Sid Eget vatten - En värdefull tillgång! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid. 5-6. Eget vatten - En värdefull tillgång! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI"

Transkript

1 Nummer Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI SID 7 NORDBYGG 2010 SID 8-9 TEKNIK & JURIDIK SID 11 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID NOTISER SID 19 HELT UPPÅT VÄGGARNA SID 20 Eget vatten - En värdefull tillgång! Sid. 5-6 Nummer egnahemsägaren 1

2 Kostnadsfri rådgivning Enligt avtal med Egnahemsägarna Villaägarföreningen erbjuder erbjuder advokatfirman kostnadsfri rådgivning till till medlemmar med upp till 30 minuter per hushåll och kvartal i i angelägenheter som som berör berör fastighetsrätt. Rådgivningen sker via via telefon, e-post eller eller fax. fax. För närmare detaljer om om villkoren för för den den arvodesfria rådgivningen kontakta kontakta Egnahems- Villaägarföreningens kansli kansli eller advokatfirman. eller ägarnas advokatfirman. Advokatfirman Max Max Ahlström AB Slottsgatan Köpmangatan Västerås Telefonnr: Faxnr: Faxnr: E-post: - Fastighetsrätt, hyresrätt, affärsjuridik, varumärkesrätt, entreprenadjuridik, skadeståndsrätt, brottmål och familjerätt - EGNAHEMSÄGARNAS RIKSFÖRBUND ÄR DIN? OM INTE, BE HONOM KONTAKTA KANSLIET ELLER GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH ANMÄLA SIG. TEL HEMSIDA: 2 egnahemsägaren Nummer Nummer

3 Inledare När detta skrivs nu i mitten av augusti kan man börja summera sommaren. Vädret har väl varit okay, lite beroende på var man befunnit sig. Det har varit bättre utmed kusterna, mer ostadigt inåt land. Myggplågan har väl varit som den brukar och semesterveckorna försvann som glass i solen. För egen del ser jag nu fram mot september, den vackraste månaden på året. Luften är frisk och klar även mitt på dagen, och som fotointresserad behöver man ju inte stiga upp så himla tidigt på morgonen för att kunna få fotografera i det där magiska gryningsljuset. För oss med hus är det dags att se över underhållet innan höst(o)vädret tar fart. Att åtgärda tätningslister och gamla fönster kan vara rena förtjänsten med de energipriser vi får betala idag. Att hjälpas åt med tips och förmedla rabatter på olika tjänster och produkter är bara ett par av de fördelar du får som medlem i din lokala egnahemsförening och genom Egnahemsägarnas förbund. Passa på att utnyttja de förmåner vi förhandlat till oss från olika leverantörer. Anders på kansliet hjälper dig gärna med mer information. Tidningen du får med ditt medlemskap hoppas vi ska kunna ge dig inspiration, tips och lite förströelse. Ha det bra i höst. /Bengt NUMMER egnahemsägaren är en medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund ISSN Ansvarig utgivare: Bengt Rasmusson, Redaktör: Anders Lampinen, , Kansli: Anders Lampinen, Idé och layout: Egnahemsägarna Tryck: AB Kontorsrutin, Örebro NYTT AVTAL Rabatt på värmepumpar från Storå Rör AB. Rabatt upp till 2.500:- beroende på val av pump. Mer information, ring kansliet Skriv till experterna Våra experter hjälper dig att få svar på frågor om ditt boende. Du kan skriva, maila eller ringa in din fråga, så hjälper vi på kansliet dig vidare. Du har som medlem i Egnahemsägarna tillgång till både teknisk och juridisk support, med frågor som rör ditt boende. Behöver du hjälp med att hitta seriösa hantverkare? Du hittar dem här: Nummer Egnahemsägarnas Riksförbund Box Örebro Besök: Mosåsvägen 18, Örebro Tel: E-post: PlusGiro: egnahemsägaren 3

4 Eget vatten - en värdefull tillgång sammanställning av artikel: anders lampinen Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är en självklarhet för många utav oss svenskar. Vi tillhör dock en mycket privilegierad skara, majoriteten av världens befolkning har inte tillgång till rent dricksvatten. Därför måste vi vara rädda om vårt vatten, så att generationerna efter oss också kan dricka vattnet direkt ur kranen. Har du egen brunn? En del hushåll har egen vattentäkt eller är ansluten till en vattenförening. Enligt SCB är det cirka 1,2 miljoner människor som får sitt dricksvatten från egna brunnar. 15 procent av vattenanvändningen i hushållen kommer från vad man kallar enskilda vattentäkter. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde eller föreningen. För att undvika problem med vattenkvaliteten krävs tillsyn och skötsel av vattentäkten. Ta regelbundna prov på dricksvattnet för att hålla kontroll på kvaliteten, den kan förändras med tiden av olika orsaker. Socialstyrelsen rekommenderar att man låter undersöka kvaliteten på dricksvattnet en gång vart tredje år, eller oftare om man befarar att vattnet förorenats eller om brunnen ligger i ett område som man kan misstänka är riskfyllt. Tjänligt eller otjänligt? Tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det här är en klassificering som görs av badvatten runt om i landet. Motsvarande klassificering används även när det gäller dricksvatten. För ett tag sedan införlivade Sverige EU:s dricksvattendirektiv. De nya gränserna för otjänligt har blivit lägre i flera fall. Vad gäller enskilda brunnar finns dock egentligen ingen bindande lagstiftning om vilken kvalitet vattnet bör ha. Ett rent, drickbart och hälsosamt vatten - från din egen brunn. Unik ozonbehandling med Wellzone- O3 av hela vattenvolymen i brunnen. Den modernaste, enklaste och effektivaste vattenbehandlings tekniken. Anläggningen installeras bredvid all annan utrustning. Alltså, inga installationskostnader. Wellzone:s ozonbehandling åtgärdar beläggningar på bl.a kakel och sanitetsporslin från järn, mangan, kalk, humus samt åtgärdas problem med lågt ph, kolsyra, bakterier, alger, lukter, bismaker, färg, rostutfällningar, igensatta rör, pumpar och silar Ozonbehandling med Wellzone-O3 klarar mest järn och mangan av samtliga vattenrenare på marknaden ( upp till ca 50 mg järn och ca 30 mg mangan ). Wellzone-O3 automatiken installeras i hus/låda ovanför eller bredvid brunnen eller närliggande vägg, tak el.dyl. Detta är vad jag själv använder i vår egen brunn och jag har absolut inget att klaga på. Det fungerar alldeles utmärkt. Under senhösten 2009 tog jag ett vattenprov och skickade in för analys hos ett laboratorium. Provsvaret erhöll jag efter ett par veckor och det var tjänligt på alla punkter. Jag har under sommaren läst en del insändare till ett Internet forum, där det diskuterades om detta filter. En utav alla dessa insändare var synnerligen missnöjd med Wellzone. Jag måste ärligt talat säga att jag har ingen som helst förståelse för detta. Systemet har funnits i vår brunn i 7 år och jag har ännu inte bytt ut någon del av filtret, det har fungerat utan några som helst problem. Däremot har jag själv orsakat att hållaren till själva filtret har gått sönder och blev i och med detta tvungen att beställa en ny. Det enda jag gör i underhålls väg är att ta upp filtret ur brunnen för rengörning 2 gånger per år. Här hittar du mer information: www. aqua-o3.se/ 4 egnahemsägaren Nummer nummer

5 Eget vatten...fortsättning Brunnen ovan är en topp av en kona (ca 600mm). Större brunnsring, borrhål, lock på stensatt går också bra. Denna lösning är den bästa med tanke på att man skall ventilera väl, ta upp filtret för renspolning med vatten och kontroll av trycket bör göras regelbundet. Utrustningen håller längre om det finns en god ventilation. Lätta ordentligt på taket eller en vägg sommartid. Det får inte bli för varmt i lådan då UV-lampan är av plast. Mellanväggen skall sluta en bit under tak. Den varma luften kan då gå längs taket och ut. Lådan kan isoleras med 20mm frigolit, liggunderlag eller frostvakt +5 om det är riktigt kallt, Aggregatet får ej täckas, frontplåten kan tas bort. Kontrollera temperaturen både sommar och vinter. Sörj för att själva brunnen ej är tillgänglig för barn eller husdjur. Se även bilder på föregående sida. Omfattande analys En analys görs ur mikrobiologisk och kemisk/fysikalisk synvinkel. En fullständig analys omfattar mycket, bland annat bakteriehalt, hårdhet, ph-värde, om vattnet är aggressivt mot ledningar, samt förekomsten av metaller som järn och mangan. Man letar även efter ämnen som kan tyda på att vattnet är påverkat av något som kan ge negativa hälsoeffekter. I normala nivåer är inget egentligen farligt, men till exempel hög nitrathalt tyder på läckage från gödsel eller avlopp, medan hög salthalt kan tyda på påverkan av en väg eller havet. För att ta ett prov använder du en speciell provtagningsflaska. Provet ska sedan lämnas till laboratoriet så snabbt som möjligt. I de flesta fall är man intresserad av kvaliteten på vattnet man dricker och då tar man lämpligen provet ur kökskranen. Har du vattenfilter kan du ta prover både i brunnen och ur kranen, för att se vilken effekt filtret har. När analysen väl är klar och du står med protokollet i din hand är det viktigt att tolka det rätt. Har man exempelvis hittat en förhöjd halt av mangan betyder inte det att du måste köpa ett vattenfilter på stört. Mangan kan orsaka problem som utfällningar i vattnet och fläckar på tvätt, men om det inte innebär några bekymmer för dig behöver du inte nödvändigtvis göra något åt det. Ett annat exempel är att man inte ska installera ett vattenfilter om vattnet är rikt på mikroorganismer. Då finns det risk att bakterierna växer till ytterligare i filtermaterialet. Hjälp med att tolka en vattenanalys kan du få av laboratoriet eller på kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor. Att observera är att radon, som kan förekomma i borrade brunnar, normalt inte ingår i en standardanalys. SE ÄVEN: Detta kan du göra för att förbättra vattenmiljön: Välj ett tvättmedel som är klassat miljövänligt! Följ doseringsanvisningarna Överdosering av tvättmedel ger inte renare tvätt utan medlet sköljs bara ut i avloppet. Idag är många tvätt-, disk- och rengöringsmedel betydligt mer koncentrerade än för några år sedan och det är lätt att ta för mycket. Tvätta och diska med full maskin! Då sparar Du också energi. Hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad. Undvik kläder som kräver kemtvätt. Välj även miljömärkta rengöringsmedel! En tumregel kan vara att inte köpa medel med varningstext. Läs gärna Naturskyddsföreningen bok Handla miljövänligt så får Du tips. Lämna in farligt avfall på miljöstationen vid närmaste Återvinningscentral. Häll det inte i avloppet! Slösa inte med vattnet! Att t.ex. borsta tänderna med rinnande vatten kostar 12 liter av det värdefulla vattnet. Sätt in snålspolande munstycken i t.ex. duschen. Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmen. Fett är inte bra för ledningsnätet och reningsverken. Sug upp fettet i stekpannan med hushållspapper eller låt det stelna och skrapa sedan ur innan du diskar. Det finns oftast en sil i vattenkranen som har till uppgift att fånga upp partiklar. Skruva loss och rengör den med jämna mellanrum. Om man skaffar en liten skräphink som står i badrummet, är det mycket lättare att komma ihåg vad som inte ska kastas i avloppet. Det mest miljövänliga sättet att tvätta sin bil är i en tvätthall eller i automattvätt. De har ofta egna reningsanläggningar som tar bort föroreningarna som oljerester och lösningsmedel, så vi slipper det till reningsverket. Många biltvättar återanvänder sitt vatten efter reningen. Var noga med att välja miljömärkta bilvårdsprodukter, ofta räcker det med vanligt diskmedel eller såpa. Om man vaxar bilen regelbundet fastnar inte smutsen så lätt och man slipper använda starka reningöringsmedel när man tvättar den. nummer Nummer egnahemsägaren 5

6 BOD 2010 Hållbar utveckling på femton kvadrat Intresset för lokalproducerade varor växer ständigt. Vi vill veta vem som tillverkat det vi köper. Är det tillverkat på ett långsiktigt hållbart sätt? Har man använt naturliga, förnyelsebara råvaror? Många tänker så om mat. Kan man tänka så om hus? Visst kan man det! Några av de som stod bakom projektet tror det och har skapat mässan Bod2010. En riktigt rolig utställning har hållits under våren och sommaren i den vackra miljön på Nääs i Lerums kommun. Nääs slott och slöjdseminarium ligger vackert vid sjön Sävelången mellan Göteborg och Alingsås. Under hundra år var detta en internationell mötesplats för den pedagogiska slöjden och lärandet genom skapande. I Källnääs stora utställningshall visades miljövänliga material och produkter från lokala leverantörer. Material så som till exempel hampaisolering, lövträvirke, halmprodukter, lin, färg, tegel och keramik, sten mm. Här fanns det mesta för den som vill bygga och inreda med sunda material. Här fanns också 15 fantastiska bodar som inte blev byggda på riktigt i år, men som visades som inspirerande modeller. Mässan ville stimulera till att handla lokalt och bygga med traditionella material och erfarenhetsbaserade tekniker. Det gynnar både byggnadskulturen och det lokala näringslivet. Många bodar kanske dessutom blir bas för en lokal näringsidkare. Utställningen där allt går att köpa Det är inte alla utställningar där man kan köpa produkterna. Men bodarna i projektet var alla till salu efter utställningens slut. Några kommer att vara nyckelfärdiga och färdiga att flytta hem, andra kräver väntetid från beställaren. Källa: Bild: Nääs slott Sveriges första bodmässa bestod av 15 små utställningshus byggda med kvalitetsmaterial från Västra Götaland. Flera av bodarna byggdes under utställningstiden så att man kunde följa processen och prata med hantverkarna, arkitekterna och material leverantörerna. Bodarna kan inredas som alltifrån ateljéer, verkstäder, kontor, uthyrningsstugor, hönshus och lusthus till energikonverteringsmoduler eller kontemplativa frihetshytter. Här kommer en bildkavalkad utav några av bodarna som visades på utställningen. Först ut är boden där du får en känsla av att du står och styr en båt ut på böljan blå. Bra planerad och utnyttjande av de få kvadratmetrarna. Upphovsmakarens kunskaper som båtbyggare har här använts för att skapa ett kompakt och komplett boende på 15 m2. Båtstugan är en vinterbonad, lätt flyttbar stuga som kan fungera som ett komplett boende för 3-4 personer. Förutom sovplatser finns också förvaringsutrymmen, kök, matplats och wc med dusch. Bilder ovanför: interiörer från båtbyggarboden Bilden: bod täckt med granbark Fler bilder finns på baksidan Titta även in på: för mer info om slottet och omgivningarna. 6 egnahemsägaren Nummer Nummer

7 Rosengrens Skafferi Örtsommaren Ännu en härlig sommar närmar sig sitt slut, och en förhoppningsvis skön höst med mycket svampplockning närmar sig. Visst är det skönt med våra årstider, utan dem hade vi nog inte njutit så mycket av vår härliga men lite för korta sommar. I år har vi haft mycket av allt, först den kalla vintern som tog kål på många växter, sen den våta våren, i maj hade vi mycket regn. Sedan kom den heta torra sommaren och nu i augusti de häftiga regnen. Hos mig kom många träd och buskar i början av våren fint, men sedan började flera torka ut, konstigt! Har pratat med trädgårds nördar och orsaken kan vara att de inte riktigt orkade ända fram, p.g.a. den hårda vintern, bl.a. har mitt fläderträd gett upp. Rosorna trodde jag också hade gett sig, men fantasiskt nog så sköt de nya skott underifrån och nu har de varit härliga. Lite varierande har det varit, som sagt. Före regnen var rosorna fantastiska, jag tror aldrig de varit så vackra, nu vet man att de gillar sol och klarar ganska mycket torka. Värme för härlig basilikaodling har det varit, det negativa har varit de häftiga regnen. Jag satte en massa basilikafrön i sålådan och sedan blev det som vanligt att jag inte hann med att skola om de små liven före semestern. Efter midsommar hade de rankat iväg och låg som långa lianer. Min snälla man, som ni tidigare stiftat bekantskap med, har ibland goda idéer. Faktum är att när han var liten vann han ett 4H pris i grönsaksodling. Odlingslådor är toppen tycker han, och gjorde snabbt en stor där lianerna fick plats. Nummer Nummer Han lade ut en träram på gräsmattan. Jag täckte gräset inne i ramen med tidningspapper. Därefter bottnade vi med kompost och toppade sist med jord. Jag planterade ner basilikalianerna mycket djupt så att bara de översta bladparen stack upp, detta för att plantorna skulle bli kraftigare. Därefter vattnade jag och lade en ram med fiberväv över. Locket har fått ligga på glänt ett par veckor, när jag tittar nu efter de fasliga regnen så har en del av plantorna möglat bort, men de som överlevt har mycket stora blad och är kraftigt växande. Att odla i ram verkar funka bra, nästa år skall jag skärpa till mig och fixa till detta i tid! Min dragonodling som jag skrev om i vintras har klarat sig toppenbra. Jag var så orolig då det var så blött i marken i november när jag satte ner dem. Snötäcket kom direkt, men fukten verkar ha varit mumma för dem för alla överlevde och har vuxit till sig bra i sommar. Nästa år kan jag ståta med en rejäl dragonodling och måste nog utöka landet en del. Vi har redan fått göra ett nytt potatisland, snart måste vi nog flytta också då trädgården börjar bli för liten! Mitt nyplanterade fikonträd överlevde ej, och vem kunde trott det egentligen, men man måsta ju försöka eller hur, hade vi haft ännu en mildvinter kanske det gått. I våras fick jag av min nyss nämnde snälla man ett persikoträd, vi har inte ännu lyckats enas om var vi skall sätta det. Det börjar som sagt bli lite ont om plats, jag hävdar att det bör sitta intill huset för att få värmen, men ni vet det är ju inte så bra för husen med trädplanteringar invid grunden! Vi måste få ner det snart. Fortsättning följer. Min minikivi klarade sig, det verkar vara en härdig rackare! I sommar har den vuxit över hela husväggen och börjar slingra sig över garaget bredvid, vi är nu i färd med att tukta det. Enligt expertisen kan man klippa in grenarna lite som man vill, bara man inte tar de nya frukterna för de är så fantastiskt goda och det blir massor i år. Har ni mycket basilika får ni här ett gott recept på pesto. Det roliga är att du kan lika gärna byta ut de färska basilkabladen mot libbsticka och persiljeblad, ca 40% libbsticka och 60% persiljeblad. Jättegod pesto till pastasallader. Vill du veta hur läget är hos oss på Rosengrens Skafferi gå in på vår hemsida: Pesto Ingredienser: ca 75 g färska basilikablad 2 klyftor vitlök 1 tsk salt ca 35 g valnötskärnor eller mandel 40 g riven parmesanost ca 1/2 dl olivolja Gör så här: Skölj basilikan och repa bladen från stjälkarna. Torka dem väl på hushållspapper. Klipp eller hacka bladen något. Hacka nötterna. Lägg basilika, vitlök, salt och nötter i en mixer eller matberedare. Kör till en fin massa. Tillsätt osten och blanda väl. Droppa ner olivoljan och bland väl. Färdig pesto skall ha en konsistens av rört smör. Förvara peston i en burk i kylskåp. egnahemsägaren 7

8 Nordbygg kvm laddade med inspiration, spännande nyheter, energismarta och kostnadseffektiva lösningar lockade besökare. Aldrig tidigare har en byggmässa av den här omfattningen presenterats i Skandinavien. Nästan 900 utställare fanns på plats för att visa sina produkter, många med inriktning på miljö och ett uthålligt byggande. Sedan förra upplagan av Nordbygg, år 2008, har Stockholmsmässan byggts ut. Det innebar att fler utställare kunde medverka och besökarna fick ett ännu större utbud av varor och tjänster, att försöka ta till sig. Mässan kunde presentera många förstagångsutställare och inte mindre än 130 utställare kommer från andra länder. Förutom Sverige fanns 18 länder representerade på Nordbygg I A-hallen fanns utställare inom VVS, fastighetsautomation och inneklimat. Utvecklingen inom energieffektivisering hade stort genomslag i denna hall. Avdelningen för företag inom fastighetsautomation har vuxit påtagligt sedan Nordbygg 2008 och avdelningen för badrumsinredning har vuxit både vad gäller yta och antal utställare. I B-hallen fanns utställare inom maskiner, verktyg och utrustning samlade. Även maskin- och verktygsdelen på Nordbygg 2010 har expanderat. Ett spännande inslag var Power Tool Street, där de ledande leverantörerna inom handhållna elverktyg har en gemensam utställning. C-hallen var fylld med utställare inom bygg- och inredningsmaterial. Här fanns ett mycket omfattande utbud av produkter i bland annat glas, trä, plåt och stål. Ett stort antal nylanseringar, i många fall med miljöinriktning, presenteras. Renovera Energismart är ett nytt inslag på Nordbygg Här ska framförallt små och medelstora fastighetsägare få inspiration och praktiska råd kring hur man kan minska energiåtgången i sina byggnader. Fastighetsägarna har sett ett stort behov bland små och medelstora fastighetsägare, både privata och allmännyttiga, att få en bred och objektiv information om hur man kan energieffektivisera sina byggnader. Bilden är från Nordbygg 2008, men samma behov infann sig även Det var nödvändigt med en ordentlig paus under dagens rundvandring Erfarna experter I utställningen Renovera Energismart på Nordbygg 2010 kan de få hjälp med detta. Här fanns det ett flertal experter som kunde ge svar på hur de kan gå vidare med att energieffektivisera, vem de ska vända sig till och vilka typer av lösningar som kan vara kloka att välja utifrån deras situation. Sabo delade ut den nya publikationen Energitjuvar en praktisk vägledning om energibesparing. Publikationen är framtagen av Sabo i samarbete med Örebrobostäder, som sedan en tid systematiskt arbetar med att hitta dolda elenergiförbrukare i sitt bostadsbestånd. Flera av de utställande företagen hade engagerat kändisar för att eventuellt dra till sig ännu fler besökare och sett med mina egna ögon så verkade det fungera alldeles utmärkt. Magnus Samuelsson, känd från bland annat Let s Dance och Världens starkaste man, Heidi 8 egnahemsägaren Nummer Nummer

9 forts. från föregående sida Andersson världsmästare i armbrytning och hockey kommentatorn Niklas Wikegård fanns på plats. Något som blev väldigt påtagligt när jag hade vandrat runt i mässhallarna en stund, var hur många av utställarna som hade inriktning solenergi med tillhörande material, många andra företag hade på något sätt involverat Miljö i sina produkter. Takpannor av glas Det här var något nytt och väldigt intressant, takpannor av glas från SolTech Energy. Det här är ett luftbaserat solenergisystem och istället för tegel eller betongpannor läggs takpannor i glas. Nummer Solen kan skina igenom in på den speciella duk som ligger under och absorberar solstrålarna. Under absorbatorduken bildar reglar en spalt där luften värms upp och cirkuleras med hjälp av en patenterad teknik. Energin som fångas upp led därefter in i huset och integreras med husets befintliga uppvärmningssystem. Systemet är utvecklat för att kunna integreras med husets befintliga energilösning, oavsett om det är en bergvärmepump, luftvärmepump, pelletspanna, oljepanna eller elpanna. Här kan du läsa mer om Solenergin och Glastakpannor: En minnesvärd mässa som ger mersmak Nordbygg 2010 blev en minnesvärd mässa. Det blev en rekordmässa vad gäller såväl monteryta som antal utställare och besökare. Det blev också en mässa där professionalismen bland utställarna slog nya rekord. Inte bara då det gäller utformning av själva montrarna, utan också på det vis man integrerat mässan med övrig marknadsföring. Här fanns också en stark branschnärvaro genom en rad olika evenemang med organsiationer och myndigheter som arrangörer. Det fanns också ett starkt internationellt inslag med utställare från 18 länder. Det var dessutom en mycket speciell och positiv stämning många talade om att mässan blev startskottet för en ny konjunkturuppgång efter några tuffa år. Glädjande nog var det också många utställare som spontant förklarade att de redan innan mässan var över såg fram emot Nordbygg Nordbygg 2010 ger mersmak. De som jobbar med mässan är nu i full färd med att planera Nordbygg Målet är att skapa en minst lika spännande mässa då. De kommer att fortsätta att knyta samarbeten med olika branschaktörer för att kunna erbjuda spännande evenemang och specialavdelningar. De kommer att försöka ytterligare öka den internationella prägeln. Och framför allt de kommer att arbeta ännu hårdare för att skapa attraktiva mässhallar i samarbete med alla kreativa utställare. Bästa mässan på 20 år Ett 50-tal nya affärskontakter för Husqvarna Husqvarna Construction Products lämnade Nordbygg 2010 med en hel del nya affärskontakter i bagaget. Deras serie med demoleringsrobotar och diamantverktyg togs mycket väl emot av besökarna på plats Det som gjorde Nordbygg 2010 så bra är blandningen av intressanta evenemang, rätt besökare och den goda stämningen som fyller hallarna. Både utställare och besökare har varit på ett härligt humör, säger Lars Högrell, som stormtrivdes med att jobba i montern. Att vi valde att satsa på Nordbygg 2010 beror på att vi ville göra en satsning kring alla de produktnyheter vi lanserat under den senaste tiden. Dessutom ville vi sikta in oss extra på Mälardalen och Stockholm, som är en central marknad för oss. egnahemsägaren 9

10 Förbud mot fosfater Regeringen har beslutat att förbjuda fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Förbudet träder ikraft den 1 juli Maskindiskmedel tillverkat innan förordningen träder i kraft får säljas till och med den 31 december Fosfor bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Förbudet mot fosfater i maskindiskmedel är ytterligare ett led i regeringens havsmiljösatsning. Utsläppen av fosfor ska minska. Vi har tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtar vi ytterligare en viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön. Genom fosfatförbudet för både tvättoch maskindiskmedel kommer vi att minska utsläppen av fosfater till Östersjön med drygt 21 ton. Totalt minskar utsläppen från källan med 50 ton, säger Miljöminister Andreas Carlgren. Äganderätt En stärkt äganderätt - nya ersättningsregler vid expropriation Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till nya ersättnings regler vid expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. De nya reglerna leder till höjda ersättningar, bl.a. genom ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet på den fastighet som är i fråga. Förslagen innebär en förstärkning av äganderätten. Genom expropriation och liknande tvångsåtgärder kan fastigheter tas i anspråk för att angelägna samhällsprojekt ska kunna genomföras. Detta är dock en mycket ingripande åtgärd för fastighetsägaren. Han eller hon blir av med hela eller delar av fastigheten eller måste tåla att den belastas med ledningsrätt, vägrätt eller liknande. För dessa ingrepp i äganderätten betalas ersättning enligt bestämmelser som utformades i början av 1970-talet. Reglerna kan medföra att fastighetsägaren blir otillräckligt kompenserad och att ersättningen t.o.m. understiger den ianspråktagna fastighetens marknadsvärde. Samtidigt sker allt fler expropriationer i privat regi, och det förekommer att exproprierade fastigheter används i kommersiell verksamhet. Med hänsyn till expropriationens ingripande följder för den enskilde anser regeringen att ersättningsnivåerna vid expropriation och liknande åtgärder bör höjas. Enklare plan och bygglag - Bygglov inom högst tio veckor - Klimat och miljöhänsyn ska tas - Bättre kontroll av byggandet Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kontrollen av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet. - Den som söker om bygglov kan stå inför sitt livs investering eller sina drömmars projekt och ska veta att kommunen inom 10 veckor ska ge besked. Vi stärker nu den enskildes rätt, säger Miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar. - Viktiga förändringar är också att kontrollen av byggandet stärks, miljöhänsynen i planeringsarbetet tydliggörs, tillgången till grönområden för boende säkerställs och tillgängligheten till byggnader förbättras för personer med nedsatt rörelseförmåga, säger Andreas Carlgren Lagen avses träda ikraft i maj 2011 och ersätter lagstiftning från 1987 och Expertgrupp: Etanolen ökar utsläppen Det svenska etanolprogrammet har ökat utsläppen av koldioxid med 20 miljoner ton sedan millennieskiftet jämfört med om motsvarande transporter gjorts på bensin. Kalkylen presenteras av Expertgruppen för miljöstudier och baseras på nya forskningsrapporter. Enligt rapportförfattaren Sören Wibe ger studierna som gjorts av en rad centrala organisationer en förfärande bild av etanolens effekter på världens ekonomi och miljö: Etanolprogrammen i västvärlden leder till ökade livsmedelspriser, lägre bränslepriser och ökade utsläpp de närmaste 50 till 60 åren. Enkelt uttryckt handlar det bland annat om att när vi använder jordbruksmark för att odla etanolgrödor minskar utbudet av livsmedel eller djurfoder på världsmarknaden, säger rapportförfattaren Sören Wibe. 10 egnahemsägaren Nummer Nummer

11 Teknik & Juridik Remissvar angående konsumentkreditlag har sänts in av Egnahemsägarnas Riksförbund, genom juristen Charlotte Lagersten Egnahemsägarna har medverkat vid ett samrådsmöte på Justitiedepartementet angående tomträttsregler Ärenden Västerås. Problem med kraftigt oljud från vattenledningarna. Det blir ett smällljud vid stängning av framför allt varmvattnet. Medlemmen har fått information av teknisk expertis. Ärendet betraktas som klart. Karlskoga. Missat rotavdrag för arbeten under 2009 på grund av sen faktura, varav fakturan betalades i januari Jurist C. Lagersten har utrett vad som gäller. Ärendet betraktas som klart. Öland. Kraftledning och transformatorstation Revsudden. Förhandlingar förs för att få bort matarstation eller att kraftledningen grävs ner alternativt vattenläggs. Årjäng. Medlem som har problem med Älvsbyhus. Underdimensionerade och felmonterade takstolar. Förhandlingar pågår i Tingsrätten sedan november 2009 Örebro. Problem med granntomt som inte blir klar. Fyllnadsmassor och matjord har legat i högar i 3 år och detta i anslutning till medlemmens tomt. Byggnadskontoret är kontaktat och skall ge någon form av besked Örebro. Medlem har granne som installerat braskamin med rökrör ut genom väggen. Vår medlem besväras av röken ibland. Nummer Nummer Färjestaden, Öland Ett VVS ärende med eventuellt bakfall efter nyinstallation. Filmning av systemet styrker att det är bakfall. Arbetet reklamerat hos utförande VVS firma med stöd av konsumenttjänstlagen. Västerås Har låtit laga avloppsledning på tomten för kr. Har i efterhand fått en räkning på för återställning av tomten. Räkningen har förhandlats ner med 1700 kr, medlemmen har avråtts från att processa vidare med ärendet. Gotland Försvarsmakten utökar skjutfällt på Gotland, både ytmässigt och antal övningsdagar utan samråd med närboende. Förfrågan om vart man vänder sig med prostestlista. Norrtälje Önskar råd inför kontraktsskrivning, Besiktning efter kontraktsskrivning med klausul om ångerrätt. Rådd att via mäklare undvika detta förfaringssätt, utan istället uppmana köparen att besiktiga före och förhandla priset därefter, före kontraktsskrivning Viktigare lagar och förordningar Från 1 juli 2010 är det totalt 70 nya eller förändrade lagar och förordningar. Här hittar du mer om lagar och förordningar: Konsumenter behöver sina vägledare Många konsumenter i landets kommuner känner inte till att de kan få gratis hjälp av kommunens konsumentvägledare. I en undersökning som gjorts på uppdrag av Konsumentverket framgår att inte ens en av hundra kunde svara rätt på fyra grundläggande frågor om konsumenträtt. De skulle ha stor nytta av den fria service som de flesta av landets kommuner erbjuder. Det framgår att en delrapport till regeringen från Konsumentverket De fyra grundläggande frågorna om konsumenträtt som legat till grund för resultatet handlade om öppet köp, garanti, ungefärligt pris och ångerregler vid köp på internet. Knappt hälften, 47 procent, svarade fel på alla frågor. Det är ofta komplicerade frågor som kan handla om allt från mobilabonnemang till husbyggen som vägledarna hanterar. Undersökningen visar att konsumenter som varit i kontakt med en konsument vägledare nästan alltid får svar som de är nöjda med. Däremot är det få konsumenter, knappt 10 procent, som överhuvudtaget har haft kontakt med sin konsumentvägledare. Det visar den konsument undersökning bland cirka personer i Sverige som på Konsumentverkets initiativ har gjorts av Högskolan i Borås. 45 procent av dem som deltog i undersökningen visste inte om deras kommun hade någon konsumentvägledning. För att kunna jämföra kommunerna med varandra har konsumentvägledarnas bedömningar om kontaktmöjligheterna poängsatts. Som högst kan kommunerna få 24 poäng, vilket fem kommuner fått. Där finns det anledning att tro att det är enkelt att få kontakt med dem på det sätt som konsumenten föredrar. I kommunerna med vägledning som har fått lägst poäng har kommuninvånarna svårast att få kontakt. Dessa kommuner har fått två poäng, medelvärdet i landet är 17 kontaktpoäng. egnahemsägaren 11

12 Nyheter En verklig revolution Med jämna mellanrum uppfinns någon ny och helt nödvändig köksutrustning som förändrar sättet som vi lagar mat på. Trendsättarna köper det, alla återförsäljare av köksutrustning rekommenderar det, tidningar och specialtidskrifter skriver om det, och med tiden blir det helt naturligt i alla kök Quooker den kokande vattenkranen är en sådan uppfinning. Den här enkla och barnsäkra Quookern bygger på en idén som omedelbart såg till att alla vattenkokare blev föråldrade, och skickade alla moderna kök ett stort steg in i framtiden. Quooker används redan i mer än kök i Nordeuropa. Användningsmöjligheterna är dessutom oändliga Quookeranvändarna hittar oavbrutet nya ändamål att använda kokkranen. Det vanligaste är att göra te eller kaffe. Det senaste tillskottet i listan är att den också kan användas för att pochera fisk. Du kan naturligtvis också fylla kokande vatten i pastagrytan, blanchera grönsaker, värma tallrikar, sterilisera en skärbräda, värma mjölk till spädbarn, skala tomater, ta bort stearin från en ljusstake, och mycket mer. Alltsammans ögonblickligen, och med 100ºC kokande vatten! Var 10:e minut inträffar en vattenskada. kan delar av huset bli avstängda under reparationstiden. Så här fungerar vattenfelsbrytaren: Vattenfelsbrytaren monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet, vanligtvis direkt efter vattenmätaren, huvudkranen eller hydrofortanken. Om ett droppflöde på minst 6 ml per halvtimme pågår under mer än 24 timmar utan avbrott, eller om en koppling brister, stängs vattenflödet automatiskt av. Displayenheten visar läckans storlek och underlättar felsökning. På displayen kan man också enkelt välja mellan hemma- och bortaläge, samt göra andra personliga inställningar. Bli trygg med en vattenfelsbrytare! Vattenskador är villaägarens största skaderisk varje år drabbas svenska villor. Fukt- och vattenskador ger upphov till mögel och allergiproblem. Hemförsäkringen ger inte full ersättning vid vattenskada. Leakomatic vattenfelsbrytare är ett tryggt val för att skydda dig och ditt hem. En vattenfelsbrytare kan rädda din ekonomi och ditt hem! Vattenskador har växt till ett gigantiskt problem i Sverige och en vattenskada kan bli mycket dyr även om du är försäkrad. Varje år betalar svenska villaägare mer än två miljarder kronor i premier, självrisk och åldersavdrag efter vattenskador som beror på skador på ledningssystemet. Vattenskador kostar inte bara pengar, de leder också till mögel och allergiproblem. Dessutom En vattenfelsbrytare borde vara lika självklar som ett inbrottslarm, eftersom läckageskador kostar mer än brand och inbrott tillsammans. Villor från och 70-talen är särskilt utsatta och står för hälften av skadorna. Även i nyare hus inträffar vattenskador efter cirka 2 5 år. Försäkringsbolagen erbjuder olika förmåner för den som installerar en vattenfelsbrytare. Källa: Den här produkten har i och för sig funnits ett tag på marknaden, men jag som redaktör för Egnahemsägaren ger den ändock plats på Nyhetssidan. 12 egnahemsägaren Nummer Nummer

13 Elavbrott - Vad gör jag nu? Håll värmen med några enkla råd Om elavbrottet verkar bli långvarigt, gör så här: Välj ett rum, gärna i söderläge, som ni bestämmer er för att vistas i. Fäll ner persiennerna, dra för gardinerna eller häng en filt för fönstret. Då minskar avkylningen av rummet. Stearinljus och värmeljus bidrar till en normal temperatur. Lämna aldrig ljusen utan uppsikt. Använd stabila ljusstakar som inte är brännbara. Du kan också ställa ljusen i ett fat med vatten så att de självsläcks när de brunnit ner. Blir det kallare: ta på er varma tröjor, raggsockor, mössor och filtar. En sovsäck kan räcka för att klara kylan. Har du möjlighet att värma vatten, ger en varmvattenflaska inlindad i en frottéhandduk eller nedstoppad i en socka skön värme under täcket. Varje människa avger under vila lika mycket värme som en 70-watts glödlampa. Låt därför alla sova i samma rum eller säng. Ställer ni flera sängar bredvid varandra, bind ihop sängbenen med varandra så sängarna inte glider isär. Om du är ensam, om ni är få i bostaden, eller om det blir riktigt kallt: Ordna med en koja under ett bord. Lägg madrassen under ett bord och lägg filtar över bordet så att de hänger ned till golvet på alla fyra sidorna. Håll värmen med en kamin Har du en öppen spis eller en kamin i rummet måste du tänka på att: Det som brinner tar av luftens syre, så tänk på att vädra regelbundet! Huset ventilationssystem slutar nämligen ofta att fungera vid elavbrott. Vädra kort, men ofta. Gärna med vidöppna fönster som skapar korsdrag under någon eller några minuter. Använd inte kaminen på natten, om du inte har en eldvakt. Har du gasspis istället för elspis? Använd den inte för att värma upp rummen. Gasspisar är inte konstruerade för att brinna flera timmar eller dygn i sträck. Kontrollera att brandvarnaren fungerar. Ha brandsläckningsmateriel till hands och se till att utrymningsvägarna inte är blockerade. Läs bruksanvisningen noga. Se till att du har reservbelysning hemma: ficklampor, stearinljus, värmeljus och kanske även oljelampa eller fotogenlykta. Fördelen med ljuskällor med låga är att de förutom ljus även ger värme. Men de förbrukar även syre, så stäng inte dörren till rummet helt utan lämna en liten öppning för att försäkra dig om luftväxling. Ett längre elavbrott får konsekvenser för vattenförsörjningen. Saknar vattenverket reservkraft kommer trycket i ledningarna att sjunka inom några timmar. Då kommer inget vatten ur kranarna och toaletten går inte att spola. Då behöver du tänka på det här: Fyll på kärl eller flaskor från kranen om elavbrottet varat mer än en timme. Räkna med ett par liter per familjemedlem. Vid ett långvarigt elavbrott ordnar kommunen vattenutdelningsställen. Var de finns meddelas i lokalradion eller med hjälp av högtalarbilar. Om du är osäker på vattnets kvalitet, koka det i 3 minuter. Smälter du is eller snö eller tar vatten från vattendrag och sjöar rena vattnet innan nu dricker det eller använder det till matlagning eller personlig hygien. Häll vattnet genom ett kaffefilter så filtreras partiklarna bort. Koka det i 10 minuter så försvinner bakterierna. Vid ett totalt energiavbrott finns en risk att toaletten slutar att fungera. Det går inte att spola! Använd istället en hink, eller sätt plastsäck alternativt plastpåse i toaletten. Därmed undviker du stopp i avloppssystemet. Mat utan el Har du gas- eller vedspis är det inga problem. Inte heller om du har ett camping- eller friluftskök att ta till. Men se till att du har bränsle i reserv för några dygns användning. Tänk på den ökade brandrisken! Förvara inte bränsleflaskan intill det brinnande i köket. Se till att barnen inte kommer åt kök, tändstickor eller bränsle. Vädra ofta och kort, alla öppna lågor förbrukar syre. Placera inte köket på spisplattan under köksfläkten. Fettet i fläkten kan ta eld och elden kan sprida sig i huset via ventilationskanalerna. Kontrollera att brandvarnare och brandsläckningsutrustning fungerar. Träkolsgrill får bara användas utomhus där det är god luftväxling. Glödförbränningen avger koloxid, en gas som snabbt når dödliga koncentrationer i slutna utrymmen. Ett annat alternativ är att laga mat utomhus. Då fungerar utegrillen utmärkt. Och en enkel eldstad är lätt att bygga. Nummer egnahemsägaren 13

14 Solenergi och fönster teknik Solenergimarknaden i Europa växer kraftigt och intresset ökar även i Sverige. Det finns högt ställda politiska mål att öka användningen av solenergi i vårt land det talas om 10 TWh solel och 10 TWh solvärme till år I takt med ökande energipriser och en allt intensivare miljödebatt förbättras förutsättningarna radikalt. I snitthuset sker ca 35 procent av värmeförlusterna genom dåligt isolerade fönster. Nya fönster kan minska dessa värmeförluster med två tredjedelar och en väl genomförd uppgradering kan halvera värmeförlusterna i befintliga fönster. Energisparpotentialen genom byte eller uppgradering av fönster i Sverige är ca 15 TWh varav ca 60 procent inom bostadssektorn. En temadag om solenergi och fönsterteknik har hållits i Örebro. Närvarande från Egnahemsägarnas Riksförbund var ordförande Rolf Olsson, ledamot Rune Frisk, kassör Lennarth Thörnblad och jag själv Anders Lampinen som arbetar på riksförbundets kansli. Vi fick ta del av kunskaperna från två av landets främsta experter inom sina respektive områden, Lars Andrén, författare, föreläsare och ordförande i Svenska solenergiföreningen samt Diana Avasoo, glasexpert och energikonsult på WSP Environmental. WSP Environmental är ett världsomspännande miljökonsultföretag med kompetens inom miljö, hälso- och säkerhetsfrågor, energi och socialt ansvarstagande. Lars Andrén nämnde bland annat för och nackdelar med solenergi, på plussidan finns då att den är miljö-klimat neutral, värmer och den är gratis. Mindre bra är säsongstillgång, kapitalbindande och kunskapsbrist. Vidare pratade Lars om ekonomin, solenergi är ej en handelsvara och kan därför inte beskattas, men vi kan nog ändå vara övertygade om att staten på något sätt vill ha in skatter för detta och då blir det i form av punktskatter. Detta sagt mot bakgrund av att solel/värme ökar kraftigt (främst för varmvatten och uppvärmning av t.ex. pooler) och något av de andra alternativen minskar i samma omfattning. Bild: föreläsare Lars Andrén med företaget Drivkraft Idag är det så att alla energi alternativ blir dyrare, förutom just solenergi. Det är en ökad efterfrågan som driver upp priserna. När man använder sig av solenergi bör man alltid utgå från en ackumulatortank, för att lätt kunna byta energislag när så behövs. Man bör om så är möjligt alltid bygga så att taket finns i söderläge, för att bäst utnyttja solen. Föreläsare Andrén nämnde även att det finns solcellsbidrag att söka och det gör man via Länsstyrelsernas bostadsenheter. Solvärme För varmvatten och viss uppvärmning är solvärme konkurrenskraftigare än någonsin, priserna är låga och har legat still i 10 år, räntan är låg, det finns bidrag att söka från staten, ökad konkurrens mot alternativen, tekniken fungerar och paneler kan vara i drift i år. De flesta anläggningar i Sverige är i storleken under 15 kvadratmeter och bidraget från staten är prestanda relaterat. Solfångarna man använder skall vara Solar Key märkta för att vara bidrags berättigat. Lars Andrén berättade mycket och utförligt om plana solfångare och sådana med vakuumrör, varav jag här nämner en del. Plana solfångare har en bra verkningsgrad och har bra pris, det går att integrera i olika täckningsmaterial. Det är en säker konstruktion med lång livslängd och finns som byggsats och halvfabrikat. Vakuumrör har en högre verkningsgrad och bättre prestanda. Den lösningen har flexiblare placeringsalternativ och går att vrida, men är också dyrare. Här skall man komma ihåg att endast köpa de med testad teknik, som skall vara gjort av ett ackrediterat testinstitut. Kolla detta på: Lars Andrén höll ett trivsamt och energifullt föredrag, där en hel del av det som blev sagt var kanske mer riktat till större fastighetsägare och hyresvärdar. Fönster Teknik Diana Avasoo talade om fönsters betydelse för energi, ekonom och miljö. Diana är bland annat ledare för ett projekt där avtal om energimärkning av fönster blir verklighet. Avtalen är frivilliga och skrivs mellan fönstertillverkarna och Energimyndigheten. Energimärkningen ser ut som den på vitvaror, en grön kort pil för ett mycket bra fönster, en lång röd pil för ett dåligt fönster och det gäller fönstrets U-värde. Vad krävs för att få en EQ-etikett Samma tester som för CE-märkning men med högre kvalitetsklasser för att klara det svenska klimatet. Samma kvalitetskrav som P-märkning och det avser: Lufttäthet Regntäthet Säkerhet mot vindlast Motstånd mot nedhängning och vridning Manövrerbarhet Upprepad öppning och stängning 10 års garanti för samtliga funktioner Dokumentation med varje fönsterleverans Tilläggskrav för fönster i trä, trä/alu, PVC/komposit och metall 14 egnahemsägaren Nummer Nummer

15 Här menar Diana att det finns en del att göra, när vi har vetskapen om att ca. 25% av värmeförlusterna i ett hur sker via fönster. Har man ett bra isolerat hus, men dåliga fönster då ökar värmeförlusten via fönstren till 35%. Diana sa även något som vi kanske sällan tänker på, att det är inte kylan som väller in, det är värmen som försvinner ut. Bild: Diana Avasoo, föreläsare om fönsterteknik Energi, solskydds och elektrokroma glas! Energiglas är belagt med ett tunt lager metall (1/10000 mm.) som återreflekterar rumsvärmen med 98%, medan ett vanligt fönsterglas bara återreflekterar 15%. Solskyddsglas för byggnader är behandlade så att det genom reflexion eller absorption reducerar solens ljus- och värmestrålning och därmed kan ge ett behagligare inomhusklimat. Glaset kan även ha en beläggning som reflekterar strålning inifrån rummet och kan på så sätt verka energibesparande (energiglas) Smarta fönster kan användas som högteknologiska persienner för att skapa ett behagligt inomhusklimat och spara energi. De kan automatiskt bli mörka eller transparenta beroende på temperatur- och ljusförhållanden. Om man placerar en spegel bakom så kan man istället få en automatiskt avbländande backspegel till bilen. Det aktiva skiktet, det så kallade elektrokroma skiktet, ändrar ljusgenomsläppligheten när man lägger på en liten spänningspuls. Elektrokroma skikt kan även användas som kontrast höjande filter på tv- och dataskärmar.. Nummer Bra fönster lönar sig Årlig energibesparing värd kronor för villaägare. Dina fönster kan vara energitjuvar. Uppemot 35 procent av energiförlusterna från en fastighet sker via fönstren. För en vanlig svensk genomsnittsvilla* handlar det om 2700 kilowattimmar energi (kwh) i södra Sverige och 5700 kilowattimmar i norra Sverige varje år. Varje kwh motsvarar ungefär en krona när räkningen kommer, så det finns vinster att göra med ett byte till energimärkta fönster. Många som går i fönster bytartankar finner det svårt att välja. Det omöjligt att med blotta ögat se vilka fönster som isolerar bäst. Energimärkta fönster underlättar köparens val, berättar Diana Avasoo, projektledare för energimärkta fönster som är ett pilotprojekt som drivs av Energimyndigheten tillsammans med elva fönstertillverkare. WSP och lite om vad de arbetar med Miljö och energi WSP är ett etablerat namn bland världens ledande konsultföretag inom miljöområdet. Våra miljötjänster sträcker sig över ett brett område med bland annat miljörevisioner, miljökonsekvensbeskrivningar, marksanering samt finansiell hantering av miljöskulder. Hus och industri Vi är den ledande konsulten inom husprojekt och vi deltar i några av världens mest prestigefyllda projekt. Med ett nätverk av specialister kan vi erbjuda helhetslösningar för kontor, handel och industri, bostäder, sjukhus och skolor. Transport och infrastruktur Vi deltar i många olika infrastrukturprojekt, från vägar, järnvägar och flyg till broar, ledningar och intelligenta transportsystem. Vi är världsledande inom transportutredningar och arbetar med lokala myndigheter och EU för att formulera långsiktigt hållbara transportstrategier. Räkna ut din energibesparing Räkna snabbt och enkelt hur mycket du sparar i pengar och i energi när du byter till energimärkta fönster. Det gör du på den här adressen: se rubrik raden till vänster. Du får fram din besparing i kronor och i kilowattimmar per år. Räkna på flera alternativ både när det gäller U-värde men också förväntade framtida energipriser för att se vilken lösning som är bäst i ditt hus. Kalkylen tar inte hänsyn till att du kan sänka temperaturen inomhus och spara mera energi. Till besparingen i kalkylen kan du lägga till en besparing som motsvarar ca 5 % av din uppvärmningskostnad för varje grad du tror att du kan sänka inomhustemperaturen med. Deras kalkyl är mycket förenklad. Andra kalkylmetoder är Livscykelkostnadskalkyl, LCC som tar hänsyn till energikostnaden över husets livscykel. Prova på LCC kalkyl: egnahemsägaren 15

16 Svensk Byggnadsvård Huspärm som håller ordning Artikeln är tidigare publicerad i Byggnadskultur nr 3/2009 Är huset dränerat? Jaha, hur djupt grävde man? Vilken färgtyp använde man vid förra ommålningen? Oj, finns det gamla fotografier - vilken skatt! Vi som bor i äldre hus vet hur bra, och roligt, det hade varit om huset haft en pärm där ritningar, färgprover och alla andra uppgifter som hör till huset fanns samlade - och sparade. Ibland glömmer vi att husen lever ett längre liv än vi själva, i alla fall längre tid än vi bor i dem. För husets bästa är det bra om vi ser oss som tillfälliga gäster och ger kommande ägare så goda förutsättningar som möjligt att förvalta huset i framtiden. Tänk så bra att vid ägarbyten kunna lämna över, och ta emot, en pärm med allt om huset - en huspärm. Svenska byggnadsvårdsföreningen har nu tagit fram ett pärmregister med genomtänkta rubriker som hjälp att hålla ordning på husets alla papper och dokument. Ladda ner försättsbladet till registret på Här följer rubrikerna med tillhörande tips och råd. 1. Kontakter Visitkort och kontaktuppgifter till hantverkare, sotare, grannar, kommun, länsmuseum osv. 2. Kommun- och Myndighetsinformation Miljö- och avfallsinformation, årligt taxeringsbesked med mera. 3. Fakta om huset. Besiktningshandlingar, lagfart, arkivmaterial, äldre och nya fotografier, historiska uppgifter, tidigare ägare och gamla skador med mera. Börja med att fotografera hela huset, ut- och invändigt. Exteriören syns bäst när träden är avlövade. Detta Foto: Stephan Fickler. Allt du sen behöver göra är att skaffa en pärm, köpa ett standardregister med 12 flikar och sedan sortera in dina handlingar i pärmen. material blir en skatt vid kommande renoveringar och för kommande ägare. Glöm inte att datera bilderna. Tänk på att bilderna ska kunna fungera även om 100 år - då kanske ditt USB-minne eller din CD är svåra att läsa. Gör utskrifter på arkivpapper. Notera äldre grannars historier om huset och dess invånare. Ibland kan muntlig information vara det enda arkivmaterialet, tex hur trädgården användes, när verandans skärmtak sattes upp eller färgsättningar och andra utföranden på byggnadsdelar som bytts ut. Spara alla kvitton etc på reparationer. De kan ge upplysningar om tidigare skador och problem. Spara och datera äldre material prover, färgflagor och tapetlager. 4. Löpande underhåll Dokumentation med fotografier av skador, underhållsåtgärder, använda material, färgkoder, minnesanteckningar etcetera Upprätta en checklista för regelbunden översyn och underhåll. Vanliga underhållspunkter är: Översyn av takbeläggning och plåtbeslag runt skorsten och takvinklar efter vintern, rensa hängrännor och tillhörande lövsilar höst och vår, kontrollera samtidigt att vatten från takfallen rinner bort från huset, inspektera fönster - regelbundet underhåll förhindrar större fönsterrenoveringar, klipp häckar och buskage som växer för nära inpå huset, lufta radiatorerna på hösten, inspektera sekundärutrymmen som vind och krypgrund vid olika årstider. 5. Pågående projekt Skisser, ritningar, kostnadsförslag, avtal med mera för pågående till- och ombyggnader. Glöm inte att fotografera under arbetets gång och när dolda konstruktioner är frilagda. Efter avslutat projekt sållas materialet och sorteras in under övriga flikar. 6. Tekniska installationer och manualer Garantier och manualer för värmepump, pelletsanläggning, värmeväxlare, avfuktare, vitvaror, larm och andra installationer som hör till huset. 7. Övriga byggnader på fastigheten Garage, carport, vedbod med mera. Det är lätt att glömma bort uthus och andra byggnader på tomten. Här kan man 16 egnahemsägaren Nummer Nummer

17 fortsättning från föregående sida samla all den informationen. Fotografera även dessa byggnader och spara under denna flik. 8. Mark och trädgård Gör en skiss över hela fastigheten och rita in hus, garage, anslutningar för el, telefon, vatten och avlopp, stenkistor, brunnar, träd, växter, staket, gångvägar, markbeläggningar, grindar, uteplatser osv. En tomtritning kan vara enkel men är väldigt informativ. Ibland hittar man spår från äldre trädgårdsanläggning på tomten - det kan bli en värdefull uppgift i framtiden. Fotografera hela tomten från olika vinklar vid olika årstider. Om du har äldre fotografier som visar tomten kan du spara även dem här. 9.Ekonomi och försäkring. Offerter, kvitton, fakturor och försäkringsbrev. Löpande huskostnader kan enkelt sammanställas i tabell för jämförelse årsvis. Fakturor kan vara bra att ha vid eventuella försäkringsärenden och när reavinstskatt ska räknas ut vid försäljning. 10. Ritningar Äldre ritningar, bygghandlingar och skisser. 11, 12 Flikar för egna behov Nummer Författare till huspärmen är: Stephan Fickler v e r k s a m h e t s l e d a r e Svenska byggnadsvårdsföreningen s t e p h a n.f i c k l e y g g n a d s v a r d.se Smartare hem Underlätta vardagslivet, höj komforten och tryggheten. Alla funktioner i hemmet kan styras: belysning, hushållsutrustning, klimat, larm, markiser allt kan fjärrstyras. Styr husets alla funktioner varifrån du vill, även med mobilen eller fasta telefonnätet. Dimintell är ett utav företagen som arbetar med detta och känner väl till dagens krav. De samarbetar med tillverkare som utvecklar system för att möta framtidens boende redan nu. Hög säkerhet Hög komfort Hjälp för rörelsehindrade Energibesparing Optimerat värmesystem Säkerhet Förebygg inbrott genom att simulera att någon är hemma. Systemet kan lagra dina vanor i bostaden när du sätter på och stänger av lampor, radio, TV etc. och återskapar om så önskas, ett mönster, när du är borta. Försäkra dig om att allt är avstängt när du går hemifrån som till exempel strykjärn, kaffekokare och spis. Vattenläckage eller eldsvåda? Du kan låta ett larm gå direkt till både dig och larmcentral. En väl placerad sensor varnar via GSM om det uppstår något fel. Komfort Styr önskad belysning såsom bordslampor, trädgårdsbelysning m.m. med fjärrstyrning. När du har gäster kan rätt stämning skapas enkelt och varje lampa i rummet ställs in på rätt ljusintensitet. Belysningen tänds gradvis om så önskas, till exempel på morgonen så att du får ett milt uppvaknande, eller på natten. Hjälp för rörelsehindrade För personer som har svårt att förflytta sig i hemmet är det mycket viktigt att kunna fjärrstyra allt i omgivningen, antingen via infrarött ljus, radiofrekvenser eller PC/dator. Systemet kan anpassas till olika hjälpmedel för handikappade med pedagogiska gränssnitt. Det blir möjligt för att få full kontroll över huset. Spara energi Man ser oftast lika bra om ljusnivån dras ner till 90 % av lampornas kapacitet, men man gör en besparing på 10 % av elkostnaden och förlänger livslängden på lampan. Du kan helt enkelt undvika att lampor lyser utan nytta. Värmesystemet optimeras och varje rum styrs efter dina önskemål, vid rätt tid och rätt temperatur. Källa: En långtids studie gjord av Greger Sandström (medarbetare hos JM och som har doktorerat vid KTH), pekar på behovet av att kunna erbjuda en tjänsteleveransmodell där support, underhåll och regelbundna uppdateringar av Smarta hem-systemet ingår och där man ska kunna modifiera morgondagens system efter de boendes förändrade behov över tiden. Bild:exempel på pekskärm Redaktörens inlägg: själv ser jag fram emot att vakna på morgonen, ligga kvar i sängen och tända belysningen i köket, samt att slå på kaffebryggaren från panelen i sovrummet egnahemsägaren 17

18 Föreningssida KDV ordnar egen villamässa I lokalföreningen Karlskoga-Degerfors Villaägareförening finns ett flertal eldsjälar som aktivt arbetar för att deras medlemmar skall få ett bättre boende. De har under våren ordnat med en egen villamässa med ett 30-tal utställare. Utställarna var väl representerade för vad vi som egnahemsägare kan tänkas behöva och nyttja i det egna boende. Föreningen har anordnat liknande mässor tidigare och börjar nu få en god rutin för detta. I marknadsföringen denna gång har samtliga hushåll i Karlskoga- Degerfors fått en mässtidning utdelad Vill du veta mer om skador på hus? med posten, de har även körts reklam i City-radion. Allt för att få en välbesökt mässa och förhoppningarna infriades, som kunde konstateras i efterhand. Bild: ännu fler utställare anländer och har fått ordning på sina montrar. Bild: mycket folk besökte mässan och stundtals blev det lite trångt i den stora lokalen Bild: den stora parkeringen till höger räckte inte till, många besökare fick parkera på sidovägar Bild: några representanter för lokalföreningen KDV på plats i mässhallen Bild: Det mässlokalen finns börjar del litteratur att göras iordning i ämnet. I artikelförfattarens bok om mö- Bild: gelsvamp Fler utställare kan börjar man komma läsa på om plats hur och börjar vanlig bygga förekomsten upp sina montrar. är, hur skador Det finns även några bilder på deras egen hemsida: Bild: ytterligare en bild på ett myllrande folkhav i mässlokalen 18 egnahemsägaren Nummer Nummer

19 Åtgärder mot lagfartskapning Regeringen har beslutat att inskrivningsmyndigheten ska underrätta ägaren till en fastighet om att lagfart har beviljats för förvärvaren. Syftet med denna åtgärd är att det ska bli lättare för den rätte ägaren att agera mot lagfartskapning. Med lagfartskapning menas att någon får lagfart på en fastighet med hjälp av förfalskade fångeshandlingar. Fastigheten riskerar sedan att användas som säkerhet för lån. Lagfartskapningar är inte något stort problem sett till antalet fall. Det svenska fastighetssystemet fungerar generellt sett effektivt och säkert. Men för den enskilde som blir utsatt för en lagfartskapning kan konsekvenserna bli besvärliga. Genom det nya underrättelseförfarandet får den rätte ägaren snabbt kännedom om lagfartsbeslutet och kan överklaga det. Inskrivningsmyndigheten ska börja skicka ut underrättelser den 1 oktober Regeringen beslutade också i december 2009 att ge Lantmäteriet, som är huvudman för inskrivningsmyndigheten, i uppdrag att inom ramen för en försöksverksamhet skärpa kontrollen av lagfartsansökningar. Lantmäteriet ska utveckla lämpliga rutiner för när en utökad kontroll bör göras och vad denna kontroll bör bestå i. Försöksverksamheten ska pågå till den 1 juli Därefter ska en utvärdering göras. Nummer Nummer Förstärkning av skyddet för konsumenter Regeringen har föreslagit i en lagrådsremiss en ny fastighetsmäklarlag. Förslaget innebär ytterligare förstärkningar av konsumentskyddet, och mer moderna och förutsebara regler vid fastighetsköp. Varje år överlåts över småhus och bostadsrätter, till ett sammanlagt värde av över 200 miljarder kronor. För de allra flesta människor är köpet av en fastighet eller bostadsrätt en av de ekonomiskt mest betydande affärer man gör i livet. Många väljer att anlita en fastighetsmäklare för att få hjälp med affären. Huvudsyftet med fastighetsmäklarlagstiftningen är att både säljare och köpare ska känna trygghet när en mäklare förmedlar affären. Regeringen stärker nu konsumenters insyn när det gäller budgivningen och de övriga uppgifter som mäklaren utför. Mäklaren ska vara skyldig att föra journal över förmedlingsuppdraget och upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Anbudslistan ska lämnas över till köpare och säljare. Vidare förbättras informationen från mäklaren till säljare och köpare. Köparen får bättre information om hur säljaren kommer att genomföra försäljningen, till exempel om och när budgivning kommer att ske. Mäklarens roll som opartisk förmedlare blir tydligare. Mäklaren får inte i anslutning till sitt uppdrag köpa en fastighet som mäklaren har fått i uppdrag att förmedla. Mäklaren får inte heller förmedla till eller från någon närstående, till exempel en familjemedlem. En praktiskt viktig nyhet är att mäklaren får något utökade möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet än fastighetsförmedling utan att det bedöms rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april Här finns det mer information: www. regeringen.se/sb/d/12658/a/ Hovrätten stärker konsumenters rätt till information Företag får inte slarva med information om ångerrätt till konsumenter. Det slår Svea hovrätt fast i en dom. KO välkomnar domen som kan hjälpa många konsumenter som drabbats av bristande och felaktig information från företag. När en konsument handlar på distans har han eller hon normalt rätt till 14 dagars ångerrätt. Konsumenten ska få information om ångerrätten både före och efter att avtal ingås med företaget. Om företaget inte lämnar informationen efter köpet förlängs konsumentens ångerrätt till ett år. Konsumentverket har fått in många anmälningar gällande bristande information om ångerrätten. Anmälningarna handlar bland annat om olika typer av värderingstjänster på Internet och telefonförsäljning. En konsument hade beställt en tjänst från Spärrlinjen AB. Efter cirka tre månader kontaktade konsumenten bolaget och ångrade sitt köp. Eftersom han inte hade fått korrekt information om sin ångerrätt hade han ett års ångerrätt. Han ångrade alltså köpet i tid. egnahemsägaren 19

20 Helt uppåt väggarna Förändring förnöjer och med ibland enkla medel går det att få till en förnyelse. Det behövs inte alltid en total renovering för att ett rum ska kännas nytt igen. För den som är påhittig finns det i stället ett flertal andra sätt, måla, nya tapeter kanske som en fototapet, där du själv har tagit bilden, wallstickers eller schablonmålning. Att göra fint runt omkring sig är roligt. Kanske är det en samling glasflaskor som arrangeras på ett skåp, vackra tallrikar på en vägg, små gräddkannor från loppmarknadens fyndbord som står i blickfånget just nu. Eller en samling porslins dockor, abstrakt konst eller egenhändigt målade akvareller som dekorerar ditt hem. Det är bara din egen fantasi som sätter gränser. Dekorativa detaljer föremålen som av olika anledningar har fått komma in i hemmet, som får stå framme för att det finns ett minne förknippat med dem eller helt enkelt för att de gör ditt hem trivsamt. Det kan vara ett arrangerat stilleben med stenar och snäckor plockade på en strand under en semester resa på sydligare breddgrader. Det kan vara prydnadsföremål som du har ärvt och de har tidigare gått i släkten i generationer, men finns just nu i ditt hem eller en samling som du själv tycker om och vill visa upp. Att göra sin närmaste omgivning vacker är ett behov som människor haft i alla tider. Vårens första bukett av icke fridlysta blommor, en fin golvvas med torkade växter, eller antika samlar objekt. Det behöver ju inte alltid vara föremål som ställs fram eller hängs upp. Jag såg ett exempel där man hade avdelat ett rum med en svart vägg, som hade öppningar för passage på bägge sidor. I den här väggen hade gjorts rektangulära hål i olika dimensioner, i dessa hål hade belysning placerats in som gav rummet ett fascinerande ljus. OBS! Bilderna i den här artikeln har inget direkt samband med texten, utan visar bara exempel på vad man kan göra. Bild 1 Smidesjärn för upphängning av foton eller minitavlor Bild 2 Fototapet tavla monterad på ram. Ni vet väl om att ni kan beställa tapeter efter eget foto från en utav våra samarbetspartners, nämligen Photowall.se Bild 3 Fototapet från eget foto Bild 4 Stålskivor monterade på platta, det blir härliga skiftningar i färgen på skivorna, beroende på hur ljuset sprids i rummet. Bild 5 Schablon målning. Text: Designers are meant to be loved, not to be understood, Designers är till för att bli älskade, inte att bli förstådda. Bild 6 En annan form av smidesjärn, för upphängning av foton eller minitavlor 20 egnahemsägaren Nummer Nummer

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA Nummer 1 2010 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA SID. 5-6 LIVSSTILS BOENDE SID 7-8 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 10-12 ROSENGRENS SKAFFERI

Läs mer

GLASHUSET! SID. 4-6 BELYSNING SID 8 TEKNIK & JURIDIK SID 9 SVENSK BYGGNADS VÅRD SID 11-12 MÅLA INOMHUS SID 16-17 KOCKEN SID 19 HEMMA BIO SID 21

GLASHUSET! SID. 4-6 BELYSNING SID 8 TEKNIK & JURIDIK SID 9 SVENSK BYGGNADS VÅRD SID 11-12 MÅLA INOMHUS SID 16-17 KOCKEN SID 19 HEMMA BIO SID 21 Nummer 1 2009 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - BELYSNING SID 8 GLASHUSET! TEKNIK & JURIDIK SID 9 SVENSK BYGGNADS VÅRD SID 11-12 MÅLA INOMHUS SID 16-17 KOCKEN

Läs mer

Råd till privatpersoner. Elavbrott. Vad gör jag nu? TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG

Råd till privatpersoner. Elavbrott. Vad gör jag nu? TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG Råd till privatpersoner Elavbrott Vad gör jag nu? TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG Historiens längsta elavbrott 3 Håll värmen med några enkla råd 4 Håll värmen med en kamin 7 Ljus i mörker 9 Tappa upp vatten

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall Nummer 1 2015 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Svensk Byggnadsvård Sid 5-6 Vår Trädgård sid 8-9 Ett hållbart energisystem sid 11 Kulturarvet - i förfall sid

Läs mer

Från avdelningen: Glas. Nordbygg 2012 Sid 4-5. Föreningssidor. Sid 7-8. Rosengrens Skafferi. Sid 10. Kocken. Sid 15. Svensk Byggnadsvård.

Från avdelningen: Glas. Nordbygg 2012 Sid 4-5. Föreningssidor. Sid 7-8. Rosengrens Skafferi. Sid 10. Kocken. Sid 15. Svensk Byggnadsvård. Nummer 2 2012 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Nordbygg 2012 Sid 4-5 Föreningssidor Sid 7-8 Rosengrens Skafferi Sid 10 Kocken Sid 15 Svensk Byggnadsvård Sid

Läs mer

Sid. 11-12. Temal Badrum - Tvättstuga! 5 centimeters koncept! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse -

Sid. 11-12. Temal Badrum - Tvättstuga! 5 centimeters koncept! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Nummer 2 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - SKYDDA HUSET MED NANOTEKNIK SID 6-7 ROSENGRENS SKAFFERI SID 9 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 13-15 ELNÄT

Läs mer

Sid. 4. Baseco inte bara golv. Väggpaneler i vitt, mörkgrått och svart! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse -

Sid. 4. Baseco inte bara golv. Väggpaneler i vitt, mörkgrått och svart! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Nummer 2 2009 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RADONFRITT HEMMA SID 5 EÄÖL 1953-2009 SID 15 NYA FÖRMÅNER BL.A. ENERGI- DEKLARATION SID 8 SVENSK BYGGNADS- VÅRD

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M. Notarius Publicus. Kostnadsfri rådgivning

A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M. Notarius Publicus. Kostnadsfri rådgivning Nummer 2 2014 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Hitta seriösa hantverkare Sid 4 I våra trädgårdar sid 5 Tegel i våtutrymmen sid 7 Svensk Byggnadsvård sid 10-12

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Först hjälpte vi våra kunder till bättre sparkonton. Nu tar vi nästa steg.

Först hjälpte vi våra kunder till bättre sparkonton. Nu tar vi nästa steg. annons h e l a d e n n a b i l aga ä r e n a n n o n s f r å n s m a rt m e d i a a n n o n s Sparsmart MEDFÖLJER SOM TEMABILAGA I aftonbladet januari 2009 Spara dig till en bättre ekonomi Energieffektiva

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster pris 20 KrOnOr mars 2014 sveriges mest lästa tidning Om energieffektivt OCH miljösmart BOenDe SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA KOnsten att VÄlJa miljövänlig el satsa på rätt fönster experternas bästa tips

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2008 www.sbc.se Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM Full frihet BOSTADSRÄTT

Läs mer

FÖRST TILL KVARN. Henrik Thelin har installerat hundratals matavfallskvarnar sid. 4. Välplanerat badrumsbyte. argument för solvärme

FÖRST TILL KVARN. Henrik Thelin har installerat hundratals matavfallskvarnar sid. 4. Välplanerat badrumsbyte. argument för solvärme TRYCK JUNI - 2013 Värsta PRESSKOPPLINGEN Tävla och vinn! IDÉER, NYHETER OCH LÖSNINGAR sid. 12 7sid. 16 FRÅN DAHL Välplanerat badrumsbyte Källsortera med vacuumtoalett sid. 8 argument för solvärme Spola

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

NYA. Bostadsbladet TEMANUMMER: ENERGISPAR! TRENDER NYHETER

NYA. Bostadsbladet TEMANUMMER: ENERGISPAR! TRENDER NYHETER NYA Bostadsbladet TEMANUMMER: ENERGISPAR! TRENDER NYHETER 2 BOSTADSBLADET Onsdag/Torsdag vecka 07 2012 Elda inte upp ditt hus Svenne Svedberg varnar för dyra uppvärmningssystem till villan Två timmar,

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer