Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011: Utveckling, licenser och rättigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011:495-056. 2. Utveckling, licenser och rättigheter"

Transkript

1 Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011: Slutversion 0.4: bilaga till avtalet och utgör resultatet av dialog med beställare. 1. Inledning och läsanvisning Enligt avtalsskrivning i avsnitt 3- Kontraktshandlingar definieras kommunikationsplattformens funktionalitet av anbudssvar, dokumentet Kravspecifikation Upphandling av kommunikationsplattform samt denna bilaga. I de fall som anbudssvar och denna bilaga inte anger överrensstämmande funktionalitet är det enligt avtalsskrivning i avsnitt 3- Kontraktshandlingar funktionaliteten i denna bilaga som ska vara styrande. Före varje avsnitt i denna bilaga anges vilka avsnitt i anbudssvaret som anses vara förtydligade i och med denna bilaga. Samtliga krav enligt ursprunglig kravspecifikation och enligt lämnat komplett anbud kvarstår fortsatt. 2. Utveckling, licenser och rättigheter Anger förtydliganden av följande avsnitt i anbudssvar: 2.1, 2.2, 3.4 och underliggande kapitel. Grundsystem Systemlösning som installeras är EPiServer CMS 6 R2, Relate+ för intranät samt EPiServer WikiX med följande licenser: EPiServer CMS 6 RS genom uppgradering genom mjukvaruavtal från Katrineholms befintliga licens för EPiServer CMS 4. Katrineholm ansvarar för att gällande licens finns och att gällande mjukvaruavtal tillåter uppgradering. EPiServer Relate+ License for Intranet, initial license. Member Package EPiServer Relate+ for Intranet, members, members, members, members och members. Antal medlemmar som systemet är dimensionerat för är 3500 enligt anbudsförfrågan. Antalet medlemmar definieras licensmässigt av antalet profiler som läses in i EPiServer Relate+ från kommunens AD. Ingen automatisk rensning av användare sker i EPiServer Relate+ när användare tas bort ur AD, utan detta måste göras manuellt om så önskas. Söksystem Katrineholms kommun har en befintlig licens, SiteSeeker Remote, som nyttjas för externwebben Inom ramen för detta projekt genomförs en uppgradering till SiteSeeker Appliance 20K, som därmed ger Katrineholm rättigheten att indexera både 1

2 externwebben och kommunikationsplattformen med sammanlagt sidor och dokument. Sogeti ansvarar för att full sökfunktionalitet från finns kvar efter uppgradering. 2.3 Licensinköp Sogeti ansvarar för beställning och installation av samtliga licenser nämnda i avsnitt 2.1 och 2.2. Katrineholm ger Sogeti tillstånd att hantera och uppgradera i avsnitt 2.1 och 2.2 nämnda befintliga licenser. 3. Tekniska krav Anger förtydliganden av följande avsnitt i anbudssvar: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 5.10 och underliggande kapitel samt avtalsbilaga rörande tillgänglighet. Plattform och teknisk förvaltning Utvecklingsmiljö Sogeti ansvarar för att tillhandahålla och konfigurera erforderlig utvecklingsmiljö som krävs av Sogetis systemutvecklare, testansvarig och projektledare under utvecklingsperioden. Utvecklingsmiljöer installeras på virtuella datorer (VPC:er). Test- och driftsmiljö Katrineholm ansvarar för att tillhandahålla erforderliga tekniska miljöer för acceptanstester och driftssättning. Samtliga tekniska miljöer måste vara externt åtkomliga via VPN eller TeamViewer för att Sogeti ska kunna genomföra leverans till acceptanstest respektive drift. Katrineholm ansvarar för att förse Sogeti med den nödvändiga information, såsom servernamn, lösenord etc som krävs för åtkomst och för att leverans ska kunna genomföras. Detta innebär att Katrineholm ska se till att den hårdvara och mjukvara som behövs för webbservrar och databasservrar köps in och installeras i tid före planerade leveranser enligt projektplan. Installation ska ske på två separata webbservrar för test respektive drift. På webbservrarna ska följande finnas installerat: Windows Server 2008 R2 eller motsvarande.net Framework På den gemensamma databasservern för test respektive drift ska följande finnas installerat: Windows Server 2008 R2 eller motsvarande MSSQL Server 2008/2010 Internetaccess ska finnas från samtliga servrar som används i projektet. 2

3 Webbläsaroptimering Optimering för visaläge (klientaccess) Kommunikationsplattformen optimeras till att visas i följande webbläsare och versioner anpassade för desktopdatorer: Microsoft Internet Explorer version 8 och version 9. Google Chrome Firefox version 11 Safari version 5.1 Användare som använder andra webbläsare och versioner kan läsa innehåll, men det är inte garanterat att designen är helt enhetlig och optimerad i dessa webbläsare. Vissa funktioner kan också vara begränsade, vilket beror på att äldre och vissa särskilda webbläsare saknar tillgänglig webbfunktionalitet. Mobila enheter: Android För användare kommer plattformen att fungera dvs läsa innehåll och använda funktioner, såsom t.ex. att uppdatera status med text och bild. Optimering för redigerings- och administrationsläge Kommunikationsplattformens redigerings- och administrationsläge är optimerat till att användas i följande webbläsare och versioner anpassade för desktopdatorer: Microsoft Internet Explorer version 8 och version 9. Firefox version 3.6 och version 4.0. Användare som använder andra webbläsare och versioner kan läsa innehåll, men det är inte garanterat att designen är helt enhetlig och optimerad i dessa webbläsare. Vissa funktioner kan också vara begränsade, vilket beror på att äldre och vissa särskilda webbläsare saknar tillgänglig webbfunktionalitet. Tillgänglighet De riktlinjer för tillgänglighet som omnämns i gällande bilaga används som stöd när webbplatsen och dess funktionalitet utvecklas. Beroende på övriga krav för webbplatsen kan det dock komma att krävas att frånsteg från riktlinjerna måste göras. Sogeti ansvarar heller inte för tillgängligheten i redaktörs- och administratörsgränssnitten för systemlösningens tredjepartsprodukter (EPiServer CMS 6 R2, EPiServer Relate+, SiteSeeker Appliance samt alla eventuellt övriga tredjeparsprodukter som inkluderas). Detta eftersom Sogeti ej har möjlighet att påverka detta. Detsamma gäller för eventuella Web Services som är inbyggda i tredjepartsprodukter. 3

4 Beträffande ifyllda uppgifter lagras ej lösenord om användaren gör något fel och behöver backa eller ladda om sidan. Detta är brukligt förfarande vid hantering av loginuppgifter. Html- och css-kod är minimerad i den utsträckning som är möjlig för gällande applikation. Analogt med ovan kan Sogeti ej ansvara för programmeringskod som är skapad av tredjepartsleverantörer. Webbplatsens sidmallar använder inte relativa mått eftersom de webbläsare som applikationen optimeras för, och även de flesta andra moderna webbläsare, numera har andra tekniker så som zoomfunktion för att öka textstorleken. Sidmallarna har snarare fasta mått på spaltbredder än max- och minimått som gör att långa och korta rader helt undviks. Inga ramar används i applikationens visningsläge men finns i tredjepartsprodukter, vilket är att beteckna som helt nödvändigt. Komplexa tekniker används vid behov så som anges, men flash används inte då applikationen saknar användningsområde för detta. Vissa funktioner fungerar inte utan att användaren har javascript aktiverat i sin webbläsare, vilket är att anse som fullt normalt för en kommunikationsplattformsanvändare. Sogeti rekommenderar att Katrineholm inkluderar detta i sin webbläsarpolicy för att undvika att användare av misstag inaktiverar denna typ av funktionalitet. Grundläggande funktioner och tjänster, så som att läsa nyheter och ta del av information fungerar även utan javascript. Däremot anses inte funktioner som att skapa nyheter och delta i en chatt som en grundläggande tjänst som ska fungera när användaren har begränsat sin webbläsares funktionalitet. Sogeti ansvarar för att informera Katrineholm om plugins/inställningar som krävs för att upprätthålla funktionalitet även för tredjepartsprodukter. Beträffande genvägar och snabbkommandon stödjer redigeringsgränssnittet TinyMC de vanligaste, men i övrigt tar Sogeti inget ansvar för tredjepartsprodukternas stöd för detta. Vissa mer avancerade funktioner i applikationens visningsläge saknar också stöd för enbart hantering genom tangentkommando. Länkar till icke html-sidor indikeras med ikoner i enlighet med vad som anges i avsnitt Multimedia i detta dokument. Endast externa länkar indikeras med en symbol, ej interna länkar som öppnas i nya fönster. Sogetis rekommendation är att redaktörer inte väljer att skapa interna länkar som öppnar sig i nya fönster varför länkar till externa webbplatser därmed sammanfaller med länkar till nytt fönster och kravet kan då anses vara uppfyllt. Rättigheter och inloggning Inloggningsscenarion som hanteras Systemlösningen ska kräva autentisering via Katrineholms Actice Directory (AD) alternativt via e-legitimation för att ge besökaren åtkomst till kommunikationsplattformen. Stöd ska finnas för följande tre inloggningsscenarion via AD: 1. Användare surfar med webbläsaren Internet Explorer eller Google Chrome och är inloggad i AD:t och befinner sig in inom domänens nätverk. Åtkomst tillkommunikationsplattformen ska ske omgående via single sign on (SSO). 4

5 Katrineholm ansvarar för att användarna har rätt inställningar i webbklienten för att tillåta SSO. 2. Användare surfar med Firefox eller Safari och är inloggad i AD:t och befinner sig in inom domänens nätverk. Åtkomst till kommunikationsplattformen sker genom att användaren anger användarnamn och lösenord i webbläsarens standardloginruta. 3. Användare har AD-konto men befinner sig utanför domänens nätverk (avser lärare, konsulter samt alla anställda som arbetar hemifrån). Åtkomst till systemet sker genom att användaren anger användarnamn och lösenord i webbläsarens standardloginruta. För att detta ska fungera krävs att Katrineholm ansvarar för att kommunikationsplattformens server är åtkomlig via ISA-server. Ovan beskrivna inloggningsförfaranden gäller även för mobila enheter. Det ska även vara möjligt att logga in i systemet med e-legitimation enligt nedan Förtydligande av hur e-legitimationen ska fungera: Om behörighet saknas för en användare så redirectas användaren till en generell sida, detta på grund av att den inte har några behörigheter, när den sen fått behörigheter så redirectas den till riktiga startsidan. Detta förfaringssätt ska även gälla de som loggar in på annat sätt än e-id, dvs alla användare. Det innebär i korthet att: Inga behörigheter =>generell sida Finns behörigheter => standardstartsida. Alla som har ett E-legitimation ska kunna logga in, inga begränsningar behövs. Avgränsningen görs i behörighetsdelen genom att första gången en e-legitimation loggar in ska denna ej se mer än att den kommit till Katrineholms kommuns kommunikationsplattform samt information om hur man söker behörighet. Den anställde som har bjudit in personen ska kunna koppla behörigheter (som denna äger) till den e-legitimation (Personnummer) som har autoskapats i behörighetssystemet och Förtydligande av SSO - LDAP Inloggning via LDAP, nu och i framtiden, måste funktionen i systemlösningen vara uppbyggd på sådant sätt att ett eller flera AD kan kopplas, t ex. vis genom att det i webconfig-filen går att rada upp domänerna, eller via admingränssnittet i Epi Server. Detta ska kunna göras av en administratör/tekniker hos Katrineholm. Det betyder att det även tydligt måste dokumenteras av Sogeti hur dessa värden ska föras in i systemet. Besked från Sogeti den : Avseende AD/SSO har Sogeti nu testat lite olika angreppssätt. Lösningen är inte helt på plats och driftsatt då de testar en hypotes/teori och koden kommer att göras om, sk refactoring. Sogeti känner sig säkra på att den punkten 5

6 kommer att lösas under arbetet med att implementera plattformen. Fungerande SSO utgör en förutsättning för avtalet. Ansvar för rättighetsgrupper och publiceringsansvar Sogeti ansvarar för att konfigurera EPiServer till att ha stöd för rollerna administratör, redaktör och användare. Katrineholm ansvarar för att de olika behörighetsgrupper som önskas konfigureras i AD:t samt ansvarar för att ange önskade rättigheter på sidnivå i EPiServer. Katrineholm ansvarar för att användare placeras i rätt AD-grupper. Ingen synkronisering av användargrupper sker från EPiServer till AD:t. Sogeti tar inget ansvar för om publicerat innehåll som Katrineholms kommun lagt till strider mot gällande publiceringslagar. Behörighetsstyrning av innehåll Systemet använder EPiServers inbyggda funktionalitet för att styra rättigheter för att visa och redigera sidor. Katrineholm ansvarar för att ange önskade rättigheter på sidnivå i EPiServer. Beträffande grupper ansvarar Sogeti för att utveckla funktionalitet som stödjer att den som skapar en grupp kan välja ifall den ska vara öppen eller sluten. I en öppen grupp kan alla användare se allt innehåll och utan godkännande gå med i gruppen och därmed få rättigheten att ladda upp och skriva in innehåll. I en sluten grupp kan endast medlemmar se gruppens innehåll. Gruppens administratörer måste godkänna användare för att de ska bli medlemmar. Gruppens skapare blir automatiskt gruppens administratör och kan i efterhand utse fler administratörer som då får exakt likvärdiga rättigheter som denne själv. Personalisering av innehåll Den del av systemet som personaliseras är startsidan och visar: De nyheter som är riktade till den/de kategorier som användaren har angett sig intresserad av. Inläggsflöde från de grupper som användaren deltar i. Kalenderhändelser som är riktade till den/de kategorier som användaren har angett sig intresserad av samt händelser som är inmatade i de grupper som användaren deltar i. Systemintegrationer Systemet omfattar autentiseringsfunktionalitet med Katrineholms AD i enlighet med avsnitt Rättigheter och inloggning samt nyhetsutbyte med Katrineholms kommuns externwebb (www.katrineholm.se). Redaktörer ska kunna ange att en nyhetssida till kommunikationsplattformen även ska publiceras publikt på kommunens externwebb. Kravet förutsätter att externwebben publiceras via EPiServer CMS version 5 eller version 6. 6

7 Utöver AD-autentisering,E-id, information och nyhetsutbyte med externwebben omfattar lösningen inga andra systemintegrationer.möjlighet finns till övriga systemintegrationer t.ex. med övriga verksamhetssystem. Länkar Klickbara länkar Följande system och applikationer ska vara tillgängliga via en klickbar länk från startsidan som öppnar respektive system/applikation åtskilt från kommunikationsplattformen: Självservice, Telesök, Proceedo avtalsdatabas, Esmaker, TroInt, ViaCompetence, Lokalbokningar, Kompensationsportalen Saba/Comenius, Ping Pong, Agresso webbinfo, RYC, IT-support: 6900.katrineholm.se, Microsoft Exchange webbklient. Katrineholm ansvarar för att dessa system är åtkomliga för användaren vid samtliga tre scenarion nämnda i avsnitt 3.3. Katrineholm ansvarar för att förse Sogeti med ikoner för respektive system ifall sådana ska användas som symbol bredvid applikationens namn. Eventuell anpassning av dessa symboler antingen grafiskt eller formatmässigt eller justering av startsidans design omfattas inte av projektet, utan får hanteras som en ändring (CHR). Favoriter / genvägar En användare kan genom en så kallad toolbar längst ner i webbläsaren lägga till favoritsidor. Användaren matar själv in URL och namn på sidan som ska listas som favoritsida. URL och namn sparas och är därefter tillgängliga som länkar för användaren. Länkar kan i efterhand redigeras och raderas. RSS-flöden Systemet har stöd för att presentera ett RSS-flöde från extern källa på systemets startsida. Då prenumerationsmöjlighet genom RSS- eller atomflöde av allt innehåll från systemet, som anges som börkrav i avsnitt , vare sig är lämpligt eller förenligt med generella krav rörande åtkomstautentisering och slutna grupper tillämpas inte detta i systemlösningen Dock går det att skapa RSS flöden från nyhetsinnehåll. Metadata och taggning Följande metadata ska automatiskt påföras varje nyhets- och infosida som skapas: Publiceringsdatum och tid (skrivs ut på respektive nyhets- och infosida) Sidansvarig, dvs för- och efternamn på personen som skapar nyheten (visas i redigeringsläge) Vilken typ sidan är (nyhetssida eller infosida) (visas i adminläge) För övriga fält för nyhets- och infosidor, se avsnitt

8 Användare som skapar nyhetssida, infosida eller ett inlägg kan ange etiketter för sin sida respektive inlägg. Allt eftersom användaren börjar skriva en etikett får han/hon automatiskt förslag på redan använda etiketter (taxonomier). Ifall användaren skriver in en etikett som inte tidigare har använts läggs denna till som förslag för kommande användare (folksonomier). På startsidan återges angivna etiketter i ett så kallat taggmoln som viktas genom att vanligt förekommande etiketter exponeras med större textstorlek jämfört med etiketter som är mindre vanliga (viktning). Etiketterna i taggmolnet är klickbara och länkar till sidor och inlägg som är taggade med den etikett som användaren klickar på. 4. Redaktionella krav Anger förtydliganden av följande avsnitt i anbudssvar: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och underliggande kapitel. Personalisering och begränsning av innehåll Sidor som skapas i redigeringsläge Redaktörer kan skapa redaktionella sidor i systemet. Dessa sidor kan med hjälp av kategorier riktas till olika mottagargrupper, vilket innebär att nyhetslistan på startsidan personaliseras. Det innebär däremot inte att en nyhet är helt dold för en användare, dvs en nyhet kan läsas av alla ifall han/hon har länken till nyheten. Redaktörer och administratörer kan i redaktörsgränssnittet mata in vilka kategorier som ska finnas tillgängliga att välja. Användare kan sedan på sin profilsida markera motsvarande kategori för att få dessa nyheter på startsidan. Katrineholm ansvarar för att mata in de kategorier som ska finnas tillgängliga. Redaktörer kan på nyhets- respektive informationssida markera om den ska gå att kommentera av andra användare eller inte. Det går att aktivera eller avaktivera kommentarsfunktionen som standard på olika sidtyper. Nyheter som skapas av användare Samtliga användare kan skapa nyheter genom en länk på kommunikationsplattformens startsida. Användaren kan välja bland de kategorier som omnämns i avsnitt i syfte att rikta nyheten till olika mottagargrupper. Inmatningsgränssnitt och editering EPiServer använder sig av WYSIWYG-editorn TinyMCE, som erbjuder redaktörerna grundläggande funktion för textformatering, infoga länkar och bildredigering, vilket innebär ändra storlek, beskära, rotera och lägga till stilklasser. För rättstavningsfunktion används EPiServers default-editor som har rättstavningsstöd. 8

9 Sidtyper Följande sidtyper görs tillgängliga för redaktörer och användare av systemet: Generella och redaktionella mallar Startsida som automatiskt listar nyheter, personliga notifieringar, kalender, taggmoln och länkar omnämnda i avsnitt Redaktionell sida med bild, rubrik, kategori, ingresstext, brödtext, publiceringsdatum och tid och kommentarsfält. Publiceringsansvarig finns synligt i redaktörsläget. Sidmallen har även möjlighet att hålla en iframe. Sidmallen har genom en print-css ett specialanpassat utskriftsutseende. Katrineholm ansvarar för att användare har erforderlig programvara installerad på datorn för att skapa PDF:er genom webbläsarens standardmässiga utskriftsfunktion. Om den redaktionella sidan skapas i redigeringsläget har redaktör/administratör möjlighet att välja om sidan ska vara en nyhets- eller informationssida genom en bockruta. Nyhetsarkiv som automatiskt listar nyheter (redaktionella sidor) i kronologisk ordning med rubrik, ingress och publiceringsdatum och -tid. Filtrering kan ske på kategorier. Sidmallen har paginering som ger användaren möjlighet att se fler (äldre) nyheter. Sidindex (A till Ö) som automatiskt listar samtliga redaktionella sidor som är markerade som informationssidor. Kalendersida som visar en stor kalender och sammanfattande information om händelser dag för dag. Kalenderhändelsesida som visar utökad information om respektive kalenderhändelse. Personliga profilsidor Profilsida som listar följande personalinformation från AD: Namn Adress e-postkonto Katrineholms kommun (Benämning i AD: Organisationstillhörighet) Förvaltning (Benämning i AD: Avdelning) Befattning Kontor/Avdelning (Benämning i AD: Arbetsplats) Följande information tas med från AD men visas inte på profilsidan utan ligger dold : Personnummer Närmsta chef. 9

10 Inställningssida för profilen där användaren ges möjlighet att ange information i följande fält: Geografisk plats/besöksadress. Fylls i manuellt tex Jag sitter i hus x alternativt jag jobbar på skola x, besöksadress x. Ett fält för Kort beskrivning av mig själv. Ett fält: Fråga mig om. Telefonnummer fylls i av personen själv. Virtuella samarbetsytor Listsida. Visar automatiskt samtliga tillgängliga samarbetsytor. Användaren kan välja att se alla för honom/henne tillgängliga samarbetsytor respektive enbart de samarbetsytor som användaren är medlem i. På denna sida kan användaren även skapa en ny samarbetsyta. Startsida samarbetsyta. Visar bild, navigeringsmeny, kalender och inläggsflöde för samarbetsytan. Medlemslista. Visar automatisk en lista av alla användare som är medlem i samarbetsytan. Varje användare listas med en länk till dess profilsida. Medlemsadministrationssida. En funktionssida där administratören för samarbetsytan kan godkänna och bjuda in nya medlemmar samt ange vilka medlemmar som ska vara gruppens administratörer Kalendersida. Visar inmatade och kommande händelser kopplade till samarbetsytan. Forumsida. Bildsida. Visar uppladdade bilder kopplade till samarbetsytan. Dokumentarkiv. Visar uppladdade dokument kopplade till samarbetsytan. Det går att tilldela arbetsuppgifter och göra anteckningar. Multimedia Nyhets- och infosidor Via den redaktionella editorn TinyMCE finns möjlighet att länka till multimediafiler och direkt på sidan visa bilder. Ikoner visas i listningar bredvid filnamn med följande filformat:.jpg.pptx.docx.xslx.pdf 10

11 Respektive filformat öppnas på användarens dator genom det program som användaren har angett som standardprogram i sitt operativsystem. I anbudsssvaret rekommenderas Katrineholm nyttja Youtube för lagring och hantering av videofiler. Filer från Youtube kan i systemet antingen hanteras genom länkar eller genom iframe-funktionalitet. Lagring och hantering av video ska även kunna ske inom systemet. Katrineholm använder idag Image Vault för bilder. Det ska gå att använda Image Vault även för video som sedan läggs upp i systemet. Det går inte att hantera video i ImageVault i bemärkelsen redigera/beskära film/lägga på effekter etc som går att förknippa med videoredigering. Det går givetvis att lagra video i ImageVault. Det går att bädda in flashvideo från Image Vault om man aktiverar det stödet på de specifika sidtyperna, övrig video fungerar alltid. På samma sätt som vissa filformat indikeras med en symbol, indikeras html-länkar som öppnas i nytt fönster med en separat symbol. Virtuella samarbetsytor I virtuella samarbetsytor finns möjlighet att ladda upp bilder och dokument i för detta särskilt avsedda arkiv som då visar klickbara tumnaglar för bilder och mappstruktur för dokument. Brutna länkar Redaktörer kan i redaktörsläget kan genom EPiServers standardrapport se en lista över brutna länkar som förekommer i kommunikationsplattformen. Bevakning av nytt och uppdaterat innehåll Redaktörer och administratörer som har erforderliga rättigheter kan i redaktörsgränssnittet se vilka redaktionella sidor som senast har skapats och vilka sidor som har ändrats. Aktivitet, uppdateringar och editeringar i det användargenererade innehållet går att följa upp i Relatemodulens administratörsläge. Användaren kan själv välja att prenumerera på sidan genom att trycka på en knapp. Prenumerationsfunktionen skickar ut e-post när en sida updaterats. 5. Funktioner Anger förtydliganden av följande avsnitt i anbudssvar: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 och underliggande kapitel. Systemets grafiska ramverk 11

12 Allmänt om design Designen utgår från de skärmdumpar och illustrationer som finns i dokumentet: Generelldesign-katrineholm-v1. I övrigt används best practice för webbdesign och Katrineholms grafiska profildokument. Katrineholm önskar fler bilder på hur sidorna tydligare kan se ut. Hur kan sidorna vara uppbyggda utöver grundstrukturen? Kan vi få fler exempel på bilder av bakomliggande sidor? Finns funktioner som t ex relaterade länkar att tillgå i systemet? Finns standardfunktioner för att t ex lyfta in andra sidor, t ex länk till min arbetsplats? Sidhuvud Sidhuvudet består av sex olika element. Profilbild med länk till profilsidan. Text skall vara den inloggade personens namn plus ordet profil. Nätverksikon med länk till samlingssidan för virtuella samarbetsytor. Text ska vara Mina nätverk. Personikon med länk till samlingssidan för alla profiler. Text ska vara Hitta kollegor. Högerställd klickbar länk för att logga ut funktionalitet. Text ska vara Logga ut. Klickbar logotype som leder till systemets startsida. Sökruta som genomför en sökning och visar resultatet i en sökresultatsmall. Sökfunktionen söker bland innehåll på systemet i enlighet med avsnitt 5.5. Huvudmeny och brödsmula Huvudmenyn består av två olika element: Husikon som är en klickbar ikon som leder till systemets startsida. Navigering bestående av länkar till undersidor Innehållet i navigeringsmenyn anges av sidstrukturen i redaktörsgränsnittet och kan närsomhelst ändras av en redaktör. Direkt under navigeringsmenyn finns en brödsmula som anger var i sidstrukturen som användaren befinner sig. Brödsmulan skriver ut namnet på aktuell sida samt samtliga ovanliggande noder i sidstrukturen. Sidfot och verktygsbar Sidfoten består av redaktionell text som kan redigeras i redigeringsläget. Verktygsbaren innehåller funktionalitet för bokmärken och chattfunktion. Hela verktygsbaren skall vara statiskt placerad i botten på webbläsaren. Användaren kan bokmärka sidor han/hon är på samt namnsätta dem med redigeringspennan. För beskrivning av chattfunktion, se avsnitt 5.9. I verktygsbaren finns även länkar till system som Katrineholm själva definierar. 12

13 Startsidans inläggsflöde Aggregerad lista På kommunikationsplattformens startsida visas en aggregerad lista över inlägg från de samarbetsytor som användaren är medlem i. Varje inlägg kan kommenteras och gillas. När man gillar ett inlägg räknas en räknare upp kopplad till inlägget. En användare kan kommentera ett inlägg flera gånger och kommentarer visas i ett kronologiskt flöde. Som default visas tio inlägg på startsidan och användaren har en Visa fler knapp för att lista ytterligare tio inlägg. Detta kan pågå tills användaren ej har några fler inlägg. Skapa ett inlägg Användaren har möjligt att skriva ett inlägg direkt på startsidan i en textruta överst på sidan. Var inlägget publiceras bestäms av en dropdown-meny där användaren väljer ett, flera eller alla samarbetsytor som användaren är medlem i. Användaren kan bifoga en bild till ett inlägg som hanteras av en bläddrafunktion där användaren kan välja den bild eller de bilder från sin dator som han/hon vill bifoga till sitt inlägg. En administratör kan moderera inlägg i Relate-modulens redigeringsläge. Då all data i EPiServer sparas i en databas kan en systemadministratör programmatiskt exportera hela diskussionstrådar och flytta till annan plats, men detta är inte något som rekommenderas. Virtuella samarbetsytor Samlingssida och funktion för att skapa ny samarbetsyta Startsidan för virtuella samarbetsytor består av tre spalter. Vänsterspalten innehåller en filtrering av samarbetsytor. Om användaren klickar på Alla samarbetsytor visas alla samarbetsytor. Om användaren klickar på Mina samarbetsytor listas de grupper som användaren är medlem i. I mittenspalten finns en länk (knapp) för att skapa en ny samarbetsyta. Denna klickar användare på för att skapa en ny samarbetsyta och får du upp en ruta där han/hon anger information om samarbetsytan. Följande fält ska användaren fylla i för att skapa en samarbetsyta: Namn (obligatoriskt) Ladda upp profilbild (valfritt) Beskrivning Bockruta för om samarbetsytan ska vara öppen eller sluten Kategori 13

14 Om användaren klickar på en samarbetsyta i vänsterspalten som han/hon inte är med i visas en beskrivande text om ytan i mittenspalten, samt en knapp för att gå med. Om samarbetsytan är öppen blir användaren automatiskt medlem, medan om samarbetsytan är stängd måste en administratör godkänna användaren som medlem. Högerspalten visar de nätverk som man är medlem i, med länkad rubriktext, nätverkets bild samt en liten beskrivande text från nätverket. Om användaren antingen klickar i listan i vänsterspalten på en samarbetsyta som han/hon är medlem i, eller i högerspalten, kommer användaren till aktuell samarbetsyta. Om en användare önskar bjuda in specifika personer till ett nätverk används snabbmeddelande eller chattmeddelande med samarbetsytans länk. Funktionen add to group fungerar som följer: Lägg till en användare i samarbetsytan. 1. Välj hantera medlemmar i navigationen på samarbetsrummet 2. Sök efter den personen du vill lägga till: 3. Man behöver inte vara vän för att hitta och bjuda in personer. Bilder från en testmiljö Startsida för samarbetsyta Huvudsidan för en samarbetsyta består av tre spalter. 14

15 Vänsterspalt som innehåller nätverkets bild, en länk (knapp) för att sluta vara medlem i samarbetsytan samt en meny innehållandes: Start Tar användaren till startsidan för det nätverk som besöks. Bilder Tar användaren till samarbetsytans bildgalleri. Dokument Tar användaren till samarbetsytans dokumentarkiv. Medlemmar Tar användaren till en medlemslista för samarbetsytan Kalender Tar användaren till en kalendersidan som visar kommande händelser. Hantera medlemmar För en administratör Mittenspalt som innehåller nätverkets inläggsflöde. Fungerar analogt med tidigare avsnitt rörande inläggsflöde men visar bara inlägg från det besökta nätverket. Högerspalt som visar kalender för det besökta nätverket samt listar händelser för dagen som länkar till dessa händelser. Bildgalleri Bildgalleriet på samarbetsytor består av kategorier som sätts upp redaktionellt. Under varje kategori kan man fälla ut bilder genom att klicka på kategorinamnet. Bilderna fälls då ut under kategorin och man kan där klicka på en bild som visas i stort format i en lightbox För att ladda upp en ny bild till samarbetsytan klickar användaren på Ny bild. Användaren kan även skapa ett nytt galleri för gruppering av bilder i samarbetsytan. Dokument och filer All dokumenthantering och systemets filhantering sker genom samarbetsytornas filhanteringsdel. På dokumentsidan visas samarbetsytans olika mappar vars innehåll fälls ut när användaren klickar på den. För att ladda upp en ny fil till samarbetsytan klickar användaren på Ladda upp ny fil. Användaren kan även skapa nya mappar för gruppering av filer i samarbetsytan. När användaren klickar på en fil öppnas filen i det program som användaren har angett som standard för det filformatet i sitt operativsystem. Administratörer kan i EPiServers administrationsläge se antalet uppladdade filer och storleken på respektive fil. Genom EPiServers standardfunktionalitet kan systemet konfigureras till vilka filstorlekar som ska tillåtas för uppladdning. Filstorleken som anges är generell för hela systemet. All radering och rensning av filer sker manuellt genom EPiServers administrationsläge. 15

16 Medlemmar Användare som ingår i samma virtuella samarbetsyta utgör ett personligt nätverk. Medlemslistan visar vilka profiler (användare) som deltar i varje respektive personliga nätverk. Information från medlemmarnas profil visas i mittenspalten istället för inläggsflödet. Profilerna visas upp genom profilmoduler som består av: Bild, för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress Länk till den fullständiga profilsidan Pil för att expandera profilinformationen och visa profilsidans övriga informationsfält. Inläggsflöde Aktivitet i samarbetsytor visas på ytans startsida, samt aggregerat startsidan för gruppens medlemmar, se avsnitt 5.2. Inläggsflödet består av följande notifieringar/aviseringar: En användare blir medlem (visas endast på samarbetsytan) En användare skriver inlägg (visas på samarbetsytan, startsidan och användarens profilsida). Genom ett inlägg kan användare ange länkar som ska delas, göra anteckningar och diskutera. Tilldelning av uppgifter kan genom inlägg göras i textform. En användare laddar upp en bild i ett galleri (visas på samarbetsytan, startsidan och användarens profilsida) En användare skapar en händelse (visas endast på samarbetsytan) Kommentarer och gilla (visas på den aktiviteten i flödet men inte som en egen notifiering) Inga ytterligare aviseringar utöver dessa är tillgängliga. Samtliga inlägg visas på kommunikationsplattformen och exporteras inte till externa sajter så som Facebook och Twitter. Denna funktion kan dock utvecklas vid senare tillfälle, uppskattad arbetstid för utveckling är enligt Sogeti cirka 8 timmar. Profilsida Generell struktur Profilsidan består av tre spalter. Vänsterspalten som visar namn på profilen, profilbild samt en meny om det är sin egen profil man besöker. Denna meny består av Mina uppgifter samt Inställningar där man kan redigera följande uppgifter (Se avsnitt s 9 ff ovan, Personliga profilsidor ). Ingen synkronisering av användarinfo sker från EPiServer tillbaks till AD:t. Mittenspalten visar följande information om användaren: Se avsnitt s 9 ff ovan, Personliga profilsidor. 16

17 Mittenspalten visar också ett inläggsflöde, men då enbart profilens gjorda inlägg. Inläggsflödet fungerar i enlighet med tidigare avsnitt avseende gilla, kommentera och visa fler inlägg. Dock kan man ej skapa inlägg i detta flöde. Högerspalten visar en kalender där besökaren ser vald dags aktiviteter från de nätverk han eller hon är medlem i. Snabbmeddelanden På varje profilsida finns en funktion för att skicka ett snabbmeddelande till användaren. En användare kan då skriva ett meddelande till den personen med rubrik och text. Detta kan man göra oavsett om personen är online eller inte. Meddelandet dyker upp på mottagarens profilsida. På sin egen profilsida ser man sina mottagna och skickade meddelanden i en lista. Användare kan välja att svara på ett mottaget meddelande, då skickas ett nytt meddelande till den andra personen. Genom snabbmeddelanden uppfylls funktionskrav rörande tipsafunktion. Det finns en tipsa-knapp på alla sidor som öppnar snabbmeddelandefunktionen med en länk direkt i meddelandet. Det går att lägga till fil eller länk i snabbmeddelande. Sökfunktioner och sökresultat Sökresultatet är den sida användaren kommer till då han/hon använder sökrutan som ligger i menyn. Sökresultatssidan består av två spalter. Vänsterspalten anger kommunikationsplattformens olika innehållstyper och filtrerar sökresultatet utifrån dessa. Mittenspalten innehåller sökresultatet. Genom paginering kan användaren bläddra mellan olika sidor. Sökresultaten kan bestå av följande innehållstyper: Nyheter och informationssidor presenteras med sidrubrik, publiceringsdatum och ingress. Dokument och filer - presenteras med filnamn och grafisk symbol i enlighet med avsnitt Profilsidor presenteras med bild, för- och efternamn, telefonnummer och e- postadress. Kalenderhändelser presenteras med bild, namn, datum, plats och organisatör. Samarbetsytor presenteras med bild, namn och beskrivande text. Bilder presenteras med tumnagelbild, filnamn och den användare som har laddat upp bilden. 17

18 Sogeti ansvarar för att inom ramen för projektet konfigurera SiteSeeker så att alla nyhets- och informationssidor, dokument, profilsidor, kalenderhändelser, samarbetsytor och bilder indexeras. Sogeti ansvar för att full sökfunktionalitet från finns kvar efter uppgradering. Katrineholm ansvarar för all annan konfiguration av SiteSeeker. Wikis För wikifunktionalitet används EPiServers opensource-modul WikiX som inkluderar versionshistorik. WikiX används i sitt standardutförande utan modifikationer. Bloggar Katrineholms befintliga bloggar från Wordpress kan visas upp i kommunikationsplattformen antingen genom externa länkar eller genom iframe-funktionalitet. Sogeti ansvarar inte för att Wordpress tillhandahåller en designmässigt anpassad sida som är lämplig att placera i en iframe. Om automatiserad användarhantering ska ske gentemot Wordpress måste Katrineholm tillhanda nödvändig och personaliserad externlänk från AD:t som sedan finns tillgänglig på användarens profilsida. Kalendersida Kalendersidan består av två olika visningsalternativ, en stor och en liten kalender. Gemensamt för dessa är att man i toppen av mittenspalten har ett val att växla mellan stor alternativt liten kalender. Stor kalender Den stora kalendern visar en kalender som breder ut sig över tre spalter. Ovan den stora kalendern tillkommer, i högerspalten, en bläddrare för månad. Kalendern visar som standard den månad som dagens datum tillhör. I kalendern ser användaren händelser som matchar den filtrering som gjorts i vänsterspalten, under kalendern. Där kan användaren se de samarbetsytor som han/hon är medlem i. Användaren kan välja att visa händelser från alla sina nätverk eller välja ut ett specifikt nätverk. Användare klicka på en dag i kalendern och då visas i mittenspalten, under kalendern, en lista på den valda dagens händelser. Dessa är länkbara och tar användaren till huvudsidan för händelsen. Händelser har samma funktionalitet för gilla och kommentera som inlägg. För varje händelse finns även en deltagarelista som listar alla deltagare samt möjliggör för användaren att själv ange sitt deltagande i händelsen. 18

19 Liten Kalender Den lilla kalendern visar en kalender som ligger i högerspalten. Kalendern visar som standard den månad som dagens datum tillhör. I kalendern ser användaren händelser som matchar den filtrering som gjorts i vänsterspalten. Där kan användaren se de samarbetsytor som han/hon är medlem i. Användaren kan välja att visa händelser från alla sina nätverk eller välja ut ett specifikt nätverk. Användaren kan i den lilla kalendern klicka på en dag och då visas i mittenspalten en lista på den valda dagens händelser. Dessa är länkbara och tar besökaren till huvudsidan för händelsen. Chatt I kommunikationsplattformens verktygsbar finns en chattmodul. Användare kan öppna (expandera) chattmodulen och genom en profillista med namn och bild se vilka personer som är tillgängliga just nu för en chatt. Varje användare skapar sin egna profillista genom att välja personer från en lista i bokstavsordning (på efternamn) över samtliga importerade ADanvändare. Användaren markerar en profil i sin profillista och får då möjlighet att skriva ett chattmeddelande till honom/henne. Mottagaren ser meddelandet genom att dennes chattmodul expanderas och visar meddelandet följt av en svarsruta. Användare skickar ett meddelande när han/hon trycker på Sänd alternativt trycker på Enterknappen. Varje respektive chattmeddelande består av meddelandetext, avsändarens för- och efternamn samt datum och tid när meddelandet skrevs. Chattfönstret stängs genom att någon av användarna som chattar trycker på knappen Avsluta. All text som skrevs i chatten ska då raderas. Användare kan i chatten manuellt ange om han/hon ska vara tillgänglig (online) för chatt eller upptagen (offline). Ifall användaren är offline går det inte att skicka meddelanden till personen. 6 Rapporter och statistik Anger förtydliganden av följande avsnitt i anbudssvar: 6.1 Statistikverktyg Som statistikverktyg aktiveras Google Analytics, som återger besöksstatistik. I EPiServers adminstrationsgränssnitt återfinns användarstatistik. 19

20 Tillgänglig statistik Besöksstatistik Google Analytics samlar omfattande besöksstatistik över antalet besök, unika besökare, sidvisningar och spenderad tid för respektive sida. I Google Analytics finns möjlighet att göra egna fördefinierade rapporter och jämförelser. Google Analytics erbjuder även administratören avancerade funktioner för att följa hur besöksbeteendet är i systemet, som till exempel klickflöden och var besökarna oftast lämnar kommunikationsplattformen. Sogeti ansvarar för att script för Google Analytics läggs in i systemet. Rapportmallarna enligt anbudssvaret under 6.1 skall skapas av Sogeti. Dock ej punkten som utgår. Katrineholm ansvarar för all övrig konfiguration och rapportmallar. Användarstatistik I EPiServers administrationsläge fås information om antal användare, antal inmatade kommentater, antal uppladdade bilder etc. Genom Rapportcenter kan administratörer skapa egna rapporter över aktiviteten på kommunikationsplattformen och följa vilka sidor som regelbundet uppdateras och vilka delar av systemet som har låg aktivitet. Genom filhanteringen i administrationsläget fås information om filstorlekar och antalet uppladdade filer. 7 Dokumentation och utbildning Anger förtydliganden av följande avsnitt i anbudssvar: 7.1, 7.2 Dokumentation I EPiServers redaktörs- och adminstratörsgränssnitt finns EPiServers standardmässiga hjälpavsnitt att tillgå. För EPiServer CMS 6 finns hjälpavsnitt på svenska, för Relate-modulen finns hjälpavsnitt på engelska. Katrineholm ansvarar för hjälpavsnitt riktade till användare som surfar till kommunikationsplattformen. Förslagsvis samlas hjälpinformation på en sida, till vilken länkar placeras på nyhets- och infosidor. Utbildning Sogeti ansvarar för att genomföra en redaktörs- och administratörsutbildning under en dag på plats i Katrineholms lokaler. Katrineholm ansvarar för det praktiska rörande utbildningen, dvs inbjudan, upprätthålla lokaler och datorer med mera. Katrineholm och deltagarna själva ansvarar för att de i sin tur kan lära ut motsvarande kunskaper till sina kollegor efter genomförd utbildning. 20

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Västervik.se Lathund 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Innehåll STARTSIDA 4 Fliken Bildspel 4 Fliken Snabbkommando 4 Fliken Sidfot 4 Flik Sidlistning 5 Flik Sidhuvud 5 Flik Drifthändelser 6 Fliken Innehåll

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Leverantören ska leverera en produkt som uppfyller samtliga nedanstående krav och funktioner och i övrigt arbeta efter de krav som ställs.

Leverantören ska leverera en produkt som uppfyller samtliga nedanstående krav och funktioner och i övrigt arbeta efter de krav som ställs. KKV1000, v1.3, 2011-12-15 BILAGA 4 - KRAVSPECIFIKATION 2014-11-19 Dnr 617/2014 1 (11) Kravspecifikation Leverantören ska leverera en produkt som uppfyller samtliga nedanstående krav och funktioner och

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite Innehåll Inloggningen Redigeringsfönstret Egenskaper Redigering av standardsida. Skapa ett nytt block Bildblock Länklista Lnu-Play Lägga till kontaktperson Personallistor Engelsk version. Fakta tips mm

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet IdrottOnline Förbund Administrera behörighet Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbverktyget

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Innehåll Webbläsare... 3 Logga in... 3 Webbklientens startsida... 4 1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut... 4 2. Brevlådan... 5 3. Kalender... 7 4.

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Dokumentation för editering av sl.se

Dokumentation för editering av sl.se Version: 1 Datum: 2014-03-24 evry.com Redaktörsdokumentation Redaktörsdokumentation Dokumentation för editering av sl.se Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar Reviderad av 1 2014-03-24

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Användarmanual: Ledare

Användarmanual: Ledare Användarmanual: Ledare Version: WMC-L-20130412 Omfattning: Översiktlig beskrivning om vad man som användare med behörighetsnivå Ledare kan utföra och få tillgång till i WebMan Club www.webmanclub.se Inloggning

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver 1 Innehåll Inloggningen 3 Redigeringsfönstret 4 Redigering av standardsida. 6 Skapa ett nytt block 8 Bildblock 8 ImageVault 9 Vad är skillnaden

Läs mer

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering.

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. Lär känna EPiserver Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. EPiServer CMS EPiServer CMS är en plattform för innehållshantering

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare Skapa och underhålla innehåll på nya chamber.se Vokabulär Dokumentvy används för att placera innehåll i en innehållstruktur som används för att navigera på sajten. Dokumenttyp

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Anslagstavlan 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Anslagstavlan 4 Sponsorlogga 4 Klickbar logga 5 Youtube film 7 Facebook gilla knapp 9 2 2 Skriv ej ut manualen! För att

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Innehållsförteckning INLEDNING...3 LOGGA IN I EPISERVER...3 BYTA LOGINUPPGIFTER...4 STRUKTUREN PÅ MIN LAGSIDA I EPISERVER...4 STRUKTUR...4 BESKRIVNING AV FLIKARNA...5

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Administrera behörighet

Administrera behörighet Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet 3.1.1 091116 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-02-10 Lathund Anslagstavlan 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se)

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) 1) Gå till moobis.se 2) Klicka på skapa blogg i menyn längst upp och sedan på 4) Välj användarnamn och fylla i din epostadress. Du kan

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer sida 2 av 14 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Välkommen till Projektportalen Investering.... 3 Översikt

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Sida 1 av 14 Introduktion Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) avser upphandla produkter

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer