INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5. Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor..."

Transkript

1 Motioner och utlåtande till Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma 2010

2 INNEHÅLL Motion 1 Snabb feedback... 3 Motion 2 Angående föreningsstämmoprotokoll... 3 Motion 3 Angående det viktiga höstmötet... 3 Motion 4 Angående dold tobaksförsäljning... 4 Motion 5 Angående dold tobaksförsäljning... 4 Motion 6 Angående dold tobaksförsäljning... 4 Motion 7 Angående dold tobaksförsäljning... 4 Motion 8 Angående dold tobaksförsäljning... 4 Motion 9 Angående dold tobaksförsäljning... 5 Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5 Motion 11 Angående att ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor... 6 Motion 12 Angående vattenfotavtryck som ett verktyg att nå målet en hållbar utveckling... 6 Motion 13 Angående ska förbättra sitt arbete för hållbar utveckling genom att införa miljödeklarationer.. 7 Motion 14 Angående att ska förkorta beslutskedjorna för att generera bättre drift och affärer... 7 Motion 15 Angående att KFs och s strävan mot en hållbar utveckling även ska synas i butikslokalerna... 8 Motion 16 Angående att KF och förstärker sitt varumärke... 8 Motion 17 Angående att KF och ska utveckla lokala närproducerade egna märken... 9 Motion 18 Angående kooperationens framtid och arbetssätt... 9 Motion 19 Angående att utöka s sortiment av rättvisemärkta produkter Motion 20 Angående att utveckla en näthandel genom de lokala butikerna Motion 21 Angående enhetlig prispolitisk profil Vad har hänt med motionerna till Föreningsstämman 2009?

3 MOTIONER samt styrelsens utlåtande till Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma 2010 MOTION Nr 1 MOTION Nr 2 Snabb feedback Bakgrund Att skriva motioner är ett utmärkt sätt att påverka, som medlem i Konsumentföreningen Svea. Detta gäller oavsett om du har förtroendeuppdrag i föreningen eller inte. Har du ett förtroendeuppdrag och dessutom har skrivit en eller fler motioner är sannolikheten stor att du också har blivit vald att representera ditt distrikt på föreningsstämman. Därmed är möjligheten stor att få snabb feedback på motionen/ motionerna. De medlemmar som har skrivit en motion eller flera, men som inte finns på plats på föreningsstämman, får idag vänta länge på besked på hur föreningsstämman har behandlat motionen/motionerna. Vi behöver förbättra Konsumentföreningen Sveas snabbhet från behandling på föreningsstämman till besked till den medlem som är författare av motionen. Idé Att få snabb feedback på en skriven motion är viktigt för att upprätthålla ett intresse för konsumentföreningens mål och verksamhet. Att ge en snabb feedback med skriftligt besked inom 30 dagar efter föreningsstämman visar för Konsumentföreningen Svea medlemmar att oavsett om motionen har antagits eller ej så finns en väl fungerande kedja, Med snabb feedback så ökar också viljan att vara delaktig i Konsumentföreningen Sveas verksamhet. Förslag Ett skriftligt besked skickas till motionsskivaren senast 30 dagar efter föreningsstämman John-Ivar Fallström, Distrikt 10 Lekeberg, Örebro Utlåtande om motion 1 Motionären skriver att Konsumentföreningen Svea ska verka för en snabb återkoppling av motioner till motionärerna. För några år sedan infördes att redovisning av vad som skett med motionerna skulle ske vid nästkommande stämma. Förslagsställaren vill i sin motion ha en sådan återkoppling redan efter 30 dagar. Föreningsstyrelsen föreslår på årets stämma att en stadgeändring görs för att ytterligare stärka föreningsdemokratin. Detta genom att införa en extra föreningsstämma på hösten där motioner ska behandlas, vilket innebär att det blir mer tid för diskussion av inkomna motioner. Genom en sådan förändring borde det vara fullt möjligt med en snabbare återkoppling till motionärerna. att bifalla motionen Angående föreningsstämmoprotokoll Det har visat sig att vid senaste stämman att det tar flera månader för stämmoprotokollet att justeras. Enligt lagar och förordningar kan styrelsen inte utföra dessa uppdrag, innan stämmoprotokollet är undertecknat. Detta är inte bra! Därför lägger vi motion att: - I stadgarna införa att stämmoprotokollen ska justeras senast en (1) månad efter stämmoavslutning. Peter Holmér, Distrikt 27 Nyköping, Oxelösund, Trosa Utlåtande om motion 2 Motionären skriver att Konsumentföreningen Svea skall genomföra stadgeändring för att påskynda hanteringen av stämmoprotokollet. Föreningsstyrelsen anser att det är ett rimligt krav att föreningsstämmoprotokollet ska vara justerat och klart inom en månad efter genomförd stämma. Föreningsstyrelsen anser dock att detta inte skall läggas fast i stadgarna, utan att ett sådant beslut tas vid inledningen på varje stämma. att bifalla förslaget att protokollet skall vara justerat en månad efter stämmoförhandlingarna enligt utlåtandet. MOTION Nr 3 Angående det viktiga höstmötet Vårt förslag är att mötet startar fredag lunch och avslutas lördag eftermiddag. Långväga deltagare får då mer tid och motivation att delta. Men framförallt får vi mera tid över för en seriös behandling av inlämnade motioner. Vår stora organisation får också mera utrymme att överlägga i andra viktiga och för oss angelägna frågor. Vi ser det också viktigt med avsatt tid för social samvaro och inte minst relevant vidareutbildning för vårt arbete i distrikten. Anita Andersson, Distrikt 26 Flen Utlåtande om motion 3 Motionärens önskemål om mer tid till motionsbehandling uppfylls genom styrelsens förslag att införa en extra föreningsstämma på hösten där motioner ska behandlas. Föreningsstyrelsen delar också motionärens uppfattning att det är viktigt med social samvaro och tid för utbildningsinsatser. Formerna för dessa prövas i varje års verksamhetsplanering. 3

4 4 Däremot anser inte föreningsstyrelsen att det i förtid går att ange en specifik tid för stämmoförhandlingarna. En eller två dagars förhandlingar måste prövas från år till år beroende på mängden motioner mm.. MOTION Nr 4 Angående dold tobaksförsäljning Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidraga till ett hållbart samhälle: En av nyckelvärderingarna är: Vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. (Inledningstext ur serien Bra att veta KF Konsument och ) Hur rimmar denna text med att man, trots all den kunskap som finns om tobakens negativa effekter på hälsan, alltjämt exponerar tobak i kassorna som om det vore vilken vara som helst. Av dem som använder tobak vill 80 % bli kvitt sitt missbruk. Studier visar att synliga tobakspaket gör det svårt att motstå impulsköp för den som försöker upphöra med sitt tobaksbruk. Beroendet är så starkt för många individer att de trots att kassan är skral prioriterar tobak fastän man behöver mat. Till stämman anmäls följande åtgärd: Att tillsammans med de andra livsmedelskedjorna verkar för att en lagstiftning införs om dold försäljning av tobak. Åsa Lindgren, Distrikt 22 Uppsala MOTION Nr 5 Angående dold tobaksförsäljning Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidraga till ett hållbart samhälle: En av nyckelvärderingarna är: Vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. (Inledningstext ur serien Bra att veta KF Konsument och ) Hur rimmar denna text med att man, trots all den kunskap som finns om tobakens negativa effekter på hälsan, alltjämt exponerar tobak i kassorna som om det vore vilken vara som helst. Forskningsresultat visar att dold försäljning (exponeringsförbud av tobak) skydda unga mot att börja använda tobak. Till stämman anmäls följande åtgärd: Att verkar för att en lagstiftning införs om dold försäljning av tobak. Kerstin Högberg, Distrikt 22 Uppsala MOTION Nr 6 Angående dold tobaksförsäljning Jag tycker inte man ska sälja dödsmedel i livsmedelsaffärer över huvudtaget. Tobak för bara med sig skador, sjukdomar och förtida död. Och för all del vinster till tobaksbolagen. Människor som odlar och förädlar tobak blir sjuka och fattiga, eftersom tobaksbolagen utnyttjar deras utsatthet, och alla som brukar tobak tar allvarlig skada. Inte minst barn som utsätts för passiv rökning, världen över, varje dag. Det finns inte kravmärkt eller rättvisemärkt tobak bort med den! För att skydda våra barn tycker jag att vi som ett första steg mot ett tobaksfritt samhälle ska gömma undan allt som har med tobak att göra. Vi vet att nyrekryteringen avtar, och de som försöker sluta inte blir lockade att handla om man inte ser reklamskyltar eller tobaksvaror. Norge inför dold försäljning efter nyår! Kan de så kan vi! Andra länder har haft detta förbud länge; Kanada, Thailand, Island, Irland t ex, och fler står i begrepp att införa det. Dölj tobaken, förbjud exponering i våra fina affärer. God mat och livsglädje hör inte alls ihop med tobak. Lena Sjöberg, Distrikt 28 Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik MOTION Nr 7 Angående dold tobaksförsäljning Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidraga till ett hållbart samhälle: En av nyckelvärderingarna är: Vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. (Inledningstext ur serien Bra att veta KF Konsument och ) Hur rimmar dessa texter med försäljning av tobak i livsmedelsbutiker, samt att man exponerar varorna på den bästa reklamplatsen i kassorna? Med tanke på den kunskap som finns idag om tobakens negativa effekter på hälsa och ekonomi borde vi redan idag ha fasat ut varan från livsmedelshandeln. KF har en lång tradition när det gäller att arbeta konstruktivt för hållbar utveckling, miljö, hälsa samt etisk handel. Man har också arbetat för att människor i den fattigare delen av världen ska få drägligare livsvillkor. Till stämman anmäls följande åtgärder. - Att på allvar arbetar för dold försäljning (exponeringsförbud) av tobak i handeln. - Att tillsammans med de övriga livsmedelskedjorna arbetar för att en lagstiftning genomförs när det gäller dold försäljning, som man gjort i så många andra länder. Därigenom får alla butiker/ säljställen samma villkor när det gäller försäljning av tobak. - Att på sikt planerar för att fasa ut tobaken ur livsmedelshandeln för att därigenom bli trovärdig i arbetet för hållbar utveckling. Ingrid Talu, Distrikt 22 Uppsala MOTION Nr 8 Angående dold tobaksförsäljning Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidraga till ett hållbart samhälle: En av nyckelvärderingarna är: Vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. (Inledningstext ur serien Bra att veta KF Konsument och ) Hur rimmar denna text med att man, trots all den kunskap som finns

5 om tobakens negativa effekter på hälsan, alltjämt exponerar tobak i kassorna som om det vore vilken vara som helst. Forskningsresultat visar att dold försäljning (exponeringsförbud av tobak) skyddar unga mot att börja använda tobak. Till stämman anmäls följande åtgärd: Att verkar för att en lagstiftning införs om dold försäljning av tobak. Margareta Fossum, Distrikt 22 Uppsala att allt fler butiker säljer tobak på ett sådant sätt att betalning sker före tillhandahållande. Eftersom tobak är stöldbegärliga varor finns även en sådan aspekt. MOTION Nr 9 MOTION Nr 10 Angående dold tobaksförsäljning Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidraga till ett hållbart samhälle: En av nyckelvärderingarna är: Vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. (Inledningstext ur serien Bra att veta KF Konsument och ) Hur rimmar denna text med att man, trots all den kunskap som finns om tobakens negativa effekter på hälsan, alltjämt exponerar tobak i kassorna som om det vore vilken vara som helst. Av dem som använder tobak vill 80 % bli kvitt sitt missbruk. Studier visar att synliga tobakspaket gör det svårt att motstå impulsköp för den som försöker upphöra med sitt tobaksbruk. Beroendet är så starkt för många individer att de trots att kassan är skral prioriterar tobak fastän man behöver mat. Till stämman anmäls följande åtgärd: Att tillsammans med de andra livsmedelskedjorna verkar för att en lagstiftning införs om dold försäljning av tobak. Per Olof Flodin, Distrikt 22 Uppsala Utlåtande om motion 4, 5, 6, 7, 8 och 9 Motionerna 4-9 berör s inställning till försäljning och exponering av tobak i s butiker. stödjer samhällets arbete för att minska tobaksanvändningen, inte minst arbetet för att förhindra att ungdomar börjar bruka tobak. har strikta rutiner för ålderskontroll och ägnar stor kraft åt att sköta tobaksförsäljningen på ett ansvarsfullt sätt. I både interna och externa kontroller inom och övriga stora kedjor inom dagligvaruhandeln visas en markant förbättring av ålderskontrollerna. Tobak är en laglig produkt som efterfrågas av många av våra medlemmar. har därför inte för avsikt att sluta sälja tobak i några utvalda butiker. står bakom förslagen om skärpningar (SOU 2009:23) och välkomnar till exempel förslagen om skärpta sanktionsmöjligheter mot dem som bryter mot reglerna. Det är positivt att utredningen tar upp att den kommunala tillsynen måste effektiviseras och att samordning skall ske mellan polis och kommuner. I dag är det många kommuner som brister i tillsynsarbetet, vilket betyder att vi betalar årliga tillsynsavgifter utan att någon tillsyn sker. Det finns ett utredningsförslag om att tobaksprodukter ska betalas innan kunden får tillgång till dem och i många av våra butiker är det så redan i dag. Det gäller till exempel alla butiker som säljer tobak via säkerhetssystem som Vensafe. Enligt Svensk Dagligvaruhandel kan det vara svårt för många mindre butiker att installera motsvarande system. Men vi ser att utvecklingen går mot Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera Tidigare har prenumeranterna på Tidningen Vi kunnat betala prenumerationen via MedMera-kortet. På en talong från tidningen som talar om att prenumerationen ska förnyas har man kunnat bevilja att pengar tas från MM-kontot och att poäng registreras tillsammans med betalningen. Från i år (2009) är denna möjlighet borta. För att förnya prenumerationen för 2010 ska utsänt inbetalningskort användas. Dessutom erhålles inte MM-poäng. Undertecknad har talat med både Tidningen Vi och MedMeras kundtjänst och ingen har kunnat ange varför denna försämring skett. En tjänst som fungerat bra för Tidningen Vi:s prenumeranter bör finnas kvar. Det uppstår en märklig situation i köptrohetens anda när man vill köpa vilken annan tidning som helst i butik eller kiosk och få poäng och vill man erhålla detsamma på vår egen tidning måste man handla den över disk i våra butiker. Det bör ligga i de båda företagens, Tidningen Vi och MedMera, intresse att tillföra fler prenumeranter till denna utmärkta skrift genom ett enkelt förfarande som fungerat. Med ledning av ovanstående anhåller undertecknad om att tidigare mycket smidiga sätt att prenumerera på och betala för Tidningen Vi och dessutom erhålla poäng på köpet återinföres omedelbart. Ewon Enqvist, Distrikt 22 Uppsala Utlåtande om motion 10 För något år sedan upphörde möjligheten för våra medlemmar att betala sin Vi-prenumeration med MedMera Konto eller Med- Mera Faktura. Anledningen till detta var att betalningsrutinerna inte längre var acceptabla ur administrativa och säkerhetsmässiga aspekter. MedMera har erbjudit Tidningen Vi en annan säkrare och modernare betalningslösning som kan hantera MedMera Konto och MedMera Faktura samt alla andra konto- och kreditkort. Det finns dock ännu ingen uppgörelse/överenskommelse om att inleda detta arbete. Det är viktigt att påpeka att man redan i dagsläget kan betala med sitt MedMera Visa-kort genom det samarbete som Tidningen Vi idag har med TitelData. TitelData tar hand om Tidningen Vi:s prenumerationer och på till exempel deras hemsida kan man ange om man vill betala med Visa eller Mastercard. Denna externa betalningslösning kan dock inte hantera MedMera Konto och MedMera Faktura då dessa kort enbart fungerar i MedMera:s interna betalningssystem inom Premieprogrammet. Detta är anledningen till att dessa MedMera-kort inte fungerar att betala med idag. 5

6 6 När det gäller att få poäng så fungerar det alldeles utmärkt. En krona = en poäng gäller hos Tidningen Vi. Gå gärna in på Tidningen Vi:s hemsida där mer information om detta finns. MedMera MOTION Nr 11 Angående att ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor Vad än man tycker om EU-direktivet om att fasa ut vanliga glödlampor för att spara energi, så kommer de vanliga glödlamporna att fasas ut och försvinna den ena efter den andra. Det alternativ som erbjuds är nu lågenergilampor, som inte är så attraktiva då de innehåller kvicksilver som sprids i rummet om lampan går sönder och utgör en påtaglig hälsofara. Energivinsten kanske blir stor i mellan och södra Europa men den samlade ekologiska vinsten och säkerheten för människors hälsa känns inte tillfredställande. Men det finns nu en lösning genom den utveckling som skett med allt varmare och ljusstarkare Ledlampor Det finns nu en möjlighet för en framåtsyftande detaljhandelskedja att sälja Ledlampor som spar energi utan att sprida kvicksilver i hem och natur. Därför föreslår jag att Sveas föreningsstämma bifaller motion och skickar den till KF och. 1. Att satsar på att bli marknadsledande på Ledlampor. 2. Att kan erbjuda sina medlemmar de lägsta priserna på Ledlampor i Sverige. Utlåtande om motion 11 Då förändringen på marknaden för närvarande går mycket snabbt, bland annat som en konsekvens av förbudet att tillverka glödlampor, är det en viktig uppgift för att noggrant följa och ligga i framkant av utvecklingen och därmed snabbt kunna uppdatera sitt sortiment. Sedan augusti 2009 har ett antal justeringar av sortimentet genomförts och flera kommer att verkställas vartefter det finns produkter tillgängliga. MOTION Nr 12 Angående att börjar arbeta med vattenfotavtryck som ett verktyg att nå målet en hållbar utveckling Det är ont om sötvatten på vår jord. Trots att dess yta är täckt till mer än 70 % vatten så är bara 2,5 % sötvatten varav mindre hälften är möjligt för människan att nyttja. Vattenbristen är akut på många platser och kommer att öka ytterligare om vi inte brukar vattnet på ett mycket bättre sätt. Sötvatten är vårt viktigaste livsmedel och för en hållbar framtid är det viktigt att vi skaffar kunskap om hur våra produkter påverkar vattentillgången i de delar av världen de framställs. Ca 98 % av det vatten som svenskarna förbrukar, förbrukas i andra länder ofta med vattenbrist som följd. För att framställa varor vi behöver t.ex. kaffe och bomull som tillhör en av de största vattenförbrukarna och vattenförorenarna då mängder av kemikalier används. För att tillverka ett par jeans och en t-shirt av bomull har Världsnaturfonden beräknat att det behövs upp till liter vatten. Hur många bomullskläder äger du? Är bomullen i dina kläder odlad i Pakistan så har de redan en skriande akut vattenbrist. Vi kommer att behöva dubbelt så mycket vatten till 2050 för att producera livsmedel om vi fortsätter använda vatten på samma sätt som nu. Med de förändringar vi kan vänta på grund av klimatförändringar som kommer att öka vattenbristen i flera sydliga länder måste vi utveckla bättre sätt att använda det vatten vi har. Vi måste även tänka nytt för att minska det som förbrukas när våra konsumtionsprodukter framställs. Därför vill jag att Konsumentföreningen Svea föreningsstämma bifaller följande satser att skickas till KF och : 1. Att någon från Konsumentföreningen Svea eller KF eller deltar vid framtagandet av en global standard för redovisning av vattenfotavtryck, vilket är möjligt då Swedish Standards Institute under 2010 inbjuder svenska intressen som vill vara med och påverka arbetet. 2. Att KF och arbetar för att analysera den egna verksamhetens vattenfotavtryck. 3. Att Svea, KF och arbetar med att sprida kunskap om produkters vattenfotavtryck för att göra medlemmar och kunder medvetna om varors riktiga vattenkostnad. 4. Att KF och arbetar med att ta fram leverantörer till varor och livsmedel ( t.ex. textilier även i andra material som lin och ull eller kött från svenska naturbetande djur), som inte har så stor indirekt vattenkostnad. 5. Att KF undersöker möjligheten av att bli en av sponsorerna till Svenska Juniorvattenpriset vars vinnare får delta i den internationella finalen Stockholms Junior Water Prize. Där tävlar ungdomar från ett 30-tal länder under World Water WEEK in Stockholm i augusti. Utlåtande om motion 12 har genomfört en analys av företagets påverkan på världshaven på grund av försäljningen av fisk och fiskprodukter och vattenfotavtrycket för sin verksamhet. Förändringar av inköpskriterier som baseras på nya värderingar och fakta har under 2009 genomförts: En -fisklista har arbetats fram som anger de arter, fiskmetod och fångstområde som accepterar. Den baseras på ICES vetenskapliga råd och därmed ställs det högre krav på fisken som säljs än vad de lagliga kvoterna som förhandlats fram ställer. Processen att sedan säkra spårbarheten för att leva upp till s ambitioner

7 fortgår kontinuerligt. Två gånger varje år stäms arbetet av i s expertgrupp. har fått förfrågan att vara med i ett standardiseringsarbete gällande vattenavtryck från Swedish Standards Institute, men avböjt och istället valt en roll som bollplank. Information och kunskapsunderlag för att sprida informationen finns tillgängligt för föreningen redan idag. har en god hållning i sitt agerande på marknaden då analysen omfattar fisk som indirekt genom foder osv. tillförs annan fisk (odling) och andra djur (värphöns) samt genom att ständigt verka för en ökad försäljning av ekologiskt certifierade produkter som i regel tar hänsyn till vattenfrågan. Det internationella Stockholm Junior Water Prize sammanför flera av världens mest begåvade unga forskare för att främja deras fortsatta intresse för vatten och miljö. Varje år är tusentals deltagare i över 30 länder med för att få chansen att representera sitt land vid den internationella finalen som hålls under World Water Week i Stockholm. Det här är ett intressant projekt där KF får pröva projektet och sitt engagemang i förhållande till andra viktiga miljöinsatser. och Kooperativa Förbundet MOTION Nr 13 Angående att ska förbättra sitt arbete för hållbar utveckling genom att införa miljödeklarationer efter ISO-system i sitt arbete Det är viktigt att kan börja mäta och kommunicera den samlade påverkan på miljön för att tydliggöra strävan mot en hällbar utveckling för att stärka varumärket. Det är ibland svårt att avgöra hur man ska bedöma olika produkters miljöbelastning från ax till limpa. Det är avgörande för en hållbar utveckling att vi börjar bedöma och förbättrar alla led i en produkts liv för att vi dels ska kunna välja den bästa produkten ur så många aspekter som möjligt men även få kunskap om hela miljöbelastningen en produkt orsakar. Så även om man lyckas minska koldioxidutsläpp vid tillvekning och frakt av en produkt men förorena mängder av vatten i ett område som har brist på vatten så kanske vi behöver överväga att söka en ersättningsprodukt som har mindre negativa konsekvenser för hälsa och miljö. Därför vill jag att Sveas föreningsstämma ska besluta att bifalla motionen för att den ska kunna skickas vidare till KF. Att arbetar efter den internationella standarden TYP III miljödeklarationer Principer och procedurer SS-ISO har gett ut en handbok för miljödeklarationer. Utlåtande om motion 13 är föregångare när det gäller att mäta sin miljöpåverkan. Redan 1996 presenterades en livscykelanalys på en hel livsmedelskedja; Konsum/Gröna Konsum. Analysen ligger sedan dess som underlag för att ta miljömässiga beslut som minskar s totala miljöpåverkan. Då nya rön kommer fram stäms dessa av mot denna analys. delar in sin miljöpåverkan i två delar; - Den direkta miljöpåverkan där själva äger beslut och takt i förändringen. Ett exempel är att de lägger om transporter från fossildrivna transporter till järnväg. - Den indirekta miljöpåverkan dit varorna och produktionsmetoder av varor hör. Här finns störst miljöpåverkan. Därför har konsekvent arbetat för att utveckla och bredda de ekologiska produkterna, som totalt sett har en mindre sammanlagd miljöpåverkan (inklusive klimateffekt) än andra icke ekologiska produkter. och Kooperativa Förbundet MOTION Nr 14 Angående att ska förkorta beslutskedjorna för att generera bättre drift och affärer Det är bra att KF och satsar offensivt på att ta tillbaka marknadsandelar av livsmedelshandeln i Sverige. Det känns även hoppfullt att vi bygger nya kompakta stormarknader i attraktiva oråden söderut. De flesta människorna bor i södra Sverige och allt eftersom städerna växer och nya vägar dras behövs nya marknadsplatser. Förövrigt är de flesta Forum jag besökt för stora bullriga plåtlådor med ett alldeles för oöverskådligt innehåll. Det jag inte kan förstå logiken bakom att de chefer i Stockholm som beslutar om nyinvesteringar vid Konsum Sveg, har skjutit upp beslutet gång på gång. Nu var butikschefen lovad ny utrustning 2010 men fick besked i december att han nog får vänta till Om jag inte är helt oinformerad skulle en nyinvestering i frysutrustningen inte bara minska elkostnaderna då nya frysar förutom ha lock förbrukar mindre el. Det skulle även kräva mindre personal som försöker rädda varor ur havererade frysar och varor som måste kasseras. Det skulle dessutom leda till större nöjdhet bland medlemmar och kunder som nu är less på frysvaror som tinat och är isiga. Då butiken i Sveg stadigt leverera ett överskott och har gjort så under ett antal år borde det vara rimligt att en del av detta överskott används för att göra nödvändiga investeringar så att butiken kan upprätthålla en rimlig kvalité på sina frysvaror och sin förmåga att konkurrera med ICA-butiken i Sveg. Därför vill jag att Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma beslutar att bifalla följande satser: Att KF och ser över sina beslutsstrukturer och tar fram en strategi för att butiker som gör överskott ska kunna arbeta mer offensivt för att göra nödvändiga investeringar för att leverera bra varor till bra priser och verkligen kunna hålla konkurrenterna stången. Utlåtande om motion 14 Konsum genomför ständiga ny- och reinvesteringar i sina butiker. Vi delar motionärens åsikt att kontinuerligt måste ha en hög investeringstakt för att möta konkurrensen på respektive ort där 7

8 8 är etablerade. I takt med att kedjan blir ännu mer lönsam kan investeringstakten öka. De butiker som är i behov av ny utrustning på grund av myndighetskrav eller på grund av att befintlig utrustning inte fungerar tillfredsställande ska naturligtvis få det. MOTION Nr 15 Angående att KFs och s strävan mot en hållbar utveckling även ska synas i butikslokalerna Vi försöker marknadsföra och fylla varumärket med de värden vi vill stå för som medvetna konsumenter och kooperativa medlemmar om hur viktigt det är att vår konsumtion inte är miljöskadlig eller orsakar mänskligt lidande pga. olidliga arbetsvillkor. Jag har under en följd av år nu försökt att hinna besöka olika butiker i de städer jag passerar för att se hur de fungerar och passa på att handla. Ingenstans ser jag ett nytänkande kring lokallösningar för butikerna. Jag har ej heller sett något nytänkande när det gäller att lösa energibehov för värme och kyla fastän det finns ett flertal sådana redan med glasade södersidor som värmer upp massiva golv. Det skulle vara trevligt att sitta och ta en ekologisk fika i ett växthusliknade café innan jag ska gå och handla eller när jag är klar och vill läsa tidningen jag just köpt. I växthuset odlas det även färska örter som jag kan köpa. Till Caféet kan jag även tänka mig komma en medlemskväll när Konsumentföreningen Svea har ordnat en föreläsning om hur vi genom medvetna val kan förbättra tillvaron på andra sidan jorden. Vi kan t.ex. minska vattenstressen som kan bli en orsaka krig i vissa delar av världen genom att tänka på vilka kläder och livsmedel vi handlar och var och hur dessa är framställda. Därför vill jag att Konsumentföreningen Svea föreningsstämma beslutar bifall följande: 1. Att Konsumentföreningen Svea utlyser en tävling bland skolor inom Sveas område om hur en miljöriktig och rolig butik eller stormarknad ska se ut i framtiden. 2. Att KF och utlyser en arkitekttävlig om hur en butik och en stormarknad skulle kunna se ut och fungera för att uppfylla så många miljö- och hållbarhetsaspekter samt idéerna i de 3 vinnande skolförslagen. Utlåtande om motion 15 Det görs mycket inom för att sänka energiförbrukningen: Investeringar av nya lysrör som ger motsvarande ljusutbyte men sänker energikostnaden. Återvinning av överskottsvärmen från kylaggregaten för att värma butikerna. I vissa fall säljer även värme till andra hyresgäster. I Forum Marieberg, Örebro, har det genomförts test med ökat dagsljusinsläpp för att bl.a. minska energiförbrukningen. bygger enligt normerna för Green Building vid nyetableringar. sätter dörrar och lock på frysar och kylar. Föreningsstyrelsen anser visserligen att en tävling både för skolor och arkitekter är en intressant idé, men att vårt fokus bör ligga på att stödja distriktsstyrelserna i deras arbete och att det därför inte finns resurser att genomföra denna typ av aktivitet. MOTION Nr 16 Angående att KF och förstärker sitt varumärke genom att mera strukturerat utveckla sitt arbete med mänskliga rättigheter och social hållbar utveckling Jag engagerade mig som förtroendevald inom Konsumentföreningen Svea utifrån ett omfattade intresse för ekologi och mänskliga rättigheter. Målet har varit att påverka människor så att vår konsumtion inte ska minska våra barn och barnbarns möjlighet att leva ett bra liv. Därför har de sista årens beslut inom kooperationen om att arbete för att göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion kunna bidra till en hållbar utveckling - gjort mig stolt. Vi är på väg att flytta godstransporter från väg till järnväg som en del av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling genom att minska beroendet av olja och koldioxidutsläppen. Det känns som kooperationen klarar av att ta fler konkreta beslut för att minska verksamhetens konsekvenser för klimat och ekosystem än vad politikerna lyckades med i Köpenhamn. Men det finns områden som kooperationen kan utveckla så att man på ett mera strukturerat sätt arbetar även med den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Det är väldigt viktigt för trovärdighet och varumärke att man i alla led i leverantörskedjan försäkrar sig om bra villkor för arbetare. Den 1-5 september 2008 i Santiago, Chile, löstes de sista svåra frågorna kring internationell standard för socialt ansvarstagande, benämnd ISO Den färdiga standarden kommer att fungera som ett konkret verktyg för företag och organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Texten är nu ute på omröstning och räknas vara klar 2010, därför finns det möjlighet för KF och COOP bli bland de första företag som deltar. Rättvisemärkta produkter är bra men detta är möjligt att driva en utveckling för att fler arbetare och deras familjer ska kunna fä bättre arbets- och livsvillkor. En fråga är hur långt vi tycker att KF och s ansvar sträcker sig. Vilka leverantörer, hur många steg i leverantörskedjan man ska ha kontroll över? Därför vill jag att Sveas föreningsstämma beslutar att bifalla motionen för att kunna skicka den till Kooperativa förbundet. Att KF och börjar arbeta efter ISO för att leva upp till medlemmarnas uttryckta värderingar och en hållbar utveckling. Utlåtande om motion 16 har tillsammans med de övriga nordiska konsumentkooperativa företagen gemensamt antagit en Code of Conduct/uppförande

9 kod som bygger på FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter. Det innebär att när köper in varor från tredje land finns ett gemensamt system som påverkar produktproducenterna att följa de regelverk som satts upp. s organisation Intercoop finns stationerad på flera platser och har som uppgift att följa upp att frågorna efterlevs på produktionsplatserna. är även medlemmar i kontrollorganisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) som på uppdrag utför samma arbete på produktionsplatser där Intercoop inte finns på plats. Dessa BSCI-rapporter kontrolleras alltid av Intercoop. Frågan om att ytterligare arbeta med det sociala ansvaret och hållbar utveckling bör prövas av. MOTION Nr 17 Angående att KF och ska utveckla lokala närproducerade egna märken Det är självklart för de flesta reflekterande människor att livsmedelsproduktionen sker bäst, så lokalt den sker ur alla aspekter av hållbarhet och miljö förutom andra värden som kan utvecklas kring kunskaper, lokala råvaror och de arbeten detta kan generera. I Jämtland och Härjedalen har den hantverksmässiga livsmedelsproduktionen de sista åren fått en rejäl skjuts av det arbete föreningen Eldrimner lagt ner på osttillverkning och annat. Nu kokas och bakas det olika delikatesser i var och varannan stuga. Det mesta är tuggbart men det finns även exotiska mousserande drycker av björksav. Konsum Nord har utvecklat ett eget varumärke som skulle kunna inspirera andra föreningsområden att utveckla egna. Konsum Nords märke är NU i en grön 5 uddigt fält. NU står för Norrländskt Utmärkt. En NU-vara är tillverkad eller förädlad i Norrland från gammeldags hantverk till modern storindustri. Därför föreslår jag Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma att besluta bifalla följande: 1. Att KF och tar fram strategier i samarbete med övriga medlemsföreningar och de producentföreningar och företag som kan vara aktuella, hur och på vilket sätt man kan utveckla olika egna lokala varumärken för de närframställda produkterna. Det får inte bara bli ICA som säljer kött från djur som går på Naturbeten och hindrar Sverige från att växa igen. 2. Att Svea ställer sig bakom en ansökan från Konsumentföreningen Sveas distrikt 1 som tillhör Norrland och önskar att få möjlighet att använda märket NU och i mån av godkännande komplettera NU med egna lokala Härjedalska producenter. Utlåtande om motion 17 har inom Butiker & Stormarknader satt en målsättning att göra ledande inom lokal närproducerad mat. De ska öka lokal konkurrenskraft, försäljning och lönsamhet genom att erbjuda kunder och medlemmar större möjligheter att välja lokalproducerat. vill också främja produktionen av svenska råvaror samt bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling i regionen/närområdet. har därför tillsammans med de kooperativa föreningarna byggt upp en egen inköpsorganisation för Lokal Mat med uppgift att säkerställa kraven på de leverantörer de arbetar med, skapa system- och logistiklösningar, säkra vård för lokala sortiment och dessutom säkerställa bra avtals- och prisnivåer för s butiker. Dessutom ligger det i deras ansvar att identifiera och föreslå nya leverantörer för butik och att arbeta för att dessa når målsättningen med lokal mat. har också tagit fram ett varumärke för lokal mat som är Mat från regionen. Ett system för lokal mat finns redan, och en anslutning till NU får prövas inom det systemet. MOTION Nr 18 Angående kooperationens framtid och om arbetssätt för att nå målet att möjliggöra för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö Tyvärr blev Köpenhamnsmötet om jordens klimat en besvikelse för alla som inser behovet av tydliga åtagande från alla nationer för att hejda temperaturökningen till 2 grader. Desto viktigare upplever jag det att vi i kooperationen driver frågor som kan leda till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling och konsumtion handlar inte bara hur vi värmer eller kyler våra butiker eller om vi transporterar våra livsmedel med bil eller tåg. Hållbar utveckling måste liksom klimatet ses som en global fråga då många varor och livsmedel produceras överallt. Det som känns extra viktigt för en social hållbar utveckling hur och under vilka villkor varorna vi köper är tillverkade. Vi kan idag välja ekologiska varor som under framställningen har mindre kemisk påverkan på vattenresurser och människor som arbetar med jord och grödor. Men det är först när vi väljer rättvist som vi vet att människorna som odlar våra livsmedel får organisera sig i fackföreningar och kan förhandla om sina arbetsvillkor. För att ta större ansvar för en utveckling där flera länder får svårare med sin egen vattenförsörjning t.ex. på grund av bevattning av bomullsodlingar vars produkter exporteras och läderindustri som förstör de få vattentillgångar som finns, behöver vi fundera mer på konsekvenserna av vår konsumtion och formulera strategier och handlingsplaner för att nå målet hållbar utveckling genom konsumtion. Därför föreslår jag att Konsumentföreningen Svea besluta att bifalla följande satser: 1. Att Konsumentföreningen Svea tillsätter en framtidsgrupp gärna i samarbete med några av de större konsumentföreningarna för att ta fram förslag på hur föreningarna, kooperativa förbundet och kan utvecklas för att få större betydelse i Sverige för en Hållbar samhällsutveckling ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. 9

10 2. Att Konsumentförening Svea tar fram en strategi för hur de ca medlemmarna kan påverka den konsumentpolitik som bedrivs inom EU och som kommer att bli lag i Sverige när det gäller skydd och rättigheter för konsumenter. Utlåtande om motion 18 Motionären vill att Konsumentföreningen Svea tillsätter en framtidsgrupp i samarbete med några av de större konsumentföreningarna för att ta fram förslag på hur föreningarna, Kooperativa Förbundet och kan utvecklas för att få större betydelse i Sverige för en hållbar samhällsutveckling ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. För närvarande pågår samtal med fler konsumentföreningar om samarbete. Att i nuläget lägga fast att samarbetet ska ske i en så kallad framtidsgrupp anser föreningsstyrelsen vara för tidigt. Vi vet att föreningen har många engagerade medlemmar som känner starkt för frågor om en gynnsam hållbar utveckling. Varje distriktsstyrelse ska därför enligt nuvarande strategi arbeta med de frågor som motionären tar upp, eftersom det är mycket viktigt att arbetet med hållbar utveckling sker på det lokala planet. Föreningsstyrelsen kan undersöka möjligheterna att i en förlängning av eventuellt samarbete med andra pröva frågan om ett utvidgat samarbete att också omfatta motionärens framställan. Möjligheterna att påverka EU:s konsumentpolitik anser föreningsstyrelsen däremot inte vara en realistisk uppgift. att anse den första att-satsen besvarad att avslå andra att-satsen MOTION Nr 19 Angående att utöka s sortiment av Rättvisemärkta produkter Konsumentkooperationen gör ett fantastiskt arbete med att samla in pengar till olika projekt som ger människor i utvecklingsländer kunskap och verktyg att försörja sig själva genom odling, hantverk och andra verksamheter. Att dessa projekt får större avsättning för sin produktion skulle skapa flera arbeten med anständiga arbetsförhållanden vilket är viktigt för en social hållbar utveckling. På våra butikshyllor med presentartiklar, köksredskap, leksaker mm finns övervägande industritillverkade produkter som enligt min uppfattning inte har så stor omsättning. En del av dessa produkter skulle kunna ersättas med rättvisemärkta hantverksprodukter från projekt som kooperationen stödjer genom Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen eller andra rättvisemärkta produkter. Genom att utöka sortimentet med rättvisemärkta produkter ger man kunderna fler möjligheter till att handla socialt. Därför yrkar jag att Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma beslutar Utlåtande om motion 19 Att eftersöka produkter och bygga sortiment som dels efterfrågas av våra kunder/medlemmar samtidigt som dessa artiklar ska svara upp mot våra värderingar och policys är en löpande process. En viktig faktor i detta arbete är att hela tiden balansera olika krav och önskemål mot de ekonomiska kalkyler som i grunden möjliggör vår detaljhandel. Det betyder att efterfrågan kopplat till inköpsvolymer och möjlighet att sälja varor till låga kostnader inte kan förbises. Av den orsaken är möjligheterna att ta in sortiment av den typ som efterlyses i motionen, kanske särskilt inom affärsområdet Nonfood, i vissa fall begränsade, då inköpsbolaget inom ska kunna varuförsörja ett stort antal butiker och koncept inom såväl butiker och stormarknader som DDF. En inköpare i företaget har dock alltid uppdraget att hitta produkter som bäst passar in på huvudmålgrupp, och som är i harmoni med värderingar och tagna policys rörande t.ex. miljö och rättvisa. Föreningsstyrelsen delar motionärens uppfattning att ska utöka sortimentet av rättviseprodukter. att bifalla motionen MOTION Nr 20 Angående att utveckla en näthandel genom de lokala butikerna Det är svårt för oss i glesbygd att nyttja många av s olika erbjudande på andra orter när man ha ca 20 mil till närmaste Forum. Dels så åker man inte så ofta och så är det allt för korta datum på erbjudandena. Det känns också alltid fel för en inbiten kooperatör att tvingas handla hos konkurrenten på grund av den lokala butikens begränsade sortiment, när hela har ett så brett utbud. Många människor i glesbygd handlar redan mycket via nätet. Det borde vara möjligt att stärka glesbygdsbutikernas omsättning samt öka medlemsnyttan för medlemmar i glesbygd genom att göra det möjligt för dem att ta del av olika erbjudanden och varor som inte den lokala butiken har i sitt sortiment. Nu när man effektiviserar logistik och distribution genom omorganisation och tågtrafik borde man kunna utveckla möjligheten för medlemmarna att beställa ur hela s utbud genom sin lokala butiks hemsida. Varorna kan levereras till butiken eller direkt hem när man beställt lite större pjäser om exempelvis kylskåp eller tvättmaskin. Därför yrkar vi att Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma beslutar: Att KF och beslutar göra det möjligt för fler medlemmar att ta del av bra erbjudanden och kampanjer genom att utveckla nätförsäljning genom de lokala butikerna i framförallt glesbygd. att utökar sortimentet av rättvisemärkta produkter. 10

11 Utlåtande om motion 20 Styrelsen delar motionärens uppfattning att man bör pröva denna idé. Dock krävs att har kommit längre med införandet av ny logistikstruktur inklusive lösningar på eventuellt nya volymer som ska tas in. I Danmark har man prövat modellen med att utöka sortimentet och det har varit framgångsrikt. MOTION Nr 21 Angående enhetlig prispolitisk profil Den stolta verksamhetsidén att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö samt den ambitiösa visionen att vara det ledande och mest innovativa detaljhandelsföretaget och branschens främsta språkrör och inspirationskälla för hållbar konsumtion är formuleringar som är fantastiska men också förpliktigande. Det kan verka ofattbart för en medlem att betala ett mycket högre pris för en vara i en av våra butiker än i en annan, beroende av vilken typ av butik det är och var den finns geografiskt. En medlem som handlar klimat- och miljösmart i butiker av närkaraktär, och därför undviker onödigt resande, betalar ett högre pris än den som skiter i det globala ansvaret, tar bilen och handlar i större butiker. Förutom detta belönas den utan miljöansvar också med lägre priser på de varor den väljer. Detta är inte att skapa ekonomisk nytta eller mest innovativt inspirera för hållbar konsumtion. Detta är att belöna de som handlar stick i stäv med konsumentkooperationens strävan om en hållbar utveckling och straffa dem som handlar i enlighet med den. Därför föreslår jag att Konsumentföreningen Svea verkar för att kooperationen inför en enhetlig prispolitisk profil i samtliga butiker. Eva Springe, Distrikt 1 Härjedalen Utlåtande om motion 21 Att tillämpa detta är inte möjligt eftersom varje butik måste bära sina egna kostnader. Om det var samma pris i en Nära som i en Forum skulle vi inom kort se en kraftig utarmning av butiksantalet i glesbygd och på mindre orter. måste klara av att konkurrera med de övriga aktörerna på den svenska marknaden. Att leverera alla varor till alla butiker kostar mycket. Ambitionen är att butikerna ska leva på egna meriter, det vill säga att alla idag existerande butiker ska kunna verka, agera och överleva på sin lokala marknad. Om skulle höja priserna i de större butikerna för att subventionerna de mindre skulle tappa försäljning till våra konkurrenter och därigenom också minska möjligheterna att verka framgent. Alla butiker behövs för att hålla kooperationen levande därför kan vi inte agera så att man tvingas stänga butiker eller tappar försäljning till konkurrenter. att avslå motionen 11

12 Vad har hänt med motionerna från Föreningsstämman 2009? Motion Nr 1 Försäljning av solfångare och solceller Det pågår hela tiden en produktutveckling inom området, och Bygg följer utvecklingen med stort intresse. Men idag finns ingen produkt som lämpar sig i vårt gör det själv sortiment. Motion Nr 2 Skyltar i ombyggda butiker Kommer att återinföras i ombyggda butiker. Motion Nr 3 Stopp av försäljning av nyårsraketer Efter policybeslut i Ledningsgruppen för Butiker & Stormarknader under hösten 2009, upphör Butiker & Stormarknader med försäljningen av fyrverkerier från Motion Nr 4 Butikschefernas beslutsrätt om rabattkort lämnar inga rabatter. Föreningar kan bli medlemmar och får då som övriga medlemmar, medlemspriser, poäng på sina köp och premiecheckar. Motion Nr 5 Plantering av träd på våra parkeringar eftersträvar att med hjälp av träd eller annan växtlighet skapa en trivsam miljö på och omkring butikernas p-platser. Motion Nr 6 KRAV-skyltar vid KRAV-varor i butik Alla ekologiska varor har grön hyllkantsetikett. Alla butiker har blivit KRAV-certifierade under 2009, det finns även en skylt i butiken som talar om att butiken är KRAV-certifierad. Motion Nr 7 Kupongutskick Butikerna erbjuder varje vecka, veckans Änglamarksvara, som annonseras i respektive kedjas flygblad. Under 2009 har alla ekologiska varor fått gröna hyllkantsetiketter och butikerna har KRAV-certifierats. Motion Nr 8 Inköps- och säljstopp för utrotningshotad fisk Under 2009 har antagit en ny strategi för ett levande hav. Strategin innebär bl.a. att för att gynna de goda alternativen ställer krav på kontrollerat fiske med full spårbarhet och hållbara fångstmetoder. har även med hjälp av experter på fiske- och havsfrågor tagit fram s gröna fisklista. har även utifrån fiskepolicyn lanserat ett antal Änglamarksprodukter i sortimentet för fryst fisk. Motion Nr 9, 10 och 11 Stopp för försäljning och exponering av tobak och snus i butikerna s policy är att inte marknadsföra tobaksprodukter. Det sker hela tiden en översyn av hur snuskylar och tobaksskåp placeras. Placeringen blir i kassorna eller direkt i närheten av kassorna på grund av tobaksprodukternas stöldbegärlighet. Motion Nr 13 Införande av KRAV-Konsum i Uppsala Det finns i nuläget inga planer på att införa något butikskoncept för KRAV-Konsum. Motion Nr 14 Satsa på Nära och centralt belägen butik i Uppsala tillsammans med KF Fastigheter tittar på möjligheterna att etablera fler butiker i Uppsala. I januari 2010 finns ett kontrakt tecknat för etablering av en butik i Uppsala. Motion Nr 15 och 16 Hygienombud i och inköp av lärobok i livsmedelshantering kommer under våren 2010 att utbilda personal på alla butiker i egen kontrollprogrammet HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) som Livsmedelsverket rekommenderar. Motion Nr 17 Koldioxidkompensation KF är också positivt till att utveckla metoder och verktyg för att kommunicera hur den enskilde medlemmens konsumtion påverkar miljön, t.ex. genom saldobesked och på kvittot. Ett sådant sätt är det miljökvitto som har använt för att illustrera effekterna av att handla ekologisk mat. Hur detta ska göras inom området klimatpåverkan kräver dock ytterligare analyser och något som kanske kan ske först på några års sikt. Motion 20 Agera med kraft för att behålla butiken i Enviken har gjort en överenskommelse med Börje Grönros att ta över verksamheten i Enviken. Börje är även fastighetsägare, brinner för Enviken och känner att han kan utveckla butiken i egen regi. Vi är överens om att detta är den bästa lösningen för att bibehålla långsiktig service på orten. Motion 23 Vår Gård Saltsjöbaden Vår Gård är nu Svanenmärkt och serverar Rättvisemärkt kaffe och te. Motion Nr 24 Engagemang i vindkraftsutbyggnad KF är positivt till insatser som kan minska klimatpåverkan, inklusive vindkraft. KF arbetar aktivt för att öka användningen av förnyelsebar energi i den egna verksamheten. KF har för närvarande en dialog med myndigheterna om att sätta upp vindkraft i direkt anslutning till en butik. Man bör dock vara medveten om att storskaliga egna satsningar i vindkraftsutbyggnad kräver stora initiala investeringar inom ett område som inte är KFs kärnkompetens. KF instämmer dock i att energiområdet är ett område där konsumentkooperationen i framtiden skulle kunna skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt underlätta för en hållbar konsumtion, till exempel genom att erbjuda medlemmarna prisvärd el från förnyelsebara energikällor såsom vindkraft. Förutsättningarna för att kunna erbjuda tillräckligt attraktiva erbjudanden inom detta område kommer att analyseras noggrant. Sportfältsvägen 3, Uppsala. Tel Internet: E-post:

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen!

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen! Du är nu medlem i en konsumentförening. Tillsammans med 3 miljoner andra medlemmar runt om i landet är du med och äger konsumentkooperationen.

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Örebro. Ägarombud. Medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Örebro. Ägarombud. Medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Örebro Ägarombud Medlemmarnas röst Det började 1899 Det hela började redan i slutet av 1800-talet. I backspegeln ser vi allt från margarinstriden, matpyramiden,

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna.»tillsammans«

Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna.»tillsammans« Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna»tillsammans« FRÅN ORD TILL HANDLING TILLSAMMANS KF och konsumentföreningarna ska tillsammans förverkliga uppdraget från medlemmarna som

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS

1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS 1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS Vi är en kooperativ ekonomisk förening som skall skapa ekonomisk nytta för våra medlemmar Kommentar distr 5: borde ha med Att skapa opinion Att stärka medlemmarnas

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden Motion 12 Motion 13 Motion 14 med utlåtanden 37 Motion 12 Motion angående samverkan med ifrågasatt nöjesarrangör. Det är nog inte så ovanligt att en lokal hyresgästförening sponsrar eller gör PR tör något

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

ÄGAROMBUD. Medlemmarnas röst. Intresserad? Tala med butikschef!

ÄGAROMBUD. Medlemmarnas röst. Intresserad? Tala med butikschef! ÄGAROMBUD Medlemmarnas röst Intresserad? Tala med butikschef! En stolt historia Det hela började redan i slutet av 1800-talet. I backspegeln ser vi allt från margarinstrid, matpyramid, det första lågprismärket

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Några nedslag Exempel: Coop Sverige Medborgarna är drivkraften! Att handla hållbart ställer

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

INNEHÅLL. Motion 10 Översyn av snuskylars placering och exponering av tobak... 5. Motion 18 Inled internationellt samarbete nu för Coop Sverige...

INNEHÅLL. Motion 10 Översyn av snuskylars placering och exponering av tobak... 5. Motion 18 Inled internationellt samarbete nu för Coop Sverige... Motioner och utlåtande till Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma 2009 INNEHÅLL Motion 1 Försäljning av solfångare och solceller... 3 Motion 2 Skyltar i ombyggda Coop Konsumbutiker... 3 Motion 3 Stopp

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Välkommen till Coop Medlem Västs Höststämma! 1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare

Välkommen till Coop Medlem Västs Höststämma! 1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare Motioner till Coop Medlem Väst 2014 Välkommen till Coop Medlem Västs Höststämma! Vid föreningsstämman får du information om verksamheten, från både Coop och föreningen, Coop Medlem Väst. Vi går igenom

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:25 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Motionärerna

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria.

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria. I gruppen med Lotta Berner som samtalsledare medverkade Camilla Sommarström, Rebecka Eriksson, Michael Taevs, Alexandra Sjöblom, Gisela Linde och Mikael Wennström. Vad gör Åland unikt: Stor kärlek och

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

Hållbar utveckling vatten

Hållbar utveckling vatten Hållbar utveckling vatten med Adam & Alen lulz 1 Innehållsförteckning Pedagogisk planering s. 3 Drickadagboken s. 4 Virtuellt vatten vår osynliga vattenförbrukning s. 5 Elevuppgift s. 9 Kranvatten s. 10

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

HETA KONSUMENTFRÅGOR

HETA KONSUMENTFRÅGOR Välkommen! HETA KONSUMENTFRÅGOR Skytteholm 17 18 september Ingbritt Hellqvist Louise Ungerth Kf en hållbar historia KF bildas KF Provkök Utan Gränser bildas Miljöråd och Miljövårdslaboratorium Öppen datummärkning

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN Vi måste värna om den demokratiska ordningen och säkerställa att beslutsprocessen på stämman inte låter särintressen bli dominerande. Vi vill underlätta för medlemmarna

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C Hållbar Utveckling Finns det möjlighet för ungdomar att i klädbutiker i Lund inhandla ekologiska kläder och existerar ett samband mellan marknadsföring och försäljning? Gustav Lewin 9C Innehållsförteckning:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer