan har vi uppvaktat fyra gymnasielever som erövrat JVM-medaljer och som är goda ambassadörer för Torsby. Man är privilegierad att vara representant för denna lilla glesbygdskommun. Det är lätt att hävda att Torsby syns och märks runt omkring. Det kommer att bli särskilt trevligt på vårens idrottsgala där vi premierar många duktiga idrottsmän och kvinnor från ett aktivt föreningsliv. För att nämna ändå fler expansiva saker som hänt; Ny mack och affär i Östmark, ny butik för livsmedelshandel vid södra infarten till Torsby, ombyggnationer i Torsby centrum, ny bank i Sysslebäck, expansion i Branäs med nybyggnation och planer för nytt hotell, fullt i Torsby Bostäders lägenheter och nyproduktion av bostäder, ja listan är lång. Detta är bara några exempel som andas framtidstro. Det är lätt att vara stolt. Vi jobbar nu vidare tillsammans med näringslivet för att stärka varumärket Torsby med ett antal träffar under våren och sommaren. Tack vare ett framgångsrikt näringsliv och närheten till Norge har vi också en låg total arbetslöshet. Men även om vi jämförelsevis har låga arbetslöshetssiffror för ungdomar så står allt för många utan riktiga arbeten. En utmaning vi står inför är att planera för och få till en bredbandsutbyggnad för näringens och medborgarnas behov. Utbyggnaden är en absolut nödvändighet och är prioriterad i det kommunala arbetet. Men eftersom vi utgör den tiondel av landet som inte prioriteras av staten och de kommersiella krafterna får vi i stor utsträckning klara detta själva. Nu rullar en ny vår och sommar fram med full fart och mycket mer är på gång. Vi fortsätter med vindkraftplanering, Fixartjänst, ung företagsamhet, Top Cats i centrum och Branäs, Ung Kultur Möts (UKM) har länsfestival som arrangeras i Torsby och investeringar görs utefter Fryksdalsbanan. Barnoch utbildningsnämnden jobbar hårt med en ny strategi för att gymnasiet ska klara konkurrens och nya utmaningar. Vi tar också fram en ekonomisk treårsplan kopplat till kommunens mål och vision. Alltså, det är mycket som ryms i kommunen och vår omvärld och det är spännande att gå till jobbet varje morgon. HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Torsby kommun erbjuder Behöver du ha något fixat? Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning erbjuder servicetjänster till kommuninvånarna genom en ny tjänst som vi kallar Fixartjänst. För att kunna ta del av dessa tjänster ska du vara minst 75 år eller ha beviljats hemtjänst. Vissa grupper med handikapp är undantagna från åldersgränsen, för dessa grupper kommer ett individuellt beslut att fattas utifrån din funktionsnedsättning. Tjänsterna är kostnadsfria, förutom ev. material. Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med: Byte av proppar, glödlampor och batterier... Sätta upp gardiner, brandvarnare och hänga tavlor... Flytta trädgårdsmöbler, blomlådor ut/in Flytta saker till och från källare/vind... Detta innebär lättare insatser som gör att tillvaron kan bli lite enklare, t.ex. genom att du slipper tunga lyft, klättra på stolar/stegar etc. Ring för ytterligare information Per-Olav Mellembråten arbetsledare , Gösta Kihlgren arbetsmarknadsstrateg , Ring och boka Fixartjänst vardagar mellan kl Välkommen att höra av dig! Foto: Gösta Kihlgren och Linda Skoglund NR TORSBY NU 3

4 Ung Kultur Möts i Torsby! Helgen maj invaderas Torsby. Då kommer trehundra ungdomar från länets alla kommuner för att delta i UKM länsfestival. I de olika kommunerna har det arrangerats lokala festivaler där en urvalsgrupp utsett ett antal inslag som får representera den egna kommunen. På länsfestivalen kommer det att bjudas på ett femtiotal sceninslag och ungefär lika många utställningsbidrag. Det kan handla om musik, dans, teater, konst, poesi, film, foto och hantverk. Jennie Stenmark. Klädkollektion. Foto: Maja Wimmerstedt. Ett tillfälle att mötas Ung Kultur Möts är en plattform där ungdomar i åldern år ges möjlighet att visa upp vad man håller på med, men också ett tillfälle att mötas och inspireras av andra ungdomar som sysslar med olika kulturuttryck. Fullt av aktiviteter Förutom att visa upp sina bidrag har festivaldeltagarna möjlighet att delta i en rad olika workshops. Årets workshop-program är i skrivande stund inte fastställt men tidigare har det bl.a. varit effektsmink, amigurumi, dans, djembetrummor, fairtrade, GoGerilla!, graffiti, återbruk, teatersport och örtakok. På kvällarna, efter föreställningarna, kan man pyssla och framträda på öppna scenen. Organisation Platsen för själva festivalen, med scen och utställning, blir på Frykenskolan och deltagarna inkvarteras på Stjerneskolan. De som svarar för organisationen är festivalgeneralen Tanja Kortelainen som till sin hjälp har en lokal arbetsgrupp bestående av frivilliga ungdomar. Under själva festivalhelgen tillkommer sen ett femtiotal funktionärer från hela länet. Bakom arrangemanget står Region Värmland/Ung Kultur, Torsby Kulturskola samt Kulturförvaltningen. Kom, se, hör och imponeras! Ta tillfället i akt och besök festivalen! Det finns en imponerande skaparkraft bland de unga i Värmland. För aktuella tider, se kommande information på och annonser i TorsbyBladet. Michael Åkerlund ledare Torsby Kulturskola TORSBY NU NR Bröderna Öjeberget

5 Wivianne Karlsson, SRF Sunne-Torsby, visar några bra hjälpmedel för synskadade, för Birgitta Sundberg, Torsby bibliotek och Inger Björklund, DHR Torsby. Foto: Maria Granath Möjligheternas dag en dag om tillgänglighet och funktionsnedsättningar Ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar och möjlighet att träffas och inspireras av andra var temat för dagen när Torsby kommun, handikappföreningar och ABF bjöd in till en informations- och kontaktdag kring funktionsnedsättningar och tillgänglighet, lördagen 17 mars. Närmare 100 personer besökte dagen. Många utställare deltog Tillsammans med handikappföreningar och ABF arrangerade Torsby kommun denna dag. Med på dagen var DHR Torsby, SRF Sunne-Torsby, NHR Karlstad, Hjärnkraft Karlstad, Hjärt- och Lungsjukas förening Norra Värmland, Reumatikerföreningen Torsby, HRF Torsby, Elöverkänsligas förening i Värmland, Frykcenter och Torsby kommuns rehabavdelning och bibliotek. Information, kaffe och tipspromenad Under dagen kunde handikappföreningarna informera om sina verksamheter. Personer som själva är funktionsnedsatta, har någon anhörig eller kanske jobbar med funktionsnedsatta gavs tillfälle att ställa frågor och få tips och råd direkt från organisationerna. Frykcenter och kommunens rehabavdelning visade upp hjälpmedel och informerade om sin verksamhet. ABF:s Maria Granath och Torsby kommuns tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson var arrangörer. Besökarna bjöds på fika och kunde gå en tipspromenad. Dagen hade närmare 100 besökare. Alla är vi lika med olika behov På Möjligheternas dag kunde man komma i kontakt med människor i liknande situation som Många handikappföreningar fanns representerade. Reumatikerföreningen Torsby, Hjärnkraft Karlstad och NHR Karlstad var några av dessa. sin egen. Många kunde knyta nya kontakter och inspireras av andra. Man kunde prata med andra som också var i liknande situation, utbyta tankar och erfarenheter. För de som ville veta mer om hur det är att ha en funktionsnedsättning, blev dagen ett tillfälle att kunna ställa frågor och få information. Tidigare har vi haft prova-pådagar för kommunens politiker och tjänstemän, nu vände vi oss till allmänheten. Vi ska nu utvärdera dagen och det kan mycket väl bli ett årligt återkommande arrangemang och vi tar gärna emot idéer om vad som dagen kan innehålla. GUNILLA MONTÁN HALVARDSSON tillgänglighetssamordnare NR TORSBY NU 5

6 Vindkraft i Torsby? Under våren har Torsby kommun startat arbetet med att ta fram en vindbruksplan. Det är en plan som ska peka ut områden som skulle kunna vara lämpliga för vindkraft, och områden som inte är lämpliga. Foto: Gunilla Åberg Torsby kommun består till största delen av skogsmark. Generellt innebär detta sämre förutsättningar för vindkraft än om man kan bygga i ett öppet landskap där vinden får fritt spelrum. Tidigare har det inneburit att etableringar inom kommunen inte varit intressanta. Men nu har nya mätresultat visat att vindförhållandena är relativt goda även här. Med förbättrad teknik och allt högre kraftverk har Torsby kommun blivit mer intressant för vindkraft. Därför har kommunen fått flera förfrågningar från bolag och markägare. Det finns nu ett behov av att utreda om det finns platser i kommunen där vindkraft kan etableras. Underlag för en plan Som ett första steg i planeringen har kommunen genomfört en analys av vindförhållanden och vilka intressen som kan vara i konflikt med eventuella vindkraftsbyggen. Analysen redovisas på en karta. På denna markeras 15 områden med förutsättningar för etablering av vindkraft. Det är områden som bedöms innebära relativt få motsättningar mot andra intressen. Det är alltså ingen färdig plan och den omfattar områden som vid närmare studie nog kommer att få utgå. Vi önskar din hjälp Kommunens planerare vill ha kommuninvånarnas hjälp att sovra bort några områden likaväl som att välja ut ett lämpligt antal områden där anläggningar för vindkraft kan rekommenderas. Torsby kommun bjöd i mars 2012 in allmänheten till möten i Sysslebäck, Lekvattnet, Kindsjön och Stöllet. Vid mötena framfördes synpunkter från de som bäst känner sin hembygd. Anteckningar fördes. Dessa synpunkter och de som lämnas in skriftligen fram till och med 23 april kommer att sammanställas i en redogörelse. Även du som inte var med på mötena (och du som var med men som vill komplettera det du framförde då) kan komma in med synpunkter fram till och med 23 april. Läs mer om vindbruksplanarbetet på kommunens webbsida torsby.se/vindkraft eller på biblioteket i Torsby och samverkanskontoret i Sysslebäck. Efter 23 april Då startar arbetet med att peka ut och avgränsa områden som kan vara lämpliga för vindkraft, en vindbruksplan. När det arbetet är klart, efter sommarledigheten, kommer planförslaget att gå ut på samråd med allmänheten och myndigheter. Håll utkik i TorsbyBladet och på kommunens webbplats. Synpunkter på utredningsmaterialet kan du lämna till Torsby kommun 5. Miljö- och byggkontoret Torsby eller Frågor? Har du frågor eller synpunkter om vindkraft i Torsby? Hör av dig till Torbjörn Almroth, Anders Throgen TORSBY NU NR

7 Möjliggöra - inte bara ett ord Detta märkliga ord är viktigt för oss som planerar för utveckling av Torsby kommun. På kommunens webbsida om samhällsplanering dyker detta ord upp, titt som tätt! I samhällsplanering ingår både översiktlig planering, kommunens översiktsplan ÖP 2010, fördjupade översiktsplaner för delar av kommunen främst tätorterna och kommuntäckande planer med ett enda tema till exempel det pågående arbetet med en plan för vindkraft. Ordet möjliggöra dyker ofta upp i de planer för begränsat stora områden som tas fram för att ge rätten att bygga industri, bostäder, friluftsanläggningar etc. I en sådan plan, en detaljplan, ska enligt de lagar som styr detta arbete alltid framgå vilket syfte man har med planen. I de planer som pågår just nu kan man se flera exempel på hur syftet med planen beskrivs att den ska möjliggöra, ge byggrätt, för ett visst ändamål. De pågående planerna presenteras för beslutsfattare och allmänhet på kommunens webbsida torsby.se/detaljplaner. Här presenteras även alla detaljplaner från de senaste tio åren och ytterligare några äldre planer som ofta efterfrågas. Utveckling av skidturismen Några exempel som är aktuella just nu är planering för utveckling av skidturismen. Branäsberget påbörjat: Syftet är att med en ny detaljplan möjliggöra för anläggningen att hålla jämna steg mellan expansion av boende på berget och friluftsutbudet med tillhörande servicefunktioner. Branäsdalen pågår: Syftet med planen är att möjliggöra en modernisering och bra utveckling av Branäsområdets centrum i Klarälvdalen. Hovfjället 2008: Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av ytterligare skidliftar liksom utveckling av serviceområde med nya byggnader i anslutning till de befintliga. Långberget: Nyligen påbörjades planering av Långbergets hotellområde i syfte att möjliggöra utveckling av både hotellet men också camping och stugboende. Mer information kommer under våren att läggas ut på kommunens webbsida. Torbjörn Almroth stadsarkitekt Foto: Malin Jonsson NR TORSBY NU 7

8 Påminnelser om Foto: Torbjörn Almroth, Leif Florén, Malin Jonsson nya plan- och bygglagen Nu gäller som bekant en ny plan- och bygglag och några nya begrepp har införts, men mycket av innehållet är förstås detsamma som förut. Nytt är bland annat de fasta sanktionsavgifterna (straffavgift) som kommunens nämnd ska ta ut om du t.ex. inte sökt om lov eller anmält en åtgärd som kräver detta, innan du utförde åtgärden. Byggsanktionsavgift - vad är det? Det finns sanktionsavgifter för både byggnationer och anmälningspliktiga åtgärder. Förutom att en avgift ska tas ut för de sk. svartbyggena, så finns det flera saker som man måste tänka på även om man redan har ansökt om bygglov. Beloppen grundar sig på prisbasbeloppet som gäller för hela Sverige ( kr år 2012). Avgifterna som finns i plan- och byggförordningen varierar från 0,125 prisbasbelopp (5 500 kr) och uppåt. Här kan du se några exempel: En liten skylt: kr Tillbyggnad av bostadshus 20 m²: kr kr för varje m² Carport 30 m²: kr kr för varje m² Installation av eldstad: kr Påbörja en byggnation innan startbesked lämnats/ börja använda en byggnad innan slutbesked lämnats: kr för en byggnad om max 150 m² och kr för en byggnad mellan 151 m² och 300 m². har hållits samt vem som är kontrollansvarig. Du får inte heller börja använda en ny byggnad förrän du har lämnat in kontrollplanen och fått ett slutbesked. För alla bygglov krävs en kontrollplan. Men det behövs inte utses en kontrollansvarig i enklare ärenden. I tveksamma fall avgör vi när du lämnar in ansökan, om det behövs en kontrollansvarig eller inte. Tidsbegränsat bygglov säsongskaraktär Vi vill också påminna om att du kan söka tidsbegränsade bygglov. Om du vill sätta upp en byggnad för säsongsanvändning, t.ex. ett tält som du ska ha försäljning i, kan du söka bygglov av säsongskaraktär. Ett sådant bygglov kan ges för fem år, då behöver du inte söka inför varje säsong. Du är välkommen att kontakta oss vilken fråga du än har kring byggnationer. Det är viktigt att fråga, även om man inte tror att det krävs bygglov, eller anmälan. Välkommen att höra av dig! Fråga alltid innan du påbörjar en byggnation, installation eller innan du vill byta användningssätt för en byggnad. Startbesked och slutbesked Om man har beviljats bygglov, måste du invänta startbesked för att få börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och det framgår om tekniskt samråd Gunnar Lundkvist byggnadsinspektör Malin Jonsson byggnadsinspektör TORSBY NU NR

9 Luftmätningar i Torsby tätort Foto: Per-Arne Persson Under 2012 kommer mätningar av luftkvaliteten att genomföras i Torsby tätort där trafiken är som tätast. Kontrollen sker i samverkan mellan länets alla kommuner. Hälsoriskerna kring stadsluften diskuteras allt oftare. Flera tusentals människor per år beräknas i Sverige dö en för tidig död pga. föroreningar i tätortsluften. I Torsby tätort har vid tidigare mätningar 2004/2005 konstaterats relativt höga kvävedioxid och partikelhalter. Källorna för föroreningarna är i första hand biltrafiken och vedeldning. Om inversion förkommer på vintrarna, vilket ofta är fallet i Torsby tätort, så ger detta högre halter. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tagit initiativet till ett s.k. samverkansområde för luftmätningar inom länet. Detta innebär att kommunerna uppfyller sitt lagstadgade ansvar för att kontrollera luftkvaliteten i kommunerna. Genom denna lösning har kostnaderna för länets kommuner reducerats kraftigt jämfört med om varje kommun skulle genomföra mätningar i egen regi. Karlstad kommun har uppfyllt sitt ansvar och genomfört mätningar sedan lång tid tillbaka. Karlstad medverkar ändå i projektet och miljökontorets personal är behjälplig med samordning och praktiska råd. För Torsbys del är det i första hand aktuellt att genomföra mätningar i Torsby tätort där biltrafiken är tätast. Mätningar av partiklar och kvävedioxid genomförs vid de mest trafikerade gatorna i Torsby tätort under Resultaten från mätningarna kommer att publiceras på se/luftmatningar, Miljösamverkan Värmlands webbplats. Per-Arne Persson 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Foto: Birgitta Brorson NR TORSBY NU 9

10 Ung Företagsamhet bidrar till Sveriges tillväxt Foto: Roger Agné Hanna Andersson UF. Hade först ett eget UF företag under gymnasietiden och var sedan rådgivare, för att sen börja som heltidsanställd och jobba mot eleverna ute i skolorna. Hon är ute och träffar elever runt om i länet och inspirerar inte bara till eget företagande utan också till företagsamhet, för att möta arbetsmarknaden när de slutar gymnasiet. Det är väldigt inspirerande att bistå unga företagare med hjälp och jag stortrivs på jobbet, säger Hanna. Konkret kan Hanna hjälpa eleverna med information och råd, både från sin egen tid som UF-företagare, men också från UF centralt. Det är ganska bra att få reda på hur man utvecklas som person när man har UF-företag och det kan jag också bistå med säger Hanna Alla elever på gymnasiet kan ha UF-företag. Man kan även använda UF-företaget till det projektarbete som alla elever gör under sitt sista år på gymnasiet. De har haft företaget i ca 4 månader. Det är roligt att testa hur det är att ha ett företag även om det är under relativt kort tid och inom UF;s ramar" säger Louise Olsson Arbetet som utförs inom företaget görs under håltimmar och annars utanför skoltid så att de inte missar några lektioner. För varje tjänst tar vi ut 95:- och vi betalar ju ingen skatt, eftersom vi inte når upp till den inkomst som kräver skattebetalning säger Louise Nilsson. Flickorna har också sitt företag som projektarbete. Louise Nilsson/Louise Olsson Levana Skyltning UF Hjälper butiker med skyltning, skyltfönster och liknande. 10 TORSBY NU NR Hanna Andersson UF

11 Beatrice Öberg Lovisa Melin, Ina Berntsson, Johanna Johansson,Frida Löfgren Lovisa Melin/Ina Berntsson/Johanna Johansson/Frida Löfgren Har haft sitt UF företag sedan slutet av augusti Har som affärsidé att sälja studentmössor, i första hand till studenterna på Stjerneskolan. Hittills har det gått jättebra, i dagsläget ( nov 2011) har vi sålt 159 mössor", säger Lovisa. Man blir knappast miljonär på detta, även om man alltid kan hoppas, inflikar Ina med ett skratt. Tjänar vi under :- så behöver vi ju inte betala skatt, så det blir i alla fall någon förtjänst. När gymnasietiden tar slut så kommer tjejerna att lägga ner företaget, och på frågan om de tror att de kommer att starta nåt liknade företag så är tre av dom tveksamma medan en säger kanske. Vissa veckor lägger man ner 20 timmars arbete på företaget, men det varierar väldigt. Eftersom vi är fyra stycken så har arbetsfördelningen varit lite ojämn och det har blivit lite småbråkigt mellan oss, men för det mesta fungerar det bra, säger Frida. Trots att det är rätt mycket att göra så ångrar vi inte att vi startade företaget, det är en bra erfarenhet, säger Johanna. Beatrice Öberg Easybreeze gör egna armband av virkgarn som hon sedan säljer. Tekniken lärde hon sig när hon var liten, av sin mamma. Här på öppet Hus på Stjerneskolan sitter jag och säljer, och jag Erica Rattfält, Caroline Dahlström Louise Nilsson, Louise Olsson Erik Heiniemi har sålt en del, men det är inte så många som har köpt ännu, de tittar mest, men jag hoppas få sälja en del i alla fall säger hon. Elisabet Mellin, lärare på Handelsprogrammet, och UF Karlstad har varit bra stöttning för mig, och eftersom vi sköter bokföring och allt annat själva, så behövs det stöttning. Jag ångrar inte att jag startade ett UF företag, det är nog inte min grej, men jag har i trots allt försökt avslutar hon. Erica Rattfält/Caroline Dahlström ST 12, säljer studentkläder till 2012 års studenter. De har sålt mer än de trodde att de skulle göra. Och det är både roligt och jobbigt att ha ett UF företag. Vi har suttit varenda rast i månader för att sälja, och även jobbat en del på lov och så, så det blir ju en del fritid som går bort, men det är kul ändå säger Erica. Det blir ju ingen större förtjänst på det här, kanske 200:-/person, men erfarenheten är värd en hel del. Vi har ju gjort affärsplaner/bokföring m.m., så det är mycket kunskap man får, säger Caroline. Innan man startar ett UF företag så får man forska en hel del och ta reda på allt man måste veta så man kommer ganska förberedd. Och vi har ju UF;s hemsida att tillgå där det står allt man behöver veta. Vi har också haft en speciell pärm som vi följt hela tiden där allt står som man bör veta. avslutar hon. Ung Företagsamhet (UF) finns i hela landet, underställda landets 24 regioner. Det finns också ett nationellt kansli, dit man kan vända sig vid behov. Syftet med organisationen är att få fler företag och fler företagsamma människor i Sverige. Ett bildningskoncept som UF erbjuder, ger ungdomar på gymnasiet möjlighet att driva s.k UF-företag inom ramen för sin gymnasieutbildning. Där får dom träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett läsår går eleverna igenom ett företags hela livscykel från start till mål. Från att komma på en affärsidé, registrera ett UF-företag, sälja sin produkt eller tjänst, till att vid årets slut avveckla företaget. Detta ger en unik inblick i hur det är att driva ett företag. Det finns en central idébank där man kan kolla efter intressanta affärsidéer. Ung företagsamhet är en partipolitiskt obunden organisation som stöds såväl av privata näringslivet som av det offentliga Sverige. Bakom UF i Värmland står Region Värmland. Eric Heiniemi; går ishockeygymnasiet och Handelsprogrammet. När jag gick på högstadiet så utvecklade jag en skottramp i trä, som skulle användas av ishockeyspelare för att träna direktskott. Nu håller jag på att vidareutveckla den här rampen så att den ska göras i plast, för att sedan säljas till ishockeyspelare och föreningar. Detta görs under mitt UF-företag som jag startade i höstas, säger Eric. Att kombinera ishockeyspelande med studier samt att ha ett UF företag är jobbigt. Men eftersom idrottselever läser fyra år på Stjerneskolan hinns allt med. Jag tror inte jag kommer att fortsätta som företagare, jag tänker bli professionell ishockeyspelare, säger Eric med en glimt i ögat. Roger Agné lärare Stjerneskolan NR TORSBY NU 11

12 Foto: Helena Westh Vikarier sökes Är du intresserad av att arbeta med barn och ungdomar? Kanske läser du redan till pedagog eller funderar på att göra det? Du kanske är en lärare som gått i pension, men som kan tänka dig att arbeta lite extra? Vi har alltid behov av vikarier inom vår verksamhet. Är du intresserad av att arbeta hos oss vid behov? Hör i så fall av dig till något av våra kanslier, så blir du uppsatt på vår vikarielista. Förskolan Förskolekansliet: Lena Kjellberg, , Förskoleklass till år 5 samt fritidshem, Fryksdalen Holmesskolans kansli: Ann-Sofie Turtola, , År 6-9 Frykenskolan Frykenskolans kansli, år 6-9: Marianne Ohlsson, , Förskoleklass till år 9 och fritidshemmen i Klarälvdalen Kvistbergsskolans kansli: Monique Degel, , Gymnasiet Stjerneskolans kansli: Mia Larsson, , Öppet Hus i kommunens grundskolor lördagen den 5 maj 2012 Alla hälsas välkomna till Aspeds skola, Oleby skola, Holmesskolan, Östmarks skola, Frykenskolan, Stölletskolan och Kvistbergsskolan lördagen den 5 maj 2012 då skolorna har Öppet Hus. Mer information kommer att lämnas av respektive skola och på kommunens webbplats torsby.se/barnoutbildning. Östmarks skola har inte öppet hus 5 maj eftersom de hade öppet hus i samband med invigningen av Östmarks handel den 18 maj. Skolavslutning vårterminen 2012 Eleverna i grundskolan har fått ändrat datum för sin skolavslutning. Grundskolans elever kommer att sluta en dag tidigare för att undvika att deras avslutning sker samtidigt som Stjerneskolans student. Alla grundskolor slutar därför torsdagen den 14 juni Stjerneskolan har sin avslutning fredagen den 15 juni TORSBY NU NR

13 Klagomålshantering inom skola och förskola Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011 och enligt den ställs krav på att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot den verksamhet som bedrivs. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion. Torsby kommun ska erbjuda alla barn, elever och studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet kontinuerligt och därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss. Syftet med klagomålshanteringen är att öka den enskildes möjligheter till inflytande, snabbare kunna åtgärda eventuella brister och stärka barns och elevers rättsäkerhet. Vem framför jag mina klagomål och synpunkter till och hur bär jag mig åt? Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Detta kan ske via direkta samtal, telefon, brev eller e-post. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. Då är det bäst om du formulerar ditt klagomål skriftligt. Enklast för du det på blanketten Blankett för klagomål Barn- och utbildningsnämnden, som du kan skicka in elektroniskt eller skriva ut, fylla i och skicka med vanlig post. Hur lång tid tar det innan jag får svar? Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Rutin för synpunkts- och klagomålshantering inom barn- och utbildningsområdet Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL). Bedömning sker av vem som ska hantera ärendet. Skriftligt svar ges inom en månad till den som lämnat in synpunkten, förslaget eller klagomålet. Vem kan läsa mina klagomål? I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas. Du kan läsa mer om klagomålshanteringen på kommunens webbplats torsby.se/ barnoutbildning eller vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen på telefon Helena Westh förvaltningssekreterare Illustration: Birgitta Brorson NR TORSBY NU 13

14 Några av deltagarna vid energidagen, från vänster Richard Båtnäs, Pontus Eriksson, Emil Björklund, Louise Adolfsson och Johan Berg. Holmesskolans elever energiexperter Holmesskolans elever deltar i projektet Energiutmaningen och har under läsåret arbetat med energi, teknik och hållbar utveckling. Energiutmaningen Under läsåret 2011/2012 deltar Holmesskolan i projektet Energiutmaningen. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Fem, Interreg, Karlstads Universitet, Energirådgivningen, WWF och Håll Sverige rent. Projektet är tvärvetenskapligt och syftar till att eleverna skall bli medvetna om energier och hållbar utveckling i vårt samhälle. Under detta läsår deltar elva skolor från både Sverige och Norge. På Holmesskolan deltar alla elever från förskoleklass till år fem. Experiment och värderingsövningar Lärarna på Holmesskolan påbörjade projektet redan i augusti med en obligatorisk utbildningsdag med syfte att få prova på en del av de aktiviteter som ingår i projektet. Allt material kring arbetet tillhandahölls under hösten i färdiga materiallådor. Arbetet är indelat i olika områden och eleverna har under läsåret lärt sig om energi och energiomvandlingar, klimat och miljö, transporter, mat och hälsa. Eleverna har arbetat med bland annat olika experiment och värderingsövningar, ritat, läst och skrivit. Obligatoriska moment I energiutmaningen ingår några obligatoriska moment däribland en strömlös dag. Den strömlösa dagen genomfördes 25 januari då det på Holmesskolan var så gott som strömlöst. Tanken med dagen var att eleverna skulle bli medvetna om hur beroende vi är av el under en helt vanlig skoldag. Under dagen arbetade eleverna med att bland annat fundera på vad de saknar mest när elektricitet saknas och vad de tror de skulle behöva för att klara sig utan ström Foto: Caroline Westin en längre tid. Dagen bjöd också på tipspromenad utomhus och saft värmd över öppen eld. Utmaningar Under arbetets gång har eleverna fått delutmaningar, delar i ett brev som när det är komplett beskriver den slututmaning som blir knorren på hela projektet. Projektet avslutas i mars månad med att eleverna redovisar hur de löst sin slututmaning. De äldre eleverna bjuds på en resa då de redovisar sitt arbete inför andra deltagande skolor. Caroline Westin grundskolelärare Ma/No TORSBY NU NR

15 Vad är Foto: Elin Pedersen Torsbys ungdomsråd har funnits i fler olika former ända sedan Ungdomsrådet är tänkt att vara en länk mellan politiker och ungdomar, ett förslagsställande och ifrågasättande organ i kommunen. En av rådets huvudsakliga uppgifter är att dela ut pengar till olika ungdomsprojekt. Varje år får ungdomsrådet kr från kommunstyrelsen, av dessa pengar är kr den så kallade ungdomspotten. Ur ungdomspotten kan vilka ungdomar som helst söka pengar förutsatt att det finns en projektansvarig och en beskrivning av projektet. De övriga kronorna går till ungdomsrådets administrativa utgifter. En annan stor del i vårt arbete är ungas fritid. Det är också viktigt för ungdomsrådet att få vara med och påverka kommunala beslut. Och detta försöker vi i Torsby lösa på flera olika sätt. Ungdomssekreteraren som är ungdomsrådets byråkrati lots sitter med i flera kommunala grupper och försöker hela tiden att föra ungdomarnas talan. Om det är något viktigt beslut som ska fattas diskuteras detta i ungdomsrådet och ungdomssekreteraren tar med sig synpunkter från rådet tillbaka till den berörda gruppen. Rådet arrangerar även politikerträffar där ungdomarna direkt kan ställa frågor till politiker och där det kan föras en öppen diskussion runt olika frågor som rör ungdomar. Medlemmarna i ungdomsrådet försöker också att vara goda förebilder till sina jämnåriga och på ett aktivt sätt vara delaktiga i ett visst preventivt arbete mot alkohol, narkotika och tobak. Detta sker till stor del genom samarbete med kommunens samordnare för drogprevention. Vad gör ungdomsrådet mer konkret? Träffas en gång i månaden och har möten Delar ut kr per år till olika ungdomsprojekt Åker på läger och ungdomsträffar Arrangerar olika evenemang t.ex. musikuppträdanden Ger unga en möjlighet att påverka kommunens utveckling Medverka till att skapa olika och nya aktiviteter för ungdomar Hjälper till vid olika arrangemang som sutohamu, disco för 5:an och 6:an m.m. Delar ut stipendiet Årets kompis på Frykenskolan (7-9) Är med och påverkar beslut i kommunen De som får vara med i ungdomsrådet är mellan år Är med i Värmlands ungdomsråd Heartbreakers spelade vid UKM Ungdomar från ungdomsrådet hjälper till vid UKM (Ung Kultur Möts). Här fotograferar Maja Wimmerstedt en av deltagarna. Välkommen med i Torsby Ungdomsråd! Elin Pedersen ungdomssekreterare NR TORSBY NU 15

16 Deltagare i Tuabs Starta-eget-kurs våren Foto: David Falk Företagarskolan en kurs för dig som vill starta företag Torsby Utveckling AB erbjuder starta-eget-utbildningar i egen regi med start minst två gånger per år, ofta vår och höst. Utbildningen är i seminarieform i sex delar med olika teman vid varje tillfälle där expertis hämtade från olika sakområden föreläser. Gästföreläsarna är från närområdet och regionen vilket innebär att de känner till Torsby kommun och villkoren att bedriva företag här. Detta skapar goda förutsättningar för bra diskussioner med deltagarna som brukar vara cirka 15 personer i blandade åldrar och med olika erfarenheter. Kursmaterialet som används är hämtat från Almis företagarskolan från idé till lönsamt företag. 16 TORSBY NU NR

17 Första delen i seminarieserien är en introduktion i eget företagande där deltagarna bland annat får ta del av en lokal entreprenörs erfarenheter av att driva eget företag. De får också verktyg för att utveckla sina ideér och en första inblick i vad som krävs för att på bästa sätt förbereda ett lönsamt företag. Tillfälle två ägnas åt företagets marknad och hur man t ex når ut med sina produkter eller tjänster till sina tänkta målgrupper. Tredje tillfället ägnas åt företagets ekonomiska delar och tar upp varför det är viktigt att göra en budget och hur man administrativt ska sköta sitt företag när det gäller t. ex. momsredovisning och skattedeklarationer osv. Fjärde seminariedagen ägnas åt att beskriva vissa verksamheter som är tillståndspliktiga hos exempelvis kommunen eller andra myndigheter och som därför behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet inför start. Dagen fortsätter sedan med finansiering och Länsstyrelsen och Almi finns bland andra på plats för att föreläsa om företagsstöd i olika former samt hur man på olika sätt kan finansiera sin företagsstart. Administration av företaget och grundläggande juridiska delar tas upp vid tillfälle fem. Skatteverket föreläser om vilka olika företagsformer som finns och vad som skiljer dem åt. Dagen ägnas också åt att beskriva elementära juridiska delar som man som företagare behöver ha viss kunskap om eller i alla fall känna till. Del sex i seminarieserien kallar vi för ett uppsamlingsheat där gruppen har möjlighet att ha egna önskemål om vad dagen ska innehålla. Det kan ibland vara så att man velat ägna mer tid åt nåt av avsnitten och då kan detta tillfälle utnyttjas till det, säger Anna Öhgren Bodén, VD Tuab. Sista delen har kommit till efter önskemål från tidigare deltagare och det är alltid kul att kunna tillmötesgå efterfrågan, fortsätter Anna. Stiftelsen Inova finns också på plats sista utbildningsdagen och berättar om hur man skyddar sin företagsidé och om olika affärsmodeller. Syftet med seminarieserien är att deltagarna ska känna sig trygga i sina beslut att starta eget företag. Det handlar om att ge deltagarna så goda förutsättningar som möjligt att förverkliga sina företagsdrömmar, avslutar Anna Öhgren Bodén. Några röster från deltagarna Lena Andersson deltog tillsammans med 13 andra personer i Tuabs starta eget kurs hösten Under våren 2012 planerar hon att starta upp sin verksamhet Gumman Grön i Torsby centrum tillsammans med en kompanjon. Inriktningen är handel med växter, krukor och andra trädgårdsprodukter. Verksamheten kommer att bedrivas halvårsvis under vår,- och sommarsäsong. Tommy Berg driver sedan en tid tillbaka en enskild firma med inriktning byggnadssnickeri och vedproduktion i Rännberg, Östmark. Han deltog i de seminarietillfällen som genomfördes under våren Antalet deltagare var vid de tillfällena 17 stycken. Lena valde att gå en starta eget kurs för att få mer kött på benen. Det är så mycket att sätta sig in i, säger hon. Tommy behövde också bli mer insatt inför sin företagsstart Jag ville få en överblick över hur det är att driva företag, jag hade inga större kunskaper så jag ville lära mig mer om det mesta, allt från bokföring till marknadsföring, berättar Tommy. Kursen hade ett bra upplägg med nyttig information, säger Lena. Hon fortsätter Jag har svårt att framhålla någon av kursens delar framför de andra, det var helheten som var så bra. Jag har haft god användning av det jag lärt mig. Det är ju massor av saker som man inte har en aning om hur det fungerar t ex reglerna kring bygglov. Nu vet jag mer om hur jag ska hantera olika saker och det skapar en trygghet. Jag tycker det bästa med kursen har varit att jag fått mer kunskap om vilka olika stöttande näringslivsaktörer som finns runtomkring oss företagare och som man kan ta hjälp av, ex Almi och Länsstyrelsen. Det finns väldigt många s.k. företagens vänner som man inte kände till förut. Det är också skönt att ha lärt sig saker som man kanske inte använder dagligen men som man kan plocka fram när det behövs, säger Tommy. Jag anser att alla som ska starta eget företag borde gå en starta eget kurs. Det är så mycket att sätta sig in i när man ska ta steget och ge sig i kast med egen verksamhet, det finns så mycket att lära avslutar Lena. Tommy håller med Absolut kan jag rekommendera att gå en starta eget kurs, det är en bra start och bra grund inför företagsstarten. Är du intresserad av att gå en starta eget utbildning? Kontakta Tuab för att få veta när nästa kurs går av stapeln. Löpande information om vilka kurser, seminarier, företagsträffar etc. som anordnas finns också på Åsa Gertling Företagsrådgivare/coach Torsby Utveckling AB NR TORSBY NU 17

18 Torsby i stora världen Torsby kommun presenterar områdets besöksutbud för nya och befintliga marknader och målgrupper. Lika viktigt är det att ta hand om våra besökare här på plats. Vi vill naturligtvis att de ska återvända till området och verka som goda förespråkare för de produkter och upplevelser som erbjuds. Arbetet genomförs i samarbete med företag inom besöksnäringen eller i samarbete med regionala och nationella aktörer oftast i form av olika projekt. Här nedan följer några exempel på hur vi under 2012 har synts/kommer att synas i stora världen. Mässor Ferie & Fritidsmässan i Köpenhamn via EUprojekt Destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/Fryksdalen Reiselivsmessen i Oslo via EU-projekt Destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/ Fryksdalen Vildmarksmässan i Stockholm samarbete med projektet Finnskogarna.com Syns man inte så finns man inte så låter den kanske mest kända sanningen inom marknadsföring och reklam. Att synas och att vara tillgänglig för sina kunder och gäster är en absolut förutsättning för att nå resultat inom turism- och besöksnäringen. Kampanjer Sommarkampanj i Norge, annonsering, Internet, PR via EU-projekt Destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/Fryksdalen och i samarbete med Visit Värmland och Visit Sweden Norge. Lillsemester i Sverige kampanj mot norska marknaden - i samarbete med Visit Värmland och Visit Sweden Norge Övrigt Visit Sweden Europa Banner på Visit Swedens hemsida nedladdningsbar pdf av Torsbys Turistguide, för europeiska kunder över nedladdningar sen starten Business to Business - kampanj där företag har möjlighet att direkt komma i kontakt med återförsäljare ute i Europa samarbete med Visit Värmland. Annonser i olika Sverigemagasin i utlandet samarbete med Visit Värmland. Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen på Reiselivsmessen i Oslo i januari TORSBY NU NR Mats Olsson besöksnäringsstrateg Ulrika Andersson projektledare, destinationsutv. /entreprenörskap i norra Klarälvdalen/Fryksdalen

19 Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum Kulturmiljöer - resurser för regional utveckling Välkomna till Torsby Finnkulturcentrum den 25 april kl för att ta del av resultaten från Interreg Sverige-Norgeprojektet En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Vi presenterar också planerna på ett förverkligande av Finnskogen Natur- och kulturpark. Torsby Finnkulturcentrum och Hedmarks fylke har under en treårsperiod jobbat tillsammans med kunskapsuppbyggnad kring skogsfinsk bebyggelse som en del i bärkraftig regional utveckling. Resultaten är intressanta och visar verkligen vilken potential vi inom Torsby kommun och som boende på Finnskogen har i våra skogsfinska kulturmiljöer. De är inte bara nav i vår egen kulturhistoria utan också attraktiva livsmiljöer och resurser för vårt näringsliv. Bebyggelsen och miljöerna är vikiga identitetsbärare, de är fysiska och direkt upplevelsebara och med dem som utgångspunkt kan vi förmedla andra dimensioner som magi och folktro, synen på naturen där allting har en själ, språket, sättet att odla genom svedjebruk, maten osv. Projektet En levande Finnskog - vårt felles ansvar har byggt kunskap på flera sätt. En praktisk fältinventerig av skogsfinsk bebyggelse i Värmland och norska Hedmark har gjorts för att få en helhetsbild. 400 gårdar har besökts och en unik kulturhistorisk värdering med inventeringen som utgångspunkt har genomförts. 81 karaktärsbyggnader i form av rökstugor, bastur och rior har klassats med högsta kulturhistoriska värde. Man kan säga ett de K-märkts. Denna karaktärisering kommer Torsby kommun direkt till användning i den fysiska planeringen och i måluppfyllelsen för miljömålet God bebyggd miljö. Projektet har även upprättat närmare 140 vård- och underhållsplaner riktad mot den unika bebyggelsen avsedd att vara ett stöd för fastighetsägare vid byggnadsvårdande åtgärder vad gäller prioriteringar, val av material och metoder. Projektet har också gjort en attitydundersökning bland boende, turister, tjänstemän och skolungdom i området. Resultaten är verkligen intressanta och är du entreprenör i området eller politiker så bör du ta del av resultatet. Besök vår vackra Finnskog och de unika finngårdarna! För att hitta kan du och familjen ta hjälp av guideboken Möte med Finnskogar. Här beskrivs utflyktsmålen i text och en karta, samt GPS- koordinater, gör det lätt att hitta. Boken finns också i engelsk upplaga! Välkommen till vår presentation den 25 april! Du kan också läsa vår rapport och mer om projektet på under fliken En levande Finnskog - vårt felles ansvar eller kontakta oss på Torsby Finnkulturcentrum. Monica Björklund antikvarie Torsby Finnkulturcentrum Välkomna till Torsby Finnkulturcentrum! Öppet året runt ons-fre kl och lördagsöppet första helgfria lördagen i månaden kl Sommaröppet 15 juni-15 augusti: Alla dagar kl , stängt midsommarafton. Välkommen att boka grupper och besök även utanför ordinarie öppettider! Tfn HEDMARK FYLKESKOMMUNE NR TORSBY NU 19

20 Foto: Inger Ryberg Annalena Olsson (till höger i bild) bokpratar för de allra minsta och deras föräldrar. Från vänster Kristina Fridén med Jonathan, Sofie Nilsson med Theo, Kristin Blom med Mischa, Ida Henriksen med Leah och Maria Andersson med Otto. Biblioteket för dig Biblioteket är mycket mer än den lokal dit du går för att låna böcker, läsa tidningar eller något annat. Det finns ett rullande bibliotek, bokbussen, som besöker ett hundratal hållplatser i kommunen. Vi har också vårt bibliotek på webben. Det är öppet dygnet runt året runt. Där kan du söka, reservera och låna om böcker och få lästips i olika ämnen. Här presenterar vi några andra områden vi jobbar lite extra med. Biblioteket är till för alla! Om du har svårt att ta dig till biblioteket p.g.a. ålder eller handikapp av något slag kan du få Boken kommer-service. Det innebär att vi kommer hem till dig med de böcker du vill låna eller lyssna på. Har du svårt att läsa böcker med vanlig stil finns det ett bra urval av storstilsböcker. Det finns också speciellt lättlästa böcker, både fakta och skönlitteratur. Boken kommer-servicen riktar sig till alla åldrar och är naturligtvis gratis! Annastina Kapla bibliotekarie Birgitta Sundberg ute på en Boken Kommer-runda Foto: Annastina Kapla Kontaktpersoner Torsby: Birgitta Sundberg, Sysslebäck: Malin Jansson Stöllet: Ewa Persson, Barnens första bok BVC och biblioteket har samarbetat i flera år under olika former med syfte att främja barns läsande. Barnens första bok delas ut på biblioteket till alla nyblivna föräldrar mot uppvisandet av ett presentkort som delas ut på BVC. Under hösten har jag tillsammans med BVC-sköterskorna Inger Ryberg och Christina Walfridsson provat en ny samarbetsform, som innebär att jag som bibliotekarie besöker BVC när föräldrar är där på spädbarnsmassage. Jag berättar om vikten av att läsa för sina barn. Det är bra om barnen introduceras i böckernas värld vid tidig ålder, eftersom det lägger en bra grund för barns tal- och språkutveckling. Jag tipsar om pekböcker, böcker med rim och ramsor samt att biblioteket har en särskild hylla som vi kallar Föräldrahyllan i vilken det finns böcker som handlar om barn. Jag visar Barnens första bok och berättar att barnen också får Barnens andra bok i samband med barnens förskolestart. Vi är mycket nöjda med denna form av samarbete och har genom 6 träffar nått ut till drygt 30 föräldrar. Vi kommer att fortsätta på samma sätt under våren. ANNALENA OLSSON bibliotekarie TORSBY NU NR

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Våra sex servicegarantier är företagarens bästa vänner Utan företag stannar

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

klippa häcken bygga mur eller plank

klippa häcken bygga mur eller plank klippa häcken bygga mur eller plank klippa häcken Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator och vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den. Säker trafik på bostadsgator kräver

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats: Enskede Värdshus Tid 2014-08-24 kl 10:00-16:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Rita Lundin, ledamot Karl-Roger Johansson, ledamot Hervor Holm, ledamot

Läs mer