Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening"

Transkript

1 Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt hus tillsammans och ska vårda vårt gemensamma kapital på bästa sätt. I vår förenings verksamhetsplan finns våra mål uttalade, Att ha en trygg, trivsam och säker boendemiljö. Att verka för prisvärda boendekostnader och för ett attraktivt boende. Att det finns boende i samtliga lägenheter. För att vi ska uppnå dessa mål har vi både rättigheter och skyldigheter, både mot föreningen såväl mot varandra. Här nedan följer en del viktiga punkter som vi alla bör känna till. Vi måste alla hjälpas åt Vår bostadsrättsförening och vårt hus blir vad vi själva gör det till och för att det ska bli så bra som möjligt så måste vi alla hjälpas åt. Ett viktigt sätt är att vi alla är aktiva och deltar i föreningens möten och arrangemang. Ett annat sätt är att vi ställer upp och tar på oss förtroendeuppdrag. Ett tredje sätt är vi genom olika arbetsinsatser bidrar till skötsel och underhåll. Tänk gärna på att om vi inte ställer upp och hjälps åt då måste vi köpa tjänsterna och då hamnar kostnaden på din lägenhetsavgift. Genom att hjälpas åt och ställa upp för varandra då får vi inte bara bättre ekonomi vi får också ett trevligare och trivsammare boende. Vår förening Brf Brage bildades ursprungligen Omkring år 1990 var husen i kvarteret Brage färdigbyggda och inflyttning kunde ske. Från början ingick samtliga kvarterets hus i bostadsrättsföreningen, men år 1995 avyttrades trähusen till stiftelsen BodenBo som då blev hyresrätter. Idag omfattar vår förening 49 bostadslägenheter samt kontors- och affärslokaler i bottenplanet. Total yta på lägenheterna är kvm och på lokalerna kvm. Brage samfällighetsförening I samband med att trähusen avyttrades bildades Brage samfällighetsförening som har hand om all mark inklusive bilplatserna i hela kvarteret Brage. Medlemmar i samfällighetsföreningen är brf Brage samt stiftelsen BodenBo. Samfällighetsföreningen leds av en styrelse utsedd av medlemmarna. Det finns också utsett en särskild vicevärd för samfällighetsföreningen. Brf Brage och stiftelsen BodenBo betalar gemensamt genom samfällighetsföreningen för markområdets drift- och underhållskostnader. Brf Brage står för ca 70% av kostnaderna och BodenBo ca 30%. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 1. (10)

2 Stadgar Grunden för vår verksamhet hittar ni i föreningens stadgar som bland annat finns publicerat på föreningens webbsida. Kontakta föreningens administratör om ni vill ha ett eget utskrivet pappersexemplar. Årsstämman Årsstämman är den viktigaste händelsen under året och går av stapeln under våren. Alla medlemmar kallas några veckor innan årsstämman normalt genom anslag i trapphusen. Ställ upp och kom alltid på årsstämman! På årsstämman går vi genom året som gått samt väljer styrelse och övriga förtroendevalda för kommande år. Vi tar också upp andra viktiga frågor som rör oss och vår förening. Valberedning Vi har en utsedd valberedning med uppgift att tillfråga och föreslå lämpliga kandidater till olika förtroendeuppdrag. Om ni kontaktas av valberedningen berätta hur ni kan bidra till föreningen. Vår förenings framgång beror på att det finns medlemmar som ställer upp och vill engagera sig. Ni kan också själva kontakta valberedningen om ni är intresserade. Motioner Vardagsfrågor hanteras normalt direkt med styrelsen eller med vicevärden. Ibland kan det dock finnas nån viktigare fråga som alla medlemmar ska vara med och besluta om. Då kan det vara lämpligt att lämna in en s.k. motion till årsstämman. Ni hittar rutinen kring motioner i föreningens stadgar. Tänk gärna på att normalt kan man inte anmäla en fråga som ska beslutas om direkt på årsstämman. Beslutsfrågor ska vara anmälda i förväg genom motion eller av styrelsen så att alla medlemmar före mötet vet vilka frågor som ska beslutas om. Styrelsen Styrelsen utses av årsstämman och sammanträder regelbundet under verksamhetsåret. Där behandlas allt rörande föreningen, bl.a. budget och ekonomi, lägenhetsöverlåtelser, underhåll av fastigheten, inkomna frågor och förslag från medlemmar m.m. Kontakta gärna styrelsen om ni har förslag, frågor eller funderingar om föreningen. Studie- och fritidskommittén Vi har också en studie- och fritidskommitté utsedd av styrelsen. Kommittén håller i viktiga delar som medlemsaktiviteter och gemensamma utrymmen. Vi får dock inte glömma att även om kommittén håller i arrangemang, så måste vi alla hjälpas åt så gott vi kan under arrangemang och aktiviteter. Alla medlemmar även du kan också komma med idéer om gemensamma aktiviteter. Vicevärden Styrelsen utser vicevärden som håller i dagliga, praktiska frågor som rör vår fastighet. Du kan alltid kontakta vicevärden på telefon Om du inte får svar, då lämnar du ett meddelande på telefonen så blir du sen kontaktad så snart som möjligt. Normalt ska alla felanmälningar ske till vicevärden. Nyckelvärdar Vi har en organisation med nyckelvärdar som har nycklar till teknikrum och föreningsförråd. Att fler än vicevärden har nycklar till dessa utrymmen är viktigt och till fördel för oss alla. Då finns det alltid nån som rycka in och starta fläktar som stannat, byta trasiga glödlampor och framför allt komma åt pumpar och våtdammsugare om vi skulle drabbas av översvämning. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 2. (10)

3 Administration Om du har frågor av administrativ art ska du kontakta föreningens administratör. Det kan t.ex. vara frågor om lägenhetsavgifter, inre fonden eller lägenhetsförsäljningar. Är du osäker om vart du ska vända dig i någon fråga, då kan alltid vicevärden, styrelsen eller föreningens administratör hänvisa dig rätt. Information Information om föreningen och vår fastighet lämnas på olika sätt, t.ex. skriftligt utdelat i våra brevlådor, med anslag, på möten, på vår webbsida eller genom kontakter på annat sätt. Det är viktigt att du tar del av all information och att du frågar om du vill ha något närmare förklarat. Vårt informationsblad Brage Info ges regelbundet ut av styrelsen. Här hittar du viktig och aktuell information. Kontakta gärna styrelsen om du har någon fråga som du vill att vi ska ta upp i vårt informationsblad. Webbsidan På vår webbsida hittar du en hel del information om vår förening. Är det något du saknar eller vill ska förändras på webbsidan lämna gärna förslag till styrelsen eller föreningens webbansvarige. Vill du ha en pappersutskrift av något dokument kontakta föreningens administratör. Enskilda och gemensamma utrymmen Vår fastighet består av gemensamma och enskilda utrymmen. Dina enskilda utrymmen är din lägenhet inkl. ev. balkong samt ditt eller dina förråd (i källaren samt vissa som även har förråd ute i loftgången). Alla övriga utrymmen inkl. loftgångar är gemensamma utrymmen. I princip svarar du för allt underhåll som avser ditt enskilda utrymme. Föreningen svarar sedan för allt underhåll som avser gemensamma utrymmen. Undantag underhållsansvar Det finns ett undantag när det gäller underhållsansvaret. Om du eller tidigare lägenhetsägare har glasat in loftgången utanför din lägenhet eller på din balkong, då är du ansvarig för underhållet av inglasningen. Har du en loftgång utanför din lägenhet, då svarar du också för att loftgången hålls fri från snö och is samt städning vid behov. Om du har t.ex. en dörrmatta utanför din dörr, glöm då inte att det är ditt ansvar att städa och hålla rent under och kring dörrmattan. På vår webbsida finns ett dokument som mer i detalj visar vem som har underhållansvaret för olika delar. Det finns ett ansvar både för dig som enskild såväl som för föreningen så att alla delar av vår fastighet underhålls väl. Förvaring av enskild egendom Enskild egendom ska alltid förvaras i dina enskilda utrymmen, dvs inne i din lägenhet eller i ditt privata förråd. Det gäller även barnvagnar, rullstolar, rullatorer etc. Notera särskilt att inga av dina privata ägodelar får placeras i entréer eller i trapphus. Lägenheter som har anslutning till loftgång får placera privata utemöbler och liknande i loftgångens utrymme direkt utanför lägenheten. Placeringen får dock inte hindra passage till andra lägenheter. När det gäller privata ägodelar i snickeri, virkesförråd och vävstuga gäller särskilda regler som beslutas av den som är lokalansvarig. Kontakta lokalansvarig eller studie- och fritidskommittén om ni vill ha mer information. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 3. (10)

4 Underhåll och Årsvis besiktning Medlemmar, andra boende, förtroendevalda och vicevärd uppmärksammar löpande underhållsbehov på vår fastighet. Mindre behov kan ofta åtgärdas omgående, större kan behöva planeras. Samordning för bästa ekonomi, utrymme i budget etc avgör när olika åtgärder kan utföras. För att få en mer samlad bild så besiktar föreningen hela fastigheten regelbundet. Resultatet från besiktningen blir sedan underlag för kommande underhåll både på kort och på längre sikt. Det är viktigt att alla bidrar genom sina iakttagelser av underhållsbehov. Om du ser nåt på vår fastighet som inte är bra eller behöver åtgärdas, meddela alltid vicevärden eller styrelsen. Sen måste vi alla vara medvetna om att alla behov inte alltid kan tillgodoses. Styrelsen prioriterar efter ekonomiskt utrymme mellan de olika behoven. Lokaler för nytta & nöje Våra gemensamma utrymmen för nytta & nöje är tvättstugorna, cykelrummet, målarrummet, snickarboa, vävstugan, samlingsrummet, relaxen/bastun samt gymmet i källaren. Dessa utrymmen kan du nyttja när du själv vill, men en del rum måste bokas i förväg. Bokningslistor finns uppsatta vid de lokaler som ska förbokas. Information om rutiner och regler finns uppsatta vid samtliga lokaler. Tvättstugan bokas med en låscylinder som tillhör lägenheten. När du har nyttjat något av våra gemensamma utrymmen är det viktigt att du lämnar utrymmet välstädat och rengjort lika fint som du vill att det ska vara när nu nästa gång kommer dit. Ljud och oljud Sunda förnuftet säger oss alla att man inte ska föra oljud som onödigt stör andra. Men samtidigt måste vi också förstå att det finns tillfällen när en del ljud kan förekomma, t.ex. när man inreder sin lägenhet eller när man har fest och kalas. Alla inser säkert att ingen borrar i sina väggar sena kvällar eller tidiga morgnar. Ingen håller heller bullriga kalas sena kvällar när andra behöver sova. Vi har inga bestämda tider när ljud får eller inte får förekomma. Istället tycker vi att sunda förnuftet måste bestämma. Skulle trots detta problem uppstå kan styrelsen alltid besluta om särskilda regler. Om ni ska utföra jobb i lägenheten eller ha sena kalas som kan medföra oljud, samråd först med era grannar om vad som kan vara lämpligt. Tänk också på att om ni borrar i väggar så fortplantar sig ljudet mycket långt. Kontakta vicevärden eller styrelsen om ni har frågor eller om ni tycker att oljud förekommer som ni inte tycker ryms inom begreppet sunt förnuft. Doft, lukt och rökning Att vi inte röker i våra allmänna utrymmen som i källaren, trappuppgångar, hissar etc det är en självklarhet för oss alla. Men förutom rökning finns det även andra dofter och lukter som kan orsaka besvär. Starka parfymer och matos är exempel på detta som förutom besvär även kan framkalla allergiska reaktioner. Visa hänsyn på alla sätt så att ingen mot sin vilja behöver utsättas för rök, os eller andra besvärande dofter. Rök inte heller i närheten av våra entréer eller andras fönster. Husdjur Det är trevligt med husdjur, men rasta inte husdjur inne på gården. Tänk också på att det finns människor som är rädda för djur. Eftersom många även är allergiska så måste du vara extra noga med att rengöra tvättstugan grundligt från hår och damm om du har tvättat saker som ditt husdjur har smutsat ner. Även hiss och trappuppgångar ska rengöras om husdjuret smutsat ner. Inga husdjur får lämnas utan uppsikt ute i loftgångar eller liknande. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 4. (10)

5 Sopor Vi sopsorterar i vår sopboda. Läs noga informationen i sopbodan om hur du ska sortera. Tänk på att vi får betala extra avgifter om vi sorterar fel en kostnad som drabbar oss själva. Allt avfall ska inte lämnas i sopbodan en del ska du forsla bort själv. Cyklar & sparkar Cyklar kan förvaras förutom ute i cykelställen också i cykelbodan ute på gården eller i cykelrummet i källaren vid ingång 15. Eftersom det ofta är fullt i cykelbodan bör endast cyklar som regelbundet används förvaras där. Använder du din cykel mer sällan placera den i cykelrummet i källaren. Rengör däcken innan du drar in den i entrén och ner i källaren. Sparkar får bara finnas ute på vintern. Övriga årstider ska sparkar förvaras i ditt förråd eller i cykelrummet ingång 15. Då och då brukar föreningen genomföra en s.k. cykelinventering (även sparkar). Alla får då märka sina cyklar, både de som finns ute och de som finns i förråd. Sedan går föreningen runt och kontrollerar att det finns ägare till alla ägodelar. Saknas ägare, då placeras dessa i ett särskilt låst förråd. Om ingen hör av sig lämnas ägarlösa ägodelar till Polisen eller till kommunens återvinning. Broddar På vintern när det är halkigt kan det vara klokt att använda broddar. Glöm dock inte att ta av broddarna innan ni går in i våra entréer. Golven skadas av broddar. Översvämningsrisk Vår källare ligger lågt i förhållande till grundvatten och dagvattenledningar. Vi har flera gånger drabbats av översvämning i källaren, speciellt vid kraftiga skyfall. På två ställen under vår källare finns det pumpgropar med grundvattenpumpar installerade som ska förhindra att vatten tränger in. Röda varningslampor finns på två ställen ute i källarkorridoren som lyser om pumpgroparna blir överfyllda, beroende på regn eller om t.ex. pumparna har stannat. Lär dig var dessa lampor finns och titta alltid på lamporna när du besöker källaren. Om någon lampa lyser och varnar kontakta omedelbart vicevärden, någon av nyckelvärdarna eller någon i styrelsen. Vid en ev. översvämning är det viktigt att alla som kan ställer upp och hjälper till med att få bort vattnet. Då kan vi förhindra onödiga skador. Undvik att ställa direkt på källargolvet Ett gott råd är också att aldrig ställa nåt direkt på golvet i ditt källarförråd. Lägg någonting under som lyfter dina saker ca 10 cm från golvnivån, då är du normalt skyddad. Matning av fåglar Fågelmatning får inte ske från balkonger, i loftgångar, vid fönster eller på andra sätt i närheten av vår fastighet. Kabel-TV / Bredband Vår fastighet är ansluten till kabel-tv och bredband genom olika bolag. Vänd dig till vicevärden för närmare information. Om du ska ansluta dig, då vänder du dig till respektive bolag. Parabolantenner Eftersom vi har ett brett utbud av TV-kanaler genom de olika system som finns anslutet till vår fastighet finns heller inga behov av parabolantenner. Sådana får inte sättas upp. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 5. (10)

6 Lägenhetsavgift Styrelsen fastställer årsvis en budget. På basis av budgeten beslutas om vilken avgift som vi ska betala. Avgiften ska täcka alla våra kostnader som drift, underhåll, räntor och amorteringar. Lägenhetsavgiften delas sedan upp per lägenhet efter fördelningen som finns i vår ekonomiska plan. Vi får sedan inbetalningsavier som ska betalas månadsvis i förskott. Elström Föreningen har s.k. gemensamhetsel med intern debitering, dvs brf Brage har ett enda elabonnemang med intern elmätning per lägenhet. Baserat på förbrukningen debiteras sedan respektive lägenhet elkostnaden. Eldebiteringen läggs normalt samman på samma avi som lägenhetsavgiften. Under året debiteras du månadsvis en preliminär debitering av elförbrukningen som baseras på lägenhetens historiska förbrukning. Avstämning sker sedan en eller flera gånger per år då preliminär förbrukning stäms av mot uppmätt förbrukning. Samtidigt justeras framtida preliminär debitering. När avstämning sker kan du både få pengar tillgodo eller drabbas av extradebitering. Inbetalningsavier Föreningen delar löpande ut inbetalningsavier för din månadsvisa betalning till föreningen. Om du saknar avier kan du kontakta föreningens administratör. Tänk på att det alltid är ditt ansvar att betalning sker månadsvis till föreningen även om du skulle sakna inbetalningsavi. Andra avgifter Om du säljer din lägenhet, då får du betala en avgift till föreningen som uppgår till 2,5% av prisbasbeloppet. Det är alltid säljaren som får stå för denna avgift. Om du tar ett lån och pantsätter din lägenhet, då får du betala en avgift som uppgår till 1,0% av prisbasbeloppet. Betalningar till föreningen Betalning av lägenhetsavgifter och annat till föreningen ska ske enligt villkor som finns angivet på inbetalningsavierna. Tänk på att den förfallodag som finns angivet betyder den dag som inbetalningen ska finnas bokförd på föreningens bankkonto. Normalt innebär det att du måste lämna betalningsuppdraget till din bank några vardagar före betalningsdagen. Vid försenad betalning skickas påminnelse mot avgift. Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag. Försäkringsskydd För att vara skyddad måste du ha din lägenhet försäkrad med en hemförsäkring. Dessutom behövs ett utökat så kallat tillägg för bostadsrättslägenhet. Detta kan täckas genom ett tillägg till din hemförsäkring eller genom föreningens försäkring. Vid denna utgåva har föreningen tecknat ett tillägg som täcker detta, men ta alltid del av information från föreningen eftersom detta kan ändras under kommande försäkringsperioder. Styrelsen eller ditt försäkringsbolag kan lämna närmare information om försäkringsskydd. En viktig försäkring är också att du har en välplacerad och fungerande brandvarnare. Kontrollera regelbundet att din brandvarnare fungerar. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 6. (10)

7 Lås och nycklar Lås och nycklar till hela vårt hus ingår i ett särskilt s.k. spärrat låssystem. Förutom nycklarna till din lägenhet så finns många andra nycklar som ger tillträde på olika sätt till våra gemensamma utrymmen. Har du ett förråd ute i loftgången, då passar din vanliga lägenhetsnyckel även till detta förråd. Föreningen har dessutom en s.k. A-nyckel som går till alla utrymmen, även till din lägenhet. Det betyder att föreningen kan hjälpa dig om du t.ex. skulle tappa din nyckel och inte kan komma in i din lägenhet. Kontakta i så fall vicevärden. Du får inte själv byta lås till din lägenhetsdörr eller loftgångsförråd så att föreningens A-nyckel inte längre passar. Vid inflyttningen får du kvittera ut ett visst antal nycklar. Om du behöver extra nycklar, kan du beställa dessa genom vicevärden. Vid avflyttning ska samtliga nycklar återlämnas. I annat fall beställs nya låscylindrar och nycklar som bekostas av dig. Nycklar och bokningscylinder för tvättstugorna kvitteras inte ut men ska alltid överlämnas till lägenhetsägaren. Förutom låscylindern ska det finnas två nycklar. Portkoder Våra entréer är låsta dygnet runt och kan endast öppnas med nyckel eller med portkod. Det finns en vardagskod som fungerar när vi är vakna samt en s.k. akutkod som fungerar dygnet runt. Om du ringer SOS på telefon 112 för att larma ambulans, polis eller annat räddningsfordon måste du själv uppge portkoden till larmcentralen. Kodlås finns dessutom installerat i dörrarna till källaren, sopbodan och cykelbodan. Koderna ändras regelbundet och information lämnas vid varje ändring. Lämna aldrig ut portkoder i onödan till utomstående personer. Vicevärden kan lämna närmare information om de olika koderna. Använd helst nyckel i entrén Använd helst nyckel då du går in genom entrén eftersom portkoden öppnar alla tre portar samtidigt. Det innebär att någon kan smita in genom en annan port när du trycker in portkoden. Använd i synnerhet nyckel på kvällar och nätter. Porttelefon I våra entréer finns porttelefon installerad. Den är kopplad till din telefon där besökare kan ringa till dig och du kan öppna porten. Systemet fungerar bara med telefoner som har högst åtta siffror i sitt telefonnummer. Därför fungerar inte systemet med mobiltelefoner (normalt tio siffror). Porttelefonen fungerar så här, Någon vid porten knappar in koden till dig, din telefon ringer som vanligt, du lyfter luren och hör en liten melodi. Om du trycker 5 på din telefon så kan du tala med personen i max 60 sek. Vill du inte svara trycker du 0. Vill du bara öppna, tryck 5. Om du vill ändra eller spärra porttelefonen till dig, kontakta vicevärden. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 7. (10)

8 Ändringar inne lägenhet En av förmånerna när vi bor i en bostadsrättslägenhet är att vi kan ändra och bygga om på många sätt inne i vår egen lägenhet vi kan skapa vår egen oas i tillvaron. Men även om vi äger våra lägenheter finns det vissa begränsningar. Vid större reparationer ska styrelsen kontaktas för godkännande. Kontakta gärna vicevärden och fråga vad som gäller om du har tänkt åtgärda din lägenhet. Särskilt informationsmaterial finns på föreningens hemsida som beskriver vilka delar av underhållet som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ska svara för. Om du anlitar hantverkare, kräv alltid att det är kompetenta hantverkare. Om du byter utrustning som kyl, frys eller liknande, ställ alltid krav på bästa kvalitet, särskilt när det gäller energiförbrukning, det tjänar du på i längden. Föreningen och många av våra medlemmar kan säkert hjälpa dig om du behöver råd och hjälp i såna här frågor. Föreningens underhållsansvar inne i lägenheter Vissa delar av underhållsbehovet inne i din lägenhet är föreningens ansvar. Exempel är golvbrunnar och värmeelement. Finns det underhållsbehov eller andra behov att åtgärda delar som föreningen har ansvar för ska du kontakta vicevärden. Du får aldrig själv beställa åtgärder på dessa delar utan att föreningen genom vicevärden eller styrelsen först har gett sitt godkännande. Om du beställer utan godkännande får du själv stå för kostnaden. Köksfläktar Köksfläktarna har i ursprunget installerats av respektive lägenhetsägare. Därför står vi enskilt för reparation och underhåll av köksfläktar. Eftersom oset från fläktarna leds in i gemensamma kanaler från flera lägenheter så finns det begränsningar vilka fläktar som kan installeras. Felaktig installation kan leda till att oönskat os leds in i din eller i andras lägenheter. Firmor som säljer köksfläktar brukar normalt känna till vilka begränsningar som gäller, men om du eller firman är osäker, vänd dig till vicevärden för mer information. Ventilation I varje lägenhet finns det in- och utsug av ventilationsluft med injusterade ventildon. Förutom att ventilationen ska skapa frisk och behaglig luft så tillförs även en del av värmebehovet genom ventilationsluften. Inga ändringar får göras inne i lägenhet på ventildon eller annat som hindrar eller ändrar luftflödet. Sådana ändringar kan både förorsaka besvär i din egen lägenhet såväl som eller i andras lägenheter. Besvär som kan uppstå är t.ex. oönskade lukter eller oönskad temperatur. Ändringar ute i loftgång De som har en loftgång utanför sin lägenhet kan placera där t.ex. privata möbler eller annat för att göra det trivsamt. Det får dock inte hindra andra som behöver passera. Däremot får inga ändringar av fast karaktär göras utan styrelsens godkännande. Det är absolut förbjudet att borra i eller på annat sätt skada loftgångens golvyta. Skadas ytan så kan fukt tränga in och bl.a. orsaka rostangrepp i golvets armering. Det är mycket kostsamt att reparera en sådan skada. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 8. (10)

9 Inglasning av loftgång För att få glasa in loftgången utanför din lägenhet måste följande beaktas, - Fråga grannarna vad de tycker. - Styrelsen ska lämna sitt godkännande. - Avtal ska upprättas mellan lägenhetsägaren och föreningen. - Boverkets anvisningar för brandskydd måste uppfyllas. - Byggnadslov måste erhållas. Dörrar till inglasade loftgångar får ej förses med andra lås än de som ingår i föreningens låssystem, dvs de ska gå att öppna med den s.k. A-nyckeln. Alla kostnader som har samband med inglasningen står bostadsrättshavaren för. Det gäller också allt framtida underhåll på inglasningen. Även om inglasningen måste demonteras därför att föreningen ska utföra någon underhållsåtgärd, då står lägenhetsägaren för hela demonteringskostnaden. Reparationsfond eller inre fond Varje månad avsätts en del av månadsavgiften till en s.k. inre reparationsfond som tillhör lägenheten. Fonden får användas för reparation i din lägenhet, d.v.s. fast standardutrustning som t.ex. målning, tapeter, golv, spis, kyl, frys mm. Kontakta föreningens administratör när du vill göra ett uttag från din inre fond. Du ska då kunna visa upp kvitton eller fakturor på vad du har köpt. Föreningens administratör skriver en uttagsblankett som du får underteckna. Glöm inte att du måste kunna uppge vilken bank & kontonummer som uttaget ska överföras till. Normalt har du pengarna senast nästa bankdag på ditt konto. Vid större reparationer ska styrelsen kontaktas för godkännande. Kontakta gärna vicevärden och fråga vad som gäller om du har tänkt åtgärda något i din lägenhet. Bostadsanpassning Ibland kan det finnas behov att anpassa lägenheter eller annat efter personers olika fysiska begränsningar. Kommunen brukar då kunna gå in och medverka eller bidra till anpassningen. För att göra mindre ändringar inne i din lägenhet t.ex. ta bort trösklar, byta sanitetsutrustning eller liknande behövs inga tillstånd eller överenskommelser. Ska däremot dörrar eller annat ändras utanför din lägenhet (t.ex. dörröppnare eller plåtar vid trösklar), då ska överenskommelse tecknas med föreningen. Kommunen sköter normalt detta. Avstängning av vatten eller elström Tänk gärna på att vicevärden inte alltid finns tillgänglig och på plats här i vårt hus. Om ni t.ex. anlitar hantverkare som behöver stänga av vatten eller el, se till att kontakt sker i god tid före så att vicevärd och hantverkare kan samplanera ev. åtgärder. Information kan också behöva lämnas till andra lägenheter som drabbas av avstängningen. Vid planerade åtgärder ska hantverkare alltid ta kontakt med vicevärden minst två arbetsdagar före den dag när avstängning beräknas ske. Lägenhetsöverlåtelser Kontakta vicevärden innan du påbörjar ev. försäljning av din bostadsrätt. Det finns en del formalia som ska ordnas vid en överlåtelse. Glöm inte heller att handlingar som föreningen ger ut, t.ex. stadgar, regler, årsredovisningar och liknande tillhör lägenheten. Dessa ska lämnas över till den nya ägaren vid överlåtelser. Andrahandsuthyrning Våra lägenheter är till för att ägaren ska bo i sin lägenhet. Men ibland kan det finnas skäl till att hyra ut en lägenhet i andra hand, t.ex. vid studier på annan ort. För att få hyra ut en lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 9. (10)

10 Felanmälan Om du upptäcker fel på fastigheten, inne eller ute, kontakta vicevärden. Försök att beskriva felet så gott det går. Snöröjning och sandning Samfällighetsföreningen har ansvaret för snöröjning och halkbekämpning i hela kvarteret. Entreprenörer med maskiner anlitas för att röja och sanda de större ytorna. Vid entréer och dörrar sköter vicevärden uppgiften. Hjälp gärna till, i synnerhet när ni går ut på morgonen efter ett snöfall. Trampa inte bara fast snön. Skyffla eller sopa istället bort snön. Är det halkigt, släng ut lite sand så att ingen ramlar och skadas. I varje entré ska det under vintern finnas sandhink, snöskyffel och sopkvast. Bilar på innergården Biltrafik inne på gården ska undvikas så långt som möjligt. Trafik som accepteras är trafik till och från våra parkeringsplatser inne på gården, servicefordon samt transport av gods eller av rörelsehindrade. Behöver du transportera gods, då får du naturligtvis stå en kort stund vid porten när du hämtar eller åker upp med godset till din lägenhet. Bilar som parkeras i strid med reglerna får parkeringsbot av det parkeringsbolag som samfällighetsföreningen anlitar. Bilplats Föreningen disponerar genom samfällighetsföreningen ca 70 bilplatser med uttag för motorvärmare tillsammans med BodenBo. Kontakta samfällighetens administratör om du är intresserad av en bilplats. Den som hyr en bilplats ansvarar själv för att hålla platsen städad samt ren från snö och is. Redskap för snöröjning av bilplatser finns under vintern placerat inne i cykelbodan. Gästparkering I mån av tillgång kan alla gratis få låna en bilplats för sina gäster under högst fem dygn. Behöver du gästplats längre än fem dygn kan du få hyra mot en mindre avgift. Kontakta samfällighetens administratör om ni behöver disponera en gästparkering. Brf Brage, Allmän BoendeInfo, utgåva Sida 10. (10)

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening

Välkommen till Facklan. Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Välkommen till Facklan Trivsel- och ordningsregler Information om vår bostadsrättsförening Allmän information Bostadsrättsföreningen HSB Facklan består av 60 stycken lägenheter och 4 stycken affärslokaler.

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER INFORMATION OCH TRIVSELREGLER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Domarringen 1! Styrelsen har utarbetat Information och trivselregler som ska ses som ett komplement till föreningens stadgar samt till

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för Brf Teleskopet

Trivselregler för Brf Teleskopet Trivselregler för Brf Teleskopet För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom Brf Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans med dina grannar äger

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Fakta. Senast ändrad 2011-01-15. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

BRF Islandet Adolf. Fakta. Senast ändrad 2011-01-15. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf BRF Islandet Adolf Fakta Senast ändrad 2011-01-15 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och som medlem i vår förening. För att underlätta

Läs mer