Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening"

Transkript

1 Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt hus tillsammans och ska vårda vårt gemensamma kapital på bästa sätt. I vår förenings verksamhetsplan finns våra mål uttalade, Att ha en trygg, trivsam och säker boendemiljö. Att verka för prisvärda boendekostnader och för ett attraktivt boende. Att det finns boende i samtliga lägenheter. För att vi ska uppnå dessa mål har vi både rättigheter och skyldigheter, både mot föreningen såväl mot varandra. Här nedan följer en del viktiga punkter som vi alla bör känna till. Vi måste alla hjälpas åt Vår bostadsrättsförening och vårt hus blir vad vi själva gör det till och för att det ska bli så bra som möjligt så måste vi alla hjälpas åt. Ett viktigt sätt är att vi alla är aktiva och deltar i föreningens möten och arrangemang. Ett annat sätt är att vi ställer upp och tar på oss förtroendeuppdrag. Ett tredje sätt är vi genom olika arbetsinsatser bidrar till skötsel och underhåll. Tänk gärna på att om vi inte ställer upp och hjälps åt då måste vi köpa tjänsterna och då hamnar kostnaden på din lägenhetsavgift. Genom att hjälpas åt och ställa upp för varandra då får vi inte bara bättre ekonomi vi får också ett trevligare och trivsammare boende. Vår förening Brf Brage bildades ursprungligen Omkring år 1990 var husen i kvarteret Brage färdigbyggda och inflyttning kunde ske. Från början ingick samtliga kvarterets hus i bostadsrättsföreningen, men år 1995 avyttrades trähusen till stiftelsen BodenBo som då blev hyresrätter. Idag omfattar vår förening 49 bostadslägenheter samt kontors- och affärslokaler i bottenplanet. Total yta på lägenheterna är kvm och på lokalerna kvm. Brage samfällighetsförening I samband med att trähusen avyttrades bildades Brage samfällighetsförening som har hand om all mark inklusive bilplatserna i hela kvarteret Brage. Medlemmar i samfällighetsföreningen är brf Brage samt stiftelsen BodenBo. Samfällighetsföreningen leds av en styrelse utsedd av medlemmarna. Det finns också utsett en särskild vicevärd för samfällighetsföreningen. Brf Brage och stiftelsen BodenBo betalar gemensamt genom samfällighetsföreningen för markområdets drift- och underhållskostnader. Brf Brage står för ca 70% av kostnaderna och BodenBo ca 30%. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 1. (10)

2 Stadgar Grunden för vår verksamhet hittar ni i föreningens stadgar som bland annat finns publicerat på föreningens webbsida. Kontakta föreningens administratör om ni vill ha ett eget utskrivet pappersexemplar. Årsstämman Årsstämman är den viktigaste händelsen under året och går av stapeln under våren. Alla medlemmar kallas några veckor innan årsstämman normalt genom anslag i trapphusen. Ställ upp och kom alltid på årsstämman! På årsstämman går vi genom året som gått samt väljer styrelse och övriga förtroendevalda för kommande år. Vi tar också upp andra viktiga frågor som rör oss och vår förening. Valberedning Vi har en utsedd valberedning med uppgift att tillfråga och föreslå lämpliga kandidater till olika förtroendeuppdrag. Om ni kontaktas av valberedningen berätta hur ni kan bidra till föreningen. Vår förenings framgång beror på att det finns medlemmar som ställer upp och vill engagera sig. Ni kan också själva kontakta valberedningen om ni är intresserade. Motioner Vardagsfrågor hanteras normalt direkt med styrelsen eller med vicevärden. Ibland kan det dock finnas nån viktigare fråga som alla medlemmar ska vara med och besluta om. Då kan det vara lämpligt att lämna in en s.k. motion till årsstämman. Ni hittar rutinen kring motioner i föreningens stadgar. Tänk gärna på att normalt kan man inte anmäla en fråga som ska beslutas om direkt på årsstämman. Beslutsfrågor ska vara anmälda i förväg genom motion eller av styrelsen så att alla medlemmar före mötet vet vilka frågor som ska beslutas om. Styrelsen Styrelsen utses av årsstämman och sammanträder regelbundet under verksamhetsåret. Där behandlas allt rörande föreningen, bl.a. budget och ekonomi, lägenhetsöverlåtelser, underhåll av fastigheten, inkomna frågor och förslag från medlemmar m.m. Kontakta gärna styrelsen om ni har förslag, frågor eller funderingar om föreningen. Studie- och fritidskommittén Vi har också en studie- och fritidskommitté utsedd av styrelsen. Kommittén håller i viktiga delar som medlemsaktiviteter och gemensamma utrymmen. Vi får dock inte glömma att även om kommittén håller i arrangemang, så måste vi alla hjälpas åt så gott vi kan under arrangemang och aktiviteter. Alla medlemmar även du kan också komma med idéer om gemensamma aktiviteter. Vicevärden Styrelsen utser vicevärden som håller i dagliga, praktiska frågor som rör vår fastighet. Du kan alltid kontakta vicevärden på telefon Om du inte får svar, då lämnar du ett meddelande på telefonen så blir du sen kontaktad så snart som möjligt. Normalt ska alla felanmälningar ske till vicevärden. Nyckelvärdar Vi har en organisation med nyckelvärdar som har nycklar till teknikrum och föreningsförråd. Att fler än vicevärden har nycklar till dessa utrymmen är viktigt och till fördel för oss alla. Då finns det alltid nån som rycka in och starta fläktar som stannat, byta trasiga glödlampor och framför allt komma åt pumpar och våtdammsugare om vi skulle drabbas av översvämning. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 2. (10)

3 Administration Om du har frågor av administrativ art ska du kontakta föreningens administratör. Det kan t.ex. vara frågor om lägenhetsavgifter, inre fonden eller lägenhetsförsäljningar. Är du osäker om vart du ska vända dig i någon fråga, då kan alltid vicevärden, styrelsen eller föreningens administratör hänvisa dig rätt. Information Information om föreningen och vår fastighet lämnas på olika sätt, t.ex. skriftligt utdelat i våra brevlådor, med anslag, på möten, på vår webbsida eller genom kontakter på annat sätt. Det är viktigt att du tar del av all information och att du frågar om du vill ha något närmare förklarat. Vårt informationsblad Brage Info ges regelbundet ut av styrelsen. Här hittar du viktig och aktuell information. Kontakta gärna styrelsen om du har någon fråga som du vill att vi ska ta upp i vårt informationsblad. Webbsidan På vår webbsida hittar du en hel del information om vår förening. Är det något du saknar eller vill ska förändras på webbsidan lämna gärna förslag till styrelsen eller föreningens webbansvarige. Vill du ha en pappersutskrift av något dokument kontakta föreningens administratör. Enskilda och gemensamma utrymmen Vår fastighet består av gemensamma och enskilda utrymmen. Dina enskilda utrymmen är din lägenhet inkl. ev. balkong samt ditt eller dina förråd (i källaren samt vissa som även har förråd ute i loftgången). Alla övriga utrymmen inkl. loftgångar är gemensamma utrymmen. I princip svarar du för allt underhåll som avser ditt enskilda utrymme. Föreningen svarar sedan för allt underhåll som avser gemensamma utrymmen. Undantag underhållsansvar Det finns ett undantag när det gäller underhållsansvaret. Om du eller tidigare lägenhetsägare har glasat in loftgången utanför din lägenhet eller på din balkong, då är du ansvarig för underhållet av inglasningen. Har du en loftgång utanför din lägenhet, då svarar du också för att loftgången hålls fri från snö och is samt städning vid behov. Om du har t.ex. en dörrmatta utanför din dörr, glöm då inte att det är ditt ansvar att städa och hålla rent under och kring dörrmattan. På vår webbsida finns ett dokument som mer i detalj visar vem som har underhållansvaret för olika delar. Det finns ett ansvar både för dig som enskild såväl som för föreningen så att alla delar av vår fastighet underhålls väl. Förvaring av enskild egendom Enskild egendom ska alltid förvaras i dina enskilda utrymmen, dvs inne i din lägenhet eller i ditt privata förråd. Det gäller även barnvagnar, rullstolar, rullatorer etc. Notera särskilt att inga av dina privata ägodelar får placeras i entréer eller i trapphus. Lägenheter som har anslutning till loftgång får placera privata utemöbler och liknande i loftgångens utrymme direkt utanför lägenheten. Placeringen får dock inte hindra passage till andra lägenheter. När det gäller privata ägodelar i snickeri, virkesförråd och vävstuga gäller särskilda regler som beslutas av den som är lokalansvarig. Kontakta lokalansvarig eller studie- och fritidskommittén om ni vill ha mer information. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 3. (10)

4 Underhåll och Årsvis besiktning Medlemmar, andra boende, förtroendevalda och vicevärd uppmärksammar löpande underhållsbehov på vår fastighet. Mindre behov kan ofta åtgärdas omgående, större kan behöva planeras. Samordning för bästa ekonomi, utrymme i budget etc avgör när olika åtgärder kan utföras. För att få en mer samlad bild så besiktar föreningen hela fastigheten regelbundet. Resultatet från besiktningen blir sedan underlag för kommande underhåll både på kort och på längre sikt. Det är viktigt att alla bidrar genom sina iakttagelser av underhållsbehov. Om du ser nåt på vår fastighet som inte är bra eller behöver åtgärdas, meddela alltid vicevärden eller styrelsen. Sen måste vi alla vara medvetna om att alla behov inte alltid kan tillgodoses. Styrelsen prioriterar efter ekonomiskt utrymme mellan de olika behoven. Lokaler för nytta & nöje Våra gemensamma utrymmen för nytta & nöje är tvättstugorna, cykelrummet, målarrummet, snickarboa, vävstugan, samlingsrummet, relaxen/bastun samt gymmet i källaren. Dessa utrymmen kan du nyttja när du själv vill, men en del rum måste bokas i förväg. Bokningslistor finns uppsatta vid de lokaler som ska förbokas. Information om rutiner och regler finns uppsatta vid samtliga lokaler. Tvättstugan bokas med en låscylinder som tillhör lägenheten. När du har nyttjat något av våra gemensamma utrymmen är det viktigt att du lämnar utrymmet välstädat och rengjort lika fint som du vill att det ska vara när nu nästa gång kommer dit. Ljud och oljud Sunda förnuftet säger oss alla att man inte ska föra oljud som onödigt stör andra. Men samtidigt måste vi också förstå att det finns tillfällen när en del ljud kan förekomma, t.ex. när man inreder sin lägenhet eller när man har fest och kalas. Alla inser säkert att ingen borrar i sina väggar sena kvällar eller tidiga morgnar. Ingen håller heller bullriga kalas sena kvällar när andra behöver sova. Vi har inga bestämda tider när ljud får eller inte får förekomma. Istället tycker vi att sunda förnuftet måste bestämma. Skulle trots detta problem uppstå kan styrelsen alltid besluta om särskilda regler. Om ni ska utföra jobb i lägenheten eller ha sena kalas som kan medföra oljud, samråd först med era grannar om vad som kan vara lämpligt. Tänk också på att om ni borrar i väggar så fortplantar sig ljudet mycket långt. Kontakta vicevärden eller styrelsen om ni har frågor eller om ni tycker att oljud förekommer som ni inte tycker ryms inom begreppet sunt förnuft. Doft, lukt och rökning Att vi inte röker i våra allmänna utrymmen som i källaren, trappuppgångar, hissar etc det är en självklarhet för oss alla. Men förutom rökning finns det även andra dofter och lukter som kan orsaka besvär. Starka parfymer och matos är exempel på detta som förutom besvär även kan framkalla allergiska reaktioner. Visa hänsyn på alla sätt så att ingen mot sin vilja behöver utsättas för rök, os eller andra besvärande dofter. Rök inte heller i närheten av våra entréer eller andras fönster. Husdjur Det är trevligt med husdjur, men rasta inte husdjur inne på gården. Tänk också på att det finns människor som är rädda för djur. Eftersom många även är allergiska så måste du vara extra noga med att rengöra tvättstugan grundligt från hår och damm om du har tvättat saker som ditt husdjur har smutsat ner. Även hiss och trappuppgångar ska rengöras om husdjuret smutsat ner. Inga husdjur får lämnas utan uppsikt ute i loftgångar eller liknande. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 4. (10)

5 Sopor Vi sopsorterar i vår sopboda. Läs noga informationen i sopbodan om hur du ska sortera. Tänk på att vi får betala extra avgifter om vi sorterar fel en kostnad som drabbar oss själva. Allt avfall ska inte lämnas i sopbodan en del ska du forsla bort själv. Cyklar & sparkar Cyklar kan förvaras förutom ute i cykelställen också i cykelbodan ute på gården eller i cykelrummet i källaren vid ingång 15. Eftersom det ofta är fullt i cykelbodan bör endast cyklar som regelbundet används förvaras där. Använder du din cykel mer sällan placera den i cykelrummet i källaren. Rengör däcken innan du drar in den i entrén och ner i källaren. Sparkar får bara finnas ute på vintern. Övriga årstider ska sparkar förvaras i ditt förråd eller i cykelrummet ingång 15. Då och då brukar föreningen genomföra en s.k. cykelinventering (även sparkar). Alla får då märka sina cyklar, både de som finns ute och de som finns i förråd. Sedan går föreningen runt och kontrollerar att det finns ägare till alla ägodelar. Saknas ägare, då placeras dessa i ett särskilt låst förråd. Om ingen hör av sig lämnas ägarlösa ägodelar till Polisen eller till kommunens återvinning. Broddar På vintern när det är halkigt kan det vara klokt att använda broddar. Glöm dock inte att ta av broddarna innan ni går in i våra entréer. Golven skadas av broddar. Översvämningsrisk Vår källare ligger lågt i förhållande till grundvatten och dagvattenledningar. Vi har flera gånger drabbats av översvämning i källaren, speciellt vid kraftiga skyfall. På två ställen under vår källare finns det pumpgropar med grundvattenpumpar installerade som ska förhindra att vatten tränger in. Röda varningslampor finns på två ställen ute i källarkorridoren som lyser om pumpgroparna blir överfyllda, beroende på regn eller om t.ex. pumparna har stannat. Lär dig var dessa lampor finns och titta alltid på lamporna när du besöker källaren. Om någon lampa lyser och varnar kontakta omedelbart vicevärden, någon av nyckelvärdarna eller någon i styrelsen. Vid en ev. översvämning är det viktigt att alla som kan ställer upp och hjälper till med att få bort vattnet. Då kan vi förhindra onödiga skador. Undvik att ställa direkt på källargolvet Ett gott råd är också att aldrig ställa nåt direkt på golvet i ditt källarförråd. Lägg någonting under som lyfter dina saker ca 10 cm från golvnivån, då är du normalt skyddad. Matning av fåglar Fågelmatning får inte ske från balkonger, i loftgångar, vid fönster eller på andra sätt i närheten av vår fastighet. Kabel-TV / Bredband Vår fastighet är ansluten till kabel-tv och bredband genom olika bolag. Vänd dig till vicevärden för närmare information. Om du ska ansluta dig, då vänder du dig till respektive bolag. Parabolantenner Eftersom vi har ett brett utbud av TV-kanaler genom de olika system som finns anslutet till vår fastighet finns heller inga behov av parabolantenner. Sådana får inte sättas upp. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 5. (10)

6 Lägenhetsavgift Styrelsen fastställer årsvis en budget. På basis av budgeten beslutas om vilken avgift som vi ska betala. Avgiften ska täcka alla våra kostnader som drift, underhåll, räntor och amorteringar. Lägenhetsavgiften delas sedan upp per lägenhet efter fördelningen som finns i vår ekonomiska plan. Vi får sedan inbetalningsavier som ska betalas månadsvis i förskott. Elström Föreningen har s.k. gemensamhetsel med intern debitering, dvs brf Brage har ett enda elabonnemang med intern elmätning per lägenhet. Baserat på förbrukningen debiteras sedan respektive lägenhet elkostnaden. Eldebiteringen läggs normalt samman på samma avi som lägenhetsavgiften. Under året debiteras du månadsvis en preliminär debitering av elförbrukningen som baseras på lägenhetens historiska förbrukning. Avstämning sker sedan en eller flera gånger per år då preliminär förbrukning stäms av mot uppmätt förbrukning. Samtidigt justeras framtida preliminär debitering. När avstämning sker kan du både få pengar tillgodo eller drabbas av extradebitering. Inbetalningsavier Föreningen delar löpande ut inbetalningsavier för din månadsvisa betalning till föreningen. Om du saknar avier kan du kontakta föreningens administratör. Tänk på att det alltid är ditt ansvar att betalning sker månadsvis till föreningen även om du skulle sakna inbetalningsavi. Andra avgifter Om du säljer din lägenhet, då får du betala en avgift till föreningen som uppgår till 2,5% av prisbasbeloppet. Det är alltid säljaren som får stå för denna avgift. Om du tar ett lån och pantsätter din lägenhet, då får du betala en avgift som uppgår till 1,0% av prisbasbeloppet. Betalningar till föreningen Betalning av lägenhetsavgifter och annat till föreningen ska ske enligt villkor som finns angivet på inbetalningsavierna. Tänk på att den förfallodag som finns angivet betyder den dag som inbetalningen ska finnas bokförd på föreningens bankkonto. Normalt innebär det att du måste lämna betalningsuppdraget till din bank några vardagar före betalningsdagen. Vid försenad betalning skickas påminnelse mot avgift. Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag. Försäkringsskydd För att vara skyddad måste du ha din lägenhet försäkrad med en hemförsäkring. Dessutom behövs ett utökat så kallat tillägg för bostadsrättslägenhet. Detta kan täckas genom ett tillägg till din hemförsäkring eller genom föreningens försäkring. Vid denna utgåva har föreningen tecknat ett tillägg som täcker detta, men ta alltid del av information från föreningen eftersom detta kan ändras under kommande försäkringsperioder. Styrelsen eller ditt försäkringsbolag kan lämna närmare information om försäkringsskydd. En viktig försäkring är också att du har en välplacerad och fungerande brandvarnare. Kontrollera regelbundet att din brandvarnare fungerar. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 6. (10)

7 Lås och nycklar Lås och nycklar till hela vårt hus ingår i ett särskilt s.k. spärrat låssystem. Förutom nycklarna till din lägenhet så finns många andra nycklar som ger tillträde på olika sätt till våra gemensamma utrymmen. Har du ett förråd ute i loftgången, då passar din vanliga lägenhetsnyckel även till detta förråd. Föreningen har dessutom en s.k. A-nyckel som går till alla utrymmen, även till din lägenhet. Det betyder att föreningen kan hjälpa dig om du t.ex. skulle tappa din nyckel och inte kan komma in i din lägenhet. Kontakta i så fall vicevärden. Du får inte själv byta lås till din lägenhetsdörr eller loftgångsförråd så att föreningens A-nyckel inte längre passar. Vid inflyttningen får du kvittera ut ett visst antal nycklar. Om du behöver extra nycklar, kan du beställa dessa genom vicevärden. Vid avflyttning ska samtliga nycklar återlämnas. I annat fall beställs nya låscylindrar och nycklar som bekostas av dig. Nycklar och bokningscylinder för tvättstugorna kvitteras inte ut men ska alltid överlämnas till lägenhetsägaren. Förutom låscylindern ska det finnas två nycklar. Portkoder Våra entréer är låsta dygnet runt och kan endast öppnas med nyckel eller med portkod. Det finns en vardagskod som fungerar när vi är vakna samt en s.k. akutkod som fungerar dygnet runt. Om du ringer SOS på telefon 112 för att larma ambulans, polis eller annat räddningsfordon måste du själv uppge portkoden till larmcentralen. Kodlås finns dessutom installerat i dörrarna till källaren, sopbodan och cykelbodan. Koderna ändras regelbundet och information lämnas vid varje ändring. Lämna aldrig ut portkoder i onödan till utomstående personer. Vicevärden kan lämna närmare information om de olika koderna. Använd helst nyckel i entrén Använd helst nyckel då du går in genom entrén eftersom portkoden öppnar alla tre portar samtidigt. Det innebär att någon kan smita in genom en annan port när du trycker in portkoden. Använd i synnerhet nyckel på kvällar och nätter. Porttelefon I våra entréer finns porttelefon installerad. Den är kopplad till din telefon där besökare kan ringa till dig och du kan öppna porten. Systemet fungerar bara med telefoner som har högst åtta siffror i sitt telefonnummer. Därför fungerar inte systemet med mobiltelefoner (normalt tio siffror). Porttelefonen fungerar så här, Någon vid porten knappar in koden till dig, din telefon ringer som vanligt, du lyfter luren och hör en liten melodi. Om du trycker 5 på din telefon så kan du tala med personen i max 60 sek. Vill du inte svara trycker du 0. Vill du bara öppna, tryck 5. Om du vill ändra eller spärra porttelefonen till dig, kontakta vicevärden. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 7. (10)

8 Ändringar inne lägenhet En av förmånerna när vi bor i en bostadsrättslägenhet är att vi kan ändra och bygga om på många sätt inne i vår egen lägenhet vi kan skapa vår egen oas i tillvaron. Men även om vi äger våra lägenheter finns det vissa begränsningar. Vid större reparationer ska styrelsen kontaktas för godkännande. Kontakta gärna vicevärden och fråga vad som gäller om du har tänkt åtgärda din lägenhet. Särskilt informationsmaterial finns på föreningens hemsida som beskriver vilka delar av underhållet som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ska svara för. Om du anlitar hantverkare, kräv alltid att det är kompetenta hantverkare. Om du byter utrustning som kyl, frys eller liknande, ställ alltid krav på bästa kvalitet, särskilt när det gäller energiförbrukning, det tjänar du på i längden. Föreningen och många av våra medlemmar kan säkert hjälpa dig om du behöver råd och hjälp i såna här frågor. Föreningens underhållsansvar inne i lägenheter Vissa delar av underhållsbehovet inne i din lägenhet är föreningens ansvar. Exempel är golvbrunnar och värmeelement. Finns det underhållsbehov eller andra behov att åtgärda delar som föreningen har ansvar för ska du kontakta vicevärden. Du får aldrig själv beställa åtgärder på dessa delar utan att föreningen genom vicevärden eller styrelsen först har gett sitt godkännande. Om du beställer utan godkännande får du själv stå för kostnaden. Köksfläktar Köksfläktarna har i ursprunget installerats av respektive lägenhetsägare. Därför står vi enskilt för reparation och underhåll av köksfläktar. Eftersom oset från fläktarna leds in i gemensamma kanaler från flera lägenheter så finns det begränsningar vilka fläktar som kan installeras. Felaktig installation kan leda till att oönskat os leds in i din eller i andras lägenheter. Firmor som säljer köksfläktar brukar normalt känna till vilka begränsningar som gäller, men om du eller firman är osäker, vänd dig till vicevärden för mer information. Ventilation I varje lägenhet finns det in- och utsug av ventilationsluft med injusterade ventildon. Förutom att ventilationen ska skapa frisk och behaglig luft så tillförs även en del av värmebehovet genom ventilationsluften. Inga ändringar får göras inne i lägenhet på ventildon eller annat som hindrar eller ändrar luftflödet. Sådana ändringar kan både förorsaka besvär i din egen lägenhet såväl som eller i andras lägenheter. Besvär som kan uppstå är t.ex. oönskade lukter eller oönskad temperatur. Ändringar ute i loftgång De som har en loftgång utanför sin lägenhet kan placera där t.ex. privata möbler eller annat för att göra det trivsamt. Det får dock inte hindra andra som behöver passera. Däremot får inga ändringar av fast karaktär göras utan styrelsens godkännande. Det är absolut förbjudet att borra i eller på annat sätt skada loftgångens golvyta. Skadas ytan så kan fukt tränga in och bl.a. orsaka rostangrepp i golvets armering. Det är mycket kostsamt att reparera en sådan skada. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 8. (10)

9 Inglasning av loftgång För att få glasa in loftgången utanför din lägenhet måste följande beaktas, - Fråga grannarna vad de tycker. - Styrelsen ska lämna sitt godkännande. - Avtal ska upprättas mellan lägenhetsägaren och föreningen. - Boverkets anvisningar för brandskydd måste uppfyllas. - Byggnadslov måste erhållas. Dörrar till inglasade loftgångar får ej förses med andra lås än de som ingår i föreningens låssystem, dvs de ska gå att öppna med den s.k. A-nyckeln. Alla kostnader som har samband med inglasningen står bostadsrättshavaren för. Det gäller också allt framtida underhåll på inglasningen. Även om inglasningen måste demonteras därför att föreningen ska utföra någon underhållsåtgärd, då står lägenhetsägaren för hela demonteringskostnaden. Reparationsfond eller inre fond Varje månad avsätts en del av månadsavgiften till en s.k. inre reparationsfond som tillhör lägenheten. Fonden får användas för reparation i din lägenhet, d.v.s. fast standardutrustning som t.ex. målning, tapeter, golv, spis, kyl, frys mm. Kontakta föreningens administratör när du vill göra ett uttag från din inre fond. Du ska då kunna visa upp kvitton eller fakturor på vad du har köpt. Föreningens administratör skriver en uttagsblankett som du får underteckna. Glöm inte att du måste kunna uppge vilken bank & kontonummer som uttaget ska överföras till. Normalt har du pengarna senast nästa bankdag på ditt konto. Vid större reparationer ska styrelsen kontaktas för godkännande. Kontakta gärna vicevärden och fråga vad som gäller om du har tänkt åtgärda något i din lägenhet. Bostadsanpassning Ibland kan det finnas behov att anpassa lägenheter eller annat efter personers olika fysiska begränsningar. Kommunen brukar då kunna gå in och medverka eller bidra till anpassningen. För att göra mindre ändringar inne i din lägenhet t.ex. ta bort trösklar, byta sanitetsutrustning eller liknande behövs inga tillstånd eller överenskommelser. Ska däremot dörrar eller annat ändras utanför din lägenhet (t.ex. dörröppnare eller plåtar vid trösklar), då ska överenskommelse tecknas med föreningen. Kommunen sköter normalt detta. Avstängning av vatten eller elström Tänk gärna på att vicevärden inte alltid finns tillgänglig och på plats här i vårt hus. Om ni t.ex. anlitar hantverkare som behöver stänga av vatten eller el, se till att kontakt sker i god tid före så att vicevärd och hantverkare kan samplanera ev. åtgärder. Information kan också behöva lämnas till andra lägenheter som drabbas av avstängningen. Vid planerade åtgärder ska hantverkare alltid ta kontakt med vicevärden minst två arbetsdagar före den dag när avstängning beräknas ske. Lägenhetsöverlåtelser Kontakta vicevärden innan du påbörjar ev. försäljning av din bostadsrätt. Det finns en del formalia som ska ordnas vid en överlåtelse. Glöm inte heller att handlingar som föreningen ger ut, t.ex. stadgar, regler, årsredovisningar och liknande tillhör lägenheten. Dessa ska lämnas över till den nya ägaren vid överlåtelser. Andrahandsuthyrning Våra lägenheter är till för att ägaren ska bo i sin lägenhet. Men ibland kan det finnas skäl till att hyra ut en lägenhet i andra hand, t.ex. vid studier på annan ort. För att få hyra ut en lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 9. (10)

10 Felanmälan Om du upptäcker fel på fastigheten, inne eller ute, kontakta vicevärden. Försök att beskriva felet så gott det går. Snöröjning och sandning Samfällighetsföreningen har ansvaret för snöröjning och halkbekämpning i hela kvarteret. Entreprenörer med maskiner anlitas för att röja och sanda de större ytorna. Vid entréer och dörrar sköter vicevärden uppgiften. Hjälp gärna till, i synnerhet när ni går ut på morgonen efter ett snöfall. Trampa inte bara fast snön. Skyffla eller sopa istället bort snön. Är det halkigt, släng ut lite sand så att ingen ramlar och skadas. I varje entré ska det under vintern finnas sandhink, snöskyffel och sopkvast. Bilar på innergården Biltrafik inne på gården ska undvikas så långt som möjligt. Trafik som accepteras är trafik till och från våra parkeringsplatser inne på gården, servicefordon samt transport av gods eller av rörelsehindrade. Behöver du transportera gods, då får du naturligtvis stå en kort stund vid porten när du hämtar eller åker upp med godset till din lägenhet. Bilar som parkeras i strid med reglerna får parkeringsbot av det parkeringsbolag som samfällighetsföreningen anlitar. Bilplats Föreningen disponerar genom samfällighetsföreningen ca 70 bilplatser med uttag för motorvärmare tillsammans med BodenBo. Kontakta samfällighetens administratör om du är intresserad av en bilplats. Den som hyr en bilplats ansvarar själv för att hålla platsen städad samt ren från snö och is. Redskap för snöröjning av bilplatser finns under vintern placerat inne i cykelbodan. Gästparkering I mån av tillgång kan alla gratis få låna en bilplats för sina gäster under högst fem dygn. Behöver du gästplats längre än fem dygn kan du få hyra mot en mindre avgift. Kontakta samfällighetens administratör om ni behöver disponera en gästparkering. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 10. (10)

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till föreningen! Vi hoppas att du kommer trivas med din lägenhet, föreningen och våra omgivningar. Den här informationen

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som äger en bostadsrätt i Brf Lilla Bantorget. Informationen

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅNEN

ATT BO I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅNEN ATT BO I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅNEN Viktig information för såväl nyinflyttade som gamla medlemmar Bostadsrättsföreningen Månen i Alingsås (org. nr 716409-7409) är sedan 1/1 1999 fristående och ej medlem

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer